Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2"

Transkript

1 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2

2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5 Připravené události SmartTag...5 Nastavení značky SmartTag...7 Přizpůsobení aplikace Xperia SmartTags...7 Důležité informace...8 Právní informace...9 2

3 Úvod Sada Xperia SmartTags používá technologii NFC (Near Field Communication) k aktivaci různých událostí v telefonu. Pojem událost označuje posloupnost akcí, která je spojena s určitou značkou SmartTag. Každá značka v sadě ke předem konfigurována pro určitou událost. Pokud přejedete telefonem po jedné z těchto značek SmartTags, aktivuje se událost přidružená k této značce. Pokud například přejedete po značce Auto, zapne se funkce Bluetooth a spustí se aplikace Navigace. Můžete změnit akce přidružené značce SmartTag a nastavit jiné značky SmartTags, které vyhovují vašim potřebám. Můžete například ze značky Auto odebrat funkci Bluetooth a změnit režim zvuku. Nastavením značek SmartTags pro jednotlivé situace nebudete muset vždy zapínat příslušné funkce ručně. Značky lze připevnit na vhodné místo pomocí oboustranných lepicích pásek dodávaných se sadou Xperia SmartTags. Aby nedošlo k poškození magnetických čipů ve značkách, neumisťujte je nebo nepřilepujte na kovové povrchy. Informace o kompatibilitě sady Xperia SmartTags jsou k dispozici na stránce Naskenujte následující QR code a získejte informace o produktu nebo sledujte online video o nastavení. 3

4 Začínáme Zapnutí funkce NFC Chcete-li začít, je třeba nejprve v telefonu zapnout funkci NFC, aby telefon mohl rozpoznávat značky NFC. Zapnutí funkce NFC 1 Z hlavní obrazovky Aplikace telefonu postupně ťukněte na položky Nastavení > Další... 2 Zaškrtněte políčko NFC. Zkontrolujte, že zařízení, se kterými provádíte sdílení, mají funkci NFC také zapnutou. Detekční oblast NFC Umístění detekční oblasti NFC v telefonu se pro jednotlivé telefony liší. Abyste zjistili umístění detektoru NFC, můžete přejet zadní částí telefonu přes značku NFC. Další informace najdete v uživatelské příručce k telefonu. Použití aplikace Smart Connect ke správě značek Aplikace Smart Connect, dříve nazývaná LiveWare Manager, pomáhá používat a spravovat značky SmartTags. Aplikace Smart Connect může být v telefonu nainstalována již při zakoupení. Chcete-li zajistit optimální výkon, měli byste mít vždy nainstalovanou nejnovější verzi. Můžete ji stáhnout z webu Google Play. Aplikace Smart Connect je k dispozici pouze pro telefony se systémem Android verze 4.0 nebo pozdější. Než začnete z webu Google Play stahovat aplikace, zkontrolujte, zda máte připojení k Internetu a účet Google. Navíc může být nutné, aby v telefonu byla vložena paměťová karta. Instalace aplikace Smart Connect 1 Na hlavní obrazovce Aplikace telefonu vyhledejte položku Play Store a ťukněte na ni. 2 Ťukněte na ikonu a do zobrazeného pole pro hledání zadejte text Smart Connect. 3 Ťuknutím na ikonu spusťte hledání na webu Google Play. 4 V seznamu výsledků vyberte položku Smart Connect a pak podle pokynů nainstalujte tuto aplikaci do telefonu. 4

5 Použití zařízení Xperia SmartTags Připravené události SmartTag Oranžová Poslouchání Vyzvánění na normální úrovni Úroveň hlasitosti médií nastavena na 80 % Aplikace WALKMAN spuštěna Přehrává se hudba Příspěvek do profilu Facebook Timeline Akce na konci: Úroveň hlasitosti médií nastavena na 50 % Přehrávání hudby zastaveno Šedá Aktivní Hlasité vyzvánění Úroveň hlasitosti médií nastavena na 70 % GPS zapnuto Otevření okna prohlížeče s určenou adresou URL Přehrává se hudba na pozadí Příspěvek do profilu Facebook Timeline Akce na konci: Vyzvánění na normální úrovni Přehrávání hudby zastaveno GPS vypnuto Úroveň hlasitosti médií nastavena na 50 % Zelená Hraní Hlasité vyzvánění Úroveň hlasitosti médií nastavena na 80 % Otevření okna prohlížeče s určenou adresou URL Příspěvek do profilu Facebook Timeline Akce na konci: Vyzvánění na normální úrovni Úroveň hlasitosti médií nastavena na 80 % 5

6 Purpurová Sledování Hlasité vyzvánění Úroveň hlasitosti médií nastavena na 80 % Wi-Fi zapnuto Aplikace YouTube spuštěna Příspěvek do profilu Facebook Timeline Akce na konci: Vyzvánění na normální úrovni Wi-Fi vypnuto Úroveň hlasitosti médií nastavena na 50 % Červená Doma Wi-Fi zapnuto Hlasitý režim Spustit zprávy a počasí Černá Ložnice Režim budíku zapnut Tichý režim zapnut Wi-Fi vypnuto Bluetooth vypnuto Modrá Auto Bluetooth zapnuto Aplikace Navigace spuštěna 6

7 NFC Bílá Práce Bluetooth zapnuto Wi-Fi zapnuto Aplikace Kalendář spuštěna Uvedené značky SmartTags lze upravit přidáním či odebráním jednotlivých akcí a přizpůsobit je vašim potřebám. Pokud některá značka SmartTags není v telefonu obsažena, můžete ji dokoupit samostatně. Nastavení značky SmartTag Než můžete začít používat značky SmartTags, je třeba nastavit jednotlivé značky, aby s telefonem pracovaly. Po nastavení značek je telefon začne rozpoznávat a aktivuje posloupnost akcí, která je k jednotlivým značkám přidružena. První skenování značky SmartTag 1 Ověřte, že telefon má zapnutou funkci NFC a že obrazovka telefonu je aktivní. 2 Umístěte telefon nad značku SmartTag, aby se detekční oblast NFC telefonu dotýkala značky. Telefon zavibruje a otevře se rozevírací okno. 3 Ťukněte na možnost Další. Značka se uloží v aplikaci Smart Connect jako značka SmartTag. 4 Umístěte telefon nad značku SmartTag znovu, aby se detekční oblast NFC telefonu dotýkala značky. Rozevírací okno zobrazí akce, které byly aktivovány. Přizpůsobení aplikace Xperia SmartTags Chování jednotlivých značek můžete změnit přidáním nebo odebráním přidružených akcí. Můžete například nastavit, aby značka spustila oblíbené aplikace a hudbu, zobrazila nejnovější zprávy přímo na displeji nebo přizpůsobila úroveň hlasitosti okolí. Můžete také nastavit období aktivity značky SmartTag, abyste mohli řídit, kdy akce přidružené určité značce začnou a skončí. Změna akcí přidružených značce SmartTag 1 Na hlavní obrazovce Aplikace telefonu vyhledejte položku Smart Connect a ťukněte na ni. 2 Ťukněte na značku SmartTag, kterou chcete upravit. 3 Chcete-li přidat akci, ťukněte na možnost a vyberte požadovanou akci. 4 Chcete-li odstranit akci, dotkněte se jí a podržte, a pak ťukněte na možnost Odstranit. 7

8 Změna stavu existujících akcí 1 Na hlavní obrazovce Aplikace telefonu vyhledejte položku Smart Connect a ťukněte na ni. 2 Ťukněte na značku SmartTag, kterou chcete upravit. 3 Ťukněte na akci, kterou chcete upravit, a pak vyberte příslušnou možnost. Nastavení období aktivity značky SmartTag 1 Na hlavní obrazovce Aplikace telefonu vyhledejte položku Smart Connect a ťukněte na ni. 2 Ťukněte na značku SmartTag, kterou chcete upravit, a pak ťukněte na možnost. 3 Ťukněte na možnost Čas a nastavte požadované časové období. Důležité informace Děti Varování: Udržujte z dosahu dětí. Nedovolte dětem hrát si s telefony nebo příslušenstvím. Mohou zranit sebe nebo ostatní. Produkty mohou obsahovat malé části, které se mohou oddělit a způsobit nebezpečí udušení. Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení a baterií Tento symbol na elektronickém výrobku a jeho obalu značí, že se s výrobkem včetně baterie nemá zacházet jako s běžným domácím odpadem. Místo toho se musí odevzdat na příslušné sběrné místo za účelem recyklace elektrických a elektronických zařízení. Nepokoušejte se vyjmout vnitřní baterie. Vnitřní baterie by měly být vyjmuty pouze v zařízení pro zpracování odpadu nebo vyškoleným servisním odborníkem. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete zamezit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout, pokud by se s výrobkem nevhodně zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálů napomáhá uchovávat přírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na obecní úřad, komunální služby nebo prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili, resp. se obraťte na kontaktní centrum společnosti Sony telefonicky nebo na adrese 8

9 Právní informace Sony NT1/NT2 Před použitím si přečtěte samostatně dodaný leták Důležité informace. Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena. Sony Mobile Communications AB, 2012 Číslo publikace: Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Další informace získáte na webu Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému příslušenství. 9

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka. Xperia T LT30p

Uživatelská příručka. Xperia T LT30p Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Xperia T Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí zařízení...9 Zámek obrazovky...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602 Uživatelská příručka Xperia Z C6603/C6602 Obsah Xperia Z Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled zařízení...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek

Více

Uživatelská příručka. Xperia V LT25i

Uživatelská příručka. Xperia V LT25i Uživatelská příručka Xperia V LT25i Obsah Xperia V Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...11

Více

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905 Uživatelská příručka Xperia M C1904/C1905 Obsah Xperia M Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je systém Android?...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Přehled... 6 Sestavení... 7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Xperia S Uživatelská příručka

Xperia S Uživatelská příručka Xperia S Uživatelská příručka Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...10 Průvodce nastavením...11

Více

Uživatelská příručka. Xperia E dual C1605/C1604

Uživatelská příručka. Xperia E dual C1605/C1604 Uživatelská příručka Xperia E dual C1605/C1604 Obsah Xperia E dual Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled vlastností telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí

Více

Uživatelská příručka. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Uživatelská příručka. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Uživatelská příručka Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Obsah Úvod...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Základní postupy...5 Nabíjení dálkového ovládání Bluetooth...5 Zapnutí a vypnutí

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka P910i Uživatelská příručka Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Poznámka Každý tah

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

PLAY. Rozšířená uživatelská příručka

PLAY. Rozšířená uživatelská příručka PLAY Rozšířená uživatelská příručka Obsah Důležité informace...6 Android popis systému...7 Aplikace...7 Začínáme...8 Uvedení do provozu...8 Zapnutí telefonu...9 Zámek obrazovky...9 Průvodce nastavením...9

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

BlackBerry 9720 Smartphone. Verze:: 7.1. Uživatelská příručka

BlackBerry 9720 Smartphone. Verze:: 7.1. Uživatelská příručka BlackBerry 9720 Smartphone Verze:: 7.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-08-13 SWD-20130813082125262 Obsah Rychlá nápověda... 10 Začínáme: Váš smartphone...10 Populární témata... 29 Populární tipy... 33

Více

Uživatelská příručka Verze 2.0

Uživatelská příručka Verze 2.0 Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah Obsah Úvod 5 Váš telefon VERTU Ti 5 Nápověda a podpora 5 Bezpečnost 6 Bezpečnost 6 Váš telefon 7 Obsah balení 7 Funkce a klávesy 8 Klávesa Zpět, Domů a Menu 9 Umístění

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. G1315 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. G1315 0-1 G1315 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa...

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa... 5035X 5035D Více informací o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto stránkách také najdete odpovědi na často

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com.

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na časté

Více

Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka

Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části telefonu 5 Psaní na klávesnici 6 Tlačítko Zprávy 7 Vložení SIM karty nebo baterie 7 Vložení paměťové

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 SWD-1735726-0613025353-010 Obsah Rychlá nápověda... 6 Začínáme: Váš smartphone... 6 Jak na to: 10 nejdůležitějších témat... 21 Tipy: 10

Více