Mgr. Věra Životská II. A Mgr. Jitka Bublová VII. A (EVVO) Bc. Eva Terebieniecová II. B Mgr. Stanislava Žáčková VII. B (met. prev.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Věra Životská II. A Mgr. Jitka Bublová VII. A (EVVO) Bc. Eva Terebieniecová II. B Mgr. Stanislava Žáčková VII. B (met. prev.)"

Transkript

1 Vážení rodiče, předkládáme Vám říjnový zpravodaj Základní školy v Újezdě u Brna. Ve školním roce 2010/2011 se na naší škole ve všech ročnících kromě 5. vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Duhová škola, páťáci dokončují výuku podle učebního dokumentu Základní škola. Naši základní školu navštěvuje celkem 360 žáků, 183 žáků se učí na 1. stupni a 177 žáků na 2. stupni. Oproti loňskému roku to znamená nárůst počtu dětí o 20 proti průměrnému počtu dětí během školního roku. Pedagogický sbor školy představuje 30 pedagogických pracovníků (z toho tři asistentky pedagoga a dvě vychovatelky školní družiny). Provozních zaměstnanců má škola 12 (ekonomka, školník, 4 uklízečky a 5 pracovnic školní kuchyně). Zahájení školního roku proběhlo již tradičně za účasti rodičů prvňáčků dne a rodiče i letos obdrželi od města příspěvek 1000,- Kč na školní pomůcky. Letos se zahájení školního roku kromě starosty města zúčastnil také představitel kraje, p. ing. Dufek. V uplynulém školním roce jsme vybavili díky dotaci od zřizovatele města Újezd u Brna a JmK novým nábytkem školní jídelnu za ,- Kč, žáci ve III. B, VI. A a VI. B mají ve svých třídách nové židle a lavice ( ,- Kč), ve třech třídách 2. stupně je zrekostruovaná podlaha s novou podlahovou krytinou ( ,- Kč). Naše škola v roce 2011 obhajuje titul Ekoškola. Podrobnější informace jsou uvedeny v příspěvku Mgr. J. Bublové. O těchto aktivitách se také můžete dočíst v článcích, které vyšly v loňském roce o naší škole v Učitelských novinách (38/2009), Rodině a škole (7/2009) a Bedrníku (4/2010). Přeji Vašim dětem našim žákyním a žákům i Vám rodičům úspěšný školní rok. PaedDr. Jaroslava Olšanská ředitelka školy

2 Zaměstnanci školy (stav k ) PaedDr. Jaroslava Olšanská ředitelka Mgr. Pavel Polách zástupce ředitelky Mgr. Martina Kulichová I. A Mgr. Ivana Hladilová I. B Mgr. Martina Richterová VI. A Mgr. Dalibor Gold VI. B (vých. por.) Mgr. Věra Životská II. A Mgr. Jitka Bublová VII. A (EVVO) Bc. Eva Terebieniecová II. B Mgr. Stanislava Žáčková VII. B (met. prev.) Mgr. Eva Kolková III. A Mgr. Iva Nedomová III. B Mgr. Jarmila Němcová IV. A Mgr. Margarita Bátovská VIII. A Mgr. Martin Životský VIII. B Mgr. Petra Babičková IX. A Mgr. Irena Jandlová V. A Ing. Petra Slavíčková IX. B Mgr. Lucie Pohludková V. B Vladimíra Doležalová - asistentka pedagoga, Mgr. Soňa Grossmanová - učitelka a asistentka pedagoga, PhDr. Jana Hradilová, Bc. Petra Kořínková, Linda Kotrbová - asistentka pedagoga, PaedDr. Miloš Lehuta, Mgr. Helena Šimůnková, Veronika Matulová - vedoucí vychovatelka ŠD a učitelka, Simona Pospíšilová - vychovatelka ŠD, Ludmila Jenišová - katechetka, Mgr. Rita Konzolová - katechetka Marie Petláková - hospodářka Marie Holubová - vedoucí školní kuchyně, Marie Králová - vedoucí kuchařka, Dagmar Partlová - kuchařka, Jarmila Rujbrová - kuchařka, Dagmar Ďurišová - kuchařka Jan Partl - školník a topič Jana Mácová - uklízečka, Yveta Mičíková - uklízečka, Jana Pospíšilová - uklízečka, Olga Svěráková - uklízečka Ekoškola (www.ekoskola.cz) V letošním školním roce čeká naši školu náročný úkol - obhájení mezinárodního titulu Ekoškola, který jsme získali poprvé v dubnu v roce Certifikát nám byl slavnostně předán v červnu téhož roku ve Valdštejnském paláci v Praze, jeho platnost je 2 roky. V průběhu školního roku musíme vypracovat srovnávací analýzu, plán činnosti a připravit žádost o audit. Ve školním ekotýmu máme nové členy, kteří ve spolupráci se zkušenými žáky, pracujícími v ekotýmu delší dobu, určitě udělají velký kus práce, a pokusíme se společně titul obhájit. Ekotým se bude scházet

3 pravidelně každé první pondělí v měsíci ve 14:00 hodin v učebně přírodopisu. První schůzka se uskutečnila 6. září, děti dostaly zadané úkoly, které mají splnit do další schůzky. Všichni jsou informováni o průběhu schůzky, přítomných členech i o rozdělení a plnění úkolů na nástěnce Ekoškoly vedle sborovny. Seznam členů ekotýmu: Simona Dvořáčková (2. A), Matěj Diviš, Dan Fila (2. B), Martin Jaroš, Lukáš Pajpach (3. A), Aleš Markel, Marek Novotný (3. B), Martin Hon, Petr Kolář (4. A), Ondřej Suchánek (5. A), Julie Kalvodová (5. B), Natálie Bárková, Kristýna Sekaninová (6. A), Tomáš Březina, Lukáš Vévar (6. B), Vlasta Popeláková, Libuše Tisoňová (7. A), Zuzana Rudolecká (7. B), Radek Formánek, Simona Franklová (8. A), Jan Sedláček, Miroslav Válka (8. B), Miloš Vlk (9. A), Monika Franklová, Kateřina Kalvodová (9. B), Jan Partl (školník), Marie Holubová (vedoucí školní kuchyně), Iva Nedomová (učitelka na I. stupni), Jitka Bublová (učitelka na II. stupni). Sběr papíru V letošním školním roce jsme se opět zapojili do Soutěže s panem Popelou ve sběru starého papíru, který organizuje společnost A.S.A.V naší škole probíhá sběr starého papíru celoročně. Máte-li starý papír, přivezte ho, prosím, na školní dvůr ke vchodu označenému Sběrné místo PAPÍR. Případně papír vhoďte do kontejneru, který bývá umístěn poblíž tohoto místa. V loňském roce odevzdala naše škola kilogramů papíru. Poděkování patří firmě Elseremo, věnovala naší škole dva kontejnery starého papíru. Těšíme se na další spolupráci. Děkujeme i všem ostatním, kteří přivezli do školy starý papír a přispěli tak dětem na výukové pomůcky a zlepšení prostředí ve škole. Nová soutěž Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu (www.venujmobil.cz) Principem soutěže je sběr co největšího počtu vysloužilých mobilních telefonů (funkčních i nefunkčních) k jejich opětovnému využití, případně k recyklaci. Za každý mobil získá naše škola 3 body do soutěže Recyklohraní a tři nejúspěšnější školy získají zážitkové výlety dle vlastního výběru. Prosíme Vás o věnování mobilního telefonu, který Vám zůstává bez využití v domácnosti. Recyklohraní (www.recyklohrani.cz) Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

4 Soutěže Recyklohraní se naše škola aktivně účastní již třetím rokem. Koordinátorem projektu v naší škole je Mgr. Helena Šimůnková, která sleduje webové stránky s vypsanými úkoly pro školy a další informace o programu. O úkolech informuje další vyučující na základě vypsaných témat výtvarná výchova, fyzika, český jazyk, pracovní činnosti, ekotým... Zároveň organizuje odvoz vybitých baterií a nefunkčního elektrozařízení. Do aktivit programu Recyklohraní je zapojena většina žáků i pedagogů naší školy. Děti zapisují počet odevzdaných baterií a nejlepší žáci i nejúspěšnější třída jsou na konci školního roku odměněni. NOVINKA!!! Od letošního roku máme ve školním vestibulu (u vrátnice) krabici na zářivky a úsporné žárovky, které se dají rovněž recyklovat. Do této nádoby patří úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. Do této nádoby nepatří klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky, trubicové zářivky nad 40 cm. Opět prosíme rodiče i všechny příznivce školy, aby do školy přinesli vybité BATERIE - nefunkční ELEKTROZAŘÍZENÍ staré TONERY a náplně do tiskáren starý PAPÍR. Děkujeme Vám. Globální výchova V letošním školním roce mají žáci 9. ročníku poprvé možnost vybrat si volitelný předmět globální výchova, jehož hlavním cílem je rozvoj dovedností a postojů, které dětem umožní aktivně se podílet na řešení problémů doma i ve světě. Zároveň jsme navázali užší spolupráci se Společností pro Fair Trade, zabývající se mimo jiné i rozvojovým vzděláváním. Tato organizace již v uplynulých letech v naší škole realizovala výukové programy pro žáky na různá témata Hořká chuť čokolády, Skvrny na banánech nebo Komu chutná prales a další. Výukové programy jsou velmi dobře připraveny, žáci jsou aktivně zapojeni do činnosti a zajímavou formou jsou informováni o globálních problémech. Výukové programy umožňují žákům uvědomit si, jak

5 jejich chování a způsob života může ovlivňovat podmínky života lidí na opačné straně světa. Pedagogové naší školy se zúčastnili seminářů, které propojují globální témata s inovativními metodami. Společnost pro Fair Trade letos vyhlásila program Globální učitel, do kterého se zapojila Mgr. Jitka Bublová. V rámci tohoto programu zorganizujeme v naší škole projektový den na globální témata, uspořádáme výukový program pro žáky 9. ročníku, starší děti připraví program na téma Fair Trade pro mladší spolužáky a zúčastníme se dalších akreditovaných seminářů pro učitele. Naše škola získala zdarma výukový kufřík Tajemství vody od společnosti Veolia. Tuto pomůcku budou využívat především členové ekotýmu v rámci projektu Ekoškola, ale i ostatní děti naší školy. Adoptivní rodiče želvy paprsčité v ZOO (www.zoobrno.cz) V loňském školním roce přispěli žáci současné 7. A částkou ve výši 500,- Kč na chov želvy paprsčité v brněnské ZOO. Letos v září se za odměnu zúčastnili akce určené školám - Dne adoptivních rodičů. Vybráno z jejich hodnocení akce: V pátek 24. září jsme jeli do ZOO Brno jako adoptivní rodiče želvy paprsčité. (Tereza Holešanská) Dobrá zpráva byla, že jsme měli vstup zdarma, jelikož jsme přispěli finanční částkou na ohrožený druh želvy. (Marek Hošman) Když jsme přišli do ZOO, jedna hodná paní nám všem dala papíry, na kterých byla mapka ZOO a na druhé straně odpovědní lístek k otázkám na stanovištích. (Karolína Mezuláníková) Vůbec se mně tam nechtělo, ale naštěstí tam byla soutěž. (Kryštof Kozák) Chodili jsme asi dvě hodiny a šli jsme si odpočinout do dětské ZOO. (Michaela Pazourková) Až jsme měli otázky hotové, tak jsme šli dát papír do boxu. (Marek Koláček) Po odevzdání odpovědí jsme chvilku sledovali šermíře. (Libuše Tisoňová) Obdivovali jsme některá zvířata, jak si hrají, čím se živí a dověděli jsme se spoustu zajímavých informací. (Pavel Staňa) Jelikož nám zbývala ještě hodina času, tak jsme se svezli vláčkem, byla to přímo turbo jízda. (Jaroslav Kalvoda) Pro děti byl připraven nabitý program, plný her a zábavy. (Eliška Mášová). Myslím, že jsme si ZOO velmi užili. (Tomáš Jurák) Procházka po ZOO byla krásná a vyšlo nám i počasí. (Vlasta Popeláková) Bylo to tam dobrý, protože jsme po celé zoologické zahradě chodili sami. (Marek Šenkýř) Všem se to líbilo.(lukáš Kremz) Mgr. Jitka Bublová

6 Zpráva o činnosti nadačního fondu Ve druhé polovině loňského školního roku hospodařil Nadační fond především tak, aby získal dostatek finančních prostředků pro nadcházející školní rok. Proto byly výdaje soustředěny jen na závěr roku s tradičními cenami pro nejlepší žáky školy (viz - Nejlepší žáci školy) a na jízdné žáků při reprezentaci školy na soutěžích. Díky Vašim loňským příspěvkům ve výši ,- Kč a třicetitisícové dotaci městského úřadu tak můžeme v letošním roce hospodařit s více než padesáti tisíci korunami. Za tyto peníze bychom v průběhu podzimu 2010 rádi nakoupili některé dražší doplňky zejména k nově pořizované interaktivní tabuli, na kterou město škole přispělo částkou Kč. Také během letošního podzimu Vás oslovíme se žádostí o příspěvek a věříme, že nám přispějete nejméně stejně štědře, jako tomu bylo již v minulém roce. Ještě jednou děkujeme všem, kteří prostřednictvím NF pomáhají škole a jejím dětem. Hospodaření Nadačního fondu k Za NF Mgr. Pavel Polách, člen SR Počáteční stav k : Stav hotovosti: Stav běžného účtu ČSOB: Peníze na cestě: Celkem finanční prostředky: Příjmy: Dary: Dar OÚ Újezd u Brna Úroky: Příjmy celkem: Výdaje: Poplatek za vedení účtu: Poštovné Tabule Koberce Ceny na soutěže Odměny žákům Jízdné na soutěže Výdaje celkem: Závěrečný stav k : Stav hotovosti: Stav běžného účtu ČSOB: Peníze na cestě: Celkem finanční prostředky: ,00 Kč ,89 Kč 0,00 Kč ,89 Kč 7 620,00 Kč ,00 Kč 88,35 Kč ,35 Kč 636,00 Kč 50,00 Kč ,00 Kč 8 300,00 Kč 2 091,00 Kč 3 850,00 Kč 6 758,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,24 Kč 0,00 Kč ,24 Kč Ing. Oto Škop, hospodář NF

7 Příprava do první třídy Bylo nám nabídnuto zúčastnit se přípravy do školy a my jsme moc rádi, že jsme této příležitosti využili! Díky tomu nám odpadl strach z nástupu do 1. třídy. Děti se svojí paní učitelkou z mateřské školy (D. Novotnou) poznali novou paní učitelku ze základní školy (I. Nedomovou), obě vedly děti celou přípravou. Výuka probíhala ve školce i ve škole, kde se děti učily básničky, říkanky, správně držet tužku a plnily spoustu zajímavých úkolů. Ve škole si vyzkoušely i psaní na opravdové tabuli a seznámily se s prostředím školy. Velice nás (rodiče i děti) zaujala interaktivní tabule, škoda, že je ve škole jen jedna. Ve výuce mělo každé dítko své složky, které obsahovaly pracovní sešity, tužky, nůžky, atd. Děti na závěr každé hodiny dostaly domácí úkoly, na jejich splnění měly dostatek času, protože výuka probíhala 1x za 14 dní. Tuto přípravu bych doporučila každému budoucímu prvňáčkovi a mnohokrát za ni děkuji!!! Jana Kaloudová, maminka žáka první třídy Informace výchovného poradce Volba povolání přijímací řízení ke studiu na SŠ pro šk. rok 2010/11 Termíny a organizaci přijímacího řízení ke studiu na středních školách stanoví školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění jeho pozdějších novel, zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 49/2009 a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdější změny č. 46/2008 Sb. Přehled nejdůležitějších informací - Povinností ředitelství střední školy je vypsat jedno kolo přijímacího řízení, další kola ale vypisovat nemusí. Ředitelství střední školy musí vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky v prvním kole, současně stanovuje kritéria přijímacího řízení. Kritéria musí být vyhlášena prokazatelným způsobem, vyvěšením na veřejně přístupné místo školy a zveřejněním na webových stránkách školy. Součástí kritérií přijímacího řízení může být i výstupní hodnocení žáka. - Přihlášky ke studiu na střední školy žáci základních škol již nepodávají prostřednictvím základní školy, ale sami (jejich rodiče/zákonní zástupci), uchazeč může podat až 3 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Termín odevzdání přihlášky ke studiu na střední školy je stanoven do 15. března 2011, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem střední školy slouží tzn. zápisový lístek, který obdrží uchazeč od ředitelství základní školy ve stanoveném termínu, jen jeden zápisový lístek! Zápisový lístek odevzdá uchazeč na střední školu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč vzít zpět jen jednou a podat na jinou školu! - Přijímací řízení se týká všech typů škol - i církevních a soukromých. - Nově je výslovně stanoveno, že do prvního ročníku nižšího stupně gymnázia může být přijat pouze uchazeč, který úspěšně ukončil příslušný ročník základní školy v tom roce, ve kterém se ke studiu hlásí - to znamená, že do prvního ročníku

8 osmiletého gymnázia mohou být přijati pouze žáci, kteří ve školním roce ukončí úspěšně pátý ročník ZŠ, do prvního ročníku šestiletého gymnázia mohou být přijati pouze žáci, kteří ve školním roce ukončí úspěšně sedmý ročník ZŠ. Předpisy, kterými se řídí přijímací řízení ke studiu na středních školách - novelizovaný školský zákon v platném znění - správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) v platném znění - novela vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění Termíny k přijímacímu řízení - do vyhlášení kritérií přijímacího řízení ke studiu ve studijních oborech s talentovou zkouškou (školy s uměleckým zaměřením) - do odevzdání přihlášek ke studiu ve studijních oborech s talentovou zkouškou (školy s uměleckým zaměřením) talentové zkoušky ke studiu ve studijních oborech na školách s uměleckým zaměřením talentové zkoušky ke studiu na konzervatořích - do vyhlášení kritérií přijímacího řízení ke studiu na ostatních typech SŠ - do odevzdání přihlášek na ostatní typy středních škol první kolo přijímacích zkoušek na střední školy - termíny dalších kol přijímacích zkoušek zveřejňují školy samostatně Zdroje informací - škola výchovný poradce, vedení školy, třídní učitelé, informační nástěnka, materiály a publikace, školní počítačová síť - Informační a poradenské středisko ÚP Brno venkov, Šujanovo nám Brno, II.poschodí, dveře č. 309, tel , , , - internet na portálu - střední školy internetové adresy, dny otevřených dveří - veletrh středních škol Brněnské výstaviště, pavilon G1, - Ped.-psychologická poradna pro Brno venkov Hybešova 15, Brno, tel , (poradenství k profesní orientaci žáků) - Internet: (ministerstvo práce a soc. věcí) - (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) - (jihomoravské školství) - (ústav pro informace ve vzdělávání registr škol) - (materiály a příprava žáků na přijímací řízení) - (příprava žáků na přijímací řízení) - (inf. systém volba povolání a trh práce) - (přehled středních škol ČR) - (přehledy středních škol regionů ČR) Informační schůzky s rodiči vycházejících žáků, řešící problematiku přijímacího řízení ke studiu na středních školách, budou v pondělí a v 17,30 v jídelně školy. Mgr. Dalibor Gold, výchovný poradce Autory fotografií jsou: Ekoškola J. Bublová, I. tř. P. Polách

Zaměstnanci školy ve školním roce 2012/2013 PaedDr. Jaroslava Olšanská

Zaměstnanci školy ve školním roce 2012/2013 PaedDr. Jaroslava Olšanská Vážení rodiče, předkládáme Vám první zpravodaj ZŠ v Újezdě u Brna ve škol. roce 2012/2013. Školní rok jsme zahájili 3. září za přítomnosti starosty města Újezd u Brna ThDr. Jana Hradila, ThD. Na naší škole

Více

Novinky na škole Ekoklub

Novinky na škole Ekoklub Novinky na škole - při zápisu do prvních tříd bylo zapsáno 36 budoucích prvňáčků - prezentovali jsme naši školu na regionální výstavě škol v muzeu ve Šlapanicích během prosince - ledna - na prvním stupni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za školní rok 2013/2014. Předkládá: Mgr. Miroslava Klímová ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za školní rok 2013/2014. Předkládá: Mgr. Miroslava Klímová ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Buchlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Miroslava Klímová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Název... 4 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012 ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012 1 Velký Beranov, 1. října 2012 Mgr. Zdeňka Zelená Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Oslavany,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 9/. třída 9. třída Předkladatel: Mgr. Helena Martincová ředitelka školy Výroční zpráva za školní rok 9/ Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 1 A. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Zřizovatel školy: Městský

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Chittussiho náměstí 153 538 42 Ronov nad Doubravou Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Tato výroční zpráva podává základní informace

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014 a) základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 V Roztokách 24. 9. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KANICE, okr. Brno venkov, příspěvkové organizace Školní rok 2012/2013 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2013/2014 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více