Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015"

Transkript

1 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014

2 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok Navazuje na roční aktualizaci dlouhodobého záměru univerzity ADZ 2015 a obsahuje podle požadavku MŠMT (dále jen ministerstvo ) konkrétní klíčové aktivity. Těmto aktivitám jsou přiřazeny zdroje pro tento účel ministerstvem univerzitě poskytnuté. Pro označení aktivit dokument používá název a poslední dvojčíslí roku. Ke každé aktivitě jsou přiřazeny strategické cíle vycházející z dlouhodobého záměru (pro cíle je používáno označení C a číslo) a dále taktické cíle formulované v ADZ (s označením P, číslo, název a poslední dvojčíslí roku). Aktivita má dále přiřazenou gesci a plánovanou spolupráci. Ukazatele institucionálního plánu (indikátory výkonu) obsahují podle požadavku ministerstva číselné nebo jiné ukazatele kvality a výkonu, a to vždy s uvedením výchozího a cílového stavu. Za výchozí stav se považuje poslední (v době zpracování roční aktualizace) známý údaj. Cílový stav představuje závazek univerzity vůči ministerstvu pro daný kalendářní rok. Vyhodnocení plnění IP se provádí v rámci výroční zprávy o činnosti univerzity (resp. výroční zprávy o hospodaření univerzity). U indikátorů výkonu jsou rovněž uvedeny vazby na priority univerzity v daném roce a na strategické cíle univerzity.

3 Institucionální plán ZČU na rok aktivity LIMIT 40,503 mil. Kč Str. cíle Priority Ukazatele Aktivity Podpora v mil. kč Gesce Spolupráce C1,6 P1 U1,2,3 PEDAGOGIKA-15 Inovace studijního prostředí, implementace projektu Q-RAM, inovace elektronické podpory studia, rozvoj distanční formy studia na ZČU. 2,000 PR-P UJP C4 P2 U4 FAKULTY-15 Stabilizace počtu studujících na ZČU. Příprava a realizace účinných změn v přístupu k naplňování stanovených limitů počtu studentů, provedení odpovídajících analýz zájmu o studium, uplatnění absolventů a příprava výhledu změn v pojetí studia. 10,503 PR-P fakulty C7 P3 U5,6,7,8 INTER-15 Internacionalizace studijního prostředí na ZČU - rozvoj mobilit studentů se zaměřením především na doktorské a dále na magisterské studijní programy včetně rozvoje systému cílené stipendijní podpory mobilit. 4,100 PR-P ZV, fakulty C2 P4 U9,10 VaVaI-15 Příprava a prezentace informací z oblasti VaVaI, podpora cestou komponent Motivačního systému ZČU (TALENT, POSTDOC, RIV), zapojení do mezinárodního hodnocení, příprava návrhů projektové žádosti 4,000 PR-V řešitel projektu EXLIZ a NEXLIZ C1,C2 P5 U11 FONDY-15 Zaškolení v oblasti nových Operačních programů, informační kampaň, aktualizace přehledu příležitostí pro podávání projektů, zaškolení koordinátora a finančního manažera celouniverzitních projektů. Motivační systém účasti v mezinárodních projektech. 1,300 PR-V PR-R, PC, fakulty, NTC a UJP C1,3 P6 U12 TRANSFER-15 Podpora marketingu výsledků výzkumu a vývoje a novelizace vnitřní legislativy. Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií. Příprava programu meziregionálních podnikatelských voucherů, příprava projektu na podporu transferu pro OP VVV. Motivační systém za účast v transferu znalostí. 1,000 PR-V PR-R, PC, NTC

4 C9,13 P7 U13,14,15 STRATEGIE-15 Finalizaci zpracování Dlouhodobého záměru ZČU v Plzni na období , která bude započata již v závěru 2014 a bude reflektovat doporučení MŠMT z projektu KREDO. Dále bude zahrnovat podpůrné činnosti v rámci prací na dopracování změn metodiky rozpočtu, potřebnou analytickou a monitorovací činnost. V neposlední řadě to této priority patří podpora koordinační činnosti pro velké výzkumné projekty OP VaVpI. Úprava vnitřní legislativy za předpokladu schválení novely zákona o vysokých školách 2,500 PR-R strategický tým, CIV, gestoři priorit C6,13 P8 U16,17,18, 19 Kvalita-15 Zlepšování komplexního systému řízení kvality. Pozornost bude soustředěna na doplňování mapy procesů především ve vztahu k poskytování služeb fakultám a ústavům na procesním portálu. Bude zahájeno měření výkonnosti vybraných klíčových procesů stanovením KPI a zlepšování jejich efektivnosti. Další oblastí budou ankety spokojenost klientů (zaměstnanců a studentů) se službami a hodnocení kvality vzdělávacího procesu. 1,000 PR-R manažer kvality a rizik C11 9,000 INFRASTRUKTURA-15 Podpora programu rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU pro rok ,5 mil. Kč je určeno pro dětská P4,5 U20 kvestor zařízení; 1,5 mil. Kč pro CIV. 1,000 KSIM C12 P1 U1,2,3 SOUTĚŽ-15 Tato část institucionálního plánu je rozdělena formou vnitřní soutěže ve třech okruzích:1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole; 2. Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů; 3. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. 4,100 PR-P UJP Celkem 40,503 investice

5 Ukazatelé IP ZČU pro rok Vazba na priority Označení Popis Jednotky Výchozí stav Cílový stav ADZ 2015 DZ Zodpovídá Financování* U1-15 Implementrace metodiky Q-RAM do všech studijních oborů % SO P1 C1 PR-P IP U2-15 Pravidelné hodnocení relevance studijních oborů stav není je P1 C1,6 PR-P IP U3-15 Rozvoj nových forem distančního studia stav původní nové P1 C4,6 PR-P IP U4-15 Stabilizace počtu studentů na ZČU stav limit alespoň P2 C1,6 PR-P IP U5-15 Absolventi DSP v prezenční formě - výjezdní mobilita % P3 C7 PR-P IP U6-15 Absolventi MSP v prezenční formě - výjezdní mobilita % nejméně 10 nejméně 10 P3 C7 PR-P IP U7-15 Studentská výjezdová mobilita studentodny P3 C7 PR-P IP U8-15 Studentská příjezdová mobilita studentodny P3 C7 PR-P IP U9-15 Počet podpořených osob v pozici "postdoc" počet osob P4 C2 PR-V IP, ostatní U10-15 Počet podpořených talentovaných studentů počet studentů P4 C2 PR-V IP U11-15 Aktualizovaná mapa projektů pro období na rok 2015 stav původní aktualizovaná P5 C1,2 PR-V IP U12-15 Motivační systém za aktivní účast na smluvním výzkumu stav návrh implementace P6 C1,3 PR-V IP U13-15 Dopracování a schválení DZ ZČU v Plzni na období stav rozpracováno finalizováno P7 C9,13 PR-R IP U14-15 Koordinace a monitoring řešení projektů VaVpI a jejich operativní fáze stav existuje pokračuje P7 C9,13 PR-R IP U15-15 Zpracování nové verze Metodiky rozpočtu ZČU stav původní aktuální P7 C9,13 PR-R IP U16-15 Dopracování rámce komplexního systému řízení jakosti stav je zpracován je rozšířen P8 C6 PR-R IP U17-15 Aktualizace map procesů stav původní aktuální P8 C6,13 PR-R IP U18-15 Hodnocení kvality vzdělávacího procesu % studentů P8 C6 PR-R IP U19-15 Příprava a realizace vybraných anket na kvalitu služeb stav není je P8 C6 PR-R IP U20-15 Podpora rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU mil. Kč P4, P5 C11 kvestor IP Pozn*: IP = finanční prostředky na institucionální plán, ostatní = ostatní zdroje ZČU

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu ČR, který byl schválen na období let 2000 až 2009 usnesením vlády ČR č.

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Vzdělanost občanů je zásadní podmínkou rozvoje demokratické společnosti. Bez dobré vzdělanostní struktury si nelze představit dlouhodobě

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1 Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV rioritní osa 1 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více