Buďme světlem - a předávejme plamen Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Váš o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buďme světlem - a předávejme plamen Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Váš o."

Transkript

1 Buďme světlem - a předávejme plamen Měsíc únor začínáme svátkem Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), který budeme slavit poprvé již o vigilii tohoto svátku, tedy v sobotu 1. února večer a pak v neděli 2. února. Svátek Uvedení Páně do chrámu začneme průvodem se svícemi na začátku slavnostní liturgie. Připomíná nám především, že Kristus sám je "světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu" (srov. Lukášovo evangelium, 2. kapitola). Toto světlo si však při liturgii zapalujeme navzájem - předáváme ho dále. Mějme odvahu dělat totéž i mimo liturgii. Předávat plamen, zapalovat můžeme totiž bez obav, že sami o něco přijdeme, že sami něco ztratíme. Tomu, kdo hoří a předává plamen dál, přece nic neubude... Požehnaný únor přeje a v modlitbě vyprošuje P. Pavel Zahradníček OMI Pro ty z vás, kteří jste si nemohli přečíst pozdrav od otce Günthera na nástěnce: Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Chtěl bych vám všem touto cestou poděkovat za milá blahopřání k mým padesátinám, která jste vlastnoručně napsali! Moc jste mne tím potěšili! Zároveň vám chci popřát požehnané Vánoce s tímto obrázkem, který mi poslaly Malé sestry Ježíšovy z Pákistánu a který se mi jako starému oblátu Panny Marie Neposkvrněné samozřejmě líbí. Máme i podobnou sošku z hlíny zde v Bejrútu v kapli: Panna Marie, která nám nabízí malého Ježíše, důkaz Boží něžnosti, abychom ho s obdivem a láskou přijali do svých rukou a do svého života, abychom ho mohli přinést lidem, kteří tak žízní a touží po Boží něžnosti, aniž by o ní měli tušení. Dívej se na Ježíše! Usmívej se na Něho. Přijmi Ho z Mariiných rukou! O tuto radost se s vámi chci podělit! Pán ať vám všem žehná! Váš o. Günther

2 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 Farnost Klokoty V roce 2013 bylo v naší farnosti 29 křtů (21 dětí do 1 roku, 6 dětí do 7 let, 2 dospělí) 2krát udělena svátost biřmování, 9 sňatků, 17 pohřbů Základní informace o hospodaření klokotské farnosti v roce 2013 Některé příjmy farnosti v roce 2013 Sbírky a příjmy za církevní úkony Ostatní příjmy Dary fyzických i právnických osob - tuzemské i zahraniční Příspěvek obecní a státní - na opravy (z toho: město Tábor 250 tis., MK ČR 400 tis. Kč program Záchrany architektonického dědictví) Příspěvek obecní z fondu kultury a cestovního ruchu, soc. fondu Příjmy celkem Některé výdaje farnosti v roce 2013 Ostatní výdaje (režijní, ) Odeslané sbírky a poskytnuté dary Opravy památek (restaurování presbytáře Kč, restaurování lunet Kč) Výdaje celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Farnost Dražice Křty 2 (1 do 1 roku, 1 do 2 let), biřmování 0, sňatky 0, pohřby 0 Finance Některé příjmy farnosti v roce 2013 Sbírky Kč Příspěvek obecní a státní (obec Meziříčí - 3 tis. Kč) Kč Dary fyzických a právnických osob Kč Nájemné Kč Příjmy celkem Kč Některé výdaje farnosti v roce 2013 Opravy --- Ostatní výdaje (režijní, ) Kč Odeslané sbírky diecézi Kč Výdaje celkem Kč Děkujeme Městu Tábor a Ministerstvu kultury a všem dárcům za podporu při renovaci našeho poutního místa v roce Děkujeme i za všechny ostatní dary. Upřímné Pán Bůh zaplať!

3 Vaše příspěvky na radio Proglas a TV Noe V roce 2013 bylo z Vašich příspěvků odesláno na rádio Proglas Kč a TV Noe Kč. Chrámový sbor L. Šotek Chrámový sbor měl za rok 2013 celkem 25 vystoupení, z toho bylo 16 bohoslužeb. Největší účast byla na vánočním koncertě v děkanském kostele v Táboře, kdy byl kostel zcela zaplněn. Použité známky MVDr. Rytíř V roce 2013 bylo odesláno 5,9 kg použitých známek na podporu charitativní činnosti. Adopce na dálku za rok 2013: L. Kopřivová Placeno: ,-Kč + 33,-Kč poštovné (Uganda - Irene Nakato) ,- Kč + 33,- Kč poštovné (Indie - Juje Miranda) x 6500,- Kč + 2x37,- Kč poštovné (Haiti - Sofía Carrénard + Mikenley Jaccius) Příspěvek na vánoční dárek pro děti x 500,- Kč + 3x 26,-Kč poštovné celkem výdaje: ,-Kč Klokotská farnost se zapojila do projektu Adopce na dálku již v roce Tehdy jsme začali s podporou ugandské dívky Mary Nasali. Rok poté jsme adoptovali indického chlapce Juje Mirandu. Oba dva ale již svou účast v programu A-N-D ukončili. Mary Nasali v roce přestěhovala se a vzdálenost byla příliš velká pro zajištění všech organizačních věcí souvisejících s jejím vzděláním. Hned týž rok ji nahradila opět dívka z Ugandy. Stali jsme se adoptivními rodiči pro dívku Irene Nakato, kterou podporujeme dodnes. Letos v květnu nám bylo sděleno, že Juje Miranda úspěšně dokončil docházku na základním a středním stupni, a tím se jeho účast v projektu končí. Nyní má větší šanci získat dobré zaměstnání a vymanit se z chudoby. Co se týká dalších našich dětí: když v roce 2005 rozšířila ACCH Olomouc projekt Adopce na dálku také na Haiti, přišlo nám samozřejmé pomoci tímto způsobem ve farnosti, kde tehdy působil český oblát Roman Musil. Osvojili jsme si dívku Sofíi Carrénard a chlapce Mikenleye Jacciuse. Nyní jsou k dispozici také webové stránky: naše přihlašovací údaje pro databázi ( adopce.jsemvidet.eu): Přihlašovací jméno: koprivova a heslo: koprivova285. Naše finanční příspěvky jsou využity na vzdělávání sponzorovaných dětí - platí se školné, školní uniforma, pomůcky, mimoškolní aktivity a zdravotní péče. Závěrem chceme poděkovat Vám všem, kteří na tuto činnost přispíváte, a obracíme se na všechny, kteří by chtěli adopci podpořit. Je to konkrétní adresná pomoc těm, kdo jsou opravdu v bídě. Darujeme-li člověku vzdělání, darujeme mu tím šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě. Upřímné díky všem, kdo přispěli jakoukoli částkou na naše adoptované děti.

4 Tříkrálová sbírka 2014 My tři králové jdeme k Vám... Ing. Marie Sovová Kašpar - Štěpánek, Melichar - Péťa a Baltazar - Vlastík se vydali v pátek 10. ledna 2014 odpoledne do paneláků na Náchodském sídlišti, aby lidem připomněli svátek Tří králů a ti tak mohli finančně přispět na charitu. Tři králové potěšili nejen generaci seniorů, ale i někteří mladí byli mile překvapeni. Jeden adolescent nám vysypal svoji kasičku drobných korun, stařenka přispěla do sbírky, jedna mladá paní za námi vyběhla ze 4. patra až do přízemí, aby koledníkům dala i nějaké sladkosti. Těm pak oči jen zářily. Velmi příjemné a zároveň neobvykle strávené odpoledne to bylo nejen pro nás, ale i pro další koledníky, kteří stejně jako my zazpívali lidem tříkrálovou koledu, rozdali kalendář, cukr a popřáli krásný celý rok 2014 v dalších domech lokality Klokot a Pražského sídliště. Do 7 pokladniček, u kterých se vystřídalo 21 dětí Štěpánka Vocílková, František Vocílka a Honzík Růžička, Monča Havlíková, Péťa Panák a Michalka Panáková, Sára Strunová, Verča Síčová a Terezka Síčová, Marťa Samcová, Vašek Samec a Silva Pechová, Verča Urbanová, Anička Sychová, Jiřík Dušek, Maruška Hejná, Nikol Urbanová a Nelča Candrová, Štěpánek Sova, Vlastík Sova a Péťa Dvořák za doprovodu pí Hejné, Sovové, Růžičkové, Havlíkové, Pecherové, Markétky Frejlachů a Marušky Kulhánkové se dohromady vykoledovalo: na Klokotech a Pražském sídlišti Kč (vloni ). Celkový výtěžek všech 33 pokladniček (vloni 31) táborských koledníků byl Kč (vloni to bylo Kč). Diecézní charita České Budějovice celkem k Kč. Celková sbírka Charity České republiky vynesla k Kč. Velké Pán Bůh zaplať všem dětem a vedoucím za odvahu a ochotu, rodičům za dovoz a odvoz dětí, pomoc při organizaci a VŠEM, kteří jste jakoukoliv částkou přispěli! Kam půjdou prostředky získané Tříkrálovou sbírkou: 35 % vybraných prostředků bude použito na přímou humanitární pomoc doma i v zahraničí (oblasti zasažené přírodními katastrofami, ozbrojenými konflikty nebo dlouhodobě nepříznivými životními podmínkami) 65% vybraných prostředků zůstane ve Farní charitě Tábor - tyto prostředky budou využity ve prospěch následujících projektů: Dobrovolnické centrum Tábor (programy: Senior, Dobrovolníci v Nemocnici Tábor, Našim dětem, Dobrovolníci občanům se zdravotním postižením, Dobrovolnictví nezaměstnaných) Projekt Auritus (pracovní programy, resocializační programy, primárně preventivní programy pro děti ze ZŠ a studenty SŠ, VOŠ a SOU, poradenské centrum, terénní program) Humanitární činnost (nákup potravin a hygienických prostředků lidem v nouzi a bez domova, základní sociální poradenství, krizová intervence)

5 Páteční koledování na Pražském sídlišti a požehnání koledníkům u pošty Nedělní koledování a koleda v podání Vašíka Samce na konci mše svaté A tradiční koledování před kostelem

6 Husitské muzeum v Táboře, Česká křesťanská akademie a Společnost pro zachování husitských památek zvou na přednášku "Mistr Jan Hus v ideologii Komunistické strany Československa", která se koná v úterý 11. února 2014 od 17:30 hodin v přednáškovém sále Husitského muzea. Přednáší teolog a historik Prof. PaedDr. ThLic. Martin WEIS, Th.D., vedoucí katedry Teologických věd TF JČU Církve byly za doby vlády komunismu vnímány jako ideologický nepřítel a proto existovaly snahy o jejich postupnou likvidaci. Jedním ze způsobů proticírkevního boje bylo i využití historických postav těchto církví komunistickou ideologií. V přednášce proto bude poukázáno na ideologické využití postavy M. Jana Husa, který byl vyobrazován téměř výlučně jako sociální revolucionář a buřič proti starému řádu. Přednáška chce vzhledem k blížícímu se výročí 600 let smrti M. Jana Husa poukázat na toto využití postavy M. Jana Husa k ideologickému boji a formování nového národního povědomí poplatného komunistickému režimu. Přednáška tak hodlá dílčím způsobem přispět k širší popularizaci a poznání jedné z kapitol takzvaného druhého života M. Jana Husa. A ještě větu k Chrámovému sboru. Myslím, že nejenom lidový zpěv, ale i sborový zpěv patří a povznáší více k duchovnímu prožitku. Prosím všechny ty, kteří mají zpěváckou hřivnu, jsou ochotni se naučit noty, nevyjímaje mladší generaci, aby se k nám přidali. Víte i naší povinností je evangelizovat. A tento způsob není nezanedbatelný. Při koncertu Chrámového sboru se podařilo např. naplnit táborský děkanský kostel tak, jak se nepodařilo na žádné bohoslužbě či akci celého roku a připomnělo mi to tak návštěvu půlnoční bohoslužby v roce 1989, kdy jak se říká kostel praskal ve švech! L. Šotek Klokotský karneval 2. března h. Brzy bude velký bál, chystá se tu karneval. Na Klokotech v neděli nafoukneme balóny. Za masky se schováme, tančit, zpívat budeme. Zahrajem si na obry, na draky i na myši zveme tě, přijď - pospěš si! Tradiční klokotská burza věcí Sběr těchto věcí se bude konat v měsíci březnu, burza bude v dubnu. Vše na ní bude zdarma nebo za dobrovolný příspěvek

7 Setkání charismatické obnovy Martina Koubová Jsou tomu již dva roky, kdy proběhla v naší farnosti tříměsíční charismatická obnova vedená otcem Romanem Dvořákem z Ktiše. Tato pravidelná každonedělní odpoledne nás vytrhovala z uspěchaného koloběhu všedního života a stala se vítaným zdrojem duchovní potravy pro mnohé farníky. Otec Roman, občas posílený charismatiky z Písku a Českých Budějovic, poutavě přednášel a byl zde i prostor k osobním modlitbám, k prosbám o dary Ducha svatého a ke vzájemnému sdílení v malých skupinkách. Původní pravidelná nedělní setkávání v Emauzích se na konci plánovaného tříměsíčního cyklu nechtělo mnohým opustit. Díky ochotě o. Romana Dvořáka pokračovat v alespoň občasných setkáváních v Emauzích i nadále se původní společenství (postupně doplňované dalšími farníky) schází zhruba jedenkrát měsíčně na dvě hodiny v nedělním podvečeru. Emauzy tou dobou ožijí radostným zpěvem všech zúčastněných s kytarovým doprovodem o. Romana. Setkání charismatické obnovy jsou vždy spojena s jedním ústředním tématem, které o. Roman nastíní, vyloží, přečte odpovídající pasáže z Bible a následně rozdělí příchozí do několika menších skupinek, ve kterých pod vedením určeného moderátora mají jednotlivci možnost (nikoli povinnost) o daném tématu hovořit. Při posledním setkání jsme se kupříkladu zamýšleli nad tématem jednoty křesťanů a nad tím, jak se osobně k ekumenismu stavíme. Důležitou a pravidelnou součástí každého setkání charismatické obnovy jsou modlitby - rozdělné do třech okruhů (chvály, díky a prosby ), prokládané písněmi a zakončené společným - "Otče náš". Protože při setkáních charismatické obnovy pouštíme naplno Ducha svatého do našich srdcí, nechce se zpravidla po vymezených dvou hodinách nikomu odcházet. A tak někteří ještě využijí vzácnou přítomnost o. Romana k osobnímu rozhovoru nebo ke sv. zpovědi. Nikdy neodcházíme s prázdnou, ale vnitřně velmi obohaceni, nasyceni duševně, ale i fyzicky (díky obětavým sestrám, které upečou něco k čaji) a vyzbrojeni domácím úkolem - doporučenou četbou příslušné pasáže z Bible, o které se bude mluvit na příštím setkání. Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřené společenství, jsou vítáni všichni mezi nás. KRÁTKÁ OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ První pátek v měsíci celodenní adorace v Emauzích h. v kostele h. s modlitbami a zpěvem, h. tichá adorace. Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace) neděle -Uvedení Páně do chrámu - přineste si svíčky (také v sobotu 1.2.) pondělí - svatoblažejské požehnání také v neděli úterý - P. Marie Lurdská udělování svátosti pomazání nemocných středa h. - Emauzy posezení u čaje nad Biblí neděle 16 h. - Setkání CHO Emauzy neděle 16 h. Řeckokatolická mše sv Emauzy h. - Setkání seniorů Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 2.března 2014.

8 KLOKOTY - události - únor 2014 jinak, mše sv. 1.2 sobota mše sv. v 17 h. průvod a žehnání svíček, přineste si svíčky každý den 2.2. neděle Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) po-so 17.00, žehnání svíček a průvod, přineste si svíčky ne hod po-stř Program pro děti o jarních prázdninách 3.2. pondělí Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka mše svatá v 17 h. se svatoblažejským požehnáním 4.2. úterý 5.2. středa 6.2. čtvrtek Společenství Modlitby matek v h. v Emauzích Památka sv. Agáty, panny a mučednice Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků h. mše sv. v nemocnici 7.2. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v Emauzích h., v kostele od h. do h. adorace s modlitbami a zpěvem, h. - tichá adorace svátost smíření h., h. mše svatá v 17 h sobota První sobota v měsíci, po mši sv. požehnání 9.2. neděle pondělí 5. neděle v mezidobí Památka sv. Scholastiky, panny mše svatá v 10 hod. se svatoblažejským požehnáním úterý Panny Marie Lurdské svátost pomazání nemocných Světový den nemocných Emauzy - 18 h. Farní rada středa čtvrtek Emauzy - Posezení u čaje nad Biblí - v h. Fatimský den h. mše sv. v nemocnici pátek svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle 6. neděle v mezidobí Emauzy - 16 h. - Setkání CHO dětská mše svatá v 10 hod pondělí OMI - výročí schválení kongregace středa pátek sobota h. mše sv. v nemocnici svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola neděle 7. neděle v mezidobí sbírka na svatopetrský haléř mše svatá v 10 hod. 16 h. řeckokatolická mše sv středa Emauzy h. - Setkání seniorů h. mše sv. v nemocnici pátek svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h. březen neděle Dětský karneval - Emauzy - 15 h. Přineste kočičky na popelec Možnost ke sv. zpovědi Po-So h., v pátek nebo kdykoliv po domluvě. Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor , tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na požádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Pavel Zahradníček, OMI, tel.: Farní vikáři na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, tel.: Diecézní ředitelka PMD Můžete vhodit do kasičky v kostele. Pokud není uvedeno Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota Milí farníci, prožíváme dobu postní, čas milosti nabízený křesťanovi, příležitost k obrácení a návratu k Bohu. Je třeba odvrátit naše pohledy od tolika model, které nás svádějí, a obrátit je k jedinému

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014 Odvaha k lásce "V pohádkách dívky svou láskou vysvobozují prince zakleté do všelijakých zvířat, obludných medvědů a tygrů, aniž vědí, že z nich budou princi. A chlapeček přijme od dědečka kameny a neví,

Více

Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních

Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních bohoslužbách na Hod Boží velikonoční. Zachycuje paradoxní situaci.

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

1. SOBOTA NA KLOKOTECH

1. SOBOTA NA KLOKOTECH Výjimečná událost - výjimečná příležitost Jak již jistě víte, hostem letošní hlavní klokotské poutě bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Všichni jste srdečně zváni. Je to zvláštní

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6. 2015

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6. 2015 Milí farníci! V měsíci červnu nás čeká radostná událost. Pro naši českobudějovickou diecézi bude 13. června 2015 v 9:30 vysvěcen na biskupa Mons. Vlastimil Kročil. Chci vás pozvat, abyste se této slavnosti

Více

ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM

ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM Drazí spoluobčané! Drazí bratři a sestry v Kristu! Zdravím Vás jménem katolické farnosti a přeji Vám všem pěkný zbytek adventní doby, radostné Vánoce a požehnaný nový rok! Snad jste viděli lešení na faře

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

AKTUALITY. Dialog naší slabosti s Boží věrností. prosinec 2013 ročník 12 XXIII.

AKTUALITY. Dialog naší slabosti s Boží věrností. prosinec 2013 ročník 12 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY prosinec 2013 ročník 12 XXIII. Dialog naší slabosti s Boží věrností (...) Boží zásah umožňující nám vytrvat až

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

Občasník Číslo: 9/ 2008

Občasník Číslo: 9/ 2008 Občasník Číslo: 9/ 2008 Datum vydání: 24. 2. Náklad: 120 výtisků Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! Vaše Redakce Hlavní redaktoři: Maria Kašová, Barbora Kašová, Pavel Šikula ml. Design:

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/14 XII. zastavení křížové cesty na Brádle ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Postní doba nás vybízí k obrácení navrácení na cestu Boží. Slyšíme na začátku doby postní,

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

Z únorového kalendáře. Duchovní slovo. Ani nevím, jak mám začít

Z únorového kalendáře. Duchovní slovo. Ani nevím, jak mám začít ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., leden 2009 Duchovní slovo Ani nevím, jak mám začít Omlouvám se za dlouhé nedělní kázání, kdy jsem k Vám promluvil poprvé jako Váš pastýř. Doufám, že plán, který jsem

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Klára Málová

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Klára Málová D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2015 ročník XXV. Foto: Klára Málová Na plavbě temným mořem života potřebujeme záblesky světla pro orientaci

Více