SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech"

Transkript

1 Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl, co vše skrývají. I když i předtím byla pěkná... Také Adventem jsme již každý z nás vícekrát prošli - podle toho, kolik je nám let. Ale co takhle ho projít s průvodcem, objevit jeho ještě další, novou krásu. Právě takového průvodce vám pro advent nabízím. Připravují ho a tisknou již tradičně v brněnské diecézi. Jde o útlý sešitek s krátkými texty z Písma svatého a myšlenkami k zamyšlení na každý den adventu. Je k dispozici v kostele. Někteří z vás ho (v trochu jiné - loňské - podobě) používali již před rokem. A ti budou se mnou jistě souhlasit, když řeknu: Je to jednoduchá nenápadná pomůcka, jak do prožívání adventu vnést nový, duchovní rozměr. Vždyť advent není jen doba nákupů a uklízení... Přeji vám požehnaný adventní čas, prožitý jako radostné očekávání setkání s naším Pánem. P. Pavel Zahradníček OMI První prosincová sobota na Klokotech SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. odborný asistent na katedře morální teologie Katolické teologické fakulty v Praze přednáška v domě Emauzy růženec mše sv. se závěrečným požehnáním Svěcení adventních věnců Adventní věnce k posvěcení si můžete přinést na mše sv.: sobota v 17 h., neděle adventní 7 h. - rorátní mše sv. a v 10 hod. na hlavní mši sv.

2 Neokatechumenátní společenství zve na KATECHEZE pro dospělé a mládež Začátek 23. října 2013 STŘEDA a PÁTEK vždy v 1800 h poutní dům Emauzy, Tábor - Klokoty (po dobu 2 měsíců) Všechno, co vám řekne, učiňte (Jan 2, 5) Veselí nad Lužnicí - Adventní večer mladých Křesťanské setkání pro mladé tělem i duší Táborského vikariátu h. mše sv., poté program na faře Nabídka na vánoční dárek z našeho knihkupectví: Verbum fidei encyklika papeže Františka Papež František jeden z životopisů Dětská bible převyprávění biblických příběhů pro děti Kancionál Jeruzalémská Bible Mariánské modlitby sbírka modliteb k Panně Marii uspořádaná Vojtěchem Kodetem Ježíš Nazaretský kniha, jejímž autorem je papež Benedikt XVI. Potká jezuita františkána kniha vtipů Poděkování za každý den sbírka citátů Mezi nebem a zemí páter Pio DVD film o životě známého světce Život Jana Nepomuka Neumanna románové zpracování životopisu Vojtěch Kodet Dar eucharistie CD Zapalme svíčku Světový den památky zesnulých dětí, které zemřely v jakémkoliv věku a jakékoliv Vzpomeňme na ně a uctěme tak jejich památku. Svíčky se zapalují vždy druhou neděli v prosinci v hodin místních časů Občanské sdružení Dlouhá cesta (www.dlouhacesta.cz) příčiny. Betlémské světlo na Klokotech - od neděle

3 Slovenská mše v Klokotech Pavla Kohelová Klokotské zvony dnes odzvonily začátek Dnů slovenské kultury v Táboře. Spěchala jsem přes údolí, tma ho zaplnila až po okraj. Vitráže zářily do svatomartinského večera a kostel byl plný jako o neděli. Pater Selvek mluvil o jednotě duchovního života. Není jeden a druhý život. Vždyť život trvá chvíli, ach, vždyť ten život milý je jeden, jen jeden, jen jeden (ó, Manon!). Po mši jsme si sedli kolem stolu v Emauzích, uvařili jsme si čaj, ochutnávali slovenskou slivovici. Zůstalo nás šest Čechů, šest Slováků a Janka narozená v Čechách slovenským rodičům. (A ono kdo ví, odkud ty naše rody s německými jmény vlastně přišly.) Vzpomínalo se na krajiny, na zvyky, mluvilo se různými dialekty, v jejichž intonaci jsem jen tušila význam slov. Ba, ľahko by ma ošialili! Naše setkání s otcem biskupem lektorka Třetí listopadovou sobotu proběhlo v Českých Budějovicích setkání varhaníků, kostelníků, akolytů, lektorů a ostatních pomocníků ve farnostech. Setkání bylo zahájeno mší svatou v katedrále sv. Mikuláše, kterou celebroval náš otec biskup Jiří Paďour. V nově opravené katedrále vládla slavnostní a důstojná atmosféra. V promluvě otec biskup vzpomenul na svého tatínka, jehož moudrá slova mu utkvěla v paměti. Utkvěla i mně, tak se s vámi podělím: Když někdo někoho pomlouval, tatínek řekl: Nepomlouvej a snaž se být lepší než on. V jiném kontextu: Marnost nad marnost, jen život s Bohem marnost není. S blížícím se adventem a dobou vánoční vzpomenul otec biskup a přednesl báseň Fráni Šrámka Prosinec. Obdivuje toto dílo, které je plné Boží přítomnosti a přitom v ní nepadne slovo Bůh. Každý jako dárek dostal tuto báseň vytištěnou na papíře k vánočnímu rozjímání a meditaci. Před požehnáním otec biskup nechal pozdravovat všechny naše faráře a farníky a zdůraznil: A hlavně nezapomeňte pozdravovat to mi tatínek také kladl na srdce vyřiď pozdrav a nezapomeň na to. Po mši následovala práce ve skupinkách, sdělování si zkušeností, poznatků, svědectví, a nakonec uvolněná diskuse. Každý z nás byl určitě obohacen a naplněn novým elánem a chutí do další práce nastávajících dní. Na závěr výrok ze sdílení skupinky: Potřeba naší doby je vůle Boží.

4 Advent na Klokotech Roráty , , (dětská), Rorátní mše každou adventní neděli v 7 hod. (hlavní mše v 10 hod.) Za co jsem schopen děkovat? Duchovní obnova od v Emauzích s P. Ing. Janem KUNÍKEM, duchovním správcem z Rožmitálu pod Třemšínem Vánoční dílna sobota 9-11 hod Emauzy Adventní koncerty soboty v 15 hod Komorní pěvecký sbor ZUŠ O. Nedbala pod vedením Heleny Boučkové (ve prospěch stacionáře Klíček) (18h) - Předvánoční koncert Sborečku ZŠ Zborovská pod vedením P. Jíšové (18h) - Předvánoční koncert pěveckého sboru II. st. ZŠ Zborovská pod vedením P. Jíšové Táborský chrámový sbor J. Kastnerová zpěv, L. Šotek varhany (ve prospěch Adopce na dálku) (podpora činnosti sdružení APLA) Předvánoční a vánoční prosby o pomoc Přispět na vánoční květinovou výzdobu můžete v zákristii. Předem děkujeme! Předvánoční úklid kostela od 8 hod. Mohl by někdo věnovat stromky na vánoční výzdobu? Prosíme o pomoc při hlídání Klokotských jesliček o vánočních svátcích. Zapsat se můžete v zákristii.

5

6 Návštěva otce generála na Klokotech Dne (pondělí) bude generální představený kongregace oblátů sloužit mši sv. na Klokotech v 17 hod. Po mši sv. zveme ke společnému posezení v Emauzích. Můžete-li, vezměte buchtu, chlebíček Kající bohoslužba pro děti pátek v Emauzích - v 15 hodin Po skončení se tradičně setkáme u malého občerstvení. Srdečně zvou katechetky a o. Pavel Zahradníček, omi Vánoční dílna 21. prosince sobota Emauzy 9-11 hod. Budeme vyrábět ozdoby na stromeček, vánoční dekorace, přáníčka a mnoho dalšího Kontakt: Marie Šittová Přezuvky s sebou Prodej výrobků v neděli po mši sv. výtěžek z prodeje bude poslán školám v oblátských misiích Tradiční klokotská výstava betlémů Přispějte i svým (keramickým, papírovým či nějakým jiným netradičním). Zapůjčené betlémy budou vystaveny v ambitových kaplích. Můžete je nosit do neděle do zákristie nebo farní kanceláře, označené Vaším jménem, adresou a číslem telefonu v Novoroční varhanní koncert Ladislav ŠOTEK Vánoční skladby, koledy a improvizace Sv. Silvestr v Klokotech Mše svatá v na poděkování za uplynulý rok Velká Klokotská křížová cesta ve 21 h. - Sraz před vstupem do areálu. Bude zakončena mší svatou v Emauzích ve h.

7 Vánoční příběh s dětmi více na V době, kdy Maria s Josefem očekávali narození miminka, vydal tehdejší císař Augustus příkaz, aby se v celé říši provedlo sčítání lidí. Každý se musel vydat do města, ze kterého pocházela jeho rodina. A tak Josef s Marií opustili Nazaret a vydali se na náročnou cestu do města Betléma. Když po dlouhém a únavném putování dorazili za brány Betléma, všude bylo plno lidí a Josef marně hledal volné místo, kde by se mohli ubytovat. Procházeli městem, ale všechny hostince už byly obsazené. Ani u posledních dveří Josef nepochodil. Jediné, co mohl mu hostinský nabídnout, byla stáj pro dobytek za branami města. Josef s Marií se tam tedy vydali a konečně si mohli odpočinout. Netrvalo dlouho a Marii nastala chvíle, kterou každým dnem očekávala porodila miminko a s Josefem mu dali jméno Ježíš - tak jak jí to v Nazaretě řekl anděl Gabriel. Maria děťátko zabalila do plínek a Josef mu připravil postýlku v jeslích vystlaných měkkým senem. Na pastvinách v okolí Betléma odpočívali u ohně pastýři a hlídali svá stáda ovcí. Najednou se kolem nich vše rozzářilo a před nimi se objevil anděl. Velmi se polekali, ale anděl jim hned řekl: Nebojte se! Mám pro vás, i pro všechny lidi, radostnou zprávu. Dnes v noci se ve stáji u Betléma narodil Boží Syn! V tu chvíli se kolem něho objevili další andělé a všichni radostně zpívali: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj všem lidem, kteří ho milují! KRÁTKÁ OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ: *1.12. neděle Setkání CHO Emauzy 16 h. *5.12. čtvrtek v 17 h. mše sv. pro děti, po mši sv. překvapení *6.12. První pátek v měsíci celodenní adorace v Emauzích :30 h, 17:30-18:45 h s modlitbami a zpěvem, 18:45 20:30 h tichá adorace. Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace). * Adorace se svátostí smíření v kostele každý pátek 17:30 20:30 h * Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu * Emauzy 18 h Farní rada * čtvrtek 9 h. mše sv. vikariátní setkání kněží na Klokotech * Návštěva dětí z farnosti v G-centru a v domě s pečovatelskou službou Pražské sídliště * řeckokatolická mše sv h., h.

8 Klokoty - události - prosinec 2013 Pokud není uvedeno jinak, mše sv. každý den neděle 1. neděle adventní Emauzy - Setkání CHO - 16 h. po-so 17.00, rorátní mše sv. 7 h., mše svatá v 10 h. se svěcením advent. věnců Památka sv. Františka Xaverského, kněze ne h úterý Společenství Modlitby matek h. Emauzy středa Emauzy - 18 h. - katecheze h. mše sv. v nemocnici čtvrtek mše sv. v 17 h. pro děti, po mši svaté překvapení pátek Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona českobudějovické diecéze první pátek v měsíci - adorace - Emauzy h., kostel s modlitbami, Emauzy - 18 h. - katecheze do h. tichá adorace sobota Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve První sobota v měsíci - Mgr. Lorman, ThD. Sedm překážek šťastného života III h h. růženec a svátost smíření 15 h. - Adventní koncert - Komorní pěvecký sbor ZUŠ - ve prospěch stacionáře Klíček neděle 2. neděle adventní rorátní mše sv. 7 h. Mše svatá v 10 h pondělí Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek Emauzy - 18 h. Farní rada 18 h. - Předvánoční koncert sborečku ZŠ Zborovská pod ved. P. Jíšové úterý středa Emauzy - 18 h. - katecheze h. mše sv. v nemocnici Předvánoční koncert pěv. Sboru II. St. ZŠ Zborovská pod vedením P. Jíšové pátek Památka sv. Lucie, panny a mučednice Emauzy-15 h.-kající pobožn.pro děti Fatimský den Emauzy 18 h. - katecheze svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h sobota Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Advent. duchovní obnova - Emauzy h. - Za co jsem schopen děkovat? - P. Ing. Jan Kuník neděle pondělí středa čtvrtek pátek sobota 15 h. - Adventní koncert - Táborský chrámový sbor - ve prospěch Adopce na dálku 3. neděle adventní dětská mše sv. rorátní 7 hod. Mše svatá v 10 h. Mše sv. v 17 h. s generálním představeným oblátů, po mši posezení v Emauzích mše sv. v G-centru 9.30 h h. mše sv. v nemocnici mše sv. v 17 h. Vikáriátní setkání kněží - 9 hod. - mše svatá Předvánoční úklid kostela 8 h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h. - Adventní koncert - L.Šotek, J. Kastnerová - podpora sdružení Apla Emauzy - Vánoční dílna - 9 h neděle 4. neděle adventní rorátní mše sv. 7 h. hlavní mše sv. v 10 h. prodej výrobků vánoč. dílny Řeckokatolická mše sv. v 16 h Děti z farnosti v G-centru a v domě s pečovat.službou Betlémské světlo již v kostele pondělí Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích úterý mše sv. pro rodiny s dětmi v 16 h. ŠTĚDRÝ DEN - Vigilie Narození Páně 17 h. živý betlém h. předpůlnoční vytrubování půlnoční mše sv. v 24 h středa Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený svátek ZAČÁTEK DOBY VÁNOČNÍ mše sv. v 10 h. s chrámovým sborem v 11 h. živý betlém v 18 h. koncert Quodlibet Řeckokatolická mše sv. v 17 h čtvrtek Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše sv. v 10 h pátek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty mše sv. v 17 h. s žehnáním vína koncert Domino 18 h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h sobota Svátek sv. Mláďátek, mučedníků * P. Kryštof Henriko neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa mše sv. v 10 h. s obnovou manželských slibů úterý Mše sv. na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku - 17 h. 21 h. Velká klokotská křížová cesta zakončená mší svatou v Emauzích v h. z ledna středa Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - zasvěcený svátek Mše sv. v 10 h h. Novoroční koncert - L. Šotek Možnost ke sv. zpovědi Po-So , pátek nebo kdykolivpo domluvě Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na požádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Pavel Zahradníček, OMI, tel.: Farní vikáři na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: Pastorační asistentky: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, telefon: Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč. Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

se do adventního očekávání Kristova Jindy: - po individuální dohodě.

se do adventního očekávání Kristova Jindy: - po individuální dohodě. POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15 sv. Gabriel Po-Pá: 6:30 17:30 pátek 15:00 Palata Sobota: 7:30 17:30 (nedělní) KONTAKT S KNĚZEM úterý: 7:00-11:00 (kromě 3. úterý v

Více

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! Pro maminky s předškolními dětmi 06.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek 20.12.2012 9.

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! Pro maminky s předškolními dětmi 06.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek 20.12.2012 9. ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! Pro maminky s předškolními dětmi 06.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek 20.12.2012 9.30 Skřítek Kvítek Náboženství pro dospělé Pondělí 10.12.2012 20.00 hod 12/2012 PROSINEC

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Farní zpravodaj. Vánoce 2014. Římskokatolická farnost Žďárec

Farní zpravodaj. Vánoce 2014. Římskokatolická farnost Žďárec Vánoce 2014 Římskokatolická farnost Žďárec Úvodní slovo Milí přátelé, opět stojíme na prahu slavení vánočních svátků. Každý se snaží prožít tyto svátky v kruhu nejbližších. V této době jsme vůči sobě pozornější

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku Ročník 3 * číslo 5 * Advent a Vánoce 2008 * www.farnostblansko.cz

občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku Ročník 3 * číslo 5 * Advent a Vánoce 2008 * www.farnostblansko.cz občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku Ročník 3 * číslo 5 * Advent a Vánoce 2008 * www.farnostblansko.cz Jaká je pro nás doba vánoc? Doba je zlá, velmi zlá, opakují si mnozí rodiče.

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois Prosinec 2014 Opět zde máme předvánoční čas, který se i letos naplňuje dobou adventní. A pak přijdou opět Vánoce.

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc?

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Prosinec 12 2013 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Vánoce jsou zatíženy všelijakými dudlajdá, purpurami na plotně, po-roce-vánocemi zpívejte přátelé,

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ FARNOSTÍ VELEŠÍN, BESEDNICE A SOBĚNOV PROSINEC 2008 / LEDEN 2009 ADVENT VYUŽÍT ČAS Adventní doba je začátkem liturgického roku. Každý začátek nám nabízí šanci k novému začátku. Začít

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec Proseč Nové Hrady Perálec www.farnispolecenstvi.cz cena: dobrovolný příspěvek (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) Milí farníci, jsem rád, že vás mohu znovu oslovit v našem časopise. Chci se s vámi podělit

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více