Děkujeme hrdinům VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH. Rybáři rybaří Muniční sklady Rok na vsi ve fotografi i Rekonstrukce pomníku Válečné vzpomínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkujeme hrdinům VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH. Rybáři rybaří Muniční sklady Rok na vsi ve fotografi i Rekonstrukce pomníku Válečné vzpomínky"

Transkript

1 DUBEN 2014 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Děkujeme hrdinům Společenská kronika Slovo starosty Kanalizace na postupu Muzeum, knihovna a informační centrum Rybáři rybaří Muniční sklady Rok na vsi ve fotografi i Rekonstrukce pomníku Válečné vzpomínky Škola, školka Nad kronikou s pamětníky Klub důchodců Den obce Kulturní kalendář

2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, konečně se v katastru obce dokončily Komplexní pozemkové úpravy a blíží se úplný závěr dvou velkých investičních akcí, kanalizace a vodovodu. Závěrečné práce na obou akcích působí mnohdy nemalé komplikace, a proto chápu všechny negativní připomínky a reakce. Přijímám je a snažím se vzniklé problémy vždy co nejrychleji a nejefektivněji řešit. Každý by se však mohl zamyslet často nad tím, jak urychlit všechny procesy dokončování zjištěný problém nahlásit hned, dodržet doporučení firem, vycházet vstříc stavebním dělníkům, najít kompromisní řešení atd. Věřím, že vše společně úspěšně zvládneme! Nejen prací je člověk živ! A proto bych chtěl všechny občany co nejsrdečněji pozvat na Den obce, který se uskuteční v sobotu 3. května. Doufám, že z bohatého programu, který je pro letošní slavnost připraven, si každý vybere. Radnice informuje Stavba kanalizace Váš starosta Richard Janderka Stavba tlakové kanalizace bude končit. Termín dokončení je posunut na 26. května 2014, protože bylo ze strany poskytovatele dotace způsobeno drobné zpoždění tím, že byla přerušena administrace všech projektů v období srpen-září Od 1. dubna běží Čistírna odpadních vod v Kubšicích ve zkušebním provozu a jsou postupně ke kanalizaci připojovány domovní čerpací jímky. K 15. dubnu jich bylo ve Vedrovicích připojeno již 66 z celkového množství 324 ks. Termín pro dokladování připojení napojení všech domácností na kanalizaci nebyl zatím stanoven, přesto je třeba, aby tempo dalších připojování bylo zachováno. Pokud budete mít svoji nemovitost připojenu ke kanalizaci, oznamte nám, prosím Vás, tuto skutečnost, abychom měli aktuální přehled a mohli tak dokladovat poskytovateli dotace počet připojených osob. Z důvodu blížícího se termínu dokončení stavby apelujeme na ty, kteří ještě nemají elektrickou přípojku od domu k ovládací skříňce, aby si ji co nejdříve udělali, protože se musí stavba předávat s kompletním a odzkoušeným vybavením šachet. Jakmile budete mít elektrickou přípojku hotovou, oznamte nám, prosím Vás, tuto skutečnost na OÚ, abychom mohli dobře koordinovat zapojení ovládacího rozvaděče a odzkoušení DČJ. Oznámení přes SMS, na tel , text (příklad č. p. 326, přípojka NN hotova ). Oznámení em, na adresu cz, stačí podobný text, jako SMS. Oznámení osobně na OÚ Vedrovice. Stav zhotovených elektrických přípojek za každý týden je hlášen montážní firmě vždy v pátek a ty jsou během následujícího pondělí, úterý a středy kompletovány s ovládací skříňkou a jsou odzkoušeny čerpadla v šachtách. Projekty pro přípojky odpadu od domu k šachtě (gravitační přípojky), které u všech rodinných domů zaměřoval Ing. Nykodým, a které jsme slibovali na konec ledna se, bohužel, zdržely. Důvodem byla opakovaná zdravotní komplikace pana projektanta a dlouhé termíny pro vyjádření dotčených orgánů (EON, RWE a O2 TELEFONICA) k projektům. Postup s podáváním žádostí na Stavební úřad v Moravském Krumlově zůstává zachován. Tzn.: Jakmile projekty obdržíme, budou občané informováni dopisem. V něm bude výzva k podpisu Žádosti o územní souhlas a k zaplacení správního poplatku za tuto žádost ve výši 250, Kč a také k převzetí a zaplacení projektu v ceně 1.800, Kč. Celková cena bude tedy 2.050, Kč. Žádosti o územní souhlas bude administrativně zajišťovat obec pro všechny občany hromadně. K žádosti se bude přikládat revize na elektropřípojku. V současné době je zpracováván Provozní řád kanalizace, kde budou stanovena pravidla pro používání kanalizace. Tento řád bude součástí smlouvy o připojení ke kanalizaci, kterou bude provozovatel kanalizace (Dobrovolný svazek obcí Vedrovice a Kubšice, ČOV a tlaková kanalizace) uzavírat s majiteli připojených nemovitostí. Jak už nyní vyplývá z Obecných zásad při používání tlakové kanalizace, které obdržel každý uživatel čerpací jímky, bude nutné dodržovat základní věci: - Čerpací šachta je určena pouze pro splaškové vody z domácností. - V žádném případě nelze svádět do čerpací šachty dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov, ropné látky, barvy, ředidla apod. - Je třeba zamezit možnosti vniknutí písku, hlíny, textilií, kovu, skla, dámských hygienických potřeb, suchých plen, hygienických ubrousků na bázi netkaných textilií, apod. do čerpací šachty. - V žádném případě nelze vhazovat do čerpací šachty různý odpad po otevření jejího poklopu a manipulovat se zařízením uvnitř čerpací šachty (kulový kohout, čerpadlo, plovákové spínače, kabely). V souvislosti s možnými problémy, které způsobuje čerpadlům tuk v odpadní vodě, připomínáme, že je možné odevzdávat použitý fritovací olej a ostatní tuky z kuchyně. Plastový kontejner na dočasné umístění odevzdaného oleje v PET lahvích nebo jiném vhodném obalu bude umístěn na Obecním úřadu. Informace ke kanalizaci budou od května na webových stránkách obce Vedrovice v oddílu Různé. Najdete zde všechny dostupné manuály, provozní řády a jiné užitečné dokumenty. Kontakty pro hlášení poruchy na kanalizaci: Vladimír Palásek, tel. : Richard Janderka, tel. : Komplexní pozemkové úpravy Od 15. dubna je pravomocné II. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ve Znojmě. Komplexní pozemkové úpravy ve Vedrovicích jsou tímto platné a uspořádání pozemků se řídí podle návrhu, který každý vlastník pozemků obdržel. 2

3 Položkový rozpočet pro přípojku vody (ceny bez DPH) P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K ) Díl: 8 Trubní vedení R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 1,00 14,30 14, U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 25 kus 1,00 44,70 44, R00 Montáž p echodek ISIFLO. závit. DN 25 kus 1,00 25,00 25,00 Celkem za 8 Trubní vedení 84,00 Díl: OM Ostatní materiál vd Trubka PE 100 SDR11 32x3,0 návin m 1,00 16,10 16, vd Spojka elektro SDR11 PN16 D32 kus 1,00 57,00 57, A P echodka PE-závit. ISIFLO D 32 x1" vnit ní závit vývod na PE D32 mm kus 1,00 167,50 167,50 Celkem za OM Ostatní materiál 236,80 Vzhledem k tomu, že platí nové uspořádání a nová čísla pozemků, ze zákona jsou neplatné všechny původní nájemní smlouvy. Vlastník pozemku se tak může rozhodnout pro uzavření nové nájemní smlouvy. Dle ustanovení nového občanského zákoníku, platného od , se jedná o Pachtovní smlouvu. Proběhlo první kolo vytyčování pozemků, kde bylo vyhověno žádostem podaným do konce ledna Druhé kolo bude provedeno na podzim. Připomínáme, že pro vyměření pozemku je potřeba podat Žádost o vytyčení pozemku, která je k dispozici na Obecním úřadu. Elektronickou verzi této žádosti můžeme poskytnout na základě požadavku zaslaného em na adresu vedrovice. cz. První vytyčení pozemku je prováděno Pozemkovým úřadem zdarma. Je tedy na uvážení každého majitele, zda si nechá vytyčit pozemek již v roce 2014 nebo až např. za pět let. Obecní úřad Vedrovice Stavba vodovodu Hlavní řady nového vodovodu jsou v provozu a je možné se na ně napojovat. Jak jsme již v Občasníku č. 9 informovali, jsou v současné době v provozu oba řady, tzn. nový i starý řad. Tento stav potrvá přibližně do srpna Během této doby je nutné, abyste si svoji nemovitost připojili k novému řadu. Přepojení na nové řady musí být prováděno průběžně. Pokud máte tedy funkční starý uzávěr vody, můžete si vodu přepojit ihned. Pokud nemáte funkční starý uzávěr vody a chtěli byste si přípojku připojovat, oznamte nám tuto skutečnost. Bude stanoven plán odstávek vody, aby bylo možné využít odstávky pro přepojení více nemovitostí najednou. Tyto odstávky budou směřovány do odpoledních hodin. Např.: Pondělí a středa od 15 do 18 hodin, Sobota od 14 do 18 hodin. Odstávka bude uskutečněna, až bude možné připojit minimálně deset nemovitostí najednou. Důvodem je skutečnost, že se při každé odstávce musí z řadu vypouštět větší množství vody a pro připojení menšího počtu nemovitostí by to bylo neekonomické. Přepojení si zajišťuje a hradí každý vlastník nemovitosti sám. Pokud to bude nutné, může být obec nápomocna při zajištění firmy nebo řemeslníka. V současné době se dokončují přípojky k nemovitostem, které mají hlavní uzávěr v komunikaci, aby bylo možné v polovině května zaasfaltovat rýhy po výkopech a opravit některé vybrané komunikace. Na konci května se začnou montovat hlavní uzávěry tam, kde vede nový vodovodní řad v předzahrádkách a v ostatních zelených plochách. Zhotovitel přípojek bude při montáži vystavovat tabulky materiálu na domovní přípojce, na základě které bude obec tuto přípojku vody účtovat občanům, podle spotřebovaného materiálu. Skutečně spotřebovaný materiál potvrzuje zhotoviteli každý svým podpisem. Přípojka vody je ve vlastnictví majitele nemovitosti. Pro orientaci připomínáme ceny deklarované zhotovitelem. Položkový rozpočet pro přípojku vody (ceny bez DPH) viz. tabulka nahoře Příklad: Přípojka vody v délce 5 m - ceny jsou uváděny s DPH. Montáž trubky ve výkopu 5m 85,80 Kč Montáž spojky potrubí 1ks 53,64 Kč Montáž přechodky 1ks 30,00 Kč Trubka 5m 97,40 Kč Spojka 1ks 68,40 Kč Přechodka od uzávěru vody 1ks 201,00 Kč Celkem 536,24 Kč V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám dispozici na telefonu, u nebo osobně. Richard Janderka, starosta obce 3

4 V přednáškové místnosti muzea proběhla v březnu výstava výkresů pana Peikrta z Tavíkovic, která pokračuje i během letních měsíců. Koupí obrázku totiž přispějete panu Peikrtovi na jeho denní potřeby. Muzeum a IC Vedrovice Vás srdečně zve na Výstavu velikonočních kraslic, která bude probíhat od do vždy během otevírací doby muzea. Ke zhlédnutí budou různé tipy zdobení kraslic, např. decoupage, technika patchwork, drátkování, quilling a mnoho dalšího. Poté se můžete těšit na výstavu Světové války a Vedrovice, která bude zahájena a ukončena Předběžně také plánujeme vycházku po nově vybudované archeologické stezce vedenou panem doc. Olivou. jako jsou v této době. K vidění zde byl stromeček ozdobený ořechy a papírovým řetězem, vánoční kuchyně, prostřený štědrovečerní stůl a také zde bylo vystaveno pár betlémů. Pečení velikonočních perníčků Mateřské centrum Čtyřlístek pořádalo v přednáškové místnosti Muzea Velikonoční pečení perníčků. Sešlo se mnoho dětí, které si přišli upéct velikonoční zajíčky, slepičky, vajíčka a mnoho dalšího. Nakonec si perníčky ozdobili veselými barvami a odnesli si je domů. Nikola Herzánová Výstava VÁNOCE NAŠICH BABIČEK A DĚDEČKŮ Muzeum a informační centrum Vedrovice pořádala Vánoční výstavu zaměřenou na Vánoce našich babiček a dědečků. Výstava probíhala v prosinci minulého roku a ukončena byla v lednu Výstava se těšila velké návštěvnosti, starší obyvatelé si připomněli vánoce, když byli ještě malými dětmi a malé děti se zase naopak mohli poučit, že ne vždy byli vánoce tak bohaté, 4

5 Místní knihovna Vedrovice Místní knihovna Vedrovice nabízí v měsíci květnu registraci v naší knihovně zdarma. Vybrat si můžete z více než 2000 titulů, kam se řadí červená knihovna, krimi, historické romány, pohádky pro děti ale i naučná literatura jak pro dospělé tak pro děti. V roce 2014 stále probíhá Výměnný fond se znojemskou knihovnou, výměna knížek je plánovaná na měsíc květen. V knihovně máme pro vás také nově koupené tituly, např.: Robert Galbraith -Volání kukačky (J. K. Rowlingová) Robert K. Massie - Kateřina Veliká Robert Hutchinson - Poslední dny Jindřicha VIII. D. L. Bogdanová - Tajemství tudorského dvora Petr Šabach - Občanský průkaz Simona Monyová - Deník citového vyděrače A. Lustig - Colette Karel Čapek - Válka s mloky Dougan Dixon - Kdyby dinosauři žili dnes a mnoho dalšího. Velikonoční tvořivá dílna Místní knihovna Vedrovice pořádala dne Velikonoční tvořivou dílnu, kterou opět navštívili její věrní příznivci. Vyráběli jsme vajíčka technikou quilling a kraslice oplétané bavlnkou. Své vydařené výrobky si děti odnesli domů. Nikola Herzánová Rybářský kroužek Rybářský kroužek také v letošním roce úspěšně pokračoval a docházelo do něj celkem 16 dětí z Vedrovic, Jezeřan, Kubšic a Moravského Krumlova. Vzhledem k tomu, že do dorosteneckého věku dospělo více mladých rybářů a do kroužku už přestali docházet, věkový průměr členů se podstatně snížil. Tomu byla přizpůsobena také výuka a začínali jsme od základů, kdy se děti učily vázat háčky, poznávat ryby a získávaly znalosti v rybářské teorii. Scházeli jsme se pravidelně od listopadu do března v poměrně hojné účasti, což nás velmi těšilo. Plánujeme, že se s dětmi zúčastníme rybářských závodů mládeže, které budou v Pohořelicích v neděli 18. května a v Moravském Krumlově v sobotu 21. června. Věříme, že se všem bude dařit a zúročí získané zkušenosti během letošní docházky. Celoroční výukový cyklus zakončíme tradičně rybářským soustředěním na revíru v Božicích, ze kterého budeme v příštím zpravodaji informovat o našich úlovcích. Vše nové o rybářském kroužku naleznete také na webových stránkách Rybářského spolku Vedrovice: rybarivedrovice. websnadno. cz/rybarsky-krouzek. html Za rybářský kroužek Vedrovice Richard Janderka a Miroslav Došek ml. Rybářské závody 2014 Srdečně zveme všechny rybáře a občany Vedrovic na jubilejní 10. ročník Rybářských závodů, které se na rybníku ve Vedrovicích uskuteční v sobotu 28. června 2014 od 6:00 do 12:00 hodin. Registrace závodníků bude od 5:00 hodin. Startovné pro dospělé bude180, Kč, mládež do 15 let zdarma. Předprodej místenek bude zahájen 22. června na č. p. 308 (u rybníka) vždy od 18:00 do 20:00 hodin. Pro rybáře bude zabezpečeno dostatečné zarybnění vody a pro příchozí návštěvníky závodů bude k dispozici bohaté občerstvení a skvělá podívaná! Doufáme, že si k rybníku najde cestu zase o něco více vedrovických občanů? Bližší informace naleznete také na webových stránkách Rybářského spolku Vedrovice: rybarivedrovice. websnadno. cz/zavody. html Rybářský spolek Vedrovice Vánoční výstava - štědrovečerní stůl 5

6 Vánoční výprava 2. oddílu Zeměpisné společnosti Po cestách vlasti Ve dnech navštívili naši obec pionýři z Brna. Svůj dočasný azyl našli v zasedací místnosti Obecního úřadu a podnikali různé akce a hry. Jednou z nich byla výprava po okolí Vedrovic. Všichni byli seznámeni s tématem hry Cesta na Severní pól. Děti prošly oboru Krumlovského lesa se svými vedoucími a panem Františkem Kopetkem, který jim udělal přednášku. Odpoledne je čekala výstava expozic v muzeu. Ve zbytku dne je čekala spousta zábavy na sněhu a klouzání v igelitových pytlech. Na závěr celé výpravy našly děti Severní pól a odjely domů. KULTURNÍ KALENDÁŘ II. a III. čtvrtletí Duben 2.4. Seniorská středa Velikonoční pečení perníčků - MC Večer pro důchodce Slet čarodějů a čarodějnic - MICV Velikonoční výstava kraslic Květen 3.5. Den obce 7.5. Seniorská středa Iva Hüttnerová v sále KD Beseda nad kronikou Tvoření s dětmi - MC Den matek v sokolovně Červen 1.6. Den dětí 3.6. Seniorská středa Rozloučení s páťáky Beseda nad kronikou Rybářské závody 10. ročník Tvoření s dětmi MC Červenec 2.7. Seniorská středa Znojemská liga - hasiči Prázdninová tvořivá dílna MICV Tvoření s dětmi - MC Srpen 2.8. Letní myslivecká karnevalová noc 2.8. Fotbalový turnaj 6.8. Seniorská středa Tvoření s dětmi - MC Září Velikonoční koncert v kostele Vítání prvňáčků 3.9. Seniorská středa 13., Tradiční ROZMARÝNOVÉ HODY Ochutnávka vín - ČZS Beseda nad kronikou Tvoření s dětmi - MC 6

7 Zahradnictví Vedrovice - Jan Kopetka Vás srdečně zve na 6. ročník jarní prodejní výstavy ve dnech od 9:00 do 18:00 hod. místo konání Vedrovice 315 NABÍZÍME: balkónové květiny, letničky, trvalky, skalničky, čarověníky, keře, konifery, zeleninová sadba, drobné ovoce, ovoce a zelenina, další zahradnický materiál AKCE: petunie mix barev 7kč, vybrané druhy bylinek 10 kč, thuja smaragd cca 5O cm 49 kč, thuja smaragd cca 20/30 cm 35kč Máme připravený malý dárek pro každého platícího zákazníka. ZÁROVEŇ VÁS ZVEME NA MALÉ OBČERSTVENÍ DEN OBCE BOHATÝ PROGRAM Kontakt: Ing. Mgr. Iveta Kudláčková , Jan Kopetka Světové války ve vzpomínkách Výstava v Muzeu Vedrovice od 3.5. do fotografie, dokumenty, filmy z války, vzpomínky občanů... 7

8 Zprávy ze základní školy Navštívil nás Mikuláš, čert a anděl Existují čerti nebo ne? Ať už existují nebo ne, naše řeč a chování se jimi jen hemží, protivné lidi posíláme ke všem čertům, o vzteklounech říkáme, že se čertí, vychytralost je ďábelská. Jiná přísloví říkají: s čerty nejsou žerty, čert nikdy nespí, čiň čertu dobře, peklem se ti odmění A každý z nás je alespoň na chvíli čertem. Dejte si pozor, ať Vás čert v tyto dny příště neodnese do pekel I my, prvňáci, druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci, jsme byli hříšní a Mikuláši jsme slíbili, že se polepšíme Vyrobili jsme si čerta a anděla, složili čertovskou zkoušku moudrosti a zručnosti a čertovsky jsme se báli a hráli O dvanácti měsíčkách a o Červené Karkulce dopoledne 6. prosince dětem z mateřské školy a v podvečer našim nejbližším a nejen jim v základní škole Hledali jsem strom Štěstí, zdraví a hojnosti V sobotu 7. prosince jsme se vydali hledat strom Štěstí, zdraví a hojnosti. Byla to krása, nádhera Rychlé šípy se představují aneb Rychlonožkův sen Kdo jsou Rychlé šípy? Co dělají a komu pomáhají? Proti čemu bojují a zač vystupují? O čem sní? Jeden Rychlonožkův sen jsme ochutnali a druhý jsme krásně snili - hráli jsme pohádky Zpráva z deníku Rychlých šípů Všechno, co děláme, o čem se učíme, na co se těšíme, co připravujeme zapisujeme, my třeťáci, čtvrťáci a páťáci, do našeho deníku 8

9 Vánoční kouzlení Ve čtvrtek 20. prosince jsme si vykouzlili advent a vánoce Hráli jsme betlémský příběh, věštili budoucnost, oprášili zvyky a tradice, vyráběli přání a překvapení, zdobili stromky a nadělovali Putování Bobravou Dne 2. listopadu jsme byli pozváni Rychlými šípy na Bobravu. Jeli jsme vlakem do Radostic a odtud pěšky NS Bučín až do Omic. Po cestě jsme se zastavili v kouzelné kapličce, vytvořili strážce lesa, našli znamení Podkováků, lovili bobry, zpívali písničky a učili se karetní kouzlo Obušku, z pytle ven Městské divadlo Znojmo 15. ledna 2014 Já s písničkou jdu jako ptáček připomněli jsme si nám dobře známou písničku a shlédli úsměvný příběh o srdečném muzikantovi, vykutáleném hostinském a kouzelném dědečkovi s divotvornými dary A poučení z pohádky? Co svět světem stojí, jsou na světě chamtivci a podvodníci a přílišná důvěřivost se mnohdy nevyplácí Návštěva předškoláků v základní škole 17. ledna 2014 Ozvěna na nás volá slabiky i slova, z podkolenky máme Lenku, z abecedy Edu Sedmnáctého ledna jsme uvítali v naší škole předškoláky. Hráli jsme si na ozvěnu a porozuměli přísloví Jak se do lesa volá, tak se z lesa, hádali slabiky a slova, tvořili bubliny, malovali, počítali a hráli Rozdávali si radost a dobré slovo, přijímali pochvalu a ocenění a těšili se z maličkostí K + M + B ledna 2014 Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho? Narodil se tam Spasitel, všeho světa Vykupitel. To já tam musím taky jít, to malý dítě pozdravit Radost a veselí, zdraví a štěstí jsme přáli a vinšovali v tomto novém roce Škola nanečisto 22. ledna 2014 Když je slyšet zvonec, pohádky je konec - ale naše škola, ta má začátek. Otevřete sešit! Můžete se těšit - úvodem vám rozdám náruč lízátek Ve středu 22. ledna jsme uvítali v naší škole budoucí prvňáčky, bez mámy, táty a paní učitelky z mateřské školy Slavnostní zápis dětí do 1. třídy 24. ledna 2014 Narodil se chlapeček, malý jak můj paleček, v náprstku jsme ho vykoupali, ve skořápce kolébali. Spi, Palečku, spi V pátek 24. ledna se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy naší školy. 9

10 Předškoláky jsme potěšili hranou pohádkou o chytrém, nebojácném a silném Palečkovi Nahlédli jsme do tří kouzelných proutěných košů a skládali zkoušku chytrosti, dobrosrdečnosti, obratnosti a síly. Šeptali jsme kouzelná slova, snili, pomáhali si, třídili, hádali, tvořili, vyráběli, opravovali, šetřili, povzbuzovali, smáli se a těšili se K základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/15 bylo zapsáno 8 dětí. s puntíkovaným šátkem a jeho hmyzích kamarádech nám dobře známých z knížky Ondřeje Sekory Zaujaly nás krásné kostýmy, písničky a herecké výkony Ferdy Mravence, Brouka Pytlíka, Berušky, Hlemýždě, Cvrčka a dalších obyvatelů palouku Povídání s Evou Kopčilovou o spisovateli Jiřím Žáčkovi a naší krásné češtině 14. února 2014 Hurá na rozhlednu! Tam je prima podrbáme mraky za ušima! Víte, který jazyk je jadrný, košatý, básnivý a vtipný? No přece český jazyk. Víte, že hrát si můžeme i se slovy? A že máme jazyk bohatý na hezká, jemná, citlivá, vnímavá a barvitá slova? O tom nás přesvědčila paní Eva Kopčilová, která nám vtipně představila tvorbu básníka a spisovatele Jiřího Žáčka. Pohladila, pobavila a potěšila nás jeho slovy, verši, básněmi i vtipnými obrázky. Byl Jiří Žáček vzorný žák? Byla cesta básníka přímá? Je těžké skládat verše? Máme dát přednost jednoduššímu cizímu jazyku? Buďme hrdi na náš český jazyk a nebojme se ho, jeho pravopis je sice těžký, ale jazyk je to krásný a bohatý O Koblížkovi, Dlouhý, Široký a Bystrozraký a další pohádky tentokrát v podání nás prvňáků, druháků, třeťáků, čtvrťáků a páťáků 7. března 2014 V jedné malé chaloupce na okraji lesíčka, žili spolu spokojeně dědeček a babička Byl zvědavý a pyšný, že do světa se podívá, neznal, jaké nebezpečí ve světě se ukrývá Hráli jsme pohádky, které jsme rádi poslouchali a říkávali, když jsme byli malí Hráli jsme pohádky, které rády slýchávaly i naše babičky a dědečkové, mámy a tátové Hráli jsme veršované pohádky pro potěšení dětem z mateřské školy v pátek 7. března v základní škole Setkání s Ferdou Mravencem Byli jsme potřetí v Městském divadle ve Znojmě 5. března 2014 Shlédli jsme úsměvnou pohádku o přátelském hrdinovi 10

11 Labutí jezírko Byli jsme počtvrté v Městském divadle ve Znojmě l 2014 Shlédli jsme loutkovou hudební pohádku na motivy slavného baletu P. I. Čajkovského tentokrát však se šťastným koncem. Líbily se nám loutky využívající staré loutkářské techniky, kdy každá z nich se může přeměnit na dvě postavy obrácením naruby. Zaujal nás humor, hudba a hlavně samotný pohádkový příběh o zakleté princezně, kterou z moci zlého Rudovouse mohla vysvobodit jen síla čisté lásky. Hody, hody, doprovody Ene, bene, Emane, kdo tu bábu dostane? Ten to není, ten to je, ten už s námi nehraje! a další jarní říkadla, koledy, pranostiky, zvyky a symboly jsme si připomněli poslední týden před Velikonocemi. Hráli jsme příběh o Ježíšovi a vzpomněli průběh velikonočních svátků. Seli obilí, malovali a vyhazovali vajíčka, vyráběli slepičky, běhali a skákali velikonoční kolečko a vajíčko. O Velikonocích na Velký pátek prý země vydává své největší bohatství. I když jsme žádné zlato a drahé kamení nenašli, připomněli jsme si daleko cennější poklady - zdraví, lásku, pomoc, čest a přátelství. Praxe na ZŠ Vedrovice V rámci své pedagogické praxe jsem měla možnost strávit tři týdny na naší vedrovické základní škole. Byly to pro mě příjemně strávené dny, během kterých jsem toho zažila více než na jiných základních školách v Brně. Většinu času jsem strávila v 1. a 2. ročníku. Na začátku vyučování paní učitelka zábavnou formou zjišťovala, zda si děti ráno ustlaly postel, poskládaly pyžamo, vyčistily zuby, při cestě do školy každého slušně pozdravily, jestli udělaly někomu radost, byly zdvořilé, apod. Kdo splnil, zatahal se za pravé ucho, posadil se na židli, položil se na břicho, atd. Následující hodiny probíhaly v podobném duchu. V každé hodině se vystřídalo velké množství aktivit. Děti neměly čas se nudit. :-) Bylo na nich znát, že je výuka baví. Samozřejmě se při všech těchto aktivitách děti učily. Jen u toho nemusely nudně sedět celých 45 minut v lavici. I když i na to občas přišla řada. Ale paní učitelka dětem zpříjemnila i to sezení v lavici barevně napsanými a namalovanými úkoly na tabuli, nebo prací s interaktivní tabulí. Také se konala beseda o Jiřím Žáčkovi, děti navštívily divadlo ve Znojmě a dokonce samy zahrály divadlo pro mateřskou školku. Se 3., 4. a 5. ročníkem jsem měla možnost pracovat na projektu, jehož výsledkem byla kniha Naše Vedrovice, která obsahuje základní informace o obci a prohlédnout si ji můžete v Muzeu a informačním centru Vedrovice. Vedrovická škola se snaží dbát na celou osobnost žáka, jak na vzdělání, tak na výchovu. Já jsem zde byla spokojená a načerpala jsem spoustu inspirace. Anna Lišková Více informací z dění základní a mateřské školy, informace ze školní jídelny, školské rady, Sdružení rodičů při mateřské škole aj. naleznete na webových stránkách naší školy, www. zsvedrovice. cz. Rychlonožkův sen,

12 ŠTĚPÁN Bohdanský si dopisoval s Vladimírem Konvalinou ml. Dobrý den. Přečetl jsem si Vaši odpověď a vidím Váš opravdový zájem. Jenom nevím do jaké hloubky popisování se mám pustit vzhledem k tomu, že jste na vojně nebyl. Ale jsou i badatelé a zájemci, kteří si jsou schopni obstarat si a vstřebat potřebné informace. Pokusím se Vám odpovědět ve třech částech. Začnu celkovou organizací, letopočty a strukturou. Příště se zmíním o munici, která byla skladována. Na závěr bych se pokusil uvést některá jména. Pokud to bude moc odborné nebo nepochopitelné, tak mne zastavte a nebo se ptejte. Fotografiemi z let minulých bohužel nemohu sloužit. Objekty byly utajované a focení v nich se rovnalo trestnímu stíhání. Dokumentace je v archivech a to ještě jen obecná. Budu tedy čerpat ze svých vzpomínek a ze své paměti. Pokud se někde budu mýlit, tak mne omluvte. Už je to přece jenom řádka let. K muničnímu skladu Moravský Krumlov mám osobní vztah. 1. část: říjen 1958 vznikla tato organizace Vojenský útvar 5055 Jaroměř (utajovaně 4. armádní ženijní sklad) a jeho pobočka VÚ 5055/1 Hněvkovice u Ledče nad Sázavou (1. pobočka) září 1965 VÚ 5055 Jaroměř přejmenován na (4. okruhový ženijní sklad + 1. pobočka) a k tomuto skladu byly připojeny předsunuté sklady ženijní munice (PSŽM) Veselice, Moravský Krumlov, Znojmo, Jemnice, Břeclav, Medlánky a Bohdalice- Manerov. Všechny uvedené PSŽM uváděli své číslo útvaru září 1969 přesun Západního vojenského okruhu z Písku do Tábora. V rámci této změny je 4. okruhový ženijní sklad s pobočkou i s PSŽM včleněn do vojenského útvaru 9124 Dolní Bousov (1. Okruhový ženijní sklad). Vzniká nová organizace. 1. OŽS VÚ 9124 Dolní Bousov 1. pobočka VÚ 9124/1 Jánská u České Kamenice 2. pobočka VÚ 9124/2 Jaroměř 3. pobočka VÚ 9124/3 Dobříš s PSŽM Podbořany, Chotiměř-Kletečná, Tuchoměřice, Žatec, Strašice, Šťáhlavy, Horažďovice 4. pobočka VÚ 9124/4 Hněvkovice u Ledče nad Sázavou s PSŽM Veselice, Moravský Krumlov, Znojmo, Jemnice, Břeclav, Medlánky, Bohdalice-Manerov reorganizace. VÚ 9124 Jaroměř a Dobříš zanikají. VÚ 9124 Hněvkovice spadnou pod VÚ 3755 Chotěboř-Bílek (52. muniční základna, později 1. výzbrojní základna). Vzniká odloučený muniční sklad VÚ 3755 Hněvkovice s vlastními PSŽM a PSŽM po zaniklé Dobříši podřízený 1. VZ Chotěboř- Bílek vzniká Vojenské velitelství Střed v Olomouci a v něm vznikla 2. výzbrojní základna (VÚ 8189) a v něm sklad munice 2. výzbrojní základny Olomouc. Všechny PSŽM se sídlem na Moravě byly předány do této struktury z Vojenského velitelství Střed v Olomouci vzniká 2. armádní sbor všechny nezaniklé muniční sklady a PSŽM přechází pod Ústřední muniční základnu (ÚMZ) Týniště nad Orlicí zaniká VÚ 3755 Hněvkovice. Tak to je asi tak vše ke struktuře a datům změn. Muniční sklad si tam jistě najdete. Já osobně jsem v této struktuře fungoval od roku 1972 až do roku Bohužel informace o Moravském Krumlově mám jen do S pozdravem Vladimír Konvalina st. Dobrý večer. Právě jsem dopsal 1. část informací o muničním skladu Moravský Krumlov a koukám, že asi stihnu i druhou část. 2. část U vojenského útvaru 9124 Moravský Krumlov (PSŽM Moravský Krumlov) bylo skladováno několik vlaků ženijní munice. Využíván byl ten větší muniční sklad. Za moji éry se uvažovalo i o zrekonstruování menšího muničního skladu, který stojí opodál. Oba se nacházejí v Oboře. Ve skladech tj. ve velkých, dlouhých budovách bylo uloženo. 1. náloživo: náložky z TNT 75,200,400gr.,1 a 3 kg, šupinkový tritol volně sypaný a plastická trhavina (armádní šedý semtex), nikoliv civilní růžový používaný teroristy 2. protitankové miny: PT Mi P, PT Mi Ba III, PT Mi U, PT Mi D, PT MI Ba II, PT MI K, PT Mi K II 3. protipěchotní miny: PP Mi NA-1, PP Mi Ba, PP Mi D, PP Mi Sb, PP Mi Sk, PP Mi Šr. 4. protidopravní miny: PD Mi PK 5. speciální náloživo: TN, UTN 2, UTN 14, PN 4, PN soupravy: pro pyrotechniky Z a O, pro potápěče 7. nálože a ND: pro raketové odminovače a výbušné odminovače V malých skladech ovalených valem z hlíny tzv. kobkách se skladovalo: 1. rozněcovače: RO-9, RO-7-III, RO-7, RO-2, RO-5, RO- 1, RO-3, RO-4, RO-6, RO-8, RO-8II, RO-10, RO-30, ECHRO, UZC. 2. rozbušky: Ž, Ča-RO-Z 60, Že-B, atd. 3. bleskovice NpV, zápalnice Kobky byly betonové stavby s lehkou střechou, která při případném výbuchu pustí tlakovou vlnu nahoru a rozptýlení do stran zabrání hliněné valy. Dále se ve skladech ukládaly různé náhradní díly, kabely, roznětnice, atp. Muniční sklad se skládal ze dvou částí a to z technického prostoru (sklady s municí a trhavinami, zvlášť oploceno + signální stěna) a z hospodářského prostoru (jednoduché oplocení, strážnice, manipulační sklady a prostory). Technický prostor byl oplocen venkovním oplocením a 3 řadami ostnatého drátu a vnitřní signální stěnou. Původní signální stěna byla U-60 od pohraniční stráže, tj. 24 voltů 12

13 a ostnatý drát. Později byla vyměněna za modernejší (bohužel mi vypadnulo označení) 12 voltů, hladký drát. Příslušník strážní jednotky byl proškolený mechanik signální stěny (voják základní služby). O revize a větší opravy se starala revizní skupina s pojízdnou dílnou a občanskými pracovníky od Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice. Vedoucím skupiny byl Ing. Pátek. Měli v gesci všechny signální stěny v celé armádě. Střežení zabezpečovaly strážní oddíly od určených vojenských útvarů. Rozpis útvarů schvaloval osobně velitel Západního vojenského okruhu v Táboře. Oddíly se střídaly cca po měsíci. Strážní oddíl se skládal: 1 důstojník velitel strážního oddílu 1 praporčík výkonný praporčík 1 řidič 2 kuchaři 1 mechanik signální stěny 24 poddůstojníků a vojáků Do stráže se chodilo obden. Jedna směna byla 24 hodin ve stráži, druhá směna odpočívala a prováděla výcvik, třetí směna se připravovala do stráže. Stráž se skládala z velitele stráže poddůstojníka, závodčího poddůstojníka a 6 strážných. Strážné na dvě stanoviště zaváděl závodčí. Střežily 2 hodiny, 2 hodiny bděli, 2 hodiny spali. A tak se střídali 24 hodin. Později byla do Moravského Krumlova přemístěna stálá strážní jednotka. Ta měla více vojáků aby zabezpečili chod útvaru, údržbu, opravy a výcvik. V této době byla u útvaru vytvořena Vojenská správa budov podřízená Vojenské ubytovací a stavební správě v Brně. Nováčci prodělávali základní výcvik u VÚ 9124 Hněvkovice a po měsíci byli přemístěni do M. K. Velitelem PSŽM Moravský Krumlov byl důstojník. Měl podřízeného velitele strážní roty, vojenskou správu budov, řidiče a skladníky občanské pracovníky a účtovatelku proviantu. To je snad k druhé části vše. Více už mne nenapadá. Ozvu se z třetí částí. Dobrou noc. S pozdravem Vladimír Konvalina st. Dobrý den. Jsem rád, že jsem Vás potěšil. Pokusím se doplnit předchozí informace z 2. části. Strážnice, kde se zdržovala stráž celých 24 hodin byla v hospodářském prostoru. Do hospodářského i do technického prostoru vpouštěl prověřené osoby pouze velitel stráže nebo závodčí. Během výkonu služby musel velitel stráže provést nejméně 4 kontroly z toho 2 v noci. Strážní chodili podél signální stěny, mezi budovy nesměli. Spojení se strážnicí měli strážní telefony, později vysílačky. Spojení strážnice s rotou taktéž telefonem, později vysílačkou. Na rotě se držela pro případ napadení stráže hotovostní a požární jednotka. Ke kontrole strážných na stanovištích v noci se vydávalo písemně heslo na celých 24 hodin. Velitel strážního oddílu nebo jeho zástupce prováděli denně střídání stráží a také kontroly stráží i strážných na stanovištích. Nejméně jedenkrát v noci. Strážní jednotka měla k dispozici jeden nákladní automobil s řidičem (zpravidla PV3S nebo T-148 valníky s plachtou). Velitel PSŽM měl k dispozici nákladní vozidlo s vlekem. Zpočátku to byla T-111, později T-148. Pro nouzový provoz měl sklad přívěsnou elektrocentrálu 15 kw. Ubytovací areál pro strážní oddíl a strážní rotu byl v nové budově vedle staré hájovny. Ještě k munici uložené ve skladech. Zhruba 70 procent ženijní munice a materiálu bylo připraveno pro válečné využití a to pro 4. armádu v Písku. Při mobilizaci nastoupili záložáci, kteří by munici transportovali na odvedených vozidlech z národního hospodářství na vlakové transporty na vybraná nádraží v okolí. Další část munice byla uložena jako depozit pro vybrané útvary v okolí. Menší část trhavin bylo připravena pro speciální jednotky, které při mobilizaci vytvářeli OVS (okresní vojenské správy) v kraji pro zaminování a ničení mostů a vybraných komunikací. Poslední část munice byla určena k urychlenému zaminování a zničení PSŽM v případě ústupu před nepřítelem. 3. část: Velitelem PSŽM byl dlouhá léta mjr. Miroslav Bejr z Moravského Krumlova, řidičem a skladníkem občanský pracovník Burian, skladnicí o. p. Sáňková (manželka bývalého hajného). Tento stav trval v době kdy PSŽM střežily strážní oddíly od cizích útvarů. Na střídání strážních oddílů tj. 1x za měsíc jezdil velitel z Hněvkovic nebo jeho zástupce. O předání budov, skladů, ubytovacích prostor, kuchyně, atd. se sepisoval zápis, který byl odesílán veliteli ZVO v Táboře. Po odchodu mjr. Bejra do důchodu došlo ke změně ve střežení PSŽM. Byla zde vytvořena strážní rota, která spadala pod VÚ 9124 Hněvkovice. Velitelem (náčelníkem) PSŽM se stal kpt. Ing. Oskar Kovařík, řidičem o. p. Burian, byly přijmuty dvě nové skladnice (bohužel jména mi vypadla), p. Sáňková odešla do důchodu, na vojenskou správu budov umístěnou do staré hájovny byla přijata jako vedoucí o. p. Valehrachová a jedna úřednice (zapomněl jsem jméno) a jako účtovatelka proviantu byla přijata také mladá slečna Jitka (bohužel). Velitelem strážní roty bylnpor. Ing. Vaškovič, velitelm 1. čety byl ppor. František Szajko. Ostatní velitelská místa obsadili absolventi VKVŠ (vojenské katedry vysoké školy). Později po odchodu o. p. Valehrachové nastoupila na její místo o. p. Kovaříková. Naposledy jsem byl v muničním skladu v den předání PSŽM pod velitelství v Olomouci. Od té doby nemám žádné informace. Nevím jak dlouho ještě muničák fungoval, kdo tam pracoval ani komu to patří dnes. Pokud zjistíte nějaké informace budu rád. Zajímalo by mne také jestli ještě žije mjr. Bejr jak se mají bývalí zaměstnanci, atp. Děkuji Vám a přeji Vám taktéž krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí v novém roce. S pozdravem Vladimír Konvalina st. 13

14 14

15 Rekonstrukcí pomníku dokážeme, jak si našich hrdinů vážíme. 15

16 Rok slavnost žehnání pomníku Každoroční vzpomínka... Poznáte na fotografiisvé předky? 16

17 BOHUSLAV Vech, legionář 1. světové války, kronikář, cestovatel Jako legionář (zraněný zajatec s uříznutou nohou) procestoval celý svět. Vše zdokumentoval v kronice, která rozhodně stojí za přečtení. Citujeme z kroniky: Za prvé světové války r dostalo se do zajetí do Ruska a Itálie 29 občanů z Vedrovic a ze Zábrdovic. Velká většina těchto zajatých občanů vstoupila dobrovolně do tvořící se československé zahraniční armády a zúčastnila se bojů jednak po boku armády ruské, kdo byl v zajetí v Itálii, tedy po boku armády italské, proti Rakousku a Německu. Tato zahraniční armáda československá byla utvořena a bojovala za svobodu a samostatnost československého národa. Český národ pozbyl svobody a samostatnosti před 300 roky a po tu dobu žil v porobě pod nadvládou Němců za panování habsburské monarchie. Boje za svobodu a samostatnost národa československého v zahraniční armádě zúčastnili se tito občané: Z Vedrovic legie ruská: Beneš Josef, Fráňa Jan, Novotný Frnatišek, Novotný Jan, Smrček Arnošt, Štefl Jan, Vech Bohuslav legie Italská: Becha Andělín, Schovanec Jan Ze Zábrdovic legie ruská: Bartl Metoděj, Becha František, Dvořák Jan, Kopetka Matěj, Janda Jan, Štros František, Zelníček Julius, Zelníček Václav, Zelníček Jan, Šedrla Jakub legie italská: Novosad Jan V boji za svobodu a samostatnost československého národa přinesl oběť nejvyšší svůj život legionář František Becha ze Zábrdovic. Je pochován daleko od své vlasti, v zemi bratrské v městě Omsku na Sibiři. Několik občanů z Vedrovic a Zábrdovic, kteří v zajetí byli, neměli tu možnost se do legií dostat. Obzvláště za doby panování cara a kdy na velmi důležitých místech v Rusku byli Němci. Jak to? Je známo, že ruští carové si zásadně brali za manželky německé princezny z císařského rodu německého. Tyto německé manželky si po sňatku braly s sebou do Ruska velký počet svých oblíbenců německých šlechticů a těmto v Rusku zaopatřily skvělá místa. Později dostali i místa velmi důležitá ve všech oborech, i VELITELSKÁ místa v ARMÁDĚ, náčelnictví gubernií atd. Jak to potom vypadalo za první světové války, kdy Německo bojovalo proti Rusku? Když někteří generálové ruských armád byli Němci! A ruská carevna byla sestra německého císaře Viléma. V roce 1916 byl dokonce předsedou ruské sněmovny hrabě Sturmer, Němec. Další zajímavé podrobnosti si můžeme přečíst ve velké kronice, která se naštěstí zachovala a rodina kroniku nabídla k okopírování. V muzeu si mohou občané prohlédnout výstavu Světové války ve vzpomínkách. 17

18 Jan BALCÁREK Andělín BECHA Rudolf ŠEDRLA 18

19 19

20 Pamětníci... Vzpomínky na generace před námi. To je dar těm, kteří přijdou po nás! 20

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. listopadu 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 18. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ

Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 18. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 18. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra Palásková,

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr Becha, Mgr. Jan Hauerland Přítomni: Richard

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

Zahájení zasedání: 18,00 hodin Hlasování o ověřovateli zápisu pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

Zahájení zasedání: 18,00 hodin Hlasování o ověřovateli zápisu pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 8. prosince 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Anna

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 25. dubna 2008 2/2008 Vlastivědné muzeum v Šumperku Lovecko lesnické muzeum v Úsově Vás zvou na VELKÝ SLET ČARODĚJNIC v sobotu 26. dubna 2008, na úsovském

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, UPOZORNĚNÍ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, UPOZORNĚNÍ 22. srpna 2011 9/2011 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Na základě četných připomínek občanů si Vás dovoluji vyzvat k dodržování určitých zásad společného soužití nás všech v obci, které vedou k utváření dobrých vztahů

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více