Děkujeme hrdinům VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH. Rybáři rybaří Muniční sklady Rok na vsi ve fotografi i Rekonstrukce pomníku Válečné vzpomínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkujeme hrdinům VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH. Rybáři rybaří Muniční sklady Rok na vsi ve fotografi i Rekonstrukce pomníku Válečné vzpomínky"

Transkript

1 DUBEN 2014 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Děkujeme hrdinům Společenská kronika Slovo starosty Kanalizace na postupu Muzeum, knihovna a informační centrum Rybáři rybaří Muniční sklady Rok na vsi ve fotografi i Rekonstrukce pomníku Válečné vzpomínky Škola, školka Nad kronikou s pamětníky Klub důchodců Den obce Kulturní kalendář

2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, konečně se v katastru obce dokončily Komplexní pozemkové úpravy a blíží se úplný závěr dvou velkých investičních akcí, kanalizace a vodovodu. Závěrečné práce na obou akcích působí mnohdy nemalé komplikace, a proto chápu všechny negativní připomínky a reakce. Přijímám je a snažím se vzniklé problémy vždy co nejrychleji a nejefektivněji řešit. Každý by se však mohl zamyslet často nad tím, jak urychlit všechny procesy dokončování zjištěný problém nahlásit hned, dodržet doporučení firem, vycházet vstříc stavebním dělníkům, najít kompromisní řešení atd. Věřím, že vše společně úspěšně zvládneme! Nejen prací je člověk živ! A proto bych chtěl všechny občany co nejsrdečněji pozvat na Den obce, který se uskuteční v sobotu 3. května. Doufám, že z bohatého programu, který je pro letošní slavnost připraven, si každý vybere. Radnice informuje Stavba kanalizace Váš starosta Richard Janderka Stavba tlakové kanalizace bude končit. Termín dokončení je posunut na 26. května 2014, protože bylo ze strany poskytovatele dotace způsobeno drobné zpoždění tím, že byla přerušena administrace všech projektů v období srpen-září Od 1. dubna běží Čistírna odpadních vod v Kubšicích ve zkušebním provozu a jsou postupně ke kanalizaci připojovány domovní čerpací jímky. K 15. dubnu jich bylo ve Vedrovicích připojeno již 66 z celkového množství 324 ks. Termín pro dokladování připojení napojení všech domácností na kanalizaci nebyl zatím stanoven, přesto je třeba, aby tempo dalších připojování bylo zachováno. Pokud budete mít svoji nemovitost připojenu ke kanalizaci, oznamte nám, prosím Vás, tuto skutečnost, abychom měli aktuální přehled a mohli tak dokladovat poskytovateli dotace počet připojených osob. Z důvodu blížícího se termínu dokončení stavby apelujeme na ty, kteří ještě nemají elektrickou přípojku od domu k ovládací skříňce, aby si ji co nejdříve udělali, protože se musí stavba předávat s kompletním a odzkoušeným vybavením šachet. Jakmile budete mít elektrickou přípojku hotovou, oznamte nám, prosím Vás, tuto skutečnost na OÚ, abychom mohli dobře koordinovat zapojení ovládacího rozvaděče a odzkoušení DČJ. Oznámení přes SMS, na tel , text (příklad č. p. 326, přípojka NN hotova ). Oznámení em, na adresu cz, stačí podobný text, jako SMS. Oznámení osobně na OÚ Vedrovice. Stav zhotovených elektrických přípojek za každý týden je hlášen montážní firmě vždy v pátek a ty jsou během následujícího pondělí, úterý a středy kompletovány s ovládací skříňkou a jsou odzkoušeny čerpadla v šachtách. Projekty pro přípojky odpadu od domu k šachtě (gravitační přípojky), které u všech rodinných domů zaměřoval Ing. Nykodým, a které jsme slibovali na konec ledna se, bohužel, zdržely. Důvodem byla opakovaná zdravotní komplikace pana projektanta a dlouhé termíny pro vyjádření dotčených orgánů (EON, RWE a O2 TELEFONICA) k projektům. Postup s podáváním žádostí na Stavební úřad v Moravském Krumlově zůstává zachován. Tzn.: Jakmile projekty obdržíme, budou občané informováni dopisem. V něm bude výzva k podpisu Žádosti o územní souhlas a k zaplacení správního poplatku za tuto žádost ve výši 250, Kč a také k převzetí a zaplacení projektu v ceně 1.800, Kč. Celková cena bude tedy 2.050, Kč. Žádosti o územní souhlas bude administrativně zajišťovat obec pro všechny občany hromadně. K žádosti se bude přikládat revize na elektropřípojku. V současné době je zpracováván Provozní řád kanalizace, kde budou stanovena pravidla pro používání kanalizace. Tento řád bude součástí smlouvy o připojení ke kanalizaci, kterou bude provozovatel kanalizace (Dobrovolný svazek obcí Vedrovice a Kubšice, ČOV a tlaková kanalizace) uzavírat s majiteli připojených nemovitostí. Jak už nyní vyplývá z Obecných zásad při používání tlakové kanalizace, které obdržel každý uživatel čerpací jímky, bude nutné dodržovat základní věci: - Čerpací šachta je určena pouze pro splaškové vody z domácností. - V žádném případě nelze svádět do čerpací šachty dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov, ropné látky, barvy, ředidla apod. - Je třeba zamezit možnosti vniknutí písku, hlíny, textilií, kovu, skla, dámských hygienických potřeb, suchých plen, hygienických ubrousků na bázi netkaných textilií, apod. do čerpací šachty. - V žádném případě nelze vhazovat do čerpací šachty různý odpad po otevření jejího poklopu a manipulovat se zařízením uvnitř čerpací šachty (kulový kohout, čerpadlo, plovákové spínače, kabely). V souvislosti s možnými problémy, které způsobuje čerpadlům tuk v odpadní vodě, připomínáme, že je možné odevzdávat použitý fritovací olej a ostatní tuky z kuchyně. Plastový kontejner na dočasné umístění odevzdaného oleje v PET lahvích nebo jiném vhodném obalu bude umístěn na Obecním úřadu. Informace ke kanalizaci budou od května na webových stránkách obce Vedrovice v oddílu Různé. Najdete zde všechny dostupné manuály, provozní řády a jiné užitečné dokumenty. Kontakty pro hlášení poruchy na kanalizaci: Vladimír Palásek, tel. : Richard Janderka, tel. : Komplexní pozemkové úpravy Od 15. dubna je pravomocné II. rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ve Znojmě. Komplexní pozemkové úpravy ve Vedrovicích jsou tímto platné a uspořádání pozemků se řídí podle návrhu, který každý vlastník pozemků obdržel. 2

3 Položkový rozpočet pro přípojku vody (ceny bez DPH) P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K ) Díl: 8 Trubní vedení R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 1,00 14,30 14, U00 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 25 kus 1,00 44,70 44, R00 Montáž p echodek ISIFLO. závit. DN 25 kus 1,00 25,00 25,00 Celkem za 8 Trubní vedení 84,00 Díl: OM Ostatní materiál vd Trubka PE 100 SDR11 32x3,0 návin m 1,00 16,10 16, vd Spojka elektro SDR11 PN16 D32 kus 1,00 57,00 57, A P echodka PE-závit. ISIFLO D 32 x1" vnit ní závit vývod na PE D32 mm kus 1,00 167,50 167,50 Celkem za OM Ostatní materiál 236,80 Vzhledem k tomu, že platí nové uspořádání a nová čísla pozemků, ze zákona jsou neplatné všechny původní nájemní smlouvy. Vlastník pozemku se tak může rozhodnout pro uzavření nové nájemní smlouvy. Dle ustanovení nového občanského zákoníku, platného od , se jedná o Pachtovní smlouvu. Proběhlo první kolo vytyčování pozemků, kde bylo vyhověno žádostem podaným do konce ledna Druhé kolo bude provedeno na podzim. Připomínáme, že pro vyměření pozemku je potřeba podat Žádost o vytyčení pozemku, která je k dispozici na Obecním úřadu. Elektronickou verzi této žádosti můžeme poskytnout na základě požadavku zaslaného em na adresu vedrovice. cz. První vytyčení pozemku je prováděno Pozemkovým úřadem zdarma. Je tedy na uvážení každého majitele, zda si nechá vytyčit pozemek již v roce 2014 nebo až např. za pět let. Obecní úřad Vedrovice Stavba vodovodu Hlavní řady nového vodovodu jsou v provozu a je možné se na ně napojovat. Jak jsme již v Občasníku č. 9 informovali, jsou v současné době v provozu oba řady, tzn. nový i starý řad. Tento stav potrvá přibližně do srpna Během této doby je nutné, abyste si svoji nemovitost připojili k novému řadu. Přepojení na nové řady musí být prováděno průběžně. Pokud máte tedy funkční starý uzávěr vody, můžete si vodu přepojit ihned. Pokud nemáte funkční starý uzávěr vody a chtěli byste si přípojku připojovat, oznamte nám tuto skutečnost. Bude stanoven plán odstávek vody, aby bylo možné využít odstávky pro přepojení více nemovitostí najednou. Tyto odstávky budou směřovány do odpoledních hodin. Např.: Pondělí a středa od 15 do 18 hodin, Sobota od 14 do 18 hodin. Odstávka bude uskutečněna, až bude možné připojit minimálně deset nemovitostí najednou. Důvodem je skutečnost, že se při každé odstávce musí z řadu vypouštět větší množství vody a pro připojení menšího počtu nemovitostí by to bylo neekonomické. Přepojení si zajišťuje a hradí každý vlastník nemovitosti sám. Pokud to bude nutné, může být obec nápomocna při zajištění firmy nebo řemeslníka. V současné době se dokončují přípojky k nemovitostem, které mají hlavní uzávěr v komunikaci, aby bylo možné v polovině května zaasfaltovat rýhy po výkopech a opravit některé vybrané komunikace. Na konci května se začnou montovat hlavní uzávěry tam, kde vede nový vodovodní řad v předzahrádkách a v ostatních zelených plochách. Zhotovitel přípojek bude při montáži vystavovat tabulky materiálu na domovní přípojce, na základě které bude obec tuto přípojku vody účtovat občanům, podle spotřebovaného materiálu. Skutečně spotřebovaný materiál potvrzuje zhotoviteli každý svým podpisem. Přípojka vody je ve vlastnictví majitele nemovitosti. Pro orientaci připomínáme ceny deklarované zhotovitelem. Položkový rozpočet pro přípojku vody (ceny bez DPH) viz. tabulka nahoře Příklad: Přípojka vody v délce 5 m - ceny jsou uváděny s DPH. Montáž trubky ve výkopu 5m 85,80 Kč Montáž spojky potrubí 1ks 53,64 Kč Montáž přechodky 1ks 30,00 Kč Trubka 5m 97,40 Kč Spojka 1ks 68,40 Kč Přechodka od uzávěru vody 1ks 201,00 Kč Celkem 536,24 Kč V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám dispozici na telefonu, u nebo osobně. Richard Janderka, starosta obce 3

4 V přednáškové místnosti muzea proběhla v březnu výstava výkresů pana Peikrta z Tavíkovic, která pokračuje i během letních měsíců. Koupí obrázku totiž přispějete panu Peikrtovi na jeho denní potřeby. Muzeum a IC Vedrovice Vás srdečně zve na Výstavu velikonočních kraslic, která bude probíhat od do vždy během otevírací doby muzea. Ke zhlédnutí budou různé tipy zdobení kraslic, např. decoupage, technika patchwork, drátkování, quilling a mnoho dalšího. Poté se můžete těšit na výstavu Světové války a Vedrovice, která bude zahájena a ukončena Předběžně také plánujeme vycházku po nově vybudované archeologické stezce vedenou panem doc. Olivou. jako jsou v této době. K vidění zde byl stromeček ozdobený ořechy a papírovým řetězem, vánoční kuchyně, prostřený štědrovečerní stůl a také zde bylo vystaveno pár betlémů. Pečení velikonočních perníčků Mateřské centrum Čtyřlístek pořádalo v přednáškové místnosti Muzea Velikonoční pečení perníčků. Sešlo se mnoho dětí, které si přišli upéct velikonoční zajíčky, slepičky, vajíčka a mnoho dalšího. Nakonec si perníčky ozdobili veselými barvami a odnesli si je domů. Nikola Herzánová Výstava VÁNOCE NAŠICH BABIČEK A DĚDEČKŮ Muzeum a informační centrum Vedrovice pořádala Vánoční výstavu zaměřenou na Vánoce našich babiček a dědečků. Výstava probíhala v prosinci minulého roku a ukončena byla v lednu Výstava se těšila velké návštěvnosti, starší obyvatelé si připomněli vánoce, když byli ještě malými dětmi a malé děti se zase naopak mohli poučit, že ne vždy byli vánoce tak bohaté, 4

5 Místní knihovna Vedrovice Místní knihovna Vedrovice nabízí v měsíci květnu registraci v naší knihovně zdarma. Vybrat si můžete z více než 2000 titulů, kam se řadí červená knihovna, krimi, historické romány, pohádky pro děti ale i naučná literatura jak pro dospělé tak pro děti. V roce 2014 stále probíhá Výměnný fond se znojemskou knihovnou, výměna knížek je plánovaná na měsíc květen. V knihovně máme pro vás také nově koupené tituly, např.: Robert Galbraith -Volání kukačky (J. K. Rowlingová) Robert K. Massie - Kateřina Veliká Robert Hutchinson - Poslední dny Jindřicha VIII. D. L. Bogdanová - Tajemství tudorského dvora Petr Šabach - Občanský průkaz Simona Monyová - Deník citového vyděrače A. Lustig - Colette Karel Čapek - Válka s mloky Dougan Dixon - Kdyby dinosauři žili dnes a mnoho dalšího. Velikonoční tvořivá dílna Místní knihovna Vedrovice pořádala dne Velikonoční tvořivou dílnu, kterou opět navštívili její věrní příznivci. Vyráběli jsme vajíčka technikou quilling a kraslice oplétané bavlnkou. Své vydařené výrobky si děti odnesli domů. Nikola Herzánová Rybářský kroužek Rybářský kroužek také v letošním roce úspěšně pokračoval a docházelo do něj celkem 16 dětí z Vedrovic, Jezeřan, Kubšic a Moravského Krumlova. Vzhledem k tomu, že do dorosteneckého věku dospělo více mladých rybářů a do kroužku už přestali docházet, věkový průměr členů se podstatně snížil. Tomu byla přizpůsobena také výuka a začínali jsme od základů, kdy se děti učily vázat háčky, poznávat ryby a získávaly znalosti v rybářské teorii. Scházeli jsme se pravidelně od listopadu do března v poměrně hojné účasti, což nás velmi těšilo. Plánujeme, že se s dětmi zúčastníme rybářských závodů mládeže, které budou v Pohořelicích v neděli 18. května a v Moravském Krumlově v sobotu 21. června. Věříme, že se všem bude dařit a zúročí získané zkušenosti během letošní docházky. Celoroční výukový cyklus zakončíme tradičně rybářským soustředěním na revíru v Božicích, ze kterého budeme v příštím zpravodaji informovat o našich úlovcích. Vše nové o rybářském kroužku naleznete také na webových stránkách Rybářského spolku Vedrovice: rybarivedrovice. websnadno. cz/rybarsky-krouzek. html Za rybářský kroužek Vedrovice Richard Janderka a Miroslav Došek ml. Rybářské závody 2014 Srdečně zveme všechny rybáře a občany Vedrovic na jubilejní 10. ročník Rybářských závodů, které se na rybníku ve Vedrovicích uskuteční v sobotu 28. června 2014 od 6:00 do 12:00 hodin. Registrace závodníků bude od 5:00 hodin. Startovné pro dospělé bude180, Kč, mládež do 15 let zdarma. Předprodej místenek bude zahájen 22. června na č. p. 308 (u rybníka) vždy od 18:00 do 20:00 hodin. Pro rybáře bude zabezpečeno dostatečné zarybnění vody a pro příchozí návštěvníky závodů bude k dispozici bohaté občerstvení a skvělá podívaná! Doufáme, že si k rybníku najde cestu zase o něco více vedrovických občanů? Bližší informace naleznete také na webových stránkách Rybářského spolku Vedrovice: rybarivedrovice. websnadno. cz/zavody. html Rybářský spolek Vedrovice Vánoční výstava - štědrovečerní stůl 5

6 Vánoční výprava 2. oddílu Zeměpisné společnosti Po cestách vlasti Ve dnech navštívili naši obec pionýři z Brna. Svůj dočasný azyl našli v zasedací místnosti Obecního úřadu a podnikali různé akce a hry. Jednou z nich byla výprava po okolí Vedrovic. Všichni byli seznámeni s tématem hry Cesta na Severní pól. Děti prošly oboru Krumlovského lesa se svými vedoucími a panem Františkem Kopetkem, který jim udělal přednášku. Odpoledne je čekala výstava expozic v muzeu. Ve zbytku dne je čekala spousta zábavy na sněhu a klouzání v igelitových pytlech. Na závěr celé výpravy našly děti Severní pól a odjely domů. KULTURNÍ KALENDÁŘ II. a III. čtvrtletí Duben 2.4. Seniorská středa Velikonoční pečení perníčků - MC Večer pro důchodce Slet čarodějů a čarodějnic - MICV Velikonoční výstava kraslic Květen 3.5. Den obce 7.5. Seniorská středa Iva Hüttnerová v sále KD Beseda nad kronikou Tvoření s dětmi - MC Den matek v sokolovně Červen 1.6. Den dětí 3.6. Seniorská středa Rozloučení s páťáky Beseda nad kronikou Rybářské závody 10. ročník Tvoření s dětmi MC Červenec 2.7. Seniorská středa Znojemská liga - hasiči Prázdninová tvořivá dílna MICV Tvoření s dětmi - MC Srpen 2.8. Letní myslivecká karnevalová noc 2.8. Fotbalový turnaj 6.8. Seniorská středa Tvoření s dětmi - MC Září Velikonoční koncert v kostele Vítání prvňáčků 3.9. Seniorská středa 13., Tradiční ROZMARÝNOVÉ HODY Ochutnávka vín - ČZS Beseda nad kronikou Tvoření s dětmi - MC 6

7 Zahradnictví Vedrovice - Jan Kopetka Vás srdečně zve na 6. ročník jarní prodejní výstavy ve dnech od 9:00 do 18:00 hod. místo konání Vedrovice 315 NABÍZÍME: balkónové květiny, letničky, trvalky, skalničky, čarověníky, keře, konifery, zeleninová sadba, drobné ovoce, ovoce a zelenina, další zahradnický materiál AKCE: petunie mix barev 7kč, vybrané druhy bylinek 10 kč, thuja smaragd cca 5O cm 49 kč, thuja smaragd cca 20/30 cm 35kč Máme připravený malý dárek pro každého platícího zákazníka. ZÁROVEŇ VÁS ZVEME NA MALÉ OBČERSTVENÍ DEN OBCE BOHATÝ PROGRAM Kontakt: Ing. Mgr. Iveta Kudláčková , Jan Kopetka Světové války ve vzpomínkách Výstava v Muzeu Vedrovice od 3.5. do fotografie, dokumenty, filmy z války, vzpomínky občanů... 7

8 Zprávy ze základní školy Navštívil nás Mikuláš, čert a anděl Existují čerti nebo ne? Ať už existují nebo ne, naše řeč a chování se jimi jen hemží, protivné lidi posíláme ke všem čertům, o vzteklounech říkáme, že se čertí, vychytralost je ďábelská. Jiná přísloví říkají: s čerty nejsou žerty, čert nikdy nespí, čiň čertu dobře, peklem se ti odmění A každý z nás je alespoň na chvíli čertem. Dejte si pozor, ať Vás čert v tyto dny příště neodnese do pekel I my, prvňáci, druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci, jsme byli hříšní a Mikuláši jsme slíbili, že se polepšíme Vyrobili jsme si čerta a anděla, složili čertovskou zkoušku moudrosti a zručnosti a čertovsky jsme se báli a hráli O dvanácti měsíčkách a o Červené Karkulce dopoledne 6. prosince dětem z mateřské školy a v podvečer našim nejbližším a nejen jim v základní škole Hledali jsem strom Štěstí, zdraví a hojnosti V sobotu 7. prosince jsme se vydali hledat strom Štěstí, zdraví a hojnosti. Byla to krása, nádhera Rychlé šípy se představují aneb Rychlonožkův sen Kdo jsou Rychlé šípy? Co dělají a komu pomáhají? Proti čemu bojují a zač vystupují? O čem sní? Jeden Rychlonožkův sen jsme ochutnali a druhý jsme krásně snili - hráli jsme pohádky Zpráva z deníku Rychlých šípů Všechno, co děláme, o čem se učíme, na co se těšíme, co připravujeme zapisujeme, my třeťáci, čtvrťáci a páťáci, do našeho deníku 8

9 Vánoční kouzlení Ve čtvrtek 20. prosince jsme si vykouzlili advent a vánoce Hráli jsme betlémský příběh, věštili budoucnost, oprášili zvyky a tradice, vyráběli přání a překvapení, zdobili stromky a nadělovali Putování Bobravou Dne 2. listopadu jsme byli pozváni Rychlými šípy na Bobravu. Jeli jsme vlakem do Radostic a odtud pěšky NS Bučín až do Omic. Po cestě jsme se zastavili v kouzelné kapličce, vytvořili strážce lesa, našli znamení Podkováků, lovili bobry, zpívali písničky a učili se karetní kouzlo Obušku, z pytle ven Městské divadlo Znojmo 15. ledna 2014 Já s písničkou jdu jako ptáček připomněli jsme si nám dobře známou písničku a shlédli úsměvný příběh o srdečném muzikantovi, vykutáleném hostinském a kouzelném dědečkovi s divotvornými dary A poučení z pohádky? Co svět světem stojí, jsou na světě chamtivci a podvodníci a přílišná důvěřivost se mnohdy nevyplácí Návštěva předškoláků v základní škole 17. ledna 2014 Ozvěna na nás volá slabiky i slova, z podkolenky máme Lenku, z abecedy Edu Sedmnáctého ledna jsme uvítali v naší škole předškoláky. Hráli jsme si na ozvěnu a porozuměli přísloví Jak se do lesa volá, tak se z lesa, hádali slabiky a slova, tvořili bubliny, malovali, počítali a hráli Rozdávali si radost a dobré slovo, přijímali pochvalu a ocenění a těšili se z maličkostí K + M + B ledna 2014 Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho? Narodil se tam Spasitel, všeho světa Vykupitel. To já tam musím taky jít, to malý dítě pozdravit Radost a veselí, zdraví a štěstí jsme přáli a vinšovali v tomto novém roce Škola nanečisto 22. ledna 2014 Když je slyšet zvonec, pohádky je konec - ale naše škola, ta má začátek. Otevřete sešit! Můžete se těšit - úvodem vám rozdám náruč lízátek Ve středu 22. ledna jsme uvítali v naší škole budoucí prvňáčky, bez mámy, táty a paní učitelky z mateřské školy Slavnostní zápis dětí do 1. třídy 24. ledna 2014 Narodil se chlapeček, malý jak můj paleček, v náprstku jsme ho vykoupali, ve skořápce kolébali. Spi, Palečku, spi V pátek 24. ledna se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy naší školy. 9

10 Předškoláky jsme potěšili hranou pohádkou o chytrém, nebojácném a silném Palečkovi Nahlédli jsme do tří kouzelných proutěných košů a skládali zkoušku chytrosti, dobrosrdečnosti, obratnosti a síly. Šeptali jsme kouzelná slova, snili, pomáhali si, třídili, hádali, tvořili, vyráběli, opravovali, šetřili, povzbuzovali, smáli se a těšili se K základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/15 bylo zapsáno 8 dětí. s puntíkovaným šátkem a jeho hmyzích kamarádech nám dobře známých z knížky Ondřeje Sekory Zaujaly nás krásné kostýmy, písničky a herecké výkony Ferdy Mravence, Brouka Pytlíka, Berušky, Hlemýždě, Cvrčka a dalších obyvatelů palouku Povídání s Evou Kopčilovou o spisovateli Jiřím Žáčkovi a naší krásné češtině 14. února 2014 Hurá na rozhlednu! Tam je prima podrbáme mraky za ušima! Víte, který jazyk je jadrný, košatý, básnivý a vtipný? No přece český jazyk. Víte, že hrát si můžeme i se slovy? A že máme jazyk bohatý na hezká, jemná, citlivá, vnímavá a barvitá slova? O tom nás přesvědčila paní Eva Kopčilová, která nám vtipně představila tvorbu básníka a spisovatele Jiřího Žáčka. Pohladila, pobavila a potěšila nás jeho slovy, verši, básněmi i vtipnými obrázky. Byl Jiří Žáček vzorný žák? Byla cesta básníka přímá? Je těžké skládat verše? Máme dát přednost jednoduššímu cizímu jazyku? Buďme hrdi na náš český jazyk a nebojme se ho, jeho pravopis je sice těžký, ale jazyk je to krásný a bohatý O Koblížkovi, Dlouhý, Široký a Bystrozraký a další pohádky tentokrát v podání nás prvňáků, druháků, třeťáků, čtvrťáků a páťáků 7. března 2014 V jedné malé chaloupce na okraji lesíčka, žili spolu spokojeně dědeček a babička Byl zvědavý a pyšný, že do světa se podívá, neznal, jaké nebezpečí ve světě se ukrývá Hráli jsme pohádky, které jsme rádi poslouchali a říkávali, když jsme byli malí Hráli jsme pohádky, které rády slýchávaly i naše babičky a dědečkové, mámy a tátové Hráli jsme veršované pohádky pro potěšení dětem z mateřské školy v pátek 7. března v základní škole Setkání s Ferdou Mravencem Byli jsme potřetí v Městském divadle ve Znojmě 5. března 2014 Shlédli jsme úsměvnou pohádku o přátelském hrdinovi 10

11 Labutí jezírko Byli jsme počtvrté v Městském divadle ve Znojmě l 2014 Shlédli jsme loutkovou hudební pohádku na motivy slavného baletu P. I. Čajkovského tentokrát však se šťastným koncem. Líbily se nám loutky využívající staré loutkářské techniky, kdy každá z nich se může přeměnit na dvě postavy obrácením naruby. Zaujal nás humor, hudba a hlavně samotný pohádkový příběh o zakleté princezně, kterou z moci zlého Rudovouse mohla vysvobodit jen síla čisté lásky. Hody, hody, doprovody Ene, bene, Emane, kdo tu bábu dostane? Ten to není, ten to je, ten už s námi nehraje! a další jarní říkadla, koledy, pranostiky, zvyky a symboly jsme si připomněli poslední týden před Velikonocemi. Hráli jsme příběh o Ježíšovi a vzpomněli průběh velikonočních svátků. Seli obilí, malovali a vyhazovali vajíčka, vyráběli slepičky, běhali a skákali velikonoční kolečko a vajíčko. O Velikonocích na Velký pátek prý země vydává své největší bohatství. I když jsme žádné zlato a drahé kamení nenašli, připomněli jsme si daleko cennější poklady - zdraví, lásku, pomoc, čest a přátelství. Praxe na ZŠ Vedrovice V rámci své pedagogické praxe jsem měla možnost strávit tři týdny na naší vedrovické základní škole. Byly to pro mě příjemně strávené dny, během kterých jsem toho zažila více než na jiných základních školách v Brně. Většinu času jsem strávila v 1. a 2. ročníku. Na začátku vyučování paní učitelka zábavnou formou zjišťovala, zda si děti ráno ustlaly postel, poskládaly pyžamo, vyčistily zuby, při cestě do školy každého slušně pozdravily, jestli udělaly někomu radost, byly zdvořilé, apod. Kdo splnil, zatahal se za pravé ucho, posadil se na židli, položil se na břicho, atd. Následující hodiny probíhaly v podobném duchu. V každé hodině se vystřídalo velké množství aktivit. Děti neměly čas se nudit. :-) Bylo na nich znát, že je výuka baví. Samozřejmě se při všech těchto aktivitách děti učily. Jen u toho nemusely nudně sedět celých 45 minut v lavici. I když i na to občas přišla řada. Ale paní učitelka dětem zpříjemnila i to sezení v lavici barevně napsanými a namalovanými úkoly na tabuli, nebo prací s interaktivní tabulí. Také se konala beseda o Jiřím Žáčkovi, děti navštívily divadlo ve Znojmě a dokonce samy zahrály divadlo pro mateřskou školku. Se 3., 4. a 5. ročníkem jsem měla možnost pracovat na projektu, jehož výsledkem byla kniha Naše Vedrovice, která obsahuje základní informace o obci a prohlédnout si ji můžete v Muzeu a informačním centru Vedrovice. Vedrovická škola se snaží dbát na celou osobnost žáka, jak na vzdělání, tak na výchovu. Já jsem zde byla spokojená a načerpala jsem spoustu inspirace. Anna Lišková Více informací z dění základní a mateřské školy, informace ze školní jídelny, školské rady, Sdružení rodičů při mateřské škole aj. naleznete na webových stránkách naší školy, www. zsvedrovice. cz. Rychlonožkův sen,

12 ŠTĚPÁN Bohdanský si dopisoval s Vladimírem Konvalinou ml. Dobrý den. Přečetl jsem si Vaši odpověď a vidím Váš opravdový zájem. Jenom nevím do jaké hloubky popisování se mám pustit vzhledem k tomu, že jste na vojně nebyl. Ale jsou i badatelé a zájemci, kteří si jsou schopni obstarat si a vstřebat potřebné informace. Pokusím se Vám odpovědět ve třech částech. Začnu celkovou organizací, letopočty a strukturou. Příště se zmíním o munici, která byla skladována. Na závěr bych se pokusil uvést některá jména. Pokud to bude moc odborné nebo nepochopitelné, tak mne zastavte a nebo se ptejte. Fotografiemi z let minulých bohužel nemohu sloužit. Objekty byly utajované a focení v nich se rovnalo trestnímu stíhání. Dokumentace je v archivech a to ještě jen obecná. Budu tedy čerpat ze svých vzpomínek a ze své paměti. Pokud se někde budu mýlit, tak mne omluvte. Už je to přece jenom řádka let. K muničnímu skladu Moravský Krumlov mám osobní vztah. 1. část: říjen 1958 vznikla tato organizace Vojenský útvar 5055 Jaroměř (utajovaně 4. armádní ženijní sklad) a jeho pobočka VÚ 5055/1 Hněvkovice u Ledče nad Sázavou (1. pobočka) září 1965 VÚ 5055 Jaroměř přejmenován na (4. okruhový ženijní sklad + 1. pobočka) a k tomuto skladu byly připojeny předsunuté sklady ženijní munice (PSŽM) Veselice, Moravský Krumlov, Znojmo, Jemnice, Břeclav, Medlánky a Bohdalice- Manerov. Všechny uvedené PSŽM uváděli své číslo útvaru září 1969 přesun Západního vojenského okruhu z Písku do Tábora. V rámci této změny je 4. okruhový ženijní sklad s pobočkou i s PSŽM včleněn do vojenského útvaru 9124 Dolní Bousov (1. Okruhový ženijní sklad). Vzniká nová organizace. 1. OŽS VÚ 9124 Dolní Bousov 1. pobočka VÚ 9124/1 Jánská u České Kamenice 2. pobočka VÚ 9124/2 Jaroměř 3. pobočka VÚ 9124/3 Dobříš s PSŽM Podbořany, Chotiměř-Kletečná, Tuchoměřice, Žatec, Strašice, Šťáhlavy, Horažďovice 4. pobočka VÚ 9124/4 Hněvkovice u Ledče nad Sázavou s PSŽM Veselice, Moravský Krumlov, Znojmo, Jemnice, Břeclav, Medlánky, Bohdalice-Manerov reorganizace. VÚ 9124 Jaroměř a Dobříš zanikají. VÚ 9124 Hněvkovice spadnou pod VÚ 3755 Chotěboř-Bílek (52. muniční základna, později 1. výzbrojní základna). Vzniká odloučený muniční sklad VÚ 3755 Hněvkovice s vlastními PSŽM a PSŽM po zaniklé Dobříši podřízený 1. VZ Chotěboř- Bílek vzniká Vojenské velitelství Střed v Olomouci a v něm vznikla 2. výzbrojní základna (VÚ 8189) a v něm sklad munice 2. výzbrojní základny Olomouc. Všechny PSŽM se sídlem na Moravě byly předány do této struktury z Vojenského velitelství Střed v Olomouci vzniká 2. armádní sbor všechny nezaniklé muniční sklady a PSŽM přechází pod Ústřední muniční základnu (ÚMZ) Týniště nad Orlicí zaniká VÚ 3755 Hněvkovice. Tak to je asi tak vše ke struktuře a datům změn. Muniční sklad si tam jistě najdete. Já osobně jsem v této struktuře fungoval od roku 1972 až do roku Bohužel informace o Moravském Krumlově mám jen do S pozdravem Vladimír Konvalina st. Dobrý večer. Právě jsem dopsal 1. část informací o muničním skladu Moravský Krumlov a koukám, že asi stihnu i druhou část. 2. část U vojenského útvaru 9124 Moravský Krumlov (PSŽM Moravský Krumlov) bylo skladováno několik vlaků ženijní munice. Využíván byl ten větší muniční sklad. Za moji éry se uvažovalo i o zrekonstruování menšího muničního skladu, který stojí opodál. Oba se nacházejí v Oboře. Ve skladech tj. ve velkých, dlouhých budovách bylo uloženo. 1. náloživo: náložky z TNT 75,200,400gr.,1 a 3 kg, šupinkový tritol volně sypaný a plastická trhavina (armádní šedý semtex), nikoliv civilní růžový používaný teroristy 2. protitankové miny: PT Mi P, PT Mi Ba III, PT Mi U, PT Mi D, PT MI Ba II, PT MI K, PT Mi K II 3. protipěchotní miny: PP Mi NA-1, PP Mi Ba, PP Mi D, PP Mi Sb, PP Mi Sk, PP Mi Šr. 4. protidopravní miny: PD Mi PK 5. speciální náloživo: TN, UTN 2, UTN 14, PN 4, PN soupravy: pro pyrotechniky Z a O, pro potápěče 7. nálože a ND: pro raketové odminovače a výbušné odminovače V malých skladech ovalených valem z hlíny tzv. kobkách se skladovalo: 1. rozněcovače: RO-9, RO-7-III, RO-7, RO-2, RO-5, RO- 1, RO-3, RO-4, RO-6, RO-8, RO-8II, RO-10, RO-30, ECHRO, UZC. 2. rozbušky: Ž, Ča-RO-Z 60, Že-B, atd. 3. bleskovice NpV, zápalnice Kobky byly betonové stavby s lehkou střechou, která při případném výbuchu pustí tlakovou vlnu nahoru a rozptýlení do stran zabrání hliněné valy. Dále se ve skladech ukládaly různé náhradní díly, kabely, roznětnice, atp. Muniční sklad se skládal ze dvou částí a to z technického prostoru (sklady s municí a trhavinami, zvlášť oploceno + signální stěna) a z hospodářského prostoru (jednoduché oplocení, strážnice, manipulační sklady a prostory). Technický prostor byl oplocen venkovním oplocením a 3 řadami ostnatého drátu a vnitřní signální stěnou. Původní signální stěna byla U-60 od pohraniční stráže, tj. 24 voltů 12

13 a ostnatý drát. Později byla vyměněna za modernejší (bohužel mi vypadnulo označení) 12 voltů, hladký drát. Příslušník strážní jednotky byl proškolený mechanik signální stěny (voják základní služby). O revize a větší opravy se starala revizní skupina s pojízdnou dílnou a občanskými pracovníky od Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice. Vedoucím skupiny byl Ing. Pátek. Měli v gesci všechny signální stěny v celé armádě. Střežení zabezpečovaly strážní oddíly od určených vojenských útvarů. Rozpis útvarů schvaloval osobně velitel Západního vojenského okruhu v Táboře. Oddíly se střídaly cca po měsíci. Strážní oddíl se skládal: 1 důstojník velitel strážního oddílu 1 praporčík výkonný praporčík 1 řidič 2 kuchaři 1 mechanik signální stěny 24 poddůstojníků a vojáků Do stráže se chodilo obden. Jedna směna byla 24 hodin ve stráži, druhá směna odpočívala a prováděla výcvik, třetí směna se připravovala do stráže. Stráž se skládala z velitele stráže poddůstojníka, závodčího poddůstojníka a 6 strážných. Strážné na dvě stanoviště zaváděl závodčí. Střežily 2 hodiny, 2 hodiny bděli, 2 hodiny spali. A tak se střídali 24 hodin. Později byla do Moravského Krumlova přemístěna stálá strážní jednotka. Ta měla více vojáků aby zabezpečili chod útvaru, údržbu, opravy a výcvik. V této době byla u útvaru vytvořena Vojenská správa budov podřízená Vojenské ubytovací a stavební správě v Brně. Nováčci prodělávali základní výcvik u VÚ 9124 Hněvkovice a po měsíci byli přemístěni do M. K. Velitelem PSŽM Moravský Krumlov byl důstojník. Měl podřízeného velitele strážní roty, vojenskou správu budov, řidiče a skladníky občanské pracovníky a účtovatelku proviantu. To je snad k druhé části vše. Více už mne nenapadá. Ozvu se z třetí částí. Dobrou noc. S pozdravem Vladimír Konvalina st. Dobrý den. Jsem rád, že jsem Vás potěšil. Pokusím se doplnit předchozí informace z 2. části. Strážnice, kde se zdržovala stráž celých 24 hodin byla v hospodářském prostoru. Do hospodářského i do technického prostoru vpouštěl prověřené osoby pouze velitel stráže nebo závodčí. Během výkonu služby musel velitel stráže provést nejméně 4 kontroly z toho 2 v noci. Strážní chodili podél signální stěny, mezi budovy nesměli. Spojení se strážnicí měli strážní telefony, později vysílačky. Spojení strážnice s rotou taktéž telefonem, později vysílačkou. Na rotě se držela pro případ napadení stráže hotovostní a požární jednotka. Ke kontrole strážných na stanovištích v noci se vydávalo písemně heslo na celých 24 hodin. Velitel strážního oddílu nebo jeho zástupce prováděli denně střídání stráží a také kontroly stráží i strážných na stanovištích. Nejméně jedenkrát v noci. Strážní jednotka měla k dispozici jeden nákladní automobil s řidičem (zpravidla PV3S nebo T-148 valníky s plachtou). Velitel PSŽM měl k dispozici nákladní vozidlo s vlekem. Zpočátku to byla T-111, později T-148. Pro nouzový provoz měl sklad přívěsnou elektrocentrálu 15 kw. Ubytovací areál pro strážní oddíl a strážní rotu byl v nové budově vedle staré hájovny. Ještě k munici uložené ve skladech. Zhruba 70 procent ženijní munice a materiálu bylo připraveno pro válečné využití a to pro 4. armádu v Písku. Při mobilizaci nastoupili záložáci, kteří by munici transportovali na odvedených vozidlech z národního hospodářství na vlakové transporty na vybraná nádraží v okolí. Další část munice byla uložena jako depozit pro vybrané útvary v okolí. Menší část trhavin bylo připravena pro speciální jednotky, které při mobilizaci vytvářeli OVS (okresní vojenské správy) v kraji pro zaminování a ničení mostů a vybraných komunikací. Poslední část munice byla určena k urychlenému zaminování a zničení PSŽM v případě ústupu před nepřítelem. 3. část: Velitelem PSŽM byl dlouhá léta mjr. Miroslav Bejr z Moravského Krumlova, řidičem a skladníkem občanský pracovník Burian, skladnicí o. p. Sáňková (manželka bývalého hajného). Tento stav trval v době kdy PSŽM střežily strážní oddíly od cizích útvarů. Na střídání strážních oddílů tj. 1x za měsíc jezdil velitel z Hněvkovic nebo jeho zástupce. O předání budov, skladů, ubytovacích prostor, kuchyně, atd. se sepisoval zápis, který byl odesílán veliteli ZVO v Táboře. Po odchodu mjr. Bejra do důchodu došlo ke změně ve střežení PSŽM. Byla zde vytvořena strážní rota, která spadala pod VÚ 9124 Hněvkovice. Velitelem (náčelníkem) PSŽM se stal kpt. Ing. Oskar Kovařík, řidičem o. p. Burian, byly přijmuty dvě nové skladnice (bohužel jména mi vypadla), p. Sáňková odešla do důchodu, na vojenskou správu budov umístěnou do staré hájovny byla přijata jako vedoucí o. p. Valehrachová a jedna úřednice (zapomněl jsem jméno) a jako účtovatelka proviantu byla přijata také mladá slečna Jitka (bohužel). Velitelem strážní roty bylnpor. Ing. Vaškovič, velitelm 1. čety byl ppor. František Szajko. Ostatní velitelská místa obsadili absolventi VKVŠ (vojenské katedry vysoké školy). Později po odchodu o. p. Valehrachové nastoupila na její místo o. p. Kovaříková. Naposledy jsem byl v muničním skladu v den předání PSŽM pod velitelství v Olomouci. Od té doby nemám žádné informace. Nevím jak dlouho ještě muničák fungoval, kdo tam pracoval ani komu to patří dnes. Pokud zjistíte nějaké informace budu rád. Zajímalo by mne také jestli ještě žije mjr. Bejr jak se mají bývalí zaměstnanci, atp. Děkuji Vám a přeji Vám taktéž krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí v novém roce. S pozdravem Vladimír Konvalina st. 13

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Až vyrostu, budu vzpomínat... VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH. Kronika obce Školy Zprávy z radnice Slovo starosty

Až vyrostu, budu vzpomínat... VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH. Kronika obce Školy Zprávy z radnice Slovo starosty PROSINEC 2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Až vyrostu, budu vzpomínat... Společenská kronika Nově zvolená samospráva Kulturní kalendář Příběhy, které psal život Kronika obce Školy Zprávy z radnice

Více

Vamberecký. zpravodaj

Vamberecký. zpravodaj Vamberecký Podzim. A proč ne předzim? Někdy názvy nemají logiku. Nevím, jak vy, ale já tohle období nemusím. Plískanice, ráno pozdě světlo, večer brzy tma, sluníčko jen občas... A taky je to pro mě finančně

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 6 2014 51. ročník Minulost, přítomnosst, budoucnost... O ttom všem, by se dalo široce psát v případě budovy Muzea krajky ve V Vamberku. Původní vila Antonína Bednáře postavená roku

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ

VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1/2015/4, tel. obec Valtrovice: 515 275 171, E-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz, www.valtrovice.cz BUDOVÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 2015 Obsah: Návod jak postupovat při výstavbě

Více

Zpravodaj. www.dobra.cz Obec Dobrá Duben 2010

Zpravodaj. www.dobra.cz Obec Dobrá Duben 2010 www.dobra.cz Obec Dobrá Duben 2010 Zpravodaj NA MISTROV- STVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIOREK PRO ROK 2010 VYBOJOVALA JUDISTKA NIKOLA KESOVÁ SVŮJ PÁTÝ TITUL. Na smrtnou neděli jsme z Cyklobaru vynesli Morenu

Více

chránila budoucí hodnoty a nová investice tak nebude ohrožena, ani zmařena.

chránila budoucí hodnoty a nová investice tak nebude ohrožena, ani zmařena. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Čeladná Baška Malenovice Bílá, Lhotka Kultura Metylovice, Kunčice p. O. Pržno Janovice, Pstruží Ostravice, Staré Hamry Zpravodaj pro 13 obcí

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3 Z výstavy Kuchyně našich babiček Úvodní slovo starosty...2 Zápis ze Zastupitestva...3 Zprávy z Obecního úřadu... 12 Naši jubilanti... 13 Zprávy zastupitelů...

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Fotostrana ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA V SÁLE DŮSTOJNICKÉ BESEDY V JOSEFOVĚ 1 Leden 2009 NEPŘEHLÉDNĚTE: Navrácení pylonu na Tyršův most str.

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2012 Ráno 11. května 2012. Poznáte, ze kterého města je tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Městská policie Smiřice Ke dni 1. ledna 2012 byla ve Smiřicích zřízena

Více

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz Duben 2011 www.staraves.cz Vážení občané, svůj příspěvek píšu první jarní den, kdy venkovní teplota mírně překračuje bod mrazu, ale sluníčko už je vysoko a dává zimě jasně najevo, že i přesto, že se houževnatě

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

SLIVENECKÝ. Vítání občánků. časopis městské části Praha-Slivenec 3 2012

SLIVENECKÝ. Vítání občánků. časopis městské části Praha-Slivenec 3 2012 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha-Slivenec 3 2012 Vítání občánků V sobotu 21. dubna se v zasedací místnosti úřadu tradičně konalo Vítání občánků, tentokrát narozených v roce 2011. Asi

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga

Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč LEDEN 2007 CENA 5,- Kč ANTONÍN SOVA Ekloga Jedno slovo slovo najít v pravý čas, a uzdravit jím k smrti smutnou duši. Najít, za

Více

POHOŘELICKÉ LISTY DUBEN A KVĚTEN V POHOŘELICÍCH Z OBSAHU O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 4 / 2015 POHOŘELICE, 17. 4. 2015 ZDARMA

POHOŘELICKÉ LISTY DUBEN A KVĚTEN V POHOŘELICÍCH Z OBSAHU O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 4 / 2015 POHOŘELICE, 17. 4. 2015 ZDARMA POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE DUBEN A KVĚTEN V POHOŘELICÍCH O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 4 / 2015 POHOŘELICE, 17. 4. 2015 ZDARMA Stejně jako minulý rok můžeme konstatovat, že nám končí poměrně teplá zima, která

Více

Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty 59 PROSINEC 2009 Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu.

Více

Vánoce, tradice a společenské chování

Vánoce, tradice a společenské chování ! Vánoční čas Vánoce, tradice a společenské chování Opakují se každý rok a každý rok jsou s nimi radosti i starosti. Již dlouho jsou to svátky křes=anské, oslavující narození Ježíška - vykupitele lidstva.

Více

www.breziumikulova.cz

www.breziumikulova.cz Březácký zpravodaj 1/2014 Dobrý den sousedé, přečkali jsme zimu. O zimě jako takové se vlastně s uplynulým obdobím nedá vůbec mluvit. Napadlo mne srovnat, jaké zimy byly v minulosti. Samozřejmě jsem se

Více