ADVENTNÍ KNÍŢKA - NEKNÍŢKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADVENTNÍ KNÍŢKA - NEKNÍŢKA"

Transkript

1 ADVENTNÍ KNÍŢKA - NEKNÍŢKA 1

2 NAPSALA HANA NEVŘALOVÁ NAKRESLILA OLESEA SOLOVIOVÁ DĚTEM PRO RADOST Milé děti, tak tohle je Kníţka nekníţka. Kníţka proto, ţe jsou v ní příběhy a obrázky. Nekníţka proto, ţe jako opravdová kníţka nevypadá. A také proto, ţe kaţdý příběh v Kníţce nekníţce má dva různé konce a záleţí jen na vás, který se vám bude líbit, který si vyberete. JISTĚ SE UŢ TĚŠÍTE NA VÁNOCE STEJNĚ JAKO TEREZKA S PAVLÍKEM, O KTERÝCH VÁM CHCI VYPRÁVĚT. TAK AŤ VÁM ČEKÁNÍ NA VÁNOCE S KNÍŢKOU NEKNÍŢKOU RYCHLE UTEČE. 2

3 Maminka s tatínkem se chystali na velký nákup a tentokrát nechtěli vzít Terezku ani Pavlíka s sebou, před Vánoci je v obchodech plno lidí, ještě by se tam děti ztratily. Terezka s Pavlíkem měli zůstat doma a louskat ořechy. Louskat ořechy, to není ţádná těţká práce, to byste dokázali jako nic, ţe mám pravdu? Jen jestli byste moc neujídali! Terezka s Pavlíkem ujídali jen trošku a tak jim ořechů v misce pěkně přibývalo. Právě letěl jejich ulicí jeden andílek, nahlíţel okny do domů a díval se, které děti jsou hodné. (Proč myslíte? Kvůli dárkům? Ne, ne, andělé mohou dobrým lidem o Vánocích přinést něco ještě mnohem krásnějšího, neţ jsou dárky. Ale teď tiše, ať andílka nerušíme.) Byl smutný, protoţe u Nováků Vendulka odmlouvala babičce, u Koudelků Jiřík nechtěl uklízet a u Pešků se Ivanka s Markem dokonce prali. Ani jinde to nebylo o mnoho lepší. Andílek se uţ skoro bál nahlédnout do okna k Terezce a Pavlíkovi, co tam asi uvidí? Ten byl ale překvapený! Děti seděly u stolu a louskaly ořechy. Andílek se vesele usmál, měl velikou radost, ţe konečně našel hodné děti. Sedl si na okno: Tady je pěkně, tady si chvilku odpočinu. To víte, byl uţ unavený, před Vánoci mají andělé hodně práce. Terezku a Pavlíka začaly od louskáčku bolet ruce a také si chtěli chvíli odpočinout. Co budeme dělat? Přemýšleli. Podíváme se, co je v televizi. Navrhl Pavlík. Ale Pavlíku, přece nesmíme pouštět televizi, kdyţ jsme tu sami. Připomněla Terezka. Andílek na okně zpozorněl, protoţe uslyšel dva tichoučké hlásky, hlásky, co Pavlíkovi začaly radit. Pavlík ty hlásky neslyšel tak, jako slyší maminku, tatínka nebo Terezku. Ty hlásky jako by slyšel sám v sobě. Jeden sladce vábil: Pavlíku, klidně si tu televizi pusť, ostatní děti se také samy dívají, třeba tam bude nějaká pohádka. A když uslyšíš, že se rodiče vrací, rychle televizi vypneš a oni nepoznají, že ses díval. Druhý hlásek byl ale přísný: Pavle, když ti rodiče něco nedovolí, dobře ví proč. V televizi by mohlo být něco ošklivého, co vůbec není pro děti. Poslechni a nezapínej televizi, když tu rodiče nejsou. Vy se, holky a kluci, smíte sami dívat na televizi? A můţete se dívat, kdy chcete a na co chcete? Pavlík měl zakázané pouštět sám televizi. Má nebo nemá? Teď záleţí jen na vás, děti, jak se Pavlík rozhodne. Co myslíte, který hlásek má poslechnout? Jestli si myslíte, ţe si televizi můţe pustit, kdyţ se to rodiče nedozví, čtěte dál tam, kde je Kdo si ale myslí, ţe má Pavlík poslechnout, bude pokračovat tam, kde je 3

4 Pavlík si sedl v pokoji k televizi. Andílek smutně odletěl, uţ se mu na tom okně nelíbilo. Terezce se také nelíbilo, ţe si Pavlík pustil televizi. Chvíli si pohrála v pokojíčku s panenkou a vrátila se k ořechům. Pro jistotu zavřela do pokoje dveře, nechtěla televizi ani poslouchat, vţdyť se blíţí Vánoce a to mají být děti obzvlášť hodné. Pavlík přepínal z jednoho programu na druhý a stále nic zajímavého neviděl. Přece jen něco, tohle vypadá jako pohádka, radoval se. Jenţe to nebyla pohádka, byl to ošklivý strašidelný film. Pavlík nikdy nic podobného neviděl, nelíbilo se mu to, ale přece se díval. Lekl se, kdyţ před domem zastavilo jejich auto a rychle televizi vypnul. Terezka neţalovala, maminka s tatínkem nevěděli, ţe Pavlík místo práce seděl u televize, nezlobili se na Pavlíka, ani mu nedali ţádný trest, ale Pavlíkovi přece nebylo dobře. Něco ho tlačilo, tíţilo, víte, jak se tomu říká? Trápilo ho špatné svědomí. Také se vám to někdy stalo? Pavlík byl smutný, nemluvil - rodiče si mysleli, ţe uţ je unavený a poslali ho spát. Jenţe pak to přišlo: Pavlík se jako kaţdý den zachumlal pod peřinu, ale kdyţ mu maminka dala dobrou noc, zhasla lampičku a odešla, vzpomněl si na ten ošklivý film. Začal se bát. Proč jsem se na to jen díval? Vyčítal si Pavlík. Ale uţ bylo pozdě. Věděl, ţe se bát nemusí, ţe to byl jen film, ale stále před očima viděl ty ošklivě nakreslené postavičky. Uţ se na televizi sám dívat nebudu, sliboval si. Myslíte, děti, ţe příště bude Pavlík poslušný? Rodiče přece nejlépe ví, co je pro jejich děti dobré a co není. Kdyby tak děti chtěly poslouchat alespoň teď, před Vánoci, aby kvůli nim andělé nebyli smutní. Pavlík se dlouho nerozmýšlel, nemá sám pouštět televizi, Terezka má pravdu. Terezko, mohli bychom třeba dělat kotrmelce. To byl nápad! Děti měly v pokojíčku hodně místa a koberec huňatý a měkký jako trávník. Takové dovádění, kdy se děti vesele smějí, jeden druhému pomáhají a dávají na sebe pozor, to se líbilo i andílkovi a vešel za dětmi do pokojíčku. Ne, děti ho neviděly, ale najednou, ani nevěděly proč, jim bylo moc pěkně. Kdyţ odlétal, radostně si říkal, ţe do tohoto domu budou moci o Vánocích andělé přinést něco moc a moc krásného. Terezka s Pavlíkem ještě chvíli vesele dováděli a pak se vrátili zpět ke své práci. Neţ se rodiče vrátili, měli ořechů plnou misku. To víte, ţe maminka s tatínkem měli radost a moc je oba pochválili. Maminka připravovala večeři a tatínek děti zavolal do pokoje. Terezko, Pavlíku, mám pro vás překvapení. Ţe jste byli tak hodní a pilní, přinesl jsem vám moc pěknou pohádku, můţete se na ni podívat, chcete? 4

5 Ano, hurá! Volaly děti. A byla to opravdu moc pěkná a veselá pohádka, Terezka s Pavlíkem se smáli ještě večer v postýlkách a Pavlík se chichotal dokonce i ze spaní. 5

6 V noci začal padat sníh a sněţilo i ráno, kdyţ šly děti do školy, sněţilo i po celou dobu, co byly ve škole, a Terezka s Pavlíkem se nemohli dočkat, aţ půjdou ven. Rychle si doma napsali úkoly a hurá před dům, ţe budou stavět sněhuláka. Ale Terezka s Pavlíkem nechtěli jako všechny děti postavit pana Sněhuláka s hrncem místo klobouku, chtěli postavit Sněhurku. Uváleli velikou kouli a plácali k ní sníh, ţe to bude jako sukně. A byli tak zabraní do práce, ţe si vůbec nevšimli Jiříka. Jiřík stál za cestou a díval se na ně. Také by rád stavěl sněhuláka, chtěl se k Terezce a Pavlíkovi přidat a pomáhat jim, ale nevěděl, jak to má říct. Představte si děti, ţe Jiřík začal na Terezku a Pavlíka pokřikovat: Takhle se sněhulák nestaví! Hé! Oni neumí ani postavit sněhuláka! No copak tohle se dělá?! Nedělá, zkusíme to znovu a poradíte Jiříkovi, jak to má říci, ano? Tak tedy: Jiřík by chtěl s Terezkou a s Pavlíkem stavět sněhuláka, ale nevěděl, jak to má říct. Jiříku, děti ti poradí, řekni: " Terezka s Pavlíkem volali: Pojď, Jiříku, ale nestavíme Sněhuláka, bude to Sněhurka! Děti společně uválely menší kouli na Sněhurčino tělo - ještě, ţe Jiřík přišel, Terezka s Pavlíkem by tu kouli sami neuzvedli. Pak ještě hlavu a ruce. Moc pěkně se jim Sněhurka podařila. Jenţe co jí dát na hlavu? Hrnec ne, čepici také ne Kdybychom tak mohli Sněhurce udělat dlouhé vlasy. Přála si Terezka. Klukům se její nápad líbil: Ano, uděláme dlouhé vlasy. Ale z čeho? Něco přinesu! Terezka se rozběhla do zahrady za dům. Nic tam ale nenašla. Zato u paní sousedky za plotem rostlo vysoké ozdobné rákosí. To by byly vlasy, pomyslela si Terezka. A kde se vzaly, tu se vzaly, i k Terezce mluvily dva hlásky. Jeden říkal: Terezko, popros paní sousedku, třeba ti trochu toho rákosí dá. Ale druhý hlásek jí namlouval: Terezko, paní sousedka ti nic nedá, ještě se bude zlobit, že ji vyrušuješ, přelez plot a natrhej si trochu, však jí neubude. První hlásek varoval: Terezko, to nesmíš, jestli chceš rákosí Sněhurce na vlasy, musíš o ně poprosit, nic cizího si nesmíš vzít bez dovolení. Co má Terezka udělat? 6

7 Terezka se trochu bála, jestli se paní sousedka nebude zlobit, ţe ji vyrušuje, ale řekla si: Na tom přece není nic špatného, o něco slušně poprosit. a odváţně zaklepala. Paní sousedka se divila: Tak vy stavíte Sněhurku, no to jsem ještě neslyšela. To rákosí jsem stejně chtěla na zimu ostříhat, ale ještě jsem to nestihla. Klidně si, Terezko, vezmi, kolik chceš, jen mi nepošlap růţe. A aţ bude Sněhurka hotová, zaklepej na okno, ráda se přijdu podívat. Terezka paní sousedce poděkovala a s náručí rákosí běţela za Pavlem a Jirkou. Ti mezi tím našli dva tmavé kamínky Sněhurce na oči a větvičku na pusu. Sněhurka se dokonce usmívala. A jak byla teprve pěkná, kdyţ jí Terezka z rákosí udělala dlouhé vlasy! Děti měly velkou radost a běţely pro rodiče a pro paní sousedku, aby se přišli podívat. Všichni chválili, jaký děti měly dobrý nápad a jak se jim Sněhurka krásně podařila. Paní sousedka bydlela sama a někdy jí bývalo smutno, moc ji potěšilo, ţe pro ni děti nezapomněly přijít a přinesla jim kaţdému mandarinku. Večer si všichni říkali: To byl krásný den. Terezka se rozhlédla, jestli ji někdo nevidí a rychle vylezla na plot. Neslyšela, jak na ni zahradní skřítkové a víly volají: Ne, Terezko, nelez tam, to se přece nesmí! Jak Terezka seskočila z plotu do zahrady paní sousedky, poškrábala se o trní. Trochu to trní podupala, aby se dostala k ozdobnému rákosí, honem si natrhala a rychle zpět. Ale Terezka nedoběhla ani k domu, kdyţ uslyšela přísný maminčin hlas: Terezo, domů! Co myslíte, děti, jak to bylo dál? Ano, maminka se moc zlobila, ţe Terezka lezla přes plot a něco tam sebrala, a co teprve kdyţ zjistila, ţe to trní, o které se Terezka popíchala a které pošlapala, byla vzácná růţe, co měla paní sousedka moc ráda. Brečící Terezku maminka dovedla k paní sousedce, aby se omluvila. Jak se Terezka styděla! Chtěla jen trochu rákosí Sněhurce na vlasy, nechtěla způsobit ţádnou škodu. A nejvíc jí bylo líto, ţe paní sousedka byla moc smutná, nezlobila se, nekřičela, jen se na Terezku tak smutně podívala. Terezka se omluvila a slíbila, ţe uţ nikdy nic podobného neudělá Ale dá se napravit, co způsobila? Rákosí by paní sousedka stejně ostříhala, ale co ta vzácná růţe? Poroste ještě? Na to si musíme počkat do jara. A do té doby, pokaţdé, jak napadne sníh, zamete Terezka paní sousedce chodník. To jí Terezka slíbila, aby alespoň trochu napravila, svou chybu. A sama sobě Terezka slíbila, ţe o Vánocích paní sousedku potěší nějakým krásným dárkem. 7

8 8

9 Sotva toho dne děti přišly ze školy, uţ to začalo: Mami, Pavel mě bouchl! Mami, ale ona na mě předtím vyplázla jazyk No ano, ale to proto, ţe on mi hodil sníh za krk! Mami, kdyţ ona mi řekla, ţe nedostanu nic na Vánoce, protoţe jsem dostal dvojku z diktátu. Mami, ţe to nevadí? Ţe na Vánoce něco dostanu? Pavle, Terezo, jestli budete takto ošklivě ţalovat, asi letos pod stromečkem opravdu nic nebude. Kdo má stále poslouchat to vaše: Mami, ona mi a Mami, on mi Běţte si umýt ruce, převlečte se a nechci uţ slyšet ţádné ţalování. Do Vánoc uţ zbývalo jen několik dnů, Pavlík s Terezkou chtěli být moc hodní a poslušní, ţádné ţalování se tedy neozvalo ani při obědě, ani při psaní úkolů. Odpoledne šli Terezka s Pavlíkem sáňkovat. Na kopci je uţ čekali Kamilka s Jiříkem a plno dalších malých dětí. Děti jezdily na sáňkách, na bobech i na lopatách a vesele na sebe pokřikovaly. Pak ale přišel cizí velký kluk, raději ani nebudu říkat jeho jméno, hned uvidíte proč: Ten kluk neměl ţádné kamarády, právě se nudil, chodil jen tak po venku, aţ přišel pod kopec, kde děti sáňkovaly. Kluk si asi myslel, ţe uţ je na sáňkování moc velký, chvíli tam jen tak stál, díval se, jak děti sjíţdějí z kopce, ale brzy ho to přestalo bavit. Co si to ten kluk jen vymyslel za hloupou a zlou zábavu?! Představte si, ţe začal dětem, které táhly sáňky do kopce, podráţet nohy. Kdyţ spadly do sněhu, škodolibě se jim smál. To víte, ţe si to děti nechtěly nechat líbit, říkaly tomu klukovi, aby toho nechal, a kdyţ neposlechl, začaly ho koulovat, ale kluk z toho měl jen legraci a začal děti honit a shazovat. Kamilka se při pádu bouchla do nosu a rozplakala se. Pavel se na to uţ nemohl dívat, chtěl Kamilce i ostatním dětem pomoci, chtěl něco udělat, ale co? Jeden hlásek Pavlíkovi říkal: Pavle, na to sám nestačíš, zavolej někoho dospělého, nejlépe tatínka. Váš tatínek je ještě v práci, zaběhni co nejrychleji ke Kamilčiným rodičům. Druhý hlásek radil: Pavle, přece víš, ţe nesmíš ţalovat. Raději řekni dětem, aby nechali sáňkování a běţte domů. Pavel si řekl: Ne, tohle přece není ţalování. A rychle se rozběhl k Zachům.Pověděl Kamilčiným rodičům, ţe ten velký kluk Kamilce ublíţil a ţe ubliţuje i ostatním dětem. Pan Zach pochválil Pavlíka, ţe mu to přišel říci, rychle se oblékl, šel s Pavlíkem ke kopci a za chvíli se za tím velkým klukem ozval hromový hlas pana Zacha: 9

10 Tak co je to tady! Velký kluk se polekaně ohlédl. Vedle mohutného pana Zacha vypadal jako tintítko, ale protoţe byl drzý, něco panu Zachovi škaredě odpověděl. Pan Zach se zamračil, zaloţil si ruce v bok a udělal krok směrem ke klukovi. Poslouchej, jestli nenecháš jednou provţdy malé děti na pokoji, vyřídíme si to jinak! Vypadal opravdu hrozivě. Kluk na nic nečekal a utekl. Od té doby mají děti od jeho zlobení pokoj. Pan Zach tenkrát s dětmi zůstal venku aţ do večera, tahal je do kopce, jezdil s nimi na saních a byla s ním veliká legrace. Ještě, ţe pro něj Pavlík šel! Pavlík řekl tiše dětem: Pojďte, jdeme pryč, přece tady s tím klukem nebudeme. Děti vzaly sáňky, boby, lopaty a loudaly se domů. Měly pokaţené odpoledne. Jenţe ten velký kluk je začal honit a zlobit kdykoli je uviděl samy venku. Děti se ho začaly bát asi přece jen to někdo bude muset říci rodičům, tohle přece není ţalování. 10

11 Zazvonil telefon. Maminka chvíli hovořila s paní Zachovou a pak volala na Terezku: Terezko, paní Zachová se ptá, jestli bys s nimi odpoledne chtěla jet do města, podívat se na náměstí na velký vánoční strom. Kamilka, by byla moc ráda, kdybys s nimi jela. Chtěla bys? Jé, maminko, pojedu, to bude príma, radovala se Terezka. Paní Zachová, Terezka s vámi pojede moc ráda. Tak ve čtyři hodiny, domluveno. Maminka poloţila telefon: Terezko, to se ti bude líbit, pojedete, aţ bude skoro tma, uvidíš tam všechny ty rozsvícené ţárovičky a ozdoby na náměstí, v ulicích i ve výkladech. Těším se, moc. Mami, ale co si obleču? I ty malá parádnice, maminka Terezce ţertem zahrozila, "hlavně něco teplého, protoţe má být velký mráz. Terezka se začala probírat oblečením a uţ se nemohla dočkat, kdy konečně pojedou. Kamilka byla její nejlepší kamarádka, a ve čtyři hodiny pojedou společně s Kamilčinými rodiči do města, podívat se na vánoční výzdobu, to bude pěkné. Mami, kdy uţ budou čtyři? Ptala se Terezka kaţdou chvíli. Terezko, pojď, upečeme zatím vanilkové rohlíčky, čekání ti rychleji uteče. Za chvíli to po celém bytě vonělo krásně vanilkově a Terezka s Pavlíkem dostali těch pár rohlíčku, co se při sundávání z plechu polámaly. To byla dobrota! Pak se děti uvelebily na gauči a mohly se podívat na pohádku. Terezka se zachumlala do deky, popíjela voňavý čaj, a kdyţ ji maminka volala, aby se uţ šla oblékat, ţe Zachovi pro ni za chviličku přijdou, představte si, děti, ţe se jí vůbec z toho teploučkého pelíšku nechtělo ven. Mami, já nikam nepojedu, mně se nechce. Terezko, ale honem! Vţdyť jsi to slíbila, Kamilka se na tebe těší. Jeden tichoučký hlásek Terezce říkal: "Terezko, maminka má pravdu, jednou jsi řekla, ţe pojedeš, a své slovo musíš dodrţet. Kamilce by to bylo líto. A jak by se na tebe mohla příště spolehnout? Druhý hlásek, takový drzý, říkal: Ale, co bys musela! Nic nemusíš. Copak jsi něco slíbila? Řekla jsi snad slibuji? Kdyţ něco jen tak řekneš, nic to neznamená a nemusíš to pak udělat. A nikdo tě k tomu nemůţe nutit. Co myslíte, děti, má Terezka lenošit u televize nebo má dodrţet své slovo a jet s Kamilkou do města, i kdyţ se jí právě vůbec nechce? 11

12 Terezka se rychle vymotala z deky, přesto, ţe tam bylo tak příjemně teploučko, a šla se obléknout. Uţ se opět těšila, a kdyţ Zachovi zazvonili, rozloučila se a radostně vyběhla ven. Uvelebila se v autě na zadním sedadle vedle Kamilky, celou cestu si spolu ty dvě něco šeptaly a neustále se chichotaly. To víte, holčičky. Kdyţ dojeli do města, byla uţ tma. Ulice byly vánočně vyzdobené a rozsvícené, všude leţel sníh, z rozhlasu bylo slyšet koledy a přesto, ţe byla velká zima, lidé se na sebe usmívali. Uprostřed náměstí stál vysoký nazdobený smrk. Bylo tam také mnoho stánků s hračkami a dobrotami a obě holčičky nevěděly, kam se mají dříve podívat. Maminka a tatínek Zachovi jim všechno ukázali, všude je zavedli a to víte, ţe jim i něco malého koupili. Kdyţ byl čas k návratu, Terezce se vůbec nechtělo. Ale zároveň se domů těšila, protoţe mamince a tatínkovi za své peníze koupila krásnou červenou svíčku. Moc se těšila, jakou budou mít rodiče radost. A pochvalovala si: Ještě, ţe jsem s Kamilkou jela, ještě, ţe jsem nezůstala doma. Terezka se líně protáhla a začala mamince odmlouvat: Mami, jak jsem to mohla slíbit, kdyţ jsem s Kamilkou vůbec nemluvila. Já chci zůstat doma. Terezko, řekla jsi, ţe pojedeš, a to platí. Zachovi tu za chviličku budou, tak pospěš, ať to stihneš. Ale mami, venku je zima. A vůbec, přece kdyţ nechci jet, tak nemusím! Nikdo mě nemůţe nutit! Jé, děti! Copak takhle se mluví s maminkou? To víte, ţe Terezka nejela nikam, teď by jí to maminka uţ nedovolila, i kdyby chtěla. Kamilka byla smutná, ţe pojedou bez Terezky, ale jen chvilku. Ve vánočně vyzdobeném a rozzářeném městě na všechno zapomněla, a zatímco Terezka byla za trest zavřená v pokojíčku, prohlíţela si Kamilka s rodiči všechnu tu sváteční nádheru. Horší ale bylo, ţe kdyţ se s Kamilkou Terezka druhý den ve škole chtěla domluvit, ţe odpoledne půjdou sáňkovat, Kamilka byla uţ opatrná: Terezko, ale co kdyţ se mnou pak zase nebudeš chtít jít - jako včera? Je to tak, důvěra se lehce ztrácí, ale těţko získává. Budete si děti pamatovat, ţe kaţdé slovo má být pevné jako skála, o kterou se naši přátelé mohou opřít? 12

13 13

14 Děti, jestlipak mamince pomáháte s cukrovím? Terezka s cukrovím pomáhá moc ráda, nejraději zdobí perníčky. To si vezme zástěrku, maminka jí do zdobítka dá bílou polevu a to máte vidět ty hvězdičky, srdíčka, kolečka jako z cukrárny. Pavlík také nazdobil několik perníčků, ale kdyţ na ně nemohl malovat auta, traktory ani hokejisty, přestalo ho zdobení bavit a šel za tatínkem. Z dílny se ozývalo ťukání. Jé, tatínku, co to bude? Co je to za domeček? No to je dost, ţe jdeš, Pavlíku, tady mi to podrţ. To je krmítko pro ptáčky, vidíš? Sem budete s Terezkou sypat semínka a tady bude stříška, aby ptáčkům zobání nezapadalo sněhem. Tak a teď běţ do auta a přines mi sadu těch malých vrtáků. Ale opatrně, neotvírej krabičku, abys je nevysypal. Pavlík běţel k autu, krabičku s vrtáky hned našel a opatrně ji nesl tatínkovi. Pavlík věděl, ţe nemá krabičku otvírat, ale nedalo mu to, chtěl se do ní cestou podívat. Hned toho však litoval: uklouzl a ten úplně nejmenší vrtáček spadl do sněhu. Co teď? Pavlík hledal, hledal, opatrně prohrabával sníh kolem sebe, ale nic nenašel. Co jen řekne tatínkovi? A jak uţ asi děti tušíte, Pavlík uslyšel dva hlásky. Jeden říkal: Pavlíku, když se přiznáš, že jsi krabičku po cestě otevřel, tatínek se bude zlobit a potrestá tě. Nic tatínkovi neříkej a až se bude ptát, jen řekni, že o ničem nevíš. Druhý hlas byl přísný: Pavlíku, musíš se přece přiznat. I kdybys dostal trest, vydržíš to, však si potrestat zasloužíš. Ale přece tatínkovi nebudeš předstírat, že o ničem nevíš to by byla lež! Tak děti, má se Pavlík přiznat nebo ne? Pavlík zavřel krabičku a jako by se nic nestalo, ji zanesl tatínkovi. Tatínek drţel vrtačku v ruce, vybral si z krabičky vrták, jaký zrovna potřeboval a vůbec si nevšiml, ţe ten nejmenší vrtáček není na svém místě. Pavel si pro tuto chvíli oddechl. Kdyţ tatínek krmítko pro ptáčky dokončil a povedlo se mu moc krásně ukládal nářadí na své místo. Pavlíku, neviděl jsi nejmenší vrtáček? Pavlík zalhal: Ne, tati, neviděl. A z šuplíku mu zahrozil maličký prstík, domácí skřítkové nemají lhaní vůbec rádi. Tatínek se rozhlíţel po dílně: No to je divné, já jsem ten vrtáček nebral, kam mohl zmizet? Podívej se po zemi, máš lepší oči. Pavlík dělal, ţe hledá na zemi a připadal si hloupě. Vţdyť tatínka podvádí. Ale 14

15 nepřiznal se. Škoda, ţe neviděl domácího skřítka, jak se na něj smutně dívá, byl by se snad přiznal. Ale neviděl ho, dokonce ani nevěděl, ţe s nimi skřítkové bydlí, skončilo to tedy prozatím lţí. Ale jen prozatím. Druhý den totiţ roztál sníh. Kdyţ šel tatínek přes dvůr, shýbl se a zvedl ze země něco malého zrezivělého. Malý vrtáček, jak se sem dostal? Podivil se tatínek a pak si povzdechl: Ach ten Pavlík! Tatínkovi bylo moc líto, ţe mu Pavlík lhal. Copak vrtáček, ten stojí pár korun. Ale Pavel mu lhal! Pavle, pojď sem! Podívej, co mi k tomu řekneš? Pavlík dělal, ţe je překvapený: Jé, vrtáček, a celý rezavý, kde byl? V tatínkových očích se to zle blýsklo a asi vám děti nemusím povídat, co bylo dál. A co bylo nejhorší Pavlík musel odpoledne zůstat ve svém pokoji a nesměl tatínkovi pomáhat připevnit krmítko na okno ani s Terezkou nasypat ptáčkům semínka. A Pavlík se na to tak těšil. Seděl smutně v pokojíčku a stále slyšel tatínkova slova: Lţou jen zbabělci. Ne, uţ nikdy nebude lhát. Děti, lhaní je opravdu moc ošklivé. A i kdyţ ne hned, na všechno se jednou přijde a pak je to vţdy o moc horší. Kdo je zbabělý, bojí se malého trestu a raději lţe, ten se dočká trestu většího a horšího. Ale vy byste přece nelhali, ţe ne? Pavlík přišel do dílny a nerad podával tatínkovi krabičku, ve které chyběl malý vrtáček. Tatínek se jistě bude zlobit, ţe ho neposlechl. Tati víš já jsem se chtěl podívat. Uklouzl jsem a ten malý vrtáček mi zapadl do sněhu. Hledal jsem ho, ale nenašel. Domácí skřítek hopsal po stole a radostně tleskal ručkama: Sláva, Pavlík to dokázal, přiznal se! Pavle, ty jsi ale zvědavé ťululum, zlobil se tatínek. Tak pojď, ukaţ mi, kde vrtáček spadl, třeba ho spolu najdeme. A to bylo všechno, ţádný trest, nic. Tatínek byl moc rád, ţe jeho Pavlík není zbabělec a ţe se umí přiznat. Vrtáček sice tatínek našel aţ druhý den, kdyţ roztál sníh, a byl uţ trochu rezavý, ale s Pavlíkem ho vyčistili a nevznikla ţádná škoda. Odpoledne tatínek s Pavlíkem přidělali krmítko na okno a Pavlík s Terezkou nasypali ptáčkům první slunečnicová semínka. A ráno, kdyţ se Pavlík chystal do školy, přiletěli na krmítko první vrabčáci a sýkorky. To bylo krásné! Tak u Pavlíka a Terezky uţ mají krmítko a chystají ptáčkům vánoční nadílku. Děti s tatínkem dokonce půjdou na Štědrý den i do lesa a ozdobí tam stromeček samými dobrotami pro zvířátka. Uţ mají v přichystanou mrkev, jablíčka i semínka. 15

16 16

17 Přišel Štědrý den. Konečně. Terezka s Pavlíkem nelenošili u pohádek, ale hned ráno se s tatínkem vypravili do lesa. Děti nesly v batůţcích dobroty pro zvířátka a tatínek ještě v tašce. Kdyţ přišli do lesa, bylo tam jako v pohádce. Čerstvě napadený sníh zářil na slunci jako diamanty. To je nádhera! radovaly se děti. A to je, děti, jen sníh. Představte si, jak teprve musí být krásné, kdyţ má kolem sebe člověk takový zářivě bílý obláček. Jaký obláček? Divila se Terezka Pavlík se skoro zlobil: To jako mrak? Já kolem sebe ţádný mrak nemám! Ale kdepak mrak, smál se tatínek, kouzelný obláček to je, ţádný mrak. Není vidět, ale přesto kaţdý pozná, jaký je. I kdyţ vlastně obláček nabručeného, zlého, vzteklého nebo nepoctivého člověka moţná jako bouřkový mrak vypadá. Takovému člověku se raději kaţdý vyhnete. Kdo je ale usměvavý, hodný, laskavý a rád ostatním pomáhá, ten má kolem sebe obláček běloučký jako sníh a ostatním lidem a dokonce i zvířátkům je s takovým člověkem dobře. Jé, to bych si přála, mít takový obláček, zatouţila Terezka. Ale to uţ přicházeli k malému smrčku, který si vyhlédli, ţe zvířátkům nazdobí. Děti sundaly batůţky a vytáhly jablka, mrkev, kukuřici, semínka, zrníčka, několik makovic a začaly stromeček zdobit. Moc krásně se jim to podařilo. Tatínek pod stromeček ještě vysypal z tašky kaštany a ţaludy, co děti na podzim nasbíraly, a uţ zbývalo jen pověsit vánoční hvězdu. Byla z loje a semínek, aby si na ní sýkorky pochutnaly. Jenţe hvězda byla jedna a děti dvě. Já ji pověsím! Ne, já! Takto ošklivě se začali Terezka s Pavlíkem hádat. Jeden malý zajíc, který ze svého úkrytu zvědavě nakukoval, co dobrého se to chystá, polekaně pelášil pryč. Také ptáci z okolních stromů odletěli, ale děti si toho nevšimly. V tu chvíli pro ně bylo nejdůleţitější na světě to, kdo pověsí na stromeček hvězdu. Ale dřív, neţ tatínek stihl něco říci, se ozvaly naše dva známé tichoučké hlásky. Jeden jim říkal: Děti, to se nestydíte, hádat se na Štědrý den? Copak to není jedno, kdo hvězdu pověsí? Nechtěli byste raději než křičet: Já, já! udělat druhému radost? Ozval se ale i hlásek šidihlásek: Proč byste dělali druhému radost a ustupovali, jen křičte a jestli to nepomůže, klidně se poperte nebo se začněte vztekat! 17

18 Byly Vánoce a hlásek šidihlásek nikdo neposlouchal. Terezka i Pavlík se zastyděli za to, ţe se hádali a oba zároveň řekli: Pověs tu hvězdu ty. Podívali se na sebe, zasmáli se, podívali se na tatínka a opět oba ve stejný okamţik řekli: Tatínku, prosím, pověsíš hvězdu ty? Tatínek vzal hvězdu a zavěsil ji na vrcholek stromečku. Pak vzal děti za ruce a tiše řekl: Zvířátka, ptáčci, přejeme vám krásné Vánoce. Na zpáteční cestě se stala zvláštní věc: Terezce a Pavlíkovi připadal zasněţený les ještě mnohem krásnější a slavnostnější, měli takovou radost, ţe si stále poskakovali. To bylo tím, ţe udělali něco pěkného, pamatovali na zvířátka i jeden na druhého. Kdyby poslechli hlásek šidihlásek a u stromečku se hádali nebo dokonce prali, jejich obláčky by se teď podobaly šedému kouři a oni by přes ně svět viděli smutný a ošklivý. Všechno by jim vadilo a nebylo by jim dobře. Terezka s Pavlíkem se ale rozhodli správně, nechali pověšení hvězdy jeden druhému a nakonec tatínkovi. A protoţe se i po celou adventní dobu snaţili být co nejlepší a nejhodnější, jsou jejich obláčky teď zářivě bílé, jako kdyţ do sněhu zasvítí sluníčko. Jak se Terezka s Pavlíkem dokáţí radovat, kdyţ se na svět dívají přes tu bíle třpytivou krásu! Takové obláčky přináší jen radost a potěšení. O Vánocích je takových obláčků mezi lidmi víc neţ jindy, protoţe lidé neposlouchají hlásky šidihlásky a kaţdý se snaţí udělat někomu radost, děti jsou hodné, dospělí se nehádají a tak to má být, protoţe to pak mohou andělé lidem přinášet něco velmi, velmi krásného. Co to je? Co můţe být krásnějšího neţ vánoční dárky? Já vám to tajemství neprozradím, ale něco vám poradím: Snaţte se být radostní, laskaví, hodní, myslete na druhé víc neţ na sebe a andělé pak moţná budou moci přijít i do vašeho domu a sami se o tom, co je o Vánocích tím nejkrásnějším, přesvědčíte. Vy děti to ještě dokáţete. Mnozí dospělí pro samé nakupování a uklízení na vánoční tajemství zapomněli, ale vy, děti, ho můţete proţít. Těšíte se? Přeji vám, děti, i vašim rodičům, aby to krásné tajemství letos andělé přinesli i k vám, abyste mohli proţít ty nejkrásnější Vánoce. 18

19 19

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Plošné vnímání prostoru, zrakové vnímání. Dítě hledá cestu k medvídkovi.

Plošné vnímání prostoru, zrakové vnímání. Dítě hledá cestu k medvídkovi. Za Pavlíkem přiběhla Terezka: To jsou ale pěkné karty. Já znám takové podobné, koukej. A začala karty rozkládat. Najdeš kartu, kde je kostka nahoře? Kde je kostka dole? Kde je kostka vedle? Kde je vpředu

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu.

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu. Jejda, copak to je za cestu? podivil se Pavlík, sotva dojedl svačinu a uviděl před sebou strmou cestu stoupající vzhůru. Tudy půjdeme, ujistil všechny přítomné tatínek. Tak to máme celý zbytek dopoledne

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Ježibaba Čert Vodník Princ Král Kašpárek Princezna les, smrk komnata podhradí, smrk Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Děti! Taky jste si všimly, že většina pohádek je o krásných princeznách

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu.

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu. Kajsa Nebojsa Přála bych vám vidět domek, v kterém bydlela Kaj sa Ne bojsa. Byl tak maličký a tak milý, že by člověk skoro uvěřil, že je to domeček z pohádky, kde žijí trpaslíci a skřítkové. Stál v úzké

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Kahoun, J.: Školník Kulda je jednička, ilustrátor: Vladimír Jiránek, Albatros 1990. (jezdí s kolotoči, labutěmi a střelnicí)

Kahoun, J.: Školník Kulda je jednička, ilustrátor: Vladimír Jiránek, Albatros 1990. (jezdí s kolotoči, labutěmi a střelnicí) 3. Komnata ŠKOLNÍK KULDA JE JEDNIČKA Kahoun, J.: Školník Kulda je jednička, ilustrátor: Vladimír Jiránek, Albatros 1990. Otázky pro ty, co přečetli knihu: 1) Jaké mají zaměstnání rodiče Kludského? (jezdí

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové,

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Proč se houby schovávají

Proč se houby schovávají Proč se houby schovávají Jedno krásného podzimního dne se Kačenka vydala s dědečkem Karlem a babičkou Alenkou na procházku do lesa. Chodili tam často, v létě na lesní ovoce, na podzim sbírat houby a na

Více

Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady

Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady 2015 / 2016 Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady Školní redakce: Mgr. Kateřina Mládková Sára Salvetová, Sabina Lehkoživová, Vendula

Více

Kapitola IV. Mezizemí

Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. * Mezizemí * Brána 95 Známý neznámý Poslední zpráva k vám prý nedorazila celá. Začnu tedy znovu od místa, kdy jsem přišel na to, jak použít klíč k bráně. Vložil jsem

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou

Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou Jak chaloupka přestala být opuštěná Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou chaloupkou. V chaloupce jednou vymetla Ctibůrkova maminka pavučiny, tatínek ji vybílil zevnitř i zvenčí,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs1/02 Voda a její proměny Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Cílová skupina: 1. ročník Klíčová

Více

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze zvířecích koţešin. Někteří rytíři a válečníci byli natolik zvyklí

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI 1 NA CHALUPU, KAM NECHCI Za výzo jsem dostal od mámy a Richarda Nintendo. Chtěl jsem ho nechat doma, aby bylo jasný, že si mě za dárek, i když je suprovej, nemůžou koupit. Stejně to vymyslel on, mamka

Více

O ČERVENÉ KARKULCE. kam má namířeno. Jdu jenom za, je nemocná, tak jí nesu v košíčku a.

O ČERVENÉ KARKULCE. kam má namířeno. Jdu jenom za, je nemocná, tak jí nesu v košíčku a. kam má namířeno. Jdu jenom za, je nemocná, tak jí nesu v košíčku a. A bydlí daleko ta tvoje babička? olízl se mlsně. Kdepak, má hned na konci lesa, odpověděla po pravdě. na nic nečekal, skočil do a byl

Více

Prázdniny s dráčkem. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz

Prázdniny s dráčkem. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz Prázdniny s dráčkem také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Napsal Michal Vaněček Ilustroval Ondřej Zahradníček Prázdniny s dráčkem e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena.

Více

Klegováček č.2 2015/2016

Klegováček č.2 2015/2016 Klegováček č.2 2015/2016 Příběh na pokračování 3. kapitola - Štěňata Od svatby to byl jen kousek a Šejla porodila krásná štěňata jednu fenku a dva psy. Fenka se jmenovala Lucky a psí kluci měli jména Jacky

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

PŘÍLOHY KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ PRACOVNÍ LISTY: Pracovní list č. 1 Materiál pro učitele věty k rozstřihání. Pracovní list č.

PŘÍLOHY KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ PRACOVNÍ LISTY: Pracovní list č. 1 Materiál pro učitele věty k rozstřihání. Pracovní list č. PŘÍLOHY KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ PRACOVNÍ LISTY: Pracovní list č. 1 Materiál pro učitele věty k rozstřihání Pracovní list č. 2 Křížovka Pracovní list č. 3 Text O Červené kšiltovce Pracovní list č. 1 Před

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Téma: žák se seznamuje s úryvky knihy Kuky se vrací, odpovídá na otázky k textu, luští

Téma: žák se seznamuje s úryvky knihy Kuky se vrací, odpovídá na otázky k textu, luští VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_26 Úvodní část seznámení s cílem hodiny -kniha Kuky se vrací Svěrák Jan Hlavní část čtení s porozuměním, vlastní zpracování otázek, luštění křížovek Závěrečná část zpětná

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

Na zemi je schovaná myška,

Na zemi je schovaná myška, Básnička Hanky Holíkové Na nebi letí pták, nad ním je velký mrak. Na hřišti si hrají děti, ptáček nad nimi letí. Na obloze máme sluníčko, právě vysvitlo maličko. U země je vrána, před ní velká brána. Na

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_08 Jméno autora: Mgr. Růžena Bajerová Třída/ročník:

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

V září usednete do školních lavic, někteří z Vás úplně poprvé. Čekají tu noví kamarádi, nové zážitky a setkání.

V září usednete do školních lavic, někteří z Vás úplně poprvé. Čekají tu noví kamarádi, nové zážitky a setkání. Ahoj kluci a holky, jsem rád, že se zase po prázdninách znovu setkáváme. Už jste mi chyběli. Sluníčko nám v létě svítilo opravdu hodně a tak jste si určitě všichni pořádně odpočinuli a skvěle si to dlouhé

Více

Lenka Rožnovská ilustrovala Katarína Ilkovičová PANENKA BÁRA. čte pro ňáč. prv ky VHODNÉ TAKÉ PRO GENETICKOU METODU ČTENÍ

Lenka Rožnovská ilustrovala Katarína Ilkovičová PANENKA BÁRA. čte pro ňáč. prv ky VHODNÉ TAKÉ PRO GENETICKOU METODU ČTENÍ Lenka Rožnovská ilustrovala Katarína Ilkovičová PANENKA BÁRA prv ky ní čte pro ňáč VHODNÉ TAKÉ PRO GENETICKOU METODU ČTENÍ prv čte pro ky ní ňáč Lenka Rožnovská ilustrovala Katarína Ilkovičová PANENKA

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

m.cajthaml Na odstřel

m.cajthaml Na odstřel m.cajthaml Na odstřel Ach Bože! zakřičel směrem všude tam, kde nic nebylo. William Eastlake I. Já ho vůbec neznal. Teda předtím jsem ho vůbec neznal. I když bydlíte v jednom městě, tak nemůžete znát všechny

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Řeka s rozpuštěnými vlasy (pohádky pro velké děti a malé rodiče)

Řeka s rozpuštěnými vlasy (pohádky pro velké děti a malé rodiče) Řeka s rozpuštěnými vlasy (pohádky pro velké děti a malé rodiče) H:o)nza Vojtko Malá holčička seděla na schodech a ukusovala maličké kousky kulaté sušenky. Byla to velká sušenka s čokoládovými kousky a

Více

Hrnečku, vař! Karel Jaromír Erben

Hrnečku, vař! Karel Jaromír Erben Pro začátek Poklady a drahokamy patří, jak dobře každý ví, do truhlice, pokladnice či bankovního trezoru. Tam se uchovávají a odtud si je můžeme půjčit, prohlížet si je a těšit se s nimi. K takovým velkým

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ KARAMELOVÉ PRAŽSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Hurá na Prahu a její věže! Jednoho letního dne se plyšový medvěd Karamel vydal na cestu z Londýna do Prahy. V učebnici vlastivědy četl, že tam mají přesně sto věží. Moc

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více