37. hodina Východní Evropa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "37. hodina Východní Evropa"

Transkript

1

2 37. hodina Východní Evropa Vodstvo nejdelší evropská řeka Volha - řeky v zimě zamrzají a v létě často téměř vysychají - největší evropská jezera Ladožské, Oněžské Státy Ukrajina, Bělorusko, Rusko dříve součásti SSSR dnes ani EU ani NATO - nízká životní úroveň - Rusko velké rozdíly v životní úrovni mezi obyvateli Ukrajina a Bělorusko Výbuch jaderné elektrárny Černobyl Ukrajina - obří únik radiace - dodnes v Bělorusku zamořena rozsáhlá území po řadu desetiletí nepoužitelná Běloruská republika hl. město Minsk - diktátor Lukašenko - rozloha: +/ km 2, počet obyvatel 9,7 milionů Ukrajinská republika hl. město Kyjev - rozloha: +/ km 2 druhý největší evropský stát - počet obyvatel 44 milionů - území rozděleno téměř v polovině na proruskou a prozápadní část Příroda: velké plochy bažin místy přeměněny na ornou půdu pobřeží Ukrajiny středomořské podnebí - dříve Krym lázně a rekreace Ukrajina úrodná step (černozem) - stovky km orné půdy Bělorusko více lesů Obyvatelstvo území mnoha historických bojů Hospodářství Ukrajina významná světová obilnice pšenice a kukuřice - významný vývozce černého uhlí a železné rudy u řeky Don Bělorusko bez velkého nerostného bohatství - zemědělství - živočišná výroba Doprava hlavní tranzit mezi Ruskem a zbytkem Evropy - důležité ropovody a plynovody 5) Učebnice str ) Referát: a) Výbuch jaderné elektrárny Černobyl b) Krym historie, význam, komu patří

3 38. hodina Rusko Ruská federace hl. město Moskva - rozloha: +/- 17 milionů km 2 největší na světě - počet obyvatel: necelých 150 milionů - nejlidnatější evropská země - azbuka - říční kanály - pravoslavná církev - patří k němu souostroví Kurily a ostrov Sachalin - okázalé paláce - Ermitáž v Petrohradě - ruský balet - hudební skladatelé Čajkovskij, Stravinskij - literatura Puškin, Solženicyn, - filmoví režiséři Eizenštejn - vědci Mendělejev, Pavlov - první kosmonaut světa Gagarin - pohádka: Jen počkej zající! - typické hračky matrjošky - jádro bývalého socialistického tábora z celého Ruska ¼ rozlohy, 4/5 obyvatel, Evropská část Příroda Východoevropská rovina - tundra, tajga, smíšené lesy, stepi - velké řeky Volha, Don, Dněpr Obyvatelstvo Moskva patří mezi největší města světa přes 9 milionů obyvatel - menší národy tu mají své republiky nebo autonomní okruhy v rámci Ruské federace Hospodářství základem je těžký průmysl a zemědělství 5) Učebnice str tajga největší zásoba dřeva na světě - stepi mezi Moskvou a Kavkazem intenzivní zemědělství - průmysl mezi Moskvou a Uralem - na Uralu velké hutě - nerostné bohatství zemní plyn, ropa, černé uhlí, železná ruda, barevné kovy - problémy nevýhodné složení ruské ekonomiky zaměření na těžký průmysl - velký rozdíl mezi chudým a bohatým obyvatelstvem - znečišťování životního prostředí - ruská mafie 6) Referát Památky Moskvy a Petrohradu zajímavosti

4 39. hodina Rusko (asijská část) Příroda Dělení: a) Sibiř b) Dálný východ hranicí mezi nimi řeka Lena - Sibiř Západosibiřská rovina - bažiny - Středosibiřská vysočina (východněji) - veletoky Ob, Jenisej, Lena jedny z největších řek světa tečou z jihu na sever zde zamrzají proto se často vylévají daleko ze břehů - Dálný východ převážně hornatý - nížiny jen u Ochotského moře a podél řeky Amur - poloostrovy Kamčatka a Čukotka Podnebí pro život lidí značně drsné - vnitrozemí krátká teplá léta a mrazivé zimy - Sibiř nejchladnější místo na severní polokouli - bezlesá tundra i tajga (druhý největší souvislý lesní porost na Zemi) - dlouhodobě zmrzlá půda nevhodná pro zemědělství ani pro stavbu domů a silnic Obyvatelstvo velmi řídké osídlení Doprava zejména vodní (problém v zimě při zámrzu řek) a letecká - Transibiřská magistrála: Čeljabinsk - Vladivostok - délka km - jedna jízda více než 8 dní Hospodářství: Zásobárna surovin ropa a zemní plyn síť ropovodů a plynovodů - uhlí doprava do velkých hutí na Uralu - nikl, měď, zlato, diamanty 5) Učebnice str ) Bude písemka od Slovenska - těžba pouze v oblastech s vhodnou dopravní polohou - na jiných místech dosud netknuté velké zásoby lesy velké množství vytěženého dřeva řada vodních elektráren na velkých řekách

5 40. hodina Amerika Název dle mořeplavce Amerigo Vespucciho jako první si uvědomil, že se jedná o nový kontinent Poloha a rozloha celá leží na západní polokouli - rozlohou druhý největší světadíl - od severu k jihu km - oceány Atlantský, Tichý, Severní ledový - mezi Amerikou a Asií Beringův průliv (75 km) - mezi Amerikou a Antarktidou Drakeův průliv (900 km) Členění 1) dle přírodních podmínek a) Severní Amerika b) Střední Amerika včetně Karibských ostrovů c) Jižní Amerika 2) dle jazykových a historických znaků a) Anglosaská Amerika Kanada, USA - angličtina b) Latinská Amerika španělština, portugalština Členitost pobřeží: Severní Amerika má výrazně členitější pobřeží než Jižní Amrika 4) Učebnice str. 5-6 okrajová moře Karibské, Beringovo, Sargasové zálivy Hudsonův, Mexický, Kalifornský průlivy Magalhaesův, Drakeův, Beringův, Davisův průplav Panamský poloostrovy Labrador, Florida, Yucatan, Patagonie, Aljaška, Kalifornský ostrovy a souostroví Grónsko, Newfounland, Velké a Malé Antily, Ohňová země, Galapágy 5) Domácí úkol Do sešitu si k jednotlivým geografickým názvům připište polohu, kde leží.

6 41. hodina Amerika povrch a vodstvo Povrch západ pás vysokých pohoří Kordillery nejdelší horské pásmo na světě - vznik činností 3 litosférických desek severoamerická, jihoamerická, karibská - nejvyšší vrcholy: Jižní Amerika Aconcagua (6959 m.n.m.) Severní Amerika Mount McKinley (6168 m.n.m.) střed rozsáhlé roviny a nížiny - názvy dle - velkých řek Mississippská, Orinocká, Amazonská - geografické polohy Arktická, Atlantská východ - starší a nižší pohoří než na západě Severní Amerika Apalačské pohoří - Jižní Amerika Guyanská vysočina, Brazilská vysočina velké naleziště rud a drahokamů Vodstvo Amazonka největší řeka na světě - v ústí široká 250 km, hluboká 45 metrů - Manaus námořní přístav 1500 km od oceánu - další velké řeky Mississippi, řeka Sv. Vavřince, Orinoko, Paraná, Uruguay - Yukon, Colorado, Mackenzie - jezera tzv. Velká jezera - největší vodní plocha v Americe - 5 jezer propojení řekami a kanály - Hořejší jezero plochou největší sladkovodní jezero na světě - Michiganské, Huronské, Erijské, Ontario - Niagárské vodopády 4) Domácí úkol - Do sešitu si k jednotlivým geografickým názvům připište polohu, kde leží 5) Referát Stolové hory v Guyanské vysočině - zajímavosti

7 Podnebí všechny podnebné pásy 42. hodina Amerika podnebí, obyvatelstvo - Kordillery - brání pronikání srážek z Tichého oceánu do vnitrozemí - na náhorních plošinách a východních svazích často pouště - východní pobřeží Kanady ochlazují oceánské proudy - v mírném pásu Severní Ameriky drsnější počasí než u nás pronikání arktického vzduchu ze severu daleko na jih - Peru a severní Chile studený Peruánský proud ochlazuje spodní vrstvu atmosféry - brání to vypadávání srážek při pobřeží mimořádně suché pouště - Tropické deštné lesy v povodí Amazonky a Orinoka mimořádná bohatost druhů rostlin a živočichů Obyvatelstvo přes 800 milionů lidí - Původní obyvatelé Indiáni a Inuité (eskymáci) - vyspělé indiánské říše a) Aztékové, Mayové (Mexiko) b) Inkové (Peru) - Inuité žijí na severu kontinentu a v Grónsku rybolov - Noví Američané po roce 1492 kolonizace Ameriky Evropany - Indiáni vytlačováni ze svých domovů a zabíjeni - umírali při otrockých pracích v dolech a plantážích - umírali též na choroby zavlečené z Evropy - dovoz černošských otroků z Afriky - kolonizace 1) Latinská Amerika století - Španělé a Portugalci dodnes jazyky - míšení ras dodnes převaha míšenců - katolíci 2) Anglosaská Amerika století - nedocházelo k míšení ras vytlačování indiánů do rezervací - dnes převaha bělochů a černochů - protestanti a 19. století osvobozování se od koloniální nadvlády Referáty: 1) Zvířata a rostliny typické pro Ameriku zajímavosti 2) Mayové, Inkové, Aztékové - zajímavosti

8 43. hodina Anglosaská Amerika cíl mnoha politických uprchlíků - velký počet míšenců mulati (B+Č), mesticové (B+I), zambové (Č+I) USA a Kanada patří mezi nejvyspělejší a nejbohatší země Grónsko zámořské území Dánska pevninský ledovec, roztává jen v létě při pobřeží Kanada - hl. město Ottawa - rozloha: +/- 10 milionů km 2 druhý největší stát světa - počet obyvatel: 33,5 milionů - malá hustota zalidnění - kolébka ledního hokeje - hokejista Wayne Gretzky - vědci: Banting objevitel inzulinu - pevninská hranice pouze s USA - člen britského Společenství národů panovnicí je britská královna - dělení území 10 provincií a 3 teritoria - javorový list symbol státu - javorový cukr, javorový sirup Příroda Dlouhodobě zmrzlá půda na polovině území - vliv arktického vzduchu ze severu a Labradorského mořského proudu Mnoho jezer př. Velké Otročí, Velké Medvědí - tzv. Velká jezera u hranic s USA sever tundra arktické podnebí jižněji - velká plocha tajga jih listnaté lesy, prérie Kanaďané růst počtu obyvatel vlivem přistěhovalectví - převažují tu potomci Evropanů - jazyk - angličtina - francouzština 23 % - zejména v provincii Quebec pokusy o odtržení se - města Vancouver, Toronto, Montreal, Calgary Hospodářství jedna z hospodářsky nejvyspělejších zemí světa - obří bohatství přírodních zdrojů lesy, voda, černozemě, nerostné suroviny Učebnice str zemědělství - prérie ve střední Kanadě pšenice, hovězí dobytek - polovina světové produkce novinového papíru - těžba niklu a síry první místo na světě - významná těžba ropy a zemního plynu

9 44. hodina USA Spojené státy americké hl. město Washington - rozloha: +/ největší stát na světě - součástí i Aljaška a Havajské ostrovy - počet obyvatel 312 milionů 3. na světě - symbol orel bělohlavý - Socha svobody New York - vlajka pruhy a hvězdy pruhy 13 zakládající státy - hvězdy 50 počet členských států USA - první národní park na světě Yellowstone - Niagárské vodopády - Bill Gates zakladatel počítačové firmy Microsoft - burzy nejdůležitější finanční trh světa - výzkum vesmíru NASA (Národní ústav pro letectví a kosmonautiku) - Hollywood nejvýznamnější filmové ateliéry světa Povrch 4 různé oblasti 1) Kordillery západ USA - dělí se na dvě pásma Pobřežní pásmo a Skalisté hory - mezi nimi náhorní plošiny suché, řada vysychajících jezer se slanou vodou 2) Roviny v centrální části USA př. Mississippská nížina řeka Mississippi 4. nejdelší řeka světa 3) Apalačské pohoří nižší než Kordillery - východ USA 4) Havajské ostrovy sopečný původ Podnebí drsné podnebí pouze na Aljašce - Florida, Havajské ostrovy tropické podnebí - zbytek mírné a subtropické podnebí - jižní část USA ohrožují tornáda a hurikány Přírodní bohatství značné nerostné bohatství uhlí, ropa, zemní plyn, síra, soli - aby nebylo vyčerpáno dovoz i těch surovin, kterých je dostatek - dostatek kvalitní zemědělské půdy i lesů - řada národních parků 5) Učebnice str ) Referát Hurikány a tornáda rozdíl, jména největších, škody, zajímavosti

10 45. hodina Hospodářství USA USA hospodářsky nejvyspělejší a nejsilnější stát světa - produkují asi třetinu světové výroby Průmysl 3 oblasti 1) Severovýchod USA jižně od Velkých jezer - výroba a zpracování oceli a železa - výroba dopravních prostředků automobily Detroit (Ford, Chrysler, GM) 2) Jižní průmyslová oblast u Mexického zálivu - těžba a zpracování ropy - převládá chemický průmysl - výroba kosmické techniky a zbraní př. Houston sídlo NASA 3) Západní pobřeží USA nejmodernější odvětví průmyslu - výroba letadel a elektroniky - Seattle místo založení firmy Boeing (od roku 2001 Chicago) Zemědělství největší vývozce potravin - zaměřuje se na pěstování obilovin (pšenice, kukuřice) a chov dobytka - rodinné farmy úzce specializovány na určitý druh plodiny nebo výrobku 1) kukuřičný pás jižně od Velkých jezer 2) pšeničný pás západně od kukuřičného 3) bavlníkový pás jih USA Služby nejdůležitější odvětví hospodářství USA banky, obchod, software, cestovní ruch - firmy často budují své továrny a podniky v zahraničí zisk se vrací do USA - vlastní asi polovinu všech vědeckých patentů z nich peníze 5) Učebnice str ) Jaké znáte americké firmy co produkují, zajímavosti

11 46. hodina Obyvatelstvo USA úřední jazyk: angličtina - řada přistěhovalců dříve hlavně z Evropy, dnes z Latinské Ameriky - nerovnoměrné rozmístění nejvíce ve městech u oceánů a u Velkých jezer Dělení - výrazně převažují běloši potomci Evropanů Anglie, Irsko - afroameričané většinou potomci bývalých otroků - Indiáni a Inuité většina se asimilovala, někteří v rezervacích - Hispánci původ v Latinské Americe mluví většinou španělsky - kolem milionu Američanů se hlásí k českému původu česky však mluví už jen necelá desetina z nich - první novověký demokratický stát - USA jsou tvořeny 50 státy každý z nich má vlastní vládu (v čele guvernér) a parlament - společná vláda, parlament i prezident sídlí ve Washingtonu - ekonomicky i vojensky nejsilnější země světa zasahují do konfliktů po celém světě - vedoucí postavení v mnoha mezinárodních organizacích př. NATO - šíření americké kultury po celém světě fastfoody (McDonald s), chipsy apod. města 1) Severovýchod megalopolis tvořena New York, Boston, Philadelphia, Washington 2) oblast Velkých jezer Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh 3) u Tichého oceánu Los Angeles, San Francisco 5) Učebnice str ) Referáty a) Města USA zajímavosti o nich b) Systém vlády a politických stran USA

12 47. hodina Latinská Amerika - rozvojové země ale na vyšší úrovni než rozvojové země Asie a Afriky - jazyky španělština, portugalština - zajímavosti záhadné stolové hory Guyanské vysočiny - největší prales Amazonie zelené plíce planety - místo původu zemědělských plodin fazole, kukuřice, Chilli papričky - brazilská káva, kubánské doutníky - tequilla (Mexiko) - drogová mafie - pončo, sombrero, mačeta - telenovely - karneval v Riu - latinskoamerické tance samba, rumba, tango, cha cha - fotbal Pelé, Maradona, Messi, slavný stadion Maracana v Riu - pláž Copacabana - povrch Kordillery vysoké pohoří na západě zemětřesení, sopečná činnost - sopka Popocatepetl - nížiny při pobřeží podnebí závisí na nadmořské výšce0 nížiny u pobřeží vlhké tropické - náhorní plošiny subtropické nejpříznivější pro život většina obyvatel Mexiko hl. město Ciudad de Mexico přes 25 milionů obyvatel jedno z největších měst světa - většina obyvatel mestici (míšenci bělochů s indiány) - jazyk španělština - před příchodem Evropanů mocné indiánské říše Aztékové, Mayové - bouřlivý hospodářský růst řada nalezišť nerostných surovin ropa, zemní plyn - investice zejména z USA - zemědělství boj s nedostatkem půdy - jamy (na přípravu léků) a agáve (výroba tequilly mexický nápoj) Středoamerické republiky převážně zemědělské, dlouhou dobu v nich vojenské diktatury - Panama největší obchodní loďstvo na světě - Panamský průplav obchod a poplatky za průjezd - hl. město Panama - Kostarika hl. město San Jose - Guatemala hl. město Guatemala - Belize - hl. město Belmopan - Honduras - hl. město Tagucigalpa - Salvador - hl. město San Salvador - Nikaragua hl. město Managua 5) Učebnice str ) Referát Mexická kuchyně typické pokrmy, typické pochutiny a další zajímavosti

13 48. hodina Ostrovní karibské státy Kuba hl. město: Havana, Počet obyvatel: 11,2 milionů, Rozloha: +/ km 2 Haiti hl. město: Port-au-Prince, Počet obyvatel: 8,3 milionů, Rozloha: +/ km 2 Dominikánská republika - hl. město: Santo Domingo, Počet obyvatel: 9,4 milionů, Rozloha: +/ km 2 Portoriko přidružený stát USA - hl. město: San Juan, Počet obyvatel: 3,9 milionů, Rozloha: +/ km 2 Jamajka hl. město: Kingston, Počet obyvatel: 2,7 milionů, Rozloha: +/ km 2 Trinidad a Tobago - hl. město: Port-of-Spain, Počet obyvatel: 1,1 milionů, Rozloha: +/ km 2 - nezávislé státy i řada zámořských území Francie, Velké Británie, Nizozemí a USA - souostroví Velké Antily (Kuba, Haiti, Portoriko, Dominikánská republika, Jamajka), Malé Antily (př. Trinidad a Tobago) a další ostrovy a souostroví (př. Bahamy) Příroda hornaté ostrovy s tropickým podnebím - původně - tropické deštné lesy, savana - většina lesů nahrazena plantážemi pěstování tropických plodin ovoce, tabák, cukrová třtina - návětrné strany ostrovů dostatek srážek (vliv pasátů) - závětrné strany ostrovů sucho Obyvatelstvo území, které bylo Evropany ovládnuto jako první - při kolonizaci indiáni vyvražděni přísun černošských otroků z Afriky - dnes převažují černoši a mulati Hospodářství velké rozdíly mezi ostrovy - zemědělství (Kuba, Haiti) cukrová třtina (cukr a rum), banány, tabák (doutníky) 5) Učebnice str nerostné suroviny nikl (Kuba), bauxit (Jamajka, Dominikánská republika) - cestovní ruch rychle se rozvíjí celoroční koupání, tropická příroda - daňové ráje př. Bahamy, Kajmanské ostrovy nízké daně zahraniční podnikatelé tu registrují své firmy nebo v bankách ukládají své peníze 6) Rozdíl mezi Haiti a Dominikánskou republikou státy na jednom ostrově co nejvíce zajímavostí

14 49. hodina Kolumbie, Venezuela a Guyany Simon Bolivar osvoboditel Jižní Ameriky od španělské nadvlády Andy vyšší a užší než Kordillery Státy při pobřeží Karibského moře: Kolumbie hl. město: Bogota, Rozloha: 1,1 milionů km 2, Počet obyvatel: 43 milionů Venezuela - hl. město: Caracas, Rozloha: 0,9 milionů km 2, Počet obyvatel: 26,4 milionů Guyana - hl. město: Georgetown, Rozloha: km 2, Počet obyvatel: 765 tisíc Surinam - hl. město: Paramaribo, Rozloha: km 2, Počet obyvatel: 440 tisíc Francouzská Guyana - hl. město: Cayenne, Rozloha: km 2, Počet obyvatel: 225 tisíc Povrch západ Andy vysoké pohoří východ Orinocká nížina jih Guyanská vysočina nejvyšší vodopád světa Salto Angel Podnebí tropický pás - návětrné strany hor patří k nejdeštivějším částem Ameriky tropický deštný les - severněji vlhčí savany zvané Ilanos - sever suchá step Řeky Orinoko, povodí Amazonky Obyvatelstvo nerovnoměrné rozmístění - nejhustěji říční údolí, náhorní plošiny (Bogota), pobřeží (Caracas) - převažují mestici Hospodářství Venezuela velké zásoby ropy - těžba železné rudy, zlata a diamantů - zemědělství trpí nedostatkem orné půdy Kolumbie zaměřena na zemědělství vysoce kvalitní káva, orchideje světový význam - koka (výroba kokainu) - velký problém s drogovou mafií a s vysokou kriminalitou Guyany Guyana, Surinam, Francouzská Guyana řídce osídlená území, nejvíce u pobřeží - tropický deštný les - hospodářství rýže, cukrová třtina, bauxit BUDE PÍSEMKA Učebnice str Ref: Simon Bolivar zajímavosti o jeho životě a o boji za nezávislost

15 50. hodina Andské země PÍSEMKA Říše Inků mocná indiánská říše na počátku 16. století měla 12 milionů lidí - cesty, silnice, zavlažovací systémy - rozuměli přírodě Dnešní státy: Ekvádor: hl. město: Quito, rozloha: km 2, počet obyvatel: 13,8 milionů Peru: hl. město: Lima, rozloha: 1,3 milionů km 2, počet obyvatel: 28 milionů Bolívie: hl. město: Sucre, rozloha: 1,1 milionů km 2, počet obyvatel: 8,9 milionů Příroda: 3 odlišné přírodní oblasti: 1) Pobřeží přístavy, suché podnebí (Peruánský oceánský proud) 2) Andy lepší podmínky pro život (vyšší srážky, chladnější podnebí) - tam, kde jsou silnice žije většina obyvatel této oblasti - nejvyšší vrcholy pokryté sněhem i na rovníku 3) Vnitrozemí okraj Amazonské nížiny tropický deštný les - jezero Titicaca největší v Latinské Americe - na hranicích Bolívie a Peru Obyvatelstvo dodnes silná indiánská kultura - hlavně indiáni a mestici - jazyky španělština a kečuánština (jazyk Inků) Hospodářství hospodářsky málo rozvinuté rozvojové země závislé na vývozu surovin a zemědělských produktů - Andy bohaté na rudy barevných kovů př. měď, cín, olovo, zinek, stříbro - zemědělství většina obyvatel pěstuje plodiny pro svoji obživu - Ekvádor největší světový vývozce banánů - rybolov ve studených vodách Peruánského oceánského proudu obrovská hejna ryb - Peru druhé místo na světě Cestovní ruch stavební památky starých Inků, indiánská kultura, hory - problém vysoká kriminalita ve městech Učebnice str Ref: Turistické zajímavosti této oblasti Inkové, Titicaca apod

16 51. hodina Brazílie - hl. město Brasilia - rozloha: 8,5 milionů km 2 5. největší na světě polovina plochy Latinské Ameriky - počet obyvatel: přes 200 milionů 5. na světě nejlidnatější stát Latinské Ameriky - člen sdružení MERCOSUR obchodní seskupení Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay - zajímavosti obří socha Krista v Riu de Janeiro - brazilské karnevaly samba - Amazonka největší řeka světa - jazyk Portugalština - největší římskokatolická země světa - Povrch nezasahují sem Andy - Guyanská vysočina, Brazilská vysočina - Amazonská nížina - Podnebí tropické tropické deštné lesy a savany - vysočiny mírná zima a teplá léta - Amazonie největší souvislý lesní porost na Zemi - velké množství endemitů - druhy rostlin a živočichů, které se jinde nevyskytují - organizované kácení a vypalování lesa orná půda, dálnice, doly - odpor světové veřejnosti úbytek kyslíku, zánik mnoha druhů rostlin a živočichů, poškozování půdy erozí - obyvatelstvo rasově smíšené převaha bělochů, dále mulati a černoši - v pralese několik indiánských kmenů, které se dosud nesetkaly s civilizací - města jihovýchodní pobřeží - Sao Paulo (15 milionů obyvatel), Rio de Janeiro (10 milionů obyvatel), Belo Horizonte - Brasilia hlavní město vybudováno uměle ve vnitrozemí - Hospodářství Zemědělství plantáže plodin na vývoz - přední místo na světě káva, kakao, cukrová třtina Učebnice str batáty, maniok (sladké brambory) - výroba lihu kompenzace nedostatku ropy př. auta na líh - Nerostné bohatství železná ruda (2. místo na světě) - Průmysl zahraniční investice řada zahraničních firem tu staví továrny - Energie 93 % elektrické energie se vyrábí ve vodních elektrárnách Referát - Kácení tropického pralesa současný stav, proč se kácí, proč jsou snahy ho nekácet atd.

17 52. hodina Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay Argentina, Paraguay, Uruguay členové skupiny MERCOSUR Zajímavosti největší ostrov Ohňová země (jih) - fjordy hluboké mořské zálivy vytvořené ledovcem - španělština Státy: Paraguay hl. město: Asuncion, rozloha: km 2, počet obyvatel: 6,4 milionů Uruguay - hl. město: Montevideo, rozloha: km 2, počet obyvatel: 3,4 milionů Argentina hl. město: Buenos Aires, rozloha: 2,8 milionů km 2, počet obyvatel: 40 milionů Chile - hl. město: Santiago de Chile, rozloha: km 2, počet obyvatel: 17,3 milionů Řeky Paraná, Uruguay Povrch 4 odlišné krajiny a) Andy přirozená hranice Argentiny a Chile - výrazná výšková stupňovitost - střední části polopouště b) Pobřeží Tichého oceánu sever nejsušší poušť světa Atacama - střed listnaté a smíšené lesy - jih jehličnaté lesy c) Laplatská nížina srážky - jih nížiny pampa - zemědělství - sever nížiny suché savany až polopouště d) Patagonie mírný pás velké sucho stepi a chladné pouště Obyvatelstvo vysoký podíl žije ve městech - Argentina a Uruguay běloši - Chile a Paraguay mestici Hospodářství Argentina a Chile patří k nejrozvinutějším státům Latinské Ameriky - Argentina vývoz zemědělských produktů přední místo na světě obilí (pšenice), - hovězí dobytek, ovce (maso, kůže, vlna) - zejména v oblasti La Plata ústí řek Paraná a Uruguay Učebnice str Chile těžba nerostných surovin největší světový vývozce mědi - rybolov, chilské víno, ledek (hnojivo zaschlý trus mořských ptáků) - Uruguay a Paraguay zemědělské země

18 53. hodina Asie - největší a nejlidnatější světadíl třetina plochy souše - Himaláje nejvyšší vrcholy světa Mt. Everest ( m.n.m.) E. Hillary - světadíl největších přírodních i společenských kontrastů Poloha celá leží na východní polokouli - pevnina severní polokoule - ostrovy na jihovýchodě jižní polokoule - spolu s Evropou tvoří kontinent Eurasii - s Afrikou sousedí skrz Suezskou šíji odděluje je Suezský průplav - od Ameriky ji odděluje Beringův průliv 75 km Členitost pobřeží: ostrovy a souostroví Sachalin, Japonské ostrovy, Taiwan, Filipíny, Velké Sundy, Malé Sundy, Cejlon, Kypr poloostrovy Malá Asie, Arabský (největší na světě), Přední Indie, Zadní Indie, Malajský, Korejský, Kamčatka, Čukotka moře Černé, Středozemní, Rudé, Arabské, Jihočínské, Východočínské, Filipínské, Žluté, Japonské, Ochotské, Beringovo, Východosibiřské, Karské zálivy Perský, Bengálský Povrch: převažují vysočiny - střední část vysoká pohoří Kavkaz, Pamir, Himaláje (na místě styku eurasijské a indoaustralské litosférické desky) - mezi horskými pásmy náhorní plošiny a pánve - př. Tibetská náhorní plošina nejvyšší trvale osídlená plošina na světě ( 4-5 tisíc m.n.m.) - rozsáhlé nížiny při jižním a východním pobřeží a v údolí velkých řek husté zalidnění př. Velká čínská, Indoganžská, Mezopotámská 5) Učebnice str ) Domácí úkol zakreslete geografické názvy do slepé mapy

19 54. hodina Asie vodstvo, podnebí Východní pobřeží Asie podsouvání tichomořské a filipínské desky pod eurasijskou - vznik mj. Japonska, Filipín a Sund - sopky a častá zemětřesení Řeky nejvíce veletoků pramení ve velehorách střední Asie - Ob, Lena, Jenisej ústí do Severního ledového oceánu zamrzají - Jang c - tiang nejdelší asijská řeka ústi do Východočínského moře (Chang Jiang) - námořní lodě až 1000 km do jejího toku - Mekong, Indus, Ganga, Brahmaputra pramení v Himaláji - Eufrat, Tigris, Syrdarja, Amurdarja řeky v suchých oblastech Jezera Kaspické moře (plošně největší na světě) - Bajkal (nejhlubší jezero světa) Podnebí od severu: arktické mírné kontinentální málo srážek, velmi chladné zimy, léta horká a suchá - u Tichého oceánu příznivější pro zemědělství subtropické tropické - výrazný rys monzunové proudění jižní, jihovýchodní a východní Asie - vhodné pro zemědělství - letní monzuny z oceánu na pevninu srážky - občas tajfuny - přívalové deště a prudký vítr škody na pobřeží i ostrovech - zimní monzuny z pevniny nad oceán - suchý jihozápadní Asie + střední Asie pouště, polopouště vysoká pohoří sem nepustí srážky 4) Učebnice str ) Domácí úkol do slepé mapy zakreslete geografické názvy

20 55. hodina Asie příroda a lidé Vegetační pásy od severu: - tundra nevhodná pro zemědělství polární liška, sobi - tajga rozsáhlý pás jehličnatých lesů - pás listnatých lesů většinou přeměněna v pole - stepi pastevectví ovce, skot, velbloudi, koně - pouště a polopouště př. Gobi (hranice Číny a Mongolska) - tropické deštné lesy Přední a Zadní Indie a ostrovy v jihovýchodní Asii - většina přeměněna v pole a plantáže - v horách vyvinuta výšková stupňovitost Obyvatelstvo nejlidnatější světadíl více lidí, než ve zbytku světa dohromady 5) Učebnice str nejvíce lidí v monzunových oblastech zde jedny z nejhustěji zalidněných oblastí světa - vznikly zde nejstarší starověké civilizace Mezopotámie, Indie, Čína - vznikla zde největší světová náboženství: jihozápadní Asie judaismus, křesťanství, islám Indie hinduismus, buddhismus Čína konfucionismus - jazyky velice pestré př. v Indii několik stovek mateřských jazyků - nejpočetnější národy Číňané, Indové, Japonci - běloši Rusové, Turci - žlutá rasa př. Číňané, Japonci, Korejci - Indové míšenci bělochů a původního černošského obyvatelstva - životní úroveň většina lidí žije na venkově zemědělci, řemeslníci dětská práce 6) Domácí úkol otázky str světadíl kontrastů v těsné blízkosti bohaté i chudé země - hospodářsky rozvinuté země Japonsko, Izrael - stále roste životní úroveň v Číně, Jižní Koreji apod. 7) Referát Hinduismus, Konfucionismus, Buddhismus základní rysy

21 pohoří Taurus, Íránská vysočina, Kavkaz poloostrovy Malá Asie subtropické podnebí - Arabský poloostrov pouště 56. hodina Jihozápadní Asie Arabské země Sýrie hl. město: Damašek, rozloha: 185 tisíc km 2, počet obyvatel: 22,5 milionů Irák - hl. město: Bagdád, rozloha: 440 tisíc km 2, počet obyvatel: 32,8 milionů Saudská Arábie - hl. město: Rijád, rozloha: 2,15 milionů km 2, počet obyvatel: 26,7 milionů Jordánsko - hl. město: Ammán, počet obyvatel: 6,5 milionů Spojené arabské emiráty - hl. město: Abú Dhabí, počet obyvatel: 8,3 milionů Kuvajt - hl. město: Kuvajt, počet obyvatel: 2,3 milionů Katar - hl. město: Dauhá, počet obyvatel: 1,6 milionů - poloostrov Jemen - hl. město: Saná, počet obyvatel: 20,7 milionů Omán - hl. město: Maskat, počet obyvatel: 3 miliony Libanon - hl. město: Bejrut, počet obyvatel: 3,7 milionů Bahrajn hl. město: Manáma, počet obyvatel: 1,2 milionů - ostrov Zajímavosti tradiční řemeslné výrobky př. šperky ze zlata, meče, nože - látka damašek - káva mokka - pohádky Tisíce a jedné noci - arabské číslice - pouť z Mediny do Mekky každý muslim ji musí jít alespoň jednou v životě - pouť milionů lidí islám vedle křesťanství nejrozšířenější náboženství na světě - zákaz pít alkohol a jíst vepřové maso - mohou mít více manželek Hospodářství Perský záliv největší ložiska ropy a zemního plynu na světě ropa řada států Arabského poloostrova patří k nejbohatším na světě - výroba benzínu, nafty, umělých hmot apod. řada měst významná obchodní a finanční světová centra státy bez zásob ropy př. Jordánsko, Libanon, Jemen - tradiční řemesla (kůže a bavlněné látky) - závlahové zemědělství zemědělství nepříznivé podmínky chov ovcí, koz a velbloudů!! voda!! velký význam symbol moci (něco jako u nás drahá auta) - do budoucna riziko válek o vodu 5) Učebnice str ) Referát: Islám zajímavosti, odlišnosti, sunnité x šíité

22 57. hodina Izrael hl. město Jeruzalém (dle Izraelců) nebo Tel Aviv - Jaffa (dle většiny států) Rozloha km 2, Počet obyvatel 5,8 milionů Palestinská autonomie rozloha km 2, počet obyvatel 3,2 milionů Zajímavosti Starý zákon - řada významných vědců, politiků, umělců i náboženských činitelů - 3 náboženství judaismus, křesťanství, islám Příroda řeka Jordán a nejníže položené odkryté místo na světě Mrtvé moře Obyvatelstvo židovský národní stát - každý žid na světě zde ihned dostane izraelské občanství - národním náboženstvím Židů je judaismus Jeruzalém - svaté město muslimů, křesťanů i židů Území Palestinci i Židé původně jeden národ př.n.l. - poté dlouhá staletí zde žili v naprosté většině Arabové - po druhé světové válce vznik nového státu Izrael - Arabové to odmítli uznat několik válek výhra Židů (velká pomoc USA) - v současnosti pokusy o mírové rozhovory Hospodářství jedna z hospodářsky nejrozvinutějších zemí světa - rozvinutý průmysl strojírenství a broušení diamantů - intenzivní zemědělství složitý zavlažovací systém Cestovní ruch Jeruzalém a další biblická místa (Betlém, Jericho atd.) - lázeňské pobyty u Mrtvého moře 5) Učebnice str ) Ref Zjistěte jména míst v Izraeli, která jsou zmíněna ve Starém zákoně - zajímavosti

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí. V - Atlantský oceán

POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí. V - Atlantský oceán ROZLOHA: 18mil. km 2 POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí ČLENITOST POBŘEŽÍ: malá V - Atlantský oceán Z - Tichý oceán Magalhaesuv průliv Drakův průliv Panamský

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Poloha, rozloha Ameriky lenitost Ameriky Povrch Ameriky

Poloha, rozloha Ameriky lenitost Ameriky Povrch Ameriky Poloha, rozloha Ameriky leží na severní i jižní polokouli, na západní polokouli omývají ji oceány: Atlantský, Tichý, Severní ledový rozdělujeme ji na: Severní, Střední, Jižní (Tehuantepecká, Panamská šíje)

Více

Latinská Amerika. Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další

Latinská Amerika. Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další Latinská Amerika Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další Název Latinská Amerika se Používá pro území prostírající se od jižních hranic USA až po Ohňovou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Projekt: Už víme, co jsme se naučili Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Metodický list Název

Více

EURASIE. Pohoří: Ural, Kavkaz, Taurus, Íránská vysočina, Pamír, Kun-lun, Ťan-šan, Hindúkuš, Himaláj, Altaj, Středosibiřská vysočina

EURASIE. Pohoří: Ural, Kavkaz, Taurus, Íránská vysočina, Pamír, Kun-lun, Ťan-šan, Hindúkuš, Himaláj, Altaj, Středosibiřská vysočina EURASIE POLOHO, ROZLOHA A ČLENITOST POBŘEŽÍ Eurasie je největším kontinentem naší planety 55 mil. km² (Asie 44,5 mil. km²) Odlišný kulturní vývoj východní a západní části kontinent rozdělen na 2 světadíly

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ASIE. Mgr. Jan Kletečka

ASIE. Mgr. Jan Kletečka ASIE Milí studenti, do rukou se Vám dostává brožura, která Vám pomůže lépe pochopit a upevnit učivo Asie. Brožura je členěna na několik částí. V úvodu naleznete základní informace o asijském kontinentu.

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ Šablona č. 01.27 Zeměpis Regiony Asie sever a východ Anotace: Tato prezentace pojednává o severní a východní Asii. Popisuje zdejší přírodní podmínky, státy, hospodářství a obyvatelstvo těchto regionů.

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_02

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Vy_32_Inovace_06 _Austrálie a Oceánie

Vy_32_Inovace_06 _Austrálie a Oceánie Vy_32_Inovace_06 _Austrálie a Oceánie Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice 390 Reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.1674 Autor: Bc. Petr Grossmann Anotace Digitální materiál je věnován učivu zeměpisu v 7.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

Asie Přírodní podmínky - opakování

Asie Přírodní podmínky - opakování Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie.

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie. Název: Oceánie Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Latinská Amerika. Mexiko Karibské státy Brazílie Argentina a Andské státy

Latinská Amerika. Mexiko Karibské státy Brazílie Argentina a Andské státy Baranovský L., 2014 Latinská Amerika Mexiko Karibské státy Brazílie Argentina a Andské státy Latinská Amerika 21 069 501 km² cca 480 mil. obyvatel (6% celk. populace) románské jazyky pevnina + přilehlé

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení 45 minut Obr. č. 1 10 4 1 3 8 6 12 2 11 7 9 5 1) Do obrysové

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Ověření ve Tvýuce řída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5. xxx. Sada: Šablona: xxx

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Ověření ve Tvýuce řída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5. xxx. Sada: Šablona: xxx ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: xxx Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona:

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 OBSAH Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 JIŽNÍ AMERIKA 7 JIŽNÍ AMERIKA Rozloha: 17 815 000 km 2 (12,0 % souše) Nejvyšší bod: Cerro Aconcagua 6960 m n. m. Střední výška

Více

I) STÁTY Kanada USA (= United States of America)

I) STÁTY Kanada USA (= United States of America) I) STÁTY Kanada druhý největší stát na světě (rozloha jako téměř celé Evropa) hlavním městem je Ottawa konstituční monarchie (konstituce = ústava) formální hlavou Kanady je britská královna Alžběta II.

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Austrálie a Oceánie. Vypracoval:Jakub Maláč

Austrálie a Oceánie. Vypracoval:Jakub Maláč Austrálie a Oceánie Vypracoval:Jakub Maláč Austrálie Oficiální název : Australské společenství Hlavní město: Canberra Rozloha: 7.686.850 km2 Počet obyvatel: 20.000.150 Oficiální jazyk: Angličtina Státní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo projektu: CZ.1.07 Šablona: III / 2_2 BLÍZKÝ VÝCHOD A ZAKAVKAZSKO

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Příloha KODEXu. velvyslanectví Washington GK Los Angeles GK New York. ZK CT v Chicagu

Příloha KODEXu. velvyslanectví Washington GK Los Angeles GK New York. ZK CT v Chicagu Albánie velvyslanectví Tirana Alžírsko velvyslanectví Alžír Argentina velvyslanectví Buenos Aires Austrálie GK Sydney Ázerbájdžán velvyslanectví Baku Belgie velvyslanectví Brusel ZK CT v Bruselu Bělorusko

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Název: Jihovýchodní Asie

Název: Jihovýchodní Asie Název: Jihovýchodní Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, historie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou:

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou: Základní údaje Indická republika federativní republika v čele s prezidentem člen Commonwealthu rozloha: 3 287 000 km 2 obyvatel: 1 027 015 247 (2001) hustota zalidnění: 311 obyv. / km 2 hlavní město: New

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

RUSKÁ. Р о с с и я FEDERACE

RUSKÁ. Р о с с и я FEDERACE RUSKÁ Р о с с и я FEDERACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Rusko největší stát světa, nástupnický stát a mocenská základna bývalého SSSR. Rozkládá se na dvou světadílech východní část Evropy a severní část Asie. Rozloha:

Více

PRIMÁRNÍ SEKTOR. Lenka Pošepná

PRIMÁRNÍ SEKTOR. Lenka Pošepná PRIMÁRNÍ SEKTOR Lenka Pošepná ZEMĚDĚLSTVÍ Nejstarší projev hospodářské činnosti Pojem zemědělství zahrnuje: Živočišná výroba Rostlinná výroba Lov Rybolov Lesní hospodářství Vodní hospodářství Sběratelství

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE Jan Demel, 4.B Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova INDIE Obecná charakteristika Indický subkontinent, Jižní Asie Asi 1 210 000 000 obyvatel

Více

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56

Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 Jana Kortanová: Umělá potratovost ve světě 56 PŘÍLOHY Příloha 1 Počet bezpečných a nebezpečných UPT (v milionech) ve světových regionech a subregionech v letech 1995, 2003, 2008 Příloha 2 Obecná míra umělé

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Andy-nejdelší pohoří světa Amazonský prales-největší na světě Vypalování a kácení pralesa je velký problém Velmi chudá oblast světa Obyvatelé hovoří španělsky (Brazílie

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA OBYVATELSTVO Mgr. Iva Svobodová starověk Historie počátek zemědělství v Peruánských Andách vznik řemesel v Andách (hrnčířství) středověk počátky

Více

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO Lenka Pošepná VYMEZENÍ OBLASTI Čínská lidová republika = ČÍNA Korejská lidově demokratická republika (KLDR) = SEVERNÍ KOREA MONGOLSKO Moře Fyzická geografie:

Více

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO VYMEZENÍ REGIONU - patří sem asijské státy, které byly součástí a některé z nich patřily už carskému - tato území jsou osídlena z velké části neslovanským, převážně obyvatelstvem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Zeměpis 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):

1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení): VODSTVO Voda je nejdůležitější složkou přírodního prostředí. Voda má v krajinné sféře funkci látky umožňující nejen pohyb hmoty, ale i její nepřetržitě probíhající výměnu. Je i velmi významným přírodním

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Ročník VII. Zeměpis Hlavní okruhy Tématické celky. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy.

Ročník VII. Zeměpis Hlavní okruhy Tématické celky. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Opakování 6 IX. Co už víme ze zeměpisu -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-tabulka, mapa,graf -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA -STÁTY Mgr. Iva Svobodová Amerika - vymezení z hlediska fyzickogeografického 2 subkontinenty: Severní Amerika (24 mil. km 2 ) Jižní Amerika

Více

Kontrolní test - zemědělství VY_32_INOVACE_Z.2.20

Kontrolní test - zemědělství VY_32_INOVACE_Z.2.20 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: utor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Kamila Bleierová, oktáva

Kamila Bleierová, oktáva Kamila Bleierová, oktáva Region na severní polokouli, na západní polokouli Z- Tichý oceán, hory (Kordilery) V- Atlantský oceán S- Severní ledový oceán Rozloha: 21,6 mil. km2 Počet obyvatel:337 mil. oceánské

Více

Název: 2. Osídlení Asie

Název: 2. Osídlení Asie Název: 2. Osídlení Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 4. (2. ročník

Více