37. hodina Východní Evropa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "37. hodina Východní Evropa"

Transkript

1

2 37. hodina Východní Evropa Vodstvo nejdelší evropská řeka Volha - řeky v zimě zamrzají a v létě často téměř vysychají - největší evropská jezera Ladožské, Oněžské Státy Ukrajina, Bělorusko, Rusko dříve součásti SSSR dnes ani EU ani NATO - nízká životní úroveň - Rusko velké rozdíly v životní úrovni mezi obyvateli Ukrajina a Bělorusko Výbuch jaderné elektrárny Černobyl Ukrajina - obří únik radiace - dodnes v Bělorusku zamořena rozsáhlá území po řadu desetiletí nepoužitelná Běloruská republika hl. město Minsk - diktátor Lukašenko - rozloha: +/ km 2, počet obyvatel 9,7 milionů Ukrajinská republika hl. město Kyjev - rozloha: +/ km 2 druhý největší evropský stát - počet obyvatel 44 milionů - území rozděleno téměř v polovině na proruskou a prozápadní část Příroda: velké plochy bažin místy přeměněny na ornou půdu pobřeží Ukrajiny středomořské podnebí - dříve Krym lázně a rekreace Ukrajina úrodná step (černozem) - stovky km orné půdy Bělorusko více lesů Obyvatelstvo území mnoha historických bojů Hospodářství Ukrajina významná světová obilnice pšenice a kukuřice - významný vývozce černého uhlí a železné rudy u řeky Don Bělorusko bez velkého nerostného bohatství - zemědělství - živočišná výroba Doprava hlavní tranzit mezi Ruskem a zbytkem Evropy - důležité ropovody a plynovody 5) Učebnice str ) Referát: a) Výbuch jaderné elektrárny Černobyl b) Krym historie, význam, komu patří

3 38. hodina Rusko Ruská federace hl. město Moskva - rozloha: +/- 17 milionů km 2 největší na světě - počet obyvatel: necelých 150 milionů - nejlidnatější evropská země - azbuka - říční kanály - pravoslavná církev - patří k němu souostroví Kurily a ostrov Sachalin - okázalé paláce - Ermitáž v Petrohradě - ruský balet - hudební skladatelé Čajkovskij, Stravinskij - literatura Puškin, Solženicyn, - filmoví režiséři Eizenštejn - vědci Mendělejev, Pavlov - první kosmonaut světa Gagarin - pohádka: Jen počkej zající! - typické hračky matrjošky - jádro bývalého socialistického tábora z celého Ruska ¼ rozlohy, 4/5 obyvatel, Evropská část Příroda Východoevropská rovina - tundra, tajga, smíšené lesy, stepi - velké řeky Volha, Don, Dněpr Obyvatelstvo Moskva patří mezi největší města světa přes 9 milionů obyvatel - menší národy tu mají své republiky nebo autonomní okruhy v rámci Ruské federace Hospodářství základem je těžký průmysl a zemědělství 5) Učebnice str tajga největší zásoba dřeva na světě - stepi mezi Moskvou a Kavkazem intenzivní zemědělství - průmysl mezi Moskvou a Uralem - na Uralu velké hutě - nerostné bohatství zemní plyn, ropa, černé uhlí, železná ruda, barevné kovy - problémy nevýhodné složení ruské ekonomiky zaměření na těžký průmysl - velký rozdíl mezi chudým a bohatým obyvatelstvem - znečišťování životního prostředí - ruská mafie 6) Referát Památky Moskvy a Petrohradu zajímavosti

4 39. hodina Rusko (asijská část) Příroda Dělení: a) Sibiř b) Dálný východ hranicí mezi nimi řeka Lena - Sibiř Západosibiřská rovina - bažiny - Středosibiřská vysočina (východněji) - veletoky Ob, Jenisej, Lena jedny z největších řek světa tečou z jihu na sever zde zamrzají proto se často vylévají daleko ze břehů - Dálný východ převážně hornatý - nížiny jen u Ochotského moře a podél řeky Amur - poloostrovy Kamčatka a Čukotka Podnebí pro život lidí značně drsné - vnitrozemí krátká teplá léta a mrazivé zimy - Sibiř nejchladnější místo na severní polokouli - bezlesá tundra i tajga (druhý největší souvislý lesní porost na Zemi) - dlouhodobě zmrzlá půda nevhodná pro zemědělství ani pro stavbu domů a silnic Obyvatelstvo velmi řídké osídlení Doprava zejména vodní (problém v zimě při zámrzu řek) a letecká - Transibiřská magistrála: Čeljabinsk - Vladivostok - délka km - jedna jízda více než 8 dní Hospodářství: Zásobárna surovin ropa a zemní plyn síť ropovodů a plynovodů - uhlí doprava do velkých hutí na Uralu - nikl, měď, zlato, diamanty 5) Učebnice str ) Bude písemka od Slovenska - těžba pouze v oblastech s vhodnou dopravní polohou - na jiných místech dosud netknuté velké zásoby lesy velké množství vytěženého dřeva řada vodních elektráren na velkých řekách

5 40. hodina Amerika Název dle mořeplavce Amerigo Vespucciho jako první si uvědomil, že se jedná o nový kontinent Poloha a rozloha celá leží na západní polokouli - rozlohou druhý největší světadíl - od severu k jihu km - oceány Atlantský, Tichý, Severní ledový - mezi Amerikou a Asií Beringův průliv (75 km) - mezi Amerikou a Antarktidou Drakeův průliv (900 km) Členění 1) dle přírodních podmínek a) Severní Amerika b) Střední Amerika včetně Karibských ostrovů c) Jižní Amerika 2) dle jazykových a historických znaků a) Anglosaská Amerika Kanada, USA - angličtina b) Latinská Amerika španělština, portugalština Členitost pobřeží: Severní Amerika má výrazně členitější pobřeží než Jižní Amrika 4) Učebnice str. 5-6 okrajová moře Karibské, Beringovo, Sargasové zálivy Hudsonův, Mexický, Kalifornský průlivy Magalhaesův, Drakeův, Beringův, Davisův průplav Panamský poloostrovy Labrador, Florida, Yucatan, Patagonie, Aljaška, Kalifornský ostrovy a souostroví Grónsko, Newfounland, Velké a Malé Antily, Ohňová země, Galapágy 5) Domácí úkol Do sešitu si k jednotlivým geografickým názvům připište polohu, kde leží.

6 41. hodina Amerika povrch a vodstvo Povrch západ pás vysokých pohoří Kordillery nejdelší horské pásmo na světě - vznik činností 3 litosférických desek severoamerická, jihoamerická, karibská - nejvyšší vrcholy: Jižní Amerika Aconcagua (6959 m.n.m.) Severní Amerika Mount McKinley (6168 m.n.m.) střed rozsáhlé roviny a nížiny - názvy dle - velkých řek Mississippská, Orinocká, Amazonská - geografické polohy Arktická, Atlantská východ - starší a nižší pohoří než na západě Severní Amerika Apalačské pohoří - Jižní Amerika Guyanská vysočina, Brazilská vysočina velké naleziště rud a drahokamů Vodstvo Amazonka největší řeka na světě - v ústí široká 250 km, hluboká 45 metrů - Manaus námořní přístav 1500 km od oceánu - další velké řeky Mississippi, řeka Sv. Vavřince, Orinoko, Paraná, Uruguay - Yukon, Colorado, Mackenzie - jezera tzv. Velká jezera - největší vodní plocha v Americe - 5 jezer propojení řekami a kanály - Hořejší jezero plochou největší sladkovodní jezero na světě - Michiganské, Huronské, Erijské, Ontario - Niagárské vodopády 4) Domácí úkol - Do sešitu si k jednotlivým geografickým názvům připište polohu, kde leží 5) Referát Stolové hory v Guyanské vysočině - zajímavosti

7 Podnebí všechny podnebné pásy 42. hodina Amerika podnebí, obyvatelstvo - Kordillery - brání pronikání srážek z Tichého oceánu do vnitrozemí - na náhorních plošinách a východních svazích často pouště - východní pobřeží Kanady ochlazují oceánské proudy - v mírném pásu Severní Ameriky drsnější počasí než u nás pronikání arktického vzduchu ze severu daleko na jih - Peru a severní Chile studený Peruánský proud ochlazuje spodní vrstvu atmosféry - brání to vypadávání srážek při pobřeží mimořádně suché pouště - Tropické deštné lesy v povodí Amazonky a Orinoka mimořádná bohatost druhů rostlin a živočichů Obyvatelstvo přes 800 milionů lidí - Původní obyvatelé Indiáni a Inuité (eskymáci) - vyspělé indiánské říše a) Aztékové, Mayové (Mexiko) b) Inkové (Peru) - Inuité žijí na severu kontinentu a v Grónsku rybolov - Noví Američané po roce 1492 kolonizace Ameriky Evropany - Indiáni vytlačováni ze svých domovů a zabíjeni - umírali při otrockých pracích v dolech a plantážích - umírali též na choroby zavlečené z Evropy - dovoz černošských otroků z Afriky - kolonizace 1) Latinská Amerika století - Španělé a Portugalci dodnes jazyky - míšení ras dodnes převaha míšenců - katolíci 2) Anglosaská Amerika století - nedocházelo k míšení ras vytlačování indiánů do rezervací - dnes převaha bělochů a černochů - protestanti a 19. století osvobozování se od koloniální nadvlády Referáty: 1) Zvířata a rostliny typické pro Ameriku zajímavosti 2) Mayové, Inkové, Aztékové - zajímavosti

8 43. hodina Anglosaská Amerika cíl mnoha politických uprchlíků - velký počet míšenců mulati (B+Č), mesticové (B+I), zambové (Č+I) USA a Kanada patří mezi nejvyspělejší a nejbohatší země Grónsko zámořské území Dánska pevninský ledovec, roztává jen v létě při pobřeží Kanada - hl. město Ottawa - rozloha: +/- 10 milionů km 2 druhý největší stát světa - počet obyvatel: 33,5 milionů - malá hustota zalidnění - kolébka ledního hokeje - hokejista Wayne Gretzky - vědci: Banting objevitel inzulinu - pevninská hranice pouze s USA - člen britského Společenství národů panovnicí je britská královna - dělení území 10 provincií a 3 teritoria - javorový list symbol státu - javorový cukr, javorový sirup Příroda Dlouhodobě zmrzlá půda na polovině území - vliv arktického vzduchu ze severu a Labradorského mořského proudu Mnoho jezer př. Velké Otročí, Velké Medvědí - tzv. Velká jezera u hranic s USA sever tundra arktické podnebí jižněji - velká plocha tajga jih listnaté lesy, prérie Kanaďané růst počtu obyvatel vlivem přistěhovalectví - převažují tu potomci Evropanů - jazyk - angličtina - francouzština 23 % - zejména v provincii Quebec pokusy o odtržení se - města Vancouver, Toronto, Montreal, Calgary Hospodářství jedna z hospodářsky nejvyspělejších zemí světa - obří bohatství přírodních zdrojů lesy, voda, černozemě, nerostné suroviny Učebnice str zemědělství - prérie ve střední Kanadě pšenice, hovězí dobytek - polovina světové produkce novinového papíru - těžba niklu a síry první místo na světě - významná těžba ropy a zemního plynu

9 44. hodina USA Spojené státy americké hl. město Washington - rozloha: +/ největší stát na světě - součástí i Aljaška a Havajské ostrovy - počet obyvatel 312 milionů 3. na světě - symbol orel bělohlavý - Socha svobody New York - vlajka pruhy a hvězdy pruhy 13 zakládající státy - hvězdy 50 počet členských států USA - první národní park na světě Yellowstone - Niagárské vodopády - Bill Gates zakladatel počítačové firmy Microsoft - burzy nejdůležitější finanční trh světa - výzkum vesmíru NASA (Národní ústav pro letectví a kosmonautiku) - Hollywood nejvýznamnější filmové ateliéry světa Povrch 4 různé oblasti 1) Kordillery západ USA - dělí se na dvě pásma Pobřežní pásmo a Skalisté hory - mezi nimi náhorní plošiny suché, řada vysychajících jezer se slanou vodou 2) Roviny v centrální části USA př. Mississippská nížina řeka Mississippi 4. nejdelší řeka světa 3) Apalačské pohoří nižší než Kordillery - východ USA 4) Havajské ostrovy sopečný původ Podnebí drsné podnebí pouze na Aljašce - Florida, Havajské ostrovy tropické podnebí - zbytek mírné a subtropické podnebí - jižní část USA ohrožují tornáda a hurikány Přírodní bohatství značné nerostné bohatství uhlí, ropa, zemní plyn, síra, soli - aby nebylo vyčerpáno dovoz i těch surovin, kterých je dostatek - dostatek kvalitní zemědělské půdy i lesů - řada národních parků 5) Učebnice str ) Referát Hurikány a tornáda rozdíl, jména největších, škody, zajímavosti

10 45. hodina Hospodářství USA USA hospodářsky nejvyspělejší a nejsilnější stát světa - produkují asi třetinu světové výroby Průmysl 3 oblasti 1) Severovýchod USA jižně od Velkých jezer - výroba a zpracování oceli a železa - výroba dopravních prostředků automobily Detroit (Ford, Chrysler, GM) 2) Jižní průmyslová oblast u Mexického zálivu - těžba a zpracování ropy - převládá chemický průmysl - výroba kosmické techniky a zbraní př. Houston sídlo NASA 3) Západní pobřeží USA nejmodernější odvětví průmyslu - výroba letadel a elektroniky - Seattle místo založení firmy Boeing (od roku 2001 Chicago) Zemědělství největší vývozce potravin - zaměřuje se na pěstování obilovin (pšenice, kukuřice) a chov dobytka - rodinné farmy úzce specializovány na určitý druh plodiny nebo výrobku 1) kukuřičný pás jižně od Velkých jezer 2) pšeničný pás západně od kukuřičného 3) bavlníkový pás jih USA Služby nejdůležitější odvětví hospodářství USA banky, obchod, software, cestovní ruch - firmy často budují své továrny a podniky v zahraničí zisk se vrací do USA - vlastní asi polovinu všech vědeckých patentů z nich peníze 5) Učebnice str ) Jaké znáte americké firmy co produkují, zajímavosti

11 46. hodina Obyvatelstvo USA úřední jazyk: angličtina - řada přistěhovalců dříve hlavně z Evropy, dnes z Latinské Ameriky - nerovnoměrné rozmístění nejvíce ve městech u oceánů a u Velkých jezer Dělení - výrazně převažují běloši potomci Evropanů Anglie, Irsko - afroameričané většinou potomci bývalých otroků - Indiáni a Inuité většina se asimilovala, někteří v rezervacích - Hispánci původ v Latinské Americe mluví většinou španělsky - kolem milionu Američanů se hlásí k českému původu česky však mluví už jen necelá desetina z nich - první novověký demokratický stát - USA jsou tvořeny 50 státy každý z nich má vlastní vládu (v čele guvernér) a parlament - společná vláda, parlament i prezident sídlí ve Washingtonu - ekonomicky i vojensky nejsilnější země světa zasahují do konfliktů po celém světě - vedoucí postavení v mnoha mezinárodních organizacích př. NATO - šíření americké kultury po celém světě fastfoody (McDonald s), chipsy apod. města 1) Severovýchod megalopolis tvořena New York, Boston, Philadelphia, Washington 2) oblast Velkých jezer Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh 3) u Tichého oceánu Los Angeles, San Francisco 5) Učebnice str ) Referáty a) Města USA zajímavosti o nich b) Systém vlády a politických stran USA

12 47. hodina Latinská Amerika - rozvojové země ale na vyšší úrovni než rozvojové země Asie a Afriky - jazyky španělština, portugalština - zajímavosti záhadné stolové hory Guyanské vysočiny - největší prales Amazonie zelené plíce planety - místo původu zemědělských plodin fazole, kukuřice, Chilli papričky - brazilská káva, kubánské doutníky - tequilla (Mexiko) - drogová mafie - pončo, sombrero, mačeta - telenovely - karneval v Riu - latinskoamerické tance samba, rumba, tango, cha cha - fotbal Pelé, Maradona, Messi, slavný stadion Maracana v Riu - pláž Copacabana - povrch Kordillery vysoké pohoří na západě zemětřesení, sopečná činnost - sopka Popocatepetl - nížiny při pobřeží podnebí závisí na nadmořské výšce0 nížiny u pobřeží vlhké tropické - náhorní plošiny subtropické nejpříznivější pro život většina obyvatel Mexiko hl. město Ciudad de Mexico přes 25 milionů obyvatel jedno z největších měst světa - většina obyvatel mestici (míšenci bělochů s indiány) - jazyk španělština - před příchodem Evropanů mocné indiánské říše Aztékové, Mayové - bouřlivý hospodářský růst řada nalezišť nerostných surovin ropa, zemní plyn - investice zejména z USA - zemědělství boj s nedostatkem půdy - jamy (na přípravu léků) a agáve (výroba tequilly mexický nápoj) Středoamerické republiky převážně zemědělské, dlouhou dobu v nich vojenské diktatury - Panama největší obchodní loďstvo na světě - Panamský průplav obchod a poplatky za průjezd - hl. město Panama - Kostarika hl. město San Jose - Guatemala hl. město Guatemala - Belize - hl. město Belmopan - Honduras - hl. město Tagucigalpa - Salvador - hl. město San Salvador - Nikaragua hl. město Managua 5) Učebnice str ) Referát Mexická kuchyně typické pokrmy, typické pochutiny a další zajímavosti

13 48. hodina Ostrovní karibské státy Kuba hl. město: Havana, Počet obyvatel: 11,2 milionů, Rozloha: +/ km 2 Haiti hl. město: Port-au-Prince, Počet obyvatel: 8,3 milionů, Rozloha: +/ km 2 Dominikánská republika - hl. město: Santo Domingo, Počet obyvatel: 9,4 milionů, Rozloha: +/ km 2 Portoriko přidružený stát USA - hl. město: San Juan, Počet obyvatel: 3,9 milionů, Rozloha: +/ km 2 Jamajka hl. město: Kingston, Počet obyvatel: 2,7 milionů, Rozloha: +/ km 2 Trinidad a Tobago - hl. město: Port-of-Spain, Počet obyvatel: 1,1 milionů, Rozloha: +/ km 2 - nezávislé státy i řada zámořských území Francie, Velké Británie, Nizozemí a USA - souostroví Velké Antily (Kuba, Haiti, Portoriko, Dominikánská republika, Jamajka), Malé Antily (př. Trinidad a Tobago) a další ostrovy a souostroví (př. Bahamy) Příroda hornaté ostrovy s tropickým podnebím - původně - tropické deštné lesy, savana - většina lesů nahrazena plantážemi pěstování tropických plodin ovoce, tabák, cukrová třtina - návětrné strany ostrovů dostatek srážek (vliv pasátů) - závětrné strany ostrovů sucho Obyvatelstvo území, které bylo Evropany ovládnuto jako první - při kolonizaci indiáni vyvražděni přísun černošských otroků z Afriky - dnes převažují černoši a mulati Hospodářství velké rozdíly mezi ostrovy - zemědělství (Kuba, Haiti) cukrová třtina (cukr a rum), banány, tabák (doutníky) 5) Učebnice str nerostné suroviny nikl (Kuba), bauxit (Jamajka, Dominikánská republika) - cestovní ruch rychle se rozvíjí celoroční koupání, tropická příroda - daňové ráje př. Bahamy, Kajmanské ostrovy nízké daně zahraniční podnikatelé tu registrují své firmy nebo v bankách ukládají své peníze 6) Rozdíl mezi Haiti a Dominikánskou republikou státy na jednom ostrově co nejvíce zajímavostí

14 49. hodina Kolumbie, Venezuela a Guyany Simon Bolivar osvoboditel Jižní Ameriky od španělské nadvlády Andy vyšší a užší než Kordillery Státy při pobřeží Karibského moře: Kolumbie hl. město: Bogota, Rozloha: 1,1 milionů km 2, Počet obyvatel: 43 milionů Venezuela - hl. město: Caracas, Rozloha: 0,9 milionů km 2, Počet obyvatel: 26,4 milionů Guyana - hl. město: Georgetown, Rozloha: km 2, Počet obyvatel: 765 tisíc Surinam - hl. město: Paramaribo, Rozloha: km 2, Počet obyvatel: 440 tisíc Francouzská Guyana - hl. město: Cayenne, Rozloha: km 2, Počet obyvatel: 225 tisíc Povrch západ Andy vysoké pohoří východ Orinocká nížina jih Guyanská vysočina nejvyšší vodopád světa Salto Angel Podnebí tropický pás - návětrné strany hor patří k nejdeštivějším částem Ameriky tropický deštný les - severněji vlhčí savany zvané Ilanos - sever suchá step Řeky Orinoko, povodí Amazonky Obyvatelstvo nerovnoměrné rozmístění - nejhustěji říční údolí, náhorní plošiny (Bogota), pobřeží (Caracas) - převažují mestici Hospodářství Venezuela velké zásoby ropy - těžba železné rudy, zlata a diamantů - zemědělství trpí nedostatkem orné půdy Kolumbie zaměřena na zemědělství vysoce kvalitní káva, orchideje světový význam - koka (výroba kokainu) - velký problém s drogovou mafií a s vysokou kriminalitou Guyany Guyana, Surinam, Francouzská Guyana řídce osídlená území, nejvíce u pobřeží - tropický deštný les - hospodářství rýže, cukrová třtina, bauxit BUDE PÍSEMKA Učebnice str Ref: Simon Bolivar zajímavosti o jeho životě a o boji za nezávislost

15 50. hodina Andské země PÍSEMKA Říše Inků mocná indiánská říše na počátku 16. století měla 12 milionů lidí - cesty, silnice, zavlažovací systémy - rozuměli přírodě Dnešní státy: Ekvádor: hl. město: Quito, rozloha: km 2, počet obyvatel: 13,8 milionů Peru: hl. město: Lima, rozloha: 1,3 milionů km 2, počet obyvatel: 28 milionů Bolívie: hl. město: Sucre, rozloha: 1,1 milionů km 2, počet obyvatel: 8,9 milionů Příroda: 3 odlišné přírodní oblasti: 1) Pobřeží přístavy, suché podnebí (Peruánský oceánský proud) 2) Andy lepší podmínky pro život (vyšší srážky, chladnější podnebí) - tam, kde jsou silnice žije většina obyvatel této oblasti - nejvyšší vrcholy pokryté sněhem i na rovníku 3) Vnitrozemí okraj Amazonské nížiny tropický deštný les - jezero Titicaca největší v Latinské Americe - na hranicích Bolívie a Peru Obyvatelstvo dodnes silná indiánská kultura - hlavně indiáni a mestici - jazyky španělština a kečuánština (jazyk Inků) Hospodářství hospodářsky málo rozvinuté rozvojové země závislé na vývozu surovin a zemědělských produktů - Andy bohaté na rudy barevných kovů př. měď, cín, olovo, zinek, stříbro - zemědělství většina obyvatel pěstuje plodiny pro svoji obživu - Ekvádor největší světový vývozce banánů - rybolov ve studených vodách Peruánského oceánského proudu obrovská hejna ryb - Peru druhé místo na světě Cestovní ruch stavební památky starých Inků, indiánská kultura, hory - problém vysoká kriminalita ve městech Učebnice str Ref: Turistické zajímavosti této oblasti Inkové, Titicaca apod

16 51. hodina Brazílie - hl. město Brasilia - rozloha: 8,5 milionů km 2 5. největší na světě polovina plochy Latinské Ameriky - počet obyvatel: přes 200 milionů 5. na světě nejlidnatější stát Latinské Ameriky - člen sdružení MERCOSUR obchodní seskupení Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay - zajímavosti obří socha Krista v Riu de Janeiro - brazilské karnevaly samba - Amazonka největší řeka světa - jazyk Portugalština - největší římskokatolická země světa - Povrch nezasahují sem Andy - Guyanská vysočina, Brazilská vysočina - Amazonská nížina - Podnebí tropické tropické deštné lesy a savany - vysočiny mírná zima a teplá léta - Amazonie největší souvislý lesní porost na Zemi - velké množství endemitů - druhy rostlin a živočichů, které se jinde nevyskytují - organizované kácení a vypalování lesa orná půda, dálnice, doly - odpor světové veřejnosti úbytek kyslíku, zánik mnoha druhů rostlin a živočichů, poškozování půdy erozí - obyvatelstvo rasově smíšené převaha bělochů, dále mulati a černoši - v pralese několik indiánských kmenů, které se dosud nesetkaly s civilizací - města jihovýchodní pobřeží - Sao Paulo (15 milionů obyvatel), Rio de Janeiro (10 milionů obyvatel), Belo Horizonte - Brasilia hlavní město vybudováno uměle ve vnitrozemí - Hospodářství Zemědělství plantáže plodin na vývoz - přední místo na světě káva, kakao, cukrová třtina Učebnice str batáty, maniok (sladké brambory) - výroba lihu kompenzace nedostatku ropy př. auta na líh - Nerostné bohatství železná ruda (2. místo na světě) - Průmysl zahraniční investice řada zahraničních firem tu staví továrny - Energie 93 % elektrické energie se vyrábí ve vodních elektrárnách Referát - Kácení tropického pralesa současný stav, proč se kácí, proč jsou snahy ho nekácet atd.

17 52. hodina Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay Argentina, Paraguay, Uruguay členové skupiny MERCOSUR Zajímavosti největší ostrov Ohňová země (jih) - fjordy hluboké mořské zálivy vytvořené ledovcem - španělština Státy: Paraguay hl. město: Asuncion, rozloha: km 2, počet obyvatel: 6,4 milionů Uruguay - hl. město: Montevideo, rozloha: km 2, počet obyvatel: 3,4 milionů Argentina hl. město: Buenos Aires, rozloha: 2,8 milionů km 2, počet obyvatel: 40 milionů Chile - hl. město: Santiago de Chile, rozloha: km 2, počet obyvatel: 17,3 milionů Řeky Paraná, Uruguay Povrch 4 odlišné krajiny a) Andy přirozená hranice Argentiny a Chile - výrazná výšková stupňovitost - střední části polopouště b) Pobřeží Tichého oceánu sever nejsušší poušť světa Atacama - střed listnaté a smíšené lesy - jih jehličnaté lesy c) Laplatská nížina srážky - jih nížiny pampa - zemědělství - sever nížiny suché savany až polopouště d) Patagonie mírný pás velké sucho stepi a chladné pouště Obyvatelstvo vysoký podíl žije ve městech - Argentina a Uruguay běloši - Chile a Paraguay mestici Hospodářství Argentina a Chile patří k nejrozvinutějším státům Latinské Ameriky - Argentina vývoz zemědělských produktů přední místo na světě obilí (pšenice), - hovězí dobytek, ovce (maso, kůže, vlna) - zejména v oblasti La Plata ústí řek Paraná a Uruguay Učebnice str Chile těžba nerostných surovin největší světový vývozce mědi - rybolov, chilské víno, ledek (hnojivo zaschlý trus mořských ptáků) - Uruguay a Paraguay zemědělské země

18 53. hodina Asie - největší a nejlidnatější světadíl třetina plochy souše - Himaláje nejvyšší vrcholy světa Mt. Everest ( m.n.m.) E. Hillary - světadíl největších přírodních i společenských kontrastů Poloha celá leží na východní polokouli - pevnina severní polokoule - ostrovy na jihovýchodě jižní polokoule - spolu s Evropou tvoří kontinent Eurasii - s Afrikou sousedí skrz Suezskou šíji odděluje je Suezský průplav - od Ameriky ji odděluje Beringův průliv 75 km Členitost pobřeží: ostrovy a souostroví Sachalin, Japonské ostrovy, Taiwan, Filipíny, Velké Sundy, Malé Sundy, Cejlon, Kypr poloostrovy Malá Asie, Arabský (největší na světě), Přední Indie, Zadní Indie, Malajský, Korejský, Kamčatka, Čukotka moře Černé, Středozemní, Rudé, Arabské, Jihočínské, Východočínské, Filipínské, Žluté, Japonské, Ochotské, Beringovo, Východosibiřské, Karské zálivy Perský, Bengálský Povrch: převažují vysočiny - střední část vysoká pohoří Kavkaz, Pamir, Himaláje (na místě styku eurasijské a indoaustralské litosférické desky) - mezi horskými pásmy náhorní plošiny a pánve - př. Tibetská náhorní plošina nejvyšší trvale osídlená plošina na světě ( 4-5 tisíc m.n.m.) - rozsáhlé nížiny při jižním a východním pobřeží a v údolí velkých řek husté zalidnění př. Velká čínská, Indoganžská, Mezopotámská 5) Učebnice str ) Domácí úkol zakreslete geografické názvy do slepé mapy

19 54. hodina Asie vodstvo, podnebí Východní pobřeží Asie podsouvání tichomořské a filipínské desky pod eurasijskou - vznik mj. Japonska, Filipín a Sund - sopky a častá zemětřesení Řeky nejvíce veletoků pramení ve velehorách střední Asie - Ob, Lena, Jenisej ústí do Severního ledového oceánu zamrzají - Jang c - tiang nejdelší asijská řeka ústi do Východočínského moře (Chang Jiang) - námořní lodě až 1000 km do jejího toku - Mekong, Indus, Ganga, Brahmaputra pramení v Himaláji - Eufrat, Tigris, Syrdarja, Amurdarja řeky v suchých oblastech Jezera Kaspické moře (plošně největší na světě) - Bajkal (nejhlubší jezero světa) Podnebí od severu: arktické mírné kontinentální málo srážek, velmi chladné zimy, léta horká a suchá - u Tichého oceánu příznivější pro zemědělství subtropické tropické - výrazný rys monzunové proudění jižní, jihovýchodní a východní Asie - vhodné pro zemědělství - letní monzuny z oceánu na pevninu srážky - občas tajfuny - přívalové deště a prudký vítr škody na pobřeží i ostrovech - zimní monzuny z pevniny nad oceán - suchý jihozápadní Asie + střední Asie pouště, polopouště vysoká pohoří sem nepustí srážky 4) Učebnice str ) Domácí úkol do slepé mapy zakreslete geografické názvy

20 55. hodina Asie příroda a lidé Vegetační pásy od severu: - tundra nevhodná pro zemědělství polární liška, sobi - tajga rozsáhlý pás jehličnatých lesů - pás listnatých lesů většinou přeměněna v pole - stepi pastevectví ovce, skot, velbloudi, koně - pouště a polopouště př. Gobi (hranice Číny a Mongolska) - tropické deštné lesy Přední a Zadní Indie a ostrovy v jihovýchodní Asii - většina přeměněna v pole a plantáže - v horách vyvinuta výšková stupňovitost Obyvatelstvo nejlidnatější světadíl více lidí, než ve zbytku světa dohromady 5) Učebnice str nejvíce lidí v monzunových oblastech zde jedny z nejhustěji zalidněných oblastí světa - vznikly zde nejstarší starověké civilizace Mezopotámie, Indie, Čína - vznikla zde největší světová náboženství: jihozápadní Asie judaismus, křesťanství, islám Indie hinduismus, buddhismus Čína konfucionismus - jazyky velice pestré př. v Indii několik stovek mateřských jazyků - nejpočetnější národy Číňané, Indové, Japonci - běloši Rusové, Turci - žlutá rasa př. Číňané, Japonci, Korejci - Indové míšenci bělochů a původního černošského obyvatelstva - životní úroveň většina lidí žije na venkově zemědělci, řemeslníci dětská práce 6) Domácí úkol otázky str světadíl kontrastů v těsné blízkosti bohaté i chudé země - hospodářsky rozvinuté země Japonsko, Izrael - stále roste životní úroveň v Číně, Jižní Koreji apod. 7) Referát Hinduismus, Konfucionismus, Buddhismus základní rysy

21 pohoří Taurus, Íránská vysočina, Kavkaz poloostrovy Malá Asie subtropické podnebí - Arabský poloostrov pouště 56. hodina Jihozápadní Asie Arabské země Sýrie hl. město: Damašek, rozloha: 185 tisíc km 2, počet obyvatel: 22,5 milionů Irák - hl. město: Bagdád, rozloha: 440 tisíc km 2, počet obyvatel: 32,8 milionů Saudská Arábie - hl. město: Rijád, rozloha: 2,15 milionů km 2, počet obyvatel: 26,7 milionů Jordánsko - hl. město: Ammán, počet obyvatel: 6,5 milionů Spojené arabské emiráty - hl. město: Abú Dhabí, počet obyvatel: 8,3 milionů Kuvajt - hl. město: Kuvajt, počet obyvatel: 2,3 milionů Katar - hl. město: Dauhá, počet obyvatel: 1,6 milionů - poloostrov Jemen - hl. město: Saná, počet obyvatel: 20,7 milionů Omán - hl. město: Maskat, počet obyvatel: 3 miliony Libanon - hl. město: Bejrut, počet obyvatel: 3,7 milionů Bahrajn hl. město: Manáma, počet obyvatel: 1,2 milionů - ostrov Zajímavosti tradiční řemeslné výrobky př. šperky ze zlata, meče, nože - látka damašek - káva mokka - pohádky Tisíce a jedné noci - arabské číslice - pouť z Mediny do Mekky každý muslim ji musí jít alespoň jednou v životě - pouť milionů lidí islám vedle křesťanství nejrozšířenější náboženství na světě - zákaz pít alkohol a jíst vepřové maso - mohou mít více manželek Hospodářství Perský záliv největší ložiska ropy a zemního plynu na světě ropa řada států Arabského poloostrova patří k nejbohatším na světě - výroba benzínu, nafty, umělých hmot apod. řada měst významná obchodní a finanční světová centra státy bez zásob ropy př. Jordánsko, Libanon, Jemen - tradiční řemesla (kůže a bavlněné látky) - závlahové zemědělství zemědělství nepříznivé podmínky chov ovcí, koz a velbloudů!! voda!! velký význam symbol moci (něco jako u nás drahá auta) - do budoucna riziko válek o vodu 5) Učebnice str ) Referát: Islám zajímavosti, odlišnosti, sunnité x šíité

22 57. hodina Izrael hl. město Jeruzalém (dle Izraelců) nebo Tel Aviv - Jaffa (dle většiny států) Rozloha km 2, Počet obyvatel 5,8 milionů Palestinská autonomie rozloha km 2, počet obyvatel 3,2 milionů Zajímavosti Starý zákon - řada významných vědců, politiků, umělců i náboženských činitelů - 3 náboženství judaismus, křesťanství, islám Příroda řeka Jordán a nejníže položené odkryté místo na světě Mrtvé moře Obyvatelstvo židovský národní stát - každý žid na světě zde ihned dostane izraelské občanství - národním náboženstvím Židů je judaismus Jeruzalém - svaté město muslimů, křesťanů i židů Území Palestinci i Židé původně jeden národ př.n.l. - poté dlouhá staletí zde žili v naprosté většině Arabové - po druhé světové válce vznik nového státu Izrael - Arabové to odmítli uznat několik válek výhra Židů (velká pomoc USA) - v současnosti pokusy o mírové rozhovory Hospodářství jedna z hospodářsky nejrozvinutějších zemí světa - rozvinutý průmysl strojírenství a broušení diamantů - intenzivní zemědělství složitý zavlažovací systém Cestovní ruch Jeruzalém a další biblická místa (Betlém, Jericho atd.) - lázeňské pobyty u Mrtvého moře 5) Učebnice str ) Ref Zjistěte jména míst v Izraeli, která jsou zmíněna ve Starém zákoně - zajímavosti

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Střední škola logistiky a chemie. Téma: Blízký východ. Jméno: Dominik Vavrous. Třída: 4.PA

Střední škola logistiky a chemie. Téma: Blízký východ. Jméno: Dominik Vavrous. Třída: 4.PA Střední škola logistiky a chemie Téma: Blízký východ Jméno: Dominik Vavrous Třída: 4.PA Ročník: 2006/2007 Obsah: ÚVOD ZEMĚ BLÍZKÉHO VÝCHODU:... 4 1 HISTORIE ÚZEMÍ:... 5 2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY... 6 2.1 POVRCH:...

Více

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města...

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města... LIDÉ NA PLANETĚ Obyvatelstvo světa: - na Zemi dnes ţije 7 miliard obyvatel (11/2011). - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více neţ polovina lidstva ţije na pobřeţí a v níţinách. - Ukazatelem

Více

Severní Afrika a Blízký Východ

Severní Afrika a Blízký Východ Severní Afrika a Blízký Východ Severní Afrika-geografie Severní Afrika Africká litosférická deska, která tvoří většinu kontinentu, se na severu stýká s Euroasijskou deskou a podsouvá se pod ní (ve Středozemním

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Austrálie a Oceánie. Poloha Austrálie. Charakteristika pobřeží

Austrálie a Oceánie. Poloha Austrálie. Charakteristika pobřeží Doporučená literatura: Austrálie a Oceánie Brinke, J.: Austrálie a Oceánie. Praha: SPN, 1983. 295 s. Inovecký, F.: Austrálie. Praha: Svoboda, 1982. 267 s. Kunský, J.: Zeměpis světa. Díl: Austrálie, Oceánie

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 OBSAH Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 JIŽNÍ AMERIKA 7 JIŽNÍ AMERIKA Rozloha: 17 815 000 km 2 (12,0 % souše) Nejvyšší bod: Cerro Aconcagua 6960 m n. m. Střední výška

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 10. přednáška Hospodářství Latinské Ameriky

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 10. přednáška Hospodářství Latinské Ameriky REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 10. přednáška Hospodářství Latinské Ameriky 10.1. Zemědělství Latinské Ameriky Hlavní znaky jako celek Latinská Amerika produkuje dostatek potravin, celkově (na rozdíl

Více

STŘEDNÍ AMERIKA. Lenka Pošepná

STŘEDNÍ AMERIKA. Lenka Pošepná STŘEDNÍ AMERIKA Lenka Pošepná PEVNINSKÁ ČÁST PERIFERNÍ STÁTY Banánové republiky: Guatemala Belize Salvador Nikaragua Kostarika Panama Fyzická geografie: HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST Východní pobřeží Honduraský

Více

DOUČOVÁNÍ SEXTA. Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy

DOUČOVÁNÍ SEXTA. Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy DOUČOVÁNÍ SEXTA Předmět: zeměpis Ročník: sexta Hodinová dotace: 2 hodiny týdně Školní rok: 2013 2014 Vyučující: Mgr. Zdeněk Novák Učebnice: Příroda a lidé Země učebnice zeměpisu pro střední školy nakladatelství

Více

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z PRACOVNÍHO SEŠITU

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z PRACOVNÍHO SEŠITU Naše planeta je součástí vesmíru 1. mimozemšťané, Marťani, UFO 2. U Unidentified neidentifikovatelný, F Flying létající, O Object objekt či předmět 3. Jurij Alexejevič Gagarin, Rus, 1. člověk ve vesmíru;

Více

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 OBSAH Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 Pevniny a oceány... 10 Státy a jejich hranice... 12 Není stát jako stát... 13 AFRIKA... 15 Afrika ohrožený světadíl...

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech. II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections

KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech. II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections Pavel V a l t r KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA vč. Karibských ostrovů a Galapág II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections SOUTH AND MIDDLE

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 4 Amerika

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 4 Amerika 4 AMERIKA Amerika má rozlohu 42,5 milionů km 2 a rozkládá se, podobně jako Afrika, na severní i jižní polokouli. Ve 35 státech žije něco přes 910 milionů obyvatel. První lidé přišli do Ameriky z Asie přes

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie 5 ASIE Asie, největší z pěti kontinentů, se rozprostírá na ploše 44,6 milionů km 2, zabírá tedy téměř třetinu veškeré pevniny. Evropu, která je s ní spojená, lze z hlediska velikosti považovat jen za jakýsi

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 9. přednáška Australský svaz (Commonwealth of Australia)

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 9. přednáška Australský svaz (Commonwealth of Australia) REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 9. přednáška Australský svaz (Commonwealth of Australia) Commonwealth of Australia federativní stát, parlamentní monarchie v rámci britského Společenství 6. největší

Více

Deforestace v oblasti Bolívie

Deforestace v oblasti Bolívie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Deforestace v oblasti Bolívie Tomáš KEJÍK Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. Olomouc 2013 Prohlašuji,

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGION v ekologických souvislostech. V FLORA OF REGIONS OF THE WORLD and ecological connections

KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGION v ekologických souvislostech. V FLORA OF REGIONS OF THE WORLD and ecological connections Pavel V a l t r KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGION v ekologických souvislostech JIHOVÝCHODNÍ ASIE vč. Mikronésie V FLORA OF REGIONS OF THE WORLD and ecological connections SOUTHEAST ASIA incl. Micronesia Aktualizace

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 7. přednáška Kanada

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 7. přednáška Kanada REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 7. přednáška Kanada Základní údaje 9 976 000 km² (druhý největší stát světa) 32,5 mil. obyvatel (2006), 3,3 obyv./km² Nezávislá konstituční federativní monarchie

Více

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 1. Velikost a poloha. Ostrovy:

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 1. Velikost a poloha. Ostrovy: AUSTRÁLIE A OCEÁNIE Zahrnuje Austrálii a Oceánii. Nejmenší a nejřidčeji zalidněný kontinent stále bydlícím obyvatelstvem. Název vznikl z původního označení Terra Australis - Jižní země, protože celý kontinent

Více

Poloostrovy: Somálský Sinajský (leží už v Asii, patří Egyptu)

Poloostrovy: Somálský Sinajský (leží už v Asii, patří Egyptu) POLOHA: S i J polokoule, oba obratníky Evropa Gibraltarský průliv (=Heraklovy sloupy), Středozemní moře Asie Suezský průplav, Rudé moře Malá členitost pobřeží Poloostrovy: Somálský Sinajský (leží už v

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více