ŘÁD POŠTOVNÍCH BALÍKŮ ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU POŠTOVNÍCH BALÍKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD POŠTOVNÍCH BALÍKŮ ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU POŠTOVNÍCH BALÍKŮ"

Transkript

1 ŘÁD POŠTOVNÍCH BALÍKŮ ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU POŠTOVNÍCH BALÍKŮ H - 1

2 Obsah HLAVA 1 Všeobecná ustanovení Článek RC Používání termínu balík Článek RC Aplikace svobody průvozu Článek RC Nedodržování svobody průvozu Článek RC Měnová jednotka Článek RC Poštovní bezpečnost Článek RC Provádění služby dopravními společnostmi HLAVA 2 Podmínky pro přijímání a podávání. Sazby. Osvobození od sazeb. Postup při dodávání Článek RC Osvobození od poštovních sazeb u poštovních balíků Článek RC Aplikace osvobození od poštovních sazeb na orgány zabývající se válečnými zajatci a civilními internovanými osobami Článek RC Výplatné Článek RC Výpočet leteckých příplatků Článek RC Zvláštní sazby Článek RC Označování balíků osvobozených od poštovních sazeb Článek RC Váhový systém. Anglická libra Článek RC Zvláštní podmínky vztahující se k hranicím hmotnosti H - 2

3 Článek RC Hranice rozměrů Článek RC Postup při dodávání Článek RC Podmínky pro podání balíků. Úprava a obal. Adresování Článek RC Zvláštní obaly Článek RC Podmínky pro podávání a označování zásilek obsahujících radioaktivní materiály Článek RC Podmínky pro podávání a označování zásilek obsahujících infekční látky Článek RC Označování způsobu přepravy Článek RC Náležitosti, které musí splnit odesílatel Článek RC Pokyny odesílatele při podání Článek RC Náležitosti, které musí splnit podací pošta HLAVA 3 Zvláštní služby Článek RC Cenné balíky Článek RC Balíky na dobírku Článek RC Spěšné balíky Článek RC Balíky s dodejkou Článek RC Balíky dodávané bez sazeb a poplatků Článek RC Křehké balíky. Neskladné balíky Článek RC Služba konsignace Článek RC Integrované logistické služby H - 3

4 HLAVA 4 Nebezpečné látky, které je zakázáno vkládat do poštovních balíků. Výjimky ze zákazů. Neoprávněně podané balíky. Dosílka. Vracení odesílateli. Vrácení. Reklamace Článek RC Nebezpečné látky, které je zakázáno vkládat do poštovních balíků Článek RC Výjimky ze zákazů Článek RC Zacházení s neoprávněně podanými balíky Článek RC Podmínky dosílky balíků Článek RC Odběrní lhůty Článek RC Balíky zadržené z moci úřední Článek RC Vracení nedodaných balíků odesílateli Článek RC Vracení neoprávněně podaných balíků odesílateli Článek RC Vrácení odesílateli v důsledku zastavení služeb Článek RC Nedodržení daných pokynů určeným provozovatelem Článek RC Balíky obsahující věci podléhající rychlé zkáze Článek RC Projednávání žádostí o vrácení balíků nebo o změnu či opravu adresy Článek RC Reklamace HLAVA 5 Celní záležitosti Článek RC Celní prohláška a celní projednávání balíků Článek RC Sazba za předložení celnímu úřadu Článek RC Zrušení cla a jiných poplatků H - 4

5 HLAVA 6 Odpovědnost členských zemí nebo určených provozovatelů Článek RC Rozsah odpovědnosti členských zemí nebo určených provozovatelů Článek RC Dodávání poškozených balíků nebo balíků s úbytkem obsahu Článek RC Zjištění odpovědnosti odesílatele Článek RC Výplata náhrady Článek RC Lhůta k výplatě náhrady Článek RC Výplata náhrady z moci úřední Článek RC Vymezení odpovědnosti mezi určenými provozovateli Článek RC Způsoby vymezování odpovědnosti mezi určenými provozovateli Článek RC Refundace vyplacených náhrad leteckými dopravci Článek RC Úhrada náhrady vyplácejícímu určenému provozovateli Článek RC Vyrovnávání náhrad mezi určenými provozovateli Článek RC Odpočet dlužných částek z titulu náhrady za balíky HLAVA 7 Postup při přepravě, směrování a přijímání balíků Článek RC Všeobecné zásady výměny balíků Článek RC Používání a specifikace čárových kódů Článek RC Sledování a vyhledávání ( tracking and tracing ) specifikace zásilek a závěrů Článek RC Sledování a vyhledávání orientační cíle pro přepravní doby Článek RC Sledování a vyhledávání orientační cíle plnění pro předávání údajů H - 5

6 Článek RC Opatření při dočasném zastavení a obnovení služeb Článek RC Různé způsoby přepravy Článek RC Přeprava v přímých závěrech Článek RC Používání čárových kódů Článek RC Nákladní karty Článek RC Vyhotovování nákladních karet CP Článek RC Zasílání průvodních dokladů k balíkům Článek RC Směrování závěrů Článek RC Přímá překládka leteckých balíků a pozemních balíků přepravovaných leteckou cestou (S.A.L.) Článek RC Opatření v případě, kdy nemůže dojít k předpokládané přímé překládce leteckých balíků Článek RC Vyhotovování a přezkušování odevzdávacích seznamů CN 37, CN 38 nebo CN Článek RC Chybějící odevzdávací seznam CN 37, CN 38 nebo CN Článek RC Opatření při nehodě Článek RC Opatření při přerušení letu, při obvádění nebo při chybném směrování leteckých balíků nebo pozemních závěrů přepravovaných leteckou cestou (S.A.L.) Článek RC Opatření v případě přerušení letu, obvádění nebo chybného směrování pozemních balíků přepravovaných leteckou cestou (S.A.L.) Článek RC Vyhotovování listů na zkoušku Článek RC Předávání závěrů H - 6

7 Článek RC Přezkušování závěrů Článek RC Zjištění nepravidelností a projednávání zpátečních ohlášek Článek RC Nesrovnalosti v hmotnosti nebo rozměrech balíků Článek RC Převzetí poškozeného nebo nedostatečně zabaleného balíku vyměňovací poštou Článek RC Zjištění nepravidelností zakládajících odpovědnost určených provozovatelů Článek RC Přezkušování závěrů s balíky vykazovanými při přepravě úhrnným počtem Článek RC Dosílka chybně směrovaného balíku Článek RC Vracení prázdných schrán HLAVA 8 Cíle týkající se kvality služby Článek RC Cíle týkající se kvality služby HLAVA 9 Podíly a výdaje za leteckou přepravu Článek RC Příchodní pozemní podíly Článek RC Změny příchodních pozemních podílů Článek RC Průvozní pozemní podíl Článek RC Aplikace průvozních pozemních podílů Článek RC Námořní podíl Článek RC Aplikace námořního podílu Článek RC Aplikace nových podílů v důsledku nepředvídatelných změn ve směrování Článek RC Hmotnost závěrů používaná pro stanovení odměny určených provozovatelů H - 7

8 Článek RC Přiznávání podílů Článek RC Podíly a výdaje připisované určeným provozovatelem původu závěru ve prospěch jiných určených provozovatelů Článek RC Přiznávání a refundace podílů, sazeb a poplatků v případě vrácení odesílateli nebo dosílky. 82 Článek RC Výpočet leteckých přepravních výdajů Článek RC Letecké přepravní výdaje za ztracené nebo zničené letecké balíky Článek RC Letecké přepravní výdaje za obváděné nebo chybně směrované závěry nebo pytle Článek RC Placení leteckých přepravních výdajů za prázdné pytle Článek RC Vyhotovování účtů Článek RC Vyrovnávání účtů Článek RC Vyrovnávání účtů prostřednictvím Mezinárodního úřadu Článek RC Placení nevyrovnaných dluhů vyplývajících z vyrovnávání účtů prostřednictvím clearingového systému Mezinárodního úřadu Článek RC Placení pohledávek vyjádřených v DTS. Všeobecná ustanovení Článek RC Pravidla placení účtů, které se nevyrovnávají prostřednictvím clearingového systému Mezinárodního úřadu HLAVA 11 Různá ustanovení Článek RC Informace poskytované určenými provozovateli Článek RC Publikace Mezinárodního úřadu Článek RC Telegrafní adresy H - 8

9 Článek RC Lhůta pro úschovu dokladů Článek RC Tiskopisy Článek RC Aplikace norem HLAVA 12 Přechodná a závěrečná ustanovení Článek RC Nabytí účinnosti a doba platnosti Řádu Článek RC I Poskytování služby poštovních balíků Článek RC II Zvláštnosti vztahující se k hranicím hmotnosti balíků Článek RC III Postup při dodávání Článek RC IV Maximální částky pro cenné zásilky Článek RC V Zacházení s neoprávněně podanými balíky Článek RC VI Balíky zadržené z moci úřední Článek RC VII Vyřizování reklamací Článek RC VIII Rozsah odpovědnosti určených provozovatelů Článek RC IX Přeprava v přímých závěrech Článek RC X Směrování závěrů Článek RC XI Stanovení průměrných podílů Článek RC XII Výjimečné průvozní pozemní podíly Článek RC XIII Námořní podíly Článek RC XIV Dodatečné podíly H - 9

10 Článek RC XV Vyhotovování účtů Článek RC XVI Placení dluhů vyplývajících z vyrovnávání účtů prostřednictvím clearingového systému Mezinárodního úřadu v platnosti před 1. lednem Článek RC XVII Tiskopisy H - 10

11 SEZNAM TISKOPISŮ Číslo Název nebo druh tiskopisu Odkazy CP 71 Průvodka RC CP 72 Spojený tiskopis. Celní prohláška/průvodka RC CP 73 Nálepka na balík s číslem balíku a názvem podací pošty RC CP 74 Nálepka V" na cenné balíky RC CP 75 Úhrnný účet. Výkazy CP 93 a CP 94 RC CP 77 Výkaz sazeb RC CP 78 Zpáteční ohláška RC CP 81 Přehled. Pozemní balíky RC CP 82 Přehled. Letecké balíky RC CP 83 Vlaječka k závěru s pozemními balíky RC CP 84 Vlaječka k závěru s leteckými balíky RC CP 85 Vlaječka k závěru s balíky S.A.L. RC CP 87 Nákladní karta. Pozemní balíky, balíky S.A.L. a letecké balíky RC CP 88 Zvláštní nákladní karta. Placení podílů za průvoz balíků RC CP 91 Obálka pro zasílání průvodky, celních dokladů atd. RC CP 92 Obálka pro zasílání průvodky, celních dokladů atd. RC CP 94 Výkaz dlužných částek. Pozemní balíky, balíky S.A.L. a letecké balíkyrc CP 95 Nálepka Dobírka" RC H - 11

12 TISKOPISY SPOLEČNÉ PRO LISTOVNÍ ZÁSILKY A POŠTOVNÍ BALÍKY Číslo Název nebo druh tiskopisu Odkazy CN 07 Oznámení o dodání/o výplatě/ o připsání (dodejka) RC CN 08 Reklamace RC CN 11 Výplatka RC CN 12 Dílčí měsíční účet. Clo a jiné výdaje RC CN 13 Zápis. Informace o zabavení poštovní zásilky RC CN 15 Nálepka Retour" (Zpět) RC CN 17 Žádost o vrácení o změnu nebo opravu adresy o zrušení nebo změnu dobírkové částky RC CN 21 Oznámení. Doslání tiskopisu CN 08 RC CN 23 Celní prohláška RC CN 24 Zápis (nepravidelnosti u cenných listovních zásilek a balíků) RC CN 29 Nálepka Dobírka" RC CN 29bis Nálepka na dobírkové zásilky RC CN 29ter Poukázka pro zásilky na dobírku RC CN 37 Odevzdávací seznam. Pozemní závěry RC CN 38 Odevzdávací seznam. Letecké závěry RC CN 41 Odevzdávací seznam. Pozemní závěry přepravované leteckou cestou (S.A.L.) RC CN 42 Vlaječka pro přímou překládku RC CN 44 List na zkoušku RC CN 46 Náhradní odevzdávací seznam RC CN 47 Odevzdávací seznam. Závěry s prázdnými schránami RC CN 48 Účet. Částky dlužné z titulu náhrady RC CN 51 Dílčí účet. Letecké listovní zásilky RC CN 52 Hlavní účet RC H - 12

13 ŘÁD POŠTOVNÍCH BALÍKŮ Přihlížejíc k článku 22 odst. 5 Ústavy Světové poštovní unie, sjednané ve Vídni dne 10. července 1964, stanovila Rada poštovního provozu následující opatření zajišťující provádění služby poštovních balíků. HLAVA 1 Všeobecná ustanovení Článek RC 101 Používání termínu balík 1. Termín balík se v tomto Řádu a jeho Závěrečném protokolu vztahuje na všechny balíky. 2. Balíky přepravované letecky s předností se nazývají letecké balíky. Článek RC 102 Aplikace svobody průvozu 1. Členské země, které nezajišťují službu cenných balíků nebo které nepřijímají odpovědnost za cenné balíky přepravované jejich námořními nebo leteckými službami, jsou nicméně přesto povinny směrovat nejrychlejšími cestami a nejspolehlivějšími prostředky přímé závěry, které jim předají jiné členské země. Článek RC 103 Nedodržování svobody průvozu 1. Zastavení poštovní služby s členskou zemí, která nedodržuje svobodu průvozu, musí být předem oznámeno elektronickou poštou nebo jakýmkoli jiným telekomunikačním prostředkem příslušným členským zemím a určeným provozovatelům. Tato skutečnost se sdělí Mezinárodnímu úřadu. Článek RC 104 Měnová jednotka 1. Měnovou jednotkou uvedenou v článku 7 Ústavy a používanou v Úmluvě a ostatních Aktech Unie je Zvláštní právo čerpání (ZPČ), ve francouzštině Droit de tirage spécial (DTS), v angličtině Special Drawing Right (SDR). 2. Určení provozovatelé členských zemí Unie si mohou společnou dohodou zvolit pro vyhotovování a vyrovnávání účtů jinou měnovou jednotku než DTS nebo některou ze svých národních měn. H - 13

14 Článek RC 105 Poštovní bezpečnost 1. Cílem poštovní strategie uskutečňované členskými zeměmi a určenými provozovateli je: 1.1 zvýšit celkovou kvalitu provozu služby; 1.2 zvýšit povědomí zaměstnanců o významu bezpečnosti; 1.3 vytvořit nebo posílit bezpečnostní útvary; 1.4 zajistit včasné šíření informací o provozu, bezpečnosti a prováděných šetřeních v této oblasti; 1.5 podporovat předkládání nezbytných návrhů specifických zákonů, předpisů a opatření ke zvyšování kvality a bezpečnosti poštovních služeb na celém světě zákonodárcům. Článek RC 106 Provádění služby dopravními společnostmi 1. Určený provozovatel, který dává provádět službu dopravními společnostmi, se s nimi musí dohodnout o zajištění úplného provádění všech ustanovení Úmluvy ařádu poštovních balíků, zvláště pokud jde o organizaci vyměňovací služby. Je odpovědný za veškeré jejich styky s určenými provozovateli ostatních smluvních zemí a s Mezinárodním úřadem. HLAVA 2 Podmínky pro přijímání a podávání. Sazby. Osvobození od sazeb. Postup při dodávání Článek RC 107 Osvobození od poštovních sazeb u poštovních balíků 1. Balíky vztahující se k poštovní službě jsou osvobozeny ode všech poštovních sazeb, jsou-li vyměňovány mezi: 1.1 určenými provozovateli; 1.2 členskými zeměmi a určenými provozovateli a Mezinárodním úřadem; 1.3 poštami určených provozovatelů členských zemí; 1.4 poštami a určenými provozovateli. 2. Letecké balíky svýjimkou těch, které pocházejí od Mezinárodního úřadu, jsou osvobozeny od leteckých příplatků. Článek RC 108 Aplikace osvobození od poštovních sazeb na orgány zabývající se válečnými zajatci a civilními internovanými osobami 1. Ve smyslu článku 7.2 Úmluvy jsou osvobozeny od poštovních sazeb: H - 14

15 1.1 informační kanceláře uvedené v článku 122 Ženevské konvence z 12. srpna 1949 o zacházení s válečnými zajatci; 1.2 Ústřední informační kancelář pro válečné zajatce, uvedená v článku 123 téže Konvence; 1.3 informační kanceláře uvedené v článku 136 Ženevské konvence z 12. srpna 1949 o ochraně civilních osob za války; 1.4 Ústřední informační kancelář uvedená v článku 140 zmíněné Konvence. Článek RC 109 Výplatné 1. Balíky musejí být vyplaceny pomocí poštovních známek nebo jakýmkoli jiným způsobem povoleným předpisy přijatými zemí původu nebo jejím určeným provozovatelem. Článek RC 110 Výpočet leteckých příplatků 1. Členské země nebo jejich určení provozovatelé stanoví letecké příplatky vybírané za letecké balíky. 2. Příplatky musejí být přiměřené výdajům na leteckou přepravu a jednotné přinejmenším pro celé území každé země určení bez ohledu na použitou přepravní cestu. 3. Členské země nebo jejich určení provozovatelé jsou oprávněni používat pro výpočet leteckých příplatků nižších stupňů hmotnosti než 1 kg. Článek RC 111 Zvláštní sazby 1. Určení provozovatelé jsou oprávněni vybírat v dále uvedených případech stejné sazby jako ve vnitrostátním styku. 1.1 Sazbu vybíranou od odesílatele za podání mimo běžnou otvírací dobu přepážek. 1.2 Sazbu vybíranou od odesílatele za převzetí zásilky v místě bydliště odesílatele. 1.3 Sazbu vybíranou od adresáta za poste restante ; v případě vrácení balíku adresovaného poste restarte odesílateli nebo jeho dosílky činí orientační maximální částka 0,49 DTS v souladu s článkem 13.6 Úmluvy. 1.4 Úložné za každý balík, který si adresát nevyzvedl v předepsané lhůtě. Tuto sazbu vybírá určený provozovatel, který provádí dodání, ve prospěch určených provozovatelů, v jejichž službách byl balík uložen po uplynutí předepsané lhůty. V případě vrácení balíku zatíženého úložným odesílateli nebo jeho dosílky činí orientační maximální sazba 6,53 DTS v souladu s článkem 13.6 Úmluvy. 1.5 Určení provozovatelé, kteří přijímají odpovědnost pro případy vyšší moci, jsou oprávněni vybírat sazbu za odpovědnost pro případ vyšší moci. U balíků bez udané ceny činí tato orientační maximální částka v souladu s článkem Úmluvy H - 15

16 0,20 DTS za balík. Pro cenné balíky je maximální orientační výše sazby stanovena článkem RC Je-li balík běžně dodáván do místa bydliště adresáta, nevybírá se od adresáta žádná sazba. Není-li dodávání do místa bydliště běžně zajišťováno, musí být bezplatně dodáno oznámení o příchodu balíku. V tomto případě, pokud je dodání do místa bydliště adresáta nabízeno jako jedna z možností v odpovědi na oznámení o příchodu, lze od adresáta vybrat zvláštní sazbu. Tato sazba musí být stejná jako ve vnitrostátním styku. Článek RC 112 Označování balíků osvobozených od poštovních sazeb 1. Služební balíky (na místě vedle adresy) a jejich průvodky musejí být opatřeny poznámkou Service des postes (Věc poštovní služby) nebo jinou obdobnou poznámkou; za tímto údajem může následovat jeho překlad do jiného jazyka. 2. Balíky válečných zajatců a civilních internovaných osob (na místě vedle adresy) a jejich průvodky musejí být opatřeny jednou z poznámek Service des prisonniers de guerre (Služba válečných zajatců) nebo Service des internés civils (Služba civilních internovaných osob); za tímto údajem může následovat jeho překlad do jiného jazyka. Článek RC 113 Váhový systém. Anglická libra 1. Hmotnost balíků se vyjadřuje v kilogramech. 2. Určení provozovatelé zemí, jejichž vnitrostátní předpisy nedovolují přijetí decimálního metrického váhového systému, mohou nahradit hmotnost vyjádřenou v kilogramech jejím ekvivalentem v anglických librách. Článek RC 114 Zvláštní podmínky vztahující se k hranicím hmotnosti 1. Výměna balíků, jejichž individuální hmotnost přesahuje 20 kg, je nepovinná, s nejvyšší hmotností 50 kg u jednoho balíku. 2. Určení provozovatelé zemí, které stanoví nižší hmotnost než 50 kg, mají nicméně možnost připustit v průvozu balíky vpytlích nebo jiných uzavřených schránách o hmotnosti mezi 20 a 50 kg. 3. Balíky vztahující se k poštovní službě uvedené v článku RC a 2 mohou dosahovat maximální hmotnosti 50 kg. Ve styku mezi určenými provozovateli, kteří stanovili vyšší hranici, mohou balíky vztahující se k poštovní službě vážit více než 20 kg, a to až do hmotnosti 50 kg. H - 16

17 Článek RC 115 Hranice rozměrů 1. Kterýkoli z rozměrů balíků nesmí přesahovat 2 m anebo 3 m pro součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než po délce. 2. Určení provozovatelé, pro které nejsou přijatelné rozměry stanovené v odstavci 1, ať už pro všechny balíky nebo jen pro letecké balíky, mohou místo toho zavést některé z následujících rozměrů: 2.1 1,50 m pro kterýkoli z rozměrů nebo 3 m pro součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než po délce ,05 m pro kterýkoli z rozměrů nebo 2 m pro součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než po délce. 3. Balíky nesmějí mít menší rozměry než jsou nejmenší stanovené rozměry pro psaní. Článek RC 116 Postup při dodávání 1. Balíky se zpravidla dodávají adresátům co možná nejdříve a v souladu s ustanoveními platnými v zemi určení. Pokud balíky nejsou dodány v místě bydliště adresáta, musí být adresát bezodkladně uvědomen o jejich příchodu. 2. Jako potvrzení o přijetí obyčejného balíku musí dodávající určený provozovatel při jeho dodání získat podpis příjemce, nebo zaznamenat údaje získané z průkazu totožnosti, nebo si musí opatřit nějaké jiné potvrzení o převzetí, které je právně závazné podle předpisů země určení. Článek RC 117 Podmínky pro podání balíků. Úprava a obal. Adresování 1. Všeobecné podmínky pro obal 1.1 Každý balík musí být zabalen a uzavřen způsobem odpovídajícím hmotnosti, tvaru a povaze obsahu, jakož i způsobu a době trvání přepravy. Obal a uzávěra musejí chránit obsah tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození ani tlakem, ani opakovanou manipulací, a aby nebylo možno dostat se k obsahu bez zanechání zjevné stopy násilného vniknutí. 1.2 Každý balík musí být obzvlášť důkladně zabalen, má-li být: přepraven na velkou vzdálenost; vystaven četným překládkám nebo opakovaným manipulacím; chráněn proti velkým změnám podnebí, teploty nebo v případě letecké přepravy proti kolísání atmosférického tlaku. 1.3 Musí být zabalen a uzavřen tak, aby neohrožoval zdraví pracovníků a aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí, obsahuje-li předměty, které by mohly poranit pracovníky pověřené manipulací s balíkem nebo pošpinit či poškodit ostatní balíky nebo poštovní zařízení. 1.4 Na obalu nebo obálce musí být ponechán dostatečný prostor pro uvedení služebních údajů a umístění razítek a nálepek. H - 17

18 1.5 Následující věci se přijímají bez obalu a adresa adresáta může být uvedena přímo na nich: předměty, které lze do sebe zasunout nebo je spojit a svázat pevným provazem opatřeným plombami nebo pečetěmi, takže tvoří jediný balík, který se nemůže rozpadnout; balíky zjednoho kusu, jako jsou kusy dřeva, kovu atd., které se podle obchodních zvyklostí nebalí. 2. Adresy odesílatele a adresáta 2.1 Aby mohl být podán, musí být každý balík opatřen úplnou adresou adresáta i odesílatele, napsanou latinkou a arabskými číslicemi na balíku samém nebo na vlaječce k balíku důkladně připevněné. Používá- li se v zemi určení jiné písmo a jiné číslice, doporučuje se uvést adresu rovněž tímto písmem a číslicemi. Adresy napsané obyčejnou tužkou nejsou dovoleny; nicméně je přípustné napsat adresu balíku inkoustovou tužkou na předem navlhčený podklad. 2.2 Jako adresát může být označena pouze jedna fyzická nebo právnická osoba. Adresy jako Pan A. v... pro pana Z v... nebo Banka A v... pro pana Z v... lze však dovolit za předpokladu, že jedině osoba označená jako A je určenými provozovateli považována za adresáta. Kromě toho musejí být adresy A a Z ve stejné zemi. 2.3 Podací pošta dále doporučí odesílateli, aby do balíku vložil opis své adresy a adresy adresáta. 3. Podací stvrzenka 3.1 Při podání se odesílateli balíku zdarma vydá podací stvrzenka. Článek RC 118 Zvláštní obaly 1. Skleněné předměty nebo jiné křehké věci musejí být zabaleny v odolné krabici vyplněné vhodnou ochrannou látkou. Za přepravy musí být zabráněno jakémukoli tření nebo nárazům předmětů mezi sebou i mezi předměty a stěnami krabice. 2. Kapaliny a snadno zkapalnitelné látky musejí být uzavřeny v dokonale nepropustných nádobách. Každá nádoba musí být vložena do zvláštní odolné krabice vyplněné vhodnou ochrannou látkou v dostatečném množství, aby se v případě rozbití nádoby do ní mohla vsáknout tekutina. Víko krabice musí být upevněno tak, aby se nemohlo snadno uvolnit. 3. Těžko rozpustné mastné látky, jako masti, měkké mýdlo, pryskyřice atd., jakož i vajíčka bource morušového, jejichž přeprava je méně problematická, musejí být uzavřeny vprvním obalu (krabici, plátěném pytlíku, plastickém obalu atd.), který je pak vložen do dostatečně odolné krabice zabraňující unikání obsahu. 4. Suché barvicí prášky, jako anilínová modř, jsou dovoleny jen v dokonale nepropustných kovových krabicích, jež jsou dále vloženy do odolných krabic s vhodnou sací a ochrannou látkou v prostoru mezi oběma obaly. 5. Suché nebarvicí prášky musejí být umístěny do odolných schrán (krabice, pytel). Tyto schrány musejí být vloženy do pevné krabice. 6. Živé včely, pijavice a cizopasníci musejí být v krabicích upravených tak, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí. H - 18

19 7. Pro věci z jednoho kusu, jako ze dřeva, z kovu atd., které se podle obchodních zvyklostí nebalí, se nepožaduje obal. V takovém případě se musí adresa adresáta vyznačit přímo na daném předmětu. 8. Dále musejí být dodrženy následující podmínky: 8.1 Drahé kovy musejí být zabaleny buď v odolné kovové schráně nebo v dřevěné bedně. Tato bedna musí mít minimální tloušťku l cm u balíků do 10 kg a 1,5 cm u balíků nad 10 kg. Obal se rovněž může skládat ze dvou bezešvých pytlů tvořících dvojitý obal. Použijí-li se bedny z překližky, lze jejich tloušťku snížit na 5 mm za předpokladu, že hrany budou v rozích zesíleny kováním. 8.2 Obal balíku obsahujícího živá zvířata musí být stejně jako průvodka opatřen nálepkou s výrazným nápisem Animaux vivants (Živá zvířata). Článek RC 119 Podmínky pro podávání a označování zásilek obsahujících radioaktivní materiály 1. Zásilky obsahující radioaktivní materiály smějí být přepravovány poštou, pokud k tomu dají předběžný souhlas příslušné orgány země původu a za předpokladu, že aktivita nepřesáhne jednu desetinu aktivity povolené v tabulce 3 platného vydání Řádu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (Limity aktivity pro zásilky s výjimkou). 2. Vnější obal zásilek obsahujících radioaktivní materiály musí odesílatel opatřit níže uvedenou nálepkou označující příslušné UN číslo. Na obalu musí být kromě jména a adresy odesílatele ještě poznámka velkými písmeny požadující vrácení zásilky v případě, že ji nelze dodat. (Překlad textu na nálepce: Radioaktivní materiál, zásilka s výjimkou Tato zásilka obsahuje radioaktivní materiál, jde o zásilku s výjimkou a je ve všech ohledech v souladu s platnými mezinárodními a vnitrostátními předpisy. Radioaktivní materiály. Množství povolená pro přepravu poštou.) 3. Odesílatel musí vyznačit na vnitřním obalu své jméno a adresu, jakož i obsah zásilky. 4. Nálepka se zřetelně přeškrtne, vrací-li se prázdný obal na místo původu. H - 19

20 Článek RC 120 Podmínky pro podávání a označování zásilek obsahujících infekční látky 1. Látky, které jsou infekční nebo u kterých existuje odůvodněné podezření, že jsou infekční pro lidi nebo pro zvířata, a které splňují kritéria pro infekční látky kategorie B (UN číslo 3373) musejí být deklarovány jako Matières biologiques, catégorie B (Biologické látky, kategorie B). 2. Odesílatelé infekčních látek zařazených pod UN číslo 3373 se musejí ujistit, že zásilky jsou upraveny tak, aby došly na místo určení v dobrém stavu, a že příslušné látky jsou zabaleny v souladu s pokynem pro balení č. 650 uvedeným v platném vydání Technických pokynů pro bezpečnost letecké přepravy nebezpečného zboží (Technických pokynů), zveřejněných Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) nebo v platném vydání Dangerous Goods Regulations (DGR Řádu přepravy nebezpečného zboží), zveřejněného Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA). Text pokynu pro balení č. 650 uvedený ve vydání Technických pokynů ICAO pro r je pro informaci uveden níže. Odesílatelé by se měli řídit nejnovějším vydáním Technických pokynů ICAO, aby si předem ověřili platnost textu pokynu pro balení č Obal musí být kvalitní a dostatečně silný, aby odolal nárazům a zatížení, ke kterým může během přepravy dojít, včetně překládky mezi přepravními uzly nebo mezi přepravními uzly a skladovacími budovami, jakož i jakémukoli vyjmutí z palet nebo přebalení z důvodu následujícího ručního či mechanického zpracování. Obaly musejí být sestaveny a uzavřeny tak, aby se zabránilo jakékoli ztrátě obsahu, jež by mohla být způsobena za běžných podmínek přepravy otřesy nebo změnami teploty, vlhkosti či tlaku. 4. Obal se skládá ze tří částí: 4.1 základní schrány; 4.2 pomocného obalu; 4.3 pevného vnějšího obalu. 5. Základní schrány musejí být zabaleny v pomocných obalech tak, aby se za běžných podmínek přepravy nemohly rozbít, proděravět nebo aby jejich obsah nemohl uniknout do pomocných obalů. Pomocné obaly musejí být zajištěny ve vnějších obalech pomocí vhodného výplňového materiálu. Jakýkoli únik obsahu nesmí ohrozit neporušenost výplňového materiálu nebo vnějšího obalu. 6. Při přepravě musí být na vnějším obalu zvenku umístěna níže zobrazená značka na pozadí kontrastní barvy, která musí být dobře viditelná a čitelná. Tato značka musí mít tvar kosočtverce o úhlech 45o, jehož každá strana měří nejméně 50 mm, šířka čáry musí být nejméně 2 mm a písmena a číslice musejí být alespoň 6 mm vysoké. Na vnějším obalu v blízkosti značky kosočtverce musí být písmeny nejméně 6 mm vysokými vyznačen úřední název pro přepravu Matière biologique, catégorie B ( Biologická látka, kategorie B ), Echantillons de diagnostic ( Diagnostické vzorky ) nebo Echantillons cliniques ( Klinické vzorky ). H - 20

21 7. Alespoň jedna strana vnějšího obalu musí mít minimální rozměr 100 mm x 100 mm. 8. Celý obal musí být schopen úspěšně absolvovat pádovou zkoušku uvedenou v části 6 bodě 6.2 Technických pokynů ICAO, specifikovanou v bodě 6.1.5, přičemž výška pádu musí být nejméně 1,2 m. 9. U tekutých látek: 9.1 Základní schrána či schrány musejí být nepropustné a nesmějí obsahovat více než jeden litr tekuté látky. 9.2 Pomocný obal musí být nepropustný. 9.3 Jestliže je do jednoho pomocného obalu vloženo několik základních křehkých schrán, musejí být zabaleny jednotlivě nebo odděleny, aby se zabránilo vzájemnému kontaktu. 9.4 Mezi základní schránou nebo schránami a pomocným obalem musí být vložen absorpční materiál. Absorpčního materiálu musí být dostatečné množství, aby vstřebal celý obsah základní schrány či schrán a aby tak jakýkoli únik tekutých látek neohrozil neporušenost výplňového materiálu nebo vnějšího obalu. 9.5 Základní schrána nebo pomocný obal musejí odolat vnitřnímu tlaku 95 kpa, aniž by došlo k úniku. 9.6 Vnější obal nesmí obsahovat více než čtyři litry tekutin. Do tohoto množství se nezapočítává led nebo suchý led používaný k uchování vzorků v chladu. 10. U pevných látek: 10.1 Základní schrána či schrány musejí být neprodyšné a nesmějí překročit objemový limit vnějšího obalu Pomocný obal či obaly musejí být neprodyšné Jestliže je do jednoho pomocného obalu vloženo několik základních křehkých schrán, musejí být zabaleny jednotlivě nebo odděleny tak, aby se zabránilo vzájemnému kontaktu S výjimkou případů zásilek obsahujících části těla, orgány nebo celá těla nesmí vnější obal obsahovat více než čtyři kilogramy pevných látek. Do tohoto množství se nezapočítává led nebo suchý led používaný k uchování vzorků v chladu Existuje-li jakákoli pochybnost o přítomnosti zbytkové tekutiny ve schráně během přepravy, musí se použít balení vhodné pro tekutiny včetně absorpčních materiálů. 11. U chlazených nebo zmrazených vzorků (led, suchý led a tekutý dusík): 11.1 Použije-li se k uchování vzorků v chladu suchý led či tekutý dusík, musejí být dodrženy všechny příslušné předpisy Technických pokynů ICAO. Při použití musejí být led nebo suchý led uloženy mimo pomocný obal nebo do vnějšího obalu či přebalu. K udržení pomocného obalu v původní poloze po roztátí ledu nebo vyprchání suchého ledu jsou předepsány vnitřní podpěry. Je-li použit led, vnější obal nebo přebal H - 21

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

ŘÁD LISTOVNÍCH ZÁSILEK ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU LISTOVNÍCH ZÁSILEK

ŘÁD LISTOVNÍCH ZÁSILEK ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU LISTOVNÍCH ZÁSILEK ŘÁD LISTOVNÍCH ZÁSILEK ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU LISTOVNÍCH ZÁSILEK G - 1 Obsah HLAVA 1 Všeobecná ustanovení... 19 Článek RL 101... 19 Aplikace svobody průvozu... 19 Článek RL 102... 19 Nedodržování svobody

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Ceník služby Balík Na poštu

Ceník služby Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Příznivé ceny pro Vás. Potřebujete další informace nebo specifické služby? Slevový program České pošty přímo pro Vás

Příznivé ceny pro Vás. Potřebujete další informace nebo specifické služby? Slevový program České pošty přímo pro Vás Příznivé ceny pro Vás Cenová politika České pošty vychází vstříc potřebám všech zákazníků. Každý se může na přesvědčit, že ceny České pošty jsou skutečně bezkonkurenční. Více informací podají i obchodní

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5.

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5. KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s oddíly 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1,

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Poštovní podmínky služby Poštovní zásilky do zahraničí v režimu consignment účinné od 1. 3. 2016

Poštovní podmínky služby Poštovní zásilky do zahraničí v režimu consignment účinné od 1. 3. 2016 POŠTOVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ POŠTY, S. P. OSTATNÍ SLUŽBY POŠTOVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY POŠTOVNÍ ZÁSILKY DO ZAHRANIČÍ V REŽIMU CONSIGNMENT (účinné od 1. 3. 2016) OBSAH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

DÍL I. Vnitrostátní poštovní zásilky

DÍL I. Vnitrostátní poštovní zásilky POŠTOVNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH SLUŽEB (účinné od 1. 8. 2012) podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 76 026/2008-608, čj. 13 057/2009-608, čj. 19 629/2009-608, čj. 28 910/2009-608, čj. 39 663/2009-608,

Více

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Čl. 1 Předmět služby Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) obstarává Česká pošta, s.p., (dále jen ČP) pro právnické a další osoby

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 15. listopadu 2012 OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

SVĚTOVÁ POŠTOVNÍ ÚMLUVA ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL SVĚTOVÉ POŠTOVNÍ ÚMLUVY

SVĚTOVÁ POŠTOVNÍ ÚMLUVA ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL SVĚTOVÉ POŠTOVNÍ ÚMLUVY SVĚTOVÁ POŠTOVNÍ ÚMLUVA ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL SVĚTOVÉ POŠTOVNÍ ÚMLUVY F - 1 Obsah PRVNÍ ČÁST... 6 Společná pravidla pro mezinárodní poštovní službu... 6 JEDINÁ HLAVA... 6 Všeobecná ustanovení... 6 Článek

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních sluţeb a ostatních sluţeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. ledna 2012 OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2007 Praha 8. listopadu 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 50 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 51 Změna poštovních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY. (Platí od 1. dubna 2015)

POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY. (Platí od 1. dubna 2015) POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY (Platí od 1. dubna 2015) 1 OBSAH DÍL I Vnitrostátní poštovní zásilky Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Poskytování poštovních služeb 2

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY. (Platí od 01. 11. 2012)

POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY. (Platí od 01. 11. 2012) POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY (Platí od 01. 11. 2012) 1 OBSAH DÍL I Vnitrostátní poštovní zásilky Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Poskytování poštovních služeb 2

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce

Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce Další postup po sepsání zápisu o škodě Způsob objednání přepravy Strhnout starou váženku

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY ROZLET servis s.r.o.

POŠTOVNÍ PODMÍNKY ROZLET servis s.r.o. POŠTOVNÍ PODMÍNKY ROZLET servis s.r.o. (Platí od 01. 1. 2013) OBSAH Vnitrostátní poštovní zásilky ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Poskytování poštovních služeb 2 Obsah poštovní zásilky 3 Balení poštovní zásilky

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

DÍL I. Vnitrostátní poštovní zásilky

DÍL I. Vnitrostátní poštovní zásilky POŠTOVNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH SLUŽEB (účinné od 1. 11. 2011) podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 76 026/2008-608, čj. 13 057/2009-608, čj. 19 629/2009-608, čj. 28 910/2009-608, čj. 39 663/2009-608,

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4

PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4 PŘÍLOHA V INFORMAČNÍ LIST INF 4 A ŽÁDOST O INFORMAČNÍ LIST INF 4 Pokyny k tisku 1. Tiskopis, na kterém je vytištěn informační list INF 4, musí být vytištěn na bílém bezdřevém klíženém papíru o hmotnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 3 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO KOMUNIKACI ŘEDITELSTVÍ B - Informační kancelář v České republice PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ Výzva k vyjádření zájmu Skladování a distribuce propagačních

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. srpna 2013 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. dubna 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. prosince 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 24.6.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: Ing. František Řeřicha +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz V souladu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ (dále jen Kupující ) a název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ spoluvlastnický podíl (dále jen Prodávající

Více

ŘÁD UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH

ŘÁD UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH ŘÁD UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH Obsah ŘÁD UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH... 9 PRVNÍ ČÁST Společné zásady pro poštovní

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. července 2015 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF

ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF PŘEDMĚT : Poštovní technologie ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF 1. MĚNA ČR stručná historie vývoj, měnové reformy hotovostní a bezhotovostní peníze zákonné peníze ČR falzifikační (ochranné) prvky na bankovkách

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 8 Ročník 2007 Praha 19. července 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 34 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 35 Změna poštovních

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 CS L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více