ŘÁD POŠTOVNÍCH BALÍKŮ ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU POŠTOVNÍCH BALÍKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD POŠTOVNÍCH BALÍKŮ ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU POŠTOVNÍCH BALÍKŮ"

Transkript

1 ŘÁD POŠTOVNÍCH BALÍKŮ ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU POŠTOVNÍCH BALÍKŮ H - 1

2 Obsah HLAVA 1 Všeobecná ustanovení Článek RC Používání termínu balík Článek RC Aplikace svobody průvozu Článek RC Nedodržování svobody průvozu Článek RC Měnová jednotka Článek RC Poštovní bezpečnost Článek RC Provádění služby dopravními společnostmi HLAVA 2 Podmínky pro přijímání a podávání. Sazby. Osvobození od sazeb. Postup při dodávání Článek RC Osvobození od poštovních sazeb u poštovních balíků Článek RC Aplikace osvobození od poštovních sazeb na orgány zabývající se válečnými zajatci a civilními internovanými osobami Článek RC Výplatné Článek RC Výpočet leteckých příplatků Článek RC Zvláštní sazby Článek RC Označování balíků osvobozených od poštovních sazeb Článek RC Váhový systém. Anglická libra Článek RC Zvláštní podmínky vztahující se k hranicím hmotnosti H - 2

3 Článek RC Hranice rozměrů Článek RC Postup při dodávání Článek RC Podmínky pro podání balíků. Úprava a obal. Adresování Článek RC Zvláštní obaly Článek RC Podmínky pro podávání a označování zásilek obsahujících radioaktivní materiály Článek RC Podmínky pro podávání a označování zásilek obsahujících infekční látky Článek RC Označování způsobu přepravy Článek RC Náležitosti, které musí splnit odesílatel Článek RC Pokyny odesílatele při podání Článek RC Náležitosti, které musí splnit podací pošta HLAVA 3 Zvláštní služby Článek RC Cenné balíky Článek RC Balíky na dobírku Článek RC Spěšné balíky Článek RC Balíky s dodejkou Článek RC Balíky dodávané bez sazeb a poplatků Článek RC Křehké balíky. Neskladné balíky Článek RC Služba konsignace Článek RC Integrované logistické služby H - 3

4 HLAVA 4 Nebezpečné látky, které je zakázáno vkládat do poštovních balíků. Výjimky ze zákazů. Neoprávněně podané balíky. Dosílka. Vracení odesílateli. Vrácení. Reklamace Článek RC Nebezpečné látky, které je zakázáno vkládat do poštovních balíků Článek RC Výjimky ze zákazů Článek RC Zacházení s neoprávněně podanými balíky Článek RC Podmínky dosílky balíků Článek RC Odběrní lhůty Článek RC Balíky zadržené z moci úřední Článek RC Vracení nedodaných balíků odesílateli Článek RC Vracení neoprávněně podaných balíků odesílateli Článek RC Vrácení odesílateli v důsledku zastavení služeb Článek RC Nedodržení daných pokynů určeným provozovatelem Článek RC Balíky obsahující věci podléhající rychlé zkáze Článek RC Projednávání žádostí o vrácení balíků nebo o změnu či opravu adresy Článek RC Reklamace HLAVA 5 Celní záležitosti Článek RC Celní prohláška a celní projednávání balíků Článek RC Sazba za předložení celnímu úřadu Článek RC Zrušení cla a jiných poplatků H - 4

5 HLAVA 6 Odpovědnost členských zemí nebo určených provozovatelů Článek RC Rozsah odpovědnosti členských zemí nebo určených provozovatelů Článek RC Dodávání poškozených balíků nebo balíků s úbytkem obsahu Článek RC Zjištění odpovědnosti odesílatele Článek RC Výplata náhrady Článek RC Lhůta k výplatě náhrady Článek RC Výplata náhrady z moci úřední Článek RC Vymezení odpovědnosti mezi určenými provozovateli Článek RC Způsoby vymezování odpovědnosti mezi určenými provozovateli Článek RC Refundace vyplacených náhrad leteckými dopravci Článek RC Úhrada náhrady vyplácejícímu určenému provozovateli Článek RC Vyrovnávání náhrad mezi určenými provozovateli Článek RC Odpočet dlužných částek z titulu náhrady za balíky HLAVA 7 Postup při přepravě, směrování a přijímání balíků Článek RC Všeobecné zásady výměny balíků Článek RC Používání a specifikace čárových kódů Článek RC Sledování a vyhledávání ( tracking and tracing ) specifikace zásilek a závěrů Článek RC Sledování a vyhledávání orientační cíle pro přepravní doby Článek RC Sledování a vyhledávání orientační cíle plnění pro předávání údajů H - 5

6 Článek RC Opatření při dočasném zastavení a obnovení služeb Článek RC Různé způsoby přepravy Článek RC Přeprava v přímých závěrech Článek RC Používání čárových kódů Článek RC Nákladní karty Článek RC Vyhotovování nákladních karet CP Článek RC Zasílání průvodních dokladů k balíkům Článek RC Směrování závěrů Článek RC Přímá překládka leteckých balíků a pozemních balíků přepravovaných leteckou cestou (S.A.L.) Článek RC Opatření v případě, kdy nemůže dojít k předpokládané přímé překládce leteckých balíků Článek RC Vyhotovování a přezkušování odevzdávacích seznamů CN 37, CN 38 nebo CN Článek RC Chybějící odevzdávací seznam CN 37, CN 38 nebo CN Článek RC Opatření při nehodě Článek RC Opatření při přerušení letu, při obvádění nebo při chybném směrování leteckých balíků nebo pozemních závěrů přepravovaných leteckou cestou (S.A.L.) Článek RC Opatření v případě přerušení letu, obvádění nebo chybného směrování pozemních balíků přepravovaných leteckou cestou (S.A.L.) Článek RC Vyhotovování listů na zkoušku Článek RC Předávání závěrů H - 6

7 Článek RC Přezkušování závěrů Článek RC Zjištění nepravidelností a projednávání zpátečních ohlášek Článek RC Nesrovnalosti v hmotnosti nebo rozměrech balíků Článek RC Převzetí poškozeného nebo nedostatečně zabaleného balíku vyměňovací poštou Článek RC Zjištění nepravidelností zakládajících odpovědnost určených provozovatelů Článek RC Přezkušování závěrů s balíky vykazovanými při přepravě úhrnným počtem Článek RC Dosílka chybně směrovaného balíku Článek RC Vracení prázdných schrán HLAVA 8 Cíle týkající se kvality služby Článek RC Cíle týkající se kvality služby HLAVA 9 Podíly a výdaje za leteckou přepravu Článek RC Příchodní pozemní podíly Článek RC Změny příchodních pozemních podílů Článek RC Průvozní pozemní podíl Článek RC Aplikace průvozních pozemních podílů Článek RC Námořní podíl Článek RC Aplikace námořního podílu Článek RC Aplikace nových podílů v důsledku nepředvídatelných změn ve směrování Článek RC Hmotnost závěrů používaná pro stanovení odměny určených provozovatelů H - 7

8 Článek RC Přiznávání podílů Článek RC Podíly a výdaje připisované určeným provozovatelem původu závěru ve prospěch jiných určených provozovatelů Článek RC Přiznávání a refundace podílů, sazeb a poplatků v případě vrácení odesílateli nebo dosílky. 82 Článek RC Výpočet leteckých přepravních výdajů Článek RC Letecké přepravní výdaje za ztracené nebo zničené letecké balíky Článek RC Letecké přepravní výdaje za obváděné nebo chybně směrované závěry nebo pytle Článek RC Placení leteckých přepravních výdajů za prázdné pytle Článek RC Vyhotovování účtů Článek RC Vyrovnávání účtů Článek RC Vyrovnávání účtů prostřednictvím Mezinárodního úřadu Článek RC Placení nevyrovnaných dluhů vyplývajících z vyrovnávání účtů prostřednictvím clearingového systému Mezinárodního úřadu Článek RC Placení pohledávek vyjádřených v DTS. Všeobecná ustanovení Článek RC Pravidla placení účtů, které se nevyrovnávají prostřednictvím clearingového systému Mezinárodního úřadu HLAVA 11 Různá ustanovení Článek RC Informace poskytované určenými provozovateli Článek RC Publikace Mezinárodního úřadu Článek RC Telegrafní adresy H - 8

9 Článek RC Lhůta pro úschovu dokladů Článek RC Tiskopisy Článek RC Aplikace norem HLAVA 12 Přechodná a závěrečná ustanovení Článek RC Nabytí účinnosti a doba platnosti Řádu Článek RC I Poskytování služby poštovních balíků Článek RC II Zvláštnosti vztahující se k hranicím hmotnosti balíků Článek RC III Postup při dodávání Článek RC IV Maximální částky pro cenné zásilky Článek RC V Zacházení s neoprávněně podanými balíky Článek RC VI Balíky zadržené z moci úřední Článek RC VII Vyřizování reklamací Článek RC VIII Rozsah odpovědnosti určených provozovatelů Článek RC IX Přeprava v přímých závěrech Článek RC X Směrování závěrů Článek RC XI Stanovení průměrných podílů Článek RC XII Výjimečné průvozní pozemní podíly Článek RC XIII Námořní podíly Článek RC XIV Dodatečné podíly H - 9

10 Článek RC XV Vyhotovování účtů Článek RC XVI Placení dluhů vyplývajících z vyrovnávání účtů prostřednictvím clearingového systému Mezinárodního úřadu v platnosti před 1. lednem Článek RC XVII Tiskopisy H - 10

11 SEZNAM TISKOPISŮ Číslo Název nebo druh tiskopisu Odkazy CP 71 Průvodka RC CP 72 Spojený tiskopis. Celní prohláška/průvodka RC CP 73 Nálepka na balík s číslem balíku a názvem podací pošty RC CP 74 Nálepka V" na cenné balíky RC CP 75 Úhrnný účet. Výkazy CP 93 a CP 94 RC CP 77 Výkaz sazeb RC CP 78 Zpáteční ohláška RC CP 81 Přehled. Pozemní balíky RC CP 82 Přehled. Letecké balíky RC CP 83 Vlaječka k závěru s pozemními balíky RC CP 84 Vlaječka k závěru s leteckými balíky RC CP 85 Vlaječka k závěru s balíky S.A.L. RC CP 87 Nákladní karta. Pozemní balíky, balíky S.A.L. a letecké balíky RC CP 88 Zvláštní nákladní karta. Placení podílů za průvoz balíků RC CP 91 Obálka pro zasílání průvodky, celních dokladů atd. RC CP 92 Obálka pro zasílání průvodky, celních dokladů atd. RC CP 94 Výkaz dlužných částek. Pozemní balíky, balíky S.A.L. a letecké balíkyrc CP 95 Nálepka Dobírka" RC H - 11

12 TISKOPISY SPOLEČNÉ PRO LISTOVNÍ ZÁSILKY A POŠTOVNÍ BALÍKY Číslo Název nebo druh tiskopisu Odkazy CN 07 Oznámení o dodání/o výplatě/ o připsání (dodejka) RC CN 08 Reklamace RC CN 11 Výplatka RC CN 12 Dílčí měsíční účet. Clo a jiné výdaje RC CN 13 Zápis. Informace o zabavení poštovní zásilky RC CN 15 Nálepka Retour" (Zpět) RC CN 17 Žádost o vrácení o změnu nebo opravu adresy o zrušení nebo změnu dobírkové částky RC CN 21 Oznámení. Doslání tiskopisu CN 08 RC CN 23 Celní prohláška RC CN 24 Zápis (nepravidelnosti u cenných listovních zásilek a balíků) RC CN 29 Nálepka Dobírka" RC CN 29bis Nálepka na dobírkové zásilky RC CN 29ter Poukázka pro zásilky na dobírku RC CN 37 Odevzdávací seznam. Pozemní závěry RC CN 38 Odevzdávací seznam. Letecké závěry RC CN 41 Odevzdávací seznam. Pozemní závěry přepravované leteckou cestou (S.A.L.) RC CN 42 Vlaječka pro přímou překládku RC CN 44 List na zkoušku RC CN 46 Náhradní odevzdávací seznam RC CN 47 Odevzdávací seznam. Závěry s prázdnými schránami RC CN 48 Účet. Částky dlužné z titulu náhrady RC CN 51 Dílčí účet. Letecké listovní zásilky RC CN 52 Hlavní účet RC H - 12

13 ŘÁD POŠTOVNÍCH BALÍKŮ Přihlížejíc k článku 22 odst. 5 Ústavy Světové poštovní unie, sjednané ve Vídni dne 10. července 1964, stanovila Rada poštovního provozu následující opatření zajišťující provádění služby poštovních balíků. HLAVA 1 Všeobecná ustanovení Článek RC 101 Používání termínu balík 1. Termín balík se v tomto Řádu a jeho Závěrečném protokolu vztahuje na všechny balíky. 2. Balíky přepravované letecky s předností se nazývají letecké balíky. Článek RC 102 Aplikace svobody průvozu 1. Členské země, které nezajišťují službu cenných balíků nebo které nepřijímají odpovědnost za cenné balíky přepravované jejich námořními nebo leteckými službami, jsou nicméně přesto povinny směrovat nejrychlejšími cestami a nejspolehlivějšími prostředky přímé závěry, které jim předají jiné členské země. Článek RC 103 Nedodržování svobody průvozu 1. Zastavení poštovní služby s členskou zemí, která nedodržuje svobodu průvozu, musí být předem oznámeno elektronickou poštou nebo jakýmkoli jiným telekomunikačním prostředkem příslušným členským zemím a určeným provozovatelům. Tato skutečnost se sdělí Mezinárodnímu úřadu. Článek RC 104 Měnová jednotka 1. Měnovou jednotkou uvedenou v článku 7 Ústavy a používanou v Úmluvě a ostatních Aktech Unie je Zvláštní právo čerpání (ZPČ), ve francouzštině Droit de tirage spécial (DTS), v angličtině Special Drawing Right (SDR). 2. Určení provozovatelé členských zemí Unie si mohou společnou dohodou zvolit pro vyhotovování a vyrovnávání účtů jinou měnovou jednotku než DTS nebo některou ze svých národních měn. H - 13

14 Článek RC 105 Poštovní bezpečnost 1. Cílem poštovní strategie uskutečňované členskými zeměmi a určenými provozovateli je: 1.1 zvýšit celkovou kvalitu provozu služby; 1.2 zvýšit povědomí zaměstnanců o významu bezpečnosti; 1.3 vytvořit nebo posílit bezpečnostní útvary; 1.4 zajistit včasné šíření informací o provozu, bezpečnosti a prováděných šetřeních v této oblasti; 1.5 podporovat předkládání nezbytných návrhů specifických zákonů, předpisů a opatření ke zvyšování kvality a bezpečnosti poštovních služeb na celém světě zákonodárcům. Článek RC 106 Provádění služby dopravními společnostmi 1. Určený provozovatel, který dává provádět službu dopravními společnostmi, se s nimi musí dohodnout o zajištění úplného provádění všech ustanovení Úmluvy ařádu poštovních balíků, zvláště pokud jde o organizaci vyměňovací služby. Je odpovědný za veškeré jejich styky s určenými provozovateli ostatních smluvních zemí a s Mezinárodním úřadem. HLAVA 2 Podmínky pro přijímání a podávání. Sazby. Osvobození od sazeb. Postup při dodávání Článek RC 107 Osvobození od poštovních sazeb u poštovních balíků 1. Balíky vztahující se k poštovní službě jsou osvobozeny ode všech poštovních sazeb, jsou-li vyměňovány mezi: 1.1 určenými provozovateli; 1.2 členskými zeměmi a určenými provozovateli a Mezinárodním úřadem; 1.3 poštami určených provozovatelů členských zemí; 1.4 poštami a určenými provozovateli. 2. Letecké balíky svýjimkou těch, které pocházejí od Mezinárodního úřadu, jsou osvobozeny od leteckých příplatků. Článek RC 108 Aplikace osvobození od poštovních sazeb na orgány zabývající se válečnými zajatci a civilními internovanými osobami 1. Ve smyslu článku 7.2 Úmluvy jsou osvobozeny od poštovních sazeb: H - 14

15 1.1 informační kanceláře uvedené v článku 122 Ženevské konvence z 12. srpna 1949 o zacházení s válečnými zajatci; 1.2 Ústřední informační kancelář pro válečné zajatce, uvedená v článku 123 téže Konvence; 1.3 informační kanceláře uvedené v článku 136 Ženevské konvence z 12. srpna 1949 o ochraně civilních osob za války; 1.4 Ústřední informační kancelář uvedená v článku 140 zmíněné Konvence. Článek RC 109 Výplatné 1. Balíky musejí být vyplaceny pomocí poštovních známek nebo jakýmkoli jiným způsobem povoleným předpisy přijatými zemí původu nebo jejím určeným provozovatelem. Článek RC 110 Výpočet leteckých příplatků 1. Členské země nebo jejich určení provozovatelé stanoví letecké příplatky vybírané za letecké balíky. 2. Příplatky musejí být přiměřené výdajům na leteckou přepravu a jednotné přinejmenším pro celé území každé země určení bez ohledu na použitou přepravní cestu. 3. Členské země nebo jejich určení provozovatelé jsou oprávněni používat pro výpočet leteckých příplatků nižších stupňů hmotnosti než 1 kg. Článek RC 111 Zvláštní sazby 1. Určení provozovatelé jsou oprávněni vybírat v dále uvedených případech stejné sazby jako ve vnitrostátním styku. 1.1 Sazbu vybíranou od odesílatele za podání mimo běžnou otvírací dobu přepážek. 1.2 Sazbu vybíranou od odesílatele za převzetí zásilky v místě bydliště odesílatele. 1.3 Sazbu vybíranou od adresáta za poste restante ; v případě vrácení balíku adresovaného poste restarte odesílateli nebo jeho dosílky činí orientační maximální částka 0,49 DTS v souladu s článkem 13.6 Úmluvy. 1.4 Úložné za každý balík, který si adresát nevyzvedl v předepsané lhůtě. Tuto sazbu vybírá určený provozovatel, který provádí dodání, ve prospěch určených provozovatelů, v jejichž službách byl balík uložen po uplynutí předepsané lhůty. V případě vrácení balíku zatíženého úložným odesílateli nebo jeho dosílky činí orientační maximální sazba 6,53 DTS v souladu s článkem 13.6 Úmluvy. 1.5 Určení provozovatelé, kteří přijímají odpovědnost pro případy vyšší moci, jsou oprávněni vybírat sazbu za odpovědnost pro případ vyšší moci. U balíků bez udané ceny činí tato orientační maximální částka v souladu s článkem Úmluvy H - 15

16 0,20 DTS za balík. Pro cenné balíky je maximální orientační výše sazby stanovena článkem RC Je-li balík běžně dodáván do místa bydliště adresáta, nevybírá se od adresáta žádná sazba. Není-li dodávání do místa bydliště běžně zajišťováno, musí být bezplatně dodáno oznámení o příchodu balíku. V tomto případě, pokud je dodání do místa bydliště adresáta nabízeno jako jedna z možností v odpovědi na oznámení o příchodu, lze od adresáta vybrat zvláštní sazbu. Tato sazba musí být stejná jako ve vnitrostátním styku. Článek RC 112 Označování balíků osvobozených od poštovních sazeb 1. Služební balíky (na místě vedle adresy) a jejich průvodky musejí být opatřeny poznámkou Service des postes (Věc poštovní služby) nebo jinou obdobnou poznámkou; za tímto údajem může následovat jeho překlad do jiného jazyka. 2. Balíky válečných zajatců a civilních internovaných osob (na místě vedle adresy) a jejich průvodky musejí být opatřeny jednou z poznámek Service des prisonniers de guerre (Služba válečných zajatců) nebo Service des internés civils (Služba civilních internovaných osob); za tímto údajem může následovat jeho překlad do jiného jazyka. Článek RC 113 Váhový systém. Anglická libra 1. Hmotnost balíků se vyjadřuje v kilogramech. 2. Určení provozovatelé zemí, jejichž vnitrostátní předpisy nedovolují přijetí decimálního metrického váhového systému, mohou nahradit hmotnost vyjádřenou v kilogramech jejím ekvivalentem v anglických librách. Článek RC 114 Zvláštní podmínky vztahující se k hranicím hmotnosti 1. Výměna balíků, jejichž individuální hmotnost přesahuje 20 kg, je nepovinná, s nejvyšší hmotností 50 kg u jednoho balíku. 2. Určení provozovatelé zemí, které stanoví nižší hmotnost než 50 kg, mají nicméně možnost připustit v průvozu balíky vpytlích nebo jiných uzavřených schránách o hmotnosti mezi 20 a 50 kg. 3. Balíky vztahující se k poštovní službě uvedené v článku RC a 2 mohou dosahovat maximální hmotnosti 50 kg. Ve styku mezi určenými provozovateli, kteří stanovili vyšší hranici, mohou balíky vztahující se k poštovní službě vážit více než 20 kg, a to až do hmotnosti 50 kg. H - 16

17 Článek RC 115 Hranice rozměrů 1. Kterýkoli z rozměrů balíků nesmí přesahovat 2 m anebo 3 m pro součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než po délce. 2. Určení provozovatelé, pro které nejsou přijatelné rozměry stanovené v odstavci 1, ať už pro všechny balíky nebo jen pro letecké balíky, mohou místo toho zavést některé z následujících rozměrů: 2.1 1,50 m pro kterýkoli z rozměrů nebo 3 m pro součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než po délce ,05 m pro kterýkoli z rozměrů nebo 2 m pro součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než po délce. 3. Balíky nesmějí mít menší rozměry než jsou nejmenší stanovené rozměry pro psaní. Článek RC 116 Postup při dodávání 1. Balíky se zpravidla dodávají adresátům co možná nejdříve a v souladu s ustanoveními platnými v zemi určení. Pokud balíky nejsou dodány v místě bydliště adresáta, musí být adresát bezodkladně uvědomen o jejich příchodu. 2. Jako potvrzení o přijetí obyčejného balíku musí dodávající určený provozovatel při jeho dodání získat podpis příjemce, nebo zaznamenat údaje získané z průkazu totožnosti, nebo si musí opatřit nějaké jiné potvrzení o převzetí, které je právně závazné podle předpisů země určení. Článek RC 117 Podmínky pro podání balíků. Úprava a obal. Adresování 1. Všeobecné podmínky pro obal 1.1 Každý balík musí být zabalen a uzavřen způsobem odpovídajícím hmotnosti, tvaru a povaze obsahu, jakož i způsobu a době trvání přepravy. Obal a uzávěra musejí chránit obsah tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození ani tlakem, ani opakovanou manipulací, a aby nebylo možno dostat se k obsahu bez zanechání zjevné stopy násilného vniknutí. 1.2 Každý balík musí být obzvlášť důkladně zabalen, má-li být: přepraven na velkou vzdálenost; vystaven četným překládkám nebo opakovaným manipulacím; chráněn proti velkým změnám podnebí, teploty nebo v případě letecké přepravy proti kolísání atmosférického tlaku. 1.3 Musí být zabalen a uzavřen tak, aby neohrožoval zdraví pracovníků a aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí, obsahuje-li předměty, které by mohly poranit pracovníky pověřené manipulací s balíkem nebo pošpinit či poškodit ostatní balíky nebo poštovní zařízení. 1.4 Na obalu nebo obálce musí být ponechán dostatečný prostor pro uvedení služebních údajů a umístění razítek a nálepek. H - 17

18 1.5 Následující věci se přijímají bez obalu a adresa adresáta může být uvedena přímo na nich: předměty, které lze do sebe zasunout nebo je spojit a svázat pevným provazem opatřeným plombami nebo pečetěmi, takže tvoří jediný balík, který se nemůže rozpadnout; balíky zjednoho kusu, jako jsou kusy dřeva, kovu atd., které se podle obchodních zvyklostí nebalí. 2. Adresy odesílatele a adresáta 2.1 Aby mohl být podán, musí být každý balík opatřen úplnou adresou adresáta i odesílatele, napsanou latinkou a arabskými číslicemi na balíku samém nebo na vlaječce k balíku důkladně připevněné. Používá- li se v zemi určení jiné písmo a jiné číslice, doporučuje se uvést adresu rovněž tímto písmem a číslicemi. Adresy napsané obyčejnou tužkou nejsou dovoleny; nicméně je přípustné napsat adresu balíku inkoustovou tužkou na předem navlhčený podklad. 2.2 Jako adresát může být označena pouze jedna fyzická nebo právnická osoba. Adresy jako Pan A. v... pro pana Z v... nebo Banka A v... pro pana Z v... lze však dovolit za předpokladu, že jedině osoba označená jako A je určenými provozovateli považována za adresáta. Kromě toho musejí být adresy A a Z ve stejné zemi. 2.3 Podací pošta dále doporučí odesílateli, aby do balíku vložil opis své adresy a adresy adresáta. 3. Podací stvrzenka 3.1 Při podání se odesílateli balíku zdarma vydá podací stvrzenka. Článek RC 118 Zvláštní obaly 1. Skleněné předměty nebo jiné křehké věci musejí být zabaleny v odolné krabici vyplněné vhodnou ochrannou látkou. Za přepravy musí být zabráněno jakémukoli tření nebo nárazům předmětů mezi sebou i mezi předměty a stěnami krabice. 2. Kapaliny a snadno zkapalnitelné látky musejí být uzavřeny v dokonale nepropustných nádobách. Každá nádoba musí být vložena do zvláštní odolné krabice vyplněné vhodnou ochrannou látkou v dostatečném množství, aby se v případě rozbití nádoby do ní mohla vsáknout tekutina. Víko krabice musí být upevněno tak, aby se nemohlo snadno uvolnit. 3. Těžko rozpustné mastné látky, jako masti, měkké mýdlo, pryskyřice atd., jakož i vajíčka bource morušového, jejichž přeprava je méně problematická, musejí být uzavřeny vprvním obalu (krabici, plátěném pytlíku, plastickém obalu atd.), který je pak vložen do dostatečně odolné krabice zabraňující unikání obsahu. 4. Suché barvicí prášky, jako anilínová modř, jsou dovoleny jen v dokonale nepropustných kovových krabicích, jež jsou dále vloženy do odolných krabic s vhodnou sací a ochrannou látkou v prostoru mezi oběma obaly. 5. Suché nebarvicí prášky musejí být umístěny do odolných schrán (krabice, pytel). Tyto schrány musejí být vloženy do pevné krabice. 6. Živé včely, pijavice a cizopasníci musejí být v krabicích upravených tak, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí. H - 18

19 7. Pro věci z jednoho kusu, jako ze dřeva, z kovu atd., které se podle obchodních zvyklostí nebalí, se nepožaduje obal. V takovém případě se musí adresa adresáta vyznačit přímo na daném předmětu. 8. Dále musejí být dodrženy následující podmínky: 8.1 Drahé kovy musejí být zabaleny buď v odolné kovové schráně nebo v dřevěné bedně. Tato bedna musí mít minimální tloušťku l cm u balíků do 10 kg a 1,5 cm u balíků nad 10 kg. Obal se rovněž může skládat ze dvou bezešvých pytlů tvořících dvojitý obal. Použijí-li se bedny z překližky, lze jejich tloušťku snížit na 5 mm za předpokladu, že hrany budou v rozích zesíleny kováním. 8.2 Obal balíku obsahujícího živá zvířata musí být stejně jako průvodka opatřen nálepkou s výrazným nápisem Animaux vivants (Živá zvířata). Článek RC 119 Podmínky pro podávání a označování zásilek obsahujících radioaktivní materiály 1. Zásilky obsahující radioaktivní materiály smějí být přepravovány poštou, pokud k tomu dají předběžný souhlas příslušné orgány země původu a za předpokladu, že aktivita nepřesáhne jednu desetinu aktivity povolené v tabulce 3 platného vydání Řádu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (Limity aktivity pro zásilky s výjimkou). 2. Vnější obal zásilek obsahujících radioaktivní materiály musí odesílatel opatřit níže uvedenou nálepkou označující příslušné UN číslo. Na obalu musí být kromě jména a adresy odesílatele ještě poznámka velkými písmeny požadující vrácení zásilky v případě, že ji nelze dodat. (Překlad textu na nálepce: Radioaktivní materiál, zásilka s výjimkou Tato zásilka obsahuje radioaktivní materiál, jde o zásilku s výjimkou a je ve všech ohledech v souladu s platnými mezinárodními a vnitrostátními předpisy. Radioaktivní materiály. Množství povolená pro přepravu poštou.) 3. Odesílatel musí vyznačit na vnitřním obalu své jméno a adresu, jakož i obsah zásilky. 4. Nálepka se zřetelně přeškrtne, vrací-li se prázdný obal na místo původu. H - 19

20 Článek RC 120 Podmínky pro podávání a označování zásilek obsahujících infekční látky 1. Látky, které jsou infekční nebo u kterých existuje odůvodněné podezření, že jsou infekční pro lidi nebo pro zvířata, a které splňují kritéria pro infekční látky kategorie B (UN číslo 3373) musejí být deklarovány jako Matières biologiques, catégorie B (Biologické látky, kategorie B). 2. Odesílatelé infekčních látek zařazených pod UN číslo 3373 se musejí ujistit, že zásilky jsou upraveny tak, aby došly na místo určení v dobrém stavu, a že příslušné látky jsou zabaleny v souladu s pokynem pro balení č. 650 uvedeným v platném vydání Technických pokynů pro bezpečnost letecké přepravy nebezpečného zboží (Technických pokynů), zveřejněných Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) nebo v platném vydání Dangerous Goods Regulations (DGR Řádu přepravy nebezpečného zboží), zveřejněného Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA). Text pokynu pro balení č. 650 uvedený ve vydání Technických pokynů ICAO pro r je pro informaci uveden níže. Odesílatelé by se měli řídit nejnovějším vydáním Technických pokynů ICAO, aby si předem ověřili platnost textu pokynu pro balení č Obal musí být kvalitní a dostatečně silný, aby odolal nárazům a zatížení, ke kterým může během přepravy dojít, včetně překládky mezi přepravními uzly nebo mezi přepravními uzly a skladovacími budovami, jakož i jakémukoli vyjmutí z palet nebo přebalení z důvodu následujícího ručního či mechanického zpracování. Obaly musejí být sestaveny a uzavřeny tak, aby se zabránilo jakékoli ztrátě obsahu, jež by mohla být způsobena za běžných podmínek přepravy otřesy nebo změnami teploty, vlhkosti či tlaku. 4. Obal se skládá ze tří částí: 4.1 základní schrány; 4.2 pomocného obalu; 4.3 pevného vnějšího obalu. 5. Základní schrány musejí být zabaleny v pomocných obalech tak, aby se za běžných podmínek přepravy nemohly rozbít, proděravět nebo aby jejich obsah nemohl uniknout do pomocných obalů. Pomocné obaly musejí být zajištěny ve vnějších obalech pomocí vhodného výplňového materiálu. Jakýkoli únik obsahu nesmí ohrozit neporušenost výplňového materiálu nebo vnějšího obalu. 6. Při přepravě musí být na vnějším obalu zvenku umístěna níže zobrazená značka na pozadí kontrastní barvy, která musí být dobře viditelná a čitelná. Tato značka musí mít tvar kosočtverce o úhlech 45o, jehož každá strana měří nejméně 50 mm, šířka čáry musí být nejméně 2 mm a písmena a číslice musejí být alespoň 6 mm vysoké. Na vnějším obalu v blízkosti značky kosočtverce musí být písmeny nejméně 6 mm vysokými vyznačen úřední název pro přepravu Matière biologique, catégorie B ( Biologická látka, kategorie B ), Echantillons de diagnostic ( Diagnostické vzorky ) nebo Echantillons cliniques ( Klinické vzorky ). H - 20

21 7. Alespoň jedna strana vnějšího obalu musí mít minimální rozměr 100 mm x 100 mm. 8. Celý obal musí být schopen úspěšně absolvovat pádovou zkoušku uvedenou v části 6 bodě 6.2 Technických pokynů ICAO, specifikovanou v bodě 6.1.5, přičemž výška pádu musí být nejméně 1,2 m. 9. U tekutých látek: 9.1 Základní schrána či schrány musejí být nepropustné a nesmějí obsahovat více než jeden litr tekuté látky. 9.2 Pomocný obal musí být nepropustný. 9.3 Jestliže je do jednoho pomocného obalu vloženo několik základních křehkých schrán, musejí být zabaleny jednotlivě nebo odděleny, aby se zabránilo vzájemnému kontaktu. 9.4 Mezi základní schránou nebo schránami a pomocným obalem musí být vložen absorpční materiál. Absorpčního materiálu musí být dostatečné množství, aby vstřebal celý obsah základní schrány či schrán a aby tak jakýkoli únik tekutých látek neohrozil neporušenost výplňového materiálu nebo vnějšího obalu. 9.5 Základní schrána nebo pomocný obal musejí odolat vnitřnímu tlaku 95 kpa, aniž by došlo k úniku. 9.6 Vnější obal nesmí obsahovat více než čtyři litry tekutin. Do tohoto množství se nezapočítává led nebo suchý led používaný k uchování vzorků v chladu. 10. U pevných látek: 10.1 Základní schrána či schrány musejí být neprodyšné a nesmějí překročit objemový limit vnějšího obalu Pomocný obal či obaly musejí být neprodyšné Jestliže je do jednoho pomocného obalu vloženo několik základních křehkých schrán, musejí být zabaleny jednotlivě nebo odděleny tak, aby se zabránilo vzájemnému kontaktu S výjimkou případů zásilek obsahujících části těla, orgány nebo celá těla nesmí vnější obal obsahovat více než čtyři kilogramy pevných látek. Do tohoto množství se nezapočítává led nebo suchý led používaný k uchování vzorků v chladu Existuje-li jakákoli pochybnost o přítomnosti zbytkové tekutiny ve schráně během přepravy, musí se použít balení vhodné pro tekutiny včetně absorpčních materiálů. 11. U chlazených nebo zmrazených vzorků (led, suchý led a tekutý dusík): 11.1 Použije-li se k uchování vzorků v chladu suchý led či tekutý dusík, musejí být dodrženy všechny příslušné předpisy Technických pokynů ICAO. Při použití musejí být led nebo suchý led uloženy mimo pomocný obal nebo do vnějšího obalu či přebalu. K udržení pomocného obalu v původní poloze po roztátí ledu nebo vyprchání suchého ledu jsou předepsány vnitřní podpěry. Je-li použit led, vnější obal nebo přebal H - 21

ŘÁD UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH

ŘÁD UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH ŘÁD UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ŘÁDU UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH Obsah ŘÁD UJEDNÁNÍ O POŠTOVNÍCH PENĚŽNÍCH SLUŽBÁCH... 9 PRVNÍ ČÁST Společné zásady pro poštovní

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY. (Platí od 1. dubna 2015)

POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY. (Platí od 1. dubna 2015) POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY (Platí od 1. dubna 2015) 1 OBSAH DÍL I Vnitrostátní poštovní zásilky Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Poskytování poštovních služeb 2

Více

DÍL I. Vnitrostátní poštovní zásilky

DÍL I. Vnitrostátní poštovní zásilky POŠTOVNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH SLUŽEB (účinné od 1. 11. 2011) podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čj. 76 026/2008-608, čj. 13 057/2009-608, čj. 19 629/2009-608, čj. 28 910/2009-608, čj. 39 663/2009-608,

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. Průmyslová 5619/1 CZ-58601 Jihlava dále jen: GLS Tyto Všeobecné obchodní podmínky se opírají

Více

GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek

GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek 1 dále jen: GLS Tyto Všeobecné obchodní podmínky se opírají o Zákon číslo 513/1991Sb, Obchodní zákoník, zejména o ustanovení

Více

Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA 2014 1 Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA (dále jen VPP ČESMAD BOHEMIA) jsou vydány

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen Podmínky ) upravují právní vztahy mezi společností Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., IČ 61329266,

Více

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY

VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY Účinnost od 1.6.2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Více

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny,

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny, č. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu Změna: 295/2000 Sb. Vláda nařizuje k provedení 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Mezinárodní Úmluva CMR

Mezinárodní Úmluva CMR Mezinárodní Úmluva CMR ÚMLUVA o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Smluvní strany uznavše účelnost jednotné úpravy podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní

Více

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o

Více

Poštovní a obchodní podmínky. Ostatní služby

Poštovní a obchodní podmínky. Ostatní služby Poštovní a obchodní podmínky České pošty, s.p. Ostatní služby Obsah A. POŠTOVNÍ PODMÍNKY... 2 BALÍK EXPRES... 2 EMS VNITROSTÁTNÍ... 15 ZÁSILKY EMS DO ZAHRANIČÍ... 36 OBCHODNÍ BALÍK... 95 OBCHODNÍ BALÍK

Více

Průvodce nákladní přepravou Českých drah

Průvodce nákladní přepravou Českých drah České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Průvodce nákladní přepravou Českých drah 13. Reklamace škod z železniční nákladní přepravy květen 2002 České dráhy,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s. I. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky nákupu zboží ze strany společnosti ČKD Blansko Holding

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné přepravní podmínky firmy Jan Hándl Olomoucká kurýrní služba, IČ: 69231427

Všeobecné přepravní podmínky firmy Jan Hándl Olomoucká kurýrní služba, IČ: 69231427 Všeobecné přepravní podmínky firmy Jan Hándl Olomoucká kurýrní služba, IČ: 69231427 I. Úvodní ustanovení, vymezení zasílatelských služeb 1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy,

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu na tratích Jindřichohradeckých místních drah, a. s. Účinnost od 1. 1. 2007 Schválil: Bc. Jan Hruška provozní ředitel Vypracoval: Zdeněk Konečný,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ Část první - Všeobecně 1 DEFINICE AGENT - osoba nebo organizace schválená pro prodej letecké přepravy zboží jiným osobám nebo organizacím IATA AGENT - osoba

Více

PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK

PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Č e s k é d r á h y D i v i z e o b c h o d n ě p r o v o z n í ČD KN 1 PŘEDPIS PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DOP dne 10. 5. 2001 čj.: 56 670/2001-O21 Účinnost od

Více

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 3) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2006 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTV SPRVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozeslána dne 29. prosince 2006 Cena 57,- Kč OBSH: 16. P o k y n Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. dubna 2005,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

123/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

123/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 123/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. května 1999 byla v Montrealu přijata a jménem České republiky podepsána Úmluva o sjednocení některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více