Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 9XVIII., č. 10 15. ZÁŘÍ října 2015 2011 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč EDITORIAL Milí spoluobčané, letní, prázdninové měsíce jsou za námi. Letošní enormně suché a horké léto dělalo radost všem milovníkům slunce a koupání, ale podstatně méně radosti zemědělcům nebo nemocným lidem. To už vůbec nemluvím o lidech pracujících v tom vedru často na přímém slunci. Doporučení odborníků na vyhnutí se zvýšené tělesné námaze a pobytu na slunci mi při pohledu na stavební dělníky přijde jako házení hrachu na stěnu. Abych řekl pravdu, čekám, že každou chvilku zazní z rádia písnička věčného provokatéra Jarka Nohavicy, ale tentokrát ne: Ladovská zima, ale něco jako: Afrika v srdci Evropy. Pan Nohavica zas pobaví celý národ svými verši o tom, jak se: děcka kúpů jenom z povinnosti, cérky majů opálené všecky místa na svém těle a už nejenom ty kolem však vy víte kolem čeho. No a pan doktor Klaus? Ten drží v Ostravě přednášku, že prý globální oteplování nesůvisí s lidsků činnosťů, a už vůbec ne s tými skleníkovými plyny, ale přednášá to v klimatizované hale, bo jinač by mu nestačili utírat pot z brýlí Takové písničce bych se rád a s chutí zasmál, ale příležitostí ke smíchu v horkých měsících moc nebylo. V Kačinovém potoce museli naši rybáři posbírat větší množství leklých ryb, a proto se i naše obec připojila k několika okolním obcím a vyhlásili jsme na čas zákaz odběru vody ze všech přítoků rožnovské Bečvy na našem katastru. K nesnesitelnému vedru se přidal v nemalé části obce i nesnesitelný zápach z čerstvě pohnojených polí, když se družstevníkům kvůli vyprahlosti půdy nepodařilo dostatečně zaorat hnůj. S tím související velké množství much přispělo k pravé venkovské atmosféře. Když si jedna nejmenovaná paní na zápach a mouchy stěžovala, podařilo se mi ji úspěšně vyděsit tím, že do dneška to bylo ještě dobré, protože tekla voda, ale od zítřka už asi ani ta nepoteče. Byl to ale jenom vtip a paní se hned uklidnila. Naštěstí jak vodní nádrž Stanovnica, tak i veselský vodojem měly vody dostatek, i když ve Veselé jsem pro jistotu požádal, aby občané obecní vodou šetřili. Vyhlášení kritického stavu hejtmanem zlínského kraje se zákazem rozdělávání ohně na volných prostranstvích a v blízkosti lesa přišlo na poslední chvíli. Moje pořádkumilovná žena už byla nachystaná se sirkami v ruce na kraji lesa u hromady uschlých okrasných keřů, které si tam delší dobu pečlivě připravovala a těšila se, jak jí to bude dobře hořet. Až s panem hejtmanem budu, musím mu osobně za toto nařízení poděkovat. Myslím, že zachránilo minimálně ten kousek lesa nad naším domem. Starostu by manželka určitě neposlechla, ale když to nařídí hejtman Hezké podzimní dny a dětem šťastný vstup do nového školního roku přeje Jiljí Kubrický z 6. zasedání zastupitelstva obce Zašová konaného dne 28. července Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 7/ Zastupitelstvo obce schválilo změnu plochy č. 11 pracovní verze územního plánu do původního stavu dle stávajícího územního plánu (BI 24) Zastupitelstvo obce schválilo vyřazení obecní plochy, lokalita Pahrobky BI 8 ze zastavitelných ploch určených k individuálnímu bydlení Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a... na odprodej obecních pozemků parc. č. 136/2, 136/3 a 136/4 v k. ú. Zašová za cenu ,- Kč Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a... na převod kanalizačního řadu v délce 118 m do majetku Obce Zašová Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi... a Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36, na převod venkovního vodovodu a splaškové kanalizace z vlastnictví výše uvedených do vlastnictví Obce Zašová a pověřuje starostu podpisem smlouvy Zastupitelstvo obce schválilo Statut Zašovských novin včetně příloh A, B a C Zastupitelstvo obce schválilo, že v případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Zprávy z obce Ing. Anna Mikošková místostarostka obce z 10. schůze Rady obce Zašová konané dne 22. června Rada obce schválila rozpočtové opatření č Rada obce schválila dodatek k pojistné smlouvě s Českou pojišťovnou č na pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob Rada obce schválila žádost příspěvkové organizace ZŠ Zašová o přesun finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervního do investičního fondu Rada obce projednala a rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově. Rada pověřuje starostu obce

2 2 Zašovské noviny 9/2015 podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Rada obce schválila smlouvu uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a Obcí Zašová o pronájmu části pozemku v době konání Zašovské pouti Rada obce schválila posunutí uzávěrky Zašovských novin pro měsíc září na Rada obce schválila licenční smlouvu uzavřenou mezi OSA a Obcí Zašovou Rada obce povoluje konání pouťových zábav na hasičském výletišti v rámci obecně závazné vyhlášky č. 1/ Rada obce schválila dodatek číslo 7 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení 12/2005 ze dne s firmou VAE THERM spol. s r.o. Rada pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku smlouvy Rada obce schválila zveřejnění návrhu odprodeje obecních pozemků parc. č. 136/2, 136/3, 136/4 v k. ú. Zašová Rada obce neschválila záměr odprodeje části par. č. 1533/11 v k. ú. Zašová Rada obce schválila zadání veřejné zakázky ZŠ Zašová Stavební úpravy plynové kotelny a MŠ Zašová Zdroj tepla pro vytápění vítězi výběrového řízení, firmě VAE THERM spol. s r.o., a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo Rada obce schválila pro výkon činnosti TDI k veřejné dotované zakázce MŠ Zašová přírodní hřiště pana Ing. Karla Trlicu a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy Rada obce schválila, na doporučení stavební komise, zadat vypracování projektu pro DUR a pro DSP na Nový chodník Pod Žernovým. Vlastimil Těhan člen rady obce z 11. schůze Rady obce Zašová konané dne 29. června Rada obce schválila rozpočtové opatření č Rada obce schválila zadat zakázku na výrobu nových interiérových dveří a renovaci zárubní v KD Veselá panu Vladislavu Radovi Rada obce schválila zadat veřejnou zakázku MŠ Zašová přírodní hřiště vítězi výběrového řízení firmě Hřiště pod Květinou spol. s r.o., a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Vlastimil Těhan člen rady obce z 12. schůze Rady obce Zašová konané dne 20. července Rada obce schválila poskytnutí dotací na rok 2015 těmto poskytovatelům sociálních služeb: - Domov Alzheimer Darkov o.p.s. 4000,- Kč - Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj ,- Kč a schválila uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a pověřuje starostu podpisem těchto veřejnoprávních smluv Rada obce schválila pojistnou smlouvu uzavřenou s Generali č na havarijní pojištění auta Citroen Evasion Rada obce a schválila zadat veřejnou zakázku na Prodej dřeva z obecních lesů Zašová nahodilá těžba (2) firmě Proxima Lesnická a Dřevařská a.s. a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy Rada obce a schválila zadat veřejnou zakázku na Prodej dřeva z obecních lesů Zašová probírky (1) firmě Proxima Lesnická a Dřevařská a.s. a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Podmokly IV, Teplická 874/4. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení umístění, provozování, opravě a údržbě zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 536, 544/1, 548, 661/1, 661/3, 667/1, 667/3, 775/3, 775/11, 888, 890, 891/2, 911/1, 911/2, 919, 921 a 928 vše v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Podmokly IV, Teplická 874/4. Předmětem smlouvy je uložení zemní kabelové přípojky NNV, NNK do obecního pozemku parc. č v k.ú. Zašová Rada obce schválila záměr směny části obecní parcely č. 1469/3 v k. ú. Zašová Rada obce schválila výkup části parcely č. 337/2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce neschválila záměr odprodeje části obecní parcely č. 2210/1 v k. ú. Zašová Rada obce schválila zdokumentování stavu koryta Zašovského potoka a nařizuje upozornit správce toků Lesy ČR na možná rizika vyplývající z přebujelé vegetace Rada obce schválila jako zpracovatele posouzení ÚP na životní prostředí Ing. Marii Skýbovou, Štítina a pro hodnocení na území Natura 2000 RNDr. Lukáše Mertu, Olomouc. Současně pověřuje starostu obce podpisem smluv Rada obce schválila na provedení rekonstrukcí chodníků u MŠ Zašová a MŠ Veselá firmu Mézl a Janíček s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy Rada obce schválila program 6. zasedání Zastupitelstva obce Zašová. Ing. Anna Mikošková místostarostka obce z 13. schůze Rady obce Zašová konané dne 29. července Rada obce schválila přijetí dotace a Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Pořízení vozidla pro svoz BRO v Zašové a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy Rada obce schválila Doplněk servisní smlouvy o provádění technické péče na stroji Xerox firmou XORS OFFICE spol. s r.o., IČ: , Mariánské náměstí 5, Ostrava Rada obce schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Vybudování počítačové sítě pro OÚ Zašová uzavřené s firmou CS21 Nextnet, s.r.o. - Pobočka Nový Jičín, Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku. Ing. Anna Mikošková místostarostka obce

3 Zašovské noviny 9/2015 ze 14. schůze Rady obce Zašová konané dne 4. srpna Rada obce schválila rozpočtové opatření č Rada obce schválila Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě č. 2678/2009 programového vybaveni CODEXIS s firmou Atlas consulting spol. s r. o., IČ: , Výstavní 292/13, Ostrava Moravská Ostrava 4.1. Rada obce projednala a schválila přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci MŠ Zašová přírodní hřiště a pověřuje starostu obce podpisem Potvrzení o poskytnutí dotace Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí Zašová a firmou Cobbler s.r.o. Zašová na akci Opěrná zeď na fotbalovém hřišti z gabionů a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Ing. Anna Mikošková místostarostka obce z 15. schůze Rady obce Zašová konané dne 19. srpna 2015 Tímto bych chtěla poděkovat OS Ráj za hladký průběh této akce a za svědomitou přípravu, kterou této akci věnovali. Bc. Eliška Krupová Memoriál Ládi Štěpána měl třetí pokračování V Zašové se potřetí sešla rodina, přátelé a kamarádi, kteří měli rádi fotbal i Láďu Štěpána. Již potřetí se v Zašové na konci fotbalové sezony konal Memoriál Ládi Štěpána, vynikajícího člověka a velkého fotbalového nadšence fotbalu. Čtyři týmy uctily sportem a zábavou památku osobnosti valašské kopané. K tradičním týmům Zašovskému Áčku, Starým pánům Zašové a Kozlíkovcům, přijeli na pozvání fotbalisté z Vidče. Každý rok měníme jeden tým podle toho, kam Ladík rád jezdil na fotbalová utkání. Po mančaftu Hrachovce, Vigantic přišli na řadu borci z Videčské sahary. Do Vidče jezdíl Ladík rád nejen kvůli fotbalu, ale miloval i místní udírnu a krkovičku na grilu. V samotném turnaji, ve kterém se zhostil role rozhodčího Ladíkův kamarád a spolupracovník z Valašského Deníku Martin Němec na prvním místě skončili fotbalisté z Vidče, za nimi skončila Zašová Áčko, na bronzovém stupínku skončili Kozlíkovci a na čtvrtém místě skončili staří páni Zašové. Třetí ročník Memoriálu se vydařil, sice nás Ladík trošku z Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 9. Ing. Anna Mikošková Vlastimil Těhan místostarostka obce člen rady obce KULTURA Uplynulé akce Oslavy 70. výročí od ukončení 2. světové války Připomínka 70. let od konce války začala dne podvečerním posezením u grilu. V neděli byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Úvodní slovo dostal, který přivítal všechny návštěvníky u kulturního domu. Poté následovalo poutavé vyprávění pana Paláta a pana Sobotky o tom, jak to probíhalo za 2. světové války v Zašové a Veselé. V sále kulturního domu byla pro návštěvníky připravena výstava vojenských obleků, pomůcek, zbraní apod. Děti se mohly vyfotit a prohlédnout si historická válečná vozidla a mnoho dalšího. fotbalového nebe postrašil, když nám na závěrečný zápas poslal déšť, ale bylo to jen takové malé zlobení se na to, že jsme nebyli jako rodina na prvním místě. Do pozdních večerních hodin jsme vzpomínali a na další ročník už všichni opět leští své kopačky. Lucie Košárková Místní chovatelská výstava drobného zvířectva a ptactva Ve dnech 4. a 5. července uspořádali zašovští chovatelé již 44. místní výstavu drobného zvířectva s expozicí okrasného ptactva. 71 chovatelů z Moravy a Slovenska vystavilo 250 králíků, 142 holubů, 87 ks drůbeže a 110 ks okrasného ptactva. Uděleno bylo celkem 10 pohárů a 39 čestných cen. Uskutečnil se již 2. ročník memoriálu Ladislava Krumpolce zakrslých králíků. Své loňské vítězství obhájila mladá chovatelka Natálie Tomková z Velkých Karlovic na kolekci hermelín červenooký.v prvním ročníku memoriálu Antonína Trávníčka - masná plemena se stal vítězem na králíky novozélandské bílé Josef Křenek z Valašské Bystřice. Z našich členů získali ocenění u králíků Ing. Miroslav Urban - králík moravský modrý, Stanislav Mikulenka vídeňský modrý, mladý chovatel Jakub Gába novozélandský bílý, Jaroslav Vach-

4 4 ník aljaška a Lumír Stolařík - králík zakrslý modrý. U drůbeže získali ocenění Stanislav Mikulenka za vlašky koroptví, René Mužík za zdrobnělé vlašky šedé zlatě lemované, Michal Jůva za sebritky zlaté černě lemované, Jiří Nejedlý za zdrobnělé wyandotky žluté a u odboru holubů získali ocenění Milan Melichařík za české čejky rousné černé šupkaté, Ladislav Žilinský za polské rysy modré bělopruhé, Petr Kristek za kingy červené dominantní, Milan Melichařík za kingy plavé a Ing. Jiří Jadrníček za rakovnické kotrláky černé sedlaté. V budově chovatelského střediska byla instalována prodejní expozice okrasného ptactva. V sobotu odpoledne hrála v chov. areálu živá hudba. Jako vždy bylo připraveno bohaté občerstvení i tombola. I přes tropické teploty, které panovaly po oba dny, se výstava po všech stránkách vydařila a navštívilo ji 677 návštěvníků. V neděli odpoledne výstavu navštívil i náš pan Jiljí Kubrický a zúčastnil se předávání cen. Již nyní Vás chceme pozvat na výstavu v příštím roce, kdy naše organizace oslaví 50. výročí svého založení. Jiří Trtík - jednatel ZO. Dětské odpoledne s večerní zábavou ve Veselé Zašovské noviny 9/ srpna proběhlo na hřišti ve Veselé dětské odpoledne a následně večerní zábava, kterou pořádal Obecní úřad Zašová spolu s SDH Veselá. Ještě před začátkem programu pro děti proběhlo od cvičení dobrovolných hasičů z okrsku Zašová v dálkové dopravě vody a byla tak ověřena připravenost hasičů na zásahy při mimořádných událostech. Mezitím se již na hřišti začali shromažďovat první rodiče s dětmi a začala tak hlavní část programu. Pro děti byla připravena spousta atrakcí, jako nafukovací skluzavka, aquazorbing, střelnice, kolo štěstí a klaunka Marcelka, která dětským programem provázela. Snad nejnavštěvovanější atrakcí (mnohdy také tatínky) se pak stal bagr, který si děti mohly samy vyzkoušet. Zaručeně největší úspěch ale měla ukázka zásahu profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí a letecké ukázky Valašského leteckého klubu. Všechny atrakce byly pro děti zdarma a svou návštěvou nás potěšilo přibližně 250 lidí. Na dětské odpoledne plynule navázala večerní zábava, kde bylo největším tahákem vystoupení kapely The Syrup Kabát revival. A že tak velkou akci Veselá snad ještě nezažila Na hřišti se sešlo přes 350 lidí, takže jsme se pořádně zapotili. Věřím, že i když jsme s akcí takových rozměrů doposud neměli zkušenosti, zvládli jsme ji bez větších problémů a jsme za takovou velkou návštěvu velmi rádi. Myslím, že celkově se nám dětské odpoledne opravdu vydařilo. Děkujeme především Obecnímu úřadu Zašová za zaštítění této akce a dále pak všem, kteří se podíleli na její přípravě, ať už šlo o přípravu areálu, stavění pódia a zastřešení, nebo o zvládnutí organizačního zabezpečení během dne i večera a následného úklidu. Zbyněk Mikulenka starosta SDH Veselá Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Divadlo předplatné Vážení předplatitelé a návštěvníci divadla, dovolujeme si Vás upozornit, že po prázdninové odmlce se k nám znovu vrací divadelní představení. Podzimní část divadelního předplatného odstartuje brněnský spolek Frída s divadelní hrou Jako Thelma a Louise v hlavních rolích s Bárou Munzarovou, Martinem Trnavským, Martou Procházkovou a Radimem Novákem. Divadelní hra se odehraje v pátek v hod. Poslední volné vstupenky zakoupíte v IC Zašová. Cena vstupenky je 250 Kč. Prosíme všechny návštěvníky, aby přišli dostatečně dopředu před začátkem představení a brali ohledy na další návštěvníky. Bc. Eliška Krupová Drakiáda Milí rodiče, přijďte s dětmi v sobotu na Černý kopeček do Zašové. Tady bude od hodin nejvíc foukat vítr. Vezměte si s sebou draky papíráky. Děti se mohou těšit na podzimní olympiádu, pro všechny jsou připraveny medaile, odměny a ceny. K prodeji bude občerstvení v baru U draka. V případě nepříznivého počasí se bude Drakiáda konat v neděli od hodin. Kolektiv MŠ Zašová D MŠ Zašová za podpory Obce Zašová Vás srdečně zve R A K I Á D A V sobotu v hod na Černém kopečku Pro deti ˇ malá podzimní olympiáda odmeny ˇ a ceny. Občerstvení pro deti ˇ i dospelé. ˇ Vstupné dobrovolné. ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ v prípade neprízne počasí - nedele

5 Zašovské noviny 9/2015 Divadlo vzpoura nevěst Vítejte v agentuře Beremese.cz tradice, profesionalita, pozitivní reference! Budete-li se vdávat, nesmíte zapomenout na nic důležitého: sladit kytici s kravatou ženicha, objednat koláčky a hlavně získat duševní klid a vyrovnanost. Na to i mnohem víc je doktorka Zapletalová číslo jedna. Navštivte její psychologický výcvik Já na to mám! zaměřený na zvládání stresu, osobnostní rozvoj a vztahové poradenství. Co všechno předchází tomu nejkrásnějšímu dni v životě ženy? Není toho málo! Nová česká komedie o ženách nejen pro ženy psaná ženami přímo pro herečky a jednoho herce Městského divadla Zlín. Od 15. září 2015 bude probíhat v Informačním centru Zašová předprodej vstupenek na toto divadelní představení. práce, neboť zdi ve vlhkém kostele byly někde značně narušené a zvětralé. Největší problém byly lavice - kam s nimi? Ale i to se podařilo vyřešit tím, že se jednoduše položily na boční stranu a hned bylo v kostele dosti prostoru pro pohyb věží. Práce šla malířům rodinné firmy z Hošťálkovského království rychle od ruky, a tak v sobotu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie , byly práce dokončeny i s úklidem. Na úklid kostela přišlo totiž tolik lidí (ze Zašové, Veselé i ze Stříteže), že kostel brzy zářil čistotou a bohoslužby následující neděli mohly probíhat už v kostele. Předchozí neděle to možné nebylo, a tak jsme museli sloužit mši sv. buď na farní zahradě nebo v sále místního Kulturního domu. 5 Kinoautomat se vrátil A to dokonce i do Zašové Pokud si mohu dovolit citovat věci, které jsem se o kinoautomatu dočetla, v roce 1967 se na něj stávaly fronty, poté musel kvůli politice vymizet a byl uschován do trezoru. Nyní se kinoautomat vrátil zpět a už opět nějaký čas vítá diváky. A proto je nám velkým potěšením, že další akcí, která bude probíhat v Kulturním domě Zašové v hod je právě kinoautomat, který bude po celou dobu uvádět známý herec Tomáš Matonoha. Neváhejte a přijďte si pro vstupenky do Informačního centra Zašová. Cena vstupenky 150 Kč. V případě velkého zájmu se uskuteční dvě představení. Těšíme se Vás! Bc. Eliška Krupová FARNOST ZAŠOVÁ Výmalba kostela v Zašové V minulých měsících proběhla výmalba fary a kostela Navštívení Panny Marie v Zašové. Naposledy se kostel shodou okolností maloval rovněž v srpnu, před 43 lety - roku Současnou výmalbu provedla firma Kompletní stavební práce - Jaroslav Jelínek z Ratiboře. Začalo se už v červnu výmalbou přízemí fary (chodby a zákristie). Po pouti, v polovině července, nastoupila firma na nejdůležitější prostor - vnitřek kostela. Nemuselo se stavět lešení - malovalo se ze dvou vysokých věží a jedné menší věže, kterou bezplatně zapůjčila ZŠ Zašová. Přípravné práce zabraly několik dní: přikrytí oltářů, varhan, sundání soch, obrazů, pokrytí podlahy. Nutné byly také zednické Při opravě se objevily také původní konsekrační kříže z r. 1742, kdy byl kostel 29. července posvěcen. Tyto kříže budou zrestaurovány a podle možností také namalovány kopie těchto křížů v celém kostele. Při výmalbě oken v presbytáři se zjistilo, že rám vitráží je dosti zkorodovaný a také samotné vitráže potřebují opravu. Doufejme, že se podaří na opravu i těchto oken získat časem finance z některých dotačních titulů. Celková cena výmalby činila ,- Kč. Obec Zašová přispěla částkou ,- Kč. Pan Miroslav Posád částkou ,- Kč a také mnozí dárci na tuto akci přispěli podle svých možností, buď při sbírkách nebo osobně. Štědrým dárcům děkujeme a díky nim celá akce skončila bez dluhů. Práce jak na kostele, říkali jsme si ty požehnané dny a vše jsme svěřovali Panně Marii, patronce naší obce. Díky modlitbám mnohých a zvláště Matky Boží, se nikomu nic nestalo a vše bylo zdárně ukončeno. Ale ne nadlouho: kostel potřebuje natřít zvenčí od země až po věže a střechu. Snad se podaří sehnat peníze i na to. Děkuji spolehlivé firmě Jelínek, všem pracovníkům, dárcům a brigádníkům za úspěšné dílo. Kostel se nyní skví čistotou a zve každého k návštěvě. Kupodivu také zvuk varhan a hlasů se v kostele nese libozvučněji. Proto na poděkování za výmalbu kostela se uskuteční koncert v neděli v P. Jiří Polášek, farář

6 6 Koncert vážné hudby v Zašové Jako poděkování za vymalování kostela Vás Římskokatolická farnost Zašová zve na koncert, který proběhne v kostele Navštívení Panny Marie v neděli v 18 hodin. V nově vymalovaném kostele zazní vážná hudba a bude se i natáčet. Vstupné je dobrovolné. Hlavního organizátora koncertu, pana Karla Plocka, jsme poprosili o pár slov do Zašovských novin: Milí přátelé, těším se na setkání s Vámi na koncertě 4. října 2015 v zašovském kostele. Ve spolupráci s renomovanými umělci představíme program skladeb Mistrů hudebního klasicismu. Naši skladatelé té doby (br. Vraničtí, F. Kramář, J. V. Stamic, J. Kř.Vaňhal a mnoho dalších) jsou respektovanými osobnostmi evropských hudebních dějin a už jen poznávat jejich dílo a osudy, je velmi zajímavý zážitek. Našim autorům klasicismu se věnuji také jako hudební vydavatel. Část koncertu v Zašové bude také natočena a použita pro pokračování edice CD skladeb mistrů 18. století v novodobých premiérách. Za organizátory koncertu - Karel Plocek, hudebník + vydavatel Matuštíková Zdeňka Krčmářová Marie Zašovské noviny 9/ let 89 let Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu. OÚ Zašová KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (září - říjen) 16. září Pečujeme o své tělo 23. září 18. výročí založení Klubu důchodců 30. září Vtipné odpoledne...v 17 hodin výbor Klubu 7. říjen Veselé odpoledne...hraje Marta 15. říjen Pečujeme o své zdraví SPORT SDH Veselá Letní tábor SDH Veselá Společenská kronika našich občanů Vzpomínky Dne 26. srpna 2015 by oslavil 89. narozeniny pan František Křenek, dlouholetý člen Valašského krůžku Zašovjan a ČSPO. Vzpomeňte, prosím, s námi a věnujte mu tichou vzpomínku. Egyptská říše se hroutí, mocný faraon Soferhotep náhle bez potomka zemřel. Kdo nastoupí na prázdný trůn? Pouze ten, kterému se podaří na památku faraona Soferhotepa postavit nejskvostnější hrobku a pyramidu, která bude čnít až k nebesům. Takto začal letošní tábor SDH Veselá ve Velkém újezdě, kterého se zúčastnilo přibližně 25 dětí. Prožili jsme spolu týden plný her a dobrodružství, které mezi námi postupně vytvořily téměř rodinnou atmosféru. Hry byly zaměřeny nejen na fyzickou zdatnost ale mnohdy také na bystrost a postřeh. Tábory pořádá SDH Veselá již tradičně a dle ohlasů dětí i rodičů snad nebudeme mít o zájemce nouzi ani v dalších letech. Podrobný popis programu celého tábora a fotografie naleznete na Zbyněk Mikulenka starosta SDH Veselá S láskou vzpomíná zarmoucená rodina. Jubilanti V měsíci červenci a srpnu oslavili své narozeniny a jubilea (jubilanti 80, 85 a více) Čáňová Anna Janošková Jaromíra Chudějová Josefa Urban Jan Ondřejová Evženie Maléřová Marie 80 let 80 let 80 let 86 let 87 let 87 let Cvičení Cardio power training MAREK PISKLÁK OSOBNÍ FITNESS TRENÉR S trénováním jiných lidí jsem začal teprve letos, avšak ve cvičení

7 Zašovské noviny 9/2015 a zdravém životním stylu nejsem žádný nováček. Začínal jsem už ve svých osmnácti letech, kdy jsem chodil do místního fitness centra a učil se od nabouchaných borců. Postupně jsem poznával správné techniky posilování a způsoby volby cviků pro zvýšení požadovaného efektu. Asi šest let zpátky jsem se začal zajímat o kardio cvičení. Tímto typem cvičení lze docílit jak spalování tuků, tak i zvýšení fyzické kondice. Stačí si hlídat svůj srdeční tep. A tím to všechno začalo. Potřeboval jsem shodit pár kilo dolů, upravil jsem si jídelníček a výsledy přišly velmi brzy. Užíval jsem si každou minutu kardio cvičení a těšil jsem se na to každý den. Člověk po něm spálí energii, a má neskutečnou radost ze sebe, že protentokrát už to dal bez přestávky. Tím se postupně začala budovat myšlenka, že bych mohl vést i ostatní k tomuto cvičení. Trenérský kurz jsem si udělal loni v květnu a dokopala mě do něj moje manželka. Za to jí moc děkuji, protože nyní mohu dělat to, co mě baví a naplňuje. Co Vám tedy mohu nabídnout: Profesionální přístup Cvičení není jen fyzická záležitost, ale vyžaduje i hodně teoretických znalostí a schopností. Každý jednotlivec potřebuje specifický způsob komunikace, ať už je to dané v rozdílnosti jeho cíle cvičení nebo stupněm fyzické kondice. Proto své individuální cvičební plány přizpůsobuji na míru každého klienta. Snažím se, aby mí zákazníci cvičili pro radost a příjemné zacházení s nimi je jeden z mých základních principů. Na své klienty plně dohlížím po celou dobu jejich tréninku, který trvá přesně 60 min. Takovýto trénink zahrnuje důkladné zahřátí těla, protažení, samotný trénink zaměřený na individuální potřeby klienta a znovu protažení celého těla. Společně pak hodnotíme jeho výkon. Znalosti racionálního stravování Zdraví a dobrá tělesná pohoda nejsou jen výsledkem cvičení, ale také výživy, která tvoří až 70 %. Zbývajících 30 % tvoří dostatek pohybu, spánku, duševní pohoda a relaxace. Cardio & Power Training Další myšlenkou bylo mé cvičební plány přiblížit širší veřejnosti. Proto jsem se rozhodl pro hromadné unisex tréninky, které jsou Vstupné: 90 Kč/hod Co si vzít sebou: pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv se světlou podrážkou, ručník, pití, karimatku a dobrou náladu Marek Pisklák Pilates Orientální tance a latino fit Fotbal 7 Turnaj o Polický pohár Zašovská přípravka nastoupila do nové fotbalové sezóny turnajem v Policích, kde i přes malý počet hráčů dokázali předvést výborné výkony a umístit se na krásném třetím místě. Góly: Tomáš Golasovský 9, Sebík Salomon 9, Tobík Nejedlý 5, Dominik Krupa 2, Michal Dobrozemský 2, Šimon Béna 1, Patrik Krupa 1. Tomáš Golasovský postaveny na principech kardio cvičení, ale i posilování svalů. Protože pokud chceme tvarovat své tělo, není potřeba jen pálit tuky, ale i posílit své svaly. Ať jste ve sportu nováčci nebo již otřelí sportovci, přijďte si trénink vyzkoušet a prověřit svou kondici. Na trénincích panuje vždy dobrá atmosféra, a zaručuji, že budete odcházet s pocitem, že jste pro své tělo udělali maximum. Tímto bych Vás chtěl pozvat na své Cardio & Power Tréninky pro veřejnost. Kde: Kulturní Dům Zašová, taneční sál v 1. patře Kdy: každý čtvrtek od do 19.30

8 8 Zašovské noviny 9/2015 VAŠE PŘÍSPĚVKY Setkání účastníků zájezdu do Chorvatska Pokud jste žáky základní školy Zašová nebo tuto školu navštěvují Vaše děti, určitě jste už slyšeli o každoročním červnovém zájezdu do Chorvatska pro děti i dospělé, který spolupořádá paní vychovatelka Drahomíra Opálková. I tímto rokem žáci a rodiče navštívili Chorvatsko. Letos byli ubytovaní na krásném ostrově Mandre. Tématem letošního zájezdu byla cesta do školy čar a kouzel - do Bradavic. A že do Chorvatska přiletělo velké množství čarodějů a čarodějnic ze Zašové! V Chorvatsku se - jako každým rokem - zpívalo, tančilo, ale hlavně se bavilo. V Chorvatsku se lidé, ani kouzelníci, rozhodně nenudí. Zábavu jsme si užili i o měsíc později. Každým rokem se na začátku srpna koná sraz pro všechny účastníky zájezdu. Čekalo na nás bohaté občerstvení, výborný guláš od pana Halašty a spousta zábavných zážitků. A protože se zúčastnilo 14 dětí a 17 dospělých, tak jsme nudu ani nemohli poznat. Někteří z nás si zahráli fotbal, do kterého se postupně přidávali i dospělí. Na promítacím plátně jsme se dívali na videa z minulého a letošního zájezdu, která nás opravdu pobavila. Pustili jsme si i film Konečně doma, takže jsme se cítili jako v opravdovém letním kině. Na závěr večera jsme šli na stezku odvahy, a pokud nás nevystrašila strašidla k smrti, tak jsme získali sladkou odměnu. Celý večer jsme si moc užili a stále jsme se smáli. Kolem půlnoci se dospělí s dětmi rozcházeli do svých domovů, ale ti nejodvážnější z nás zůstali, aby mohli přespat ve stanu. Ale skončilo to tím, že ve stanu spal jenom jeden z nás a my ostatní jsme spali pod širákem a pozorovali jsme Perseidy. Už se těšíme na další rok. Určitě si zase užijeme zábavu! Tak ahoj za rok! ;-) Barbora Balášová, 7. třída Obec slaví... Vždy, když končí letopočet pětkou, má naše obec výročí půlkulaté - první písemná zmínka o Zašové se totiž datuje rokem A jelikož velké oslavy v roce tedy při oslavách 600. let probíhaly , připomeňme si naše půlkulaté oslavy 645 let obce vzpomínkou na tuto akci z kroniky souboru Zašovjan: Oslavy byly zahájeny v sobotu 19. září slavnostním zasedáním MNV a večer byla slavnostní veselice občanů. V neděli dopoledne bylo odhalení sousoší Valašské rodiny, které vytvořil zašovský rodák a samouk František Pavlica. Při tomto aktu koncertovala krojovaná dechovka Zašovjanka a pořad uváděl strýček Josef Špůrek. Odpoledne se seřadil velmi početný průvod v historických krojích, všechno jelo na koních - trubači, korouhevníci a pak šlechta a panstvo pana Jana z Voku. Celou historickou scénu sestavil a řídil profesor Arnošt Kubeša z Valašského Meziříčí. Kostýmy byly zapůjčeny z národního divadla v Ostravě. Krojovaný průvod za doprovodu dechovky a četného občanstva dorazil na fotbalové hřiště, kde se po slavnostním zahájení provedla celá historická scéna. Soubor v ní účinkoval jako robotný lid, některé děcka ve valašských krojích obsluhovaly pány při šlechtické hostině. Po skončení byla na hřišti volná zábava dlouho do večera...

9 Zašovské noviny 9/ Tuto a mnohé jiné vzpomínky, vztahující se k historii obcí Zašová a Veselá najdete na stránkách Přiložená fotografie je z oslav 600 let. Pavel Trčka INZERCE Firma Cobbler s.r.o., provozovna Dřevovýroba Vidče nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo smrk, tzv. kostky. Dům služeb Nutriční poradna, - Iveta Bechná tel.: Kadeřnictvní - Pavla Schwarzová, tel.: Kosmetika - Dana Davidová, tel.: Vhodné k okamžitému roztápění či topení. Úplně odpadá pracné řezání a celoroční sušení před topnou sezónou. Cena platná na dodávky do 30. listopadu 2015: - vlečka objem 5,5 prms ,- Kč vč. DPH + doprava - kontejner objem 13,5 prms ,- Kč vč. DPH + doprava Dopravu zajistíme, platba hotově při dovozu. Objednávky nejlépe em na mobil: , tel. / fax:

10 10 Zašovské noviny 9/2015 INFORMAČNÍ CENTRUM Otevírací doba informačního centra Provoz informačního centra se od 1. září 2015 vrátil z letní otevírací doby na stálou. Na Vaši návštěvu se těší pracovnice informačního centra. Infocentrum LUŠTĚNÍ PRO DĚTI Spoj tečky v pořadí čísel. Do řádku pod obrázkem napiš, co je na obrázku. Obr. č. 2:... Obr. č. 1:... Obr. č. 3:... Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ , DIČ - CZ Reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 3. každého měsíce - tisk Grafia Nova Zašová - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. září 2015.

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 234/2007 ze dne

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 33. KONANÉ DNE 8.7.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 33. KONANÉ DNE 8.7.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 33 KONANÉ DNE 8.7.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 63. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více