Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 9XVIII., č. 10 15. ZÁŘÍ října 2015 2011 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč EDITORIAL Milí spoluobčané, letní, prázdninové měsíce jsou za námi. Letošní enormně suché a horké léto dělalo radost všem milovníkům slunce a koupání, ale podstatně méně radosti zemědělcům nebo nemocným lidem. To už vůbec nemluvím o lidech pracujících v tom vedru často na přímém slunci. Doporučení odborníků na vyhnutí se zvýšené tělesné námaze a pobytu na slunci mi při pohledu na stavební dělníky přijde jako házení hrachu na stěnu. Abych řekl pravdu, čekám, že každou chvilku zazní z rádia písnička věčného provokatéra Jarka Nohavicy, ale tentokrát ne: Ladovská zima, ale něco jako: Afrika v srdci Evropy. Pan Nohavica zas pobaví celý národ svými verši o tom, jak se: děcka kúpů jenom z povinnosti, cérky majů opálené všecky místa na svém těle a už nejenom ty kolem však vy víte kolem čeho. No a pan doktor Klaus? Ten drží v Ostravě přednášku, že prý globální oteplování nesůvisí s lidsků činnosťů, a už vůbec ne s tými skleníkovými plyny, ale přednášá to v klimatizované hale, bo jinač by mu nestačili utírat pot z brýlí Takové písničce bych se rád a s chutí zasmál, ale příležitostí ke smíchu v horkých měsících moc nebylo. V Kačinovém potoce museli naši rybáři posbírat větší množství leklých ryb, a proto se i naše obec připojila k několika okolním obcím a vyhlásili jsme na čas zákaz odběru vody ze všech přítoků rožnovské Bečvy na našem katastru. K nesnesitelnému vedru se přidal v nemalé části obce i nesnesitelný zápach z čerstvě pohnojených polí, když se družstevníkům kvůli vyprahlosti půdy nepodařilo dostatečně zaorat hnůj. S tím související velké množství much přispělo k pravé venkovské atmosféře. Když si jedna nejmenovaná paní na zápach a mouchy stěžovala, podařilo se mi ji úspěšně vyděsit tím, že do dneška to bylo ještě dobré, protože tekla voda, ale od zítřka už asi ani ta nepoteče. Byl to ale jenom vtip a paní se hned uklidnila. Naštěstí jak vodní nádrž Stanovnica, tak i veselský vodojem měly vody dostatek, i když ve Veselé jsem pro jistotu požádal, aby občané obecní vodou šetřili. Vyhlášení kritického stavu hejtmanem zlínského kraje se zákazem rozdělávání ohně na volných prostranstvích a v blízkosti lesa přišlo na poslední chvíli. Moje pořádkumilovná žena už byla nachystaná se sirkami v ruce na kraji lesa u hromady uschlých okrasných keřů, které si tam delší dobu pečlivě připravovala a těšila se, jak jí to bude dobře hořet. Až s panem hejtmanem budu, musím mu osobně za toto nařízení poděkovat. Myslím, že zachránilo minimálně ten kousek lesa nad naším domem. Starostu by manželka určitě neposlechla, ale když to nařídí hejtman Hezké podzimní dny a dětem šťastný vstup do nového školního roku přeje Jiljí Kubrický z 6. zasedání zastupitelstva obce Zašová konaného dne 28. července Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 7/ Zastupitelstvo obce schválilo změnu plochy č. 11 pracovní verze územního plánu do původního stavu dle stávajícího územního plánu (BI 24) Zastupitelstvo obce schválilo vyřazení obecní plochy, lokalita Pahrobky BI 8 ze zastavitelných ploch určených k individuálnímu bydlení Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a... na odprodej obecních pozemků parc. č. 136/2, 136/3 a 136/4 v k. ú. Zašová za cenu ,- Kč Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a... na převod kanalizačního řadu v délce 118 m do majetku Obce Zašová Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi... a Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36, na převod venkovního vodovodu a splaškové kanalizace z vlastnictví výše uvedených do vlastnictví Obce Zašová a pověřuje starostu podpisem smlouvy Zastupitelstvo obce schválilo Statut Zašovských novin včetně příloh A, B a C Zastupitelstvo obce schválilo, že v případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Zprávy z obce Ing. Anna Mikošková místostarostka obce z 10. schůze Rady obce Zašová konané dne 22. června Rada obce schválila rozpočtové opatření č Rada obce schválila dodatek k pojistné smlouvě s Českou pojišťovnou č na pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob Rada obce schválila žádost příspěvkové organizace ZŠ Zašová o přesun finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervního do investičního fondu Rada obce projednala a rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově. Rada pověřuje starostu obce

2 2 Zašovské noviny 9/2015 podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Rada obce schválila smlouvu uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a Obcí Zašová o pronájmu části pozemku v době konání Zašovské pouti Rada obce schválila posunutí uzávěrky Zašovských novin pro měsíc září na Rada obce schválila licenční smlouvu uzavřenou mezi OSA a Obcí Zašovou Rada obce povoluje konání pouťových zábav na hasičském výletišti v rámci obecně závazné vyhlášky č. 1/ Rada obce schválila dodatek číslo 7 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení 12/2005 ze dne s firmou VAE THERM spol. s r.o. Rada pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku smlouvy Rada obce schválila zveřejnění návrhu odprodeje obecních pozemků parc. č. 136/2, 136/3, 136/4 v k. ú. Zašová Rada obce neschválila záměr odprodeje části par. č. 1533/11 v k. ú. Zašová Rada obce schválila zadání veřejné zakázky ZŠ Zašová Stavební úpravy plynové kotelny a MŠ Zašová Zdroj tepla pro vytápění vítězi výběrového řízení, firmě VAE THERM spol. s r.o., a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo Rada obce schválila pro výkon činnosti TDI k veřejné dotované zakázce MŠ Zašová přírodní hřiště pana Ing. Karla Trlicu a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy Rada obce schválila, na doporučení stavební komise, zadat vypracování projektu pro DUR a pro DSP na Nový chodník Pod Žernovým. Vlastimil Těhan člen rady obce z 11. schůze Rady obce Zašová konané dne 29. června Rada obce schválila rozpočtové opatření č Rada obce schválila zadat zakázku na výrobu nových interiérových dveří a renovaci zárubní v KD Veselá panu Vladislavu Radovi Rada obce schválila zadat veřejnou zakázku MŠ Zašová přírodní hřiště vítězi výběrového řízení firmě Hřiště pod Květinou spol. s r.o., a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Vlastimil Těhan člen rady obce z 12. schůze Rady obce Zašová konané dne 20. července Rada obce schválila poskytnutí dotací na rok 2015 těmto poskytovatelům sociálních služeb: - Domov Alzheimer Darkov o.p.s. 4000,- Kč - Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj ,- Kč a schválila uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a pověřuje starostu podpisem těchto veřejnoprávních smluv Rada obce schválila pojistnou smlouvu uzavřenou s Generali č na havarijní pojištění auta Citroen Evasion Rada obce a schválila zadat veřejnou zakázku na Prodej dřeva z obecních lesů Zašová nahodilá těžba (2) firmě Proxima Lesnická a Dřevařská a.s. a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy Rada obce a schválila zadat veřejnou zakázku na Prodej dřeva z obecních lesů Zašová probírky (1) firmě Proxima Lesnická a Dřevařská a.s. a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Podmokly IV, Teplická 874/4. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti, spočívající ve zřízení umístění, provozování, opravě a údržbě zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 536, 544/1, 548, 661/1, 661/3, 667/1, 667/3, 775/3, 775/11, 888, 890, 891/2, 911/1, 911/2, 919, 921 a 928 vše v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Podmokly IV, Teplická 874/4. Předmětem smlouvy je uložení zemní kabelové přípojky NNV, NNK do obecního pozemku parc. č v k.ú. Zašová Rada obce schválila záměr směny části obecní parcely č. 1469/3 v k. ú. Zašová Rada obce schválila výkup části parcely č. 337/2 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce neschválila záměr odprodeje části obecní parcely č. 2210/1 v k. ú. Zašová Rada obce schválila zdokumentování stavu koryta Zašovského potoka a nařizuje upozornit správce toků Lesy ČR na možná rizika vyplývající z přebujelé vegetace Rada obce schválila jako zpracovatele posouzení ÚP na životní prostředí Ing. Marii Skýbovou, Štítina a pro hodnocení na území Natura 2000 RNDr. Lukáše Mertu, Olomouc. Současně pověřuje starostu obce podpisem smluv Rada obce schválila na provedení rekonstrukcí chodníků u MŠ Zašová a MŠ Veselá firmu Mézl a Janíček s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy Rada obce schválila program 6. zasedání Zastupitelstva obce Zašová. Ing. Anna Mikošková místostarostka obce z 13. schůze Rady obce Zašová konané dne 29. července Rada obce schválila přijetí dotace a Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Pořízení vozidla pro svoz BRO v Zašové a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy Rada obce schválila Doplněk servisní smlouvy o provádění technické péče na stroji Xerox firmou XORS OFFICE spol. s r.o., IČ: , Mariánské náměstí 5, Ostrava Rada obce schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Vybudování počítačové sítě pro OÚ Zašová uzavřené s firmou CS21 Nextnet, s.r.o. - Pobočka Nový Jičín, Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku. Ing. Anna Mikošková místostarostka obce

3 Zašovské noviny 9/2015 ze 14. schůze Rady obce Zašová konané dne 4. srpna Rada obce schválila rozpočtové opatření č Rada obce schválila Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě č. 2678/2009 programového vybaveni CODEXIS s firmou Atlas consulting spol. s r. o., IČ: , Výstavní 292/13, Ostrava Moravská Ostrava 4.1. Rada obce projednala a schválila přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci MŠ Zašová přírodní hřiště a pověřuje starostu obce podpisem Potvrzení o poskytnutí dotace Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi obcí Zašová a firmou Cobbler s.r.o. Zašová na akci Opěrná zeď na fotbalovém hřišti z gabionů a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Ing. Anna Mikošková místostarostka obce z 15. schůze Rady obce Zašová konané dne 19. srpna 2015 Tímto bych chtěla poděkovat OS Ráj za hladký průběh této akce a za svědomitou přípravu, kterou této akci věnovali. Bc. Eliška Krupová Memoriál Ládi Štěpána měl třetí pokračování V Zašové se potřetí sešla rodina, přátelé a kamarádi, kteří měli rádi fotbal i Láďu Štěpána. Již potřetí se v Zašové na konci fotbalové sezony konal Memoriál Ládi Štěpána, vynikajícího člověka a velkého fotbalového nadšence fotbalu. Čtyři týmy uctily sportem a zábavou památku osobnosti valašské kopané. K tradičním týmům Zašovskému Áčku, Starým pánům Zašové a Kozlíkovcům, přijeli na pozvání fotbalisté z Vidče. Každý rok měníme jeden tým podle toho, kam Ladík rád jezdil na fotbalová utkání. Po mančaftu Hrachovce, Vigantic přišli na řadu borci z Videčské sahary. Do Vidče jezdíl Ladík rád nejen kvůli fotbalu, ale miloval i místní udírnu a krkovičku na grilu. V samotném turnaji, ve kterém se zhostil role rozhodčího Ladíkův kamarád a spolupracovník z Valašského Deníku Martin Němec na prvním místě skončili fotbalisté z Vidče, za nimi skončila Zašová Áčko, na bronzovém stupínku skončili Kozlíkovci a na čtvrtém místě skončili staří páni Zašové. Třetí ročník Memoriálu se vydařil, sice nás Ladík trošku z Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 9. Ing. Anna Mikošková Vlastimil Těhan místostarostka obce člen rady obce KULTURA Uplynulé akce Oslavy 70. výročí od ukončení 2. světové války Připomínka 70. let od konce války začala dne podvečerním posezením u grilu. V neděli byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Úvodní slovo dostal, který přivítal všechny návštěvníky u kulturního domu. Poté následovalo poutavé vyprávění pana Paláta a pana Sobotky o tom, jak to probíhalo za 2. světové války v Zašové a Veselé. V sále kulturního domu byla pro návštěvníky připravena výstava vojenských obleků, pomůcek, zbraní apod. Děti se mohly vyfotit a prohlédnout si historická válečná vozidla a mnoho dalšího. fotbalového nebe postrašil, když nám na závěrečný zápas poslal déšť, ale bylo to jen takové malé zlobení se na to, že jsme nebyli jako rodina na prvním místě. Do pozdních večerních hodin jsme vzpomínali a na další ročník už všichni opět leští své kopačky. Lucie Košárková Místní chovatelská výstava drobného zvířectva a ptactva Ve dnech 4. a 5. července uspořádali zašovští chovatelé již 44. místní výstavu drobného zvířectva s expozicí okrasného ptactva. 71 chovatelů z Moravy a Slovenska vystavilo 250 králíků, 142 holubů, 87 ks drůbeže a 110 ks okrasného ptactva. Uděleno bylo celkem 10 pohárů a 39 čestných cen. Uskutečnil se již 2. ročník memoriálu Ladislava Krumpolce zakrslých králíků. Své loňské vítězství obhájila mladá chovatelka Natálie Tomková z Velkých Karlovic na kolekci hermelín červenooký.v prvním ročníku memoriálu Antonína Trávníčka - masná plemena se stal vítězem na králíky novozélandské bílé Josef Křenek z Valašské Bystřice. Z našich členů získali ocenění u králíků Ing. Miroslav Urban - králík moravský modrý, Stanislav Mikulenka vídeňský modrý, mladý chovatel Jakub Gába novozélandský bílý, Jaroslav Vach-

4 4 ník aljaška a Lumír Stolařík - králík zakrslý modrý. U drůbeže získali ocenění Stanislav Mikulenka za vlašky koroptví, René Mužík za zdrobnělé vlašky šedé zlatě lemované, Michal Jůva za sebritky zlaté černě lemované, Jiří Nejedlý za zdrobnělé wyandotky žluté a u odboru holubů získali ocenění Milan Melichařík za české čejky rousné černé šupkaté, Ladislav Žilinský za polské rysy modré bělopruhé, Petr Kristek za kingy červené dominantní, Milan Melichařík za kingy plavé a Ing. Jiří Jadrníček za rakovnické kotrláky černé sedlaté. V budově chovatelského střediska byla instalována prodejní expozice okrasného ptactva. V sobotu odpoledne hrála v chov. areálu živá hudba. Jako vždy bylo připraveno bohaté občerstvení i tombola. I přes tropické teploty, které panovaly po oba dny, se výstava po všech stránkách vydařila a navštívilo ji 677 návštěvníků. V neděli odpoledne výstavu navštívil i náš pan Jiljí Kubrický a zúčastnil se předávání cen. Již nyní Vás chceme pozvat na výstavu v příštím roce, kdy naše organizace oslaví 50. výročí svého založení. Jiří Trtík - jednatel ZO. Dětské odpoledne s večerní zábavou ve Veselé Zašovské noviny 9/ srpna proběhlo na hřišti ve Veselé dětské odpoledne a následně večerní zábava, kterou pořádal Obecní úřad Zašová spolu s SDH Veselá. Ještě před začátkem programu pro děti proběhlo od cvičení dobrovolných hasičů z okrsku Zašová v dálkové dopravě vody a byla tak ověřena připravenost hasičů na zásahy při mimořádných událostech. Mezitím se již na hřišti začali shromažďovat první rodiče s dětmi a začala tak hlavní část programu. Pro děti byla připravena spousta atrakcí, jako nafukovací skluzavka, aquazorbing, střelnice, kolo štěstí a klaunka Marcelka, která dětským programem provázela. Snad nejnavštěvovanější atrakcí (mnohdy také tatínky) se pak stal bagr, který si děti mohly samy vyzkoušet. Zaručeně největší úspěch ale měla ukázka zásahu profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí a letecké ukázky Valašského leteckého klubu. Všechny atrakce byly pro děti zdarma a svou návštěvou nás potěšilo přibližně 250 lidí. Na dětské odpoledne plynule navázala večerní zábava, kde bylo největším tahákem vystoupení kapely The Syrup Kabát revival. A že tak velkou akci Veselá snad ještě nezažila Na hřišti se sešlo přes 350 lidí, takže jsme se pořádně zapotili. Věřím, že i když jsme s akcí takových rozměrů doposud neměli zkušenosti, zvládli jsme ji bez větších problémů a jsme za takovou velkou návštěvu velmi rádi. Myslím, že celkově se nám dětské odpoledne opravdu vydařilo. Děkujeme především Obecnímu úřadu Zašová za zaštítění této akce a dále pak všem, kteří se podíleli na její přípravě, ať už šlo o přípravu areálu, stavění pódia a zastřešení, nebo o zvládnutí organizačního zabezpečení během dne i večera a následného úklidu. Zbyněk Mikulenka starosta SDH Veselá Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Divadlo předplatné Vážení předplatitelé a návštěvníci divadla, dovolujeme si Vás upozornit, že po prázdninové odmlce se k nám znovu vrací divadelní představení. Podzimní část divadelního předplatného odstartuje brněnský spolek Frída s divadelní hrou Jako Thelma a Louise v hlavních rolích s Bárou Munzarovou, Martinem Trnavským, Martou Procházkovou a Radimem Novákem. Divadelní hra se odehraje v pátek v hod. Poslední volné vstupenky zakoupíte v IC Zašová. Cena vstupenky je 250 Kč. Prosíme všechny návštěvníky, aby přišli dostatečně dopředu před začátkem představení a brali ohledy na další návštěvníky. Bc. Eliška Krupová Drakiáda Milí rodiče, přijďte s dětmi v sobotu na Černý kopeček do Zašové. Tady bude od hodin nejvíc foukat vítr. Vezměte si s sebou draky papíráky. Děti se mohou těšit na podzimní olympiádu, pro všechny jsou připraveny medaile, odměny a ceny. K prodeji bude občerstvení v baru U draka. V případě nepříznivého počasí se bude Drakiáda konat v neděli od hodin. Kolektiv MŠ Zašová D MŠ Zašová za podpory Obce Zašová Vás srdečně zve R A K I Á D A V sobotu v hod na Černém kopečku Pro deti ˇ malá podzimní olympiáda odmeny ˇ a ceny. Občerstvení pro deti ˇ i dospelé. ˇ Vstupné dobrovolné. ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ v prípade neprízne počasí - nedele

5 Zašovské noviny 9/2015 Divadlo vzpoura nevěst Vítejte v agentuře Beremese.cz tradice, profesionalita, pozitivní reference! Budete-li se vdávat, nesmíte zapomenout na nic důležitého: sladit kytici s kravatou ženicha, objednat koláčky a hlavně získat duševní klid a vyrovnanost. Na to i mnohem víc je doktorka Zapletalová číslo jedna. Navštivte její psychologický výcvik Já na to mám! zaměřený na zvládání stresu, osobnostní rozvoj a vztahové poradenství. Co všechno předchází tomu nejkrásnějšímu dni v životě ženy? Není toho málo! Nová česká komedie o ženách nejen pro ženy psaná ženami přímo pro herečky a jednoho herce Městského divadla Zlín. Od 15. září 2015 bude probíhat v Informačním centru Zašová předprodej vstupenek na toto divadelní představení. práce, neboť zdi ve vlhkém kostele byly někde značně narušené a zvětralé. Největší problém byly lavice - kam s nimi? Ale i to se podařilo vyřešit tím, že se jednoduše položily na boční stranu a hned bylo v kostele dosti prostoru pro pohyb věží. Práce šla malířům rodinné firmy z Hošťálkovského království rychle od ruky, a tak v sobotu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie , byly práce dokončeny i s úklidem. Na úklid kostela přišlo totiž tolik lidí (ze Zašové, Veselé i ze Stříteže), že kostel brzy zářil čistotou a bohoslužby následující neděli mohly probíhat už v kostele. Předchozí neděle to možné nebylo, a tak jsme museli sloužit mši sv. buď na farní zahradě nebo v sále místního Kulturního domu. 5 Kinoautomat se vrátil A to dokonce i do Zašové Pokud si mohu dovolit citovat věci, které jsem se o kinoautomatu dočetla, v roce 1967 se na něj stávaly fronty, poté musel kvůli politice vymizet a byl uschován do trezoru. Nyní se kinoautomat vrátil zpět a už opět nějaký čas vítá diváky. A proto je nám velkým potěšením, že další akcí, která bude probíhat v Kulturním domě Zašové v hod je právě kinoautomat, který bude po celou dobu uvádět známý herec Tomáš Matonoha. Neváhejte a přijďte si pro vstupenky do Informačního centra Zašová. Cena vstupenky 150 Kč. V případě velkého zájmu se uskuteční dvě představení. Těšíme se Vás! Bc. Eliška Krupová FARNOST ZAŠOVÁ Výmalba kostela v Zašové V minulých měsících proběhla výmalba fary a kostela Navštívení Panny Marie v Zašové. Naposledy se kostel shodou okolností maloval rovněž v srpnu, před 43 lety - roku Současnou výmalbu provedla firma Kompletní stavební práce - Jaroslav Jelínek z Ratiboře. Začalo se už v červnu výmalbou přízemí fary (chodby a zákristie). Po pouti, v polovině července, nastoupila firma na nejdůležitější prostor - vnitřek kostela. Nemuselo se stavět lešení - malovalo se ze dvou vysokých věží a jedné menší věže, kterou bezplatně zapůjčila ZŠ Zašová. Přípravné práce zabraly několik dní: přikrytí oltářů, varhan, sundání soch, obrazů, pokrytí podlahy. Nutné byly také zednické Při opravě se objevily také původní konsekrační kříže z r. 1742, kdy byl kostel 29. července posvěcen. Tyto kříže budou zrestaurovány a podle možností také namalovány kopie těchto křížů v celém kostele. Při výmalbě oken v presbytáři se zjistilo, že rám vitráží je dosti zkorodovaný a také samotné vitráže potřebují opravu. Doufejme, že se podaří na opravu i těchto oken získat časem finance z některých dotačních titulů. Celková cena výmalby činila ,- Kč. Obec Zašová přispěla částkou ,- Kč. Pan Miroslav Posád částkou ,- Kč a také mnozí dárci na tuto akci přispěli podle svých možností, buď při sbírkách nebo osobně. Štědrým dárcům děkujeme a díky nim celá akce skončila bez dluhů. Práce jak na kostele, říkali jsme si ty požehnané dny a vše jsme svěřovali Panně Marii, patronce naší obce. Díky modlitbám mnohých a zvláště Matky Boží, se nikomu nic nestalo a vše bylo zdárně ukončeno. Ale ne nadlouho: kostel potřebuje natřít zvenčí od země až po věže a střechu. Snad se podaří sehnat peníze i na to. Děkuji spolehlivé firmě Jelínek, všem pracovníkům, dárcům a brigádníkům za úspěšné dílo. Kostel se nyní skví čistotou a zve každého k návštěvě. Kupodivu také zvuk varhan a hlasů se v kostele nese libozvučněji. Proto na poděkování za výmalbu kostela se uskuteční koncert v neděli v P. Jiří Polášek, farář

6 6 Koncert vážné hudby v Zašové Jako poděkování za vymalování kostela Vás Římskokatolická farnost Zašová zve na koncert, který proběhne v kostele Navštívení Panny Marie v neděli v 18 hodin. V nově vymalovaném kostele zazní vážná hudba a bude se i natáčet. Vstupné je dobrovolné. Hlavního organizátora koncertu, pana Karla Plocka, jsme poprosili o pár slov do Zašovských novin: Milí přátelé, těším se na setkání s Vámi na koncertě 4. října 2015 v zašovském kostele. Ve spolupráci s renomovanými umělci představíme program skladeb Mistrů hudebního klasicismu. Naši skladatelé té doby (br. Vraničtí, F. Kramář, J. V. Stamic, J. Kř.Vaňhal a mnoho dalších) jsou respektovanými osobnostmi evropských hudebních dějin a už jen poznávat jejich dílo a osudy, je velmi zajímavý zážitek. Našim autorům klasicismu se věnuji také jako hudební vydavatel. Část koncertu v Zašové bude také natočena a použita pro pokračování edice CD skladeb mistrů 18. století v novodobých premiérách. Za organizátory koncertu - Karel Plocek, hudebník + vydavatel Matuštíková Zdeňka Krčmářová Marie Zašovské noviny 9/ let 89 let Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu. OÚ Zašová KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (září - říjen) 16. září Pečujeme o své tělo 23. září 18. výročí založení Klubu důchodců 30. září Vtipné odpoledne...v 17 hodin výbor Klubu 7. říjen Veselé odpoledne...hraje Marta 15. říjen Pečujeme o své zdraví SPORT SDH Veselá Letní tábor SDH Veselá Společenská kronika našich občanů Vzpomínky Dne 26. srpna 2015 by oslavil 89. narozeniny pan František Křenek, dlouholetý člen Valašského krůžku Zašovjan a ČSPO. Vzpomeňte, prosím, s námi a věnujte mu tichou vzpomínku. Egyptská říše se hroutí, mocný faraon Soferhotep náhle bez potomka zemřel. Kdo nastoupí na prázdný trůn? Pouze ten, kterému se podaří na památku faraona Soferhotepa postavit nejskvostnější hrobku a pyramidu, která bude čnít až k nebesům. Takto začal letošní tábor SDH Veselá ve Velkém újezdě, kterého se zúčastnilo přibližně 25 dětí. Prožili jsme spolu týden plný her a dobrodružství, které mezi námi postupně vytvořily téměř rodinnou atmosféru. Hry byly zaměřeny nejen na fyzickou zdatnost ale mnohdy také na bystrost a postřeh. Tábory pořádá SDH Veselá již tradičně a dle ohlasů dětí i rodičů snad nebudeme mít o zájemce nouzi ani v dalších letech. Podrobný popis programu celého tábora a fotografie naleznete na Zbyněk Mikulenka starosta SDH Veselá S láskou vzpomíná zarmoucená rodina. Jubilanti V měsíci červenci a srpnu oslavili své narozeniny a jubilea (jubilanti 80, 85 a více) Čáňová Anna Janošková Jaromíra Chudějová Josefa Urban Jan Ondřejová Evženie Maléřová Marie 80 let 80 let 80 let 86 let 87 let 87 let Cvičení Cardio power training MAREK PISKLÁK OSOBNÍ FITNESS TRENÉR S trénováním jiných lidí jsem začal teprve letos, avšak ve cvičení

7 Zašovské noviny 9/2015 a zdravém životním stylu nejsem žádný nováček. Začínal jsem už ve svých osmnácti letech, kdy jsem chodil do místního fitness centra a učil se od nabouchaných borců. Postupně jsem poznával správné techniky posilování a způsoby volby cviků pro zvýšení požadovaného efektu. Asi šest let zpátky jsem se začal zajímat o kardio cvičení. Tímto typem cvičení lze docílit jak spalování tuků, tak i zvýšení fyzické kondice. Stačí si hlídat svůj srdeční tep. A tím to všechno začalo. Potřeboval jsem shodit pár kilo dolů, upravil jsem si jídelníček a výsledy přišly velmi brzy. Užíval jsem si každou minutu kardio cvičení a těšil jsem se na to každý den. Člověk po něm spálí energii, a má neskutečnou radost ze sebe, že protentokrát už to dal bez přestávky. Tím se postupně začala budovat myšlenka, že bych mohl vést i ostatní k tomuto cvičení. Trenérský kurz jsem si udělal loni v květnu a dokopala mě do něj moje manželka. Za to jí moc děkuji, protože nyní mohu dělat to, co mě baví a naplňuje. Co Vám tedy mohu nabídnout: Profesionální přístup Cvičení není jen fyzická záležitost, ale vyžaduje i hodně teoretických znalostí a schopností. Každý jednotlivec potřebuje specifický způsob komunikace, ať už je to dané v rozdílnosti jeho cíle cvičení nebo stupněm fyzické kondice. Proto své individuální cvičební plány přizpůsobuji na míru každého klienta. Snažím se, aby mí zákazníci cvičili pro radost a příjemné zacházení s nimi je jeden z mých základních principů. Na své klienty plně dohlížím po celou dobu jejich tréninku, který trvá přesně 60 min. Takovýto trénink zahrnuje důkladné zahřátí těla, protažení, samotný trénink zaměřený na individuální potřeby klienta a znovu protažení celého těla. Společně pak hodnotíme jeho výkon. Znalosti racionálního stravování Zdraví a dobrá tělesná pohoda nejsou jen výsledkem cvičení, ale také výživy, která tvoří až 70 %. Zbývajících 30 % tvoří dostatek pohybu, spánku, duševní pohoda a relaxace. Cardio & Power Training Další myšlenkou bylo mé cvičební plány přiblížit širší veřejnosti. Proto jsem se rozhodl pro hromadné unisex tréninky, které jsou Vstupné: 90 Kč/hod Co si vzít sebou: pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv se světlou podrážkou, ručník, pití, karimatku a dobrou náladu Marek Pisklák Pilates Orientální tance a latino fit Fotbal 7 Turnaj o Polický pohár Zašovská přípravka nastoupila do nové fotbalové sezóny turnajem v Policích, kde i přes malý počet hráčů dokázali předvést výborné výkony a umístit se na krásném třetím místě. Góly: Tomáš Golasovský 9, Sebík Salomon 9, Tobík Nejedlý 5, Dominik Krupa 2, Michal Dobrozemský 2, Šimon Béna 1, Patrik Krupa 1. Tomáš Golasovský postaveny na principech kardio cvičení, ale i posilování svalů. Protože pokud chceme tvarovat své tělo, není potřeba jen pálit tuky, ale i posílit své svaly. Ať jste ve sportu nováčci nebo již otřelí sportovci, přijďte si trénink vyzkoušet a prověřit svou kondici. Na trénincích panuje vždy dobrá atmosféra, a zaručuji, že budete odcházet s pocitem, že jste pro své tělo udělali maximum. Tímto bych Vás chtěl pozvat na své Cardio & Power Tréninky pro veřejnost. Kde: Kulturní Dům Zašová, taneční sál v 1. patře Kdy: každý čtvrtek od do 19.30

8 8 Zašovské noviny 9/2015 VAŠE PŘÍSPĚVKY Setkání účastníků zájezdu do Chorvatska Pokud jste žáky základní školy Zašová nebo tuto školu navštěvují Vaše děti, určitě jste už slyšeli o každoročním červnovém zájezdu do Chorvatska pro děti i dospělé, který spolupořádá paní vychovatelka Drahomíra Opálková. I tímto rokem žáci a rodiče navštívili Chorvatsko. Letos byli ubytovaní na krásném ostrově Mandre. Tématem letošního zájezdu byla cesta do školy čar a kouzel - do Bradavic. A že do Chorvatska přiletělo velké množství čarodějů a čarodějnic ze Zašové! V Chorvatsku se - jako každým rokem - zpívalo, tančilo, ale hlavně se bavilo. V Chorvatsku se lidé, ani kouzelníci, rozhodně nenudí. Zábavu jsme si užili i o měsíc později. Každým rokem se na začátku srpna koná sraz pro všechny účastníky zájezdu. Čekalo na nás bohaté občerstvení, výborný guláš od pana Halašty a spousta zábavných zážitků. A protože se zúčastnilo 14 dětí a 17 dospělých, tak jsme nudu ani nemohli poznat. Někteří z nás si zahráli fotbal, do kterého se postupně přidávali i dospělí. Na promítacím plátně jsme se dívali na videa z minulého a letošního zájezdu, která nás opravdu pobavila. Pustili jsme si i film Konečně doma, takže jsme se cítili jako v opravdovém letním kině. Na závěr večera jsme šli na stezku odvahy, a pokud nás nevystrašila strašidla k smrti, tak jsme získali sladkou odměnu. Celý večer jsme si moc užili a stále jsme se smáli. Kolem půlnoci se dospělí s dětmi rozcházeli do svých domovů, ale ti nejodvážnější z nás zůstali, aby mohli přespat ve stanu. Ale skončilo to tím, že ve stanu spal jenom jeden z nás a my ostatní jsme spali pod širákem a pozorovali jsme Perseidy. Už se těšíme na další rok. Určitě si zase užijeme zábavu! Tak ahoj za rok! ;-) Barbora Balášová, 7. třída Obec slaví... Vždy, když končí letopočet pětkou, má naše obec výročí půlkulaté - první písemná zmínka o Zašové se totiž datuje rokem A jelikož velké oslavy v roce tedy při oslavách 600. let probíhaly , připomeňme si naše půlkulaté oslavy 645 let obce vzpomínkou na tuto akci z kroniky souboru Zašovjan: Oslavy byly zahájeny v sobotu 19. září slavnostním zasedáním MNV a večer byla slavnostní veselice občanů. V neděli dopoledne bylo odhalení sousoší Valašské rodiny, které vytvořil zašovský rodák a samouk František Pavlica. Při tomto aktu koncertovala krojovaná dechovka Zašovjanka a pořad uváděl strýček Josef Špůrek. Odpoledne se seřadil velmi početný průvod v historických krojích, všechno jelo na koních - trubači, korouhevníci a pak šlechta a panstvo pana Jana z Voku. Celou historickou scénu sestavil a řídil profesor Arnošt Kubeša z Valašského Meziříčí. Kostýmy byly zapůjčeny z národního divadla v Ostravě. Krojovaný průvod za doprovodu dechovky a četného občanstva dorazil na fotbalové hřiště, kde se po slavnostním zahájení provedla celá historická scéna. Soubor v ní účinkoval jako robotný lid, některé děcka ve valašských krojích obsluhovaly pány při šlechtické hostině. Po skončení byla na hřišti volná zábava dlouho do večera...

9 Zašovské noviny 9/ Tuto a mnohé jiné vzpomínky, vztahující se k historii obcí Zašová a Veselá najdete na stránkách Přiložená fotografie je z oslav 600 let. Pavel Trčka INZERCE Firma Cobbler s.r.o., provozovna Dřevovýroba Vidče nabízí k prodeji suché, nařezané palivové dřevo smrk, tzv. kostky. Dům služeb Nutriční poradna, - Iveta Bechná tel.: Kadeřnictvní - Pavla Schwarzová, tel.: Kosmetika - Dana Davidová, tel.: Vhodné k okamžitému roztápění či topení. Úplně odpadá pracné řezání a celoroční sušení před topnou sezónou. Cena platná na dodávky do 30. listopadu 2015: - vlečka objem 5,5 prms ,- Kč vč. DPH + doprava - kontejner objem 13,5 prms ,- Kč vč. DPH + doprava Dopravu zajistíme, platba hotově při dovozu. Objednávky nejlépe em na mobil: , tel. / fax:

10 10 Zašovské noviny 9/2015 INFORMAČNÍ CENTRUM Otevírací doba informačního centra Provoz informačního centra se od 1. září 2015 vrátil z letní otevírací doby na stálou. Na Vaši návštěvu se těší pracovnice informačního centra. Infocentrum LUŠTĚNÍ PRO DĚTI Spoj tečky v pořadí čísel. Do řádku pod obrázkem napiš, co je na obrázku. Obr. č. 2:... Obr. č. 1:... Obr. č. 3:... Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ , DIČ - CZ Reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 3. každého měsíce - tisk Grafia Nova Zašová - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. září 2015.

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, jsme krátce v podzimních dnech letošního roku. Pokud počasí dovolí, čekají nás práce na zahrádce, úklid listí a samozřejmě sběr ovoce a dalších výpěstků. Lehce také v tomto období již

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 04. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více