Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139"

Transkript

1 Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Právní a organizační 83/1.1 Výběr dodavatele v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Vypracování projektové dokumentace na vodovod Frýdlant n.o. Nová Dědina lokalita Za Čeladenkou III. a IV. etapa 1. vybrat dodavatele a uzavřít smlouvu o dílo v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Vypracování projektové dokumentace na vodovod Frýdlant n.o. Nová Dědina lokalita Za Čeladenkou III. a IV. etapa, se společností VODING HRANICE, spol. s r.o., se sídlem Zborovská 583, Hranice I Město, IČ: , dle přílohy 4. předloženého materiálu 2. vyloučit z účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Vypracování projektové dokumentace na vodovod Frýdlant n.o. Nová Dědina lokalita Za Čeladenkou III. a IV. etapa dodavatele Ing. Ladislava Holčáka, místem podnikání V Zahradách 2245/185, Ostrava Poruba, IČ: /1.2 Výběr dodavatele v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava zpevněných ploch, vodovodu a veřejného osvětlení na hřbitově ve Frýdlantu nad Ostravicí vybrat dodavatele a uzavřít smlouvu o dílo v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava zpevněných ploch, vodovodu a veřejného osvětlení na hřbitově ve Frýdlantu nad Ostravicí, se společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s., se sídlem Slezská 2766, Frýdek-Místek, IČ: , dle přílohy 4. předloženého materiálu 83/1.3 Vyřízení námitek dodavatele proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem Dodávka elektřiny pro město Frýdlant nad Ostravicí, jím zřízené příspěvkové organizace a občany města Frýdlant nad Ostravicí 1. vyhovuje námitkám v souladu s ustanovením 245 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podaným společností Amper Market, a.s. proti rozhodnutí Rady města Frýdlant nad Ostravicí ze dne usnesením č. 81/3.5 o zrušení zadávacího řízení ve věci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem Dodávka elektřiny pro město Frýdlant nad Ostravicí, jím zřízené příspěvkové organizace a občany města Frýdlant nad Ostravicí 2. zrušuje usnesení č. 81/3.5 přijaté dne ve znění: 1. zrušit zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem Dodávka elektřiny pro město Frýdlant nad Ostravicí, jím zřízené příspěvkové organizace a občany města Frýdlant nad Ostravicí 3. vybrat dodavatele a uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN v zadávacím řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem Dodávka elektřiny pro město Frýdlant 1

2 nad Ostravicí, jím zřízené příspěvkové organizace a občany města Frýdlant nad Ostravicí, se společností Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4, IČ: /1.4 Zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Dodávka elektřiny pro město Frýdlant nad Ostravicí a jím zřízené příspěvkové organizace zrušit zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Dodávka elektřiny pro město Frýdlant nad Ostravicí a jím zřízené příspěvkové organizace Vnitřní věci a obecní živnostenský úřad 83/2.1 Návrh na schválení výjimky prodloužení pořádání veřejnosti přístupného kulturního podniku dle obecně závazné vyhlášky města Frýdlantu nad Ostravicí č. 3/2010 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a skončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku (dále též jako OZV č. 3/2010 ) Návrh na schválení záměru nájmu či výpůjčky pozemků parc. č. 202/1 a 202/2 nacházejících se v katastrálním území Frýdlant nad Ostravicí, vlastníka města Frýdlant nad Ostravicí 1. výjimku prodloužení pořádání veřejnosti přístupného kulturního podniku Pivní ples 2018, konaného v sále Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí v době od 18:00 hod. dne do 3:00 hod. dne , pro pořadatele Beskydské sdružení kultury a sportu o.s., se sídlem Ondřejnická 1722, , Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant, IČ: , zastoupeného na základě plné moci fyzickou osobou, a to v souladu s Čl. I odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Frýdlantu nad Ostravicí č. 3/2010 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a skončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 2. ne záměr pronájmu pozemků parc.č. 202/1, zeleň/ostatní plocha, o výměře 715 m 2, a parc.č. 202/2, jiná plocha/ostatní plocha, o výměře 66 m 2, oba v katastrálním území Frýdlant nad Ostravicí, Beskydskému sdružení kultury a sportu o.s., se sídlem Ondřejnická 1722, , Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant, IČ: , zastoupenému na základě plné moci fyzickou osobou či Kulturnímu centru Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkové organizaci, se sídlem Hlavní 1755, , Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant, IČ: , za účelem umístění stanu pro catering v rámci konání veřejnosti přístupného kulturního podniku Pivní ples 2018 ve dnech až ne záměr výpůjčky pozemků parc.č. 202/1, zeleň/ostatní plocha, o výměře 715 m 2, a parc.č. 202/2, jiná plocha/ostatní plocha, o výměře 66 m 2, oba v katastrálním území Frýdlant nad Ostravicí, Beskydskému sdružení kultury a sportu o.s., se sídlem Ondřejnická 1722, , Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant, IČ: , zastoupenému na základě plné moci fyzickou osobou či Kulturnímu centru Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkové organizaci, se sídlem Hlavní 1755, , Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant, IČ: , za účelem umístění stanu pro catering v rámci konání veřejnosti přístupného kulturního podniku Pivní ples 2018 ve dnech až

3 83/2.2 Návrh na schválení výjimky prodloužení pořádání veřejnosti přístupného kulturního podniku dle obecně závazné vyhlášky města Frýdlantu nad Ostravicí č. 3/2010, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a skončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku (dále též jako OZV č. 3/2010 ) výjimku prodloužení pořádání veřejnosti přístupného kulturního podniku s názvem FRÝDLANTSKÝ DISKOPŘÍPĚH vol. 2, konaného v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí v době od 19:00 hodin dne do 03:00 hodin dne , pro pořadatele, paní Kateřinu Kouřilovou, se sídlem Palackého 1432, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ , IČ: , a to v souladu s Čl. I odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Frýdlantu nad Ostravicí č. 3/2010 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a skončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku Školství a kultura 83/3.1 Žádost Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, o souhlasné stanovisko města s bezúplatným převodem vyřazeného majetku organizace souhlasí s uzavřením darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod vlastnického práva ke 2 ks vyřazených házenkářských branek, mezi Základní školou Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: , a SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Lubno, se sídlem Lubno 179, Frýdlant, Frýdlant nad Ostravicí, IČ: , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 83/3.2 Přesun finančních prostředků 1. v rámci změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2017 prováděné radou města formou rozpočtového opatření přesun rozpočtových prostředků ve výši Kč z 4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zv. režimem, organizace 984 Humanizace Domova pro seniory a položky 6121 Budovy, stavby, haly na 3412 Sportovní zařízení v majetku obce, organizaci 403 Modulární pumptrack a položku 6122 stroje, přístroje a zařízení 2. v rámci změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2017 prováděné radou města formou rozpočtového opatření přesun rozpočtovaných prostředků ve výši Kč z 3412 Sportovní zařízení v majetku obce, organizace 403 modulární pumptrack, položka 6121 budovy, haly a stavby na 3412 Sportovní zařízení v majetku obce, organizace 403 modulární pumptrack, položka 6122 stroje, přístroje a zařízení 83/3.3 Licenční smlouva dle čl. 8 odst. (7) Směrnice rady města č. 3/2015, o veřejných zakázkách malého rozsahu, přidělit veřejnou zakázku a uzavřít licenční smlouvu č , jejímž předmětem je zprostředkovávat široké veřejnosti nestranné a objektivní informace o činnosti Města Frýdlant nad Ostravicí prostřednictvím šíření pořadu v programu POLAR i jinými způsoby, se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, Ostrava-Mariánské Hory, IČ: , za podmínky zajištění 3

4 příslušného finančního krytí v rámci rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Doprava 83/4.1 Petice Žádost o řešení porušování rychlosti v obci Lubno odpověď na petici Žádost o řešení porušování rychlosti v obci Lubno, jež bude zaslána fyzické osobě, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s připomínkou: odpověď na petici bude doplněna o text, jehož obsahem bude sdělení osobě, která podala petici, že RM požaduje po Moravskoslezském kraji řešení této situace vhodným způsobem, neboť jde o lokalitu, která nedisponuje chodníkem, tudíž je bezpečnost občanů ohrožena rychle projíždějícími vozidly Majetek a investice 83/5.1 Dodatek č. 5 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících uzavřít Dodatek č. 5 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 13/DPS/FM/K/13 ze dne , jehož předmětem je úprava množství převzaté odpadní vody a ceny za odvádění převzatých odpadních vod, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, PSČ Ostrava, IČ: , dle přílohy č. 2 k předloženému materiálu 83/5.2 Podnět na řešení užívání části pozemku parc.č. 917 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí vymezením užívání parkovacích míst města nesouhlasí s vymezením čtyř parkovacích míst na pozemcích ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí pro fyzickou osobu za účelem plánované realizace výstavby bytů v budově č.p na ul. Hlavní ve Frýdlantu nad Ostravicí 83/5.3 Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu, prodloužení vodovodního řadu pro 3 RD uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu, jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování vodovodního řadu v pozemku parc.č. 1312/13, v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, který je ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, za jednorázovou úhradu 750,- Kč/bm i započatý + DPH, s fyzickou osobou dle přílohy č. 3 k předloženému materiálu 83/5.4 Dokumentace pro změnu územního řízení pro stavbu Brána Beskyd I uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) provozovatelem, společností ČEZ Distribuce a.s. uzavřít smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) č. 17_SOBS01_ se společností ČEZ Distribuce, 4

5 a.s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ: , dle přílohy č. 1 k předloženému materiálu Finanční 83/6.1 Rozpočtové opatření Rady města Frýdlant nad Ostravicí č. 15 rozpočtové opatření Rady města Frýdlant nad Ostravicí č. 15 pro rok 2017, dle přílohy č. 1 k předloženému materiálu s připomínkou: přijaté finanční prostředky ve formě neinvestiční dotace určené na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku 2017 budou zaúčtovány do rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 83/7.1 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdlant nad Ostravicí ukládá Městskému úřadu Frýdlant nad Ostravicí zabezpečit realizaci usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí v přijatém znění RNDr. Helena Pešatová v. r. Mgr. David Pavliska v. r. starostka města místostarosta města 5

102/2.2 Návrh na schválení výjimky z OZV č. 3/2010 Frýdlantská tančírna Rada města schvaluje

102/2.2 Návrh na schválení výjimky z OZV č. 3/2010 Frýdlantská tančírna Rada města schvaluje U s n e s e n í ze 102. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 30. 10. 2018 od 8:00 hodin v budově MěÚ čp. 3 Právní a organizační 102/1.1 Výběr dodavatele v zadávacím řízení k veřejné zakázce

Více

U s n e s e n í z 84. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 7:00 hodin v budově MěÚ na Náměstí čp. 3

U s n e s e n í z 84. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 7:00 hodin v budově MěÚ na Náměstí čp. 3 U s n e s e n í z 84. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 11. 1. 2018 v 7:00 hodin v budově MěÚ na Náměstí čp. 3 Tajemnice 84/1.1 Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2016 pro tvorbu a užití Sociálního

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

4/1.2 Zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Stavební úpravy budovy ZŠ Nová Ves č. p. 32

4/1.2 Zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Stavební úpravy budovy ZŠ Nová Ves č. p. 32 U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 17. 01. 2019 od 06:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 3 Právní a organizační 4/1.1 Doplnění jednacího řádu zastupitelstva

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

U s n e s e n í. ze 31. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 15. 05. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 31. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 15. 05. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 31. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 15. 05. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 31/1.1 Návrh na změnu člena Kontrolního výboru

Více

OZV 101/3.2 3/2015 3/2015 ) TIPSPORT BAR

OZV 101/3.2 3/2015 3/2015 ) TIPSPORT BAR U s n e s e n í ze 101. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 04. 10. 2018 od 8:00 hodin v budově MěÚ čp. 3 Tajemnice 101/1.1 Stanovení celkového počtu zaměstnanců města - navýšení počtu

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Usnesení ze 70. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 3

Usnesení ze 70. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 3 Usnesení ze 70. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 13.07.2017 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 3 Starostka 70/1.1 Pracovní cesta do města Turzovka na Slovensku dle Zásad

Více

jmenuje s účinností od fyzickou osobu do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, a to na dobu neurčitou

jmenuje s účinností od fyzickou osobu do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, a to na dobu neurčitou Usnesení z 18. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 13.08.2019 od 07:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 3 Starostka 18/1.1 Zpráva o činnosti Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne 27.09.2018 čís. 2260/118/18-2274/118/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Výpis z usnesení 81. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 7. června 2018

Výpis z usnesení 81. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 7. června 2018 Výpis z usnesení 81. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 7. června 2018 1/ Kontrola usnesení 81/432 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) předložené zprávy o činnosti komise

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

U s n e s e n í. 6/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 6/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 6. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 15. 09. 2011 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 6/1.1 Program 6. zasedání

Více

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1504/78/17 1) schvaluje program 78. schůze

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

U s n e s e n í ze 78. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 08:00 hodin v budově MěÚ na Náměstí čp. 3

U s n e s e n í ze 78. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 08:00 hodin v budově MěÚ na Náměstí čp. 3 U s n e s e n í ze 78. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 10.10.2017 v 08:00 hodin v budově MěÚ na Náměstí čp. 3 Právní a organizační 78/1.1 Zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné

Více

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp.

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. U s n e s e n í z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 13.12.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 19/1.1 Program

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Rada obce Usnesením č. 10/84 souhlasí s čerpáním prostředků na žáka dle návrhů předložených řediteli PO.

Rada obce Usnesením č. 10/84 souhlasí s čerpáním prostředků na žáka dle návrhů předložených řediteli PO. OBEC Mosty u Jablunkova USNESENÍ z 10. schůze Rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 18.02.2019 Usnesením č. 10/82 schvaluje pořad 10. schůze rady obce. Usnesením č. 10/83 rozhodla schválit rozpočtové

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Rada města 1. schvaluje 2. uděluje

Rada města 1. schvaluje  2. uděluje U s n e s e n í z 92. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 10. 5. 2018 od 7:00 hodin v budově MěÚ čp. 3 Právní a organizační 92/1.1 Určení maximální výše kupní ceny (maximální výše podání)

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2162/113/ /113/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 113. schůze Rady města Fulnek konané dne 28.08.2018 čís. 2162/113/18-2182/113/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 25. ledna /2016/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 25. ledna /2016/RM I. RM bere na vědomí: USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 25. ledna 2016 2/2016/RM 02.2016/2RM-b) Rada Města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled o neplacení nájemného z bytů

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Vnitřní věci a obecní živnostenský úřad 89/2.1 Návrh na schválení výjimky prodloužení pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků

Vnitřní věci a obecní živnostenský úřad 89/2.1 Návrh na schválení výjimky prodloužení pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků U s n e s e n í z 89. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 5. 4. 2018 v 7:00 hodin v budově MěÚ na Náměstí čp. 3 Právní a organizační 89/1.1 Zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce

Více

8/2.3 Návrh na rozpočtové opatření z důvodu poskytnutí členských příspěvků Svazu měst a obcí ČR za rok 2019 Rada města schvaluje

8/2.3 Návrh na rozpočtové opatření z důvodu poskytnutí členských příspěvků Svazu měst a obcí ČR za rok 2019 Rada města schvaluje U s n e s e n í Z 8. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 14. 03. 2019 od 07:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 3 Právní a organizační 8/1.1 Zahájení zadávacího řízení k veřejné

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

103. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

103. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 103. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 04. 2018 Kontrola usnesení 103/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 103/2. Rada města

Více

Usnesení 91. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. července 2018

Usnesení 91. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. července 2018 Usnesení 91. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. července 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1756/91/18 1) schvaluje program 91. schůze

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne 14. 04. 2015 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/14/2015 Rada obce Baška schválila program 14. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 usnesení 2/14/2015

Více

U s n e s e n í 94/1.1 Prodej osobního vozidla Škoda Octavia Combi Rada města 1. rozhodla 2. schvaluje

U s n e s e n í 94/1.1 Prodej osobního vozidla Škoda Octavia Combi Rada města 1. rozhodla 2. schvaluje U s n e s e n í z 94. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 7. 6. 2018 od 7:00 hodin v budově MěÚ čp. 3 Právní a organizační 94/1.1 Prodej osobního vozidla Škoda Octavia Combi zahájit výběrové

Více

U snesení. z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.10.2014 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.10.2014 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.10.2014 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Právní a organizační 83/1.1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE JESENICE

VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE JESENICE číslo 12/2015 ze dne 19.05. 2015 Usnesení číslo 308/15-RO12 ze dne 19. 05. 2015 Schvaluje program zasedání Rady obce Jesenice číslo 12/2015 dne 19. května 2015 Usnesení číslo 309/15-RO12 ze dne 19.05.

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í 99/1.1 Z

U s n e s e n í 99/1.1 Z U s n e s e n í z 99. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 7. 9. 2018 od 7:00 hodin v budově MěÚ čp. 3 Starostka 99/1.1 Z Zhodnocení činnosti výborů ZM a komisí RM za rok 2018, návrh peněžitých

Více

1/82/RM/2018 Program schůze RM

1/82/RM/2018 Program schůze RM Rada města Příbora U S N E S E N Í 8 2. s c h ů z e R a d y m ě s t a P ř í b o r a k o n a n é v m i m o ř á d n é m t e r m í n u d n e 1 7. 0 7. 2 0 1 8 v z a s e d a c í m í s t n o s t i r a d y m

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 82. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 11. června 2018 čís. 917/82 933/82 1/6 917/82 Rada městského obvodu Martinov 11. června 2018

Více

Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018

Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018 Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1720/89/18 1) schvaluje program 89. schůze rady

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 2. 2012 od 16,00 hodin

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 55. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 9. září 2013 čís. 788/55 801/55 1/5 788/55 Rada městského obvodu Martinov 9. září 2013 1) b

Více

s připomínkou: úpravy termínu provádění díla od do v zadávací dokumentaci

s připomínkou: úpravy termínu provádění díla od do v zadávací dokumentaci U s n e s e n í z 88. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 20. 3. 2018 v 7:00 hodin v budově MěÚ na Náměstí čp. 3 Právní a organizační 88/1.1 Zrušení a opětovné zahájení zadávacího řízení

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Frýdlant nad Ostravicí, IČ , Ing. Ivo Vantucha a to ode dne , tento den je prvním dnem výkonu funkce člena dozorčí rady

Frýdlant nad Ostravicí, IČ , Ing. Ivo Vantucha a to ode dne , tento den je prvním dnem výkonu funkce člena dozorčí rady U s n e s e n í Z 2. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 12. 12. 2018 od 10:30 hodin v budově MěÚ čp. 3 Místostarosta 2/1.1 Volba členů dozorčí rady společnosti T E R M O Frýdlant n.o.

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 1/ Kontrola usnesení 13/100 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/2019 13/101

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 11. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 23.6.2015 Toto usnesení je upraveno podle zákona č. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů 216/11/RM/2015

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 330/17/15 schvaluje program 17. schůze rady

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 0823/RMOb-SB/1418/46-0836/RMOb-SB/1418/46 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

starostu k podpisu předávacího protokolu

starostu k podpisu předávacího protokolu z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 18. 12. 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 77/1734.) Rada městského

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 98. schůze Rady města Hostinné, konané dne 18.10.2017 1496/98/RM/2017 Schválení programu 98. schůze rady města program 98. schůze: 1. Schválení programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1553/80/18 1) schvaluje program 80. schůze rady

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 50. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. září 2016 50/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí, přehled činnosti muzejního pedagoga za školní rok 2015/2016 včetně informací

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

- 1077/RMOb-Mich/1418/74

- 1077/RMOb-Mich/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2017 čís. 1059/RMOb-Mich/1418/74-1077/RMOb-Mich/1418/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

U s n e s e n í ze 49. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané v 08:55 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 3

U s n e s e n í ze 49. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané v 08:55 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 3 U s n e s e n í ze 49. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané 11.10.2016 v 08:55 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 3 Tajemnice 49/1.1 Změna organizační struktury a navýšení počtu zaměstnanců

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne

Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne Zápis a usnesení z jednání RM č. 10/2019 ze dne 21.3.2019 Návrh č. 63/2019 Výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě pod zámkem, Kosmonosy, I. etapa I.

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby "Stavební úpravy AZ Bělská včetně výstavby chodníku" předloženou společností SHB,

dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby Stavební úpravy AZ Bělská včetně výstavby chodníku předloženou společností SHB, z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 25. 9. 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 69/1597.) Rada městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 37. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 17. září 2012 čís. 517/37 534/37 1/6 517/37 Rada městského obvodu Martinov 17. září 2012 žádost

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 61. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 18:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 61. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 18:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 61. schůze Rady obce Baška, konané dne 20.12.2016 na OÚ Baška v 18:00 hod 1/61/2016 Rada obce Baška schválila program 61. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Více

Usnesení ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast, konané dne (součást zápisu ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast z

Usnesení ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast, konané dne (součást zápisu ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast z Usnesení ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast, konané dne 27. 9. 2018 (součást zápisu ze zasedání 138. schůze Rady města Chrast z 27. 9. 2018) Rada města schvaluje: RM/459/2018 - navržený program

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Zápis č. 4/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Zápis č. 4/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Zápis č. 4/2012 ze 4. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 22. února 2012 V Horních Bludovicích dne 22. února

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 16. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 16. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 16. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 13. 10. 2015 Toto usnesení je upraveno podle zákona č. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů 319/16/RM/2015

Více

1/ Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za IV. Q

1/ Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za IV. Q U S N E S E N Í z 1. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 11. ledna 2012 1/001-2012 - Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za IV. Q.

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané 15. května 2018, ve 14:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více