Co je štěstí? Zdroj Internet. Ne však každý o štěstí má stejnou představu. Když o někoho opřít se můžeš, ochotně každému pomůžeš.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je štěstí? Zdroj Internet. Ne však každý o štěstí má stejnou představu. Když o někoho opřít se můžeš, ochotně každému pomůžeš."

Transkript

1

2

3 Co je štěstí? Víš, co je štěstí? Je to dům, auto a chata? Ne, štěstí je dětství, když máma je i táta. Víš, co je štěstí? Když máš peněz jako smetí? Ne, štěstí je rodina, jsou to rozesmáté tváře dětí. Víš, co je štěstí? Když slibuje ti někdo modré z nebe? Ne, štěstí je, když máš hodně lidí kolem sebe. Když někdo rád vzpomene si na tebe, když nechceš všechno jenom pro sebe. Když vážíš si toho, co máš, když lepšího už nic nehledáš. Když vůbec nevíš, co je závist, když nemáš v srdci svém nenávist. Když i přes slzy dokážeš se smát, když tě má někdo doopravdy rád. Když umíš odpouštět a taky snít, štěstí je to, co každý člověk chtěl by mít. Ne však každý o štěstí má stejnou představu. Někomu stačí málo, někdo chce bohatství a slávu. Štěstí je, když pro někoho něco znamenáš, když někomu radost uděláš. Když o někoho opřít se můžeš, ochotně každému pomůžeš. Někdo zas touží po tom, co zrovna druhý má, proto mnoho lidí štěstí vůbec nepozná. Zdroj Internet Měšický zpravodaj - 1

4 SLOVO REDAKCE ČTENÁŘUM Editorial Milí čtenáři, vážení spoluobčané, dnešním číslem začínáme devátý ročník vydávání našeho Zpravodaje. Končí měsíc únor a pranostika praví: Únor bílý, pole sílí. Letošní únor však v době psaní těchto řádků moc bílý nebyl, zato mrazy jsme si užili pořádné a po dlouhou dobu. Praskalo nám špatně izolované vodovodní potrubí, zamrzala čerpadla a hadice kanalizace. I v jižních přímořských státech sníh zasypal palmy a dokonce zamrzlo i Černé moře. Kdepak je to avizované globální oteplování planety? Na přírodu jsme zkrátka krátcí. Stejně si dělá co chce. Každý z nás byl namlsaný začátkem mírné zimy a těšil se, jak letos ušetří nemalé peníze za topení a najednou mrazy jak v Rusku a všechny měřáky spotřeby se točí jak blázen a předpokládané úspory jsou v... pryč. Jediné pozitivní je, že se opravdu již znatelně začíná prodlužovat den a to jaro přece musí přijít. Kdyby se náhodou ještě zpozdilo a vy budete nuceni vysedávat u krbu nebo topení, vezměte si k ruce toto číslo Zpravodaje, které vás snad vytrhne ze zimních depresí, z nedostatku slunečního světla a přinese do příbytku trochu tepla a pohody. Pokud se tak stane, bude to pro nás v redakci velké zadostiučinění. A nyní v několika větách k obsahu dnešního vydání. Pan starosta se ve svém pravidelném příspěvku zabývá problémem likvidace odpadů a jeho dopadem na obecní rozpočet. V dalším článku s touto tématikou se dozvíte o přijatých nutných opatřeních k zamezení nárůstu finančních ztrát při likvidaci odpadu. V bloku Informací z radnice se dozvíte mimo nejnovějších demografických údajů a návrhu rozpočtu obce na rok 2012 i o záměru zastupitelů na modernizaci webových stránek. Pokud chcete využívat opět (nebo poprvé) v letošním roce službu na svoz bioodpadu, pozorně si přečtěte aktualizovanou nabídku svozové firmy. Od ředitelky MŠ se dozvíte, kdy bude zápis nových dětí do školky, co je třeba přinést s sebou a jaká budou výběrová kritéria pro příjem dětí. V dalším článku si připomeneme stoleté výročí skautingu v Čechách, na výlet se tentokráte vydáme do Prahy - Obory Hvězda a na Bílou horu. V toulkách budeme putovat normalizačními sedmdesátými lety min. stol.. V dalších příspěvcích si připomeneme jedno neslavné a jedno významné výročí. Obě se svým způsobem týkají železnice. V Okénku měšického zahrádkáře se dozvíte něco o pěstitelských tvarech a typech výsadeb a zmíníme se o i zimním řezu. V Kuchařce naší vesnice se naučíte upéci něco dobrého a sladkého na zub a v rubrice Ze sportu a kultury vás pozveme na nové i tradiční akce a podíváme se, co je nového v Klubu rybářů a ve fotbalovém oddílu TJ Sokol. V závěru Vás ještě správce obecní Internetové sítě VES-NET seznámí s historií tohoto projektu bezdrátového připojení, s chystanými novinkami, vylepšenými parametry a s nabídkou na připojení k této síti. Nyní již nezbývá než vám popřát prožití příjemných chvil při čtení tohoto čísla a těšíme se na osobním setkání při avizovaných akcích nebo u příštího dubnového vydání. Budeme společně s vámi netrpělivě čekat na jaro, Vaše redakce Měšický zpravodaj - 2

5 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané. Z plnění rozpočtu obce za uplynulý rok je zřejmé, že nejvíce ztrátovou službou v minulém roce je shromažďování, sběr, přeprava a likvidace odpadů. Bylo tomu tak i v minulých letech, ale se zdražováním pohonných hmot a zvyšováním poplatků za uložení odpadů se ztráty stále zvyšují. Z uvedeného je vidět, že nejnákladnější je likvidace velkoobjemového odpadu kontejnerem, umístěným na shromaždišti odpadů. K nákladům cca 340 tis. Kč za tuto službu je nutné přičíst záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji při likvidaci TKO /popelnic/, který je cca 231 tis. Kč. Při hospodaření s tříděným odpadem jsou díky odměnám za třídění odpadu od spol. EKO-KOM ztráty pouze cca 44 tis. Kč. Z rozpočtu obce se tak celkem doplácí na likvidaci odpadů cca 615 tis. Kč. Každý z nás by se měl proto snažit hospodařit s odpadem tak, aby se tyto ztráty co možná nejvíce snížily. Snažme se proto odpad, který dáváme do kontejneru na shromaždišti odpadů roztřídit do kontejnerů pro tříděný odpad a plně využívat objem zaplacených popelnic. Pomozte obci i ohlídat, aby náš odpadový systém nevyužívali občané ze sousedních obcí. Přeji všem hodně zdraví a brzký příchod jara, Petr Lanc. INFORMACE Z RADNICE Výpis z matriky a evidence obyvatel Měšic za rok 2011 Počet přihlášených obyvatel v Měšicích k Počet cizinců přihlášených k pobytu k Počet čísel popisných v Měšicích k Počet sňatků na OÚ v Měšicích Počet narozených dětí v roce chlapců a 10 děvčat...celkem...23 Vojta Strnad Veronika Fialová Dan Lenner Julie Sukdolová Vojtěch Hopp Michaela Saláková Ondřej Břichnáč Soňa Levičková Václav Arnoš 8. 6 Vanessa Mošková Marek Daniž Linda Pokorná Dominik Minks Johana Schreiberová Matyáš Rosenthal Zuzana Doležalová Jakub Toman Adéla Rosenthalová Adam Chábek Barbora Tomanová Štěpán Setnička Tomáš Chalupa Filip Planeta Všem rodičům narozených děti gratulujeme a všechny nové občánky u nás vítáme. Měšický zpravodaj - 3

6 Počet zemřelých občanů v roce Václav Rejnart zemřel ve věku 89 let Zdeňka Řápková zemřela let Marta Doležalová zemřela let František Kubela zemřel let Bohumila Maierová zemřela let Karel Kalina zemřel let Milada Janoušková zemřela let Bedřich Bureš zemřel let Emília Abíková zemřela let Čest jejich památce. Jana Literová - matrikářka Návrh rozpočtu obce Měšice na rok 2012 Pro rozsáhlost tohoto dokumentu vás odkazujeme na webové stránky obce Měšice (www.mesice.org), kde je zveřejněn v plném znění nebo je k nahlédnutí v úřední dny na OÚ. Pro ty, kteří nemají možnost připojení na Internet nebo nechtějí vážit cestu na úřad jenom uvádíme, že rozpočet obce Měšice pro rok 2012 je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši ,86 Kč. Našetřené finanční prostředky z minulých let jsou určeny na použití jako povinná finanční spoluúčast obce na již přidělených dotacích. OÚ Odvoz bioodpadu v roce 2012 Aktualizujeme nabídku firmy AVE pro rok Zde jsou podmínky svozu: Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností je shromažďován do speciálně upravených nádob a pravidelně v období od dubna do konce listopadu je odvážen ke kompostování. Co se vše odváží? Listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeminy, větve stromů a keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky vajec. A co do nádob naopak nepatří? Zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata a jiné biologicky nerozložitelné odpady. Obec všem zájemcům zprostředkuje uzavření smlouvy s firmou AVE CZ. Cenová nabídka služby pro rok 2012: Nádoba o objemu 120 l Nádoba o objemu 240 l Cenová nabídka nádob: Pořizovací cena Nádoba o objemu 120 l 1 020,- Kč včetně DPH Nádoba o objemu 240 l 1 200,- Kč včetně DPH 442,- Kč včetně DPH 773,- Kč včetně DPH Roční nájem nádoby 264,- Kč včetně DPH 312,- Kč včetně DPH Pokud nové zájemce tato nabídka osloví, tak urychleně (do 15. března 2012) svůj zájem prosím sdělte na Obecní úřad. Měšický zpravodaj - 4

7 V závazné písemné žádosti je třeba uvést: Jméno, č. popisné, velikost nádoby a požadavek na její odkup nebo roční pronájem. Podepsanou žádost můžete doručit osobně na OÚ, poslat poštou, em (na adresu faxem ( ). Nezapomeňte poznamenat kontakt na Vás, abychom Vás mohli vyrozumět a vyzvat k jednání o podpisu smlouvy a k jednorázovému zaplacení za nabízené služby. Po zaplacení každý klient obdrží známku k vylepení na nádobu pro svoz v letošním roce. Klienty, kteří službu již využívali v roce 2011 oslovíme SMS zprávou sami. Termíny svozů pro rok 2012 Četnost vývozu nádob je plánována ve 14 denních intervalech. Svozový den je každý sudý týden v pondělí. 2. dubna 11. června 20. srpna 29. října 16. dubna 25. června 3. září 12. listopadu 30. dubna 9. července 17. září 26. listopadu 14. května 23. července 1. října 28. května 6. srpna 15. října Celkem 18 svozů. Z nabídky firmy AVE CZ odpadové hospodářství zpracoval Jiří Bejlek A ještě jednou k odpadu. Tentokrát bude řeč o likvidaci velkoobjemového odpadu, o kterém ve svém příspěvku píše i pan starosta. Náklady na jeho likvidaci jsou opravdu velký problém a proto zastupitelé přijali několik opatření, která by měla přinést úspory. Pokud jste v uplynulém měsíci navštívili naše shromaždiště odpadů, jistě jste si všimli přítomnosti členů naší Obecní policie, kteří mají za úkol dohlížet na to, aby zde ukládali odpad pouze občané trvale zde hlášení nebo ti, kteří vlastní na katastru obce nějakou nemovitost. Tímto opatřením zabráníme tomu, aby nám odpadové kontejnery zaplňovali občané z okolních obcí, kde jejich zastupitelé vůbec neřeší svou zákonem stanovenou povinnost, likvidovat odpad svých občanů. Jen pro ilustraci. Máme informace o tom, že v některých menších okolních obcích vyhlásí obecním rozhlasem přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad na návsi dvakrát do roka, a tím to končí. A u nás? U nás se takovýto kontejner, právě doposud i s přispěním občanů z okolních obcí, zaplnil třeba i za jeden den. Odvoz a likvidace tohoto jednoho kontejneru stojí obec od 12 do 15 tisíc, podle váhy. Spočítejte si to sami, kolik obec vynakládá financí z rozpočtu. Jedná se o peníze z daní nás všech zde trvale přihlášených a proto jistě všichni pochopíte a nebudete pohoršeni tím, pokud vás obsluha nebo člen OP požádá o prokázání vašeho trvalého pobytu v obci. Protože se množí také případy rozbíjení a rozkrádání odložené elektroniky a lednic na shromaždišti odpadů, pracuje se již na dalším opatření, kterým bude instalace kamerového systému připojeného na služebnu OP a počítač Obecního úřadu. Takto bude celý tento prostor nepřetržitě monitorován a hlídán. Doufáme, že tato opatření pomohou náklady na likvidaci odpadů snížit a případné ušetřené peníze bude obec moci použít na jiné prospěšné a potřebné věci. Jiří Bejlek místostarosta Měšický zpravodaj - 5

8 A do třetice odpad, tentokrát komunální Důležité upozornění: Staré známky na popelnice platí do konce měsíce března. Kdo nebude mít po konci března popelnici označenou známkou na rok 2012, tomu již nebude odvezena. Známky každý občan po zaplacení poplatku obdrží na Obecním úřadu. OÚ Nová podoba webových stránek obce. Zastupitelé se rozhodli nechat zmodernizovat webové stránky obce. V době psaní tohoto článku se ještě nerozhodlo kdo a jakým způsobem zmodernizuje nebo vytvoří novou podobu stránek. Jisté však je, že se stránkami je třeba něco udělat. Od doby svého vzniku (r. 2002), jsou dnes používané technické možnosti úplně někde jinde a stránky si obnovu zaslouží. Zastupitelé také chtějí zlepšit a rozšířit občanům přístup k informacím. Na stránkách přibudou moduly pro komunikaci mezi občany a úřadem a zastupitelé tak budou mít k dispozici i zpětnou vazbu na svou práci. OÚ Zprávičky z naší mateřské školičky Vážení rodiče, tentokrát Vás chci informovat o očekávaném zápisu dětí do naší mateřské školy. Zápis bude probíhat ve dvou fázích a to následovně: Den otevřených dveří se uskuteční dne v dopoledních hodinách od 10:00 do 11:30 hodin a v odpoledních hodinách od 15:00 do 16:30 hodin. Tento den je věnován prohlídce naší mateřské školy, obdržíte zde přihlášku do mateřské školy a bližší informace, které se týkají zápisu a chodu školy. Tento den je také určen pro Vaše děti, které se k nám do školy budou hlásit. Je pro ně připraven nejen malý dáreček, vytvořený našimi dětmi, ale také možnost prohlédnout si místa, kde budou trávit většinu dne. Zápis do Mateřské školy Měšice pro školní rok 2012/2013 proběhne dne v dopoledních hodinách od 10:00 do 11:30 hodin a v odpoledních hodinách od 15:00 do 16:30 hodin a dne od 13:00 do 15:00 hodin. Proběhne zde odevzdání vyplněných přihlášek. S sebou si přinesete potvrzení o trvalém bydlišti a rodný list dítěte. Tímto Vás žádám o dodržení daných termínů a časového rozvržení. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka Mateřské školy Měšice, okres Praha východ, se sídlem Nosticova 17, , Měšice u Prahy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počty žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Měšický zpravodaj - 6

9 I. K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci na základě ustanovení 50 zákona 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. II. Při přijímání do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií v tomto pořadí: v souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona bude přednostně přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Měšice u Prahy trvalý pobyt dítěte, zákonných zástupců nebo osoby, do jejíž péče je dítě svěřeno v obci Měšice u Prahy věk dítěte s upřednostněním starších dětí (rozhoduje datum narození dítěte) z důvodu vzrůstající potřeby předškolního vzdělávání se zvyšujícím se věkem dítěte U dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí místo pobytu hlášeno na území obce Měšice u Prahy. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. III. V případě shodnosti posuzovaných kritérií (shodné datum narození) bude zohledněna individuální situace dítěte dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte apod. Tato kritéria nabývají platnosti dnem Předpokládaný počet pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2012/2013 je 17 dětí. Dále informace o termínech divadelních představení v MŠ (přesunuté ze dne ) Loutkové představení Jak se budí země od 10:30 hod Divadelní představení O písničce od 8:30 hod Loutkové představení Popelka od 10:30 hod Divadelní představení Jak se peče pohádka od 9:30 hod Loutkové představení O včeličce, která zachránila králíčka od 8:45 hod. Přeji Vám za celý kolektiv mateřské školy, krásné prožití mrazivých dnů, plných sněhu a sluníčka a na shledanou na jaře, Magdalena Marečková, ředitelka mateřské školy Měšický zpravodaj - 7

10 Již se stěhují Ano již se stěhují první nájemníci do nově postavených bytů sociálního chráněného bydlení v bývalém areálu statku v čp. 15 v ulici Nosticova. Zatím máme podepsány smlouvy na prvních deset bytů z celkového počtu dvaceti. Noví nájemníci zde najdou bydlení, které vyřeší jejich bytový a sociální problém a umožní jim nežít ve strachu ze ztráty střechy nad hlavou. Obec přijímá již další žádosti na obsazení zbývajících bytů. Informace o podmínkách, které musí případní žadatelé splňovat, a které podrobně již starosta obce popsal v minulém prosincovém čísle Zpravodaje, se zájemci dozví na Obecním úřadě. OÚ Fejeton Ach jo...! Aneb malé - velké povzdechnutí. Před vydáním každého nového čísla si spolu s p. Novákem, redaktorem, hlavním tahounem a přispěvatelem do tohoto periodika, pokládám otázku: Jak ještě dlouho budeme schopni Zpravodaj vydávat? Vždy si říkáme: Dokud bude sloužit zdraví, budeme při síle a bude o Zpravodaj zájem. Ta část věty dokud bude sloužit zdraví se nyní ukazuje jako nejdůležitější. Pan Novák onemocněl a to v době, kdy finišovalo sestavování a kompletace tohoto čísla. Naštěstí pracuje s předstihem a své pravidelné články měl připravené. Nyní si tedy již podruhé za uplynulých 8 roků co zpravodaj vydáváme (p. Novák již jednou vážně onemocněl) jen tak sám pro sebe říkám: Co bude dál až opravdu nebude moci dál psát? Najde se někdo jiný, kdo ho nahradí? Pochybuji, že v Měšicích žije druhý takový nezištný psavec jeho kvalit, který je ochoten dva měsíce přemýšlet o obsahu a po večerech připravovat nové číslo, ale třeba se mýlím. Kdo někdy napsal nějaký článek, který se zveřejnil, ten jistě potvrdí, že to není žádná legrace. Pořád o tom co jste napsali pochybujete. Není to blbost, nebudu za hlupáka, bude to někoho zajímat, neměl jsem to napsat jinak, neurazil jsem někoho, neopakuji se, bude to vůbec někdo číst, má to cenu? Je přece všeobecně známo: Co je psáno, to je dáno. A když to vyjde v tisku, tak už se to nikdy nedá vzít zpátky. Ach jo...! Je to opravdu honička, když se má dát dohromady celé číslo, když nemáte nikoho s kým můžete obsah zkonzultovat, kdo vám zkontroluje pravopis, kdo vám dodá a pomůže popsat fotografie, kdo vás podrží, když začnete pochybovat o smyslu toho celého vašeho snažení. Za sebe mohu prohlásit, že toto vydání bylo pro mě ze všech výše uvedených důvodů číslem nejnáročnějším. Snažil jsem se ho ze všech sil sestavit tak, aby jste vy čtenáři částečnou absenci práce p. Nováka nepoznali a Zpravodaj si udržel standardní úroveň. Budu velice rád pokud se mi to podařilo. Přeji panu Novákovi rychlé uzdravení a načerpání nových sil. Vždyť již musíme začít chystat další dubnové číslo. Kdysi jsme si také řekli, že by bylo hezké dokončit kulatý desátý ročník vydání. Pevně tomu věřím! A potom? Potom se uvidí, třeba se ozve někdo, kdo pomůže. Optimista - Jiří Bejlek Měšický zpravodaj - 8

11 Stoleté výročí českého skautingu Rok 2012 je bezesporu významným datem. Pro někoho jako rok konce světa, pro jiné 800 let od vydání Zlaté buly sicilské, 150 let od smrti Boženy Němcové nebo 100. výročí narození Jiřího Trnky. Významné jubileum oslaví i čeští skauti a skautky. Letos slaví čeští skauti 100 let od počátku realizace skautských myšlenek, které k nám přímo z Anglie přinesl profesor na gymnáziu a aktivní sokol Antonín Benjamín Svojsík. Ten se rozhodl šířit myšlenku skautingu v našich končinách a navázat tak na práci Angličana lorda Roberta Badena Powella, který zorganizoval první skautský tábor na světě v roce 1907 na ostrově Brownsea. A. B. Svojsík se snažil předat mládeži tři základní skautské principy, které obnáší odpovědnost za rozvoj sebe sama, vůči druhým a hledání své duchovní cesty. Snažil se také rozvíjet kladný vztah k přírodě a kladl důraz na dobrou fyzickou kondici. Vzorem mu byli chodští hraničáři a slovanští hrdinové, po kterých se začala organizace nazývat Junák. V červnu roku 1914 pak vzniká oficiální spolek Junák Český skaut. Stoleté výročí českého skautingu není jenom sto let společné cesty za jednotnou myšlenkou. Je to čas naplněný radostí a úspěchy, které několikrát vystřídal život v ilegalitě, strach i obětování života. Z řad skautů vzešly i mnohé významné osobnosti. Jako příklad si dovolím uvést Roberta Fulghuma, Václava Vorlíčka, Evu Holubovou, Teodora Pištěka, Jiřího Menzela, Václava Havla nebo Neila Armstronga. V současné době mají skautské organizace v České Republice přes registrovaných členů, ale protože skauting není ani tak koníčkem jako spíš životním přesvědčením je jisté, že lidí hlásicích se k myšlenkám skautingu je mnohem více. K celorepublikovým oslavám by se rádi připojili také místní skauti ze střediska Willi Líbeznice. Zveme proto všechny na oslavy 100 let skautingu v Čechách, které probíhají od pátku do neděle v Líbeznicích. Sobotní akce bude určena jak skautské tak neskautské veřejnosti a pokusí se přiblížit historii skautingu, místní pamětníky i nabídnout témata k zamyšlení. Celou atmosféru dotvoří doprovodné akce a zajímavý program. Přijďte s námi oslavit jedno významné jubileum a uctít ty, kteří se o něho zasloužili. Za realizační tým Eliška Sedláčková - Kůzle TIP NA VÝLET Praha, Obora Hvězda; Bílá hora I v dnešní nabídce poznávací vycházky zůstaneme ještě na území města Prahy. Ale i tak bude vhodné naplánovat si ji až na jarní měsíce, což už bude zanedlouho. Budeme se totiž pohybovat sice ve městě, ale zároveň v přírodě, navštívíme hned dvě kulturní památky a jedno zajímavé místo. To vše nás čeká na pohodlné cestě dlouhé asi 4 km po rovných upravených cestách a putování nám potrvá asi dvě hodiny, podle toho, jak se kde zdržíme. Měšický zpravodaj - 9

12 Prvním cílem a zároveň východiskem vycházky je Obora Hvězda. Místo najdete na západním okraji Prahy, mezi Břevnovem, Libocí a Bílou Horou. Dostaneme se tam snadno. Kdo zvolí dopravu vlastním autem, přijede k oboře Bělohorskou ulicí na Vypich, nebo po Evropské přes Veleslavín a Liboc a zaparkuje někde poblíž obory. Kdo má možnost naložit na auto kola, udělá dobře, protože procházka je vhodná i pro cyklisty. Pojedeme-li veřejnou dopravou, tak nejlépe tramvají č. 1, 2, 8 na konečnou Petřiny, nebo také na Vypich (stanice Obora Hvězda č. 22, nebo Vypich č. 25). K oboře se lze dostat i od stanice tramvaje Divoká Šárka ulicemi Dolní a Horní Liboce, ale to je ta nejdelší možnost, její popis vynecháme. Z konečné tramvaje Petřiny jdeme přes náměstí Heyrovského ulicí U Hvězdy a ulicí Libockou ke vstupní bráně do obory. U vstupu nás uvítá socha Jana Roháče z Dubé, po pravé straně je klasicistní stavba správcovského domu. Od brány jdeme hlavní cestou mírně vpravo k letohrádku Hvězda, podle kterého má název i obora. Ta byla založena roku 1534 králem Ferdinandem I. Byla zde lovná zvěř a místo tak sloužilo k honebním kratochvílím českých panovníků. Obora byla ohrazena mohutnou zdí, v ní jsou tři hlavní brány - Libocká, Pražská (od Vypichu) a Bělohorská. Kromě toho zde vzniklo několik menších branek. Dnešní podoba obory vznikala od 19. století jako přírodní park se sítí cest a pěšin. Hlavní velmi široká cesta protíná celý park a končí u letohrádku, další hlavní cesty propojují jednotlivé brány. Letohrádek Hvězda, ke kterému jsme teď došli, dal postavit v letech arcivévoda Ferdinand Tyrolský podle svého návrhu italskými staviteli. Stavba je dvoupatrová na půdorysu šesticípé hvězdy. Pozoruhodností je zejména štuková výzdoba. V roce 1951 zde vzniklo muzeum Aloise Jiráska, později i Mikoláše Alše. Dole je umístěn model bitvy na Bílé hoře. Letohrádek je přístupný od dubna do října mimo pondělky. Pokud si chceme cestu trochu prodloužit, uděláme u letohrádku odbočku a dáme se po cestách vpravo směrem k Libocké brance. Vyjdeme ven a můžeme si prohlédnout empirový, původně barokní kostel sv. Fabiána a Šebestiána. Můžeme si odtud zajít i k Libockému rybníku a přitom se projít ulicemi Horní Liboce. Brankou se pak vrátíme zpět do obory a k letohrádku. Pokračujeme odtud vlevo, cestou k místu zvanému Světluška. Zde oboru opustíme. A jsme právě na tom místě, kde se odehrávaly poslední fáze bělohorské bitvy, v tu chvíli již rozhodnuté, o níž si za chvíli ještě povíme. Pokračujeme vpravo podél zdi, nad námi je toleranční hřbitůvek, uličkou s pískovcovou stěnou přijdeme do ulice Zahradní a do ulice Pod Mohylou, která nás dovede k pěšině do polí, na mírné návrší, na kterém je skromná nenápadná mohyla na paměť bělohorské bitvy, umístěná sem roku Jsme na nevýrazném vrcholku zvaném Bílá hora (381 m). Žádná hora to není, bílá taky ne, i tak to byl až do roku 1974 nejvyšší bod města. Měšický zpravodaj - 10

13 Právě tady došlo 8. listopadu 1620 k významnému vojenskému střetnutí třicetileté války, jehož výsledek ovlivnil české dějiny na stovky let. Je známé pod názvem Bitva na Bílé hoře. Její průběh není nutno zde podrobně rozvádět, i když to je zajímavé čtení. Stačí konstatovat, že zde proti sobě stála vojska katolická, Ferdinanda II., proti protestantským, stavovským, Fridricha Falckého. Čeští stavové bitvu prohráli a to znamenalo konec stavovského povstání. Nešťastná prohra byla výsledkem souhry nepříznivých okolností a náhod, jak už to ve válkách bývá. Bitvy se nevyhrávají jen odvahou a statečností, ale taktikou, rozhodným velením, strategií a to u stavovských oddílů zřejmě chybělo. Ale i tak nemuselo být vše ztraceno, dobře opevněná Praha se dala uhájit, kdyby se poražené vojsko v panice nerozprchlo. Dějiny ale žádné kdyby neznají. Vojska Katolické ligy a Svaté říše římské zvítězila, obětmi bitvy bylo asi 7000 vojáků obou stran. Zamíříme od mohyly dál k zástavbě Bílé Hory. Ulice Nad Višňovkou nás zavede k baroknímu areálu s kostelem P. Marie Vítězné. Původně zde stála kaplička, po roce 1704 byl postaven kostel, doplněný později kopulí a ohradní zdí s ambity a čtyřmi kaplemi, což zřejmě bylo dílem architekta Santiniho. Naproti kostelu u karlovarské silnice chtěl v roce 1628 Ferdinand II. postavit klášter servítů s kostelem, k tomu ale nedošlo. V 17. století byla stavba přeměněna na hostinec, známá je pod názvem Velká hospoda dodnes, restaurace je tam rovněž. A zde naše vycházka může skončit, na hlavní ulici Bělohorské najdete konečnou stanici tramvaje do centra města. Nebo vás ještě čeká cesta ke svému autu tam, kde jste ho opustili - na Vypich nebo do Liboce. Na závěr ještě pár poznámek k místům, která jste prošli. Pokud jste do obory vstoupili branou na Vypichu nebo jinde, nevadí, na popisovanou trasu se napojíte u letohrádku, tam všechny cesty v oboře vedou a je zdálky vidět. Obora Hvězda je vyhlášena přírodní památkou a je oblíbeným místem vycházek a odpočinku obyvatel města. Letohrádek Hvězda i prostor bělohorského bojiště jsou národní kulturní památkou. Na cestu se hodí vzít s sebou plán Prahy. Občerstvení najdete leckde v Liboci nebo na Bílé Hoře, třeba zrovna ve Velké hospodě. Příjemné počasí a hezký den na hezkých místech přeje autor Vladimír Novák Prameny: Průvodce po Čechách 1 - okolí Prahy Výlety do okolí Prahy (Němec, Soukup) Turistická encyklopedie, díl Praha Atlas města Prahy Měšický zpravodaj - 11

14 TOULKY MĚŠICKOU MINULOSTÍ, díl XLV. Úvod: Při putování proudem starých časů se nacházíme na počátku 70. let 20. století. Čeká nás zkoumání období už celkem nedávného, let , pro které se vžilo označení normalizace. Název, ten je dost paradoxní k normálnosti měla ta doba naopak dost daleko. Abychom se v dějinách lépe vyznali, dělíme si je na časové celky, kratší či delší, jejichž milníky jsou zpravidla významné události, dějinné zvraty. Období normalizace je ohraničeno nástupem režimu Gustáva Husáka na počátku, a rozkladem komunismu na jeho konci po 20 letech. Charakteristik normalizace je celá řada, a nejsou jen záporné - žádná doba v dějinách není jen černá nebo bílá. Není ale účelem tohoto pojednání nějaký rozbor do hloubky či srovnávání s dnešní současností. Omezíme se jen na základní charakteristiky, a to postupně. Je také obtížné charakterizovat průběh procesu normalizace na naší malé vesnici. Už jen proto, že se zde toho normalizačního moc nedělo, protože, jak už bylo v minulých statích naznačeno, zde ani nepředcházely nějaké reformní snahy. Pouze se pokusíme, na základě fakt a dostupných údajů, podat obrázek života vesnice té doby. Jistou obecnou charakteristiku si ovšem nastínit můžeme. Tehdejší režim měl úpornou snahu zvyšovat životní úroveň obyvatelstva, aby nerostly příčiny k nespokojenosti. To se ovšem vzhledem k systému ekonomiky mohlo dařit jen zčásti, a vždy na úkor něčeho - když někde přidáš, musíš někde ubrat. Stále trvající nedostatek bytů byl napravován silnou výstavbou panelákových sídlišť, to ale na úkor kvality staveb a životního prostředí. Stálý nedostatek spotřebního zboží a některých druhů potravin se řešil nárazově, takže střídavě v obchodech chybělo pokaždé něco jiného. Nedařilo se zastavit zhoršování životního prostředí. Výraznou specialitou doby, která přetrvala dodnes, bylo zejména u obyvatel měst chataření a chalupaření jako únik před nepříjemnou realitou života v reálném socialismu a před nevalným životním prostředím ve městech. Nedostatek služeb si lidé byli nuceni nahrazovat vlastní šikovností - kutilstvím. Nikdo ale ani vyloženě nestrádal, a kdo režimu nedělal potíže a nevyčníval z řady (což byla většina), mohl si i slušně a nerušeně žít. Společnost jako celek se ale propadala do letargie a lhostejnosti. Ale známky odporu se už i tak začínají objevovat. Máme-li obecně charakterizovat normalizační roky v naší obci, pak je to rostoucí výstavba bytů v bytových domech v důsledku měnícího se charakteru obce na převážně průmyslový, s intenzivním centralizovaným zemědělským hospodařením, to na jedné straně, naproti tomu zcela zanedbaný rozvoj infrastruktury, nedostatky v zásobování a dopravě a upadající péče o vzhled obce a životní prostředí na straně druhé. Podobně zvolna upadal kulturní, společenský a sportovní život i přes stálé snahy o jeho oživení a zejména klesal zájem o věci veřejné - dřívější návštěvy veřejných zasedání se ze stovek lidí snížily o řád. Chyběla i péče o kulturní dědictví historické jádro obce zvolna chátralo. O tom všem se ale dozvíme v následujících osmi až deseti dílech seriálu. A teď se, jako obvykle podíváme, jak šel život ve světě i doma v letech , to abychom si přiblížili dobu, kterou se dnes zabýváme. Měšický zpravodaj - 12

15 1971: Leden: Stávky v Polsku pokračují únor: Američané Sheppard a Mitchell (Apollo 14) přistáli na Měsíci : Na VII. schůzi ÚRO (Ústřední rada odborů) byla po sérii čistek v orgánech odborů skončena normalizace, v čele ROH stanul Karel Hoffmann. - Ve dnech května proběhl sjezd normalizátorů - XIV. sjezd KSČ : V kosmické lodi Sojuz 11 zahynuli tři kosmonauti : zemřel trumpetista a zpěvák Louis Satchmo Armstrong v 7l letech věku září zemřel v 77 letech a v zapomnění Nikita Chruščov. - Ve dnech 26. a se v ČSSR konaly volby do všech stupňů zastupitelských orgánů. Pro kandidáty NF (Národní fronta) hlasovalo 99,98 % voličů. Jaké překvapení 9. prosince byla v ČSSR jmenována nová federální vláda v čele s Lubomírem Štrougalem zemřel Jiří Grossmann, herec a zpěvák ve 30 letech věku prosince proběhla třetí indicko - pákistánská válka. 1972: Mistrem Evropy v krasobruslení se 13. ledna stal Ondrej Nepela. - Únor: Na ZOH v Sapporo získal zlatou Nepela, bronzovou Šikolová v běhu na 5 km, a hokejisté též třetí místo duben: na MS v hokeji v Praze získalo čs. mužstvo mistrovský titul v Praze skončil 8. celostátní sjezd JZD : vítězem Závodu míru se stal Vlastimil Moravec (cyklistika) dubna bylo uneseno československé letadlo do Norimberka června skončil ustavující sjezd znormalizovaného Svazu čs. spisovatelů : V ČSSR proběhly dva procesy s disidenty (Miller, Tesař, Šilhan, Batěk) srpna byly zahájeny OH v Mnichově. Došlo při nich k teroristickému útoku Palestinců, při němž zahynulo 11 izraelských sportovců. - Na OH za ČSSR získali zlato diskař Daněk a zápasník Mácha, dálkařka Šuranová byla třetí, stříbro získala Duchková (skoky do vody), střelec Falta, dvojka s kormidelníkem a házenkáři září skončil 1. sjezd SSM (Socialistický svaz mládeže), tím byla čs. mládež též znormalizována listopadu byl zvolen presidentem USA R. Nixon prosince byly v ČSSR zvýšeny sociální dávky (příspěvky na děti, půjčky novomanželům). Účelem bylo zvýšení porodnosti, což se zdařilo. Tím výčet nejdůležitějších událostí doby končí (rozpomněl se někdo na něco z toho?), a my se už podíváme co se za ty dva roky stalo nebo nestalo v naší obci. Část čtyřicátá pátá: Ostrý start normalizační éry léta 1971 a 1972; volby a nový MNV Na úvod si projdeme pár čísel o skladbě obyvatelstva a charakteru obce. V roce 1971 zde žilo 730 obyvatel. Z toho bylo 384 žen a 346 mužů, pokud budeme věřit tehdejší přibližné evidenci. Dětí do 15 let bylo 121, ve věku nad 60 let zde žilo 178 lidí, z toho 62 mužů a 116 žen. Během roku se narodili 2 chlapci a 6 dívek, zemřelo 7 mužů a tři ženy. Celkový počet popisných čísel, tedy domů, byl 234. O rok později bylo obyvatel 739. Narodilo se 7 chlapců a 5 dívek, zemřelo 5 mužů a 4 ženy. Popisných čísel opět 234. V místní nemocnici zemřelo (1972) 208 pacientů. Ve výčtu podniků, institucí a zařízení na území obce je uvedeno 22 položek, stav je stejný jako v roce Mimo jiné jsou tam uvedeny i autobusové zastávky. Počet provozoven služeb obyvatelstvu se zmenšil, zůstalo jen sklenářství a mandl. V obci působilo celkem 7 spolků (podle tehdejší terminologie zájmových sdružení ). Byli to: TJ Sokol, dobrovolní požárníci (hasiči), Svaz žen, Červený kříž, Svaz zahrádkářů, Lidová myslivecká společnost a Obec Baráčníků. V roce 1972 bylo tomu stejně. Zanikl Měšický zpravodaj - 13

16 SČSP (Svaz přátel SSSR), ČSM a zanikla i Osvětová beseda a nezdařilo se ji znovu obnovit (údajně nebyly podmínky ). Tato podivná instituce měla nejasný účel. Nikde nesídlila, nic nepořádala, ale všude se připisovala k pořadatelství. V roce 1971 došlo po létech útlumu ke vzestupu kulturního a společenského života. Co se tedy konkrétního událo: Mladí členové požárního sboru, tj. dobrovolní hasiči, uspořádali 6. ledna požárnický věneček, což byla taneční zábava. A pak v podzimní a zimní době pořádali společenské čaje, a to hned 12x, za velké účasti mladých lidí. To zde asi byla novinka, a tady je potřeba se zastavit a vysvětlit. Čaje, cože to vlastně bylo, to už dnes ví málokdo. Byly to taneční zábavy s živou hudbou, v sobotu nebo neděli odpoledne, bez alkoholu (to se ale tak úplně nectilo), takže to bylo i pro hodně mladé lidi, nezletilce, vhodné. Tak to jsme měli čaje a co bylo dál. 26. února byla estráda (taky už zaniklý pojem, dnes se tomu říká zábavný program nebo všelijak jinak). Tato byla v rámci oslav Vítězného února. Pak byla 7. března oslava Dne žen. Následovaly prvomájové oslavy za účasti z okolních obcí (aby to vypadalo, že je velká účast), a května k výročí osvobození výstava květin. Ke Dni dětí proběhlo 5. června sportovní odpoledne. Pak se v září slavilo 50. výročí založení KSČ ( byl slavnostní večer) a 6. listopadu byl slavnostně zahájen Měsíc československo sovětského přátelství, za přispění pražských umělců. Ještě pak byly různé zájezdy (do ZOO Dvůr Králové, do divadel), Svaz žen pořádal estrádní večer, taneční zábavu pořádali Baráčníci, a také SRPŠ při líbeznické škole, to hned zábavy dvě. Tak opravdu toho bylo hodně. A ještě jak se lidé bavili v roce příštím, Taneční zábavu pořádal Svaz žen 25. března a baráčníci 5. dubna. Prvomájová oslava byla opět v obci (10 obcí a průvod), 9. květen se slavil v Sokolovně májovou veselicí 8. května. A byl i požárnický věneček v lednu a únorová oslava k výročí Vítězného února. U kultury ještě zůstaneme, patří k ní i kino a knihovna. Napřed se podíváme do kina. To bylo otevřeno po dlouhé, asi roční přestávce, s novým personálem. Za rok 1971 výkaz činnosti nemáme, v roce 1972 se promítlo 114 filmů na 148 představeních. Provoz zajišťovali Novák J. a St., Flinta J. a Z. Knihovnu v roce 1971 vedl stále ještě J. Rytíř. Přišlo 1392 čtenářů, kteří si půjčili 5105 knih. V evidenci bylo 153 čtenářů. V roce 1972 knihovnu převzal Vlastimil Kmoch. Zapůjčeno bylo 5431 knih 1392 čtenářům. V evidenci bylo zapsáno 145 čtenářů. Celkový počet svazků ve fondu byl Základní škola měla dvě třídy dislokované ze ZDŠ Líbeznice. Do druhé třídy chodilo 7 dětí z Měšic a 6 z jiných obcí, do třetí třídy 11 z Měšic a 3 ostatní. Stálé učitelky měly mateřskou dovolenou nebo dlouhodobé onemocnění, a tak trvale vyučovaly náhradní učitelky. Vyučovací doba byla přizpůsobena autobusové dopravě dětí z Čakoviček a Nové Vsi (jednoduchá frekvence od 7:45 do 12 hodin). Mateřská škola získala nové vybavení (např. televizor, gramorádio) a zlepšilo se i prostředí různými úpravami, včetně okolí. Tím by výčet z oblasti zájmu školské a kulturní komise mohl být dostatečný, ale není, protože v docela podrobných zápisech nenacházíme jediné slovo o tělovýchově a sportu. Zřejmě se tedy v té době nesportovalo, necvičilo. Ale naše vycházka není ještě u konce, třeba na nás ještě něco vyskočí. Zatím se tedy přesuneme do jiné oblasti, kterou je rozvoj a výstavba obce. Tady bylo zřejmě největším úspěchem pořízení nové prodejny masa a uzenin, neboli řeznictví. Taky Masna Měšický zpravodaj - 14

17 se tehdy říkalo. Byla postavena jako přístavba stávající prodejny potravin v Revoluční ulici. Protože stavba byla nad schopnosti okresního stavebního podniku (ten zakázku odmítl a jiná stavební firma nebyla), muselo se stavět svépomocí, v akci Z, brigádnickou prací občanů, z větší části neplacenou. Na úspěšném provedení díla měl největší zásluhu pan Josef Šíla z čp 37, který práce vedl. Kdy prodejna byla otevřena, o tom se údaje rozcházejí. Podle jednoho zde už v prosinci 1971 úspěšně prodávala paní Křehnáčová, jiný říká, že k otevření došlo až 30. dubna 1972 (to možná bylo datum kolaudace). Dále byla provedena rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení. (výměna svítidel za výbojková). Další akce už jen heslovitě: Úpravy sálu Pohostinství; přístavba příslušenství ke škole; oprava střechy na obecní prádelně; jarní úklid obce; výsadba stromů; úprava veřejné skládky Na Horně (z dnešního pohledu to byla nebezpečná divoká skládka, pozn. autora). Nebyla opět dokončena dešťová kanalizace v ulici Hlavní (osazení obrubníků apod.). Ve složení veřejné správy obce (MNV) došlo ke dvěma změnám. V roce 1971 bylo z různých důvodů zproštěno funkce 5 poslanců (Jetel, Majer, Ježek, Pánek a Jalůvka).. Doplněni byli (19. února) Anderle, Čadek a Fiala. Připravovaly se nové volby (19 poslanců, volební komise měla 5 členů (Svoboda, Slabová, Mašková, Píchová, Šára). K volbám jsme šli 26. listopadu. Pro nepamětníky je třeba dodat, že to opět byly volby - nevolby - kandidátka byla jen jedna, společná (Národní fronta), a kdo na ní byl, prakticky nemohl býti nezvolen. Takže to byl teatrální akt, zbytečný, zato s účastí dobrovolně povinnou. Nově zvolený MNV zasedl 14. prosince 1971 na ustavujícím plenárním zasedání ve složení: Anderle, Bartůněk, Dalík, Fabián, Fabiánová, Fiala, Fialová, Horák, Hrabánek, Kyndr, Murin, Novák, Smažil, Ing. Svobodová, Šíla Zd., Švehla, Kmochová, Čadek. Předsedou zvolen Josef Fiala, místopředsedou Josef Šíla, tajemník Kyndr. V radě: Fiala, Šíla, Kyndr, Andrle, Bartůněk, Fabián, Kmochová. Pro závěrečnou část si vybereme a ve stručnosti ocitujeme některé aktuality a zajímavosti, jak je rok přinesl. Můžeme si to nazvat jako Různé. A to bez ladu a skladu. Začneme smutnou vzpomínkou na neblahou událost, která výrazně ztrpčila život hodně lidem z obce. Zločinným rozhodnutím komunistických plánovačů bylo zrušení nádraží Praha - Těšnov, koncové stanice pro železniční trať přes Měšice do Prahy. (Více o tom píšeme na jiném místě listu, pozn. autora). K informacím o rozvoji obce v roce 1972 si ještě můžeme přidat jednu (cituji): Zásluhou MNV při porušení rozpočtové kázně (sic!) bylo provedeno asfaltování vnitřních ulic v obci v hodnotě z Kčs (konec citátu). Není uvedeno, kterých ulic se to týkalo, ale přidáme-li ,- Kčs za dokumentaci, tři milióny bylo tehdy asi 5 obecních rozpočtů, takže se musel stát nějaký zázrak, aby se to povedlo. Velké peníze jsou to i dnes, natož tehdy. Dále se dozvídáme, že Památkový úřad nesouhlasil s výstavbou bytových domů (paneláků) v zahradě u hasičské zbrojnice. Naštěstí, představme si v Zámecké ulici paneláky ze 70. let. Zdá se, že památkáři měli paradoxně tehdy větší moc než dnes. Z jiných dokumentů totiž vyplývá, že NV vedl s památkáři velmi usilovná jednání o úplném zrušení památkové ochrany části obce. Tehdy se to nepovedlo. Zatím... Měšický zpravodaj - 15 J. Fiala - předseda MNV

18 Od 1. února 1971 bylo oddělení VB (policie) v Měšicích uvedeno do klidu (=zrušeno). Sbíraly se odpadové hmoty. Není sice zřejmé kdo sbíral, kam se to dávalo a co se dělo dál. Ale je tu výsledek: 200 q železa, 6 q barevných kovů, 20 q papíru a 10 q textilu. A ještě z jiné zásuvky: tržby v obchodech. Nejvíc jsme utratili v potravinách Kčs. V průmyslovém zboží utržili jen Kčs, v hospodě ,- Kčs. Bylo schváleno (a provedeno) vykácení ořešáků po jedné straně Hlavní ulice, to kvůli výstavbě (zbytečné) dešťové kanalizace. Upravena byla na bezprašný povrch příjezdová silnice k nádraží za Kčs. V celé výši uhradil (a právem) podnik EZ, jako hlavní uživatel. Převod nemovitosti (prodej obci) pozemek, stavba, stromy, od akademického malíře p. Stěhuleho se uskutečnil za Kčs ( m 2 = 5 Kčs/ m 2 ). Pozemek byl určen na výstavbu bytových domů EZ. Nabízí se otázka kolik by za stavební pozemek dostali Stěhulovi dnes... A teď už nastává chvíle, kdy by naše nahlížení do časů minulých mělo skončit. Jenže v souboru dokladů příslušných těm dvěma rokům se objevily dva dokumenty natolik zajímavé, že by bylo škoda se o nich alespoň nezmínit. Každý z nich by byl na samostatnou studii sociologickou či esej, je už místo jen na pár slov, snad si můžeme dovolit výjimečně přetáhnout prostor toulkám vymezený. Prvním z nich je list ze seznamu důchodců v obci v roce 1972 včetně výše jejich penzí. Má z toho člověk pocity dojemné, protože ti lidé už mezi námi nejsou a zároveň je to zdroj poučení - jakže si tenkrát důchodci žili. Líp než dnes, stejně, hůř? K tomu je ovšem třeba znát i tehdejší ceny a mzdy. Ale na první pohled se dá na ty otázky odpovědět: jak kdo. Podle výše důchodu si totiž tu skupinu můžeme rozdělit na tři odlišné: Celkem je zde 221 lidí. Z toho většina měla důchod, který nazveme průměrný - mezi Kčs. Pak je malá část - 25 lidí, která brala nad 1000 Kčs, tedy důchod nadprůměrný. A zbývá asi 5 lidí s důchodem 100 až 300 Kčs, který můžeme označit jako almužnu. Kvůli těmto lidem se právě seznam pořizoval, aby jim obec mohla ze svého alespoň trochu přilepšit. Zbývá dodat, že průměrný plat v té době byl asi Kčs. Druhý dokument je pozoruhodný a též poučný. Je to volební program obce Měšice na roky 1971/75. Má 5 stran A4 strojopisu, a je to ryzí ukázka normalizační rétoriky té doby. Umění jak mnoha slovy nic neříci je zde dovedeno k dokonalosti. Dvě strany jsou všeobecné fráze, na dvou stranách je podrobně vypsáno, co už v obci je, resp. co vzniklo či udělalo se od roku 1945 do teď. Samotný volební program, to jest co se pro občany udělá za ty čtyři roky, je na 12 řádcích. Ta poučnost spočívá v tom, že je to obraz doby. Je zde ale i prvek nadčasový. To jsou ony sliby, na které se pak rychle zapomene. A to přežilo až do dnešních dnů. Až budeme za čas procházet rok 1975, povíme si o tom - a jak se program splnil. A na úplný závěr, výsledek hospodaření obce, čili rozpočet. rok 1971 příjem ,- Kčs výdaje ,- Kčs rok 1972 příjmy ,- Kčs výdaje ,- Kčs Měšický zpravodaj - 16

19 Více už toho pro dnešek opravdu nemáme. Příště se sejdeme na vycházce obdobím 1973 až Pokračování příště. Vladimír Novák Doslov autora: Jako pokaždé prosím čtenáře, aby napsali nebo řekli, co se jim v obsahu nezdálo, nelíbilo nebo tam není. Uvítám Vaše příspěvky. NesLAVNÁ VýRoČí Konec nejhezčího nádraží V souvislosti s připomenutím 140 výročí zahájení železničního provozu v Měšicích je vhodné připomenout ještě jedno výročí, a to právě čtyřicáté. V květnu roku 1972 bylo zrušeno pražské železniční nádraží Těšnov, předtím zvané Denisovo. V té době to byla konečná stanice pro vlaky od Turnova a Všetat, ale také z trati 231 od Nymburka a Lysé nad Labem. Nádraží bylo původně postaveno právě pro tuto dráhu, tehdy Rakouská severozápadní. Postaveno bylo r. 1873, do provozu pro cestující r Toto třetí pražské nádraží bylo považováno Denisovo nádraží (Těšnov) v roce 1876 za nejkrásnější ve střední Evropě. Neorenesanční budova byla dílem architekta Karla Schlimpa. Popis architektury té krásné budovy si necháme na jindy, teď nás spíš zajímá ten smutný konec. Proč se nádraží zlikvidovalo a jaký to mělo pro nás dopad na cestování, se teď krátce pokusíme připomenout. Vltava u Karlína v roce Na mapce je vidět železniční trat vedoucí do nádraží Těšnov. Měšický zpravodaj - 17

20 Nádraží bylo zrušeno kvůli stavbě nesmyslné a škodlivé severojižní magistrály. Že to byl omyl, dnes najednou každý ví, ale nikdo neví, co s tím. To je ale jiná kapitola, která by mohla být nazvaná Nepodařené řešení pražské dopravy, tehdy i dnes. Tehdy prostě nádraží stálo trochu v cestě. Samozřejmě, že magistrála mohla vést trochu jinak, stačilo o pár desítek metrů. Ale nevedla, tak se ubouralo jedno křídlo a mohlo být vymalováno. Ale ještě nebylo. Budova ještě řadu let stála, dala se využít a zachránit. Víc jak desítku let se rozhodovalo, co s ní, chátrala, až nakonec to pražští komunističtí politici v čele s Antonínem Kapkem vyřešili pěkně po bolševicku. Politici často rozhodují bez odborníků to jim dodnes zůstalo. A tak nádraží šlo v roce 1985 k zemi. Co je tam na tom místě dodnes, pro to není slušný výraz. Vrátíme se ještě na chvíli k tomu nádraží, když ještě fungovalo. Bylo na něm vše, co každý běžný cestující potřebuje - restaurace, kiosky, trafika. Bylo tam i něco, co už dávno neznáme - příjem zavazadel a spěšnin. Tam jste si mohli podat motorku, nebo plechový sud, a večer jste to měli na nádraží v Měšicích. Přes veškerou socialistickou drážní ošumělost a množství vlaků a cestujících působilo nádraží poklidným dojmem, třeba oproti Hlavnímu až domáckým, venkovským. Ale hlavní jeho výhodou bylo to, o čem pražští politici jen sní, totiž že bylo skvěle ve středu města, ale přitom i stranou ruchu, takže se odtud dalo pěšky jít kamkoliv ve středu města, to stejné zpět - vždycky člověk věděl odkud za kolik minut k nádraží dojde. Tramvaj tudy samozřejmě jela taky, hned z několika směrů. Na nádraží byly jen tři koleje, navíc kusé. Odbavit zde každou hodinu několik vlaků bylo malým logistickým zázrakem. Když vlak přijel a lidé vystoupili, bylo nutné hned soupravu sunout do odstavného kolejiště u depa, odkud pak jiná lokomotiva sunula jinou soupravu zpět k uvolněnému nástupišti, lokomotiva od vlaku se na točně obrátila,...a tak to šlo ráz naráz, na třech nástupištích, celý den až do pozdní noci. Nádraží Praha - Těšnov po demolicí (16. březen 1985) Nádraží Praha - Těšnov těsně před demolicí (březen 1985) Měšický zpravodaj - 18

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace Čj.: ŘMŠ/54/2015 Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vydává: Schválila: Mateřská škola Ostrava,

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Rakouská severozápadní dráha v Praze

Rakouská severozápadní dráha v Praze Rakouská severozápadní dráha v Praze Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) byla jednou z nejvýznamnějších dopravních společností v českých zemích druhé poloviny 19. století. Vždyť od roku 1869, kdy byla

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu Veletržní sraz Chytej 2017 - cesta na ubytovnu Protože předpokládám, že většina z vás přijede autem, tak nejdřív popis jak se dostat k ubytovně, aby jste si před návštěvou osvěžovny mohli svého čtyřkolového

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zuzana Hauerlandová. Druhy vět podle postoje mluvčího

Zuzana Hauerlandová. Druhy vět podle postoje mluvčího Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Druhy vět podle postoje mluvčího Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s druhy vět

Více

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané,

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané, ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ pro Ostrou a Šnepov Z obsahu: Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Novela zákona o bioodpadu Kalendář 201 5 Seznam lékařů v Lysé n.l. Poplatky za odpad na rok 201 5 Výběrové

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: OKENSKÝ ZPRAVODAJ leden 2011 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se konaloo 21.12.2010. Na zasedání zastupitelstvo schválilo mimo jiné, prodeje pozemků v majetku obce.

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR

VÁžENÍ SLOVO ÚVODEM. III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO III. ročník Číslo 4/2011 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM VÁžENÍ ČTENÁřI, Ze stěžejních událostí předcházejících měsíců připomínáme společné zalití stromu přátelství vedoucími územních

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 449/5 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

SMĚRNICE pro přijímání dětí do MŠ

SMĚRNICE pro přijímání dětí do MŠ Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvková organizace ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SMĚRNICE pro přijímání

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací.

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací. Vážení a milí občané, nemůžeme si stěžovat, že by letošní jaro bylo fádní, bez zajímavých nebo dokonce mimořádných událostí. Pokusíme se vám všechny nové věci přiblížit a informovat vás o nich v tomto

Více

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Ředitelé mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem, Městskou částí Praha 7, v souladu s 34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více