Printed in Korea Code No.:GH A Czech. 11/2010. Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Printed in Korea Code No.:GH68-32059A Czech. 11/2010. Rev. 1.1. www.samsungmobile.com"

Transkript

1 Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb. Printed in Korea Code No.:GH A Czech. 11/2010. Rev. 1.1

2 Uživatelská příručka

3 Používání této příručky Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho telefonu. Nejdříve si přečtěte tyto informace Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání telefonu. Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho telefonu. Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit. 2 Používání této příručky Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ telefonu, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit. Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností. V případě potřeby si můžete na webových stránkách aktualizovat software vašeho mobilního telefonu. Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto telefonu mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná. Příručku uchovejte pro pozdější využití.

4 Ikony v pokynech Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce: Upozornění situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob Výstraha situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení Poznámka poznámky, rady nebo dodatečné informace Následující krok pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte Zprávy Vytvořit zprávu (znamená Zprávy, potom Vytvořit zprávu) [ ] Hranaté závorky tlačítka telefonu; například: [ ] (znamená Vypínací tlačítko/ tlačítko ukončení) < > Lomené závorky kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <OK> (znamená kontextové tlačítko OK) Viz stránky se souvisejícími informacemi; například: str. 12 (znamená viz strana 12 ) Používání této příručky 3

5 Autorská práva Copyright 2010 Samsung Electronics Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech. Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics. Ochranné známky SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků. Windows Media Player je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků. 4 Používání této příručky

6 Obsah Sestavení... 8 Vybalení... 8 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie... 8 Nabíjení baterie Vložení paměťové karty (volitelné) Úvodní informace Zapnutí a vypnutí telefonu Seznámení s telefonem Zamknutí nebo odemknutí klávesnice Otevírání menu Přizpůsobení telefonu Zadávání textu Komunikace Volání Protokoly Zprávy Rychlé zasílání zpráv Zábava Fotoaparát Prohlížeč médií Hudba FM rádio Hry a další aplikace Obsah 5

7 Osobní informace Kontakty Kalendář Úkoly Poznámky Diktafon Web Internet Stahování Google Synchronizace Communities Webové stránky komunit Konektivita Bluetooth GPS Připojení k počítači Nástroje Budík Kalkulačka Kompas Převodník Editor obrázků Moje soubory Krokoměr Hledat Obsah

8 Stopky Časovač Světový čas Nastavení Otevření menu nastavení Zvukové profily Displej Čas a datum Telefon Volat Aplikace Zabezpečení Připojení k počítači Síť Průvodce profilem Paměť Vynulovat O telefonu Řešení problémů Bezpečnostní upozornění Rejstřík Obsah 7

9 Sestavení Vybalení Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky: Mobilní telefon Baterie Cestovní adaptér (nabíječka) Uživatelská příručka Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce. Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním. Jiné příslušenství, než to dodané s telefonem, s ním nemusí být kompatibilní. Vložení karty SIM nebo USIM a baterie Pokud si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Abyste mohli použít UMTS, můžete zakoupit kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM). 8 Sestavení

10 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie, 1 Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ]. Otočte závitem proti směru hodinových ručiček pro otevření 2 zadního krytu a poté kryt sejměte. 3 Vložte kartu SIM nebo USIM. Pro odšroubování nepoužívejte nehty. Použijte minci nebo šroubovák. 4 Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů. Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu. Vložte baterii. Sestavení 9

11 Vraťte zadní kryt a otočte závitem ve směru hodinových 5 ručiček pro zamknutí krytu. Zajistěte, aby byl kryt zcela zavřený a závit byl pevně utažen, aby se zabránilo škodám po vniknutí vody. Nabíjení baterie Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii. Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí přiloženého cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači pomocí datového kabelu. Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu. Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii. 10 Sestavení

12 Nabíjení pomocí cestovního adaptéru 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu. 2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru. Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na jakékoli škody způsobené nesprávným použitím, se nevztahuje záruka. 3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky. Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu. Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu. Pokud telefon nepracuje správně, předejte telefon a nabíječku servisnímu středisku Samsung. 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od telefonu a poté z elektrické zásuvky. Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu. Sestavení 11

13 Nabíjení pomocí datového kabelu Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý. 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku telefonu. 2 Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu zapojte do multifunkčního konektoru. 3 Druhou koncovku datového kabelu pořítače zapojte do USB portu v počítači. V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne. 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z počítače. Vložení paměťové karty (volitelné) Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje paměťové karty microsd nebo microsdhc s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty). Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě. Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon váš požádá o přeformátování paměťové karty. Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet. 12 Sestavení

14 1 Otočte závitem proti směru hodinových ručiček pro otevření krytu a poté kryt sejměte. 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů. 4 Vložte baterii. 5 Vraťte zadní kryt a otočte závitem ve směru hodinových ručiček pro zamknutí krytu. Vyjmutí paměťové karty 1 Ujistěte se, že paměťová karta není momentálně využívaná. 2 Otočte závitem proti směru hodinových ručiček pro otevření krytu a poté kryt sejměte. 3 Opatrně zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se neuvolní z telefonu, poté ji vysouvejte směrem ven ze slotu Opatrně zatlačte dolů paměťovou kartu a poté ji posouvejte 3 dozadu, dokud nezacvakne na místo. paměťové karty. Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu. Sestavení 13

15 Formátování paměťové karty Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu. V režimu Menu vyberte Nast. Paměť Paměťová karta Formátovat paměťovou kartu <Ano>. Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele. 14 Sestavení

16 Úvodní informace Zapnutí a vypnutí telefonu Zapnutí telefonu: 1 Stiskněte a podržte [ ]. 2 Zadejte kód PIN a stiskněte < OK> (v případě potřeby). 3 Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle pokynů. Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1 výše. Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců. Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do profilu offline. str. 21 Seznámení s telefonem Rozvržení telefonu Sluchátko Tlačítko hlasitosti Levé kontextové tlačítko Tlačítko volání Alfanumerická tlačítka Tlačítka speciálních funkcí Světlo Displej Čtyřsměrové navigační tlačítko Pravé kontextové tlačítko Vypínací tlačítko/ tlačítko ukončení Tlačítko potvrzení Mikrofon Úvodní informace 15

17 Tlačítko světla Multifunkční konektor Reproduktor Objektiv fotoaparátu Zadní kryt Údržba funkce odolonosti proti vodě a prachu Váš telefon zajišťuje z aurčitých podmínek omezenou ochranu proti nechtěnému vystavení vodě, ale neměli byste jej nikdy úmyslně ponořit do vody. Telefon nevystavujte vysokému tlaku vody nebo jakýmkoli dalším tekutinám, např. slané, ionizované nebo znečištěné vodě. Pokud se telefon namočí, důkladně jej osušte čistým měkkým hadříkem. Interní anténa Zajistěte, aby všechny kryty byly řádně srovnány a pevně uzavřeny. 16 Úvodní informace

18 Udržujte zadní kryt, kryt multifunkčního konektoru a okolní oblast čistou a dbejte na to, aby nedošlo k poškození krytů. Pokud je zadní kryt nebo kryt multifunkčního konektoru znečištěný, ochrana proti vodě a prachu nemusí být účinná. Jakékoli provedené opravy na vašem telefonu mohou snížit odolnost proti vodě a prachu Při jakékoli opravě vašeho telefonu dbejte na to, aby se zabránilo vystavení telefonu prachu a vodě. Vystavení telefonu extrémním teplotám může snížit odolnost proti vodě a prachu. Telefon používejte při teplotě od -20 C až 50 C. Tlačítka Tlačítko Volat Čtyřsměrové navigační tlačítko Funkce Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu vyvoláním posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů. Procházení volbami menu; v základním režimu přístup k menu definovaným uživatelem (doleva/doprava/ nahoru/dolů); v základním režimu stiskem a podržením navigačního tlačítka dolů uskuteční falešný hovor. V režimu Menu umožňuje výběr označené volby menu či potvrzení zadaného údaje. Tlačítko Hlasitost Funkce Nastavení hlasitosti telefonu. Potvrdit Kontextová tlačítka Provedení akce uvedené v dolní části displeje. Úvodní informace 17

19 Tlačítko Zapínání/ Ukončení Funkce Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu - návrat do základního režimu. Ikony indikátoru Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb. Ikona Definice Síla signálu Alfanumerická tlačítka Speciální funkce Světlo Zadávání čísel, písmen a zvláštních znaků. Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; v základním režimu stiskem a podržením [ ] zamknutí nebo odemknutí kláves; stiskem a podržením [ ] pro aktivaci tichého profilu. Zapne nebo vypne světlo (stiskem a podržením). Připojeno k síti GPRS Připojeno k síti EDGE Připojeno k síti UMTS Probíhá hlasový hovor Probíhá videohovor Funkce Zpráva SOS je aktivní Procházení webu Připojeno k zabezpečené webové stránce 18 Úvodní informace

20 Ikona Definice Ikona Definice Roaming (mimo běžnou oblast pokrytí) Nová hlasová zpráva Přesměrování hovorů je aktivní Normální profil je aktivní Připojeno k počítači Tichý profil je aktivní Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu Bluetooth je aktivní Budík je aktivní Vložena paměťová karta Nová textová zpráva (SMS) Nová multimediální zpráva (MMS) Probíhá přehrávání hudby Přehrávání hudby je pozastaveno FM rádio je zapnuto Je pozastaveno FM rádio Webové stránky, které obsahují zdroj RSS Stav baterie Aktuální čas Nový Úvodní informace 19

21 Zamknutí nebo odemknutí klávesnice Tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Tlačítka zamknete stiskem a podržením [ ]. Tato tlačítka odemknete stiskem a podržením [ ]. Pokud je automatický zámek zapnutý, klávesy se automaticky zamknou po vypnutí displeje. Otevírání menu Přístup k menu telefonu: 1 V základním režimu můžete přejít do režimu Menu stiskem Potvrdit nebo stiskem <Menu>. 2 K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí navigačního tlačítka. 3 Stisknutím < Vybrat>, <OK> nebo Potvrdit potvrdíte označenou možnost. 4 Stiskem < Zpět> přejdete o úroveň výše; stiskem [ ] zavřete menu nebo aplikaci a vrátíte se do pohotovostního režimu. Přizpůsobení telefonu Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb. Změna jazyka displeje V režimu Menu vyberte 2 Vyberte požadovaný jazyk. Nastavení aktuálního času a data 1 Nast. Telefon Jazyk. 1 V režimu Menu vyberte Nast. Čas a datum. Nastavte formát času a data a zadejte aktuální čas a datum. 2 Nastavení hlasitosti. tónu kláves V základním režimu stiskněte [ / ]. Přepnutí do tichého profilu V základním režimu stiskněte a podržte [ ] pro ztlumení nebo zrušení ztlumení vašeho telefonu. 20 Úvodní informace

22 Nastavení zvukového profilu Zvuky telefonu můžete změnit úpravou aktuálního zvukového profilu nebo přepnutím na jiný profil. Nastavení profilu: 1 V režimu Menu vyberte Nast. Zvukové profily. 2 Přejděte na profil, který používáte. 3 Stiskněte < Upravit>. 4 Upravte si nastavení zvuků pro příchozí volání a zprávy, a ostatní zvuky telefonu. Dostupné možnosti zvuků se s ohledem na vybraný profil liší. 5 Stiskněte < Zpět>. Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu. Výběr pozadí na pohotovostní obrazovku 1 V režimu Menu vyberte Nast. Displej Pozadí. Vyberte umístění v paměti. 2 3 Vyberte obrázek. Nastavení jasu displeje V režimu Menu vyberte 2 1 Nast. Displej Jas. Úroveň jasu nastavíte přechodem doleva nebo doprava. 3 Stiskněte < Uložit>. Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu. Nastavení zkratek menu 1 V režimu Menu vyberte Nast. Telefon Zkratky. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku. 2 3 Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky. Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, navigační klávesa nebude fungovat jako zkratky. Použití inteligentní domovské obrazovky Inteligentní domovská obrazovka vám umožní přistupovat k oblíbeným aplikacím a kontaktům, a zobrazovat nadcházející události a úkoly. Inteligentní domovskou obrazovku můžete upravit tak, aby vyhovovala vašim potřebám. Úvodní informace 21

23 Přizpůsobení inteligentní domovské obrazovky: 1 V režimu Menu vyberte Nast. Displej Inteligentní domovská obrazovka. 2 Stiskněte < Upr.>. 3 Vyberte položky, které chcete zobrazit na inteligentní domovské obrazovce. Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. 4 Stiskněte < Uložit> nebo stiskněte <Volby> Uložit. Pokud vyberete Duál. hodiny, můžete nastavit druhé hodiny. 5 Stiskněte Potvrdit. Pohotovostní obrazovku můžete přepnout do jiného stylu. V režimu Menu vyberte Nast. Displej Inteligentní domovská obrazovka a přejděte doleva nebo doprava na požadovaný styl. Položky inteligentní domovské obrazovky otevřete, stiskem navigační klávesy pro procházení položkami na inteligentní domovské obrazovce a stiskem Potvrdit pro vybrání položky. 22 Úvodní informace Přizpůsobení panelu nástrojů zástupců: 1 V režimu Menu vyberte Nast. Displej Inteligentní domovská obrazovka. 2 Stiskněte < Upr.>. 3 Přejděte na Panel nástrojů zástupců a stiskněte <Volby> Upravit zástupce. 4 Vyberte menu, které má být změněno nebo prázdné místo. 5 Vyberte požadovaná menu. Vyberte podmenu stisknutím <Volby> Otevřít (je-li to nutné). 6 Stiskněte < Uložit> nebo stiskněte <Volby> Uložit. Zamknutí telefonu Telefon můžete zamknout aktivací hesla. 1 V režimu Menu vyberte Nast. Zabezpečení Zámek telefonu. 2 Zadejte nové 4 až 8 místné heslo a stiskněte < OK>. 3 Zadejte nové heslo znovu a stiskněte < OK>. Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

24 Jakmile je zamknutí telefonu aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat heslo. Pokud heslo zapomenete, můžete telefon nechat odemknout v servisním středisku Samsung. Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem. Zamknutí karty SIM nebo USIM Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM. 1 V režimu Menu vyberte Nast. Zabezpečení Zámek PIN. 2 Zadejte kód PIN vaší karty SIM nebo USIM a stiskněte < OK>. Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN. Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK. Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním poskytovateli služeb. Aktivace mobilního stopaře Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. 1 V režimu Menu vyberte Nast. Zabezpečení Mobilní stopař. 2 Zadejte heslo a stiskněte < OK>. 3 Stiskněte Potvrdit pro výběr Zapnout. 4 Seznam příjemců otevřete volbou Příjemci. 5 Otevřete seznam kontaktů stisknutím < Volby> Kontakty. 6 Vyberte kontakty. 7 Po skončení výběru kontaktů stiskněte < Přidat>. 8 Vyberte číslo (je-li to nutné). Stisknutím Potvrdit příjemce uložíte Přejděte dolů a zadejte jméno odesilatele. 11 Stiskněte Potvrdit <Přij.>. Úvodní informace 23

25 Zadávání textu Text můžete zadat stiskem kláves na klávesnici. Změna způsobu zadávání textu Dostupné režimy zadávání textu se mohou lišit s ohledem na vaši oblast. Abyste vybrali jazyk psaní, stiskněte a podržte [ ] a vyberte Jazyk psaní. Abyste vybrali režim zadávání, stiskněte a podržte [ ] a vybrali Způsob zadávání(abc). Změnu velikosti písmen nebo přepnutí mezi režimem zadání English nebo Číslo provedete stiskem [ ]. Stisknutím [ ] přepnete na režim symbolů. Stisknutím a podržením [ ] lze přepnout mezi režimy ABC a T9. Zadávání textu různými způsoby Režim Funkce Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud ABC se na displeji nezobrazí požadovaný znak. 1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. T9 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [0]. Pokud se zobrazí jiné slovo, tiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí vámi požadované slovo. Zadejte číslo stisknutím příslušného Číslo alfanumerického tlačítka. 1. Tiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů pro přechod na požadovaný symbol. Symbol 2. Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka. 24 Úvodní informace

26 Komunikace Volání Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání. Vytočení nebo příjem hovoru Vytočení hovoru 1 V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo. 2 Stisknutím [ ] číslo vytočíte. Při video hovoru stiskněte <Volby> Videohovor. 3 Hovor ukončíte stisknutím [ ]. Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. str. 42 Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, stiskněte [ ]. Příjem hovoru 1 Když telefon zvoní, stiskněte [ ]. Jakmile telefon zazvoní, stiskněte [ / ] pro nastavení hlasitosti nebo stiskněte a podržte [ ] pro ztlumení vyzvánění. 2 Při videohovru stiskněte < Zap. fot.>, tím umožníte volajícímu, aby vás viděl. 3 Hovor ukončíte stisknutím [ ]. Odmítnutí hovoru Když telefon zvoní, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón. Můžete si vytvořit seznam čísel, která chcete automaticky odmítat. str. 27 Při odmítání příchozích hovorů můžete odesílat zprávu. V režimu Menu vyberte Nast. Volat Všechny hovory Odmítnout hovor se zprávou. Komunikace 25

27 Volání na mezinárodní číslo 1 V základním režimu zadáte znak + stisknutím a podržením [0]. 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stisknutím [ ] číslo vytočíte. Používání možností během hlasového hovoru V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti: Hlasitost hlasu upravíte stisknutím [ / ]. Funkci hlasitého telefonu aktivujete stisknutím Potvrdit. V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu. Chcete-li podržet hovor, stiskněte < Držet>. Chcete-li vyvolat podržený hovor, stiskněte <Načíst>. Chcete-li vytočit druhý hovor, první hovor podržte a vytočte nové číslo. Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor stisknutím [ ]. První hovor bude automaticky podržen. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor. Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, stiskněte < Přepnout>. Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru: 1 Protokol hovor otevřete stisknutím Potvrdit. 2 Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit. 3 Stisknutím [ ] číslo vytočíte. 26 Komunikace

28 Používání dalších funkcí Můžete také využívat různé další funkce volání, např.automatické odmítání, falené hovory nebo režim Čísla pevné volby (FDN). Nastavení automatického odmítání Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání: 1 V režimu Menu vyberte Nast. Volat Všechny hovory Automaticky odmítnout. 2 Stiskem < Změň> aktivujete automatické odmítání. 3 Vyberte Seznam odmítnutí. 4 Stiskněte < Vytv.> nebo stiskněte <Volby> Vytvořit. 5 Zadejte číslo, které chcete odmítat, a stiskněte Potvrdit. 6 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-5. Falešný hovor Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Funkci falešného hovoru aktivujete v režimu Menu výběrem Nast. Volat Falešný hovor Klávesová zkratka falešného hovoru Zapnout. Abyste vytočili falešný hovor, v pohotovostním režimu stiskněte čtyřikrát navigační klávesy nebo použijte uzamknuté klávesy. Po určené době začne zvonit příchozí falešný hovor. Časovou prodlevu falešného hovoru si můžete nastavit. V režimu Menu vyberte Nast. Volat Falešný hovor Časovač falešného hovoru. Aby falešný hovor vypadal více realisticky, můžete po jeho přijmutí nechat přehrát předem nahraný hlas. Záznam hlasu: 1 V režimu Menu vyberte Nast. Volat Falešný hovor Hlas předstíraného hovoru. 2 Přejděte na položku Hlas předstíraného hovoru. 3 Stiskněte < Upr.>. 4 Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání. 5 Mluvte do mikrofonu. 6 Až budete chtít skončit, stiskněte < Stop>. Komunikace 27

29 Používání režimu čísel pevné volby (FDN) V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Před použitím režimu FDN je třeba nejprve v kontaktech nastavit seznam FDN. Aktivace režimu FDN: 1 V režimu Menu vyberte Nast. Zabezpečení Režim pevné volby. 2 Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a stiskněte <OK>. Protokoly Naučte se pomocí protokolu hovorů prohlížet a spravovat záznamy vytočených, přijatých nebo zmeškaných hovorů nebo odeslaných zpráv. Zobrazení záznamů o hovorech a zprávách Záznamy o vašich hovorech a zprávách si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu. 1 V režimu Menu vyberte Komunik. Protokoly. 2 Přechodem doleva nebo doprava vyberte typ protokolu. 3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti. Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných. Zobrazení správce protokolů Pomocí správce protokolů si můžete zkontrolovat počet nebo objem dat odeslaných či přijatých zpráv, nebo cenu a délku vašich hovorů. 1 V režimu Menu vyberte Komunik. Protokoly. 2 Stiskněte < Spr. protok.>. Pokud existují uložené protokoly, stiskněte <Volby> Správce protokolů. 28 Komunikace

30 3 Vyberte požadovanou možnost. Možnosti Doba trvání hovoru Cena hovoru Počitadlo zpráv Počítadlo dat Funkce Zobrazení časových údajů o vašich hovorech, například délce posledního hovoru nebo celkovém čase všech hovorů. Zobrazení záznamů o ceně vašich hovorů, například o ceně posledního hovoru nebo celkové ceně všech hovorů. Můžete také nastavit měnu a cenu za jednotku, nebo cenový limit pro omezení hovorů podle vašeho plánu hovorů. V závislosti na vaší kartě SIM nebo USIM nemusí být počítadlo ceny k dispozici. Zobrazení počtu odeslaných nebo přijatých zpráv. Zobrazení objemu odeslaných nebo přijatých dat. Záznamy ve správci protokolů můžete také vynulovat. Stiskněte v závislosti na prohlížené obrazovce <Vynulovat> nebo Potvrdit. Zprávy Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy a zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy. Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb. Odeslání textové zprávy 1 V režimu Menu vyberte Zprávy Vytvořit zprávu. 2 Stiskněte Potvrdit a vyberte Kontakty. Číslo můžete zadat ručně, nebo ho zvolit z protokolu či ze skupin kontaktů posunutím vlevo nebo vpravo Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit. Přejděte dolů a zadejte text zprávy. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete. Komunikace 29

31 Nastavení profilů zpráv MMS Chcete-li odesílat nebo přijímat multimediální zprávy, je třeba aktivovat profil pro připojení k serveru zpráv MMS. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení. 1 V režimu Menu vyberte Zprávy Nastavení MMS Profily MMS. Vyberte profil připojení. 2 Odeslání multimediální zprávy 1 V režimu Menu vyberte Zprávy Vytvořit zprávu. 2 Stiskněte Potvrdit a vyberte Kontakty. Číslo nebo ovou adresu můžete zadat ručně, nebo je zvolit z protokolu či ze skupin kontaktů posunutím vlevo nebo vpravo. 3 Přejděte na kontakt a stiskněte Potvrdit. Pokud zadáte ovou adresu, telefon se zeptá, zda chcete odeslat multimediální zprávu. Potvrďte stisknutím <Ano>. 4 Přejděte dolů a zadejte text zprávy. 5 Stiskněte < Volby> Přidat multimediální položku a přiložte soubor. Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit fotografii, video či zvukový klip. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete. 6 Zobrazení zprávy Zprávy, které obdržíte, odešlete nebo uložíte se automaticky zařadí do následujících složek zpráv. Doručené: Doručené textové nebo multimediální zprávy Odeslané: Odeslané zprávy Odchozí: Zprávy, které se právě odesílají nebo čekají na odeslání Koncepty: Zprávy uložené pro budoucí použití Vysílané zprávy: Blok vysílaných zpráv ze sítě Nevyžádaná pošta: Nevyžádané zprávy 30 Komunikace

32 Zobrazení textové nebo multimediální zprávy 1 V režimu Menu vyberte Zprávy a vyberte složku zpráv (doručené nebo odeslané). Vyberte textovou nebo multimediální zprávu. 2 Poslech zpráv hlasové pošty Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv: 1 V základním režimu stiskněte a podržte [ 1]. 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty. Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb. Používání šablon zpráv Naučte se vytvářet a používat textové a multimediální šablony, a pomocí nich jednoduše a rychle vytvářet nové zprávy. Vytvoření textové šablony 1 V režimu Menu vyberte Zprávy Moje složky Šablony. 2 Otevřete okno nové šablony stisknutím < Vytv.>. 3 Zadejte zprávu a stiskněte Potvrdit. Nyní můžete při vytváření textové nebo multimediální zprávy pomocí možnosti vložení do textového pole vložit textovou šablonu. Vytvoření multimediální šablony 1 V režimu Menu vyberte Zprávy Moje složky Karty MMS. 2 Otevřete okno nové šablony stisknutím < Vytv.>. 3 Vytvoření šablony multimediální zprávy s předmětem a požadovanými přílohami. str Stiskněte Potvrdit. Abyste použili multimediální šablonu k vytvoření nové mutlimediální zprávy, v seznamu šablon přejděte do šablony, kterou chcete použít a stiskněte <Volby> Odeslat. Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva. Komunikace 31

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Používání této příručky Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

GT-S3350. Uživatelská příručka

GT-S3350. Uživatelská příručka GT-S3350 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

GT-S3370. Uživatelská příručka

GT-S3370. Uživatelská příručka GT-S3370 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí

Více

GT-C6112. Uživatelská příručka

GT-C6112. Uživatelská příručka GT-C6112 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete, v částech

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

SGH-F250 Uživatelská příručka

SGH-F250 Uživatelská příručka SGH-F250 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

GT-I9000. Uživatelská příručka

GT-I9000. Uživatelská příručka GT-I9000 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

GT-C3510. Uživatelská příručka

GT-C3510. Uživatelská příručka GT-C3510 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete, v částech

Více

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace)

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb. Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) 1. Stáhněte poslední verzi Kies

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

GT-I5800. Uživatelská příručka

GT-I5800. Uživatelská příručka GT-I5800 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

SGH-D880 Uživatelská příručka

SGH-D880 Uživatelská příručka SGH-D880 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

GT-I5510 Uživatelská příručka

GT-I5510 Uživatelská příručka GT-I5510 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

GT-S8500. Uživatelská příručka

GT-S8500. Uživatelská příručka GT-S8500 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Printed in Korea Code No.: GH68-18258A Czech. 03/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-18258A Czech. 03/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

SGH-U800 Uživatelská příručka

SGH-U800 Uživatelská příručka SGH-U800 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

GT-P3100. Uživatelská příručka

GT-P3100. Uživatelská příručka GT-P3100 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

Informace o autorských právech

Informace o autorských právech Uživatelská příručka Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Bluetooth QD ID: B012968 Picsel a Picsel Viewer TM jsou ochranné

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více