Instalace webové služby Mydlinka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace webové služby Mydlinka"

Transkript

1 Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení 2.5 Síť 2.6 Další požadavky 3 Příprava instalace 3.1 Soubory pro instalaci 3.2 Přístupové údaje pro webovou službu 3.3 Umístění databáze SAS 4 Webová služba Mydlinka pro Windows 4.1 Instalace na počítač s OS Windows 4.2 Nastavení 4.3 Provoz služby a řešení potíží 4.4 Odinstalace 5 Webová služba Mydlinka pro Linux 5.1 Požadované softwarové vybavení 5.2 Instalace 5.3 Nastavení 5.4 Odinstalace 5.5 Provoz služby a řešení potíží 6 Technická podpora 1 Co je to webová služba Mydlinka Webová služba Mydlinka (dále jen webová služba) je rozšíření aplikace Systém agend pro školy (dále jen SAS), která zastává funkci prostředníka mezi databází SASu a aplikacemi určenými ke vzdálenému sběru dat (např. Učitelský zápisník). Webová služba umožní zadávání vybraných dat do databáze SASu přes Internet, zajišťuje bezpečnost přenosu, integritu a dohledatelnost tímto způsobem vložených dat. Webová služba je vybavena instalátorem pro Windows, který usnadní práci s webovou službou. 2 Požadavky na instalaci a provoz Webová služba Mydlinka může být nainstalována pouze na počítači, který je trvale připojen k síti Internet. 2.1 SAS Webová služba vyžaduje funkční instalaci aplikace Systém agent pro školy. Aplikace SAS nemusí být nainstalována na stejném počítači jako webová služba. Minimální vyžadovaná verze databáze SASu je verze 7.4 včetně všech dostupných aktualizací. Některé funkce webové služby jsou na aplikaci SAS přímo závislé, proto doporučujeme aplikaci SAS udržovat aktuální.

2 2.2 Databáze Databáze aplikace SAS nemusí být nainstalována na stejném počítači jako webová služba, ale musí být oba počítače propojeny v síti. 2.3 Operační systém Webová služba může být nainstalována jak na operační systém Windows, tak na operační systém typu Linux. Minimální vyžadovaná verze operačního systému Windows je 5.2, tedy Windows XP 64-Bit Edition a Windows Server Podporované operační systémy Linuxového typu jsou Ubuntu, Debian, Red Hat a CentOS. Podpora jednotlivých operačních systémů se může změnit. 2.4 Softwarové vybavení Na počítači, na kterém bude webová služba zprovozněna, musí být korektně nainstalován virtuální stroj Java ve verzi 7 a vyšší. Současně musí být nainstalována minimálně klientská část databázového serveru Firebird ve verzi 2.5 a vyšší. Na počítači s operačním systémem Linux je nutné nainstalovat nástroj JSVC z rodiny nástrojů Apache Commons Daemon. Na počítači s operačním systémem Linux je také vyžadován bash verze 3.2 a novější. 2.5 Síť Počítač s webovou službou musí být připojen k Internetu. Při provozu webové služby je třeba použít takové nastavení sítě, které nebude bránit komunikaci mezi jednotlivými komponentami webové služby. Především se jedná o povolení komunikace v bráně Firewall pro port webové služby a databázového serveru. 2.6 Další požadavky Při provozu webové služby mohou nastat situace, kdy nastavení operačního systému bude bránit správné funkci webové služby. Především se jedná (dle operačního systému) o antivirový program a nastavení přístupových práv a vlastnictví k jednotlivým složkám aplikace. Je třeba provést takové nastavení, které nebude webové službě bránit pracovat správně. 3 Příprava instalace Během instalace a oživení webové služby bude třeba vložit některé vstupní údaje. Připravte si tyto údaje k pozdějšímu použití. 3.1 Soubory pro instalaci Soubory pro instalaci získáte v SASu v modulu Informační servis. Ze seznamu zdrojů vyberte uzel Mobilní aplikace a stáhněte nejnovější verzi archivu s mobilními aplikacemi. Stažený archiv rozbalte a nachystejte si jej k dalšímu použití. Bližší popis obsahu archivu se nachází přímo v něm, v souboru info.txt. 3.2 Přístupové údaje pro webovou službu Tyto údaje zjistíte v SASu v modulu Správce databáze. Zvolte funkci Internet Webová služba Přístup pro webovou službu. Pokud budete vyzváni, vložte heslo pro uživatele SYSDBA. V dialogovém okně se zobrazí přístupové údaje pro webovou službu. 3.3 Umístění databáze SAS Pokud se rozhodnete instalovat webovou službu na jiný počítač, než na kterém je instalován SAS, budete potřebovat adresu počítače, na kterém je umístěna databáze SASu, a cestu k databázi na daném počítači. Dále budete potřebovat číslo portu, na kterém databázový server Firebird pracuje (pokud jste číslo portu neměnili, použijte výchozí hodnotu 3050).

3 4 Webová služba Mydlinka pro Windows Jednotlivé kroky návodu se mohou mírně lišit v závislosti na verzi operačního systému Windows. Instalaci, Odinstalaci a práci s webovou službou pro Windows by měl provádět pouze zkušený uživatel. 4.1 Instalace na počítač s OS Windows Pomocí souborového manažeru (Průzkumník, Total Commander,...) vytvořte na cílovém počítači dočasnou složku, do které rozbalte soubor mydlinka-setup.exe z archivu ze složky ws. Spusťte instalátor mydlinka-setup.exe v režimu správce (Spustit jako správce) a řiďte se pokyny v jednotlivých dialogových oknech průvodce. Uvítací dialog Instalátor zobrazí uvítací dialog průvodce instalací. Pokud byla na daném stroji již webová služba nainstalována, budete vyzváni nejprve k odinstalaci předchozí verze. Provedením odinstalace bude ztraceno původní nastavení webové služby. Pokračujte tlačítkem Další. Licenční smlouva Prostudujte licenční smlouvu, která se vztahuje k webové službě, vyberte možnost Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy a pokračujte tlačítkem Další. Umístění webové služby Vyberte složku, do které chcete webovou službu nainstalovat a pokračujte tlačítkem Další. Nabídka Start Vyberte název složky v nabídce Start, do které budou nainstalováni zástupci aplikací, zvolte možnost Nevytvářet složku v nabídce Start a pokračujte tlačítkem Další. Připojení k databázi Vyplňte pole Adresa cílového počítače. Pokud je databáze umístěna na stejném stroji jako webová služba, použijte adresu , v opačném případě použijte adresu IP, kterou jste si poznamenali v kroku přípravy. Za adresu vložte lomítko a číslo portu, na kterém pracuje databázový server Firebird. Adresa bude vypadat například takto pro instalaci webové služby na stejný stroj, kde je umístěna databáze: /3050 Nebo například takto, pokud se databáze nachází na jiném stroji: /3050 Do pole Cesta k databázi vložte umístění databázového souboru na cílovém počítači. Do polí Uživatelské jméno a Heslo vložte přístupové údaje k databázi, které jste získali v modulu Správce databáze. Zkontrolujte vložené údaje a pokračujte tlačítkem Další. Průvodce instalací prověří, zda jsou zadané údaje správné a zamezí pokračování instalace, dokud nebudou zadány správné údaje. V případě potíží ověřte zadané údaje, především dejte pozor na záměnu podobných znaků jako jsou například číslice nula a velké písmeno O číslice jedna a malé písmeno L. Pokud jsou zadané údaje správné, ale připojení k databázi se nedaří ověřit, zkontrolujte, zda je zadaný port naslouchání databázového serveru Firebird povolen v bráně Firebird na cílovém počítači.

4 Port pro webovou službu Zadejte číslo portu, na kterém bude pracovat Webová služba Mydlinka. Jako výchozí hodnota byla zvolena hodnota Pokud není toto číslo portu obsazeno jinou aplikací, je možné tuto hodnotu ponechat. Pokračujte tlačítkem Další. Režim spouštění služby Zvolte režim spouštění služby po startu počítače automaticky ručně a pokračujte tlačítkem Další. Režim spouštění je možné později změnit ve správci služeb Windows. Shrnutí nastavení Zkontrolujte nashromážděná nastavení a tlačítkem Instalovat spusťte instalaci. Dokončení instalace Zvolte, zda chcete webovou službu spustit ihned po dokončení instalace a vyberte, zda chcete nainstalovat ovládací panel služby do oznamovací oblasti. Instalaci dokončete klepnutím na tlačítko Dokončit. 4.2 Nastavení Další nastavení služby lze provést ve správci služeb Windows. Otevřete Ovládací panely a vyberte Nástroje pro správu zobrazit místní služby. Nalistujte službu Webová služba Mydlinka a poklepáním na položku se zobrazí další možnosti nastavení služby. Veškerá nastavení, která jsou zde dostupná, jsou poskytována operačním systémem Windows a jejich popis je třeba hledat na serverech s nápovědou Microsoft. 4.3 Provoz služby a řešení potíží Ovládání služby je možné pomocí správce služeb Windows pomocí ovládacího panelu Webové služby Mydlinka pokud byl nainstalován. Veškeré změny nastavení provádějte obezřetně, protože změna nastavení může způsobit nefunkčnost webové služby. Změna přístupových údajů k databázi je možná odinstalací a opětovnou instalací webové služby. Pokud nastanou potíže se spouštěním webové služby po startu počítače, ale manuální spuštění služby pracuje správně, nastavte ve správci služeb Windows režim spouštění Automaticky zpoždění spuštění. Pokud služba pracuje správně, ale klientská aplikace se nemůže ke službě připojit, ověřte, zda je na počítači, na kterém je služba nainstalována, povolena komunikace na portu, který byl pro komunikaci zvolen při instalaci webové služby. 4.4 Odinstalace Odinstalaci webové služby proveďte v Ovládacích panelech Windows. Otevřete Ovládací panely Programy Programy a funkce Odinstalovat program. V seznamu nainstalovaných programů vyhledejte a vyberte Webová služba Mydlinka a klikněte na tlačítko Odinstalovat. Potvrďte odinstalaci a vyčkejte, dokud nebude odinstalace dokončena. 5 Webová služba Mydlinka pro Linux Jednotlivé kroky návodu se mohou mírně lišit v závislosti na typu distribuce operačního systému Linuxového typu. Instalaci, Odinstalaci a práci s webovou službou pro Linux by měl provádět pouze zkušený uživatel. Instalace je popsána tak, jak probíhá na distribuci Ubuntu/Debian. Na jiných systémech je nutné

5 pro každý krok použít správný nástroj dle typu distribuce. Toto platí zejména pro nástroj na instalaci balíčků. Všechny kroky návodu je třeba provádět s právy superuživatele (root). 5.1 Požadované softwarové vybavení Než začnete instalaci webové služby, ověřte, zda máte nainstalované a funkční požadované softwarové vybavení. Instalaci virtuálního stroje Java můžete provést například podle návodu pro Ubuntu, který najdete na adrese wiki.ubuntu.cz/java. Instalaci databázového serveru Firebird proveďte dle návodu od výrobce. Návod je k dispozici na adrese Nástroj JSVC z rodiny nástrojů Apache Commons Daemon nainstalujte podle návodu na adrese 5.2 Instalace Připravte si soubor mydlinka-setup.tar z archivu ze složky ws. Nakopírujte soubor na cílový počítač do přechodné složky, kterou pro tento účel vytvoříte. Spusťte terminál a přesuňte se do vytvořené složky. Rozbalte soubor mydlinka-setup.tar příkazem tar -xf mydlinka-setup.tar Spusťte instalaci příkazem: sudo./install.sh Instalační program nejprve ověří, zda jsou nainstalované všechny potřebné komponenty. Pokud některá komponenta chybí, doinstalujte ji podle předchozího kroku. Jakmile jsou všechny komponenty ověřeny, nainstalují se soubory webové služby a poté se automaticky spustí skript pro nastavení webové služby. Pokud je nastavení korektní, uloží se na disk a instalační program spustí webovou službu. V případě, že při spuštění instalace bude webová služba už nainstalovaná, instalační program nabídne možnost její odinstalace. Odinstalaci proveďte zejména pokud je již nainstalovaná verze odlišná od verze, kterou právě instalujete, jinak webová služba nemusí fungovat správně. 5.3 Nastavení Změnu nastavení služby je možné provést příkazem: sudo /opt/mydlinka/setup.sh Postupně zadejte požadované vstupní údaje. Zadejte Adresa a port cílového stroje s databází SAS. Pokud je databáze umístěna na stejném stroji jako webová služba, použijte adresu , v opačném případě použijte adresu IP, kterou jste si poznamenali v kroku přípravy. Za adresu vložte lomítko a číslo portu, na kterém pracuje databázový server Firebird. Adresa bude vypadat například takto pro instalaci webové služby na stejný stroj, kde je umístěna databáze: /3050 Nebo například takto, pokud se databáze nachází na jiném stroji: /3050 Zadejte Cesta k databázi SAS na cílovém stroji a vložte umístění databázového souboru na cílovém počítači. Pokud se databáze nachází na počítači s operačním systémem Windows, použijte jako oddělovač cesty dopředná lomítka. Je třeba zadat fyzickou cestu k databázi. Pokud bude cesta

6 odkazovat na virtuální disk, nemusí webová služba pracovat správně. Cesta může vypadat například takto: C:/SAS/Data/sas.fdb Do polí Uživatelské jméno a Heslo vložte přístupové údaje k databázi, které jste získali v modulu Správce databáze. Zadejte Číslo portu pro Webovou službu Mydlinka. Jako výchozí hodnota byla zvolena hodnota Pokud není toto číslo portu obsazeno jinou aplikací, je možné tuto hodnotu ponechat. Pokud je nové nastavení korektní, uloží se na disk, v opačném případě zadejte údaje znovu. 5.4 Odinstalace Odinstalaci spustíte příkazem: sudo /opt/mydlinka/uninstall.sh Během odinstalace bude tázáni, zda chcete odstranit záznamy běhu aplikace (logy) a uložené nastavení. 5.5 Provoz služby a řešení potíží Manuální spuštění služby provedete příkazem: sudo service mydlinka start sudo /etc/init.d/mydlinka start Restartování služby provedete příkazem: sudo service mydlinka restart sudo /etc/init.d/mydlinka restart Zastavení služby provedete příkazem: sudo service mydlinka stop sudo /etc/init.d/mydlinka stop Zjištění stavu služby provedete příkazem: sudo service mydlinka status sudo /etc/init.d/mydlinka status Pokud dojde k potížím s webovou službou, odešlete prosím na technickou podporu mimo popisu chyby také záznamy o běhu aplikace (logy), které naleznete v adresáři /var/log/mydlinka. Pokud služba pracuje správně, ale klientská aplikace se nemůže ke službě připojit, ověřte, zda je na počítači, na kterém je služba nainstalována, povolena komunikace na portu, který byl pro komunikaci zvolen při instalaci webové služby. 6 Technická podpora Pokud nastanou potíže při provozu Webové služby Mydlinka, kontaktujte technickou podporu na adrese Do předmětu u uveďte heslo Mydlinka. Před odesláním u ověřte, že potíže nejsou způsobeny nesplněním některého požadavku

7 na instalaci a provoz webové služby. Držte se pravidel pro technickou podporu, pomůžete tak rychlejšímu odbavení Vašeho požadavku. Pravidla pro technickou podporu naleznete na adrese pravidla.

AVG 8.5 Internet Security Network Edice

AVG 8.5 Internet Security Network Edice AVG 8.5 Internet Security Network Edice Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.2 (23. 4. 2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro Linux Server Advanced pro PC Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

AVG Anti-Virus Business Edice 2011

AVG Anti-Virus Business Edice 2011 AVG Anti-Virus Business Edice 2011 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2011.08 (12.5.2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Průvodce správou a instalací SolidWorks

Průvodce správou a instalací SolidWorks Průvodce správou a instalací SolidWorks Obsah Průvodce správou a instalací SolidWorks...5 Individuální instalace nebo administrativní kopie...5 Zahájení instalace SolidWorks...6 Individuální instalace...8

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Copyright 2011 Amenit s.r.o. 1 Cyclope Employee Surveillance - Instalační příručka... 1 1. PŘEHLED PRODUKTU... 3 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM A HARDWARE...

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

BankKlient. První kroky. verze 9.50

BankKlient. První kroky. verze 9.50 BankKlient První kroky verze 9.50 2 BankKlient Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Minimální doporučené požadavky systému BankKlient na váš počítač... 3 Popis architektury aplikace... 3 Typy instalace... 4 Před

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více