Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series"

Transkript

1 Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

2 Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou výslovně uvedeny v prohlášeních o zárukách, které jsou dodávány současně s těmito produkty a službami. Žádný obsah nelze vykládat jako poskytnutí dodatečné záruky. Společnost HP nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby obsažené v tomto dokumentu. Číslo části: CB366 Edition 1, 09/2006 Adobe, Acrobat a PostScript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích/oblastech. Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows NT jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corp. registrované v USA.

3 Obsah 1 Úvod Účel tohoto dokumentu... 1 Informace o připojení produktu Software produktu Podporované operační systémy... 3 Ovladače tiskárny... 3 Ovladače tiskárny pro systémy Microsoft Windows... 3 Ovladač tiskárny pro systém Macintosh... 4 Stažení ovladače tiskárny... 4 Software HP ToolboxFX pro Microsoft Windows... 4 Software pro odinstalování pro systém Microsoft Windows Známé problémy a řešení 4 Pokyny pro instalaci Možnosti instalace v systému Microsoft Windows... 7 Instalace softwaru v systému Microsoft Windows... 8 Instalace softwaru v operačních systémech Macintosh OS X V10.2.8, V a V Program pro odinstalování Zákaznická podpora iii

4 1 Úvod Účel tohoto dokumentu Tento dokument obsahuje pokyny pro instalaci softwaru tiskového systému HP LaserJet P2015. Informace o připojení produktu Všechny modely tiskáren řady HP LaserJet P2015 mají vysokorychlostní port USB 2.0. Tiskárny HP LaserJet P2015n, HP LaserJet P2015dn a HP LaserJet P2015x lze připojit také k síti pomocí interního síťového portu HP. 1

5 2 Software produktu Tiskárna řady HP LaserJet P2015 se dodává s instalačním diskem CD, který obsahuje ovladače tiskárny pro systémy Windows a Macintosh, software HP ToolboxFX pro Windows a software pro odinstalování pro systém Windows. Podporované operační systémy Software tiskárny lze spustit v následujících operačních systémech: Windows 98 (pouze ovladač tiskárny) Windows Me (pouze ovladač tiskárny) Windows 2000 Windows Server 2003 (pouze ovladač tiskárny) Windows XP (32 bitů) Windows XP (64 bitů) (pouze ovladač tiskárny) Macintosh OS X V10.2.8, V10.3.9, V Ovladače tiskárny Ovladač tiskárny je software umožňující jiným softwarovým programům přistupovat k funkcím konfigurace tiskárny. Obvykle je třeba instalovat ovladač pro každou tiskárnu, kterou používáte. Ovladače tiskárny pro systémy Microsoft Windows Disk CD, který se dodává s tiskárnou, obsahuje tři ovladače tiskárny pro systém Windows: PCL 5e, PCL 6 a emulace jazyka PostScript Level 3. Podle způsobu použití tiskárny vyberte ovladač tiskárny. Ovladač tiskárny PCL 6 umožňuje využití všech funkcí tiskárny. Pokud není nutná úplná zpětná kompatibilita s předchozími ovladači PCL nebo staršími tiskárnami, doporučujeme používat ovladač PCL 6. Ovladač tiskárny PCL 5e použijte tehdy, pokud potřebujete, aby tisk vypadal stejně jako výsledky ze starších tiskáren HP LaserJet. Určité funkce nejsou v tomto ovladači tiskárny k dispozici. Pro emulaci jazyka Postscript Level 3 použijte ovladač tiskárny Emulace jazyka HP Postscript Level 3. Určité funkce nejsou v tomto ovladači tiskárny k dispozici. 2

6 Ovladač tiskárny pro systém Macintosh Disk CD, který se dodává s tiskárnou, obsahuje ovladač tiskárny řady HP LaserJet P2015 pro operační systémy Macintosh OS X V10.2.8, V a V Stažení ovladače tiskárny Nejnovější ovladač tiskárny a tiskový software pro vaši tiskárnu HP LaserJet jsou k dispozici na webovém serveru Software HP ToolboxFX pro Microsoft Windows Disk CD, který se dodává s tiskárnou, obsahuje software HP ToolboxFX pro Windows. HP ToolboxFX se používá k provedení následujících úkonů: Kontrola stavu tiskárny. Konfigurace nastavení tiskárny. Zobrazení informací o odstraňování potíží. Zobrazení elektronické dokumentace. Software pro odinstalování pro systém Microsoft Windows Program pro odinstalování umožňuje odebrat ze systému Windows komponenty tiskového systému HP. Pokyny naleznete v části Program pro odinstalování. 3

7 3 Známé problémy a řešení Aplikace HP ToolboxFX, která je instalována při úplné instalaci softwaru řady HP LaserJet P2015 Series, možná nebude fungovat v systému Windows 2000, pokud v něm není nainstalována sada Service Pack 4 (SP4) a kritické aktualizace. Pokud narazíte na problémy s aplikací HP ToolboxFX, ověřte, zda je v systému Windows 2000 nainstalována sada Service Pack 4, a nainstalujte všechny dostupné kritické aktualizace pro systém Windows 2000 ze služby Windows Update. Instalačnímu programu softwaru společnosti HP může překážet software brány firewall. Pokud před instalací bránu firewall nevypnete, může instalace trvat delší dobu a při instalaci do sítě nemusí být zařízení detekováno. Určité karty vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 se dodávají s nepodepsanými ovladači hostitelského řadiče. Pokud jste zakoupili doplňkovou kartu USB 2.0 a máte nepodepsaný ovladač, může mezi zařízením a softwarem společnosti HP dojít k problémům v instalaci nebo komunikaci. Doporučuje se vždy používat u hardwaru USB ovladač hostitelského řadiče podepsaný laboratoří Microsoft WHQL. Ovladače tiskárny typu Plug and Play jsou k dispozici na následující adrese URL: Rozsah funkcí v systémech, které splňují pouze minimální požadavky na systém, bude omezen. Pokud jde o přijatelný výkon a spolehlivost, je pro použití řady obrázků nebo videosmímků vyžadován systém, který splňuje doporučené požadavky. Pokud nedojde k rozpoznání vašeho zařízení: Ověřte, že je váš kabel kompatibilní s vysokorychlostním zařízením USB 2.0. Ujistěte se, že je kabel připojen správně. Vytáhněte kabel USB, prohlédněte si profil konce kabelu a poté jej správně zastrčte do portu USB. Nestrkejte kabel obráceně. Jeden konec kabelu USB zastrčte na doraz do portu USB na zařízení HP a druhý konec kabelu zastrčte zezadu do počítače. Zkontrolujte, zda je periferní zařízení zapnuté. Vypnuté periferní zařízení nebude rozpoznáno. Kabel USB by neměl být delší než 5 metrů. Ujistěte se, že je port USB povolen. Některé počítače se dodávají s vypnutými porty USB. Chcete-li získat úplný seznam známých problémů a řešení, klepněte na následující odkaz (počítač musí být připojen k Internetu): 4

8 4 Pokyny pro instalaci V systému Microsoft Windows detekuje instalační software na disku CD verzi vašeho operačního systému. Možnosti instalace v systému Microsoft Windows Existují dvě možnosti instalace ovladačů tiskárny a softwarových komponent pro tiskárnu. Úplná instalace (doporučeno). Instaluje se vše, co zařízení vyžaduje k činnosti, včetně aplikace HP ToolboxFX: Ovladač PCL 6 pro řadu HP LaserJet P2015. HP ToolboxFX. Umožňuje měnit nastavení tiskárny a obsahuje dokumentaci a svépomocné nástroje. Rastrová písma. Písma TrueType pro tiskárnu umožní zajistit tisk v režimu WYSIWYG. Dokumentace k tiskárně řady HP LaserJet P2015. Seznam dokumentace, která obsahuje informace o obsluze produktu, odstraňování potíží, záruce a technických údajích, spotřebním materiálu a podpoře. HP Software Update. Tento software slouží ke kontrole aktualizací pro vaše produkty od společnosti HP. Minimální instalace. Instaluje se pouze software nezbytný pro tisk. k dispozici jsou tyto komponenty: Ovladač PCL 6 pro řadu HP LaserJet P2015. Rastrová písma. Písma TrueType pro tiskárnu umožní zajistit tisk v režimu WYSIWYG. HP Software Update. Tento software slouží ke kontrole aktualizací pro vaše produkty od společnosti HP. Poznámka Chcete-li instalovat další ovladače tiskárny, (PCL 5e nebo emulaci jazyka HP Postscript Level 3), použijte nástroj systému Windows Přidat tiskárnu. 5

9 Instalace softwaru v systému Microsoft Windows Poznámka Pro instalaci v operačním systému Windows 2000 nebo Windows XP musíte mít přístupová práva správce počítače. Připojení USB 1. Vložte instalační disk CD softwaru do jednotky CD-ROM počítače. 2. Pokud se instalace softwaru automaticky nespustí, vyhledejte na disku CD soubor SETUP.EXE a spusťte jej. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Připojení k síti Pokud je v počítači připojeném do sítě již nainstalován software HP LaserJet P2015, není třeba instalovat při přidávání tiskárny HP LaserJet P2015 do sítě žádný další software. v opačném případě instalujte software tiskárny do jednoho z počítačů v síti níže uvedeným postupem. 1. Vložte instalační disk CD softwaru do jednotky CD-ROM počítače. 2. Pokud se instalace softwaru automaticky nespustí, vyhledejte na disku CD soubor SETUP.EXE a spusťte jej. 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 6

10 Instalace softwaru v operačních systémech Macintosh OS X V10.2.8, V a V Připojení USB 1. Vložte disk CD. 2. Spusťte instalační program. 3. Po ukončení instalace softwaru připojte k tiskárně a počítači kabel USB a restartujte počítač. 4. Po restartování počítače otevřete program Centrum tisku nebo Nástroj pro instalaci tiskárny a ověřte, že se název tiskárny vyskytuje v seznamu tiskáren. 5. Pokud se název tiskárny vyskytuje v seznamu tiskáren, je instalace dokončena. Pokud se název tiskárny nevyskytuje v seznamu tiskáren, pokračujte postupem uvedeným dále. 6. Klepněte na tlačítko Přidat a poté vyberte z rozbalovacího seznamu možnost USB. 7. Vyberte možnost HP LaserJet P2015 Series a poté klepněte na tlačítko Přidat. Název tiskárny se zobrazí v seznamu tiskáren. Instalace je dokončena. Připojení k síti 1. Připojte tiskárnu kabelem k místní síti (LAN). 2. Pomocí ovládacího panelu tiskárny vytiskněte zprávu o konfiguraci sítě. Pod záhlavím TCP/IP vyhledejte název tiskárny mdns. Název mdns budete potřebovat v kroku Vložte disk CD. 4. Spusťte instalační program. 5. Po ukončení instalace otevřete program Centrum tisku nebo Nástroj pro instalaci tiskárny. 6. Klepněte na tlačítko Přidat a poté vyberte z rozbalovacího seznamu možnost Bonjour/ Rendezvous. 7. Vyberte název HP LaserJet P2015 Series printer, který odpovídá názvu tiskárny mdns nalezenému ve zprávě o konfiguraci sítě v kroku Klepněte na tlačítko Přidat. Název tiskárny se zobrazí v seznamu tiskáren. Instalace je dokončena. 7

11 Program pro odinstalování Pro výběr a odebrání komponent tiskového systému společnosti HP z počítače se systémem Windows použijte ikonu pro odinstalaci ve skupině programů tiskárny řady HP LaserJet P V nabídce Start, ve skupině programů HP LaserJet P2015 Series klepněte na ikonu Uninstall (Odinstalovat). 2. Tiskový systém vás povede procesem odebrání všech komponent tiskového systému. 3. Pokud jste provedli úplnou instalaci (Full) a nemáte nainstalována žádná jiná zařízení od společnosti HP, postupujte podle kroků 4 a 5. Při tomto postupu může dojít k vyřazení některých funkcí jiných instalovaných zařízení od společnosti HP, protože software může být těmito zařízeními sdílen. 4. V systému Microsoft Windows otevřete položku Ovládací panely. Poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy. 5. Uvidíte položky HP Extended Capabilities a HP Software Update. U obou položek klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat a postupujte podle pokynů. Poznámka Pokud jste instalovali pouze ovladač tiskárny (příkazem Přidat tiskárnu), odstraňte ikonu tiskárny ze složky Tiskárny (Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows 2003 Server a Windows XP (64 bitů)). 8

12 5 Zákaznická podpora Technickou podporu online získáte na následujících adresách URL: USA: Celý svět: Další způsoby, jak získat informace o softwaru a podpoře, např. o střediscích distribuce ovladačů tiskáren, faxových službách a jiných službách podpory online, naleznete v uživatelské příručce k vaší tiskárně. 9

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

OpenOffice.org 1.0.1 CZ

OpenOffice.org 1.0.1 CZ OpenOffice.org 1.0.1 CZ Průvodce instalací Prosinec 2002, Revize E Obsah 1. Průvodce systémem OpenOffice.org CZ 7 Ikony v dokumentaci 7 2. Instalace OpenOffice.org CZ 9 Typy instalace 9 Obecné rady při

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více