Karel Friedrich May. (Roky ) Rok Životopisné poznámky Místo pobytu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Friedrich May. (Roky 1875 1912) Rok Životopisné poznámky Místo pobytu"

Transkript

1 1 von 15 Karel Friedrich May (Roky ) Rok Životopisné poznámky Místo pobytu 1875 Mayová povídka Die Rose von Ernstthal otištĕna počínaje listopadem 1874 Hermannem Oeserem v Neusalza, mohla být důvodem proč nakladatel H.G. Muenchmeyr navštívil Maye, kterého znal už od roku Jeho redaktor Otto Freitag dal výpovĕd po neshodĕ; Muenchmeyer nutnĕ potřeboval náhradníka. 8-mého března: May se přestĕhuje jako "redaktor" do Dresden-Altstadt; bydlí v Jagdweg, kde se nacházela budova nakladatelství. Tam rediguje zábavný časopis "Der Beobachter an der Elbe". Muenchmeyer vždy nazývá Maye před jeho zamĕstnanci "Doktor". Tento titul, který May pozdĕji dále užíval, nic nezmĕnil na skutečnosti, že dne 24-tého března byl vykázán z Drážďan. May, který po ještĕ celý rok byl pod policejním dohledem, nesmĕl opustit Hohenstein a Ernstthal bez povolení. May pokračoval jako editor Muenchmeyrová "Beobachter" z Ernstthalu. Tam se objevil koncem kvĕtna jeho román "Wanda". Dále připravil pro publikaci vĕtší část knihy Buch der Liebe, pokračování notorické "Venustempel" (Dĕjiny prostituce a její počátek), která byla zakazána od prosince 1874 v Rakousku a pozdĕji rovnĕž v Nĕmecké říši. Počátkem srpna se May vrácí do Drážďan; dostal povolení k pobytu. Mezitím cestuje, mezi jinými místy do Essen, Dortmund a do Berlína, aby získal abonenty u firmy Krupp a Borsig pro jeho novĕ založený časopis pro dĕlníky "Schacht und Hütte". V září místo "Beobachter", avšak zároveň ze "Schacht und Hütte", May založil a rediguje populární magazine "Deutsches Familienblatt". V polovinĕ října se objevuje Mayová první Winnetou povídka Old Ernstthal, Marktplatz 185 Jagdweg 6 Ernstthal, Marktplatz 185 Falkenstr. 4, Emma Ros. Vogel, vdova. Jagdweg 14

2 2 von 15 Firenhand. Další povídky z této doby: Der Gitano, Inn-nu-woh, Ein Stücklein vom alten Dessauer, Die Fastnachtsnarren, Geographische Predigten. Mayův vztah k jeho nakladateli je familiérní. K vánocům dostal od Muenchmeyerové manželky piano. Od začátku září 1875 Karel May bydlí v domě Münchmeyerů. Minna Ey, sestra Paulíny Muenchmeyrové, uklízí privátní Mayové pokoje. Má se stát Mayovou snoubenkou; ale mladý a nadĕjný autor neprojevuje ani nejmenší zájem. 23-tího ùnora: Domácí prohlídka u H.G. Muenchmeyra. Policejní vyšetřování kvůli nedovolenému prodeji "Venustempel" a Buch der Liebe. 2-hého kvĕtna: Tímto dnem končí dva roky Mayového policejního dozoru. Začátkem srpna May ruší pokračování románu "Fürst und Junker", napsaným Friedrichem Axmannem: Čtenářům "Deutschen Familienblattes", kteří si přejí se seznámit s dalšími životními osudy Dietricha von Quitzow až do jeho smrti, tato zpráva nemá přijít nevítána, protože autor tohoto dĕní začne právĕ naopak ještĕ více fascinující a stejnĕ napínavý román: "Dietrich von Quitzow poslední toulky", který začne v čísle 20 současného "Feierstunden am häuslichen Heerde", jeden z Muenchmeyrového nakladatelství literárních magazinů. [Deutsches Familienblatt, No. 49, str. 770.] Oznámený Quitzow-román ale začal už v čísle 10. "Feierstunden" pod autorovým jménem "Karel May". V létĕ je May žalován kvůli spolupráci na Buch der Liebe. Jako další jsou žalování bratr Muenchmeyra Friedrich jako nakladatel, pozdĕji rovĕž Otto Freitag jako redaktor Venustempel. Za této situace Paulina Muenchmeyerová tlačí pro svatbu s Minna Ey. May byl shledán nevinným; ùdajnĕ zmĕnil místa v Buch der Liebe na ménĕ uražlivé. Koncem října May opouští jeho místo, ale ještĕ napíše "nutné rukopisy". Pravdĕpodbnĕ chce pokračovat se svým Quitzow-románem, i když už není redaktorem u Muenchmeyera. Nepřátelství Pauliny, protože odmítl její sestru, které May nemůže snášet, znemožní tento plán. Obojí, Mayův Quitzow a rovnĕž Axmanův "Kurfürst" (Axmann mezitím zemřel po odchodu od Muenchmeyra), pokračovaly od března 1877, psané Dr. Heinrichem Goldmannem. Po dobĕ ztrávene jako redaktor May žije opĕt v Hohensteinu a Ernstthalu. Tam se zamiluje do atraktivní Emmy Pollmerové, která oslavuje 22-tého listopadu své dvacáté narozeniny. V tomto uplynulém roce May napsal mimo jiné: Auf den Nußbäumen, Unter den Werben, Leilet, Der beiden Quitzows letzte Fahrten, Ausgeräuchert a Im Wollteufel. May bydlí v Pilnnitzer Str. 72 u vdovy Grohové. Bĕhem příštích mĕsíců napíše kromĕ jiných: Die beiden Nachtwächter, Der Dukatenhof, Die verhängnissvolle Heujahrsnacht, Ziege oder Bock, Der Samiel, Der Kaiserbauer. Dne 26-tého kvĕtna Emma Pollmerová následuje Maye do Drážďan. Najde místo v domácnosti u vdovy po [evangelickém] faráři, Augustĕ Petzoldové v Mathildenstrasse 18. Karel May se stane redaktorem u nakladatele Bruno Radelli pro druhý ročník zábavního časopisu "Frohe Stunden"; první číslo se objeví koncem června. Od desátého čísla May publikuje pravidelnĕ vlastní práce: Der Oelprinz, Die Gum, Ein Abenteuer auf Ceylon, Die Kriegskasse, Aqua benedetta, Auf der [hoher] See gefangen, Ein Jagdweg 14 Pillnitzer Straße 72 Pillnitzer Straße 72

3 3 von Self-man. U Petra Roseggera se objeví Die Rose von Kahira. Tato povídka byla už otištĕna předešlý rok pod názvem Leilet u Muenchmeyera. Jako důsledek této nové publikace Rosegger považuje "Pana Maye za velmi zcestovatelého muže, který musel žít v Orientĕ po dlouhou dobu." Od začátku roku May žije v přízemním bytĕ v Dresden-Striessen, kde mu Emma vede domácnost; jsou považování za ženatý pár. May píše pro "Frohen Stunden": Husarenstreiche, Der Africander, Vom Tode erstanden, Die Rache des Ehri, Nach Sibirien. Pro Petra Rossegera May sepíše Die falschen Excellenzen. 26-tého ledna: Emil Eduard Pollmer, alkoholický strýc Emmy, umírá v Niederwuershnitz u Stollbergu; ve stavu opilosti byl přejetý koňským povozem ale stačil se ještĕ sám dovléct do koňské stáje hospody "Zum braven Bergmann". Dĕda Emmy, holič Christian Gothilf Pollmer, nevĕří že to byla náhoda. Přemluví Maye aby vĕc vyšetřil. 25-tého dubna: May se vyptává jako "vyšší, vládou povĕřený ùředník". I když neuvádí titul anebo služební status, je obvinĕn z falešného přisvojení oficiálního ùřadu. Byl předvolán 11-tého června v této záležitosti do Drážďan. Koncem června May skončil jako redaktor u Radelliho. Emma Polmerová se stĕhuje zpátky k jejímu dĕdovi v Hohensteinu, Karel May k jeho rodičům. Po nĕjakou dobu se mĕl zdržovat v Berlínĕ. Je možné, že si hledal nové místo jako redaktor. 6-tého září: Výslech u soudu v Hohensteinu. 15-tého října výslech ve Stollbergu a konfrontace dne 25-tého října. Mayův přístup je indiferentní; nevezme si právního poradce. V létĕ a na podzim napíše povídky: Des Kindes Ruf, Die Universalerben, Die Laubthaler a Der Waldkönig. Dne 9-tého ledna je May odsouzen soudním ùřadem v Stollbergu pro "neoprávnĕný výkon veřejného ùřadu" (ve smyslu paragrafu 132 StGB [nĕmeckého zákona]) ke třem týdnům vĕzení. Tento rozsudek je, jak právní znalec Erich Schwinge nespornĕ prokázal, nesprávné rozhodnutí. Soudní akta se zachovaly. May v žádném případĕ nevykonal ùřední výkon. Odvolání (12-tého kvĕtna) a žádost o milost (2-hého července) byly zamítnuty. Od 1-vého do 22-tého září musel Karel May odsedĕt svůj trest ve vĕzení Hohensteinského soudního ùřadu. Tato blamáž nikdy nepřestala být pro nĕho bolestivá, jak tomu svĕdčí mnohé příklady v jeho pracích. Vztah s Emmou Pollmerovou byl ohrožen pro její nevĕru; Karel May pravdĕpodobnĕ bydlel u svých rodičů. Jeho literární kariéra vzala šťastnĕjší obrat. První kontakt s katolickým týdenníkem "Deutsche Hausschatz" v Regensburgu. V cestovní povídce Unter Würgern se objevuje po prvé jméno "Old Shatterhand". Koncem listopadu se objevuje ve Stuttgartském nakladatelství Franz Neugebauer jeho knižní přepracování Ferryho románu "Der Waldlaeufer", zároveň s jeho první knihou určenou pro mladé čtenáře Im fernen Western. Další publikace v tomto roce: Ein Dichter, Der Giftheiner, Three carde monte, Unter Würgern, Der Girl-Robber, Der Boer van het Roer a román ve Stuttgartských novinách Scepter und Hammer. Z kapitoly Der tolle Prinz v tomto románu je možno usoudit o vážnem rozporu s Emmou Pollmer, kterou May tam zobrazil jako Emmu Vollmerovou, která zradila svého milence. Dresden-Strießen Straße Nr. 4 Villa Forsthaus Ernstthal, Marktplatz 185 Ernstthal, Marktplatz 185

4 4 von Leden: "May, Dr. Karl " po prvé uveden v "Allgemeinen Deutschen Literaturkalender". 19-tého ùnora: Oznámení zamýšlené svatby Karla Maye a Emmy Pollmerové bylo veřejnĕ vyhlášeno v Hohensteinu. Oznámení bylo na místĕ od 20-tého ùnora do 7-mého března. Kvĕten: Časopis "Deutsche Hausschatz" po prvé oznamuje, že "pisatel" cestovních dobrodružství je totožný s autorem Karlem Mayem vše zažil on sám. 26-tého: Dĕda Emmy, Christian Gotthilf Pollmer, umírá v Hohensteinu po mozkové mrtvičce. 27-mého kvĕtna umírá Mayová starší sestra Augusta Wilhelmina, provdaná Hoppeová, na krevní chorobu. Pro tyto rány osudu a také snad kvůli neshodám koná se ùřední sňatek Karla Maye a Emmy Pollmerové teprve 17-tého srpna. Následuje církevní svatba dne 12-tého září v Hohensteinském kostele Sv. Kryštofa, s přestĕhováním do domu "Am Markt 2". Publikace zasluhující zmínky tohoto roku: Deadly Dust, Der Brodnik, Die Juweleninsel, Der Kiang-lu, Tui Fanua. Ernstthal, Marktplatz 185 Am Markt Leden: V časopise "Hausschatz" se objevuje po prvé v osobním stylu (Já vyprávĕč) Kara Ben Nemsi a jeho sluha Hadschi Halef Omar, v povídce Giölgeda padishanün pozdĕji Durch die Wüste a následující díly. Tento Orientální cyklus je převýšen pouze jeho spisy z pozdních let. Březen: Redakce "Deutsche Hausschatz" píše v čísle 9, jako odpovĕď "čtenáři z Westfalska": "Autor dobrodružných povídek sám navštíl všechny krajiny, které jsou scénami jeho vyprávĕní. Nedávno se vrátil z cest do Ruska, Bulharska, Konstatinople, atd., a to dokonce s bodnou ránou nožem, kterou utrpĕl jako souvenir. Ovšem on nerád cestuje s červeným Bädeker v ruce ve vlakovém kompartmentu, ale vyhledává ménĕ známe stezky veliké díky za Vaše pozdravy!" Listopad: Časopis "Le Monde" začína tisknout francouzský překlad Mayových knih. May pracuje intensivnĕ na jeho Orientálním cyklu pro "Deutsche Hausschatz". Reise-Abenteuer in Kurdistan a Die Todeskaravane ho činí velmi ùspĕšným. Závĕrečné kapitoly Juweleninsel pro Stuttgartské nakladatelství Göltz & Rühling píše bez enthusiasmu; román tak též končí. V pozdním létĕ Karel a Emma tráví čas na cestĕ pro dovolenou v Dresden-Altstadt. V Rengerové restauraci dochází k osudovému setkání se starým známým nakladatelem Heinrichem Münchmeyerem. Z tohoto setkání se vyvine mnoholéty obchodní vztah. Dohoda je stvrzená potřesením rukou. May má napsat napínavý román na pokračování za honorař 35 marek za číslo. Jakmile pokračování dosáhne 20,000 výtisku, May má obdržet navíc dobrou gratifikaci, a dále autorské právo. May začne zpočátku sporadicky s Waldröschen: Vážená paní! Byl bych Vám velice vdĕčný, kdyby jste mohla Vašeho pana manžela, kterého si velice vážím, přimĕt k tomu, aby mi zasílal rukopisy, a to 3 čísla týdnĕ. Teď je ta nejvhodnĕjší doba k vydání této práce. První číslo mám již hotové, avšak nemohu je vydat, když bez dalších rukopisů nemohu vydávat následující čísla. Udĕlal jsem hodnĕ dobrého pro Vašeho manžela. Dal jsem mu již 500 marek jako zálohu, a on je tak nevdĕčný a nechává mnĕ klidnĕ na holičkách a přesto se nazývá mým nejlepší přítelem v jeho dopisech a slibuje mi modré z nebe, ale nedodrží ani slovo z Hohenstein, Am Markt 2 Hohenstein, Am Markt 2

5 5 von 15 jeho slibů. Vĕřím že dá na Vás, protože Vás miluje, jak to vždycky říká. Obrácím se proto s plnou důvĕrou na Vás a mám Vás za andĕla spasitele, který mne vysvobodí s mé finančnĕ drahé a velice nebezpečné situace. Moje manželka Vám posílá rovnĕž srdečné pozdravy a prosí zároveň se mnou o Vaší pomoc. Posílám Vám mé srdečné pozdravy, a pozdravuji s uctivosti. Váš zcela oddanný H.G. Münchmeyer Drážďany 20-tého října Zákrok Emmy je ùspĕšný: Waldröschen oder die Rächerjagd rund um die Erde začal počátkem prosince pod pseudonymem "Capitain Ramon Diaz de la Escosura" a stal se zakrátko bestseller. Další práce: Die Both Shatters, Der Krumir, Ein Fürst-Marschall als Bäcker, Robert Surcouf, Christi Blut und Gerechtigkeit, In Damaskus und Baalbeck, Ein Oelbrand. S dávkou jistoty May cestuje začátkem ùnora do Drážďan navštívit Münchmeyera. Emma následuje pozdĕji. Mezi ní a nakladatelovou manželkou se vyvine intimní přátelství. 6-tého dubna: Přítelkynĕ Emmy z mládí, Ida Metzer, drží v jejím Hohensteinském bytĕ spiritistickou seanci; Karel May se ji zùčastnil. 7-mého dubna: Přestĕhování z Hohensteinu do Dresden-Blasewitz. V Blasewitzkém adresáři je May zanesen jako "Literát a redaktor". S velkou pravdĕpodobnosti rediguje "Redacteur" a s Münchmeyrem "Deutsche Wanderer": "Má být na téže ùrovní jako oba mnou založené v roce 1875 zábavné časopisy". Ve "Wanderer" se objevuje od konce září, teď za honorář 50 marek, Die Liebe des Ulanen. May napsal v tomto produktivním roce dále: Stambul, Im "wilden Westen" Nordamerika s, Der Amsenhändler, Pandur und Grenadier. Musel odříct spolupráci s Josefem Kürschnerem (Vydavatel Literárního kalendáře) pro nedostatek času. Pravdĕpodobnĕ začátkem dubna May se svou ženou Emmou se stĕhují do Prinzenstrasse 4. S ukončením románu Waldröschen začal v srpnu další kolportážní román pro Münchmeyera: Der verlorne Sohn oder der Fürst des Elends. Pokračování pro "Deustsche Hausschatz" se zdržuje. Der letzte Ritt, část Orientálního cyklu, je přerušen po půl roku od uprostřed prosince; čtenáří a redakce se zlobí. 15-tý duben: Mayová matka umírá, pravděpodobně na rakovinu. Asi za měsíc pozdĕji Mayův otec je postižen mozkovou mrtvičkou. Dodávání rukopisu je vyloučeno bĕhem tĕchto osudných ran. Die Liebe des Ulanen je po čtyři týdny bez pokračování. Jako nouzové řešení se objeví část verlornen Sohns pod názvem Ulane und Zouave jako fragment v "Deutsche Wanderer". V červnu se Mayovův duševní stav upravil natolik, že mohl psát dále; v létĕ dokonce pokračoval po nĕkolik mĕsíců s jeho Orientálním cyklem. Jeho Ulanen román skončil v říjnu. O Vánocích začíná jeho čtvrtý Münchmeyer román Deutsche Herzen, deutsche Helden. 27-mého ùnora umírá bývalý vĕzeňský katolický katecheta Kochta. Koncem července May dokončil verlorner Sohn. Aby mohl být okamžitĕ publikován následující román, vzniklo asi uprostřed června okolo 50 rukopisných stránek povídky Delila.Témĕř současnĕ zemřel za tajemných okolností dne 13-tého června král Hohenstein, Am Markt 2 Dresden-Blasewitz, Sommerstr. 7 Dresden-Blasewitz, Sommerstr. 7 Prinzenstr. 4 Prinzenstr. 4 Prinzenstr. 4

6 6 von 15 Ludwig II. z Bavorska pro kolportážního nakladatele senzační zpráva. May proto přeruší Delila (fragment se zachoval) a píše román o pohádkovém králi: Der Weg zum Glück. Má to být jeho poslední román pro Münchmeyera. Koncem roku začíná s vyprávĕním pro mládež Der Sohn des Bärenjägers pro Stuttgarterské nakladatelství Spemann. 8-mého ledna: Časopis pro chlapce "Der Gute Kamerad" začal s Mayovým Sohn der Bärenjägers. Mezitím Münchmeyer má problémy s tištĕním jednotlivých sešitů na čas: Můj drahý doktore! Očekával jsem Vás v nedĕli večer s velký nákladem rukopisů, ale marnĕ. To mne rozčílilo a začal jsem mít starosti, protože pro mne to je otázka mé existence. Pokud nedodáte rukopisy v dostatečném počtu a na čas, ztratím s námahou získané abonenty což stojí velké peníze. Vemte si stenographa! Když budete diktovat jednu noc, budete mít rukopisy pro 4 až 5 sešitů na papíře dohromady a mnĕ bude pomoženo. Splnil jsem Vám témĕř každé přání a prosím proto aby Jste teď také splnil mé přání. Prosím přineste mnĕ zítra štĕstí a pak s tĕmi zde to bude okolo 66 sešitů. Zdravím Vás a podepisuji se s úctou H.G. Münchmeyer. Drážďany Nĕkdy začátkem dubna: Přestĕhování do Schnorrstrasse 31. Uprostřed srpna začíná May se psaním Durch das Land der Skipetaren; tato cestovní povídka tvoří závĕr Orient cyklu v "Deutschen Hausschatz". Začátkem ledna končí u Münchermeyera román Deutsche Herzen, deutsche Helden. May si nedovoluje oddych píše vyprávĕní pro mladé čtenáře Der Geist der Llano estakada. Uprostřed ledna začíná Hausschatz otiskovat Skipetaren-cestovní povídku. Začátkem února začína Der Geist der Llano v "Guten Kameraden". Dne 6-tého září umíra po dlouhé nemoci Mayův otec. Zmĕna redakce v "Deutsche Hauschatz" časopisu v Regensburgu: Po Mayovi dobře naklonĕném Venanz Müllerovi následuje Heirich Keiter redaktor s vlastní spisovatelskou ambici. "Horký boj je svádĕn mezi našími čtenáři o románech cestovního spisovatele Karla Maye. Zatím co jedna část si stĕžuje redakci v rozhořčených dopisech, že ony romány zabírají příliš moc místa, které může být užito cennĕji, druzí požadují v neménĕ silných výrazech, aby hned v novém ročníku bylo opĕt započato s vyprávĕním od Karla Maye. Redakce je pak nucena, zaujmout zlatou střední cestu, aby uspokojila obĕ strany." 1-ního října: Stĕhování z Drážďan do Kőtzschenbroda do vily Idylle, Schützenstrasse tého října: May se zapíše do seznamu místních obyvatel jako Dr. phil. Karel May, spisovatel. Další publikace v tomto roce: Kong-Kheou, das Ehrenwort stejně jako Der Scout. Prinzenstr. 4 Schnorrstr. 31 Schnorrstr. 31 Kötzschenbroda, Schützenstr. 6 Villa Idylle

7 7 von Pravdĕpodobnĕ časnĕ na jaře Karel a Emma poznali manželský pár Plőhn. Richard Plőhn, majitel továrny na obvazy, se stal Mayovým nejlepším přítelem, a Plőhnová žena Klára v následujících létech Emmina důvĕrná přítelkynĕ bude hrát důležitou roli v životĕ Karla Maye. May napsal v tomto produktivním roce okolo 3770 rukopisných stránek! Publikace: Die Sklavenkarawane, Im Mistake-Cannon, Sklavenrache, Lopez Jordan. 14-tého ledna: Mayová majitelka bytu žalovala ho u místního soudu v Drážďanech kvůli neplacení nájemného. Dlužící obnos za čtvrtletí (200 marek) za drahou vilu Idylle, zůstane nezaplacený přes Mayovo pilné psaní. Služebnou v domácnosti musel také 19-tého března propustit. Asi začátkem dubna: Přestĕhování do Niederlőssnitz, Lőssnitzstrasse 11. Důležité publikace: Christus oder Muhammed, Der Schatz im Silbersee, Der Schatz der Inkas. Koncem října vyjde knižní vydání Der Sohn des Bärenjägers, podle titulní stránky Die Helden des Westens (v knize rovnĕž otištĕn Der Geist des Llano estakado), Stuttgartským nakladatelstvím "Union Deutsche Verlagsanstalt". 8-mého dubna: Stĕhování do Oberlőssnitz, Villa Agnes, Nizzastrasse mého kvĕtna: " manželka Dr. Maye se probudila zvukem v přízemí domu. Vzbudila manžela, který se ihned odebral dolů, kde nalézl ku svému překvapení všechny skřínĕ a zásuvky otevřené a obsah rozsypaný na podlaze. Kromĕ toho zlodĕj položil na postel sekeru. Po lupiči nebylo ani stopy, dostal se dovnitř násilnĕ rozbitím nĕkolika okenních skel " (Kőtzschenbrodär Zeitung ze 30-tého kvĕtna). V pozdním létĕ projednával nakladatel Friedrich Ernst Fehsenfeld z Freiburgu v Breisgau s Mayem knižní vydání povídek z 'Hausschatz'. Historická událost! V milovaném, krásném Lőssnitzgrund sedí dva o samotĕ; vstoupí do přátelského svazku a nikdy se už neodloučí. Jeden posílá mu romány ten druhý je tiskne a konec je velice radostný; oba budou převelice šťastní! [Karel May píše Friedrichu Ernstu Fehsenfeldovi] Listopad: Karel a Emma May vezmou k sobĕ devítiletou neteř Claru ("Lottel") Selbman jako dceru. ůležité publikace v magazinech: Das Vermächtnis des Inka (Kamerad), Der Mahdi (Hausschatz). Kötzschenbroda, Schützenstr. 6 Villa Idylle Niederlößnitz, Lößnitzstr. 11 Niederlößnitz, Lößnitzstr. 11 Oberlößnitz, Nizzastraße 13 Villa Agnes 1892 Nakladatel H. G. Münchmeyer zemřel v Davos (Švýcarsko) na pokročilou plícní chorobu. 10-tého kvĕtna: První svazek Fehsenfeldových vydání Durch Wüste und Harem (v pozdĕjších vydáních Durch die Wüste) je na trhu. Následují Durchs wilde Kurdistan, Von Bagdad nach Stambul, In den Schluchten des Balkan, Durch das Land der Skipetaren, Der Schut. Karel May se stává bohatým mužem. V létĕ Emma se tajnĕ stýká s armádními důstojníky. Mayová Oberlößnitz, Nizzastraße 13 Villa Agnes

8 8 von 15 neteř Lottel to vše vypráví svému strýci. Dojde k manželské rozepři. Další spolužití Emmy s Mayovou neteři je nemožné. V srpnu Lottu vezme domů její matka, Mayová sestra Karolina. Od září začne "Hausschatz" s druhý dílem Mahdi. Jako "Union-Buchausgabe" se objeví v říjnu Kong-Kheou, das Ehrenwort s titulem Der blau-rote Methusalem. Karel a Emma cetujou do Schwarzwald. Při té příležitosti navštívi nakladatele Fehsenfelda a jeho paní; spolu cestujou do Švýcar do Bőnigen na Brienzer See. Dne 17-tého září píše May svému nakladateli Fehsenfekdovi: Vaše zloba je oprávnĕna, přesto ale nejsem tak zcela na vinĕ, jak si myslíte. Hlavní důvod, že nemohu nic dokončit, je má nervosita, oproti minulé mnohem vĕtší teď než dříve, na kterou má žena nebere nejmenší ohled, a pak více rodinná záležitost, o které nemohu psát. Má žena se stala od poslední nešťastné cesty zcela jinou osobou Já jsem v důsledku domácích hádek teď pořád tak ubitý, že se často dívám na stĕnu nad mým psacím stolem, kde visí nabitý revolver. Jeden potřebuje přece klid, tak jako tak! 26-tého listopadu May píše Fehsenfeldovi, že kvůli očnímu neduhu byl "dvakráte krátce v Lipsku". Knižní vydání u Fehsenfelda: Winnetou der Rote Gentleman (tři díly, postscript: "der Rote Gentleman" byl pozdĕji vynechán), Orangen und Datteln. Důležité publikace v časopisech: Der Oelprinz, Die Felsenburg (pozdĕji Satan und Ischariot I.). Rovnĕž jedno další knižní vydání v Union: Die Sklavenkarawane. Březen: May trpí influenzou se zánĕtem žeberních chrupavek. Rovnĕž má obavy o svůj zrak. Začátkem kvĕtna cestuje s Emmou si odpočinout do Hartz. Jeho zdravotní stav není dobrý, musí zamĕstnat písaře (May v dopise Fehsenfeldovi 9-tého kvĕtna). Pravdĕpodobnĕ v létĕ May se popisuje jako "Old Shatterhand" v Old Surehand I.: Narodil jsem se jako nemocné, slabé dítĕ, které ještĕ ve vĕku šesti let se plazilo po zemi, aniž mohlo stát nebo bĕhat Byl jsem třikráte slepý [Str. 411 a následující]. To je ovšem básnický přehnané, ale za tím se skrývá Mayová úzkost z nového oslepnutí. Od září vychází v "Deutschen Hausschatz" Krüger Bei (pozdĕji Satan und Ischariot II.); tam se také čtenář dozví okolo Vánoc o Winnetouovĕ návštĕvĕ v Drážďanech u zpĕvackého kroužku! Asi 440 rukopisných stránek obsahující kapitolu In der Heimath bylo redaktorem Heinrichem Keiterem vyškrknuto. Říjen: V domĕ vdovy po naskladateli Münchmeyerovi požaduje May dlouho mu dlužící vyrovnání jeho pĕti Münchmeyrových románů. Pozdĕji obdrží svázané díly jeho odbĕrových románů. Originální rukopisy Münchmeyerových novel již dlouho neexistují, byly zničeny jako nepotřebné. 27-mého listopadu: Pulina Münchmeyerová prosí o napsání nového románu, pokud možno Delila (1886) má být pokračována. May odmítá. Fehsenfeldovy knižní vydání: Am Stillen Ocean, Am Rio de la Plata, In den Cordilleren, Old Surehand I. Další knižní vydání: Die Rose von Kairwan (Wehberg, Osnabrück), Der Schatz im Silbersee (Union). Oberlößnitz, Nizzastraße 13 Villa Agnes Oberlößnitz, Nizzastraße 13 Villa Agnes

9 9 von V tomto roce navštíví Karla Maye jeho bývalý spolužák Ferdinand Pfefferkorn se svojí manželkou, nyní žijící v Lawrence, USA. Pfefferkorní jsou zcela oddaní spiritismu. V Mayovém domĕ se rovnĕž drží séance, při kterých s nejvĕtší pravdĕpodobnosti je přítomen zpřátelený pár manželů Plőhn. 23-tího prosince: Koupil jsem novou vilu! [za 37,300 marek] Včera přestĕhování a nové zařízení. Ve dne v noci psát rukopisy! [May Carlu Felberovi] 30-tého prosince: Oficiální kupní smlouva pro vilu Shatterhand v Radebeulu, Kirchstrasse 5 (dnes Karl-May-Strasse 5), je podepsána. Knižní vydání: Old Surehand II. (Fehsenfeld), Das Vermächtnis des Inka (Union). Oberlößnitz, Nizzastraße 13 Villa Agnes 1896 Březen-duben: Karel May obdrží od Drážďanského puškáře Maxe Fuchse objednané Silberbüchse a Bärentőter. Chce tímto dokumentovat pravost svých cest, a zároveň vnitřnĕ zapomenout svou smutnou minulost. May umí použít publicity jako moderní showstar. Velikonoce: Amatér fotograf Alois Schiesser, který přicestoval z Linze, vzal 101 kostýmových fotografii s Karlem Mayem jako "Old Shatterhand" a "Kara Ben Nemsi". Legenda "Old Shatterhand" dosahuje vrcholu; je založeno mnoho Karel May klubů. V létĕ, pravdĕpodobnĕ v červenci, Heirich Keiter navštĕvuje úspĕšného spisovatele. Osobnĕ se omlouvá za vyškrknutí kapitoly Heimath v Krüger Bei. May prohlásí, že už nebude psát pro "Deutschen Hausschatz". Koncem září se objeví v "Hausschatz" Mayovo Freuden und Leiden eines Vielgelesenen. Noc, často dvĕ, tři noci za sebou, bez toho abych mohl potom spát bĕhem dne, bývá obvykle má pracovní doba, protože přichází dennĕ tolik návštĕv, aby osobnĕ poznali jejich Old Shatterhanda resp. Kara Ben Nemsi Effendi. (Karl-May-Museum) V "Guten Kameraden" je otištĕn v září Mayův poslední román pro mládež Der schwarze Mustang. Knižní vydání u Fehsenfelda: Der Mahdi (3 volumes), Old Surehand III, Satan und Ischariot I - III tého ledna: "Pan Keiter, který se zdrží jakékoliv literární úpravy ve Vaších rukopisech, začíná v čísle 8 'Hausschatz' s Vaším novým a tak dychtivĕ očekávaným cestovním románem 'Im Reiche des silbernen Lőwen' Doufáme, že nás potĕšíte brzy s pokračováním tohoto nanejvýš zajímavého rukopisu." [Friedrich Pustet junior Karlu Mayovi]. Asi na jaře kompohuje Karel May k modlidbĕ umírajícího Winnetua partituru Ave Maria. Od kvĕtna do července cestují Karel a Emma přes Nĕmecko a Rakousko. Navštívili místa mezi jinými: Lipsko, Hamburg, Deidesheim (tam navštívili rodinu přítele, obchodníka s vínem, Seylera), Stuttgart, Bodensee, Innsbruck, Achensee, Mnichov, Regensburg, Čechy. Pobyt v Mnichovĕ se stal vrcholem této promoční túry: Prvního dne přes 900 návštĕv, druhý den přes 600, třetí den opĕt 800. K večeru jsem se dostal pryč ven bočními dveřmi a utekl. Pak tam stáli před hotelem gymnasisté, chtiví autogramů, že tramvaj nemohla projet a museli být rozehnání vodní stříkačkou. A to je pravda! [Dopis Fensenfeldovi ze 27-mého července]. Knižní vydání: Auf fremden Pfaden, Weihnacht (Fehsenfeld), Der

10 10 von 15 Oelprinz (Union) Její císařská výsost velkovévodkynĕ Maria Theresa přijala Karla Maye. 6-tého kvĕtna: V Gartow (Dolní Sasko) byl May zadržen dvĕma policisty; nesmĕl opustit hotelový pokoj. Byl považován za podvodníka, protože dává za nejmenší služby veliké zpropitné. Nakonec přijde z Radebeulu zpráva: "Karel May trvalým bydlištĕm zde, často rád podporuje dobročinnost". Dne 30-tého srpna umírá Heinrich Keiter; jeho nástupcem jako redaktor "Deutschen Hausschatz" se stane Dr. Otto Denk. Tento rok také nastane devítileté odloučení od tohoto časopisu; tvoří se katolická oposice proti Mayovi. Knižní vydání u Fehsenfelda: Im Reiche des silbernen Lőwen I-II. Dále se objevuje Ernste Klänge, sešit s obĕma Mayovýma partituremi Ave Maria a Vergiss mich nicht! Bĕhem mĕsíců leden až březen May dokončí svůj román Am Jenseits; nachází se na nejlepší cestĕ k filozofické literatuře. Četl Jste korektury 25-tého svazku? Pak by Jste si mohl všimnout, že Karel May teď přichází se svými vlastními úmysly. Jedná se o velmi promyšlené, jedinečné hnutí z nábožensko-etického-sociálního pole Spisy doposud byly napsané s jediným úmyslem, abych získal co nejvĕtší počet čtenářů jako pracovní pole. [May Fehsenfeldovi 13-tého března]. Dne 16-tého března Paulina Münchmeyerová prodává nakladatelství Adalbertu Fischerovi, který má především zájem o Mayovy populární romány. 26-tého března: Začíná cesrta do Orientu. Důležité zastávky: Genua (4-tého dubna rozloučení s Emmou a manželským párem Plőhn ze zdravotních důvodů), Port Said (9-tý duben), Kahíra (30-tý duben tam May přijme do služby nĕco pozdĕji arabského sluhu Sejd Hassan), Beirut (26-tého června), Haifa (18-tý červenec), Jerusalem (30-tý červenec), Jaffa (21-vý srpen až 2-hého září), Aden/jižní Arabie (15-tého září). Moc mne mĕli rádi na lodi [Gera], i když teď jsem pravý opak od bývalého Karla. Ten byl s velkou ceremonii mnou utopen v Rudém moři, s uhlím z lodĕ, které ho vzalo na dno [Dopis Plőhnovi 16-tého září]. 10-tého listopadu: Přistání v Pandang na Sumatře. May trpí emocionálnĕ, odmítá potravu a mĕl se prý chovat divnĕ je možné, že trpĕl dysenterii. Bližšího není nic známo. V takové stavu mĕl být asi týden. 22-tého listopadu: May posílá z Padangu depeši do Radebeulu; žáda Emmu, aby přišla s Plőhnovými do Port Said. 11-tého prosince: May musí kvůli nemoci a podezření z moru do karantény. 18-tého prosince je mu dovoleno opustit Port Said. Jeho přítel Richard Plőhn, který trpí Brightovou (ledvinovou) nemoci, se nachází mezitím vážnĕ chorý s Klarou a Emmou v Arenzano (20 km západnĕ od Genua). May se dozví kde jsou a cestuje tam. V Nĕmecku mezitím začaly prudké tiskové útoky proti Mayovi: Obzvláštĕ Dr. Fedor Mamroth (Frankfurter Zeitung) a Hermann Cardauns (Kőlnische Volkszeitung) kritisovali Mayovou sebereklamu a s ní spojenou Old Shatterhand legendu. Tato výmĕna názorů, která zpočátku začala zcela vĕcnĕ, se stala v následujících létech polemická, dokonce zlomyslná; pronásledování začalo. Knižní vydání: Am Jenseits [Fehsenfeld], Der schwarze Mustang [Union].

11 11 von Do 14-tého března Karl a Emma May stejnĕ jako Richard a Klara Plőhn jsou v Arenzano; pak cestujou mimo jiné do Pisa, Říma, Neapol, Port Said, Kairo, Gizeh, Jaffa, Jerusalem, Hebron, Jericho, Tiberias, Nazareth, Haifa, Lebanon, Baalbek, Damašek a Cyprus. V Istambulu May má trpĕt znovu emotionelními výbuchy. Klára Plőhn se obávala, že musí být zaveden do blázince! Mayová pozdĕjší žena s určitosti mĕla smysl pro barvitý popis událostí a mohla zde nĕco přehánĕt. Závĕr cest byl: Korinth, Bologna, Athen, Korfu, Benátky a Bozen. Münchmeyrův následník Adalbert Fischer nerespektuje Mayová autorská práva a dává na trh nové vydání Die Liebe des Ulanen. Ostatní čtyři Muenchmeyerové romány mají následovat krátce potom, částečnĕ v přepracování spisovatele Paula Staberow. 17-tého června: May se srdcelomnĕ loučí se svým sluhou Sejd Hassanem. 31-vého července: Návrat do Radebeulu po 15 mĕsících nepřítomnosti. May se stal novou osobnosti Old Shatterhandová legenda je mrtvá. Jenom láska k lidstvu a usmíření mezi národy jsou od teď jeho velké ideály; také v soukromém životĕ se omezuje: svůdnost Emmy jej už nemůže upoutat. Všechny moje dosavadní práce jsou pouze úvodem, pouze přípravou. Co vlastnĕ sleduji, kromĕ mne neví žádný človĕk Teprve teď začínám můj pravý úkol [Mayův dopis jeho nakladateli Fehsenfeldovi z 10-tého září]. K Vánocům se objeví Mayův sborník básní Himmelsgedanken. 14-tého února: Mayův přítel Richard Plőhn umírá na ledvinovou chotobu. Jeho žena Klára je zdrcená; je teď trvalým hostem ve "Villa Shatterhand". Pro Josepha Kürschnera May píše pacifistický román Et in terra pax. Tím May podráží imperialistické tendence ono Hurá-vlastenectví sborníku "China", ve kterém se jeho text objeví. Koncem září cestuje May s Emmou a Klárou do Švýcar k Vierwaldstätter See. Na podzim napíše jako odpovĕď k polemickým tiskovým útokům anonymní brožury "Karl May als Erzieher" a "Die Wahrheit über Karl May". 10-tého prosince: May žaluje Adalberta Fischera pro přetisky jeho Münchmeyerových románů bez autorová svolení Začátkem roku drží redaktor Hermann Cardauns z Kolína nĕkolik proti-mayových přednášek, ve kterých označí Mayovy Muenchmeyrové romány jako "hluboce amorální". 10-tého března: Karel May žaluje, proti přání své ženy Emmy, její intimní přítelkyní Paulinu Münchmeyerovou. Dne 16-tého března povĕřuje právníka Rudolfa Bernsteina, požadovat od obžalované Pauliny Münchmeyerové následující: Stanovení počtu exemplářů Mayových prací, které byly vytištĕné a distribuované firmou Münchmeyer ku dni 16-tého března 1899 Výpočet čistého zisku, a dále: Zaplatit gratifikaci, jestliže více než 20,000 exemplářů bylo vytištĕno. V létĕ cestují Karel May, Emma a Klára přes Berlin, Hamburg, Lipsko a Mnichov do Bozen a konečnĕ do Mendel. V hotelu Penegal končí dne 21-ního srpna manželství Karla Maye s

12 12 von 15 prohlášením Emmy: "Vem si toho chlapa, já ho už více nechci!" Bližší okolnosti, které vedly ku konečnému rozvodu, nejsou dosud uspokojivĕ prozkoumány. Může se předpokládat, že chování Emmy se stalo tĕžce snesitelné bĕhem jejích roků menopausy; rovnĕž známky zvĕtšující se duševní poruchy nejsou vyloučeny (Emma zemřela 13-tého prosince 1917 v psychiatrickém ústavu). Byla také náchylná k záchvatům zuřivostí, namířené proti Karlu Mayovi, které činily přetrvání manželství nemožné. Bezpochyby Klára Plőhn vĕdomĕ zvolila příhodnou dobu. Nakonec však v Karlovi a Kláře se našli dva lidé, kteří se k sobĕ lépe hodili. 29-tého srpna: Emma podepíše rozvodové dokumenty. 10-tého září: May předloží žádost o rozvod v Radebeulu. Fehsenfeldové knižní vydání: Im Reiche des silbernen Löwen III tého ledna: Mayovo manželství je zrušeno. 4-tého března: Rozvod se stal zákonnĕ platný. 30t-tého března: Svatba Karla Maye a Kláry Plőhn na úřadĕ. Den pozdĕji následuje církevní svatba v Luteránském kostele v Radebeulu. 25-tého kvĕtna: U nakladatele Adalberta Fischera se objeví Mayové Erzgebirgische Dorfgeschichten. 3-tího listopadu: Emma obdrží od Maye roční příjem 3,000 marek; musí však bydlet alespoň 100 km od Drážďan stĕhuje se do Weimar. Začátkem listopadu se podaří právnímu zástupci Müenchmeyera Dr. Gerlachovi, předložení Mayového trestního rejstříku u soudního přelíčení. Následek se projeví 8-mého listopadu. May tĕžce onemocní: má vysokou horečku a srdeční slabost. Fehsenfeldovo knižní vydání: Im Reiche des silbernen Löwen IV. 8-mého března: Karel a Klára navštíví v Meissen malíře Sascha Schneider. Má vytvořit pro celé Fehsenfeldovo knižní vydání jiné titulní malby, obzvláštĕ zdůraznit umĕleckou a pacifistickou cenu tĕchto prácí zřetelný odklon od tak zvaných "spisů pro mládež". Uprostřed září se objeví Et in terra pax rozšířená v Fehsenfeldovém knižním vydání pod názvem Und Friede auf Erden! 26-tého září: Paulina Münchmeyerová dostává soudní vyrozumĕní předložit vyučtování, jakmile Karel May doručí přísežné prohlášení. Vánoce: Z pomsty za odmitnutou penĕžní půjčku, kterou vyžadoval bezohledný tiskový bandita Rudolf Lebius od Maye, křičí z výkladních skříní Drážďanských knihkupectví velké plakáty, na kterých je vidĕt zdaleka ve velkých červených písmenách nápis "Předešlé vĕzeňské tresty Karla Maye!". Na jaře se objevuje jako soukromý výtisk Mayvá verse procesního řízení Ein Schundverlag. Tam popisuje jeho dobu ztrávenou u Heinricha Münchmeyera. V roce 1909 následuje rovnĕž jako privátní tisk Ein Schundverlag und seine Helfershelfer. 3-tího října se projednává u Drážďanského zemského soudu Mayová stížnost proti Lebiusovi. Taktickou chybou Mayová advokáta Klotze veřejné čtení o předcházejících trestech Maye je soudcem dovoleno. Téhož mĕsíce May je přítomen v Drážďanech na přednášce nositelky Nobelovy ceny míru, Berthy von Suttner; následuje přátelství mezi obĕma. 5-tého února: May vyhraje Münchmeyerův proces v druhé instanci. 30-tého června: Rudolf Lebius nazve Maye vrozeným zločincem.

13 13 von 15 1-ního září: Mayové drama Babel und Bibel. Arabische Fantasia in zwei Akten se objeví u Fehsenfelda v nákladu 1,200 exemplářů. 9-tého ledna: May vyhraje Münchmeyerův proces u říšského soudu v Lipsku ve třetí instanci. O výši náhrady škody má teprve být rozhodnuto. Mayův advokát Rudolf Netcke odhadl cenu náhrady za neoprávnĕné vytištĕní Waldrőschen na 250,000 marek! 11-tého února May předložil následující přísežné prohlášení: 1907 Přísahám ve jménu všemocného a vševĕdoucího Boha: 1. Když jsem se náhodnĕ setkal v roce 1882 s nyní zesnulým Heirichem Gottholdem Münchmeyerem v restauraci v Drážďanech, slíbil jsem napsat pro nĕho román, jmenovitĕ WALDRŐSCHEN za následujících podmínek: Román se má objevit pod jiným jménem a má být vytištĕn a distribuován pouze do 20,000 exemplářů. Za každé číslo jsem mĕl obdržet 35 marek, a kromĕ toho, když bude dosažen tento počet exemplářů, mĕl jsem obdržet dobrou odmĕnu. Mám podržet autorská práva na tento román, mezi jiným právo zařadit román do mých sebraných spisů. 2. Tyto podmínky byly pozdĕji přeneseny na romány DEUTSCHE HERZEN UND HELDEN, DER VERLORENE SOHN a DER WEG ZUM GLŰCK, avšak s podmínkou, že za každé číslo ze shora jmenovaných románů remunerace bude ne 35, avšak 50 marek. 3. Pokud se týče románu DIE LIEBE DES ULANEN, dohodli jsme se s Münchmeyerem, že mu povolím otisknout tento román pouze v 1884 edici Deustscher Wanderer. 4. Totéž bylo dohodnuto s Münchmeyerem ohlednĕ šesti povídek AUS DER MAPPE EINES VIELGEREISTEN (INN-NU-WHO a OLD FIREHAND), EIN STŰCKLEIN VOM ALTEN DESSAUER, DIE FASTNACHTSNARREN, UNTER WERBERN, DER GITANO a DIE POLIN [WANDA], přenechány k otištĕní pouze jedenkráte v jednom ročním vydání jeho časopisu. 5. Nedohodnul jsem se s Münchmeyerem pokud se týče bodů 1 až 4 mých prací, že po pouze jednom zaplacení by mĕl mít na nĕ neomezené publikační právo. V tom mnĕ pomáhej Bůh. 7-mého dubna: Münchmeyerův nástupce Adalbert Fischer umírá. 15-tého dubna 1907 Münchmeyerův advokát Dr. Gerlach ohlásí soudu Maye a jeho spolupracovníky pro křivou přísahu. Toto obvinĕní se ukázalo neudržitelné. 8-mého října: Dĕdici nakladatele Fischera prohlásí ve vyrovnání, že v nakladatelství firmy H.G. Münchmeyera vyšlé romány spisovatele Karla Maye bĕhem času podlehly zmĕnám z třetí ruky vsuvkami do takové míry, že v jejich současných verzích nemohou být považovány za napsané Karlem Mayem. Ze smutnĕ známých pĕti Münchmeyerových románů jméno Karla Maye je odstranĕno a mohou být tištĕny anonymnĕ. Münchmeyerův následovník učinil takové zmĕny, že mezi starým a novým vydáním se objevil rozdíl nĕkolika stovek stránek. To je nĕco strašného! Kdyby nĕjaký človĕk se odvážil malířův obraz rozřezat a přemalovat, anebo sekat a odlupovat ze sochařem vytvořených dĕl, a nabídnout pak takové zmrzačeniny na prodej jako originály, celý tiskový sbor by se postavil za postižené umĕlce a postavil falsifikátora do takového svĕtla, že by nemohl ukázat svou tvář znovu na veřejnosti. [Karl May: Ein

14 14 von 15 Schundverlag, str. 852 násl.] 13-tého září: Setkání s redaktorem "Hausschatz" časopisu Otto Denkem. Po devítileté přestávce May je připraven opĕt psát pro "Deutschen Hausschatz". Začíná okamžitĕ s Der 'Mir von Dschinnistan. S tím jako už se závĕrečným dílem Silbernen Lőwen se přenáší na pole filosofické literatury. Avšak u čtenářů Hausschatz, kteří očekávali napínavé čtení ve staré stylu, tento román nachází málo pochopení. Koncem roku May píše Frau Pollmer, eine psychologische Studie, ve které se marnĕ snaží osvobodit od své první manželky. Tento text zůstává po dobu Mayová života neotištĕný. V říjnu se objeví v Regensburgském časopise "Efeuranken" cestovní povídka Schamah mého března: Ve své poslední vůli May založil dobročinnou nadaci. Od 23-tího března do 23-tího dubna se objevuje v "Grazer Volksblatt" povídka Abdahn Effendi. Athropolog a sexuální badatel F. S. Krauss navštívil Maye a nazval ho "požehnáním pro lidstvo". V tomto roce Karel May se svou Klárou podnikne první a jedinou cestu do Spojených Statů Amerických. Cestovní zastávky: Bremen (5-tého září), New York (16-tého září), Albany (22-23 září), Buffalo (konec září), Niagara-Falls (počátek října), Lawrence/Massachusetts u školního přítele Pfefferkorna (říjen). Boston a New York (listopad). Po 4-tém listopadu jsou Mayovi asi zase v Radebeulu. Začátkem prosince se nachází na krátkou dobu v Londýnĕ vého července: Mayová Merhameh se objevuje v "Eichsfelder Marienkalender". Září: Dr. Adolf Droop otiskl studii: "Karl May. Eine Analyse seiner Reise-Erzählungen". 22-tého listopadu: Rudolf Lebius píše přítelkyni Emmy, operní zpĕvačce Selma von Scheidt, že "považuje Karla Maye za rozeného zločince". 17-tého prosince: Karel May žaluje Lebiuse kvůli tomuto dopisu u soudu Schőffen v Berlin-Charlottenburg pro urážku. 8-mého prosince: May drží přednášku v Augsburgu Sitara, das Land der Menscheitsseele. Knižní vydání u Fehsenfelda: Ardistan und Dschinnistan I a II tý leden: Karel May začíná soudní jednání proti Rudolfu Lebiusovi pro nejhorší druh pomluvy v jeho článku "Hinter den Kulissen" v týdenníku "Der Bund" z 19-tého prosince Lebius tvrdí, že May žil po léta v lese jako náčelník lupičů, dopustil se denních vloupání, přepadával trhovkynĕ, zneužil pohlavnĕ svou devítiletou neteř a uškrtil dĕdečka své první ženy Emmy! Pro časté onemocnĕní Maye, které s pravdĕpodobnosti spolu s cílenými útoky na jeho charakter zhoršily jeho zdravotní stav a nakonec přispĕly k jeho smrti, se May nemohl dostavit k hlavnímu soudnímu přelíčení. Podle soudních znalců by Lebius mĕl být potrestán vĕzením. Dne 12-tého dubna Lebius byl shledán zprvu nevinným pokud se týká pomluvy (stížnost ze 17-tého prosince 1909) v dopise Selmĕ von Scheidt; May se odvolal. 2-tého kvĕtna: Nezapírám, že jsem přišel do konfliktu se zákonem před 40-ti anebo 50-ti léty a byl proto potrestán; co jsem ale spáchal tehda v hluboké duševní depresi a pohnutém

15 15 von stavu mysli, bylo by dnes, ve více osvícené dobĕ, slyšeno nikoliv soudcem, nýbrž lékařem. Moji odpůrcí s tím přicházejí a přidávají k tomu lstivé lži. Je pĕt soudních procesů v jednání, ze kterých pravda vyjde najevo [Karel May v dopise Petru Rosenggerovi}. V srpnu je hostem po nĕkolik dnů ve Villa "Shatterhand" Dr. E. A. Schmid. Po smrti Maye, jako ředitel nakladatelství Karla Maye (Karl-May-Verlag), široce propagoval Mayový názory. Fehsenfeldovy knižní vydání: Winnetou IV, Mein Leben und Streben. Témĕř zároveň s Mayovou biografii, uveřejnil Rudolf Lebius "Die Zeugen Karl und Klara May" - pamflet nejhoršího druhu! V důsledku oboustranných námitek byly Mayová biografie i Lebiusův pamflet po krátké dobĕ zakázány. 8-mého kvĕtna: "Znovu tĕžce nemocen, píšu Vám dnes jenom velice krátce. Přecenil jsem svoje síly, zánĕt plic a fysické vypĕtí svĕdeckého jednání mne zcela zdolaly Musím do lázní; odjíždím už ve čtvrtek." [Karel May právníkoví Hauboldovi] 11-tého kvĕtna: Odjezd do Jáchymova. Lékař Dr. Gottlieb ordinuje koupele. Od poloviny června do konce července Karel a Klára jsou na zotavovací dovolené v Jižním Tyrolsku. Na Mendel se však jeho zdravotní stav znovu zhoršil. 18-tého prosince: V odvolacím řízení (Stížnost ze 17-tého prosince 1909) byl Rudolf Lebius pro urážku odsouzen k penĕžní pokutĕ 100 marek. 25-tého února: May oslavuje sedmdesáté narozeniny. Začátkem března May navštíví naposled Hohenstein-Ernstthal. Vyhledá tam svou sestru Wilhelminu Schőne; jeho vnučka Ilse dostane od nĕho pro začátek školy velký koš sladkostí. 22-tého března: Karel May drží přednášku ve Vídni na pozvání "Akademischen Verbandes für Literatur und Musik", před 2000 posluchačí; jeho řeč je o míru Empor ins Reich der Edelmenschen. Mezi přítomnými se nachází Bertha von Suttner. 30-tého března: Karel May umírá kolem osmé hodiny večer v jeho vile "Shatterhand". Jeho dech ustal v důsledku plicního onemocnĕní. Jeho velké srdce přestalo bít. Mayův pohřeb následoval 3-tího dubna na Radebeulský hřbitov. Přeložil Dr. William E. Thomas, Arbeits- u. Forschungsgemeinschaft Beobachter an der Elbe Karl May - Roky Karel May Život a dílo Karl-May-Stiftung

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937)

Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937) Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937) Simplified Reading for Czech Learners (Level B1) Simplified Books in Czech, Volume 1 Česká adaptovaná četba, 1. svazek Adaptovali Pavla Macháčková a Milan Ončák Ilustrovala

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti PÍSEMNÁ PRÁCE CJMZP11C0T02 Maximální bodové hodnocení: 15 bodů Hranice úspěšnosti: 40 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Z nabízených 10 zadání

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

leden 2013 PROGRAMOVÉ TIPY

leden 2013 PROGRAMOVÉ TIPY leden 2013 PROGRAMOVÉ TIPY PREMIÉROVÉ SERIÁLY 2 SkANdÁL 2. SÉRIE dva díly se vysílají ve čtvrtek 29. ledna ve Seriál Skandál se vrací! druhá řada slibuje další a mnohem temnější tajemství. Olivia a její

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY Obecné informace POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY Správy pobytu občanů Unie na území Polské republiky se vyřizují okamžitě, správy rodinných příslušníku, kteří nejsou státními příslušníky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

FILMOVÉ PROJEKCE PRO STUDENTY SE ZNALOSTMI NĚMECKÉHO JAZYKA (vždy s českými titulky)

FILMOVÉ PROJEKCE PRO STUDENTY SE ZNALOSTMI NĚMECKÉHO JAZYKA (vždy s českými titulky) FILMOVÉ PROJEKCE PRO STUDENTY SE ZNALOSTMI NĚMECKÉHO JAZYKA (vždy s českými titulky) Kino Art, Cihlářská 19, 602 00 Brno www.kinoart.cz Jednotné vstupné: 50,- Kč (učitelský doprovod zdarma) Vážené dámy,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout.

INFORMACE. Bez těchto náležitostí nelze dítě na tábor přijmout. INFORMACE Při nástupu na tábor předá zákonný zástupce dítěte hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi tábora: 1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 2. průkazku

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová VII. STÁŘÍ A SMRT Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají domů. příteli, Gabriela Preissová Když vydala Gabriela Preissová své poslední románové dílo, literárně se v podstatě odmlčela.

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Mezinárodní. Pracovní právo v kostce - Německo. Stav: únor 2011 www.bayme.de www.vbm.de

Mezinárodní. Pracovní právo v kostce - Německo. Stav: únor 2011 www.bayme.de www.vbm.de Mezinárodní - Německo Stav: únor 2011 www.bayme.de www.vbm.de Obsah X Obsah... 1 1 Zákonné základy... 1 2 Individuální pracovní právo...... 1 2.1 Začátek pracovního poměru... 1 2.1.1 Pracovní smlouva...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Několik konkrétních osudů

Několik konkrétních osudů Robert Hemmrich (architekt) Narozen 1. 5. 1871, Jablonec nad Nisou Zemřel 15. 4. 1946, Jablonec nad Nisou Robert Hemmrich se narodil jako nejstarší syn zámečníka Franze Hemmricha. Studoval Státní průmyslovou

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Adresováno komu: Obecní úřad Staňkovice Ohlašovna evidence obyvatel Staňkovice č.p.30 285 04 Staňkovice; V................. dne................. Žádost

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia Cyklus P Pracovní list 4. Antonín Dvořák, opera Čert a Káča Milé paní učitelky, jistě už víte, že uslyšíte jen hlavní, typická hudební čísla z Čerta a Káči. Opera je zpracována tak, aby děti v průběhu

Více

Spisová značka: 24 C 42/2011. P R O T O K O L O J E D N Á N Í před soudem prvního stupně. Krajský soud v Brně oddělení: 24 C dne: 3. května 2012.

Spisová značka: 24 C 42/2011. P R O T O K O L O J E D N Á N Í před soudem prvního stupně. Krajský soud v Brně oddělení: 24 C dne: 3. května 2012. P R O T O K O L O J E D N Á N Í před soudem prvního stupně Spisová značka: 24 C 42/2011 Krajský soud v Brně oddělení: 24 C dne: 3. května 2012 Žalobce: Miroslav Stach žalovaný: M. D. o ochranu osobnosti

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes!

Bojovníci za pravdu. Někdo musí něco udělat, a to dnes! Bojovníci za pravdu Těžko říct, co se člověku táhne hlavou, když dospívá. Svět na něj doráží, nutí ho do pochodu, za dávnými příběhy pohádek a dobra ukazuje jen rozšklebenou tvář a výsměch. Všechno se

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 (oddíly 26 30 Zákona o duševním zdraví z roku 1983) ÚVOD O čem je tento leták? Tento leták informuje o tom, kdo je dle Zákona o duševním

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

VY_32_INOVACE_CJK43160BED

VY_32_INOVACE_CJK43160BED VY_32_INOVACE_CJK43160BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice CS Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II www.europa.eu.int/civiljustice Úvod Evropská unie jako prostor svobody, bezpečnosti a práva pomáhá lidem v jejich každodenních životech při

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách (úplné znění podle Zákona č. 1/2011) Podle kán. 1649 1 CIC vydávám následující zákon o soudních výlohách: ČÁST PRVNÍ O soudních poplatcích 1 Předmět a účel soudních

Více

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3 ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 tam L3 rybník L3, Z18 maminka (zdvořilý výraz) L3, Z11 dospělý člověk L3, Z5 starší bratr Z11, starší bratr (skromný

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015. 30.9.2015, Praha

QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015. 30.9.2015, Praha QUIP KONFERENCE PRO ZMĚNU 2015 JÁ především člověk, Váš doprovod životem,...ukazatel správného směru,..veřejný opatrovník, a také úředník Proč mě naplňuje být veřejným opatrovníkem Motto Možná nemůžeme

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více