Staré Zubří. Příloha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Staré Zubří. Příloha 1"

Transkript

1 Staré Zubří Příloha 1 262

2 Zlatá cihla obnovy venkova Zlínského kraje 2004 M o t t o : Obraz vesnic v krajině představuje podstatné svědectví kulturního cítění a tradice nejen jednotlivého sídla, ale celého regionu a celé země. Krátkodeché módní trendy v plánování a architektuře bez uvážení tradičních stavebních kořenů území vedly k povážlivé zkáze dochovaného kulturního bohatství a k vytvoření uniformních sídel. Cílem ochrany sídelního obrazu má být záruka harmonického vývoje sídla v souladu s jeho kulturní minulostí. 3. Sympatickou skupinou byly školní budovy. Zahrnovaly čtyři zdařilé, jednu novostavbu a jednu tělocvičnu, sloužící pro celou obec. Ve všech školách jsou učební, hygienické i provozní podmínky na kvalitní úrovni. Na první pohled je vidět, jak se venkov otřepal z šedi a letargie minulého režimu, jak se postavil, nadechl a hledí kupředu. Upravené venkovské domy, zachráněné památky, obnovené i nově postavené kostely, modernizované školy plné radostných obrázků od dětí a obnovená důstojnost obecních úřadů jsou toho dokladem. Zrodila se tu díla, která obnovila prostou krásu kulturního dědictví, i novostavby, které s místním rázem vytvořily harmonii. Je politováníhodné, že se o působivé architektuře na vesnici veřejnost většinou ani nedoví. Tato díla si však zasluhují pozornost a jejich neznalost je naší společnosti ke škodě. Proto se Spolek pro obnovu venkova Zlínského kraje rozhodl zveřejnit stavby, u nichž se spojily odborné znalosti s citem k prostředí a esteticky obohatily kraj a jeho obyvatele. Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje vypsal soutěž ZLATÁ CIHLA OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉÍHO KRAJE 2004, v níž ocenil díla zapadající do místního rázu, respektující Genia loci. Cílem soutěže bylo: ocenit odbornou práci na stavbách, realizovaných v duchu Programu obnovy venkova, zveřejnit estetický účinek oceněných staveb a dát příklad k následování, Ze zákona Horního Rakouska o ochraně krajiny vydat knižní doklad o porevolučním vývoji venkova v Zlínském kraji, přispět k prezentaci českého venkova před naší i evropskou veřejností Soutěž se stala přehlídkou prokazující výsledky činnosti samospráv obcí. Přihlásilo se 56 objektů a staveb, což představuje pestrou mozaiku. I když soutěž byla vyhlášena poprvé a nezahrnovala všecky významné realizace, přesto reprezentuje Zlínský kraj. Podívejme se tedy, jaká byla struktura soutěžních prací a usuzujme z ní o prioritách obcí a jejich občanů: 1. Obnova, či 19ti památkově chráněných staveb a místních památek byla nejpočetnější skupina soutěže. Zachráněné národní kulturní památky, tak i prosté lidové stavby dostaly nové využití. Svým historickým půvabem obce obohatily. 2. Výjimečnou skupinu tvořilo 9 novostaveb kostelů a kaplí. Byly postaveny ve vesnicích, v nichž nikdy nestály a jejichž obyvatelé po nich toužili. Proto se na nich podíleli finančně, i svou prací. Kostely se staly nejvýraznějším příkladem soudobé architektury. Jejich velkou předností je citlivé umístění v obcích a v krajině. 4. Sociální zařízení pro důstojné stáří jsou důkazem vztahu obcí ke svým občanům. Tři stacionáře jsou v rekonstruovaných budovách, jeden je novostavbou. Pro seniory je důležité, že jsou umožněny styky s rodinnými příslušníky i duchovní vyžití. 5. Péči o obecní domy dokládalo 5 rekonstrukcí. Tři domy získaly nové uplatnění a dvě radnice se staly svou úpravou vzorem. 6. Nejmenší skupinou byly nejčastější stavby rodinné domy. Oceněna byla jen obnova dvou historických domů. Dvě novostavby soutěžní komise vyřadila. Přitom by bylo potřebné, aby byla zveřejňována nová venkovská architektura, která by byla příkladem proti komerčním realizacím, proti podnikatelskému baroku či tvarovým exhibicím. 7. Svébytnou skupinu tvořila jedinečná díla, jako jsou rozhledna, zabezpečení zříceniny hradu, náměstí, zázemí sportovního areálu. Do soutěže se přihlásilo 56 objektů ve třech kategoriích. Vítězná cena, kterou byla ZLATÁ CIHLA, keramické dílo akad. sochaře Otty Bébara, byla udělena: V kategorii A obnova, či památkově chráněných objektů a památek místního významu: REKONSTRUKCI ZÁMKU v obci Pohořelice, V kategorii B obnova, či staveb venkovské zástavby: REKONSTRUKCI SBOROVÉHO DOMU Č.B. CÍRKVE EVANGELICKÉ v obci Zádveřice- Raková, V kategorii C nové venkovské stavby: KAPLI sv. ANEŽKY ČESKÉ v obci Březůvky, Hlavní cenou soutěže a Zlatou cihlou byl oceněn: ARCHEOLOGICKÝ SKANZEN v obci Modrá Dále bylo uděleno 12 mimořádných ocenění a 25 čestných uznání. Soutěž měla tyto výsledky: 1 slavnostní vyhlášení vítězů, předání ocenění, zveřejnění v tisku i v TV, 2 zhotovení putovní výstavky soutěžních prací, kolující po vesnicích, městech, seminářích, 3 vydání knihy OBNOVA VENKOVA ZLÍN- SKÉHO KRAJE s českým a anglickým textem, 4 kalendář Spolku ZK pro rok 2006 Vydaná kniha zveřejnila oceněná soutěžní díla, dále podnětné stavby z vesnic, které se přihlásily k uskutečňování Programu obnovy venkova a které se zúčastnily soutěže Vesnice roku. Není jen souborem fotografií, ale také podnětem k zamyšlení, neboť mnohé soudobé realizace citlivost k venkovskému prostředí postrádají. Je také přehlídkou kultivace prostředí, občanské angažovanosti i patriotismu obyvatel Zlínského kraje a také jejich oslavou. Cíle soutěže byly splněny. Soutěž dala dalším krajům podnět k následování. Prohlédněte si výběr z oceněných prací a potěšte se! Jan KRUML předseda soutěžní poroty

3 Modrá archeologický skanzen Pohořelice zámku investor: projektant: zhotovitel: Obec Pohořelice GARANT s.r.o. Otrokovice, arch. Alena a St. Nožkovi POZIMOS a. s., Zlín ZLATÁ CIHLA v kategorii A OBNOVA, ČI REKONSTRUKCE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ A PAMÁTEK MÍST- NÍHO VÝZNAMU Amfiteatr skanzenu slouží k rozmanitým společenským akcím. V pozadí je velmožského paláce podle nálezu v Starém Městě. Cena byla udělena za záchranu vážně ohrožené památky při zachování všech podstatných hodnot objektu. Barokní panské sídlo tvoří architektonický komplex s kostelem sv. Jana Křtitele. Rekonstrukce přinesla nové využití zámku pro Dům pokojného stáří a pro občanskou vybavenost obce. Podařilo se tak propojit kulturně historický význam památky se společenským životem obce. Základy kostelíku sv. Jana, postaveného kolem roku 800 p. Kr. a jeho soudobá podoba, slavnostně odhalená Obec Modrá Autoři projektu: Doc. PhDr. Zdeněk Galuška, Mgr. Miroslav Vaškových Projektant kostela sv. Jana: Ing. arch. Zdeněk Špičák Zhotovitel kostela sv. Jana: fy. Zbyněk Hanák a JASS UNI Projektant archeoskanzenu: Ing. Josef Pavliš, arch. Klára Kónigová, Mgr. Vít Hrdoušek Zhotovitel archeoskanzenu: STAVEKO s.r.o., Uherské Hradiště Pěvecký soubor ve skanzenu. V pozadí je opevněná vstupní brána do Velkomoravského sídliště. H L A V N Í C E N A S O U T Ě Ž E byla udělena za mimořádnou účinnost a působivost osvětově naučného areálu, představujícího ideální podobu opevněného sídliště z doby Velké Moravy, včetně repliky prvního křesťanského kostelíku památníku české a slovenské státnosti. Jednotlivé objekty byly realizovány podle archeologických nálezů z oblasti Starého Města. Skanzen je významný nejen pro konkretizaci životních podmínek v sídlech našich předků, ale i pro rozsáhlou výchovnou, kulturní a společenskou činnost. Pozlacené nákončí velmožského opasku z hrobu č.12 u kostelíku v Modré. Přelom 8. a 9. století

4 Pustevny domů Libušín a Maměnka Luhačovice lázeňského domu Chaloupka Projektant : Lázně Luhačovice, a.s. Atelier PAAR, Praha BaS, s.r.o. Hodonín ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A za příkladnou kvalitu obnovy budovy, památného díla architekta Dušana Jurkoviče. Za obnovu původního interiéru a dobového vybavení. Projektant domu Libušín: Zhotovitel domu Libušín: Projektant domu Maměnka: Zhotovitel domu Maměnka: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. Radhoštěm Ing. Antonín Záruba Vsetínská stavební a.s. Akad. arch. Jan Palacký BS Vsetín s.r.o. MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A Výjimečné dílo architekta Dušana Jurkoviče, prohlášené za Národní kulturní památku, bylo zachráněno od skázy. Záchova zdevastovaných budov byla provedena restaurátorsky profesionálně a kvalitně. Náročná zachovala jedinečnou hodnotu národních dějin

5 Lukov záchova hradu Lukova Obec Lukov Ing. arch. Pavel Šimeček Spolek přátel hradu Lukov, Obec Lukov MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A za dlouholetou péči o záchovu jednoho z nejrozsáhlejších zemských hradů za značné pracovní spoluúčasti občanských sdružení. Za zvýšení významu historické památky konáním řady kulturních a společenských akcí, v součinnosti obce a Spolku přátel hradu. Dolní Němčí mlýna Projektant : Zhotovitel : Obec Dolní Němčí Ing. Marek Raida občanskou svépomocí MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A za záchovu a citlivou rekonstrukci místní lidové památky, provedené občany a dostavěné o hudební pavilon. Za využití budovy pro místní muzeum a pohostinství. Bývalý mlýn se tak stal místem tradičních lidových slavností, hudby, zpěvu a společenských setkávání. Prvními zachránci byli stoupenci hnutí Brontosaurus, v roce 1990 byl založen Spolek přátel hradu Lukov, který pečuje o stavební záchovu a pořádá řadu společenských akcí. Nivnice obnova sedlcké jizby Obec Nivnice Ing. Vladimír Výmola občanskou svépomocí ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A za obnovu lidové památky, zachovalé usedlosti na návsi. Dům upravený občanskými aktivitami se stal kulturním střediskem, v němž je umístěno místní muzeum i klubovna tradičních občanských spolků. Vlčnov areál vinohradnických búd Zhotovitel : vlastníci občanská svépomoc ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A za soustavnou záchovnou péči o památkově chráněný areál 41 vinohradnických búd, jež jsou dokladem lidových staveb z nepálené hlíny; za uvědomělou péči vlastníků o stavební dědictví, patřící k místní kulturní tradici

6 Fryšták radnice Město Fryšták ADDO s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Habarta RAPOS s.r.o., Holešov MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A za rekonstrukci poškozené významné budovy, tvořící dominantu náměstí, včetně obnovy původního průčelí. Vnitřní úpravy zvýšily hodnotu budovy i úrovně jejího využití pro současný provoz sídla samosprávy obce. Břest obecního domu MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A za záchovu památného statku z režného zdiva na návsi, za nové využití bývalé selské usedlosti místní knihovnou i školní výukou. Obec Břest AP-PROJEKT s.r.o., Kroměříž MORAVOSTAV s.r.o., Kroměříž základní školy Investor ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A Město Fryšták ADDO s.r.o., Ing.arch. Jaroslav Habarta RAPOS s.r.o., Holešov za zdařilou obnovu architektury školy z konce 19. století, dotvářející místní ráz náměstí. Dispoziční úpravy zajistily splnění soudobých pedagogických požadavků na výchovu, a přitom zachovaly původní noblesní atmosféru interiérů. Buchlovice restaurace mariánského sloupu ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A Obec Buchlovice Mgr. Jiří Fiala, akademický sochař, Zvíkovec za kvalitní sochařskou obnovu úmyslně poničené barokní památky, samostatně stojící v prostředí krajiny

7 Valašské Klobouky farního úřadu Zádveřice-Raková sborového domu Českobratrské církve evangelické Římskokatolická farnost Valašské Klobouky Ing. Jiří Tomeček, Ing. Břetislav Sýkora PODSPOL s.r.o., Poteč MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii A za velmi citlivé úpravy historického objektu s ponecháním původní architektury a jejích detailů, za vhodně řešenou vestavbu, nenarušující celkový charakter stavby. Výsledek působí uklidňujícím dojmem, že se věci konečně vrátily na své místo. ZLATÁ CIHLA v kategorii B Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zádveřicích Ing. Petr Keřkovský Obec Zádveřice a občanská svépomoc OBNOVA, ČI REKONSTRUKCE VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY Kostel spolu s farou a budovou bývalé školy tvoří urbanistický soubor a dominantu obce. Obnova kostela a školy vnesla životu občanů novou kvalitu. Na škole byly obnoveny původní architektonické detaily a interiérové úpravy výrazně zvýšily užitnost domu. Farní sbor je nyní využíván k četným duchovním i společenským akcím a stal se významným kulturním centrem obce i okolí. Spytihněv restaurace sv. Kříže a sochy sv. Jana Obec Spytihněv Mgr. Veronika Milotová ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii A za péči a obnovu místních drobných sakrálních objektů, dotvářejících půvab vesnického prostředí

8 Břest budovy radnice Obec Břest AP-PROJEKT s.r.o., Kroměříž MORAVOSTAV s.r.o., Kroměříž MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii B za zdařilou rekonstrukci dominanty centra vesnice, která jí vrátila původní ráz a rozšířila její užitnou hodnotu vyžadovanou potřebami současného provozu vedení obce. obnova rodinného domu Vlastník: Vlastimila Komínková občanskou svépomocí ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii B za obnovu venkovského domu s průčelím z režného cihelného zdiva, charakteristického pro střed obce. obnova rodinného domu Vlastník: Marie Richtrová a Josef Lochman Zdeněk Miroš REKONSTRUKTIVA Holešov ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii B za citlivou obnovu secesní vily a rehabilitaci místní architektonické památky. Rusava základní školy T. G. Masaryka Obec Rusava Ing. arch. Radmila Vraníková RAPOS s.r.o., Holešov MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii B za zdařile provedenou úpravu školy a citlivé řešení interiéru půdní vestavby, za výtvarné pojetí přístavby, podřízené rázu původní stavby. Osíčko obnova mateřské školy Investor : MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii B za citlivě provedenou obnovu průčelí s pokorou k stavebnímu dědictví a za vnitřní úpravy s příjemným interiérem. Obec Osíčko Ing. arch. Radmila Vraníková RAPOS s.r.o., Holešov

9 Buchlovice náměstí Obec Buchlovice Ing. Kutín SVS Correct s.r.o., Bílovice MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii B za náročnou úpravu náměstí, včetně podzemních inženýrských sítí, za esteticky zdařilou úpravu parteru centra obce, s uplatněním historických i nových výtvarných prací. Nivnice charitního domu sv. Andělů strážných Projektant : Zhotovitel : Obec Nivnice Ing. Vladimír Výmola, Nivnice IPOS J. Kopeček Staré Město ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii B za zdařilou přestavbu venkovského domu pro nové humanistické využití s péčí o důstojné stáří spoluobčanů. obecní budovy Projektant : Zhotovitel : Obec Buchlovice Ing. arch. R. Špok SAMOS s.r.o., Uherské Hradiště ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii B za přestavbu budovy kina na společenský sál s restaurací, kterou dominantní budova na náměstí získala nové využití při zachování původního rázu. Kurovice budovy školy Obec Kurovice Vladimír Ságner RAPOS Holešov ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii B za zdařilou obnovu půvabu bývalé školy a za její nové využití, zvané Podnikatelský inkubátor, přínosný pro hospodářský rozvoj obce

10 Březůvky novostavba kaple sv. Anežky České ZLATÁ CIHLA v kategorii C NOVÉ VENKOVSKÉ STAVBY Obec Březůvky Ing. arch. Jaroslav Meluzín, Ing. Vít Kolmačka STAVOSVIT ZLÍN s.r.o. Cena byla udělena novostavbě, která umně spojuje soudobou architektonickou tvorbu s tradičním pojetím. Vyniká svými detaily i kvalitním řemeslným provedením. Dominantně se uplatňuje socha sv. Anežky České. Předností je i citlivé umístění v krajině. Jedná se o jednu z architektonicky nejzdařilejších realizací chrámové stavby v kraji. Staré Zubří novostavba kaple sv. Ducha Římskokatolická farnost v Zubří Ing. arch. Marek Štěpán občanskou svépomocí MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ v kategorii C za netradiční soudobou architekturu neobarokního pojetí, tvořící přes bohatost tvarů harmonický celek, výrazně působící v krajině. Tradiční materiály, režné zdivo a dřevo jsou také použity v interiéru, což vytváří estetické i duchovní kouzlo. Biskupice novostavba kaple P. Marie Obec Biskupice Ing. arch. Josef Kupka Pozemní stavitelství a.s. Zlín ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za soudobou architekturu kaple, působivou lidským měřítkem a prostými tvary. Kaple příjemně začleněná v centru obce byla zbudována za spoluúčasti občanů

11 Suchá Loz novostavba kostela sv. Ludmily Farní úřad Bánov Ing. František Zajíček, Ing. arch. Fr. Černoušek Firma Navláčil Zlín, SOPOS s.r.o., Dub n. Moravou ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za vytvoření nové a výrazné dominanty obce, uplatňující se v panoramatu krajiny. Expresivně rustikální interiér má výtvarně řešený dřevěný krov s výjimečně působivým účinkem. Kostel byl vybudován za velké spoluúčasti občanů. Nedachlebice novostavba kostela sv. Cyrila a Metoděje ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za vybudování architektonické a duchovní dominanty vesnice v tradičním pojetí, která spolu s novým hřbitovem vytváří urbanistický celek citlivě začleněný do prostředí obce. Chrám s prostým, esteticky působivým interiérem byl vybudován za značné spoluúčasti občanů. Římskokatolická farnost Bílovice Ing. Miroslav Maršálek PaPP s.r.o., Uherské Hradiště Pašovice novostavba kaple sv. Jana Sankandra Obec Pašovice Ing. arch. František Černoušek AURA-INGSTAV a svépomoc ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za soudobou a výraznou architekturu kaple, citlivě začleněnou do pietního místa obce i do krajiny, vybudované za značné finanční a pracovní účasti občanů. Študlov novostavba kostela sv. Matouše Římskokatolická farnost Valašské Klobouky Jan Ptáček občanskou svépomocí ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za novostavbu kostela důsledně navazující na stavební tradice, šťastně umístěnou v krajinném prostředí centra vesnice, postavenou za značné spoluúčasti občanů

12 Drnovice novostavba kostela sv. Anežky České ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C Římskokatolická farnost v Újezdě Jan Preisler, Arnošt Berek občanskou svépomocí za novostavbu tradičního stavitelství s působivým hlavním průčelím, postavenou občany vesnice v dominantním místě panoramatu krajiny. Velehrad novostavba základní školy ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C Obec Velehrad Ing. arch. Miloš Klement, Ing. arch. Petr Todorov Pozemní stavby Zlín udělené za moderní architekturu, splňující soudobé pedagogické požadavky, za výtečnou kvalitu stavebních prací. Vlčnov charitní dům ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za realizaci soudobé, moderní budovy, s kvalitním zdravotnickým vybavením, vytvářející podmínky pro důstojné stáří občanů rodné vesnice. Obec Vlčnov GG Archico Uherské Hradiště STUNEX s.r.o., Uherský Brod Břest novostavba sportovní haly ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za soudobé řešení dostavby tělovýchovného zařízení k základní škole, vytvářející podmínky pro rozšíření sportovní činnosti ve škole i v obci. Obec Břest AP PROJEKT s.r.o. Kroměříž MORAVOSTAV s.r.o. Kroměříž

13 Spytihněv dostavba sportovního areálu Obec Spytihněv Ing. arch. Kateřina a Ivo Koudelkovi STAMOS s.r.o., Uherské Hradiště ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za koncepčně hodnotnou dostavbu tělovýchovného zařízení, vytvářející podmínky pro rozšíření sportovní i spolkové činnosti vesnice. Rozhledna na Brdu novostavba Sdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby Ing. arch. Svatopluk Sládeček STAVEKO s.r.o., Uherské Hradiště Příloha 2 ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii C za iniciativní spojení obcí a občanského sdružení na společném díle, naplňující koncepci rozvoje turistického ruchu obcí mikroregionu. 286

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Příloha: Kompletní vyhlášení soutěže: VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Program obnovy venkova se stal pro venkovské obce a jejich občany inspirující ideou.

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Padesát čtyři kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji bude označeno podle evropských standardů,

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

MIKULOV okr. Břeclav

MIKULOV okr. Břeclav ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MIKU okr. Břeclav II. PODKLAD PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (DOPLŇUJÍCÍ SCHEMATA A KARTOGRAMY ) Pořizovatel: Objednatel:

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI

VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI VÝCHODNÍ MORAVA KOUZLO ROZMANITOSTI Kde nás hledat? www.vychodni-morava.cz Témata Přehled o regionu Aktivní dovolená Lázně, wellness Novinky, zajímavosti, akce Kroměříž brána k Východní Moravě Praha Kroměříž

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Textová část Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČ: 00635499 Statutární zástupce: Daniel Procházka, starosta Architekt: Ing. arch.

Textová část Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČ: 00635499 Statutární zástupce: Daniel Procházka, starosta Architekt: Ing. arch. ARCHITEKT OBCI 2016 Textová část Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČ: 00635499 Statutární zástupce: Daniel Procházka, starosta Architekt: Ing. arch. Karel Komárek Popis přihlášeného díla Jedná se

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Seznam členů / partnerů MAS 58,6 % IČ/datum narození. Zástupce subjektu pro MAS. 25339184 Josef Bujáček podnikatelská sféra

Seznam členů / partnerů MAS 58,6 % IČ/datum narození. Zástupce subjektu pro MAS. 25339184 Josef Bujáček podnikatelská sféra Příloha č. 8 Pravidel MAS Seznam členů / partnerů MAS Název MAS: Celkový počet členů MAS: Subjekty zastupující soukromý sektor: MAS Východní Slovácko 29 17 členů 58,6 % Název subjektu FO/ 1. Juraj Dankanin

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Zápis ze 138. jednání Sboru expertů

Zápis ze 138. jednání Sboru expertů Zápis ze 138. jednání Sboru expertů 3. 4. 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner JUDr. Tomáš Homola

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ - 41 - - 42 - HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru obce Hosín z roku 1827 letecký snímek Hosína z

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Pavla Rovnaníková Koordinační schůzka projektu Pla>orma pro památkovou péči, restaurování a obnovu 26. 1. 2011 v Litomyšli Vysoké učení technické v Brně Fakulta

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce

Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce Informační centra 24 650 Muzea 7 400 Hrady, zámky, Zoo 12 500 Ubytovací zařízení 24 450 IC TOUR 8 000 Akce KČT 5 000 CCRVM 8 000 Celkem 90 000 Informační

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad Chřiby, 11.4.2015 Trasa autobusu: Ostrava D1 exit 298 Lipník - 47 Přerov - 55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž 367 Kroměříž kruh. objezd nám. Míru 1.výjezd 432 Važany Šelešovice Zdounky Roští n Přejezd

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Využití brownfieldů pro rozvoj obcí Konference 29. 10. 2013, Hodonín Mgr. Ivana Majíčková Charakteristika projektu V centru města Kunovice stál rozsáhlý areál

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

Název vaší obce: Bělov

Název vaší obce: Bělov Název vaší obce: Bělov 1. Denní nákupy (potraviny, drogérie, běţné domácí potřeby) Bělov Otrokovice 2. Nákupy běţného textilu a obuvi Otrokovice 3. Běţné sluţby (kadeřnictví, holičství, čistírny, opravny,...)

Více

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS)

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) Ing. Kateřina Hronovská doktorand Ústav urbanismu ČVUT v Praze, Fakulta architektury,

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Předprojektové přípravy. pro obnovu historické architektury

Předprojektové přípravy. pro obnovu historické architektury Předprojektové přípravy pro obnovu historické architektury Mgr. Martin Číhalík o Vystudoval dějiny umění a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně o Od roku 1998 pracuje v oblasti

Více

nském m kraji pro rok 2007

nském m kraji pro rok 2007 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínsk nském m kraji pro rok 2007 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2007 PhDr. Jana Spathová Mgr. Eva

Více

BUDOU NOVÉ BAZALY CHACHAŘI

BUDOU NOVÉ BAZALY CHACHAŘI 2012 BUDOU NOVÉ BAZALY CHACHAŘI STADION BAZALY FC BANÍK JEDINEČNÝ STADION V KOPCI Bazilika Božského spasitele Kostel Svatého Václava Nová radnice Ostravice BAZALY STADION BAZALY A FC BANÍK POTENCIÁL ÚZEMÍ

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Česká secesní architektura II VY_32_INOVACE_21_09. Mgr.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Česká secesní architektura II VY_32_INOVACE_21_09. Mgr. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2008

Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2008 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2008 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2008 PhDr. Jana Spathová Mgr. Eva Lidáková

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Fond obnovy historické architektury. Město Uherské Hradiště 25. březen 2014

Fond obnovy historické architektury. Město Uherské Hradiště 25. březen 2014 Město Uherské Hradiště 25. březen 2014 Východiska Fond obnovy historické architektury 34 ha Městská památková zóna s 270 objekty, z toho 38 je kulturní památkou 37 ha Ochranné pásmo MPZ s více jak 300

Více

P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách

P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách A1 Kaple Panny Marie pomocné v Klopotech: K. Leschingerová, srpen 2014 A2 Obraz korunování Panny Marie: K. Leschingerová, duben 2015 A3

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Sadovnické dílo roku 2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Sadovnické dílo roku 2006 Poslání soutěže: Hlavní posláni soutěže: Objektivně zhodnotit kvalitu realizovaného sadovnického díla přímo na místě, kde bylo vytvořeno. Cíl soutěže:

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie. Theatre Armchairs Theater armstule Théatres fauteuils Teatri poltrone

Více