Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV"

Transkript

1 Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty. Z tohoto důvodu jejich funkčnosti zahrnují podporu automatického procesu žádosti o certifikát, kterou uživatel musí použít, pokud chce být autorizovaným dodavatelem dat, nebo pracovat jako resortní uživatel. Obsah... 1 Úvod... 2 SW požadavky na získání a instalaci certifikátu... 3 Zaregistrování nového uživatele do aplikace... 3 Přihlášení neautorizovaného uživatele do aplikace... 5 Žádost o certifikát... 6 Údaje v certifikátu... 9 Vyzvednutí certifikátu Export certifikátu Import certifikátu

2 Úvod Z důvodu zajištění spolehlivé identifikace resortních uživatelů ve WEB aplikacích Sběr dat CEP, CEZ a RIV je nezbytné, aby každý uživatel, pro přístup k funkcím určeným výhradně pro resortní dodavatele dat, získal a nainstaloval si do svého internetového prohlížeče svůj korektní certifikát, který potom bude používán pro jeho autentizaci a autorizaci. Tento dokument osvětluje některé pojmy z této oblasti a popisuje správný postup, jak certifikát získat a používat. Základem použití certifikátu je šifrovací technologie, postavená na principu veřejného a privátního klíče. Již z názvu těchto klíčů také plyne jejich použití zatímco veřejný klíč je určen ke zveřejnění, privátní klíč musí zůstat tajný. Oba tyto klíče přitom na základě sofistikovaných matematických postupů tvoří celek, na základě kterého mohou uživatelé svou komunikaci přes Internet šifrovat a také digitálně podepsat. Certifikát se v prostředí sítě Internet dá přirovnat k občanskému průkazu, neboť obsahuje základní identifikační údaje o dané osobě (jako je např. jméno nebo identifikační kód). Nedílnou součástí certifikátu je také kopie veřejného šifrovacího klíče, čímž je zajištěno digitální podepsání šifrované komunikace (fyzickou) identifikací daného uživatele. Certifikační autorita (tzv elektronický notář) je instituce, která svým jménem a důvěryhodností provádí výše naznačené propojení identifikace osoby a jejího veřejného šifrovacího klíče. Ze strany uživatelů je většinou realizována jako internetová aplikace s WWW rozhraním. Pro uživatele WEB aplikace Sběr dat pro CEP, CEZ a RIV zajišťuje funkci certifikační autority přímo Rada pro výzkum a vývoj, která pro své klienty vlastní WWW aplikaci, díky které jim snadno, rychle a bezpečně umožní získat jejich certifikát. Základní postup je následující: Uživatel se musí nejdříve zaregistrovat do aplikace (pokud již tak neučinil dříve). Poté vytvoří požadavek na certifikát. Součástí požadavku na certifikát je i formulář Údaje pro certifikát, který mu musí jeho zaměstnavatel písemně potvrdit a který musí být zaslán na adresu uvedenou na tomto formuláři. Uživatel poté čeká na zprávu, která mu oznámí, že jeho certifikát byl vytvořen a může si jej vyzvednout a nainstalovat do svého prohlížeče. Tím se stane autorizovaným (certifikovaným) uživatelem aplikace

3 SW požadavky na získání a instalaci certifikátu Základní SW požadavky nutné pro úspěšné získání certifikátu, nezbytného pro autorizovaný a šifrovaný přistup k internetovým aplikacím Sběr dat CEP, CEZ resp. RIV: nainstalován WWW prohlížeč typu Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Communicator ve verzi nejméně 4.x; pro vyšší úroveň zabezpečení doporučujeme aby daný prohlížeč podporoval 128 bitové šifrování, minimálně však musí prohlížeč podporovat 56 bitové šifrování funkční schránka elektronické pošty, do které jsou zasílány informace o průběhu certifikace formou zpráv funkční připojení k síti Internet, přenosová kapacita není určující Zaregistrování nového uživatele do aplikace Pokud uživatel s WEB aplikací Sběr dat CEP, CEZ resp. RIV (dále jen aplikace) dosud nepracoval, je tzv. novým uživatelem a musí se s využitím WWW prohlížeče připojit prostřednictvím sítě Internet na úvodní stránku aplikace. Na monitoru se mu zobrazí úvodní přihlašovací obrazovka: obrázek 1: Úvodní přihlašovací obrazovka Jelikož uživatel je novým uživatelem, musí se nejprve zaregistrovat. Proto stiskne tlačítko Nový uživatel a dojde k zobrazení formuláře Registrace nového uživatele : - 3 -

4 obrázek 2: Formulář registrace nového uživatele Na tomto formuláři uživatel vyplní všechny údaje a volí si svoje uživatelské heslo. Vyplnění celého formuláře potvrdí stisknutím tlačítka OK. V případě správně zadaných dat se zobrazí kompletní výpis zadaných údajů a informace, že údaje byly přijaty a že je možné se přihlásit do aplikace (tlačítko Chci se přihlásit na konci výpisu dat). Zároveň je uživateli přidělen strojový login (vízum) tedy dostane svoje přihlašovací jméno do aplikace. V opačném případě jsou červeně signalizovány chyby v údajích u jednotlivých polí. Tyto chyby je nutné opravit. obrázek 3: Informace po správném vyplnění údajů registrace - 4 -

5 Zvolením tlačítka Chci se přihlásit se uživatel vrátí na Úvodní přihlašovací obrazovku aplikace. Dále může pracovat s aplikací jako neautorizovaný uživatel nebo pokračovat v žádosti o vystavení certifikátu (viz další kapitola). Přihlášení neautorizovaného uživatele do aplikace Pokud uživatel aplikace již má provedenou registraci (viz str. 3), tzn. již má přidělen vlastní login a zvoleno svoje heslo, (není tedy novým uživatelem ), přihlašuje se na úvodní stránce aplikace pod svým vízem a heslem (jako tzv. neautorizovaný uživatel ): obrázek 4: Přihlášení do aplikace Po úspěšném přihlášení se mu zobrazí hlavní menu aplikace: obrázek5: Menu aplikace - dodavatel dat - 5 -

6 Dále může pracovat s aplikací s právy neautorizovaného uživatele anebo, pokud chce žádat o vystavení certifikátu, volí na stránce hlavního menu funkci žádost o certifikát (viz další kapitola). Žádost o certifikát Neautorizovaný uživatel, po přihlášení do aplikace, může podat žádost o certifikát. Tímto aktem začne proces, na jehož konci by uživatel měl dostat certifikát a stát se tak Autorizovaným uživatelem aplikace. Kliknutím na odkaz Žádost o certifikát na obrazovce menu uživatele, obrázek 6: Zvolení "Žádost o certifikát" se uživateli otevře nové okno Požadavek na certifikát. Uživatel je žádán o zadání svého hesla: obrázek 7: Přihlášení uživatele na požadavek na certifikát Uživatel zadává znovu svoje heslo, neboť práce s certifikáty je citlivá na bezpečnost osobních dat, a proto je při každém zahájení této aktivity, znovu požadováno ověření uživatele. Zadávání se ukončí stiskem tlačítka Přihlásit

7 Po úspěšném přihlášení (nejsou signalizovány žádné chyby) se zobrazí informace, které budou použity při požadavku na certifikát. Tyto informace jsou převzaty z registrace uživatele a jsou uvedeny pouze pro informaci (nelze je tedy měnit). obrázek 8: Údaje pro generování certifikátu Stiskem tlačítka Další dojde k ověření informací o daném uživateli v aplikaci Sběr dat a jeho WWW prohlížeč je vyzván k vygenerování nezbytných šifrovacích klíčů. Privátní klíč přitom bude bezpečně uložen v daném prohlížeči na daném PC, veřejný klíč bude předán na stranu aplikace jako další nezbytný parametr žádosti pro vytvoření certifikátu (veřejný klíč s údaji z registrace). Vlastní běh jednotlivých operací závisí na typu prohlížeče, který je používán. Pokud prohlížeč správně vytvoří požadovaná data, objeví se nakonec celého procesu informace, že požadavek na certifikát byl vytvořen. Konkrétní WWW prohlížeč může v rámci tohoto kroku vytvořit další pomocné obrazovky, které se bohužel liší i mezi jednotlivými verzemi téhož prohlížeče. Microsoft Internet Explorer 5.0 (a vyšší) Tento prohlížeč vygeneruje nejprve informační okno (viz obrázek 9), které oznamuje, že dochází ke generování veřejného a privátního klíče. V tomto okně je možné zvolit také bezpečnostní úroveň pro zabezpečení klíčů nízká (privátní klíč je používán bez dalšího varování, střední (při každém použití privátního klíče je generováno upozornění) nebo vysoká (privátní klíč je uložen ve speciálně zaheslované schránce a před každým použitím je uživatel požádán o příslušné heslo). Po vytvoření páru klíčů dojde k uschování privátního klíče do registrů lokálního počítače a veřejný klíč je jako součást žádosti o certifikát předán certifikační autoritě. Uživatel je následně informován o přijetí jeho žádosti

8 Obrázek 9: Vytvoření šifrovacího klíče v MS IE Pro účely aplikace postačují default hodnoty, volíme tedy OK, případně další. Pokud prohlížeč správně vytvoří požadovaná data, zobrazí aplikace informaci, že požadavek na certifikát byl korektně vytvořen. obrázek 10: Obrazovka informující o vytvoření požadavku na certifikát Součástí tohoto formuláře je i tlačítko Formulář: Údaje pro certifikát, kterým je vyvoláno zobrazení připraveného tiskového formuláře: Údaje pro certifikát - potvrzení zaměstnavatele. Tento formulář je třeba vytisknout a nechat si potvrdit od zaměstnavatele (viz obrázek 11). Pouze na základě tohoto vytištěného formuláře potvrzeného zaměstnavatelem je možné certifikát získat. UPOZORNĚNÍ: Na formuláři je uveden zpracovatelský kód. Tento kód je vytvářen z údajů uvedených na formuláři a při schvalování požadavku na certifikát je důsledně kontrolován s kódem generovaným aplikací. Nejsou-li oba kódy shodné, bude Vaše žádost o certifikát zamítnuta. Doporučujeme tedy po dobu, kdy vytvoříte žádost na certifikát a než Vám přijde vyrozumění o vytvoření certifikátu, neměnit žádné údaje na své registraci! Pokud tak učiníte, musíte provést znovu operaci Žádost o certifikát včetně potvrzení nových údajů zaměstnavatelem a jejich zaslání na RVV

9 obrázek 11: Tiskový formulář Údaje pro certifikát potvrzení zaměstnavatele Vytiskněte tento formulář a nechte jej potvrdit svým zaměstnavatelem a zašlete jej RVV. Údaje v certifikátu (Pozn.:Tato funkce bude doplněna v lednu 2002, nyní je prozatím nahrazena funkcí Údaje pro certifikát, pro kterou platí níže uvedené vlastnosti) Volbou funkce Údaje v certifikátu můžete zobrazit a vytisknout pouze v případě, kdy jste již provedli úspěšně Žádost o certifikát (viz str. 6). Volbou funkce Údaje v certifikátu je zobrazen výčet údajů, které byly vyplněny v žádosti o certifikát, včetně bezpečnostního kódu. Tato HTML stránka není určena k zaslání na RVV

10 obrázek 12: Zvolení funkce Údaje pro certifikát Vyzvednutí certifikátu Uživatel může vyzvednout schválený certifikát od certifikační autority v momentě, kdy mu prostřednictvím ové zprávy přijde informace, že jeho certifikát je již k dispozici. (To však platí pouze pro uživatele aplikace, kteří si o tento certifikát požádali). Kliknutím na odkaz Vyzvednutí certifikátu na obrazovce menu uživatele, obrázek 13: Zvolení funkce Vyzvednutí certifikátu dojde k zobrazení přihlašovacího formuláře:

11 obrázek 14: Přihlašovací obrazovka pro vyzvednutí certifikátu Zadejte svoje heslo a po úspěšném přihlášení a po ověření, že máte k dispozici certifikát, dojde k zobrazení formuláře pro volbu formátu certifikátu. Tato volba bude většinou pouze jedna a doporučujeme ji neměnit. obrázek 15: Obrazovka volby typu formátu certifikátu Klikněte na tlačítko další a dojde k importování certifikátu do vašeho prohlížeče. Tato konečná fáze je závislá na typu prohlížeče, který používáte. U prohlížeče Microsoft Internet Explorer se nejprve zobrazí dialogové okno pro ukládání souboru, volíme funkci otevřít soubor z aktuálního umístění a dále zvolíme funkci nainstalovat. Pro účely aplikace postačují v dalším procesu default hodnoty, volíme tedy další případně dokončit

12 UPOZORNĚNÍ: Certifikát je bezpodmínečně nutné vyzvedávat ze stejného prohlížeče a ze stejného počítače ze kterého jste prováděli žádost o certifikát (jde o základní vlastnost popsaných WWW prohlížečů). V opačném případě nedojde ke správnému načtení certifikátu do PC a celý proces žádosti o certifikát je nutno zopakovat! Export certifikátu V některých případech je třeba provést export nainstalovaného certifikátu do jiného počítače. Export provedeme následujícím způsobem. Otevřeme prohlížeč Nástroje Možnosti sítě internet Obsah Certifikáty. Dostaneme přehled certifikátů uložených na našem počítači. Klikneme na příslušný certifikát, který chceme exportovat. Volíme Exportovat. Dále volíme export se soukromým klíčem, ve formátu.pfx (formát Personal Information Exchange). Zvolíme si heslo, které budeme nutně potřebovat při importu do jiného počítače a heslo potvrdíme. U volby Procházet zvolíme, kam chceme certifikát uložit (např. na disketu) a export certifikátu dokončíme. obrázek 16: Ikona exportovaného certifikátu ve formátu.pfx UPOZORNĚNÍ: Certifikát ve formátu.cer není vhodný pro export. Certifikát se sice v tomto formátu uloží v adresářové struktuře daného počítače, avšak nelze jej pro export využít. obrázek 17: Ikona certifikátu ve formátu.cer v tomto formátu neexportujeme!! Import certifikátu Certifikát je třeba přenést do počítače ve formátu.pfx. Pokud jsme při exportu postupovali podle postupu popsaného v kapitole Export certifikátu, stačí po uložení certifikátu kdekoli v počítači kliknout na jeho ikonu a postupovat přesně podle návodu. Certifikát byl exportován se soukromým klíčem, proto musíme při jeho instalaci uvést heslo, které jsme při exportu použili

Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce ) 1 Úvod Účelem tohoto Manuálu je seznámit Vás se službou ČP INVEST online-verze poradce, zejména Vám poskytnout návod

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) 1 Úvod... 2 1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus... 2 1.2 Jak získat službu ČP INVEST online plus... 2 2 Elektronický certifikát...

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 Ministerstvo financí České republiky Historie dokumentu Verze Datum Provedená změna Provedl Platnost od 0.98 06.06. 2008 První verze dokumentu RNDr. Miroslav Šedivý, TO2 1.0

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dávkové výkazy Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (Uživatelská dokumentace) Verze dokumentu: 1.4 (z 1.4.2014) Strana: 1/14 1. Obsah 1.

Více

Příručka aplikace. ORO web klient. Martin Falc, Kamil Matoušek. Zadavatel: Generální ředitelství cel. Budějovická 7, Praha 4.

Příručka aplikace. ORO web klient. Martin Falc, Kamil Matoušek. Zadavatel: Generální ředitelství cel. Budějovická 7, Praha 4. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2, 1 2 0 0 0 P R A H A 2, CZ Příručka aplikace ORO web klient Martin Falc, Kamil Matoušek Zadavatel: Generální ředitelství cel Budějovická 7, Praha 4

Více

BankKlient. První kroky. verze 9.50

BankKlient. První kroky. verze 9.50 BankKlient První kroky verze 9.50 2 BankKlient Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Minimální doporučené požadavky systému BankKlient na váš počítač... 3 Popis architektury aplikace... 3 Typy instalace... 4 Před

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp.

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp. Alis-PVS 1 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Manuál na vystavení certifikátu umožňující přístup do aplikace MoneyWeb

Manuál na vystavení certifikátu umožňující přístup do aplikace MoneyWeb Manuál na vystavení certifikátu umožňující přístup do aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití programu Microsoft Internet Explorer verze 6 cs a část týkající se MS Windows Vista

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2012

Více

FAQ Internetové bankovnictví. 1. Jak stáhnout certifikát?...4. 2. Jak instalovat certifikát do prohlížeče?...4

FAQ Internetové bankovnictví. 1. Jak stáhnout certifikát?...4. 2. Jak instalovat certifikát do prohlížeče?...4 Stránka 1 z 18 FAQ Internetové bankovnictví STAŽENÍ A INSTALACE CERTIFIKÁTU...4 1. Jak stáhnout certifikát?...4 2. Jak instalovat certifikát do prohlížeče?...4 3. Adresa webové stránky pro stažení prohlížeče

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/108 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/96 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více