Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky"

Transkript

1 Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním pomocí ovládacích kláves (obdobně jako u MS Word) Prohlížení obrázků Text, který odkazuje na obrázek je v modrém rámečku. Kliknutím do modrého rámečku se dostaneme na obrázek. Zpět na text se dostaneme kliknutím doprostřed obrázku. Pozor, některé obrázky jsou rozděleny na více částí. V tom případě se na text zpět dostaneme po postupném proklikání až na poslední část. Případně se lze opět orientovat pomocí záložky. Upozornění: ke správnému zobrazování obrázků je třeba, aby zobrazení Adobe Acrobat Reader bylo nastaveno jako Zobrazení Jedna stránka (View Single Page)

2 STRUČNÝ PRŮVODCE APLIKACÍ SBĚR DAT PRO CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky a odkazy na provoz WEB aplikací jsou na úvodní stránce, která je společná pro všechny aplikace (obr.1) Z této stránky může do aplikace vstoupit Nový uživatel Zaregistrovaný uživatel, který pouze předává data do IS VaV Zaregistrovaný uživatel s platným certifikátem Resortní uživatel Uživatel, který chce zažádat o certifikát (nový i zaregistrovaný). 2. Nový uživatel Uživatel, který nebude žádat o certifikát volí odkaz přímo z názvu požadované aplikace (CEP, CEZ, RIV) na úvodní stránce (obr.1) v části Přístup pro nového uživatele, který bude pouze předávat data (pozn.: pokud v budoucnosti bude uživatel požadovat certifikát, může pod stejným loginem a heslem do aplikace vstoupit z této úvodní stránky v části Vytvoření požadavku na certifikát ( obr.1 ) 1 / 7

3 STRUČNÝ PRŮVODCE APLIKACÍ SBĚR DAT PRO CEP a CEZ 2.1 Úvodní přihlašovací formulář Z úvodní stránky uživatel vstoupí na úvodní přihlašovací formulář (obr 2.). Nový uživatel se musí do aplikace nejprve zaregistrovat. 2.2 Registrace nového uživatele Uživatel si zvolí svoje heslo (minimálně 6 míst, bez háčků a čárek, záleží na velkých a malých písmenech) a vyplní registrační formulář (obr.3). Uživatelské vízum (login) mu přidělí aplikace (je také uveden jako první položka U01 na stránce, kterou aplikace vygeneruje po odeslání registračního formuláře - viz. obr.4). Pokud je při registraci uveden , je login po vyplnění registračního formuláře uživateli automaticky zaslán aplikací. Upozornění: Nezapomeňte své heslo, nelze je již žádným způsobem zjistit Při vyplnění formuláře je třeba správně vyplnit rodné číslo bez lomítka. Některé údaje jsou nepovinné, např. telefonní číslo, , kód organizační jednotky. Pokud však nevyplníte e- mail, není Vám jeho prostřednictvím zaslán Váš automaticky vygenerovaný login musíte si ho jako položku U01 (obr.4) vhodným způsobem zapsat. Název organizační jednotky organizace (U13) je třeba vyplnit, pokud neexistuje, uveďte neuvedeno. Položka je nepovinná, ale je nezbytné jí vyplnit pro případ, že budete později žádat o certifikát. 3. Zaregistrovaný uživatel Uživatel vyplní do přihlašovacího dialogu svoje vízum a heslo. Aplikace ověří, zda k těmto údajům existuje registrace. Pokud ano, uživatel může pracovat v aplikaci jako necertifikovaný uživatel. 3.1 Změna registrace Uživatel může kdykoliv měnit údaje na své registraci (včetně hesla), avšak kromě víza (login), IČO, jména, příjmení a rodného čísla. U všech těchto základních údajů záleží na velkých a malých písmenech, diakritice, použití mezer a veškerých znaků. 3.2 Podklad pro přihlášky projektů resp. záměrů Uživatel může vytvořit jednu či více elektronických přihlášek projektů resp. záměrů (dále jen přihláška), tedy elektronických datových podkladů, které obsahují základní data společná i budoucímu navrhovanému projektu resp. záměru. Maximální počet současně evidovaných přihlášek v systému je zatím omezen na / 7

4 STRUČNÝ PRŮVODCE APLIKACÍ SBĚR DAT PRO CEP a CEZ Založení nové přihlášky menu (obr.5) volba: Přihlášky projektů (resp. záměrů) menu>přihlášky projektů (resp.záměrů) (obr.6) volba: Nová přihláška na projekt, resp.záměr menu>přihlášky projektů(resp.záměrů)>nová přihláška (obr.7) Dodavatel dat při zakládání nové přihlášky musí vybrat ze seznamu poskytovatele (rezortu), kterému zadává tuto přihlášku. Vyplní kód programu resp. kód grantových projektů, pod který projekt náleží (obr 8). Jelikož v této fázi komunikace není ještě znám identifikační kód projektu resp. záměru, generuje se identifikační kód přihlášky automaticky, bez zásahu dodavatele dat. Kód je jedinečný v celé aplikaci a je generován dle následujícího klíče: RRR/CC/NNNNN Jednotlivé části kódu jsou popsány v tabulce 1 Tabulka 1: Identifikační kód přihlášky Část kódu RRR CC NNNNN Popis Identifikační kód poskytovatele dle číselníku IS VaV. Text PR (projekt) resp. ZA (záměr) Jedinečné číslo zleva doplněné nulami na 5 znaků. 3.3 Vyplnění a editace přihlášky menu>přihlášky projektů (resp.záměrů) (obr.9) Nová přihláška se objeví v tabulce Seznam editovaných přihlášek Uživatel vyplní veškeré údaje uvedené ve formuláři přihlášky (akce edituj ), případně může data opět editovat (akce edituj ), smazat (akce smaž ), nebo předat resortnímu dodavateli dat (akce odevzdat ). Vyplňování přihlášky a editace může probíhat i přerušovaně. Všechny položky podléhají následné kontrole jejich datového obsahu na úrovni formuláře v aplikaci. Tato kontrola se provádí, má-li uživatel na svém PC zapnuty procedury JavaScript, potom se u některých položek kontroluje na straně uživatele obsah zadávaných údajů a uživatel je okamžitě informován o položkách obsahujících chybné hodnoty. Pokud na formuláři signalizují tyto kontroly chyby, neuloží se žádná ze zadaných hodnot uvedených ve formuláři do aplikace. Je nutno bezpodmínečně odstranit veškeré chybné hodnoty, neboť takováto data nelze do aplikace uložit ani dočasně. Pro tento případ tedy neplatí pravidlo možnosti přerušované editace či zadávání dat. 3 / 7

5 STRUČNÝ PRŮVODCE APLIKACÍ SBĚR DAT PRO CEP a CEZ Má-li uživatel na svém PC vypnuty procedury JavaScript (nebo je vůbec nemá), provádí se stejné kontroly až při kontrole externí kontrolní službou Vyplnění a editace hlavních údajů (tabulka I) menu>přihlášky projektů (resp.záměrů)>editace přihlášky (obr.10) V této části aplikace má dodavatel dat možnost zadávat a měnit údaje o projektu resp. záměru s výjimkou omezení, která byla popsána dříve: Vyplnění a editace finančních údajů (tabulka II) Dodavatel dat vyplňuje kromě finančních údajů za jednotlivé roky daného projektu resp. záměru i celkové údaje za souhrná období. Tyto údaje lze dále plně editovat. (obr.13). Při vyplňování údajů o financování: se nejprve uvádí celkové náklady za celou dobu řešení projektu resp. záměru, tj. místo letopočtu se uvádí kód CELE a vykazovaná čísla se člení dle typu zdroje financování (SRU, SRI, ) Dále se vyplňují finanční údaje za každý určitý rok řešení projektu resp. záměru a opět se nejprve uvádí celková částka financování a poté částky členěné dle určitého typu zdroje. Podrobnější údaje naleznete v Struktuře dat pro příslušný rok a v následujících příkladech. Příklad vyplnění tabulkyii CEP obr. 11 Příklad vyplnění tabulkyii CEZ obr Vyplnění a editace finančních údajů souvisejících projektů Platné pouze pro aplikaci Sběr dat pro CEZ : Související projekty s finančními údaji jsou zobrazeny ve formě seznamu, který je možné editovat (přidávat projekty, existující projekty mazat či opravovat jejich finanční údaje) Vyplnění a editace účastníků projektu resp. záměru (tabulka III) Editovatelné položky (obr14): IČO, název a druh příjemce projektu resp. záměru specifikace vykonavatele kód a název organizační jednotky příjemce projektu resp. záměru V případě aplikace Sběr dat pro CEZ obsahuje seznam ČR přidělenu institucionální finanční podporu pro oblast VaV. Pro subjekty, které nejsou uvedeny v tomto seznamu nelze data do CEZ předávat. 4 / 7

6 STRUČNÝ PRŮVODCE APLIKACÍ SBĚR DAT PRO CEP a CEZ Zobrazení údajů o přihlášce Menu>přihlášky projektů (resp.záměrů)>editace přihlášky akce: Zobrazení přihlášky 3.4 Export přihlášky Menu>export projektů (resp.záměrů) - funkce:exportuj projekty(resp.záměrů) (obr.15) Aplikace exportuje do formátu XML přihlášky (které jsou právě v editaci) ze Seznamu vyfiltrovaných projektů. Menu>export projektů(resp.záměrů)>exportované soubory (obr.16) akce: generování souboru: aplikace vygeneruje exportovanou přihlášku ve formátu XML, tento soubor je možné si uložit na lokálním počítači akce: kontrola: odkaz na externí kontrolní službu, která provede kontrolu exportované přihlášky aktuálním kontrolním programem 3.5 Aktuální kontrolní program Menu>Aktuální kontrolní program odkaz na externí kontrolní službu, která provede kontrolu exportované přihlášky aktuálním kontrolním programem 4. Kontrola přihlášky Menu>přihlášky projektů Tabulka Seznam editovaných přihlášek akce: edituj Menu>přihlášky projektů(resp.záměrů) >editace přihlášky akce: Zkontroluj přihlášku Kontrolní program (obr.17) provádí předepsané kontroly včetně kontrol na vzájemně vyplněné položky v rozsahu, který vychází z platné struktury dat schválené RVV pro daný rok sběru dat. Údaj o výsledku kontroly se společně s datem kontroly zapíše neoddělitelně k editované přihlášce. Výsledek kontroly obsahuje: Počet chyb Průvodku Seznam chyb, který je prezentován sestavou, ve které se objeví u chybně vyplněných položek čísla chyb 5 / 7

7 STRUČNÝ PRŮVODCE APLIKACÍ SBĚR DAT PRO CEP a CEZ Výsledek kontroly ve formátu XML Uživatel, dle výsledku kontroly, odešle původní data resortnímu dodavateli dat, nebo pokračuje v jejich editaci a v odstraňování chyb. 5. Předání přihlášky resortnímu dodavateli dat V případě zjištěných chyb v přihlášce nelze tuto předat rezortnímu dodavateli dat. Pokud data nevykazují chyby, je v poli Stav kontroly údaj Kontrola OK Pokud dodavatel dat zjistí dodatečnou potřebu dále editovat data o přihlášce připravené již k předání resortu, může přihlášku znovu editovat. Po každé editaci je nutné znovu provést kontrolu dat. Bezchybná data uživatel může předat rezortnímu dodavateli dat Menu>přihlášky projektů >editace přihlášky akce: Akce: Odevzdat. Po úspěšném odeslání se přihláška přesune do Seznamu odevzdaných přihlášek a nelze jí už dále editovat, ani mazat. Stav přihlášky se po odeslání rezortu změní na O-Odevzdaná. Po předání přihlášky resortnímu dodavateli dat již není možné přihlášku editovat ani smazat. Resortní dodavatel dat přihlášku přijme (a přiřadí jí konkrétní identifikační číslo projektu resp. záměru), nebo zamítne. V případě přijetí přihlášky se tato změní v projekt resp. záměr. V případě zamítnutí přihlášky resortním dodavatelem dat není možné s daty dále pracovat jako s daty nového projektu resp. záměru. Data zamítnuté přihlášky nelze dále editovat ani předávat resortnímu dodavateli dat, lze je pouze smazat. 6. Další informace Další podrobné informace najdete na Podrobná příručka Informace pro dodavatele dat Struktury dat CEP CEZ Zákon, legislativa 6 / 7

8 Výzkum a vývoj v ČR Výzkum a vývoj v ČR - Informační systém VaV - Web aplikace upraveno dne :37:08 Provoz WEB aplikací Sběr dat pro IS VaV Tato stránka je určena pro provoz WEB aplikací určených pro jednotlivé dodavatele dat předávajících údaje do CEZ, CEP a RIV (dále jen IS VaV). Naleznete zde informace pro uživatele a odkazy na provoz jednotlivých aplikací. Přístup pro nového uživatele, který bude pouze předávat data (uživatel, který poprvé vstupuje do systému, nemá přidělen login (vízum) ani si ještě nevolil svoje heslo). Přístup do WEB aplikací CEP, CEZ a RIV Stručná příručka pro uživatele, který bude pouze předávat data Pro dodavatele do CEP+CEZ ve formátu.pdf (200kB), Pro dodavatele do RIV ve formátu.pdf (210kB) Přístup pro nového uživatele, který chce pracovat se všemi nástroji aplikace a bude žádat o certifikát (uživatel, který poprvé vstupuje do systému, nemá přidělen login (vízum) ani si ještě nevolil svoje heslo). Pro aplikaci RIV je certifikace zavedena pouze pro rezortního dodavatele dat. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupná data, není důvod je chránit speciálními postupy, jejich ochrana je zaručena standardně pomocí víza a hesla. Důležité upozornění: před vytvořením požadavku na certifikát je třeba provést aktualizaci internetového prohlížeče Internet Explorer (1 z 3) [ :14:44]

9 Výzkum a vývoj v ČR Přístup do WEB aplikací CEP, CEZ a RIV Podrobná příručka pro uživatele Přístup pro zaregistrovaného uživatele, který pouze předává data (uživatel je zaregistrován v aplikaci, má již přiděleno přihlašovací jméno (vízum) a heslo, nemá vystavený platný certifikát). Tento uživatel pouze vkládá data, nemůže plně využívat všechny funkce aplikací CEP a CEZ. Pro aplikaci RIV není certifikacena úrovni dodavatele dat zavedena. Přístup do WEB aplikací CEP, CEZ a RIV Přístup pro zaregistrovaného uživatele s platným certifikátem (uživatel je zaregistrován v aplikaci, má již přiděleno přihlašovací jméno (vízum) a heslo a má vystavený platný certifikát). Tento uživatel může plně využívat všechny funkce aplikací CEP a CEZ. Pro každou datovou oblast (CEP a CEZ) však musí být certifikován samostatně. Pro aplikaci RIV není certifikacena úrovni dodavatele dat zavedena. Přístup do WEB aplikací CEP a CEZ Přístup pro resortního uživatele (uživatel s vystaveným platným certifikátem (tedy certifikovaný uživatel), který má navíc v aplikaci přidělena práva resortního dodavatele dat, tj. osoby odpovědné za předávání dat do IS VaV za uvedený resort resp. rozpočtovou kapitolu). Přístup do WEB aplikací CEP, CEZ a RIV (2 z 3) [ :14:44]

10 Výzkum a vývoj v ČR Vytvoření požadavku na certifikát Důležité upozornění: před vytvořením požadavku na certifikát je třeba provést aktualizaci internetového prohlížeče Internet Explorer Žádost o certifikát do WEB aplikací CEP, CEZ a RIV Příručka pro vystavení certifikátu ve formátu.pdf (500 kb) Podrobné příručky Tyto příručky popisují všechny funkce aplikace na všech úrovních. Slouží jako kompletní dokumentace pro detailní studium a jsou určeny pokročilejším uživatelům (certifikovaným a rezortním). Primárním dodavatelům jsou určeny stručné příručky. Tito dodavatelé nemusí žádat o certifikát. Kompletní příručka aplikace "Sběr dat pro CEZ a CEP" ve formátu.pdf (460 kb) Kompletní příručka aplikace "Sběr dat pro RIV" ve formátu.pdf (300 kb) Nejčastější dotazy k web aplikacím Případné další dotazy přednostně směrujte na adresu (3 z 3) [ :14:44]

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 P ř í k l a d y v y p l n ě n í I I. t a b u l k y (uvedené údaje jsou ilustrativní a neodpovídají skutečnosti) OC/2003/01 - jednoletý projekt řešený v roce 2003 (údaj P27 = J): celkové uznané náklady činí 600 tis. Kč jsou plně hrazeny z účelových prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele, jedná se o dotaci. Veškeré finanční prostředky se vynaloží na řešení projektu v roce OC/2003/02 - dvouletý projekt řešený v roce 2003 až 2004 (v roce 2003 zahájený údaj P27 = Z) : celkové uznané náklady činí 2000 tis. Kč, uznané náklady z účelových prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele činí 1500 tis. Kč, jedná se o dotaci. Z ostatních veřejných zdrojů ČR činí příspěvek na řešení projektu 300 tis. Kč, z neveřejných zdrojů je to 200 tis. Kč. Na rok 2003 je poskytnuto (tj. schváleno a uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí účelových finančních prostředků na projekt platném pro rok 2003) celkem 1200 tis. Kč, z toho 1000 tis. Kč z účelových finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Na rok 2004, který je posledním rokem řešení projektu, je plánováno na projekt celkem 800 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč z účelových finančních prostředků z rozpočtové kapitoly poskytovatele. OC/2001/03 - čtyřletý projekt řešený v roce 2001 až 2004 (v roce 2003 běžící údaj P27 = B): celkové uznané náklady činí 4000 tis. Kč, uznané náklady z účelových finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele činí 3000 tis. Kč, 2500 tis. Kč je dotace, 500 tis. Kč je návratná půjčka. Z ostatních veřejných zdrojů ČR činí příspěvek na řešení projektu 1000 tis. Kč. V roce 2001 bylo skutečně čerpáno celkem 500 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč z účelových finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. V roce 2002 bylo skutečně čerpáno celkem 1200 tis. Kč, z toho 1000 tis. Kč z účelových finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Na rok 2003 je poskytnuto (schváleno a uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí účelových finančních prostředků na projekt platném pro rok 2003) celkem 1500 tis. Kč, z toho 1300 tis. Kč z účelových finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Na rok 2004 je plánováno celkem 800 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč z účelových finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. OC/2001/04 - dvouletý projekt řešený v roce 2001 až 2002 (v roce 2003 ukončený údaj P27 = U): celkové uznané náklady činily 2000 tis. Kč a byly skutečně vyčerpány. Skutečně čerpané celkové uznané náklady z účelových finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele činily 1800 tis. Kč, jednalo se o dotaci. Z neveřejných zdrojů financování činil skutečný příspěvek na řešení projektu 200 tis. Kč. V roce 2002 bylo skutečně čerpáno celkem 1000 tis. Kč, z toho 800 tis. Kč z účelových finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. P01 F01 F02 F03 F04 F05 1. příklad OC/2003/01 CELE CEL CUN 600 OC/2003/01 CELE SRU D CUN 600 OC/2003/ CEL CUN 600 OC/2003/ SRU CUN příklad OC/2003/02 CELE CEL CUN 2000 OC/2003/02 CELE SRU D CUN 1500 OC/2003/02 CELE OVZ CUN 300 OC/2003/02 CELE NZF CUN 200 OC/2003/ CEL CUN 1200 OC/2003/ SRU CUN 1000 OC/2003/ CEL CUN 800 OC/2003/ SRU CUN příklad OC/2001/03 CELE CEL CUN 4000 OC/2001/03 CELE SRU D CUN 2500 OC/2001/03 CELE SRU P CUN 500 OC/2001/03 CELE OVZ CUN 1000 OC/2001/ CEL CUN 1200 OC/2001/ SRU CUN 1000 OC/2001/ CEL CUN 1500

21 OC/2001/ SRU CUN 1300 OC/2001/ CEL CUN 800 OC/2001/ SRU CUN příklad OC/2001/04 CELE CEL CUN 2000 OC/2001/04 CELE SRU D CUN 1800 OC/2001/04 CELE NZF CUN 200 OC/2001/ CEL CUN 1000 OC/2001/ SRU CUN 800 Poznámka k 3. příkladu: Údaje o financování projektu OC/2001/03 za rok 2001 se v roce sběru dat 2003 nevyplňují. Poznámka k 4. příkladu: U ukončeného projektu OC/2001/04 se v roce sběru dat 2003 vyplňují skutečně čerpané částky za celou dobu řešení projektu a skutečně čerpané částky za rok 2002, který byl posledním rokem řešení projektu.

22 P ř í k l a d y v y p l n ě n í I I. t a b u l k y (uvedené údaje jsou ilustrativní a neodpovídají skutečnosti) MSM výzkumný záměr řešený v roce 2001 až 2005, běžící (Z35 = B): celkové uznané náklady činí 8000 tis. Kč, uznané náklady z institucionálních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele činí 7000 tis. Kč. Z neveřejných zdrojů činí příspěvek na řešení výzkumného záměru 1000 tis. Kč. Za rok 2001 bylo skutečně čerpáno celkem 1900 tis. Kč, z toho 1800 tis. Kč z institucionálních finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Za rok 2002 bylo skutečně čerpáno celkem 2000 tis. Kč, z toho 1600 tis. Kč z institucionálních finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Na rok 2003 je poskytnuto celkem 1800 tis. Kč, z toho 1500 tis. Kč z institucionálních finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Na rok 2004 je plánováno na výzkumný záměr celkem 1500 tis. Kč, z toho 1300 tis. Kč z institucionálních finančních prostředků z rozpočtové kapitoly poskytovatele. Na rok 2005, který je posledním rokem řešení výzkumného záměru, je na něj plánováno celkem 800 tis. Kč pouze z institucionálních finančních prostředků z rozpočtové kapitoly poskytovatele. MSM výzkumný záměr řešený v roce 2000 až 2004, běžící (Z35 = B): celkové uznané náklady činí 5000 tis. Kč, uznané náklady z institucionálních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele činí 3000 tis. Kč. Z ostatních veřejných zdrojů činí příspěvek na řešení výzkumného záměru 1500 tis. Kč, z neveřejných zdrojů činí příspěvek na řešení výzkumného záměru 500 tis. Kč. Za rok 2000 bylo skutečně čerpáno celkem 800 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč z institucionálních finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Za rok 2001 bylo skutečně čerpáno celkem 1200 tis. Kč, z toho 1000 tis. Kč z institucionálních finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Za rok 2002 bylo skutečně čerpáno celkem 1100 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč z institucionálních finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Na rok 2003 je poskytnuto celkem 1000 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč z institucionálních finančních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Na rok 2004, který je posledním rokem řešení výzkumného záměru, je na něj plánováno celkem 900 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč z institucionálních finančních prostředků z rozpočtové kapitoly poskytovatele. MSM výzkumný záměr řešený v roce 2000 až 2004, přerušený (Z35 = P): celkové uznané náklady činí 7000 tis. Kč a jsou plně z institucionálních prostředků rozpočtové kapitoly poskytovatele. Za rok 2000 bylo skutečně čerpáno celkem 1000 tis. Kč, a to jen institucionální finanční prostředky rozpočtové kapitoly poskytovatele. Za rok 2001 bylo skutečně čerpáno celkem 1700 tis. Kč a to jen institucionální finanční prostředky rozpočtové kapitoly poskytovatele. Za rok 2002 bylo skutečně čerpáno celkem 1500 tis. Kč a to jen institucionální finanční prostředky rozpočtové kapitoly poskytovatele. V roce 2003 je řešení výzkumného záměru přerušeno, nejsou na něj poskytnuty žádné finanční prostředky. Na rok 2004, který je posledním rokem řešení výzkumného záměru, je na něj plánováno celkem 2800 tis. Kč pouze z institucionálních finančních prostředků z rozpočtové kapitoly poskytovatele.

23 Z01 F01 F02 F04 F05 1. příklad MSM CELE CEL CUN 8000 MSM CELE SRI CUN 7000 MSM CELE NZF CUN 1000 MSM CEL CUN 2000 MSM SRI CUN 1600 MSM CEL CUN 1800 MSM SRI CUN 1500 MSM CEL CUN 1500 MSM SRI CUN 1300 MSM CEL CUN 800 MSM SRI CUN příklad MSM CELE CEL CUN 5000 MSM CELE SRI CUN 3000 MSM CELE OVZ CUN 1500 MSM CELE NZF CUN 500 MSM CEL CUN 1100 MSM SRI CUN 500 MSM CEL CUN 1000 MSM SRI CUN 600 MSM CEL CUN 900 MSM SRI CUN příklad MSM CELE CEL CUN 7000 MSM CELE SRI CUN 7000 MSM CEL CUN 1500 MSM SRI CUN 1500 MSM CEL CUN 0 MSM SRI CUN 0 MSM CEL CUN 2800 MSM SRI CUN 2800 Poznámka k 1. příkladu: Údaje o financování výzkumného záměru MSM za rok 2001 se v roce sběru dat 2003 nevyplňují. Poznámka k 2. příkladu: Údaje o financování výzkumného záměru MSM za roky 2000 a 2001 se v roce sběru dat 2003 nevyplňují. Poznámka k 3. příkladu: Údaje o financování výzkumného záměru MSM za roky 2000 a 2001 se v roce sběru dat 2003 nevyplňují.

24

25

26

27

28

29

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY. soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP)

POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY. soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky...

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Obr. 1: Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Obr. 1:  Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro doplnění Žádosti neúplné dokumentace OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (Externí žádost)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (Externí žádost) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Odbor 21 Oddělení 212 Referát Celní nomenklatury APLIKACE EENVS (Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (Externí žádost) Zpracoval: RCN

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

STRUKTURA DAT CEP04. Spolupříjemce: organizační složka České republiky, právnická osoba včetně územního samosprávného

STRUKTURA DAT CEP04. Spolupříjemce: organizační složka České republiky, právnická osoba včetně územního samosprávného STRUKTURA DAT CEP04 Rada pro výzkum a vývoj schválila na svém 179. zasedání dne 29.8.2003 zachování formátů i struktur dat předepsaných v roce 2003 i pro data dodávaná v roce 2004 do Centrální evidenci

Více

Vzájemné uznávání C-TPAT. Registrace a údržba EORI

Vzájemné uznávání C-TPAT. Registrace a údržba EORI Vzájemné uznávání C-TPAT Registrace a údržba EORI Obrazovka pro přihlášení https://mrctpat.cbp.dhs.gov Stránka umožňuje uživatelům, kteří již mají vytvořený účet, zadat své uživatelské jméno a heslo. Stránka

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Vytvořeno dne: 31. října 2016 1 Obsah Žádosti o registrace Vázaných zástupců a Zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru... 3 1.

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE V Praze dne 2. června 2016 A. Generování formuláře Fiche: 1.Příhlášení na Portál Farmáře přes přidělené přihlašovací údaje (uživatelské

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Registrace a podávání žádostí IS CEDR

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Registrace a podávání žádostí IS CEDR Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Registrace a podávání žádostí IS CEDR ZÁKLADNÍ INFORMACE Podávání žádostí Žadatel Aktivity Podává se elektronicky Podává se v papírové podobě

Více

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO KARVINÁ, 2017 Vydáno dne:23.10.2017 10:30 Úvod OBSAH Úvod... 3... 3 Zapomněli jste uživatelské jméno?... 12 Zapomněli jste heslo nebo máte zablokován

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS.

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. ÚVOD Od 1. 1. 2016 vejde v platnost novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV16V odstraňování záznamů o výsledcích z RIV

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV16V odstraňování záznamů o výsledcích z RIV Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV16V odstraňování záznamů o výsledcích z RIV Dokument je zveřejněn od 6. 1. 2016 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Zásady

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR

Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR Obsah 1 Nepodstatné a administrativní změny... 3 2 Podání žádosti o změnu projektu konečným příjemcem... 4 2.1 Založení nové žádosti

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S VAVER

MANUÁL PRO PRÁCI S VAVER MANUÁL PRO PRÁCI S VAVER ADMINISTRAČNÍM ROZHRANÍM PŘÍJEMCŮ DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ ČR OBSAH 1. REGISTRACE...2 2. PŘIHLÁŠENÍ....3 3. VAVER EDITAČNÍ ROZHRANÍ PRO PŘÍJEMCE - CEP...4 3.1 R - NOVÉ ZÁZNAMY

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( )

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( ) Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Žádosti o platbu OPR prostřednictvím Portálu farmáře. Při podání Žádosti

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Postup při registraci (autentizaci) OVM do informačního systému evidence přestupků (ISEP)

Postup při registraci (autentizaci) OVM do informačního systému evidence přestupků (ISEP) Postup při registraci (autentizaci) OVM do informačního systému evidence přestupků (ISEP) 0 K využívání webových služeb pro komunikaci s informačním systémem evidence přestupků (ISEP) Rejstříku trestů

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

MANUÁL k dotačnímu portálu Královéhradeckého kraje DOTIS. - podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje

MANUÁL k dotačnímu portálu Královéhradeckého kraje DOTIS. - podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje MANUÁL k dotačnímu portálu Královéhradeckého kraje DOTIS - podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení krajských dotací 29.

Více

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů. oblast sportu

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů. oblast sportu Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů oblast sportu určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek Maca, NIDV Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým informačním

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 7 KSRZIS Příručka pro externí žádost Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Tento návod popisuje všechny kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Uživatelská příručka verze CUV_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

POKYNY PRO DODAVATELE

POKYNY PRO DODAVATELE POKYNY PRO DODAVATELE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI KDV Strana 1 (celkem 9) Základní popis elektronického nástroje Elektronický nástroj KDV je přístupný pro uživatele a veřejnost na internetové

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE

STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE 1 1. PŘIHLÁŠENÍ Odkaz pro přihlášení do VZP Pointu naleznete na webových stránkách VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY www.vzp.cz: v horním menu

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ)

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 1. 6. 2016 Počet stran 9 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZALOŽENÍ INTERNÍ

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2016 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, EnviGroup, Praha, 27. 1. 2016 Obsah prezentace (podrobněji, než je

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

cep06v9 Výčet sbíraných údajů do IS VaV CEP v roce sběru 2006 DATA CEP06

cep06v9 Výčet sbíraných údajů do IS VaV CEP v roce sběru 2006 DATA CEP06 DATA CEP06 V roce 2006 budou předávána data do informačního systému výzkumu a vývoje - Centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu (CEP) pouze ve formátu XML. Přesné strukturální xml

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více