JUDr. Daniela Kovářová.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUDr. Daniela Kovářová. www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz"

Transkript

1 JUDr. Daniela Kovářová

2 O čem bude řeč přehled opatrovnických sporů zvláštnosti a specifika opatrovnické klientely úloha advokáta a zvláštní kompetence zákon o advokacii a stavovské předpisy jak účtovat opatrovnické věci zvláštnosti řízení výživné a rozhodování o výchově

3 Prameny dnešního tématu Úmluva o právech dítěte (OSN 1989) Listina základních práv a svobod (právo na rodinný život) Ústava (rovnost mužů a žen) Zákon o rodině Občanský soudní řád Zákon o advokacii Pravidla profesionální etiky a soutěže Psychologie mediace - meditace

4 Kdo z vás má zkušenosti? Kdo se chce této agendě v praxi věnovat?

5 Rodinné listy Jediný odborný časopis, jehož tématem je široká rodina Předplatiteli jsou advokáti, soudci, notáři, psychologové, pedagogové, zdravotníci Vychází měsíčně Vydává Havlíček Brain Team Roční předplatné 2880 Kč včetně DPH

6 Co čeká rodinného advokáta? Žádný volný čas Slzy (klientky) a nadávky (klienta) Dech beroucí příběhy Noční a víkendové telefonáty Únava a syndrom vyhoření Mediální pozornost Finanční zajištění Sláva obdiv úcta široká klientela

7 Typy právní pomoci Určení (popření) otcovství Osvojení, poručenství, opatrovnictví, ústavní výchova Určení výchovy (v současné době a pro dobu po rozvodu) Výživné pro nezletilé dítě Styk rodiče (prarodiče) s nezletilými dětmi Schválení úkonu rodiče/úkony nezletilých Nahrazení souhlasu rodiče Mezinárodní únosy Trestná činnost nezletilých (ZSM)

8 Související problematika Advokát a rodinné právo (DK) Vystupování před soudy (dr. Sokol) Žaloby a petity (dr. Macek) Vypořádání SJM (dr. Linhartová) Byty a nebytové prostory (dr. Vlk)

9 Dvě vrstvy problémů Právní komplikace, dotazy, podání, spory, znalecké posudky, důkazy (osvojení, popření otcovství, smlouvy nezletilých účastníků, ústavní stížnosti) Existuje právní řešení Ideální - dohoda Psychologická válka mezi rodiči a dalšími příbuznými, řešení jiných konfliktů, vztahy, emoce, msta (zejména výchova, styk) Neexistuje právní řešení Advokát = průvodce

10 Dva paradoxy soudního řešení Zájem dítěte (eticky) Vyhraná bitva není vyhraná válka (časově)

11 Mantinely zákona o advokacii 16 ZA 1) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. 2) Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

12 17 Zákona o advokacii Advokát postupuje při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže.

13 Pravidla profesionální etiky Čl. 6 odst. 3 Pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem není advokát oprávněn bez jeho souhlasu ověřovat. Čl. 8 odst. 3 Ve věci, v níž nemá dostatek zkušeností nebo speciálních znalostí, odmítne advokát poskytnutí právní služby, ledaže žadatel po vysvětlení souhlasí, aby právní služba byla poskytnuta; v takovém případě advokát zpravidla postupuje ve spolupráci s jiným advokátem nebo s jiným odborníkem. To se nevztahuje na věci, v nichž byl advokát ustanoven soudem nebo určen Komorou.

14 Čl. 14 Důstojnost a vážnost advokátního stavu (1) Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. (3) Projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacie jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.

15 Účtování mimosmluvní odměny Advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb., v platném znění) 9 odst. 2 Ve věcech péče o nezletilé, osvojení, pěstounské péče. se považuje za tarifní hodnotu částka Kč. (tedy Kč za jeden úkon)

16 Odměna v řízení o výživné 8 odst. 2 AT Je-li předmětem právní služby opětující se plnění, stanoví se tarifní hodnota součtem hodnot těchto plnění; jde-li však o plnění na dobu delší než pět let nebo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění.

17 Smluvní odměna Smluvní odměna musí být přiměřená. Nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci (Článek 10 odst. 2/ Etických pravidel) Úkonová (např. 500 Kč) Časová (např Kč za hodinu) Paušální (vyřízení rozvodu za Kč)

18 Čas Rozdílné vnímání času (pro dítě běží jinak) Jen výjimečně lhůty (předběžné opatření, mezinárodní únosy) Krajové právo a rychlost řízení Jak brzy lze žádat o změnu opatrovnického rozhodnutí? Čas otupuje hrany! Kouzlo 3 let sporů a 12. roku dítěte

19 Spor o dítě Dnes jen při rozvodu nebo při sporech o dítě Varianty: společná střídavá výlučná péče Zájem dítěte z pohledu jeho osobnosti, vloh a možností rozvoje, právo na styk s oběma rodiči Úkol advokáta: zveličování nedostatků druhého rodiče a hra o čas

20 Výživné na nezletilé dítě schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného/oprávněné potřeby nezletilého žádná spodní ani horní hranice orientační tabulky výpočet z čistého celkového příjmu nespolupracující OSVČ fikce 12,7 násobku životního minima přednost má dohoda

21 Styk s dítětem Dohoda nevyžaduje písemnou formu ani soudní rozhodnutí Soud upravuje styk jen na návrh Je bezdůvodné bránění ve styku změnou poměrů? Souvislosti zákazu styku!!! Vyžaduje-li to zájem dítěte, soud upraví i styk s prarodiči a sourozenci ( 27 odst. 4 zákona o rodině)

22 176 až 180 o. s. ř. Soudní řízení I Osvobození od soudních poplatků Místní příslušnost podle bydliště dítěte (trvá i v dalším řízení) 88 písm. c) Dítě zastoupeno opatrovníkem (OSPOD) Lze zahájit i bez návrhu (tedy soud je povinen provést i jiné důkazy ke zjištění skutkového stavu odst. 2) Neplatí koncentrace řízení

23 Soudní řízení II Soud nepřiznává náhradu nákladů řízení (hradí se jen znalecké posudky) Soud má povinnost zjistit stanovisko dítěte ( 100 o. s. ř., 31 odst. 3 ZR) Předběžně vykonatelný rozsudek výživné, navrácení dítěte nebo stanoví-li tak soud (na návrh) Kouzelná formule změna poměrů odst. 2 o. s. ř. (i bez návrhu)

24 Předběžné opatření 74 až 76 o. s. ř. 76a (rychlé) Zatímní úprava poměrů Žádné soudní poplatky Výživné, odevzdání dítěte Do 7 dnů Dítě ohroženo Umístění dítěte Doručuje se při realizaci, ev. dodatečně Netřeba zastoupení 1 měsíc, max. 6 měs. Do 24 hodin

25 Výpovědi účastníků Výpovědi svědků Zpráva OSPOD Postoj dítěte Dokazování Znalecké posudky (psychologie, psychiatrie, zdravotní stav, ekonomika) Detektivní činnost soudů a účastníků (Facebook, Katastr nemovitostí, OR, místní šetření, OSPOD, jiné řízení)

26 Mediace Zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci Účinnost od Výhody: čas, finance, vztahy, dobrovolnost 100 odst. 3 o. s. ř.: nařízené první setkání s mediátorem (odměnu platí stát) Podobně při neplnění soudního rozhodnutí

27 Odvolací řízení Precizně formulovat odvolací důvody Odvolací orgán není vázán odvoláním a přezkoumává i důvody, které nebyly uplatněny Odvolací soud běžně provádí dokazování (výslechy dětí, znalecké posudky) Bez jednání ruší a vrací věc Dovolání není přípustné (jen u zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti)

28 Výkon rozhodnutí Výživné opětující se dávky (= pětinásobek ročního plnění) Odlišnosti: výchova dítěte, styk, navrácení dítěte ( 272 až 273a o. s. ř.) Soud písemně vyzve, ev. požádá OSPOD snaha o dobrovolné plnění Pokuty do výše Kč Setkání s mediátorem, plán režimu Odnětí dítěte

29 Děkuji za pozornost. JUDr. Daniela Kovářová

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ ODMĚNA ADVOKÁTA

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ ODMĚNA ADVOKÁTA Systém ASPI - stav k 5.5.2013 do částky 50/2013 Sb. a 21/2013 Sb.m.s. 177/1996 Sb. - Advokátní tarif - poslední stav textu 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách

Více

OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ

OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ Texty právních předpisů s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK (stav ke dni 31. 5. 2003) Sestavila sekce pro advokátní právo

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 390/2013 Sb. 1.1.2014 nálezem č. 116/2013 Sb. 7.5.2013 vyhláškou č. 486/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 177/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 177 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ADVOKÁTNÍ TARIF Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. ČÁST PRVNÍ

Více

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Etický kodex. Čl. 1 Osobní působnost

Etický kodex. Čl. 1 Osobní působnost Etický kodex USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

ADVOKÁTNÍ TARIF. text s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK

ADVOKÁTNÍ TARIF. text s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK ADVOKÁTNÍ TARIF text s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK Sestavili členové výboru pro advokátní tarif ČAK pod vedením JUDr. Vladimíra Papeže a JUDr. Daniely Kovářové Česká advokátní

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:15

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:15 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:15 Text úpln. zn. předpisu č. 99/1963 Sb. (4491/2004 Sb.p), s úč. 2.6.2004, platí, ve znění zákona č.

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii Zákon o advokacii 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996 Změna: 210/1999 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 349/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 192/2003

Více

Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014

Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014 Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014 Opatrovnictví a poručenství podle zák. č. 359/1999 Sb. 17 Obecní úřad obce

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963

99/1963 Sb. Občanský soudní řád. ze dne 4. prosince 1963 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Obsah a text 99/1963 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2007

Obsah a text 99/1963 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2007 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví 1 PRÁVO A RODINA č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích Dávky

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58) změněno s účinností od poznámka zákonem č. 401/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 404/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 399/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 99/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 99 Občanský

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 292. Zákon o zvláštních řízeních soudních 293. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o zvláštních řízeních soudních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto zákona projednávají

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více