K 108 Katedra informačních technologií a elektronického obchodování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K 108 Katedra informačních technologií a elektronického obchodování"

Transkript

1 Posudek oponenta bakalářské práce Příjmení a jméno autora: Sankot Jakub Obor/specializace studia: Informační technologie Název práce: Multimédia ve službách marketingu Podtitul práce: Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Datum bakalářské práce: Splnění cíle: Autor splnil cíl zadání práce. Soulad s Metodickými pokyny : Práce odpovídá požadavkům Metodických pokynů předepsaných pro zpracování bakalářských prací v BIVŠ Praha. Posudek bakalářské práce: V prvé části bakalářské práce nás autor provádí historií marketingu, seznamuje nás s pojmem marketingový mix a jeho jednotlivými částmi, trhem a jeho segmentací, marketingovým výzkumem a strategickým plánováním. Tato část práce je napsána jasně a přehledně. V druhé části práce vstupujeme do světa multimédií. Po krátkém úvodu se autor věnuje psanému textu, kde se spíš než způsobu psaní reklamních textů věnuje vlastnostem písma jako takového. Pro práci s textem nám představuje dva programy MS Office a OpenOffice.org. V oddíle Audio se zabývá pořizováním zvukových záznamů a jejich zpracováním pomocí dvou vybraných programů. Další část je počítačová grafika s uvedením oblastí použití a krátká zmínka o rastrové a vektorové grafice. Poslední kapitola druhé části je věnována videu a jednomu programu na jeho přehrávání. Tato část na mne působí dojmem nepříliš pečlivého zpracování. Ve třetí části se práce věnuje významu multimédií pro marketing. Nejprve se věnuje digitálnímu marketingu, pak virovému a nakonec direct marketingu. Pokud je mi známo, digitální marketing byl vždy řazen jako podmnožina direct 1

2 marketingu, je otázka, zda by digitální marketing neměl být zařazen za direct marketing. V poslední části se zbývá analýzou jednotlivých multimédií. V této části je uvedena řada zajímavých postřehů, zpracování však příliš připomíná styl z jedné vody načisto. Práce obsahuje poměrně hodně překlepů. K bakalářské práci mám tyto připomínky: Str. 1: Vznik marketingu byl vyvíjen a součástí během průmyslové revoluce nelogická věta Str. 8: Marketingový mix 4P: 4P je vysvětlen jako Produkt, Price, Distribution, Promotion (PPDP) vysvětlení neodpovídá zkratce 4P. Str. 9: Schéma nemá být šipka od distribučních kanálů k zákazníkovi? Str. 14:... neviny noviny...překlep S méně než 10 opakováními této reklamy...gramatická chyba. Str. 15 Přímý marketing: Doplnil bych letáky s akčními slevami, které mají nalákat zákazníky, kteří si při nákupu akčního zboží obvykle koupí i další zboží. Str. 16: Obecně můžeme rozdělit agregátní trh všeho zbožím pět skupin trhů nelogická věta. Str. 21: Vysvětleme si tedy na její podstatu...překlep. Str. 22: Krátký dlouhodobý plán...krátký plán nemůže být dlouhodobý. Strana 25, obrázek 7: Je 40 % tržní troškaři... Má být 40 % tržní vůdce... Shrnutí: Kapitola, a její části Kapitola kapitola? Nebylo by lepší kapitola a podkapitoly? 2

3 Str. 28: Uvedená vysvětlení bych nahradil: Typeface Grafický návrh písma v základním tvaru, pojmenovaný konkrétním přesným názvem, s přesnou definicí kresby. Podle konstrukce písma a zakončení tahů rozlišujeme písmo dynamické a statické, serifové, bezserifové a kaligrafické, podle meziznakových mezer pak písmo proporcionální a neproporcionální. Rodina písma Kompletní sada znaků určitého písma, která sdružuje všechna písma odvozená od základního fontu ve všech (dostupných) řezech a velikostech. Řez písma Konkrétní verze základního typu písma odlišující se sklonem (např. kurzíva), tloušťkou tahů (slabé, polotučné, tučné, extratučné) a šířkou znaků (zúžené, rozšířené), dále podtržení, stínování aj. Font Počítačová reprezentace kompletní znakové sady jednoho typu písma v konkrétním řezu, velikosti a tloušťce pomocí bitmapového nebo vektorového zobrazení. Tvar písma vektorového fontu je dán matematickým popisem přímek a křivek, který je obecně platný pro všechny velikosti znaků. V bitmapovém zobrazení jsou pro každou velikost znaků definovány zvláštní sady ve verzích pro obrazovku a pro tiskárnu. Čtyři uvedené příklady písem nepovažuji za šťastné seskupit do jednoho přehledu. První skupinu může tvořit písmo patkové a bezpatkové, druhou skupinu pak písmo proporcionální a neproporcionální (viz typeface zde výše). U příkladu mi chybí názvy fontů, které jsou zde jako příklad uvedeny: ad 1: Times New Roman; ad 2: Arial; ad 3: Courier; ad 4: Helvetica Inserat. Str. 29: Microsoft Office vyjmenování jednotlivých částí balíku aplikací bez bližšího vysvětlení který program k čemu slouží. Jednotlivé aplikace totiž pokrývají nejen práci s textem, ale i tabulkový procesor, databázovou aplikaci, program pro tvorbu prezentací, program pro správu pošty a časového rozvrhu, program pro tvorbu schémat a digramů apod. Str.31: Hlavní výhodou digitalizovaného záznamu je jeho rekonstrukce v původní kvalitě bez ohledu na způsob zápisu signálu na záznamové médium. Příklad: digitalizace eliminuje šumy vznikající na magnetické pásce. Druhý odstavec je opsán doslova z internetu viz odkaz. Je uveden jako citace včetně pravopisných chyb... (např. nezaznamenává analogová zvukový záznam,..., kazeťák). 3

4 Str.34: 2.4 Počítačová grafika...pohyblivá grafika, která je založena v podstatě na podobném principu jako grafika statická.... Základním rozdílem jsou však nástroje zohledňující pohyb.... Co se myslí nástrojem zohledňujícím pohyb? Str. 35: vyjmenujme pár oblastí...lépe několik...vcelku všechny tiskoviny procházejí úpravou grafika... naopak úplně všechny tiskoviny procházejí rukama grafika.... promyslet veškeré prvky aby nanejvýš zaujal... (snad co nejvíce?) Multimedia zahrnují veškeré propracované multimediální programy, prezentace a e-learningové... které jsou již také velice propracované... nešikovná formulace. Str. 36: Virtuální realita je speciálním uživatelským rozhraním, které se snaží simulovat počítačové prostředí, pohyb v prostoru... nešikovná formulace.... pokud má obrázek mnoho bodů je kvalitní... kvalita obrázku není dána počtem bodů Str. 37: Se změnou velikosti se zhoršuje obrazová kvalita obrázku a zvětšení je omezeno na počet bodů obrázku... není pravda. JPEG Výhoda vynikající komprese, nevýhoda větší komprese... protimluv. TIFF existuje i komprimovaná verze, komprese je bezztrátová (LZW). Str. 38: Beziérova křivka je dána dvěma body a dvěma vektory... ne jedním. EPS se v profesionální grafice používal a používá. PDF poslední verze programů Adobe Creative Suite mají možnost uložit soubor ve formátu PDF jako editovatelný, tj. po novém otevření lze s tímto PDF souborem pracovat stejně jako s nativním formátem aplikace. Ve výčtu chybí formáty CDR a AI. Str. 39:...videozáznam je v podstatě založen na nedokonalosti lidských smyslů a jejich rozlišovací schopnosti. nešikovná formulace. Videozáznam (film) je založen na tom, že rychlé střídání statických obrazů (od cca 15 obrazů za sekundu) vnímáme díky setrvačnosti našeho zraku jako kontinuální obraz, takže si ze sledu statických obrazů vytvoříme v naší mysli jeden pohyblivý. Str. 40: Standard... překlep. 4

5 Str. 43: Pojem digitální marketing není blíže specifikován. Str. 51: Možnost vyhnout se reklamnímu spotu přepnutím na jiný kanál je poslední dobou obtížné, protože komerční televize zřejmě učinily tichou dohodu a reklamní spoty vysílají ve stejnou dobu. Str. 52: V novinách a různých periodikách se musí, které jsou hodně čtené, je nutnost zadat inzerát i měsíce předem... nevhodná formulace. Str. 54: Pro úspěšnost reklamní kampaně je zapotřebí nákup kvalitní části pozemku nebo plochy, někdy i více než půl roku dopředu. Nešikovná formulace. Str. 55:...multimédia... hrála... gramatická chyba. Mám-li u obrázků názvy, pak je nutno je mít u všech, zde názvy chybí u obrázků 20 a 22. Práce byla vytištěna na barevné inkoustové tiskárně. Je škoda, že před tiskem si autor nezkontroloval obsah barevných náplní, v obrázcích evidentně chybí žlutý inkoust a i další barvy byly na konci své životnosti, což u řady obrázků vytvořilo rastr a tím poněkud zkazilo celkový dojem z práce. 5

6 Otázky k obhajobě: Proč se používají dvě obrazové frekvence 25 a 30 (29,97?) fps. Jakou obrazovou frekvenci má klasický film promítaný v kině? Objasněte pojem Digitální marketing (str.43). Co jste myslel kvalitní částí pozemku (str.54). Doporučení práce k obhajobě: Z výše uvedeného vyplývá, že doporučení práce k obhajobě nic nebrání. Hodnocení bakalářské práce: Navrhuji hodnocení bakalářské práce známkou dobře. V Praze dne Ing. Bohuslav Růžička, CSc. 6

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu

Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Sazba, typografie, druhy písma, úprava textu Závěrečné otázky, se kterými souvisí: 7a Typografická měrná soustava Historie a definice Základní jednotky Použití (rozměry písma) Relativní měrné jednotky

Více

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Bakalářská práce Autor: Vladimír Horčičko Informační

Více

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Tvorba moderního webdesignu v programu CorelDRAW Petr Sobotka Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP

Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP Jiří Rybička Pokročilé zpracování textů a DTP c Jiří Rybička, 2004 Co tato kniha přináší? Milí čtenáři, otevíráte-li tento text, zajisté už máte určité zkušenosti s nejrozšířenější aplikací počítačů dneška,

Více

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4 OBSAH 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word................. 2 1.2 Písmo...................................... 4 1.2.1 Nastavení písma............................ 4 1.2.2

Více

Natáčení a střih digitálního videa

Natáčení a střih digitálního videa Natáčení a střih digitálního videa (metodická příručka pro autory) Aleš Oujezdský Ostrava 2011 Název: Natáčení a střih digitálního videa Autor: Aleš Oujezdský Vydání: první, 2011 Počet stran: 88 Jazyková

Více

Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů

Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů Bakalářská práce Autor: Radek Meier Informační technologie,

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Praktická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Praktická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra výtvarné kultury

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra výtvarné kultury Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra výtvarné kultury Digitální technologie ve výuce výtvarného oboru na středních a základních uměleckých školách města Plzně Diplomová práce Učitelství

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

1 Základní přehled aplikačního softwaru

1 Základní přehled aplikačního softwaru 1 Základní přehled aplikačního softwaru Součástí kancelářského softwarového balíku MS Office jsou tyto základní aplikační programy: MS Word textový editor MS Excel tabulkový kalkulátor MS Powepoint aplikace

Více

Tvorba prezentací pomocí L A TEXu ve třídě BEAMER Creation of presentations by L A TEX in class BEAMER. Josef Stern

Tvorba prezentací pomocí L A TEXu ve třídě BEAMER Creation of presentations by L A TEX in class BEAMER. Josef Stern Tvorba prezentací pomocí L A TEXu ve třídě BEAMER Creation of presentations by L A TEX in class BEAMER Bakalářská práce Josef Stern Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Jihočeská univerzita

Více

OBSAH:... 1. Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4. 2. Alfa kanál... 5

OBSAH:... 1. Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4. 2. Alfa kanál... 5 OBSAH: Bednář Vladislav Bambuch Grafické formáty Brodek u Přerova OBSAH:... 1 Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4 2. Alfa kanál... 5 3. Bitmapové formáty

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více