IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o."

Transkript

1 IN-SEZNAM stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. TUK-TUK s.r.o. Frýdlantská 2143, Frýdek-Místek IČ tel.:

2 Obsah 1. ÚVOD ZALOŽENÍ SEZNAMU REGISTRACE EMISE AKCIÍ AKCIONÁŘI NOVÝ AKCIONÁŘ VYHLEDÁNÍ AKCIONÁŘE AKCIE A HROMADNÉ LISTINY VÝDEJ NOVÉ AKCIE NEBO HROMADNÉ LISTINY VYHLEDÁVÁNÍ PŘEVOD AKCIE ROZDĚLENÍ HROMADNÉ LISTINY PŘEVOD SAMOSTATNĚ PŘEVODITELNÉHO PRÁVA POMOCNÉ FUNKCE ZÁZNAM JINÉ UDÁLOSTI HISTORIE AKCIONÁŘE HISTORIE AKCIE A HROMADNÉ LISTINY VÝSTUPY UŽIVATELÉ PLACENÁ VERZE NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY... 18

3 1. ÚVOD Aplikace IN-SEZNAM slouží k vedení seznamu akcionářů akciové společnosti v souladu s 264 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Cílem tohoto manuálu je poskytnout registrovaným uživatelům aplikace, kteří používají neplacenou verzi, stručný popis práce s aplikací a představení jejích funkcí. Uživatelé placené verze mají k dispozici kompletní manuál s podrobným popisem a řešením problému s vedením seznamu akcionářů. 2. ZALOŽENÍ SEZNAMU 2.1. REGISTRACE Uživatel, který založí seznam akcionářů, je Hlavním administrátorem, který může poté udělit přístup k seznamu akcionářů dalším administrátorům s dvěma stupni oprávnění. Pro založení nového seznamu akcionářů využijte kterékoliv tlačítko Začít používat na stránce Při dalším přihlášení může využít buď odkaz přihlášení na téže stránce nebo přímý přístup do aplikace na odkazu https://app.in-seznam.cz. Při registraci zadejte základní údaje o akciové společnosti, jejíž seznam akcionářů bude veden. Na zvolený bude zaslán autorizační kód pro aktivaci účtu v aplikaci. Současně slouží jako přihlašovací jméno do aplikace. Heslo nastavíte při prvním přihlášení. Údaje vyplňte pečlivě v souladu s údaji o Vaší společnosti ve Veřejném rejstříku. 3

4 Po potvrzení obdržíte do schránky aktivační , ve kterém kliknutím na tlačítko Aktivovat účet aktivujete přístup k aplikaci IN-SEZNAM. Poté budete přesměrování přímo do aplikace IN-SEZNAM, kde si zvolíte a potvrdíte heslo. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme dostatečně odolné heslo s kombinací malých a velkých písmen, číslic nebo speciálních znaků. Aplikace vyžaduje minimální odolnost hesla, a proto se může stát, že bude po Vás vyžadovat odolnější heslo. Poté se budete moci přihlásit. Stejný formulář pro přihlášení budete používat i při dalším přihlášení. 4

5 2.2. EMISE AKCIÍ Po prvním přihlášení je Hlavní administrátor vyzván k zadání údajů o emisích akcií. Počet emisí akcií není omezen. Zadání parametrů emise věnujte zvýšenou pozornost. Většinu údajů o akcii byste měli mít zapsánu ve Veřejném rejstříku. Označení emise: označení by mělo být číselné, pokud nemáte označení na akcii (například pokud máte pouze jednu emisi), pak zvolte 1, pro další emisi 2 atd. Datum emise: označuje datum vydání emise. V případě akcií na jméno, které vznikly k změnou formy listinných akcií na majitele je datem emise datum, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o vydání nových akcií Druh akcie: obvykle se jedná o kmenovou akcii; můžete volit i prioritní nebo se zvláštními právy. V případě formy a podoby použijte přednastavené hodnoty na jméno a listinný cenný papír. Počet ks akcií v emisi a jmenovitá hodnota odpovídá údaji na listinné akcii nebo zápisu v obchodním rejstříku. Údaj o převoditelnosti akcií je uveden ve stanovách. Většina akcií je neomezeně převoditelná, k převodu takových akcií není vyžadován souhlas žádného orgánu společnosti. Počet hlasů spojených s akcií je uveden ve stanovách. Obvykle je s jednou akcií spojen 1 hlas. Jinak to bývá u společností, které emitovaly více emisí akcií. Práva označují oddělitelná práva spojená s akcií. U kmenových akcií je s nimi spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku, právo na vyplacení podílu na zisku (dividendu) a přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů. 5

6 Údaje ještě překontrolujte a klikněte na tlačítko založit emisi. Pokud Vaše společnost vydala více emisí akcií, pokračujte tlačítkem založit emisi a postup opakujte. Tímto je seznam založen a aplikace připravena pro jeho vedení. 3. AKCIONÁŘI 3.1. NOVÝ AKCIONÁŘ Jakoukoliv operaci s akciemi nebo hromadnými listinami můžeme provést až poté, co máme v databázi vloženého akcionáře. Pro vložení akcionáře klikněte v hlavním menu v sekci Akcionáři na tlačítko + nový akcionář. 6

7 Do formuláře zadejte údaje o akcionáři: Titul není součástí jména, můžete jej vložit do poznámky. Kontaktní údaje nejsou povinné. V případě, že akcionář, je spoluvlastníkem některé akcie, zde zapište ostatní spoluvlastníky. Akcionář uvedený v tomto formuláři je osobou vykonávající práva spojená s akcií. 7

8 3.2. VYHLEDÁNÍ AKCIONÁŘE Akcionáře vyhledáte prostřednictvím vyhledávače v sekci Akcionáři. Vyhledávač obsahuje našeptávač, který začne prohledávat databázi již po zadání čísti jména. Zvolením konkrétního akcionáře získáte detail akcionáře se všemi informacemi o akcionáři včetně vlastněných akcií a hromadných listin. Stránka Detail akcionáře 8

9 4. AKCIE A HROMADNÉ LISTINY 4.1. VÝDEJ NOVÉ AKCIE NEBO HROMADNÉ LISTINY Výdej akcií a hromadných listin je činnost, při kterém se cenný papír dostává do rukou prvního akcionáře. Záznam o výdeji se vytváří pomocí tlačítka výdej a příslušného formuláře v detailu akcionáře, kterému se cenný papír vydává. Tlačítkem vydat uložíte záznam do databáze. Ve formuláři doplňte emisi, jejíž akcie nebo hromadné listiny budete vydávat. Pokud vydáváte akcie více emisí, musíte postup opakovat a zvolit další emisi. Do formuláře doplňte počet akcií, které budete vydávat a čísla jednotlivých akcií. V případě, že budete vydávat i hromadné listiny zvolte tlačítko nová listina. Do formuláře doplňte číslo hromadné listiny a rozsah akcií, které hromadná listina představuje. V jednom formuláři můžete zadat všechny akcie a hromadné listiny, které jsou akcionáři vydávány. Z důvodu předcházení případných chyb doporučujeme opisovat číselné označení cenných papírů podle čísel akcií a hromadných listin, které fyzicky akcionáři vydáváte. Po uložení již nejde záznam editovat. Při zadávání čísel akcií a hromadných listin aplikace prověřuje, zda rozsah zadaných čísel odpovídá celkovému počtu akcií, které jste zadali, a dále zda akcie nebo hromadná listina toho kterého čísla nebyla již vydána. 9

10 4.2. VYHLEDÁVÁNÍ Vyhledávání již vydaných akcií a hromadných listin můžete provést prostřednictvím vyhledávače v sekci akcie. Nejdříve vyberte emisi, jejíž akcii nebo hromadnou listinu vyhledáváte a dále do vyhledávacího pole doplňte číslo akcie nebo hromadné listiny, kterou hledáte. Kliknutím na symbol lupy nebo klávesou enter provedete vyhledání. Stránka Detail akcie Zrušení výsledku vyhledávání provedete kliknutím na symbol s křížkem ve vyhledávácím poli PŘEVOD AKCIE Převod akcie můžete provést ze stránky Detail akcionáře nebo Detail akcie. Ze stránky Detail akcie můžete převést pouze jednu konkrétní akcii nebo hromadnou listinu. Ze stránky Detail akcionáře můžete převádět ty akcie, které označíte. 10

11 Označte akcie, které chcete převést, klikněte na tlačítko převod a zvolte možnost převod vlastnictví. Ve formuláři Převod akcie vyhledáte akcionáře, na kterého se cenné papíry převádí, zadáte datum a způsob nabytí a kliknete na tlačítko převést. Údaje kontrolujte pečlivě, zadávanou operaci nemůžete zpětně editovat. 11

12 4.4. ROZDĚLENÍ HROMADNÉ LISTINY Hromadná listina může být rozdělena na více hromadných listin nebo na jednotlivé akcie. Rozdělení hromadné listiny se provádí v sekci akcie, kde nejdříve vyhledáte podle čísla příslušnou hromadnou listinu, kliknete na tlačítko další operace a z nabídky vyberete možnost rozdělení hromadné listiny. Ve formuláři zadáte, jakým způsobem chcete danou hromadnou listinu rozdělit. Celkový počet akcií odpovídá počtu akcií, které představovala původní hromadná listina. Stejně tak odpovídá i původní číselné označení akcií. V případě, že se hromadná listina rozděluje na jiné hromadné listiny, je číselné označení nové hromadné listiny odlišné od číselného označení původní hromadné listiny. 12

13 4.5. SLOUČENÍ AKCIÍ DO HROMADNÉ LISTINY Sloučit do hromadné listiny lze pouze jednotlivé akcie patřící jednomu akcionáři. Proto se operace sloučení akcií provádí na stránce detailu akcionáře, jehož akcie se slučují. V sekci akcionáři vyhledáte akcionáře a označíte jednotlivé akcie, které hodláte sloučit. Slučovat se dají pouze akcie v souvislé řadě. Po označení akcií kliknete na tlačítko další operace a zvolíte možnost sloučení akcií. Ve formuláři doplníte číslo nové hromadné listiny a rozsah číselného označení akcií, které hromadná listina nahrazuje. 13

14 5. PŘEVOD SAMOSTATNĚ PŘEVODITELNÉHO PRÁVA Některá práva spojená s akciemi jsou oddělitelná od akcie a převoditelná na jinou osobu. Převod práv provedete ze stránky detailu akcionáře. V sekci akcionáři vyhledáte akcionáře, jehož práva chcete převést, označíte akcie nebo hromadné listiny, jejíž práva hodláte převést a kliknutím na tlačítko převod zvolíte možnost převod práv. Ve formuláři pak zadáte, na koho se práva převádějí, a označíte práva, která jsou předmětem převodu. Převod potvrdíte kliknutím na tlačítko převést. 14

15 6. POMOCNÉ FUNKCE Některé funkce, které nabízí aplikace IN-SEZNAM, zákon nevyžaduje, mohou být však velmi užitečné při vedení agendy akcií a akcionářů ZÁZNAM JINÉ UDÁLOSTI Jiná událost je krátká poznámka, která umožňuje zachytit události, které nastaly v souvislosti s akcionářem nebo akcií, ale nejedná se o základní operace popisované výše. V detailu akcie i detailu akcionáře můžete v menu v položce další operace vidět možnost jiná událost. Klinutím se Vám zobrazí formulář pro zadání textové poznámky. Poznámka uloží do databáze s aktuálním datem. Jiná událost vložená na stránce detail akcionáře se zobrazuje na stránce Historie akcionáře (viz níže). Jiná událost vložená na stránce detail akcie se zobrazuje na stránce Historie akcie (viz níže) HISTORIE AKCIONÁŘE Všechny záznamy, které byly provedeny v aplikaci k danému akcionáři, se zobrazují v Historii akcionáře. Historii akcionáře najdete v detailu akcionáře klinutím na příslušné tlačítko. Historie zobrazuje i datum změny nebo události a kdo tuto skutečnost zaznamenal. 15

16 6.3. HISTORIE AKCIE A HROMADNÉ LISTINY Veškeré záznamy, které byly v aplikaci k dané akcii nebo hromadné listině, se zobrazují v Historii akcie. Historii akcie najdete v detailu akcie kliknutím na příslušné tlačítko. Historie zobrazuje i datum změny nebo události a kdo tuto skutečnost zaznamenal. 7. VÝSTUPY Z aplikace můžete exportovat 2 soubory ve formátu csv, které pak můžete jednoduše otevřít například v programu Excel. Export akcií získáte na úvodní stránce sekce akcie a export akcionářů na úvodní stránce sekce akcionáři. Export akcií Export akcionářů 8. UŽIVATELÉ V aplikaci rozlišujeme 3 úrovně uživatelů podle oprávnění, která mají k dispozici: Hlavní administrátor - osoba, která založila seznam pro danou společnost. Jako jediný může udělit přístup do aplikace i ostatním osobám a editovat informace o společnosti. 16

17 Administrátor může provádět veškeré záznamy a operace v seznamu akcionářů. Nemůže však měnit informace o společnosti a udělovat přístup do aplikace ostatním osobám. Administrátor s právy pouze ke čtení - uživatel může v seznamu akcionářů pouze číst Udělení přístupu dalším osobám Hlavní administrátor klikne na tlačítko administrátoři v hlavním menu a vyplní údaje o osobě, které chce udělit přístup. Podle toho jaká chce udělit práva zvolí typ účtu. V případě, že udílí přístup administrátorovi zvolí typ účtu user, v případě, že udílí přístup administrátorovi pouze pro čtení zvolí ty účtu read only. 9. PLACENÁ VERZE Aplikace IN-SEZNAM je zdarma při vedení seznamu s maximálním počtem 10 akcionářů přičemž žádné jiné funkce nejsou omezeny. Aplikace je zpoplatněna po překročení limitu 10 akcionářů. Administrátor musí požádat o navýšení tarifu. Žádost se provádí stisknutím tlačítka nástroje v hlavním menu a výběrem možnosti poptávka navýšení tarifu 17

18 V pop-up okně pak zvolte příslušnou variantu tarifu: Váš tarif bude navýšen a bude Vám zaslána smlouva. 10. NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY V případě Vašeho zájmu zajistíme pro Vás tyto služby: Založení a příprava seznamu akcionářů v aplikaci pro zájemce o placenou verzi provedeme nastavení aplikace pro jejich společnost zdarma Import dat ze stávající evidence zajistíme import dat z jakékoliv stávající evidence, cena dohodou v závislosti na rozsahu a struktuře dat Školení uživatelů zaškolíme uživatele, kteří budou s aplikací pracovat, cena dohodou Tisk a výdej akcií zajistíme pro Vás vytištění akcií na jméno, výdej akcií akcionářům a vedení seznamu akcionářů po dobu výdeje akcií 11. KONTAKTY Podpora: tel.: TUK-TUK s.r.o. Frýdlantská 2143, Frýdek-Místek IČ společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, značka C

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

MagnusWeb Uživatelská příručka

MagnusWeb Uživatelská příručka MW UP 1.7 MagnusWeb Uživatelská příručka OBSAH 1. Popis aplikace 2 2. Přihlášení, pracovní plocha, změna hesla. 3 3. Vyhledávání 10 4. Strom.. 14 5. Report.. 15 6. Výběry. 16 7. Monitoring 17 8. Finanční

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) 1 Úvod... 2 1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus... 2 1.2 Jak získat službu ČP INVEST online plus... 2 2 Elektronický certifikát...

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele

Více

Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení

Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX 1 TAX DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ Instalace, první kroky a nastavení 2 Daňová přiznání TAX Daňová přiznání TAX 2008 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu TAX pro Windows Příručka popisuje program

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Příručka pro práci s aplikací RDM

Příručka pro práci s aplikací RDM Obsah Úvod... 1 Požadavky na prostředí... 1 Popis systému... 2 Pracovní plocha a základní ovládání... 2 Role pro práci s registrem... 4 Pracovní postupy... 4 Vyhledání subjektu... 4 Založení subjektu...

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Srpen 2014 OBSAH: 1 ÚVOD... 1 2 BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ... 2 2.1 Bezpečnostní klíč TOKEN... 2 2.2 Mobilní

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce

MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce Již více než 20 let poskytujeme služby našim zákazníkům! MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce M.C. software s.r.o. Humpolec, Kamarytova 161, 565 532 560 www.mcsoftware.cz - info@mcsoftware.cz

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele 2013 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu TAX pro Windows ve verzi 2013, release 5900 Příručka

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 2.10.2014 2014 Software602, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. K čemu vám poslouží... 4 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou...

Více

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu OBSAH 1. Slovník používaných pojmů 4 2. Úvod

Více

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka BusinessNet Internetové bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Aktualizace k 18.10.2007 Verze 1.40 Obsah: 1 Úvod... - 2-2 Bezpečnost na prvním místě... - 3-2.1 Bezpečnostní

Více