PODLESKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. Připomínáme podlesské kulturní léto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODLESKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. Připomínáme podlesské kulturní léto"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ červenec 2013 Měsíčník obce Podlesí Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Ročník XXIII. Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 26. června Na tomto jednání zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo: Výsledky hospodaření obce k Starosta obce Milan Kříž Celkové příjmy obce k tomuto datu dosáhly částky Kč ,61. Výdaje obce ke stejnému datu pak částky Kč ,05. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2013. Předložený návrh rozpočtového opatření reaguje na aktuální stav naplňování rozpočtu v příjmové a výdajová části rozpočtu. Starosta zastupitelstvo obce upozornil, že v předloženém návrhu není zapracována žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Podlesí o finanční příspěvek na opravu zábran u fotbalového hřiště. Z důvodu, že zastupitelstvo obce o žádosti dosud definitivně nerozhodlo. Na veřejném zasedání č. 4 ze dne 25. května 2013 přislíbilo pouze garanci požadované částky za předpokladu doplnění předložené žádosti. V případě schválení této žádosti, jejíž opětovné projednání bylo jedním z dalších bodů programu, je nutné předložený návrh rozpočtového opatření o tuto částku doplnit. Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Podlesí. Zastupitelstvo obce se znovu zabývalo žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Podlesí o poskytnutí finančního příspěvku na opravu zábran u fotbalového hřiště. Vedení Tělovýchovné jednoty Sokol Podlesí předloženou žádost ze dne doplnilo o zastupitelstvem obce požadované nabídky na realizaci tohoto díla. Po proběhnuvší diskuzi zastupitelstvo obce poskytnutí příspěvku schválilo. Žádost Autosportu klubu Příbram. Zastupitelstvo obce dále projednalo žádost Autosportu klubu Příbram o vyjádření k pořádání mezinárodního mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Rally Příbram ve dnech 4. října 6. října Zastupitelstvo obce tuto žádost diskutovalo, následně vyslovilo s pořádáním soutěže, za podmínek uvedených v žádosti, svůj souhlas. Průjezd soutěže v obcí se předpokládá v neděli 6. října 2013 dvoukolově. Jednání oprava mostu č Starosta zastupitelstvo obce informoval o průběhu jednání 2. výrobního výboru ve věci zpracování projektové dokumentace pro opravu mostu č v naší obci, kterého se zúčastnil v sídle společnosti PUDIS. Uvedený most se v obci nachází poblíž č.p. 2. Úprava povrchu místní komunikace. Starosta obce dále zastupitelstvo obce informoval o průběhu jím svolané schůzky ve věci připravované úpravy povrchu místní komunikace na pozemku p.č. 350/33 a 350/34 v k. ú. Podlesí nad Litavkou. Na tuto schůzku pozval vlastníky přilehlých nemovitostí (celkem 11 rodinných domů). Účelem této schůzky byl záměr seznámit vlastníky s připravovanou akcí a dohodnout vzájemnou součinnost. Schůzky se rovněž zúčastnili zástupci vybraného dodavatele: jednatel společnosti KOSTA Příbram Jiří Bulina a technický pracovník společnosti Vlastimil Prudký. Přítomní byli seznámeni s plánovaným záměrem obce a předpokládaným harmonogramem prací. V průběhu diskuze bylo zodpovězeno několik dotazů, převážně technického rázu. Je škoda, že o svolanou schůzku v této věci byl ze strany vlastníků nemovitostí malý zájem. Schůzky se zúčastnili pouze tří z jedenácti pozvaných. Tento fakt nasvědčuje tomu, že vlastníky nemovitostí v této lokalitě připravovaný záměr obce až tolik nezajímá. Rekapitulace přijatého usnesení. Z tohoto jednání je vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu v papírové i elektronické podobě. Připomínáme podlesské kulturní léto Znovu připomínáme, že i v letošním roce proběhne v areálu lesního divadla Na Skalce několik kulturních akcí. Začátek prázdnin tradičně naplnil Divadelní soubor Skalka. Další termín, kdy můžete vyrazit Na Skalku je 9. srpna a 10. srpna V uvedeném termínu se zde představí divadelní společnost Za Vodou z Čenkova. Hned týden poté se zde bude konat další ročník festivalu TRAMTAMTÝDAMTŮDÁ FEST v režii Pavla Kříže. Trochu sportu je plánováno na 3. srpna. Občanské sdružení Brdonoš pořádá terénní triatlon a dětský duatlon. Na 24. srpna 2013 je plánováno Loučení s prázdninami. Tato akce proběhne jako vždy na louce u hřiště a jejím blízkém okolí. Všichni, kdo se chtějí bavit, jsou srdečně zváni.

2 2 Podleský zpravodaj - červenec 2013 Ohlédnutí za letošní Prokopskou poutí Sobota a neděle byly parádní. Počasí Prokopské pouti přálo - ostatně to už se opakuje několik ročníků. Všichni účastníci si opět užili pěkné dny s hornickou parádou. Podívejte se na pár fotografií, které zdaleka nezachytily vše... Sobota 18,00 hodin: Z ředitelství Rudných dolů vycházi průvod. Čepobití je zahájeno. Neděle ráno: Prapor je připraven. Jdeme na to... Slavný, vysoký a neomylný perkmistr Míra Šťastný. Polní nedělní mše v krásném prostředí Prokopského kostelíčku. Březohorská pouť je v plném proudu. Foto: Mgr. Jaroslav Hodrment. Nová expozice Hornického muzea v Ševčínském dole vzbudila velký zájem. V pozadí je vidět mohutný dvoustupňový ležatý důlní pístový kompresor z roku 1928, používaný ve zdejším revíru na dole Generál Štefánik.

3 Podleský zpravodaj - červenec MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLESÍ Společné počteníčko Naše školka je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Jedním z úkolů projektu bylo vymyslet nějakou činnost. Vzhledem k tomu, že máme ty nejbáječnější maminky, vytvořili jsme Společné počteníčko, kdy maminky přijdou přečíst pohádku dětem do školky. Toto počteníčko trvalo od , kdy jedna z maminek přečetla pohádku ráno po příchodu dětí a druhá po obědě před spaním. Vystřídalo se nám osm maminek p. Schwabová, p. Dvoranová, p. Misterková, p. Žahourková, p. Žaludová, p. Vocílková, p. Hlinomazová a p. Radostová. Všem maminkám za krásné čtení děkujeme V tento stejný týden nás také čekalo divadelní vystoupení o naší vesničce Nezlobice pro 1. A ZŠ Březové Hory. Naši malí herci se velmi snažili. V publiku poznali své bývalé kamarádky ze školky, kteří je společně s ostatními diváky odměnili velkým potleskem Zahradní slavnost Rok utekl jako voda a my se musíme zase loučit. Počasí nám přálo a naše zahradní slavnost byla plná veselí, zábavy, radosti a možná taky ukáplo pár slziček, ale štěstí. Pasovali jsme předškoláky na školáky, naše středňáky na předškoláky a nesmíme zapomenout na nováčky, kteří k nám v září dorazí. Touto akcí nás provázela společnost FUN ACTIVITY, s kterou máme již z dřívějška dobrou zkušenost a ještě navíc dětem namalovali krásné obrázky na obličeje. Děti tančily, zpívaly, skákaly a všemožně dováděly. Rodiče se nám postarali o občerstvení a za to jim velmi děkujeme Také vám děkujeme za podporu, kterou jste nám po celý rok dávali a těšíme se na další, nový školní rok, který bude neméně pestrý a veselý, jako byl ten letošní. Krásné prožití prázdnin a dovolených Vám přeje kolektiv Mateřské školy Podlesí. Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami slaví 50 let V letošním roce, přesně 20. července 2013, uplyne 50 let od vzniku Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Právě na tento den je připraven pro návštěvníky celodenní slavnostní program. V sobotu 20. července 2013 od 10 do 17 hodin budou pouze v tento den v koncertním sále zámečku ve Vysoké vystaveny tři vzácné originály: Dvořákův dopis ze Spillvile do Vysoké správci vily Hodíkovi (ze ), dopis Václava Kounice zaslaný A. Dvořákovi z Vídně a kniha oddaných obce Střebsko (dnešní Třebsko) se zápisem svatebního obřadu JUDr. Václava Kounice s Josefínou Čermákovou a podpisem svědka Antonína Dvořáka (z 26. listopadu 1877). pokrač. na str. 5 Jubilanti červen 2013 V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Stluka František Trneček František Navrátilová Jarmila Grepl Miloš Paclt Jaroslav Bulantová Libuše Vítek Václav Muzikář Miloslav Urban Vratislav Štochlová Jaroslava Lisý Emanuel 70 let 73 let 84 let 75 let 81 let 86 let 70 let 80 let 81 let 78 let 87 let Narodili se... V červnu 2013 se narodil: Šimon Zdeněk Křivonoska Rodičům blahopřejeme k narození jejich štěstíčka. Opustili nás... V květnu nás opustili: paní Irena Korecká ve věku 72 let a pan Miloslav Synek ve věku 88 let. Upřímnou soustrast. PODLESKÝ ZPRAVODAJ Své příspěvky, náměty a připomínky do PZ, zasílejte na ovou adresu

4 4 Podleský zpravodaj - červenec 2013 Ohlédnutí za svozem nebezpečného odpadu V závěru měsíce června proběhl v obci jarní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Letošní termín jarního svozu se nám vlivem dlouhé zimy posunul na začátek léta. To však nikterak neovlivnilo zájem občanů. Odpadu se opět sebralo požehnaně, i když začíná být znát, že některým velkododavatelům již začíná odpad docházet. Další svoz je plánován v podzimních měsících. V současné době se zamýšlím nad tím, jak nejlépe připravovaný svoz zorganizovat. Důvodem je skutečnost, že určitá část občanů, není ani po letech, po která je tento svoz prováděn, schopna respektovat jeho jednoduchá pravidla. Těch není mnoho a nejsou složitá. Pravidelně na stránkách Podleského zpravodaje připomínáme nejdůležitější pravidlo: přivážet odpad po přistavení kontejnerů!!!!! Toto pravidlo je zásadní a nemá výjimku. Jeho dodržování má zásadní význam pro udržení pořádku v obci. Všichni pamatujeme, nebo bychom si mohli vzpomenout, jak to vypadalo před pár lety na svozových místech, kam byl odpad navezen s předstihem. Přestože uvedené pravidlo nemá výjimku, je i přes veškeré výzvy a upozorňování stále porušováno. Zejména u veterinární ambulance a v Novém Podlesí. Tam se první odpad u kapličky objevil již ve čtvrtek ráno. Do přistavení kontejneru v sobotu, která byla svozovým dnem, byla kaplička opět částečně obložena odpady všeho druhu. V páteční podvečer tu bylo živo jako o pouti. Odpad sem sváželi, či nechali svážet i občané velmi dobře informováni. I ti, kteří se ještě dopoledne na obecním úřadu telefonicky informovali o termínu svozu. Po upozornění, že svoz je až v sobotu, někteří z nich vztekle naházeli odpad na kapličku, prohodili k mé osobě několik jadrných nadávek a odešli. Rozhodně se neztotožňuji s názorem přítomné dámy, která dlí v tomto čase na návštěvě u příbuzných, že by obec měla být v tomto případě k občanům tolerantní. Tolerance je součástí denního života. Tolerovat lze leccos. Tolerance ignorantství, lidské hlouposti a neochoty přizpůsobit se pravidlům většiny není na místě. Jen pro ilustraci, pokud by se tato žena takto chovala v místě svého trvalého bydliště, hodnotila by Městská policie hlavního města Prahy její počin pravděpodobně jako porušení ustanovení 47 odst. 1, písmeno i zákona č. 200/1990 Sb. založení černé skládky. Za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč ,00. Občas od občanů slýchám, že toto či tamto dělají jinde jinak. Samozřejmě, že každá obec má možnost dělat si své po svém. Chová se tak i naše obec. Teď si dovolím postřeh od jinud. Velmi rád se toulám s batohem na zádech. Při těchto toulkách vidím, jaké zvyklosti mají jinde. Některé se mi líbí, jiné nelíbí, ale zpátky k odpadům. Ve spoustě obcí probíhá svoz těchto odpadů tak, že jsou na náves přistaveny kontejnery s označením, co kam patří a ti co odpad přivážejí jej sami do kontejneru ukládají. Nikdo je nehlídá a ani za ně odpad nenakládá. Nikde žádné hromady a nepořádek. U nás to tak nefunguje, a co nefunguje, je třeba změnit. O změnách a dalším termínu svozu Vás budeme včas informovat. Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci všem, kteří se svozem pomohli. Členům zastupitelstva obce Ing. Miroslavu Vaňkovi a Antonínu Kolandovi, zaměstnanci obce Jířímu Flachsovi, dobrovolníkům z řad občanů Rudolfu Dubskému, Petru Pačajovi a všem Vám, kteří jste odpad přivezli po přistavení kontejnerů. Mé poděkování patří i členům Sboru dobrovolných hasičů Podlesí, kteří provedli svoz kovového odpadu. Milan Vůch a Zdeněk Kolařík nejmladší se rovněž podíleli na nakládání nebezpečného odpadu v místech, kde byl nahromaděn s předstihem. S pozdravem svozu odpadu zdar Milan Kříž, starosta

5 Podleský zpravodaj - červenec OBNOVENÁ PREMIÉRA SE POVEDLA Po roční odmlce uvedl Divadelní soubor Skalka obnovenou premiéru divadelní hry Zdeňka Kozáka Zapeklitá komedie, aneb Kdosi brousí nad Paďousy. Tuto divadelní veselohru o dvou dějstvích naši ochotníci sehráli již v roce 1998 a v roce Přestože by se mohlo zdát, že hra je notoricky známá, musím říci, že zhlédnutí jejího nového nastudování rozhodně stálo za to. Nové aranžmá hry zvládli herci velmi dobře. Jejich výkony umocňovaly perfektní kostýmy a velmi dobře připravená scéna, která vznikla společným úsilím Bohouše Svobody, Josefa Hudečka mladšího a Ivety Urbanové. Osvětlení scény se opět ujali Anna a Karel Švajdlerovi. Režie a ozvučení scény měl na svých bedrech Josef Hudeček starší. Pokud bych měl hodnotit výkony herců, což mi samozřejmě nepřísluší, musím z mého pohledu říci, že letos byli všichni super. Farářem Pelíškem počínaje a osazenstvem pekla v čele s Luciferem konče. Některé, herci upravené repliky a improvizace, když selhala paměť, vtipně glosovali stávající stav dnešní společnosti, diváci odměňovali bouřlivým potleskem. Tato tvořivost herců pravděpodobně příliš netěšila Marii Ježkovou, která sledovala text. Závěrem bych chtěl Divadelnímu souboru Skalka popřát ještě mnoho takovýchto představení, a aby je hraní divadla ještě dlouho bavilo, stejně jako baví diváky jejich divadlo navštěvovat. Milan Kříž, starosta POZVÁNKA DO MUZEA Vedle stálých expozic nabízí hornické muzeum zhlédnutí řadu výstav. Na dole Vojtěch probíhá výstava věnována stříbru, které Březové Hory proslavilo a mincím, které z něho byly raženy. Ve strojovně Ševčínského dolu je k vidění výstava věnována dvoustému výročí jeho zaražení. Památník Vojna nabízí výstavu hornin z příbramského uranového ložiska. V úterý jsme se vydali autobusem na celodenní výlet. A že nevíte kam? Do Pohádkové kovárny Selibov. Čekaly tam tři víly, které pro nás měly připravené malování na sádrová autíčka, medvídky, ptáčky a zajíčky. Uvnitř kovárny jsme setkali s mnoha čerty a pohádkovými postavami, např. dráčkem Bucifálkem, medvědicí Mášou, vodnickou rodinkou. Měli jsme tu čest usednout na královský trůn a vyfotit se. Pro malé hříšníky byl připraven mlýnek, který smazal jejich hříchy. Z kovárny se nám na zahradu moc nechtělo, protože pršelo a pršet nepřestávalo. Ale vodník nám venku zanechal vzkazy, které nás dovedli až k pokladu. To bylo radosti, když jsme je našli přímo v kozím chlívku Počasí se bohužel nechtělo umoudřit a tak jsme se museli s vílami rozloučit a vrátit se zpět do školky. Školka v přírodě A už je to tady! Přišel ten týden, na který jsme se moc těšili. Ten týden, kdy jsme na škole v přírodě v Selské chalupě Zadov. Naše pirátská výprava byla velmi náročná. Museli jsme splnit pirátskou zkoušku, ve které bylo například vymyslet si jméno, chůze po laně, páka s pirátkou Rudovouskou, přeskakování pařezů Jak říkám, museli jsme se opravdu snažit. Celý týden nás vedl k závěrečnému nalezení diplomu o tom, že jsme se stali skutečnými piráty. Našli jsme flašku se vzkazem, který nás zavedl až ke staré vědmě, která uměla věštit z kamínků. Byla až skoro strašidelná, ale velmi nám pomohla. I přes tropické počasí, které nám vůbec nevadilo, protože jsme se mohli koupat v moři, do kterého jsme skákali z našeho pirátského korábu, jsme dorazili na ostrov, kde jsme tyto listiny nalezli Tímto bychom chtěli také poděkovat paní Dolákové a panu Lázinkovi, kteří nám poskytli krásnou střechu nad hlavou v šumavském prostředí MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLESÍ Celodenní výlet Pokrač. ze str Po domluvě a díky vstřícnosti Římskokatolické farnosti Třebsko bude v tentýž den od 15 do 18 hodin otevřen pro veřejnost kostel Nanebevzetí P. Marie ve Třebsku. Večerní program zahájí v hodin představení Originálního hudebního divadla v Praze s názvem Kouzelný Dvořák, kterým účinkující sólisté Národního divadla a Státní opery v Praze připomenou hudební salón druhé poloviny 19. století, a to dokonce za účasti samotného Mistra Antonína Dvořáka Noční zámecký park a především čelní fasádu zámku oživí audiovizuální představení pražského klubu Lunchmeat za doprovodu reprodukované hudby z Dvořákovy tvorby. Začátek je závislý na absolutní tmě, pravděpodobně ve hodin. Aktuální informace sledujte na webových stránkách:

6 Hornické písně na dole Vojtěch 17. června 2013 se uskutečnil koncert hornických písní v areálu dolu Vojtěch na Březových Horách. Písně jsme slyšeli v provedení Komorního smíšeného sboru Dr. Vladimíra Vepřeka za řízení svatohorského ředitele kůru Pavla Šmolíka. Pořad byl dramaturgicky složen z několika bloků, které byly propojeny informacemi z historie. Posluchače příbramskou minulostí provedla PhDr. Věra Smolová, ředitelka Státního okresního archivu Příbram a PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram. Asi 6 písní bylo ve vícehlasé úpravě pro sbor od dirigenta sboru Pavla Šmolíka a návštěvníci si vyposlechli také některá drobná překvapení z příbramské minulosti. Koncert připravili: Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka a jeho sbormistr Pavel Šmolík, PhDr. Věra Smolová, PaedDr. Josef Velfl a členové spolku Řimbaba. Fotografie z akce: Miroslav Zelenka. Podleský zpravodaj 7/2013. e.č. MK ČR e Uzávěrka příspěvků a inzerce je do 15. dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu. říjen 2013. Z jednání zastupitelstva obce

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu. říjen 2013. Z jednání zastupitelstva obce PODLESKÝ ZPRAVODAJ říjen 2013 Měsíčník obce Podlesí www.obecpodlesi.cz Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 7 ze dne 25. září 2013 zastupitelstvo mimo jiné projednalo:

Více

PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015

PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015 PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015 ZPRAVODAJ Vydává obec Podlesí www.obecpodlesi.cz Cena 5 Kč Ročník XXV. ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU Informace z jednání zastupitelstva obce Za uplynulé období se zastupitelstvo obce

Více

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu. září 2013. Z jednání zastupitelstva obce Na posledním veřejném KOTLÍKOVÁ DOTACE BYLA, UŽ NENÍ

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu. září 2013. Z jednání zastupitelstva obce Na posledním veřejném KOTLÍKOVÁ DOTACE BYLA, UŽ NENÍ PODLESKÝ ZPRAVODAJ září 2013 Měsíčník obce Podlesí www.obecpodlesi.cz Z jednání zastupitelstva obce Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 6 ze dne 28. srpna 2013 zastupitelstvo mimo Starosta

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str.

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str. noviny města kravaře BESEDNÍK červenec - srpen 2010 číslo 176 Zámecké pivní slavnosti str. 3 Kravařský odpust str. 13 Běh zámeckým pakem str. 15 Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás i v letošním roce

Více

11-12 zpravodaj 2011 Václav Heřman, starosta města Nová Role

11-12 zpravodaj 2011 Václav Heřman, starosta města Nová Role Novorolský 11-12 zpravodaj 2 0 1 1 Vážení spoluobčané. Je polovina měsíce října, když píši úvodník do našeho Novorolského zpravodaje. Venku je nádherné podzimní počasí. Ráno několik stupňů pod nulou a

Více

Skořápkovník. Jednání zastupitelstva. Setkání s občany města. Výtvarná soutěž Noci kostelů. na XVII. setkání s občany města,

Skořápkovník. Jednání zastupitelstva. Setkání s občany města. Výtvarná soutěž Noci kostelů. na XVII. setkání s občany města, Zpravodaj města Chropyně 4/2015 Skořápkovník Aprílovým žertíkem přivítali Velikonoce obětaví pracovníci Správy majetku města Chropyně. Do barevných kraslic připravených turistkami a zručnými babičkami

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ duben 2013 OBZOR V y b í r á m e z o b s a h u 60 LET ZUŠky str. 4 ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY STR. 5 Z RADNICE str. 5 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r n

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 6 2014 51. ročník Minulost, přítomnosst, budoucnost... O ttom všem, by se dalo široce psát v případě budovy Muzea krajky ve V Vamberku. Původní vila Antonína Bednáře postavená roku

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník z Města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Dění ve městě - Kulturní léto v Bělé - Mělnická ulice V. - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, Léto dorazilo a před námi jsou prázdniny. Jaké bude počasí, se dá

Více

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. 09/2014 Měsíčník obce Podlesí RALLY PŘÍBRAM 2014 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: 11. říjen!

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. 09/2014 Měsíčník obce Podlesí RALLY PŘÍBRAM 2014 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: 11. říjen! PODLESKÝ ZPRAVODAJ 09/2014 Měsíčník obce Podlesí www.obecpodlesi.cz INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 6 členové zastupitelstva obce mimo jiné projednali: Výsledky hospodaření

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Dům porcelánu s modrou krví Z OBSAHU...

Dům porcelánu s modrou krví Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Dům porcelánu s modrou krví Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Nová autobusová zastávka... Dům porcelánu s modrou

Více

Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve...

Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Stavba kruhové křižovatky Den Země Jeďte na dovolenou do Dubí!

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 2/2010 Vážení spoluobčané, od prvního vydání Kopaninských listů proteklo naším potokem již mnoho vody a odehrála se řada událostí. Dokonce se v posledních dnech zdá, že léto se neusídlilo

Více

Měsíčník. města Příbora. Poznamenejte si do kalendáře! PROSINEC 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 1

Měsíčník. města Příbora. Poznamenejte si do kalendáře! PROSINEC 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 1 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč PROSINEC 2005 Poznamenejte si do kalendáře! 5.12.2005 Mikulášské čertění 15:00 Mikulášské rarašení 15:15 Mikulášské hrátky (soutěže a hry pro děti) 16:00 Soutěž o nejkrásnější

Více

BYSTŘICK KDYŽ MÁ GYMNÁZIUM ŠEDESÁTINY. Regulace středních škol se Bystřice netýká. ČERVEN 2013 / ROČNÍK VIII.

BYSTŘICK KDYŽ MÁ GYMNÁZIUM ŠEDESÁTINY. Regulace středních škol se Bystřice netýká. ČERVEN 2013 / ROČNÍK VIII. BYSTŘICK ZPRAVODAJ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM A MIKROREGIONU BYSTŘICKO ČERVEN 2013 / ROČNÍK VIII. 6900 VÝTISKŮ, ZDARMA KDYŽ MÁ GYMNÁZIUM ŠEDESÁTINY Bystřické gymnázium letos slaví šedesáté výročí svého

Více

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9 NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9 NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska ŠTERNBERSKÉ LISTY Měsíčník občanů Šternberska NOVĚ A ZDARMA DUBEN 2015 číslo 4 ročník XXIV. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9» Jarní svoz odpadů proběhne ve čtyři dubnové soboty

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7.

foto: Radka Kubínová Ve Výstavním sále MKZ Drobnosti pro radost Pavla Koníková, prodejní výstava obrazů, do 25. 7. z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - společenská rubrika - kulturní léto Bělá 2014 - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, hned v úvodu bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec 7/2015 R O Č N Í K 1 1, V Y D Á N Í 7 1. Č E R V E N C E 2 0 1 5 V dnešním vydání najdete Z jednání Rady obce strana 2 Červencoví jubilanti strana 3 Zákopčanské novotiny

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Novorolský zpravodaj 7-8

Novorolský zpravodaj 7-8 Novorolský zpravodaj 7-8 informace z MěÚ informace z MěÚ 5-6 Slovo starostky Krásné léto přeji všem spoluobčanům. Město pilně pracuje na úspěšné realizaci a kolaudaci dvou významných investičních akcích.

Více

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. Informace z obecního úřadu PODLESKÝ ZPRAVODAJ www.obecpodlesi.cz Z jednání zastupitelstva obce Na prvním letošním veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 29. ledna 2014, zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo:

Více