Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu: Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013 Zdůvodnění: Materiál je předkládán v souladu s plánem KD Návrh usnesení: KD bere předložený materiál na vědomí Zpracoval: Ing. Václav Švec, Ph.D. V Praze dne

2 Obsah Cíle CITT PEF ČZU v Praze pro rok Oblast 1 Podpora inovační a podnikatelské činnosti na PEF ČZU v Praze... 4 Oblast 2 Podpora profesionalizace CITT PEF ČZU v Praze... 5 Oblast 3 Informační podpora činnosti CITT PEF ČZU v Praze... 6 Další činnosti plynoucí z náplně CITT PEF ČZU v Praze... 7 Návrhy plánovaných činností na ZS 2013/

3 1. Cíle CITT PEF ČZU v Praze pro rok 2013 Cíle Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze v období leden prosinec 2013 byly rozděleny do tří oblastí: Podpora inovační a podnikatelské činnosti Podpora profesionalizace činnosti centra Informační podpora činnosti centra

4 Oblast 1 Podpora inovační a podnikatelské činnosti na PEF ČZU v Praze Záměrem je organizace přednášek, workshopů, setkání s mentory a dalších akcí pro studenty a zaměstnance PEF ČZU v Praze vedoucí ke zvýšenému zájmu o inovace a jejich praktickou aplikaci v komerční sféře. Cíle byly: i. organizace pravidelného workshopu podnikatelství, ii. spolupráce s praxí ve výuce, iii. podpora zapojení zaměstnanců do spolupráce s aplikační sférou. Naplnění cílů: 1. ukazatel* naplnění dílčí části (popis ukazatele a způsob/aktivity vedoucí k jeho dosažení): Podpora zájmu o inovační a podnikatelskou činnost na PEF ČZU v Praze: Poskytnutí profesionálního zázemí studentům a zaměstnancům rozvíjejícím produkt aplikovatelný v komerční sféře prostřednictvím přednášek, workshopů s mentory, metodickým vedením, přístupem do prostředí profesionální startupové organizace a zavedením networkingu se zástupci aplikační sféry. Měřitelný výstup ukazatele (počáteční a výsledná hodnota): Počáteční hodnota: 0 podporovaných osob, 0 workshopů, 0 přednášek Cílená hodnota: minimálně 15 podporovaných osob, 2 workshopy, 2 přednášky Stupeň plnění cílů k přednáška ( ) 3 workshopy Dnů Podnikatelského Inkubátoru PEF (Dny PI) ( ; ; ) 1 přednáška Seznam.cz Agilní projektové řízení SCRUM ( ) 1 přednáška Vodafone Nápad roku ( ) Podpořeno: 16 studentů 2 měsíční stáže v Node5 pro 2 týmy Podpořeno: 9 studentů Členství CITT PEF v networkingu NEGOTIUM v období Podpořeno: současnost - 3 zaměstnanci Kapacita podpory: cca 150 zaměstnanců/rok Výuka předmětů s přímým přenosem know-how do praxe (navázána spolupráce s EFKO-karton, s.r.o., PETRA-AQUA, s.r.o., Cosmpolitan Central Europe, s.r.o., Symbico, s.r.o., Kama Fashion and Function, Zona 2, s.r.o.) Everesta, s.r.o., Al-Namara, s.r.o.) účast: 36 studentů Spolupráce se zástupci komerční sféry ve výuce (Everesta, s.r.o., Al-Namura, s.r.o.) podpořeno: cca 500 studentů Zahájen průzkum potenciálu PEF pro tvorbu praktických komunit (Community of Practice).

5 Oblast 2 Podpora profesionalizace CITT PEF ČZU v Praze Záměrem je zajistit odborný rozvoj fakultního pracovníka Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze. Cíle byly: i. zvýšení odborné způsobilosti pracovníka oddělení, Naplnění cílů: 2. ukazatel naplnění dílčí části Podpora profesionalizace CITT PEF ČZU v Praze: (popis ukazatele a způsob/aktivity vedoucí k jeho dosažení): Zajištění rozvoje odbornosti pracovníka CITT PEF ČZU v Praze proběhne prostřednictvím odborných školení zaměřených na dílčí oblasti transferu technologií VŠ v průběhu roku Měřitelný výstup ukazatele (počáteční a výsledná hodnota): Stupeň plnění cílů k Počáteční hodnota: 0 školení Cílená hodnota: 3 absolvovaná školení v ČR, 1 zahraniční školení školení Finsko Univerzita Jyvaskylla školení výuky podnikání (leden 2013). workshop OPPK magitstrát hl. m. Praha možnost získání finančních prostředků. stáž USA Kansas State University zaměřená na komercionalizaci, podporu inovačního prostředí, spolupráce s praxí (duben-květen 2013), placeno z prostředků OPPA Interdisciplinarita. školení Alevia Rekodifikace občanského a obchodního práva ve vztahu k VaV. školení spolupráce VaV s praxí praxe s Finska, společnost Business Arena (listopad 2013)

6 Oblast 3 Informační podpora činnosti CITT PEF ČZU v Praze Záměrem je navrhnout a vytvořit platformu umožňující výměnu informací nutných pro transfer inovací a technologií mezi studentskou, akademickou a aplikační sférou. i. návrh vzhledu a funkčnosti webové prezentace CITT PEF v součinnosti s rektorátním útvarem CITT ČZU v Praze. 3. ukazatel naplnění dílčí části Rozvoj informační podpory CITT PEF ČZU v Praze prostřednictvím (popis ukazatele a způsob/aktivity vedoucí k jeho dosažení): webové prezentace obsahující komunitní prostory, odkazy, prostory pro vyhledávání a komunikaci s cílovými skupinami. Tvorba aplikace splňující uvedené nároky bude zajištěna prostřednictvím OIKT ČZU v Praze. Měřitelný výstup indikátoru (počáteční a výsledná): Stupeň plnění cílů k Počáteční hodnota: neexistuje webový prostor pro vzájemnou komunikaci cílových skupin. Cílená hodnota: existence webového prostoru pro setkávání a sdílení informací cílových skupin. Zahájen projekt stránek Dnů Podnikatelského Inkubátoru (Dnů PI) na sociální síti facebook. Vytvořen pilotní projekt pro networking zaměstnanců na projekty.czu.cz, kurz Negotium, sloužící k informování a rezervaci networkingových setkání. Vytvořena neveřejná podoba webových stránek CITT PEF. Zveřejnění plánováno do konce listopadu.

7 Další činnosti plynoucí z náplně CITT PEF ČZU v Praze (období ) Spolupráce s praxí Hledání zdrojů financování Soutěž o inovační vouchery, hl.m. Praha Spolupráce při zakládání univerzitní spin-off společnosti Členství v radě Licenčního fondu ČZU v Praze Podpora ochrany duševního vlastnictví na PEF Získání a předání kontatků získaných v rámci Google Online Marketing Challenge 2013 Centru poradenství. Navázání spolupráce se serverem nabídka DP podnikům, katedrám. Domluvena budoucí spolupráce při zadávání DP ZS 2013/2014. Navázání spolupráce se společností (stav: zasláno memorandum o spolupráci s ČZU v Praze, navržena oblast spolupráce). Navázání spolupráce se společností Úhlava (stav: memorandum kontrolováno právním oddělením ČZU v Praze, před podpisem). Navázání spolupráce se společností Everesta (stav: memorandum kontrolováno právním oddělením ČZU v Praze, zahájena spolupráce ve výuce). Předběžně získán souhlas s podpisem memoranda o spolupráci se společností Node5. Workshop OPPK, výzva 3.1., Landscaping internetu fondy EU, soukromé fondy, grantové agentury Informativní rozhovor se zástupkyní Nadace Agrofert Síťový fundraising Agrofert, Americká obchodní komora Účast v soutěži, 5 nabídek z PEF, 0 uskutečněných projektů, nabídek se účastnilo 10 zaměstnanců PEF ČZU v Praze. Aktivní účast v týmu zakládajícím první spin-off společnost ČZU v Praze. Členství v radě, která rozhoduje o udělení finančních prostředků využitelných pro ochranu duševního vlastnictví v zájmu ČZU v Praze. Uděluje 60 % částky, která je žádána. Pro rok 2013 byly za PEF podány 3 žádosti o ochranu duševního vlastnictví: 2 ochranné známky, 1 průmyslový vzor. Zveřejněn návrh na doplacení 40 % částky na ochranu duševního vlastnictví z prostředků CITT PEF.

8 Návrhy plánovaných činností na ZS 2013/2014 Dny PI Dny A-Z Politika center Politika výzkumných týmů Příprava Team Academy nová koncepce, kurz neformálního vzdělávání po celý semestr, případně delší aktivita (2 3 semestry), aktivita 1-2x týdně. Plánovaný start na začátek listopadu Obsah: podnikatelské kompetence, podnikatelské myšlení, nutné znalosti podnikatelů. Zábavná forma. Spolupráce se školící společností Everesta a podnikatelským inkubátorem Node5. Dny aktivizace zaměstnanců. Plánovány na začátek prosince Jedná se o sérii 2 workshopů ve 2 dnech po sobě, které zaměstnance informují o činnostech nutných v rámci ochrany duševního vlastnictví, povinnostech zaměstnance, příkladech spolupráce s praxí, práce s databázemi ÚPV. Spolupráces s Úřadem průmyslového vlastnictví a rektorátním útvarem CITT ČZU v Praze. Politika vychází z poznatků získaných z praxe CITT PEF a zejména ze stáže v KSU. Započat průzkum pro praktické komunity (CoP). Politika navazující na politiku center, vychází z nutnosti tvorby různorodých vědecko-výzkumných týmů. Získání finančních prostředků, podpora projektu, získání partnerů.

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky 27 firem a 5 pracovišť UP v pronájmu na 95 % dostupné plochy 395 konzultačních hodin klientům 42 poptávek po měření a výzkumu 17 zpracovaných žádostí o dotaci pro klienty 8 zaměstnanců 47 dnů na školení

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s / 6 2.2

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Funkce centra transferu technologií

Funkce centra transferu technologií Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 6 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Funkce centra transferu technologií Studie je zaměřena na popsání funkcí a aktivit

Více

ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 1/8

ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 1/8 Zadávací dokumentace k podání nabídek Název zakázky: Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínckých technologiích Zadavatel: Ústav experimentální medicíny AV ČR Vídeňská 1083, 142 20 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma.... 4 Kolegium rektora...

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Českých Budějovicích pro rok 2009 České Budějovice, září

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Verze: 2.1 Platná od 15.2.2007 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Číslo opatření 3.2 Registrační číslo projektu

Více

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů:

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů: Přehled aktivit Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci plnění opatření Národního programu reforem ČR 2012, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 2020 (Služby pro inovační podnikání)

Více