Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013"

Transkript

1

2 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Obsah 1. Základní údaje hdách na území hl. m. Prahy Prvnání základních ukazatelů Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek Nehdy dle druhu Nehdy dle Nehdy zaviněné mtrvéh vzidla Hlavní příčiny hd řidičů mtrvých vzidel Nehdy řidičů mtrvých vzidel d vlivem alkhlu Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle věku Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle druhu vzidla Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle rku výrby vzidla Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle charakteru vzidla Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle tvární značky Nehdy řidičů mtcyklů Nehdy zaviněné řidiči mtcyklů Nehdy zaviněné řidiči mtrvých vzidel Nehdy s účastí cyklistů Nehdy zaviněné cyklisty Nehdy zaviněné cyklisty Nehdy chdců Nehdy chdců dle měsíce a času Místa s jvyšším čtem hd chdců Nehdy zaviněné chdci Nehdy na přechdech pr chdce Časvé rzlţení hd Nehdy dle d v týdnu Nehdy dle hdiny Místa a úseky s jvyšším čtem hd Místa s jvyšším čtem hd Úseky s jvyšším čtem hd Nehdvst v České republice a na území jedntlivých krajů Nehdvst na území MČ Praha Přílhy... Přílha 1 Přehled hd s usmrcením... 5 Přílha 2 Přehled hd s účastí chdce... 9 Přílha 3 Přehled hd dle příčiny

3 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Základní údaje hdách na území hl. m. Prahy 1.1. Prvnání základních ukazatelů V rce 2013 šetřili licisté na území hl. m. Prahy celkem dpravních hd. Při těcht hdách byl 29 sb usmrcen 1, 228 sb byl těžce zraněn a byl zraněn lehce. Plicisté dhadli hmtnu škdu vzniklu při hdách na 1,13 mld. Kč. Prvnáním základních ukazatelů dpravních hd zjišťujeme: nárůst v kategrii: čet dpravních hd 798 hd tj.,5 % čet usmrcených sb 3 sby tj. 11,5 % čet lehce zraněných sb 7 sb tj. 5,3 % dhad hmtné škdy 8,6 mil. Kč tj.,5 % kles v kategrii: čet těţce zraněných sb 8 sb tj. 3, % Pčet dpravních hd je na území hl. m. Prahy 5. jniţší za sledních 16 let, jvíce hd byl v rce 1999 ( 192 hd), jméně v rce 2009 ( hd), čet usmrcených sb je druhý jniţší v histrii a třetí d hranicí 30 sb za rk (prvé v rce sb stejně jak v rce 2013, druhé v rce sb). Z rvnání četnsti základních ukazatelů vyplývá, ţe licisté v Praze v průměru kaţdých 28 minut šetřili hdu, kaţdých,1 hdiny byl při hdě lehce zraněn člvěk a kaţdých 38, hdin byl zraněn těžce. V průměru kaţdých 12 dní dšl při hdě k usmrcení (přesně 12,59). Dpravní hdy a jejich následky; čet hd Usmrcen sb Těžce zraněn sb Lehce zraněn sb škda v Kč Dpravní hdy a jejich následky; 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl tj. v % čet hd ,5% usmrcen sb ,5% těţce zraněn sb ,% lehce zraněn sb ,3% hmtná škda ,5% 1 Pr statistické účely se za usmrcenu sbu vaţuje sba, která zemřela dpravní hdy b jzději d 2 hdin hdě v mcnici. 3

4 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Pčet hd a usmrcených sb; , INDEX - rk 1999 = 0% čet hd usmrcené sby

5 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Vývj hdvsti v Praze; čet hd 5

6 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Vývj usmrcených sb v Praze; usmrcen sb 6

7 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 K jvyššímu čtu dpravních hd dšl, stejně jak v letech 2011 a 2012 v měsíci říjnu (1 916 hd, tj.,3 % z celkvéh čtu hd), jméně hd zpracvávali licisté v měsíci srpnu (1 318 hd, tj. 7,1 % hd). Nejvíce sb byl usmrcen při hdách v měsíci červenci (6 sb, 20,7 % z celkvéh čtu usmrcených), ţádná sba zemřela při hdách v měsících září a prsinci. 8 6 Usmrcené sby dle měsíců; 2013 rvnání s rkem Pčet hd a usmrcených sb - měsících; 2013 hd tj. usmrcen sb tj. leden ,5% 1 3,% únr ,5% 2 6,9% březen ,7% 5 17,2% duben ,% 13,8% květen ,1% 3,3% červen ,3% 1 3,% červec ,3% 6 20,7% srpen ,1% 3,3% září ,7% 0 0,0% říjen 1 916,3% 1 3,% listpad ,5% 3,3% prsic ,6% 0 0,0%

8 8 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

9 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek V rce 2013 dšl na území hlavníh města Prahy k 71 hdě, kdy byl účastník d vlivem alkhlu. Při těcht hdách byla usmrcena 1 sba. Ve srvnání s rkem 2012 eviduje licie 9 hd méně. Pčet usmrcených sb je stejný jak v lňském rce. Plicisté dále při 21 hdách zjistili, ţe je pachatel d vlivem drg a jednu byl pachatel hdy d vlivem alkhlu a drg sučasně Pčet hd d vlivem alkhlu; Praha Pčet hd zaviněných d vlivem alkhlu, hd Usmrcen Těžce zraněn Lehce zraněn čet hd Nehdy d vlivem alkhlu - usmrcené sby; Praha čet usmrcených sb 9

10 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nejvíce hd d vlivem alkhlu zavinili řidiči mtrvých vzidel (07 hd, tj. 86, % z celkvéh čtu hd d vlivem alkhlu), ve 3 případech byl d vlivem alkhlu chdec (tj. 9,1 %), 20 hd eviduje licie u řidičů mtrvéh vzidla (tj.,2 %), 1 hdu d vlivem alkhlu zavinil jiný účastník silničníh prvzu. Oprti rku 2012 zaznamenáváme nárůst v čtu hd d vlivem alkhlu zaviněných mtrvéh vzidla ( 9 hd), kles je v čtu hd zaviněných ( 9 hd) a mtrvéh vzidla ( 8 hd). Největší díl na čtu zaviněných hd mají chdci, kteří d vlivem alkhlu zavinili 16,7 % z celkvéh čtu hd zaviněných chdci, Nehdy dle - d vlivem alkhlu ; čet hd díl na čtu zaviněných hd Řidičem mtrvéh vzidla 07 2,3% Řidičem mtrvéh vzidla 20 16,3% z th dětmi 0 0,0% Chdcem 3 16,7% z th dětmi 0 0,0% Jiným účastníkem 1 3,3% Závadu kmunikace 0 0,0% Technicku závadu vzidla 0 0,0% Lesní zvěří, dmácím zvířetem 0 0,0% Jiné 0 0,0% Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti 11 1,0 Nesprávný způsb jízdy ,0 Celkem ve 16 případech byl u řidiče zjištěn mnţství alkhlu d 1 alkhlu v dechu (krvi), ve 32 případech naměřili licisté řidiči hdě nad 1. Při jedné hdě byl řidič sučasně d vlivem alkhlu a drg. Při hdách, kdy byl řidiči naměřen méně ţ jedna prmile alkhlu v dechu, byla usmrcena ţádná sba, při hdách s alkhlem nad 1 byla usmrcena jedna sba. Alkhl a drgy u hdy; 2013 (rvnání s rkem 2012) 2012 usmrcen sb 2013 usmrcen sb Alkhl d Alkhl nad Alkhl a drgy Drgy Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek; 2013 Největší čet hd d vlivem alkhlu zavinili řidiči mtrvých vzidel z příčiny správný způsb jízdy (390 hd, cţ představuje 3,3 % z hd zaviněných řidiči správným způsbem jízdy), při dání přednsti byl d vlivem alkhlu 11 řidičů, 6 řidičů zavinil d vlivem alkhlu hdu přiměřenu rychlstí. Alkhl d 1 30% Alkhl nad 1 66% Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) 2013 díl na čtu hd Nepřiměřená rychlst 6 0,5% Nesprávné předjíţdění 0 0,0% Nedání přednsti 11 0,2% Nesprávný způsb jízdy 390 3,3% Drgy % Alkhl a drgy 0% Alkhl d 1 Alkhl nad 1 Alkhl a drgy Drgy

11 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy dle druhu Nejvíce dpravních hd v rce 2013 knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem (celkem hd, tj. 53, % z celkvéh čtu všech hd). Při hdách knčících sráţku s jeducím klejvým vzidlem byl usmrcen 6 sb (20,7 % z celkvéh čtu všech usmrcených sb). Následují hdy knčící sráţku se zaparkvaným, dstaveným vzidlem ( 898 hd), hdy knčící sráţku s pevnu překáţku (2 029 hd, 5 usmrcených sb) a hdy knčící sráţku s (60 hd, 17 usmrcených sb). Ačkliv hd knčících srážku s byl uze 3, % z celkvéh čtu všech hd, usmrcen byl 58,6 % z celkvéh čtu usmrcených sb. Nehdy dle druhu; Praha 2013 jeducím klejvým vzidlem 53% vzidlem zaparkvaným, dstaveným 26% Druh hdy, 2013; rvnání s rkem rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,5 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , ,6 z th s dětmi ,6 lesní zvěří ,8 dmácím zvířetem ,3 vlakem ,0 í , havárie ,5 jiný druh hdy ,5 jiný druh hdy 2% havárie 1% í 2% vlakem 0% dmácím zvířetem 0% % lesní zvěří 1% pevnu překáţku 11% Nárůst v čtu usmrcených sb zaznamenáváme u hd knčících sráţku s ( 5 usmrcených, tj. 1,7 %) a dstáváme se tak na úrveň rku 2011, kdy byl při hdách s usmrcen rvněţ 17 sb. Pkles v čtu usmrcených je pak u hd knčících sráţku s jeducím klejvým vzidlem ( 2 sby, tj. 25 %). 11

12 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Druh hdy - usmrcené sby ; rvnání s rkem rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,0 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , ,7 z th dětmi lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,0 jiný druh hdy ,0 Usmrcené sby dle druhu hdy; Praha % pevnu překáţku 17% jeducím klejvým vzidlem 21% í 3% 12

13 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy dle Stejně jak v předchzích letech zavinili jvíce dpravních hd řidiči mtrvých vzidel. Při hdách zaviněných řidiči mtrvých vzidel byl usmrcen 22 sb, cţ ve srvnání s rkem 2012 představuje nárůst čtu hd 75, tj., %, a nárůst usmrcených sb 1 sbu, tj.,8 %. Mezirčně zaznamenáváme: kles u dpravních hd zaviněných: 21 hd tj. 7,6 % dítětem 25 hd tj. 1,7 % technicku závadu vzidla hdy tj.,9 % nárůst u dpravních hd zaviněných: závadu kmunikace 19 hd tj. 5,6 % mtrvéh vzidla 75 hd tj., % mt. vzidla 25 hd tj. 25,5 % mt. vzidla dítětem 1 hdu tj. 16,7 % lesní zvěří, dmácím zvířetem 16 hd tj. 13,2 % ( 1 usmrcenu sbu, tj.,8 %). Pkles usmrcených sb je u hd z jinéh ( 1 usmrcenu sbu, tj. 50 %) Nehdy dle - Usmrcené sby ; rvnání s rkem rzdíl tj. v % Řidičem mtrvéh vzidla ,8 Řidičem mtrvéh vzidla ,0 z th dětmi ,0 Chdcem ,0 z th dětmi ,0 Jiným účastníkem ,0 Závadu kmunikace ,0 Technicku závadu vzidla ,0 Lesní zvěří, dmácím zvířetem ,0 Jiné ,0 Nehdy dle, 2013; rvnání s rkem rzdíl tj. v % Řidičem mtrvéh vzidla , Řidičem mtrvéh vzidla ,5 z th dětmi ,7 Chdcem ,6 z th dětmi ,7 Jiným účastníkem ,1 Závadu kmunikace ,6 Technicku závadu vzidla ,9 Lesní zvěří, dmácím zvířetem ,2 Jiné ,1 Nárůst v čtu usmrcených sb evidujeme u hd zaviněných ( 3 usmrcené, tj. 0 %) a u hd zaviněných mtrvéh vzidla 13

14 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nehdy dle ; mtrvéh vzidla mtrvéh vzidla celkem děti celkem děti celkem hd ,0 0,0 80,0 60,0 0,0 20,0 Nehdy dle příčin; , INDEX - rk 2000 = 0 % 0, mtrvéh vzidla mtrvéh vzidla - dětmi mtrvéh vzidla - dětmi hd celkem 1

15 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné mtrvéh vzidla Řidiči mtrvých vzidel zavinili celkem dpravních hd, při kterých byl 22 sb usmrcen, 17 sb byl zraněn těţce a sb byl zraněn lehce. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme nárůst v čtu dpravních hd zaviněných mtrvéh vzidla 75 hd, tj., %, vyšší je i čet usmrcených sb a t jednu usmrcenu sbu, tj.,8 % Hlavní příčiny hd řidičů mtrvých vzidel Největší čet hd zavinili řidiči mtrvých vzidel z příčiny správný způsb jízdy (celkem hd, tj. 66,1 % z celkvéh čtu hd zaviněných řidiči mtrvých vzidel). Následují hdy zaviněné dáním přednsti ( 70 hd, tj. 26,5 % hd), přiměřenu rychlstí (1 223 hd, tj. 6,8 % hd) a správným předjíţděním (92 hd, tj. 0,5 % hd). Mezirčně dšl k nárůstu hd u všech příčin, jvětší prcentuální nárůst evidujeme u hd zaviněných správným předjíţděním, 7 %. Nehdy dle příčin (jen řidiči mt.vzidel) , rvnání s rkem rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst , Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti ,0 Nesprávný způsb jízdy ,6 Nejbezpečnější byly v rce 2013 hdy zaviněné přiměřenu rychlstí, při kterých dšl k usmrcení při kaţdé 203. hdě, následují hdy zaviněné dáním přednsti (člvěk zemřel při kaţdé 7. hdě) a správným způsbem jízdy (člvěk byl usmrcen při kaţdé hdě). Nehdy dle příčin a usmrcení (jen řidiči mtrvých vzidel), díl na celkvém čtu hd usmrcených sb čet hd na 1 usmrcenu sbu Nepřiměřená rychlst ,8 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti 70 7,0 Nesprávný způsb jízdy ,6 Nehdy dle příčin a usmrcení (jen řidiči mt.vzidel), díl na celkvém čtu hd díl na celkvém čtu hd usmrcených sb díl na celkvém čtu usmrcených Nepřiměřená rychlst ,8 6 27,3 Nesprávné předjíţdění 92 0,5 0 0,0 Nedání přednsti 70 26,5 5,5 Nesprávný způsb jízdy ,1 7 31,8 Usmrcených sb byl jvíce u hd zaviněných dáním přednsti ( usmrcených), následují hdy zaviněné správným způsbem jízdy 7 usmrcených) a přiměřenu rychlstí (5 usmrcených sb). Nehdy dle příčin (jen řidiči mt.vzidel), usmrcené sby ; rvnání s rkem rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti ,1 Nesprávný způsb jízdy ,0 15

16 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Mezi jčastější příčiny dpravních hd patří jiný druh správné jízdy (3 86 hd), následují příčiny (ddrţení bezpečné vzdálensti za vzidlem (3 285 hd) b věnvání se řízení vzidla (2 522 hd). Nejčastější příčiny jsu ttţné jak v rce jčastějších příčin hd; Praha 2013 hd 1. jiný druh správné jízdy ddrţení bezpečné vzdálensti za vzidlem řidič se plně věnval řízení vzidla dání přednsti při přejíţdění z pruhu d pruhu správné táčení b cuvání dání přednsti prti příkazu DZ "Dej přednst" přizpůsbení rychlsti stavu vzvky dání přednsti při táčení b cuvání dání přednsti při dbčvání vlev 566. vyhýbání bez dstatečné bční vůle Nehdy řidičů mtrvých vzidel d vlivem alkhlu Pd vlivem alkhlu spáchali řidiči mtrvých vzidel v rce dpravních hd, cţ představuje 86, % z celkvéh čtu hd d vlivem alkhlu. Nejvíce hd d vlivem alkhlu zavinili řidiči mtrvých vzidel z příčiny správný způsb jízdy (390 hd). Mezirčně zaznamenáváme kles u hd zaviněných d vlivem alkhlu z příčiny správné předjíţdění a správný způsb jízdy. Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) 2013 díl na čtu hd Nepřiměřená rychlst 6 0,5% Nesprávné předjíţdění 0 0,0% Nedání přednsti 11 0,2% Nesprávný způsb jízdy 390 3,3% Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti 11 1,0 Nesprávný způsb jízdy , Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle věku Největší čet hd zavinili řidiči mtrvých vzidel ve věku d 30 d 39 let (3 935 hd, tj. 22 % z celkvéh čtu hd zaviněných řidiči mtrvých vzidel). Nárůst čtu hd je jvyšší u hd zaviněných řidiči d 0 d 9 let ( 21 hd), další nárůst evidujeme u hd zaviněných řidiči d 50 d 59 let ( 115 hd), u řidičů ve věku nad 70 let ( 73 hd). Napak kles zaznamenáváme u hd, které zavinili řidiči ve věku d 18 d 20 let ( 1 hdu) a řidiči ve věku d 30 d 39 let ( 5 hd). Nehdy dle věku řidiče; 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl tj. v % Celkem zaviněn mtrvéh vzidla , Nezjištěn , D 17 let , let , let , let , let ,1 0-9 let , let , let , let ,8 Nad 70 let ,1 16

17 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nad 70 let 2% d 17 let 0% let 2% Nehdy dle věku řidiče (mtrvá vzidla); let 3% Nezjištěn 23% 60-6 let % 21-2 let 7% let 11% let % 0-9 let 16% let 22% Druh vzidla; 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl tj. v % mped ,3 malý mtcykl (d 50 ccm) ,5 mtcykl (včetně sidecaru, skútru ad.) ,9 autmbil bez přívěsu ,5 autmbil s přívěsem ,6 nákladní autmbil (včetně multikáry ad.) ,5 nákladní autmbil s přívěsem ,1 nákladní autmbil s návěsem ,0 autbus ,0 traktr (i s přívěsem) , ,1 jiné mt ,0 jízdní kl ,2 vlak ,0 zjištěn, řidič ujel ,9 Nezjištěn D 17 let let 21-2 let let let 0-9 let let Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle druhu vzidla Stejně jak v lňském rce zavinili jvíce hd řidiči ch autmbilů. Při celkem hdách byl usmrcen 18 sb, 12 sb byl zraněn těţce a byl zraněn lehce. U hd zaviněných řidiči ch autmbilů zaznamenáváme mezirčně nárůst 512 hd, tj.,5 %, nárůst zaznamenáváme i v čtu usmrcených sb ( 1 sbu, tj. 5,9 %). Nejvyšší nárůst hd zaznamenáváme u hd zaviněných řidiči traktrů ( 50 %), ch autmbilů s přívěsem ( 38,6 %), jízdních kl ( 35,2 %) a mtcyklů ( 16,9 %). Napak kles evidujeme u hd zaviněných řidiči malých mtcyklů ( 5,5 %), mpedů ( 1,3 %) a í ( 7,1 %). 17

18 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nehdy dle vzidla a hlavních příčin, 2013 čet hd přiměř. rychlst správné předjíždění Příčiny dání přednsti správný způsb jízdy mped malý mtcykl (d 50 ccm) d vlivem A mtcykl autmbil autmbil s přívěsem nákladní nákladní s přívěsem nákladní s návěsem autbus traktr jiné mtrvé jízdní kl zjištěn, řidič ujel Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle rku výrby vzidla Nejvíce hd v rce 2013 zavinili řidiči vzidel vyrbených v rce 2008 (celkem hd), následují hdy řidičů vzidel vyrbených v rce 2011 (1 26 hd), v rce 2012 (1 256 hd) a v rce 20 (1 20 hd). Nehdy dle rku výrby vzidla (); rzdíl Nehdy dle rku výrby vzidla (); rzdíl

19 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle charakteru vzidla Celkem hd zavinili řidiči sukrmých vzidel, vyuţívaných k výdělečné činnsti (1 usmrcených sb), hd zavinili řidiči s vzidlem sukrmé rganizace (dnikatel, s. r.., atd.) (6 usmrcených sb). Mezirční nárůst zaznamenáváme u hd sukrmých vzidel, vyuţívaných k výdělečné činnsti a vzidel sukrmých rganizací. Napak kles hd je u vzidel sukrmých, vyuţívaných k výdělečné činnsti a vzidel městské hrmadné dpravy. Charakter vzidla; 2013 hd rzdíl Usmrcen sb rzdíl zjištěn sukrmé, vyuţívané k výdělečné činnsti sukrmé, vyuţívané k výdělečné činnsti sukrmá rganizace (dnikatel, s.r.., atd.) veřejná hrmadná dprava městská hrmadná dprava mezinárdní kaminvá dprava TAXI státní dnik, státní rganizace registrván mim území ČR zastupitelský úřad ministerstv vnitra Plicie ČR městská, becní licie sukrmé bezpečnstní agentury ministerstv brany jiné dcizení, právněně uţívané Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle tvární značky Řidiči vzidel tvární značky Škda zavinili celkem hd, následují řidiči vzidel Vlkswagen (1 08 hd), Frd (1 166 hd) a Mercedes (96 hd). Nehdy dle výrbní značky vzidla ; Praha 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl Škda Vlkswagen Frd Mercedes Renault Peuget Opel Ivec Tyta Fiat Vlv Hyundai Nissan Hnda Mazda Seat Man Kia Karsa DAF

20 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy řidičů mtcyklů V rce 2013 dšl na území hlavníh města Prahy k 12 hdám, na kterých měli účast řidiči mtcyklů 2. Při těcht hdách byly sby usmrceny, sb byl zraněn těţce a 228 lehce. Oprti rku 2012 zaznamenáváme nárůst v čtu hd za účasti řidičů mtcyklů 31, tj. 8,1 %. Nárůst je i v následcích hd řidičů mtcyklů a t u usmrcených sb 1 sbu, tj. 33,3 %, u těţce zraněných sb sby, tj. % a u lehce zraněných sb 0 tj. 21,3 %. Celkem 306 dpravních hd s účastí mtcyklu knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem, 15 hd knčil sráţku s pevnu překáţku, 12 sráţku s. Ve 0 případech řidič mtcyklu havarval. Mtcykl - druh hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,3 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , , lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,1 jiný druh hdy ,1 Mtcykl - druh hdy, usmrcené sby 2013, rvnání rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,3 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , ,0 lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,0 jiný druh hdy ,0 Nejvíce hd, na kterých měli řidiči mtcyklů účast, byl zaviněn dáním přednsti (190 hd), následují příčiny správný způsb jízdy (130 hd) a přiměřená rychlst (58 hd). Usmrcených sb byl při hdách mtcyklů jvíce z příčiny dání přednsti (2 usmrcené sby), jedna sba zemřela při hdách zaviněných přiměřenu rychlstí a správným způsbem jízdy. Mtcykl - příčina hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % zaviněná , přiměřená rychlst ,7 správné předjíţdění ,0 dání přednsti ,7 správný způsb jízdy ,3 technická závada ,0 2 za mtcykl je vaţván i malý mtcykl (d 50 ccm) a mped 20

21 21 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

22 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné řidiči mtcyklů Ze 12 hd, na kterých měli účast řidiči mtcyklů, jich celkem 172 zavinili sami řidiči mtcyklů. Při hdách zaviněných řidiči mtcyklů byla jedna sba usmrcena, 15 sb byl zraněn těţce a 3 lehce. Srvnáním s rkem 2012 zjišťujeme nárůst jak v čtu dpravních hd zaviněných řidiči mtcyklů ( 25, tj. 17 %, tak i v následcích, u usmrcených sb 1 sbu, a u lehce zraněných sb 30 sb, kles evidujeme v čtu těţce zraněných 2 sby. Nehdy, které zavinili řidiči mtcyklů, knčily v 98 případech sráţku s jeducím klejvým vzidlem, ve 1 případech sráţku s pevnu překáţku, v 6 případech sráţku se zaparkvaným, dstaveným vzidlem a sráţku s, při 38 hdách řidič mtcyklu havarval. Mtcykl (viník hdy) - druh hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % Nejčastější příčinu hd, které zavinili řidiči mtcyklů, byl správný způsb jízdy (87 hd), dalšími jsu přiměřená rychlst (57 hd), dání přednsti (15 hd) a správné předjíţdění (13 hd). Mtcykl (viník hdy) - příčina hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % přiměřená rychlst ,7 správné předjíţdění ,0 dání přednsti ,8 správný způsb jízdy ,3 Celkem při 2 hdách byl viník řidič mtcyklu d vlivem alkhlu a jednu d vlivem drg. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme kles hd zaviněných mtcyklu d vlivem alkhlu 5 hd, tj. 71, %. Jednu licisté naměřili řidiči mtcyklu hdntu d 0,8 d 1,0 alkhlu v dechu a jednu nad 1,5 alkhlu v dechu. jeducím klejvým vzidlem ,0 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,3 pevnu překáţku , ,3 lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,6 jiný druh hdy 6 66,7 22

23 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné řidiči mtrvých vzidel Řidiči mtrvých vzidel zavinili v rce dpravních hd, při kterých byla ţádná sba usmrcena, 15 sb byl zraněn těţce a 91 lehce. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme nárůst dpravních hd zaviněných mtrvéh vzidla 25 hd, tj. 25,5 %, stejně jak v lňském rce zemřela ţádná sba, čet těţce zraněných je vyšší sb, tj. 200 %, vyšší je i čet lehce zraněných ( 2 sb, tj. 35,8 %). Řidiči mtrvých vzidel děti zavinily 7 dpravních hd (nárůst 1 hdu, tj. 16,7 %), ţádná sba byla usmrcena (stejně jak v rce 2012), 1 sba byla těţce zraněna (nárůst 1 sbu), sby byly lehce zraněny (stejně jak v rce 2012) Nehdy s účastí cyklistů, Praha; Nehdy s účastí cyklistů V rce 2013 dšl na území hl. m. Prahy celkem k 206 hdám, na kterých měli účast cyklisté. Při těcht hdách byla ţádná sba usmrcena, 20 sb byl zraněn těţce a 158 lehce. Oprti rku 2012 evidujeme nárůst dpravních hd za účasti cyklisty 27 hd, tj. 15,1 % čet hd Nehdy s účastí cyklistů; hd Nejčastější příčinu hd s účastí cyklistů byl správný způsb jízdy (3 hd), následují příčiny dání přednsti (66 hd), přiměřená rychlst (23 hd), zaviněné ( hd) a správné předjíţdění ( hdy). Příčiny hd cyklistů; (bez hledu na hdy) zaviněné dání přednsti přiměřená rychlst správné předjíţdění správný způsb jízdy

24 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Celkem 121 hd s účastí cyklisty knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem (tj. 58,7 % z celkvéh čtu hd cyklistů), 16 hd knčil sráţku s (7,8 %), ve 25 případech cyklista havarval. Nehdy s účastí cyklistů dle druhu; 2013 hd tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,7 e zaparkvaným dstaveným vzidlem 1,9 pevnu překáţku 9, 16 7,8 havárie 25 12,1 dmácím zvířetem 0 0,0 í 1 0,5 jiný druh hdy 30 1, Nehdy zaviněné cyklisty Cyklisté zavinili celkem 116 hd, při těcht hdách byla ţádná sba usmrcena, 1 sb byl těţce zraněn a 91 sb byl zraněn lehce. Nehdy zaviněné cyklisty; rvnání zaviněn hd čet usmrcených sb Nehdy zaviněné cyklisty; rvnání zaviněn hd čet usmrcených sb Nehdy zaviněné cyklisty; Nehdy zaviněné 2

25 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nejvíce hd zaviněných cyklistu byl z příčiny správný způsb jízdy (75 hd). Následují příčiny přiměřená rychlst, dání přednsti a správné předjíţdění. Příčiny hd zaviněných cyklisty; tj. v % z celkvéh čtu dání přednsti 17 1,7 přiměřená rychlst 23 19,8 správné předjíţdění 1 0,9 správný způsb jízdy 75 6,7 Celkem 8 hd zaviněných cyklisty knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem, 25 hd knčil havárií, hd sráţku s a 9 sráţku s pevnu překáţku Nehdy zaviněné cyklisty Nehd, které cyklista zavinil, byl v rce 2013 celkem 90. Při těcht hdách byla ţádná sba usmrcena, 6 sb byl těţce zraněn a 67 sb byl zraněn lehce. Nejvíce hd, ve kterých byl cyklista škzeným, zavinili statní účastníci z příčiny dání přednsti (9 hd). 81 zavinili řidiči mtrvých vzidel, 6 hd zavinili chdci. Příčiny hd zaviněných cyklisty; tj. v % z celkvéh čtu dání přednsti 9 5, přiměřená rychlst 0 0,0 správné předjíţdění 3 3,3 správný způsb jízdy 29 32,2 zaviněné 11,1 Nehdy zaviněné cyklisty dle druhu; 2013 hd tj. v % jeducím klejvým vzidlem 8 1, e zaparkvaným dstaveným vzidlem 3, pevnu překáţku 9 7,8 8,6 havárie 25 21,6 dmácím zvířetem 0 0,0 í 1 0,9 jiný druh hdy 19 16, 20 cyklistů pachatelů dpravní hdy byl v rce 2013 d vlivem alkhlu. Oprti rku 2012 je t 9 cyklistů více, tj. 81,8 %. Ve 5 případech byla cyklistvi měřena hdnta d 1,0, při 15 hdách byla naměřená hdnta vyšší ţ 1,0. Nehdy zaviněné cyklisty dle druhu; 2013 hd tj. v % jeducím klejvým vzidlem 73 81,1 e zaparkvaným dstaveným vzidlem 0 0,0 pevnu překáţku 0 0,0 6 6,7 havárie 0 0,0 dmácím zvířetem 0 0,0 í 0 0,0 jiný druh hdy 11 12,2 Nejvíce hd zavinili cyklisté i (celkem 90 hd), 18 hd zavinily ţeny, 6 hd chlapci (d 15 let) a 2 hdy dívka (d 15 let). U 63 hd zaviněných cyklisty měl cyklista upevněnu chrannu přilbu (následky: 0 usmrcených, 6 těţce zraněných sb, 0 - lehce zraněných sb), u 53 hd, kdy cyklista měl chrannu přilbu, byl 8 sb zraněn těţce a 51 lehce. 25

26 26 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

27 27 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

28 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy chdců V rce 2013 dšl na území hlavníh města Prahy celkem k 60 hdám, které knčily sráţku s. Při těcht hdách byl usmrcen 17 sb, 119 byl těţce zraněn a 82 byl zraněn lehce. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme: nárůst v čtu: dpravních hd hd tj. 1,6 % usmrcených sb 5 sb tj. 1,7 % kles v čtu: těţce zraněných sb 7 sb tj. 5,6 % lehce zraněných sb 5 sb tj. 1,0 % Nehdy chdců; hd usmrcen sb ,0 0,0 80,0 60,0 0,0 20,0 0,0 Nehdy chdců; ; INDEX - rk 2001 = 0 % hd usmrcen sb Ve 20 případech byl příčinu střetu vzidla a chdce dání přednsti (z th 221 hd byl zaviněn dáním přednsti vyznačeném ), 137 hd byl zaviněn z příčiny správný způsb jízdy, 6 hd zavinili řidiči přiměřenu rychlstí a ve 257 případech byla hda zaviněna. 28

29 29 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

30 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Z hd knčících sráţku s jich celkem 96 knčil sráţku s dítětem. V tét kategrii evidujeme mezirční nárůst hd (tj. 11,6 %). Při hdách chdců dětí byla usmrcena jedna sba, 16 dětí byl zraněn těţce (nárůst 2 sby, tj. 1,3 %) a 83 dětí byl zraněn lehce (nárůst 13 sb, tj. 18,6 %). 250 Vývj hdvsti chdců - dětí; Praha Nehdy chdců - dětí, hd usmrcen sb čet hd 30

31 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy chdců dle měsíce a času K jvětšímu čtu dpravních hd za účasti chdců dšl v měsíci listpadu (86 hd), jméně jich licisté šetřili v měsíci červenci (3 hd). Nejvíce sb byl usmrcen v měsících březnu, dubnu, červenci a listpadu, kdy byly usmrceny 3 sby, ţádná sba byla usmrcena při hdách chdců v měsíci lednu, květnu, srpnu a prsinci. Nehdy chdců měsících; Praha 2013 hd usmrcen sb těžce zraněn sb lehce zraněn sb leden únr březen duben 3 28 květen červen červec srpen září říjen listpad prsic Nehdy chdců dle hdiny; Praha 2011,2012 a Nejvyšší nápad dpravních hd chdců byl v dbě mezi 17. a 18. hdinu (55 hd), jméně hd byl v dbě mezi 1. a 2. hdinu a. a 5. hdinu ( hdy). Oprti předcházejícím rkům má ranní špička v dbě d 7 d hdin výrazný kles hd mezi hdinu, dlední špička je má zvlnější nástup a vrchlí mezi 17. a 18. hdinu. 31

32 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Místa s jvyšším čtem hd chdců K jvětšímu čtu dpravních hd za účasti chdců dšl na ulici Jana Ţelivskéh mezi ulicemi Biskupcva a Jeseniva (6 hd) a mezi ulicemi Jeseniva a Malešická (5 hd). Mezi další místa, kde dšl v rce 2013 k vyššímu čtu hd chdců, patří Na Příkpě mezi ulicemi Panská a Nekázanka, Tábritská u zastávky MHD Olšanské náměstí a další. Místa hd chdců; 2013 čet hd Jana Ţelivskéh mezi ulicemi Jeseniva a Biskupcva 6 Jana Ţelivskéh mezi ulicemi Jeseniva a Malešická 5 Na Příkpě mezi ulicemi Panská a Nekázanka Tábritská u zastávky MHD "Olšanské náměstí" 3 Ječná u zastávky MHD "Štěpánská" 3 Smetanv nábřeţí - Nvtnéh lávka 3 Plzeňská u zastávky MHD "Hlušičkva" 3 Zálesí - Nad lesním divadlem 3 Vinhradská - Chrudimská 3 Kněvva - Sjvací 3 32

33 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné chdci V rce 2013 chdci zavinili celkem 257 hd, při kterých byl usmrcen 6 sb, 37 sb byl těţce zraněn a 189 byl zraněn lehce. Mezirčně zaznamenáváme kles 21 hd, tj. 7,6 %, u usmrcených sb však evidujeme nárůst 3 sby, tj. 0 %. Z 278 hd, které zavinili chdci, jich 35 zavinily děti (kles 25 hd, tj. 1,7 %). Při hdách zaviněných chdci dětmi byla ţádná sba usmrcena, 5 sb byl těţce zraněn (kles 8 hd) a 29 sb byl zraněn lehce (kles 16 sb). Nehdy zaviněné chdci, Nehd Usmrcen sb Nehdy zaviněné chdci; Praha Největší čet hd zavinili chdci i (121 hd), ţeny zavinily 77 hd, 35 hd zavinily děti (d 15 let). Zvýšení čtu zaviněných hd evidujeme u ţen, sníţení čtu hd je u hd zaviněných i. Kategrie chdce; 2013, rvnání s rkem 2012 hd rzdíl rzdíl v % , ,5 dítě d 15 let ,7 skupina dětí ,0 jiná skupina ,0 33

34 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Kategrie chdce; 2013 Chdci d vlivem alkhlu, Nehd 7% 30% dítě d 15 let 1% skupina dětí 0% jiná skupina 9% dítě d 15 let skupina dětí jiná skupina Při hdách zaviněných chdci byl v 7 případech stav chdce, 92 hd byl zaviněn zrnstí chdce, ve 3 případech byl chdec d vlivem alkhlu a čtyřikrát d vlivem léků b narktik. Stav chdce; 2013, rvnání s rkem rzdíl rzdíl v % zjištěn , ,6 zrnst ,0 d vlivem léků, narktik ,0 d vlivem alkhlu ,3 fyzická indiszice ,1 sebevraţda, kus ,0 invalida ,0 jiný (uvedený) stav , Chdci d vlivem alkhlu; Praha čet hd 3

35 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy na přechdech pr chdce Na vyznačených přechdech pr chdce dšl v rce 2013 k 30 hdám, cţ představuje mezirční nárůst 6 hd. Pčet usmrcených sb při hdách chdců na přechdech pr chdce se zvýšil 5 sb. Nehdy na přechdech pr chdce; hd Praha usmrcen sb Nehdy na přechdech pr chdce; Praha hdy na přechdech 26 hd na přechdech pr chdce zavinili řidiči mtrvých vzidel (80,9 % hd, ke kterým dšl na pr chdce), 58 hd zavinili sami chdci. Nejčetnější příčinu hd na vyznačených přechdech je dání přednsti (22 hd, z th byl 221 hd z příčiny dání přednsti vyznačeném ), 58 hd byl zaviněn, k 21 hdám dšl správným způsbem jízdy a jedna hda byla zaviněna přiměřenu rychlstí. 35

36 36 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

37 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Z příčiny dání přednsti vyznačeném dšl v rce 2013 k 221 hdě, při těcht hdách byl usmrcen 6 sb. U hd zaviněných dáním přednsti vyznačeném evidujeme mezirční nárůst 15 hd a 2 usmrcené sby. Nedání přednsti vyznačeném ; hd Praha usmrcen sb Nehdy zaviněné dáním přednsti vyznačeném ; Praha Usmrcené sby u hd na přechdech; Praha čet hd Usmrcení při hdách na přechdech usmrcení při dání přednsti 37

Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011

Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011 1 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011 Obsah 1. Základní údaje o hodách na území hlavního města Prahy... 3 1.1 Porovnání

Více

Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy

Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy 1 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy 2 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Obsah 1. Základní údaje o hodách na území hlavního

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

PŘEHLED O NEHODOVOSTI

PŘEHLED O NEHODOVOSTI PŘEHLED O NEHODOVOSTI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČESKÉ REPUBLICE za rok 2015 PUBLIKACI VYDALO ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Text a grafy připravil: Ing. Josef

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden říjen 2016 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 18918 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Odbor služby dopravní policie

Odbor služby dopravní policie Odbor služby dopravní policie V roce 2012 šetřila Policie České republiky na území hl. m. Prahy celkem 17 795 dopravních nehod, při kterých bylo 26 osob usmrceno, 236 osob těžce zraněno a 2 009 zraněno

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 Policii České republiky bylo v lednu letošního roku nahlášeno celkem 16 658 na pozemních komunikacích, při kterých bylo 78 osob usmrceno,

Více

INFORMACE. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015

INFORMACE. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015 Policie ČR v roce 2015 šetřila 93 067 nehod, při kterých

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 1 Celkové následky nehod Celkem nehod 84 398 18 593 11 266 3 557 3 121 8 230 4 164 6 701 8 288 4 432 3 314 3 696 3 622 3 788 1 626 Usmrceno 583 29 88 54 43 48 37 55 68 27 35 36 35 20 8 Zraněno

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2010

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2010 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2010 Policie ČR v roce 2010 šetřila 75 522 y, při kterých bylo 753 osob usmrceno, 2 823 osob těžce zraněno a 21 610 osob lehce zraněno. Odhadnutá

Více

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13 Vánční a silvestrvský prvz 2012/13 d 24.12.2012 d 6.1.2013 Není-li napsán čas, pak uvedené termíny platí vždy d zahájení denníh prvzu danéh dne d uknčení denníh prvzu danéh dne. Vážení cestující, předkládáme

Více

Přehled o nehodovosti

Přehled o nehodovosti Přehled o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za Publikaci vydalo ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky Text a grafy připravil: pplk. ing. Josef Tesařík

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2011 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2011 Policie ČR v roce 2011 šetřila 75 137, při kterých bylo 707 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 3 092 osob a 22 519 osob bylo lehce zraněno.

Více

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015 O P E R A Č N Í P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Zimní údržba místních kmunikací, chdníků a parkvišť v Bruntále a v Kunvě na bdbí 2014-2015 Organizace zimní údržby kmunikací, chdníků a parkvišť na bdbí 2014

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2012 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2012 Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404, při kterých bylo 681 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 986 osob a 22 590 osob bylo lehce zraněno.

Více

Improvements to Public Spaces

Improvements to Public Spaces Imprvements t Public Spaces 13. 8. 2010 11.5.5 ZPRÁVA Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 80 Imprvements t Public Spaces Obsah 1 Úvd... 5 2 Obecné návrhy pr zlepšení

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Index - rok 2006 = 100 % Následky dopravních nehod

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 2B PŘEHLED NEHOD PODLE ROKU VÝROBY VOZIDLA VINÍKA Zaviněno řidičem motorového vozidla 7 44 7 8 8 967 2 893 3 43 6 527 3 652 5 66 6 686 3 5 2 265 2 69 3 9 3 63 22 do roku 95 95-96 2 4 2 96-97 39

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody nákladních automobilů a jejich následky 17.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropské databáze...

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost

9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu kód : 32254-14 9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Řidiči, kteří před jízdou pili alkohol zaviňují častěji nehody s následky na zdraví

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích

Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích 2 3 Název prezentace, nadpis prezentace l jméno příjmení Počet usmrcených osob v roce 2012 Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404 nehod, při kterých

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Ú s t e c k ý k r a j

Ú s t e c k ý k r a j Autbusvé stanviště Česká Kamenice Návrh slučení zastávek a rganizace autbusvé dpravy na stanvišti Česká Kamenice, Pražská Krajský úřad Ústeckéh kraje Odbr dpravy a silničníh hspdářství Zpracval: Jan Maxa,

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Ú s t e c k ý k r a j

Ú s t e c k ý k r a j Smluvy závazku veřejné služby (ZVS) ve veřejné linkvé dpravě k zajištění základní dpravní bslužnsti (ZDO) příspěvek v rámci úvdníh semináře Babtie spl. s r.. k řešenému výzkumnému úklu MD ČR, Praha 16.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 1. září 2012 učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 Noční linky č.: 51, 52, 53, 54,

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 29. června 2013 (aktualizováno 3. 6. 2013) učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v rce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Úvd Metdický

Více

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 TABULKOVÁ PŘÍLOHA Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 Nehody_2009_tabulky6.indd 61 24.3.2010 11:35:47 OBSAH TABULKOVÉ PŘÍLOHY TABULKA 1.............................................................................

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vysvětlivky: Časy realizace příslušných dopravních opatření jsou

Více

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje odbor služby dopravní policie B R N O

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje odbor služby dopravní policie B R N O Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje odbor služby dopravní policie B R N O Bezpečnost jízdy, evidence dopravních nehod Zdroj dat: Informačního systému zpracování a evidence

Více