Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013"

Transkript

1

2 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Obsah 1. Základní údaje hdách na území hl. m. Prahy Prvnání základních ukazatelů Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek Nehdy dle druhu Nehdy dle Nehdy zaviněné mtrvéh vzidla Hlavní příčiny hd řidičů mtrvých vzidel Nehdy řidičů mtrvých vzidel d vlivem alkhlu Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle věku Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle druhu vzidla Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle rku výrby vzidla Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle charakteru vzidla Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle tvární značky Nehdy řidičů mtcyklů Nehdy zaviněné řidiči mtcyklů Nehdy zaviněné řidiči mtrvých vzidel Nehdy s účastí cyklistů Nehdy zaviněné cyklisty Nehdy zaviněné cyklisty Nehdy chdců Nehdy chdců dle měsíce a času Místa s jvyšším čtem hd chdců Nehdy zaviněné chdci Nehdy na přechdech pr chdce Časvé rzlţení hd Nehdy dle d v týdnu Nehdy dle hdiny Místa a úseky s jvyšším čtem hd Místa s jvyšším čtem hd Úseky s jvyšším čtem hd Nehdvst v České republice a na území jedntlivých krajů Nehdvst na území MČ Praha Přílhy... Přílha 1 Přehled hd s usmrcením... 5 Přílha 2 Přehled hd s účastí chdce... 9 Přílha 3 Přehled hd dle příčiny

3 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Základní údaje hdách na území hl. m. Prahy 1.1. Prvnání základních ukazatelů V rce 2013 šetřili licisté na území hl. m. Prahy celkem dpravních hd. Při těcht hdách byl 29 sb usmrcen 1, 228 sb byl těžce zraněn a byl zraněn lehce. Plicisté dhadli hmtnu škdu vzniklu při hdách na 1,13 mld. Kč. Prvnáním základních ukazatelů dpravních hd zjišťujeme: nárůst v kategrii: čet dpravních hd 798 hd tj.,5 % čet usmrcených sb 3 sby tj. 11,5 % čet lehce zraněných sb 7 sb tj. 5,3 % dhad hmtné škdy 8,6 mil. Kč tj.,5 % kles v kategrii: čet těţce zraněných sb 8 sb tj. 3, % Pčet dpravních hd je na území hl. m. Prahy 5. jniţší za sledních 16 let, jvíce hd byl v rce 1999 ( 192 hd), jméně v rce 2009 ( hd), čet usmrcených sb je druhý jniţší v histrii a třetí d hranicí 30 sb za rk (prvé v rce sb stejně jak v rce 2013, druhé v rce sb). Z rvnání četnsti základních ukazatelů vyplývá, ţe licisté v Praze v průměru kaţdých 28 minut šetřili hdu, kaţdých,1 hdiny byl při hdě lehce zraněn člvěk a kaţdých 38, hdin byl zraněn těžce. V průměru kaţdých 12 dní dšl při hdě k usmrcení (přesně 12,59). Dpravní hdy a jejich následky; čet hd Usmrcen sb Těžce zraněn sb Lehce zraněn sb škda v Kč Dpravní hdy a jejich následky; 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl tj. v % čet hd ,5% usmrcen sb ,5% těţce zraněn sb ,% lehce zraněn sb ,3% hmtná škda ,5% 1 Pr statistické účely se za usmrcenu sbu vaţuje sba, která zemřela dpravní hdy b jzději d 2 hdin hdě v mcnici. 3

4 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Pčet hd a usmrcených sb; , INDEX - rk 1999 = 0% čet hd usmrcené sby

5 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Vývj hdvsti v Praze; čet hd 5

6 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Vývj usmrcených sb v Praze; usmrcen sb 6

7 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 K jvyššímu čtu dpravních hd dšl, stejně jak v letech 2011 a 2012 v měsíci říjnu (1 916 hd, tj.,3 % z celkvéh čtu hd), jméně hd zpracvávali licisté v měsíci srpnu (1 318 hd, tj. 7,1 % hd). Nejvíce sb byl usmrcen při hdách v měsíci červenci (6 sb, 20,7 % z celkvéh čtu usmrcených), ţádná sba zemřela při hdách v měsících září a prsinci. 8 6 Usmrcené sby dle měsíců; 2013 rvnání s rkem Pčet hd a usmrcených sb - měsících; 2013 hd tj. usmrcen sb tj. leden ,5% 1 3,% únr ,5% 2 6,9% březen ,7% 5 17,2% duben ,% 13,8% květen ,1% 3,3% červen ,3% 1 3,% červec ,3% 6 20,7% srpen ,1% 3,3% září ,7% 0 0,0% říjen 1 916,3% 1 3,% listpad ,5% 3,3% prsic ,6% 0 0,0%

8 8 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

9 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek V rce 2013 dšl na území hlavníh města Prahy k 71 hdě, kdy byl účastník d vlivem alkhlu. Při těcht hdách byla usmrcena 1 sba. Ve srvnání s rkem 2012 eviduje licie 9 hd méně. Pčet usmrcených sb je stejný jak v lňském rce. Plicisté dále při 21 hdách zjistili, ţe je pachatel d vlivem drg a jednu byl pachatel hdy d vlivem alkhlu a drg sučasně Pčet hd d vlivem alkhlu; Praha Pčet hd zaviněných d vlivem alkhlu, hd Usmrcen Těžce zraněn Lehce zraněn čet hd Nehdy d vlivem alkhlu - usmrcené sby; Praha čet usmrcených sb 9

10 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nejvíce hd d vlivem alkhlu zavinili řidiči mtrvých vzidel (07 hd, tj. 86, % z celkvéh čtu hd d vlivem alkhlu), ve 3 případech byl d vlivem alkhlu chdec (tj. 9,1 %), 20 hd eviduje licie u řidičů mtrvéh vzidla (tj.,2 %), 1 hdu d vlivem alkhlu zavinil jiný účastník silničníh prvzu. Oprti rku 2012 zaznamenáváme nárůst v čtu hd d vlivem alkhlu zaviněných mtrvéh vzidla ( 9 hd), kles je v čtu hd zaviněných ( 9 hd) a mtrvéh vzidla ( 8 hd). Největší díl na čtu zaviněných hd mají chdci, kteří d vlivem alkhlu zavinili 16,7 % z celkvéh čtu hd zaviněných chdci, Nehdy dle - d vlivem alkhlu ; čet hd díl na čtu zaviněných hd Řidičem mtrvéh vzidla 07 2,3% Řidičem mtrvéh vzidla 20 16,3% z th dětmi 0 0,0% Chdcem 3 16,7% z th dětmi 0 0,0% Jiným účastníkem 1 3,3% Závadu kmunikace 0 0,0% Technicku závadu vzidla 0 0,0% Lesní zvěří, dmácím zvířetem 0 0,0% Jiné 0 0,0% Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti 11 1,0 Nesprávný způsb jízdy ,0 Celkem ve 16 případech byl u řidiče zjištěn mnţství alkhlu d 1 alkhlu v dechu (krvi), ve 32 případech naměřili licisté řidiči hdě nad 1. Při jedné hdě byl řidič sučasně d vlivem alkhlu a drg. Při hdách, kdy byl řidiči naměřen méně ţ jedna prmile alkhlu v dechu, byla usmrcena ţádná sba, při hdách s alkhlem nad 1 byla usmrcena jedna sba. Alkhl a drgy u hdy; 2013 (rvnání s rkem 2012) 2012 usmrcen sb 2013 usmrcen sb Alkhl d Alkhl nad Alkhl a drgy Drgy Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek; 2013 Největší čet hd d vlivem alkhlu zavinili řidiči mtrvých vzidel z příčiny správný způsb jízdy (390 hd, cţ představuje 3,3 % z hd zaviněných řidiči správným způsbem jízdy), při dání přednsti byl d vlivem alkhlu 11 řidičů, 6 řidičů zavinil d vlivem alkhlu hdu přiměřenu rychlstí. Alkhl d 1 30% Alkhl nad 1 66% Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) 2013 díl na čtu hd Nepřiměřená rychlst 6 0,5% Nesprávné předjíţdění 0 0,0% Nedání přednsti 11 0,2% Nesprávný způsb jízdy 390 3,3% Drgy % Alkhl a drgy 0% Alkhl d 1 Alkhl nad 1 Alkhl a drgy Drgy

11 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy dle druhu Nejvíce dpravních hd v rce 2013 knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem (celkem hd, tj. 53, % z celkvéh čtu všech hd). Při hdách knčících sráţku s jeducím klejvým vzidlem byl usmrcen 6 sb (20,7 % z celkvéh čtu všech usmrcených sb). Následují hdy knčící sráţku se zaparkvaným, dstaveným vzidlem ( 898 hd), hdy knčící sráţku s pevnu překáţku (2 029 hd, 5 usmrcených sb) a hdy knčící sráţku s (60 hd, 17 usmrcených sb). Ačkliv hd knčících srážku s byl uze 3, % z celkvéh čtu všech hd, usmrcen byl 58,6 % z celkvéh čtu usmrcených sb. Nehdy dle druhu; Praha 2013 jeducím klejvým vzidlem 53% vzidlem zaparkvaným, dstaveným 26% Druh hdy, 2013; rvnání s rkem rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,5 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , ,6 z th s dětmi ,6 lesní zvěří ,8 dmácím zvířetem ,3 vlakem ,0 í , havárie ,5 jiný druh hdy ,5 jiný druh hdy 2% havárie 1% í 2% vlakem 0% dmácím zvířetem 0% % lesní zvěří 1% pevnu překáţku 11% Nárůst v čtu usmrcených sb zaznamenáváme u hd knčících sráţku s ( 5 usmrcených, tj. 1,7 %) a dstáváme se tak na úrveň rku 2011, kdy byl při hdách s usmrcen rvněţ 17 sb. Pkles v čtu usmrcených je pak u hd knčících sráţku s jeducím klejvým vzidlem ( 2 sby, tj. 25 %). 11

12 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Druh hdy - usmrcené sby ; rvnání s rkem rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,0 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , ,7 z th dětmi lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,0 jiný druh hdy ,0 Usmrcené sby dle druhu hdy; Praha % pevnu překáţku 17% jeducím klejvým vzidlem 21% í 3% 12

13 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy dle Stejně jak v předchzích letech zavinili jvíce dpravních hd řidiči mtrvých vzidel. Při hdách zaviněných řidiči mtrvých vzidel byl usmrcen 22 sb, cţ ve srvnání s rkem 2012 představuje nárůst čtu hd 75, tj., %, a nárůst usmrcených sb 1 sbu, tj.,8 %. Mezirčně zaznamenáváme: kles u dpravních hd zaviněných: 21 hd tj. 7,6 % dítětem 25 hd tj. 1,7 % technicku závadu vzidla hdy tj.,9 % nárůst u dpravních hd zaviněných: závadu kmunikace 19 hd tj. 5,6 % mtrvéh vzidla 75 hd tj., % mt. vzidla 25 hd tj. 25,5 % mt. vzidla dítětem 1 hdu tj. 16,7 % lesní zvěří, dmácím zvířetem 16 hd tj. 13,2 % ( 1 usmrcenu sbu, tj.,8 %). Pkles usmrcených sb je u hd z jinéh ( 1 usmrcenu sbu, tj. 50 %) Nehdy dle - Usmrcené sby ; rvnání s rkem rzdíl tj. v % Řidičem mtrvéh vzidla ,8 Řidičem mtrvéh vzidla ,0 z th dětmi ,0 Chdcem ,0 z th dětmi ,0 Jiným účastníkem ,0 Závadu kmunikace ,0 Technicku závadu vzidla ,0 Lesní zvěří, dmácím zvířetem ,0 Jiné ,0 Nehdy dle, 2013; rvnání s rkem rzdíl tj. v % Řidičem mtrvéh vzidla , Řidičem mtrvéh vzidla ,5 z th dětmi ,7 Chdcem ,6 z th dětmi ,7 Jiným účastníkem ,1 Závadu kmunikace ,6 Technicku závadu vzidla ,9 Lesní zvěří, dmácím zvířetem ,2 Jiné ,1 Nárůst v čtu usmrcených sb evidujeme u hd zaviněných ( 3 usmrcené, tj. 0 %) a u hd zaviněných mtrvéh vzidla 13

14 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nehdy dle ; mtrvéh vzidla mtrvéh vzidla celkem děti celkem děti celkem hd ,0 0,0 80,0 60,0 0,0 20,0 Nehdy dle příčin; , INDEX - rk 2000 = 0 % 0, mtrvéh vzidla mtrvéh vzidla - dětmi mtrvéh vzidla - dětmi hd celkem 1

15 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné mtrvéh vzidla Řidiči mtrvých vzidel zavinili celkem dpravních hd, při kterých byl 22 sb usmrcen, 17 sb byl zraněn těţce a sb byl zraněn lehce. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme nárůst v čtu dpravních hd zaviněných mtrvéh vzidla 75 hd, tj., %, vyšší je i čet usmrcených sb a t jednu usmrcenu sbu, tj.,8 % Hlavní příčiny hd řidičů mtrvých vzidel Největší čet hd zavinili řidiči mtrvých vzidel z příčiny správný způsb jízdy (celkem hd, tj. 66,1 % z celkvéh čtu hd zaviněných řidiči mtrvých vzidel). Následují hdy zaviněné dáním přednsti ( 70 hd, tj. 26,5 % hd), přiměřenu rychlstí (1 223 hd, tj. 6,8 % hd) a správným předjíţděním (92 hd, tj. 0,5 % hd). Mezirčně dšl k nárůstu hd u všech příčin, jvětší prcentuální nárůst evidujeme u hd zaviněných správným předjíţděním, 7 %. Nehdy dle příčin (jen řidiči mt.vzidel) , rvnání s rkem rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst , Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti ,0 Nesprávný způsb jízdy ,6 Nejbezpečnější byly v rce 2013 hdy zaviněné přiměřenu rychlstí, při kterých dšl k usmrcení při kaţdé 203. hdě, následují hdy zaviněné dáním přednsti (člvěk zemřel při kaţdé 7. hdě) a správným způsbem jízdy (člvěk byl usmrcen při kaţdé hdě). Nehdy dle příčin a usmrcení (jen řidiči mtrvých vzidel), díl na celkvém čtu hd usmrcených sb čet hd na 1 usmrcenu sbu Nepřiměřená rychlst ,8 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti 70 7,0 Nesprávný způsb jízdy ,6 Nehdy dle příčin a usmrcení (jen řidiči mt.vzidel), díl na celkvém čtu hd díl na celkvém čtu hd usmrcených sb díl na celkvém čtu usmrcených Nepřiměřená rychlst ,8 6 27,3 Nesprávné předjíţdění 92 0,5 0 0,0 Nedání přednsti 70 26,5 5,5 Nesprávný způsb jízdy ,1 7 31,8 Usmrcených sb byl jvíce u hd zaviněných dáním přednsti ( usmrcených), následují hdy zaviněné správným způsbem jízdy 7 usmrcených) a přiměřenu rychlstí (5 usmrcených sb). Nehdy dle příčin (jen řidiči mt.vzidel), usmrcené sby ; rvnání s rkem rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti ,1 Nesprávný způsb jízdy ,0 15

16 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Mezi jčastější příčiny dpravních hd patří jiný druh správné jízdy (3 86 hd), následují příčiny (ddrţení bezpečné vzdálensti za vzidlem (3 285 hd) b věnvání se řízení vzidla (2 522 hd). Nejčastější příčiny jsu ttţné jak v rce jčastějších příčin hd; Praha 2013 hd 1. jiný druh správné jízdy ddrţení bezpečné vzdálensti za vzidlem řidič se plně věnval řízení vzidla dání přednsti při přejíţdění z pruhu d pruhu správné táčení b cuvání dání přednsti prti příkazu DZ "Dej přednst" přizpůsbení rychlsti stavu vzvky dání přednsti při táčení b cuvání dání přednsti při dbčvání vlev 566. vyhýbání bez dstatečné bční vůle Nehdy řidičů mtrvých vzidel d vlivem alkhlu Pd vlivem alkhlu spáchali řidiči mtrvých vzidel v rce dpravních hd, cţ představuje 86, % z celkvéh čtu hd d vlivem alkhlu. Nejvíce hd d vlivem alkhlu zavinili řidiči mtrvých vzidel z příčiny správný způsb jízdy (390 hd). Mezirčně zaznamenáváme kles u hd zaviněných d vlivem alkhlu z příčiny správné předjíţdění a správný způsb jízdy. Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) 2013 díl na čtu hd Nepřiměřená rychlst 6 0,5% Nesprávné předjíţdění 0 0,0% Nedání přednsti 11 0,2% Nesprávný způsb jízdy 390 3,3% Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti 11 1,0 Nesprávný způsb jízdy , Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle věku Největší čet hd zavinili řidiči mtrvých vzidel ve věku d 30 d 39 let (3 935 hd, tj. 22 % z celkvéh čtu hd zaviněných řidiči mtrvých vzidel). Nárůst čtu hd je jvyšší u hd zaviněných řidiči d 0 d 9 let ( 21 hd), další nárůst evidujeme u hd zaviněných řidiči d 50 d 59 let ( 115 hd), u řidičů ve věku nad 70 let ( 73 hd). Napak kles zaznamenáváme u hd, které zavinili řidiči ve věku d 18 d 20 let ( 1 hdu) a řidiči ve věku d 30 d 39 let ( 5 hd). Nehdy dle věku řidiče; 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl tj. v % Celkem zaviněn mtrvéh vzidla , Nezjištěn , D 17 let , let , let , let , let ,1 0-9 let , let , let , let ,8 Nad 70 let ,1 16

17 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nad 70 let 2% d 17 let 0% let 2% Nehdy dle věku řidiče (mtrvá vzidla); let 3% Nezjištěn 23% 60-6 let % 21-2 let 7% let 11% let % 0-9 let 16% let 22% Druh vzidla; 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl tj. v % mped ,3 malý mtcykl (d 50 ccm) ,5 mtcykl (včetně sidecaru, skútru ad.) ,9 autmbil bez přívěsu ,5 autmbil s přívěsem ,6 nákladní autmbil (včetně multikáry ad.) ,5 nákladní autmbil s přívěsem ,1 nákladní autmbil s návěsem ,0 autbus ,0 traktr (i s přívěsem) , ,1 jiné mt ,0 jízdní kl ,2 vlak ,0 zjištěn, řidič ujel ,9 Nezjištěn D 17 let let 21-2 let let let 0-9 let let Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle druhu vzidla Stejně jak v lňském rce zavinili jvíce hd řidiči ch autmbilů. Při celkem hdách byl usmrcen 18 sb, 12 sb byl zraněn těţce a byl zraněn lehce. U hd zaviněných řidiči ch autmbilů zaznamenáváme mezirčně nárůst 512 hd, tj.,5 %, nárůst zaznamenáváme i v čtu usmrcených sb ( 1 sbu, tj. 5,9 %). Nejvyšší nárůst hd zaznamenáváme u hd zaviněných řidiči traktrů ( 50 %), ch autmbilů s přívěsem ( 38,6 %), jízdních kl ( 35,2 %) a mtcyklů ( 16,9 %). Napak kles evidujeme u hd zaviněných řidiči malých mtcyklů ( 5,5 %), mpedů ( 1,3 %) a í ( 7,1 %). 17

18 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nehdy dle vzidla a hlavních příčin, 2013 čet hd přiměř. rychlst správné předjíždění Příčiny dání přednsti správný způsb jízdy mped malý mtcykl (d 50 ccm) d vlivem A mtcykl autmbil autmbil s přívěsem nákladní nákladní s přívěsem nákladní s návěsem autbus traktr jiné mtrvé jízdní kl zjištěn, řidič ujel Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle rku výrby vzidla Nejvíce hd v rce 2013 zavinili řidiči vzidel vyrbených v rce 2008 (celkem hd), následují hdy řidičů vzidel vyrbených v rce 2011 (1 26 hd), v rce 2012 (1 256 hd) a v rce 20 (1 20 hd). Nehdy dle rku výrby vzidla (); rzdíl Nehdy dle rku výrby vzidla (); rzdíl

19 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle charakteru vzidla Celkem hd zavinili řidiči sukrmých vzidel, vyuţívaných k výdělečné činnsti (1 usmrcených sb), hd zavinili řidiči s vzidlem sukrmé rganizace (dnikatel, s. r.., atd.) (6 usmrcených sb). Mezirční nárůst zaznamenáváme u hd sukrmých vzidel, vyuţívaných k výdělečné činnsti a vzidel sukrmých rganizací. Napak kles hd je u vzidel sukrmých, vyuţívaných k výdělečné činnsti a vzidel městské hrmadné dpravy. Charakter vzidla; 2013 hd rzdíl Usmrcen sb rzdíl zjištěn sukrmé, vyuţívané k výdělečné činnsti sukrmé, vyuţívané k výdělečné činnsti sukrmá rganizace (dnikatel, s.r.., atd.) veřejná hrmadná dprava městská hrmadná dprava mezinárdní kaminvá dprava TAXI státní dnik, státní rganizace registrván mim území ČR zastupitelský úřad ministerstv vnitra Plicie ČR městská, becní licie sukrmé bezpečnstní agentury ministerstv brany jiné dcizení, právněně uţívané Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle tvární značky Řidiči vzidel tvární značky Škda zavinili celkem hd, následují řidiči vzidel Vlkswagen (1 08 hd), Frd (1 166 hd) a Mercedes (96 hd). Nehdy dle výrbní značky vzidla ; Praha 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl Škda Vlkswagen Frd Mercedes Renault Peuget Opel Ivec Tyta Fiat Vlv Hyundai Nissan Hnda Mazda Seat Man Kia Karsa DAF

20 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy řidičů mtcyklů V rce 2013 dšl na území hlavníh města Prahy k 12 hdám, na kterých měli účast řidiči mtcyklů 2. Při těcht hdách byly sby usmrceny, sb byl zraněn těţce a 228 lehce. Oprti rku 2012 zaznamenáváme nárůst v čtu hd za účasti řidičů mtcyklů 31, tj. 8,1 %. Nárůst je i v následcích hd řidičů mtcyklů a t u usmrcených sb 1 sbu, tj. 33,3 %, u těţce zraněných sb sby, tj. % a u lehce zraněných sb 0 tj. 21,3 %. Celkem 306 dpravních hd s účastí mtcyklu knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem, 15 hd knčil sráţku s pevnu překáţku, 12 sráţku s. Ve 0 případech řidič mtcyklu havarval. Mtcykl - druh hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,3 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , , lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,1 jiný druh hdy ,1 Mtcykl - druh hdy, usmrcené sby 2013, rvnání rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,3 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , ,0 lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,0 jiný druh hdy ,0 Nejvíce hd, na kterých měli řidiči mtcyklů účast, byl zaviněn dáním přednsti (190 hd), následují příčiny správný způsb jízdy (130 hd) a přiměřená rychlst (58 hd). Usmrcených sb byl při hdách mtcyklů jvíce z příčiny dání přednsti (2 usmrcené sby), jedna sba zemřela při hdách zaviněných přiměřenu rychlstí a správným způsbem jízdy. Mtcykl - příčina hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % zaviněná , přiměřená rychlst ,7 správné předjíţdění ,0 dání přednsti ,7 správný způsb jízdy ,3 technická závada ,0 2 za mtcykl je vaţván i malý mtcykl (d 50 ccm) a mped 20

21 21 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

22 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné řidiči mtcyklů Ze 12 hd, na kterých měli účast řidiči mtcyklů, jich celkem 172 zavinili sami řidiči mtcyklů. Při hdách zaviněných řidiči mtcyklů byla jedna sba usmrcena, 15 sb byl zraněn těţce a 3 lehce. Srvnáním s rkem 2012 zjišťujeme nárůst jak v čtu dpravních hd zaviněných řidiči mtcyklů ( 25, tj. 17 %, tak i v následcích, u usmrcených sb 1 sbu, a u lehce zraněných sb 30 sb, kles evidujeme v čtu těţce zraněných 2 sby. Nehdy, které zavinili řidiči mtcyklů, knčily v 98 případech sráţku s jeducím klejvým vzidlem, ve 1 případech sráţku s pevnu překáţku, v 6 případech sráţku se zaparkvaným, dstaveným vzidlem a sráţku s, při 38 hdách řidič mtcyklu havarval. Mtcykl (viník hdy) - druh hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % Nejčastější příčinu hd, které zavinili řidiči mtcyklů, byl správný způsb jízdy (87 hd), dalšími jsu přiměřená rychlst (57 hd), dání přednsti (15 hd) a správné předjíţdění (13 hd). Mtcykl (viník hdy) - příčina hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % přiměřená rychlst ,7 správné předjíţdění ,0 dání přednsti ,8 správný způsb jízdy ,3 Celkem při 2 hdách byl viník řidič mtcyklu d vlivem alkhlu a jednu d vlivem drg. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme kles hd zaviněných mtcyklu d vlivem alkhlu 5 hd, tj. 71, %. Jednu licisté naměřili řidiči mtcyklu hdntu d 0,8 d 1,0 alkhlu v dechu a jednu nad 1,5 alkhlu v dechu. jeducím klejvým vzidlem ,0 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,3 pevnu překáţku , ,3 lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,6 jiný druh hdy 6 66,7 22

23 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné řidiči mtrvých vzidel Řidiči mtrvých vzidel zavinili v rce dpravních hd, při kterých byla ţádná sba usmrcena, 15 sb byl zraněn těţce a 91 lehce. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme nárůst dpravních hd zaviněných mtrvéh vzidla 25 hd, tj. 25,5 %, stejně jak v lňském rce zemřela ţádná sba, čet těţce zraněných je vyšší sb, tj. 200 %, vyšší je i čet lehce zraněných ( 2 sb, tj. 35,8 %). Řidiči mtrvých vzidel děti zavinily 7 dpravních hd (nárůst 1 hdu, tj. 16,7 %), ţádná sba byla usmrcena (stejně jak v rce 2012), 1 sba byla těţce zraněna (nárůst 1 sbu), sby byly lehce zraněny (stejně jak v rce 2012) Nehdy s účastí cyklistů, Praha; Nehdy s účastí cyklistů V rce 2013 dšl na území hl. m. Prahy celkem k 206 hdám, na kterých měli účast cyklisté. Při těcht hdách byla ţádná sba usmrcena, 20 sb byl zraněn těţce a 158 lehce. Oprti rku 2012 evidujeme nárůst dpravních hd za účasti cyklisty 27 hd, tj. 15,1 % čet hd Nehdy s účastí cyklistů; hd Nejčastější příčinu hd s účastí cyklistů byl správný způsb jízdy (3 hd), následují příčiny dání přednsti (66 hd), přiměřená rychlst (23 hd), zaviněné ( hd) a správné předjíţdění ( hdy). Příčiny hd cyklistů; (bez hledu na hdy) zaviněné dání přednsti přiměřená rychlst správné předjíţdění správný způsb jízdy

24 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Celkem 121 hd s účastí cyklisty knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem (tj. 58,7 % z celkvéh čtu hd cyklistů), 16 hd knčil sráţku s (7,8 %), ve 25 případech cyklista havarval. Nehdy s účastí cyklistů dle druhu; 2013 hd tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,7 e zaparkvaným dstaveným vzidlem 1,9 pevnu překáţku 9, 16 7,8 havárie 25 12,1 dmácím zvířetem 0 0,0 í 1 0,5 jiný druh hdy 30 1, Nehdy zaviněné cyklisty Cyklisté zavinili celkem 116 hd, při těcht hdách byla ţádná sba usmrcena, 1 sb byl těţce zraněn a 91 sb byl zraněn lehce. Nehdy zaviněné cyklisty; rvnání zaviněn hd čet usmrcených sb Nehdy zaviněné cyklisty; rvnání zaviněn hd čet usmrcených sb Nehdy zaviněné cyklisty; Nehdy zaviněné 2

25 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nejvíce hd zaviněných cyklistu byl z příčiny správný způsb jízdy (75 hd). Následují příčiny přiměřená rychlst, dání přednsti a správné předjíţdění. Příčiny hd zaviněných cyklisty; tj. v % z celkvéh čtu dání přednsti 17 1,7 přiměřená rychlst 23 19,8 správné předjíţdění 1 0,9 správný způsb jízdy 75 6,7 Celkem 8 hd zaviněných cyklisty knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem, 25 hd knčil havárií, hd sráţku s a 9 sráţku s pevnu překáţku Nehdy zaviněné cyklisty Nehd, které cyklista zavinil, byl v rce 2013 celkem 90. Při těcht hdách byla ţádná sba usmrcena, 6 sb byl těţce zraněn a 67 sb byl zraněn lehce. Nejvíce hd, ve kterých byl cyklista škzeným, zavinili statní účastníci z příčiny dání přednsti (9 hd). 81 zavinili řidiči mtrvých vzidel, 6 hd zavinili chdci. Příčiny hd zaviněných cyklisty; tj. v % z celkvéh čtu dání přednsti 9 5, přiměřená rychlst 0 0,0 správné předjíţdění 3 3,3 správný způsb jízdy 29 32,2 zaviněné 11,1 Nehdy zaviněné cyklisty dle druhu; 2013 hd tj. v % jeducím klejvým vzidlem 8 1, e zaparkvaným dstaveným vzidlem 3, pevnu překáţku 9 7,8 8,6 havárie 25 21,6 dmácím zvířetem 0 0,0 í 1 0,9 jiný druh hdy 19 16, 20 cyklistů pachatelů dpravní hdy byl v rce 2013 d vlivem alkhlu. Oprti rku 2012 je t 9 cyklistů více, tj. 81,8 %. Ve 5 případech byla cyklistvi měřena hdnta d 1,0, při 15 hdách byla naměřená hdnta vyšší ţ 1,0. Nehdy zaviněné cyklisty dle druhu; 2013 hd tj. v % jeducím klejvým vzidlem 73 81,1 e zaparkvaným dstaveným vzidlem 0 0,0 pevnu překáţku 0 0,0 6 6,7 havárie 0 0,0 dmácím zvířetem 0 0,0 í 0 0,0 jiný druh hdy 11 12,2 Nejvíce hd zavinili cyklisté i (celkem 90 hd), 18 hd zavinily ţeny, 6 hd chlapci (d 15 let) a 2 hdy dívka (d 15 let). U 63 hd zaviněných cyklisty měl cyklista upevněnu chrannu přilbu (následky: 0 usmrcených, 6 těţce zraněných sb, 0 - lehce zraněných sb), u 53 hd, kdy cyklista měl chrannu přilbu, byl 8 sb zraněn těţce a 51 lehce. 25

26 26 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

27 27 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

28 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy chdců V rce 2013 dšl na území hlavníh města Prahy celkem k 60 hdám, které knčily sráţku s. Při těcht hdách byl usmrcen 17 sb, 119 byl těţce zraněn a 82 byl zraněn lehce. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme: nárůst v čtu: dpravních hd hd tj. 1,6 % usmrcených sb 5 sb tj. 1,7 % kles v čtu: těţce zraněných sb 7 sb tj. 5,6 % lehce zraněných sb 5 sb tj. 1,0 % Nehdy chdců; hd usmrcen sb ,0 0,0 80,0 60,0 0,0 20,0 0,0 Nehdy chdců; ; INDEX - rk 2001 = 0 % hd usmrcen sb Ve 20 případech byl příčinu střetu vzidla a chdce dání přednsti (z th 221 hd byl zaviněn dáním přednsti vyznačeném ), 137 hd byl zaviněn z příčiny správný způsb jízdy, 6 hd zavinili řidiči přiměřenu rychlstí a ve 257 případech byla hda zaviněna. 28

29 29 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

30 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Z hd knčících sráţku s jich celkem 96 knčil sráţku s dítětem. V tét kategrii evidujeme mezirční nárůst hd (tj. 11,6 %). Při hdách chdců dětí byla usmrcena jedna sba, 16 dětí byl zraněn těţce (nárůst 2 sby, tj. 1,3 %) a 83 dětí byl zraněn lehce (nárůst 13 sb, tj. 18,6 %). 250 Vývj hdvsti chdců - dětí; Praha Nehdy chdců - dětí, hd usmrcen sb čet hd 30

31 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy chdců dle měsíce a času K jvětšímu čtu dpravních hd za účasti chdců dšl v měsíci listpadu (86 hd), jméně jich licisté šetřili v měsíci červenci (3 hd). Nejvíce sb byl usmrcen v měsících březnu, dubnu, červenci a listpadu, kdy byly usmrceny 3 sby, ţádná sba byla usmrcena při hdách chdců v měsíci lednu, květnu, srpnu a prsinci. Nehdy chdců měsících; Praha 2013 hd usmrcen sb těžce zraněn sb lehce zraněn sb leden únr březen duben 3 28 květen červen červec srpen září říjen listpad prsic Nehdy chdců dle hdiny; Praha 2011,2012 a Nejvyšší nápad dpravních hd chdců byl v dbě mezi 17. a 18. hdinu (55 hd), jméně hd byl v dbě mezi 1. a 2. hdinu a. a 5. hdinu ( hdy). Oprti předcházejícím rkům má ranní špička v dbě d 7 d hdin výrazný kles hd mezi hdinu, dlední špička je má zvlnější nástup a vrchlí mezi 17. a 18. hdinu. 31

32 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Místa s jvyšším čtem hd chdců K jvětšímu čtu dpravních hd za účasti chdců dšl na ulici Jana Ţelivskéh mezi ulicemi Biskupcva a Jeseniva (6 hd) a mezi ulicemi Jeseniva a Malešická (5 hd). Mezi další místa, kde dšl v rce 2013 k vyššímu čtu hd chdců, patří Na Příkpě mezi ulicemi Panská a Nekázanka, Tábritská u zastávky MHD Olšanské náměstí a další. Místa hd chdců; 2013 čet hd Jana Ţelivskéh mezi ulicemi Jeseniva a Biskupcva 6 Jana Ţelivskéh mezi ulicemi Jeseniva a Malešická 5 Na Příkpě mezi ulicemi Panská a Nekázanka Tábritská u zastávky MHD "Olšanské náměstí" 3 Ječná u zastávky MHD "Štěpánská" 3 Smetanv nábřeţí - Nvtnéh lávka 3 Plzeňská u zastávky MHD "Hlušičkva" 3 Zálesí - Nad lesním divadlem 3 Vinhradská - Chrudimská 3 Kněvva - Sjvací 3 32

33 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné chdci V rce 2013 chdci zavinili celkem 257 hd, při kterých byl usmrcen 6 sb, 37 sb byl těţce zraněn a 189 byl zraněn lehce. Mezirčně zaznamenáváme kles 21 hd, tj. 7,6 %, u usmrcených sb však evidujeme nárůst 3 sby, tj. 0 %. Z 278 hd, které zavinili chdci, jich 35 zavinily děti (kles 25 hd, tj. 1,7 %). Při hdách zaviněných chdci dětmi byla ţádná sba usmrcena, 5 sb byl těţce zraněn (kles 8 hd) a 29 sb byl zraněn lehce (kles 16 sb). Nehdy zaviněné chdci, Nehd Usmrcen sb Nehdy zaviněné chdci; Praha Největší čet hd zavinili chdci i (121 hd), ţeny zavinily 77 hd, 35 hd zavinily děti (d 15 let). Zvýšení čtu zaviněných hd evidujeme u ţen, sníţení čtu hd je u hd zaviněných i. Kategrie chdce; 2013, rvnání s rkem 2012 hd rzdíl rzdíl v % , ,5 dítě d 15 let ,7 skupina dětí ,0 jiná skupina ,0 33

34 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Kategrie chdce; 2013 Chdci d vlivem alkhlu, Nehd 7% 30% dítě d 15 let 1% skupina dětí 0% jiná skupina 9% dítě d 15 let skupina dětí jiná skupina Při hdách zaviněných chdci byl v 7 případech stav chdce, 92 hd byl zaviněn zrnstí chdce, ve 3 případech byl chdec d vlivem alkhlu a čtyřikrát d vlivem léků b narktik. Stav chdce; 2013, rvnání s rkem rzdíl rzdíl v % zjištěn , ,6 zrnst ,0 d vlivem léků, narktik ,0 d vlivem alkhlu ,3 fyzická indiszice ,1 sebevraţda, kus ,0 invalida ,0 jiný (uvedený) stav , Chdci d vlivem alkhlu; Praha čet hd 3

35 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy na přechdech pr chdce Na vyznačených přechdech pr chdce dšl v rce 2013 k 30 hdám, cţ představuje mezirční nárůst 6 hd. Pčet usmrcených sb při hdách chdců na přechdech pr chdce se zvýšil 5 sb. Nehdy na přechdech pr chdce; hd Praha usmrcen sb Nehdy na přechdech pr chdce; Praha hdy na přechdech 26 hd na přechdech pr chdce zavinili řidiči mtrvých vzidel (80,9 % hd, ke kterým dšl na pr chdce), 58 hd zavinili sami chdci. Nejčetnější příčinu hd na vyznačených přechdech je dání přednsti (22 hd, z th byl 221 hd z příčiny dání přednsti vyznačeném ), 58 hd byl zaviněn, k 21 hdám dšl správným způsbem jízdy a jedna hda byla zaviněna přiměřenu rychlstí. 35

36 36 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

37 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Z příčiny dání přednsti vyznačeném dšl v rce 2013 k 221 hdě, při těcht hdách byl usmrcen 6 sb. U hd zaviněných dáním přednsti vyznačeném evidujeme mezirční nárůst 15 hd a 2 usmrcené sby. Nedání přednsti vyznačeném ; hd Praha usmrcen sb Nehdy zaviněné dáním přednsti vyznačeném ; Praha Usmrcené sby u hd na přechdech; Praha čet hd Usmrcení při hdách na přechdech usmrcení při dání přednsti 37

Improvements to Public Spaces

Improvements to Public Spaces Imprvements t Public Spaces 13. 8. 2010 11.5.5 ZPRÁVA Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 80 Imprvements t Public Spaces Obsah 1 Úvd... 5 2 Obecné návrhy pr zlepšení

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pr zdravtně pstižené Mravskslezskéh kraje - detašvané pracviště Opava Liptvská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešvice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.pava@centrum.cz Petr Nečas: Zákn sciálních službách

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení?

Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení? Nemcnice hržena ZŠ Drásv Burza minerálů Karel Frmánek Mther s Angels Dnutil v Kuřimi Běh na Babí lm SOKOL GRAND PRIX Brn Šachy 1. 11. 14. 11. 2012 Čísl 21 Rčník XX www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Nvě ve škle v

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Městská plicie Oslavy v Kuřimi Chráněné bydlení Výstavy na Vysčině Eva Chmelvá Zámek Rájec Memriál Iv Medka Dálkvý pchd Neckyáda 12. 6. 25. 6. 2014 Čísl 12 Rčník XXII www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Městská plicie

Více