Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013"

Transkript

1

2 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Obsah 1. Základní údaje hdách na území hl. m. Prahy Prvnání základních ukazatelů Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek Nehdy dle druhu Nehdy dle Nehdy zaviněné mtrvéh vzidla Hlavní příčiny hd řidičů mtrvých vzidel Nehdy řidičů mtrvých vzidel d vlivem alkhlu Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle věku Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle druhu vzidla Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle rku výrby vzidla Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle charakteru vzidla Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle tvární značky Nehdy řidičů mtcyklů Nehdy zaviněné řidiči mtcyklů Nehdy zaviněné řidiči mtrvých vzidel Nehdy s účastí cyklistů Nehdy zaviněné cyklisty Nehdy zaviněné cyklisty Nehdy chdců Nehdy chdců dle měsíce a času Místa s jvyšším čtem hd chdců Nehdy zaviněné chdci Nehdy na přechdech pr chdce Časvé rzlţení hd Nehdy dle d v týdnu Nehdy dle hdiny Místa a úseky s jvyšším čtem hd Místa s jvyšším čtem hd Úseky s jvyšším čtem hd Nehdvst v České republice a na území jedntlivých krajů Nehdvst na území MČ Praha Přílhy... Přílha 1 Přehled hd s usmrcením... 5 Přílha 2 Přehled hd s účastí chdce... 9 Přílha 3 Přehled hd dle příčiny

3 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Základní údaje hdách na území hl. m. Prahy 1.1. Prvnání základních ukazatelů V rce 2013 šetřili licisté na území hl. m. Prahy celkem dpravních hd. Při těcht hdách byl 29 sb usmrcen 1, 228 sb byl těžce zraněn a byl zraněn lehce. Plicisté dhadli hmtnu škdu vzniklu při hdách na 1,13 mld. Kč. Prvnáním základních ukazatelů dpravních hd zjišťujeme: nárůst v kategrii: čet dpravních hd 798 hd tj.,5 % čet usmrcených sb 3 sby tj. 11,5 % čet lehce zraněných sb 7 sb tj. 5,3 % dhad hmtné škdy 8,6 mil. Kč tj.,5 % kles v kategrii: čet těţce zraněných sb 8 sb tj. 3, % Pčet dpravních hd je na území hl. m. Prahy 5. jniţší za sledních 16 let, jvíce hd byl v rce 1999 ( 192 hd), jméně v rce 2009 ( hd), čet usmrcených sb je druhý jniţší v histrii a třetí d hranicí 30 sb za rk (prvé v rce sb stejně jak v rce 2013, druhé v rce sb). Z rvnání četnsti základních ukazatelů vyplývá, ţe licisté v Praze v průměru kaţdých 28 minut šetřili hdu, kaţdých,1 hdiny byl při hdě lehce zraněn člvěk a kaţdých 38, hdin byl zraněn těžce. V průměru kaţdých 12 dní dšl při hdě k usmrcení (přesně 12,59). Dpravní hdy a jejich následky; čet hd Usmrcen sb Těžce zraněn sb Lehce zraněn sb škda v Kč Dpravní hdy a jejich následky; 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl tj. v % čet hd ,5% usmrcen sb ,5% těţce zraněn sb ,% lehce zraněn sb ,3% hmtná škda ,5% 1 Pr statistické účely se za usmrcenu sbu vaţuje sba, která zemřela dpravní hdy b jzději d 2 hdin hdě v mcnici. 3

4 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Pčet hd a usmrcených sb; , INDEX - rk 1999 = 0% čet hd usmrcené sby

5 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Vývj hdvsti v Praze; čet hd 5

6 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Vývj usmrcených sb v Praze; usmrcen sb 6

7 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 K jvyššímu čtu dpravních hd dšl, stejně jak v letech 2011 a 2012 v měsíci říjnu (1 916 hd, tj.,3 % z celkvéh čtu hd), jméně hd zpracvávali licisté v měsíci srpnu (1 318 hd, tj. 7,1 % hd). Nejvíce sb byl usmrcen při hdách v měsíci červenci (6 sb, 20,7 % z celkvéh čtu usmrcených), ţádná sba zemřela při hdách v měsících září a prsinci. 8 6 Usmrcené sby dle měsíců; 2013 rvnání s rkem Pčet hd a usmrcených sb - měsících; 2013 hd tj. usmrcen sb tj. leden ,5% 1 3,% únr ,5% 2 6,9% březen ,7% 5 17,2% duben ,% 13,8% květen ,1% 3,3% červen ,3% 1 3,% červec ,3% 6 20,7% srpen ,1% 3,3% září ,7% 0 0,0% říjen 1 916,3% 1 3,% listpad ,5% 3,3% prsic ,6% 0 0,0%

8 8 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

9 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek V rce 2013 dšl na území hlavníh města Prahy k 71 hdě, kdy byl účastník d vlivem alkhlu. Při těcht hdách byla usmrcena 1 sba. Ve srvnání s rkem 2012 eviduje licie 9 hd méně. Pčet usmrcených sb je stejný jak v lňském rce. Plicisté dále při 21 hdách zjistili, ţe je pachatel d vlivem drg a jednu byl pachatel hdy d vlivem alkhlu a drg sučasně Pčet hd d vlivem alkhlu; Praha Pčet hd zaviněných d vlivem alkhlu, hd Usmrcen Těžce zraněn Lehce zraněn čet hd Nehdy d vlivem alkhlu - usmrcené sby; Praha čet usmrcených sb 9

10 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nejvíce hd d vlivem alkhlu zavinili řidiči mtrvých vzidel (07 hd, tj. 86, % z celkvéh čtu hd d vlivem alkhlu), ve 3 případech byl d vlivem alkhlu chdec (tj. 9,1 %), 20 hd eviduje licie u řidičů mtrvéh vzidla (tj.,2 %), 1 hdu d vlivem alkhlu zavinil jiný účastník silničníh prvzu. Oprti rku 2012 zaznamenáváme nárůst v čtu hd d vlivem alkhlu zaviněných mtrvéh vzidla ( 9 hd), kles je v čtu hd zaviněných ( 9 hd) a mtrvéh vzidla ( 8 hd). Největší díl na čtu zaviněných hd mají chdci, kteří d vlivem alkhlu zavinili 16,7 % z celkvéh čtu hd zaviněných chdci, Nehdy dle - d vlivem alkhlu ; čet hd díl na čtu zaviněných hd Řidičem mtrvéh vzidla 07 2,3% Řidičem mtrvéh vzidla 20 16,3% z th dětmi 0 0,0% Chdcem 3 16,7% z th dětmi 0 0,0% Jiným účastníkem 1 3,3% Závadu kmunikace 0 0,0% Technicku závadu vzidla 0 0,0% Lesní zvěří, dmácím zvířetem 0 0,0% Jiné 0 0,0% Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti 11 1,0 Nesprávný způsb jízdy ,0 Celkem ve 16 případech byl u řidiče zjištěn mnţství alkhlu d 1 alkhlu v dechu (krvi), ve 32 případech naměřili licisté řidiči hdě nad 1. Při jedné hdě byl řidič sučasně d vlivem alkhlu a drg. Při hdách, kdy byl řidiči naměřen méně ţ jedna prmile alkhlu v dechu, byla usmrcena ţádná sba, při hdách s alkhlem nad 1 byla usmrcena jedna sba. Alkhl a drgy u hdy; 2013 (rvnání s rkem 2012) 2012 usmrcen sb 2013 usmrcen sb Alkhl d Alkhl nad Alkhl a drgy Drgy Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek; 2013 Největší čet hd d vlivem alkhlu zavinili řidiči mtrvých vzidel z příčiny správný způsb jízdy (390 hd, cţ představuje 3,3 % z hd zaviněných řidiči správným způsbem jízdy), při dání přednsti byl d vlivem alkhlu 11 řidičů, 6 řidičů zavinil d vlivem alkhlu hdu přiměřenu rychlstí. Alkhl d 1 30% Alkhl nad 1 66% Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) 2013 díl na čtu hd Nepřiměřená rychlst 6 0,5% Nesprávné předjíţdění 0 0,0% Nedání přednsti 11 0,2% Nesprávný způsb jízdy 390 3,3% Drgy % Alkhl a drgy 0% Alkhl d 1 Alkhl nad 1 Alkhl a drgy Drgy

11 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy dle druhu Nejvíce dpravních hd v rce 2013 knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem (celkem hd, tj. 53, % z celkvéh čtu všech hd). Při hdách knčících sráţku s jeducím klejvým vzidlem byl usmrcen 6 sb (20,7 % z celkvéh čtu všech usmrcených sb). Následují hdy knčící sráţku se zaparkvaným, dstaveným vzidlem ( 898 hd), hdy knčící sráţku s pevnu překáţku (2 029 hd, 5 usmrcených sb) a hdy knčící sráţku s (60 hd, 17 usmrcených sb). Ačkliv hd knčících srážku s byl uze 3, % z celkvéh čtu všech hd, usmrcen byl 58,6 % z celkvéh čtu usmrcených sb. Nehdy dle druhu; Praha 2013 jeducím klejvým vzidlem 53% vzidlem zaparkvaným, dstaveným 26% Druh hdy, 2013; rvnání s rkem rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,5 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , ,6 z th s dětmi ,6 lesní zvěří ,8 dmácím zvířetem ,3 vlakem ,0 í , havárie ,5 jiný druh hdy ,5 jiný druh hdy 2% havárie 1% í 2% vlakem 0% dmácím zvířetem 0% % lesní zvěří 1% pevnu překáţku 11% Nárůst v čtu usmrcených sb zaznamenáváme u hd knčících sráţku s ( 5 usmrcených, tj. 1,7 %) a dstáváme se tak na úrveň rku 2011, kdy byl při hdách s usmrcen rvněţ 17 sb. Pkles v čtu usmrcených je pak u hd knčících sráţku s jeducím klejvým vzidlem ( 2 sby, tj. 25 %). 11

12 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Druh hdy - usmrcené sby ; rvnání s rkem rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,0 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , ,7 z th dětmi lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,0 jiný druh hdy ,0 Usmrcené sby dle druhu hdy; Praha % pevnu překáţku 17% jeducím klejvým vzidlem 21% í 3% 12

13 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy dle Stejně jak v předchzích letech zavinili jvíce dpravních hd řidiči mtrvých vzidel. Při hdách zaviněných řidiči mtrvých vzidel byl usmrcen 22 sb, cţ ve srvnání s rkem 2012 představuje nárůst čtu hd 75, tj., %, a nárůst usmrcených sb 1 sbu, tj.,8 %. Mezirčně zaznamenáváme: kles u dpravních hd zaviněných: 21 hd tj. 7,6 % dítětem 25 hd tj. 1,7 % technicku závadu vzidla hdy tj.,9 % nárůst u dpravních hd zaviněných: závadu kmunikace 19 hd tj. 5,6 % mtrvéh vzidla 75 hd tj., % mt. vzidla 25 hd tj. 25,5 % mt. vzidla dítětem 1 hdu tj. 16,7 % lesní zvěří, dmácím zvířetem 16 hd tj. 13,2 % ( 1 usmrcenu sbu, tj.,8 %). Pkles usmrcených sb je u hd z jinéh ( 1 usmrcenu sbu, tj. 50 %) Nehdy dle - Usmrcené sby ; rvnání s rkem rzdíl tj. v % Řidičem mtrvéh vzidla ,8 Řidičem mtrvéh vzidla ,0 z th dětmi ,0 Chdcem ,0 z th dětmi ,0 Jiným účastníkem ,0 Závadu kmunikace ,0 Technicku závadu vzidla ,0 Lesní zvěří, dmácím zvířetem ,0 Jiné ,0 Nehdy dle, 2013; rvnání s rkem rzdíl tj. v % Řidičem mtrvéh vzidla , Řidičem mtrvéh vzidla ,5 z th dětmi ,7 Chdcem ,6 z th dětmi ,7 Jiným účastníkem ,1 Závadu kmunikace ,6 Technicku závadu vzidla ,9 Lesní zvěří, dmácím zvířetem ,2 Jiné ,1 Nárůst v čtu usmrcených sb evidujeme u hd zaviněných ( 3 usmrcené, tj. 0 %) a u hd zaviněných mtrvéh vzidla 13

14 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nehdy dle ; mtrvéh vzidla mtrvéh vzidla celkem děti celkem děti celkem hd ,0 0,0 80,0 60,0 0,0 20,0 Nehdy dle příčin; , INDEX - rk 2000 = 0 % 0, mtrvéh vzidla mtrvéh vzidla - dětmi mtrvéh vzidla - dětmi hd celkem 1

15 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné mtrvéh vzidla Řidiči mtrvých vzidel zavinili celkem dpravních hd, při kterých byl 22 sb usmrcen, 17 sb byl zraněn těţce a sb byl zraněn lehce. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme nárůst v čtu dpravních hd zaviněných mtrvéh vzidla 75 hd, tj., %, vyšší je i čet usmrcených sb a t jednu usmrcenu sbu, tj.,8 % Hlavní příčiny hd řidičů mtrvých vzidel Největší čet hd zavinili řidiči mtrvých vzidel z příčiny správný způsb jízdy (celkem hd, tj. 66,1 % z celkvéh čtu hd zaviněných řidiči mtrvých vzidel). Následují hdy zaviněné dáním přednsti ( 70 hd, tj. 26,5 % hd), přiměřenu rychlstí (1 223 hd, tj. 6,8 % hd) a správným předjíţděním (92 hd, tj. 0,5 % hd). Mezirčně dšl k nárůstu hd u všech příčin, jvětší prcentuální nárůst evidujeme u hd zaviněných správným předjíţděním, 7 %. Nehdy dle příčin (jen řidiči mt.vzidel) , rvnání s rkem rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst , Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti ,0 Nesprávný způsb jízdy ,6 Nejbezpečnější byly v rce 2013 hdy zaviněné přiměřenu rychlstí, při kterých dšl k usmrcení při kaţdé 203. hdě, následují hdy zaviněné dáním přednsti (člvěk zemřel při kaţdé 7. hdě) a správným způsbem jízdy (člvěk byl usmrcen při kaţdé hdě). Nehdy dle příčin a usmrcení (jen řidiči mtrvých vzidel), díl na celkvém čtu hd usmrcených sb čet hd na 1 usmrcenu sbu Nepřiměřená rychlst ,8 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti 70 7,0 Nesprávný způsb jízdy ,6 Nehdy dle příčin a usmrcení (jen řidiči mt.vzidel), díl na celkvém čtu hd díl na celkvém čtu hd usmrcených sb díl na celkvém čtu usmrcených Nepřiměřená rychlst ,8 6 27,3 Nesprávné předjíţdění 92 0,5 0 0,0 Nedání přednsti 70 26,5 5,5 Nesprávný způsb jízdy ,1 7 31,8 Usmrcených sb byl jvíce u hd zaviněných dáním přednsti ( usmrcených), následují hdy zaviněné správným způsbem jízdy 7 usmrcených) a přiměřenu rychlstí (5 usmrcených sb). Nehdy dle příčin (jen řidiči mt.vzidel), usmrcené sby ; rvnání s rkem rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti ,1 Nesprávný způsb jízdy ,0 15

16 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Mezi jčastější příčiny dpravních hd patří jiný druh správné jízdy (3 86 hd), následují příčiny (ddrţení bezpečné vzdálensti za vzidlem (3 285 hd) b věnvání se řízení vzidla (2 522 hd). Nejčastější příčiny jsu ttţné jak v rce jčastějších příčin hd; Praha 2013 hd 1. jiný druh správné jízdy ddrţení bezpečné vzdálensti za vzidlem řidič se plně věnval řízení vzidla dání přednsti při přejíţdění z pruhu d pruhu správné táčení b cuvání dání přednsti prti příkazu DZ "Dej přednst" přizpůsbení rychlsti stavu vzvky dání přednsti při táčení b cuvání dání přednsti při dbčvání vlev 566. vyhýbání bez dstatečné bční vůle Nehdy řidičů mtrvých vzidel d vlivem alkhlu Pd vlivem alkhlu spáchali řidiči mtrvých vzidel v rce dpravních hd, cţ představuje 86, % z celkvéh čtu hd d vlivem alkhlu. Nejvíce hd d vlivem alkhlu zavinili řidiči mtrvých vzidel z příčiny správný způsb jízdy (390 hd). Mezirčně zaznamenáváme kles u hd zaviněných d vlivem alkhlu z příčiny správné předjíţdění a správný způsb jízdy. Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) 2013 díl na čtu hd Nepřiměřená rychlst 6 0,5% Nesprávné předjíţdění 0 0,0% Nedání přednsti 11 0,2% Nesprávný způsb jízdy 390 3,3% Nehdy dle příčin - d vlivem alkhlu (jen řidiči mt.vzidel) rzdíl tj. v % Nepřiměřená rychlst ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednsti 11 1,0 Nesprávný způsb jízdy , Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle věku Největší čet hd zavinili řidiči mtrvých vzidel ve věku d 30 d 39 let (3 935 hd, tj. 22 % z celkvéh čtu hd zaviněných řidiči mtrvých vzidel). Nárůst čtu hd je jvyšší u hd zaviněných řidiči d 0 d 9 let ( 21 hd), další nárůst evidujeme u hd zaviněných řidiči d 50 d 59 let ( 115 hd), u řidičů ve věku nad 70 let ( 73 hd). Napak kles zaznamenáváme u hd, které zavinili řidiči ve věku d 18 d 20 let ( 1 hdu) a řidiči ve věku d 30 d 39 let ( 5 hd). Nehdy dle věku řidiče; 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl tj. v % Celkem zaviněn mtrvéh vzidla , Nezjištěn , D 17 let , let , let , let , let ,1 0-9 let , let , let , let ,8 Nad 70 let ,1 16

17 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nad 70 let 2% d 17 let 0% let 2% Nehdy dle věku řidiče (mtrvá vzidla); let 3% Nezjištěn 23% 60-6 let % 21-2 let 7% let 11% let % 0-9 let 16% let 22% Druh vzidla; 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl tj. v % mped ,3 malý mtcykl (d 50 ccm) ,5 mtcykl (včetně sidecaru, skútru ad.) ,9 autmbil bez přívěsu ,5 autmbil s přívěsem ,6 nákladní autmbil (včetně multikáry ad.) ,5 nákladní autmbil s přívěsem ,1 nákladní autmbil s návěsem ,0 autbus ,0 traktr (i s přívěsem) , ,1 jiné mt ,0 jízdní kl ,2 vlak ,0 zjištěn, řidič ujel ,9 Nezjištěn D 17 let let 21-2 let let let 0-9 let let Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle druhu vzidla Stejně jak v lňském rce zavinili jvíce hd řidiči ch autmbilů. Při celkem hdách byl usmrcen 18 sb, 12 sb byl zraněn těţce a byl zraněn lehce. U hd zaviněných řidiči ch autmbilů zaznamenáváme mezirčně nárůst 512 hd, tj.,5 %, nárůst zaznamenáváme i v čtu usmrcených sb ( 1 sbu, tj. 5,9 %). Nejvyšší nárůst hd zaznamenáváme u hd zaviněných řidiči traktrů ( 50 %), ch autmbilů s přívěsem ( 38,6 %), jízdních kl ( 35,2 %) a mtcyklů ( 16,9 %). Napak kles evidujeme u hd zaviněných řidiči malých mtcyklů ( 5,5 %), mpedů ( 1,3 %) a í ( 7,1 %). 17

18 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nehdy dle vzidla a hlavních příčin, 2013 čet hd přiměř. rychlst správné předjíždění Příčiny dání přednsti správný způsb jízdy mped malý mtcykl (d 50 ccm) d vlivem A mtcykl autmbil autmbil s přívěsem nákladní nákladní s přívěsem nákladní s návěsem autbus traktr jiné mtrvé jízdní kl zjištěn, řidič ujel Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle rku výrby vzidla Nejvíce hd v rce 2013 zavinili řidiči vzidel vyrbených v rce 2008 (celkem hd), následují hdy řidičů vzidel vyrbených v rce 2011 (1 26 hd), v rce 2012 (1 256 hd) a v rce 20 (1 20 hd). Nehdy dle rku výrby vzidla (); rzdíl Nehdy dle rku výrby vzidla (); rzdíl

19 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle charakteru vzidla Celkem hd zavinili řidiči sukrmých vzidel, vyuţívaných k výdělečné činnsti (1 usmrcených sb), hd zavinili řidiči s vzidlem sukrmé rganizace (dnikatel, s. r.., atd.) (6 usmrcených sb). Mezirční nárůst zaznamenáváme u hd sukrmých vzidel, vyuţívaných k výdělečné činnsti a vzidel sukrmých rganizací. Napak kles hd je u vzidel sukrmých, vyuţívaných k výdělečné činnsti a vzidel městské hrmadné dpravy. Charakter vzidla; 2013 hd rzdíl Usmrcen sb rzdíl zjištěn sukrmé, vyuţívané k výdělečné činnsti sukrmé, vyuţívané k výdělečné činnsti sukrmá rganizace (dnikatel, s.r.., atd.) veřejná hrmadná dprava městská hrmadná dprava mezinárdní kaminvá dprava TAXI státní dnik, státní rganizace registrván mim území ČR zastupitelský úřad ministerstv vnitra Plicie ČR městská, becní licie sukrmé bezpečnstní agentury ministerstv brany jiné dcizení, právněně uţívané Nehdy řidičů mtrvých vzidel dle tvární značky Řidiči vzidel tvární značky Škda zavinili celkem hd, následují řidiči vzidel Vlkswagen (1 08 hd), Frd (1 166 hd) a Mercedes (96 hd). Nehdy dle výrbní značky vzidla ; Praha 2013 (rvnání s rkem 2012) rzdíl Škda Vlkswagen Frd Mercedes Renault Peuget Opel Ivec Tyta Fiat Vlv Hyundai Nissan Hnda Mazda Seat Man Kia Karsa DAF

20 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy řidičů mtcyklů V rce 2013 dšl na území hlavníh města Prahy k 12 hdám, na kterých měli účast řidiči mtcyklů 2. Při těcht hdách byly sby usmrceny, sb byl zraněn těţce a 228 lehce. Oprti rku 2012 zaznamenáváme nárůst v čtu hd za účasti řidičů mtcyklů 31, tj. 8,1 %. Nárůst je i v následcích hd řidičů mtcyklů a t u usmrcených sb 1 sbu, tj. 33,3 %, u těţce zraněných sb sby, tj. % a u lehce zraněných sb 0 tj. 21,3 %. Celkem 306 dpravních hd s účastí mtcyklu knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem, 15 hd knčil sráţku s pevnu překáţku, 12 sráţku s. Ve 0 případech řidič mtcyklu havarval. Mtcykl - druh hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,3 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , , lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,1 jiný druh hdy ,1 Mtcykl - druh hdy, usmrcené sby 2013, rvnání rzdíl tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,3 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,0 pevnu překáţku , ,0 lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,0 jiný druh hdy ,0 Nejvíce hd, na kterých měli řidiči mtcyklů účast, byl zaviněn dáním přednsti (190 hd), následují příčiny správný způsb jízdy (130 hd) a přiměřená rychlst (58 hd). Usmrcených sb byl při hdách mtcyklů jvíce z příčiny dání přednsti (2 usmrcené sby), jedna sba zemřela při hdách zaviněných přiměřenu rychlstí a správným způsbem jízdy. Mtcykl - příčina hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % zaviněná , přiměřená rychlst ,7 správné předjíţdění ,0 dání přednsti ,7 správný způsb jízdy ,3 technická závada ,0 2 za mtcykl je vaţván i malý mtcykl (d 50 ccm) a mped 20

21 21 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

22 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné řidiči mtcyklů Ze 12 hd, na kterých měli účast řidiči mtcyklů, jich celkem 172 zavinili sami řidiči mtcyklů. Při hdách zaviněných řidiči mtcyklů byla jedna sba usmrcena, 15 sb byl zraněn těţce a 3 lehce. Srvnáním s rkem 2012 zjišťujeme nárůst jak v čtu dpravních hd zaviněných řidiči mtcyklů ( 25, tj. 17 %, tak i v následcích, u usmrcených sb 1 sbu, a u lehce zraněných sb 30 sb, kles evidujeme v čtu těţce zraněných 2 sby. Nehdy, které zavinili řidiči mtcyklů, knčily v 98 případech sráţku s jeducím klejvým vzidlem, ve 1 případech sráţku s pevnu překáţku, v 6 případech sráţku se zaparkvaným, dstaveným vzidlem a sráţku s, při 38 hdách řidič mtcyklu havarval. Mtcykl (viník hdy) - druh hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % Nejčastější příčinu hd, které zavinili řidiči mtcyklů, byl správný způsb jízdy (87 hd), dalšími jsu přiměřená rychlst (57 hd), dání přednsti (15 hd) a správné předjíţdění (13 hd). Mtcykl (viník hdy) - příčina hdy, 2013, rvnání rzdíl tj. v % přiměřená rychlst ,7 správné předjíţdění ,0 dání přednsti ,8 správný způsb jízdy ,3 Celkem při 2 hdách byl viník řidič mtcyklu d vlivem alkhlu a jednu d vlivem drg. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme kles hd zaviněných mtcyklu d vlivem alkhlu 5 hd, tj. 71, %. Jednu licisté naměřili řidiči mtcyklu hdntu d 0,8 d 1,0 alkhlu v dechu a jednu nad 1,5 alkhlu v dechu. jeducím klejvým vzidlem ,0 vzidlem zaparkvaným, dstaveným ,3 pevnu překáţku , ,3 lesní zvěří ,0 dmácím zvířetem ,0 vlakem ,0 í ,0 havárie ,6 jiný druh hdy 6 66,7 22

23 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné řidiči mtrvých vzidel Řidiči mtrvých vzidel zavinili v rce dpravních hd, při kterých byla ţádná sba usmrcena, 15 sb byl zraněn těţce a 91 lehce. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme nárůst dpravních hd zaviněných mtrvéh vzidla 25 hd, tj. 25,5 %, stejně jak v lňském rce zemřela ţádná sba, čet těţce zraněných je vyšší sb, tj. 200 %, vyšší je i čet lehce zraněných ( 2 sb, tj. 35,8 %). Řidiči mtrvých vzidel děti zavinily 7 dpravních hd (nárůst 1 hdu, tj. 16,7 %), ţádná sba byla usmrcena (stejně jak v rce 2012), 1 sba byla těţce zraněna (nárůst 1 sbu), sby byly lehce zraněny (stejně jak v rce 2012) Nehdy s účastí cyklistů, Praha; Nehdy s účastí cyklistů V rce 2013 dšl na území hl. m. Prahy celkem k 206 hdám, na kterých měli účast cyklisté. Při těcht hdách byla ţádná sba usmrcena, 20 sb byl zraněn těţce a 158 lehce. Oprti rku 2012 evidujeme nárůst dpravních hd za účasti cyklisty 27 hd, tj. 15,1 % čet hd Nehdy s účastí cyklistů; hd Nejčastější příčinu hd s účastí cyklistů byl správný způsb jízdy (3 hd), následují příčiny dání přednsti (66 hd), přiměřená rychlst (23 hd), zaviněné ( hd) a správné předjíţdění ( hdy). Příčiny hd cyklistů; (bez hledu na hdy) zaviněné dání přednsti přiměřená rychlst správné předjíţdění správný způsb jízdy

24 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Celkem 121 hd s účastí cyklisty knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem (tj. 58,7 % z celkvéh čtu hd cyklistů), 16 hd knčil sráţku s (7,8 %), ve 25 případech cyklista havarval. Nehdy s účastí cyklistů dle druhu; 2013 hd tj. v % jeducím klejvým vzidlem ,7 e zaparkvaným dstaveným vzidlem 1,9 pevnu překáţku 9, 16 7,8 havárie 25 12,1 dmácím zvířetem 0 0,0 í 1 0,5 jiný druh hdy 30 1, Nehdy zaviněné cyklisty Cyklisté zavinili celkem 116 hd, při těcht hdách byla ţádná sba usmrcena, 1 sb byl těţce zraněn a 91 sb byl zraněn lehce. Nehdy zaviněné cyklisty; rvnání zaviněn hd čet usmrcených sb Nehdy zaviněné cyklisty; rvnání zaviněn hd čet usmrcených sb Nehdy zaviněné cyklisty; Nehdy zaviněné 2

25 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Nejvíce hd zaviněných cyklistu byl z příčiny správný způsb jízdy (75 hd). Následují příčiny přiměřená rychlst, dání přednsti a správné předjíţdění. Příčiny hd zaviněných cyklisty; tj. v % z celkvéh čtu dání přednsti 17 1,7 přiměřená rychlst 23 19,8 správné předjíţdění 1 0,9 správný způsb jízdy 75 6,7 Celkem 8 hd zaviněných cyklisty knčil sráţku s jeducím klejvým vzidlem, 25 hd knčil havárií, hd sráţku s a 9 sráţku s pevnu překáţku Nehdy zaviněné cyklisty Nehd, které cyklista zavinil, byl v rce 2013 celkem 90. Při těcht hdách byla ţádná sba usmrcena, 6 sb byl těţce zraněn a 67 sb byl zraněn lehce. Nejvíce hd, ve kterých byl cyklista škzeným, zavinili statní účastníci z příčiny dání přednsti (9 hd). 81 zavinili řidiči mtrvých vzidel, 6 hd zavinili chdci. Příčiny hd zaviněných cyklisty; tj. v % z celkvéh čtu dání přednsti 9 5, přiměřená rychlst 0 0,0 správné předjíţdění 3 3,3 správný způsb jízdy 29 32,2 zaviněné 11,1 Nehdy zaviněné cyklisty dle druhu; 2013 hd tj. v % jeducím klejvým vzidlem 8 1, e zaparkvaným dstaveným vzidlem 3, pevnu překáţku 9 7,8 8,6 havárie 25 21,6 dmácím zvířetem 0 0,0 í 1 0,9 jiný druh hdy 19 16, 20 cyklistů pachatelů dpravní hdy byl v rce 2013 d vlivem alkhlu. Oprti rku 2012 je t 9 cyklistů více, tj. 81,8 %. Ve 5 případech byla cyklistvi měřena hdnta d 1,0, při 15 hdách byla naměřená hdnta vyšší ţ 1,0. Nehdy zaviněné cyklisty dle druhu; 2013 hd tj. v % jeducím klejvým vzidlem 73 81,1 e zaparkvaným dstaveným vzidlem 0 0,0 pevnu překáţku 0 0,0 6 6,7 havárie 0 0,0 dmácím zvířetem 0 0,0 í 0 0,0 jiný druh hdy 11 12,2 Nejvíce hd zavinili cyklisté i (celkem 90 hd), 18 hd zavinily ţeny, 6 hd chlapci (d 15 let) a 2 hdy dívka (d 15 let). U 63 hd zaviněných cyklisty měl cyklista upevněnu chrannu přilbu (následky: 0 usmrcených, 6 těţce zraněných sb, 0 - lehce zraněných sb), u 53 hd, kdy cyklista měl chrannu přilbu, byl 8 sb zraněn těţce a 51 lehce. 25

26 26 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

27 27 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

28 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy chdců V rce 2013 dšl na území hlavníh města Prahy celkem k 60 hdám, které knčily sráţku s. Při těcht hdách byl usmrcen 17 sb, 119 byl těţce zraněn a 82 byl zraněn lehce. Prvnáním s rkem 2012 zjišťujeme: nárůst v čtu: dpravních hd hd tj. 1,6 % usmrcených sb 5 sb tj. 1,7 % kles v čtu: těţce zraněných sb 7 sb tj. 5,6 % lehce zraněných sb 5 sb tj. 1,0 % Nehdy chdců; hd usmrcen sb ,0 0,0 80,0 60,0 0,0 20,0 0,0 Nehdy chdců; ; INDEX - rk 2001 = 0 % hd usmrcen sb Ve 20 případech byl příčinu střetu vzidla a chdce dání přednsti (z th 221 hd byl zaviněn dáním přednsti vyznačeném ), 137 hd byl zaviněn z příčiny správný způsb jízdy, 6 hd zavinili řidiči přiměřenu rychlstí a ve 257 případech byla hda zaviněna. 28

29 29 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

30 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Z hd knčících sráţku s jich celkem 96 knčil sráţku s dítětem. V tét kategrii evidujeme mezirční nárůst hd (tj. 11,6 %). Při hdách chdců dětí byla usmrcena jedna sba, 16 dětí byl zraněn těţce (nárůst 2 sby, tj. 1,3 %) a 83 dětí byl zraněn lehce (nárůst 13 sb, tj. 18,6 %). 250 Vývj hdvsti chdců - dětí; Praha Nehdy chdců - dětí, hd usmrcen sb čet hd 30

31 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy chdců dle měsíce a času K jvětšímu čtu dpravních hd za účasti chdců dšl v měsíci listpadu (86 hd), jméně jich licisté šetřili v měsíci červenci (3 hd). Nejvíce sb byl usmrcen v měsících březnu, dubnu, červenci a listpadu, kdy byly usmrceny 3 sby, ţádná sba byla usmrcena při hdách chdců v měsíci lednu, květnu, srpnu a prsinci. Nehdy chdců měsících; Praha 2013 hd usmrcen sb těžce zraněn sb lehce zraněn sb leden únr březen duben 3 28 květen červen červec srpen září říjen listpad prsic Nehdy chdců dle hdiny; Praha 2011,2012 a Nejvyšší nápad dpravních hd chdců byl v dbě mezi 17. a 18. hdinu (55 hd), jméně hd byl v dbě mezi 1. a 2. hdinu a. a 5. hdinu ( hdy). Oprti předcházejícím rkům má ranní špička v dbě d 7 d hdin výrazný kles hd mezi hdinu, dlední špička je má zvlnější nástup a vrchlí mezi 17. a 18. hdinu. 31

32 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Místa s jvyšším čtem hd chdců K jvětšímu čtu dpravních hd za účasti chdců dšl na ulici Jana Ţelivskéh mezi ulicemi Biskupcva a Jeseniva (6 hd) a mezi ulicemi Jeseniva a Malešická (5 hd). Mezi další místa, kde dšl v rce 2013 k vyššímu čtu hd chdců, patří Na Příkpě mezi ulicemi Panská a Nekázanka, Tábritská u zastávky MHD Olšanské náměstí a další. Místa hd chdců; 2013 čet hd Jana Ţelivskéh mezi ulicemi Jeseniva a Biskupcva 6 Jana Ţelivskéh mezi ulicemi Jeseniva a Malešická 5 Na Příkpě mezi ulicemi Panská a Nekázanka Tábritská u zastávky MHD "Olšanské náměstí" 3 Ječná u zastávky MHD "Štěpánská" 3 Smetanv nábřeţí - Nvtnéh lávka 3 Plzeňská u zastávky MHD "Hlušičkva" 3 Zálesí - Nad lesním divadlem 3 Vinhradská - Chrudimská 3 Kněvva - Sjvací 3 32

33 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy zaviněné chdci V rce 2013 chdci zavinili celkem 257 hd, při kterých byl usmrcen 6 sb, 37 sb byl těţce zraněn a 189 byl zraněn lehce. Mezirčně zaznamenáváme kles 21 hd, tj. 7,6 %, u usmrcených sb však evidujeme nárůst 3 sby, tj. 0 %. Z 278 hd, které zavinili chdci, jich 35 zavinily děti (kles 25 hd, tj. 1,7 %). Při hdách zaviněných chdci dětmi byla ţádná sba usmrcena, 5 sb byl těţce zraněn (kles 8 hd) a 29 sb byl zraněn lehce (kles 16 sb). Nehdy zaviněné chdci, Nehd Usmrcen sb Nehdy zaviněné chdci; Praha Největší čet hd zavinili chdci i (121 hd), ţeny zavinily 77 hd, 35 hd zavinily děti (d 15 let). Zvýšení čtu zaviněných hd evidujeme u ţen, sníţení čtu hd je u hd zaviněných i. Kategrie chdce; 2013, rvnání s rkem 2012 hd rzdíl rzdíl v % , ,5 dítě d 15 let ,7 skupina dětí ,0 jiná skupina ,0 33

34 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Kategrie chdce; 2013 Chdci d vlivem alkhlu, Nehd 7% 30% dítě d 15 let 1% skupina dětí 0% jiná skupina 9% dítě d 15 let skupina dětí jiná skupina Při hdách zaviněných chdci byl v 7 případech stav chdce, 92 hd byl zaviněn zrnstí chdce, ve 3 případech byl chdec d vlivem alkhlu a čtyřikrát d vlivem léků b narktik. Stav chdce; 2013, rvnání s rkem rzdíl rzdíl v % zjištěn , ,6 zrnst ,0 d vlivem léků, narktik ,0 d vlivem alkhlu ,3 fyzická indiszice ,1 sebevraţda, kus ,0 invalida ,0 jiný (uvedený) stav , Chdci d vlivem alkhlu; Praha čet hd 3

35 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce Nehdy na přechdech pr chdce Na vyznačených přechdech pr chdce dšl v rce 2013 k 30 hdám, cţ představuje mezirční nárůst 6 hd. Pčet usmrcených sb při hdách chdců na přechdech pr chdce se zvýšil 5 sb. Nehdy na přechdech pr chdce; hd Praha usmrcen sb Nehdy na přechdech pr chdce; Praha hdy na přechdech 26 hd na přechdech pr chdce zavinili řidiči mtrvých vzidel (80,9 % hd, ke kterým dšl na pr chdce), 58 hd zavinili sami chdci. Nejčetnější příčinu hd na vyznačených přechdech je dání přednsti (22 hd, z th byl 221 hd z příčiny dání přednsti vyznačeném ), 58 hd byl zaviněn, k 21 hdám dšl správným způsbem jízdy a jedna hda byla zaviněna přiměřenu rychlstí. 35

36 36 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013

37 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Z příčiny dání přednsti vyznačeném dšl v rce 2013 k 221 hdě, při těcht hdách byl usmrcen 6 sb. U hd zaviněných dáním přednsti vyznačeném evidujeme mezirční nárůst 15 hd a 2 usmrcené sby. Nedání přednsti vyznačeném ; hd Praha usmrcen sb Nehdy zaviněné dáním přednsti vyznačeném ; Praha Usmrcené sby u hd na přechdech; Praha čet hd Usmrcení při hdách na přechdech usmrcení při dání přednsti 37

Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy

Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy 1 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy 2 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Obsah 1. Základní údaje o hodách na území hlavního

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Odbor služby dopravní policie

Odbor služby dopravní policie Odbor služby dopravní policie V roce 2012 šetřila Policie České republiky na území hl. m. Prahy celkem 17 795 dopravních nehod, při kterých bylo 26 osob usmrceno, 236 osob těžce zraněno a 2 009 zraněno

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13 Vánční a silvestrvský prvz 2012/13 d 24.12.2012 d 6.1.2013 Není-li napsán čas, pak uvedené termíny platí vždy d zahájení denníh prvzu danéh dne d uknčení denníh prvzu danéh dne. Vážení cestující, předkládáme

Více

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015 O P E R A Č N Í P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Zimní údržba místních kmunikací, chdníků a parkvišť v Bruntále a v Kunvě na bdbí 2014-2015 Organizace zimní údržby kmunikací, chdníků a parkvišť na bdbí 2014

Více

Improvements to Public Spaces

Improvements to Public Spaces Imprvements t Public Spaces 13. 8. 2010 11.5.5 ZPRÁVA Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 80 Imprvements t Public Spaces Obsah 1 Úvd... 5 2 Obecné návrhy pr zlepšení

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 1. září 2012 učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 Noční linky č.: 51, 52, 53, 54,

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 29. června 2013 (aktualizováno 3. 6. 2013) učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 Akční plán snižvání hluku pr aglmeraci Praha 2008 Zprávu sestavili: Ing. Jsef Nvák, CSc. Ing. Václav Vlejník Ing. Karel Šnajdr Akustika Praha s. r.., Thákurva 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vysvětlivky: Časy realizace příslušných dopravních opatření jsou

Více

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 TABULKOVÁ PŘÍLOHA Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 Nehody_2009_tabulky6.indd 61 24.3.2010 11:35:47 OBSAH TABULKOVÉ PŘÍLOHY TABULKA 1.............................................................................

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

XII. Rčník dbrné mezinárdní knference Real Estate Market > Autumn 2013 Praha 17. 10. 2013 4. diskusní panel Nvé trendy v kmerčním develpmentu -úvd d diskuse - COMMERCIAL GROUP s.r.. City Empiria, Na Strži

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Postupy při vyhlášené evakuaci pro MOK u Lidlu

Postupy při vyhlášené evakuaci pro MOK u Lidlu Pstupy při vyhlášené evakuaci pr MOK u Lidlu (evakuace má přednst před prvzem MHD): Jedntlivé bdy: - termíny stavebních prací, kdy bude hrzit reálná mžnst vyhlášení evakuace: únr 2015 listpad 2017 - na

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko.

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko. Pjistná matematika Pdstata pjišťvny: se vzrůstajícím pčtem klientů, klesá pjistně technické rizik. Příklad: - Pravděpdbnst, ţe nastane pjistná událst, je 0,01 za jeden rk. Škda, která můţe nastat při tét

Více

Kraj: Jihomoravský k.ú.: Hrušky, Křenovice, Slavkov u Brna, Vážany nad Litavou, Zbýšov Stupeň: studie Obsah: Datum: 01/2013

Kraj: Jihomoravský k.ú.: Hrušky, Křenovice, Slavkov u Brna, Vážany nad Litavou, Zbýšov Stupeň: studie Obsah: Datum: 01/2013 Pr IKP Cnsulting Engineers, s.r.. zhtvil: SUDOP BRNO, spl. s r.. Kunicva 26 611 36 Brn tel: 972 625 804 Objednatel: Jihmravský kraj Žertínv náměstí 3/5 60182 Brn Suprava: Zhtvitel: Prjekt: IKP Cnsulting

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

BEZPEČNOST A POŘÁDEK VE MĚSTĚ

BEZPEČNOST A POŘÁDEK VE MĚSTĚ BEZPEČNOST A POŘÁDEK VE MĚSTĚ Veducí: Mgr. Karel Zrůbek (starsta) Členvé: Mgr. Zbyněk Kvač (Plicie ČR), Blanka Špatná (Městská plicie), Jan Buriánek (míststarsta), Bc. Pavel Bauer (Správní dbr MěÚ, přestupky),

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky 5.3.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 2.1

Více

Rok 2006 v ČR; R; ehk. Nehody na pozemních komunikacích ch a jejich následky. Pplk. Ing. Josef TESAŘÍK. Policejní prezidium ČR, ŘSDP

Rok 2006 v ČR; R; ehk. Nehody na pozemních komunikacích ch a jejich následky. Pplk. Ing. Josef TESAŘÍK. Policejní prezidium ČR, ŘSDP Rok 2006 v ČR; R; ehk Nehody na pozemních komunikacích ch a jejich následky Pplk. Ing. Josef TESAŘÍK Policejní prezidium ČR, ŘSDP Rok 2006 celkem nehod 187 965, usmrceno 1 063 osob, těžce zraněno no 3

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Tým zázemí Má na starost a zajistí, aby bylo připraveno:

Tým zázemí Má na starost a zajistí, aby bylo připraveno: Tým zázemí Má na starst a zajistí, aby byl připraven: ubytvání levné (ideálně škla) 5 tříd na spaní spaní na zemi, na karimatkách, ppř. pár matrací (žíněnek) pr zájemce (z řad starších bratrů a sester)

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014

Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014 Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014 Obsah : Výkony Letiště Václava Havla Praha Spojení letiště se spádovou oblastí Analýza okolních letišť 2 Výkony Letiště Václava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Nárdní zpráva PIRLS 2011 Obsah Úvd.......................................................... 3 1 Celkvé výsledky................................................ 6 2 Výsledky v mezinárdním

Více

Odborný seminář k požární zkoušce osobního automobilu. Lukáš Ferkl ředitel UCEEB

Odborný seminář k požární zkoušce osobního automobilu. Lukáš Ferkl ředitel UCEEB Odbrný seminář k pžární zkušce sbníh autmbilu Lukáš Ferkl ředitel UCEEB Organizace pžární zkušky sbníh autmbilu Marek Pkrný pžární labratř UCEEB Kde, c a jak? 01 02 03 04 05 UCEEB příchd UCEEB prstr semináře

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Číslo 09/2011 Vyšlo 17.5.2011. Tramvajová výluka na Masarykově nábřeží 1 Tramvajová výluka v Podbabě 1

Číslo 09/2011 Vyšlo 17.5.2011. Tramvajová výluka na Masarykově nábřeží 1 Tramvajová výluka v Podbabě 1 INFORMAČNí ZPRAVODAJ Čísl 09/2011 Vyšl 17.5.2011 Tramvajvá výluka na Masarykvě nábřeží 1 Tramvajvá výluka v Pdbabě 1 Železniční výluka Praha-Běchvice - Český Brd 1 Psílení expresní autbusvé linky 125 d

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více