Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy"

Transkript

1 1 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy

2 2 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

3 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Obsah 1. Základní údaje o hodách na území hlavního města Prahy Porovnání základních ukazatelů Nehody alkoholu Nehody podle u Nehody podle Nehody zaviněné Hlavní příčiny hod řidičů motorových vozidel Nehody řidičů motorových vozidel alkoholu Nehody řidičů motorových vozidel podle věku Nehody řidičů motorových vozidel podle u Nehody řidičů motorových vozidel podle charakteru Nehody řidičů motorových vozidel podle roku výroby Nehody podle tovární značky Nehody řidičů motocyklů Nehody zaviněné řidiči motocyklů Nehody zaviněné řidiči motorových vozidel Nehody s účastí cyklistů Nehody zaviněné cyklisty Nehody chodců Nehody chodců podle měsíce a času Místa s jvětším počtem hod chodců Nehody zaviněné chodci Nehody na ech pro Časové rozloţení hod Nehody podle d v týdnu Nehody podle hodiny Místa a úseky s jvětším počtem hod Místa s jvětším počtem hod Úseky s jvětším počtem hod Nehodovost v České republice a na území jednotlivých krajů Nehodovost na území MČ Praha Přílohy... 9 Příloha č. 1 Přehled hod s usmrcením Příloha č. 2 Přehled hod s účastí... 5 Příloha č. 3 Přehled hod podle příčiny

4 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 1. Základní údaje o hodách na území hlavního města Prahy Dopravní hody a jejich následky; Praha počet hod Usmrceno osob Těžce zraněno osob Lehce zraněno osob škoda *100 Kč Porovnání základních ukazatelů V roce 2012 šetřili policisté na území hlavního města Prahy celkem dopravních hod. Při těchto hodách bylo 26 osob usmrceno 1, 236 osob bylo těžce zraněno a bylo zraněno lehce. Policisté odhadli hmotnou škodu vzniklou při hodách na 1,09 mld. Kč. Porovnáním základních ukazatelů dopravních hod zjišťujeme: nárůst v kategorii: počet dopravních hod o hod tj. o 7, % počet lehce zraněných o 7 osob tj. o 2, % odhad hmotné škody o 3,1 mil. Kč tj. o,1 % pokles v kategorii: počet usmrcených osob o 13 osob tj. o 33,3 % počet těţce zraněných osob o 3 osob tj. o 15, % Počet dopravních hod je na území hl. m. Prahy třetí jnižší za posledních 1 let, jvíce hod bylo v roce 1999 ( 192 hod), jméně v roce 2009 ( hod), počet usmrcených osob je jnižší v historii a poé pod hranicí 30 osob za rok (poprvé v roce osob). (Pro dokreslení uvádím údaje o počtu usmrcených osob v historii rok usmrcených osob, rok usmrcených, rok usmrcených). Z porovnání četnosti základních ukazatelů vyplývá, ţe policisté v Praze v průměru kaţdých 30 minut šetřili hodu, kaţdých, hodiny byl při hodě lehce zraněn člověk a kaţdých 37 hodin byl zraněn těžce. V průměru kaţdých 1 dní (přesně 1,1) došlo při hodě k usmrcení. 1 Pro statistické účely se za usmrcenou osobu považuje osoba, která zemřela na dopravní hody bo jpozději do 2 hodin po hodě v mocnici.

5 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Počet hod a usmrcených osob; , INDEX - rok 1999 = 100% počet hod usmrcené osoby Počet hod a usmrcených osob; 2012 hod tj. usmrceno osob leden 139 7,8% 2 7,7% únor 131 7,% 1 3,8% březen 160 8,2% 15,% duben ,5% 2 7,7% květen ,5% 3 11,5% červen ,7% 2 7,7% červec ,9% 0 0,0% srpen ,7% 15,% září ,6% 15,% říjen ,7% 1 3,8% listopad ,0% 1 3,8% prosic ,8% 2 7,7% tj. K jvyššímu počtu dopravních hod došlo, stejně jako v loňském roce v měsíci říjnu (1730 hod, tj. 9,7 % z celkového počtu hod), jméně hod zpracovávali policisté v měsíci únoru (131 hod, tj. 7, % hod). Nejvíce osob bylo usmrceno při hodách v měsících březnu, srpnu a září ( osoby, 15, % z celkového počtu usmrcených), ţádná osoba zemřela při hodách v měsících červenci Usmrcené osoby podle měsíců; 2012 porovnání s rokem rozdíl 5

6 6 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

7 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 1.2. Nehody alkoholu Počet hod alkoholu; Praha V roce 2012 došlo na území hlavního města Prahy ke 80 hodám, kdy byl účastník alkoholu. Při těchto hodách byla usmrcena 1 osoba. Ve srovnání s rokem 2011 eviduje policie o 2 hod a usmrcené osoby méně. Policisté dále při 21 hodě zjistili, ţe je pachatel drog a v šesti případech byl pachatel hody alkoholu a drog současně Počet hod zaviněných alkoholu, hod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno počet hod Nehody alkoholu - usmrcené osoby; počet usmrcených osob 7

8 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nejvíce hod alkoholu zavinili řidiči motorových vozidel (15 hod, tj. 86,5 % z celkového počtu hod alkoholu), v 52 případech byl alkoholu chodec (tj. 10,8 %), 11 hod eviduje policie u řidičů (tj. 2,3 %), 1 hodu alkoholu zavinil jiný účastník silničního provozu. Největší podíl na počtu zaviněných hod mají chodci, kteří alkoholu zavinili 18,7 % z celkového počtu hod chodců, následují řidiči motorových vozidel (11,2 % hod zaviněných řidiči motorových vozidel). Řidiči motorových vozidel zavinili alkoholu 2, % jimi zaviněných hod. Nehody podle příčin - alkoholu (jen řidiči mot.vozidel) 2012 podíl na počtu hod Nepřiměřená rychlost 6 0,5% Nesprávné předjíţdění 1 1,2% Nedání přednosti 10 0,2% Nesprávný způsob jízdy 398 3,5% Nehody podle - alkoholu ; počet hod podíl na počtu zaviněných hod Řidičem 15 2,% Řidičem 11 11,2% z toho dětmi 0 0,0% Celkem ve 138 případech bylo u řidiče zjištěno mnoţství alkoholu pod 1 alkoholu v dechu (krvi), ve 336 případech naměřili policisté řidiči po hodě nad 1. V 6 případech byl řidič současně alkoholu a drog. Při hodách, kdy bylo řidiči naměřeno méně ţ jedna promile alkoholu v dechu, byla usmrcena jedna osoba, při hodách s alkoholem nad 1 byla usmrcena ţádná osoba. Chodcem 52 18,7% z toho dětmi 0 0,0% Alkohol a drogy u viníka hody; 2012 (porovnání s rokem 2011) 2011 usmrceno osob 2012 usmrceno osob Jiným účastníkem 1 3,6% Závadou komunikace 0 0,0% Technickou závadou 0 0,0% Lesní zvěří, domácím zvířetem 0 0,0% Jiné 1 1,6% Alkohol do Alkohol nad Alkohol a drogy Drogy Největší počet hod alkoholu zavinili řidiči motorových vozidel z příčiny správný způsob jízdy (398 hod, coţ představuje 3,5 % z hod zaviněných řidiči správným způsobem jízdy), při dání přednosti bylo pod vlivem alkoholu 10 řidičů, 6 řidičů zavinilo alkoholu hodu přiměřenou rychlostí. 8

9 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody alkoholu a návykových látek; % 67% % 1% Alkohol do 1 Alkohol nad 1 Alkohol a drogy Drogy 9

10 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 2. Nehody podle u Nehody podle u; Praha 2012 Nejvíce dopravních hod v roce 2012 končilo sráţkou s jedoucím kolejovým vozidlem (celkem 9 97 hod, tj. 53, % z celkového počtu všech hod). Při hodách končících sráţkou s jedoucím kolejovým vozidlem bylo usmrceno 8 osob (30,8 % z celkového počtu všech usmrcených osob). Následují hody končící sráţkou se zaparkovaným, odstaveným vozidlem ( 577 hod), hody končící sráţkou s pevnou překáţkou (1 987 hod, usmrcené osoby) a hody končící sráţkou s m (630 hod, 12 usmrcených osob). Ačkoliv hod končících sráţkou s m bylo pouze 3,5 % z celkového počtu všech hod, usmrceno bylo 6,2 % z celkového počtu usmrcených osob. 53% 26% 11% Druh hody, 2012; porovnání s rokem rozdíl tj. v % sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem , sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným , sráţka s pevnou překáţkou ,5 sráţka s m , z toho s dětmi ,7 sráţka s lesní zvěří ,0 sráţka s domácím zvířetem , sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem sráţka s pevnou překáţkou sráţka s lesní zvěří sráţka s vlakem havárie 1% 2% 0% 0% % 0% 3% sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným sráţka s m sráţka s domácím zvířetem sráţka s tramvají jiný hody sráţka s vlakem ,0 sráţka s tramvají , havárie ,6 jiný hody ,3 I přes zvýšení počtu dopravních hod zaznamenáváme pokles usmrcených osob u hod končících sráţkou s m (o 5 usmrcených, tj. o 29, %), u hod končících sráţkou s pevnou překáţkou (o 5 usmrcených, tj. o 55,6 %), u hod končících sráţkou jedoucích kolejových vozidel (o 3 osoby, tj. o 27,3 %) i u hod končících sráţkou s tramvají (o 1 osobu, tj. o 50 %). Nárůst počtu usmrcených osob zaznamenáváme pouze u jiného u hody (o 1 usmrcenou osobu). 10

11 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Druh hody - usmrcené osoby ; porovnání s rokem rozdíl tj. v % sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem ,3 sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným ,0 sráţka s pevnou překáţkou ,6 sráţka s m , z toho dětmi ,0 sráţka s lesní zvěří ,0 sráţka s domácím zvířetem ,0 sráţka s vlakem ,0 sráţka s tramvají ,0 havárie ,0 jiný hody Usmrcené osoby podle u hody; Praha % 8% 32% % sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem sráţka s m sráţka s pevnou překáţkou sráţka s tramvají 11

12 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 3. Nehody podle Stejně jako v předchozích letech zavinili jvíce dopravních hod řidiči motorových vozidel. Při hodách zaviněných řidiči motorových vozidel bylo usmrceno 21 osob, coţ ve srovnání s rokem 2011 představuje nárůst počtu hod o 1 222, tj. o 7,7 % a pokles o 10 usmrcených osob, tj. o 32,3 %. Meziročně zaznamenáváme: pokles u dopravních hod zaviněných o 7 hod tj. o 6,7 % mot. dítětem o 2 hody tj. o 25 % závadou komunikace o 26 hod tj. o 59,1 % technickou závadou o 1 hodu tj. o 1,2 % nárůst u dopravních hod zaviněných o hod tj. o 7,7 % m o 33 hod tj. o 13,5 % m dítětem o 19 hod tj. o 6,3 % Největší pokles usmrcených osob zaznamenáváme meziročně u hod zaviněných (o 10 usmrcených osob, tj. 32,3 %), pokles zaznamenáváme i u počtu usmrcených při hodách zaviněných m (o osoby, tj. o 57,1 %). Nárůst naopak evidujeme u hod s jiným m a to o jednu usmrcenou osobu. Nehody podle - Usmrcené osoby ; porovnání s rokem rozdíl tj. v % Řidičem ,3 Řidičem ,0 z toho dětmi ,0 Chodcem ,1 z toho dětmi ,0 Jiným účastníkem ,0 Závadou komunikace ,0 Technickou závadou ,0 Lesní zvěří, domácím zvířetem ,0 Nehody podle, 2012; porovnání s rokem rozdíl tj. v % Jiné ,0 Řidičem ,7 Řidičem ,7 z toho dětmi ,0 Chodcem ,5 z toho dětmi ,3 Jiným účastníkem ,2 Závadou komunikace ,1 Technickou závadou ,2 Lesní zvěří, domácím zvířetem ,3 Jiné ,3 12

13 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody podle ; m celkem děti celkem děti celkem hod ,0 100,0 80,0 60,0 0,0 20,0 0,0 Nehody podle příčin; , INDEX - rok 2000 = 100 % m - dětmi - dětmi m hod celkem 13

14 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 3.1. Nehody zaviněné Řidiči motorových vozidel zavinili celkem dopravních hod, při kterých bylo 21 osob usmrceno, 182 osob bylo zraněno těţce a 1703 osob bylo zraněno lehce. Porovnáním s rokem 2011 zjišťujeme nárůst v počtu dopravních hod zaviněných o hod, tj. o 7,7 %, pozitivní je počet usmrcených osob, který se sníţil o 10, tj. o 32,3 %. Příčiny dopravních hod; 2012 (jen řidiči motorových vozidel) 66% Hlavní příčiny hod řidičů motorových vozidel 26% 7% Nejvíce dopravních hod zavinili řidiči motorových vozidel z příčiny správný způsob jízdy ( hod, tj. 66 % z počtu hod zaviněných řidiči), následuje příčina dání přednosti (26, %), přiměřená rychlost (7,1 %) a správné předjíţdění s 0,5 % z počtu hod zaviněných řidiči motorových vozidel. Nejvíce osob bylo usmrceno při dopravních hodách zaviněných správným způsobem jízdy (celkem 10), 9 osob bylo usmrceno při hodách zaviněných dáním přednosti a 2 osoby při hodách zaviněných přiměřenou rychlostí. Největší meziroční pokles počtu usmrcených osob zaznamenáváme při hodách zaviněných správným způsobem jízdy (pokles o osoby), i v dalších kategoriích zaznamenáváme pokles počtu usmrcených osob, u hod zaviněných přiměřenou rychlostí i dáním přednosti, vţdy o 3 osoby. Nepřiměřená rychlost Nedání přednosti Nehody podle příčin (jen řidiči mot.vozidel), usmrcené osoby ; porovnání s rokem rozdíl tj. v % Nepřiměřená rychlost ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 1% Nesprávné předjíţdění Nesprávný způsob jízdy Nehody podle příčin (jen řidiči mot.vozidel) , porovnání s rokem rozdíl tj. v % Nedání přednosti ,0 Nesprávný způsob jízdy ,6 Nepřiměřená rychlost ,7 Nesprávné předjíţdění ,3 Nedání přednosti ,5 Nesprávný způsob jízdy ,7 1

15 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Příčiny hod; podíl na počtu usmrcených osob 8% Nehody podle příčin a usmrcení (jen řidiči mot. vozidel), podíl na celkovém počtu hod podíl na celkovém počtu hod usmrcených osob podíl na celkovém počtu usmrcených Nepřiměřená rychlost ,1 2 9,5 Nesprávné předjíţdění 86 0,5 0 0,0 9% Nedání přednosti 51 26, 9 2,9 Nesprávný způsob jízdy ,0 10 7,6 3% 0% Nejčetnější příčinou dopravních hod řidičů motorových vozidel byl v roce 2012 jiný správného způsobu jízdy, následují příčiny dodrţení pečné vzdálenosti za vozidlem, věnování se řízení, dání přednosti při přejíţdění z pruhu do pruhu a správné otáčení a couvání. Nepřiměřená rychlost Nedání přednosti Nesprávné předjíţdění Nesprávný způsob jízdy 10 jčastějších příčin hod; Praha 2012 hod 1. jiný správné jízdy 3 39 Nejpečnější byly v roce 2012 hody zaviněné dáním přednosti, při kterých došlo k usmrcení při kaţdé 501 hodě, následují hody zaviněné přiměřenou rychlostí (člověk zemřel při kaţdé 609 hodě) a správným způsobem jízdy (člověk byl usmrcen při kaţdé hodě). Nehody podle příčin a usmrcení (jen řidiči motorových vozidel), podíl na celkovém počtu hod usmrcených osob počet hod na 1 usmrcenou osobu Nepřiměřená rychlost ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednosti ,6 Nesprávný způsob jízdy ,0 2. dodrţení pečné vzdálenosti za vozidlem řidič se plně věnoval řízení dání přednosti při přejíţdění z pruhu do pruhu správné otáčení bo couvání dání přednosti proti příkazu DZ "Dej přednost" přizpůsobení rychlosti stavu vozovky dání přednosti při odbočování vlevo dání přednosti při otáčení bo couvání vyhýbání dostatečné boční vůle 93 15

16 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody řidičů motorových vozidel alkoholu Pod vlivem alkoholu spáchali řidiči motorových vozidel v roce dopravních hod, coţ představuje 86,5 % z celkového počtu hod pod vlivem alkoholu. Oproti roku 2011 evidujeme u hod alkoholu zaviněných řidiči motorových vozidel pokles o 26 hod, tj. o 5,9 %. Nejvíce hod alkoholu způsobili řidiči motorových vozidel z příčiny správný způsob jízdy (398 hod), následují příčiny dání přednosti, přiměřená rychlost a správné předjíţdění. Nejvyšší meziroční pokles zaznamenáváme u hod zaviněných přiměřenou rychlostí (o 65 hod, tj. o 91,5 %), naopak nárůst evidujeme u hod zaviněných správným způsobem jízdy (o 50 hod, tj. o 1,3 %). Nehody podle příčin - alkoholu (jen řidiči mot.vozidel) 2012 podíl na počtu hod Nepřiměřená rychlost 6 0,5% Nesprávné předjíţdění 1 1,2% Nedání přednosti 10 0,2% Nesprávný způsob jízdy 398 3,5% Nehody řidičů motorových vozidel podle věku Největší počet hod zavinili řidiči motorových vozidel ve věku od 30 do 39 let (3 980 hod, tj. 23,3 % z celkového počtu hod zaviněných řidiči motorových vozidel). Nárůst počtu hod je jvyšší u hod zaviněných řidiči od 30 do 39 let (o 22 hod), další nárůst evidujeme u hod zaviněných řidiči od 10 do 9 let (o 221 hod), u řidičů ve věku od 50 do 59 let (o 216 hod). Naopak pokles zaznamenáváme u hod, které zavinili řidiči ve věku od 18 do 20 let (o 22 hod) a řidiči ve věku do 17 let (o 7 hod). Nehody podle věku řidiče; 2012 (porovnání s rokem 2011) Celkem zaviněno rozdíl tj. v % ,7 Nezjištěno ,9 Do 17 let , let , let , let ,6 Nehody podle příčin - alkoholu (jen řidiči mot.vozidel) rozdíl tj. v % let ,9 0-9 let , let , Nepřiměřená rychlost ,5 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednosti , 60-6 let , let ,6 Nad 70 let ,5 Nesprávný způsob jízdy , 16

17 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody podle věku řidiče (motorová ); 2012 zaviněných řidiči ch automobilů s přívěsem (o 3,3 %), traktorů (o 20 %) a motocyklů (o 15,6 %) let 10% let 23% 0-9 let 15% Druh ; 2012 (porovnání s rokem 2011) rozdíl tj. v % moped , let 7% let 11% malý motocykl (do 50 ccm) ,5 motocykl (včetně sidecaru, skútru apod.) ,6 automobil přívěsu ,1 Nezjištěno 23% automobil s přívěsem ,3 nákladní automobil (včetně multikáry apod.) ,2 nákladní automobil s přívěsem , let 3% Do 17 let 0% Nad 70 let 2% let 2% 60-6 let % nákladní automobil s návěsem , autobus ,0 traktor (i s přívěsem) ,0 tramvaj , jiné mot ,3 jízdní kolo , vlak , Nehody řidičů motorových vozidel podle u Stejně jako v loňském roce zavinili jvíce hod řidiči ch automobilů. Při celkem hodách bylo usmrceno 17 osob, 125 osob bylo zraněno těţce a 1275 bylo zraněno lehce. zjištěno, ,2 Řidiči ch automobilů zavinili jvíce hod z příčiny správný způsob jízdy, následují hody z příčiny dání přednosti a přiměřená rychlost. U hod zaviněných řidiči ch automobilů zaznamenáváme meziročně nárůst o 1 0 hod, tj. o 10,1 %, pozitivní je však pokles usmrcených osob (o osoby, tj. o 19 %) a těţce zraněných osob (o 2, tj. o 16,1 %). Nejvyšší nárůst hod zaznamenáváme u hod zaviněných řidiči mopedů (o 0 %), malých motocyklů (o 37,5 %) a jiných motorových vozidel (zemědělských, stavebních - o 33,3 %). Naopak pokles je jvyšší u hod 17

18 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody podle viníka a hlavních příčin, 2012 počet hod přiměřená rychlost správné předjíţdění Příčiny dání přednosti správný způsob jízdy pod vlivem alkoholu moped malý motocykl (do 50 ccm) motocykl automobil automobil s přívěsem nákladní nákladní s přívěsem nákladní s návěsem autobus traktor tramvaj jiné motorové jízdní kolo zjištěno, Charakter ; 2012 hod rozdíl Usmrceno osob zjištěno soukromé, vyuţívané k výdělečné činnosti soukromé, vyuţívané k výdělečné činnosti soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., atd.) veřejná hromadná doprava městská hromadná doprava mezinárodní kamionová doprava TAXI státní podnik, státní organizace registrováno mimo území ČR zastupitelský úřad ministerstvo vnitra Policie ČR městská, obecní policie soukromé pečnostní agentury rozdíl ministerstvo obrany Nehody řidičů motorových vozidel podle charakteru Nejvíce hod zavinili řidiči soukromých vozidel, vyuţívaných k výdělečné činnosti (7 620 hod, 13 usmrcených osob), 733 hod zavinili řidiči s vozidlem soukromé organizace (podnikatel, s. r. o., atd.) ( 733 hod, 5 usmrcených osob). Meziroční nárůst zaznamenáváme u hod soukromých vozidel, vyuţívaných k výdělečné činnosti, vozidel soukromých organizací, vozidel MHD, vozidel městské, obecní policie a vozidel TAXI. Naopak pokles hod je u vozidel soukromých, vyuţívaných k výdělečné činnosti, vozidel MV, vozidel Policie ČR a dalších. jiné odcizení, oprávněně pouţívané Nehody řidičů motorových vozidel podle roku výroby Nejvíce hod v roce 2012 zavinili řidiči vozidel vyrobených v roce 2011 (celkem 1 63 hod), následují řidiči vozidel vyrobených v roce 2008 (1 382 hod) a v roce 2010 (1 20 hod). 18

19 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody podle roku výroby (viníka); rozdíl Nehody podle roku výroby (viníka); rozdíl

20 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody podle tovární značky Řidiči vozidel tovární značky Škoda zavinili celkem 3 2 hod, následují řidiči vozidel Volkswagen (1 300 hod), Ford (1 235 hod) a Mercedes (938 hod). Nehody podle výrobní značky viníka; Praha 2012 počet hod Škoda 3 2 Volkswagen Ford Mercedes 938 Renault 772 Peugeot 595 Opel 53 Iveco 337 Toyota 309 Fiat 296 Volvo 281 Hyundai 28 Nissan 190 Honda 163 Mazda 158 Seat 18 Man 137 Kia 130 Karosa Nehody řidičů motocyklů V roce 2012 došlo na území hlavního města Prahy k 381 hodám, na kterých měli účast řidiči motocyklů 2. Při těchto hodách byly 3 osoby usmrceny, 0 jich bylo zraněno těţce a 188 lehce. Oproti roku 2011 zaznamenáváme pokles v počtu hod za účasti řidičů motocyklů o 58, tj. o 13,2 %. Pokles je i v následcích hod řidičů motocyklů a to u usmrcených osob o 1 osobu, tj. o 25 %, u těţce zraněných osob o 2 osob, tj. o 37,5 % a u lehce zraněných osob o 35, tj. o 15,7 %. Celkem 270 dopravních hod s účastí motocyklu končilo sráţkou s jedoucím kolejovým vozidlem, 19 hod končilo sráţkou s pevnou překáţkou, 17 sráţkou s m. Ve 37 případech řidič motocyklu havaroval. Motocykl - hody, 2012 hod usmrceno osob sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 10 0 sráţka s pevnou překáţkou 19 0 sráţka s m 17 0 sráţka s lesní zvěří 0 0 sráţka s domácím zvířetem 1 0 sráţka s vlakem 0 0 sráţka s tramvají 1 0 havárie 37 0 jiný hody 26 0 Nejvíce hod, na kterých měli řidiči motocyklů účast, bylo zaviněno dáním přednosti (185 hod), následují správný způsob jízdy (109 hod) a přiměřená rychlost (59 hod). Daf za motocykl je považován i malý motocykl (do 50 ccm) a moped 20

21 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Motocykl - příčina hody, 2012 hod usmrceno osob Motocykl (viník hody) - hody, 2012 hod usmrceno osob zaviněná 17 0 přiměřená rychlost 59 0 správné předjíţdění 10 0 dání přednosti správný způsob jízdy technická závada 1 0 sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem 70 0 sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 9 0 sráţka s pevnou překáţkou 19 0 sráţka s m 7 0 sráţka s lesní zvěří 0 0 sráţka s domácím zvířetem 0 0 sráţka s vlakem Nehody zaviněné řidiči motocyklů Z 381 hod, na kterých měli účast řidiči motocyklů, jich celkem 17 zavinili sami řidiči motocyklů. Při hodách zaviněných řidiči motocyklů byla ţádná osoba usmrcena, 17 osob bylo zraněno těţce a 70 lehce. Srovnáním s rokem 2011 zjišťujeme pokles jak v počtu dopravních hod zaviněných řidiči motocyklů o 27, tj. o 15,5 %, tak i v následcích, u usmrcených osob o 3 osoby, u těţce zraněných osob o 12 osob, tj. o 1, % a u lehce zraněných o 9 osob, tj. o 11, %. Nehody, které zavinili řidiči motocyklů, končily v 70 případech sráţkou s jedoucím kolejovým vozidlem, v 19 případech sráţkou s pevnou překáţkou, v 9 případech sráţkou se zaparkovaným, odstaveným vozidlem. 7 hod končilo sráţkou s m, při 36 hodách řidič motocyklu havaroval. sráţka s tramvají 0 0 havárie 36 0 jiný hody 6 0 Nejčastější příčinou hod, které zavinili řidiči motocyklů, byl správný způsob jízdy (62 hod), dalšími jsou přiměřená rychlost (58 hod), dání přednosti (23 hod) a správné předjíţdění ( hody). Motocykl (viník hody) - příčina hody, 2012 hod usmrceno osob přiměřená rychlost 58 0 správné předjíţdění 0 dání přednosti 23 0 správný způsob jízdy 62 0 Celkem při 7 hodách byl viník řidič motocyklu alkoholu, ve 3 případech mu policisté naměřili hodnotu od 0,2 do 0,50 alkoholu v dechu, třikrát mu byla naměřena hodnota nad 1,5 a jednou hodnota do 0,5 do 0,85 alkoholu v dechu. 21

22 22 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

23 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 3.3. Nehody zaviněné řidiči motorových vozidel Řidiči motorových vozidel zavinili v roce dopravních hod, při kterých byla ţádná osoba usmrcena, 5 osob bylo zraněno těţce a 67 lehce. Porovnáním s rokem 2011 zjišťujeme pokles dopravních hod zaviněných o 7 hod, tj. o 6,7 %, stejně jako v loňském roce zemřela ţádná osoba, počet těţce zraněných je niţší o 6 osob, tj. o 5,5 % a počet lehce zraněných je také niţší o 6 osob, tj. o 8,2 %. Řidiči motorových vozidel děti zavinily 6 dopravních hod (pokles o 2 hody, tj. o 25 %), ţádná osoba byla usmrcena (stejně jako v roce 2011), ţádná osoba byla těţce zraněna (pokles o 1 osobu), osoby byly lehce zraněny (pokles o 1 osobu, tj. o 25 %) Nehody s účastí cyklistů, Praha; Nehody s účastí cyklistů V roce 2012 došlo na území hl. m. Prahy celkem k 179 hodám, na kterých měli účast cyklisté. Při těchto hodách byla ţádná osoba usmrcena, 1 osob bylo zraněno těţce a 125 lehce. Oproti roku 2011 evidujeme pokles dopravních hod za účasti cyklisty o hody, tj. o 2,2 % počet hod Cyklisté zavinili celkem 92 hod, 78 hod zavinili řidiči motorových vozidel, 6 hod chodci, 2 hody byly zaviněny domácím zvířetem a 1 hoda jiným účastníkem. Nehody s účastí cyklistů; hod Nehody cyklistů podle ; m jiné závadou komunikace domácím zvířetem

24 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nejčastější příčinou hod by v roce 2012 správný způsob jízdy (86 hod), následují příčiny dání přednosti (70 hod), přiměřená rychlost (11 hod) a další. Příčiny hod cyklistů; ( ohledu na hody) zaviněné dání přednosti přiměřená rychlost správné předjíţdění správný způsob jízdy Celkem 69,3 % hod za účasti cyklistů končilo sráţkou s jedoucím kolejovým vozidlem, 16 cyklistů havarovalo (8,9 %), 13 cyklistů se srazilo s m (7,3 %) Nehody zaviněné cyklisty Cyklisté zavinili 92 dopravní hod, při kterých byla ţádná osoba usmrcena, 5 osob bylo zraněno těţce a 65 lehce. Meziročně zaznamenáváme nárůst počtu dopravních hod zaviněných cyklisty o 2 hody, tj. o 2,2 %, pokles je i v následcích dopravních hod na zdraví, konkrétně u těţce zraněných osob o osoby, tj. o, % a u lehce zraněných osob o 3 osoby, tj. o, %. Nehody zaviněné cyklisty; porovnání zaviněno hod počet usmrcených osob Nehody zaviněné cyklisty; Nehody s účastí cyklistů podle u; 2012 hod tj. v % sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem 12 69,3 sráţka se zaparkovaným odstaveným vozidlem 2 1,1 sráţka s pevnou překáţkou 6 3, sráţka s m 13 7,3 havárie 16 8,9 sráţka s domácím zvířetem 3 1,7 sráţka s tramvají 2 1,1 jiný hody 13 7, Nehody zaviněné cyklisty 2

25 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nesprávný způsob jízdy byl jčastější příčinou dopravních hod zaviněných cyklisty (70,7 % hod). Dalšími příčinami bylo dání přednosti (18,5 %) a přiměřená rychlost (10,9 %). Příčiny hod zaviněných cyklisty; 2012 hod tj. v % Nejvíce hod zavinili cyklisté muţi (celkem 7 hod), 10 hod zavinily ţeny, 7 hod chlapci (do a 1 hodu dívka (do. U poloviny hod zaviněných cyklisty měl cyklista upevněnou ochrannou přilbu (6 hod, následky: 0 usmrcených, 2 těţce zraněné osoby, 35 - lehce zraněných osob), u hod, kdy cyklista měl ochrannou přilbu, byly 3 osoby zraněny těţce a 30 lehce. dání přednosti 17 18,5 přiměřená rychlost 10 10,9 správné předjíţdění 0 0,0 správný způsob jízdy 65 70,7 Nehody zaviněné cyklistou končily ve 9 případech sráţkou s jedoucím, kolejovým vozidlem, v 16 případech havárií, v 10 případech jiným em hody, v 7 případech sráţkou s m a v 6 případech sráţkou s pevnou překáţkou. Nehody zaviněné cyklisty podle u; 2012 hod tj. v % sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem 9 53,3 sráţka se zaparkovaným odstaveným vozidlem 1 1,1 sráţka s pevnou překáţkou 6 6,5 sráţka s m 7 7,6 havárie 16 17, sráţka s domácím zvířetem 1 1,1 sráţka s tramvají 2 2,2 jiný hody 10 10,9 11 cyklistů pachatelů dopravní hody bylo v roce 2012 alkoholu. Oproti roku 2011 je to o 8 cyklistů méně, tj. o 2,1 %. Ve případech byla cyklistovi měřena hodnota do 1,0, V 7 případech byla naměřená hodnota vyšší ţ 1,0. 25

26 26 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

27 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 3.. Nehody chodců Nehody chodců; ; INDEX - rok 2001 = 100 % V roce 2012 došlo na území hlavního města Prahy celkem k 630 hodám, které končily sráţkou s m. Při těchto hodách bylo usmrceno 12 osob, 126 bylo těţce zraněno a 87 bylo zraněno lehce. Porovnáním s rokem 2011 zjišťujeme: nárůst v počtu: dopravních hod o 32 hod tj. o 5, % těţce zraněných osob o osoby tj. o 3,3 % lehce zraněných osob o 5 osob tj. o 10,2 % pokles v počtu: usmrcených osob o 5 osob tj. o 29, % 120,0 100,0 80,0 60,0 0,0 20,0 Nehody chodců; , hod usmrceno osob hod usmrceno osob Počet hod končících sráţkou s m byl i přes mírný nárůst třetí jniţší od roku 2000, pozitivní je však pokles počtu usmrcených chodců, který byl jniţší od roku Z hod končících sráţkou s m jich celkem 86 končilo sráţkou s dítětem. V této kategorii evidujeme meziroční nárůst o 11 hod (tj. o 1,7 %). Při hodách chodců dětí byl nikdo usmrcen, stejně jako v loňském roce, 1 dětí bylo zraněno těţce (stejně jako v roce 2011) a 70 dětí bylo zraněno lehce (nárůst o 8 osob, tj. o 12,9 %). 27

28 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody chodců - dětí, hod usmrceno osob Vývoj hodovosti chodců - dětí; Praha počet hod 28

29 29 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

30 30 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

31 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody chodců podle měsíce a času K jvětšímu počtu dopravních hod za účasti chodců došlo v měsíci lednu (69 hod), jméně jich policisté šetřili v měsíci červenci (35 hod). Nejvíce osob bylo usmrceno v měsících lednu, červnu a prosinci, kdy byly usmrceny 2 osoby, ţádná osoba byla usmrcena při hodách chodců v měsících květnu, červenci a říjnu. Nehody chodců po měsících; Praha 2012 hod usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob leden únor březen Nehody chodců podle hodiny; Praha 2011 a 2012 duben květen červen červec srpen září říjen listopad prosic K jvětšímu počtu dopravních hod chodců došlo v době mezi 17. a 18. hodinou (60 hod), jméně hod bylo v době mezi 2. a 3. hodinou (2 hody). Stejně jako u časového rozloţení všech hod můţeme i u hod s chodci pozorovat ranní a odpolední špičku nápadu dopravních hod. Ranní špička je v době od 7 do 10 hodin, odpolední pak v době od 1 do 19 hodin, přičemţ oproti časovému rozloţení všech hod je odpolední špička výraznější Místa s jvětším počtem hod chodců K jvětšímu počtu dopravních hod za účasti chodců došlo na ulici Jana Ţelivského mezi ulicemi Biskupcova a Jeseniova (6 hod). Mezi další místa, kde došlo v roce 2012 k vyššímu počtu hod chodců, Táboritská u zastávky MHD Olšanské náměstí, Spálená u zastávky MHD Národní třída, křiţovatka ulic Českomoravská a Freyova a další. 31

32 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Místa hod chodců; 2012 počet hod Jana Ţelivského mezi ulicemi Jeseniova a Biskupcova 6 Táboritská u zastávky MHD "Olšanské náměstí" Spálená u zastávky MHD "Národní třída" Českomoravská - Freyova Ječná u zastávky MHD "Štěpánská" 3 Kříţovnická u zastávky MHD "Staroměstská" 3 Evropská u zastávky MHD "Sídliště Červený vrch" 3 Podolské nábřeţí u zastávky MHD "Dvorce" 3 Bubenské nábřeţí u zastávky MHD "Praţská trţnice" 3 Prosecká - Lovosická 3 32

33 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody zaviněné chodci V roce 2012 chodci zavinili celkem 278 hod, při kterých byly usmrceny 3 osoby, 3 osob bylo těţce zraněno a 208 bylo zraněno lehce. Meziročně zaznamenáváme nárůst o 33 hod, tj. o 13,5 %, u usmrcených osob však evidujeme pokles o osoby, tj. o 57,1 %. Z 278 hod, které zavinili chodci, jich 60 zavinily děti (nárůst o 19 hod). Při hodách zaviněných chodci dětmi byla ţádná osoba usmrcena, 13 osob bylo těţce zraněno (nárůst o 8 hod) a 5 osob bylo zraněno lehce (nárůst o 10 osob) Nehody zaviněné chodci; Praha Nehody zaviněné chodci, Nehod Usmrceno osob hod Největší počet hod zavinili chodci muţi (127 hod), ţeny zavinily 65 hod, 60 hod zavinily děti (do. Zvýšení počtu zaviněných hod evidujeme u muţů a dětí (do, sníţení počtu hod je u hod zaviněných ţenami. Kategorie ; 2012, porovnání s rokem rozdíl rozdíl v % muţ , ţena ,8 dítě do 15 let ,3 skupina dětí jiná skupina ,6 33

34 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Kategorie ; 2012 Nárůst v počtu dopravních hod zaznamenáváme u dopravních hod zaviněných m alkoholu a to o 11 hod, tj. o 26,8 %. Kaţdý pátý chodec, který zavinil hodu, byl alkoholu. 22% 9% Chodci alkoholu, Nehod 23% 6% muţ ţena dítě do 15 let skupina dětí jiná skupina Při hodách zaviněných chodci byl v 53 případech stav dobrý, 126 hod bylo zaviněno pozorností, v 52 případech byl chodec pod vlivem alkoholu a jednou léků bo narkotik Stav ; 2012, porovnání s rokem rozdíl rozdíl v % zjištěno ,7 dobrý ,0 pozornost ,5 léků, narkotik alkoholu ,8 fyzická indispozice ,0 sebevraţda, pokus ,0 invalida ,0 jiný (uvedený) stav ,7 3

35 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Chodci alkoholu; Praha Nehody na ech pro Na vyznačených ech pro došlo v roce 2012 ke 298 hodám. osoby byly při hodách na ech pro usmrceny, 67 jich bylo těţce zraněno a 233 lehce zraněno. Meziročně zaznamenáváme nárůst počtu dopravních hod o 30, poklesl však počet osob usmrcených na ech pro a to o osoby počet hod Praha Nehody na ech pro ; hod usmrceno osob

36 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody na ech pro ; Praha hody na ech 228 hod na ech pro zavinili řidiči motorových vozidel (76,5 % hod, ke kterým došlo na pro ), jednu hod řidič, 68 hod zavinili sami chodci, jedna hod byla zaviněna jiným účastníkem. Nejčetnější příčinou hod na vyznačených ech je dání přednosti (212 hod, z toho bylo 207 hod z příčiny dání přednosti chodci na ), 69 hod bylo zaviněno, k 11 hodám došlo správným způsobem jízdy a jedna hoda byla zaviněna přiměřenou rychlostí. 36

37 37 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

38 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Z příčiny dání přednosti chodci na došlo v roce 2012 ke 207 hodám, při kterých byly osoby usmrceny, 53 osob bylo zraněno těţce a 161 lehce. Nedání přednosti chodci na ; hod Praha usmrceno osob Nehody zaviněné dáním přednosti chodci na ; Praha počet hod Usmrcené osoby u hod na ech; Praha Usmrcení při hodách na ech usmrcení při dání přednosti chodci na 38

39 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy. Časové rozložení hod Počet hod podle d v týdnu; Nehody podle d v týdnu 17% 18% 17% Nejvíce hod šetřili policisté v roce 2012 ve čtvrtek (stejně jako v roce 2011), kdy došlo k hodám, jméně hod šetřili, stejně jako v loňském roce v děli (1 556 hod). Největší meziroční nárůst hod zaznamenáváme ve čtvrtek (o 11,3 %), pokles naopak u hod, ke kterým došlo v pondělí (o 0,3 %). 15% 15% 9% 9% Nehody podle d v týdnu ; porovnání s rokem rozdíl tj. v % Pondělí ,3 Úterý , Středa ,0 Čtvrtek ,9 Pátek ,3 Sobota , Neděle ,0 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Nejvíce osob, celkem 7, bylo usmrceno při hodách v sobotu, jméně při hodách v děli (1 usmrcená osoba). Pokles počtu usmrcených osob byl v roce 2012 jvyšší u hod ve středu, kdy byly při hodách usmrceny 2 osoby (pokles o 6 osob), pokles zaznamenáváme i u hod v úterý (- osoby), v pondělí a v děli (-2 hody) a ve čtvrtek (-1 osoba). Nárůst počtu usmrcených osob byl u hod v pátek a sobotu (o 1 osobu). Nehody podle d v týdnu - usmrcené osoby ; porovnání s rokem rozdíl tj. v % Pondělí ,3 Úterý ,1 Středa ,0 Čtvrtek ,0 Pátek ,0 Sobota ,7 Neděle ,7 39

40 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Počet usmrcených osob - podle dnů v týdnu; 2012 Nehody podle hodiny; porovnání % % % 27% % 15% % Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Nehody podle hodiny Nápad dopravních hod kopíruje rozloţení z roku 2010 i Nejvíce hod šetřili policisté v ranní špičce mezi hodinou (8:00 9:00 hodin 1 13 hod a 9:00-10:00 hodin hod)) a v odpolední špičce mezi hodinou (16:00 17:00 hodin hod a 17:00 18:00 hodin 1 17 hod). Vůbec jvíce hod v jedné hodině šetřili policisté v době od 16:00 do 17:00 hodin, stejně jako v loňském roce, kdy došlo k hodám. Oproti roku 2011 zaznamenáváme zvýšení počtu dopravních hod právě v době ranní i odpolední špičky. 0

41 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 5. Místa a úseky s jvětším počtem hod Mezi místa s jvyšším počtem hod proti loňskému roku přibyly křiţovatky ulic Pod Chodovem Ryšavého, Klárov a Černokostelecká Průmyslová Místa s jvětším počtem hod Křiţovatkou s jvětším počtem hod je křiţovatka ulic Evropská Drnovská, kde došlo v roce 2012 k 51 hodě, mezi další patří křiţovatka ulic Pod Chodovem Ryšavého, Sokolská I. P. Pavlova bo Jiţní Spojka - Chodovská. Křižovatky s jvětším počtem hod; Praha 2012 uzel celkem hod usmrceno Následky těžce zraněno lehce zraněno Evropská - Drnovská Pod Chodovem - Ryšavého Sokolská - I. P. Pavlova Jiţní Spojka - Chodovská Dálnice D11 - Východní Spojka Klárov Černokostelecká - Průmyslová Strakonická - Barrandovský most Bulhar Litochlebské náměstí

42 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 5.2. Úseky s jvětším počtem hod Největší počet dopravních hod v úseku (tj. na sledované komunikaci v úseku mezi jednotlivými uzlovými křiţovatkami) se stal na ulici Jiţní Spojka, v úseku mezi ulicemi V Korytech - Chodovská. Došlo zde k 70 hodám. Následují další rychlostní komunikace Jiţní Spojka od ulice Průběţná po ulici Průmyslová, Štěrboholská radiála od ulice Průmyslová po ulici Národních hrdinů a Praţský okruh (Novořeporyjská) v úseku od ulice Ořešská po ulici K Barrandovu. Za jpečnější úsek lze povaţovat úsek ulice Kukulova od ulice Plzeňská po ulici Podbělohorská. Zde došlo ke 2 hodám, při kterých byla 1 osoba usmrcena, 2 těţce zraněny a 15 lehce zraněno. Úseky s jvětším počtem hod; Praha 2012 Jiţní Spojka od ulice V Korytech po ulici Chodovská Jiţní Spojka od ulice Průběţná po ulici Průmyslová Štěrboholská od ulice Průmyslová po ulici Národních Hrdinů Novořeporyjská od ulice Ořešská po ulici K Barrandovu Novořeporyjská od ulice Ořešská po odbočení na Třebonice Kukulova od ulice Plzeňská po ulici Podbělohorskou Kbelská od ulice Kolbenova po ulici Nad Klíčovem Kříţovnická od ulice Kaprova po Smetanovo nábřeţí Bělehradská od ulice Rumunská po ulici Otakarova Hlávkův most od ulice Klimentská po Bubenské nábřeţí uzel celkem hod usmrceno Následky těžce zraněno lehce zraněno

43 3 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

44 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Jiţní Spojka (V Korytech - Chodovská) Jiţní Spojka (Průběţná - Průmyslová) Štěrboholská radiála (Průmyslová - Nár. Hrdinů) Novořeporyjská (Ořešská - K Barrandovu) Kukulova (Plzeňská - Podbělohorská) Kbelská (Kolbenova - Nad Klíčovem)

45 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 6. Nehodovost v České republice a na území jednotlivých krajů Nehody v ČR; 2012 hod tj. v % usmrceno osob tj. v % Praha ,9 26 3,8 Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 0 hod, při kterých bylo 681 osob usmrceno, těţce zraněno bylo osob a osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda na hody je 875,2 mil. Kč. Porovnáním základních ukazatelů s rokem 2011 zjišťujeme: nárůst v kategorii: počet hod o tj. o 8,3% počet lehce zraněných o 71 osob tj. o 0,3% odhad hmotné škody o 27,3 mil. Kč tj. o 5,3% pokles v kategorii: počet usmrcených o 26 osob tj. o 3,7% počet těţce zraněných o 106 osob tj. o 3,% Počet hod šetřených Policii ČR v roce 2012 je od roku jniţší (jméně bylo v roce hod) a jvíce hod bylo šetřeno v roce 1999 ( hod) 3. Počet usmrcených osob v roce 2012 je od roku 1990 jniţší. Ani v jednom měsíci roku 2012 překročil počet usmrcených hranici 100 osob. Poprvé od roku 1961 se počet usmrcených osob v roce 2012 dostal pod magickou hranici 700 osob. Středočeský kraj , ,2 Jihočeský kraj , , Plzeňský kraj 3 53,2 52 7,6 Ústecký kraj ,3 59 8,7 Královehradecký kraj 281 5,3 57 8, Jihomoravský kraj ,2 50 7,3 Moravskoslezský kraj , ,0 Olomoucký kraj 06 5, 0 5,9 Zlínský kraj ,7 31,6 Vysočina 3 295,0 39 5,7 Pardubický kraj 3 726,6 2 6,2 Liberecký kraj 3 859,7 25 3,7 Karlovarský kraj ,7 11 1,6 Česká republika Při porovnávání počtu hod je nutné brát v úvahu legislativní změny upravující povinnost oznamovat dopravní hody Policii ČR. 5

46 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Olomoucký kraj Zlínský kraj Nehody v ČR; 2012 Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Usmrcené osoby v ČR; 2012 Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Praha Moravskoslezsk ý kraj Jihomoravský kraj Praha Moravskoslezsk ý kraj Jihomoravský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Královehradeck ý kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Královehradeck ý kraj Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Královehradecký kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Královehradecký kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj 6

Odbor služby dopravní policie

Odbor služby dopravní policie Odbor služby dopravní policie V roce 2012 šetřila Policie České republiky na území hl. m. Prahy celkem 17 795 dopravních nehod, při kterých bylo 26 osob usmrceno, 236 osob těžce zraněno a 2 009 zraněno

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Rok 2006 v ČR; R; ehk. Nehody na pozemních komunikacích ch a jejich následky. Pplk. Ing. Josef TESAŘÍK. Policejní prezidium ČR, ŘSDP

Rok 2006 v ČR; R; ehk. Nehody na pozemních komunikacích ch a jejich následky. Pplk. Ing. Josef TESAŘÍK. Policejní prezidium ČR, ŘSDP Rok 2006 v ČR; R; ehk Nehody na pozemních komunikacích ch a jejich následky Pplk. Ing. Josef TESAŘÍK Policejní prezidium ČR, ŘSDP Rok 2006 celkem nehod 187 965, usmrceno 1 063 osob, těžce zraněno no 3

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 TABULKOVÁ PŘÍLOHA Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 Nehody_2009_tabulky6.indd 61 24.3.2010 11:35:47 OBSAH TABULKOVÉ PŘÍLOHY TABULKA 1.............................................................................

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky 5.3.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 2.1

Více

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů Videoškolení řidičů - referentů V tomto videoškolení se zaměříme na: Základní pojmy Povinnosti řidiče Přeprava osob Směr a způsob jízdy Vybrané povinnosti Dopravní nehody Bodový systém Základní pojmy Účastník

Více

Dopravních nehod je letos více

Dopravních nehod je letos více Dopravních nehod je letos více Od počátku letošního roku evidují policisté ze služby dopravní policie na Třebíčsku již 193 dopravních nehod. V loňském roce došlo k 177 dopravním nehodám. Z tohoto důvodu

Více

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol Ekonomika a politika dopravy otázka výše spolufinancování vybraných opatření u některých operačních programů, respektive možnost jejich spolufinancování z prostředků EU až do výše 80 % (ve výjimečných

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY 1. Q 2009 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body...2 Bodované přestupky a trestné činy podle jednotlivých zákonů...3

Více

Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013

Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Obsah 1. Základní údaje hdách na území hl. m. Prahy... 3 1.1. Prvnání základních ukazatelů... 3 1.2. Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek... 9 2. Nehdy

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 CELKOVÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD CELKEM DN USMRCENO TĚŽCE ZRANĚNO LEHCE ZRANĚNO HMOTNÁ ŠKODA (*100 Kč) ALKOHOL (u viníka DN) OPL (u viníka

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO UHERSKÝ BROD MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO UHERSKÝ BROD MĚSTSKÁ POLICIE které žadatel požaduje, cit.:...poskytnutí následující informace: Informace se vztahuje k ulici Pod Valy v úseku od odbočky autobusovému nádraží po ulici Svatopluka Čecha,

Více

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton v ulicích vaší čtvrti V neděli 13. května zaplní ulice Prahy běžci z

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých dopravních značek upravuje

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

www.autoskolahumpolec.cz

www.autoskolahumpolec.cz www.autoskolahumpolec.cz VYHLÁŠKA č. 32/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod Datum účinnosti: 31.1.2001 Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000

Více

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 Svaz Dovozců automobilů Car Importers Association REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 PETROLsummit 13 Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2013 a 1-9/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla

Více

10.1.2014 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013

10.1.2014 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 CELKOVÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD (ROK 2013 S POROVNÁNÍM) CELKEM DN USMRCENO TĚŽCE ZRANĚNO LEHCE ZRANĚNO HMOTNÁ ŠKODA (*100 Kč) ALKOHOL

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění

5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění 5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění V roce 2011 zavinili řidiči motorových vozidel 83 % dopravních nehod Dominantní postavení mezi viníky dopravních nehod mají podle očekávání řidiči motorových

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 Vypracoval: Ing. Miroslav Grossmann srpen 2008 Opatření 1: úprava SSZ 4.628b Modřanská

Více

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Řešení přechodů pro chodce Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní 1. ÚVOD v obcích 70 % dopravních nehod na vládní úrovni Dopravní politika + strategické dokumenty (Národní strategie

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Vážení klienti, obchodní partneři,

Vážení klienti, obchodní partneři, Vážení klienti, obchodní partneři, únorový zpravodaj je tu a s ním i čerstvá dávka motoristických informací. Zima udeřila, auta nám nestartují, baterie trpí a sníh komplikuje situaci ještě víc, to však

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta,

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Lokalizace místa m nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Policie České republiky, Správa hl. m. Prahy dopravní inspektorát hlavního města Prahy Oddělení dopravních nehod (dále PČR DI ODN) Kongresová 2,

Více

Výzkum dopravní bezpečnosti

Výzkum dopravní bezpečnosti Výzkum dopravní bezpečnosti Ing: Karel Mulač Škoda Auto, TK/25 14.1.2011 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ 19 ODST. 2 SPRÁVNÍHO ŘÁDU

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ 19 ODST. 2 SPRÁVNÍHO ŘÁDU nezávislá odborová organizace evidovaná na MV ČR pod č. j. VS/1-1/46 785/01-E Starostrašnická 55/25, Praha 10, PSČ: 100 00 IČ: 26531101, DIČ: 010-26531101 bankovní spojení: ČSOB, pobočka Vinohradská, Praha

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014

Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014 Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014 Obsah : Výkony Letiště Václava Havla Praha Spojení letiště se spádovou oblastí Analýza okolních letišť 2 Výkony Letiště Václava

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2015 a 1-9/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

SKUTEČNĚ DĚLÁME VŠE PRO TO, ABY SILNICE BYLY ODPOUŠTĚJÍCÍ?

SKUTEČNĚ DĚLÁME VŠE PRO TO, ABY SILNICE BYLY ODPOUŠTĚJÍCÍ? SKUTEČNĚ DĚLÁME VŠE PRO TO, ABY SILNICE BYLY ODPOUŠTĚJÍCÍ? Leoš Nekula, Měření PVV 24. 25.11.2015, České Budějovice Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) 2011-2020 NSBSP 2011-2020 Materiál

Více

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Celkové počty bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2014 (stav k 31. 12. 2014) v centrálním

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

Aplikace osvědčených postupů v prevenci dopravních nehod v České republiky

Aplikace osvědčených postupů v prevenci dopravních nehod v České republiky Aplikace osvědčených postupů v prevenci dopravních nehod v podmínk nkách České republiky Mgr. Zuzana Ambrožov ová Vedoucí samostatného oddělen lení BESIP Ministerstva dopravy Vývoj dopravních nehod v roce

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v červnu 2007 a 2008 bez rozlišení účastníka silničního provozu

Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v červnu 2007 a 2008 bez rozlišení účastníka silničního provozu TISKOVÁ INFORMACE PRAHA (FÓRUM PSR, 30.07.2008) Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v červnu 2007 a 2008 bez rozlišení účastníka silničního provozu Celkové statistické údaje Červen je každoročně

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel V období 1-6/2011 bylo v ČR registrováno celkem 88 284 nových osobních automobilů, 5 981 lehkých užitkových

Více

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA:

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA: Seznam otázek dopravní soutěže KOLO 1. Otázka č.1: Jaká pravidla platí pro používání cyklistické přilby? -je povinná pro osoby do 15 let B- není povinná C- je povinná pro osoby v jakémkoliv věku D- je

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Příklady řešených nehodových lokalit Pavel Skládaný

Příklady řešených nehodových lokalit Pavel Skládaný Příklady řešených nehodových lokalit Pavel Skládaný Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant agreement: MOVE/SUB/2010/D3/3001/SI2.560087/PILOT4SAFETY

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu

Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu VÍCETÉMATICKÉ INFORMACE Ročník 214 Souborné informace V Praze dne 25. 1. 214 Kód publikace: 32254-14 Č.j.: 1531/214-1 Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu Zpracoval: Bc. Jiří

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1 Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

III/14528 Husinec - Horouty alkohol - vyjetí vpravo mimo vozovku lehké zranění III/1427 křižovatka s III/14212 najetí vlevo - čelní střet smrtelné +

III/14528 Husinec - Horouty alkohol - vyjetí vpravo mimo vozovku lehké zranění III/1427 křižovatka s III/14212 najetí vlevo - čelní střet smrtelné + III/5 Husinec - Horouty alkohol - vyjetí vpravo mimo vozovku lehké zranění III/7 křižovatka s III/ najetí vlevo - čelní střet smrtelné + lehká zranění II/ Ktiš, Záhoří - Smědeč rychlost - přejetí do protidměru,

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

PŘECHODY PRO CHODCE UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY

PŘECHODY PRO CHODCE UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY 60% 2.1.1.A UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky

Více

650 m. 210 m. 180 m. 750 m. 400 m

650 m. 210 m. 180 m. 750 m. 400 m Autem 165 km, 2 h 29 min Trasa z místa Bryksova 776/39 do místa Bryksova 776/39 Bryksova 776/39 198 00 Praha Na plánované trase se platí mýtné V Praha 20 najeďte z Bryksova a Chlumecká na Pražský okruh/e65.

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 87/2016 OBSAH: Statistika nehod řidičů MO, NA a BUS za rok 2015 str.2 Pokuty za přestupky a správní delikty v silniční dopravě-část I. (podle zákonů

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR 2.část Zpracoval: Ing. Jiří Skála a kolektiv (Ing. Hynek Bartík, Ing. Martin Škopek Ph. D., Jiří Tesař,

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více