Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy"

Transkript

1 1 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy - přílohy

2 2 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

3 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Obsah 1. Základní údaje o hodách na území hlavního města Prahy Porovnání základních ukazatelů Nehody alkoholu Nehody podle u Nehody podle Nehody zaviněné Hlavní příčiny hod řidičů motorových vozidel Nehody řidičů motorových vozidel alkoholu Nehody řidičů motorových vozidel podle věku Nehody řidičů motorových vozidel podle u Nehody řidičů motorových vozidel podle charakteru Nehody řidičů motorových vozidel podle roku výroby Nehody podle tovární značky Nehody řidičů motocyklů Nehody zaviněné řidiči motocyklů Nehody zaviněné řidiči motorových vozidel Nehody s účastí cyklistů Nehody zaviněné cyklisty Nehody chodců Nehody chodců podle měsíce a času Místa s jvětším počtem hod chodců Nehody zaviněné chodci Nehody na ech pro Časové rozloţení hod Nehody podle d v týdnu Nehody podle hodiny Místa a úseky s jvětším počtem hod Místa s jvětším počtem hod Úseky s jvětším počtem hod Nehodovost v České republice a na území jednotlivých krajů Nehodovost na území MČ Praha Přílohy... 9 Příloha č. 1 Přehled hod s usmrcením Příloha č. 2 Přehled hod s účastí... 5 Příloha č. 3 Přehled hod podle příčiny

4 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 1. Základní údaje o hodách na území hlavního města Prahy Dopravní hody a jejich následky; Praha počet hod Usmrceno osob Těžce zraněno osob Lehce zraněno osob škoda *100 Kč Porovnání základních ukazatelů V roce 2012 šetřili policisté na území hlavního města Prahy celkem dopravních hod. Při těchto hodách bylo 26 osob usmrceno 1, 236 osob bylo těžce zraněno a bylo zraněno lehce. Policisté odhadli hmotnou škodu vzniklou při hodách na 1,09 mld. Kč. Porovnáním základních ukazatelů dopravních hod zjišťujeme: nárůst v kategorii: počet dopravních hod o hod tj. o 7, % počet lehce zraněných o 7 osob tj. o 2, % odhad hmotné škody o 3,1 mil. Kč tj. o,1 % pokles v kategorii: počet usmrcených osob o 13 osob tj. o 33,3 % počet těţce zraněných osob o 3 osob tj. o 15, % Počet dopravních hod je na území hl. m. Prahy třetí jnižší za posledních 1 let, jvíce hod bylo v roce 1999 ( 192 hod), jméně v roce 2009 ( hod), počet usmrcených osob je jnižší v historii a poé pod hranicí 30 osob za rok (poprvé v roce osob). (Pro dokreslení uvádím údaje o počtu usmrcených osob v historii rok usmrcených osob, rok usmrcených, rok usmrcených). Z porovnání četnosti základních ukazatelů vyplývá, ţe policisté v Praze v průměru kaţdých 30 minut šetřili hodu, kaţdých, hodiny byl při hodě lehce zraněn člověk a kaţdých 37 hodin byl zraněn těžce. V průměru kaţdých 1 dní (přesně 1,1) došlo při hodě k usmrcení. 1 Pro statistické účely se za usmrcenou osobu považuje osoba, která zemřela na dopravní hody bo jpozději do 2 hodin po hodě v mocnici.

5 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Počet hod a usmrcených osob; , INDEX - rok 1999 = 100% počet hod usmrcené osoby Počet hod a usmrcených osob; 2012 hod tj. usmrceno osob leden 139 7,8% 2 7,7% únor 131 7,% 1 3,8% březen 160 8,2% 15,% duben ,5% 2 7,7% květen ,5% 3 11,5% červen ,7% 2 7,7% červec ,9% 0 0,0% srpen ,7% 15,% září ,6% 15,% říjen ,7% 1 3,8% listopad ,0% 1 3,8% prosic ,8% 2 7,7% tj. K jvyššímu počtu dopravních hod došlo, stejně jako v loňském roce v měsíci říjnu (1730 hod, tj. 9,7 % z celkového počtu hod), jméně hod zpracovávali policisté v měsíci únoru (131 hod, tj. 7, % hod). Nejvíce osob bylo usmrceno při hodách v měsících březnu, srpnu a září ( osoby, 15, % z celkového počtu usmrcených), ţádná osoba zemřela při hodách v měsících červenci Usmrcené osoby podle měsíců; 2012 porovnání s rokem rozdíl 5

6 6 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

7 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 1.2. Nehody alkoholu Počet hod alkoholu; Praha V roce 2012 došlo na území hlavního města Prahy ke 80 hodám, kdy byl účastník alkoholu. Při těchto hodách byla usmrcena 1 osoba. Ve srovnání s rokem 2011 eviduje policie o 2 hod a usmrcené osoby méně. Policisté dále při 21 hodě zjistili, ţe je pachatel drog a v šesti případech byl pachatel hody alkoholu a drog současně Počet hod zaviněných alkoholu, hod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno počet hod Nehody alkoholu - usmrcené osoby; počet usmrcených osob 7

8 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nejvíce hod alkoholu zavinili řidiči motorových vozidel (15 hod, tj. 86,5 % z celkového počtu hod alkoholu), v 52 případech byl alkoholu chodec (tj. 10,8 %), 11 hod eviduje policie u řidičů (tj. 2,3 %), 1 hodu alkoholu zavinil jiný účastník silničního provozu. Největší podíl na počtu zaviněných hod mají chodci, kteří alkoholu zavinili 18,7 % z celkového počtu hod chodců, následují řidiči motorových vozidel (11,2 % hod zaviněných řidiči motorových vozidel). Řidiči motorových vozidel zavinili alkoholu 2, % jimi zaviněných hod. Nehody podle příčin - alkoholu (jen řidiči mot.vozidel) 2012 podíl na počtu hod Nepřiměřená rychlost 6 0,5% Nesprávné předjíţdění 1 1,2% Nedání přednosti 10 0,2% Nesprávný způsob jízdy 398 3,5% Nehody podle - alkoholu ; počet hod podíl na počtu zaviněných hod Řidičem 15 2,% Řidičem 11 11,2% z toho dětmi 0 0,0% Celkem ve 138 případech bylo u řidiče zjištěno mnoţství alkoholu pod 1 alkoholu v dechu (krvi), ve 336 případech naměřili policisté řidiči po hodě nad 1. V 6 případech byl řidič současně alkoholu a drog. Při hodách, kdy bylo řidiči naměřeno méně ţ jedna promile alkoholu v dechu, byla usmrcena jedna osoba, při hodách s alkoholem nad 1 byla usmrcena ţádná osoba. Chodcem 52 18,7% z toho dětmi 0 0,0% Alkohol a drogy u viníka hody; 2012 (porovnání s rokem 2011) 2011 usmrceno osob 2012 usmrceno osob Jiným účastníkem 1 3,6% Závadou komunikace 0 0,0% Technickou závadou 0 0,0% Lesní zvěří, domácím zvířetem 0 0,0% Jiné 1 1,6% Alkohol do Alkohol nad Alkohol a drogy Drogy Největší počet hod alkoholu zavinili řidiči motorových vozidel z příčiny správný způsob jízdy (398 hod, coţ představuje 3,5 % z hod zaviněných řidiči správným způsobem jízdy), při dání přednosti bylo pod vlivem alkoholu 10 řidičů, 6 řidičů zavinilo alkoholu hodu přiměřenou rychlostí. 8

9 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody alkoholu a návykových látek; % 67% % 1% Alkohol do 1 Alkohol nad 1 Alkohol a drogy Drogy 9

10 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 2. Nehody podle u Nehody podle u; Praha 2012 Nejvíce dopravních hod v roce 2012 končilo sráţkou s jedoucím kolejovým vozidlem (celkem 9 97 hod, tj. 53, % z celkového počtu všech hod). Při hodách končících sráţkou s jedoucím kolejovým vozidlem bylo usmrceno 8 osob (30,8 % z celkového počtu všech usmrcených osob). Následují hody končící sráţkou se zaparkovaným, odstaveným vozidlem ( 577 hod), hody končící sráţkou s pevnou překáţkou (1 987 hod, usmrcené osoby) a hody končící sráţkou s m (630 hod, 12 usmrcených osob). Ačkoliv hod končících sráţkou s m bylo pouze 3,5 % z celkového počtu všech hod, usmrceno bylo 6,2 % z celkového počtu usmrcených osob. 53% 26% 11% Druh hody, 2012; porovnání s rokem rozdíl tj. v % sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem , sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným , sráţka s pevnou překáţkou ,5 sráţka s m , z toho s dětmi ,7 sráţka s lesní zvěří ,0 sráţka s domácím zvířetem , sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem sráţka s pevnou překáţkou sráţka s lesní zvěří sráţka s vlakem havárie 1% 2% 0% 0% % 0% 3% sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným sráţka s m sráţka s domácím zvířetem sráţka s tramvají jiný hody sráţka s vlakem ,0 sráţka s tramvají , havárie ,6 jiný hody ,3 I přes zvýšení počtu dopravních hod zaznamenáváme pokles usmrcených osob u hod končících sráţkou s m (o 5 usmrcených, tj. o 29, %), u hod končících sráţkou s pevnou překáţkou (o 5 usmrcených, tj. o 55,6 %), u hod končících sráţkou jedoucích kolejových vozidel (o 3 osoby, tj. o 27,3 %) i u hod končících sráţkou s tramvají (o 1 osobu, tj. o 50 %). Nárůst počtu usmrcených osob zaznamenáváme pouze u jiného u hody (o 1 usmrcenou osobu). 10

11 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Druh hody - usmrcené osoby ; porovnání s rokem rozdíl tj. v % sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem ,3 sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným ,0 sráţka s pevnou překáţkou ,6 sráţka s m , z toho dětmi ,0 sráţka s lesní zvěří ,0 sráţka s domácím zvířetem ,0 sráţka s vlakem ,0 sráţka s tramvají ,0 havárie ,0 jiný hody Usmrcené osoby podle u hody; Praha % 8% 32% % sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem sráţka s m sráţka s pevnou překáţkou sráţka s tramvají 11

12 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 3. Nehody podle Stejně jako v předchozích letech zavinili jvíce dopravních hod řidiči motorových vozidel. Při hodách zaviněných řidiči motorových vozidel bylo usmrceno 21 osob, coţ ve srovnání s rokem 2011 představuje nárůst počtu hod o 1 222, tj. o 7,7 % a pokles o 10 usmrcených osob, tj. o 32,3 %. Meziročně zaznamenáváme: pokles u dopravních hod zaviněných o 7 hod tj. o 6,7 % mot. dítětem o 2 hody tj. o 25 % závadou komunikace o 26 hod tj. o 59,1 % technickou závadou o 1 hodu tj. o 1,2 % nárůst u dopravních hod zaviněných o hod tj. o 7,7 % m o 33 hod tj. o 13,5 % m dítětem o 19 hod tj. o 6,3 % Největší pokles usmrcených osob zaznamenáváme meziročně u hod zaviněných (o 10 usmrcených osob, tj. 32,3 %), pokles zaznamenáváme i u počtu usmrcených při hodách zaviněných m (o osoby, tj. o 57,1 %). Nárůst naopak evidujeme u hod s jiným m a to o jednu usmrcenou osobu. Nehody podle - Usmrcené osoby ; porovnání s rokem rozdíl tj. v % Řidičem ,3 Řidičem ,0 z toho dětmi ,0 Chodcem ,1 z toho dětmi ,0 Jiným účastníkem ,0 Závadou komunikace ,0 Technickou závadou ,0 Lesní zvěří, domácím zvířetem ,0 Nehody podle, 2012; porovnání s rokem rozdíl tj. v % Jiné ,0 Řidičem ,7 Řidičem ,7 z toho dětmi ,0 Chodcem ,5 z toho dětmi ,3 Jiným účastníkem ,2 Závadou komunikace ,1 Technickou závadou ,2 Lesní zvěří, domácím zvířetem ,3 Jiné ,3 12

13 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody podle ; m celkem děti celkem děti celkem hod ,0 100,0 80,0 60,0 0,0 20,0 0,0 Nehody podle příčin; , INDEX - rok 2000 = 100 % m - dětmi - dětmi m hod celkem 13

14 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 3.1. Nehody zaviněné Řidiči motorových vozidel zavinili celkem dopravních hod, při kterých bylo 21 osob usmrceno, 182 osob bylo zraněno těţce a 1703 osob bylo zraněno lehce. Porovnáním s rokem 2011 zjišťujeme nárůst v počtu dopravních hod zaviněných o hod, tj. o 7,7 %, pozitivní je počet usmrcených osob, který se sníţil o 10, tj. o 32,3 %. Příčiny dopravních hod; 2012 (jen řidiči motorových vozidel) 66% Hlavní příčiny hod řidičů motorových vozidel 26% 7% Nejvíce dopravních hod zavinili řidiči motorových vozidel z příčiny správný způsob jízdy ( hod, tj. 66 % z počtu hod zaviněných řidiči), následuje příčina dání přednosti (26, %), přiměřená rychlost (7,1 %) a správné předjíţdění s 0,5 % z počtu hod zaviněných řidiči motorových vozidel. Nejvíce osob bylo usmrceno při dopravních hodách zaviněných správným způsobem jízdy (celkem 10), 9 osob bylo usmrceno při hodách zaviněných dáním přednosti a 2 osoby při hodách zaviněných přiměřenou rychlostí. Největší meziroční pokles počtu usmrcených osob zaznamenáváme při hodách zaviněných správným způsobem jízdy (pokles o osoby), i v dalších kategoriích zaznamenáváme pokles počtu usmrcených osob, u hod zaviněných přiměřenou rychlostí i dáním přednosti, vţdy o 3 osoby. Nepřiměřená rychlost Nedání přednosti Nehody podle příčin (jen řidiči mot.vozidel), usmrcené osoby ; porovnání s rokem rozdíl tj. v % Nepřiměřená rychlost ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 1% Nesprávné předjíţdění Nesprávný způsob jízdy Nehody podle příčin (jen řidiči mot.vozidel) , porovnání s rokem rozdíl tj. v % Nedání přednosti ,0 Nesprávný způsob jízdy ,6 Nepřiměřená rychlost ,7 Nesprávné předjíţdění ,3 Nedání přednosti ,5 Nesprávný způsob jízdy ,7 1

15 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Příčiny hod; podíl na počtu usmrcených osob 8% Nehody podle příčin a usmrcení (jen řidiči mot. vozidel), podíl na celkovém počtu hod podíl na celkovém počtu hod usmrcených osob podíl na celkovém počtu usmrcených Nepřiměřená rychlost ,1 2 9,5 Nesprávné předjíţdění 86 0,5 0 0,0 9% Nedání přednosti 51 26, 9 2,9 Nesprávný způsob jízdy ,0 10 7,6 3% 0% Nejčetnější příčinou dopravních hod řidičů motorových vozidel byl v roce 2012 jiný správného způsobu jízdy, následují příčiny dodrţení pečné vzdálenosti za vozidlem, věnování se řízení, dání přednosti při přejíţdění z pruhu do pruhu a správné otáčení a couvání. Nepřiměřená rychlost Nedání přednosti Nesprávné předjíţdění Nesprávný způsob jízdy 10 jčastějších příčin hod; Praha 2012 hod 1. jiný správné jízdy 3 39 Nejpečnější byly v roce 2012 hody zaviněné dáním přednosti, při kterých došlo k usmrcení při kaţdé 501 hodě, následují hody zaviněné přiměřenou rychlostí (člověk zemřel při kaţdé 609 hodě) a správným způsobem jízdy (člověk byl usmrcen při kaţdé hodě). Nehody podle příčin a usmrcení (jen řidiči motorových vozidel), podíl na celkovém počtu hod usmrcených osob počet hod na 1 usmrcenou osobu Nepřiměřená rychlost ,0 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednosti ,6 Nesprávný způsob jízdy ,0 2. dodrţení pečné vzdálenosti za vozidlem řidič se plně věnoval řízení dání přednosti při přejíţdění z pruhu do pruhu správné otáčení bo couvání dání přednosti proti příkazu DZ "Dej přednost" přizpůsobení rychlosti stavu vozovky dání přednosti při odbočování vlevo dání přednosti při otáčení bo couvání vyhýbání dostatečné boční vůle 93 15

16 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody řidičů motorových vozidel alkoholu Pod vlivem alkoholu spáchali řidiči motorových vozidel v roce dopravních hod, coţ představuje 86,5 % z celkového počtu hod pod vlivem alkoholu. Oproti roku 2011 evidujeme u hod alkoholu zaviněných řidiči motorových vozidel pokles o 26 hod, tj. o 5,9 %. Nejvíce hod alkoholu způsobili řidiči motorových vozidel z příčiny správný způsob jízdy (398 hod), následují příčiny dání přednosti, přiměřená rychlost a správné předjíţdění. Nejvyšší meziroční pokles zaznamenáváme u hod zaviněných přiměřenou rychlostí (o 65 hod, tj. o 91,5 %), naopak nárůst evidujeme u hod zaviněných správným způsobem jízdy (o 50 hod, tj. o 1,3 %). Nehody podle příčin - alkoholu (jen řidiči mot.vozidel) 2012 podíl na počtu hod Nepřiměřená rychlost 6 0,5% Nesprávné předjíţdění 1 1,2% Nedání přednosti 10 0,2% Nesprávný způsob jízdy 398 3,5% Nehody řidičů motorových vozidel podle věku Největší počet hod zavinili řidiči motorových vozidel ve věku od 30 do 39 let (3 980 hod, tj. 23,3 % z celkového počtu hod zaviněných řidiči motorových vozidel). Nárůst počtu hod je jvyšší u hod zaviněných řidiči od 30 do 39 let (o 22 hod), další nárůst evidujeme u hod zaviněných řidiči od 10 do 9 let (o 221 hod), u řidičů ve věku od 50 do 59 let (o 216 hod). Naopak pokles zaznamenáváme u hod, které zavinili řidiči ve věku od 18 do 20 let (o 22 hod) a řidiči ve věku do 17 let (o 7 hod). Nehody podle věku řidiče; 2012 (porovnání s rokem 2011) Celkem zaviněno rozdíl tj. v % ,7 Nezjištěno ,9 Do 17 let , let , let , let ,6 Nehody podle příčin - alkoholu (jen řidiči mot.vozidel) rozdíl tj. v % let ,9 0-9 let , let , Nepřiměřená rychlost ,5 Nesprávné předjíţdění ,0 Nedání přednosti , 60-6 let , let ,6 Nad 70 let ,5 Nesprávný způsob jízdy , 16

17 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody podle věku řidiče (motorová ); 2012 zaviněných řidiči ch automobilů s přívěsem (o 3,3 %), traktorů (o 20 %) a motocyklů (o 15,6 %) let 10% let 23% 0-9 let 15% Druh ; 2012 (porovnání s rokem 2011) rozdíl tj. v % moped , let 7% let 11% malý motocykl (do 50 ccm) ,5 motocykl (včetně sidecaru, skútru apod.) ,6 automobil přívěsu ,1 Nezjištěno 23% automobil s přívěsem ,3 nákladní automobil (včetně multikáry apod.) ,2 nákladní automobil s přívěsem , let 3% Do 17 let 0% Nad 70 let 2% let 2% 60-6 let % nákladní automobil s návěsem , autobus ,0 traktor (i s přívěsem) ,0 tramvaj , jiné mot ,3 jízdní kolo , vlak , Nehody řidičů motorových vozidel podle u Stejně jako v loňském roce zavinili jvíce hod řidiči ch automobilů. Při celkem hodách bylo usmrceno 17 osob, 125 osob bylo zraněno těţce a 1275 bylo zraněno lehce. zjištěno, ,2 Řidiči ch automobilů zavinili jvíce hod z příčiny správný způsob jízdy, následují hody z příčiny dání přednosti a přiměřená rychlost. U hod zaviněných řidiči ch automobilů zaznamenáváme meziročně nárůst o 1 0 hod, tj. o 10,1 %, pozitivní je však pokles usmrcených osob (o osoby, tj. o 19 %) a těţce zraněných osob (o 2, tj. o 16,1 %). Nejvyšší nárůst hod zaznamenáváme u hod zaviněných řidiči mopedů (o 0 %), malých motocyklů (o 37,5 %) a jiných motorových vozidel (zemědělských, stavebních - o 33,3 %). Naopak pokles je jvyšší u hod 17

18 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody podle viníka a hlavních příčin, 2012 počet hod přiměřená rychlost správné předjíţdění Příčiny dání přednosti správný způsob jízdy pod vlivem alkoholu moped malý motocykl (do 50 ccm) motocykl automobil automobil s přívěsem nákladní nákladní s přívěsem nákladní s návěsem autobus traktor tramvaj jiné motorové jízdní kolo zjištěno, Charakter ; 2012 hod rozdíl Usmrceno osob zjištěno soukromé, vyuţívané k výdělečné činnosti soukromé, vyuţívané k výdělečné činnosti soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., atd.) veřejná hromadná doprava městská hromadná doprava mezinárodní kamionová doprava TAXI státní podnik, státní organizace registrováno mimo území ČR zastupitelský úřad ministerstvo vnitra Policie ČR městská, obecní policie soukromé pečnostní agentury rozdíl ministerstvo obrany Nehody řidičů motorových vozidel podle charakteru Nejvíce hod zavinili řidiči soukromých vozidel, vyuţívaných k výdělečné činnosti (7 620 hod, 13 usmrcených osob), 733 hod zavinili řidiči s vozidlem soukromé organizace (podnikatel, s. r. o., atd.) ( 733 hod, 5 usmrcených osob). Meziroční nárůst zaznamenáváme u hod soukromých vozidel, vyuţívaných k výdělečné činnosti, vozidel soukromých organizací, vozidel MHD, vozidel městské, obecní policie a vozidel TAXI. Naopak pokles hod je u vozidel soukromých, vyuţívaných k výdělečné činnosti, vozidel MV, vozidel Policie ČR a dalších. jiné odcizení, oprávněně pouţívané Nehody řidičů motorových vozidel podle roku výroby Nejvíce hod v roce 2012 zavinili řidiči vozidel vyrobených v roce 2011 (celkem 1 63 hod), následují řidiči vozidel vyrobených v roce 2008 (1 382 hod) a v roce 2010 (1 20 hod). 18

19 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody podle roku výroby (viníka); rozdíl Nehody podle roku výroby (viníka); rozdíl

20 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody podle tovární značky Řidiči vozidel tovární značky Škoda zavinili celkem 3 2 hod, následují řidiči vozidel Volkswagen (1 300 hod), Ford (1 235 hod) a Mercedes (938 hod). Nehody podle výrobní značky viníka; Praha 2012 počet hod Škoda 3 2 Volkswagen Ford Mercedes 938 Renault 772 Peugeot 595 Opel 53 Iveco 337 Toyota 309 Fiat 296 Volvo 281 Hyundai 28 Nissan 190 Honda 163 Mazda 158 Seat 18 Man 137 Kia 130 Karosa Nehody řidičů motocyklů V roce 2012 došlo na území hlavního města Prahy k 381 hodám, na kterých měli účast řidiči motocyklů 2. Při těchto hodách byly 3 osoby usmrceny, 0 jich bylo zraněno těţce a 188 lehce. Oproti roku 2011 zaznamenáváme pokles v počtu hod za účasti řidičů motocyklů o 58, tj. o 13,2 %. Pokles je i v následcích hod řidičů motocyklů a to u usmrcených osob o 1 osobu, tj. o 25 %, u těţce zraněných osob o 2 osob, tj. o 37,5 % a u lehce zraněných osob o 35, tj. o 15,7 %. Celkem 270 dopravních hod s účastí motocyklu končilo sráţkou s jedoucím kolejovým vozidlem, 19 hod končilo sráţkou s pevnou překáţkou, 17 sráţkou s m. Ve 37 případech řidič motocyklu havaroval. Motocykl - hody, 2012 hod usmrceno osob sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 10 0 sráţka s pevnou překáţkou 19 0 sráţka s m 17 0 sráţka s lesní zvěří 0 0 sráţka s domácím zvířetem 1 0 sráţka s vlakem 0 0 sráţka s tramvají 1 0 havárie 37 0 jiný hody 26 0 Nejvíce hod, na kterých měli řidiči motocyklů účast, bylo zaviněno dáním přednosti (185 hod), následují správný způsob jízdy (109 hod) a přiměřená rychlost (59 hod). Daf za motocykl je považován i malý motocykl (do 50 ccm) a moped 20

21 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Motocykl - příčina hody, 2012 hod usmrceno osob Motocykl (viník hody) - hody, 2012 hod usmrceno osob zaviněná 17 0 přiměřená rychlost 59 0 správné předjíţdění 10 0 dání přednosti správný způsob jízdy technická závada 1 0 sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem 70 0 sráţka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 9 0 sráţka s pevnou překáţkou 19 0 sráţka s m 7 0 sráţka s lesní zvěří 0 0 sráţka s domácím zvířetem 0 0 sráţka s vlakem Nehody zaviněné řidiči motocyklů Z 381 hod, na kterých měli účast řidiči motocyklů, jich celkem 17 zavinili sami řidiči motocyklů. Při hodách zaviněných řidiči motocyklů byla ţádná osoba usmrcena, 17 osob bylo zraněno těţce a 70 lehce. Srovnáním s rokem 2011 zjišťujeme pokles jak v počtu dopravních hod zaviněných řidiči motocyklů o 27, tj. o 15,5 %, tak i v následcích, u usmrcených osob o 3 osoby, u těţce zraněných osob o 12 osob, tj. o 1, % a u lehce zraněných o 9 osob, tj. o 11, %. Nehody, které zavinili řidiči motocyklů, končily v 70 případech sráţkou s jedoucím kolejovým vozidlem, v 19 případech sráţkou s pevnou překáţkou, v 9 případech sráţkou se zaparkovaným, odstaveným vozidlem. 7 hod končilo sráţkou s m, při 36 hodách řidič motocyklu havaroval. sráţka s tramvají 0 0 havárie 36 0 jiný hody 6 0 Nejčastější příčinou hod, které zavinili řidiči motocyklů, byl správný způsob jízdy (62 hod), dalšími jsou přiměřená rychlost (58 hod), dání přednosti (23 hod) a správné předjíţdění ( hody). Motocykl (viník hody) - příčina hody, 2012 hod usmrceno osob přiměřená rychlost 58 0 správné předjíţdění 0 dání přednosti 23 0 správný způsob jízdy 62 0 Celkem při 7 hodách byl viník řidič motocyklu alkoholu, ve 3 případech mu policisté naměřili hodnotu od 0,2 do 0,50 alkoholu v dechu, třikrát mu byla naměřena hodnota nad 1,5 a jednou hodnota do 0,5 do 0,85 alkoholu v dechu. 21

22 22 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

23 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 3.3. Nehody zaviněné řidiči motorových vozidel Řidiči motorových vozidel zavinili v roce dopravních hod, při kterých byla ţádná osoba usmrcena, 5 osob bylo zraněno těţce a 67 lehce. Porovnáním s rokem 2011 zjišťujeme pokles dopravních hod zaviněných o 7 hod, tj. o 6,7 %, stejně jako v loňském roce zemřela ţádná osoba, počet těţce zraněných je niţší o 6 osob, tj. o 5,5 % a počet lehce zraněných je také niţší o 6 osob, tj. o 8,2 %. Řidiči motorových vozidel děti zavinily 6 dopravních hod (pokles o 2 hody, tj. o 25 %), ţádná osoba byla usmrcena (stejně jako v roce 2011), ţádná osoba byla těţce zraněna (pokles o 1 osobu), osoby byly lehce zraněny (pokles o 1 osobu, tj. o 25 %) Nehody s účastí cyklistů, Praha; Nehody s účastí cyklistů V roce 2012 došlo na území hl. m. Prahy celkem k 179 hodám, na kterých měli účast cyklisté. Při těchto hodách byla ţádná osoba usmrcena, 1 osob bylo zraněno těţce a 125 lehce. Oproti roku 2011 evidujeme pokles dopravních hod za účasti cyklisty o hody, tj. o 2,2 % počet hod Cyklisté zavinili celkem 92 hod, 78 hod zavinili řidiči motorových vozidel, 6 hod chodci, 2 hody byly zaviněny domácím zvířetem a 1 hoda jiným účastníkem. Nehody s účastí cyklistů; hod Nehody cyklistů podle ; m jiné závadou komunikace domácím zvířetem

24 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nejčastější příčinou hod by v roce 2012 správný způsob jízdy (86 hod), následují příčiny dání přednosti (70 hod), přiměřená rychlost (11 hod) a další. Příčiny hod cyklistů; ( ohledu na hody) zaviněné dání přednosti přiměřená rychlost správné předjíţdění správný způsob jízdy Celkem 69,3 % hod za účasti cyklistů končilo sráţkou s jedoucím kolejovým vozidlem, 16 cyklistů havarovalo (8,9 %), 13 cyklistů se srazilo s m (7,3 %) Nehody zaviněné cyklisty Cyklisté zavinili 92 dopravní hod, při kterých byla ţádná osoba usmrcena, 5 osob bylo zraněno těţce a 65 lehce. Meziročně zaznamenáváme nárůst počtu dopravních hod zaviněných cyklisty o 2 hody, tj. o 2,2 %, pokles je i v následcích dopravních hod na zdraví, konkrétně u těţce zraněných osob o osoby, tj. o, % a u lehce zraněných osob o 3 osoby, tj. o, %. Nehody zaviněné cyklisty; porovnání zaviněno hod počet usmrcených osob Nehody zaviněné cyklisty; Nehody s účastí cyklistů podle u; 2012 hod tj. v % sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem 12 69,3 sráţka se zaparkovaným odstaveným vozidlem 2 1,1 sráţka s pevnou překáţkou 6 3, sráţka s m 13 7,3 havárie 16 8,9 sráţka s domácím zvířetem 3 1,7 sráţka s tramvají 2 1,1 jiný hody 13 7, Nehody zaviněné cyklisty 2

25 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nesprávný způsob jízdy byl jčastější příčinou dopravních hod zaviněných cyklisty (70,7 % hod). Dalšími příčinami bylo dání přednosti (18,5 %) a přiměřená rychlost (10,9 %). Příčiny hod zaviněných cyklisty; 2012 hod tj. v % Nejvíce hod zavinili cyklisté muţi (celkem 7 hod), 10 hod zavinily ţeny, 7 hod chlapci (do a 1 hodu dívka (do. U poloviny hod zaviněných cyklisty měl cyklista upevněnou ochrannou přilbu (6 hod, následky: 0 usmrcených, 2 těţce zraněné osoby, 35 - lehce zraněných osob), u hod, kdy cyklista měl ochrannou přilbu, byly 3 osoby zraněny těţce a 30 lehce. dání přednosti 17 18,5 přiměřená rychlost 10 10,9 správné předjíţdění 0 0,0 správný způsob jízdy 65 70,7 Nehody zaviněné cyklistou končily ve 9 případech sráţkou s jedoucím, kolejovým vozidlem, v 16 případech havárií, v 10 případech jiným em hody, v 7 případech sráţkou s m a v 6 případech sráţkou s pevnou překáţkou. Nehody zaviněné cyklisty podle u; 2012 hod tj. v % sráţka s jedoucím kolejovým vozidlem 9 53,3 sráţka se zaparkovaným odstaveným vozidlem 1 1,1 sráţka s pevnou překáţkou 6 6,5 sráţka s m 7 7,6 havárie 16 17, sráţka s domácím zvířetem 1 1,1 sráţka s tramvají 2 2,2 jiný hody 10 10,9 11 cyklistů pachatelů dopravní hody bylo v roce 2012 alkoholu. Oproti roku 2011 je to o 8 cyklistů méně, tj. o 2,1 %. Ve případech byla cyklistovi měřena hodnota do 1,0, V 7 případech byla naměřená hodnota vyšší ţ 1,0. 25

26 26 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

27 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 3.. Nehody chodců Nehody chodců; ; INDEX - rok 2001 = 100 % V roce 2012 došlo na území hlavního města Prahy celkem k 630 hodám, které končily sráţkou s m. Při těchto hodách bylo usmrceno 12 osob, 126 bylo těţce zraněno a 87 bylo zraněno lehce. Porovnáním s rokem 2011 zjišťujeme: nárůst v počtu: dopravních hod o 32 hod tj. o 5, % těţce zraněných osob o osoby tj. o 3,3 % lehce zraněných osob o 5 osob tj. o 10,2 % pokles v počtu: usmrcených osob o 5 osob tj. o 29, % 120,0 100,0 80,0 60,0 0,0 20,0 Nehody chodců; , hod usmrceno osob hod usmrceno osob Počet hod končících sráţkou s m byl i přes mírný nárůst třetí jniţší od roku 2000, pozitivní je však pokles počtu usmrcených chodců, který byl jniţší od roku Z hod končících sráţkou s m jich celkem 86 končilo sráţkou s dítětem. V této kategorii evidujeme meziroční nárůst o 11 hod (tj. o 1,7 %). Při hodách chodců dětí byl nikdo usmrcen, stejně jako v loňském roce, 1 dětí bylo zraněno těţce (stejně jako v roce 2011) a 70 dětí bylo zraněno lehce (nárůst o 8 osob, tj. o 12,9 %). 27

28 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody chodců - dětí, hod usmrceno osob Vývoj hodovosti chodců - dětí; Praha počet hod 28

29 29 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

30 30 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

31 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody chodců podle měsíce a času K jvětšímu počtu dopravních hod za účasti chodců došlo v měsíci lednu (69 hod), jméně jich policisté šetřili v měsíci červenci (35 hod). Nejvíce osob bylo usmrceno v měsících lednu, červnu a prosinci, kdy byly usmrceny 2 osoby, ţádná osoba byla usmrcena při hodách chodců v měsících květnu, červenci a říjnu. Nehody chodců po měsících; Praha 2012 hod usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob leden únor březen Nehody chodců podle hodiny; Praha 2011 a 2012 duben květen červen červec srpen září říjen listopad prosic K jvětšímu počtu dopravních hod chodců došlo v době mezi 17. a 18. hodinou (60 hod), jméně hod bylo v době mezi 2. a 3. hodinou (2 hody). Stejně jako u časového rozloţení všech hod můţeme i u hod s chodci pozorovat ranní a odpolední špičku nápadu dopravních hod. Ranní špička je v době od 7 do 10 hodin, odpolední pak v době od 1 do 19 hodin, přičemţ oproti časovému rozloţení všech hod je odpolední špička výraznější Místa s jvětším počtem hod chodců K jvětšímu počtu dopravních hod za účasti chodců došlo na ulici Jana Ţelivského mezi ulicemi Biskupcova a Jeseniova (6 hod). Mezi další místa, kde došlo v roce 2012 k vyššímu počtu hod chodců, Táboritská u zastávky MHD Olšanské náměstí, Spálená u zastávky MHD Národní třída, křiţovatka ulic Českomoravská a Freyova a další. 31

32 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Místa hod chodců; 2012 počet hod Jana Ţelivského mezi ulicemi Jeseniova a Biskupcova 6 Táboritská u zastávky MHD "Olšanské náměstí" Spálená u zastávky MHD "Národní třída" Českomoravská - Freyova Ječná u zastávky MHD "Štěpánská" 3 Kříţovnická u zastávky MHD "Staroměstská" 3 Evropská u zastávky MHD "Sídliště Červený vrch" 3 Podolské nábřeţí u zastávky MHD "Dvorce" 3 Bubenské nábřeţí u zastávky MHD "Praţská trţnice" 3 Prosecká - Lovosická 3 32

33 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody zaviněné chodci V roce 2012 chodci zavinili celkem 278 hod, při kterých byly usmrceny 3 osoby, 3 osob bylo těţce zraněno a 208 bylo zraněno lehce. Meziročně zaznamenáváme nárůst o 33 hod, tj. o 13,5 %, u usmrcených osob však evidujeme pokles o osoby, tj. o 57,1 %. Z 278 hod, které zavinili chodci, jich 60 zavinily děti (nárůst o 19 hod). Při hodách zaviněných chodci dětmi byla ţádná osoba usmrcena, 13 osob bylo těţce zraněno (nárůst o 8 hod) a 5 osob bylo zraněno lehce (nárůst o 10 osob) Nehody zaviněné chodci; Praha Nehody zaviněné chodci, Nehod Usmrceno osob hod Největší počet hod zavinili chodci muţi (127 hod), ţeny zavinily 65 hod, 60 hod zavinily děti (do. Zvýšení počtu zaviněných hod evidujeme u muţů a dětí (do, sníţení počtu hod je u hod zaviněných ţenami. Kategorie ; 2012, porovnání s rokem rozdíl rozdíl v % muţ , ţena ,8 dítě do 15 let ,3 skupina dětí jiná skupina ,6 33

34 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Kategorie ; 2012 Nárůst v počtu dopravních hod zaznamenáváme u dopravních hod zaviněných m alkoholu a to o 11 hod, tj. o 26,8 %. Kaţdý pátý chodec, který zavinil hodu, byl alkoholu. 22% 9% Chodci alkoholu, Nehod 23% 6% muţ ţena dítě do 15 let skupina dětí jiná skupina Při hodách zaviněných chodci byl v 53 případech stav dobrý, 126 hod bylo zaviněno pozorností, v 52 případech byl chodec pod vlivem alkoholu a jednou léků bo narkotik Stav ; 2012, porovnání s rokem rozdíl rozdíl v % zjištěno ,7 dobrý ,0 pozornost ,5 léků, narkotik alkoholu ,8 fyzická indispozice ,0 sebevraţda, pokus ,0 invalida ,0 jiný (uvedený) stav ,7 3

35 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Chodci alkoholu; Praha Nehody na ech pro Na vyznačených ech pro došlo v roce 2012 ke 298 hodám. osoby byly při hodách na ech pro usmrceny, 67 jich bylo těţce zraněno a 233 lehce zraněno. Meziročně zaznamenáváme nárůst počtu dopravních hod o 30, poklesl však počet osob usmrcených na ech pro a to o osoby počet hod Praha Nehody na ech pro ; hod usmrceno osob

36 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Nehody na ech pro ; Praha hody na ech 228 hod na ech pro zavinili řidiči motorových vozidel (76,5 % hod, ke kterým došlo na pro ), jednu hod řidič, 68 hod zavinili sami chodci, jedna hod byla zaviněna jiným účastníkem. Nejčetnější příčinou hod na vyznačených ech je dání přednosti (212 hod, z toho bylo 207 hod z příčiny dání přednosti chodci na ), 69 hod bylo zaviněno, k 11 hodám došlo správným způsobem jízdy a jedna hoda byla zaviněna přiměřenou rychlostí. 36

37 37 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

38 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Z příčiny dání přednosti chodci na došlo v roce 2012 ke 207 hodám, při kterých byly osoby usmrceny, 53 osob bylo zraněno těţce a 161 lehce. Nedání přednosti chodci na ; hod Praha usmrceno osob Nehody zaviněné dáním přednosti chodci na ; Praha počet hod Usmrcené osoby u hod na ech; Praha Usmrcení při hodách na ech usmrcení při dání přednosti chodci na 38

39 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy. Časové rozložení hod Počet hod podle d v týdnu; Nehody podle d v týdnu 17% 18% 17% Nejvíce hod šetřili policisté v roce 2012 ve čtvrtek (stejně jako v roce 2011), kdy došlo k hodám, jméně hod šetřili, stejně jako v loňském roce v děli (1 556 hod). Největší meziroční nárůst hod zaznamenáváme ve čtvrtek (o 11,3 %), pokles naopak u hod, ke kterým došlo v pondělí (o 0,3 %). 15% 15% 9% 9% Nehody podle d v týdnu ; porovnání s rokem rozdíl tj. v % Pondělí ,3 Úterý , Středa ,0 Čtvrtek ,9 Pátek ,3 Sobota , Neděle ,0 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Nejvíce osob, celkem 7, bylo usmrceno při hodách v sobotu, jméně při hodách v děli (1 usmrcená osoba). Pokles počtu usmrcených osob byl v roce 2012 jvyšší u hod ve středu, kdy byly při hodách usmrceny 2 osoby (pokles o 6 osob), pokles zaznamenáváme i u hod v úterý (- osoby), v pondělí a v děli (-2 hody) a ve čtvrtek (-1 osoba). Nárůst počtu usmrcených osob byl u hod v pátek a sobotu (o 1 osobu). Nehody podle d v týdnu - usmrcené osoby ; porovnání s rokem rozdíl tj. v % Pondělí ,3 Úterý ,1 Středa ,0 Čtvrtek ,0 Pátek ,0 Sobota ,7 Neděle ,7 39

40 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Počet usmrcených osob - podle dnů v týdnu; 2012 Nehody podle hodiny; porovnání % % % 27% % 15% % Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Nehody podle hodiny Nápad dopravních hod kopíruje rozloţení z roku 2010 i Nejvíce hod šetřili policisté v ranní špičce mezi hodinou (8:00 9:00 hodin 1 13 hod a 9:00-10:00 hodin hod)) a v odpolední špičce mezi hodinou (16:00 17:00 hodin hod a 17:00 18:00 hodin 1 17 hod). Vůbec jvíce hod v jedné hodině šetřili policisté v době od 16:00 do 17:00 hodin, stejně jako v loňském roce, kdy došlo k hodám. Oproti roku 2011 zaznamenáváme zvýšení počtu dopravních hod právě v době ranní i odpolední špičky. 0

41 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 5. Místa a úseky s jvětším počtem hod Mezi místa s jvyšším počtem hod proti loňskému roku přibyly křiţovatky ulic Pod Chodovem Ryšavého, Klárov a Černokostelecká Průmyslová Místa s jvětším počtem hod Křiţovatkou s jvětším počtem hod je křiţovatka ulic Evropská Drnovská, kde došlo v roce 2012 k 51 hodě, mezi další patří křiţovatka ulic Pod Chodovem Ryšavého, Sokolská I. P. Pavlova bo Jiţní Spojka - Chodovská. Křižovatky s jvětším počtem hod; Praha 2012 uzel celkem hod usmrceno Následky těžce zraněno lehce zraněno Evropská - Drnovská Pod Chodovem - Ryšavého Sokolská - I. P. Pavlova Jiţní Spojka - Chodovská Dálnice D11 - Východní Spojka Klárov Černokostelecká - Průmyslová Strakonická - Barrandovský most Bulhar Litochlebské náměstí

42 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 5.2. Úseky s jvětším počtem hod Největší počet dopravních hod v úseku (tj. na sledované komunikaci v úseku mezi jednotlivými uzlovými křiţovatkami) se stal na ulici Jiţní Spojka, v úseku mezi ulicemi V Korytech - Chodovská. Došlo zde k 70 hodám. Následují další rychlostní komunikace Jiţní Spojka od ulice Průběţná po ulici Průmyslová, Štěrboholská radiála od ulice Průmyslová po ulici Národních hrdinů a Praţský okruh (Novořeporyjská) v úseku od ulice Ořešská po ulici K Barrandovu. Za jpečnější úsek lze povaţovat úsek ulice Kukulova od ulice Plzeňská po ulici Podbělohorská. Zde došlo ke 2 hodám, při kterých byla 1 osoba usmrcena, 2 těţce zraněny a 15 lehce zraněno. Úseky s jvětším počtem hod; Praha 2012 Jiţní Spojka od ulice V Korytech po ulici Chodovská Jiţní Spojka od ulice Průběţná po ulici Průmyslová Štěrboholská od ulice Průmyslová po ulici Národních Hrdinů Novořeporyjská od ulice Ořešská po ulici K Barrandovu Novořeporyjská od ulice Ořešská po odbočení na Třebonice Kukulova od ulice Plzeňská po ulici Podbělohorskou Kbelská od ulice Kolbenova po ulici Nad Klíčovem Kříţovnická od ulice Kaprova po Smetanovo nábřeţí Bělehradská od ulice Rumunská po ulici Otakarova Hlávkův most od ulice Klimentská po Bubenské nábřeţí uzel celkem hod usmrceno Následky těžce zraněno lehce zraněno

43 3 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy

44 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Jiţní Spojka (V Korytech - Chodovská) Jiţní Spojka (Průběţná - Průmyslová) Štěrboholská radiála (Průmyslová - Nár. Hrdinů) Novořeporyjská (Ořešská - K Barrandovu) Kukulova (Plzeňská - Podbělohorská) Kbelská (Kolbenova - Nad Klíčovem)

45 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy 6. Nehodovost v České republice a na území jednotlivých krajů Nehody v ČR; 2012 hod tj. v % usmrceno osob tj. v % Praha ,9 26 3,8 Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 0 hod, při kterých bylo 681 osob usmrceno, těţce zraněno bylo osob a osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda na hody je 875,2 mil. Kč. Porovnáním základních ukazatelů s rokem 2011 zjišťujeme: nárůst v kategorii: počet hod o tj. o 8,3% počet lehce zraněných o 71 osob tj. o 0,3% odhad hmotné škody o 27,3 mil. Kč tj. o 5,3% pokles v kategorii: počet usmrcených o 26 osob tj. o 3,7% počet těţce zraněných o 106 osob tj. o 3,% Počet hod šetřených Policii ČR v roce 2012 je od roku jniţší (jméně bylo v roce hod) a jvíce hod bylo šetřeno v roce 1999 ( hod) 3. Počet usmrcených osob v roce 2012 je od roku 1990 jniţší. Ani v jednom měsíci roku 2012 překročil počet usmrcených hranici 100 osob. Poprvé od roku 1961 se počet usmrcených osob v roce 2012 dostal pod magickou hranici 700 osob. Středočeský kraj , ,2 Jihočeský kraj , , Plzeňský kraj 3 53,2 52 7,6 Ústecký kraj ,3 59 8,7 Královehradecký kraj 281 5,3 57 8, Jihomoravský kraj ,2 50 7,3 Moravskoslezský kraj , ,0 Olomoucký kraj 06 5, 0 5,9 Zlínský kraj ,7 31,6 Vysočina 3 295,0 39 5,7 Pardubický kraj 3 726,6 2 6,2 Liberecký kraj 3 859,7 25 3,7 Karlovarský kraj ,7 11 1,6 Česká republika Při porovnávání počtu hod je nutné brát v úvahu legislativní změny upravující povinnost oznamovat dopravní hody Policii ČR. 5

46 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy Olomoucký kraj Zlínský kraj Nehody v ČR; 2012 Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Usmrcené osoby v ČR; 2012 Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Praha Moravskoslezsk ý kraj Jihomoravský kraj Praha Moravskoslezsk ý kraj Jihomoravský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Královehradeck ý kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Královehradeck ý kraj Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Královehradecký kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Královehradecký kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj 6

Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011

Přehled nehodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011 1 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011 Přehled hodovosti na území hlavního města Prahy za rok 2011 Obsah 1. Základní údaje o hodách na území hlavního města Prahy... 3 1.1 Porovnání

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

Odbor služby dopravní policie

Odbor služby dopravní policie Odbor služby dopravní policie V roce 2012 šetřila Policie České republiky na území hl. m. Prahy celkem 17 795 dopravních nehod, při kterých bylo 26 osob usmrceno, 236 osob těžce zraněno a 2 009 zraněno

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

PŘEHLED O NEHODOVOSTI

PŘEHLED O NEHODOVOSTI PŘEHLED O NEHODOVOSTI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČESKÉ REPUBLICE za rok 2015 PUBLIKACI VYDALO ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Text a grafy připravil: Ing. Josef

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden říjen 2016 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 18918 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 Policii České republiky bylo v lednu letošního roku nahlášeno celkem 16 658 na pozemních komunikacích, při kterých bylo 78 osob usmrceno,

Více

INFORMACE. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015

INFORMACE. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015 Policie ČR v roce 2015 šetřila 93 067 nehod, při kterých

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 1 Celkové následky nehod Celkem nehod 84 398 18 593 11 266 3 557 3 121 8 230 4 164 6 701 8 288 4 432 3 314 3 696 3 622 3 788 1 626 Usmrceno 583 29 88 54 43 48 37 55 68 27 35 36 35 20 8 Zraněno

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 2B PŘEHLED NEHOD PODLE ROKU VÝROBY VOZIDLA VINÍKA Zaviněno řidičem motorového vozidla 7 44 7 8 8 967 2 893 3 43 6 527 3 652 5 66 6 686 3 5 2 265 2 69 3 9 3 63 22 do roku 95 95-96 2 4 2 96-97 39

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2010

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2010 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2010 Policie ČR v roce 2010 šetřila 75 522 y, při kterých bylo 753 osob usmrceno, 2 823 osob těžce zraněno a 21 610 osob lehce zraněno. Odhadnutá

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2011 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2011 Policie ČR v roce 2011 šetřila 75 137, při kterých bylo 707 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 3 092 osob a 22 519 osob bylo lehce zraněno.

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2012 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2012 Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404, při kterých bylo 681 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 986 osob a 22 590 osob bylo lehce zraněno.

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

Přehled o nehodovosti

Přehled o nehodovosti Přehled o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za Publikaci vydalo ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky Text a grafy připravil: pplk. ing. Josef Tesařík

Více

9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost

9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu kód : 32254-14 9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Řidiči, kteří před jízdou pili alkohol zaviňují častěji nehody s následky na zdraví

Více

Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích

Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích 2 3 Název prezentace, nadpis prezentace l jméno příjmení Počet usmrcených osob v roce 2012 Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404 nehod, při kterých

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Rok 2006 v ČR; R; ehk. Nehody na pozemních komunikacích ch a jejich následky. Pplk. Ing. Josef TESAŘÍK. Policejní prezidium ČR, ŘSDP

Rok 2006 v ČR; R; ehk. Nehody na pozemních komunikacích ch a jejich následky. Pplk. Ing. Josef TESAŘÍK. Policejní prezidium ČR, ŘSDP Rok 2006 v ČR; R; ehk Nehody na pozemních komunikacích ch a jejich následky Pplk. Ing. Josef TESAŘÍK Policejní prezidium ČR, ŘSDP Rok 2006 celkem nehod 187 965, usmrceno 1 063 osob, těžce zraněno no 3

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Index - rok 2006 = 100 % Následky dopravních nehod

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj Email: besip_pa@centrum.cz Tel. 605 071 650 Základní ukazatele nehodovosti v Pardubickém kraji v roce 2011 Událost

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009

TABULKOVÁ PŘÍLOHA. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 TABULKOVÁ PŘÍLOHA Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2009 Nehody_2009_tabulky6.indd 61 24.3.2010 11:35:47 OBSAH TABULKOVÉ PŘÍLOHY TABULKA 1.............................................................................

Více

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Ulice Truhlářská je: a) obousměrná b) jednosměrná od Petrského nám. k ulici Revoluční c) jednosměrná od ulice Revoluční k Petrskému nám.

Ulice Truhlářská je: a) obousměrná b) jednosměrná od Petrského nám. k ulici Revoluční c) jednosměrná od ulice Revoluční k Petrskému nám. Organizace dopravy Ulice Valdštejnská a Tomášská je: a) jednosměrná od Malostranského nám. k ulici Pod Bruskou b) jednosměrná od ulice Pod Bruskou k Malostranskému nám. Ulice V Botanice je: a) jednosměrná

Více

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje odbor služby dopravní policie B R N O

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje odbor služby dopravní policie B R N O Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje odbor služby dopravní policie B R N O Bezpečnost jízdy, evidence dopravních nehod Zdroj dat: Informačního systému zpracování a evidence

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 19.2.2015 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Příloha 6: Statistiky a grafy dopravní nehodovosti (pouze v elektronické verzi) 6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Valašské Meziříčí I/35, III/3561 Schell 23 5 způsob jízdy 4 přednost

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013 Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002 2013

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2008

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2008 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Rozbor dopravní nehodovosti u jednotek požární ochrany v roce 007 Praha 008 Rozbor dopravní nehodovosti u jednotek požární ochrany

Více

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky 5.3.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 2.1

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody nákladních automobilů a jejich následky 17.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropské databáze...

Více

Kritická místa imise hluku v aglomeraci Praha. Příloha 1

Kritická místa imise hluku v aglomeraci Praha. Příloha 1 Kritická místa imise hluku v aglomeraci Praha Příloha Příloha 2 Výhledová síť páteřních komunikací včetně Pražského okruhu a Městského okruhu na území aglomerace Praha Číslo kritického místa Evropská 2

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů Videoškolení řidičů - referentů V tomto videoškolení se zaměříme na: Základní pojmy Povinnosti řidiče Přeprava osob Směr a způsob jízdy Vybrané povinnosti Dopravní nehody Bodový systém Základní pojmy Účastník

Více

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil Úrazy dětí v dopravě Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil V letech 1993 2015 zemřelo na českých silnicích celkem 751 dětí nejčastěji umíraly v osobních

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2016 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů. 4 Srovnání

Více

(1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

(1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY (1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2016 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů.

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015 Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002-2015

Více

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol Ekonomika a politika dopravy otázka výše spolufinancování vybraných opatření u některých operačních programů, respektive možnost jejich spolufinancování z prostředků EU až do výše 80 % (ve výjimečných

Více

Dopravních nehod je letos více

Dopravních nehod je letos více Dopravních nehod je letos více Od počátku letošního roku evidují policisté ze služby dopravní policie na Třebíčsku již 193 dopravních nehod. V loňském roce došlo k 177 dopravním nehodám. Z tohoto důvodu

Více

Tisková konference viditelnost chodců a cyklistů. plk. Ing. Leoš

Tisková konference viditelnost chodců a cyklistů. plk. Ing. Leoš Tisková konference..0 viditelnost chodců a cyklistů plk. Ing. Leoš Leoš Trž Tržil - ŘSDP PP ČR Počty usmrcených chodců po měsících 0 mes rok/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE

REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav dopravních systémů Horská 3, 128 03 PRAHA 2 http://www.fd.cvut.cz REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY 1. Q 2009 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body...2 Bodované přestupky a trestné činy podle jednotlivých zákonů...3

Více

DOPRAVNÍ NEHODOVOST CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015

DOPRAVNÍ NEHODOVOST CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2015 Jana Fabiánová Abstrakt: Dopravní nehodovost je intenzivně sledovaným, publikovaným a komentovaným jevem. Vzhledem k jeho povaze je přínosné

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

6. Dopravní nehodovost a zvyšování bezpečnosti dopravy

6. Dopravní nehodovost a zvyšování bezpečnosti dopravy 700. Dopravní nehodovost a zvyšování bezpečnosti dopravy.1. Dopravní nehodovost Vývoj počtu vozidel a dopravních nehod v letech 1975-2005 (rok 1975 = 100%) 00 500 400 počet vozidel % DN % 300 200 100 0

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013

Obsah. Přehled nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 2013 Přehled hdvsti na území hl. m. Prahy v rce 2013 Obsah 1. Základní údaje hdách na území hl. m. Prahy... 3 1.1. Prvnání základních ukazatelů... 3 1.2. Nehdy d vlivem alkhlu a návykvých látek... 9 2. Nehdy

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně Průtah městem včetně dopravních opatření II/215, směr Velká Hleďsebe 215 Sledovaná část průtahu II/215 Mariánské Lázně Chebská křižovatka II/230, směr Bečov nad Teplou Úšovická křižovatka 230 1. Celková

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO UHERSKÝ BROD MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO UHERSKÝ BROD MĚSTSKÁ POLICIE které žadatel požaduje, cit.:...poskytnutí následující informace: Informace se vztahuje k ulici Pod Valy v úseku od odbočky autobusovému nádraží po ulici Svatopluka Čecha,

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více