číslo 4/2013 ZPRAVODAJ OBCE JEVIŠOVKA SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 4/2013 ZPRAVODAJ OBCE JEVIŠOVKA www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE JEVIŠOVKA číslo 4/2013 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, rozsvícené vánoční stromy na návsi naší obce mi denně připomínají, že nastala doba adventní, blíží se Vánoce a závěr roku Pokud projdeme kalendář kulturních a sportovních akcí v naší obci, zjistíme, že zbývá předvánoční besídka pro seniory a poslední Štěpánský turnaj ve stolním tenise. Vcelku se daří všem organizacím rozvíjet akce kulturní i sportovní a nabídka pro občany je opravdu bohatá. Jen zájem není až takový, jaký bychom si všichni představovali. Přesto obec všechny organizace bude i nadále podporovat a přispěje na organizaci pořádaných akcí, i když někdy účast přespolních je vyšší než účast občanů naší obce. Pokud mám hodnotit tento rok z pohledu budování v obci, bylo nutné se více zabývat přípravou a administrací projektů než samotným budováním. Připravovaná výstavba inženýrských sítí a komunikace v lokalitě Nová se zdržela nařízeným archeologickým výzkumem téměř o měsíc a prodražila celou akci o Kč. Přesto do konce roku budou vybudovány sítě vodovod, kanalizace a plynovod včetně přípojek k parcelám a přípojky NN a komunikace budou dobudovány do Na stavební místa evidujeme již 5 žádostí, proto neváhejte, a pokud máte zájem, dostavte se na obecní úřad k projednání volných míst a podmínek prodeje. Současně s touto akcí proběhla výstavba chodníku kolem silnice na ulici k Hrušovanům, plánovaná výsadba zeleně byla odložena na jaro 2014, abychom dali prostor stavebníkům dobudovat nájezdy k domům. Taktéž výsadba polní cesty IP 20, která bude podpořena dotací z Operačního programu životního prostředí, proběhne na jaře Dodavatelem bude firma KAVYL s.r.o. Mohelno. Výstavba mokřadů v projektu Revitalizace údolní nivy v k.ú. Jevišovka bude zahájena v lednu 2014, smlouva s dodavatelem je již podepsaná a očekáváme vyjádření Státního fondu životního prostředí. Volnočasové aktivity jsme podpořili vybavením areálu mobiliářem a sportovním zařízením, zahradním nábytkem pod pergolou a nábytkem ve sklípku kulturního domu. Vyznačená inlinestezka s výsadbou stromů bude sloužit bruslařům i cyklistům. I tyto projekty byly podpořeny dotacemi. Celý rok se zabýváme zdokonalením třídění odpadů v domácnostech, neustále nabízíme zdarma nádoby na třídění a apelujeme na občany, aby třídili zodpovědně. Nemohu říct, že se nám nedaří. Ve 2. čtvrtletí 2012 jsme obdrželi od Ekokomu odměnu za tříděný odpad ve výši Kč a ve stejném období 2013 částku Kč. Za měsíc 2013 obdržíme Kč. O tyto významné částky budou sníženy náklady na likvidaci všech odpadů v naší obci. Začátkem roku 2014 se zapojíme do Inteligentního systému třídění odpadů a každá domácnost bude mít možnost ovlivnit výši poplatku za likvidaci odpadů (k tomuto tématu přidávám samostatný článek).

2 V průběhu roku byly aktualizovány Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a v průběhu roku jsme byli nuceni zvýšit poplatek za stočné na 20 Kč/m3 (jen pro informaci uvádím, že Vodovody a kanalizace účtují stočné od roku 2014 ve výši 43,34 Kč/ m3). Většina občanů se k tomuto staví zodpovědně, ale najdou se jedinci, kteří do dnešního dne tento administrativní krok komplikují a dosud smlouvy nepodepsali. Vážení občané, blíží se zima a s ní spojené problémy s odstraňováním sněhu. Protože obec v současné době nezaměstnává žádného pracovníka a úklid sněhu na vozovkách bude probíhat smluvně, chtěla bych vás tímto požádat, abyste úklid chodníků kolem svých domků prováděli sami a obec nemusela vynakládat nemalé finanční prostředky za tuto službu. Na závěr bych chtěla popřát všem šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Bošiaková Božena, starostka INFORMACE PRO OBČANY Nový územní plán obce Úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Jevišovka zahajuje na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne práce na pořízení nového ÚZEMNÍHO PLÁNU JEVIŠOVKA. Tímto vyzýváme všechny vlastníky pozemků a nemovitostí v katastrálním území Jevišovka a zároveň i občany obce a veřejnost k podání podnětů na úpravu územního plánu, jenž by obsahoval návrh změn či úpravu funkčního využití ploch v katastrálním území obce. Prosíme, abyste své podněty označené Nový územní plán Jevišovka zasílali na adresu: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, Mikulov. Návrh prosím stručně popište a zakreslete do snímku katastrální mapy. Upozorňujeme, že je třeba ve svém návrhu vždy uvést parcelní čísla pozemků a váš vztah k danému pozemku (např.: vlastník, nájemce, veřejnost,..). Podněty zasílejte nejpozději do 28. února Po tomto termínu nebude již možné s dalšími návrhy pracovat. Bližší informace Vám poskytne pracovnice úřadu územního plánování: Irena Prochásková, tel , KPSS MikulovKomunitní plánování sociálních služeb ORP Mikulov Město Mikulov vytvořilo na svých webových stránkách odkaz pro Komunitní plánování sociálních služeb ORP Mikulov : Zde můžete najít i veškeré základní informace o dostupných sociálních službách v našem regionu a odkazy na jednotlivé úřady a instituce zabývající se sociální problematikou. Termíny bezplatné právní poradny, kterou na Městském úřadu Mikulov zajišťuje firma IQ Roma servis Břeclav. Termíny nám byly sděleny na celý kalendářní rok Při jakékoli změně budeme občany informovat Vždy od 9,30 do 16 hodin. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Základní informace o ISNO Jak získat slevu na poplatku:

3 1. Domácnost provede inventuru stanoviště pro udělení slevy je třeba znát prvotní toky odpadů, tj. kdo kam třídí svůj odpad. Na čipu popř. na čárovém kódu, kterým je označena každá nádoba, je uveden unikátní identifikační kód. Tento kód je třeba opsat z každé nádoby, kterou domácnost používá, a odeslat prostřednictvím webu sekce Inventura stanoviště nebo přinést opsané na papírku na obecní úřad v tomto rozsahu: velká plastová popelnice na kolečkách papír kód: STKO Nádoby na BIO se do inventury neuvádějí. Dále je třeba uvést osoby, které do uvedených nádob třídí odpady. Inventura stanoviště, má za cíl předejít nepříjemným překvapením typu, třídím plast, papír a nic se mi nepřipisuje nebo naopak připisuje se mi více odpadu, než skutečně vytřídím. Občas se stane, že se občané přestěhují a vezmou si s sebou i popelnice. Změnu bydliště nenahlásí svozové společnosti, tudíž popelnice jsou stále evidované na původní adrese, kde už bydlí třeba někdo jiný. 2. Domácnost vyplní a odešle registrační formulář registraci je možné provést na webu sekce Registrační formulář nebo osobně na obecním úřadě. Nezapomeňte uvést způsoby, jakými snižujete produkci odpadů. Na webu v sekci Články, dokumenty najdete seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů. Registrační formulář má dvojí význam. 1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet slevy na poplatku. 2. Slouží jako ochrana proti občanům, kteří by se snažili systém přechytračit. Sleva na poplatku 1. Sleva na poplatku může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku. 2. Sleva na poplatku je udělována za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a za snižování produkce odpadů. 3. Sleva na poplatku je součtem tří bonusů, které budou připisovány na účet domácnosti vždy po uzavření čtvrtletí. Čtvrtletí je uzavřené přijetím všech podkladů pro fakturaci za služby v odpadovém hospodářství, což bývá cca 1-2 měsíce po skončení čtvrtletí. 4. Sleva na poplatku se uplatňuje při platbě poplatku na další rok poplatek např. na rok 2015 je ponížen slevou, která byla připsána na odpadový účet stanoviště v roce Výpočet slevy na poplatku je prováděn na základě tří hodnotících kritérií ISNO. Hodnotící kritéria ISNO 1. Druhy tříděných odpadů a způsoby snižování produkce odpadů uvedené v registračním formuláři (čím více se sníží produkce odpadů a čím více druhů odpadů se třídí, tím lépe) Registrační formulář nám poskytuje důležité informace, na jejichž základě jsme v součinnosti s obslouženým objemem nádob a poměrem objemů obsloužených nádob různých komodit schopni posoudit, zda je s odpadem nakládáno správně. 2. Poměr objemů obsloužených nádob se směsným odpadem, s plastem a s papírem. 3. Celkový objem (V) obsloužených nádob jak se směsným tak s tříděným odpadem za rok (součet objemů všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena stanoviště za rok) Neekologické nakládání s odpadem (např. pálení, vožení do lesa atd.) se v rámci ISNO nevyplácí. Základem ISNO je efektivní (ekonomické) třídění odpadů, který je prodán jako druhotná surovina. Odpad ležící v lese nemá v rámci ISNO žádný význam. Stejně tak se v rámci ISNO nevyplácí vozit tříděný odpad z práce nebo ze sběrných míst. ISNO je nastaveno na průměrnou produkci odpadu, tudíž se pro získání maximální možné slevy stačí jen řídit doporučením ISNO. Není třeba dělat nic navíc. Doporučení ISNO 1. Domácnost snižuje produkci odpadů např. používá jednu kvalitnější nákupní tašku; nekupuje neochucené balené vody; neodebírá letáky, které, aniž by se četli, skončí v nádobě na papír. Snižování produkce odpadů je nejekonomičtější a zároveň nejekologičtější způsob nakládání s odpady odpad, který nevznikne, není třeba recyklovat popř. likvidovat 2. Domácnost efektivně využívá objem nádob přistavuje k výsypu pouze plné nádoby; zmenšuje objem odpadu, např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot atd. Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, kterou si svozová firma za svoje služby účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné svést z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET lahve) i z cca 150 nádob (sešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?

4 3. Domácnost třídí vše, co se dá třídit - nevyhazuje do popelnice se směsným odpadem papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný odpad, drobné elektrozařízení, textil, jedlý olej a tuk, nebezpečný odpad a suť. U směsného odpadu se krom svozu platí i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když se ho produkuje co nejméně. Směsný odpad běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných surovin, jako je plast, papír, bio atd., které se dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný odpad se likvidace neplatí vytříděný odpad se prodává jako druhotná surovina, která se po recyklaci znovu využije. Návod jak efektivně třídit odpady * PLAST 1. Do žluté nádoby třiďte veškeré plasty např. plastové obaly od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když budou důkladně vyškrabané. A další jiné plasty. Společně s plasty můžete dávat také krabice od džusu nebo od mléka - prosíme nechte zbylé tekutiny z krabic vykapat a krabice sešlápněte. Krabice od džusu nebo od mléka jsou specifický obal, který je vhodné třídit spíše do plastu než do papíru na třídící lince si je dotřídí podle svých představ. Do tříděného plastu nepatří: plastové obaly od chemikálií, od nebezpečných látek a se zbytky potravin; novodurové trubky a podlahové krytiny patří na sběrné středisko do Drnholce. Větší plasty jako např. bedna na hrozny, které se nevejdou do žluté nádoby, postavte vedle této nádoby. Polystyren, je-li to možné, svažte do balíku a postavte taktéž vedle nádoby. Rozlámaný polystyren dejte do žluté nádoby k ostatním plastům. Polystyren nic neváží, ale zabírá spoustu místa v nádobě na plast zkresluje výpočet slevy na poplatku. 2. Žlutou nádobu s plasty přistavujte k výsypu až už je plná. Není třeba do nádoby plast rvát silou, stačí jednotlivé plasty sešlápnout především PET lahve a krabice od mléka a od džusu! Jen pro zajímavost v nádobě by mělo být cca 7 kg plastu. * PAPÍR 1. Do modré nádoby třiďte veškerý papír např. obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot, sešity, časopisy, noviny, letáky. Do tříděného papíru nepatří: mastný nebo jinak znečištěný papír patří do popelnice se směsným odpadem. Větší papírové krabice, které se nevejdou do modré nádoby, rozlepte a svažte do balíku a postavte vedle této nádoby. Nerozlepené krabice nebudou sváženy! 2. Modrou nádobu s papírem přistavujte k výsypu až už je plná. Není třeba do nádoby papír rvát silou, stačí rozlepovat krabice a krabičky! Jen pro zajímavost v nádobě by mělo být cca 15 kg papíru. * BIOODPAD 1. Bioodpad je možné třídit do hnědých nádob, zkrmovat zvířatům, vyhazovat na hnojiště nebo kompostovat. V rámci výpočtu snížení poplatku za odpady je jedno, který způsob zvolíte. Důležité je, aby bioodpad nekončil v nádobě se směsným opadem. 2. Do hnědé nádoby popř. do kompostu můžete dávat zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu a čaje, zbytky pečiva, zvadlé květiny, zemina z květináčů, zbytky vařených jídel (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky, ), posečená tráva, větvičky, listí, plevele, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, podestýlka a trus býložravých mazlíčků, papírové kapesníky, ubrousky, mokrý papír. Do hnědé nádoby popř. do kompostu rozhodně nedávejte jiný odpad jako je plast, sklo, kovy, textil, atd., léky, barvy, postřiky, stavební suť, živočišné zbytky (maso, kůže), podestýlka a trus masožravých domácích mazlíčků. 3. Hnědou nádobu s bioodpadem přistavujte k výsypu podle potřeby. Pokud není plná a není moc cítit, tak ji k výsypu nepřistavujte. V letních měsících je čtrnáctidenní svoz i z poloviny plné nádoby na místě. V zimních měsících nechávejte nádobu vysypávat pokud možno, až když je plná. * KOVOVÉ OBALY

5 1. Plechovky, konzervy a prázdné spreje můžete přinést na sběrné středisko do Drnholce nebo vyhodit do nádoby se směsným odpadem. Směsný odpad končí jako palivo v brněnské spalovně, kde se kovy z popele vytřídí pomocí magnetického separátoru. Pokud máte plechovek větší množství, raději je (z důvodu výpočtu slevy na poplatku) odneste na sběrné středisko do Drnholce. 2. Plechovky od barev a od oleje jsou nebezpečný odpad a patří samostatně na sběrné středisko do Drnholce. * SKLO 1. Odkládejte do kontejnerů instalovaných ve vaší obci. Bílý kontejner čiré skleněné obaly; zelený kontejner barevné sklo a tabulové čiré sklo. Pokud si nejste jisti, zda sklo vyhodit do bílého či do zeleného kontejneru, volte zelený kontejner. 2. Do tříděného skla nepatří drátěné sklo, autosklo, zrcadla a porcelán patří na sběrné středisko do Drnholce. * ELEKTROZAŘÍZENÍ 1. Veškeré elektrozařízení od mobilního telefonu až po mrazák patří na sběrné středisko do Drnholce. 2. Elektrozařízení musejí být kompletní! Kompletní znamená, že elektrozařízení obsahuje všechny původní pohromadě držící komponenty. * JEDLÝ OLEJ A TUK 1. Jedlý olej a tuk sbírejte do PET lahví o minimálním objemu 2 litry (čím větší objem, tím lépe). 2. Dobře uzavřená PET lahev s jedlým olejem popř. tukem patří na sběrné středisko do Drnholce. * TEXTIL 1. Textil a párovou obuv je možné třídit dohromady do průhledných igelitových pytlů (k dostání zdarma na obecním úřadě). Plné pytle dobře zavažte a postavte v den svozu papíru vedle modré nádoby. 2. Textil může být potrhaný. 3. Textil musí být čistý (nemusí být čerstvě vypraný) - nesmí být znehodnocený například od oleje, od barvy atd. Kalendář svozu odpadu obdrží každá domácnost. Nejbližší termíny jsou následující: v pondělí odvoz bioodpadu v úterý odvoz komunálního odpadu Odvoz bioodpadu bude v zimním období zastaven od do Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové. 1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno? Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu ten ale udělal kariéru. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? Radit se k nám chodí lidé různých oborů od maminek po mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.. 3. Jak kariérní poradenství probíhá?

6 Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství. 4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání? Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor. 5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít? Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit. Služby Centra vzdělávání všem (zdarma) * Kariérní poradenství * Informace o celoživotním vzdělávání v JMK * Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU Centrum vzdělávání všem: Pražská 38b, Brno-Bosonohy Telefon: KULTURA A SPORT Světlo Vánoc Vánoce jsou časem, který k nám sám o sobě silně promlouvá a zasahuje nás v tom nejlepším slova smyslu. Ten, který byl od počátku, přichází z Otcovy vůle na tento svět. Když člověk svou vzpourou proti Bohu Boha opustil, nebyl zavržen docela, ale dostává novou šanci skrze příslib hadovi: "Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." Toto prorocké Boží slovo na počátku Bible se nazývá protoevangelium, což znamená první radostná zvěst o záchraně člověka. Símě její označuje Mariina Syna Ježíše Krista. Po celá staletí následují další a další prorocké předpovědi až do plnosti času, kdy se všechno naplňuje podle slov evangelisty Lukáše: "Také Josef se odebral z galilejského města Nazaret vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se nechal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místa." Velké Boží věci se odehrávají v prostotě a v pokoře, a to je výzva pro nás. Prvními svědky této události se stávají obyčejní pastýři, kteří slyší od anděla: "V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Mesiáš, Pán." A toto dnes, jak je hlásá vánoční liturgie, platí nám. Dnes Boží Syn naplňuje očekávání starozákonního Izraele, dnes plní vůli svého Otce, dnes přichází z nebe na zem pro tebe, člověče, aby pozdvihl tvou padlou lidskou přirozenost, aby v tobě obnovil svůj obraz, aby tě pozdvihl k účasti na svém božství. Bůh se skrze své vtělení stává solidárními s námi lidmi v našem lidském údělu, utrpení a smrti, abychom my měli podíl v jeho zmrtvýchvstání. Že Ježíš je skutečně onen Emanuel, totiž Bůh mezi námi, v tom spočívá pravá vánoční radost. My se máme otevřít tomuto světlu, nechat se jím zcela naplnit a dokonce se stát jeho nositeli, aby zaplavilo celý svět. Přeji Vám radostné, pokojné a milostiplné prožití Vánoc a celého nového roku. P. Jiří Komárek, farář Pořad bohoslužeb o Vánocích

7 Jevišovka 7:30 7:30 7:30 Novosedly 20:30 9:00 9:00 16:30 9:00 Drnholec 22:00 10:30 10:30 18:00 10: na Štědrý den ve14.00 hodin Vás všechny srdečně zveme na vánoční scénku Sen svatého Josefa, kterou pod vedením p. Jurkovičové zahrají jevišovské děti v kostele sv. Kunhuty. Tělovýchovná jednota Vážení spoluobčané, jsem nesmírně potěšen, že se k Vám mohu obrátit v tomto předvánočním čase jménem tělovýchovné jednoty. Bilancovat uplynulý rok mi připadá jako úkol navíc, protože o své činnosti jsme Vás vždy průběžně informovali. Tak jen snad, že ne vše se nám dokonale povedlo, ale mohu Vám slíbit, že ty drobnosti jsme si vyhodnotili a přijali taková opatření, abychom pro Vás byli vždy lepší a lepší. Chci poděkovat Všem, kteří nám s naší společnou prací v uplynulém roce pomáhali, neboť naše základna je zatím stále malá a sami bychom to nezvládli. Dále chci poděkovat všem našim členům, kteří se aktivně zapojili do všech našich činností. Chci upozornit na jevišovský kulturní kalendář, kde jsme pro Vás opět připravili řadu akcí. Mimo těch kulturních pro všechny, hrajeme soutěž ve stolním tenise, a to už ve dvou družstvech, přičemž náš tým A vede okresní přebor druhé tříddy a náš B tým se velmi dobře drží v okresním přeboru IV. třídy. Hrajeme od ledna odvety a pevně věříme, že nás při domácích zápasech přijdete podpořit. Tento týden jsme pořádali turnaj ve stolním tenise pro mládež a o vánočních svátcích budeme pořádat dva turnaje. Ten první bude na Štěpána tedy od 14.00, turnaj ve čtyřhře, přičemž dvojice budeme tvořit sestavením žebříčku od nejsilnějšího k méně silným a dvojice sestavovat systémem nejlepší s nejslabším. Toto je zárukou, že si všichni zahrají a pobaví se, takže se na Vás moc těšíme. Druhý turnaj bude na Silvestra pro všechny neregistrované, abyste si zahráli a na závěr bude exhibiční zápas dvou našich nejlepších hráčů. Moc se těšíme na Vás na našich akcích a věříme, že nám i nadále budete pomáhat. Přeji všechno nejlepší do nového roku a šťastné a pohodové vánoční svátky Za TJ Jevišovka Ondra Mrenica Z místní knihovny I v letošním roce se v knihovně uskutečnilo několik akcí, hlavně pro děti. Mezi poslední patří Halloween a Mikuláš. Na obou děti tvořily krásné výrobky, které byly k vidění na nástěnce v obci. Podle účasti soudím, že o tyto akce je stále zájem. V poslední době navštěvují knihovnu nejvíce právě děti. Mají zájem nejen o internet a ipad (tablet), ale vyberou si i knížku. Naším cílem však je, aby každé dítě přivedlo do knihovny i rodiče, kteří by si knihu rovněž vypůjčili. Stále obměňujeme naši nabídku, využíváme výměnný fond z Břeclavi. V současné době jsou knihy drahé, tak proč si nevypůjčit knížky za tak malý roční poplatek, který zůstává i pro další rok ve stejné výši 30 Kč p r o d ě t i, studenty a důchodce a 50 Kč pro dospělé čtenáře. O vánočních svátcích bude knihovna otevřena následovně: od 9 do 11 hodin zavřeno zavřeno od 9 do 11 hodin zavřeno od 16 do 18 hodin od 9 do 11 hodin

8 V roce 2014 bude probíhat pravidelné půjčování knih každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. Za knihovnu přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku více čtenářů. Dagmar Beštová, knihovnice Informační tabule Každý přijíždějící návštěvník naší obce má možnost získat první informace o obci a okolí z informační tabule na vjezdu do obce. Protože původní tabule, která již téměř 10 let vítá návštěvníky měla zastaralé texty i mapy a na rámu se rozpadl nosný trám, využili jsme možnosti obnovy této informační tabule. Naskytla se možnost získání nadačního příspěvku Nadace partnerství a Nadace České spořitelny pro vybudování malého odpočívadla a informační tabule s aktuálními texty a mapou na Moravské vinařské stezce a to ve výši Kč. Každý návštěvník má nyní možnost seznámit se s historií i současností naší obce a na aktuální mapě si vyhledat například novou inlinovou stezku, anebo trasu Moravské vinařské stezky. ZPRÁVY ZE ŠKOLY NEJENOM PRO RODIČE Zprávy z MŠ Jevišovka V posledním příspěvku jsem se zmiňovala o Edukativním programu pro předškoláky, chtěla bych Vás s tímto programem blíže seznámit. Od navštěvují děti předškolního věku mateřskou školu každou středu odpoledne se svými rodiči, kde se připravují na vstup do 1. ročníku. Účastníky jsou i dvě děti z mateřské školy v Novém Přerově. Po dobu jedné hodiny si děti hrají plní různé úkoly s pracovními listy, zpívají, cvičí při písničce, určují počet slabik ve slově, učí se pravolevé orientaci, prostorové orientaci, procvičují labyrinty a mnoho dalšího. Celý program je rozdělen na 10 lekcí, budeme se scházet do Při všech činnostech jsou dětem nápomocni rodiče. Rodiče při těchto činnostech zjišťují, v čem má jejich dítě problémy, co se mu nedaří, co mohou doma ještě zlepšovat, zjistí také, jak se jejich dítě chová v kolektivu, k učitelce atd. A věřte mi, při těchto činnostech není nutné velké finanční zabezpečení, stačí fix, pastelka, stavebnice, hračka, nůžky, pracovní listy, vstřícnost a pozornost k dítěti. Děti dostávají také domácí úkoly pracovní listy, které přinesou zpět do mateřské školy ke kontrole. Děti mají radost, že se mohou pochlubit, že úkol splnily. V měsíci listopadu jsme navštívili divadlo Barborka v Novém Přerově, opět jsme se naučili několik slov pro hluchoněmé, zasmáli jsme se a poučili z hezkých pohádek. Také jsme obdivovali velmi hezké a půvabné loutky. A už se všechny děti těší na oslavu Vánoc. Napekli jsme společně s dětmi perníčky, děti si je nazdobily, připravili jsme i dárečky pro naše kamarády do Rakouska. Samozřejmě jsou již přichystané dárečky i pro naše děti, velkou radost nám udělal kolektiv zaměstnanců RWE a manželé Pošvářovi z Jevišovky, kteří přispěli krásnými dárečky dětem do mateřské školy. Jakými? To nyní neprozradím, děti Vám to po Vánocích řeknou samy. Sponzorům samozřejmě moc DĚKUJEME. V úterý nás čeká ještě vánoční vystoupení v Domově důchodců v Jevišovce a zároveň zveme důchodce z obce na vánoční besídku, kde budou děti z mateřské školy vystupovat se svým programem ve středu v 15 hodin. Přeji Vám všem klidné a spokojené Vánoce a hodně zdraví v novém roce Danuše Ottová Zprávy ze ZŠ Drnholec Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

9 ve škole se pořád něco děje, proto je celkem obtížné vybrat to nejdůležitější z uplynulých čtyř měsíců. Máme za sebou další setkání s rodiči, které bylo ve znamení předvánoční atmosféry, protože jsme připravili kromě konzultací krátké vystoupení našich žáků i jarmark. Aktuální dění můžete sledovat na webových stránkách školy (drbnik.cz). V prvních měsících příštího roku nás čeká mnoho akcí, na které vás zveme prostřednictvím zveřejněných pozvánek a budeme se těšit na vaši hojnou účast. S blížícím se závěrem roku 2013 přeji všem dětem, žákyním, žákům, zaměstnancům, rodičům, prarodičům, sponzorům a přátelům školy příjemné prožití Vánoc a v novém roce hlavně mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a pohody. Jana Kalandrová Projektový týden Ve dnech října se uskutečnil již pátý podzimní projektový týden operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nazvaný Já na to mám. Žáci letošního pátého až devátého ročníku se zabývali tématy jako jejich předchůdci. Páťáci se seznamovali s historií a dřívějším životem zejména v Drnholci, šesťáci poznávali okolní vesnice svých spolužáků, sedmáci pátrali po stopách středověkých mořeplavců, osmáci se seznamovali s možnostmi pracovního uplatnění v našem regionu a deváťáci poznali, jak žijí handicapovaní lidé a lidé drogově závislí. Můžete si nyní přečíst hodnocení jednotlivými garanty, samotnými žáky a ukázky některých výstupů. 6. ročník garant Mgr. Zdenek Slavík Je nesporné, že žáci v rámci projektového týdne získali řadu nových poznatků a informací o nejbližších obcích. Dokladem je dokumentace vypracovaná družstvy v průběhu týdne, obsahující informace o obcích, jejich zajímavostech, dominantách podnikatelských aktivitách a zvláštnostech. Jasně se to projevilo i při neformálních debatách se žáky. Vítězem soutěže družstev se stalo družstvo Novosedel. 7. ročník garant Mgr. Hana Vlková Během celého projektového týdne si žáci uvědomovali pozitiva i negativa zámořských objevů a hledali souvislosti. Prací ve skupinách se žáci seberealizovali, poznávali sami sebe a nacházeli kladné i záporné stránky spolužáků. Skupiny pracovaly velmi dobře, menší problémy dělalo vyhledávání informací, moc nechybovaly a prezentaci zvládly většinou dobře. 8. ročník Takto projektový týden hodnotili samotní žáci: Tento projektový týden byl pro nás velice zajímavý a prospěl nám při volbě povolání. Navštívili jsme spoustu firem a obchodů jako: Nové Vinařství, Drnholeckou strojírnu, MŠ Drnholec, AP Maschinenbaum, Květinový dům, Barevný dům. Děvčatům se nejvíce líbilo v mateřské škole a chlapcům v AP Maschinenbaum v Hrušovanech nad Jevišovkou. Nejméně se nám líbilo v Novém Vinařství, protože tam byla zima a byly tam cítit hrozny. Díky tomuto týdnu jsme se dozvěděli hodně nových informací a vyzkoušeli jsme si nové věci. Tento způsob výuky se nám líbil. 9. ročník Úvaha: Jak žijí mentálně postižení lidé? Jelikož neznám pocity mentálně postižených lidí, budu čerpat ze zážitků, které jsem zažil na exkurzi v Mikulově (Biliculu). Chvíle, kdy jsem se díval, jak žijí, mi dala mnoho rad do života. Ale i přes exkurzi si nedovedu představit, jak žijí tito lidé uvnitř sebe. To myslím ani představit nejde. Nemám ani nikoho známého, abych s ním mohl trávit delší čas a poznat tak jeho svět. Každý zdravý člověk si neuvědomuje, co má, a hazarduje se životem, tím myslím i drogy, o kterých jsme také měli exkurzi. Mnoho lidí si ani nepřipustí, co mohou. Někteří na to přijdou, až když se potkají s mentálně postiženým člověkem. Začnou přemýšlet a jednat jinak. Ano, někdo namítne, že postižený člověk je jiný, to je pravda, ale v čem je jiný? Má jiné hodnoty v životě, než člověk zdravý? Ano má. Je bezprostřední, usměvavý, milý, kamarádský a některý i vnímavý. Pro tohoto člověka je důležitá láska k někomu a láska okolí k němu všemu, co ho obklopuje. To jen zdravý člověk má pocit, že nejdůležitější jsou peníze a moc. Ale už mnohokrát se potvrdilo, že peníze a moc dokážou z přátel udělat nepřátele.

10 Toho není postižený člověk schopen. On si žije ve svém světě a sám si určuje, koho tam pustí a koho ne. Někdo může namítat, že se s těmito lidmi špatně komunikuje. Kolikrát stačí jeden pohled do jejich očí a pokud budete chtít, porozumíte. Jejich upřímnost není hraná, ale opravdová. Oni nejsou jiní, jsou to lidé jako my. Myslím si, že jsou šťastní ve svém světě, a proto my se snažme být šťastni s nimi. Pokud budeme jen z poloviny tak kamarádští jako oni, bude se na tomto světě žít lépe. Jiří Kříž, 9. ročník Učíme pomáhat Škola je institucí nejen vzdělávací, ale také výchovnou. Každý z nás se denně potýká s nějakými problémy, ale je třeba si uvědomit, že jsou mezi námi lidé, kteří to mají v životě ještě těžší. Tím, že vyhovíme některým žádostem o pomoc handicapovaným nebo sociálně slabým lidem a zapojíme do sbírek žáky, se snažíme o probuzení sociálního cítění, které je jednou z důležitých kompetencí našeho vzdělávacího programu. V měsíci říjnu se naši žáci třetího ročníku zapojili do sbírky na pomoc nevidomým Bílá pastelka. Ve škole a na veřejnosti se podařilo vybrat celkem Kč. O měsíc později jsme se rozhodli přispět na projekt Šance pomoc dětem z ulice, které ne vlastní vinou přišly o rodinné zázemí. Této sbírky se ujali žáci osmého ročníku, které jste také mohli potkat v obci. I když se ne vždy setkali s pochopením, přesto měli dobrý pocit z prospěšně vykonané práce. Děkujeme všem zúčastněným za pochopení a peněžité příspěvky. Osobní příklad dospělého je vždy tím nejlepším výchovným počinem. Jana Juřenová Pozvánky: Základní škola a mateřská škola Drnholec oznamuje, že ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2014/2015 se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna 2014 v budově školy od 13,30 hodin. SRPŠ při ZŠ a MŠ Drnholec vás srdečně zve na 16. školní ples aneb PLES ZA ŠKOLOU s předtančením žáků 8. a 9. tříd v sobotu ve 20:00 hodin v sále kulturního domu v Drnholci. Tombola. Občerstvení. Hraje skupina Šarže 54. Vstupné 100,- Kč. Těší se na vás pořadatelé. SRPŠ při ZŠ a MŠ Drnholec a Jarabáček zve milovníky dechové hudby, krojů a lidového tance na 3. DĚTSKÝ KROJOVÝ PLES, který se bude konat v neděli 16. března 2014 v sále kulturního domu v Drnholci. Zahájen bude ve Moravskou besedou. V průběhu plesu se děti předvedou ve vrtěné, verbuňku a párovém tanci. Každý účastník se může zúčastnit o hlasování souboru. K tanci i poslechu hraje Horenka. Vstupné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno. ZŠ a MŠ Drnholec zve všechny příznivce gymnastiky na 18. ročník soutěže ve SPORTOVNÍ GYMNASTICE v sobotu od 10:00 hodin v tělocvičně ZŠ Drnholec. Občerstvení zajištěno. Těší se na vás pořadatelé. Zahraniční zájezdy Vážení čtenáři a přátelé cestovatelé, jaro je sice daleko, ale už teď je třeba myslet na to, zda vyjedeme opět společně za poznáním a za zábavou. Stejně jako v uplynulých letech škola i letos nabízí pro své zaměstnance i zájemce z řad spoluobčanů dva poznávací zájezdy, jeden levnější krátkodobý, druhý finančně náročnější vícedenní. Uskuteční se ten, o který bude větší zájem, pokud vůbec nějaký zájem z Vaší strany bude. 1. HOLANDSKO: května 2014 (Naarden Zaanse Schans Keukenhof - výstava květin Der Haag Amsterdam), cena 5 690,- Kč 2. POLSKO: května 2014 (Osvětim solné doly Vělička Krakov), cena 1 690,-Kč Oba zájezdy pořádá CK Školní zájezdy, se kterou jsme cestovali i v letech minulých.

11 Pokud máte zájem, napište závaznou přihlášku (příjmení + zvolený zájezd) do 10. ledna 2014 na některý z těchto mailů: popřípadě zavolejte na číslo Máte-li zájem o kterýkoliv ze zájezdů, napište oba, záleží na počtu přihlášených. Zájemci budou informováni, zda se některý ze zájezdů podaří uskutečnit a budou jim zaslány všechny další potřebné informace.těšíme se na Vaše přihlášky. Za organizační tým J+J Jitka Radkovičová Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok Jevišovka Vinařský ples Vinaři ČZS Masopustní veselice průvod maškar po obci a večerní zábava Jevišovská chasa Karneval pro děti SPOZ Řízená degustace Vinaři ČZS Žákovský turnaj ve stolním tenise TJ Jevišovské kritérium - závod mládeže na kolech na jevišovském okruhu TJ Velikonoční turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů TJ Degustace vín Vinaři ČZS Košt vín Vinaři ČZS Pálení čarodějnic TJ Cyklozávod mládeže TJ Den matek SPOZ Dětský olympijský den TJ Dětský den SPOZ Veloinlinebraní TJ červen Nohejbalový turnaj 2. JEVIŠOVSKÝ KOPANEC Jevišovská chasa Turnaj v odbíjené šestičlenných družstev TJ Jevišovské krojované hody celodenní program Turnaj v nohejbale TJ Jevišovská chasa Po-hodová zábava Jevišovská chasa Kiritof Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR říjen Drakiáda TJ Martinská husa - degustace vín a tradičního svátečního pokrmu Koštování svařáků a zabijačkových specialit Vinaři ČZS Jevišovská chasa Mikuláš odpolední program pro děti Jevišovská chasa Poslední leč Myslivecké sdružení Jevišovka Rozsvěcení vánočního stromu SPOZ

12 Žákovský turnaj ve stolním tenise TJ Vánoční posezení pro seniory SPOZ Štěpánské čtyřhry - stolní tenis pro všechny TJ Silvestrovský turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů TJ POZVÁNKY hodin Vánoční besídka pro důchodce hodin Sen svatého Josefa, vánoční scénka, kterou pod vedením p. Jurkovičové zahrají jevišovské děti v kostele sv. Kunhuty Vinařský ples Masopustní veselice průvod maškar po obci a večerní zábava Karneval pro děti SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Úmrtí: Josef Schnieder Václav Filka Jan Mrenica Výročí : Evžen Filípek 80 let Helena Zbraňková 80 let Anna Krupková 80 let Redakce přeje všem čtenářům Zpravodaj v roce 2014 plný dobrých zpráv a zajímavého čtení. Omlouváme se, že již nejsou součástí zpravodaje fotografie, protože černobílý tisk je velmi nekvalitní a obrázky téměř nečitelné. Fotografie jsou umístěny ve fotogalerii: Vydavatel Obec Jevišovka, Jevišovka, redaktor Jitka Radkovičová, zástupce Božena Bošiaková a redakční rada. Reg.č. MK ČR E V Jevišovce, prosinec 2013, vydání 4/2013, zdarma.

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/10 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 17.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: Marta Jandová, Helena

Více

ODPADY PŘÍRUČKA PRO POPLATNÍKA OBCE TEREZÍN. Jak správně třídit vybrané odpady

ODPADY PŘÍRUČKA PRO POPLATNÍKA OBCE TEREZÍN. Jak správně třídit vybrané odpady ODPADY PŘÍRUČKA PRO POPLATNÍKA OBCE TEREZÍN Jak správně třídit vybrané odpady 1. červen 2014 1 ZAVEDENÍ AKTIVNÍHO SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU Systém nakládání s odpady v obci Terezín Náklady na likvidaci komunálního

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Jak třídit odpady z domácností?

Jak třídit odpady z domácností? Jak třídit odpady z domácností? Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů Do barevných kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam patří znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Směsný odpad Kontejnery na směsný odpad jsou určeny pro popel a běžné odpadky, které vznikly z běžného denního chodu domácnosti a nejdou dále třídit.

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Uherčice Obecně závazná vyhláška Obce Uherčice č. 2/2015

Obec Uherčice Obecně závazná vyhláška Obce Uherčice č. 2/2015 Obec Uherčice Obecně závazná vyhláška Obce Uherčice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stránka 1 z 9 Obecně závazná vyhláška

Více

Noviny obce Křoví duben 2014

Noviny obce Křoví duben 2014 Noviny obce Křoví duben 2014 Vážení spoluobčané, březen je za námi a mírná zima přešla v krásné a slunečné jaro, které již stačilo zlomit několik teplotních rekordů. Zastupitelstvo obce se letos sešlo

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Příloha č.2 Obecně závazná vyhláška města Mikulov č../2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Mikulov se na svém

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Špidrova 128 CZ-385 17 Vimperk IČO: 28135067, DIČ: CZ28135067 www.jihosepar.cz. 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin

Špidrova 128 CZ-385 17 Vimperk IČO: 28135067, DIČ: CZ28135067 www.jihosepar.cz. 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1. Kdo soutěž pořádá? Jihosepar a.s. Špidrova 128, Vimperk, 385 17 IČ: 28135067 DIČ: CZ28135067 Zapsáno krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B,

Více

Jak správně třídit papír? Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Použitím jedné

Více

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Proč se vlastně odpady třídí?

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Proč se vlastně odpady třídí? Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Určitě obrázek barevných kontejnerů nevidíte poprvé, s tříděním odpadů se můžete setkat prakticky kdekoliv. Někteří z vás aktivně třídí, jiní začínáte

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání

Více

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1].

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1]. MISE č. 1 a 2 Hlavním zaměřením těchto misí je odpad, proto je k těmto úkolům vhodné znát základní pojmy týkající se jeho třídění, a to jaký odpad vlastně třídit vůbec lze. Informace jsou přehledně shrnuté

Více

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 389 2. PŘEDMĚT

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/10 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 17.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: Marta Jandová, Helena

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Městys Velké Poříčí. Směrnice č. 1/2016

Městys Velké Poříčí. Směrnice č. 1/2016 Městys Velké Poříčí Směrnice č. 1/2016 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Velké

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 19.2.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Od 22.2. do 26.2.2016 provoz úřadu omezen z důvodu malování. Děkujeme za pochopení. Obec Noviny p. R. nabízí k zapůjčení motorový kombinovaný drtič

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Přs 7 / 01, 02 příloha - fotodokumentace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup:

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 21.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Čerpání řádné dovolené pí Renaty Lazárové od 28.1. do 29.1.2016 a 5.2.2016. Čerpání řádné dovolené p. Miloslava Hercíka od 28.1. do 29.1.2016. Úřední

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení

Obec Smrk. Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Smrk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Smrk

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 11.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Milí rodiče, ode dneška bude pracovník úřadu čekat na zastávce autobusu v 14:12 hodin, kdy dojede autobus se školáky ze Stráže pod Ralskem. Bezpečně

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky. Článek 2 Základní pojmy Obecně závazná vyhláška obce Šitbořice č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 23.6.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Obecní úřad nabízí palivové dříví (trámy a latě ze střechy hospodářského stavení). Cena za jeden kontejner s dopravou 500,- Kč. Zájemci hlaste se

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v 3/2011 Dětský karneval V sobotu 12. února se konal tradiční dětský karneval. Sešlo se více jak šedesát dětí. Členky ČSŽ připravily pro děti program i občerstvení. Sálem se hemžily princezny, kouzelníci,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více