číslo 4/2013 ZPRAVODAJ OBCE JEVIŠOVKA SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 4/2013 ZPRAVODAJ OBCE JEVIŠOVKA www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE JEVIŠOVKA číslo 4/2013 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, rozsvícené vánoční stromy na návsi naší obce mi denně připomínají, že nastala doba adventní, blíží se Vánoce a závěr roku Pokud projdeme kalendář kulturních a sportovních akcí v naší obci, zjistíme, že zbývá předvánoční besídka pro seniory a poslední Štěpánský turnaj ve stolním tenise. Vcelku se daří všem organizacím rozvíjet akce kulturní i sportovní a nabídka pro občany je opravdu bohatá. Jen zájem není až takový, jaký bychom si všichni představovali. Přesto obec všechny organizace bude i nadále podporovat a přispěje na organizaci pořádaných akcí, i když někdy účast přespolních je vyšší než účast občanů naší obce. Pokud mám hodnotit tento rok z pohledu budování v obci, bylo nutné se více zabývat přípravou a administrací projektů než samotným budováním. Připravovaná výstavba inženýrských sítí a komunikace v lokalitě Nová se zdržela nařízeným archeologickým výzkumem téměř o měsíc a prodražila celou akci o Kč. Přesto do konce roku budou vybudovány sítě vodovod, kanalizace a plynovod včetně přípojek k parcelám a přípojky NN a komunikace budou dobudovány do Na stavební místa evidujeme již 5 žádostí, proto neváhejte, a pokud máte zájem, dostavte se na obecní úřad k projednání volných míst a podmínek prodeje. Současně s touto akcí proběhla výstavba chodníku kolem silnice na ulici k Hrušovanům, plánovaná výsadba zeleně byla odložena na jaro 2014, abychom dali prostor stavebníkům dobudovat nájezdy k domům. Taktéž výsadba polní cesty IP 20, která bude podpořena dotací z Operačního programu životního prostředí, proběhne na jaře Dodavatelem bude firma KAVYL s.r.o. Mohelno. Výstavba mokřadů v projektu Revitalizace údolní nivy v k.ú. Jevišovka bude zahájena v lednu 2014, smlouva s dodavatelem je již podepsaná a očekáváme vyjádření Státního fondu životního prostředí. Volnočasové aktivity jsme podpořili vybavením areálu mobiliářem a sportovním zařízením, zahradním nábytkem pod pergolou a nábytkem ve sklípku kulturního domu. Vyznačená inlinestezka s výsadbou stromů bude sloužit bruslařům i cyklistům. I tyto projekty byly podpořeny dotacemi. Celý rok se zabýváme zdokonalením třídění odpadů v domácnostech, neustále nabízíme zdarma nádoby na třídění a apelujeme na občany, aby třídili zodpovědně. Nemohu říct, že se nám nedaří. Ve 2. čtvrtletí 2012 jsme obdrželi od Ekokomu odměnu za tříděný odpad ve výši Kč a ve stejném období 2013 částku Kč. Za měsíc 2013 obdržíme Kč. O tyto významné částky budou sníženy náklady na likvidaci všech odpadů v naší obci. Začátkem roku 2014 se zapojíme do Inteligentního systému třídění odpadů a každá domácnost bude mít možnost ovlivnit výši poplatku za likvidaci odpadů (k tomuto tématu přidávám samostatný článek).

2 V průběhu roku byly aktualizovány Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a v průběhu roku jsme byli nuceni zvýšit poplatek za stočné na 20 Kč/m3 (jen pro informaci uvádím, že Vodovody a kanalizace účtují stočné od roku 2014 ve výši 43,34 Kč/ m3). Většina občanů se k tomuto staví zodpovědně, ale najdou se jedinci, kteří do dnešního dne tento administrativní krok komplikují a dosud smlouvy nepodepsali. Vážení občané, blíží se zima a s ní spojené problémy s odstraňováním sněhu. Protože obec v současné době nezaměstnává žádného pracovníka a úklid sněhu na vozovkách bude probíhat smluvně, chtěla bych vás tímto požádat, abyste úklid chodníků kolem svých domků prováděli sami a obec nemusela vynakládat nemalé finanční prostředky za tuto službu. Na závěr bych chtěla popřát všem šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Bošiaková Božena, starostka INFORMACE PRO OBČANY Nový územní plán obce Úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Jevišovka zahajuje na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne práce na pořízení nového ÚZEMNÍHO PLÁNU JEVIŠOVKA. Tímto vyzýváme všechny vlastníky pozemků a nemovitostí v katastrálním území Jevišovka a zároveň i občany obce a veřejnost k podání podnětů na úpravu územního plánu, jenž by obsahoval návrh změn či úpravu funkčního využití ploch v katastrálním území obce. Prosíme, abyste své podněty označené Nový územní plán Jevišovka zasílali na adresu: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, Mikulov. Návrh prosím stručně popište a zakreslete do snímku katastrální mapy. Upozorňujeme, že je třeba ve svém návrhu vždy uvést parcelní čísla pozemků a váš vztah k danému pozemku (např.: vlastník, nájemce, veřejnost,..). Podněty zasílejte nejpozději do 28. února Po tomto termínu nebude již možné s dalšími návrhy pracovat. Bližší informace Vám poskytne pracovnice úřadu územního plánování: Irena Prochásková, tel , KPSS MikulovKomunitní plánování sociálních služeb ORP Mikulov Město Mikulov vytvořilo na svých webových stránkách odkaz pro Komunitní plánování sociálních služeb ORP Mikulov : Zde můžete najít i veškeré základní informace o dostupných sociálních službách v našem regionu a odkazy na jednotlivé úřady a instituce zabývající se sociální problematikou. Termíny bezplatné právní poradny, kterou na Městském úřadu Mikulov zajišťuje firma IQ Roma servis Břeclav. Termíny nám byly sděleny na celý kalendářní rok Při jakékoli změně budeme občany informovat Vždy od 9,30 do 16 hodin. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Základní informace o ISNO Jak získat slevu na poplatku:

3 1. Domácnost provede inventuru stanoviště pro udělení slevy je třeba znát prvotní toky odpadů, tj. kdo kam třídí svůj odpad. Na čipu popř. na čárovém kódu, kterým je označena každá nádoba, je uveden unikátní identifikační kód. Tento kód je třeba opsat z každé nádoby, kterou domácnost používá, a odeslat prostřednictvím webu sekce Inventura stanoviště nebo přinést opsané na papírku na obecní úřad v tomto rozsahu: velká plastová popelnice na kolečkách papír kód: STKO Nádoby na BIO se do inventury neuvádějí. Dále je třeba uvést osoby, které do uvedených nádob třídí odpady. Inventura stanoviště, má za cíl předejít nepříjemným překvapením typu, třídím plast, papír a nic se mi nepřipisuje nebo naopak připisuje se mi více odpadu, než skutečně vytřídím. Občas se stane, že se občané přestěhují a vezmou si s sebou i popelnice. Změnu bydliště nenahlásí svozové společnosti, tudíž popelnice jsou stále evidované na původní adrese, kde už bydlí třeba někdo jiný. 2. Domácnost vyplní a odešle registrační formulář registraci je možné provést na webu sekce Registrační formulář nebo osobně na obecním úřadě. Nezapomeňte uvést způsoby, jakými snižujete produkci odpadů. Na webu v sekci Články, dokumenty najdete seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů. Registrační formulář má dvojí význam. 1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet slevy na poplatku. 2. Slouží jako ochrana proti občanům, kteří by se snažili systém přechytračit. Sleva na poplatku 1. Sleva na poplatku může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku. 2. Sleva na poplatku je udělována za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a za snižování produkce odpadů. 3. Sleva na poplatku je součtem tří bonusů, které budou připisovány na účet domácnosti vždy po uzavření čtvrtletí. Čtvrtletí je uzavřené přijetím všech podkladů pro fakturaci za služby v odpadovém hospodářství, což bývá cca 1-2 měsíce po skončení čtvrtletí. 4. Sleva na poplatku se uplatňuje při platbě poplatku na další rok poplatek např. na rok 2015 je ponížen slevou, která byla připsána na odpadový účet stanoviště v roce Výpočet slevy na poplatku je prováděn na základě tří hodnotících kritérií ISNO. Hodnotící kritéria ISNO 1. Druhy tříděných odpadů a způsoby snižování produkce odpadů uvedené v registračním formuláři (čím více se sníží produkce odpadů a čím více druhů odpadů se třídí, tím lépe) Registrační formulář nám poskytuje důležité informace, na jejichž základě jsme v součinnosti s obslouženým objemem nádob a poměrem objemů obsloužených nádob různých komodit schopni posoudit, zda je s odpadem nakládáno správně. 2. Poměr objemů obsloužených nádob se směsným odpadem, s plastem a s papírem. 3. Celkový objem (V) obsloužených nádob jak se směsným tak s tříděným odpadem za rok (součet objemů všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena stanoviště za rok) Neekologické nakládání s odpadem (např. pálení, vožení do lesa atd.) se v rámci ISNO nevyplácí. Základem ISNO je efektivní (ekonomické) třídění odpadů, který je prodán jako druhotná surovina. Odpad ležící v lese nemá v rámci ISNO žádný význam. Stejně tak se v rámci ISNO nevyplácí vozit tříděný odpad z práce nebo ze sběrných míst. ISNO je nastaveno na průměrnou produkci odpadu, tudíž se pro získání maximální možné slevy stačí jen řídit doporučením ISNO. Není třeba dělat nic navíc. Doporučení ISNO 1. Domácnost snižuje produkci odpadů např. používá jednu kvalitnější nákupní tašku; nekupuje neochucené balené vody; neodebírá letáky, které, aniž by se četli, skončí v nádobě na papír. Snižování produkce odpadů je nejekonomičtější a zároveň nejekologičtější způsob nakládání s odpady odpad, který nevznikne, není třeba recyklovat popř. likvidovat 2. Domácnost efektivně využívá objem nádob přistavuje k výsypu pouze plné nádoby; zmenšuje objem odpadu, např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot atd. Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, kterou si svozová firma za svoje služby účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné svést z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET lahve) i z cca 150 nádob (sešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?

4 3. Domácnost třídí vše, co se dá třídit - nevyhazuje do popelnice se směsným odpadem papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný odpad, drobné elektrozařízení, textil, jedlý olej a tuk, nebezpečný odpad a suť. U směsného odpadu se krom svozu platí i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když se ho produkuje co nejméně. Směsný odpad běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných surovin, jako je plast, papír, bio atd., které se dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný odpad se likvidace neplatí vytříděný odpad se prodává jako druhotná surovina, která se po recyklaci znovu využije. Návod jak efektivně třídit odpady * PLAST 1. Do žluté nádoby třiďte veškeré plasty např. plastové obaly od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když budou důkladně vyškrabané. A další jiné plasty. Společně s plasty můžete dávat také krabice od džusu nebo od mléka - prosíme nechte zbylé tekutiny z krabic vykapat a krabice sešlápněte. Krabice od džusu nebo od mléka jsou specifický obal, který je vhodné třídit spíše do plastu než do papíru na třídící lince si je dotřídí podle svých představ. Do tříděného plastu nepatří: plastové obaly od chemikálií, od nebezpečných látek a se zbytky potravin; novodurové trubky a podlahové krytiny patří na sběrné středisko do Drnholce. Větší plasty jako např. bedna na hrozny, které se nevejdou do žluté nádoby, postavte vedle této nádoby. Polystyren, je-li to možné, svažte do balíku a postavte taktéž vedle nádoby. Rozlámaný polystyren dejte do žluté nádoby k ostatním plastům. Polystyren nic neváží, ale zabírá spoustu místa v nádobě na plast zkresluje výpočet slevy na poplatku. 2. Žlutou nádobu s plasty přistavujte k výsypu až už je plná. Není třeba do nádoby plast rvát silou, stačí jednotlivé plasty sešlápnout především PET lahve a krabice od mléka a od džusu! Jen pro zajímavost v nádobě by mělo být cca 7 kg plastu. * PAPÍR 1. Do modré nádoby třiďte veškerý papír např. obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot, sešity, časopisy, noviny, letáky. Do tříděného papíru nepatří: mastný nebo jinak znečištěný papír patří do popelnice se směsným odpadem. Větší papírové krabice, které se nevejdou do modré nádoby, rozlepte a svažte do balíku a postavte vedle této nádoby. Nerozlepené krabice nebudou sváženy! 2. Modrou nádobu s papírem přistavujte k výsypu až už je plná. Není třeba do nádoby papír rvát silou, stačí rozlepovat krabice a krabičky! Jen pro zajímavost v nádobě by mělo být cca 15 kg papíru. * BIOODPAD 1. Bioodpad je možné třídit do hnědých nádob, zkrmovat zvířatům, vyhazovat na hnojiště nebo kompostovat. V rámci výpočtu snížení poplatku za odpady je jedno, který způsob zvolíte. Důležité je, aby bioodpad nekončil v nádobě se směsným opadem. 2. Do hnědé nádoby popř. do kompostu můžete dávat zbytky ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu a čaje, zbytky pečiva, zvadlé květiny, zemina z květináčů, zbytky vařených jídel (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky, ), posečená tráva, větvičky, listí, plevele, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, podestýlka a trus býložravých mazlíčků, papírové kapesníky, ubrousky, mokrý papír. Do hnědé nádoby popř. do kompostu rozhodně nedávejte jiný odpad jako je plast, sklo, kovy, textil, atd., léky, barvy, postřiky, stavební suť, živočišné zbytky (maso, kůže), podestýlka a trus masožravých domácích mazlíčků. 3. Hnědou nádobu s bioodpadem přistavujte k výsypu podle potřeby. Pokud není plná a není moc cítit, tak ji k výsypu nepřistavujte. V letních měsících je čtrnáctidenní svoz i z poloviny plné nádoby na místě. V zimních měsících nechávejte nádobu vysypávat pokud možno, až když je plná. * KOVOVÉ OBALY

5 1. Plechovky, konzervy a prázdné spreje můžete přinést na sběrné středisko do Drnholce nebo vyhodit do nádoby se směsným odpadem. Směsný odpad končí jako palivo v brněnské spalovně, kde se kovy z popele vytřídí pomocí magnetického separátoru. Pokud máte plechovek větší množství, raději je (z důvodu výpočtu slevy na poplatku) odneste na sběrné středisko do Drnholce. 2. Plechovky od barev a od oleje jsou nebezpečný odpad a patří samostatně na sběrné středisko do Drnholce. * SKLO 1. Odkládejte do kontejnerů instalovaných ve vaší obci. Bílý kontejner čiré skleněné obaly; zelený kontejner barevné sklo a tabulové čiré sklo. Pokud si nejste jisti, zda sklo vyhodit do bílého či do zeleného kontejneru, volte zelený kontejner. 2. Do tříděného skla nepatří drátěné sklo, autosklo, zrcadla a porcelán patří na sběrné středisko do Drnholce. * ELEKTROZAŘÍZENÍ 1. Veškeré elektrozařízení od mobilního telefonu až po mrazák patří na sběrné středisko do Drnholce. 2. Elektrozařízení musejí být kompletní! Kompletní znamená, že elektrozařízení obsahuje všechny původní pohromadě držící komponenty. * JEDLÝ OLEJ A TUK 1. Jedlý olej a tuk sbírejte do PET lahví o minimálním objemu 2 litry (čím větší objem, tím lépe). 2. Dobře uzavřená PET lahev s jedlým olejem popř. tukem patří na sběrné středisko do Drnholce. * TEXTIL 1. Textil a párovou obuv je možné třídit dohromady do průhledných igelitových pytlů (k dostání zdarma na obecním úřadě). Plné pytle dobře zavažte a postavte v den svozu papíru vedle modré nádoby. 2. Textil může být potrhaný. 3. Textil musí být čistý (nemusí být čerstvě vypraný) - nesmí být znehodnocený například od oleje, od barvy atd. Kalendář svozu odpadu obdrží každá domácnost. Nejbližší termíny jsou následující: v pondělí odvoz bioodpadu v úterý odvoz komunálního odpadu Odvoz bioodpadu bude v zimním období zastaven od do Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové. 1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno? Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu ten ale udělal kariéru. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? Radit se k nám chodí lidé různých oborů od maminek po mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.. 3. Jak kariérní poradenství probíhá?

6 Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství. 4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání? Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor. 5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít? Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit. Služby Centra vzdělávání všem (zdarma) * Kariérní poradenství * Informace o celoživotním vzdělávání v JMK * Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU Centrum vzdělávání všem: Pražská 38b, Brno-Bosonohy Telefon: KULTURA A SPORT Světlo Vánoc Vánoce jsou časem, který k nám sám o sobě silně promlouvá a zasahuje nás v tom nejlepším slova smyslu. Ten, který byl od počátku, přichází z Otcovy vůle na tento svět. Když člověk svou vzpourou proti Bohu Boha opustil, nebyl zavržen docela, ale dostává novou šanci skrze příslib hadovi: "Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." Toto prorocké Boží slovo na počátku Bible se nazývá protoevangelium, což znamená první radostná zvěst o záchraně člověka. Símě její označuje Mariina Syna Ježíše Krista. Po celá staletí následují další a další prorocké předpovědi až do plnosti času, kdy se všechno naplňuje podle slov evangelisty Lukáše: "Také Josef se odebral z galilejského města Nazaret vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se nechal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místa." Velké Boží věci se odehrávají v prostotě a v pokoře, a to je výzva pro nás. Prvními svědky této události se stávají obyčejní pastýři, kteří slyší od anděla: "V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Mesiáš, Pán." A toto dnes, jak je hlásá vánoční liturgie, platí nám. Dnes Boží Syn naplňuje očekávání starozákonního Izraele, dnes plní vůli svého Otce, dnes přichází z nebe na zem pro tebe, člověče, aby pozdvihl tvou padlou lidskou přirozenost, aby v tobě obnovil svůj obraz, aby tě pozdvihl k účasti na svém božství. Bůh se skrze své vtělení stává solidárními s námi lidmi v našem lidském údělu, utrpení a smrti, abychom my měli podíl v jeho zmrtvýchvstání. Že Ježíš je skutečně onen Emanuel, totiž Bůh mezi námi, v tom spočívá pravá vánoční radost. My se máme otevřít tomuto světlu, nechat se jím zcela naplnit a dokonce se stát jeho nositeli, aby zaplavilo celý svět. Přeji Vám radostné, pokojné a milostiplné prožití Vánoc a celého nového roku. P. Jiří Komárek, farář Pořad bohoslužeb o Vánocích

7 Jevišovka 7:30 7:30 7:30 Novosedly 20:30 9:00 9:00 16:30 9:00 Drnholec 22:00 10:30 10:30 18:00 10: na Štědrý den ve14.00 hodin Vás všechny srdečně zveme na vánoční scénku Sen svatého Josefa, kterou pod vedením p. Jurkovičové zahrají jevišovské děti v kostele sv. Kunhuty. Tělovýchovná jednota Vážení spoluobčané, jsem nesmírně potěšen, že se k Vám mohu obrátit v tomto předvánočním čase jménem tělovýchovné jednoty. Bilancovat uplynulý rok mi připadá jako úkol navíc, protože o své činnosti jsme Vás vždy průběžně informovali. Tak jen snad, že ne vše se nám dokonale povedlo, ale mohu Vám slíbit, že ty drobnosti jsme si vyhodnotili a přijali taková opatření, abychom pro Vás byli vždy lepší a lepší. Chci poděkovat Všem, kteří nám s naší společnou prací v uplynulém roce pomáhali, neboť naše základna je zatím stále malá a sami bychom to nezvládli. Dále chci poděkovat všem našim členům, kteří se aktivně zapojili do všech našich činností. Chci upozornit na jevišovský kulturní kalendář, kde jsme pro Vás opět připravili řadu akcí. Mimo těch kulturních pro všechny, hrajeme soutěž ve stolním tenise, a to už ve dvou družstvech, přičemž náš tým A vede okresní přebor druhé tříddy a náš B tým se velmi dobře drží v okresním přeboru IV. třídy. Hrajeme od ledna odvety a pevně věříme, že nás při domácích zápasech přijdete podpořit. Tento týden jsme pořádali turnaj ve stolním tenise pro mládež a o vánočních svátcích budeme pořádat dva turnaje. Ten první bude na Štěpána tedy od 14.00, turnaj ve čtyřhře, přičemž dvojice budeme tvořit sestavením žebříčku od nejsilnějšího k méně silným a dvojice sestavovat systémem nejlepší s nejslabším. Toto je zárukou, že si všichni zahrají a pobaví se, takže se na Vás moc těšíme. Druhý turnaj bude na Silvestra pro všechny neregistrované, abyste si zahráli a na závěr bude exhibiční zápas dvou našich nejlepších hráčů. Moc se těšíme na Vás na našich akcích a věříme, že nám i nadále budete pomáhat. Přeji všechno nejlepší do nového roku a šťastné a pohodové vánoční svátky Za TJ Jevišovka Ondra Mrenica Z místní knihovny I v letošním roce se v knihovně uskutečnilo několik akcí, hlavně pro děti. Mezi poslední patří Halloween a Mikuláš. Na obou děti tvořily krásné výrobky, které byly k vidění na nástěnce v obci. Podle účasti soudím, že o tyto akce je stále zájem. V poslední době navštěvují knihovnu nejvíce právě děti. Mají zájem nejen o internet a ipad (tablet), ale vyberou si i knížku. Naším cílem však je, aby každé dítě přivedlo do knihovny i rodiče, kteří by si knihu rovněž vypůjčili. Stále obměňujeme naši nabídku, využíváme výměnný fond z Břeclavi. V současné době jsou knihy drahé, tak proč si nevypůjčit knížky za tak malý roční poplatek, který zůstává i pro další rok ve stejné výši 30 Kč p r o d ě t i, studenty a důchodce a 50 Kč pro dospělé čtenáře. O vánočních svátcích bude knihovna otevřena následovně: od 9 do 11 hodin zavřeno zavřeno od 9 do 11 hodin zavřeno od 16 do 18 hodin od 9 do 11 hodin

8 V roce 2014 bude probíhat pravidelné půjčování knih každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. Za knihovnu přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku více čtenářů. Dagmar Beštová, knihovnice Informační tabule Každý přijíždějící návštěvník naší obce má možnost získat první informace o obci a okolí z informační tabule na vjezdu do obce. Protože původní tabule, která již téměř 10 let vítá návštěvníky měla zastaralé texty i mapy a na rámu se rozpadl nosný trám, využili jsme možnosti obnovy této informační tabule. Naskytla se možnost získání nadačního příspěvku Nadace partnerství a Nadace České spořitelny pro vybudování malého odpočívadla a informační tabule s aktuálními texty a mapou na Moravské vinařské stezce a to ve výši Kč. Každý návštěvník má nyní možnost seznámit se s historií i současností naší obce a na aktuální mapě si vyhledat například novou inlinovou stezku, anebo trasu Moravské vinařské stezky. ZPRÁVY ZE ŠKOLY NEJENOM PRO RODIČE Zprávy z MŠ Jevišovka V posledním příspěvku jsem se zmiňovala o Edukativním programu pro předškoláky, chtěla bych Vás s tímto programem blíže seznámit. Od navštěvují děti předškolního věku mateřskou školu každou středu odpoledne se svými rodiči, kde se připravují na vstup do 1. ročníku. Účastníky jsou i dvě děti z mateřské školy v Novém Přerově. Po dobu jedné hodiny si děti hrají plní různé úkoly s pracovními listy, zpívají, cvičí při písničce, určují počet slabik ve slově, učí se pravolevé orientaci, prostorové orientaci, procvičují labyrinty a mnoho dalšího. Celý program je rozdělen na 10 lekcí, budeme se scházet do Při všech činnostech jsou dětem nápomocni rodiče. Rodiče při těchto činnostech zjišťují, v čem má jejich dítě problémy, co se mu nedaří, co mohou doma ještě zlepšovat, zjistí také, jak se jejich dítě chová v kolektivu, k učitelce atd. A věřte mi, při těchto činnostech není nutné velké finanční zabezpečení, stačí fix, pastelka, stavebnice, hračka, nůžky, pracovní listy, vstřícnost a pozornost k dítěti. Děti dostávají také domácí úkoly pracovní listy, které přinesou zpět do mateřské školy ke kontrole. Děti mají radost, že se mohou pochlubit, že úkol splnily. V měsíci listopadu jsme navštívili divadlo Barborka v Novém Přerově, opět jsme se naučili několik slov pro hluchoněmé, zasmáli jsme se a poučili z hezkých pohádek. Také jsme obdivovali velmi hezké a půvabné loutky. A už se všechny děti těší na oslavu Vánoc. Napekli jsme společně s dětmi perníčky, děti si je nazdobily, připravili jsme i dárečky pro naše kamarády do Rakouska. Samozřejmě jsou již přichystané dárečky i pro naše děti, velkou radost nám udělal kolektiv zaměstnanců RWE a manželé Pošvářovi z Jevišovky, kteří přispěli krásnými dárečky dětem do mateřské školy. Jakými? To nyní neprozradím, děti Vám to po Vánocích řeknou samy. Sponzorům samozřejmě moc DĚKUJEME. V úterý nás čeká ještě vánoční vystoupení v Domově důchodců v Jevišovce a zároveň zveme důchodce z obce na vánoční besídku, kde budou děti z mateřské školy vystupovat se svým programem ve středu v 15 hodin. Přeji Vám všem klidné a spokojené Vánoce a hodně zdraví v novém roce Danuše Ottová Zprávy ze ZŠ Drnholec Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

9 ve škole se pořád něco děje, proto je celkem obtížné vybrat to nejdůležitější z uplynulých čtyř měsíců. Máme za sebou další setkání s rodiči, které bylo ve znamení předvánoční atmosféry, protože jsme připravili kromě konzultací krátké vystoupení našich žáků i jarmark. Aktuální dění můžete sledovat na webových stránkách školy (drbnik.cz). V prvních měsících příštího roku nás čeká mnoho akcí, na které vás zveme prostřednictvím zveřejněných pozvánek a budeme se těšit na vaši hojnou účast. S blížícím se závěrem roku 2013 přeji všem dětem, žákyním, žákům, zaměstnancům, rodičům, prarodičům, sponzorům a přátelům školy příjemné prožití Vánoc a v novém roce hlavně mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a pohody. Jana Kalandrová Projektový týden Ve dnech října se uskutečnil již pátý podzimní projektový týden operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nazvaný Já na to mám. Žáci letošního pátého až devátého ročníku se zabývali tématy jako jejich předchůdci. Páťáci se seznamovali s historií a dřívějším životem zejména v Drnholci, šesťáci poznávali okolní vesnice svých spolužáků, sedmáci pátrali po stopách středověkých mořeplavců, osmáci se seznamovali s možnostmi pracovního uplatnění v našem regionu a deváťáci poznali, jak žijí handicapovaní lidé a lidé drogově závislí. Můžete si nyní přečíst hodnocení jednotlivými garanty, samotnými žáky a ukázky některých výstupů. 6. ročník garant Mgr. Zdenek Slavík Je nesporné, že žáci v rámci projektového týdne získali řadu nových poznatků a informací o nejbližších obcích. Dokladem je dokumentace vypracovaná družstvy v průběhu týdne, obsahující informace o obcích, jejich zajímavostech, dominantách podnikatelských aktivitách a zvláštnostech. Jasně se to projevilo i při neformálních debatách se žáky. Vítězem soutěže družstev se stalo družstvo Novosedel. 7. ročník garant Mgr. Hana Vlková Během celého projektového týdne si žáci uvědomovali pozitiva i negativa zámořských objevů a hledali souvislosti. Prací ve skupinách se žáci seberealizovali, poznávali sami sebe a nacházeli kladné i záporné stránky spolužáků. Skupiny pracovaly velmi dobře, menší problémy dělalo vyhledávání informací, moc nechybovaly a prezentaci zvládly většinou dobře. 8. ročník Takto projektový týden hodnotili samotní žáci: Tento projektový týden byl pro nás velice zajímavý a prospěl nám při volbě povolání. Navštívili jsme spoustu firem a obchodů jako: Nové Vinařství, Drnholeckou strojírnu, MŠ Drnholec, AP Maschinenbaum, Květinový dům, Barevný dům. Děvčatům se nejvíce líbilo v mateřské škole a chlapcům v AP Maschinenbaum v Hrušovanech nad Jevišovkou. Nejméně se nám líbilo v Novém Vinařství, protože tam byla zima a byly tam cítit hrozny. Díky tomuto týdnu jsme se dozvěděli hodně nových informací a vyzkoušeli jsme si nové věci. Tento způsob výuky se nám líbil. 9. ročník Úvaha: Jak žijí mentálně postižení lidé? Jelikož neznám pocity mentálně postižených lidí, budu čerpat ze zážitků, které jsem zažil na exkurzi v Mikulově (Biliculu). Chvíle, kdy jsem se díval, jak žijí, mi dala mnoho rad do života. Ale i přes exkurzi si nedovedu představit, jak žijí tito lidé uvnitř sebe. To myslím ani představit nejde. Nemám ani nikoho známého, abych s ním mohl trávit delší čas a poznat tak jeho svět. Každý zdravý člověk si neuvědomuje, co má, a hazarduje se životem, tím myslím i drogy, o kterých jsme také měli exkurzi. Mnoho lidí si ani nepřipustí, co mohou. Někteří na to přijdou, až když se potkají s mentálně postiženým člověkem. Začnou přemýšlet a jednat jinak. Ano, někdo namítne, že postižený člověk je jiný, to je pravda, ale v čem je jiný? Má jiné hodnoty v životě, než člověk zdravý? Ano má. Je bezprostřední, usměvavý, milý, kamarádský a některý i vnímavý. Pro tohoto člověka je důležitá láska k někomu a láska okolí k němu všemu, co ho obklopuje. To jen zdravý člověk má pocit, že nejdůležitější jsou peníze a moc. Ale už mnohokrát se potvrdilo, že peníze a moc dokážou z přátel udělat nepřátele.

www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY

www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, dlouho očekávané jarní sluníčko už zasvítilo a prohřívá celou přírodu. Probouzí se ze zimního klidu ptáci i zvířata. Velmi příznivě působí i na nás.

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1 Staříč SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v průběhu roku jste byli průběžně ve zpravodaji informování o dění v naší obci, nebudu se proto k tomuto vracet a rekapitulovat. Spíš bych chtěla poděkovat

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

MŠ Střed druhou nejlépe hodnocenou školkou v republice

MŠ Střed druhou nejlépe hodnocenou školkou v republice ČÍSLO 1/2014 Zpravodaj NOVÝ HROZENKOV MŠ Střed druhou nejlépe hodnocenou školkou v republice Snad se shodneme na tom, že každý rodič si pro své děti přeje to nejlepší. Harmonicky strávené dětství může

Více

VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ

VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ VALTROVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo 1/2015/4, tel. obec Valtrovice: 515 275 171, E-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz, www.valtrovice.cz BUDOVÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 2015 Obsah: Návod jak postupovat při výstavbě

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2014. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2014. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 1 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2014 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY letošní první číslo našeho Zpravodaje se rodí mimo jiné v období, kdy mnozí z nás sledujeme

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky...4 Informace obecního úřadu...5 Pravidla pro užívání znaku

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY

www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY www.jevisovka.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané. Po velmi suchém létě se počasí umoudřilo a doufáme, že nás obdaří hezkým a barevným podzimem, i když v nedávných dnech opět příroda ukázala svou sílu.

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 19. prosince 2012 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 19. prosince 2012 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 11 Informace pro občany Z obsahu - Údržba místních komunikací v zimním období 2012-2013 - Informace k slavnostním obřadům - Z jednání samosprávy - Okénko knihovny - Sport TERMÍN

Více

Oslavíme 100 let od položení základního kamene kostela sv. Jiljí. 8. 6. 2013 Sraz rodáků a přátel Vrbice. Červen 2013 VRBECKÝ ZPRAVODAJ

Oslavíme 100 let od položení základního kamene kostela sv. Jiljí. 8. 6. 2013 Sraz rodáků a přátel Vrbice. Červen 2013 VRBECKÝ ZPRAVODAJ Červen 2013 VRBECKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Vrbice 8. 6. 2013 Sraz rodáků a přátel Vrbice Oslavíme 100 let od položení základního kamene kostela sv. Jiljí Úvodní slovo starosty, aneb říkají pro lidi a myslí

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013 Nově opravená mateřská škola v Ořechově Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, na této stránce Vás průběžně informuji o dění v naší obci. I tentokrát bych

Více

Občasník č. 4 Prosin 2006

Občasník č. 4 Prosin 2006 Občasník č. 4 Prosin 2006 Štědrý den nastal, radost nám nachystal. Ježíšek zrozen jest, v jesličkách položen. Radujme se, veselme se, alelujá! Krásné Vánoce, u stromečku pohodu a štěstí a co pod ním? Kromě

Více

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009 zimní 21. prosince 2009 Slovo starostky Vážení občané, v tomto adventním čase si přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, ale často to vypadá, že na ně většina lidí nevěří. Stáváme se rukojmími náročných

Více

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Prosinec 2007 číslo 5 Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus

Více

INFORMACE Z OBCE BŘEZEN

INFORMACE Z OBCE BŘEZEN BŘEZEN 2015 1 SLOVO STAROSTY ÚSPORA ENERGIÍ PRO MŠ A OÚ VĚROVANY Projekt, realizovaný v roce 2014, byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 2/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Matrika informuje Ohlédnutí za kulturou Z naší farnosti Z činnosti seniorů Slovo má starosta Vážení spoluobčané

Více