Básni ka, která nás moc pot šila: Zdravím všechny na Chaloupce, posílám vám velký dík, vždy je to i vaše práce, že je ze m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Básni ka, která nás moc pot šila: Zdravím všechny na Chaloupce, posílám vám velký dík, vždy je to i vaše práce, že je ze m"

Transkript

1 ročník VII / číslo 1 (březen 2007) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno, o.p.s. Chaloupkova 7, Brno časopis dotuje Úřad městské části Brno Královo Pole (kralovopole.brno.cz) NÁVŠTĚVNÍ DEN: čtvrtek

2 Básnička, která nás moc potěšila: Zdravím všechny na Chaloupce, posílám vám velký dík, vždyť je to i vaše práce, že je ze mě živnostník. Projekt EQUAL povzbudil mě, rozhoupal mě k činnosti, sbohem dávky sociální, budou daně z živnosti. (IR) Tak tuto milou básničku jsme dostali jako poděkování od jedné z klientek, která se před necelým rokem zapojila do projektu Zvýšení zaměstnatelnosti osob s těžkým zrakovým postižením. Dnes pracuje a my jí přejeme, aby jí to vydrželo co nejdéle. Více o projektu dále. Za milou básničku moc děkujeme. Hana Bubeníčková Vážení čtenáři, zima, která ani moc zimou nebyla a vzpomněla si na své poslání až na svém sklonku, odchází. Do naší krajiny opět přichází jaro a s ním spousta aktivit, které pro vás připravujeme. Významnou změnu především přináší nový Zákon o sociálních službách. Na stránkách Chaloupky jsme o něm hodně psali i loni. V letošním roce dochází k jeho naplňování. Příspěvek na bezmocnost k důchodům a příspěvky na péči o osobu blízkou jsou již minulostí a máme zde příspěvek na péči. Jak správně naložit s příspěvkem na péči? To se dočtete v dnešní Chaloupce. 2

3 Pozveme vás na akce pořádané námi i nově otevřenými regionálními pracovišti v Břeclavi, Moravském Krumlově, Vyškově i ve Znojmě, i odbočkami SONS v Brně, zavzpomínáme na některé aktivity, dozvíme se spoustu užitečných informací. Úvodní článek však bude patřit naší Káje, která milovala život. Hana Bubeníčková 3

4 Obsah čísla: AKTUALITY, OZNÁMENÍ... 6 Blahopřání k narozeninám... 6 Vzpomínka na Káju... 6 Vítáme mezi námi... 8 Jak správně naložit s příspěvkem na péči... 8 Osobní bezpečnostní karta...11 Plavání na školní rok 2007/ Aktivity a vzdělávací kurzy na Chaloupkové...12 CHALOUPKA VÁS ZVE...15 Oblastní odbočka Brno sever zve...15 Beseda na téma zvířata...15 Zájezd - termální lázně (Laa an der Thaya)...15 Páteční čaje odbočky Brno sever...15 Oblastní odbočka Brno střed zve...15 Tradiční rekreační pobyt...15 O slepeckých muzeích v Evropě...16 Prodloužená pro zrakově postižené...16 Plánované výlety jaro Naučná stezka Macocha dubna...17 Hrad Pernštejn 29. května...18 Pozvánka na parník 20. června...18 Dny země v Přírodní zahradě u Smrku...18 Orli, supi, kondoři na dosah i dotek...20 Jaro v HapAteliéru...20 Tmavomodrý festival Jak a kdy k nám?...21 HapAteliér...21 Cvičení...21 Čtvrteční programy...21 Společenské hry...22 Kurz aromaterapie...22 Kurzy rétoriky a sociálních dovedností

5 Kuklíkování Literární dílna Nabídka sociálních služeb regionálních pracovišť Poradenství Průvodcovské služby Předčítání, pomoc s vyhledáním a zpracováním informací Terénní sociální práce Sociálně aktivizační služby Jak zvýšit své šance na uplatnění na trhu práce? UŽITEČNÉ INFORMACE PRO VÁS Aktuální zprávy z Brna Ozvučené přechody Nový hlasový majáček na Zvonařce Nevidomý milovník vín ZAVZPOMÍNEJTE S NÁMI Ohlédnutí za masopustem Jaro v HapAteliéru Staráme se o hrob Josefa Chaloupky Exkurze do Reduty Taneční podvečery z pohledu dobrovolníků Tradiční sbírka Bílá pastelka Slavnostní otevření nových regionálních středisek Vyškov Břeclav Moravský Krumlov Znojmo UŽITEČNÉ KONTAKTY

6 6 AKTUALITY, OZNÁMENÍ Blahopřání k narozeninám Jak už je naší tradicí, zahajujeme naši Chaloupku připomenutím významných životních jubileí našich klientů. Nejinak tomu bude i tentokrát. V nadcházejícím jarním období oslaví své kulaté narozeniny pan Jan Bartoš, paní Alice Kučerová, paní Ludmila Benešová a paní Dagmar Vaňková. Všem ze srdce přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a síly do dalších let. Děkujeme za jejich přízeň. Jménem všech pracovníků TyfloCentra Jana Breitzetelová A jak už to tak v životě chodí, vedle krásných a významných životních výročí, jsou i chvíle, kdy nám přijde smutné psaní. Stalo se tak i 25. ledna. A tak nám dovolte zavzpomínat na jednu z nás, která podzim svého života spojila s naším brněnským TyfloCentrem. Vzpomínka na Káju Bude to již bezmála šest let, kdy jsme v TyfloCentru Brno vytvářeli náplň pro denní aktivity, které bychom mohli nabídnout lidem se zrakovým postižením. Jedním z nápadů bylo zřídit výtvarně zaměřenou dílnu. Mezi prvními zájemci byla i sympatická menší paní s velkými brýlemi na nose, která nešla pro slovo daleko. Byla to Kája. Hned od první chvíle bylo zřejmé, že HapAteliér, jak jsme dílnu nazvali, bude splňovat přesně to, co od něj očekávala. Kája byla vždy aktivní a společenská. Patřila k věrným účastníkům turistickopoznávacích zájezdů CK Kudrna okolo Brna. Dokázala si na ně ušetřit tak, že si ke svému důchodu

7 přivydělávala roznášením letáčků. To lítání s reklamou po brněnských ulicích byl tak trochu trénink na pozdější výpravy za poznáním. I přes svůj věk se svými mladšími kolegy několikrát vycestovala do zahraničních hor a vystoupala na všechny dostupné vrcholy. Vzpomínám si, s jakým nadšením nám ukazovala své, jak říkala, Vandrbooky, její poznámky z cest doplněné fotkami a mapkami vlastnoručně vyrobenými. I v nich byl znát Kájin talent pro výtvarno. Myslím si, že možnost navštěvovat HapAteliér byla pro ni jakousi příležitostí rozvíjet se v oblasti, která ji byla celý život blízká, ale zároveň odpíraná. Neboť Kája měla vždy spoustu nápadů, nosila si i návrhy, které ji napadaly doma. V době, kdy už jí nemoc nedovolovala cestovat, byli HapAteliér a přátelé to jediné, kde se mohla rozptýlit a chvilku zapomenout. Často si brávala materiál i domů, tak ráda tvořila. Myslím si, že byla šťastná, když si mohla vyzkoušet některé výtvarné techniky a vytvořit s jejich pomocí vlastní dílka, která nám tu zůstala pro vzpomínku. Vzpomínám si, jak někdy vyprávěla, že si přála věnovat se umění, ale okolnosti jí dopřály pouze se vyučit tiskařkou na brněnském polygrafickém učilišti. Tomuto řemeslu se také téměř celý svůj život věnovala. Věřím, že určitou satisfakcí jí bylo to, že její vnučka začala studovat na Střední uměleckoprůmyslové škole. Troufám si říci, že výtvarný talent zdědila právě po své babičce z Brna. A to je dobře. Ty už tu, Kájo, nejsi s námi, ale květiny, které jsi zasadila u Tourkových na zahradě, výrobky, které jsi vytvořila v TyfloCentru, a hlavně děti, které jsi vychovala, nám Tě budou stále připomínat. Díky za to. Mirka Dančáková 7

8 Vítáme mezi námi Tuto rubriku můžeme zaplnit i nyní. Od 1. března posílili náš tým tito noví pracovníci: Do týmu Radka Pavlíčka jsme přijali ing. Jana Pokorného a se stále větší administrativou nám začala vypomáhat mgr. Pavla Velinská. Jak jsme vás informovali, dne 1. září 2006 jsme zahájili realizaci projektu Síť středisek integračních aktivit v Jihomoravském kraji. Projekt je dotován ze společného regionálního operačního programu evropských fondů. V rámci tohoto projektu vznikla čtyři regionální pracoviště v Jihomoravském kraji a tak se svými službami přiblížíme lidem, kteří to k nám do Brna mají přece jen poněkud dále. Tato střediska jsme založili v Břeclavi, Znojmě, Vyškově a Moravském Krumlově. Minule jsme vítali nové sociální pracovníky, kteří na těchto regionálních pracovištích působí. Od 1. března k nim přibyli Žaneta Sladká a Jirka Maršálek coby asistenti konzultanti na nových regionálních pracovištích. Přeji všem hodně zajímavé práce a ať nám všem dlouho vydrží. Hana Bubeníčková Jak správně naložit s příspěvkem na péči Pro vás těžce zrakově postižené je tento příspěvek výhradně určen na financování sociálních služeb, konkrétně služeb sociální péče. Mezi nimi je i typ služby, který nese název průvodcovské a předčitatelské služby. Ale můžete samozřejmě využívat i jiných služeb, např. pečovatelské služby, která má snad v každé obci své nezastupitelné místo. 8

9 Jedinou specializovanou službou sociální péče zaměřenou na zrakově postižené klienty je právě průvodcovská a předčitatelská služba. Podle 42 zákona č. 108/2006 Sb. je tato služba zařazena mezi služby sociální péče, tj. služby, na které žadatel přispívá. Pojďme si připomenou znění 42: (1) Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Prováděcí vyhláška k Zákonu o sociálních službách má č. 505 z roku V ní se k dané službě v 8 praví: (1) Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět, 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, 9

10 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace. (2) Maximální výše úhrady za poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb činí 85 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Tolik citace ze Zákona a Vyhlášky. Příprava konkrétního ceníku v našem TyfloCentru nebyla jednoduchá. Je nám jasné, že v mnoha případech nejsme jediní, kteří Vám pomáháme, na druhé straně samotný zákon, nastavené tržní prostředí pro poskytování sociálních služeb a v neposlední řadě výše dotace na rok 2007 nás nutí k tomu, abychom dosavadní symbolické ceny za jednorázovou průvodcovskou službu přizpůsobili a za pravidelnou asistenční službu zpoplatnili. S ceníkem našich služeb seznámíme každého žadatele o asistenční službu. Je potřebné si uvědomit, že tato služba bude poskytována jen za předpokladu dostatečného zájmu klientů. Výhodou našich služeb je pojištění asistentů pro případ, že dojde k poškození věcí související s výkonem asistenční služby a proškolení asistentů pro výkon této práce. Příspěvek na péči je určen na nákup sociálních služeb, které vám mají pomoci ke zmírnění důsledků vašeho zrakového postižení. V případě, že budete příspěvek používat na jiné účely, než je určen, např. na 10

11 úhradu zvýšených nákladů na doplatky léků, může se Vám také stát, že byste o něj mohli přijít. Naše sociálně právní poradna je tu také od toho, aby vám pomohla se v novém zákonu zorientovat, upozornit vás na možná rizika a poradit vám. Hana Bubeníčková Osobní bezpečnostní karta Tato novinka slouží uživatelům k odvrácení krádeže peněženky nebo dokladů. RNDr. Hana Bubeníčková převzala pro naše klienty 50 kusů bezpečnostních karet od Policie ČR. Karty jsou určeny především pro zájemce z řad nevidomých občanů, kteří se pohybují po městě bez průvodce a jsou tak vystaveni většímu riziku okradení než lidé s doprovodem. Uživatel karty se musí s kartou nejprve naučit zacházet. Máte-li zájem získat tohoto užitečného pomocníka, kontaktujte Janku Breitzetelovou na tel a domluvte se na termínu návštěvy a instruktáže. Dalším zájemcům můžeme do budoucna vydání karty zprostředkovat za poplatek 150 Kč. Marie Švejdová Plavání na školní rok 2007/2008 Plavání pro zrakově postižené ve vyhrazené dráze: každý všední pátek od 15 do 16 hodin, nutné s průvodcem nezajišťujeme dohled. Příspěvek *) na permanentku: září až prosinec Kč (cca 15 plavání) leden až červen Kč (cca 25 plavání) září až červen Kč (cca 40 plavání) *) uvedený příspěvek na permanentku platí klient i průvodce 11

12 Zájemci o plavání na školní rok 2007/2008 nechť se přihlásí nejpozději do 31. května paní Alici Šustkové na tel nebo na u Do 31. května musí být uhrazen i příspěvek na permanentku. Další údaje: 1 hodina vyhrazená pouze pro nás stojí 350 Kč, dráha je poměrně úzká, 25 m dlouhá, pojme 6, max. 8 plavců, příspěvek na plavání v žádném případě nepokrývá náklady na vyhrazenou dráhu. Výhody plavání vyhrazená dráha jen pro nás! předplacený příspěvek přiměje klienty, aby chodili plavat pravidelně, neboť jen tak se příspěvek plně využije Aktivity a vzdělávací kurzy na Chaloupkové I. Typy aktivit bez nutnosti pravidelné účasti: HapAteliér, cvičení, aromaterapie, literární dílna, skupinové sociálně terapeutické vzdělávací kurzy (sociální dovednosti a rétorika), jednorázové poznávací exkurze a krátkodobé pobytové akce. Zájem o účast je však potřeba dopředu dojednat. 12

13 II. Typy aktivit s nutností pravidelné účasti: individuální kurzy obsluhy osobních počítačů, vzdělávací kurzy a pravidelné konzultace projektu podporovaného zaměstnávání. Na tento typ služeb je s vámi sepisována písemná smlouva o této službě. III. Asistenční služby pro nevidomé dispečink asistenčních služeb, zajištění jednorázové i opakované pravidelné asistence. Na poskytování pravidelné asistenční služby s vámi bude také sepsána písemná smlouva. IV. Poradenství sociálně právní, pracovně právní, odborně technické. Návštěvní den je u nás v Brně každý všední čtvrtek od 13 do 18 hodin. V regionálních pracovištích je návštěvním dnem každá všední středa od 13 do 17 hodin. Mimo tyto dny a vymezené hodiny se věnujeme pouze objednaným klientům, případně vykonáváme jinou potřebnou činnost (např. přípravu na kurzy, akce, individuální práce s objednanými klienty atd.). I v tento návštěvní den a vymezené hodiny však platí, že objednaní klienti mají přednost. Proto je nejlépe se vždy telefonicky nebo elektronicky objednat. I v naléhavých případech, které řešíte, nejprve zvedněte telefon a schůzku si s námi dohodněte s případným důrazem na její naléhavost. Povinná přestávka na oběd zaměstnanců je u nás stanovena na dobu mezi 12. a 13. hodinou. Někteří zaměstnanci odcházejí mimo budovy na menu do 13

14 blízkých restaurací, jiní si ohřejí donesené jídlo a přestávku tráví na pracovišti. Pro zaměstnance se jedná o neplacené volno, které musí být bezpodmínečně zaměstnancům poskytnuto. Respektujte prosím toto právo pracovníků na polední pauzu a nevyžadujte v této době, aby se vám naši zaměstnanci věnovali. V pondělí a v úterý během školního roku vám, kteří v této době pobýváte v prostorách naší budovy, bývá k dispozici asistentka, paní Renata, která má za úkol se vám v této době věnovat, a bude-li potřebné, její přítomnost zajistíme i v jiné dny. Velká klubovna je vám v tuto polední dobu plně k dispozici. Hana Bubeníčková 14

15 CHALOUPKA VÁS ZVE Oblastní odbočka Brno sever zve Beseda na téma zvířata Hostem besedy bude pan Zajíček, který pro nás už jednu takovou besedu připravil, tehdy to bylo především o hadech. I tentokrát to bude na téma zvířata. Kdy: 18. dubna od 15.00, velká klubovna na Chaloupce Zájezd - termální lázně (Laa an der Thaya) Kdy: 20. dubna Přihlásit se můžete u paní Hauserové na tel nebo u paní Švejdové na tel Páteční čaje odbočky Brno sever Konají se každý druhý pátek v měsíci vždy od do hod. ve velké klubovně. Nejbližší termíny: 13. dubna, 11. května a 8. června. Oblastní odbočka Brno střed zve Tradiční rekreační pobyt Penzion Koliba, Hrádek u Ústí nad Orlicí. Termín: sobota 23. června sobota 30. června. Penzion Koliba se nachází v lese, asi 5 km od Ústí nad Orlicí. Ubytování 2, 3, 4 lůžkové pokoje. Sociální zařízení je společné. Stravování plná penze. Doprava společná vlakem, od vlaku bude zajištěn autobus až k penzionu. Cena pro člena a jednoho rodinného příslušníka činí 1650 Kč na hlavu. Ostatní 1750 Kč. 15

16 V penzionu je restaurace s velkou nabídkou jídel i nápojů. Přihlásit se a zároveň zaplatit můžete od čtvrtka 23. února. Dále následující čtvrtky, pokud budou ještě volná místa. Platíme předem zálohu a proto potřebujeme vědět včas váš zájem. Pavel David 16 O slepeckých muzeích v Evropě Od 28. října 1997 prakticky každý rok společně s PhDr. Josefem Smýkalem navštěvujeme slepecká muzea v Evropě. Zatím se nám podařilo obeznámit se se slepeckým muzeem ve Vídni, Paříži, v rodném domku Louise Brailla v Coupvray, Madridu, Moskvě, Levoči, Berlíně, Záhřebu, Hannoveru, Varšavě, Miláně, Florencii a Sankt Peterburgu. Přiblížit vám poznatky o uchovaných pomůckách pro nevidomé a zprostředkovat tak zážitek z mnoha muzeí chceme na přednášce, kterou pro vás připravujeme na páteční dopoledne 27. dubna. Začátek v 9.30 v klubovně TyfloCentra na Chaloupkově ulici č. 7. Eliška Hluší Prodloužená pro zrakově postižené Druhý ročník tanečních podvečerů pro mladé zrakově postižené tanečníky končí a blíží se jejich vyvrcholení závěrečný ples. Naši tanečníci si v pokračovacích tanečních zopakovali všechny tance, s kterými se seznámili v základním kurzu, vylepšili je, naučili se i nové figury a objevili některé tance nové. Díky novému a velkému sálu ve společenském centru Sýpka v Brně Medlánkách mohli dát tanečníci volnost

17 svému tanečnímu umění. Za to vděčíme zejména ochotě a vstřícnosti starostky městské části Brno Medlánky, Mgr. Aleně Valentové. To, co se tanečníci naučili, předvedou i s dobrovolníky na závěrečném plese, který se stejně jako minulý rok koná v restauraci Hvězda v Brně Bystrci, a to ve čtvrtek 26. dubna. Hrát nám bude opět již osvědčená kapela Šumichrást Malbohár a ples budou moderovat dva z těch, kteří se tanečníkům věnovali jako dobrovolníci. Chcete si zatančit, pobavit se, vidět, co nového se tanečníci naučili, oprášili a vylepšili? Pak vás rádi uvidíme! Vstupenky jsou v prodeji v TyfloCentru u Lenky Pláteníkové. Vstup je povolen pouze ve společenském oděvu. Druhý ročník tanečních podvečerů závěrečným plesem tedy končí a my všichni - tanečníci, dobrovolníci i organizátoři, doufáme, že si z nich odneseme nejen znalost tanců, ale i hezký pocit z příjemných společných chvil a obohacení o mnoho nových zkušeností a vzájemně rozvinutých přátelství. Lenka Pláteníková Plánované výlety jaro 2007 Naučná stezka Macocha dubna Je dlouhá 6 km a má 16 zastavení. Stezka začíná ve střední části Moravského krasu na Skalním mlýně. Pokračuje po silnici k jeskyni Kateřinské, odtud stoupá k vyhlídce Stěna zapadajícího slunce a přes Křenkův památník přechází k Suchému žlebu. Kolem Korálového závrtu pokračuje k Srnčí jeskyni a ke světoznámé propasti Macocha. Dále vede k vyhlídce na Koňském spádu. Odtud klesá do údolí Pustého žlebu, kde se 17

18 nachází dolní stanice kabinové lanové dráhy, vchod do Punkevních jeskyní a přístaviště lodiček. Stezka končí opět u Skalního mlýna. Více informací na tel: Jana Breitzetelová Hrad Pernštejn 29. května Patří k nejvýznamnějším a nejkrásnějším moravským hradům. Vznikl v polovině 13. století a byl přebudováván a rozšiřován až do poloviny 16. století. Jeho pozdně gotická a raně renesanční podoba je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo, neztrácející nic na obranyschopnosti. Více informací na tel: Jana Breitzetelová Pozvánka na parník 20. června Přestože nám jaro teprve ťuká na dveře, rádi bychom všechny naše aktivně se účastnící klienty pozvali na již tradiční plavbu parníkem po Brněnské přehradě. Jako v minulých letech si můžeme zazpívat a zatančit za zvuku harmoniky. Touto plavbou symbolicky ukončujeme školní rok a loučíme se s klienty před nadcházejícím létem a časem dovolených. Plavba je určena především klientům, kteří navštěvují naše akce a využívají našich služeb. Více informací na tel: Marie Švejdová Dny země v Přírodní zahradě u Smrku Srdečně vás zveme do unikátního prostoru přizpůsobeného nevidomým občanům, přírodní zahrady u Smrku na Ramešově ulici 10, v Brně - Králově Poli. V rámci celoměstských Brněnských dnů pro Zemi zde 18

19 proběhne několik akcí, z nichž se na některých významně podílíme. Přehled akcí: Sobota 14. dubna, hod. Celodenní oslavy Dne Země s programem pro děti i dospělé dopoledne: zahájení výstava fotografií a výrobků HapAteliéru malování, slámování, soutěž v poznávání stromů, čtení Indiánských pohádek odpoledne: Otvírání studánek křest jezírka, povídání o vodě Živly v nás a kolem nás prožitkový program Jak přežít v přírodě přednáška s promítáním Potraviny z pohledu Jin-jang přednáška s ochutnávkou Bubnování a spontánní tance Zpívání manter Pondělí 16. dubna, hod. Barevné doteky setkání nevidomých, rozvoj tvořivého poznávání a smyslů v kontaktu s přírodou Středa 18. dubna, hod. Cvičení pro nevidomé a zdravotně handicapované občany s využitím jógy, energetizačních a harmonizačních technik. Zlata Zumrová 19

20 20 Orli, supi, kondoři na dosah i dotek V pondělí 23. dubna od 10 hodin probíhá v areálu ZŠ Letní Pole (sídlo vyškovského TyfloCentra) ve Vyškově akce s názvem Orli, supi a kondoři pořádaná společností Zayferus. Akce je primárně určena žákům této školy, ale pan ředitel umožnil, že se mohou přijet podívat i naši klienti. Vedle poutavého výkladu a základních informací o životě různých ohrožených dravých ptáků si budete moci dravce zblízka prohlédnout, pohladit či zavolat si je na ruku. Srdečně zveme nejen návštěvníky vyškovského TyfloCentra. Přihlásit na akci se můžete na tel Zdeňka Plšková tel Eliška Škrancová Zdeňka Plšková Jaro v HapAteliéru Jarní setkávání v HapAteliéru už začalo vynášením Morany, masopustem a velikonoční dílnou. K dalším povelikonočním zajímavostem v ateliéru bude určitě patřit cyklus Nebe - řád a chaos, kdy se budou vyrábět závěsné dekorativní objekty z proutí a látky či odlévat sádrové reliéfy. Nebude chybět ani keramika a dekorování mařížskou technikou. V plánu bude i návštěva výstavy v Brně na Špilberku a výlet na ovčí farmu s chráněnou rukodělnou dílnou v Sulíkově na Vysočině. Za dobrého teplého počasí budeme tvořit i venku, a to v zahradě u SMRKu. Veronika Havlíčková Tmavomodrý festival 2007 Nezadržitelně se nám blíží termín letošního ročníku Tmavomodrého festivalu a s ním i výstava výpočetní

21 techniky s úpravou pro zrakově postižené uživatele. Letošní prezentace vycházejí na pátek a sobotu, 11. a 12. května. Účast nám přislíbili zástupci všech firem, které se u nás touto technikou zabývají, včetně Patrika Pospíšila s novým typem mluvícího mobilního telefonu a R. Sáčka s nabídkou nového řešení ozvučení PDA. V sobotní přednáškové části pro vás pak připravujeme malé nahlédnutí do historie hlasových syntéz, prezentace GPS navigačních systémů pro nevidomé a malé srovnání OCR programů. Věřím, že vás nabízená témata zaujmou a už teď si tyto dny vyhradíte pro návštěvu Tmavomodrého festivalu. HapAteliér Jak a kdy k nám? Josef Konečný Výtvarná dílna HapAteliér probíhá v obvyklém období: pondělí od 9.30 do a od do hodin. Dílnu vede Veronika Havlíčková. Cvičení Týdenní rozvrh cvičení v roce 2007: cvičení na židlích úterý cvičení s prvky jógy středa cvičení na karimatkách středa Zlata Zumrová Čtvrteční programy aktivity v přírodní zahradě u Smrku na Ramešově ulici, (vytvoření akupresurní stezky z přírodních materiálů a výtvarné činnosti v plenéru) mimoklubová činnost: výstavy a exkurze 21

22 Společenské hry I v jarních měsících jsou pro vás připraveny společenské hry. Přijďte se pobavit, popovídat si s přáteli a zahrát si známé i méně známé hry. Velká klubovna je pro vás k dispozici ve čtvrtek od 14 do 16 hodin a to v těchto termínech: 12. a 26. dubna, 3. a 24. května a 7. a 28. června. Na setkání s vámi se těší Eliška Škrancová Kurz aromaterapie Probíhá vždy první úterý v měsíci ve Zlata Zumrová Kurzy rétoriky a sociálních dovedností Rétorika: pátek 25. května a 23. června hod. Nácvik sociálních dovedností: pátek 20. dubna a 1. června hod. Zájemci o účast se mohou hlásit u Marie Švejdové, telefon: , Pro zájemce o psychologické poradenství platí dále, že se mohou hlásit na výše uvedeném tel. čísle a objednat se na konkrétní termín. Připraveny jsou tyto termíny: čtvrtek 19. dubna, 31. května, 22. června v odpoledních hodinách. Marie Švejdová Kuklíkování Letošní nabídka pobytů na Kuklíku je ještě bohatší než předešlý rok. Kromě víkendových pobytů jsou plánovány dva týdenní rekondiční pobyty. První víkendový pobyt se uskuteční po Velikonocích v termínu od 13. do 15. dubna. Cena za pobyt a stravu je pro jednu osobu 800 Kč, tato cena je počítána od 22

23 páteční večeře do nedělního oběda. Většina z nás přijíždí v pátek už na oběd, za který se připlácí 75 Kč. Další plánovaný víkendový pobyt by měl být jako v minulých letech na konci října. První rekondiční pobyt je zajištěn na období května. Zaměření rekondice je určeno především pro klienty v produktivním věku zajímající se o pracovní uplatnění. Cena za osobu Kč. Doprava do Nového Města vlakem a odtud objednaným autobusem až k penzionu KUKLA. Druhý rekondiční pobyt bude uspořádán v době od 7. do 14. července. Cena za osobu Kč, doprava bude zajištěna autobusem od TyfloCentra až na místo konání rekondice. Při bohatém programu této rekondice si nenecháme ujít možnost uspořádat výlet se zajímavou exkurzí. Bližší informace k pobytům získáte u Marie Švejdové na telefonu nebo u Marie Švejdová Literární dílna Literární dílna se koná každé druhé a čtvrté úterý v měsíci od 14 do 16 hodin v klubovně. Vede ji Petra Šotnarová. Váš zájem projevte u Lenky Pláteníkové, tel , Nabídka sociálních služeb regionálních pracovišť Regionální pracoviště mají stanoven návštěvní den pro klienty na každou všední středu od 13 do 17 hodin. 23

24 Poradenství Poradíme vám, jaké dávky a kompenzační pomůcky můžete získat a pomůžeme s jejich vyřízením. Pokud vám nebudeme moci poradit na našem pracovišti, zprostředkujeme kontakt s jinými odbornými pracovišti. Průvodcovské služby Zajistíme vám doprovod při osobním vyřizování vlastních záležitostí (k lékaři, na úřad, na poštu apod.) Předčítání, pomoc s vyhledáním a zpracováním informací Pomůžeme vám se zpracováním textů (např. vyřízení korespondence, vyplnění formulářů, přečtení textu), s vyhledáním informací. Terénní sociální práce Můžeme vás navštívit ve Vaší domácnosti a pomoci s korespondencí, s drobným nákupem, tříděním věcí, zprostředkujeme vám pomoc při řešení Vašich záležitostí apod. Sociálně aktivizační služby Pojďte se sejít a popovídat si o svých problémech, nabízíme možnost setkávání, připravíme pro vás besedy na témata, která vás zajímají, přijďte strávit svůj volný čas s dalšími návštěvníky našeho střediska. Zajistíme besedy s odborníky, návštěvy kulturních akcí, poznávací výlety a exkurze. Připravujeme pro naše klienty řadu vzdělávacích kurzů. 24

25 Jak zvýšit své šance na uplatnění na trhu práce? V tom by vám mohl pomoci projekt Zvýšení zaměstnatelnosti osob s těžkým zrakovým postižením. Kromě podpory pracovního uplatnění lidí s těžkým zrakovým postižením je cílem tohoto projektu připravit nezaměstnané zrakově postižené občany na možné pracovní uplatnění, pomoci jim zorientovat se nejen na drsném trhu práce, ale mnohdy i sami v sobě, odbourat předsudky a nesprávné názory na trh práce a především připravit se na hledání a výkon zaměstnání. Pro účastníky projektu je v nabitém kalendáři našich pracovníků vyhrazeno především středeční dopoledne. V rámci projektu probíhají každou druhou středu vzdělávací kurzy, o kterých jsme psali v posledním čísle. Všichni účastníci mají možnost využívat individuální konzultace s lektory kurzů, s pracovními asistenty a konzultanty, kteří jsou jim k dispozici každou druhou středu dopoledne, popř. i v jiných předem dohodnutých termínech. Hana Bubeníčková UŽITEČNÉ INFORMACE PRO VÁS Aktuální zprávy z Brna V lednu letošního roku jsme zprovoznili zasilatelskou konferenci "Aktuální zprávy z Brna. Je určena těm z vás, kdož máte přístup k Internetu a elektronické poště. Aktuálně v ní rozesíláme informace, které se nějakým způsobem vztahují k samostatnému pohybu zrakově postižených osob v Brně. Jsou to například informace o změnách v městské hromadné dopravě, informace o výkopech a překážkách v ulicích Brna a občas se tam objeví také nějaká novinka či zajímavost, 25

26 která s tím souvisí. Pokud byste měli o odebírání informací tohoto druhu zájem, můžete se do této konference také přihlásit. Jak? Buď přes internetovou adresu kde si najdete konferenci Brno a po odklepnutí tohoto odkazu se dále budete řídit pokyny pro přihlášení. Snadnější však bude, když pošlete na adresu a do předmětu zprávy napíšete slovo subscribe a heslo, které si vymyslíte. Poté vám přijde zpráva od systému, na kterou dáte pouze Reply, čímž vaše přihlášení potvrdíte. 26 Ozvučené přechody V průběhu roku 2006 nám v brněnských ulicích přibylo dalších 35 klepátek na přechodech se světelnou signalizací. Z toho bylo 10 kusů instalováno na nově zbudovaných přechodech, 25 jich bylo doplněno na stávajících světelných přechodech a dalších 13 kusů bylo předěláno ze stále klepajících na dálkově ovládané. Pro všechny nově vybudované a rekonstruované přechody platí, že jsou na aktivaci vysílačem. K dnešnímu dni je v Brně takto upravených přibližně 630 semaforů. Z tohoto počtu je více než 530 kusů nutno aktivovat pomocí vysílače. Nepřetržitě klepajících semaforů nám tedy zůstává dnes už jen přibližně 16 procent ze všech ozvučených semaforů. Nový hlasový majáček na Zvonařce Těsně před koncem loňského roku byl umístěn nový hlasový majáček nad hranou spodního schodu schodiště, které vede ze Zvonařky kolem výtahu na přístupovou lávku do Vaňkovky. S jeho pomocí by dnes

Hana Bubeníčková. Za Zdeňkou Vernarskou

Hana Bubeníčková. Za Zdeňkou Vernarskou ročník VII / číslo 3 (říjen 2007) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra ročník XII / číslo 1 (březen 2012) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

ČTENÍ NA ZÁVĚR. Příběh dobrovolnice TyfloCentra... 39 UŽITEČNÉ KONTAKTY... 40

ČTENÍ NA ZÁVĚR. Příběh dobrovolnice TyfloCentra... 39 UŽITEČNÉ KONTAKTY... 40 ročník XII / číslo 2 (červen 2012) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

Obsah čísla: AKTUALITY, OZNÁMENÍ... 4 Co se děje v projektu Nevidomí na trh práce... 4 HapAteliér jede... 6 CHALOUPKA VÁS ZVE...

Obsah čísla: AKTUALITY, OZNÁMENÍ... 4 Co se děje v projektu Nevidomí na trh práce... 4 HapAteliér jede... 6 CHALOUPKA VÁS ZVE... ročník XIII / číslo 2 (červen 2013) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

Časopis od roku 2005 dotuje Úřad městské části Brno-Královo Pole (kralovopole.brno.cz).

Časopis od roku 2005 dotuje Úřad městské části Brno-Královo Pole (kralovopole.brno.cz). ročník XIV / číslo 3 (listopad 2014) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

ročník XV / číslo 1 (březen 2015)

ročník XV / číslo 1 (březen 2015) ročník XV / číslo 1 (březen 2015) Časopis čtenáře s těžkým zrakovým postižením z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává:

Více

ročník XV / číslo 2 (červen 2015)

ročník XV / číslo 2 (červen 2015) ročník XV / číslo 2 (červen 2015) Časopis čtenáře s těžkým zrakovým postižením z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává:

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

KUKÁTKO. 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013. vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice

KUKÁTKO. 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013. vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice KUKÁTKO 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013 vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice 2 OBSAH: Obsah... 2 Adresář... 3 Co je u nás nového... 4 Připravované aktivity TC Pardubice

Více

Konkrétní realizace a hodnocení činnosti společnosti v roce 2010. 1. Centrum pomůcek a informatiky

Konkrétní realizace a hodnocení činnosti společnosti v roce 2010. 1. Centrum pomůcek a informatiky Str. 32/76 výroční zpráva 2010 TyfloCentrum Brno, o.p.s. Konkrétní realizace a hodnocení činnosti společnosti v roce 2010 1. Centrum pomůcek a informatiky Centrum pomůcek a informatiky (CPI) se soustřeďuje

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři,

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři, Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Prosinec 2011 6/ ročník

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

BAZÉNY STAVBY ZAHRADY

BAZÉNY STAVBY ZAHRADY Ročník 51. / Březen 2012 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového? Potřebuji zařídit... Ze společnosti Reportáž psaná na přechodu Píšete nám Úspěchy v matematice Podnikáme Jablečné tablety

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

ISBN 978-80-904063-2-2 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

ISBN 978-80-904063-2-2 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Obsah Úvodem 1 Představujeme 1 Základní údaje, organizační struktura 2 Projekty 3 Služby Tyfloservisu 4 Zpráva o činnosti 5-8 Představení krajských středisek 9-21 Brno 9 České Budějovice 10 Hradec Králové

Více

ISBN 978-80-904063-1-5

ISBN 978-80-904063-1-5 Obsah Úvod...........................................................................1 Představujeme...................................................................1 Základní údaje, organizační struktura..................................................2

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U

MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U 3 2010 XIX. ROÈNÍK MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU VOZÍC KÁR U www.wbasket.cz Oslavte s námi 20. narozeniny Abilympionikem roku se stal Milan Ševčík z Prostějova Zaplavat špičkový čas nestačí Na co silná

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

bulletin lormu zima 33 Skvělý nizozemský matematik Gerrit van der Mey

bulletin lormu zima 33 Skvělý nizozemský matematik Gerrit van der Mey 61 2009 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2007 SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,

Více