Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Jan 9, 4 J 7, a J 9, 1-7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Jan 9, 4 J 7, 37-39 a J 9, 1-7"

Transkript

1 Č ESKÝ ZÁPAS Čtrnáctideník Církve československé husitské * ročník 81 * 15. července 2001 * cena 6 Kč 15 Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Jan 9, 4 J 7, a J 9, 1-7 Po sčítání přichází čas účtování a placení Každý z nás jistě ví, že Bůh nemá na sčítání jakéhokoli lidu příliš příznivý názor. Exodus 3, 12: Když budeš pořizovat soupis Izraelců povolaných do služby, dá každý při sčítání výkupné Hospodinu za svůj život, aby je při sčítání nestihla nenadálá pohroma. 1 Paralipomenon 21, 1-3: Proti Izraeli povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izraele. David poručil Jóabovi a předákům lidu: Jděte, spočítejte Izraele od Beer-šeby až k Danu a podejte mi zprávu, chci znát jejich počet. Jóab králi namítl: Nechť Hospodin zvětší svůj lid třeba stokrát. Což nejsou ti všichni, králi, můj pane, služebníky mého pána? Proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit? Tento svět však už od Římanů sčítání provozuje a my se ho účastníme. Nová kometa nazvaná Linear se objevila na nebi tak náhle, že ji astronomové nestačili ani vypočítat. Od ledna dosud ji bylo možné vidět na jižní polokouli, v této době je i u nás. Kolem letošního sčítání sdělovací prostředky rozpoutaly takovou kampaň (na Bibli se samozřejmě při tom neodvolávaly a důvody byly jistě zcela jiné než náboženské), že jeho výsledky budou dlouho zpochybňovány. Církve (a mezi nimi i naše) a náboženské společnosti s napětím očekávaly, kolik lidí se k jednotlivým denominacím přihlásilo. Naši církev tentokrát označilo v dotazníku lidí. Mnozí budou smutní, že nás proti minulému sčítání v roce 1991 zase ubylo (a to o 46 %, což vypadá hodně drasticky), jiní budou překvapeni, že úbytek je tak malý. Za deset let totiž stoupl počet lidí, kteří se otevřeně hlásí k bezvěrectví o 18, 4 %, což představuje 5, 999 miliónu lidí, což je 58,3 % populace. Římských katolíků a českobratrských evangelíků ubylo svorně o 33 %, menší denominace shrnuté do rubriky ostatní se mohou naopak těšit z toho, že se počet jejich členů zvýšil 2,6 krát, což je o 161 % více než před deseti lety. Samozřejmě, že všechna procenta jsou ošidná, ale všechny tzv. velké nebo lidové církve by se měly zamyslet nad tím, zda nepromarnily ojedinělou historickou příležitost, kdy je více než deset let stát platí a do jejich činnosti nezasahuje. Ohromný nárůst lidí, kteří se otevřeně hlásí k bezvěrectví už rozhodně nelze vykládat jen čtyřiceti lety ateistické výchovy. Skoro to vypadá, jako by lidé byli chováním církevních představitelů zklamáni (protože nikoho jiného také není z církví na veřejnosti vidět), jako by ztráceli k církvím - a hlavně k těm tradičním důvěru. Před naší církví stojí nelehký úkol. Ústřední i diecézní orgány by se měly výsledky sčítání podrobně zabývat a zamýšlet se třeba nad tím, proč je třeba v Uherském Hradišti- nejreligióznějším okrese - (k víře se tam hlásí 63,8 % lidí) méně členů naší církve než v okrese Ústí nad Labem, který naopak patří mezi okresy s religiozitou nejnižší (k víře se tam hlásí 14,9 % lidí). I v Mostě, který je nejateističtějším okresem (k víře se hlásí 11,9 %), jsme na tom lépe. Až si jednotlivé diecéze posčítají své ovečky z tabulek, ukáže se, že ty diecézní rady, které se domnívají, že vládnou nad nejvíce dušemi, mají najednou oveček méně než ty, které potichu pilně pracují. Pak možná přijde obviňování minulých let, minulých diecézních rad... A přitom každý cítí, že kredit je možné ztratit třeba za pět minut. Důvěru člověk pak získává zpátky řadu let. A s církvemi tomu není jinak. Co můžeme dnešnímu světu nabídnout? Samozřejmě, že je tady hlavně pro mladé lidi spousta nových lákadel, které tady dříve nebyly, dospělí mají existenční problémy, které dříve také neměli, svět se změnil. Chyba však je pravděpodobně i v nás, protože lidé nevidí, co mohli vidět v apoštolských dobách prvotní církve, kdy křesťané žili a chovali se na první pohled odlišně a bylo možné říkat: Hle, jak se milují! Dnes se mnozí chovají, jako by ani křesťany nebyli. Církve jsou jako jakékoli jiné organizace, proto lidé říkají: Já v Boha věřím, ale k žádné církvi se nehlásím, protože církve nesnáším! My se je marně snažíme přesvědčovat, k čemu jsou církve důležité, a přitom by stačilo tak málo: Vzpomenout si na Skutky apoštolské a na život první církve, kdy křesťané byli pronásledovaní a přesto se nebáli, pomáhali si, dělili se o všechno... Tehdy je ještě naplňoval Duch Kristův a tehdy si ještě pamatovali, že stále stojí pod Božím soudem. Helena Noemi Bastlová

2 2 Ekumena mýma očima Z názvu vyplývá, že jde o subjektivní pohled, tedy nikoli o pravdu, ale o pravdu mou. Což je kusé. Ale nešť. Nalézám se ve městě ekumeny, jak je Plzeň prezentována, a vidím to tak, že každá církev má určitou atmosféru. Díky těm atmosférám jsem v této církvi a nikoli v těch ostatních. Ve sborech a církvích se hned nemluví o nauce, ale prvoplánově tam něco cítíme. A já se v této cítím nejlíp. Některé církve mne trošku děsí, což může být reciproční. Svou přísností, svým vzájemným hlídáním se, svou mnohomluvností. A těm, co jsou v nich zabydleni, to zas vyhovuje. Naše ekumenická setkávání se nesmí mít za účel vnucovat členům druhých církví vizi, že jsou méně hodnotné. Vnucovat jim, že za námi zaostávají. Nebo že by se té naší měly více podobat. A tady má ekumena svůj zdravý strop. Mně se nelíbí Pochody pro Ježíše. Mně se nelíbí evangelizace na ulici. Proto ty pochody nechodím a na ulici neevangelizuji. Ale nejsem oprávněna říct, že to je nesmysl. Můžu se kouknout, jak to probíhá a co z toho kouká. Jim se zase nelíbí náš do nebe volající liberalismus a svoboda. A tak zas oni se můžou kouknout, jestli tak volné sdružení může vůbec fungovat. Ale neměli bychom dávat do guláše cukr a do buchet pepř. Nejsem si jista, jestli toto není tiše skryto v ekumenických snahách a setkáních. Nejsem si jista, zda jsme si navzájem rovnocennými partnery. Ty pokusy jsou samozřejmě dobré, ale ožehavé. Jsou věci, kterých se nesmíme pustit a zas jiné, které si zkrátka nesmíme pustit k tělu. Nemohu přijmout do sboru sestru, která se vášnivě modlí k Panně Marii a ke svatým a chce být oficiální členkou mého sboru, neb je jí u nás tak dobře. Nemohu strávit to naše plzeňské modlení se za Plzeň, ačkoli je to tak k pochopení, jenže mé je to bůhví kolikáté působiště a hned mě tam naskočí i oprávněnost modliteb za Hostinné a Dolní a Horní Brannou a následující. Nemohu si pomoci, ale ekumena je věc velmi ošemetná a ekumenit se může být záludné. Ekumenit se mohou jen zralí lidé a zralá společenství, protože ve všem nedozrálém automaticky začíná hra na přetahovanou. A hra na porovnávanou. Jsou samozřejmě mezi plzeňskými křesťany lidé, jichž si hluboce vážím a od nichž se učím. Ale jsou i tací, z nichž cítím přezíravost a to dokonce i za to, že nejsem muž. Třeba něco ořu, ale i orající má právo na respekt. Spíš je to tak, že s někým si sedíme bez ohledu na to, kde se nalézáme, (v jaké církvi), protože jsme si padli lidsky do oka. Mám strach, že je to daleko více závislé na osobních vztazích než na všeobecné vyzrálé spolupráci. Ty osobní vztahy jsou prima, ale je to ošemetné. Co když se ti lidé vymění a rázem bude změněn postoj k celé církvi toho jednoho zástupce? Já vůbec nejsem proti ekumeně. Jenom se domnívám, že tak, jako je demokracie u nás v plenkách, tak je i ekumena u nás v plenkách. Přeju jí, aby rostla, a ne aby si dítě hrálo na dospělého. Marta Silná 70. výročí sboru v Nesvačilech Zdá se to být nedávno, kdy v malebné vesničce Nesvačily v okrese Benešov, čítající tehdy kolem sta popisných čísel vyrostl důstojný stánek nově vzniklé Církve československé. Jak už to bývá, u jeho vzniku stála nadšená parta nesvačilských bratří, vedená br. farářem Václavem Zemanem z Benešova a nesvačilským učitelem, později řídícím učitelem na trojtřídní vesnické obecné škole, bratrem Janem Koubou. Tito dva byli duší celé akce a byli vřele podporováni ve svých záměrech zanícenými řemeslníky, kteří nabídli práci a jak by se dnes řeklo i sponzory, kteří pomohli materiálem a potřebnými službami (např. dopravou materiálu, vody, atd.). Během necelých dvou let vyrostla vysněná Betlémská kaple podle projektu benešovského stavitele Žaby, zhotoveného rovněž zdarma, za nesmírného a obětavého úsilí všech členů i příznivců církve a jejich práce zdarma. V červnu 1931 tento sbor byl slavnostně otevřen za obrovské účasti z celého širokého okolí i odjinud. Průvod, který doprovázel např. slavnostní přivezení zvonu z bystřického nádraží, byl téměř dva kilometry dlouhý. Slavnostní bohoslužba musela být sloužena na schodišti sboru, zatímco účastníci stáli na silnici a v prostorách před sborem. Takové to bylo nadšení pro společně vytvořené dílo a pro církev. Na bohoslužbách se tu vystřídali patriarchové církve, častým hostem zde býval i nesvačilský rodák, bývalý plzeňský biskup Jaroslav Fialka a řada dalších, které nelze ani vyjmenovat. Přesto si zaslouží zvláštní pozornost jeden z oněch nejmenovaných a to bratr farář Lubomír Polinský z Jílového u Prahy. Proč právě on? Dokázal totiž navázat svým nevšedním šarmem a pozoruhodnou organizátorskou a obětavou činností na strunu někdejších zakladatelů církve v Nesvačilech a okolí. Nesvačilští si jej oblíbili již v době jeho působení v Benešově. On se dokázal sžít také s nimi. Protože sbor po půl století potřeboval nutně opravy a v Benešově měli spoustu starostí s budováním vlastního důstojného stánku církve, nesvačilští hledali pomoc jinde. Díky pochopení pražské diecézní rady byl vysloven souhlas se vznikem náboženské obce, snad nejmenší v České republice. nemohl ji spravovat nikdo jiný než bratr farář Polinský z Jílového, k němuž měli důvěru. To bylo někdy kolem roku Aod té doby? Začala opět éra, kterou nesvačilští znali za třicátých let z vyprávění svých otců. Za nesmírného úsilí, které vynaložil a vedl br. farář Polinský se začalo s rekonstrukcí sboru. Br. farář šel sám příkladem nejen v organizování, ale i v práci. Stál v čele u každé práce, od kácení borovic za sborem po malování, přes rekonstrukci schodiště, výměnu okapů, zasklení oken. To všechno také díky pomoci bratří z náboženské obce Jílové, která vzala nesvačilskou náboženskou obec pod svá ochranná křídla. Loni na podzim byla provedena nová fasáda. Na přípravných pracích se podíleli i občané osady Nesvačily bez rozdílu náboženského přesvědčení a vyznání. Otloukali zde katolíci vedle čechoslováků i bezvěrců. Všechny spojovala snaha, aby sbor Církve československé husitské v Nesvačilech byl důstojným stánkem celé osady. Celá rekonstrukce si vyžádala také hodně nákladů. K tomu napomohly i sesterské náboženské obce církve a pomoc města Bystřice i okresu Benešov. I jim za to patří vřelý dík. Však i toto úsilí o získání prostředků vedl br. farář Polinský, který je v Nesvačilech oblíben také proto, že jím vedené obřady jsou důstojné a mistrně režírované. I proto přicházejí naprosto cizí lidé s velmi příznivým hodnocením jeho počínání. I když se mu již v loňském roce přehoupla šedesátka, doufají nesvačilští v jeho působení ještě po řadu let. (zk) Poděkování Dne 29. července tohoto roku se dožije Ing. Miloslav Vitáček svých 80 let. Jedná se o předsedu diecézní rady, který svojí činností skutečně podpořil práci Církve československé husitské na Slovensku. Je zajímavé sledovat příchod Ing. Vitáčka na Slovensko. Jeho otec byl na Slovensko odvelen jako velitel četnické stanice. Přišel z Čech na Slovensko pomoci proti vpádu maďarských vojáků (Republika rad). Je již dnes málo pamětníků, kteří by mohli říct, že pamatují dané období. Ing. Vitáček se po různých peripetiích v roce 1964 vrátil do Bratislavy jako náměstek ředitele Priemstavu. Od toho času se pohyboval se svojí prací po celém světě. Realizoval stavby v Iráku, Sýrii, Libanonu, Peru, v západním Německu, Mongolsku a SSSR. V roce 1983 požádal o penzionování a poté se stal ministerským poradcem. S takto bohatou životní náplní nezapomněl, že je příslušníkem Církve československé husitské. Manželka bratra inženýra byla dlouhý čas předsedkyní Rady starších v Bratislavě. Své práce se zhostila opravdu příkladně. V červnu loňského roku přijali oba manželé požehnání z rukou patriarchy církve v čase padesátého výročí společné cesty životem. Diecézní rada tímto děkuje a gratuluje k osmdesátinám. Jan Hradil

3 Husův odkaz současnosti Každým rokem v den umučení mistra Jana Husa slaví náš národ památku tohoto muže, který byl neoblomného ducha a dovedl raději položit svůj život v oběť, nežli by zrádně ustoupil od poznané pravdy Boží. Nejde však o to, abychom jen letmo vzpomněli na našeho mučedníka za pravdu, aniž bychom uvážili, proč vlastně trpěl. Z celého života Husova i z jeho spisů lze poznat, že žil a bojoval pro pravdu Boží. Ve svém životě si vytkl cíl věrně se zasazovat o očistu církve a potažmo lidské společnosti. Dovedl se tehdy postavit proti celému nepřátelskému světu. Stal se občanem Božího království, a proto nehledal ani nedbal slávy tohoto světa, nýbrž v plné naději pohlížel na vůdce a dokonavatele víry Ježíše. Naše vlast se stala ve středověku bojištěm, kde byl sváděn tuhý boj o tuto pravdu. Razila si cestu přes množství utrpení, pronásledování, hořících hranic. Proto zde povstali lidé dvojího, od sebe odlišeného světa. Jedni, kteří se připojili k pravdě věčné a stáli tak na straně Boží. Lze o nich říci, že nehledali své, netoužili po tom, aby jejich jméno bylo velké, ale hleděli, jak by od nich byl vyvýšen Ježíš Nazaretský. Plně na sobě zakoušeli Ježíšova slova: Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. A byli zde ještě druzí, kteří šli proti pravdě, opatřeni vším pohodlím, nespoutáni existenčním zápasem, lidé ctižádostiví, kteří v šíleném slavomamu chtěli si podrobit celou zem i nebe nad zemí, kterým šlo především o to, aby byli jmenováni velební, důstojní, ctihodní, svatí a dobře se měli, kteří za peníze zajišťovali svým stoupencům věčný život a nevěděli o vlastní duchovní smrti. Proti těmto druhým vystoupil hlavní obránce Boží pravdy mistr Jan Hus. Universita a Betlémská kaple byla místa, kde boj začal. Vyobcován a pohaněn pokračuje pak ve svém úsilí na českém venkově v okolí Sezimova Ústí, na hradě Kozí, až v červenci 1414 přichází na Krakovec. S ochotou jej sem přijal ten, jenž byl již dříve v nemilosti jako ochránce kacířství Jindřich Lefl z Lažan. Zde je mu dáno prožít poslední dny ve své milované vlasti, mezi lidem, jehož tolik miloval a jemuž učinil zjevnou pravdu Boží. Tento poslední čas byl z velké části přípravou na odjezd do Kostnice. Definitivně bylo rozhodnuto 6. srpna, kdy v Praze je ujednáno, že Hus se na list bezpečnosti do Kostnice dostaví, to poté stvrzuje i zvláštním listem Zikmundovi. Tuší sice podlost a snad i smrt, ale chce svůj boj dobojovat čestně. A tak 11. října 1414 vychází smutný průvod z Krakovce - Hus s královými průvodci, zástupci university a lid země jej doprovází. Heremita praví, že sněm konstanský 3 byl od papeže Jana XXIII, a císaře Zikmunda ke dni I. novembris L.P. 1414, ale nezačal se až 16. novembris. K tomu sněmu citován byl Mistr Jan Hus, aby se učení svého zpravil a království České od zlé pověsti, že by se v něm kacířství rozmáhati mělo, očistil Další cesta Mistrova pak je známa v obecném vědomí - žalářování, nátlak a smrt na hranici. Jen na některá předložená obvinění v otázkách víry směl Hus v Kostnici odpovědět. Mezi nimi byla tato: Že papež zlý, zvláště pak jestli předzvěděný, tedy jako Jidáš apoštol, jest ďábel, zloděj a syn ztracení a ne hlava církve svaté rytěřující. Odpověděl: Kterak by byl hlava té církve, poněvadž ani pravým oudem není. Že papež jest ta šelma, o kteréž v Zjevení. Odpověděl: Dáno jest jí bojovati proti svatým. Že kněžstvo nad světské se zvyšuje, lakomství rozmnožuje a cestu Antikristu připravuje. Odpověděl, že to sám skutek ukazuje. Byly mu i předloženy citace jichž neučinil, k tomu řečeno bylo: Poznám slova má. 6. července 1415 byl zmařen život svatého člověka na hranici kostnické. Na toto místo jistě patří citace Písma svatého z listu Petrova: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze Vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Sem náleží i rčení Cypriánovo, že Příčina činí mučedníka a ne mučednictví nebo trápení. Kde není pravdy Kristovy, tu není pravdy mučednictví. Projdeme dál naší historií přes milníky Lipan a Basileje, dvojího lidu a Bílé hory, násilné rekatolizace až k vzniku Československé republiky a zastavíme se u slov Masarykových, která řekl s plnou vážností, že Řím musí být Čechem souzen a odsouzen. Myslel své slovo vážně, ač před očima jistě neměl soudní tribunál a obžalované. Cele vnímal historickou skutečnost, která s sebou nesla i to, co Husa dovleklo na hranici. Rozpoznal dobu degenerace křesťanství, která přiváděla k zdrcujícímu odvratu od Krista, u nás na čas zastavena právě díky Husovi a jeho stoupencům a potom opět propukla a završena byla násilím a útlakem po Bílé hoře! Ano, Masaryk myslel na vnitřní soud a odsouzení, na mravní rozhodnutí každého jedince, který nesmí souhlasit s praxí koordinovaného útlaku za účelem moci a nadvlády, byť pod rouškou křesťanské víry. Apohlédneme-li do doby docela nedávné, je nám dnes ideologicky stavěno před oči husitství, jelikož v tom minulém čase lidového demokratismu a reálného socialismu byla využita jeho symbolika, jako to, od čehož se musíme odvrátit. Činí tak často ti, kteří dovedně tuto manipulaci prováděli. Praxe však vypadala jinak - kabát se tvářil husitsky, ale praktiky patřily jejich odpůrcům. Stačí si přečíst třeba Temno, Skály nebo jiné dílo, dnes tolik účelově zatracovaného Jiráska, a pochopíme, kde se rozběhla škola ideologů, kteří rvali čistotu a opravdovost z lidských srdcí. Obdivuji naše předky, jejich odvahu a jejich sílu k vzepětí tak významnému, když se před více jak osmdesáti lety jali po létech poroby budovat znovu svoji církev husitskou, která má mít atributy bez poskvrny a stát v pravdě Kristově a Husově. Tehdy se mohlo také zdát, že vše je ztracené, že není východiska od zbožnosti baculatých andělíčků a prsatých dam, jež ulpívala více v pověrách než ve víře. A přece se probudilo ono dřímající zdravé jádro a tyto napodobeniny řeckých a jiných kultů nahradil skutečný Kristus obhlížející krajinu a bez okolků Kristus oráč, jak jej provokativně znázornil František Bílek. Sny, nebe a peklo nahradilo to, co má být životem člověka - víra, naděje a láska. Ale za ně musí vést člověk stálý zápas, na prvním místě onen vnitřní. Jak rozličně v této době ctíme Husa a pravdu, za níž zemřel, prozrazují i některé postřehy. Co říci, když noviny s cynismem píší o Husovi jako o podpáleném nabodeníčkovi, který to má již za sebou...? Co říci, když Husovy pomníčky jsou zanedbávány a dokonce mizí z našich obcí, když v rakovnickém parku již několik desetiletí stojí místo pomníku Husova pomník stromu, kterým je zarostlý. Co říci, že v Českém zápase jsme se dočetli o svatém Prokopu, svatém Václavu a svaté Ludmile a mistru Janu Husovi přesto, že ten poslední byl z nich nejsvatější? Co říci, když doporučené cyklotrasy v našem kraji jsou putováním za sochami Jana Nepomuckého? Co říci, když z obecních kapliček v našem okolí zůstávají a zřejmě zůstanou neopraveny jen Husova a Jeronýmova? Navzdory těmto a jiným hlášením a rozhodnutím, bohužel, často z vlivných míst, Hus přes vichřice hněvu žije v srdcích národa. Hus a pravda Boží, jíž obětoval život, žije v lidu nepodmaněném a čistém. K setrvání v té pravdě nás zve i tato sloka básníka Jana Rokyty : A kdyby přišli páni, knížata a králové, I kdož dí o sobě, že jsou první po Bohu, A chtěli zlato dát ti za kamení jalové A život za smrt pravdu zradíš-li - rci: Nemohu! A dej svůj život za pravdu, dej tělo spálit v prach A opusť vše, i to co miloval jsi nejvíce - Však jásat nebudou tví zhoubci: padne na ně strach, A pravda tvoje vzletí slavnější z tvé hranice. To je milí přátelé, Husův odkaz nám! Oldřich Horek

4 4 Téma měsíce: CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ A JEJÍ VĚŘÍCÍ Budeme muset vyhlásit na místo patriarchy konkurz? Prohlášení Sestry a bratři, omlouvám se vám tímto, že se na stránkách Českého zápasu nebudu prezentovat. Je mi líto, ale volební řízení na patriarchu rozpoutalo v naší církvi nesvár, se kterým nemohu souhlasit a nechci se na něm ani podílet. Současně se domnívám, že Český zápas v této věci není objektivní, a proto nebudu na jeho stránkách na otázky položené redakcí reagovat. Myslím, že dnes je potřeba zejména pracovat na vinici Páně a celou volbu patriarchy předat na modlitbách do rukou Hospodina. Věřím, že pokud to tak má být a stanu před vámi jako kandidát na patriarchu na zasedání volebního sněmu naší církve, dostanu tím i možnost vám všechny vaše případné dotazy osobně zodpovědět. Děkuji vám za pochopení. První patriarcha Dr. Karel Farský. Jak bude vypadat ten sedmý? Bůh vám žehnej. Václav Balek Prohlášení v úvodu jsme obdrželi poté, co se konala synoda duchovenstva pražské diecéze, která odhlasovala výraznou většinou hlasů žádost, aby ústřední rada revokovala své rozhodnutí o tom, že okrskové předvolební řízení byla neúspěšná a že výběr kandidátů bude proveden přímo na sněmu. A protože Václav Balek, tajemník pražské diecéze, měl rovněž více než deset procent hlasů z okrskových předvolebních shromáždění, oslovila jsem ho přímo na synodě (25. června) a domluvila se s ním, že dostane stejný prostor jako ThDr. Jan Schwarz v č. 14 a kromě toho byl požádán, aby dodal fotografii, která bude otištěna, protože si dříve možná právem stěžoval, že je vůči Janu Schwarzovi v nevýhodě, protože ho lidé z církve příliš neznají. Václavu Balkovi byly zaslány tyto otázky: * Jak dlouho jste členem naší církve? * Čím je pro vás právě naše církev přitažlivá? * Myslíte si, že potřebujeme své učení přiblížit ostatním tzv. velkým církvím? * Ozývají se hlasy, že nemůžete kandidovat, protože jste přijal svátost svěcení kněžstva teprve před osmi měsíci a samostatně jste nesloužil v žádné náboženské obci. Ani teď po svěcení nejste farářem ale úředníkem. Jiným se nelíbí, že jste rozvedený. Můžete se k tomu vyjádřit? * Co byste rád vzkázal delegátům sněmu? Václav Balek byl požádán i o stručný životopis, aby se delegáti sněmu měli možnost o něm dozvědět co nejvíce. Je mi velice líto, že naše upřímně míněná snaha skončila tímto Prohlášením, k němuž ještě 2. července slíbil Václav Balek dodat fotografii, protože v redakci nemáme fotografie ani z jeho kněžského svěcení. Následující den telefonoval, že fotografii nedodá, protože ani fotografie Jana Schwarze nebyla zveřejněna. Co k tomu dodat? Nesdílíme názor Václava Balka, že volební řízení na patriarchu rozpoutalo v naší církvi nesvár. Jak uvádíme už na straně 1, k naší církvi se přihlásilo více než lidí, což představuje nejméně třistakrát víc tzv. laiků než duchovních. Vezmeme-li v úvahu jen ty, kteří jsou tzv. kandidovatelní Byl jsem ve Škodějově Co je na tom tak divného? Vždyť tam byl každý, kdo se svobodně rozhodl zúčastnit této slavnosti. A tady právě začíná výjimečnost mé cesty. Té předcházely hodiny mluvení bratra faráře Aleše Jalušky s lidmi, kteří mají co do činění s rozhodováním o osmihodinové návštěvě s opuštěním věznice ve Valdicích, ve které si odpykávám dvanáctiletý trest za... ale to je vlastně jedno. na patriarchu, bude jich sotva tisícina. Mezi nimi totiž možná nějaký nesvár může být, ale to je v takové situaci obvyklé. Velice těžko je totiž možné rozlišovat mezi těmi, kteří cítí Boží povolání, a těmi, kterým se líbí být v čele tolika lidí. Naše církev ale už od počátku přijala definici - první mezi rovnými, což by si měli uvědomit ti, kteří by chtěli z této pozice vládnout. Neměli by totiž zapomínat na lidi, které Bůh povolává do naší církve z vězení, jak se můžeme přesvědčit v následující reportáži, na ty, kteří po léta naši církev drží, navštěvují každou neděli sbory a nelitují obětovat poslední peníze pro její potřeby, na další, kteří si berou dovolenou a vedou dětské tábory, vzdělávají se na církevních kurzech, nebo se jinak účastní jako laici církevního života. Helena Bastlová Konečné rozhodnutí mi bylo sděleno osobně ředitelem věznice s důrazem na důvěru, kterou do mě vkládá. Na otázku, zda ho nezklamu jsem odpověděl, že se vynasnažím (chyba!!). Měl jsem říci Nezklamu, ale bral jsem v potaz živelnou katastrofu či pád Boeingu 747 na mé koleno (na hlavu by to bylo bez vážnějších následků). Sobota ráno. Převlékl jsem se do civilu, ve

5 kterém mě před čtyřmi lety zavřeli cestou do práce. Zároveň prohlídka, pak na bráně ještě jedna. Podepisuji poučení, přebírám třista korun - Nejsou falešné - To poznáte při placení. Začíná to skvěle. Procházíme branou mezi lidmi, kteří přijeli na návštěvy a... Za deset minut jsme v Lomnici na faře. Krátká prohlídka fary a další zastávka - Rváčov. Tam už čeká hlavní osobnost tohoto projektu J.T. Procházíme školičkou - Hele, ribstole (moje výroba), tkalcovské stavy (mít předlohu, tak bych je možná uměl vyrobit, výrobky klientů z keramiky (na tohle nemám). Za chvíli sdílím zadní sedadlo s Bobíkem, rváčovským psem, a hurá do Škodějova. Přijeli jsme na čas. Tolik husitů pohromadě jsem viděl jen ve filmu Proti všem. Jaluška mě hned vede mezi faráře, některé znám osobně - biskup Klásek, patriarcha Špak. Biskupku Šilerovou znám z novin, vlastně teď už nejen to. Krátký rozhovor s farářem Tučkem: Přezkoušel byste mě během prázdnin z dogmatiky?, To je jen otázka termínu. (Zdá se mi to?) Do toho vstupuje Jaluška V první řadě je to otázka literatury, víš, jak na tom s dogmatama jsem., Není problém. Začíná bohoslužba, moje první civilní bohoslužba. Začíná moje první, civilní, husitská, zpívaná, slavnostní bohoslužba!! Navíc vysluhování svátosti křtu. Jsem účasten již po čtvrté této slavnostní chvíle, z toho jednou jsem byl křtěn já, ale pokaždé je to teda síla. Svěcení nové sestry farářky. Tak teď už nedokážu vyjádřit slovy, čeho se smím z Boží milosti zúčastnit. Nic není na tomto světě dokonalé a asi v polovině bohoslužby schizofrenie - tělo chce na malou, duch nechce zameškat ani vteřinu. Tentokrát (ne poprvé) zvítězila hmota a já mizím mezi stromy. Ale je to dobré, nikdo po mě nestřílí, a já se vracím s trochou smrkového jehličí v ruce. Á Jaluška se támhle baví s nějakou ženskou - jé pardon, to je bratr farář Oldřich z... Večeře Páně - stavím se na konec řady u patriarchy, ví, kdo jsem, setkali jsme se ve Valdicích. Hlavní část tohoto dne končí, vracíme se do Lomnice. Oběd. Nevím, co si objednat. Slova na jídelním lístku znám, ale dohromady nedávají smysl - dávám si Lomnické něco a zmrzlinový pohár s borůvkama. K pití juice. Kupodivu nejím z ešusu a jídlo je uvařené a někdo (asi omylem) dal do masové směsi maso (opravdové). Zbývá trocha času, tak jedem na kopec nad Lomnicí. Les, louka s křížovou cestou, kostelík - idylka, klid a harmonie. Potichu se s Alešem bavíme na téma, co dál. Začínají Z letošních bohoslužeb ve Škodějově. prázdniny na Rváčově, tak je čas na vymýšlení. A zase do Lomnice. J.T. má nápad Ukážem mu zámeček, Kamile, to je zámeček, viděl jsi zámeček, co takhle se podívat na zámeček... Dělají si ze mě srandu, je mi fajn. Na faře se převléknu do svého. Děkovná modlitba (Máme za co Bohu děkovat.) a do Valdic, ať dojedem včas. A opět prohlídka na bráně, další prohlídka na oddíle, vše v pořádku. Otázky spoluvězňů - část se jich ptá, jestli jsem měl pivo a proč ne, jestli jsem byl v bordelu a zase proč ne, a jestli jsem mohl telefonovat. Tak to nevím a stejně není kam. Mobilní telefon jsem si ale prohlédl. Z letošních bohoslužeb v Kostnici. 5 Teď den poté se ptám, zda to nebyl jen sen. Ale asi ne. A lidé už se třídí na ty, kteří se radují se mnou, a na proč ne já. Na závěr bych chtěl poděkovat řediteli věznice p. Kocourkovi a jeho zástupci p. Kuřátkovi, že na sebe vzali takovou zodpovědnost a že díky nim tzv. humanizace ve vězeňství nezůstává vždy jen prázdným pojmem. Děkuji bratru Aleši Jaluškovi, že má ještě trpělivost a chuť třepat si hubu za druhé, ať jde o kohokoliv. Ale hlavně děkuji Bohu, že pro nás způsobil zázrak a postavil pár správných lidí ve správný čas na správná místa. Děkuji. Kamil H. Matuška

6 6 Aktuální pastorační výzvy (2) Ve dvacátých a třicátých letech Církev československá pochopila a celkem úspěšně se pokoušela duchovně zvládat myšlenkovou a existenciální situaci českého národa. Po druhé světové válce jí bylo dáno zaměřovat se na člověka zasaženého socialistickou ideou, resp. - i proti jeho vůli - praktickým socialistickým životním stylem. Přiznejme upřímně, že v tom jsme úspěšní nebyli. Nuže, k jakému člověku přicházíme nyní, na prahu třetího tisíciletí? Bývá označován za člověka postmoderní doby, vzdáleného nejen křesťanství, ale i ideologiím, kterým lidé věřili ve dvacátém století - jež selhaly a přinesly nezměrné utrpení. Filozoficky se poví, že jde o člověka, který pod vlivem rychlého střídání životních a společenských stereotypů ztrácí souvislosti a jistoty, jež jej víceméně provázely po generace a staletí. S ohledem na dějiny lidského tvora smíme však snad předpokládat, že jej neopustí otázka po jeho bytí, po smyslu života. Bude s ní i nadále a na různých rovinách své existence zápasit, a to ve chvílích, kdy se jej opakovaně budou zmocňovat nejistoty, pocit vlastní bezradnosti a možná i nesmyslnosti téměř všeho. Vidíme přece, že dnešní člověk trpí především tím, jak sám sebe není s to uspokojit, jak se v sobě nevyzná. Usiluje "zmocnit se života", leč příliš často se stává spíše jeho zajatcem a otrokem. Jsme přesvědčeni, že vést k hodnotnější svobodě jej může nově pochopené, autentické křesťanství. Přes všechna svá částečná selhání snažilo se křesťanství po generace člověku vštípit, že není sám, že je s ním milující Bůh. Činy, nebo alespoň slovně nezapomínalo jej upozorňovat na výkupnou moc lásky pro život. To všecko jako by se teď zdálo být vzdálené, překonané a nesouvisící s dneškem. Bylo by křečovité tvrdit, že "nelze žít bez Boha". Vedle těch, kteří jsou prázdní a těch, kteří vzbuzují svou nevázaností pohoršení, jsou mnozí, kteří slušně žijí, aniž znají Boží jméno; nezastávají určité náboženství. Všem chceme říci, že s křesťanskou vírou se může naplnit jejich úsilí o poznání a poodhalit se jim smysluplnost všeho bytí a žití. Mnozí lidé si pod pojmem náboženství představují jakousi povinnou úzkostnou bázeň. Ježíšovo náboženství však přichází se záchranou (spásou). Jde o Pravdu, jež nás chce posvětit a učinit skutečně svobodnými (J 8,32). Ano, s náboženstvím se člověk lecčeho zříká; ústřední poselství křesťanské víry - evangelium - však značí: Bůh přichází v Ježíši člověku naproti a vysvobozuje ho tím, že mu v Kristu nabízí plnost života (J 10,10b). Říkáme-li, že se náš výhled na prahu třetího tisíciletí zaměřuje ke generacím přicházejícím, na jedno nemůžeme přitom zapomenout: dnes, jako zítra bude záležet na tom, zda v církvi poselství evangelia sami chápeme, zda jím žijeme a zda je umíme dosvědčovat a zpřístupňovat svým blízkým i těm, kteří nám dosud jsou vzdálení. Prosíme Boha, aby nás zmocnil k novému rozmachu. Nechceme prohospodařit dary, jež této naší církvi dával její Pán po celá desetiletí, kdy usilovala stavět život pod normu Ducha Kristova. Vyzýváme své věrné: Roznášejte křesťanské poselství naděje! Získávejte znovu děti pro křest, umožněte jim náboženskou výchovu ve sboru, popř. ve školách. Vytvářejte podmínky a programy pro shromažďování mládeže a studentstva ve své obci i společně různými srazy, kurzy, resp. tábory. Působte na snoubence, aby si přicházeli do sboru pro svátost manželství a zakládali věřící rodiny. Co aktivní křesťané dnes hledají, není jen posílení církve. Náš současný úkol zní: Dosvědčit člověku dnešních životních způsobů víru, jež by jej uschopňovala zvládat situace, ve kterých se jeho život uskutečňuje. Dopomoci mu k víře, která by jej provázela od kolébky po hrob a zhodnocovala jeho obdarování ze stvoření. Prostředkovat mu víru, která by mu byla blízká a současně byla spolehlivá, založená na Božím zjevení a na aktuální vůli Svatého ducha. Dílo církve nemůže zůstat uzavřeno dovnitř. V následování Krista všímá si jeho lid všeho trápení kolem sebe; snaží se rozpoznat kořeny utrpení v životě jednotlivců i společnosti a ochotně se vydává do své diakonické služby. Tak si připomínáme a zdůrazňujeme, co zůstává naším úkolem od samotného počátku Církve československé husitské: podílet se na kulturním a společenském životě naší národní pospolitosti. Toto své poslání můžeme plnit jen tenkrát, budeme-li církví duchovně živou a vzdělanou. Lidské žití je sotva co jiného, než stálé tázání, jak se rozhodovat, jak mluvit a jak jednat, jak se chovat. K tomu všemu potřebuje člověk pevné duchovní zakotvení, mezilidskou podporu i pevný výhled k dovršení všeho v Bohu (Ko 1,9; Ef 3,19). Víme o zdrojích takového přesvědčení a usilování, a naším úkolem je sloužit v tom směru i celému lidskému společenství. Rádi bychom sdíleli vizi ekumenického života pro 21. století: Podílet se podle svých sil s veškerým křesťanstvem na výstavbě všelidského společenství; společenství celistvého, jemuž vládne smíření a tolerance; společenství uskutečňovaného v solidaritě, v němž už nehraje vůdčí roli moc a násilí. Na křesťanském základě chceme spolu se všemi odpovědnými lidmi i jejich institucemi usilovat o nové vyjádření společných hodnot a norem; chceme přispívat k vytváření kultury setkávání a sdílení duchovních a hmotných statků. Vyzýváme sebe i ostatní k připravenosti vzájemně se učit a prospívat světu, jemuž Stvořitel poskytl možnost vykoupení. Buďme vynalézaví a pracovití. Usilujme, aby se naše sbory a fary stávaly skutečnými duchovními domovy pro mnohé. Nabízejme lidem všestrannou duchovní péči, zpřístupněme jim svátosti (včetně zpovědi a pokání). Vyjděme se svou duchovní službou do domácností, do nemocnic a dalších ústavů, rozhojněme sociální práci... Podílejme se aktivně a vynalézavě na kulturním a společenském životě naší národní pospolitosti. Nikdo ať se nestydí za evangelium Kristovo, každý ať mu co nejhorlivěji slouží (Mk 8,38; Ko 3, 23n)! Dejme společně znát, že do posněmovních dní jsme odhodláni vstupovat s novou poctivostí, pracovitostí, a vytrvalostí. Posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem (Žd 12,12)! K tomu nás vybavuj a posiluj a v tom nás střez Bůh Otec, Syn a Duch svatý! Milan Salajka Postava v bílé říze Kdykoli jsem u moře, ať už fyzicky přítomná nebo jen v myšlenkách prostřednictvím svých představ, vybaví se mi biblická scéna, umocněná obrázkem z nedělní školy, na němž je zpodoben Ježíš Kristus. Stojí na mořském břehu s napřaženou paží a vlídným, laskavým pohledem zve k následování dva rybáře, kteří se svou loďkou právě přistávají u břehu. Oba dva drží v rukou sítě, zatímco Kristus má ruce prázdné. Zdánlivě. Přesto se pod jejich dotekem nemocní uzdravují, mrtví vstávají z hrobů, hříšníci se zbavují svých neřestí a ti, kteří se jím dávají oslovit, začínají nový život. Mnohé je od dob biblických zcela jiné. Mořem brázdí parníky, mamutí zaoceánská plavidla, ponorky, motorové čluny, vodní skútry, plachetnice. Na mořském okraji plavou lidé na nafukovacích matracích i bez nich. Pod vodou se pohybují ve skafandrech nebo jen s nezbytnou potápěčskou výbavou. Odlišná je stupnice hodnot, způsob života i oblečení. Jen ta postava v bílé říze zůstává neměnná, v čase pohody i v zuřící bouři. Není oděna do plavek, nedrží v ruce kormidlo ani volant. Nesurfuje. Ačkoli, kdo ví? Jeho vstřícné paže s otevřenými dlaněmi jsou tu stále. Jak v minulosti, tak i v současnosti. Pro nás. A nejen na břehu mořském. Blanka Strašíková

20 let diecéze / 1993 2013

20 let diecéze / 1993 2013 20 let diecéze / 1993 2013 S důvěrou a nadějí je mottem oslav dvaceti let trvání naší diecéze. S důvěrou a s nadějí má jistě zkušenost každý z nás. Vždyt bez nich bychom jen těžko žili vlastně by to vůbec

Více

Týdeník Církve československé husitské * ročník 82 * 7. července 2002 * cena 6 Kč

Týdeník Církve československé husitské * ročník 82 * 7. července 2002 * cena 6 Kč ČESKÝ ZÁPAS 28 Týdeník Církve československé husitské * ročník 82 * 7. července 2002 * cena 6 Kč...a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Mt 6, 4b (Mt 6, 1-4) T. G. Masaryk: Čím nám je a býti

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

Zvěstník CČSH ve Zlíně 2009 1 Z V Ě S T N Í K. Církve československé husitské ve Zlíně. Vydáno za podpory Kulturního fondu města Zlína

Zvěstník CČSH ve Zlíně 2009 1 Z V Ě S T N Í K. Církve československé husitské ve Zlíně. Vydáno za podpory Kulturního fondu města Zlína Zvěstník CČSH ve Zlíně 2009 1 Z V Ě S T N Í K Církve československé husitské ve Zlíně 2009 Vydáno za podpory Kulturního fondu města Zlína 2 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2009 Obsah Úvodník (J. Chaloupková) 3

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky.

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Heřmanův Městec srpen 2012 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do

Více

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli.

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2011 Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Lk 2, 33 61 5505555 Adventní zamyšlení Milé sestry, advent

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

V i n n ý k m e n. číslo 16. březen / 2015. Občasník Brněnské diecéze Církve československé husitské. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.

V i n n ý k m e n. číslo 16. březen / 2015. Občasník Brněnské diecéze Církve československé husitské. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. V i n n ý k m e n číslo 16 Občasník Brněnské diecéze Církve československé husitské březen / 2015 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 Obsah Slovo šéfredaktora... 5 Kázání při pohřbu R. Medka

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Český zápas MINULOU SOBOTU SE KONALO 82. ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY NĚCO MÁLO Z DĚTSKÝCH LET O TGM SLOVO K ÚČASTNÍKŮM VARHANICKÉHO KURZU

Český zápas MINULOU SOBOTU SE KONALO 82. ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY NĚCO MÁLO Z DĚTSKÝCH LET O TGM SLOVO K ÚČASTNÍKŮM VARHANICKÉHO KURZU Český zápas Týdeník Církve československé husitské Ročník 87 číslo 38 16. září 2007 Cena: 6 Kč MINULOU SOBOTU SE KONALO 82. ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY Praze - Dejvicích se minulou sobotu konalo 82. zasedání

Více

Je církev pro silné, nebo pro slabochy?

Je církev pro silné, nebo pro slabochy? 4 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 88/2012 cena 25 Kč roční www.ceskybratr.cz předpatné 290 Kč Je církev pro silné, nebo pro slabochy? Naše sbory zahrnují a přijímají dosti lidí nemocných, neúspěšných,

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice 25 let v ČR Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice Prapor spásy 25. výročí Obsah Územní velitel Hans van Vliet 3 Slovo národního velitele 4 Jak nás vidí? 5 Národní velitelé za uplynulých

Více

30. 5. 2004 v Daèicích

30. 5. 2004 v Daèicích O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str.

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str. cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Ježíš žije - Dan taky!! Příběh str. 24 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Tajemství Božího jména Do Písma na str. 26 Ekonomická krize K diskusi str. 32 Vyrovnání se

Více

Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015. Český zápas. Cena: 10 Kč. Týdeník Církve československé husitské

Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015. Český zápas. Cena: 10 Kč. Týdeník Církve československé husitské Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015 Český zápas Cena: 10 Kč Týdeník Církve československé husitské editorial Milí čtenáři, hlavní téma tohoto vydání Architektura našich sborů bylo vybráno tak, aby souznělo

Více