Enterprise Architektura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Enterprise Architektura"

Transkript

1 Enterprise Architektura Tomáš Krátký Profinit Education LinkedIn Group

2 Agenda Co je to Enterprise Architektura Základní koncepty Proč se jí zabývat? Jak ji dělat? Příklady ze života Diskuse

3 Co je to Enterprise architektura?

4 Definice pojmu Enterprise architektura MIT Center for Information Systems Research Enterprise architecture is the organizing logic for business processes and IT infrastructure reflecting the integration and standardization requirements of the firm s operating model. IFEAD (Institute for Enterprise Architecture Developments) Enterprise architecture is a complete expression of the enterprise; a master plan which acts as a collaboration force between aspects of business planning such as goals, visions, strategies and governance principles; aspects of business operations such as business terms, organization structures, processes and data; aspects of automation such as information systems and databases; and the enabling technological infrastructure of the business such as computers, operating systems and networks.

5

6 Definice pojmu Enterprise architektura Architektura je Struktura Dokumentace této struktury Enterprise architektura je Struktura podniku Dokumentace této struktury

7 Základní koncepty Enterprise architektury

8 Úrovně pohledu na Enterprise Business Business procesy a aktivity používají Data Data, která musí být shromážděna, organizována, chráněna a distribuována použitím Aplikace Aplikací (na zakázku, krabicové), které běží na Technologie Technologii, jako např. počítač nebo telefonní síť.

9 Business Strategické mapy, cíle Funkční dekompozice Business procesy Dodavatelé

10 Data / Informace Metadata Datové modely

11 Aplikace Aplikační software (balíkový, zakázkový) Rozhraní mezi aplikacemi Intranet Extranet

12 Technologie HW, platformy Servery LAN, WLAN, Internet Operační systémy Infrastruktura Programovací jazyky

13 Proč se zabývat Enterprise architekturou?

14 Proč se zabývat Enterprise architekturou? Jak vypadá Enterprise?

15 Základní znaky Enterprise Veliké Složité Komplexní V čase se rychle měnící

16 Neduhy Enterprise Enterprise architektura často opomíjená Jednotlivé systémy budované v čase dle aktuálních potřeb bez dlouhodobého náhledu a jednotného řízení Velké množství technologií, metodologií, SOA, SCA, MOM, ESB, EAI, nedostatek standardů (zlepšuje se) složitá orientace živná půda pro mnoho buzzwords

17 Příklad integrace!

18 Základní koncepty File transfer Shared database Remote procedure call Messaging

19 File transfer Soubory jsou univerzální Aplikace jsou oddělené Problematický formát souborů Dávková synchronizace (out of sync) Zamykání souborů

20 Shared database Aplikace sdílí společnou databázi Odpadají problémy se synchronizací Problém vytvořit vhodné unifikované schéma Balíkový software obvykle nedokáže schéma využít Potenciální úzké hrdlo z pohledu výkonnosti

21 Remote Procedure Call Aplikace vlastní data, stará se o jejich integritu, ostatní volají funkce, které aplikace nabízí Koncept zapouzdření Mnoho technologií (CORBA, COM, Java RMI,.NET Remoting, Web Services, ) Výkonový rozdíl mezi lokálním a vzdáleným voláním! Často vede k silným vazbám (tightly coupled)

22 Messaging Podobné přenosu souborů (File transfer), ale mnoho malých datových paketů okamžitě namísto velkých dávek v delších intervalech retry mechanismus storage schéma je aplikacím skryto asynchronní přenos dat Hlavní koncepty routing, transformations

23 4 jednoduché koncepty! A výsledek?

24 Může to být jinak?

25 O co usilujeme Kvalitně a jednotně řízená Organizovaná Dostatečně zdokumentovaná Založená na standardních technologiích

26 Moderní trendy

27 Gartner Technology Hype Cycle Social media (web 2.0) Cloud computing Mobile

28 Proč Enterprise architektura?

29 Důvody pro Enterprise architekturu

30 Jak řídit Enterprise architekturu?

31 Kdo vládne Enterprise architektuře Roste Klesá

32 Kdo vládne Enterprise architektuře Roste Klesá

33 Jak dělat Enterprise architekturu?

34 Nástroje, přístupy, Mnoho přístupů, mnoho cest, mnoho otázek Co je správně, kvalitně? Co je špatně? Na co se zaměřit? Co je důležité? Jak postupovat? Enterprise architecture framework

35 Enterprise architecture framework Analytický nástroj Umožňuje přemýšlet o komplexním problému, kterým Enterprise bezesporu je Nabízí klasifikační schéma Umožňuje efektivní analýzu jedné konkrétní proměnné v čase

36 Frameworks pro Enterprise architekturu Roste Klesá Roste Roste

37

38 Praktické příklady

39 Architektura v kontextu ČSOB Pojišťovny

40 Řešená doména Pojišťovnictví Neživotní pojištění Auta, Domy, Podnikání (stroje, budovy, elektroniku, odpovědnost, )

41 Systémy pro správu pojistných smluv Balíčky retail (malé smlouvy) Online a offline řešení Cca 6000 čd 1M řádek kódu Realizované systémy Přínosy pro ČSOBP Rychlost uvedení produktů na trh Snadná správa produktů Spolehlivost tvorby pojistných smluv Nižší náklady na lidskou práci PPR corporate (velké smlouvy) Online a nově i offline řešení

42 Realizované systémy Komunikace s Českou Kanceláří Pojistitelů (ČKP) Odhalování pojistných podvodů Hlášení a likvidace pojistných událostí (MLPU)

43 Představení ČSOB Pojišťovny Systémy neživotního pojištění Mobilní likvidace pojistných událostí Odpovědnost z provozu vozidla (OPV) Balíčky (retail) Pojištění podnikatelských rizik (PPR) (corporate) Technologický informační systém (TIS) Modul Česká Kancelář Pojistitelů (ČKP)

44 Hlavní styl integrace Centrální databáze d_poj_smlouva c_poj_sml c_dodatku c_navrhu oblast_id kod_prod dat_sjednani dat_tech_poc dat_poc dat_kon_plat dat_storna zapl_do predpis_do pojistne cet_plac placeno banka c_uctu spec_symb poc_obratu stav_poj cast_prepl dat_vzn_prepl dat_zap uziv_zapis dat_akt uziv_menici replikovat decimal(10) smallint decimal numeric(9) smallint datetime datetime datetime datetime datetime datetime datetime money smallint char(1) smallint varchar(20) char(10) smallint smallint money datetime datetime char(15) datetime char(15) char(1) <pk> <pk> <fk3> <fk2> <fk1> d_poj_ppr c_poj_sml c_dodatku form_sml druh_sml dat_podp_sml soupojisteni ink_podilu Column_8 decimal(10) smallint smallint smallint datetime smallint smallint <Undefined> <pk> <pk> d_poj_opv c_poj_sml c_dodatku form_sml druh_sml dat_podp_sml soupojisteni ink_podilu Column_8 decimal(10) smallint smallint smallint datetime smallint smallint <Undefined> <pk> <pk> d_poj_bal c_poj_sml c_dodatku form_sml druh_sml dat_podp_sml soupojisteni ink_podilu Column_8 decimal(10) smallint smallint smallint datetime smallint smallint <Undefined> <pk> <pk> d_poj_havarka c_poj_sml c_dodatku form_sml druh_sml dat_podp_sml soupojisteni ink_podilu Column_8 decimal(10) smallint smallint smallint datetime smallint smallint <Undefined> <pk> <pk> Sdílená databáze Funkčnost je sdílená přes Procedury Rozhraňové tabulky

45 PPR celkový pohled Korporátní pojištění velké a drahé smlouvy kompletní životní cyklus PS Postupný vývoj od roku 1999 Součást TIS interní kontext (1999) jiný dodavatel Webová aplikace externí kontext (2000) - Profinit Offline klient (2008) Profinit Vývoj technologií Uniface Sybase PowerDynamo Java Interní kontext Tlustý klient Technologie: Uniface Centrální databáze replikace Externí kontext Aplikační server Import PS Export PS Synchronizace konfigurace Externí databáze Synchronizace práv Webová aplikace Technologie Sybase PowerDynamo Sybase EAS Java 1.4 Offline kontext Offline aplikace - tlustý klient Export PS Import PS Synchronizace konfigurace Synchronizace práv Embedded DB Technologie Eclipse RCP Hibernate Spring Java 1.6

46 PPR interní kontext Proč? Business chce sjednávat pojistné smlouvy Napojení na nadproduktové procesy Inkaso / exkaso Zajištění, Interní kontext Tlustý klient Technologie: Uniface Tlustý klient Málo přívětivé GUI Nepoužitelné pro web Dnes již zastaralé technologie Uniface Centrální databáze

47 PPR externí kontext Webová aplikace pro externí makléře a pobočky Umístěna v DMZ Obsahuje většinu funkčnosti interního kontextu Integrace pomocí replikací Interní kontext Tlustý klient Technologie: Uniface Externí kontext Aplikační server Webová aplikace Technologie Sybase PowerDynamo Sybase EAS Java 1.4 Dnes již zastaralé technologie Sybase PowerDynamo Centrální databáze replikace Externí databáze

48 PPR offline klient Autonomní klient pro sjednávání smluv přímo u klienta Externí kontext Aplikační server Import PS Offline kontext Offline aplikace - tlustý klient Export PS Pokrývá kompletní funkčnost webové aplikace Export PS Synchronizace konfigurace Import PS Synchronizace konfigurace Nové technologie Java 1.6 Eclipse RCP Hibernate Integrace s externím kontextem pomocí web service Externí databáze Synchronizace práv Webová aplikace Technologie Sybase PowerDynamo Sybase EAS Java 1.4 Synchronizace práv Embedded DB Technologie Eclipse RCP Hibernate Spring Java 1.6

49 PPR celkový pohled Spojení různých technologií Interní kontext Tlustý klient Externí kontext Aplikační server Import PS Offline kontext Offline aplikace - tlustý klient Export PS Snaha udělat to rozumně a pěkně Technologie: Uniface Export PS Synchronizace konfigurace Import PS Synchronizace konfigurace Synchronizace práv Synchronizace práv Webová aplikace Centrální databáze replikace Technologie Sybase PowerDynamo Sybase EAS Java 1.4 Externí databáze Embedded DB Technologie Eclipse RCP Hibernate Spring Java 1.6

50 Integrační postupy Použité postupy Sdílená databáze Posílání souborů Web services (RPC) Možné postupy Messaging vhodné použití pro ČKP

51 Aplikace Balíčky Celé vytvářeno Profinitem najednou Jednotná architektura a použité technologie Rychlý vývoj nových produktů

52 Srovnání aplikací Velmi obdobná funkčnost Velmi rozdílná architektura PPR je směs technologií Balíčky mají stejné technologie všude Dopady na business Změna v jednotné architektuře je Rychlejší Levnější Méně chybová Změna v PPR může být i 3x dražší

53 Původně Striktní integrace přes sdílenou databázi (pokud šlo) Aktuálně Nadšení z web-services Nejednotnost prostředí Vývoj architektury v čase Je potřeba mít někoho, kdo Má rozmyšlenou architekturu Dokáže jí uhlídat a prosadit v dlouhém čase Toto někdy musíme dělat z pozice externího dodavatele

54 Shrnutí Dobrá architektura má prokazatelný přínos pro business Velké firmy mají složité prostředí, procesy a hodně systémů Architekturu je potřeba hlídat v čase

55 Letiště Praha

56 Letiště v roce 2001 Požadavky Dát do pořádku datové toky v podniku Navrhnout novou architekturu sdílení dat o letech Snížit rozsah ruční práce Řešení Centrální operační databáze Unifikace integračních mechanismů

57 Výchozí stav 2002 SITA Messages Sybase ASE Radar data Sybase ASE Intranet Scheduled flights planning Score Scheduled flight changes PERVASIVE Irregular flights planning FoxPro Daily flight plan PERVASIVE Real time data check PERVASIVE Passenger counts MS Excel Check-in desk and gate daily plan Sybase ASE Flight displays FIDS Docking MS SQL Server

58 Plynulý rozvoj 2009

59 Aktuální stav 2012

60 Letiště Praha Změny pouze na úrovni IT Architektura umožnila rychlé propojení s dalšími systémy Hlasové zprávy Informační panely Uživatelské systémy (CWI) Datový sklad CDM Modularita umožňuje snadné nahrazení morálně zastaralých komponent bez nutnosti měnit ostatní komponenty

61 Děkuji za pozornost

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

Správa dat v podniku. UAI635 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. UAI635 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku UAI635 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. František

Více

The implementation of e-commerce systems interfaces in recent companies

The implementation of e-commerce systems interfaces in recent companies MPRA Munich Personal RePEc Archive The implementation of e-commerce systems interfaces in recent companies Dominik Vymětal and Petr Suchánek Silesian University - School of Business Administration August

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Autoři: Jan Bednář Kateřina Hawlová Miroslav Jun Luděk Sefzig Václav Hnilička OBSAH Úvod... 7 Komerční nástroje... 10 Nástroje s repository... 11 eclarus... 12 Popis...

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Cloud Computing Bakalářská práce

Cloud Computing Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola v Praze Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud Computing Bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Studijní obor: Timur Orazmedov Ing. Vladimír

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 19 Číslo 6, 2005 Využití podnikových informačních systémů dostupných

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Pavel Dušánek Felix Espinoza Vladimír Jelínek Aleš Kotek Obsah Úvod...3 Zkoumané vlastnosti CASE

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Richard Novák Vysoká škola ekonomická v Praze katedra systémové analýzy xnovr900@vse.cz Abstrakt: Článek se zabývá tématem Big

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu 4IT450 Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu Jaroslav Veselý Martin Musil Zuzana Bauerová Michal Vlček Léto 2009/2010 Obsah

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více