BIOquant. BIOquant. polovodičová laserová terapia polovodičová laserová terapie. Bc. Martina Kokošová Ing. František Kokoš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOquant. BIOquant. polovodičová laserová terapia polovodičová laserová terapie. Bc. Martina Kokošová Ing. František Kokoš"

Transkript

1 BIOquant BIOquant polovodičová laserová terapia polovodičová laserová terapie Bc. Martina Kokošová Bc. Ing. Martina František Kokošová Ing. František Kokoš

2 Za spolupráci děkujeme Janě Nagyové a společnostem Orin Slovakia, s.r.o., Kingray, s.r.o., Webmax, s.r.o. Copyright 2014 Yalong Trade, s.r.o. BIOquant, přístroj, který může pomoci i vám Laserové ozařování krve dostupné pro každého a kdykoliv

3 Obsah Předmluva 4 1. Úvod do laserové terapie Světlo a definice pojmů Biostimulace LLLT a ATP Další příznivé účinky laseru Klinické použití LLLT LLLT a akupunktura LLLT a fyzioterapie Laserové ozařování krve a definice pojmů Mechanismus účinku laserového ozařování krve Účinky laserového ozařování krve publikované v odborných časopisech BIOquant Účel přístroje BIOquant Oblasti použití přístroje BIOquant a jeho účinky Přečtěte si před prvním použitím Jak BIOquant funguje Volba intenzity a použití Účinky přístroje BIOquant Indikace Kontraindikace a intolerance, výstrahy Co je třeba mít na paměti Často kladené otázky Reakce pozorované při laserové terapii zpracované výrobcem Využití laserového ozařování krve přístrojem BIOquant a LLLT všeobecně 49 Terminologie 62 Bibliografie 78 Užitečné odkazy 80 3

4 Kniha praktických informací Cílem této knihy je shrnout světové vědecké a české praktické zkušenosti získané při ozařování krve laserovým zářením s nízkou intenzitou. Jejím cílem je objasnit způsob fungování metody, která už dříve zaujala pevnou pozici v současné medicíně a úspěšně se využívá v oblasti kardiologie, plicního lékařství, v endokrinologii, gastroenterologii, urologii, anesteziologii, dermatologii a jiných oblastech medicíny. Na principu ozařování krve laserovým světlem s nízkou intenzitou je založený i námi vyráběný přístroj BIOquant. V této knize se dozvíte, co je to laser, co je to laserové ozařování krve, přesněji řečeno, co je to ozařování krve laserovým světlem. Kniha poskytuje množství informací na toto zajímavé téma. Způsob použití laserového světla a jeho aplikace zlepšuje zdravotní stav organismu člověka tím, že po ozáření krve dochází k úpravě jejích reologických vlastností. A zdravá krev je přece základem zdraví všech životně důležitých orgánů lidského těla. V Evropě, ale i v jiných zemích světa jsme prodali více než kusů přístrojů a problematice ozařování krve laserem se intenzivně věnujeme již od roku Podali jsme 3 přihlášky užitných vzorů na Úřadě průmyslového vlastnictví Slovenské republiky, které jsou schopné vytvořit kvalitu světla potřebnou pro efektivní ovlivňování krve a lidských buněk. Tato kniha je určená všem, kdo přístroj BIOquant už používají, nebo těm, kteří o jeho využívání teprve jen uvažují. Věříme, že právě informace uvedené v této knize přesvědčí i ty zatím nerozhodnuté. Váš tým Yalong Trade, s.r.o. 4

5 Předmluva Pokud držíte tuto knihu ve svých rukou, právě jste udělali první krok k zdravějšímu a plnohodnotnému životu. BIOquant je přístroj pro polovodičovou laserovou terapii, který dokáže změnit kvalitu Vašeho života, stejně jako se to stalo už mnohým jeho uživatelům v minulých letech. Před vývojem a uvedením přístroje BIOquant na trh jsme shromažďovali informace o laserovém ozařování krve ze zdrojů publikovaných na celém světě. Výzkumy a klinické studie týkající se aplikace laserového světla při léčbě různých onemocnění trvaly roky. Jsme si vědomi obrovského potenciálu, jaký má ozařování krve laserovými fotony na lidské zdraví, které je pro život každého člověka tím nejdůležitějším. Na základě dlouhodobé práce jsme se proto rozhodli vyvinout přístroj zdravotnickou pomůcku s nejlepšími vlastnostmi, jaké jen může přístroj založený na využívání laserového světla mít. V zájmu ochrany originality přístroje BIOquant před výskytem jeho falešných kopií jsme požádali o patentovou ochranu aplikátoru na laserové ozařování nosní dutiny a obchodní značky BIOquant. Po přečtení této knihy pochopíte, co vlastně BIOquant a laserové ozařování krve je a jak ho správně a vhodně používat. Věříme, že BIOquant se stane Vaším pomocníkem na cestě za udržováním zdraví, síly, delší mladosti a dobrého fyzického i psychického stavu. Před prvním použitím přístroje si nezapomeňte pozorně prostudovat Návod k použití. BIOquant Vám pomůže při léčbě různých onemocnění popsaných v knize, stane se Vaším pomocníkem v prevenci, udrží Vás déle mladými a vitálními jak fyzicky, tak i psychicky. Díky terapii přístrojem BIOquant se zpomalí rozvoj mnohých běžných onemocnění, čímž se napomáhá prodloužení období života, kdy jsme zdraví a aktivní, to je také předpokladem štěstí a pohody. Doufáme, že BIOquant se stane nepostradatelnou součástí Vašeho života v pohodlí domova, na cestách nebo v práci. 5

6 1. Úvod do laserové terapie Úplně první laser sestrojil v roce 1960 Theodore H. Maiman (1960). 1 Od té doby prošel mnohými úpravami a zdokonaleními. Lasery jako takové se dělí podle:! aktivního média na: pevnolátkové (rubínový, Nd: YAG, Nd: skleněný, polovodičové), kapalinové (organické barvivové), plynové (HeNe, Ar, Kr, CO 2, N, excimerové, iontové HeCd);! vyzařované vlnové délky na: lasery v oblasti viditelného světla, ultrafialové, infračervené, rentgenové;! budícího mechanismu na lasery aktivované: jadernou energií (reaktorem, jaderným výbuchem), chemicky (fotochemickou disociací), termodynamicky (zahříváním a ochlazováním vzduchu), opticky (výbojkou, laserem, slunečním světlem a radioaktivitou), elektricky (srážkami v el. výboji, svazkem nabitých částic). Lasery svoje uplatnění nacházejí v průmyslu, ve fyzice, ve vojenské technice a i v medicíně, což je pro nás podstatné. Využívají je lékaři při laserových operacích oka, v neurochirurgii, chirurgii, onkologii, dermatologii, stomatologii a v neposlední řadě v laseroterapii, což je i případ námi vyvinuté zdravotnické pomůcky BIOquant. Lasery využívané v medicíně dělíme na dvě hlavní skupiny: 1. Lasery s vysokou intenzitou / výkonem (tepelné) používají se při mnohých chirurgických postupech na řezání, koagulaci a odpařování tkání. 6

7 2. Lasery s nízkou intenzitou (terapeutické, označované jako LLLT low level laser therapy s výkonem do 500 mw) mohou se používat ke stimulaci buněčných funkcí. Jejich biologický účinek není termální, jak je to v případě laserů chirurgických. Více informací o laserech s nízkou intenzitou: V rámci laseroterapie se v posledních letech do popředí dostává právě laserová terapie s nízkou intenzitou (LLLT). Uvedená metoda byla poprvé použita E. N. Mešalkinem a V. S. Sergejevským (1981) v kardiochirurgii, a to v podobě vnitřního (nitrožilního, někdy označovaného jako intravazální nebo intravaskulární) ozařování krve laserem. Při správném používání LLLT nejsou pozorovány žádné nebo jen výjimečně se vyskytující nežádoucí účinky, dochází k výraznému zkrácení doby léčení, prodloužení doby remise, ke stabilizaci průběhu onemocnění, ke snížení počtu pooperačních komplikací. Metoda LLLT se stala oblíbenou a efektivní pomůckou při léčbě mnohých onemocnění a získává stále větší uznání v konvenční medicíně, fyzioterapii, akupunktuře, stomatologii a veterinární praxi (Baxter a kol., 1994). 2 Laserová terapie je formou fototerapie, která zahrnuje použití monochromatického světla pro vyvolání biomodulačního účinku v tkáních. Jde tedy o formu fotobiomodulace. Metoda se může vyznačovat jak fotobiostimulativním (stimulačním) účinkem, tak i fotobioinhibičním (supresivním) účinkem v ozařované tkáni oba dva účinky mohou být použity v řadě terapeutických aplikací. Laserová terapie je doplňkovou formou léčby, a proto není určena jako náhrada jiných elektroterapeutických postupů, jako jsou ultrazvuk, interferenční terapie a magnetická terapie, elektrická svalová nebo nervová stimulace. Avšak v řadě terapeutických aplikací byla LLLT hodnocena jako mnohem účinnější než výše uvedené postupy (Baxter a kol., 1991). 3 Následující informace byly sestaveny s cílem zvýšit povědomí uživatelů LLLT o této terapii a vyzdvihnout její potenciální benefity. 7

8 1.1 Světlo a definice pojmů Základem laserové terapie je světlo (Romberg). 4 Světlo můžeme charakterizovat jako okem viditelné elektromagnetické vlnění. Je to kmitající tok zhuštěné energie (fotonů), která vzniká změnou pozice elektronu v atomu jeho přeskočením na nižší orbitální dráhu. Prostor okolo nás je naplněn světlem fotony různých druhů, které se pohybují všemi směry. Světlo je nenahraditelný element udržující při životě všechny živé organismy. Léčba světlem (helioterapie) v různých formách provází lidstvo od nepaměti. Už staří Egypťané a později i Řekové a Římané znali blahodárné účinky slunečního světla při léčbě ran, a proto budovali lázně využívající účinky slunečního záření. V historii lidstva se potvrdilo: Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. LLLT patří do oblasti medicíny, která na léčbu onemocnění používá světlo se specifickými vlastnostmi, jako jsou vlnová délka světla (barva), intenzita (výkon), polarizace (uspořádání fotonů světla jako vln), čas (doba) působení, místo působení (na povrchu těla, pod povrchem pokožky, uvnitř těla nebo v dutinách nosní, uvnitř cév apod.). Fototerapie (terapie polarizovaným laserovým světlem) je už dnes všeobecně uznávanou fyzikálně-biologickou preventivní metodou. Laserové světlo je koherentní, polarizované a monochromatické, je to nejvíc organizované světlo svými vlastnostmi a má nejvyšší biostimulační efekt na lidské buňky už při nejnižší intenzitě. Avšak nestačí, že světlo pochází z laserového zdroje, stejně důležité jsou jeho vlastnosti v momentě kontaktu světla s tkání a vlastnosti světla v procesu jeho šíření se v tkáni. 8

9 Viditelné světlo je oblast elektromagnetického vlnění s vlnovými délkami přibližně nm. Vlnová délka světla je rozhodující charakteristikou pro výsledný vjem barvy. Zdola tento interval ohraničuje ultrafialové světlo a shora končí červenou viditelnou barvou světla. Za červenou pokračuje infračervené vlnění s vlnovou délkou v rozmezí nm. Nad 700 nm už světlo nevidíme, ale cítíme ho a vnímáme ho jako teplo. Toto vlnění dokáže vibrovat molekulami, čímž vyvíjí teplo i v živé tkáni. Ultrafialové vlnění (UV) má vlnovou délku pod 400 nm a taktéž ho nevidíme. Jeho fotony mají také množství energie, dokáží buňky poškozovat vyrážením elektronů ze struktury buňky. UV A způsobuje stárnutí, UV B popálení pokožky a UV C rakovinu. Koherentní světlo, jehož zdrojem je laser, má vícero vln s konstantním fázovým rozdílem a organizovaným směrem kmitů. Pokud jsou mezi vlnami proměnlivé a měnící se posuny, koherence se ztrácí. Polarizace světla je způsob organizace jeho vln, co se týká směru kmitů. Ne každé polarizované světlo je koherentní, avšak koherentní světlo je vždy polarizované. Rozeznáváme mnoho druhů polarizace, ale lidské oko rozdíly mezi různě polarizovanými světly běžně nevidí. Praxe i světový výzkum dokazují, že ačkoli pouhým okem rozdíl mezi světly nevidíme, dosahované účinky při ozařování např. krve nebo nervových zakončení v určitých oblastech těla světly s různou polarizací jsou rozdílné. Spojité, přerušované a pulzní světlo se liší způsobem, jakým jsou generovány. Přerušované světlo vzniká přerušováním toku spojitého světla, čímž se obvykle snižuje průměrný optický výkon. Přerušované světlo se využívá zejména v laserové akupunktuře a vědní odbor, který se jí zabývá, se nazývá frekvenč- 9

10 ní akupunktura. Pulzní zdroje generují pulzy světla obvykle velmi velkého výkonu trvající zlomky sekundy (piko- nebo femtosekundy), čímž dokáží působit na cílené struktury bez toho, aniž by poškozovaly okolí. Účinky světla se mění v závislosti na výkonu světla (nejčastěji se měří v miliwattech mw), dávce světla (dávka se počítá jako součin času a intenzity světla a měří se v joulech J), době působení světla (v sekundách nebo minutách), vlnové délce světla (v nanometrech nebo mikrometrech) nebo na polarizaci světla (lineární, kruhová, eliptická, radiální, tangenciální, některé polarizace mohou mít i různý směr rotace vpravo nebo vlevo apod.). Šíření světla: Mnoho světových publikací též poukazuje na rozdílnou stabilitu vlastností světla při jeho šíření se prostředím, v závislosti na jeho polarizaci. Polarizace a vlastnosti světla mají klíčový vliv na to, jaké množství buněk bude ozářeno. Výzkumy ukazují, že lineárně polarizované světlo je stabilnější při šíření se v tužších tkáních, zatímco kruhové, resp. elipticky polarizované světlo je stabilnější v tekutějších strukturách a měkčích tkáních. Prostupnost světla do tkání: Do těla se dá světlem prostupovat různě přes sliznice, přes optické vlákno zavedené k cílové tkáni uvnitř těla nebo přes pokožku. Pokožku vnímáme jako silnou elektromagnetickou bariéru filtr, který výrazně absorbuje vlnové délky pod 400 nm. Tento filtr (můžeme ho nazvat i horní propusť) propouští do těla vlnové délky nad 400 nm. Průchodem skrz pokožku se vlastnosti světla mění, rychle se ztrácí polarizace (světlo se svými vlastnostmi blíží normálnímu světlu bez polarizace). Mění se takzvaná míra polarizace světla. Hloubka průniku světla pod pokožku je nejnižší pro modré světlo, narůstá pro zelené a žluté světlo, poměrně hluboko vniká červené světlo a ještě hlouběji vniká světlo z oblasti blízko infračerveného spektra. S narůstající vlnovou délkou se hloubka průniku světla za- 10

11 číná zkracovat (stále více je absorbuje voda, která tvoří převážnou část tkáně). Monochromatičnost světla charakterizuje světlo jedné barvy nebo jedné vlnové délky, která se měří v nanometrech [nm]. Světlo s jednou vlnovou délkou se označuje jako monochromatické, světlo s více vlnovými délkami nebo širším pásmem vlnových délek je světlo polychromatické, více nebo méně úzkopásmové. Monochromatické světlo produkují například lasery. LED diody vysílají úzkopásmové světlo a halogenové zdroje nebo žárovky produkují širokopásmové či širokospektrální světlo. Energie světla (dávka) se počítá jako součin času v sekundách [s] a intenzity světla ve wattech [W], její jednotka je joul [J]. Výkon zdroje světla se měří v miliwattech [mw]. K dosažení požadovaného účinku se na různé aplikace stanovují odlišné dávky potřebné energie světla. Podle Arndt-Schultzova zákona biomodulace 5 (pro každou látku platí, že malé dávky stimulují, mírné dávky potlačují a vysoké dávky zabíjejí) nízké dávky fotonové energie budou biologické procesy stimulovat a vyšší dávky je budou potlačovat. Rozlišujeme proto: a) dávky podprahové, které nevyvolávají účinek, b) nízké nadprahové dávky, jež mají mírný účinek, c) optimum dávky, kdy je biostimulační účinek nejvyšší, d) vyšší dávky, které mohou celkový účinek snižovat pod bod maxima, avšak přetrvává stimulace, 11

12 e) příliš vysoké dávky, které mohou tkáně už i poškozovat (tehdy hovoříme o supresi). V medicíně je však někdy potřeba i suprese, a proto volba dávky, výkonu světla a doby jeho působení je rozhodující pro dosažení požadovaného účinku. 1.2 Biostimulace Bylo prokázáno, že metoda LLLT je účinná v léčbě celé řady onemocnění, které na první pohled nemají nic nebo jen velmi málo společného. Pro ilustraci můžeme uvést, že laser urychluje hojení ran a popálenin, snižuje bolest v končetinách těla, zlepšuje stav pacientů po cévní mozkové příhodě, napomáhá při léčbě diabetické angiopatie a tlumí ztuhlosti a záněty. Fyziologické účinky laserového světla s nízkou intenzitou nejsou úplně vysvětlené, ale to, co je známé z biochemického modelu, můžeme shrnout do třech hlavních účinků: biostimulační účinek (regenerace tkání), protizánětlivý účinek, analgetický účinek (tlumící bolest). Prostřednictvím fotochemických procesů vnáší laserové světlo fotony do poškozených buněk. Takto aktivované buňky začínají produkovat energii (ATP), která zlepšuje jejich funkčnost, napomáhá jejich dělení, posiluje imunitní systém organismu a způsobuje vylučování různých hormonů. Při laserové terapii jde tedy o vyvolání biologické odpovědi prostřednictvím přenosu energie tak, že fotonová energie dodávaná laserem do buněk tkání moduluje nejdříve biologické procesy v těchto tkáních, ty pak následně vyvolávají procesy v celém biologickém systému, jehož součástí je dotyčná tkáň. Tkáně se uzdravují a bolest mizí. Pokud poškozené buňky odumřely, fotony produkující následně biofotony (tak bychom mohli nazvat fotony produkované samotnými buňkami, spouštěčem může být foton z vnějšího zdro- 12

13 je nebo probíhající chemická reakce) napomáhají dělení sousedních buněk, čímž vytvářejí nové tkáně, a přináší tak uzdravení. Absorpce biofotonů buňkami vyvolává řetězové buněčné reakce a podněcuje tzv. sekundární reakce, které se neomezují jen na ošetřovanou oblast, ale mají vliv na celý organismus. Může se to projevit například takto: Teplo uvolněné v některých částech buněk. Tím jsou aktivovány některé procesy a reakce, například aktivita iontů Ca 2+, která je považována za jednu z prvních reakcí. Ta následně aktivuje další procesy. Jde o termodynamický proces probíhající v čase kratším než 10-7 s, při kterém se zvyšuje teplota v částicích absorbujících foton. Popsaný děj přináší zvýšení syntézy DNA a RNA a zároveň i aktivitu mitochondrií lidských buněk. Kromě toho energie uložená ve vazbách molekul ATP (adenozintrifosfátu) je pro buňky přístupnější, více se uvolňuje taktéž NO (oxid dusnatý) vyvolávající rozšíření (vazodilataci) cév. Následně se zlepšuje mikrocirkulace krve, je pozorován protizánětlivý účinek, stejně jako zlepšení opravných mechanismů, normalizace imunitního systému atd. Přeskok valenčního elektronu (elektronu v poslední dráze atomu) v atomu nebo v buněčné molekule. Může to znamenat vyšší reaktivitu nebo aktivitu látek, například enzymů. Změna orbitu valenčního elektronu směrem zpět na nižší dráhu vede při návratu do původní dráhy k uvolnění energie a fluorescenci/luminiscenci. Aktivovaná molekula může uvolňovat tuto energii a vyzařovat světlo, které má mírně delší vlnovou délku než světlo, které tento jev vyvolalo. Celé to může probíhat nesmírně rychle, a tak se ozařovaná oblast nasytí i světlem větších vlnových délek, než jaké má světlo zdroje

14 Vliv elektromagnetického pole elektromagnetické vlny laserového světla. Je možné si to představit jako měnící se vibrace. Je známo, že rozličná magnetická či elektromagnetická pole jsou velmi využívána v mnoha oblastech medicíny a jsou schopna léčit. Fotony monochromatického světla jsou všechny úplně shodné, stejně jako jsou koherentní, tak jsou i přesně stejně organizované. Pokud jde o laserové světlo, účinek výsledné vlny může vytvářet nejsilnější elektrické i magnetické pole v rámci elektromagnetického pole vytvářeného světlem. LLLT využívá nízkoenergetické a bezpečné elektromagnetické vlnění, které má blahodárný efekt jak na intracelulární, tak i na mezibuněčné procesy, má silné stimulační účinky na krevní oběh, membrány, na intracelulární metabolismus a také má protizánětlivý účinek. Podle místa, kde se tento účinek projevuje, je možné jej definovat jako atomový, molekulární, buněčný, orgánový nebo systémový či celotělový (Marry Dysson, 2011) LLLT a ATP Jedním z nejdůležitějších účinků LLLT je to, že urychluje tvorbu adenozintrifosfátu (ATP) zrychlením metabolismu na buněčné úrovni, čímž umožňuje ischemickým buňkám v poškozené tkáni jejich léčbu a normalizaci jejich funkcí. ATP je organická sloučenina složená z adeninu, sacharidové složky (cukru) ribózy a třech fosfátových skupin. V této sloučenině je uložena chemická energie získaná při štěpení molekul potravy. Ze svých zásob v makroergických vazbách ATP tuto energii uvolňuje pro jiné buněčné procesy, čímž slouží jako hlavní zdroj energie v buňce, který řídí řadu důležitých biologických procesů. ATP je přítomen v každé buňce a všechny fyziologické mechanismy, které potřebují energii ke svému fungování, ji získávají přímo ze zásob uložených v ATP. Buňky si vyžadují chemickou energii na tři hlavní typy úloh: na řízení metabolických reakcí, které se neuskutečňují automaticky, na transport potřebných látek skrz membrány a na mechanickou práci, například pohyb svalů. 14

15 Když buňka potřebuje energii, dochází ke konverzi energie uložené v molekulách zásobních látek na energii uloženou ve vazbách ATP. ATP potom slouží jako palivo, dodává energii do míst uvnitř buňky, kde probíhají procesy vyžadující její spotřebu. Bylo také zjištěno, že extracelulární ATP účinkuje jako neurotransmiter. ATP receptory jsou velmi rozšířené po celém těle. Působí v tepnách, střevech, plicích a v močovém měchýři. Často se uvolňuje v souvislosti s jinými neurotransmitery, pravděpodobně tehdy, pokud je potřeba zabezpečit chemickou stabilitu. 1.4 Další příznivé účinky laseru Kromě zvýšení produkce ATP bylo prokázáno, že laserová terapie má mnoho jiných významných účinků. Na tkáňové úrovni zvyšuje mikrocirkulaci krve v průběhu aplikace laseru a po ní, dochází ke zlepšení krvetvorby a při lokální aplikaci nastává uvolnění lymfatických cév a zvyšuje se syntéza kolagenu. Zlepšení mikrocirkulace krve ulehčuje obnovu hladiny kyslíku v poškozených buňkách, stejně tak i normalizaci doručení farmakologických přípravků používaných při léčbě daného onemocnění. Při zánětech vede snížená mikrocirkulace přímo k zánětu buněčné tkáně, který mění zásobování buněk a jejich okolí krví, výsledkem čehož je ischemické poškození. Cokoliv, co může zkrátit trvání ischemického stavu, bude mít příznivý vliv na průběh onemocnění a doprovodné bolesti. Ukázalo se, že LLLT má pozitivní vliv jak na buněčné, tak i na tkáňové úrovni při léčení poruch vyplývajících: z inhibovaného překrvení, což vede k rozvoji akutní nebo chronické tkáňové hypoxie, z destrukce tkání na různých úrovních, ze snížené regenerační schopnosti buněk, ze změněného metabolismu buněk. 15

16 V klinických aplikacích se využívají účinky viditelného červeného laseru, které nejsou omezeny jen na léčbu otevřených a pooperačních rán, dekubitů (proleženin) a bércových vředů, akné a jiných dermatologických stavů. Viditelné červené laserové světlo je též účinné při tonifikaci a útlumu povrchových akupunkturních bodů. Léčivé účinky viditelného červeného světla laseru jsou však též vyvolány infračervenými vlnovými délkami. Například výzkum, který uskutečnil Sugrue a kol. (1990) 7, ukázal, že infračervené lasery způsobují významné snížení velikosti bércových vředů a tomu odpovídající pokles bolesti. Infračervené vlnové délky mají navíc výhodu hlubšího průniku do tkání, což zvyšuje léčebný účinek stimulací mikrocirkulace a lymfatické drenáže. Vlnění s nízkou intenzitou v červené a infračervené oblasti spektra vyvolává dlouhotrvající fotochemické procesy, které hrají důležitou úlohu v dosahování klinických terapeutických účinků v léčbě LLLT terapií. Nejvýznamnějším z těchto účinků je zlepšení mikrocirkulace krve. Biologický účinek je spojený s vazodilatací malých krevních cév, se snížením adhezivní schopnosti krevných buněk a s vytvářením nových vlásečnic. Kromě toho elektromagnetické vlnění s nízkou intenzitou a červeným světlem má pozitivní vliv na množství a kvalitu endogenních fotosenzibilizátorů v krevní plazmě, což vede ke zvýšení buněčné baktericidní aktivity. To má právě napomáhat při hojení ran a trofických vředů, když normální a ne nadměrná úroveň baktericidní aktivity pomáhá udržovat rány a vředy čisté, čímž se urychluje proces hojení. Z výše uvedených faktů vyplývá, že hlavním mechanismem účinku laserového světla na lidský organismus je především změna vlastností krve po jejím ozáření laserovým světlem. Naše srdce nutí tuto vzácnou tekutinu proudit v cévách neúnavně po celý život. Putuje od orgánu k orgánu, od buňky k buňce tak, aby do každého koutu našeho těla donesla to, co tělo potřebuje, aby mohlo žít a správně fungovat. Krev roznáší po těle všechno, co do něj 16

17 vstoupí. Výživné látky (bílkoviny, tuky, cukry, minerály i vitamíny) se do něj vstřebávají ve střevě. Hormony do krve vypustí různé žlázy. Kyslíkem se krev nasytí v plicích. Každý kousek našeho těla si z krve vezme to, co potřebuje pro svoje fungování, případně ve stavech nedostatku nebo výchylek do ní odevzdává to, co krev potřebuje pro svoje fungování a plnění své funkce. Člověk si už odpradávna uvědomoval důležitost této tekutiny. Zpočátku byla opředena rouškou tajemství, mystiky, zvědavosti, úzkosti a respektu. Už 400 let před naším letopočtem ji starořečtí filozofové ztotožňovali se životem. Lidé v ní dlouho viděli duši člověka, protože pokud někdo ztratil hodně krve, zemřel, odešla z něj duše. Považovali ji za zázračnou, nadpřirozenou tekutinu, životadárný elixír a všemocný lék. Péče o krev je proto nesmírně důležitá. Univerzálnost biologického působení laserového vlnění s nízkou intenzitou je podmíněná vlivem na nižší buněčnou a podbuněčnou úroveň regulace a podpory homeostázy. Důležité je pochopit, že do organismu se za účelem zabezpečení specifického účinku na tu kterou skupinu patogenů nevnáší nic cizorodého, ale jemně se koriguje systém samoregulace a podpory homeostázy, ve které se příčiny poruch nacházejí. Právě v tom spočívá účinnost a bezpečnost metody LLLT. 1.5 Klinické použití LLLT Existuje mnoho možných klinických využití LLLT terapie v různých oblastech medicíny: v dentální oblasti, pediatrii, chiropraxi, osteopatii a v kosmetických aplikacích. Avšak nejoblíbenější jsou aplikace laserové terapie v současné době ve fyzioterapii, veterinární a akupunkturní praxi. Přenositelnost a rozmanitost baterií a samonabíjení diodových laserů umožňuje, aby ošetření byla vykonávána na různých klinikách, nemocnicích i v domácím prostředí. To otvírá možnost pro okamžitou (a tím i účinnější) léčbu zranění vzniklých při sportu, jako jsou svalové slzy, hematomy či tendinopatie (Baxter, 1994) 8. 17

18 LLLT je atraktivní metodou pro léčbu sportovců, zejména sportovců-profesionálů, vzhledem k možnosti kratší doby rekonvalescence. Léčba chronických a akutních onemocnění pohybového aparátu je nejčastější klinickou aplikací laseru, vzhledem k účinnosti laseru v léčbě těchto stavů a krátkosti času potřebného na léčbu. Díky schopnosti rychlé úlevy od bolesti a rychlého hojení ran nachází laserová terapie své využití v nemocnicích a ošetřovatelských domovech pro seniory, například při léčbě dekubitů u pacientů připoutaných na lůžko, stejně tak i na rychlejší pooperační hojení ran a k úlevě od bolesti. Účinkem laserové terapie se urychluje remodelace zajizvené tkáně, čímž se dosahuje kosmeticky přijatelného výsledku u pooperačních jizev (Baxter, 1994) 9. Trelles a kol. 10 prozkoumali i využití LLLT terapie na lokální ozařování. Stimul byl aplikován zejména na lokální léze s cílem vyvolat následující účinky: biostimulační účinky na vředy, granulomy, popáleniny, hnisavé rány a povrchová poranění tkání, stimulaci lokálního buněčného metabolismu v poškozených tkáních in vivo a in vitro, stimulaci aktivity enzymů lokální tkáně, rychlejší tvorbu jizev a regeneraci tkání, účinky na mitogenní a osteogenní aktivitu. Trelles a kol. (1987) 11 a Muxeneder (1987) 12 též prozkoumali účinky laserové terapie při bolestech zad, hlavy a její vliv na lokální imunitní odpověď. Další zaznamenané léčebné účinky laserové terapie jsou: analgetické, antiexudativní, antihemoragické, protizánětlivé, antineuralgické, antiedematózní, antiseptické, antispazmatické, vazodilatační. 18

19 Podle Laakse a kol. (1994) 13 může být analgetická odpověď na fototerapii zprostředkovaná hormonálně-opioidovým mechanismem a reakce na laserovou terapii jsou závislé na dávce a vlnové délce. Výzkum prováděný na celém světe neustále přispívá ke stále se rozšiřujícímu poznání a pochopení mechanismů a účinků laserové terapie. 1.6 LLLT a akupunktura Laserová akupunktura (Reinigen, 2012) 14 se opírá o podobné dávkovací principy jako vpichování jehel a nutné jsou též poznatky akupunkturní teorie a praktické zkušenosti. Podle jednoho myšlenkového směru mohou být velmi nízké elektrické lasery používány s vysokou citlivostí na vyvolání stimulace akupunkturních bodů. Podle tohoto paradigmatu je dávkování závislé na účinku, jakého se má dosáhnout, což se všeobecně charakterizuje jako tonifikacie a útlum akupunkturních bodů (AP) a Ah-Shi bodů. Na základě výběru dávkování podle Arndt-Schultzova zákona 15 je třeba mít na paměti, že nízké dávky budou tonifikovat a vyšší dávky budou tlumit. Dávkování 0,5 2,5 J/cm 2 je účinnější při stimulaci (tonifikaci) povrchových akupunkturních bodů, dávka 2,5 5,0 J/cm 2 je efektivní pro hlubší AP. Vyšší dávky (8 12 J/cm 2 ) jsou účinné při vyvolávání útlumu AP. Vlnová délka, při níž laser emituje, určuje efektivní hloubku průniku dovnitř tkáně. Infračervené vlnové délky (vyšší než 800 nm) proniknou hlouběji, indikují se proto při hlubších akupunkturních a aktivačních bodech a v případě hlubších zranění tkání. Viditelné červené vlnové délky (kratší než 800 nm) nepronikají tak hluboko, a proto jsou vhodnější pro povrchové tkáně. Fotony emitované při kratších vlnových délkách mají více energie / hmoty, která se měří v elektronvoltech (ev). 19

20 Velmi populární metodou léčby v Číně je laserové ozařování krve přes nosní dutinu. V nosní dutině (Shaovei Jia a kol., 2002) 16 jsou speciální kanály, které zahrnují nadřazenou cévu (GV) a koncepční cévu (CV). GV je v čínské medicíně označována jako moře yangových meridiánů. Ovlivňuje funkce mozkových, nervových a svalových systémů a míchu, její dráha prochází středem hlavy, kde vstupuje do mozku, potom vede do oblasti temena a rozvětvuje se podél čela do špičky nosu. CV je v čínské medicíně nazývána jako moře yinových meridiánů. Od krku směřuje nahoru, zatáčí okolo úst skrz líce do vnitřní oblasti. GV a CV se setkávají v tváři. Vzhledem ke skutečnosti, že yangové kanály buď začínají nebo končí v hlavě, je hlava z pohledu tradiční čínské medicíny považována za shluk yang. Nos je středem hlavy a je v něm několik meridiánů, např. GV (yangový mimořádný kanál), meridián tlustého střeva, meridián močového měchýře. Tyto kanály komunikují s vnitřními orgány, končetinami a klouby. Pokud je onemocnění v jednom z těchto kanálů, ovlivní to příslušný orgán. Laserová stimulace nosní dutiny otevře síť kanálů, které transportují vitální energii známou jako Qi. Stimulací této oblasti se zvýší mikrocirkulace krve a vitální energie proudící v kanálech, čímž je možné léčit mnohé nemoci. 1.7 LLLT a fyzioterapie LLLT se užívá ve fyzioterapii na pomoc při tlumení bolesti a stimulaci tkáňové regenerace. Použití této metody je taktéž vázáno na Arndt-Schultzův zákon biomodulace 17, jak je popsáno výše. Je proto zřejmé, že dávka aplikovaná lékařem v průběhu laserové terapie se určuje stavem pacienta a očekávaným terapeutickým účinkem. Pokud je například při prvním ošetření očekávaným účinkem úleva od bolesti, měly by se aplikovat inhibiční dávky (8,0 16,0 J/cm 2 ). Australský výzkum též ukázal, že dávky v rozpětí 0,5 5 J/cm 2 (Laakso a kol., 1994) 18 aplikované na myofasciální spouštěcí body vyvolávají analgetickou odpověď přes hormonálně-opioidové mechanismy těla. V případě, že očekávaným účinkem je reparace tkání, potom poža- 20

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví Fotoomlazení LED terapie pro krásu i zdraví Viofor JPS System MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT R VIOFOR JPS SYSTEM pozitivně působí napovrchové, střední i hluboké vrstvy tkání. Buněčné terapie zlepšuje: okysličení

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Inovativní přístroje pro dermatologii, oftalmologii, gynekologii, chirurgii, neurochirurgii a urologii Přístroje pro kryochirurgii Cryo-S electric II Inovativní,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

CENTRUM LASEROVÉ MEDICÍNY Jevíčko

CENTRUM LASEROVÉ MEDICÍNY Jevíčko CENTRUM LASEROVÉ MEDICÍNY Jevíčko Vážení klienti, v poslední době získává estetická medicína velký význam. Zájem o ni stoupá nejen mezi ženami a dívkami, ale rekrutuje se i z řad mužů. K nutnosti současného

Více

Biorezonanční terapie BICOM

Biorezonanční terapie BICOM Chceme, aby se Vám dařilo dobře! Biorezonanční terapie BICOM celostní přístup a vysoká úspěšnost léčení příčin onemocnění - ne pouze příznaků metoda bez léků a bez vedlejších účinků možnost léčby běžně

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Richway Amethyst Biomat Infračervená Rehabilitační a Detoxikační Termoterapie. www.richwayeu.com

Richway Amethyst Biomat Infračervená Rehabilitační a Detoxikační Termoterapie. www.richwayeu.com Richway Amethyst Biomat Infračervená Rehabilitační a Detoxikační Termoterapie www.richwayeu.com Richway BioMat používá technologii vyvinutou organizací NASA, jako prevence proti atrofii svalstva a orgánů.

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD.

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Léčba Androgenní Alopecie Chemická léčba: Orální podávání Finasteridu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

Léčebné využití rašeliny

Léčebné využití rašeliny Léčebné využití rašeliny Velmi často se stává, že náš zrak je při hledání upřen k obzoru, aniž bychom si uvědomovali, že to, co hledáme, leží u našich nohou. Dr. D. Bastra, M.D. Royal College of Surgeons

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Radiační onkologie- radioterapie Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Historie radioterapie Ionizující záření základní léčebný prostředek (často se však používá v kombinaci

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Podstata lidské existence

Podstata lidské existence O B J E V Podstata lidské existence Rezonanční vlna je energií života. Narodil se v roce 1949 v Doubravě ve Slezsku v České republice. Vystudoval měřící, regulační a vysokofrekvenční elektrotechniku. V

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

DSM Program na řešení problémů s obezitou

DSM Program na řešení problémů s obezitou DSM Program na řešení problémů s obezitou Profesionální kompresní systém pro podporu odvodňování Daesung Maref Co.,Ltd / Helen Kim (ext.2) Sales manager/overseas, Email: ds@dsmaref.com, TEL: 82 31 459

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 21. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 6.1a 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Nabídka masáží hotelu Zadov

Nabídka masáží hotelu Zadov Nabídka masáží hotelu Zadov Relaxační masáž Relaxační masáž přináší pocity pohody a psychického uvolnění. Masáž je zaměřena na zklidnění, celkové ozdravění organismu, rozproudění energie a pozitivní naladění

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Gurus Garden 7201 Archibald Avn, Suite # 4-178, Alta Loma, CA - 91701 United States of America

Gurus Garden 7201 Archibald Avn, Suite # 4-178, Alta Loma, CA - 91701 United States of America Gurus Garden Page 1 of 5 Gurus Garden 7201 Archibald Avn, Suite # 4-178, Alta Loma, CA - 91701 United States of America Tel: 1 909 972 6799 Toll free: 1 888 575 5330 Web: email: info@gurusgarden.com Gurus

Více

ELEKTRONICKÉ METODY VE STOMATOLOGII

ELEKTRONICKÉ METODY VE STOMATOLOGII ELEKTRONICKÉ METODY VE STOMATOLOGII TERAPEUTICKÁ SADA SCORPION DENTAL OPTIMA - model 405-7A 7. ŘADA TERAPEUTICKÁ SADA PRO STOMATOLOGY SCORPION DENTAL OPTIMA - model 405-7A Tato terapeutická sada se používá

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více