BĚLEJŠÍ NEŽ BÍLÉ SNADNÉ DOMÁCÍ BĚLENÍ = YOTUEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BĚLEJŠÍ NEŽ BÍLÉ SNADNÉ DOMÁCÍ BĚLENÍ = YOTUEL"

Transkript

1

2 BĚLEJŠÍ NEŽ BÍLÉ SNADNÉ DOMÁCÍ BĚLENÍ = YOTUEL Yotuel startovací set pro domácí bělení s 10% karbamid peroxidem. Set obsahuje 2x bělicí gel 6 ml, 2x nosič a bělicí pastu Classic (vybělené zuby za 7 dní, nejoblíbenější domácí bělení) ŠETRNÝ BĚLICÍ SYSTÉM S JEDINEČNÝM PATENTOVANÝM SLOŽENÍM. Výrobky obsahují xylitol, fluorid a draslík. Tyto složky remineralizují sklovinu. Yotuel bělicí tyčinka 9 g a tužka se štětečkem 2 g. Šetrně bělí zuby, osvěžuje dech, bohaté na xylitol. Obsahují 10% karbamid peroxid. Ideální pro potřebu akutního dobělení (např. po červeném víně). Yotuel bělicí udržovací zubní pasta Classic a Pharma 50 ml. Zubní pasty bohaté na xylitol a fluoridy, bez detergentů nepěnivé, bělí bez abraziv (mají nejnižší koeficient abraze na trhu), mají neutrální ph. Ideální k boji se zubním kazem. Ve verzi Classic nebo Pharma s vitamínem B5 pro citlivé zuby a na problémy s dásněmi. Yotuel bělicí udržovací ústní voda, 250 ml. Pomáhá bělit zuby a regenerovat dásně. Ústní voda je určena k regeneraci měkkých tkání a skloviny, obsahuje xylitol, fluorid a alantoin, je bez alkoholu. Vhodná pro každodenní použití. Yotuel bělicí dentální žvýkačky Classic a Pharma. S obsahem xylitolu zajišťují svěží dech, vhodné používat po každém jídle. Ve verzi Classic a Pharma s vitamínem B5. V balení po 10 ks, neobsahují cukr. ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ NEBO U OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE V sortimentu naleznete bělící pasty, vody, žvýkačky, sety pro domácí i ordinační bělení. Velmi oblíbené jsou tyčinky a tužky pro krásný úsměv po celý den. JPS, s.r.o., Velichovská 14, Praha 5 tel.: ,

3 Editorial Vážení čtenáři, poslední číslo letošního roku jsme se rozhodli věnovat nemocem pohybového ústrojí. Vedla nás k tomu skutečnost, že těchto onemocnění neustále přibývá, proto se v této souvislosti občas hovoří až o epidemii. Posuďte sami: osteoporózou trpí každá třetí žena starší padesáti let, osteoartrózou dokonce každý druhý člověk v důchodovém věku a s nejrůznějšími podobami bolestí zad se v průběhu života setkal snad každý z nás. Právě tato tři nejrozšířenější onemocnění pohybového aparátu osteoporóza, osteoartróza a bolesti zad proto tvoří náplň hlavního tématu tohoto čísla. Náš časopis však není monotématický, a jeho obsah tedy není zdaleka vyčerpán nemocemi pohybového ústrojí. Je zima a toto roční období je charakteristické zvýšeným výskytem nejrůznějších forem nachlazení. Nemohli jsme proto tuto problematiku pominout a i tentokrát přinášíme čtenáři potřebné informace týkající se těchto onemocnění. Přitom jsme se rozhodli věnovat zvláštní pozornost posilování naší imunity, neboť v tom spočívá hlavní prevence těchto nemocí. Všichni víme, že lepší než řešit následky nemoci je této nemoci pokud možno předejít. Věříme, že vedle témat, o nichž byla právě řeč, nalezne čtenář i v tomto čísle další zajímavé informace týkající se fungování lidského organizmu, které mu pomohou zachovat pevné zdraví i v novém roce. Do toho přeje svým čtenářům vše nejlepší redakce 3

4 Laici, ale nûkdy i lékafii naz vají v echny bolesti pohybového aparátu názvem revma. Revmatologie nicménû rozli uje témûfi sto klinick ch jednotek, které mají rozdílnou 8etipatogenezi, klinick obraz, léãbu i prognózu Základní funkcí imunitního systému je obrana organizmu. Vzhledem k nezdravému Ïivotnímu stylu a naru enému Ïivotnímu prostfiedí se stále zvy uje v skyt získan ch poruch imunity. Cílem refrakãní chirurgie je pomocí chirurgick ch metod zcela odstranit nebo aspoà v raznû sníïit dioptrické vady. 4

5 Obsah Také se vám stává, Ïe jdete pro jednu vûc do stejného pokoje tfiikrát a vïdy, kdyï tam dorazíte, zjistíte, Ïe nevíte, pro co jdete? 8 Bolesti pohybového ústrojí 9 Bolesti zad 12 Osteoporóza 14 Osteoartróza Nepřítel kloubů 18 Hygiena je polorepresivní instituce 21 Péče o dětskou pokožku 22 Posilujme imunitu 24 Obiloviny ve výživě Předcházejme zimním nachlazením 28 Korekce refrakčních vad 31 Duševních onemocnění přibývá 32 Nezapomínejme cvičit paměť 34 Co by měl diabetik vědět 36 Česká špička v infekční péči 38 Jak na močové kameny 40 Bolest 42 Rakovina tlustého střeva a konečníku 54 V Ïiva musí v pfied kolním a kolním vûku pokr vat energetickou potfiebu jedince a jeho rûst. ProtoÏe v ak dítû v tomto vûku jiï roste pomaleji, mûlo by také pfiijímat ménû potravy. 46 Droga je silnější než mateřství 48 Orální zdraví ve stáří 50 Rudbeckie nachová 52 Jak se stravovat v těhotenství 54 Výživa dětí v předškolním a školním věku 56 Kdo jsou návštěvníci českých lázní? 5

6 Foto ãísla

7 ! Zásobme se vitamíny Zima je období, kdy je nutné chránit se před vlivy chladného počasí, jenž může ohrozit naše zdraví. Proto dbejme na dostatek vitamínů, které přispějí k posílení naší imunity.

8 Bolesti pohybového ústrojí Laici, ale někdy i lékaři nazývají všechny bolesti pohybového aparátu názvem revma. Revmatologie nicméně rozlišuje téměř sto klinických jednotek, které mají rozdílnou etipatogenezi, klinický obraz, léčbu i prognózu. Nejzávažnější nemoci jsou tzv. systémová onemocnění pojiva, která vznikají na základě dysregulace imunitního systému a vzniku autoimunity. Těch je naštěstí nejméně (1 %). Naopak nejrozšířenější onemocnění jsou artróza, osteoporóza a bolesti páteře. Co mají tyto nemoci společného? Především je to vysoký výskyt: například osteoartrózou trpí 50 % populace nad 65 let, osteoporózou je ohrožena každá třetí žena, která se dožije padesáti let a nespecifickými bolestmi zad někdy onemocní až 80 % populace. Navíc těchto onemocnění přibývá, proto někdy mluvíme až o epidemii, přičemž hlavními příčinami tohoto stavu je jednak stárnutí populace, dále pak nepříznivé faktory životního stylu. Jako příklad uveďme obezitu a její vztah k osteoartróze váhonosných kloubů. Řada rizikových faktorů těchto onemocnění je však naštěstí ovlivnitelná. Nutná je však aktivní účast pacienta. Důležitá je také ochota pacientů vzdělávat se o své nemoci a především přistoupit na některá doporučení, týkající se životního stylu a začít například aktivně cvičit. Terapie pouze tabletkami (většinou tlumícími bolest) je pro onemocnění typu osteoartróza, osteoporóza či bolesti v zádech absolutně nedostatečná. Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 8 Téma ãísla

9 BOLESTI ZAD Jedním z nejčastějších civilizačních onemocnění, které vede k pracovní neschopnosti, jsou bolesti zad. V populaci dvacetiletých má 50 % jedinců alespoň jednu zkušenost s bolestmi zad. Krátkodobé bolesti zad Nejobvyklejší a nejčastější příčinou akutních (ústup do 2 3 týdnů) bolestí zad je nezdravý životní styl. Většina pacientů uvádí sedavý způsob života, dlouhodobé přetěžování páteře statické i dynamické, (nárazový a náročný víkendový sport). Častým údajem je dlouhodobá denní práce s počítačem (v neadekvátním ergonomickém prostředí) a mnohahodinové řízení auta. Důsledkem výše uvedených aspektů je rozvoj svalové nerovnováhy, nesprávné držení těla, fixace chybných pohybových stereotypů, a tím urychlení rozvoje degenerativních změn páteře. Tyto změny mohou mít paradoxně charakter adaptační. Bolesti, které pociťujeme, mohou mít tedy původ čistě ve zvýšeném svalovém napětí. Bolest je obvykle lokalizována v bederní oblasti, nebývá zde propagace do dolních končetin, v klidu je obvykle bolest minimální. Většinou nezjistíme provokační moment, časté je předchozí prochlazení či statické a dynamické přetížení. Podle intenzity obtíží doporučujeme vyhledat lékaře k zvážení způsobu léčby. Vhodný je individuální přístup: klid, nebo naopak nevynechávat běžné denní aktivity. Suché teplo mívá dobrý efekt, lokální léčba podle stavu. Další postup a případnou rehabilitaci by měl doporučit lékař. Vzhledem k stoupající incidenci těchto obtíží, způsobu života a často omezené fyzické aktivitě u dětí je třeba zdůraznit význam pravidelného pohybu i léčebné tělesné výchovy u zjištěných poruch statiky páteře. Dlouhotrvající bolesti zad Vlastní páteřní sloupec je tvořen kostěnými strukturami (obratle), meziobratlovými ploténkami a je zpevněn vazy a svaly kolem páteře. Uvnitř páteřního kanálu je mícha se svými obaly. Bolesti zad způsobené onemocněními páteřního sloupce lze rozdělit do několika skupin. Bolesti neurologického pûvodu Obecně lze říci, že se jedná o útlak nervových struktur (mícha, nervové kořeny). Nejčastěji je způsoben výhřezem meziobratlové ploténky. Poměrně časté jsou degenerativní změny, které vedou ke zúžení páteřního kanálu a mohou působit na nervové struktury. Další možností, typickou spíše pro vyšší střední věk, je nestabilita obratlů. Obvykle býva- Téma ãísla 9

10 jí bolesti v bederní oblasti, často s vyzařováním do dolních končetin (častěji jen jednostranně), mohou se dostavit pocity zhoršené citlivosti, mravenčení, poruchy hybnosti. Není výjimkou zhoršení bolestí při použití břišního lisu. Pokud jde o takovýto charakter obtíží, je třeba vyhledat lékaře a konzultovat specialistu (neurologa). V případě obtíží s močením pak urgentně. Zánûtlivá (revmatická) kfiíïová bolest Může se vyskytovat u pacientů všech věkových skupin, spíše však postihuje mladší jedince. Mívá plíživý, pozvolný začátek, klidem se zhoršuje a po pocitu ranní ztuhlosti se po rozhýbání dostavuje úleva. Doba trvání ob- kající i bez zjevného vyvolávajícího úrazového mechanizmu (nízkozátěžové fraktury). Osteoporóza může provázet jiná interní onemocnění, může být komplikací při léčbě některými skupinami léků. Nejčastěji postihuje ženy v postklimakterickém období. Bolesti zad mohou být trvalé, omezující v pohybu, bez jasného okamžiku vzniku, nebo může jít o bolest vzniklou náhle i při nepatrné zátěži (např. při vystupování z tramvaje) u disponovaného jedince. Vyšetření a léčba u specialisty jsou nezbytné. Bolesti zad zpûsobené nádory Nádorová onemocnění představují jen nepatrné procento (cca 1 %) příčin bolestí páteře. komplikace nastávají u rizikových skupin či po zákrocích v oblasti páteře. Bolesti zad jsou spojeny se známkami celkové infekce, je zde bolestivost v postižené oblasti, nebývá úlevová poloha, bolest je trvalá. K vyloučení těchto příčin je třeba lékařské vyšetření. Úrazy pátefie Klasickým příkladem jsou situace, kdy je znám mechanizmus úrazu (náraz, pád z výšky, vymrštění z auta při nehodě, pád ze schodů ). Druhou jednotkou jsou situace, kde není jasný údaj o úrazu, ale jde o tzv. nízkozátěžovou frakturu (viz výše). Může se jednat o akutně vzniklé bolesti, může být propagace do dolních končetin, poruchy hybnosti. V tomto případě je nutné okamžité lékařské vyšetření. tíží je delší než tři měsíce. Omezení hybnosti páteře v počátečních fázích onemocnění nemusí být významné, většinou se projevuje a zhoršuje s rozvojem onemocnění. Při podezření na tento typ onemocnění je třeba konzultace revmatologa. Osteoporotické fraktury Osteoporóza je systémové onemocnění kostí, které se projevuje snížením obsahu kostní hmoty a narušením mikroarchitektury kosti. Důsledkem jsou pak časté zlomeniny, v našem případě obratlů, mnohdy vzni- Vzhledem k jejich závažnosti je třeba o této možnosti uvažovat u chronických a intenzivních bolestí páteře. Pokud je v anamnéze nádorové onemocnění, doporučujeme vždy návštěvu lékaře v co nejkratším termínu. Bolesti zad pfii infekãním onemocnûní Při celkovém infekčním onemocnění může dojít k přechodu infekce i na páteř. Postižen zánětem může být obratel, ploténka nebo může být přítomno ohraničené ložisko zánětu (tzv. absces) v páteřním kanále. Tyto Prevence Bolesti v oblasti páteře mohou být relativně banálním a dlouhou léčbu nevyžadujícím onemocněním. Mohou být však také velmi závažným stavem signalizujícím celkové onemocnění či závažné postižení páteře a přilehlé oblasti. Vždy je třeba vzít v úvahu příčiny, které vedly ke vzniku potíží, zda je vyloučen úraz, zda nemůže jít o komplikaci jiného, již léčeného onemocnění. V rámci prevence vzniku bolestí zad je důležitý dostatek pohybu již od dětství vede k vytvoření dostatečného svalového korzetu kolem páteře, fixaci správného držení těla, podpoře tvorby kostní hmoty, k fixaci pohybových stereotypů a snazšímu nácviku nových pohybových aktivit. Velký význam má i správně upravené pracovní místo, kompenzační cvičení při dlouhodobé statické zátěži, zdravá životospráva. Nadváha, kouření, nedostatek tréninku jsou jistě faktory podporující vznik bolestí páteře. MUDr. Martina Votavová, MUDr. Hana Jarošová U člověka se tvarově i počtem liší obratle krční (7), hrudní (12), bederní (5), křížové (5) a kostrční (4 5). Nápadně se liší první (atlas) a druhý (axis) obratel krční. 10 Téma ãísla

11 JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ V lidském těle najdeme 206 kostí a některé jsou v místech, kde se spolu setkávají, důmyslně pospojovány pohyblivými klouby. S jejich občasnou bolestí či únavou se setká snad každý a každý potvrdí, že je to nepříjemné. Jak o svých pocitech hovoří ti, kteří se s bolestmi kloubů a sníženou pohyblivostí potýkají dennodenně, se raději neptejme mají artrózu a určitě jim není co závidět CO JE ARTRÓZA? Artróza je dlouhotrvající, pomalu se vyvíjející degenerativní onemocnění jednoho nebo více kloubů. Může být způsobena přetěžováním kloubů při vrcholovém sportu, nadváze, těžké fyzické práci, ale například i vývojovými vadami, chorobami látkové výměny (např. dna) a také přirozeným stárnutím. S artrózou se však nepotýkají jen lidé ve vyšším věku, ale i poměrně mladí lidé. Onemocnění může přinášet bolesti a značné utrpení, v některých případech však probíhá dlouhou dobu bez obtíží. Vlivem stárnutí, nadměrné zátěže nebo úrazů dochází v těle k poškození chrupavek, které tvoří plochu dotyku mezi kostmi kloubu, a tak zabezpečují jeho pohyblivost a tlumí všechny tlaky a nárazy vznikající při pohybu. Jednou z hlavních složek mezibuněčné hmoty chrupavky je látka zvaná chondroitinsulfát, která dokáže vázat vodu a zabezpečit tak mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při degenerativních změnách dochází ke snížení obsahu této látky v chrupavce a postupně ke zhoršení funkce celého kloubu. Řadou klinických studií je prokázáno, že pokud takovou látku do těla dodáme v dostatečném množství, můžeme procesy, které v chrupavce probíhají, ovlivnit a degenerativní změny výrazně zpomalit. ÚČINNÁ LÉČBA Mezi laiky, kteří se s bolestmi kloubů potýkají, je hodně těch, kteří mají dokonalý přehled o lécích proti bolestem, o tom, co a jak rychle účinkuje a také o široké škále potravinových doplňků a kloubních preparátů. Málokdo však ví, že léky proti bolesti bychom neměli užívat dlouhodobě a že potravinové doplňky jsou určeny pro zdravé jedince k doplnění chybějících minerálů, vitaminů nebo látek, které příznivě ovlivňují jejich zdravotní stav. K artróze a bolestem kloubů bychom však měli přistupovat zodpovědněji a pro léčbu této nemoci užívat skutečně účinné léky. Jen tak můžeme podstatným způsobem ovlivnit průběh nemoci a vrátit člověka do aktivního normálního života. Léčivý přípravek Condrosulf 400 byl poprvé uveden ve Švýcarsku před 25 lety a na českém trhu je lékaři předepisován již deset let. Právě on obsahuje chondroitinsulfát, účinnou látku, která podporuje tvorbu chrupavky a zlepšuje tak její mechanicko-elastické vlastnosti, které vedou ke zmírnění obtíží a zlepšení stavu. Ostatně pacienti sami dali tomuto léku po minimálně 3měsíční terapii 2krát ročně to nejlepší hodnocení - výrazně snižuje bolesti a zlepšuje pohyblivost kloubů! Nověji byl ve vědeckých studiích prokázán i jeho příznivý účinek na zpomalení dalšího zhoršování nemoci. Všechny, kteří Condro- sulf 400 užívají či o něm uvažují, určitě po- těší ještě jedna pozitivní zpráva - přípravek je v lékárnách po celé České republice do- stupný bez lékařského předpisu. Přestože je volně prodejný, nezapomeňte si však peč- livě přečíst příbalovou informaci, obsahuje řadu doplňujících údajů, se kterými byste se měli před zahájením terapie seznámit.

12 Osteoporóza (fiídnutí kostí) vzniká pfii vystupàovaném úbytku kostní hmoty. Jako nemoc lze fiídnutí kostí oznaãit tehdy, kdyï dosáhne takového stupnû, Ïe i pfii nepfiimûfienû malém úrazu hrozí riziko zlomenin. OSTEOPORÓZA Kost je metabolicky velmi aktivní tkání, protože má nejen mechanické funkce a vytváří prostor pro kostní dřeň, ale slouží jako zásobárna, ze které tělo může odebírat pro život nezbytné minerály, zejména vápník. Kost se proto musí pravidelně obnovovat, v dospělosti průměrně každých deset let. Tato obnova předpokládá odstranění poškozeného nebo příliš starého úseku kosti a potom vyplnění vzniklého defektu novou zdravou kostní hmotou. Obnovu kosti zajišťují specializované kostní buňky. Díky takové pravidelné obnově zůstávají kosti nejen tvrdé, ale také dostatečně pružné. Tvar, velikost a kvalita kostí jsou určeny geneticky a stav kostí v dospělosti je z velké části určen také životosprávou v dětství a v dospívání. Během celého života závisí obnova kostí na jejich mechanickém zatěžování (fyzické aktivitě), na výživě (zejména příjmu vápníku a vitamínu D) a na hormonálních faktorech (především na produkci hormonů pohlavních, štítné žlázy a nadledvin). Poškození kteréhokoli z těchto čtyř pilířů zdravé kosti (genetika, výživa, hormony, cvičení) ohrožuje obnovu kostí. Pfiíãiny osteoporózy Úbytek kostní hmoty může mít dvě základní příčiny. Nadměrné odbourávání kosti se ztenčováním a přerušováním kostních trámců je nejčastější příčinou osteoporózy u zhruba třetiny všech žen po přechodu. Typickým důsledkem takových změn kvality kosti jsou zlomeniny předloktí a obratlů. Riziko zlomeniny kyčle je však až do sedmdesáti let věku prakticky nevýznamné. S počtem a závažností prodělaných zlomenin ovšem rychle stoupá riziko nejen dalších zlomenin obratlů, ale také riziko zlomeniny kyčle. Druhou důležitou příčinou osteoporózy je nedostatečná novotvorba kosti. S věkem se kostní trámce postupně ztenčují avkosti se hromadí mikrotrhliny. Kost pak není dostatečně pružná. Obnova kosti je zhoršená také u lidí, kteří užívají glukokortikoidy (např. prednison). Často se však oba fenomény kombinují a kostní trámce se nejen ztenčují, ale také přerušují. Nejčastější příčinou zrychleného úbytku kostí ve stáří a při léčbě prednisonem je nedostatečný příjem vitamínu D a vápníku. Důvodem nedostatečného zásobení těla vápníkem nemusí být jen špatná výživa, ale i špatné vstřebávání vápníku při různých onemocněních střev, jater a slinivky, případně nadměrné vylučování vápníku ledvinami. Mikroskopický snímek zdravé kosti (vlevo) a napadené osteoporózou. Jak se nemoc projevuje? Řídnutí kostí je obvykle bezpříznakové, jindy můžete mít jen necharakteristické bolesti v zádech. Velmi varovnými jsou často bagatelizované, ale velmi bolestivé zlomeniny předloktí nebo obratlů. U žen k nim může dojít už před šedesátým rokem věku. Pokud k takové zlomenině dojde po čtyřicátém roce věku, je vhodné podrobné vyšetření, aby se vyloučilo, že příčinou zlomeniny byla osteoporóza. Nejčastěji se lámou obratle v dolní části hrudní páteře a v horní části bederní páteře. Zlomenina (stlačení) obratle se může projevit náhlou a prudkou bolestí vystřelující do hrudníku, břicha či nohou. Někdy však zlomenina nevyvolá typické příznaky. Proto jen třetina lidí postižených zlomeninou obratle vyhledá po úrazu lékařské ošetření. Zlomeniny obratlů postupně vedou ke zmenšení a nahrbení postavy, k omezení pohyblivosti, k dechové nedostatečnosti a potížím s udržením rovnováhy. Vy etfiení Stupeň úbytku kostní hmoty se vyšetřuje speciálním rentgenovým přístrojem (osteodenzi- 12 Téma ãísla

13 tometrem) a je zcela bezbolestné a bezpečné. Může se tak zjistit i méně pokročilý úbytek kostí (osteopenie), což sice ještě není onemocnění, ale může být signálem vyššího rizika budoucí osteoporózy. V tomto stadiu lze včas předejít vlastnímu onemocnění. Ať už se diagnostikuje osteopenie nebo osteoporóza, je nezbytné zjistit, jak rychle ubývá kostní hmoty a jakou to má příčinu, a zhodnotit riziko zlomenin v příštích deseti letech. K tomu je nutné provést některá doplňující vyšetření (laboratorně vyšetřit krev a moč, ověřit deformity obratlů, případně udělat endokrinologické vyšetření, ověřit vstřebávání vápníku ve střevě a v odůvodněných situacích provést také genetické vyšetření). Teprve pak lze doporučit vhodná opatření proti osteoporóze. Léãba Nejúčinnější léčbou je odstranění příčiny, která osteoporózu vyvolala. Týká se to především léčby základního onemocnění a zajištění vhodné zátěže kostí fyzickou aktivitou, stejně jako obnovení normálního zásobení těla vápníkem a vitamíny, potřebnými pro správnou funkci kosti. Řídnutí kostí lze účinně předcházet vhodným pohybem (rychlá chůze alespoň čtyři hodiny denně), nemá se však nadměrně přetěžovat páteř. Důležitý je také vápník a vitamín D. Pro udržení vyrovnané bilance vápníku je nutné přijmout denně nejméně 1,2 g vápníku. Dobré vstřebání vápníku ze střeva do krve je podmíněno dostatečným zásobením těla vitamínem D. Doporučenou denní dávkou je 800 jednotek vitamínu D. Osteopenie nebo osteoporóza u žen v prvních letech po přechodu a u mužů s prokázaným nedostatkem pohlavního hormonu (pokud není zjištěno jiné závažné onemocnění) je významným důvodem pro zajištění hormonální substituční léčby, ale jen pokud je úbytek kostní hmoty nepřiměřeně zrychlen. Zrychlenému úbytku kostní hmoty, způsobenému nedostatkem vaječníkových hormonů, nelze v prvních 3 5 letech po přechodu zabránit samotným vápníkem, ale pouze přípravky, které tlumí osteoresorpci. Hormonální léčbu zajišťuje gynekolog (případně endokrinolog) pouze pokud je pro pacientku zcela bezpečná a jen na dobu 3 5 let. Léčba se neužívá, pokud je průkazné riziko nádorového onemocnění prsu u žen a prostaty u mužů. Nehormonální léčba, snižující rychlost úbytku kostní hmoty, je dostupná v řadě léčebných možností selektivní modulátory estrogenních receptorů, aminobisfosfonáty, kalcitoniny a sůl stroncia. Volba mezi těmito léky je individuální podle očekávaných přínosů a rizik léčby. Všechny uvedené léky spolehlivě zabraňují dalšímu zhoršování mikroarchitektury kostní hmoty, ale nenavozují vytváření nové kostní hmoty. Riziko zlomenin obratlů klesá při užití všech těchto léků na třetinu až polovinu. Dostupné jsou rovněž léky zvyšující množství kostní hmoty, které během osmnácti měsíců významně zvyšují množství zdravé kostní hmoty, a proto při léčbě velmi významně klesá riziko nových zlomenin. Ve vývoji je řada nových léků, ale nemocní mají vědět, že pokud jim během předchozího života ubylo už 40 % kostní hmoty, je riziko zlomeniny téměř desetkrát zvýšené, a zůstává vysoké, i když berou jakkoli účinný lék. Žádný ze známých léků nepůsobí plnohodnotně bez současně zajištěného dostatečného přívodu vápníku a vitamínu D, a pokud léčené kosti nebudou přiměřeně zatěžovány. I při pravidelném užívání těchto léků je stále nutná opatrnost, aby nedošlo k pádu. Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. INZERCE Téma ãísla 13

14 OSTEOARTRÓZA Nepfiítel kloubû Osteoartróza (OA) nejčastěji postihuje klouby kolenní, kyčelní, drobné klouby rukou, kořenový kloub palce ruky a klouby v páteři zde i meziobratlové ploténky. Vzhledem ke stárnutí populace, přibývání obezity a nevhodného životního stylu OA v ČR dramaticky přibývá. Pfiíãiny vzniku osteoartrózy Obecně řečeno nejsou příčiny osteoartrózy jednoznačně známy. Mohou se zde podílet jak faktory vrozené (genetické), tak faktory zevní. Rizikovým faktorem vzniku OA váhonosných kloubů je obezita, mohou jím být však i některá metabolická a endokrinologická onemocnění. Důležitým mechanickým faktorem, který lokalizuje OA do určitého kloubu, pak může být prodělaný úraz (nejčastěji např. poranění menisků v koleni), vrozený špatný tvar kloubu (např. u subluxace kyčelního kloubu) nebo trvalé přetěžování kloubů v rámci vrcholových sportovních aktivit či přetěžování v práci (nevhodné polohy, těžká břemena). Rentgen rukou postižených osteoartrózou. Jak se artróza projevuje? Artróza může postihovat různé klouby a klinické projevy především souvisejí s její lokalizací. Nejčastější lokalizací OA jsou kolenní klouby (gonartróza). Prvním projevem gonartrózy bývá námahová bolest kolenních kloubů po větší námaze, někdy při určitých činnostech (např. po chůzi po schodech). Později se bolest stává intenzivnější a někdy může být i klidová. Někdy mívá bolest tzv. startovací charakter nejvíce obtížných bývá několik prvních kroků po ránu nebo po delším klidu. Později se omezí i funkce, pacient může i kulhat. Kloub může být i oteklý a bolestivý na tlak. V dalším vývoji mohou vznikat deformity, např. varózní (koleno do O). Funkce se zhoršuje, pacient velmi obtížně chodí, bolesti se stávají intenzivnější a pacient i lékař začíná uvažovat o operaci. Rychlost progrese gonartrózy je však velmi individuální. Další častou lokalizací OA jsou kyčelní klouby (koxartróza). Koxartróza se projevuje bolestí kyčelního kloubu, zpočátku zvláště při chůzi. Bolest bývá lo- 14 Téma ãísla

15 Flector EP Tissugel (Diclofenacum epolaminum) nová aplikační forma balení 2 nebo 5 ks náplast proti bolesti, zánětu a otoku jednoduchá aplikace přímo na postižené místo nepřetržitý a rovnoměrný účinek po dobu 12 hodin maximální urychlení léčby bez zbytečného zatížení trávicího ústrojí Flector EP gel (Diclofenacum epolaminum) Účinné antirevmatikum pro místní použití léčba poúrazových stavů pohybového ústrojí léčba pohmožděných kloubů, svalů a šlach léčba místních zánětlivých i degenerativních procesů léčba revmatických onemocnění a projevů mimokloubního revmatismu Balení 60 g nebo 100 g. Název přípravku: FLECTOR EP Tissugel, Složení: Diclofenacum hydroxyethylpyrrolidinum (epolaminum) 180,00 mg v jedné náplasti, Léková forma: Transdermální náplast, Indikace: Přípravek FLECTOR EP Tissugel je určen pro lokální léčbu zánětů šlach, kloubů a svalů, způsobených úrazem, jako je vyvrtnutí kloubů, pohmoždění a natržení svalů a šlach. Dávkování a způsob podání: Pokud lékař nedoporučí jinak, přikládá se náplast Flector EP Tissugel 2krát denně (ráno a večer) na postižené místo. Přípravek nesmí být používán déle než dnů. Po této době se o dalším postupu poraďte s lékařem. Léčbu je možné na doporučení lékaře doplnit celkovým užíváním diklofenaku. Kontraindikace: Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na jeho složky a při nesnášenlivosti kyseliny acetylsalicylové a jiných příbuzných léčiv, tzv. nesteroidních antirevmatik a v těhotenství a v období kojení. Nemocní s průduškovým astmatem nebo kopřivkou, mohou přípravek užívat jen na doporučení lékaře. Rovněž u dětí může být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Náplast se nesmí přikládat na otevřené rány ani na kůži infikovanou nebo změněnou kožní chorobou a nesmí se přikládat na sliznice ani na oči. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Dosud nebyly žádné popsány. Těhotenství a kojení: V prvním a druhém trimestru těhotenství se nedoporučuje používání přípravku. Ve třetím trimestru se přípravek nesmí používat. Nežádoucí účinky: U citlivých pacientů se může v místě aplikace přípravku příležitostně objevit svědění, pálení a zčervenání kůže, výjimečně kožní vyrážka a přecitlivělost na světlo. Při aplikaci náplastí na větší plochy kůže po delší časové období nelze vyloučit systémové nežádoucí účinky. U nemocných přecitlivělých na kyselinu acetylosalicylovou nebo některou jinou složku přípravku se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, např. astma, angioedem a urtikarie. Doba použitelnosti: 2 roky. Zvláštní opatření pro uchovávání: Při obyčejné teplotě, chránit před teplem. Balení: 2, 5 a 10 náplastí (14 x 10 cm) Návod k použití přípravku, zacházení s ním: Po prvním otevření obalu je nutno použít zbývající náplasti do 3 měsíců. Držitel rozhodnutí o registraci: IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Registrační číslo: 29/361/96-C. Datum poslední revize textu: Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis, je volně prodejný a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Název přípravku: FLECTOR EP GEL, Složení: Diclofenacum epolaminum 1,292 g (odpovídá Diclofenacum natricum 1,00 g) ve 100 g gelu, Indikace: Přípravek FLECTOR EP GEL je určen pro lokální léčbu poúrazových stavů pohybového ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach. Je též indikován při lokální léčbě zánětlivých i degenerativních procesů v průběhu revmatických onemocnění, jakož i při léčbě projevů mimokloubního revmatismu (např. v léčbě bolestí v krční a křížobederní oblasti a bolestivosti svalových úponů). Dávkování a způsob podání: Gel se nanáší 3-4krát denně na postižené místo v množství 2-4 g. Při postižení svalů se přípravek vtírá pomocí lehké masáže do postiženého místa. Doba používání by neměla být delší než 14 dní. Kontraindikace: Přípravek nesmí užívat nemocní se známou přecitlivělostí na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovou, jiná nesteroidní antirevmatika nebo na jiné složky přípravku. Přípravek není vhodný pro děti do 15 let. Speciální upozornění: FLECTOR EP gel se nesmí aplikovat na otevřené rány a na sliznice. Pouze ze zvlášť závažných důvodů mohou užívat přípravek nemocní s průduškovým astmatem a kopřivkou, u nichž je zvýšena náchylnost ke vzniku nežádoucích účinků systémového charakteru. Interakce: Dosud nebyly zjištěny. Těhotenství a laktace: Bezpečnost užívání přípravku v těhotenství a během kojení nebyla prokázána. Přípravek FLECTOR EP gel není vhodné aplikovat u žen v období těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky: Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých nemocných se může v místě aplikace přípravku objevit svědění, pálení a zčervenání kůže, výjimečně kožní vyrážka a přecitlivělost na světlo. Při užívání přípravku na větší plochy kůže po delší časové období nelze vyloučit systémové nežádoucí působení, které se může projevit jako astma, angioneurotický edém a urtikaria. Doba použitelnosti: 3 roky, Balení: tuba s 60 nebo 100 g gelu. Skladování: Za obyčejné teploty. Návod k užití: Gel se nanáší na postižené místo a lehkou masáží vtírá do kůže. Držitel rozhodnutí o registraci: IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Registrační číslo: 29/350/96-C. Datum poslední revize textu: Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis, je volně prodejný a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Výhradní zastoupení a distribuce:, spol. s r.o. Senovážné nám. 5, Praha 1 Tel./zázn.: , fax: Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O vhodném použití přípravku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem. Výrobce: IBSA Institut Biochimique SA Lugano, Švýcarsko [ Špatně Traumaplant se hojící rány, sportovní úrazy, namožení svalů a bolesti kloubů Kostivalová mast proti bolesti svalů a kloubů Účinná látka extrakt z kostivalu* tiší bolesti a odstraňuje otoky urychluje hojení ran a hematomů zmírňuje záněty vhodný i na odřeniny nedráždí pokožku Rostlinný léčivý přípravek pro místní aplikaci ] * Hlavními nositeli účinku léčivého přípravku Traumaplant jsou cholin, kyselina rozmarýnová a alantoin, což jsou vesměs látky s antiflogistickým, antiexsudativním a hojivým účinkem na rány. Cholin má významnou úlohu při různých fyziologických procesech a je nejvýznamnější antiexsudativní složkou účinných látek přípravku. Kyselina rozmarýnová má kromě antiexsudativního účinku také výrazné vlastnosti protizánětlivé a inhibuje tvorbu mediátorů zánětu. Alantoin podněcuje proliferaci buněk a podporuje regenerační pochody v poškozené tkáni, je proto nositelem granulačního a epitelizačního účinku. Název přípravku: TRAUMAPLANT, Složení kvalitativní i kvantitativní: 100 g masti obsahuje: Symphyti peregrini herbae succus 10,00 g, Léková forma: mast, Indikace: Pohmožděniny, distorze (při sportovních a jiných poraněních), bolesti kloubů a svalů, špatně se hojící rány. Dávkování a způsob podání: Přípravek je určen k zevnímu použití. Pokud není doporučeno jinak, nanáší se potřebné množství masti několikrát denně na postižené místo. Vhodné je použití formou masťového obvazu. Kontraindikace: ZASTOUPENÍ A DISTRIBUCE V ČR: Pokud se přípravek užívá podle návodu, nevyskytují se žádné kontraindikace. Interakce: Nejsou dosud známy. Těhotenství a kojení: Rizika pro těhotné a kojící ženy nejsou známa. Nežádoucí účinky: Přípravek je kůží velmi dobře snášen. Ve vzácných případech se může objevit erythem em (zarudnutí kůže), zvláště u osob s mimořádně citlivou kůží nebo u osob alergických na některou ze složek přípravku. Tyto kožní příznaky zpravidla rychle vymizejí. Při výskytu specifické alergické reakce je třeba aplikaci přerušit a vyhledat, spol. s r.o. Senovážné nám. 5, Praha 1 tel.: , fax: lékaře. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: při teplotě do 25 C. Balení: mast 50 g, Návod k použití: Přípravek je určen k zevnímu použití. Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se potřebné množství masti jednou nebo několikrát denně na postižené místo. Mast je vhodná i k použití ve formě masťového obvazu. Pokud při poranění nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte v žádném případě déle než 1-2 týdny. Držitel rozhodnutí o registraci: Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, D Mnichov, SRN, Registrační číslo: 94/1003/97-C, Datum revize textu: , výdej přípravku není vázán na lékařský předpis, je volně prodejný a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

16 kalizována hluboko v kyčli, ale někdy vyzařuje ke koleni, do třísla nebo směrem k bederní páteři. Klidové bolesti jsou již příznakem pokročilejší OA. Při vyšetření je možné zjistit postupné omezování hybnosti v kyčli, především vzniklé rotace a abdukce. Krajní polohy jsou také velmi bolestivé. Pacient má také zhoršující se obtíže při některých činnostech, jako je např. oblékání ponožek, vylézání z vany nebo při sezení v dopravních prostředcích. U žen jsou nepříznivě ovlivněny i sexuální funkce. Pacient začíná kulhat a vzdálenost, kterou ujde, se zkracuje na několik stovek metrů. Osteoartróza rukou postihuje především konečné (tzv. distální) klouby (tzv. Heberdenovy uzly) nebo střední řadu kloubů (tzv. proximální Bouchardovy nodosity) nebo kořenový kloub palce ruky. Artróza rukou se velmi často dědí. Projevuje se bolestí těchto malých kloubů, často vzniká na zadní straně kloubů ruky někdy i nebolestivý otok, který později ztuhne v tuhý uzel. Někdy pacienta více než bolest obtěžuje parestézie (mravenčení) či pocit necitlivosti v prstech a obtíže při vykonávání některých prací (např. při šití). V některých případech mají pacienti i krátkou ranní ztuhlost. Postupně dochází ke ztenčení a degeneraci chrupavky, ale změny se projevují na všech kloubních tkáních. Tyto strukturální změny jsou nejlépe patrné na rentgenovém snímku, který také představuje základní diagnostickou metodu pro hodnocení OA. Dodejme už jen, že artrózu lidé často zaměňují s revmatoidní artritidou, což je poměrně zákeřná nemoc postihující každého stého člověka, a to včetně dětí a mladistvých. Rozdíl mezi artrózou a revmatoidní artritidou je však podstatný: zatímco revmatoidní artritida je zánětlivým onemocněním, v případě artróza jde o onemocnění nezánětlivé. INZERCE Jak se osteoartróza léãí? Léčba osteoartrózy by měla být individualizována pro jednotlivé pacienty podle lokalizace OA, bolesti pacienta, přidružených chorob a pohybových nároků pacienta. Léčba by měla být komplexní a sestávat z prostředků nefarmakologických i farmakologických. Mezi nefarmakologické prostředky léčby řadíme také režimová opatření, mezi která zahrnujeme redukci váhy u obézních osob, výběr vhodných pohybových aktivit (např. kolo, rotoped či plavání) a eventuálně nošení podpůrných, asistenčních či protektivních pomůcek. Jde zejména o užívání holí, berlí, korekci nestejně dlouhých končetin či nošení různých ortéz. Při artróze se také užívají prostředky fyzikální léčby a rehabilitace. Z prostředků fyzikální léčby jde o fyzioterapii či balneoterapii. Používají se např. ultrazvuk, pulzní magnetické pole, akupunktura či laser. Definitivně účinné je speciální cvičení k posílení určitých svalových skupin, např. kvadricepsů u gonartrózy, osvědčuje se i cvičení v bazénu. Prostředky farmakoterapie se soustřeďují na potlačení bolesti. V počátečních stadiích se používají analgetika, v pozdějším průběhu nemoci a při přítomnosti zánětu pak tzv. nesteroidní antirevmatika (NSA). Zánět lze účinně potlačit intraartikulárně podávanými kortikosteroidy, efekt opichu však bývá krátkodobý (2 4 týdny). U NSA je však nutno brát na zřetel možné nežádoucí účinky. Tzv. chondroprotektiva působí přímo na buňky chrupavky a zlepšují její metabolizmus. Působí s určitým zpožděním, zato dlouhodobě. Některé z nich jsou vedeny jako léky, jiné jako volně prodejná dietetika. Větší důkazy o účinnosti jsou u registrovaných léků. Pokud selhává tzv. konzervativní léčba, je na místě konzultovat ortopeda a zvážit chirurgický zákrok. Přetrvávající bolest a zhoršení funkce jsou indikací pro nejčastější možný zákrok náhradu kloubu. Výsledky operací jsou velmi dobré, ale někdy je nutné v budoucnu kloub reoperovat. MUDr. Veronika Špinglová 16 Téma ãísla

17 Jak na opakované vaginální mykózy Vaginální mykóza (VM) je velmi frekventovan m onemocnûním. AÏ 75 % Ïen je jím postiïeno minimálnû jednou za Ïivot a nezanedbatelné procento Ïen vaginální mykózou trpí opakovanû. Pfiíãiny onemocnûní Nejãastûj ím vyvolavatelem vaginální mykózy je Candida albicans (85 90 % mykóz). PfiestoÏe je problematice opakovan ch vaginálních mykóz vûnována velká pozornost, pfiíãiny toho, proã Candida albicans u nûkter ch Ïen opakovanû vyvolává symptomatickou vaginální mykózu, zatímco u jin ch Ïen (5 20 %) je zcela bezproblémovou souãástí vaginální flóry, stále nejsou známy. Z ãásti je u recidiv VM moïné vysledovat pfiítomnost nûkterého z rizikov ch faktorû (tûhotenství, diabetes mellitus, léãbu antibiotiky, hormonální substituãní léãbu, ale i stavy hormonálního deficitu po menopauze bez adekvátní substituce, hormonální antikoncepce atd.), jindy se v ak jedná o onemocnûní idiopatické. Studie: enzymoterapie napomáhá léãbû PfiestoÏe v pfiípadû tohoto onemocnûní, a to jak v jeho patogenezi, tak také v pfiípadû jeho léãby zûstává mnoho otázek nezodpovûzen ch, odborná studie, která na na em území v uplynul ch dvou letech probíhala, potvrdila, Ïe v razn pfiínos v léãbû vaginálních mykóz pfiedstavuje enzymoterapie. V rámci projektu, kter byl v âr proveden v prûbûhu let , byl sledován poãet opakovan ch onemocnûní vaginální mykózou. Pacientkám byla v pfiípadû akutního onemocnûní indikována základní antimykotická léãba. K této základní léãbû byl Ïenám na deset t dnû pfiidán léãiv pfiípravek Wobenzym (WE) v dávce 2 x 8 drg. Poãet onemocnûní vaginální mykózou za období dvanácti mûsícû pfied nasazením WE byl porovnáván s poãtem onemocnûní VM za období dvanácti mûsícû po zahájení podávání WE. Statistická anal za mûla deskriptivní charakter. V sedmi ambulantních gynekologick ch centrech bylo sledováno 62 léãen ch pacientek, u kter ch bylo v období posledního roku pfied zahájením léãby Wobenzymem zaznamenáno ãtyfii a více opakování vaginální mykózy. KaÏdé z tûchto onemocnûní bylo provázeno alespoà jedním z následujících symptomû: svûdûní, pálení, v tok, dysurické obtíïe, dyspareunie. PrÛmûrn poãet onemocnûní vaginální mykózou za období dvanácti mûsícû pfied zahájením uïívání WE byl 4,4. Za období dvanácti mûsícû po zahájení podávání WE byl prûmûrn poãet onemocnûní 0,5. Jedná se o statisticky velmi v znamn rozdíl (p < 0,001). PrÛmûrn úbytek opakování vaginálních mykóz u sledovan ch paciebntek byl 88,5 %. U v ech do lo v prûbûhu dvanácti mûsícû po zahájení uïívání Wobenzymu ke zlep ení, 39 pacientek (63 %) bylo zcela bez vaginální mykózy a 17 Ïen (27,4 %) mûlo ve stejném období pouze jednu vaginální mykózu. Pro zásadní roli Wobenzymu svûdãí i to, Ïe lokální i systémová antimykotická terapie se ve v ech sedmi centrech vzájemnû li ila, ale zásadní pokles recidiv byl jednotn. PR INZERCE

18 Hlavní hygienik âeské republiky MUDr. Michael Vít zastává svou funkci od roku Aãkoli se za tu dobu v ãele rezortu zdravotnictví vystfiídalo uï osm ministrû, jeho pozice zûstává neotfiesitelná. HYGIENA je polorepresivní instituce 18 Rozhovor

19 Jaká byla vaše cesta k medicíně? Vyrostl jsem v rodině lékařů, sám jsem asi šestým doktorem v rodině, a protože tu základní orientaci člověk získává právě v tomto prostředí, tak jsem byl k této dráze nasměrován už odmalička. Medicínu jsem však nejprve dělat nechtěl. Zajímala mne ekonomika a zahraniční obchod, ale protože jsem šel studovat v těch složitých sedmdesátých letech, tak si dodnes pamatuji, jak mi otec říkal: Víš, doktorem zůstaneš vždycky, ale ekonomický odborník to má svá rizika, a tak jsem nastoupil na lékařskou fakultu hygienickou. Proč jste si za svůj obor vybral zrovna hygienu? I to má důvod v prostředí, z jakého pocházím. Můj tatínek byl starý pán, ročník 1901, působil jako praktický lékař a za manželku měl židovskou lékařku. V době druhé světové války mu však nacisté manželku i dcery zabili v koncentráku a on, když se pak sám odtud vrátil, tak pod vlivem toho, co zažil, chtěl bojovat s infekčními nemocemi. Po válce dělal nejprve několik let praktického lékaře na Šumavě, až nakonec odešel do hygienické služby. A protože maminka pracovala na krajské hygienické stanici v Českých Budějovicích, tak jsem vlastně prožil dětství mezi krajskou a okresní hygienickou stanicí. Proto jsem měl k hygieně vždycky blízko. Padesátiletý věkový rozdíl mezi otcem a synem asi není jednoduchý Samozřejmě, že to člověka ovlivní. Rozdíl dvou generací je opravdu znatelný. Mně je dnes šestapadesát a vůbec si neumím představit, že bych měl mít pětileté dítě. Ale otec byl pro nás vždy velkou autoritou, a to je myslím pro syna velmi důležité. Co je vůbec náplní práce hlavního hygienika? Hygienik je tu proto, aby ochraňoval zdraví občanů. Má proto za úkol připravit normativy týkající se pracovního prostředí, a to tak, aby v něm lidé neonemocněli. Naše činnost se týká nejrozmanitějších oblastí, od školství, přes boj s infekčními nemocemi až po vypracování scénáře pro případ teroristického útoku. Zabýváme se problematikou hluku, společného stravování, dohlížíme na to, aby nám tu nevznikly nějaké epidemie či otravy. Činnost hygieny je tedy velice rozsáhlá. Jak vypadá činnost hygienika například ve školství? Snažíme se například definovat, čeho by se mělo týkat školní stravování a musím prohlásit, že se můžeme systémem stravování ve školách chlubit, protože se nám daří udržovat relativně vyváženou stravu. Občas narazíme na střety s řediteli škol, kteří se na nás zlobí, že po nich chceme, aby do škol pořídili nový nábytek. Je však přece logické, že desetileté dítě neposadíme na židli pro šestnáctiletého, protože to může vést k vadnému držení těla, a tedy takové děti pak mívají skoliózy. U dětí rovněž sledujeme hračky, dozorujeme předměty denního užívání, jako je nádobí, talířky apod. kvůli přítomnosti škodlivých látek. To je všechno důležitá náplň naší práce. Jak je na tom česká hygiena ve srovnání se zahraničím? Hygiena má dva pilíře: jednak vyvíjíme normotvornou činnost a sledujeme, jak je dodržována, a jednak usilujeme o podporu zdraví; říkáme lidem: Chovejte se tak, abyste neonemocněli. V té dozorové činnosti jsme na evropské špičce, ale pokud jde o tu podporu zdraví, tak zde se máme co učit. Trpíme zde za dědictví minulosti, protože když tehdy nějaká autorita něco zakázala, viděli jsme v tom jinotaj, říkali jsme si, co nám tím asi chtějí říct. Proto my, když se dnes snažíme občana oslovit, mu musíme pracně vysvětlovat, Rozhovor 19

20 proč to či ono po něm chceme. Zde to tedy ještě bude běh na dlouhou trať. Ale máme se také čím chlubit: Česká republika má vynikající systém sledování a hlášení infekčních nemocí, máme excelentní systém základního očkování ten si pochvalovali i kolegové z USA. Je to tím, že hygiena je u nás pojata jako taková polorepresivní instituce, což má někdy své výhody. Co pro českou hygienu znamenal náš vstup do Evropské unie? Díky tomu, že u nás byla hygiena vyspělá, nás vstup do EU ničím nepřekvapil. V některých věcech zde jsou určité rozdíly. Například naše hygienické předpisy byly kdysi velmi podrobné a říkaly podnikatelům, co přesně mají dělat. Podnikatelé tehdy volali po větší volnosti. Evropská unie jim ji skutečně přináší, dává jim jen obecná pravidla, a podnikatelé nám dnes volají a ptají se, jak to mají dělat. Ale v zásadě platí, co jsem už říkal, vstup do EU nás nijak nezaskočil. Pokud jde o podporu zdraví, tak zde se máme co uãit. Trpíme zde za dûdictví minulosti, protoïe kdyï tehdy nûjaká autorita nûco zakázala, vidûli jsme v tom jinotaj, fiíkali jsme si, co nám tím asi chtûjí fiíct. S jakými problémy se dnes hygiena nejvíce potýká? Nemalý problém máme s tím, jak dostat lékaře do hygienické služby, neboť je pro ně málo atraktivní. Na druhé straně naštěstí vznikly sociálně zdravotní fakulty, kde si vychováváme bakaláře v oboru ochrany veřejného zdraví. Někteří mí kolegové to nesou nelibě, že to nejsou lékaři, ale takový je celosvětový trend a mohu říci, že s těmi mladými absolventy jsem maximálně spokojen. Je zde nějaká vážná epidemiologická hrozba? Musím zmínit HIV AIDS. My jsme země, která má velmi nízkou incidenci tohoto onemocnění, umíme ji velmi dobře diagnostikovat i velmi dobře léčit. Vždy jsme měli tak padesát nových případů ročně, ale v posledních dvou letech nám to ročně narůstá o 50 %, což je úplně stejný trend jako v celém vyspělém světě. Do boje s touto nemocí tedy musíme směrovat více preventivních aktivit. Máte čas také na nějakou relaxaci? Máte koníčky? Můj koníček je hygiena. Kdyby nebyl, tak bych to nemohl dělat. Maminka mi vždycky říkala: Dělej třeba 24 hodin denně, a když tě to baví, tak to není stres. A dávám jí za pravdu. Když mám ale čas, tak se snažím sportovat hory, cyklistika, také jsem měl období, kdy jsme chodil hrát squash. Organizmus si to žádá. Jste z lékařského prostředí. Máte v rodině dalšího pokračovatele rodinných tradic? Mám dvě dcery. Jedna studuje stomatologii, druhá se specializuje na výživu člověka, čili v nějakých medicínských šlépějích pokračují. Takže jsem rád. Jiří Prinz 20 Rozhovor

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLECTOR EP GEL 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ FLECTOR EP GEL : Diclofenacum epolaminum 1,292 g (odpovídá Diclofenacum natricum 1,00 g) ve 100 g gelu

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP TISSUGEL Transdermální náplast (diclofenacum epolaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP TISSUGEL Transdermální náplast (diclofenacum epolaminum) sp.zn. sukls32586/2011 a sp.zn. sukls32797/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FLECTOR EP TISSUGEL Transdermální náplast (diclofenacum epolaminum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOFENAC GALMED EMULGEL Diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

IBALGIN DUO EFFECT 1X100GM Krém

IBALGIN DUO EFFECT 1X100GM Krém IBALGIN DUO EFFECT 1X100GM Krém Výrobce: Značka: Charakteristika: ZENTIVA A.S. IBALGIN Kód výrobku: 229884 Léčivý přípravek Kód EAN: 8594739210004 Kód SUKL: 0180794 Farmakoterapeutická skupina: 1/4 sp.zn.

Více

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci.

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. Česky BIOVISC ORTHO M Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. NÁVOD K POUŽITÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Kyselina hyaluronová Mannitol 20 mg 5 mg Fosfátem pufrovaný

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ketonal 5% krém krém ketoprofenum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ketonal 5% krém krém ketoprofenum Sp.zn.sukls251295/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal 5% krém krém ketoprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum

Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum sp.zn. sukls241489/2011 a sp.zn. sukls53598/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Veral Neo 1% gel1x100g II

Veral Neo 1% gel1x100g II Veral Neo 1% gel1x100g II VERAL NEO 1% GEL 1X100GM II Gel VERAL NEO 1% GEL gel (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele ALMIRAL GEL

Příbalová informace: informace pro uživatele ALMIRAL GEL sp.zn. sukls264103/2011 a sp.zn. sukls75378/2015, sukls82294/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele ALMIRAL GEL Diclofenacum diethylaminum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve,

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA KARIM Centrum pro léčbu bolesti, FN PLZEŇ Mgr. Zapletalová V., Bc. Boušová V., Bc. Weinerová J., Andělová I., MUDr.Lejčko, MUDr. Machart LÉKOVÁ FORMA A SLOŽENÍ kožní náplast

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Hydroxid sodný, hyetelóza, karbomer, propylenglykol, střední nasycené triacylglyceroly, propylenparaben, methylparaben, čištěná voda.

Hydroxid sodný, hyetelóza, karbomer, propylenglykol, střední nasycené triacylglyceroly, propylenparaben, methylparaben, čištěná voda. ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Diclofenacum natricum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden gram u obsahuje diclofenacum natricum 10 mg (1%). 3. SEZNAM POMOCNÝCH

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20258/2007 a příloha k sp.zn.: sukls25296/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20258/2007 a příloha k sp.zn.: sukls25296/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20258/2007 a příloha k sp.zn.: sukls25296/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE-VP Voltaren Emulgel gel (diclofenacum diethylaminum)

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dorsiflex 200 mg tablety (Mephenoxalonum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. Voltaren Forte 2,32% gel (Diclofenacum diethylaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. Voltaren Forte 2,32% gel (Diclofenacum diethylaminum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls32434/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren Forte 2,32% gel (Diclofenacum diethylaminum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX Injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje Tetani anatoxinum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls171995/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Příloha č.2 ke sdělení sp.zn.sukls7045/2013

Příloha č.2 ke sdělení sp.zn.sukls7045/2013 Příloha č.2 ke sdělení sp.zn.sukls7045/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Inflamalgin 10 mg/1 g gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Diclofenacum natricum 0,01 g v 1 g gelu (l%) Úplný

Více

3. LÉKOVÁ FORMA Léková forma: gel Popis přípravku: bezbarvý, čirý až mírně opalizující homogenní gel charakteristického zápachu po isopropylalkoholu

3. LÉKOVÁ FORMA Léková forma: gel Popis přípravku: bezbarvý, čirý až mírně opalizující homogenní gel charakteristického zápachu po isopropylalkoholu Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls65242/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOLMINA GEL 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Diclofenacum natricum 0,01 g v 1 g gelu (l%) Úplný seznam

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Skinoren krém Acidum azelaicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Skinoren krém Acidum azelaicum sp.zn. sukls232093/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Skinoren krém Acidum azelaicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls171755/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VIKLAREN 10 mg/g gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g gelu obsahuje10 mg diclofenacum natricum. Úplný seznam pomocných látek

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Voltaren Forte 2,32% gel (Diclofenacum diethylaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Voltaren Forte 2,32% gel (Diclofenacum diethylaminum) sp.zn.sukls204047/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren Forte 2,32% gel (Diclofenacum diethylaminum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls97487/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DICLOFENAC GALMED 1% gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Diclofenacum natricum 1,0 g ve 100 g gelu (1%) Úplný seznam pomocných

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls69093/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibalgin gel 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ibuprofenum 2,5 g v 50 g gelu nebo 5 g ve 100 g gelu. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Vrásky Vyhlazení, zmenšení hloubky a množství vrásek, zpomalení procesů stárnutí Ptóza Zvýšení tonusu a turgoru kůže Kúra ze 2 4 sezení s přestávkou 7 10 dní Suchá atonická

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {Krabička pro blistry a HDPE lahvičky} 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Orlistat Teva 60 mg, tvrdé tobolky Orlistatum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna tobolka obsahuje

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více