BĚLEJŠÍ NEŽ BÍLÉ SNADNÉ DOMÁCÍ BĚLENÍ = YOTUEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BĚLEJŠÍ NEŽ BÍLÉ SNADNÉ DOMÁCÍ BĚLENÍ = YOTUEL"

Transkript

1

2 BĚLEJŠÍ NEŽ BÍLÉ SNADNÉ DOMÁCÍ BĚLENÍ = YOTUEL Yotuel startovací set pro domácí bělení s 10% karbamid peroxidem. Set obsahuje 2x bělicí gel 6 ml, 2x nosič a bělicí pastu Classic (vybělené zuby za 7 dní, nejoblíbenější domácí bělení) ŠETRNÝ BĚLICÍ SYSTÉM S JEDINEČNÝM PATENTOVANÝM SLOŽENÍM. Výrobky obsahují xylitol, fluorid a draslík. Tyto složky remineralizují sklovinu. Yotuel bělicí tyčinka 9 g a tužka se štětečkem 2 g. Šetrně bělí zuby, osvěžuje dech, bohaté na xylitol. Obsahují 10% karbamid peroxid. Ideální pro potřebu akutního dobělení (např. po červeném víně). Yotuel bělicí udržovací zubní pasta Classic a Pharma 50 ml. Zubní pasty bohaté na xylitol a fluoridy, bez detergentů nepěnivé, bělí bez abraziv (mají nejnižší koeficient abraze na trhu), mají neutrální ph. Ideální k boji se zubním kazem. Ve verzi Classic nebo Pharma s vitamínem B5 pro citlivé zuby a na problémy s dásněmi. Yotuel bělicí udržovací ústní voda, 250 ml. Pomáhá bělit zuby a regenerovat dásně. Ústní voda je určena k regeneraci měkkých tkání a skloviny, obsahuje xylitol, fluorid a alantoin, je bez alkoholu. Vhodná pro každodenní použití. Yotuel bělicí dentální žvýkačky Classic a Pharma. S obsahem xylitolu zajišťují svěží dech, vhodné používat po každém jídle. Ve verzi Classic a Pharma s vitamínem B5. V balení po 10 ks, neobsahují cukr. ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ NEBO U OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE V sortimentu naleznete bělící pasty, vody, žvýkačky, sety pro domácí i ordinační bělení. Velmi oblíbené jsou tyčinky a tužky pro krásný úsměv po celý den. JPS, s.r.o., Velichovská 14, Praha 5 tel.: ,

3 Editorial Vážení čtenáři, poslední číslo letošního roku jsme se rozhodli věnovat nemocem pohybového ústrojí. Vedla nás k tomu skutečnost, že těchto onemocnění neustále přibývá, proto se v této souvislosti občas hovoří až o epidemii. Posuďte sami: osteoporózou trpí každá třetí žena starší padesáti let, osteoartrózou dokonce každý druhý člověk v důchodovém věku a s nejrůznějšími podobami bolestí zad se v průběhu života setkal snad každý z nás. Právě tato tři nejrozšířenější onemocnění pohybového aparátu osteoporóza, osteoartróza a bolesti zad proto tvoří náplň hlavního tématu tohoto čísla. Náš časopis však není monotématický, a jeho obsah tedy není zdaleka vyčerpán nemocemi pohybového ústrojí. Je zima a toto roční období je charakteristické zvýšeným výskytem nejrůznějších forem nachlazení. Nemohli jsme proto tuto problematiku pominout a i tentokrát přinášíme čtenáři potřebné informace týkající se těchto onemocnění. Přitom jsme se rozhodli věnovat zvláštní pozornost posilování naší imunity, neboť v tom spočívá hlavní prevence těchto nemocí. Všichni víme, že lepší než řešit následky nemoci je této nemoci pokud možno předejít. Věříme, že vedle témat, o nichž byla právě řeč, nalezne čtenář i v tomto čísle další zajímavé informace týkající se fungování lidského organizmu, které mu pomohou zachovat pevné zdraví i v novém roce. Do toho přeje svým čtenářům vše nejlepší redakce 3

4 Laici, ale nûkdy i lékafii naz vají v echny bolesti pohybového aparátu názvem revma. Revmatologie nicménû rozli uje témûfi sto klinick ch jednotek, které mají rozdílnou 8etipatogenezi, klinick obraz, léãbu i prognózu Základní funkcí imunitního systému je obrana organizmu. Vzhledem k nezdravému Ïivotnímu stylu a naru enému Ïivotnímu prostfiedí se stále zvy uje v skyt získan ch poruch imunity. Cílem refrakãní chirurgie je pomocí chirurgick ch metod zcela odstranit nebo aspoà v raznû sníïit dioptrické vady. 4

5 Obsah Také se vám stává, Ïe jdete pro jednu vûc do stejného pokoje tfiikrát a vïdy, kdyï tam dorazíte, zjistíte, Ïe nevíte, pro co jdete? 8 Bolesti pohybového ústrojí 9 Bolesti zad 12 Osteoporóza 14 Osteoartróza Nepřítel kloubů 18 Hygiena je polorepresivní instituce 21 Péče o dětskou pokožku 22 Posilujme imunitu 24 Obiloviny ve výživě Předcházejme zimním nachlazením 28 Korekce refrakčních vad 31 Duševních onemocnění přibývá 32 Nezapomínejme cvičit paměť 34 Co by měl diabetik vědět 36 Česká špička v infekční péči 38 Jak na močové kameny 40 Bolest 42 Rakovina tlustého střeva a konečníku 54 V Ïiva musí v pfied kolním a kolním vûku pokr vat energetickou potfiebu jedince a jeho rûst. ProtoÏe v ak dítû v tomto vûku jiï roste pomaleji, mûlo by také pfiijímat ménû potravy. 46 Droga je silnější než mateřství 48 Orální zdraví ve stáří 50 Rudbeckie nachová 52 Jak se stravovat v těhotenství 54 Výživa dětí v předškolním a školním věku 56 Kdo jsou návštěvníci českých lázní? 5

6 Foto ãísla

7 ! Zásobme se vitamíny Zima je období, kdy je nutné chránit se před vlivy chladného počasí, jenž může ohrozit naše zdraví. Proto dbejme na dostatek vitamínů, které přispějí k posílení naší imunity.

8 Bolesti pohybového ústrojí Laici, ale někdy i lékaři nazývají všechny bolesti pohybového aparátu názvem revma. Revmatologie nicméně rozlišuje téměř sto klinických jednotek, které mají rozdílnou etipatogenezi, klinický obraz, léčbu i prognózu. Nejzávažnější nemoci jsou tzv. systémová onemocnění pojiva, která vznikají na základě dysregulace imunitního systému a vzniku autoimunity. Těch je naštěstí nejméně (1 %). Naopak nejrozšířenější onemocnění jsou artróza, osteoporóza a bolesti páteře. Co mají tyto nemoci společného? Především je to vysoký výskyt: například osteoartrózou trpí 50 % populace nad 65 let, osteoporózou je ohrožena každá třetí žena, která se dožije padesáti let a nespecifickými bolestmi zad někdy onemocní až 80 % populace. Navíc těchto onemocnění přibývá, proto někdy mluvíme až o epidemii, přičemž hlavními příčinami tohoto stavu je jednak stárnutí populace, dále pak nepříznivé faktory životního stylu. Jako příklad uveďme obezitu a její vztah k osteoartróze váhonosných kloubů. Řada rizikových faktorů těchto onemocnění je však naštěstí ovlivnitelná. Nutná je však aktivní účast pacienta. Důležitá je také ochota pacientů vzdělávat se o své nemoci a především přistoupit na některá doporučení, týkající se životního stylu a začít například aktivně cvičit. Terapie pouze tabletkami (většinou tlumícími bolest) je pro onemocnění typu osteoartróza, osteoporóza či bolesti v zádech absolutně nedostatečná. Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 8 Téma ãísla

9 BOLESTI ZAD Jedním z nejčastějších civilizačních onemocnění, které vede k pracovní neschopnosti, jsou bolesti zad. V populaci dvacetiletých má 50 % jedinců alespoň jednu zkušenost s bolestmi zad. Krátkodobé bolesti zad Nejobvyklejší a nejčastější příčinou akutních (ústup do 2 3 týdnů) bolestí zad je nezdravý životní styl. Většina pacientů uvádí sedavý způsob života, dlouhodobé přetěžování páteře statické i dynamické, (nárazový a náročný víkendový sport). Častým údajem je dlouhodobá denní práce s počítačem (v neadekvátním ergonomickém prostředí) a mnohahodinové řízení auta. Důsledkem výše uvedených aspektů je rozvoj svalové nerovnováhy, nesprávné držení těla, fixace chybných pohybových stereotypů, a tím urychlení rozvoje degenerativních změn páteře. Tyto změny mohou mít paradoxně charakter adaptační. Bolesti, které pociťujeme, mohou mít tedy původ čistě ve zvýšeném svalovém napětí. Bolest je obvykle lokalizována v bederní oblasti, nebývá zde propagace do dolních končetin, v klidu je obvykle bolest minimální. Většinou nezjistíme provokační moment, časté je předchozí prochlazení či statické a dynamické přetížení. Podle intenzity obtíží doporučujeme vyhledat lékaře k zvážení způsobu léčby. Vhodný je individuální přístup: klid, nebo naopak nevynechávat běžné denní aktivity. Suché teplo mívá dobrý efekt, lokální léčba podle stavu. Další postup a případnou rehabilitaci by měl doporučit lékař. Vzhledem k stoupající incidenci těchto obtíží, způsobu života a často omezené fyzické aktivitě u dětí je třeba zdůraznit význam pravidelného pohybu i léčebné tělesné výchovy u zjištěných poruch statiky páteře. Dlouhotrvající bolesti zad Vlastní páteřní sloupec je tvořen kostěnými strukturami (obratle), meziobratlovými ploténkami a je zpevněn vazy a svaly kolem páteře. Uvnitř páteřního kanálu je mícha se svými obaly. Bolesti zad způsobené onemocněními páteřního sloupce lze rozdělit do několika skupin. Bolesti neurologického pûvodu Obecně lze říci, že se jedná o útlak nervových struktur (mícha, nervové kořeny). Nejčastěji je způsoben výhřezem meziobratlové ploténky. Poměrně časté jsou degenerativní změny, které vedou ke zúžení páteřního kanálu a mohou působit na nervové struktury. Další možností, typickou spíše pro vyšší střední věk, je nestabilita obratlů. Obvykle býva- Téma ãísla 9

10 jí bolesti v bederní oblasti, často s vyzařováním do dolních končetin (častěji jen jednostranně), mohou se dostavit pocity zhoršené citlivosti, mravenčení, poruchy hybnosti. Není výjimkou zhoršení bolestí při použití břišního lisu. Pokud jde o takovýto charakter obtíží, je třeba vyhledat lékaře a konzultovat specialistu (neurologa). V případě obtíží s močením pak urgentně. Zánûtlivá (revmatická) kfiíïová bolest Může se vyskytovat u pacientů všech věkových skupin, spíše však postihuje mladší jedince. Mívá plíživý, pozvolný začátek, klidem se zhoršuje a po pocitu ranní ztuhlosti se po rozhýbání dostavuje úleva. Doba trvání ob- kající i bez zjevného vyvolávajícího úrazového mechanizmu (nízkozátěžové fraktury). Osteoporóza může provázet jiná interní onemocnění, může být komplikací při léčbě některými skupinami léků. Nejčastěji postihuje ženy v postklimakterickém období. Bolesti zad mohou být trvalé, omezující v pohybu, bez jasného okamžiku vzniku, nebo může jít o bolest vzniklou náhle i při nepatrné zátěži (např. při vystupování z tramvaje) u disponovaného jedince. Vyšetření a léčba u specialisty jsou nezbytné. Bolesti zad zpûsobené nádory Nádorová onemocnění představují jen nepatrné procento (cca 1 %) příčin bolestí páteře. komplikace nastávají u rizikových skupin či po zákrocích v oblasti páteře. Bolesti zad jsou spojeny se známkami celkové infekce, je zde bolestivost v postižené oblasti, nebývá úlevová poloha, bolest je trvalá. K vyloučení těchto příčin je třeba lékařské vyšetření. Úrazy pátefie Klasickým příkladem jsou situace, kdy je znám mechanizmus úrazu (náraz, pád z výšky, vymrštění z auta při nehodě, pád ze schodů ). Druhou jednotkou jsou situace, kde není jasný údaj o úrazu, ale jde o tzv. nízkozátěžovou frakturu (viz výše). Může se jednat o akutně vzniklé bolesti, může být propagace do dolních končetin, poruchy hybnosti. V tomto případě je nutné okamžité lékařské vyšetření. tíží je delší než tři měsíce. Omezení hybnosti páteře v počátečních fázích onemocnění nemusí být významné, většinou se projevuje a zhoršuje s rozvojem onemocnění. Při podezření na tento typ onemocnění je třeba konzultace revmatologa. Osteoporotické fraktury Osteoporóza je systémové onemocnění kostí, které se projevuje snížením obsahu kostní hmoty a narušením mikroarchitektury kosti. Důsledkem jsou pak časté zlomeniny, v našem případě obratlů, mnohdy vzni- Vzhledem k jejich závažnosti je třeba o této možnosti uvažovat u chronických a intenzivních bolestí páteře. Pokud je v anamnéze nádorové onemocnění, doporučujeme vždy návštěvu lékaře v co nejkratším termínu. Bolesti zad pfii infekãním onemocnûní Při celkovém infekčním onemocnění může dojít k přechodu infekce i na páteř. Postižen zánětem může být obratel, ploténka nebo může být přítomno ohraničené ložisko zánětu (tzv. absces) v páteřním kanále. Tyto Prevence Bolesti v oblasti páteře mohou být relativně banálním a dlouhou léčbu nevyžadujícím onemocněním. Mohou být však také velmi závažným stavem signalizujícím celkové onemocnění či závažné postižení páteře a přilehlé oblasti. Vždy je třeba vzít v úvahu příčiny, které vedly ke vzniku potíží, zda je vyloučen úraz, zda nemůže jít o komplikaci jiného, již léčeného onemocnění. V rámci prevence vzniku bolestí zad je důležitý dostatek pohybu již od dětství vede k vytvoření dostatečného svalového korzetu kolem páteře, fixaci správného držení těla, podpoře tvorby kostní hmoty, k fixaci pohybových stereotypů a snazšímu nácviku nových pohybových aktivit. Velký význam má i správně upravené pracovní místo, kompenzační cvičení při dlouhodobé statické zátěži, zdravá životospráva. Nadváha, kouření, nedostatek tréninku jsou jistě faktory podporující vznik bolestí páteře. MUDr. Martina Votavová, MUDr. Hana Jarošová U člověka se tvarově i počtem liší obratle krční (7), hrudní (12), bederní (5), křížové (5) a kostrční (4 5). Nápadně se liší první (atlas) a druhý (axis) obratel krční. 10 Téma ãísla

11 JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ V lidském těle najdeme 206 kostí a některé jsou v místech, kde se spolu setkávají, důmyslně pospojovány pohyblivými klouby. S jejich občasnou bolestí či únavou se setká snad každý a každý potvrdí, že je to nepříjemné. Jak o svých pocitech hovoří ti, kteří se s bolestmi kloubů a sníženou pohyblivostí potýkají dennodenně, se raději neptejme mají artrózu a určitě jim není co závidět CO JE ARTRÓZA? Artróza je dlouhotrvající, pomalu se vyvíjející degenerativní onemocnění jednoho nebo více kloubů. Může být způsobena přetěžováním kloubů při vrcholovém sportu, nadváze, těžké fyzické práci, ale například i vývojovými vadami, chorobami látkové výměny (např. dna) a také přirozeným stárnutím. S artrózou se však nepotýkají jen lidé ve vyšším věku, ale i poměrně mladí lidé. Onemocnění může přinášet bolesti a značné utrpení, v některých případech však probíhá dlouhou dobu bez obtíží. Vlivem stárnutí, nadměrné zátěže nebo úrazů dochází v těle k poškození chrupavek, které tvoří plochu dotyku mezi kostmi kloubu, a tak zabezpečují jeho pohyblivost a tlumí všechny tlaky a nárazy vznikající při pohybu. Jednou z hlavních složek mezibuněčné hmoty chrupavky je látka zvaná chondroitinsulfát, která dokáže vázat vodu a zabezpečit tak mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při degenerativních změnách dochází ke snížení obsahu této látky v chrupavce a postupně ke zhoršení funkce celého kloubu. Řadou klinických studií je prokázáno, že pokud takovou látku do těla dodáme v dostatečném množství, můžeme procesy, které v chrupavce probíhají, ovlivnit a degenerativní změny výrazně zpomalit. ÚČINNÁ LÉČBA Mezi laiky, kteří se s bolestmi kloubů potýkají, je hodně těch, kteří mají dokonalý přehled o lécích proti bolestem, o tom, co a jak rychle účinkuje a také o široké škále potravinových doplňků a kloubních preparátů. Málokdo však ví, že léky proti bolesti bychom neměli užívat dlouhodobě a že potravinové doplňky jsou určeny pro zdravé jedince k doplnění chybějících minerálů, vitaminů nebo látek, které příznivě ovlivňují jejich zdravotní stav. K artróze a bolestem kloubů bychom však měli přistupovat zodpovědněji a pro léčbu této nemoci užívat skutečně účinné léky. Jen tak můžeme podstatným způsobem ovlivnit průběh nemoci a vrátit člověka do aktivního normálního života. Léčivý přípravek Condrosulf 400 byl poprvé uveden ve Švýcarsku před 25 lety a na českém trhu je lékaři předepisován již deset let. Právě on obsahuje chondroitinsulfát, účinnou látku, která podporuje tvorbu chrupavky a zlepšuje tak její mechanicko-elastické vlastnosti, které vedou ke zmírnění obtíží a zlepšení stavu. Ostatně pacienti sami dali tomuto léku po minimálně 3měsíční terapii 2krát ročně to nejlepší hodnocení - výrazně snižuje bolesti a zlepšuje pohyblivost kloubů! Nověji byl ve vědeckých studiích prokázán i jeho příznivý účinek na zpomalení dalšího zhoršování nemoci. Všechny, kteří Condro- sulf 400 užívají či o něm uvažují, určitě po- těší ještě jedna pozitivní zpráva - přípravek je v lékárnách po celé České republice do- stupný bez lékařského předpisu. Přestože je volně prodejný, nezapomeňte si však peč- livě přečíst příbalovou informaci, obsahuje řadu doplňujících údajů, se kterými byste se měli před zahájením terapie seznámit.

12 Osteoporóza (fiídnutí kostí) vzniká pfii vystupàovaném úbytku kostní hmoty. Jako nemoc lze fiídnutí kostí oznaãit tehdy, kdyï dosáhne takového stupnû, Ïe i pfii nepfiimûfienû malém úrazu hrozí riziko zlomenin. OSTEOPORÓZA Kost je metabolicky velmi aktivní tkání, protože má nejen mechanické funkce a vytváří prostor pro kostní dřeň, ale slouží jako zásobárna, ze které tělo může odebírat pro život nezbytné minerály, zejména vápník. Kost se proto musí pravidelně obnovovat, v dospělosti průměrně každých deset let. Tato obnova předpokládá odstranění poškozeného nebo příliš starého úseku kosti a potom vyplnění vzniklého defektu novou zdravou kostní hmotou. Obnovu kosti zajišťují specializované kostní buňky. Díky takové pravidelné obnově zůstávají kosti nejen tvrdé, ale také dostatečně pružné. Tvar, velikost a kvalita kostí jsou určeny geneticky a stav kostí v dospělosti je z velké části určen také životosprávou v dětství a v dospívání. Během celého života závisí obnova kostí na jejich mechanickém zatěžování (fyzické aktivitě), na výživě (zejména příjmu vápníku a vitamínu D) a na hormonálních faktorech (především na produkci hormonů pohlavních, štítné žlázy a nadledvin). Poškození kteréhokoli z těchto čtyř pilířů zdravé kosti (genetika, výživa, hormony, cvičení) ohrožuje obnovu kostí. Pfiíãiny osteoporózy Úbytek kostní hmoty může mít dvě základní příčiny. Nadměrné odbourávání kosti se ztenčováním a přerušováním kostních trámců je nejčastější příčinou osteoporózy u zhruba třetiny všech žen po přechodu. Typickým důsledkem takových změn kvality kosti jsou zlomeniny předloktí a obratlů. Riziko zlomeniny kyčle je však až do sedmdesáti let věku prakticky nevýznamné. S počtem a závažností prodělaných zlomenin ovšem rychle stoupá riziko nejen dalších zlomenin obratlů, ale také riziko zlomeniny kyčle. Druhou důležitou příčinou osteoporózy je nedostatečná novotvorba kosti. S věkem se kostní trámce postupně ztenčují avkosti se hromadí mikrotrhliny. Kost pak není dostatečně pružná. Obnova kosti je zhoršená také u lidí, kteří užívají glukokortikoidy (např. prednison). Často se však oba fenomény kombinují a kostní trámce se nejen ztenčují, ale také přerušují. Nejčastější příčinou zrychleného úbytku kostí ve stáří a při léčbě prednisonem je nedostatečný příjem vitamínu D a vápníku. Důvodem nedostatečného zásobení těla vápníkem nemusí být jen špatná výživa, ale i špatné vstřebávání vápníku při různých onemocněních střev, jater a slinivky, případně nadměrné vylučování vápníku ledvinami. Mikroskopický snímek zdravé kosti (vlevo) a napadené osteoporózou. Jak se nemoc projevuje? Řídnutí kostí je obvykle bezpříznakové, jindy můžete mít jen necharakteristické bolesti v zádech. Velmi varovnými jsou často bagatelizované, ale velmi bolestivé zlomeniny předloktí nebo obratlů. U žen k nim může dojít už před šedesátým rokem věku. Pokud k takové zlomenině dojde po čtyřicátém roce věku, je vhodné podrobné vyšetření, aby se vyloučilo, že příčinou zlomeniny byla osteoporóza. Nejčastěji se lámou obratle v dolní části hrudní páteře a v horní části bederní páteře. Zlomenina (stlačení) obratle se může projevit náhlou a prudkou bolestí vystřelující do hrudníku, břicha či nohou. Někdy však zlomenina nevyvolá typické příznaky. Proto jen třetina lidí postižených zlomeninou obratle vyhledá po úrazu lékařské ošetření. Zlomeniny obratlů postupně vedou ke zmenšení a nahrbení postavy, k omezení pohyblivosti, k dechové nedostatečnosti a potížím s udržením rovnováhy. Vy etfiení Stupeň úbytku kostní hmoty se vyšetřuje speciálním rentgenovým přístrojem (osteodenzi- 12 Téma ãísla

13 tometrem) a je zcela bezbolestné a bezpečné. Může se tak zjistit i méně pokročilý úbytek kostí (osteopenie), což sice ještě není onemocnění, ale může být signálem vyššího rizika budoucí osteoporózy. V tomto stadiu lze včas předejít vlastnímu onemocnění. Ať už se diagnostikuje osteopenie nebo osteoporóza, je nezbytné zjistit, jak rychle ubývá kostní hmoty a jakou to má příčinu, a zhodnotit riziko zlomenin v příštích deseti letech. K tomu je nutné provést některá doplňující vyšetření (laboratorně vyšetřit krev a moč, ověřit deformity obratlů, případně udělat endokrinologické vyšetření, ověřit vstřebávání vápníku ve střevě a v odůvodněných situacích provést také genetické vyšetření). Teprve pak lze doporučit vhodná opatření proti osteoporóze. Léãba Nejúčinnější léčbou je odstranění příčiny, která osteoporózu vyvolala. Týká se to především léčby základního onemocnění a zajištění vhodné zátěže kostí fyzickou aktivitou, stejně jako obnovení normálního zásobení těla vápníkem a vitamíny, potřebnými pro správnou funkci kosti. Řídnutí kostí lze účinně předcházet vhodným pohybem (rychlá chůze alespoň čtyři hodiny denně), nemá se však nadměrně přetěžovat páteř. Důležitý je také vápník a vitamín D. Pro udržení vyrovnané bilance vápníku je nutné přijmout denně nejméně 1,2 g vápníku. Dobré vstřebání vápníku ze střeva do krve je podmíněno dostatečným zásobením těla vitamínem D. Doporučenou denní dávkou je 800 jednotek vitamínu D. Osteopenie nebo osteoporóza u žen v prvních letech po přechodu a u mužů s prokázaným nedostatkem pohlavního hormonu (pokud není zjištěno jiné závažné onemocnění) je významným důvodem pro zajištění hormonální substituční léčby, ale jen pokud je úbytek kostní hmoty nepřiměřeně zrychlen. Zrychlenému úbytku kostní hmoty, způsobenému nedostatkem vaječníkových hormonů, nelze v prvních 3 5 letech po přechodu zabránit samotným vápníkem, ale pouze přípravky, které tlumí osteoresorpci. Hormonální léčbu zajišťuje gynekolog (případně endokrinolog) pouze pokud je pro pacientku zcela bezpečná a jen na dobu 3 5 let. Léčba se neužívá, pokud je průkazné riziko nádorového onemocnění prsu u žen a prostaty u mužů. Nehormonální léčba, snižující rychlost úbytku kostní hmoty, je dostupná v řadě léčebných možností selektivní modulátory estrogenních receptorů, aminobisfosfonáty, kalcitoniny a sůl stroncia. Volba mezi těmito léky je individuální podle očekávaných přínosů a rizik léčby. Všechny uvedené léky spolehlivě zabraňují dalšímu zhoršování mikroarchitektury kostní hmoty, ale nenavozují vytváření nové kostní hmoty. Riziko zlomenin obratlů klesá při užití všech těchto léků na třetinu až polovinu. Dostupné jsou rovněž léky zvyšující množství kostní hmoty, které během osmnácti měsíců významně zvyšují množství zdravé kostní hmoty, a proto při léčbě velmi významně klesá riziko nových zlomenin. Ve vývoji je řada nových léků, ale nemocní mají vědět, že pokud jim během předchozího života ubylo už 40 % kostní hmoty, je riziko zlomeniny téměř desetkrát zvýšené, a zůstává vysoké, i když berou jakkoli účinný lék. Žádný ze známých léků nepůsobí plnohodnotně bez současně zajištěného dostatečného přívodu vápníku a vitamínu D, a pokud léčené kosti nebudou přiměřeně zatěžovány. I při pravidelném užívání těchto léků je stále nutná opatrnost, aby nedošlo k pádu. Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. INZERCE Téma ãísla 13

14 OSTEOARTRÓZA Nepfiítel kloubû Osteoartróza (OA) nejčastěji postihuje klouby kolenní, kyčelní, drobné klouby rukou, kořenový kloub palce ruky a klouby v páteři zde i meziobratlové ploténky. Vzhledem ke stárnutí populace, přibývání obezity a nevhodného životního stylu OA v ČR dramaticky přibývá. Pfiíãiny vzniku osteoartrózy Obecně řečeno nejsou příčiny osteoartrózy jednoznačně známy. Mohou se zde podílet jak faktory vrozené (genetické), tak faktory zevní. Rizikovým faktorem vzniku OA váhonosných kloubů je obezita, mohou jím být však i některá metabolická a endokrinologická onemocnění. Důležitým mechanickým faktorem, který lokalizuje OA do určitého kloubu, pak může být prodělaný úraz (nejčastěji např. poranění menisků v koleni), vrozený špatný tvar kloubu (např. u subluxace kyčelního kloubu) nebo trvalé přetěžování kloubů v rámci vrcholových sportovních aktivit či přetěžování v práci (nevhodné polohy, těžká břemena). Rentgen rukou postižených osteoartrózou. Jak se artróza projevuje? Artróza může postihovat různé klouby a klinické projevy především souvisejí s její lokalizací. Nejčastější lokalizací OA jsou kolenní klouby (gonartróza). Prvním projevem gonartrózy bývá námahová bolest kolenních kloubů po větší námaze, někdy při určitých činnostech (např. po chůzi po schodech). Později se bolest stává intenzivnější a někdy může být i klidová. Někdy mívá bolest tzv. startovací charakter nejvíce obtížných bývá několik prvních kroků po ránu nebo po delším klidu. Později se omezí i funkce, pacient může i kulhat. Kloub může být i oteklý a bolestivý na tlak. V dalším vývoji mohou vznikat deformity, např. varózní (koleno do O). Funkce se zhoršuje, pacient velmi obtížně chodí, bolesti se stávají intenzivnější a pacient i lékař začíná uvažovat o operaci. Rychlost progrese gonartrózy je však velmi individuální. Další častou lokalizací OA jsou kyčelní klouby (koxartróza). Koxartróza se projevuje bolestí kyčelního kloubu, zpočátku zvláště při chůzi. Bolest bývá lo- 14 Téma ãísla

15 Flector EP Tissugel (Diclofenacum epolaminum) nová aplikační forma balení 2 nebo 5 ks náplast proti bolesti, zánětu a otoku jednoduchá aplikace přímo na postižené místo nepřetržitý a rovnoměrný účinek po dobu 12 hodin maximální urychlení léčby bez zbytečného zatížení trávicího ústrojí Flector EP gel (Diclofenacum epolaminum) Účinné antirevmatikum pro místní použití léčba poúrazových stavů pohybového ústrojí léčba pohmožděných kloubů, svalů a šlach léčba místních zánětlivých i degenerativních procesů léčba revmatických onemocnění a projevů mimokloubního revmatismu Balení 60 g nebo 100 g. Název přípravku: FLECTOR EP Tissugel, Složení: Diclofenacum hydroxyethylpyrrolidinum (epolaminum) 180,00 mg v jedné náplasti, Léková forma: Transdermální náplast, Indikace: Přípravek FLECTOR EP Tissugel je určen pro lokální léčbu zánětů šlach, kloubů a svalů, způsobených úrazem, jako je vyvrtnutí kloubů, pohmoždění a natržení svalů a šlach. Dávkování a způsob podání: Pokud lékař nedoporučí jinak, přikládá se náplast Flector EP Tissugel 2krát denně (ráno a večer) na postižené místo. Přípravek nesmí být používán déle než dnů. Po této době se o dalším postupu poraďte s lékařem. Léčbu je možné na doporučení lékaře doplnit celkovým užíváním diklofenaku. Kontraindikace: Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na jeho složky a při nesnášenlivosti kyseliny acetylsalicylové a jiných příbuzných léčiv, tzv. nesteroidních antirevmatik a v těhotenství a v období kojení. Nemocní s průduškovým astmatem nebo kopřivkou, mohou přípravek užívat jen na doporučení lékaře. Rovněž u dětí může být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Náplast se nesmí přikládat na otevřené rány ani na kůži infikovanou nebo změněnou kožní chorobou a nesmí se přikládat na sliznice ani na oči. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Dosud nebyly žádné popsány. Těhotenství a kojení: V prvním a druhém trimestru těhotenství se nedoporučuje používání přípravku. Ve třetím trimestru se přípravek nesmí používat. Nežádoucí účinky: U citlivých pacientů se může v místě aplikace přípravku příležitostně objevit svědění, pálení a zčervenání kůže, výjimečně kožní vyrážka a přecitlivělost na světlo. Při aplikaci náplastí na větší plochy kůže po delší časové období nelze vyloučit systémové nežádoucí účinky. U nemocných přecitlivělých na kyselinu acetylosalicylovou nebo některou jinou složku přípravku se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, např. astma, angioedem a urtikarie. Doba použitelnosti: 2 roky. Zvláštní opatření pro uchovávání: Při obyčejné teplotě, chránit před teplem. Balení: 2, 5 a 10 náplastí (14 x 10 cm) Návod k použití přípravku, zacházení s ním: Po prvním otevření obalu je nutno použít zbývající náplasti do 3 měsíců. Držitel rozhodnutí o registraci: IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Registrační číslo: 29/361/96-C. Datum poslední revize textu: Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis, je volně prodejný a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Název přípravku: FLECTOR EP GEL, Složení: Diclofenacum epolaminum 1,292 g (odpovídá Diclofenacum natricum 1,00 g) ve 100 g gelu, Indikace: Přípravek FLECTOR EP GEL je určen pro lokální léčbu poúrazových stavů pohybového ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach. Je též indikován při lokální léčbě zánětlivých i degenerativních procesů v průběhu revmatických onemocnění, jakož i při léčbě projevů mimokloubního revmatismu (např. v léčbě bolestí v krční a křížobederní oblasti a bolestivosti svalových úponů). Dávkování a způsob podání: Gel se nanáší 3-4krát denně na postižené místo v množství 2-4 g. Při postižení svalů se přípravek vtírá pomocí lehké masáže do postiženého místa. Doba používání by neměla být delší než 14 dní. Kontraindikace: Přípravek nesmí užívat nemocní se známou přecitlivělostí na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovou, jiná nesteroidní antirevmatika nebo na jiné složky přípravku. Přípravek není vhodný pro děti do 15 let. Speciální upozornění: FLECTOR EP gel se nesmí aplikovat na otevřené rány a na sliznice. Pouze ze zvlášť závažných důvodů mohou užívat přípravek nemocní s průduškovým astmatem a kopřivkou, u nichž je zvýšena náchylnost ke vzniku nežádoucích účinků systémového charakteru. Interakce: Dosud nebyly zjištěny. Těhotenství a laktace: Bezpečnost užívání přípravku v těhotenství a během kojení nebyla prokázána. Přípravek FLECTOR EP gel není vhodné aplikovat u žen v období těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky: Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých nemocných se může v místě aplikace přípravku objevit svědění, pálení a zčervenání kůže, výjimečně kožní vyrážka a přecitlivělost na světlo. Při užívání přípravku na větší plochy kůže po delší časové období nelze vyloučit systémové nežádoucí působení, které se může projevit jako astma, angioneurotický edém a urtikaria. Doba použitelnosti: 3 roky, Balení: tuba s 60 nebo 100 g gelu. Skladování: Za obyčejné teploty. Návod k užití: Gel se nanáší na postižené místo a lehkou masáží vtírá do kůže. Držitel rozhodnutí o registraci: IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Registrační číslo: 29/350/96-C. Datum poslední revize textu: Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis, je volně prodejný a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Výhradní zastoupení a distribuce:, spol. s r.o. Senovážné nám. 5, Praha 1 Tel./zázn.: , fax: Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O vhodném použití přípravku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem. Výrobce: IBSA Institut Biochimique SA Lugano, Švýcarsko [ Špatně Traumaplant se hojící rány, sportovní úrazy, namožení svalů a bolesti kloubů Kostivalová mast proti bolesti svalů a kloubů Účinná látka extrakt z kostivalu* tiší bolesti a odstraňuje otoky urychluje hojení ran a hematomů zmírňuje záněty vhodný i na odřeniny nedráždí pokožku Rostlinný léčivý přípravek pro místní aplikaci ] * Hlavními nositeli účinku léčivého přípravku Traumaplant jsou cholin, kyselina rozmarýnová a alantoin, což jsou vesměs látky s antiflogistickým, antiexsudativním a hojivým účinkem na rány. Cholin má významnou úlohu při různých fyziologických procesech a je nejvýznamnější antiexsudativní složkou účinných látek přípravku. Kyselina rozmarýnová má kromě antiexsudativního účinku také výrazné vlastnosti protizánětlivé a inhibuje tvorbu mediátorů zánětu. Alantoin podněcuje proliferaci buněk a podporuje regenerační pochody v poškozené tkáni, je proto nositelem granulačního a epitelizačního účinku. Název přípravku: TRAUMAPLANT, Složení kvalitativní i kvantitativní: 100 g masti obsahuje: Symphyti peregrini herbae succus 10,00 g, Léková forma: mast, Indikace: Pohmožděniny, distorze (při sportovních a jiných poraněních), bolesti kloubů a svalů, špatně se hojící rány. Dávkování a způsob podání: Přípravek je určen k zevnímu použití. Pokud není doporučeno jinak, nanáší se potřebné množství masti několikrát denně na postižené místo. Vhodné je použití formou masťového obvazu. Kontraindikace: ZASTOUPENÍ A DISTRIBUCE V ČR: Pokud se přípravek užívá podle návodu, nevyskytují se žádné kontraindikace. Interakce: Nejsou dosud známy. Těhotenství a kojení: Rizika pro těhotné a kojící ženy nejsou známa. Nežádoucí účinky: Přípravek je kůží velmi dobře snášen. Ve vzácných případech se může objevit erythem em (zarudnutí kůže), zvláště u osob s mimořádně citlivou kůží nebo u osob alergických na některou ze složek přípravku. Tyto kožní příznaky zpravidla rychle vymizejí. Při výskytu specifické alergické reakce je třeba aplikaci přerušit a vyhledat, spol. s r.o. Senovážné nám. 5, Praha 1 tel.: , fax: lékaře. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: při teplotě do 25 C. Balení: mast 50 g, Návod k použití: Přípravek je určen k zevnímu použití. Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se potřebné množství masti jednou nebo několikrát denně na postižené místo. Mast je vhodná i k použití ve formě masťového obvazu. Pokud při poranění nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte v žádném případě déle než 1-2 týdny. Držitel rozhodnutí o registraci: Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, D Mnichov, SRN, Registrační číslo: 94/1003/97-C, Datum revize textu: , výdej přípravku není vázán na lékařský předpis, je volně prodejný a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

16 kalizována hluboko v kyčli, ale někdy vyzařuje ke koleni, do třísla nebo směrem k bederní páteři. Klidové bolesti jsou již příznakem pokročilejší OA. Při vyšetření je možné zjistit postupné omezování hybnosti v kyčli, především vzniklé rotace a abdukce. Krajní polohy jsou také velmi bolestivé. Pacient má také zhoršující se obtíže při některých činnostech, jako je např. oblékání ponožek, vylézání z vany nebo při sezení v dopravních prostředcích. U žen jsou nepříznivě ovlivněny i sexuální funkce. Pacient začíná kulhat a vzdálenost, kterou ujde, se zkracuje na několik stovek metrů. Osteoartróza rukou postihuje především konečné (tzv. distální) klouby (tzv. Heberdenovy uzly) nebo střední řadu kloubů (tzv. proximální Bouchardovy nodosity) nebo kořenový kloub palce ruky. Artróza rukou se velmi často dědí. Projevuje se bolestí těchto malých kloubů, často vzniká na zadní straně kloubů ruky někdy i nebolestivý otok, který později ztuhne v tuhý uzel. Někdy pacienta více než bolest obtěžuje parestézie (mravenčení) či pocit necitlivosti v prstech a obtíže při vykonávání některých prací (např. při šití). V některých případech mají pacienti i krátkou ranní ztuhlost. Postupně dochází ke ztenčení a degeneraci chrupavky, ale změny se projevují na všech kloubních tkáních. Tyto strukturální změny jsou nejlépe patrné na rentgenovém snímku, který také představuje základní diagnostickou metodu pro hodnocení OA. Dodejme už jen, že artrózu lidé často zaměňují s revmatoidní artritidou, což je poměrně zákeřná nemoc postihující každého stého člověka, a to včetně dětí a mladistvých. Rozdíl mezi artrózou a revmatoidní artritidou je však podstatný: zatímco revmatoidní artritida je zánětlivým onemocněním, v případě artróza jde o onemocnění nezánětlivé. INZERCE Jak se osteoartróza léãí? Léčba osteoartrózy by měla být individualizována pro jednotlivé pacienty podle lokalizace OA, bolesti pacienta, přidružených chorob a pohybových nároků pacienta. Léčba by měla být komplexní a sestávat z prostředků nefarmakologických i farmakologických. Mezi nefarmakologické prostředky léčby řadíme také režimová opatření, mezi která zahrnujeme redukci váhy u obézních osob, výběr vhodných pohybových aktivit (např. kolo, rotoped či plavání) a eventuálně nošení podpůrných, asistenčních či protektivních pomůcek. Jde zejména o užívání holí, berlí, korekci nestejně dlouhých končetin či nošení různých ortéz. Při artróze se také užívají prostředky fyzikální léčby a rehabilitace. Z prostředků fyzikální léčby jde o fyzioterapii či balneoterapii. Používají se např. ultrazvuk, pulzní magnetické pole, akupunktura či laser. Definitivně účinné je speciální cvičení k posílení určitých svalových skupin, např. kvadricepsů u gonartrózy, osvědčuje se i cvičení v bazénu. Prostředky farmakoterapie se soustřeďují na potlačení bolesti. V počátečních stadiích se používají analgetika, v pozdějším průběhu nemoci a při přítomnosti zánětu pak tzv. nesteroidní antirevmatika (NSA). Zánět lze účinně potlačit intraartikulárně podávanými kortikosteroidy, efekt opichu však bývá krátkodobý (2 4 týdny). U NSA je však nutno brát na zřetel možné nežádoucí účinky. Tzv. chondroprotektiva působí přímo na buňky chrupavky a zlepšují její metabolizmus. Působí s určitým zpožděním, zato dlouhodobě. Některé z nich jsou vedeny jako léky, jiné jako volně prodejná dietetika. Větší důkazy o účinnosti jsou u registrovaných léků. Pokud selhává tzv. konzervativní léčba, je na místě konzultovat ortopeda a zvážit chirurgický zákrok. Přetrvávající bolest a zhoršení funkce jsou indikací pro nejčastější možný zákrok náhradu kloubu. Výsledky operací jsou velmi dobré, ale někdy je nutné v budoucnu kloub reoperovat. MUDr. Veronika Špinglová 16 Téma ãísla

17 Jak na opakované vaginální mykózy Vaginální mykóza (VM) je velmi frekventovan m onemocnûním. AÏ 75 % Ïen je jím postiïeno minimálnû jednou za Ïivot a nezanedbatelné procento Ïen vaginální mykózou trpí opakovanû. Pfiíãiny onemocnûní Nejãastûj ím vyvolavatelem vaginální mykózy je Candida albicans (85 90 % mykóz). PfiestoÏe je problematice opakovan ch vaginálních mykóz vûnována velká pozornost, pfiíãiny toho, proã Candida albicans u nûkter ch Ïen opakovanû vyvolává symptomatickou vaginální mykózu, zatímco u jin ch Ïen (5 20 %) je zcela bezproblémovou souãástí vaginální flóry, stále nejsou známy. Z ãásti je u recidiv VM moïné vysledovat pfiítomnost nûkterého z rizikov ch faktorû (tûhotenství, diabetes mellitus, léãbu antibiotiky, hormonální substituãní léãbu, ale i stavy hormonálního deficitu po menopauze bez adekvátní substituce, hormonální antikoncepce atd.), jindy se v ak jedná o onemocnûní idiopatické. Studie: enzymoterapie napomáhá léãbû PfiestoÏe v pfiípadû tohoto onemocnûní, a to jak v jeho patogenezi, tak také v pfiípadû jeho léãby zûstává mnoho otázek nezodpovûzen ch, odborná studie, která na na em území v uplynul ch dvou letech probíhala, potvrdila, Ïe v razn pfiínos v léãbû vaginálních mykóz pfiedstavuje enzymoterapie. V rámci projektu, kter byl v âr proveden v prûbûhu let , byl sledován poãet opakovan ch onemocnûní vaginální mykózou. Pacientkám byla v pfiípadû akutního onemocnûní indikována základní antimykotická léãba. K této základní léãbû byl Ïenám na deset t dnû pfiidán léãiv pfiípravek Wobenzym (WE) v dávce 2 x 8 drg. Poãet onemocnûní vaginální mykózou za období dvanácti mûsícû pfied nasazením WE byl porovnáván s poãtem onemocnûní VM za období dvanácti mûsícû po zahájení podávání WE. Statistická anal za mûla deskriptivní charakter. V sedmi ambulantních gynekologick ch centrech bylo sledováno 62 léãen ch pacientek, u kter ch bylo v období posledního roku pfied zahájením léãby Wobenzymem zaznamenáno ãtyfii a více opakování vaginální mykózy. KaÏdé z tûchto onemocnûní bylo provázeno alespoà jedním z následujících symptomû: svûdûní, pálení, v tok, dysurické obtíïe, dyspareunie. PrÛmûrn poãet onemocnûní vaginální mykózou za období dvanácti mûsícû pfied zahájením uïívání WE byl 4,4. Za období dvanácti mûsícû po zahájení podávání WE byl prûmûrn poãet onemocnûní 0,5. Jedná se o statisticky velmi v znamn rozdíl (p < 0,001). PrÛmûrn úbytek opakování vaginálních mykóz u sledovan ch paciebntek byl 88,5 %. U v ech do lo v prûbûhu dvanácti mûsícû po zahájení uïívání Wobenzymu ke zlep ení, 39 pacientek (63 %) bylo zcela bez vaginální mykózy a 17 Ïen (27,4 %) mûlo ve stejném období pouze jednu vaginální mykózu. Pro zásadní roli Wobenzymu svûdãí i to, Ïe lokální i systémová antimykotická terapie se ve v ech sedmi centrech vzájemnû li ila, ale zásadní pokles recidiv byl jednotn. PR INZERCE

18 Hlavní hygienik âeské republiky MUDr. Michael Vít zastává svou funkci od roku Aãkoli se za tu dobu v ãele rezortu zdravotnictví vystfiídalo uï osm ministrû, jeho pozice zûstává neotfiesitelná. HYGIENA je polorepresivní instituce 18 Rozhovor

19 Jaká byla vaše cesta k medicíně? Vyrostl jsem v rodině lékařů, sám jsem asi šestým doktorem v rodině, a protože tu základní orientaci člověk získává právě v tomto prostředí, tak jsem byl k této dráze nasměrován už odmalička. Medicínu jsem však nejprve dělat nechtěl. Zajímala mne ekonomika a zahraniční obchod, ale protože jsem šel studovat v těch složitých sedmdesátých letech, tak si dodnes pamatuji, jak mi otec říkal: Víš, doktorem zůstaneš vždycky, ale ekonomický odborník to má svá rizika, a tak jsem nastoupil na lékařskou fakultu hygienickou. Proč jste si za svůj obor vybral zrovna hygienu? I to má důvod v prostředí, z jakého pocházím. Můj tatínek byl starý pán, ročník 1901, působil jako praktický lékař a za manželku měl židovskou lékařku. V době druhé světové války mu však nacisté manželku i dcery zabili v koncentráku a on, když se pak sám odtud vrátil, tak pod vlivem toho, co zažil, chtěl bojovat s infekčními nemocemi. Po válce dělal nejprve několik let praktického lékaře na Šumavě, až nakonec odešel do hygienické služby. A protože maminka pracovala na krajské hygienické stanici v Českých Budějovicích, tak jsem vlastně prožil dětství mezi krajskou a okresní hygienickou stanicí. Proto jsem měl k hygieně vždycky blízko. Padesátiletý věkový rozdíl mezi otcem a synem asi není jednoduchý Samozřejmě, že to člověka ovlivní. Rozdíl dvou generací je opravdu znatelný. Mně je dnes šestapadesát a vůbec si neumím představit, že bych měl mít pětileté dítě. Ale otec byl pro nás vždy velkou autoritou, a to je myslím pro syna velmi důležité. Co je vůbec náplní práce hlavního hygienika? Hygienik je tu proto, aby ochraňoval zdraví občanů. Má proto za úkol připravit normativy týkající se pracovního prostředí, a to tak, aby v něm lidé neonemocněli. Naše činnost se týká nejrozmanitějších oblastí, od školství, přes boj s infekčními nemocemi až po vypracování scénáře pro případ teroristického útoku. Zabýváme se problematikou hluku, společného stravování, dohlížíme na to, aby nám tu nevznikly nějaké epidemie či otravy. Činnost hygieny je tedy velice rozsáhlá. Jak vypadá činnost hygienika například ve školství? Snažíme se například definovat, čeho by se mělo týkat školní stravování a musím prohlásit, že se můžeme systémem stravování ve školách chlubit, protože se nám daří udržovat relativně vyváženou stravu. Občas narazíme na střety s řediteli škol, kteří se na nás zlobí, že po nich chceme, aby do škol pořídili nový nábytek. Je však přece logické, že desetileté dítě neposadíme na židli pro šestnáctiletého, protože to může vést k vadnému držení těla, a tedy takové děti pak mívají skoliózy. U dětí rovněž sledujeme hračky, dozorujeme předměty denního užívání, jako je nádobí, talířky apod. kvůli přítomnosti škodlivých látek. To je všechno důležitá náplň naší práce. Jak je na tom česká hygiena ve srovnání se zahraničím? Hygiena má dva pilíře: jednak vyvíjíme normotvornou činnost a sledujeme, jak je dodržována, a jednak usilujeme o podporu zdraví; říkáme lidem: Chovejte se tak, abyste neonemocněli. V té dozorové činnosti jsme na evropské špičce, ale pokud jde o tu podporu zdraví, tak zde se máme co učit. Trpíme zde za dědictví minulosti, protože když tehdy nějaká autorita něco zakázala, viděli jsme v tom jinotaj, říkali jsme si, co nám tím asi chtějí říct. Proto my, když se dnes snažíme občana oslovit, mu musíme pracně vysvětlovat, Rozhovor 19

20 proč to či ono po něm chceme. Zde to tedy ještě bude běh na dlouhou trať. Ale máme se také čím chlubit: Česká republika má vynikající systém sledování a hlášení infekčních nemocí, máme excelentní systém základního očkování ten si pochvalovali i kolegové z USA. Je to tím, že hygiena je u nás pojata jako taková polorepresivní instituce, což má někdy své výhody. Co pro českou hygienu znamenal náš vstup do Evropské unie? Díky tomu, že u nás byla hygiena vyspělá, nás vstup do EU ničím nepřekvapil. V některých věcech zde jsou určité rozdíly. Například naše hygienické předpisy byly kdysi velmi podrobné a říkaly podnikatelům, co přesně mají dělat. Podnikatelé tehdy volali po větší volnosti. Evropská unie jim ji skutečně přináší, dává jim jen obecná pravidla, a podnikatelé nám dnes volají a ptají se, jak to mají dělat. Ale v zásadě platí, co jsem už říkal, vstup do EU nás nijak nezaskočil. Pokud jde o podporu zdraví, tak zde se máme co uãit. Trpíme zde za dûdictví minulosti, protoïe kdyï tehdy nûjaká autorita nûco zakázala, vidûli jsme v tom jinotaj, fiíkali jsme si, co nám tím asi chtûjí fiíct. S jakými problémy se dnes hygiena nejvíce potýká? Nemalý problém máme s tím, jak dostat lékaře do hygienické služby, neboť je pro ně málo atraktivní. Na druhé straně naštěstí vznikly sociálně zdravotní fakulty, kde si vychováváme bakaláře v oboru ochrany veřejného zdraví. Někteří mí kolegové to nesou nelibě, že to nejsou lékaři, ale takový je celosvětový trend a mohu říci, že s těmi mladými absolventy jsem maximálně spokojen. Je zde nějaká vážná epidemiologická hrozba? Musím zmínit HIV AIDS. My jsme země, která má velmi nízkou incidenci tohoto onemocnění, umíme ji velmi dobře diagnostikovat i velmi dobře léčit. Vždy jsme měli tak padesát nových případů ročně, ale v posledních dvou letech nám to ročně narůstá o 50 %, což je úplně stejný trend jako v celém vyspělém světě. Do boje s touto nemocí tedy musíme směrovat více preventivních aktivit. Máte čas také na nějakou relaxaci? Máte koníčky? Můj koníček je hygiena. Kdyby nebyl, tak bych to nemohl dělat. Maminka mi vždycky říkala: Dělej třeba 24 hodin denně, a když tě to baví, tak to není stres. A dávám jí za pravdu. Když mám ale čas, tak se snažím sportovat hory, cyklistika, také jsem měl období, kdy jsme chodil hrát squash. Organizmus si to žádá. Jste z lékařského prostředí. Máte v rodině dalšího pokračovatele rodinných tradic? Mám dvě dcery. Jedna studuje stomatologii, druhá se specializuje na výživu člověka, čili v nějakých medicínských šlépějích pokračují. Takže jsem rád. Jiří Prinz 20 Rozhovor

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 1/2014 JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VNÍMEJTE SE JAKO CELEK ROZHOVOR: S HEREČKOU A VÝTVARNICÍ JANOU KRAUSOVOU OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA LÉČÍ

Více

JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ

JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ V lidském těle najdeme 206 kostí a některé jsou v místech, kde se spolu setkávají, důmyslně pospojovány pohyblivými klouby. S jejich občasnou bolestí či únavou se setká

Více

LÉKY A LIDÉ: POZOR NA PADĚLKY LÉČIV

LÉKY A LIDÉ: POZOR NA PADĚLKY LÉČIV 02/2010 magazín o zdraví pro laickou veřejnost Z KLINICKÉ PRAXE LÉKEM V NÁPLASTI PROTI ALZHEIMEROVĚ NEMOCI LÉKY A LIDÉ: POZOR NA PADĚLKY LÉČIV Lékárníci doporučují Z lékárenské praxe: Odhalte včas nádor

Více

Ústa ve zdraví a nemoci. Věkem podmíněná makulární degenerace. Zdraví na ich dûtí

Ústa ve zdraví a nemoci. Věkem podmíněná makulární degenerace. Zdraví na ich dûtí Ústa ve zdraví a nemoci Věkem podmíněná makulární degenerace Zdraví na ich dûtí NOVÉ Nové MoliMed - spolehlivé, prodyšné, diskrétní Vložky při lehkém úniku moči Patřím k ženám, které trpí samovolným únikem

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

NOVÉ. Pro vzorky zdarma a více informací volejte bezplatně 800 100 150

NOVÉ. Pro vzorky zdarma a více informací volejte bezplatně 800 100 150 NOVÉ Nové MoliMed - spolehlivé, prodyšné, diskrétní Vložky při lehkém úniku moči Patřím k ženám, které trpí samovolným únikem moči. Donedávna jsem tento problém řešila jinými pomůckami. Potom mi kamarádka

Více

01/2011. Z klinické praxe: Bolesti pohybového aparátu Štítná žláza umí potrápit

01/2011. Z klinické praxe: Bolesti pohybového aparátu Štítná žláza umí potrápit 01/2011 magazín o zdraví pro laickou veřejnost Z klinické praxe: Bolesti pohybového aparátu Štítná žláza umí potrápit Z lékárenské praxe: Lékárníci doporučují 2010 Úleva při žaludečních potížích Jak vyzrát

Více

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU V âeské republice onemocní rakovinou tlustého stfieva a koneãníku více neï 8 000 osob a 5 000 jich zemfie. BohuÏel toto onemocnûní

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

magazín Bolest Alphega lékárna Zatočme s ní jednou provždy Jarní únava Jak ji můžeme přemoci? Kojení a příkrmy Jak je správně načasovat?

magazín Bolest Alphega lékárna Zatočme s ní jednou provždy Jarní únava Jak ji můžeme přemoci? Kojení a příkrmy Jak je správně načasovat? Alphega lékárna magazín 02 březen - duben 2015 Vaše zdraví je naší prioritou ZDARMA od mého Alphega lékárníka Jarní únava Jak ji můžeme přemoci? Kojení a příkrmy Jak je správně načasovat? Bolest Zatočme

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ TERMÍNY ODPOLEDNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PODZIM 2013: BRNO Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 čtvrtek

Více

Nemocnice přátelsky nakloněná dětem

Nemocnice přátelsky nakloněná dětem Č ÍSLO 10 / PROSINEC 2009 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Na našich pacientech nám záleží Vážení čtenáři, přinášíme vám v tomto čase již 10. číslo tohoto Zpravodaje. I v předvánočním

Více

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU V âeské republice onemocní rakovinou tlustého stfieva a koneãníku více neï 8 000 osob a 5 000 jich zemfie. BohuÏel toto onemocnûní

Více

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO?

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO? ZDARMA uvnitř akční leták MAGAZÍN2/2014 JARNÍ ZELENINA Mrkvovo-sezamový salát Grilovaný losos s chřestem Salát s kuřecím masem a jarní zeleninou CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO PILATES, BOSU A POWER PLATE DETOXikace

Více

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely Číslo 7 8/2015 Neprodejné Vychází v červenci Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty očkování dětí: ano nebo ne? Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková bolest zad: nová civilizační

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Máš problém se zapomínáním své pilulky?

Máš problém se zapomínáním své pilulky? V Ïiva Máš problém se zapomínáním své pilulky? CZ.06 (květen 2006) Editorial Vážení čtenáři, toto číslo dostáváte do rukou v nejteplejších měsících roku. A kdo z nás by neměl léto rád. Teplé počasí a slunečné

Více

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Více

SPORTOVNÍ ÚRAZY, NAMOŽENÍ SVALŮ A BOLESTI KLOUBŮ

SPORTOVNÍ ÚRAZY, NAMOŽENÍ SVALŮ A BOLESTI KLOUBŮ SPORTOVNÍ ÚRAZY, NAMOŽENÍ SVALŮ A BOLESTI KLOUBŮ TAKÉ NA ODŘENINY Kostivalová mast PROTI BOLESTI SVALŮ A KLOUBŮ ÚČINNÁ LÁTKA EXTRAKT Z KOSTIVALU tiší bolesti a odstraňuje otoky zmírňuje záněty vhodný i

Více

Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce. Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C

Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce. Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C 05/2012 MAGAZÍN O ZDRAVÍ PRO LAICKOU VEŘEJNOST Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C Léky a lidé: Bezpečnost léků

Více

50 Kč za recept Jak reagují lékárny na doporučení České lékárnické komory?

50 Kč za recept Jak reagují lékárny na doporučení České lékárnické komory? ODBORNÝ ČASOPIS 9-10/2013 50 Kč za recept Jak reagují lékárny na doporučení České lékárnické komory? Výsledky najdete uvnitř tohoto čísla! Konference POZVÁNKA NA ODBORNÉ KONFERENCE PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY

Více

K rozhodnutí pomáhat musí člověk dospět, Celostní medicína: Vše souvisí se vším! Na skok ve Františkových Lázních. Tajemná ájurvéda: léčí tělo i duši

K rozhodnutí pomáhat musí člověk dospět, Celostní medicína: Vše souvisí se vším! Na skok ve Františkových Lázních. Tajemná ájurvéda: léčí tělo i duši Číslo 9/2015 Neprodejné Vychází v září Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty Celostní medicína: Vše souvisí se vším! Na skok ve Františkových Lázních Tajemná ájurvéda: léčí tělo i duši

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v letním čísle bychom se chtěli věnovat tématům nanejvýš aktuálním.

Více

Sponzorováno edukačním grantem fi rmy Novo Nordisk s. r. o. Novo Nordisk s. r. o., Evropská33c, 160 00, Praha 6, tel.: 233 089 611, fax: 233 089 613

Sponzorováno edukačním grantem fi rmy Novo Nordisk s. r. o. Novo Nordisk s. r. o., Evropská33c, 160 00, Praha 6, tel.: 233 089 611, fax: 233 089 613 Příloha o zdraví a nemoci, prevenci a léčbě, o léčivech a doplňcích stravy... 2008/7 Na stránkách této přílohy, i když v příkladech hovoříme o konkrétních přípravcích, usilujeme o vzdělávání, a to zejména

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

příloha > fit fun zdraví detox plastické operace vitaminy

příloha > fit fun zdraví detox plastické operace vitaminy příloha > fit & fun zdraví detox plastické operace vitaminy editorial > Nároky kladené na člověka jednadvacátého století se zvyšují a s naším obvyklým životním stylem nejdou příliš dohromady. Z různých

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více