BĚLEJŠÍ NEŽ BÍLÉ SNADNÉ DOMÁCÍ BĚLENÍ = YOTUEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BĚLEJŠÍ NEŽ BÍLÉ SNADNÉ DOMÁCÍ BĚLENÍ = YOTUEL"

Transkript

1

2 BĚLEJŠÍ NEŽ BÍLÉ SNADNÉ DOMÁCÍ BĚLENÍ = YOTUEL Yotuel startovací set pro domácí bělení s 10% karbamid peroxidem. Set obsahuje 2x bělicí gel 6 ml, 2x nosič a bělicí pastu Classic (vybělené zuby za 7 dní, nejoblíbenější domácí bělení) ŠETRNÝ BĚLICÍ SYSTÉM S JEDINEČNÝM PATENTOVANÝM SLOŽENÍM. Výrobky obsahují xylitol, fluorid a draslík. Tyto složky remineralizují sklovinu. Yotuel bělicí tyčinka 9 g a tužka se štětečkem 2 g. Šetrně bělí zuby, osvěžuje dech, bohaté na xylitol. Obsahují 10% karbamid peroxid. Ideální pro potřebu akutního dobělení (např. po červeném víně). Yotuel bělicí udržovací zubní pasta Classic a Pharma 50 ml. Zubní pasty bohaté na xylitol a fluoridy, bez detergentů nepěnivé, bělí bez abraziv (mají nejnižší koeficient abraze na trhu), mají neutrální ph. Ideální k boji se zubním kazem. Ve verzi Classic nebo Pharma s vitamínem B5 pro citlivé zuby a na problémy s dásněmi. Yotuel bělicí udržovací ústní voda, 250 ml. Pomáhá bělit zuby a regenerovat dásně. Ústní voda je určena k regeneraci měkkých tkání a skloviny, obsahuje xylitol, fluorid a alantoin, je bez alkoholu. Vhodná pro každodenní použití. Yotuel bělicí dentální žvýkačky Classic a Pharma. S obsahem xylitolu zajišťují svěží dech, vhodné používat po každém jídle. Ve verzi Classic a Pharma s vitamínem B5. V balení po 10 ks, neobsahují cukr. ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ NEBO U OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE V sortimentu naleznete bělící pasty, vody, žvýkačky, sety pro domácí i ordinační bělení. Velmi oblíbené jsou tyčinky a tužky pro krásný úsměv po celý den. JPS, s.r.o., Velichovská 14, Praha 5 tel.: ,

3 Editorial Vážení čtenáři, poslední číslo letošního roku jsme se rozhodli věnovat nemocem pohybového ústrojí. Vedla nás k tomu skutečnost, že těchto onemocnění neustále přibývá, proto se v této souvislosti občas hovoří až o epidemii. Posuďte sami: osteoporózou trpí každá třetí žena starší padesáti let, osteoartrózou dokonce každý druhý člověk v důchodovém věku a s nejrůznějšími podobami bolestí zad se v průběhu života setkal snad každý z nás. Právě tato tři nejrozšířenější onemocnění pohybového aparátu osteoporóza, osteoartróza a bolesti zad proto tvoří náplň hlavního tématu tohoto čísla. Náš časopis však není monotématický, a jeho obsah tedy není zdaleka vyčerpán nemocemi pohybového ústrojí. Je zima a toto roční období je charakteristické zvýšeným výskytem nejrůznějších forem nachlazení. Nemohli jsme proto tuto problematiku pominout a i tentokrát přinášíme čtenáři potřebné informace týkající se těchto onemocnění. Přitom jsme se rozhodli věnovat zvláštní pozornost posilování naší imunity, neboť v tom spočívá hlavní prevence těchto nemocí. Všichni víme, že lepší než řešit následky nemoci je této nemoci pokud možno předejít. Věříme, že vedle témat, o nichž byla právě řeč, nalezne čtenář i v tomto čísle další zajímavé informace týkající se fungování lidského organizmu, které mu pomohou zachovat pevné zdraví i v novém roce. Do toho přeje svým čtenářům vše nejlepší redakce 3

4 Laici, ale nûkdy i lékafii naz vají v echny bolesti pohybového aparátu názvem revma. Revmatologie nicménû rozli uje témûfi sto klinick ch jednotek, které mají rozdílnou 8etipatogenezi, klinick obraz, léãbu i prognózu Základní funkcí imunitního systému je obrana organizmu. Vzhledem k nezdravému Ïivotnímu stylu a naru enému Ïivotnímu prostfiedí se stále zvy uje v skyt získan ch poruch imunity. Cílem refrakãní chirurgie je pomocí chirurgick ch metod zcela odstranit nebo aspoà v raznû sníïit dioptrické vady. 4

5 Obsah Také se vám stává, Ïe jdete pro jednu vûc do stejného pokoje tfiikrát a vïdy, kdyï tam dorazíte, zjistíte, Ïe nevíte, pro co jdete? 8 Bolesti pohybového ústrojí 9 Bolesti zad 12 Osteoporóza 14 Osteoartróza Nepřítel kloubů 18 Hygiena je polorepresivní instituce 21 Péče o dětskou pokožku 22 Posilujme imunitu 24 Obiloviny ve výživě Předcházejme zimním nachlazením 28 Korekce refrakčních vad 31 Duševních onemocnění přibývá 32 Nezapomínejme cvičit paměť 34 Co by měl diabetik vědět 36 Česká špička v infekční péči 38 Jak na močové kameny 40 Bolest 42 Rakovina tlustého střeva a konečníku 54 V Ïiva musí v pfied kolním a kolním vûku pokr vat energetickou potfiebu jedince a jeho rûst. ProtoÏe v ak dítû v tomto vûku jiï roste pomaleji, mûlo by také pfiijímat ménû potravy. 46 Droga je silnější než mateřství 48 Orální zdraví ve stáří 50 Rudbeckie nachová 52 Jak se stravovat v těhotenství 54 Výživa dětí v předškolním a školním věku 56 Kdo jsou návštěvníci českých lázní? 5

6 Foto ãísla

7 ! Zásobme se vitamíny Zima je období, kdy je nutné chránit se před vlivy chladného počasí, jenž může ohrozit naše zdraví. Proto dbejme na dostatek vitamínů, které přispějí k posílení naší imunity.

8 Bolesti pohybového ústrojí Laici, ale někdy i lékaři nazývají všechny bolesti pohybového aparátu názvem revma. Revmatologie nicméně rozlišuje téměř sto klinických jednotek, které mají rozdílnou etipatogenezi, klinický obraz, léčbu i prognózu. Nejzávažnější nemoci jsou tzv. systémová onemocnění pojiva, která vznikají na základě dysregulace imunitního systému a vzniku autoimunity. Těch je naštěstí nejméně (1 %). Naopak nejrozšířenější onemocnění jsou artróza, osteoporóza a bolesti páteře. Co mají tyto nemoci společného? Především je to vysoký výskyt: například osteoartrózou trpí 50 % populace nad 65 let, osteoporózou je ohrožena každá třetí žena, která se dožije padesáti let a nespecifickými bolestmi zad někdy onemocní až 80 % populace. Navíc těchto onemocnění přibývá, proto někdy mluvíme až o epidemii, přičemž hlavními příčinami tohoto stavu je jednak stárnutí populace, dále pak nepříznivé faktory životního stylu. Jako příklad uveďme obezitu a její vztah k osteoartróze váhonosných kloubů. Řada rizikových faktorů těchto onemocnění je však naštěstí ovlivnitelná. Nutná je však aktivní účast pacienta. Důležitá je také ochota pacientů vzdělávat se o své nemoci a především přistoupit na některá doporučení, týkající se životního stylu a začít například aktivně cvičit. Terapie pouze tabletkami (většinou tlumícími bolest) je pro onemocnění typu osteoartróza, osteoporóza či bolesti v zádech absolutně nedostatečná. Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 8 Téma ãísla

9 BOLESTI ZAD Jedním z nejčastějších civilizačních onemocnění, které vede k pracovní neschopnosti, jsou bolesti zad. V populaci dvacetiletých má 50 % jedinců alespoň jednu zkušenost s bolestmi zad. Krátkodobé bolesti zad Nejobvyklejší a nejčastější příčinou akutních (ústup do 2 3 týdnů) bolestí zad je nezdravý životní styl. Většina pacientů uvádí sedavý způsob života, dlouhodobé přetěžování páteře statické i dynamické, (nárazový a náročný víkendový sport). Častým údajem je dlouhodobá denní práce s počítačem (v neadekvátním ergonomickém prostředí) a mnohahodinové řízení auta. Důsledkem výše uvedených aspektů je rozvoj svalové nerovnováhy, nesprávné držení těla, fixace chybných pohybových stereotypů, a tím urychlení rozvoje degenerativních změn páteře. Tyto změny mohou mít paradoxně charakter adaptační. Bolesti, které pociťujeme, mohou mít tedy původ čistě ve zvýšeném svalovém napětí. Bolest je obvykle lokalizována v bederní oblasti, nebývá zde propagace do dolních končetin, v klidu je obvykle bolest minimální. Většinou nezjistíme provokační moment, časté je předchozí prochlazení či statické a dynamické přetížení. Podle intenzity obtíží doporučujeme vyhledat lékaře k zvážení způsobu léčby. Vhodný je individuální přístup: klid, nebo naopak nevynechávat běžné denní aktivity. Suché teplo mívá dobrý efekt, lokální léčba podle stavu. Další postup a případnou rehabilitaci by měl doporučit lékař. Vzhledem k stoupající incidenci těchto obtíží, způsobu života a často omezené fyzické aktivitě u dětí je třeba zdůraznit význam pravidelného pohybu i léčebné tělesné výchovy u zjištěných poruch statiky páteře. Dlouhotrvající bolesti zad Vlastní páteřní sloupec je tvořen kostěnými strukturami (obratle), meziobratlovými ploténkami a je zpevněn vazy a svaly kolem páteře. Uvnitř páteřního kanálu je mícha se svými obaly. Bolesti zad způsobené onemocněními páteřního sloupce lze rozdělit do několika skupin. Bolesti neurologického pûvodu Obecně lze říci, že se jedná o útlak nervových struktur (mícha, nervové kořeny). Nejčastěji je způsoben výhřezem meziobratlové ploténky. Poměrně časté jsou degenerativní změny, které vedou ke zúžení páteřního kanálu a mohou působit na nervové struktury. Další možností, typickou spíše pro vyšší střední věk, je nestabilita obratlů. Obvykle býva- Téma ãísla 9

10 jí bolesti v bederní oblasti, často s vyzařováním do dolních končetin (častěji jen jednostranně), mohou se dostavit pocity zhoršené citlivosti, mravenčení, poruchy hybnosti. Není výjimkou zhoršení bolestí při použití břišního lisu. Pokud jde o takovýto charakter obtíží, je třeba vyhledat lékaře a konzultovat specialistu (neurologa). V případě obtíží s močením pak urgentně. Zánûtlivá (revmatická) kfiíïová bolest Může se vyskytovat u pacientů všech věkových skupin, spíše však postihuje mladší jedince. Mívá plíživý, pozvolný začátek, klidem se zhoršuje a po pocitu ranní ztuhlosti se po rozhýbání dostavuje úleva. Doba trvání ob- kající i bez zjevného vyvolávajícího úrazového mechanizmu (nízkozátěžové fraktury). Osteoporóza může provázet jiná interní onemocnění, může být komplikací při léčbě některými skupinami léků. Nejčastěji postihuje ženy v postklimakterickém období. Bolesti zad mohou být trvalé, omezující v pohybu, bez jasného okamžiku vzniku, nebo může jít o bolest vzniklou náhle i při nepatrné zátěži (např. při vystupování z tramvaje) u disponovaného jedince. Vyšetření a léčba u specialisty jsou nezbytné. Bolesti zad zpûsobené nádory Nádorová onemocnění představují jen nepatrné procento (cca 1 %) příčin bolestí páteře. komplikace nastávají u rizikových skupin či po zákrocích v oblasti páteře. Bolesti zad jsou spojeny se známkami celkové infekce, je zde bolestivost v postižené oblasti, nebývá úlevová poloha, bolest je trvalá. K vyloučení těchto příčin je třeba lékařské vyšetření. Úrazy pátefie Klasickým příkladem jsou situace, kdy je znám mechanizmus úrazu (náraz, pád z výšky, vymrštění z auta při nehodě, pád ze schodů ). Druhou jednotkou jsou situace, kde není jasný údaj o úrazu, ale jde o tzv. nízkozátěžovou frakturu (viz výše). Může se jednat o akutně vzniklé bolesti, může být propagace do dolních končetin, poruchy hybnosti. V tomto případě je nutné okamžité lékařské vyšetření. tíží je delší než tři měsíce. Omezení hybnosti páteře v počátečních fázích onemocnění nemusí být významné, většinou se projevuje a zhoršuje s rozvojem onemocnění. Při podezření na tento typ onemocnění je třeba konzultace revmatologa. Osteoporotické fraktury Osteoporóza je systémové onemocnění kostí, které se projevuje snížením obsahu kostní hmoty a narušením mikroarchitektury kosti. Důsledkem jsou pak časté zlomeniny, v našem případě obratlů, mnohdy vzni- Vzhledem k jejich závažnosti je třeba o této možnosti uvažovat u chronických a intenzivních bolestí páteře. Pokud je v anamnéze nádorové onemocnění, doporučujeme vždy návštěvu lékaře v co nejkratším termínu. Bolesti zad pfii infekãním onemocnûní Při celkovém infekčním onemocnění může dojít k přechodu infekce i na páteř. Postižen zánětem může být obratel, ploténka nebo může být přítomno ohraničené ložisko zánětu (tzv. absces) v páteřním kanále. Tyto Prevence Bolesti v oblasti páteře mohou být relativně banálním a dlouhou léčbu nevyžadujícím onemocněním. Mohou být však také velmi závažným stavem signalizujícím celkové onemocnění či závažné postižení páteře a přilehlé oblasti. Vždy je třeba vzít v úvahu příčiny, které vedly ke vzniku potíží, zda je vyloučen úraz, zda nemůže jít o komplikaci jiného, již léčeného onemocnění. V rámci prevence vzniku bolestí zad je důležitý dostatek pohybu již od dětství vede k vytvoření dostatečného svalového korzetu kolem páteře, fixaci správného držení těla, podpoře tvorby kostní hmoty, k fixaci pohybových stereotypů a snazšímu nácviku nových pohybových aktivit. Velký význam má i správně upravené pracovní místo, kompenzační cvičení při dlouhodobé statické zátěži, zdravá životospráva. Nadváha, kouření, nedostatek tréninku jsou jistě faktory podporující vznik bolestí páteře. MUDr. Martina Votavová, MUDr. Hana Jarošová U člověka se tvarově i počtem liší obratle krční (7), hrudní (12), bederní (5), křížové (5) a kostrční (4 5). Nápadně se liší první (atlas) a druhý (axis) obratel krční. 10 Téma ãísla

11 JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ V lidském těle najdeme 206 kostí a některé jsou v místech, kde se spolu setkávají, důmyslně pospojovány pohyblivými klouby. S jejich občasnou bolestí či únavou se setká snad každý a každý potvrdí, že je to nepříjemné. Jak o svých pocitech hovoří ti, kteří se s bolestmi kloubů a sníženou pohyblivostí potýkají dennodenně, se raději neptejme mají artrózu a určitě jim není co závidět CO JE ARTRÓZA? Artróza je dlouhotrvající, pomalu se vyvíjející degenerativní onemocnění jednoho nebo více kloubů. Může být způsobena přetěžováním kloubů při vrcholovém sportu, nadváze, těžké fyzické práci, ale například i vývojovými vadami, chorobami látkové výměny (např. dna) a také přirozeným stárnutím. S artrózou se však nepotýkají jen lidé ve vyšším věku, ale i poměrně mladí lidé. Onemocnění může přinášet bolesti a značné utrpení, v některých případech však probíhá dlouhou dobu bez obtíží. Vlivem stárnutí, nadměrné zátěže nebo úrazů dochází v těle k poškození chrupavek, které tvoří plochu dotyku mezi kostmi kloubu, a tak zabezpečují jeho pohyblivost a tlumí všechny tlaky a nárazy vznikající při pohybu. Jednou z hlavních složek mezibuněčné hmoty chrupavky je látka zvaná chondroitinsulfát, která dokáže vázat vodu a zabezpečit tak mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při degenerativních změnách dochází ke snížení obsahu této látky v chrupavce a postupně ke zhoršení funkce celého kloubu. Řadou klinických studií je prokázáno, že pokud takovou látku do těla dodáme v dostatečném množství, můžeme procesy, které v chrupavce probíhají, ovlivnit a degenerativní změny výrazně zpomalit. ÚČINNÁ LÉČBA Mezi laiky, kteří se s bolestmi kloubů potýkají, je hodně těch, kteří mají dokonalý přehled o lécích proti bolestem, o tom, co a jak rychle účinkuje a také o široké škále potravinových doplňků a kloubních preparátů. Málokdo však ví, že léky proti bolesti bychom neměli užívat dlouhodobě a že potravinové doplňky jsou určeny pro zdravé jedince k doplnění chybějících minerálů, vitaminů nebo látek, které příznivě ovlivňují jejich zdravotní stav. K artróze a bolestem kloubů bychom však měli přistupovat zodpovědněji a pro léčbu této nemoci užívat skutečně účinné léky. Jen tak můžeme podstatným způsobem ovlivnit průběh nemoci a vrátit člověka do aktivního normálního života. Léčivý přípravek Condrosulf 400 byl poprvé uveden ve Švýcarsku před 25 lety a na českém trhu je lékaři předepisován již deset let. Právě on obsahuje chondroitinsulfát, účinnou látku, která podporuje tvorbu chrupavky a zlepšuje tak její mechanicko-elastické vlastnosti, které vedou ke zmírnění obtíží a zlepšení stavu. Ostatně pacienti sami dali tomuto léku po minimálně 3měsíční terapii 2krát ročně to nejlepší hodnocení - výrazně snižuje bolesti a zlepšuje pohyblivost kloubů! Nověji byl ve vědeckých studiích prokázán i jeho příznivý účinek na zpomalení dalšího zhoršování nemoci. Všechny, kteří Condro- sulf 400 užívají či o něm uvažují, určitě po- těší ještě jedna pozitivní zpráva - přípravek je v lékárnách po celé České republice do- stupný bez lékařského předpisu. Přestože je volně prodejný, nezapomeňte si však peč- livě přečíst příbalovou informaci, obsahuje řadu doplňujících údajů, se kterými byste se měli před zahájením terapie seznámit.

12 Osteoporóza (fiídnutí kostí) vzniká pfii vystupàovaném úbytku kostní hmoty. Jako nemoc lze fiídnutí kostí oznaãit tehdy, kdyï dosáhne takového stupnû, Ïe i pfii nepfiimûfienû malém úrazu hrozí riziko zlomenin. OSTEOPORÓZA Kost je metabolicky velmi aktivní tkání, protože má nejen mechanické funkce a vytváří prostor pro kostní dřeň, ale slouží jako zásobárna, ze které tělo může odebírat pro život nezbytné minerály, zejména vápník. Kost se proto musí pravidelně obnovovat, v dospělosti průměrně každých deset let. Tato obnova předpokládá odstranění poškozeného nebo příliš starého úseku kosti a potom vyplnění vzniklého defektu novou zdravou kostní hmotou. Obnovu kosti zajišťují specializované kostní buňky. Díky takové pravidelné obnově zůstávají kosti nejen tvrdé, ale také dostatečně pružné. Tvar, velikost a kvalita kostí jsou určeny geneticky a stav kostí v dospělosti je z velké části určen také životosprávou v dětství a v dospívání. Během celého života závisí obnova kostí na jejich mechanickém zatěžování (fyzické aktivitě), na výživě (zejména příjmu vápníku a vitamínu D) a na hormonálních faktorech (především na produkci hormonů pohlavních, štítné žlázy a nadledvin). Poškození kteréhokoli z těchto čtyř pilířů zdravé kosti (genetika, výživa, hormony, cvičení) ohrožuje obnovu kostí. Pfiíãiny osteoporózy Úbytek kostní hmoty může mít dvě základní příčiny. Nadměrné odbourávání kosti se ztenčováním a přerušováním kostních trámců je nejčastější příčinou osteoporózy u zhruba třetiny všech žen po přechodu. Typickým důsledkem takových změn kvality kosti jsou zlomeniny předloktí a obratlů. Riziko zlomeniny kyčle je však až do sedmdesáti let věku prakticky nevýznamné. S počtem a závažností prodělaných zlomenin ovšem rychle stoupá riziko nejen dalších zlomenin obratlů, ale také riziko zlomeniny kyčle. Druhou důležitou příčinou osteoporózy je nedostatečná novotvorba kosti. S věkem se kostní trámce postupně ztenčují avkosti se hromadí mikrotrhliny. Kost pak není dostatečně pružná. Obnova kosti je zhoršená také u lidí, kteří užívají glukokortikoidy (např. prednison). Často se však oba fenomény kombinují a kostní trámce se nejen ztenčují, ale také přerušují. Nejčastější příčinou zrychleného úbytku kostí ve stáří a při léčbě prednisonem je nedostatečný příjem vitamínu D a vápníku. Důvodem nedostatečného zásobení těla vápníkem nemusí být jen špatná výživa, ale i špatné vstřebávání vápníku při různých onemocněních střev, jater a slinivky, případně nadměrné vylučování vápníku ledvinami. Mikroskopický snímek zdravé kosti (vlevo) a napadené osteoporózou. Jak se nemoc projevuje? Řídnutí kostí je obvykle bezpříznakové, jindy můžete mít jen necharakteristické bolesti v zádech. Velmi varovnými jsou často bagatelizované, ale velmi bolestivé zlomeniny předloktí nebo obratlů. U žen k nim může dojít už před šedesátým rokem věku. Pokud k takové zlomenině dojde po čtyřicátém roce věku, je vhodné podrobné vyšetření, aby se vyloučilo, že příčinou zlomeniny byla osteoporóza. Nejčastěji se lámou obratle v dolní části hrudní páteře a v horní části bederní páteře. Zlomenina (stlačení) obratle se může projevit náhlou a prudkou bolestí vystřelující do hrudníku, břicha či nohou. Někdy však zlomenina nevyvolá typické příznaky. Proto jen třetina lidí postižených zlomeninou obratle vyhledá po úrazu lékařské ošetření. Zlomeniny obratlů postupně vedou ke zmenšení a nahrbení postavy, k omezení pohyblivosti, k dechové nedostatečnosti a potížím s udržením rovnováhy. Vy etfiení Stupeň úbytku kostní hmoty se vyšetřuje speciálním rentgenovým přístrojem (osteodenzi- 12 Téma ãísla

13 tometrem) a je zcela bezbolestné a bezpečné. Může se tak zjistit i méně pokročilý úbytek kostí (osteopenie), což sice ještě není onemocnění, ale může být signálem vyššího rizika budoucí osteoporózy. V tomto stadiu lze včas předejít vlastnímu onemocnění. Ať už se diagnostikuje osteopenie nebo osteoporóza, je nezbytné zjistit, jak rychle ubývá kostní hmoty a jakou to má příčinu, a zhodnotit riziko zlomenin v příštích deseti letech. K tomu je nutné provést některá doplňující vyšetření (laboratorně vyšetřit krev a moč, ověřit deformity obratlů, případně udělat endokrinologické vyšetření, ověřit vstřebávání vápníku ve střevě a v odůvodněných situacích provést také genetické vyšetření). Teprve pak lze doporučit vhodná opatření proti osteoporóze. Léãba Nejúčinnější léčbou je odstranění příčiny, která osteoporózu vyvolala. Týká se to především léčby základního onemocnění a zajištění vhodné zátěže kostí fyzickou aktivitou, stejně jako obnovení normálního zásobení těla vápníkem a vitamíny, potřebnými pro správnou funkci kosti. Řídnutí kostí lze účinně předcházet vhodným pohybem (rychlá chůze alespoň čtyři hodiny denně), nemá se však nadměrně přetěžovat páteř. Důležitý je také vápník a vitamín D. Pro udržení vyrovnané bilance vápníku je nutné přijmout denně nejméně 1,2 g vápníku. Dobré vstřebání vápníku ze střeva do krve je podmíněno dostatečným zásobením těla vitamínem D. Doporučenou denní dávkou je 800 jednotek vitamínu D. Osteopenie nebo osteoporóza u žen v prvních letech po přechodu a u mužů s prokázaným nedostatkem pohlavního hormonu (pokud není zjištěno jiné závažné onemocnění) je významným důvodem pro zajištění hormonální substituční léčby, ale jen pokud je úbytek kostní hmoty nepřiměřeně zrychlen. Zrychlenému úbytku kostní hmoty, způsobenému nedostatkem vaječníkových hormonů, nelze v prvních 3 5 letech po přechodu zabránit samotným vápníkem, ale pouze přípravky, které tlumí osteoresorpci. Hormonální léčbu zajišťuje gynekolog (případně endokrinolog) pouze pokud je pro pacientku zcela bezpečná a jen na dobu 3 5 let. Léčba se neužívá, pokud je průkazné riziko nádorového onemocnění prsu u žen a prostaty u mužů. Nehormonální léčba, snižující rychlost úbytku kostní hmoty, je dostupná v řadě léčebných možností selektivní modulátory estrogenních receptorů, aminobisfosfonáty, kalcitoniny a sůl stroncia. Volba mezi těmito léky je individuální podle očekávaných přínosů a rizik léčby. Všechny uvedené léky spolehlivě zabraňují dalšímu zhoršování mikroarchitektury kostní hmoty, ale nenavozují vytváření nové kostní hmoty. Riziko zlomenin obratlů klesá při užití všech těchto léků na třetinu až polovinu. Dostupné jsou rovněž léky zvyšující množství kostní hmoty, které během osmnácti měsíců významně zvyšují množství zdravé kostní hmoty, a proto při léčbě velmi významně klesá riziko nových zlomenin. Ve vývoji je řada nových léků, ale nemocní mají vědět, že pokud jim během předchozího života ubylo už 40 % kostní hmoty, je riziko zlomeniny téměř desetkrát zvýšené, a zůstává vysoké, i když berou jakkoli účinný lék. Žádný ze známých léků nepůsobí plnohodnotně bez současně zajištěného dostatečného přívodu vápníku a vitamínu D, a pokud léčené kosti nebudou přiměřeně zatěžovány. I při pravidelném užívání těchto léků je stále nutná opatrnost, aby nedošlo k pádu. Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. INZERCE Téma ãísla 13

14 OSTEOARTRÓZA Nepfiítel kloubû Osteoartróza (OA) nejčastěji postihuje klouby kolenní, kyčelní, drobné klouby rukou, kořenový kloub palce ruky a klouby v páteři zde i meziobratlové ploténky. Vzhledem ke stárnutí populace, přibývání obezity a nevhodného životního stylu OA v ČR dramaticky přibývá. Pfiíãiny vzniku osteoartrózy Obecně řečeno nejsou příčiny osteoartrózy jednoznačně známy. Mohou se zde podílet jak faktory vrozené (genetické), tak faktory zevní. Rizikovým faktorem vzniku OA váhonosných kloubů je obezita, mohou jím být však i některá metabolická a endokrinologická onemocnění. Důležitým mechanickým faktorem, který lokalizuje OA do určitého kloubu, pak může být prodělaný úraz (nejčastěji např. poranění menisků v koleni), vrozený špatný tvar kloubu (např. u subluxace kyčelního kloubu) nebo trvalé přetěžování kloubů v rámci vrcholových sportovních aktivit či přetěžování v práci (nevhodné polohy, těžká břemena). Rentgen rukou postižených osteoartrózou. Jak se artróza projevuje? Artróza může postihovat různé klouby a klinické projevy především souvisejí s její lokalizací. Nejčastější lokalizací OA jsou kolenní klouby (gonartróza). Prvním projevem gonartrózy bývá námahová bolest kolenních kloubů po větší námaze, někdy při určitých činnostech (např. po chůzi po schodech). Později se bolest stává intenzivnější a někdy může být i klidová. Někdy mívá bolest tzv. startovací charakter nejvíce obtížných bývá několik prvních kroků po ránu nebo po delším klidu. Později se omezí i funkce, pacient může i kulhat. Kloub může být i oteklý a bolestivý na tlak. V dalším vývoji mohou vznikat deformity, např. varózní (koleno do O). Funkce se zhoršuje, pacient velmi obtížně chodí, bolesti se stávají intenzivnější a pacient i lékař začíná uvažovat o operaci. Rychlost progrese gonartrózy je však velmi individuální. Další častou lokalizací OA jsou kyčelní klouby (koxartróza). Koxartróza se projevuje bolestí kyčelního kloubu, zpočátku zvláště při chůzi. Bolest bývá lo- 14 Téma ãísla

15 Flector EP Tissugel (Diclofenacum epolaminum) nová aplikační forma balení 2 nebo 5 ks náplast proti bolesti, zánětu a otoku jednoduchá aplikace přímo na postižené místo nepřetržitý a rovnoměrný účinek po dobu 12 hodin maximální urychlení léčby bez zbytečného zatížení trávicího ústrojí Flector EP gel (Diclofenacum epolaminum) Účinné antirevmatikum pro místní použití léčba poúrazových stavů pohybového ústrojí léčba pohmožděných kloubů, svalů a šlach léčba místních zánětlivých i degenerativních procesů léčba revmatických onemocnění a projevů mimokloubního revmatismu Balení 60 g nebo 100 g. Název přípravku: FLECTOR EP Tissugel, Složení: Diclofenacum hydroxyethylpyrrolidinum (epolaminum) 180,00 mg v jedné náplasti, Léková forma: Transdermální náplast, Indikace: Přípravek FLECTOR EP Tissugel je určen pro lokální léčbu zánětů šlach, kloubů a svalů, způsobených úrazem, jako je vyvrtnutí kloubů, pohmoždění a natržení svalů a šlach. Dávkování a způsob podání: Pokud lékař nedoporučí jinak, přikládá se náplast Flector EP Tissugel 2krát denně (ráno a večer) na postižené místo. Přípravek nesmí být používán déle než dnů. Po této době se o dalším postupu poraďte s lékařem. Léčbu je možné na doporučení lékaře doplnit celkovým užíváním diklofenaku. Kontraindikace: Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na jeho složky a při nesnášenlivosti kyseliny acetylsalicylové a jiných příbuzných léčiv, tzv. nesteroidních antirevmatik a v těhotenství a v období kojení. Nemocní s průduškovým astmatem nebo kopřivkou, mohou přípravek užívat jen na doporučení lékaře. Rovněž u dětí může být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Náplast se nesmí přikládat na otevřené rány ani na kůži infikovanou nebo změněnou kožní chorobou a nesmí se přikládat na sliznice ani na oči. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Dosud nebyly žádné popsány. Těhotenství a kojení: V prvním a druhém trimestru těhotenství se nedoporučuje používání přípravku. Ve třetím trimestru se přípravek nesmí používat. Nežádoucí účinky: U citlivých pacientů se může v místě aplikace přípravku příležitostně objevit svědění, pálení a zčervenání kůže, výjimečně kožní vyrážka a přecitlivělost na světlo. Při aplikaci náplastí na větší plochy kůže po delší časové období nelze vyloučit systémové nežádoucí účinky. U nemocných přecitlivělých na kyselinu acetylosalicylovou nebo některou jinou složku přípravku se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, např. astma, angioedem a urtikarie. Doba použitelnosti: 2 roky. Zvláštní opatření pro uchovávání: Při obyčejné teplotě, chránit před teplem. Balení: 2, 5 a 10 náplastí (14 x 10 cm) Návod k použití přípravku, zacházení s ním: Po prvním otevření obalu je nutno použít zbývající náplasti do 3 měsíců. Držitel rozhodnutí o registraci: IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Registrační číslo: 29/361/96-C. Datum poslední revize textu: Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis, je volně prodejný a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Název přípravku: FLECTOR EP GEL, Složení: Diclofenacum epolaminum 1,292 g (odpovídá Diclofenacum natricum 1,00 g) ve 100 g gelu, Indikace: Přípravek FLECTOR EP GEL je určen pro lokální léčbu poúrazových stavů pohybového ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach. Je též indikován při lokální léčbě zánětlivých i degenerativních procesů v průběhu revmatických onemocnění, jakož i při léčbě projevů mimokloubního revmatismu (např. v léčbě bolestí v krční a křížobederní oblasti a bolestivosti svalových úponů). Dávkování a způsob podání: Gel se nanáší 3-4krát denně na postižené místo v množství 2-4 g. Při postižení svalů se přípravek vtírá pomocí lehké masáže do postiženého místa. Doba používání by neměla být delší než 14 dní. Kontraindikace: Přípravek nesmí užívat nemocní se známou přecitlivělostí na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovou, jiná nesteroidní antirevmatika nebo na jiné složky přípravku. Přípravek není vhodný pro děti do 15 let. Speciální upozornění: FLECTOR EP gel se nesmí aplikovat na otevřené rány a na sliznice. Pouze ze zvlášť závažných důvodů mohou užívat přípravek nemocní s průduškovým astmatem a kopřivkou, u nichž je zvýšena náchylnost ke vzniku nežádoucích účinků systémového charakteru. Interakce: Dosud nebyly zjištěny. Těhotenství a laktace: Bezpečnost užívání přípravku v těhotenství a během kojení nebyla prokázána. Přípravek FLECTOR EP gel není vhodné aplikovat u žen v období těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky: Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých nemocných se může v místě aplikace přípravku objevit svědění, pálení a zčervenání kůže, výjimečně kožní vyrážka a přecitlivělost na světlo. Při užívání přípravku na větší plochy kůže po delší časové období nelze vyloučit systémové nežádoucí působení, které se může projevit jako astma, angioneurotický edém a urtikaria. Doba použitelnosti: 3 roky, Balení: tuba s 60 nebo 100 g gelu. Skladování: Za obyčejné teploty. Návod k užití: Gel se nanáší na postižené místo a lehkou masáží vtírá do kůže. Držitel rozhodnutí o registraci: IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Registrační číslo: 29/350/96-C. Datum poslední revize textu: Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis, je volně prodejný a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Výhradní zastoupení a distribuce:, spol. s r.o. Senovážné nám. 5, Praha 1 Tel./zázn.: , fax: Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O vhodném použití přípravku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem. Výrobce: IBSA Institut Biochimique SA Lugano, Švýcarsko [ Špatně Traumaplant se hojící rány, sportovní úrazy, namožení svalů a bolesti kloubů Kostivalová mast proti bolesti svalů a kloubů Účinná látka extrakt z kostivalu* tiší bolesti a odstraňuje otoky urychluje hojení ran a hematomů zmírňuje záněty vhodný i na odřeniny nedráždí pokožku Rostlinný léčivý přípravek pro místní aplikaci ] * Hlavními nositeli účinku léčivého přípravku Traumaplant jsou cholin, kyselina rozmarýnová a alantoin, což jsou vesměs látky s antiflogistickým, antiexsudativním a hojivým účinkem na rány. Cholin má významnou úlohu při různých fyziologických procesech a je nejvýznamnější antiexsudativní složkou účinných látek přípravku. Kyselina rozmarýnová má kromě antiexsudativního účinku také výrazné vlastnosti protizánětlivé a inhibuje tvorbu mediátorů zánětu. Alantoin podněcuje proliferaci buněk a podporuje regenerační pochody v poškozené tkáni, je proto nositelem granulačního a epitelizačního účinku. Název přípravku: TRAUMAPLANT, Složení kvalitativní i kvantitativní: 100 g masti obsahuje: Symphyti peregrini herbae succus 10,00 g, Léková forma: mast, Indikace: Pohmožděniny, distorze (při sportovních a jiných poraněních), bolesti kloubů a svalů, špatně se hojící rány. Dávkování a způsob podání: Přípravek je určen k zevnímu použití. Pokud není doporučeno jinak, nanáší se potřebné množství masti několikrát denně na postižené místo. Vhodné je použití formou masťového obvazu. Kontraindikace: ZASTOUPENÍ A DISTRIBUCE V ČR: Pokud se přípravek užívá podle návodu, nevyskytují se žádné kontraindikace. Interakce: Nejsou dosud známy. Těhotenství a kojení: Rizika pro těhotné a kojící ženy nejsou známa. Nežádoucí účinky: Přípravek je kůží velmi dobře snášen. Ve vzácných případech se může objevit erythem em (zarudnutí kůže), zvláště u osob s mimořádně citlivou kůží nebo u osob alergických na některou ze složek přípravku. Tyto kožní příznaky zpravidla rychle vymizejí. Při výskytu specifické alergické reakce je třeba aplikaci přerušit a vyhledat, spol. s r.o. Senovážné nám. 5, Praha 1 tel.: , fax: lékaře. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: při teplotě do 25 C. Balení: mast 50 g, Návod k použití: Přípravek je určen k zevnímu použití. Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se potřebné množství masti jednou nebo několikrát denně na postižené místo. Mast je vhodná i k použití ve formě masťového obvazu. Pokud při poranění nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte v žádném případě déle než 1-2 týdny. Držitel rozhodnutí o registraci: Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, D Mnichov, SRN, Registrační číslo: 94/1003/97-C, Datum revize textu: , výdej přípravku není vázán na lékařský předpis, je volně prodejný a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

16 kalizována hluboko v kyčli, ale někdy vyzařuje ke koleni, do třísla nebo směrem k bederní páteři. Klidové bolesti jsou již příznakem pokročilejší OA. Při vyšetření je možné zjistit postupné omezování hybnosti v kyčli, především vzniklé rotace a abdukce. Krajní polohy jsou také velmi bolestivé. Pacient má také zhoršující se obtíže při některých činnostech, jako je např. oblékání ponožek, vylézání z vany nebo při sezení v dopravních prostředcích. U žen jsou nepříznivě ovlivněny i sexuální funkce. Pacient začíná kulhat a vzdálenost, kterou ujde, se zkracuje na několik stovek metrů. Osteoartróza rukou postihuje především konečné (tzv. distální) klouby (tzv. Heberdenovy uzly) nebo střední řadu kloubů (tzv. proximální Bouchardovy nodosity) nebo kořenový kloub palce ruky. Artróza rukou se velmi často dědí. Projevuje se bolestí těchto malých kloubů, často vzniká na zadní straně kloubů ruky někdy i nebolestivý otok, který později ztuhne v tuhý uzel. Někdy pacienta více než bolest obtěžuje parestézie (mravenčení) či pocit necitlivosti v prstech a obtíže při vykonávání některých prací (např. při šití). V některých případech mají pacienti i krátkou ranní ztuhlost. Postupně dochází ke ztenčení a degeneraci chrupavky, ale změny se projevují na všech kloubních tkáních. Tyto strukturální změny jsou nejlépe patrné na rentgenovém snímku, který také představuje základní diagnostickou metodu pro hodnocení OA. Dodejme už jen, že artrózu lidé často zaměňují s revmatoidní artritidou, což je poměrně zákeřná nemoc postihující každého stého člověka, a to včetně dětí a mladistvých. Rozdíl mezi artrózou a revmatoidní artritidou je však podstatný: zatímco revmatoidní artritida je zánětlivým onemocněním, v případě artróza jde o onemocnění nezánětlivé. INZERCE Jak se osteoartróza léãí? Léčba osteoartrózy by měla být individualizována pro jednotlivé pacienty podle lokalizace OA, bolesti pacienta, přidružených chorob a pohybových nároků pacienta. Léčba by měla být komplexní a sestávat z prostředků nefarmakologických i farmakologických. Mezi nefarmakologické prostředky léčby řadíme také režimová opatření, mezi která zahrnujeme redukci váhy u obézních osob, výběr vhodných pohybových aktivit (např. kolo, rotoped či plavání) a eventuálně nošení podpůrných, asistenčních či protektivních pomůcek. Jde zejména o užívání holí, berlí, korekci nestejně dlouhých končetin či nošení různých ortéz. Při artróze se také užívají prostředky fyzikální léčby a rehabilitace. Z prostředků fyzikální léčby jde o fyzioterapii či balneoterapii. Používají se např. ultrazvuk, pulzní magnetické pole, akupunktura či laser. Definitivně účinné je speciální cvičení k posílení určitých svalových skupin, např. kvadricepsů u gonartrózy, osvědčuje se i cvičení v bazénu. Prostředky farmakoterapie se soustřeďují na potlačení bolesti. V počátečních stadiích se používají analgetika, v pozdějším průběhu nemoci a při přítomnosti zánětu pak tzv. nesteroidní antirevmatika (NSA). Zánět lze účinně potlačit intraartikulárně podávanými kortikosteroidy, efekt opichu však bývá krátkodobý (2 4 týdny). U NSA je však nutno brát na zřetel možné nežádoucí účinky. Tzv. chondroprotektiva působí přímo na buňky chrupavky a zlepšují její metabolizmus. Působí s určitým zpožděním, zato dlouhodobě. Některé z nich jsou vedeny jako léky, jiné jako volně prodejná dietetika. Větší důkazy o účinnosti jsou u registrovaných léků. Pokud selhává tzv. konzervativní léčba, je na místě konzultovat ortopeda a zvážit chirurgický zákrok. Přetrvávající bolest a zhoršení funkce jsou indikací pro nejčastější možný zákrok náhradu kloubu. Výsledky operací jsou velmi dobré, ale někdy je nutné v budoucnu kloub reoperovat. MUDr. Veronika Špinglová 16 Téma ãísla

17 Jak na opakované vaginální mykózy Vaginální mykóza (VM) je velmi frekventovan m onemocnûním. AÏ 75 % Ïen je jím postiïeno minimálnû jednou za Ïivot a nezanedbatelné procento Ïen vaginální mykózou trpí opakovanû. Pfiíãiny onemocnûní Nejãastûj ím vyvolavatelem vaginální mykózy je Candida albicans (85 90 % mykóz). PfiestoÏe je problematice opakovan ch vaginálních mykóz vûnována velká pozornost, pfiíãiny toho, proã Candida albicans u nûkter ch Ïen opakovanû vyvolává symptomatickou vaginální mykózu, zatímco u jin ch Ïen (5 20 %) je zcela bezproblémovou souãástí vaginální flóry, stále nejsou známy. Z ãásti je u recidiv VM moïné vysledovat pfiítomnost nûkterého z rizikov ch faktorû (tûhotenství, diabetes mellitus, léãbu antibiotiky, hormonální substituãní léãbu, ale i stavy hormonálního deficitu po menopauze bez adekvátní substituce, hormonální antikoncepce atd.), jindy se v ak jedná o onemocnûní idiopatické. Studie: enzymoterapie napomáhá léãbû PfiestoÏe v pfiípadû tohoto onemocnûní, a to jak v jeho patogenezi, tak také v pfiípadû jeho léãby zûstává mnoho otázek nezodpovûzen ch, odborná studie, která na na em území v uplynul ch dvou letech probíhala, potvrdila, Ïe v razn pfiínos v léãbû vaginálních mykóz pfiedstavuje enzymoterapie. V rámci projektu, kter byl v âr proveden v prûbûhu let , byl sledován poãet opakovan ch onemocnûní vaginální mykózou. Pacientkám byla v pfiípadû akutního onemocnûní indikována základní antimykotická léãba. K této základní léãbû byl Ïenám na deset t dnû pfiidán léãiv pfiípravek Wobenzym (WE) v dávce 2 x 8 drg. Poãet onemocnûní vaginální mykózou za období dvanácti mûsícû pfied nasazením WE byl porovnáván s poãtem onemocnûní VM za období dvanácti mûsícû po zahájení podávání WE. Statistická anal za mûla deskriptivní charakter. V sedmi ambulantních gynekologick ch centrech bylo sledováno 62 léãen ch pacientek, u kter ch bylo v období posledního roku pfied zahájením léãby Wobenzymem zaznamenáno ãtyfii a více opakování vaginální mykózy. KaÏdé z tûchto onemocnûní bylo provázeno alespoà jedním z následujících symptomû: svûdûní, pálení, v tok, dysurické obtíïe, dyspareunie. PrÛmûrn poãet onemocnûní vaginální mykózou za období dvanácti mûsícû pfied zahájením uïívání WE byl 4,4. Za období dvanácti mûsícû po zahájení podávání WE byl prûmûrn poãet onemocnûní 0,5. Jedná se o statisticky velmi v znamn rozdíl (p < 0,001). PrÛmûrn úbytek opakování vaginálních mykóz u sledovan ch paciebntek byl 88,5 %. U v ech do lo v prûbûhu dvanácti mûsícû po zahájení uïívání Wobenzymu ke zlep ení, 39 pacientek (63 %) bylo zcela bez vaginální mykózy a 17 Ïen (27,4 %) mûlo ve stejném období pouze jednu vaginální mykózu. Pro zásadní roli Wobenzymu svûdãí i to, Ïe lokální i systémová antimykotická terapie se ve v ech sedmi centrech vzájemnû li ila, ale zásadní pokles recidiv byl jednotn. PR INZERCE

18 Hlavní hygienik âeské republiky MUDr. Michael Vít zastává svou funkci od roku Aãkoli se za tu dobu v ãele rezortu zdravotnictví vystfiídalo uï osm ministrû, jeho pozice zûstává neotfiesitelná. HYGIENA je polorepresivní instituce 18 Rozhovor

19 Jaká byla vaše cesta k medicíně? Vyrostl jsem v rodině lékařů, sám jsem asi šestým doktorem v rodině, a protože tu základní orientaci člověk získává právě v tomto prostředí, tak jsem byl k této dráze nasměrován už odmalička. Medicínu jsem však nejprve dělat nechtěl. Zajímala mne ekonomika a zahraniční obchod, ale protože jsem šel studovat v těch složitých sedmdesátých letech, tak si dodnes pamatuji, jak mi otec říkal: Víš, doktorem zůstaneš vždycky, ale ekonomický odborník to má svá rizika, a tak jsem nastoupil na lékařskou fakultu hygienickou. Proč jste si za svůj obor vybral zrovna hygienu? I to má důvod v prostředí, z jakého pocházím. Můj tatínek byl starý pán, ročník 1901, působil jako praktický lékař a za manželku měl židovskou lékařku. V době druhé světové války mu však nacisté manželku i dcery zabili v koncentráku a on, když se pak sám odtud vrátil, tak pod vlivem toho, co zažil, chtěl bojovat s infekčními nemocemi. Po válce dělal nejprve několik let praktického lékaře na Šumavě, až nakonec odešel do hygienické služby. A protože maminka pracovala na krajské hygienické stanici v Českých Budějovicích, tak jsem vlastně prožil dětství mezi krajskou a okresní hygienickou stanicí. Proto jsem měl k hygieně vždycky blízko. Padesátiletý věkový rozdíl mezi otcem a synem asi není jednoduchý Samozřejmě, že to člověka ovlivní. Rozdíl dvou generací je opravdu znatelný. Mně je dnes šestapadesát a vůbec si neumím představit, že bych měl mít pětileté dítě. Ale otec byl pro nás vždy velkou autoritou, a to je myslím pro syna velmi důležité. Co je vůbec náplní práce hlavního hygienika? Hygienik je tu proto, aby ochraňoval zdraví občanů. Má proto za úkol připravit normativy týkající se pracovního prostředí, a to tak, aby v něm lidé neonemocněli. Naše činnost se týká nejrozmanitějších oblastí, od školství, přes boj s infekčními nemocemi až po vypracování scénáře pro případ teroristického útoku. Zabýváme se problematikou hluku, společného stravování, dohlížíme na to, aby nám tu nevznikly nějaké epidemie či otravy. Činnost hygieny je tedy velice rozsáhlá. Jak vypadá činnost hygienika například ve školství? Snažíme se například definovat, čeho by se mělo týkat školní stravování a musím prohlásit, že se můžeme systémem stravování ve školách chlubit, protože se nám daří udržovat relativně vyváženou stravu. Občas narazíme na střety s řediteli škol, kteří se na nás zlobí, že po nich chceme, aby do škol pořídili nový nábytek. Je však přece logické, že desetileté dítě neposadíme na židli pro šestnáctiletého, protože to může vést k vadnému držení těla, a tedy takové děti pak mívají skoliózy. U dětí rovněž sledujeme hračky, dozorujeme předměty denního užívání, jako je nádobí, talířky apod. kvůli přítomnosti škodlivých látek. To je všechno důležitá náplň naší práce. Jak je na tom česká hygiena ve srovnání se zahraničím? Hygiena má dva pilíře: jednak vyvíjíme normotvornou činnost a sledujeme, jak je dodržována, a jednak usilujeme o podporu zdraví; říkáme lidem: Chovejte se tak, abyste neonemocněli. V té dozorové činnosti jsme na evropské špičce, ale pokud jde o tu podporu zdraví, tak zde se máme co učit. Trpíme zde za dědictví minulosti, protože když tehdy nějaká autorita něco zakázala, viděli jsme v tom jinotaj, říkali jsme si, co nám tím asi chtějí říct. Proto my, když se dnes snažíme občana oslovit, mu musíme pracně vysvětlovat, Rozhovor 19

20 proč to či ono po něm chceme. Zde to tedy ještě bude běh na dlouhou trať. Ale máme se také čím chlubit: Česká republika má vynikající systém sledování a hlášení infekčních nemocí, máme excelentní systém základního očkování ten si pochvalovali i kolegové z USA. Je to tím, že hygiena je u nás pojata jako taková polorepresivní instituce, což má někdy své výhody. Co pro českou hygienu znamenal náš vstup do Evropské unie? Díky tomu, že u nás byla hygiena vyspělá, nás vstup do EU ničím nepřekvapil. V některých věcech zde jsou určité rozdíly. Například naše hygienické předpisy byly kdysi velmi podrobné a říkaly podnikatelům, co přesně mají dělat. Podnikatelé tehdy volali po větší volnosti. Evropská unie jim ji skutečně přináší, dává jim jen obecná pravidla, a podnikatelé nám dnes volají a ptají se, jak to mají dělat. Ale v zásadě platí, co jsem už říkal, vstup do EU nás nijak nezaskočil. Pokud jde o podporu zdraví, tak zde se máme co uãit. Trpíme zde za dûdictví minulosti, protoïe kdyï tehdy nûjaká autorita nûco zakázala, vidûli jsme v tom jinotaj, fiíkali jsme si, co nám tím asi chtûjí fiíct. S jakými problémy se dnes hygiena nejvíce potýká? Nemalý problém máme s tím, jak dostat lékaře do hygienické služby, neboť je pro ně málo atraktivní. Na druhé straně naštěstí vznikly sociálně zdravotní fakulty, kde si vychováváme bakaláře v oboru ochrany veřejného zdraví. Někteří mí kolegové to nesou nelibě, že to nejsou lékaři, ale takový je celosvětový trend a mohu říci, že s těmi mladými absolventy jsem maximálně spokojen. Je zde nějaká vážná epidemiologická hrozba? Musím zmínit HIV AIDS. My jsme země, která má velmi nízkou incidenci tohoto onemocnění, umíme ji velmi dobře diagnostikovat i velmi dobře léčit. Vždy jsme měli tak padesát nových případů ročně, ale v posledních dvou letech nám to ročně narůstá o 50 %, což je úplně stejný trend jako v celém vyspělém světě. Do boje s touto nemocí tedy musíme směrovat více preventivních aktivit. Máte čas také na nějakou relaxaci? Máte koníčky? Můj koníček je hygiena. Kdyby nebyl, tak bych to nemohl dělat. Maminka mi vždycky říkala: Dělej třeba 24 hodin denně, a když tě to baví, tak to není stres. A dávám jí za pravdu. Když mám ale čas, tak se snažím sportovat hory, cyklistika, také jsem měl období, kdy jsme chodil hrát squash. Organizmus si to žádá. Jste z lékařského prostředí. Máte v rodině dalšího pokračovatele rodinných tradic? Mám dvě dcery. Jedna studuje stomatologii, druhá se specializuje na výživu člověka, čili v nějakých medicínských šlépějích pokračují. Takže jsem rád. Jiří Prinz 20 Rozhovor

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP TISSUGEL Transdermální náplast (diclofenacum epolaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP TISSUGEL Transdermální náplast (diclofenacum epolaminum) sp.zn. sukls32586/2011 a sp.zn. sukls32797/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FLECTOR EP TISSUGEL Transdermální náplast (diclofenacum epolaminum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOFENAC GALMED EMULGEL Diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Veral Neo 1% gel1x100g II

Veral Neo 1% gel1x100g II Veral Neo 1% gel1x100g II VERAL NEO 1% GEL 1X100GM II Gel VERAL NEO 1% GEL gel (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum

Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum sp.zn. sukls241489/2011 a sp.zn. sukls53598/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Inflamalgin 10 mg/1 g gel diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg IBALGIN 200 potahované tablety (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Strava a cvičení. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Strava a cvičení. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Strava a cvičení při artróze a osteoporóze PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Artróza 2. Příčiny artrózy 3. Příznaky artrózy 4. Projevy artrózy 5. Projevy obtíží 6. Prevence artrózy 7. Osteoporóza 8.

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIKY 4%, kožní sprej, roztok

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIKY 4%, kožní sprej, roztok Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIKY 4%, kožní sprej, roztok diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Zdravotnické zařízení:, Lomená 574/17, Havířov 3 Ošetřující lékař/dh: Vážení klienti, k otázce techniky bělení zubů jsme pro Vás připravili

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g)

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls242857/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lactulose AL sirup (lactulosum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HEDELIX SIRUP Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém Výrobce: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART Značka: ZOVIRAX Charakteristika: Léčivý přípravek Kód výrobku: 229859 Kód EAN:8590335009103 Kód SUKL:0180938 Farmakoterapeutická

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Ibalgin 200 potahované tablety Ibuprofenum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Ibalgin 200 potahované tablety Ibuprofenum sp.zn. sukls144071/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Ibalgin 200 potahované tablety Ibuprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Co naleznete v této příbalové informaci

Co naleznete v této příbalové informaci sp.zn. sukls245523/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele GSCondro 1500 mg prášek pro perorální roztok glucosamini sulfas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena?

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena? PSORIÁZA Co je psoriáza? Spíše než jako psoriáza je toto onemocnění známé pod svým českým názvem lupénka. Psoriáza postihuje především kůži, avšak zhruba u 10 20 % pacientů se může objevit kromě kožního

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Ibalgin 400 potahované tablety Ibuprofenum

Ibalgin 400 potahované tablety Ibuprofenum sp.zn. sukls144078/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Ibalgin 400 potahované tablety Ibuprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn. sukls161321/2011

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn. sukls161321/2011 Příloha č.1 ke sdělení sp.zn. sukls161321/2011 Příbalová informace informace pro uživatele APO-IBUPROFEN 400 mg potahované tablety (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Informace pro použití. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Informace pro použití. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Informace pro použití Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento zdravotnický prostředek je dostupný bez lékařského předpisu. Pro lepší účinek se řiďte

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum) Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls12372/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls67042/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zynzol 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMOL. Perorální kapky, roztok pro zevní použití

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMOL. Perorální kapky, roztok pro zevní použití sp.zn. sukls75764/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMOL Perorální kapky, roztok pro zevní použití Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solmucol Prášek a rozpouštědlo pro sirup (N-acetylcysteinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solmucol Prášek a rozpouštědlo pro sirup (N-acetylcysteinum) sp.zn. sukls68994/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Solmucol Prášek a rozpouštědlo pro sirup (N-acetylcysteinum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás

Více

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Renol Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Bioinformační přípravek Renol je určený především k regeneraci ledvin, močového

Více

Biorezonanční terapie BICOM

Biorezonanční terapie BICOM Chceme, aby se Vám dařilo dobře! Biorezonanční terapie BICOM celostní přístup a vysoká úspěšnost léčení příčin onemocnění - ne pouze příznaků metoda bez léků a bez vedlejších účinků možnost léčby běžně

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls139104/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více