Svátek seniorů se v Sušici slavil dva dny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svátek seniorů se v Sušici slavil dva dny"

Transkript

1 18/2014 Aktuálně z radnice Rada města Sušice byla na svém jednání 6. října seznámena s peticí Svazu měst a obcí České republiky. Obsahem petice je žádost vládě a Parlamentu České republiky o rychlé a efektivní řešení dlouhodobě neřešených otázek jako např. vymahatelnost práva, drogová problematika, zákon o odpadech (podmínky výkupu kovů), úhrada nákladů na sociální bydlení, rozdělování sociálních dávek, politika zaměstnanosti (znovuzavedení veřejné služby). V rámci zadaného výběrového řízení na zhotovitele akce Domov pro seniory stavební úpravy č. p. 131 (rekonstrukce přízemí a 2. patra bývalého katastrálního úřadu) budou dne 15. října hodnotící komisí otevřeny obálky s nabídkou oslovených firem. Rekonstrukce Havlíčkovy ulice Vzhledem k tomu, že vítězný uchazeč SILNICE NEPOMUK s. r. o. odstoupil těsně před podpisem smlouvy z výběrového řízení, posouvá se zahájení rekonstrukce na začátek listopadu K podpisu smlouvy byl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyzvaný uchazeč, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. Silnice Klatovy a. s. 10. říjen ročník Cena 7,00 Kč Svátek seniorů se v Sušici slavil dva dny V rámci Mezinárodního dne seniorů uspořádaly Sociální služby města Sušice se Sušickým kulturním centrem a Oblastní charitou Sušice dvoudenní oslavy na počest starších a starých lidí. 1. října se odpoledne v Domě s pečovatelskou službou uskutečnila přednáška Mgr. Miroslava Buršíka o historii Sušicka s promítáním dobových fotografií včetně nejnovějšího rozvoje města. Po té vystoupil s harmonikou Jan Vondrášek a v zaplněném sále došlo i na tanec. Druhý den se pak na sušickém náměstí od 9 do 12 hodin odehrával hlavní program a od 17 hodin bylo možné zhlédnout v kině film Babovřesky 2. Stáří přináší různé problémy. Vyspělé státy zajišťují seniorům pomoc a podporu. V Sušici poskytují nepostradatelnou každodenní péči sociální služby města a charita. Oslavy se již osmým rokem snaží seniory potěšit kulturním programem a představit nabídku pomoci, kterou mohou využít. V neposlední řadě se veřejnost může seznámit se záslužnou prací pomáhajících organizací a také s problémy, se kterými se senioři potýkají. Druhé říjnové ráno slunce rozehnalo mlhu, dětský orchestr ze strakonické umělecké školy vystřihl známou melodii a moderátor Karel Sedlecký uvedl v prostoru ohraničeném informačními panely, stánky a kašnou hlavní program. Nejprve promluvil starosta města Petr Mottl. Poděkoval všem, kteří se o seniory starají. Zdůraznil, že si váží životní moudrosti starých lidí, město považuje jejich osudy za důležité a popřál všem hodně zdraví. Dále vystoupila ředitelka Sociálních služeb města Sušice Renata Vácová. Za obětavou práci poděkovala všem svým spolupracovníkům a vyslovila přání, aby se starým lidem dařilo zajišťovat pomoc, i pokud chtějí žít doma. K tomu by také měla přispět připravovaná tísňová linka. Po té se slova ujala ředitelka Oblastní charity Sušice Marie Hrečínová-Prodanová. Připomněla, že pracovníci charity jezdí pomáhat potřebným lidem z celého Sušicka (ORP Sušice) a informovala o akci Sušicí pěšky pro druhé, která představí i nové středisko charity Uvnitř čísla najdete Seznamovací kurzy žáků sušických škol proběhly opět v Mokrosukách str. 2 Siláky, zumbu a sportování nabídla SOŠ a SOU Sušice ve svém areálu str. 2 V nemocnici bylo otevřeno nové zázemí Zdravotnické záchranné služby str. 3 Na vernisáži výstavy Židovské komunity na Sušicku v Podmoklech se probíral i budoucí osud jedinečné tamní synagogy str. 4 v Havlíčkově ulici. Pak se před seniory ukázaly hříbky a muchomůrky červené tedy děti z MŠ Smetanova v kostýmech a předváděly veselé tanečky. Dále vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Sušice Miroslava Šafaříková přítomné vyzvala: Přijďte nám říct, co vám chybí. Sestavujeme nový komunitní plán, do kterého můžeme vaše připomínky zapracovat. Také informovala o možnosti získat Euroklíč (na vybraná soc. zařízení v EU) a připomněla, že ve svůj svátek mohou senioři navštívit sušické muzeum zdarma. Přímo na místě byla možnost zúčastnit se soutěží v kuželkách a kruzích, přidat jízdou na rotopedu společné kilometry a u stánků se seznámit s možnostmi pomoci i přímo s různými pomůckami: Tyfloservis představil nabídku slabozrakým a nevidomým. Firma Anticer zase různé pomůcky pro nedoslýchavé. Bohušovická mlékárna nabízela tekutou výživu pro nemocné a firma DMA různé zdravotnické pomůcky od podavače předmětů až po elektrický vozík. Se svými možnostmi seznamoval úřad práce. V přízemí radnice si zájemci mohli nechat změřit tlak a cukr od studentek klatovské zdravotní školy. Zároveň tam tyto pomůcky a další zdravotnický materiál nabízela firma Zelená hvězda. Fyzioterapeutka Dita Purschová radila ohledně správné rehabilitace. Po vystoupení dětí k přítomným promluvil duchovní místní farnosti P. Václav Hes. Děti a staří lidé k sobě patří, prohlásil a uvedl příklad souznění těchto vzdálených generací. To ostatně potvrdil i potlesk během celého programu následovaly písničky a recitace žáků ZŠ T. G. Masaryka, přičemž žáci ZŠ Lerchova seniorům předali své výrobky jako dárečky. Mc Vítek zase pro oslavence zajistil občerstvení. Dále se slova ujala MUDr. Kateřina Nová, která pravidelně dochází do Domova pro seniory a vyzdvihla přednosti tamní péče. Krásné taneční vystoupení předvedli malí členové Tanečního klubu Fialka a na závěr byly vyhlášeny výsledky soutěží a výherci byli obdarováni. text a foto Eduard Lískovec Možnosti služeb pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SUŠICE nabízejí: Domov pro seniory (nábřeží Jana Seitze 155): Je určen pro seniory, kteří již nejsou schopni žít doma, potřebují nepřetržitou odbornou péči, jakou jim ani osoby blízké nejsou schopny zajistit. O klienty se stará fyzioterapeutka a tým proškolených pracovníků Bazální stimulace. Odlehčovací službu: V Domově pro seniory je zajištěno jedno místo, vyskytne-li se krátkodobý důvod nemoc, dovolená atp. pečující osoby z rodiny. Pečovatelskou službu (Pod Svatoborem 56): Je poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7.00 do 21.30, včetně víkendů a svátků, včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně s jídelnou. Sociální poradnu v Domě s pečovatelskou službou: Pomáhá zdarma v orientaci sociálních dávek, sociálních služeb a zapůjčuje i kompenzační pomůcky postele, chodítka, aj. Sociálně aktivizační služby v Domě s pečovatelskou službou: Rukodělné práce, trénování paměti, výuka na počítači, výuka s mobilním telefonem a dále zpoplatněná Virtuální univerzita třetího věku. Od roku 2015 bude zavedena Tísňová linka, kdy postiženému bude stačit stisknout tlačítko mobilu a pomoc po ověření žádosti okamžitě vyrazí. OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE nabízí: Pečovatelskou službu v domácnosti: Pracovníci nejčastěji pomáhají při zajištění nákupů, osobní hygieny, oblékání, přípravě a podávání jídla, při úklidu, dováží obědy a doprovází např. k lékaři. Odlehčovací službu v dojednaném čase: Zajištění osobních potřeb i chodu domácnosti během nepřítomnosti pečujících osob. Osobní asistenci: Umožňuje osobám se zdravotním postižením žít obvyklým způsobem života ve svém přirozeném prostředí. S pomocí osobního asistenta je možné zvládat běžné denní činnosti, udržovat a rozvíjet sociální kontakty. Odborné sociální poradenství v nové sociální poradně (přestěhované z Letiště do ul Havlíčkova 110): Pro lidi, kteří se vyrovnávají s obtížnými situacemi nepříznivý zdravotní stav, ztráta blízké osoby, živelná událost, vysoká zadluženost, ztráta bydlení či zaměstnání. Též zapůjčujeme kompenzační pomůcky - invalidní vozíky atp. Aktivizační služby pro seniory: Programy podporující aktivní styl života seniorů a Charitní noclehárnu ve Volšovech, která umožňuje osobám bez přístřeší přespání a hygienický servis. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V SUŠICI nabízí: Odborné poradenství pro osoby, které se dostaly do tíživé sociální situace ze zdravotních či ekonomických důvodů, které představuje pomoc s orientací v sociálním dávkovém systému, v nabízených terénních a pobytových sociálních službách (v regionu Sušicka i v celém Plzeňském kraji) a pomoc s vyplněním žádostí. V případě, že si senior netroufá nebo není schopen navázat kontakt či vyjednávat s pracovníky jiné organizace nebo úřadu, sociální pracovník mu může poskytnout asistenci při jednání s danou organizací. K dispozici jsou také katalogy nabízených sociálních služeb. V. K. Tomáško je stále Toulavej bard bez auta str. 4 Divizní fotbalové mužstvo potěšilo domácí fanoušky parádní výhrou str. 8 Jan Vastl pokořil 20 let starý rekord v MTB časovce na Svatobor str. 8 Marie Malá končí svůj seriál dílem Hadí stezkou na Svatobor str. 11 Ivana Šafránková nás seznamuje s vyprávěním svého otce Karla Polaty o přípravě Žichovických půlpánů str. 11 Představujeme města DOUZELAGE 19. je portugalská Sesimbra str. 12 Sušický dětský sbor slavil 45 let trvání pátečním koncertem ve Smetanově sále a sobotním představením v sokolovně str. 12 MOBIL NOVÉ! VOLÁNÍ PRO CELOU RODINU od 1,30 Kč/min. Bezplatná infolinka:

2 strana 2 Kaleidoskop Sušické noviny 18/ října 2014 Sportovní den v SOŠ a SOU Sušice V pátek se ve sportovním areálu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Sušice konal sportovní den. Pozvání přijalo celkem 273 žáků základních škol. Zúčastnili se žáci 8. a 9. tříd ze ZŠ TGM Sušice a žáci 9. tříd ze ZŠ Sušice, Lerchova ulice, ZŠ Kašperské Hory, ZŠ Nalžovské Hory a ZŠ Kolinec. Bohatý program byl zahájen ukázkami extrémních silových disciplín šumavského siláka a zakladatele strongman sportu na Šumavě, Jiřího Vytisky. Děvčata cvičila zumbu a piloxing pod vedením instruktorky Kateřiny Macháčkové a Lenky Blažkové. Motivací k maximálnímu výkonu byla soutěž mezi jednotlivými družstvy. Odměnou za 1. místo byly poukazy do kadeřnictví SOŠ a SOU Sušice a to na komplexní kadeřnické služby. Pro chlapce byla připravena celá řada sportovních disciplin. Jednalo se o penaltové rozstřely, basketbal, silový víceboj, skok daleký z místa a hru ringo. Vítězství v jednotlivých kategoriích bylo oceněno medailemi. Celá akce byla zpestřena ukázkami capoeiry a boxu. V ŠD II. během celého září probíhal indiánský měsíc, kdy jsme četli indiánské pohádky a příběhy, prohlíželi encyklopedie, vyráběli indiánské puzzle, soutěžili jsme v jejich skládání, učili jsme se zpívat a tančit indiánské písně, měli jsme fůru indiánských omalovánek i spojovaček, vymýšleli jsme si jména, dělali jsme zábavné kvízy plnili jsme každý den nějaký indiánský úkol a podle počtu splněných úkolů získaly děti žlutá peříčka na svou vlastnoručně vyrobenou čelenku. V úterý vše vyvrcholilo indiánskou výpravou, které se účastnila i ŠD I. a ŠD III. Po vyučování se všichni oblékli do indiánských oděvů, nasadili čelenky a vypravili se do jídelny, pak jsme se nalíčili, zapěli a zatančili v hale naší modré školy a šlo se za pokladem... Cestu lesem jsme hledali podle fáborků a plnili jsme úkoly Mokrosuky seznamovací kurz Základní školy T. G. Masaryka Ve dnech 8. až 9. září jsme jeli se třídou 6.A do Mokrosuk na seznamovací kurz. Přijeli jsme asi okolo půl jedné a hned jsme šli na oběd. Vařili tam dobře. Po každém jídle byla vždy chvilku pauza v chatkách. Chaty byly velice pěkné, byly po šesti postelích. Odpoledne jsme batikovali trička a potom jsme měli možnost se vykoupat v zahradním bazénu. Večer jsme hráli stopovanou, kdy hol- Věříme, že si mladí sportovci užili den plný zábavy a budeme Indiáni ve školní družině na indiánských zprávách. Nakonec jsme úspěšně našli i poklad, v němž byly indiánské medaile a plno sladkostí... Po návratu k Lerchovce na děti čekali rodiče s dobrotami na ohýnek... Vřelý dík patří šikovným maminkám, jež přinesly i štrůdlíky, muffinky, chlebíčky a jiná pečená kouzla, takže jsme nakonec měli u táboráku i piknik :-) Velké uznání patří také hlavnímu zálesákovi, bez něhož ky připravovaly úkoly a kluci je hledali a plnili. Cestou jsme našli dvě velké bedly. Po večerce jsme šli spát. Druhý den jsme odjížděli se těšit na další sportovní či jiné setkání. -PH-, foto ED by indiánský oheň asi nevzplál. Kdo tam byl, neprohloupil Všichni jsme si pochvalovali, jak nám vše chutná, jaká je skvělá nálada, jak nakonec přece jen vyšlo počasí... atd. a malí indiáni si mezitím opékali a pak běhali, schovávali se a hráli si... než jsme se spokojeně rozešli k domovům... Moc děkuji za hojnou účast a těšíme se s ostatními vychovatelkami na příští setkání Náčelnice Ohnivá orlice hpt zpět do Sušice. Mně se tam moc líbilo. Dal bych 4 hvězdičky z 5, protože to bylo moc krátké. Tomáš Prokop, 6. A Dva skvělé dny v Mokrosukách Vážení čtenáři, určitě jste alespoň jednou v životě zažili seznamovací kurz. A pokud ne, tak se na něj těšte! Třetí týden v září jsme totiž na seznamováku byli my! 6. A a 6.B ze ZŠ Lerchova. V pondělí a v úterý odjela do školy v přírodě v Mokrosukách 6.A s paní učitelkou J. Polákovou, ve středu a ve čtvrtek je následovala 6.B s paní učitelkou A. Zelenkovou. Všechny 4 dny tam pak strávila i školní metodička prevence paní učitelka D. Smolová. A jak jsme se měli? První den jsme se hned po příjezdu vlakem museli ubytovat v chatkách a pak už jsme se jen seznamovali hráli jsme skvělé hry (třeba toaleťák ), byli jsme na pěším výletě v Lešišově, kde jsme hledali (a našli) kešku. Večer jsme pekli buřtíky a pořádně jsme si to užili v chatkách. 6.A dokonce vyráběla vlastní trička, která se jim moc povedla! Druhý den jsme měli ranní rozcvičku a zase jsme si celé dopoledne hráli. A víte, co bylo úplně nejlepší? Jídlo! Vařili nám neskutečně dobře! Kromě řízku jsme měli i třeba lívance! Jen škoda, že to tak rychle uteklo! T. Roučková, 6.A, V. Jůnová 6.A, F. Weiss 6.B Na Sedlečko přijel svatý Václav Velký statek Sedlečko ležící u rybníka při silnici z Nalžovských Hor do Sušice patří k dnes již známému jezdeckému areálu Dvora Krutěnice. Nový majitel zbavil statek nánosu minulého chátrajícího režimu, zrekonstruoval hospodářské i obytné budovy, dominantní sýpku upravil v původním duchu na společenský prostor s občerstvením a při první pouti nechal vysvětit obnovenou kapličku sv. Václava. Letos se zde na svatého Václava v neděli 28. září konala již čtvrtá pouť. A zaplněné prostranství před sýpkou opravdu připomínalo dávnou slávu venkovských poutí (celkový dobový dojem narušovaly jen dlouhé řady aut na krajích silnice). Několik stovek návštěvníků přihlíželo mši, kterou sloužil zbynický farář Jan Wirth, nakupovalo v tradičních řemeslných stáncích, tleskalo vystoupení klatovských mažoretek, stálo frontu na grilované jehněčí zdarma, nebo nechalo povozit své ratolesti na ušlechtilých ořích. Moderátor Jarda Hlaváč pak ohlásil příjezd svatováclavské jízdy. Do areálu důstojně vkráčela královská družina z nedalekého krutěnického dvora. V čele průvodu, jel na bílém koni svatý Seznamovací kurz se konal 9. až 10. září. Školu jsme měli do dvanácti a potom jsme jeli autobusem do Mokrosuk. Po příjezdu jsme šli na oběd, který byl moc dobrý. Po obědě nám byly přiděleny chatky. Poté jsme šli hrát fotbal. Bylo to zábavné, protože jsem poznal nové lidi při hře. Pak jsme batikovali trička, na výběr byly dvě techniky savování a sypaná batika. Po batikování byla možnost se jít vykoupat do bazénu, ale já jsem nešel, šel jsem znovu na fotbal. Když se začalo smrákat, vyrazili jsme na stopovačku. Po návratu jsme zůstali v chatkách, kde Václav s kopím a za ním se před diváky seřadilo všech osm členů jízdy. V tu chvíli návštěvníky přivítala majitelka areálu Libuše Poskočilová a popřála všem dobrou zábavu. Jízda odcválala, ale hřejivé slunce zůstalo k všeobecné spokojenosti až do pozdního odpoledne. text a foto ED byla velká legrace. Ráno po snídani jsme si rozdělili trička a pak jsme jeli zase autobusem do Sušice. Byl to moc hezký seznamovací kurz a chtěl bych tam znovu. Matouš Herman, 6.B

3 Sušické noviny 18/ října 2014 strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 8. září 2014 Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Lesní hospodářské osnovy pro Lesní hospodářský celek Sušice, zařizovací obvod Železná Ruda 2 s platností od do se společností LESPROJEKT Stará Boleslav s. r. o., Šarochova 1328, Stará Boleslav, IČ Rada města pověřila starostu města podpisem Smlouvy o dílo. Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele akce Domov pro seniory stavební úpravy čp. 131 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: Stavební firma RENO CZ, s. r. o., Otavská 1266, Sušice, Sušická stavební s. r. o., Tichá 873, Sušice, Stavební firma AKOSTAV, spol. s r. o., Nádražní 248, Sušice, ALDAST spol. s r. o., Heydukova 152, Strakonice, BIS, a. s., Havířská 1117/5, Plzeň, PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, Miroslav Šperl, Divišov 26, Sušice. Rada města schválila členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku Domov pro seniory stavební úpravy čp. 131, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace, ve složení (v závorce je uveden náhradník): Bc. Petr Mottl (Ing. Věra Marešová), Ing. Kateřina Ronová (Lenka Jandová), Bc. Jarmila Dolejšová (Bc. Jitka Kozlová) Sociální služby města Sušice, Ing. Vladimír Marek (Ing. Josef Čuba), Ing. Zdeněk Zezula (p. Vladislav Moureček) kontrolní výbor. Rada města vzala na vědomí oznámení vybraného uchazeče o veřejnou zakázku Havlíčkova ulice, SO 01 rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů, firmy Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk, o odstoupení ze soutěže. Rada města schválila v rámci veřejné zakázky Havlíčkova ulice, SO 01 rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí s firmou Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190, Klatovy s nabídkovou cenou ,83 Kč bez DPH ( ,11 Kč včetně DPH) a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada města rozhodla o akceptaci cenové nabídky č. NN na dodávku elektrické energie pro rok 2015 od stávajícího dodavatele energie firmy Centropol Energy a. s. Kompletní zápis z jednání rady města najdete na Zasedání zastupitelstva města Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. září 2014 Zastupitelstvo města schválilo revidovanou výchozí kalkulaci a výpočet ceny a pevné složky pro dvousložkovou formu ceny vodného a stočného na rok 2015 společností ČEVAK a. s. České Budějovice podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH): Nemocnice zlepšila záchrance zázemí Ve středu 1. října se v sušické nemocnici uskutečnilo slavnostní otevření provozu nově zrekonstruovaného zázemí zdravotnické záchranné služby v prostorách ubytovny nemocnice. Posádka záchranky musí být neustále připravena do dvou minut vyrazit na pomoc k záchraně lidského života. Záchranáři doposud trávili tyto mnohdy 24 hodinové pohotovostní služby ve stísněných podmínkách staré ubytovací jednotky. Dnes byly slavnostně otevřeny dvě zrekonstruované samostatné dvoupokojové buňky s vlastním sociálním zařízením, jedna pro lékaře a druhá pro střední zdravotnický personál. Město financovalo kompletní výměnu sociálního zařízení, podlahových krytin, obkladů atp. (400 tisíc Kč). Okna byla vyměněna v celém objektu v rámci jiného programu a nemocnice prostory vybavila novým nábytkem a předměty denní potřeby ( Kč). Ředitel nemocnice Vladimír Sloup Na úvod slavnostního otevření promluvil ředitel nemocnice Ing. Vladimír Sloup a zdůraznil důležitost optimálních podmínek pro celý výkon pohotovostní služby. Dále rekonstrukci ocenil starosta města Bc. Petr Mottl a vedoucí lékař zdravotnické záchranné služby v Sušici prim. MUDr. Jiří Choc přítomné seznámil s historií provozu sušické záchranky a poděkoval městu i nemocnici za nové důstojné zázemí. Otevření se také zúčastnila staniční sestra záchranky Bc. Bronislava Naušová, vrchní sestra Dana Kosinová a Gabriela Tomanová ze sekretariátu nemocnice. Zázemí bude využívat 21 záchranářů, z toho osm lékařů. Součástí prostor je i školící místnost, kde každý týden probíhá trénink s moderními pomůckami, které jsou schopny simulovat různé stavy pacientů v ohrožení života. Tyto pomůcky jsou také využívány záchranáři k proškolování hasičů, personálu nemocnice, dětí základních škol a nově také plavčíků sušického bazénu. Výjezdové stanoviště disponuje třemi vozy. V lednu příštího roku bude zprovozněno další stanoviště na Modravě. Pro toto stanoviště bude potřeba přijmout a proškolit dalších deset záchranářů. Při této příležitosti Vladimír Sloup také zmínil přípravu kalendáře o sušické záchrance s názvem Běžný den záchranáře, který nafotil zrakově hendikepovaný fotograf Martin Kramer: Momentálně autor shání prostředky na uhrazení výrobních nákladů, výtěžek z jeho prodeje bude následně darován ve prospěch dětského oddělení naší nemocnice. Pokud by některý z čtenářů, firem, chtěl touto cestou například věnovat finanční prostředky na dobročinné účely, nebo by se třeba ujal vytištění kalendáře, tak se s ním rádi domluvíme, jak to zrealizovat, dodává ředitel Sloup. text a foto Eduard Lískovec Pevná složka stočného z jiných zdrojů: 1,44 Kč/m 3. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29 za účelem provedení opravy školního hřiště Lerchovy školy, kterým se převedou finanční prostředky z organizace 98 konečný zůstatek minulých let do nové organizace 1431 hřiště Lerchova škola v celkové výši 3 mil Kč. Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 ve výši Kč a schválilo MUDr. Jiří Choc seznámil přítomné s historií i s plány sušické záchranky. rozpočtové opatření č. 34, kterým se povýší org. 350, kap. 95 příjmy a zároveň org. 350, kap. 95 výdaje o částku Kč. TJ SUŠICE Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kterým vyhlašuje výběrové řízení na pozici se org. 250 SSMS-příspěvek na provoz- sníží o 3 mil. Kč a org Domov důchodců stavební úpravy 2. část se zvýší o 3 mil. Kč. SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy včet- POŽADAVKY: řidičský průkaz B ně příloh na převzetí 137 nádob pro tříděný sběr papíru, plastu a skla manuální zručnost (vyučení v technickém oboru výhodou) za nabídkovou cenu ,00 Kč a dohody o spolupráci a společném časová flexibilita, samostatné rozhodování, postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě se společností EKO- pracovitost, aktivita, komunikativnost KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a pověřuje starostu PŘIHLÁŠKY: Přihlášky a stručný životopis s dosavadní praxí zasílejte města podpisem kupní smlouvy a dohody. na adresu: TJ SUŠICE, Volšovská 42, Sušice, nebo Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemko- osobně na stadion TJ Sušice p. Staněk vých parcel č. 1340/3, 2316/1, 2319/1 a 2319/3 (ostatní komunikace) TERMÍN: termín pro podání do o celkové výměře 8664 m 2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, z majetku ČR INFORMACE: p. Staněk, tel.: Ministerstva obrany ČR do majetku města Sušice a pověřuje starostu NÁSTUP: předpokládaný nástup města podpisem smlouvy. výbor TJ Sušice Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení nemovitostí stavební parcely č o výměře 1639 m 2, včetně stavby čp. 119, Sušice II (občanské vybavenosti), která je její součástí, a p.p.č. 318/58 o výměře 54 m 2, vše k. ú. Sušice nad Otavou, od TJ Sušice, z. s., IČ: , do majetku města Sušice za kupní cenu tis. Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Žádost o spolupráci rodičů při přípravě Vítání občánků Zastupitelstvo města příslušné podle 6 odst. 5) písm. a) staveb- Z důvodu ukončení aplikace Výdejové změnové seznamy ního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení 55 ve spojení s 54 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 14 a přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s 188 odst. 4 stavebního zákona souhlasilo s vydáním opatření obecné povahy, jehož předmětem je územní plán Sušice podle předloženého návrhu. Ministerstvem vnitra ČR od května 2014, není již možné získat kompletní informace o nově narozených dětech a jejich rodičích s trvalým pobytem v Sušici. Proto tímto žádám, aby se rodiče, kteří chtějí být se svými miminky pozváni na Vítání občánků, přišli domluvit na matriční úřad. Zároveň žádám pozůstalé zemřelých mimo Sušici, pokud chtějí, aby jejich zemřelý příbuzný byl včas uveřejněn v SN, nahlašte toto na matriční úřad. Informace o změnách jsou nyní Kompletní zápis z jednání rady města najdete na importovány se zpožděním. Alice Primasová, matrikářka Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 4+1 Byt č. 9, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. kat.), ul. Villaniho, čp. 713, Sušice. Byt se nachází v šestém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m 2, 1. pokoj 20,18 m 2, 2. pokoj 12,16 m 2, 3. pokoj 12,16 m 2, 4. pokoj 9,21 m 2, předsíň 12,84 m 2, 2 x WC 1,03 m 2, koupelna 2,88 m 2, balkon 4,39 m 2, sklep 2,65 m 2. Celková rozloha bytu 87,83 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.00 do 9.10 hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky: musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům nesmí být dlužníkem města nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m 2 /měsíc) Nabídka musí být podána nejpozději: v zalepené obálce s nápisem neotvírat nabídka na pronájem bytu + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů. Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle Sportovní areál rozšiřuje opět nabídku služeb Přes prázdniny se činnost sportovního areálu orientovala především na bazén. Vystřídalo se v něm téměř 33 tis. návštěvníků. Ačkoliv se se začátkem školního roku snížila průměrná návštěvnost veřejného plavání, daří se postupně otevírat a naplňovat kapacity dalších aktivit, které v rámci Sportovního areálu probíhají, aby se docílilo, co nejefektivnějšího ekonomického využití všech prostor nového objektu. V dopoledních hodinách běží nejen podzimní kurzy baby-plavání, ale především se na postupně rozjíždí plavání škol a školek. V bazénu probíhá pravidelně celkem 19 plaveckých kurzů pro děti a dospěláky. Od tohoto týdne je nově otevřen také kurz plavání pro těhotné, a to každé úterý od hod. pod vedením paní Dagmar Krejčové. V odpoledních hodinách byla posílena především nabídka fitness části areálu. V současné době nabízí areál asi 30 lekcí nejrůznějších druhů skupinových cvičení týdně. Nabídka je opravdu bohatá. Vybrat si může opravdu každý od malých dětí po seniory. Pro děti jsou pravidelně připraveny lekce cvičení pro nejmenší s Ivou (čtvrtek od hod.), pohybové hry s Hankou (pátek od hod.) a cvičení rodičů s dětmi s Hankou (úterý od hod.). Od září byly nově otevřeny hodiny Powerjógy s Lenkou (čtvrtek od hod.), Piloxingu s Katkou (úterý od hod.), Bodystylingu s Katkou (úterý od hod.) a Twerku s Verčou (pátek od hod.). Dále pravidelně běží kondiční a kruhové tréninky, které měly úspěch už v minulé sezoně. Všechna tato cvičení probíhají v Zrcadlovém sále nad bazénem a přihlásit se na ně můžete kdykoliv na nebo přímo na recepci bazénu (tel.: ) Stejně jako před prázdninami se znovu rozjíždějí pravidelné lekce spinningu. Tým instruktorů byl posílen o dva nováčky. V dopoledních hodinách si můžete nově zajezdit s Radůzou a každou středu a neděli od se Zdeňkem (sedminásobný mistr ČR v rychlobruslení a sparingpartner Martiny Sáblíkové). Spinning probíhá v Malém sále nad bazénem. V relaxační části bazénu se od poloviny října rozjíždí speciální saunovací hodiny, které si naši návštěvníci mohli vyzkoušet v rámci večerního plavání na konci prázdnin. Protože se blíží podzimní prázdniny, upravili jsme otevírací dobu v úterý a ve středu Otevřeno bude výjimečně již od hod. Neseďte tedy o prázdninách doma a přijďte se vykoupat. Nedílnou součástí areálu je také zimní stadion, kde v pondělí začíná zimní sezona. Veřejnost může poprvé zkusit led už v úterý od hod. Podrobné rozpisy veřejného bruslení i bruslení s hrazdičkami pro rodiny s dětmi najdete na webu v Sušických novinách a na plakátech. Vstup na zimní stadion je nově před recepcí bazénu. - DJ- VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SUŠICE se uskuteční v pátek 10. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin v určených okrscích a místnostech. (viz. SN č. 17/2014)

4 strana 4 Vojta K. Tomáško je pořád Toulavej V sále sušického kina je dobrá akustika. Pokud tam vystoupí muzikant s mírně nazvučenou španělkou (klasickou kytarou), lze si vychutnat každičký tón. A právě to byl případ pátečního koncertu trampského a folkového písničkáře Vojty Kiďáka Tomáška. V pátek 26. září představil vnímavým posluchačům průřez svojí celoživotní tvorbou. Od písniček inspirovaných prvními láskami přecházel k současnému repertoáru a zahrál i úplné novinky. Na řadu se kromě zajímavého vyprávění dostala i veselá povídka. Obecenstvo nebylo početné, ale množství nahradilo souznění, znalost a zaujetí. Jedinečná atmosféra gradovala ve chvílích, kdy Kiďák zařadil své již dávno zlidovělé skladby (Toulavej, Česačů bavlny bál) a zpěvem se přidala většina posluchačů. Několikrát zněl společný zpěv i při interpretaci novějších písní a v závěru si diváci opakovaným potleskem vyžádali mnohonásobný přídavek. Taková odezva potvrzuje, že i téměř po padesáti letech hraní a skládání má Vojta Tomáško posluchačům stále co říct. A střípky ze své dlouhé muzikantsko-trampské kariéry poodhaluje v krátkém rozhovoru pro Sušické noviny. Vím, že jezdíte rád na Šumavu, přitom pocházíte z Lokte nad Ohří a to je kousek do Krušných hor. Máte jako tramp nějaké srovnání našich pohoří? Mojí velikou láskou jsou Jeseníky. Tam jsem s partou kluků jezdíval čundrovat už od čtrnácti let. Na Šumavu mě to zavedlo daleko později, ale díky přátelům, které mám na Srní, jsem také mohl poznat alespoň některá její krásná místa. Nepřipadá mi ale, že bych mohl naše pohoří srovnávat. Pro mě jsou tam vždy nejpodstatnější lidé: Když mám někde dobré přátele, vracím se rád k nim a získávám tak kladný vztah i k té krajině. Takže díky přátelství se v penzionu u Bendů vždy sešla bezvadná parta muzikantů a dokonce se tam svého času pořádal takový menší, ale o to hezčí folkový festiválek. Kolikrát jsme tam vyhrávali až do rána. Šumava je krásná, i když se třeba zrovna nepovede počasí. Už se těším, až se budu mít možnost opět courat třeba v okolí Starého Srní, nebo se dívat do čisté vody v Křemelné, nebo navštívit Prášilské jezero... Vzpomínáte si ještě, jak jste hrál na Folkovém létě v Sušici? Vždycky to tady bylo pěkné, vzpomínám na dlouhé večery plné zpívání. Scházelo se tu hodně dobrých muzikantů z naší branže, napadá mi třeba Michal Tučný, Vlasta Redl, Nezmaři, Žalman a spousta dalších. Škoda, že to skončilo. Od té doby jsem tu nikdy nehrál, povedlo se to až dnes. Proto se na koncert moc těším a doufám, že to bude vydařený večer a posluchači budou spokojeni. Kulturní aktuality Čím je pan Tomáško, když není Kiďák máte ještě kromě muziky nějakou profesi? Já jsem vystudovaný chemik, ale přímo v tomto odvětví jsem naštěstí nepracoval. Dělal jsem třeba na čerpací stanici užitkové vody pro kombinát Vřesová. Dnes už si užívám důchodu tedy stále hraji a skládám. Když je člověk skromný a nemá přehnané nároky, tak si vystačí i s málem. Na koncerty jezdím zásadně autobusem, nebo vlakem, jelikož auto a ani řidičák nemám. O to jsem svobodnější. Zůstalo vám tedy asi trampské srdce a jak jste přišel ke své přezdívce? To už je hrozně dávno když jsme jako kluci začínali trampovat, tak každý měl nějakou přezdívku. Čára, Prcek, Joe, Jim, no a já si začal říkat Kid. Podle jakési dobrodružné knížky. Časem se z toho stal Kiďák a už mě to tak zůstalo. Žádná sláva, ale co nadělám, že? Vzpomínáte na nějaký obzvláště povedený a výjimečný koncert? Zažil jsem moře nádherných koncertů, ale asi pro každého muzikanta, který tehdy v roce 88 hrál v Plzni na Lochotíně, musela být toto nezapomenutelná a výjimečná událost. Skoro třicet tisíc lidí a všichni poslouchali. Brali si nás do srdcí a my cítili tu nádheru té vzájemné pospolitosti. Já bych ten zážitek nevyměnil za nic na světě. To bylo štěstí mého života, že jsem u toho mohl být. Tehdy se lámal chleba a my jsme alespoň trochu mohli přispět k pádu totality. Ale i dneska jsou koncerty, kde se tou nádherou na chvíli zastaví čas. Tak ať je jich co nejvíc. To přeji posluchačům i muzikantům. Děkuji za rozhovor. text a foto ED Tip na knihu: Karel Klostermann, VZPOMÍNKY NA ŠUMAVU Loni v létě vyšel druhý díl z edice neznámých či nevydávaných prací K. Klostermanna, na němž se edičně podíleli prof. Jaroslava Janáčková, Ondřej Fibich a Petr Šimák. Posledně jmenovaný v předmluvě k této knize napsal: Právě literatura má tu jedinečnou moc donutit nás, abychom se na věci podívali jinak, ukázat nám svět v jeho jiné podobě, než jak ji potkáváme každý den. Nový prostor, který nám otevírá ve chvílích čtení, nás vytrhuje z reality, kterou žijeme, a dává nám prožít něco nového. Tento pocit jsem zažíval při četbě této, svým způsobem výjimečné vzpomínkové knihy, jejíž první díl vyšel již roku V něm jsou zachyceny spisovatelovy vzpomínky na kraj (Písecko, Strakonicko, Sušicko i centrální Šumava), s nímž je spojen celý jeho život. Je třeba připomenout, že tato kniha by asi těžko vznikla, nebýt Klostermannova gymnaziálního kolegy Maxe Regala, který po jeho smrti editorsky uspořádal k vydání Klostermannovu pozůstalost. Sluší se připomenout, že Maxmilián Regal (vlastní jméno) se narodil v roce 1874 v Domažlicích. S vyznamenáním vystudoval zdejší gymnázium a ve studiích pokračoval na univerzitě v Praze v oborech čeština, němčina a francouzština. Po profesorských štacích v Lounech a v Rakovníku zakotvil v Plzni, kde učil až do roku Z jeho prací bych jmenoval alespoň O básnickém díle Svatopluka Čecha nebo Život a dílo Karla Klostermanna. Nová kniha je rozdělena na dvě části. V první z nich, nazvané Rozptýlené paměti, najdeme fragmenty z Klostermannova vlastního životopisu (kupř. o tom, jak se dostal na Šumavu či několik vzpomínek na dětství a mládí). Zaujmou nás přesně vykreslené typy ze šumavského podlesí, stejně jako skutečnost, že první povídka vyšla Klostermannovi až ve dvaačtyřiceti (!) letech a první román ještě o rok později. Druhá část knihy, nazvaná Prázdniny na Šumavě byla celá z němčiny přeložena právě M. Regalem.Ten z prací K. K. přeložil kupříkladu Ze Šumavy a Pošumaví, Z mého revíru, Na horké půdě a také články z Českého deníku nebo Vzletu. Každá z povídek je věnována určitému místu. Tak například Déšť šumavský Klatovům, kde studoval tři roky na gymnáziu, Věneček v Sušici městu na Otavě, Robinsonáda Horažďovicím, Nepřítel vzduchu Štěkni, kde trávil svůj podzim života. Mohl bych samozřejmě pokračovat výčtem dalších zajímavých míst, ale vybral jsem za všechny malou ukázku z povídky Na Javorník. Kdo zná vrchol Javorníka? Zajisté málo lidí, kteří nejsou zblízka. A přece odtud se otvírá nejskvělejší vyhlídka na celé Šumavě. Celé centrální i jižní horstvo leží před námi, hřbet na hřbetu, kupa na kupě, ustrnulé vlny mohutného moře zahalené modrým vzduchem, oblévané modrými parami, koupající se ve svitu slunečním, nádherné a vznešené, že srdce v těle skáče. Pokud se vám Vzpomínky na Šumavu budou líbit, máte možnost zakoupit si letos jejich další pokračování nazvané V hájemství starých časů. Ivan Nikl Tolik hostů, kolik vstoupilo v úterý 23. září do starobylé bývalé židovské synagogy v Podmoklech, budova nepřivítala možná více jak sto let. Tehdy sloužila svému poslání židovské modlitebny téměř už dvě stě let a týden co týden tam docházelo k setkávání židovských obyvatel z přilehlých domů i širšího okolí. Ve dvacátém století společenský život v domě utichal, budova sloužila různým účelům a holocaust učinil za podmokelskou židovskou komunitou definitivní tečku. Synagoga však v téměř nezměněné podobě přetrvala až do současnosti a právě v den vernisáže putovní výstavy Židovské komunity na Sušicku probíhající v kulturním domě naproti, do ní vstoupilo mnoho návštěvníků. Toho odpoledne se na výstavu sjeli významní hosté. Byla přítomna ředitelka Muzea Šumavy v Sušici Mgr. Zdeňka Řezníčková, erudovaný historik PhDr. Jan Lhoták, ředitel Sušického kulturního centra Ing. Karel Sedlecký, ředitelka Synagogy ve Čkyni Jindra Bromová a PhDr. Ing. Václav Chvátal z Muzea Českého lesa v Tachově. Ti všichni přijeli podpořit záchranu této ojedinělé památky západních Čech. Program zahájil starosta obce Petr Pavlíček a o práci prezentované na 25 přehledných panelech promluvil před zaplněným sálem její autor Mgr. Michal Chmelenský, který s významem podmokelské synagogy seznamuje i čtenáře Sušických novin: Podmokelská synagoga, o které existují první zmínky zřejmě již z konce roku 1723, představuje jeden ze základních typů synagog stavěných v prostředí drobnějších židovských komunit českého venkova. Zatímco první patro bylo vždy vyhrazeno liturgii, přízemí sloužilo jako byt kantorů, popř. učitelů a nezřídka kdy byly některé přízemní prostory využívány také k účelům hospodářským. Do prvního patra se s největší pravděpodobností původně vstupovalo z venkovní pavlače, kryté převislou střechou při západní části objektu. Obdobné členění je možné předpokládat rovněž u dnes již zaniklé synagogy v Dlouhé Vsi a shodné rysy nesla také synagoga kolinecká. Podmokelská synagoga je jednou z mála dochovaných ryze venkovských synagog v Pošumaví, která přetrvala až do současnosti v téměř nezměněné podobě z 80. let 19. století. Celkovou hodnotu stavby zvyšuje její začlenění do jed- Ochotníci ze Žihobec uvedou hru Pýcha a předsudek Ve čtvrtek od hodin uvede Žihobecké divadlo J. K. Tyla v budově sušického kina hru anglické autorky Jane Austenové Pýcha a předsudek. Je to román z rodinného života, který s ironickým podtextem líčí prostředí anglického venkova, tamní rodinné vztahy a snahy Sušické noviny 18/ října 2014 Putovní výstava probudila synagogu matek najít pro své dcery vhodné ženichy. Hlavními postavami románu jsou slečna Elizabeth Bennetová (patrně zosobnění autorky) a pan Darcy. Pod vedením režiséra pana Stanislava Šmucra za asistence paní Jany Hájkové se představí Romana Krásná, Luboš Sechter, Jan Fux, Libuše Chalupková, Monika Valentová, Eva Kvapilová, Michaela Valešová, Kateřina Valešová, Alena Klečková, Lenka Tremlová, Jitka Šroubová, Anastázie Panská, Petr Panský, Jan Rejšek, Karel Baumruk, Josef Fiala a Stanislav Šmucr. Srdečně zveme všechny příznivce ochotnického divadla na Pýchu a předsudek ve čtvrtek v hodin do sušického kina. Jana Hájková Výstavu v kulturním domě představil její autor Michal Chmelenský, vedoucí Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni. notného urbanistického celku bývalého židovského sídelního okrsku (tzv. Židoven ), vystavěného nákladem majitele zdejšího statku po roce Díky téměř původní urbanistické kompozici se podmokelský židovský sídelní okrsek spolu se synagogou řadí k unikátním dokladům života židovských obyvatel českého venkova, který nemá v západních Čechách obdobu. V současné době je objekt v soukromém vlastnictví, je ale na prodej. V diskuzi se pak probíraly možnosti odkupu, rekonstrukce a využití budovy. Opravdu pěkným příkladem je nádherně zrekonstruovaná synagoga ve Čkyni, která slouží jako multikulturní stánek. Odbornou garanci nad případnou náplní plánované muzejní / galerijní expozice v objektu přislíbilo zajistit Západočeské muzeum v Plzni, p. o. ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici, p. o. V přípa- dě vhodného projektu by bylo možné získat i dotaci na opravu, ale nejprve je třeba objekt odkoupit. V současné době však obec Podmokly na takovou investici prostředky uvolnit nemůže, a tak se snaží najít partnera k financování případného nákupu objektu. Pokud by měl někdo zájem pomoci se záchranou synagogy, nechť se obrátí na obec Podmokly. Účastníci vernisáže se pak přesunuli před synagogu, kde do rezervoáru vytéká silný pramen. Zde si vyslechli Pověst o podmokelském prameni z brožury Čtení o Podmoklech od Milana Pokorného. Pověst vypráví o příchodu židů do Podmokel. Po té si všichni prohlédli autentické prostory domu setkávání dávno zaniklé židovské komunity a mohli se seznámit se svébytnými prvky architektonického řešení synagogy. text a foto Eduard Lískovec U pramene před synagogou chlapec přečetl pověst o příchodu Židů do Podmokel, která úzce souvisí právě s tímto vodním zdrojem. Říjnové Škrtněte si se nekoná Říjnová talk show Radka Nakládala Škrtněte si, prosím s hostem Zbygniewem Cziedlikem se bohužel neuskuteční ze zdravotních důvodů. Zbygniev ale slíbil, že do Sušice přijede a vše vynahradí. Další pořad se ale připravuje na 11. listopadu v 19 hodin, ve kterém tvůrce slibuje jedinečný jazzový večer s vínem a Ivanem Myslikovianem.

5 Sušické noviny 18/2014 Přehled akcí 10. října 2014 strana 5 Sušice 10. října od 20 hod. kino Sušice 11. října od 14 hod. ostrov Santos 17. října od 17 hod. Husův sál sokolovny Krejčík, švec a Kašpárek loutkové divadlo více na str října od 8 hod. náměstí Svobody Farmářské trhy se Solovačkou - více na str října od hod. KD Sokolovna Byt na inzerát divadlo předplatné skupiny S/1 Komedie o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát a přijít na správnou adresu. Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Martin Zounar, Martin Sobotka a další. 20. října od 18 hod. kino Sušice Kuba cestovatelská přednáška Další cestovatelská přednáška tentokrát o Kubě. Přednáší Martin Urbánek a Jan Rajčok. 21. října od 17 hod. galerie Sirkus Beseda o pěstounské péči Přijďte si poslechnout, co pěstounská péče obnáší. 21. října od hod. kino Sušice KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek, pátek , hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax po: zavřeno, út so: 9 12, , ne: 9 12 hod. do 31. října Zpátky do pohádky Výstava kostýmů a rekvizit z českých pohádek. Městské informační centrum budova radnice tel.: , otevřeno po pá , přestávka Radnice Sušice 6. patro po pá: 9 16 hod. P. Večeřa Chráněná květena Šumavy a Pošumaví Kašperské Hory Městské kulturní a info. středisko po pá 9 12 hod. a hod., tel Muzeum Šumavy galerie úterý sobota 10 12, hod. Výstava Netopýrů Výstava Příroda Šumavy objektivem zoologa kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš Výstava Gotika v jihozápadních Čechách do 31. října Výstavní místnost na radnici Byli jsme a budem... výstava o Rakousko-Uhersku a vzniku České republiky ve fotografiích, modelech, doplněna dobovými předměty do 31. října Žihobce MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA tel po pá: 9 16 hod., so, ne: hod. Prohlídkové okruhy denně Naučná stezka Netopýřím parkem. Fotovýstava hub Václava Burleho Výstava obrazů a kreseb Miloslava Čelakovského 16. října od 18 hod. Muzeum Žihobce Na kole napříč Amerikou Vypráví František Šesták. GALERIE NETOPÝR Výstava Les a jeho fauna a flóra v dílech malířů 19. a 20. století Kulturní centrum Finska STELLA POLARIS Prezentace finské kultury ve fotografiích, předmětech a v akvarelech Pekka Vehviläinena. Od hod. hraje na Santosu SIRKYSKON 11. října od 20 hod. KD Sokolovna Dlouhá Ves 18. října od 18 hod. kino Přijde letos Ježíšek? česká romantická komedie 23. října od hod. kino Sušice Pýcha a předsudek divadlo Žihobce Pýcha a předsudek je nejznámější román anglické spisovatelky Jane Austenové více na str října od 14 hod. KD Sokolovna Posezení s písničkou Karla Polaty více na str října od 21 hod. KD Sokolovna Galerie Branka do 31. října Olga Havlová a výbor dobré vůle výstava fotografií se sociální tematikou PŘIPRAVUJEME: 9. listopadu od 14 hod. KD Sokolovna 4. Sušické setkání harmonikářů Rezervace a předprodej v KD Sokolovna od listopadu od 20 hod. KD Sokolovna Horažďovice 14. října od KD Horažďovice O sexu převážně nevážně Zábavný pořad PŘI SVÍČKÁCH s doktorem Radimem Uzlem. Večerem provází písničkář J. Štross. 18. října od 9 hod. Zámecké nádvoří 13. října od 14 hod. Dům s pečovatelskou službou Jak se bránit nevybraným praktikám prodejců více na str října od 9 hod. kinokavárna Sirkus Šaškoviny aneb malý program pro malé dětičky Tanečky, pohádky, výtvarné dílničky 16. října od hod klášterní kostel sv. Felixe Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: po pá 8 16 hod., so ne hod. ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí neděle hod GALERIE SIRKUS po - pá 8 16 hod., so ne hod října Posel podzimu sochy M. Doubravy Region Hartmanice HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice otevřeno denně mimo pondělí 9 hod. 18 hod. tel.: , do 12. října Výstava Židovské stopy v bavorskočeské příhraniční oblasti DOBRÁ VODA u Hartmanic Muzeum Dr. Šimona Adlera kromě po 9 12 a hod. tel Expozice kultury a tradic židovské menšiny 12. října od hod. kostel sv. Vintíře Patrocinium sv. Vintíře 11. října od 19 hod. slavnostní nešpory 12. října od 11 hod. Česko-německá poutní mše sv. od 15 hod. Mše sv. pěších poutníků ze Sušice Hrádek 25. října od 18 hod zámek Hrádek u Sušice Magda Rezková & Kvartet Jazz bez hranic tradiční koncert v rámci festivalu Jazz bez hranic 20. října v KD Horažďovice Byt na inzerát divadelní představení Hrady RABÍ tel , 11. října od 18 hod. Strašidlo cantervillské divadelní představení KAŠPERK tel VELHARTICE tel října od hod. Zamykání hradu Velhartice XVI. ročník Běhu o hradní klíč

6 strana 6 Vzpomínky Dne 11. října uplyne 28 let od úmrtí pana Václava Prunera pokrývače z Kolince. Vzpomínají manželka, synové a dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Tvé zlaté srdce, tatínku, zůstane navždy s námi, bude nám žehnat na cestu, kterou teď půjdeme sami. Dne 13. října tomu bude 5 let, co nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan Petr Duda ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka Mária, syn Petr a dcery Marika, Zuzana a Gabriela a vnoučata. Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Dne 14. října uplyne 10 let od úmrtí pana Stanislava Vážana. Stále vzpomíná celá jeho rodina. Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 16. října uplyne 35 let od úmrtí paní Anny Čáchové ze Sušice. Stále vzpomínají dcery Anna a Marie s rodinami a ostatní příbuzní. Dne 16. října uplyne sedm let od úmrtí pana Josefa Zahálky ze Sušice. S láskou vzpomíná rodina. Společenská kronika Blahopřání Dne oslaví ZLATOU SVATBU manželé Marie a Ladislav Ptáčkovi Ještě mnoho let prožitých ve zdraví a lásce spolu i s námi přejí děti Martina a Ladislav s rodinami. Blahopřejeme. Poděkování Chtěli bychom poděkovat provozovateli Penzionu Volšovka panu Romanu Koubovi za nadstandardní péči při našem rodinném srazu. Bylo nám u vás dobře na těle i na duši. Rodina Krůsova Chtěla bych tímto poděkovat oddělení následné péče v nemocnici v Sušici, které vede MUDr. Petra Maříková, jakožto i celému týmu zdravotních sestřiček a bratrů a taktéž rehabilitačním sestřičkám Petře Kremlíkové a Bc. Janě Kovařičové za velice profesionální, ale lidský přístup při mé následné lůžkové rehabilitaci po totální endoprotéze kolena. Za milá slova a zlaté ruce ještě jednou VELKÉ DÍKY. Oudesová Br. Vítáme nové občánky Jana Hrachová, Gabriela Veithová, Lukáš Potužník. Pojeďte s námi... Sušické noviny 18/ října na výlet 18. října JEN POČKEJ, ZAJÍCÍ SHOW NA LEDĚ objednané vstupenky si vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna 6. prosince VÁNOČNÍ VÍDEŇ OBSAZENO procházka centrem překrásně vyzdobené rakouské metropole, načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích. REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese: T. G. Masaryka 120, Sušice. Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1. patře. Předprodej: , redakce: Termíny vydání Sušických novin do konce roku 2014 uzávěrka datum vydání č října 24. října č října 7. listopadu č listopadu 21. listopadu č listopadu 5. prosince. č prosince 19. prosince Sušické kulturní centrum nabízí dárkové poukazy Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip kupte jim dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním centrem SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.). Poukaz lze zakoupit v libovolné hodnotě v kanceláři kina, lze z něj jednotlivé akce dle výše vstupného odepisovat a jeho platnost je 6 měsíců. Poukaz je nevratný a neslouží k výměně za hotovost. Dne 18. října by se dožil 100 let pan Karel Dunovský ze Sušice. Stále vzpomínají dcery Věra a Marie, vnoučata a ostatní příbuzní. Opustili nás... Marie Machová r. 1956, František Svoboda r. 1944, Jan Koura r. 1947, Bohumil Mach r. 1923, Jana Kaderová r. 1951, Jaroslav Kalný r Bohoslužby církve bratrské v Sušici: Církev bratrská, Studentská 506, Sušice každou neděli bohoslužba 9 11 hod. každé úterý Biblická hodina hod. každý pátek Dětský klub YMCA Stonožka hod. SVÁTEK SVATÉHO VINTÍŘE NA DOBRÉ VODĚ U HARTMANIC Farnost Dobrá Voda u Hartmanic bude slavit svátek svatého Vintíře. Dobrá Voda je místem, kde světec, poustevník a diplomat sv. Vintíř zemřel v přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Šebíře. Oslava začíná v sobotu v h slavnostními nešporami (večerními chválami) za účasti generálního vikáře Mons. Pintíře. Při nešporách přednese schóla zpěvy Orlanda di Lassa a Lodovica da Viadany. Slavnostní česko-německá mše svatá začíná v neděli v h. Liturgii bude slavit P. Tomas van Zavrel spolu s farářem Klausem Öhrleinem a dalšími kněžími. Poutní den uzavře mše svatá sušických pěších poutníků v h. Po bohoslužbách se nabízí možnost společného posezení v Domě sv. Vintíře. -GI- Úřad práce, kontaktní pracoviště v Sušici oznamuje, že dne v době od do hodin, se v rámci služeb EURES, bude konat v budově úřadu práce v Nádražní ulici konzultační a poradenský den, za přítomnosti pracovníka úřadu práce v Deggendorfu a bude možné /v německém jazyce/ získat informace o situaci na trhu práce a možnosti uplatnění v sousedním Bavorsku. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sušice oznamuje MOŠTOVÁNÍ OVOCE v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 do hodin Moštovat se bude každou sobotu do 25. října 2014 (tedy 11., 18. a ) Informace: výtěžnost moštu je 60 70% z množství ovoce. Cena za moštování: 5 Kč za 1 kg ovoce. Každý si vylisovaný mošt dává do vlastních nádob. Loutkové divadlo v Sušici PODZIM října Krejčík, švec a Kašpárek 24. října Kašpárek nocuje u Ježibaby 31. října Potopený zvon 7. listopadu Zakletý princ 14. listopadu Jak švec čerta ošidil 21. listopadu Strašidlo s kozou 28. listopadu Princezna Rozmařila 5. prosince Honza-kovář a čert 12. prosince Krakonošova nadílka 19. prosince Betlémská hvězda - premiéra Pátek v 17 hodin Sokolovna Sušice Jednotné vstupné 10 Kč Středisko volného času při ZŠ Lerchova, Sušice pořádá Výlet na krokodýlí farmu Dne od 8.00 hod. do hod. Co nás čeká: návštěva u krokodýlů, prohlídka města Protivína Cena: 300 Kč (vstupné + doprava) Závazné přihlášky k vyzvednutí v SVČ do

7 Sušické noviny 18/ října 2014 Kultura strana 7 Nové KINO slouží už dva roky Během posledního zářijového víkendu oslavilo kino Sušice své druhé narozeniny a to je vhodný čas na krátké zhodnocení. Především se zvedl zájem o kino a o prostory, které nabízí. Díky své akustice a příjemnému prostředí, včetně hlediště, ze kterého má divák možnost nerušeného výhledu na pódium, se neustále zvyšuje zájem aktérů zde vystupovat. A to ať se jedná o divadla, dětské sbory či spolky, hudební nebo i taneční vystoupení. Celkem se v kině za tento rok uskutečnilo téměř 60 takových akcí a navštívilo je více než diváků. Filmy promítané od do navštívilo diváků. To je přibližně o diváků více, než předchozí rok. Průměr na jedno představení narostl z 28 na 32 diváků. To nás jako kino řadí na 99. místo z téměř dvou set digitálních kin v ČR, včetně multiplexů. Držíme však jedno prvenství a to je návštěvnost na projektu Filmový klub. Ze všech zúčastněných kin jsme vzhledem k velikosti města na prvním místě. Z výsledků jasně vyplývá, že rekonstruované kino dobře slouží veřejnosti a podstatnou měrou přispívá do pestré kulturní mozaiky města. -PV- Knihovna LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2. ÚKOL Ahoj děti, jak se vám líbí nářečí? Věděly jste co znamená slovo drkačka? Sledoval jsem, jak zkoušíte napsat věty ve spisovné češtině a někteří to zvládli přímo bravurně. Naši předkové byli velmi šikovní, stejně jako vy. Druhý úkol pro vás jistě bude hračka. Mladší věková kategorie (6 10 let) Stejně jako v prvním kole na vás čeká záhadná řeč v nářečí. Jak ji vyluštit, to už víte. Slovo, které používali naši předkové, najdete v knize Děti z Bullerbynu. Nápovědou pro zjištění slova vám mohou být obrázky, které najdete ve žlutých regálcích. Pozorně hledejte, jsou dobře schované. Starší věková kategorie (11 let) Záhadná řeč není pro vás novinkou. Až ji vyluštíte, vydejte se po stopách modrých vod. Kdesi v hlubinách krásné modré barvy ukrývá se v listech slovo napsané jen pro vás. V knize Modré jezero je dnes zelené od Jutty Treiberové naleznete slovo našich předků + text. Rovněž můžete hledat v knize Přísloví napoví od Františka Ladislava Čelakovského nebo v Tajné knize Šerosvitu. Text si pozorně přečtěte a zkuste uhodnout, vypátrat co asi naši předkové mohli nosit. OKÉNKO POMOCI pátek 10 sobota 11 pondělí 13 VYHODNOCENÍ LETNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE Letní fotografická soutěž pořádaná Městskou knihovnou dospěla 19. září 2014 do svého závěru. Mezi nejzdařilejší byly vybrány fotografie od těchto autorů: Hany Sallerové, Hany Habartové, Kateřiny Forejtové, Michaely Sallerové, Sylvy Horové, Petra Čejky, Lenky Divišové, Heleny Šperlové, Sebastiana Hory, Petra Punčocháře, Terezy Jínové, Gabriely Dudové, Františka Pšeida. Všem oceněným srdečně gratulujeme. Výherci si mohou ceny vyzvednout osobně v Městské knihovně v Sušici. Děkujeme sponzorům, kteří se rozhodli naši soutěž podpořit. Věcné dary věnovali: LIC technika s. r. o. Klatovy a Zahradnictví Přemysl Písař (pobočka Sušice). -mkúterý 14 středa 15 čtvrtek 16 pátek 17 sobota 18 neděle 19 pondělí 20 úterý 21 středa 22 čtvrtek 23 pátek Dřív, než půjdu spát USA/GBR/FRA/SWE, 92 min., 110 Kč, titulky neděle Dům Kouzel (3D) BLG, 85 min., 130 Kč, dab Dům Kouzel BLG, 85 min., 100 Kč, dab Pásmo krátkých pohádek Za kamarády z TV VII. ČR, 50 min. 40 Kč Andělé všedního dne ČR, 97 min., 120 Kč Cyklus cestovatelských přednášek Kuba 90 min., 50 Kč OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Škrtněte si, prosím 120 min., 100 Kč Equalizer USA, 132 min., 120 Kč, titulky Manon Královský balet v Londýně, přímý přenos, 155 min., 250 Kč Equalizer USA, 132 min., 120 Kč, titulky Annabelle USA, 95 min., 100 Kč, titulky trpaslíků (3D) SRN, 88 min., 140 Kč, dab. Místa ČR, 108 min., 110 Kč Intimity ČR, 104 min., 110 Kč Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Koruna Himaláje Radek Jaroš (Přednáška + promítání) 100 min., 150 Kč předprodej/200 Kč na místě Equalizer USA, 132 min., 120 Kč, titulky trpaslíků SRN, 88 min., 110 Kč, dab. Andělé všedního dne ČR, 97 min., 120 Kč Annabelle USA, 95 min., 100 Kč, titulky V oku tornáda USA, 90 min., 80 Kč, titulky Pagannini muzikál ČR, 120 min., 190 Kč předprodej/220 Kč na místě Dřív, než půjdu spát USA/GBR/FRA/SWE, 92 min., 100 Kč, titulky Pýcha a předsudek ochotnické divadlo J. K. Tyla Žihobce 120 min., 80 Kč předprodej/100 Kč na místě Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Seniorská projekce Do 12 let nevhodné Cestovatelské přednášky Divadelní a umělecká představení Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Koruna Himaláje Radek Jaroš Velmi zajímavá beseda s naším předním horolezcem, kterému se letos jako jedinému Čechovi podařilo zdolat všechny osmitisícovky. Přijďte se podívat, kam až jdou posunout hranice lidských možností. Dřív, než půjdu spát Vzpomínky: právě ty definují, kým jsme. Bez paměti člověk přestává existovat. A právě takto žije Christine (Nicole Kidman), která po autonehodě ztrácí paměť pokaždé, když večer usne. Každý nový den je tak pro ni první a zároveň poslední. Její manžel Ben (Colin Firth) jí každé ráno trpělivě vypráví její vlastní život a obětavě se o ni stará. Stejně tak psychiatr doktor Nash s jehož asistencí si Christine natáčí videodeník a snaží se vzpomenout na události, které předcházely jejímu zranění. Tyto záznamy však Christine jednoho dne prozradí: Nikomu nevěř! Ale lze se však vůbec dopátrat pravdy o minulosti, když jediné, co znáte, je dnešek? Equalizer Ve snímku The Equalizer představuje Denzel Washington bývalého člena elitní tajné vojenské jednotky McCalla, který předstíral svou smrt, aby mohl začít žít poklidný život v Bostonu. Když kvůli záchraně života mladé dívky Teri (Chloe Grace Moretz) musí svůj dobrovolný odpočinek ukončit, ocitá se tváří v tvář extrémně násilným ruským gangsterům. Během tohoto zúčtování se v McCallovi znovu probudí touha po konání spravedlnosti. Pokud se tedy ocitnete v nesnázích s mizivou šancí na záchranu, a nemáte se na koho obrátit, McCall vám pomůže. Je tím jediným, kdo dokáže vaše problémy vyřešit jednou provždy. Je to Equalizer. Dům Kouzel Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myškou Maggie udělají všechno pro to, aby kocourka vyhnali. Situace se ještě zhorší, když kouzelník skončí v nemocnici a jeho chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocourek se nevzdává a rozhodne se spolu s novými kamarády společný kouzelný dům zachránit. Annabelle John Form našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek krásnou starou klasikou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého trvání. Jedné hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně napadnou mladý pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to jediné, co za sebou nechávají. Vyznavači Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z toho, co udělali, nelze ani zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle. Pásmo krátkých pohádek Za kamarády z TV VII. Další příhody Maxipsa Fíka, Rumcajse i Rákosníčka. I tentokrát je pro děti připravený zábavný program se šaškem, a to od 9:00 hod. Baletní sezóna (přímé přenosy) Manon Přímý přenos z Královského baletu v Londýně. Manon Lescaut je krásná mladá žena, která se stane obětí morálně zkorumpované Paříže 18. století. Prostřednictvím baletu oživuje Kenneth MacMillan Manonin příběh, brutalitu a úpadek, jak jsou vylíčeny v proslulé novele Abbé Prévosta, Manonin charakter, potácející se mezi láskou k básníku Des Grieuxovi a touhou po penězích a obdivu. V obsazení najdeme složité charaktery včetně bezcitného monsieura GM, nadutého Jailera, Manonina rozpustilého bratra Lescauta a jeho koketní milenky, avšak v centru baletu stojí v MacMillanově choreografii scény Manon a Des Grieuxe, vyjadřující silnou emocionální intenzitu a erotičnost. Místa Příběh o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi (Vladimír Polívka) a Markovi (Jan Cina) je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního prominenta Anna (Johana Matoušková) a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu. Cyklus cestovatelských přednášek Kuba Nefalšovaná atmosféra, doutníky, rum, neobyčejně přátelští lidé, bílé pláže, neskutečná krajina, to je Kuba. A Vy tam s námi můžete zajet a přesvědčit se o tom. P. S.: sraz v v kině. V oku tornáda Přírodu nelze podmanit. Jen ji lépe poznat. A pokud poznáváte dynamiku vzniku tornád, tak musíte počítat s tím, že se jednou nestačíte včas schovat. Pagannini muzikál Muzikál vykresluje životní příběh Nicola Paganiniho, největšího italského virtuosa, ve kterém hlavní roli hraje milovaná víla Claire, boj se svými špatnými stránkami a hlavně jeho genialita, která se pro něj stala osudným. Jedná se o první hraný muzikál v sušickém kině. Pýcha a předsudek Divadelní zpracování klasického příběhu Jane Austenové o složitosti lásky, zkostnatělosti britské morálky vyšších společenských vrstev v Anglii na přelomu 18. a 19. století, v podání ochotnického divadla J. K. Tyla ze Žihobec. Intimity Romantický film vyprávějící sedm příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. V každém příběhu začínáme sledovat dvojici ve chvíli, kdy řeší určitý citový milostný problém úměrný jejich věku romantická láska teenagerů, mladí umělci čelí úspěchu a slávě, jež zasáhla do jejich soukromí, sebedestruktivní bohém se setkává s čistou a věřící bytostí, nevěrný manžel se musí osudově rozhodnout, lenivý cynikk se nečekaně zamiluje, sebestřední senioři s neúspěšnou minulostí se pokusí o lepší budoucnost a láska nevynechá ani svět placené privátní prostituce... 7 trpaslíků 7 trpaslíků, 18. narozeniny, 2 draci, polibek nebo 100 let spánku... a pohádka může začít... Princezna Rose je na oslavě svých 18. narozenin zakleta zlou čarodějnicí Dellamortou do ledového spánku. A s ní i celý zámek. Jen trpaslíci vědí jak ji probudit... přeci polibkem z pravé lásky. Andělé všedního dne Podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé všedního dne natočila režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Tihle čtyři se snaží provést své lidské svěřence jejich nejtěžším dnem. Učitel autoškoly Karel (Bolek Polívka) se souží v citově prázdném manželství s Marií (Zuzana Bydžovská), které si kompenzuje sny o své studentce Ester (Klára Melíšková). Ta však právě pohřbila manžela a zatím není připravená na nové vztahové dobrodružství. Zdeněk (Václav Neužil) se chce dneska večer zabít, protože mu jeho kamarád Filip (Ondřej Sokol) přebral ženu.

8 strana 8 Na Svatoboru padl letitý rekord Ski Club Sušice uspořádal v sobotu 27. září již 24. ročník závodu na horu Svatobor. Tato sportovní akce byla zároveň 5. ročníkem memoriálu Josefa Křivance, dlouholetého předsedy klubu a spoluzakladatele závodu. Závod přišlo podpořit i počasí ranní nízkou oblačnost vystřídal slunečný teplý den a všem zúčastněným zpříjemnil odpolední pobyt na vrcholu hory. Svatobor Tour je nejstarším MTB závodem v regionu a má za sebou bohatou historii: Ze skromných začátků na počátku devadesátých let se na přelomu století stala prestižní akce s více než stovkou účastníků. V dalších letech závodníků ubývalo, ale letošní Svatobor Tour, která je zároveň 13. ročníkem běhu do vrchu a 3. ročníkem štafetového závodu pro rodiny s dětmi, přilákala opět velké množství cyklistů a běžců, přitom drtivá většina byla ze Sušice. Startovní pole čítající 95 závodníků ozdobil svojí účastí reprezentant ČR (aktuálně 4. muž v kategorii do 23 let na mistrovství světa v crosscountry) a domácí jezdec Jan Vastl, který na vlhké a kluzké trati (délka 5,1 km, převýšení 380 m) dosáhl Emil Kintzl Lukáš Pomezný ze sportovního klubu Atletika Písek zvítězil v hlavním závodě na 10 km s časem rovných 38:00. V druhém ročníku běžeckého trailu K10 vyrazilo na trať celkem sedm desítek běžců ve všech kategoriích. Lukáš Pomezný doběhl s předstihem 3 minut před druhým mužem Davidem Špindlerem z AK Mariánské Lázně. Nejrychlejší žena na 10 km byla Petra Wienerová s časem 54:18. Vyhrála suverénním způsobem s náskokem bezmála pěti minut na druhou ženu Andreu Výbornou. Součástí druhého ročníku byl také dětský závod, který se běžel ve dvou kategoriích dětí od 5 do 8 let (250m trať) a od 8 do 12 let (500m trať). nejlepšího času všech dob 17 min. 26 sec. a překonal tak téměř o minutu dvacet let starý rekord Karla Camrdy. V dalších cyklistických kategoriích zvítězili Jitka Freundová. mezi ženami, Petr Soukup do 50 let, Josef Pajer do 60 let a Josef Hanzík nad 60 let. Ve společné kategorii mládeže do patnácti let kraloval Miroslav Štádler. S velkým potěšením jsme přivítali letos již osmdesátiletého Emila Kintzla, který se startovním číslem 1 závod (podle jeho slov) naposledy absolvoval jako závodník a rozloučil se s početným publikem pro něho typickým způsobem upravenou písní Lásko, mě ubývá sil. Z běžců byl nejrychlejší Daniel Šmídl z kategorie do 50 let, Martin Kopačka vyhrál kategorii do 40 let a Rudolf Dolejš ovládl kategorii do 60 let. Odpoledne i podvečer byly ve znamení dobrého jídla a pití o které se postaral Svatobor team v čele s Tomášem Hánou, hudba a ozvučení byly v režii našeho klubu. Chtěli bychom poděkovat za podporu, kterou našemu závodu již léta poskytuje město Sušice a firmám, Kovaltos s. r. o., Koramex a. s. Sušická stavební, Luboš Rada servis kotlů, Otherm CB s. r. o., Pekařství Rendl a Sules. Celá akce by neproběhla bez pomoci městské policie, materiálové a dopravní pomoci firmy Provos a počítačového zázemí, které tradičně zajišťují manželé Švelchovi. Pro letošní ročník jsme se snažili přinést závodníkům lepší zázemí pro větší pohodlí, uvádí ředitel závodu Jakub Frenzl. K dispozici byla pro tento rok navíc převlékárna a hudební doprovod celé akce. Ve druhém ročníku se nám vrátilo mnoho závodníků z loňského roku, věřím tedy, že je pro ně závod zajímavým zpestřením sportovního dění v západních Čechách, doplňuje Frenzl. Závod Kašperská 10 byl v letošním roce čtvrtým a posledním závodem sportovní ligy ŠUMAVA GO Tour. ŠUMAVA GO Tour zažila svůj druhý ročník a jenom pro připomenutí, její součástí jsou závody: Kašperská 30 (v současnosti třetí závod série SKI TOUR, největší seriál v běžeckém lyžování), AUTHOR Král Šumavy (jeden z největších českých MTB maratonů), Kašperská 66 (závod v silniční cyklistice) a Kašperská 10. V tomto roce prošlo závody ŠU- MAVA GO Tour na závodníků. Očekávali jsme pro tento rok více účastníků, uvádí Adam Hejtmánek za organizátora ligy, společnost GO Česká republika s. r. o. S ohledem na špatnou zimu a zrušení závodu Kašperská 30 jsme ale už v průběhu roku věděli, že naše očekávání nebudou naplněna. Nic- Zleva: Jiří Martinec (Bike Racing), - 2. místo (19:30), vítěz Jan Vastl (17:26), Michal Janeček (JIKO Čácha) - 3. místo (19:32) Velký dík patří především Sušičanům, kteří přišli a tento závod absolvovali a cestovním kancelářím Tempo Tours Sušice a Praha. Věříme, že se za rok tj. v sobotu 26. září 2015 ještě ve větším počtu při jubilejním 25. ročníku na vrcholu Svatého boru opět sejdeme. SKI Club, foto: Michal Fišer 2. ročník Kašperské 10 patřil Lukáši Pomeznému méně, s ohledem na fakt, že liga vstoupila teprve do svého druhého roku fungování, je pro nás výsledek více než uspokojivý. Závodníci začínají navštěvovat více závodů série a doufám, že naše snaha o kvalitní zázemí a poskytnutí maximálního sportovního zážitku bude přivádět do budoucna více sportovců, dodává Hejtmánek. -tz- Sport Sušické noviny 18/ října 2014 Fotbalisté slaví první výhru! Tři body proti Chebu trefil Linhart V sobotu 20. září 2014 pokračovala dlouhodobá volejbalová liga Sušická volejbalová soutěž druhým kolem. Do tohoto kola se přihlásili nově pouze Trilobiti Sušice, takže se soutěže zúčastnilo celkem 10 družstev. Bylo pěkné volejbalové počasí a nic nebránilo tomu, aby mohlo být zahájeno volejbalové klání o co nejlepší umístění do závěrečného třetího kola. Druhé lize dominovali Trilobiti, kteří vyhráli všechny zápasy a přitom neztratili jediný set. Druhé místo obsadili Mlaďoši se čtyřmi body, když pasivně remizovali s Malými Tygry, ale hlavně porazili Untrvasrmany. Třetí místo si vybojovali Untrvasrmani, když porazili Malé Tygry na které zbylo čtvrté místo. V první lize zvítězili Dřevaři Sušice s osmi body, když prohráli jeden set s družstvem Klíšťata Velhartice. Ti uhájili druhé místo. Tenis Sušice open 2014 čtyřhry proběhl na tenisových kurtech LTC další ročník Sušice open Bohužel ženy opět chyběly a tak proběhl turnaj pouze v kategorii mužů. Zúčastnilo se celkem 8 dvojic. Do závěrečného finále se probojovala dvo- Stupně vítězů zleva Martin Vospěl, František Párecký, Tomáš Nachtigall, Bohouš Kopp se synem Dočkali se. Sušičtí fotbalisté dokázali v probíhající sezoně poprvé zvítězit za tři body, když na domácí půdě zdolali Hvězdu Cheb 1:0. Vyrovnaný duel rozhodla parádní trefa Tomáše Linharta, který ve druhém poločase rozjásal publikum. Důležité body znamenají v divizní tabulce odpoutání ode dna tabulky, Sušice přeskočila Milevsko a s šesti body patnáctá. (Na 9. Cheb ztrácí 6 bodů.) Čekali pořádně dlouho. Přesně devět zápasů, víc než čtvrtinu soutěže. V některých zápasech scházela lepší koncovka, jindy zase chybovala obrana. Sušickým fotbalistům se konečně podařilo uhrát potěšující výsledek až v duelu s Chebem. V neděli 5. října přineslo pošmourné počasí první velké úsměvy na tvářích domácích hráčů. Na sušickém stadionu se hrál vyrovnaný fotbal, byť Cheb patřící do první poloviny tabulky přijel do Sušice jako mírný favorit. Domácí se museli srovnat se ztrátou několika hráčů sestavy. Jen na tribuně sledovali utkání kapitán Hrach s krajním obráncem Kysilkou, k dispozici nebyl ani útočník Budil. V prvním poločase se hrál opatrný fotbal, na kopačkách domácích borců se projevovala nervozita a nejistota z toho, že čekání na první body trvá tak dlouho. V několika momentech po zaváhání domácí defenzivy tým podržel výtečně chytající Gill. Jeho zákroky přispěly k tomu, že do kabin se odcházelo za bezbrankového stavu. Po přestávce se herní projev domácího týmu přece jen zlepšil. Sušičtí hráči zpřesnili rozehrávku, začali si vytvářet územní převahu. Zlomový moment přišel čtvrt hodiny před koncem zápasu. Krajní obránce Skrbek rychle hozeným autem poslal do úniku rozběhlého Linharta. Nejlepší hráč domácího týmu se z pravé strany dostal za obranu Chebu a na hranici vápna práskl do balonu. Křižnou střelou na vzdálenější tyč mířil přesně, hostující brankář neměl šanci. Třetí místo vybojovalo družstvo Kankrteam Lazna, které s jednou porážkou a dvěmi aktivními remízami získalo 3 body. Ďáblíkům Dlouhá Ves se podařila jedna pasivní remíza, která stačila na čtvrté místo. V baráži o postup do I. ligy nebo sestup do II. ligy se nejdříve utkali Mlaďoši Sušice s Ďáblíkama Dlouhá Ves. Ďáblíci si vedli skvěle a přesvědčivě uhájili I. ligu. Ve druhém zápase nastoupilo družstvo Untr- Parádní gól, obrovská euforie. Přesně takové pocity se daly vyčíst z tváří všech hráčů v modrých dresech, když se seběhli k hrdinovi utkání. Sušice už ve zbytku času kontrolovala hru a ubránila těsnou výhru. V dalším kole (neděle 12. října, hodin) jede Sušice na hřiště Táborska B, aktuálně druhého týmu soutěže. O týden později (neděle 19. října, hodin) přijede do Sušice poslední Milevsko. TJ Sušice Hvězda Cheb 1:0 (0:0). Branka: 75. Linhart. Sestava Sušice: Gill Skrbek, Kodýdek, Melka, Fusch Krejčí, Skála Vrhel, Linhart, Szedmák Kočí. -jon-, foto ED Sušická volejbalová soutěž jice František Párecký + Martin Vospěl, kteří podlehli ve třísetové bitvě 6:4, 2:6, 3:6 vítězné dvojici David Rebstöck + Tomáš Nachtigall. Třetí místo získala dvojice otec+syn Koppovi. LTC U míče stoper Melka, vpravo záložník Krejčí a vše jistí brankář Gill. Vítěz I. ligy Dřevaři Sušice Vítěz II. ligy Trilobiti Sušice vasrmanů proti Kanrteamu. I tady se prosadila zkušenost a Kankrteam Lazna zůstává v I. lize. Celý turnaj probíhal ve velmi dobré a přátelské atmosféře, jako kdyby nebyl nikdo proti nikomu. To bylo ale jenom mimo kurty. Na těch se odehrávaly lité boje. Začátkem listopadu proběhne třetí závěrečné kolo, kde se dozvíme vítěze XI. ročníku dlouhodobého turnaje. Sportu zdar a volejbalu obzvlášť. text a foto -it- Pořadí na dalších místech: I. liga II. liga 2. místo Klíšťata Velhartice 5 bodů Mlaďoši Sušice 4 body 3. místo Kankrteam Lazna 4 body Untrvasrmani Sušice 3 body 4. místo Ďáblíci Dlouhá Ves 1 bod Malí Tygři Sušice 2 body

9 Sušické noviny 18/ října 2014 Sport/Inzerce strana 9 Sušičtí středoškoláci soutěžili v atletice Studenti SOŠ a SOU Sušice a Gymnázia Sušice se zúčastnili v Klatovech letošního ročníku Corny atletického poháru. V nabité konkurenci soutěžila dívčí i chlapecká družstva proti družstvům z klatovských středních škol. Z výsledků soutěží děvčat: Skok vysoký: 6. místo: Radka Hambergerová gym. 133 cm. Skok daleký: 1. místo: Michaela Rovňanová gym. 420 cm, 3. místo: Inna Vycpálková gym. 402 cm, 4. místo: Lucie Plojharová soš cm. Vrh koulí: 1. místo: Radka Hambergerová gym. 11,76 m, 3. místo: Kateřina Skýpalová gym. 9,54 m, 6. místo: Martina Prokešová soš. 8,69 m. Z výsledků soutěže chlapců: 100 m: 4. místo: Josef Kubovec soš. 12,0 s, 5. místo: Tomáš Nový gym. 12,0 s. 400 m: 5. místo: Dominik Tesař gym. 59,2 s, 1500 m: 3. místo: Jan Skála gym. 4:34,0. Skok daleký: 1. místo: Michal Marek soš. 589 cm, 2. místo: Nikita Rudenka soš. 574 cm, 6. místo: Tomáš Nový gym. 530 cm. Vrh koulí: 5. místo: Michal Marek soš. - 10,87 m. Štafeta m: 3. místo: SOŠ a SOU (Rudenka, Goby, Chudý, Kubovec) 2:16,8, 4. místo: Gymnázium (Skála, Tesař, Nový, Krulec) 2:20,2 Celkové pořadí družstev: Dívky: 4. místo: gymnázium 5135 bodů, 6. místo: SOŠ a SOU 3116 bodů. Chlapci: 3. místo: gymnázium 7084 bodů, 5. místo: SOŠ a SOU 5858 bodů. Proč jsme napsali článek za obě školy společně? Díky podpoře ze strany pánů ředitelů ze SOŠ a SOU Ing. Jaromíra Koláře a Mgr. Ivana Kratochvíla z gymnázia jsme mohli absolvovat cestu do Klatov i zpět busem firmy VichrTour a nemuseli jsme se stresovat z toho, zda linkový autobus při zpáteční cestě stihneme a zda nás v padesáti lidech vůbec pobere. Radost z dosažených výkonů měli též tělocvikáři z gymnázia Mgr. Richard Synek a Mgr. Jaroslav Babka a Mgr. Jaromír Potužák ze SOŠ a SOU, i když se nakonec nepodařilo postoupit ani jednomu ze čtyř družstev do krajského klání v Domažlicích. Bára Dušková, 2. CR, SOŠ a SOU Sušice a Míra Potužák, septima A, Gymnázium Sušice PILATES Odstraní boles zad * Zpevňuje a formuje celé tělo Nezatěžuje klouby * Vhodné pro všechny věkové kategorie Čtvrtek: hod. Komunitní centrum Káčko 2. patro (velký sál) NÁBYTEK HOLÍK prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy, židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny, bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích! máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý Prodejna po rekonstrukci tel SOŠ a SOU Sušice SUŠICE, Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory Gymnázium Sušice Úspěch mladších žáků ve finále Mistrovství družstev Plzeňského a Karlovarského kraje Dne 27. září se konalo ve Stříbře finále soutěže družstev v atletice, kam jsme se probojovali po několika letech. Jeli jsme do známého prostředí, ale v malém počtu jmenovitě David Šarina, Milda Prášek, Michal Krouský, Šimon Svoboda, Vojta Spěváček, Jakub Heberlein a Jan Panenka. Ačkoliv ostatní družstva měla více závodníků, sušických sedm statečných podalo excelentní výkony a v konkurenci 9 družstev skončilo na 5 místě. Všichni kluci ve finále závodili na hranici svých osobních rekordů a někde si je i vytvořili, což znamená, že v krajských tabulkách je: na 60 m hladkých Milda Prášek na 1. místě (7,89 s) 7. místo v ČR, na 60 m Míša Krouský na 6. místě (8,63 s), na 150 m Milda Prášek na 2. místě (19,63 s), na 1500 m Míša Krouský na 3. místě (5:11,43 min). Výsledky v krajských tabulkách z předchozích závodů: na 600 m Míša Krouský na 1. místě (1:51,16 min), v dálce Milda Prášek na 3. místě (500 cm), Honza Tomas ve výšce na 5. místě (133 cm), Míša Krouský na 1000 m na 5. místě (3:21,90 min), Honza Tomas v dálce na 6. místě (444 cm) a David Šarina v kouli na 6. místě (8,82 m). -PK- ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ 14. října hod. veřejné bruslení 15. října h. bruslení pro rodiny s dětmi (půjčují se hrazdičky) 17. října hod. bruslení pro rodiny s dětmi (+ hrazdičky) hod. veřejné bruslení 18. října hod. veřejné bruslení bruslení pro rodiny s dětmi (+ hrazdičky) 21. října hod. veřejné bruslení 22. října hod. bruslení pro rodiny s dětmi (+ hrazdičky) 24. října hod. bruslení pro rodiny s dětmi (+ hrazdičky)!vstup na zimní stadion je nově před recepcí bazénu!

10 PRODEJ Prodám jablka bez chemického nánosu. Idaret, Sparťany aj. Tel Prodám štěňata zlatého kokršpaněla narozená , jsou odčervená, očkovaná, možný odběr ihned. Cena Kč. Tel Prodám funkční kamna Petry za 1000 Kč. Tel Zn. Hartmanice. Prodám velmi málo používané ribstole, výška 230 cm, šířka 80 cm, bočnice smrkové dřevo, příčky bukové dřevo, osobní odběr, cena 800 Kč. Tel. pouze večer Prodám mladé andulky korely, dále králíky, malé berany váha 3,8 německé obrovské strakáče váha 5 6 kg. Vše tetováno, očkováno a oceněno. Tel Prodám 1,5 roku starou kozičku, hnědá, vhodná k připuštění. Dále prodám jehňata na maso 35 Kč živá váha. Na přání zabiju. Sušice. Tel Prodám kadečku nazelí 30 l bílá, keramická, zánovní cena 800 Kč a demižony 15 l za 120 Kč, 10 l za 100 Kč a 2x 5l za 100Kč.. Tel Prodám velké květiny do zimní zahrady. Palma yucca, agáve, tch. jazyk, bambus, pryšec, kovbojský kaktus. Výška květin cm. Vše levně. Tel Prodám Dacia LOGAN MCV- kombi 1,6 MPI/ 64 kw, r. 08/2010, červená, v dobrém stavu. ABS, posilovač řízení, el. okna, centrální zamykání, radio.pěkné a prostorné auto. Nebourané. Najeto km.cena Kč. Dohoda možná.tel Pro sběratele prodám: gramorádio EUROPHON RDG Retro rádio ze 70. let 20. stol. plně funkční. Vhodné i k běžnému užívání. Špičkové gramo své doby. Cena Kč. Tel Prodám pojízdnou kazatelnu (posed na podvozku za traktor, dřevěná nástavba zateplená, vyložená kobercem, podrobnosti na tel nebo na . Cena Kč, dohoda. Prodám plochý elektrický radiátor vhodný na chatu nabo chalupu dohoda. Tel Prodám nákl. přívěs na malých kolech, rozměr korby cm, nosnost 270 kg. Cena Kč, dohoda na tel Prodám čtyři palety broušených cihelných bloků THERMOPOR šíře 36,5 cm, cena 25 Kč za kus, pětikomorovou polystrana 10 Inzerce Sušické noviny 18/ října 2014 BAZAR DUHA Rabí NÁBYTEK Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně, postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek, bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny. Kontakt paní Tučková, tel.: , Náměstí Rabí. Otevírací doba: po pá , so po telefonické domluvě i v jiném čase. Těšíme se na vaši návštěvu DOPLA PAP a.s., Pod Svatoborem 41, Sušice hledá pracovníka do směnného provozu na pozici elektrikář Podmínkou je výuční list znalost vyhlášky č. 50 6, praxe v oboru. Své žádosti vč. dosavadní praxe zasílejte na adresu společnosti: DOPLA PAP a.s., Pod Svatoborem 41, Sušice, nebo na adresu tel Řádková inzerce karbonátovou desku 2,1 x 2,2 m, žulové velké žlaby 4ks, přípojné dětské kolo. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2 svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč. Tel Nabízím k prodeji kozí mléko z domácího, pastevního chovu, bez zápachu, vyzkoušené. Po domluvě pravidelný dovoz za 20Kč/1litr. Sušice. Tel Prodej: stavební materiál (chata); plynový kotel (Vailland-nový). Tel Prodám vlašské ořechy PAPÍRÁKY. Tel KOUPĚ Koupím zánovní popelnici (plechovou). Sušice a okolí. Přijedu. Tel Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji. Tel , Koupím vzduchovku české nebo německé výroby i poškozenou. Tel Koupím frézu MF70 s lištou nebo malotraktor či Zetor , dále koupím pilu na dřevo s podavačem fabrickou a ještě koupím hliníkový žebřík výsuvný. Tel Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu! Tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím větší obytný přívěs, starší i bez SPZ. Sušicko. Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel BYTY NEMOVITOSTI Prodám byt 1+3 v osobním vlastnictví v Sušici. Informace na tel Cena dohodou. RK nevolat. Pronajmu rodinný dům se zahradou vhodný pro velkou rodinu. Jedná se o dva kompletně zařízené byty, každý o rozloze cca 70 m 2. Cena za každý byt 5000 Kč měsíčně + energie + kauce. Dům je vytápěn vlastním plynovým kotlem s možností parkování uvnitř objektu. Informace na tel Pronájem: nový moderně zrekonstruovaný nebytový prostor 72 m 2 v historickém centru Sušice. Nájem: 9000 Kč/ měs. Tel Pronajmu byt 1+1 s příslušenstvím od září - října m od centra. Tel Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích od Informace tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Drábková Herzová, Sušice. Tel RŮZNÉ Koťátka hledají nový domov! Dvě pěkné zdravé kočičky od venkovní kočky (mourovatá a tříbarevná), stáří 10 týdnů hodí se i ven k domu. Dvě koťátka od vnitřní kočky (zrzavobílý koucourek a bílá kočička s černými flíčky) velmi přítulná, čistotná a mazlivá hodí se spíše do bytu nebo domu. Stáří 6 týdnů. Za symbolickou cenu 200 Kč (1 nebo 2). Bydlíme 10 km od Sušice. Tel Muž 55/172/98 toho času ve VT klidné povahy, kuchař, dom. typ, abstinent hledá baculku s vlastním zázemím bezdětnou není podmínkou, upřímnou se srdíčkem věk let odepíši všem. Zn. naděje-jaro. Hledám zbývající muzikanty do hudební party nebo bandu postrádající kytaristu. Věk cca let. Signály na tel Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné zkoušky. Individuální přístup pro děti s poruchami učení a ADHD. Opakování a prohlubování učiva. Tel Daruji mourovanou kočičku narozenou Živější, hravá, hodná. Pouze do dobrých podmínek. Dále dva kocourky brášky nejlépe spolu, naroz černý + rezavobílý. Pouze hodným lidem. Tel Nabízím celoroční údržbu vašeho hrobu Sušice. Tel Důchodce hledá přivýdělek podzim - zima. Tel Vyměním mag. rotoped,,keller KMO 411 Manuál k motoru zobrazuje 5 funkcí. Za cyklistické válce, upínání za přední vidlici. Podle stavu válců, přidám 2 zapletená kola včetně galusek. Klatovy, tel Zadám provedení dlažby v kuchyni 16 m 2. Zájemci, volejte na tel Stěhování a kompletně zednické práce, vše za rozumnou cenu, kvalitně. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel Najdou se hodní lidé, kteří nám občas, když musíme k lékaři, pohlídají dva jorkšírky? Domluvíme se na tel Daruji koťátka do dobrých rukou. Tel Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 16. října 2014 ve 12 hod. Irena Krákorová Prodej a pronájem domů, bytů a pozemků Zajistíme pro Vás: služby hypotečního makléře, odhad nemovitosti, bezpečný převod peněz, daňové přiznání, pojištění nemovitosti Individuální přístup a konzultace ZDARMA Náměstí Svobody 169, Sušice (vchod přes kavárnu Koruna - Illy) tel.:

11 Sušické noviny 18/ října 2014 Příspěvky dopisovatelů strana 11 Sušicko pohledem Marie Malé HADÍ STEZKOU NA SVATOBOR Vážení čtenáři, výšlapem na Svatobor po Hadí stezce se s vámi rozloučím. Tento výlet by měl být takovou třešničkou na dortu. Nejen tím, že Svatobor je opředen mnoha bájemi, ale také proto, že jeho rozhledna vám poskytne nezapomenutelné výhledy na Sušici, okolní vesničky a na nejvzdálenější vrcholy naší krásné Šumavy. Pouhým pohledem si připomenete všechna místa, která jste se mnou procházeli. Výchozím bodem je ulice Pod Svatoborem, u kapličky sv. Antonína. Půjdete po první Sušické pavučině, ta má barvu oranžovou. Už od kapličky začíná prudké stoupání, nemusíte spěchat, vždy se po několika metrech otočte, abyste se podívali na Sušici seshora, každým krokem se vynořují její ulice a když dojdete na rovinku, tam už vidíte své město v plné kráse. Zjara a na podzim bývá prošlápnuta pěšinka od kapličky vzhůru po louce, tam jsou pohledy ještě půvabnější. Po zdolání výstupu dojdete na odpočinkové místo je to přístřešek doplněný stolkem a masivními lavičkami, zde si můžete odpočinout a rozhlížet se po krajině. Vpravo od hlavní cesty vás upoutají novostavby Na Okrouhlé, je tam vidět část Sušice, směrem k nádraží, vrch Stráž s kaplí Andělů Strážných, v pozadí se vypíná vrch Kalovy, je vidět i část Prácheňska. Z druhé strany uvidíte bílou stavbičku vodojemu, mnozí výletníci si ji pletou s kapličkou. Odtud je také překrásný výhled na celé město. V dálce objevíte hrad Kašperk, Huťskou horu a za ní vystrkuje svoji špičku vrch Antýgl (Sokol) Na tomto místě sedávám vždy delší dobu přemýšlím, kolik tato vyvýšeninka už viděla přeměn našeho města. Už to pozoruji přes padesát let, nikdo by nevěřil kolik změn se zde uskutečnilo. Nejraději tu sedávám sama, můj pohled se stočí ke Kašperku, pak mi sklouzne k Antýglu, kde jsem v okolí strávila své dětství a je mi tak nějak sladkobolno! Oranžové pavučinky vás mírným stoupáním přivedou na rovinku, tam je vlevo, u cesty mohutný kámen ve tvaru trojúhelníku. Sem jsem vodila skupinky dětí, opékali jsme si tu na kraji louky buřtíky a když se setmělo, děti se vydávaly k tomuto kameni a vyzkoušely si bobříka odvahy a bobříka mlčení. Bývaly to krásné chvíle, dnes jsou z těchto dětí už padesátníci! Hadi stezkou na Svatobor Žichovičtí půlpáni známý román Karla Klostermanna, jehož romantická zápletka se stala předlohou pro stejnojmennou operetu. Autorem libreta byl dr. Josef Koenigsmark z Plzně a autorem hudby Karel Polata ze Sušice. Ten si zapsal o vzniku a uvedení této operety následující: V roce 1955, v měsíci červenci přijel do Sušice dr. Koenigsmark a jeho kolega z Krajského domu osvěty v Plzni, aby provedli revizi agendy a činnosti okresní poradny pro lidovou uměleckou tvořivost, jejímž vedoucím jsem byl tehdy shodou okolností já. Když revize skončila, pustili jsme se spolu do debaty a brzy jsme se dostali také na divadlo. Jen tak mezi řečí jsem se zeptal, z jakých důvodů je teď zakázáno provozování oblíbené operety Z českých mlýnů, ale celkem nic jsem se nedověděl, protože jinak vždycky dobře informovaný Koenigsmark mi na tuhle otázku neuměl odpovědět. Odbočili jsme pak trochu jiným směrem, ale u divadla jsme už zůstali. V další diskusi jsme se oba shodli na tom, že současné české divadlo velmi nutně potřebuje jednoduchou lidovou hru se zpěvy, kterou by mohl snadno a bez problémů provádět každý venkovský ochotnický soubor. Koenigsmark přitom mimochodem podotkl, že k takové hře by rád napsal libreto. Už prý o tom uvažoval a má k tomuto účelu vyhlédnutý román Karla Klostermanna Žichovičtí půlpáni. Je přesvědčený, že román obsahuje skvělou operetní zápletku, a nechal by se, samozřejmě s patřičnou úpravou, dobře zdramatizovat. Jeho nápad mě, hlavně co se Klostermannova námětu týče, okamžitě zaujal, a tak jsem neuváženě prohlásil: Když napíšeš libreto, jsem ochotný napsat k němu hudbu v šumavském stylu. Napsal bych ji pro malou dechovku. Nato Koenigsmark vstal, naklonil se ke mně přes stůl, podal mi ruku a řekl: Tak dobře. Beru tě za slovo, platí! Zkusíme to a uvidíme, to nás přece nic stát nebude! Večer doma jsem si tu dohodu ještě připomněl, ale druhý den jsem ji už pustil z hlavy, protože jsem měl jiné, důležitější starosti. Asi tři týdny nato mi přišla poštou velká a objemná obálka. Byla z Plzně, odesilatelem byl dr. Koenigsmark a obsahovala slíbené libreto. Začal jsem ho po chvilkách mezi prací pročítat a líbilo se mi. Texty písní byly vtipné, jednoduché a dobře srozumitelné a při jejich čtení se mi na některých místech rovnou vybavovaly útržky melodií. Asi bych se byl z toho měl radovat, ale já jsem si té chvíli spíš uvědomil, co na mě v podobě těch textů čeká, protože napsat operetu bude veliká práce, jakou jsem ještě nikdy nedělal a u které asi hodně dlouho neuvidím na konec. Přesto jsem se do té práce pustil, a to hned druhého dne, za polední přestávky, kdy se mi podařilo napsat Otavěnku. Následovala Po několika metrech se objevuje Scheinostovo zátiší. Je to zastřešený altánek, který byl postaven v roce 1927 podnikem SOLO na památku továrníka Scheinosta. Lesem seshora protéká potůček, jehož pramen je zastřešený. Vede tudy strmá pěšinka, došli byste po ní ke staré vodárně a dál na zatravněnou cestu, spojnici k Hadí stezce. Od Scheinostova zátiší dojdete k prameni vody, vyvěrající z útrob Svatoboru. Toto místo dostalo před několika lety nový vzhled. U pramene byla zřízena lavička na kamenných základech, proud vody byl zregulován je tu hezké místečko k odpočinku a k občerstvení přírodní vodou. Sušičtí sem chodí s lahvemi pro tuto vodu, prý se z ní vaří dobrá káva. Já ji domů netahám, piji ji syrovou z dlaní. Od pramene začíná cesta mírně stoupat, všimněte si vlevo pod cestou malé chatičky. Ta kdysi sloužila sušickým lyžařům. Býval tu skokanský můstek, jehož pozůstatky můžete ještě objevit. Doskočiště bývalo dole, na Rathovic louce. Pokračujte dál, na rovince je odbočka doprava, je u ní informační tabule a tam začíná znovuobnovená Hadí stezka. Vydejte se po ní čím dále budete stoupat, tím krásnější pohledy se vám naskytnou. Stezka je zpevněna kamennými teráskami, vysypaná udusanou bílou šotolinou a plazí se líně vzhůru až k bývalé útulně, dnes startovací plocha paraglidistů. V několika zatáčkách jsou lavičky, odkud jsou nejkrásnější výhledy na Sušici. Najdete tam i několik infotabulí s popisem místa a různými hádankami pro návštěvníky. Na příklad: Kolikrát musíte vyjít na Svatobor, abyste dosáhli Mount Everestu? Je třeba otázkám na panelech věnovat pozornost, jednotlivě na sebe navazují. Od infotabule, pod stříškou u odpočinkového místa překročíte travnatou cestu a stále pokračujete po těch bílých klikatinkách až se dostanete k bývalé útulně. Tato část je nejatraktivnější. V okolí stezky roste množství vysokých jedlí, každá obrostlá jmelím. Už při stoupání uslyšíte vrzání vzduchového vaku, ukazatele směru větru. V místech, kde přetíná stezku širší cesta, tam byste našli tu polokruhovou kamennou zídku, kterou jsem před léty objevila. U bývalé útulny Hadí stezka končí, zde navazuje na lesní pěšinu a pak na hlavní cestu k rozhledně. Po bývalé útulně, která vyhořela v roce 1905 zbylo jen kousek zdiva a zbytek sklepa nebo stáje. Několik stromů třešní a keře rybízu naznačují, že tu musel v minulosti někdo bydlet. Správcem této útulny býval Adolf Blahut, dědeček Květy Anýžové, mé kámošky. Prý tam míval i kousek louky a choval tam kravičku. Na tomto místě se zdržíte déle. Naskytne se vám moc hezký výhled na Sušici a okolní vesničky, uvidíte v dálce šumavské vrcholy, také rozhlednu na Javorníku. Dojděte lesní pěšinou na hlavní silničku, vedoucí od Vodolenky odtud už vidíte rozhlednu s turistickou chatou. Nevadí, že tam dorazíte s jazykem na vestě, můžete si okamžitě dát vychlazené pivčo, sednout si chvilku ke stolkům před chatou a rozhlížet se po krajině než vystoupáte po 182 schodech na vrchol rozhledny. Až se dost vynadíváte na tu Sheinostovo zátiší krásnou krajinu, sestupte a zajděte do restaurace a dejte si tam nějakou prima baštu. Restauraci šéfuje Tomáš Hána, je to nejlepší šéf za celou dobu trvání restaurace! Na Svatobor se můžete vydat i starou cestou, má také své kouzlo, ale Hadí stezka to není! Tentokrát jste se mnou, milí čtenáři, navštívili dominantní vrch Svatobor, který je obestřen mnohými pověstmi. Na úpatí Svatoboru se našly stopy zahloubené kamenné chaty ze střední doby kamenné. Bylo tu nalezeno několik štípaných kamenných nástrojů. Panuje zde mýtus pravěkého hradiště a obětiště. Pod Svatoborem, nad Papem se prý nacházelo pohřebiště slovanské osady, byl tu nalezen denár z doby za panování Vratislava I. Koluje pověst o panně Vodolence, ta by měla podle pověsti být pohřbena blízko Vodolenky. V útrobách Svatoboru se prý nachází veliké jezero. To mi připadá nejvíc pravděpodobné, poněvadž z bájného Svatoboru vytéká množství pramenů a nachází se tu mnoho studánek. Návrat Žichovických půlpánů Zhrzená láska a potom rychle za sebou další melodie. Nejvíce ze všeho mě potrápil refrén ústřední písně Žichovičtí půlpáni, na který jsem měl sice několik návrhů, ale žádný z nich se mi pořád dostatečně nezamlouval. Přemýšlel jsem o něm ještě příští sobotu, když jsme jeli se souborem na zájezd do Hlinska. Předzpěvoval jsem své nápady kolegům muzikantům skoro celou cestu a nedal jsem pokoj tak dlouho, dokud jsme společně nenašli melodii, která mi konečně vyhovovala. Napsání všech osmnácti písní mi trvalo přesně 6 dnů. To už se Koenigsmark hlásil telefonem a dotazoval se, jak jsem s prací daleko. Když jsem mu řekl, že mně chybí už jen zpracování písně Seladon, nechtěl tomu věřit a řekl, že hned druhého dne za mnou přijede do Sušice, aby to viděl a slyšel na vlastní oči a uši. Přijel i se svou manželkou a já jsem si k té přehrávce přizval ještě sušické herce-ochotníky: Josefa Seitze, Františka Holého, Richarda Žaloudka, Jana Kučeru, Kristu Cihlářovou, její snachu Hanu a Annu Kučerovou. Zahrál jsem úvodní píseň a pak jsem zpíval Útrapy kancelářské. Tato píseň všechny nadchla, zvláště Koenigsmarkovu manželku a František Holý, který měl hrát panského písaře Kazdu, si ji hned zpíval a přitom si pochvaloval, že daný rozsah jeho hlasu dobře vyhovuje. Potom jsem zpíval Žichovické půlpány a přehrávku jsem zakončil začal jsem počátkem září psát klavírní part. V této době už jsem nacvičoval zpěvy. Měl jsem tehdy při domě osvěty zřízený asi dvanáctičlenný ženský sbor. Do toho jsem přibral ještě čtyři muže a společně jsme pak připravovali sbor z prvého a čtvrtého jednání. Zároveň jsem podle potřeby korepetitoval i s herci, kteří při představení skoro všichni zpívají. Také zkoušky na mluvené slovo probíhaly dobře, i když pro režiséra znamenaly hodně práce, protože udělat z dosud neznámé mrtvé li- písní Domovina. Tu jsem musel několikrát opakovat kolem dokola, a to tak dlouho, až si ji nakonec se mnou zpívali všichni. Holému se jímavá Domovina zalíbila natolik, že se kvůli tomu, aby ji mohl zpívat, vzdával úlohy Kazdy a chtěl hrát méně významnou úlohu Jaška, pro kterého byla píseň napsána. Protože jsme ale jiného, tak dobrého herce jako byl on, pro postavu Kazdy neměli, role mu nakonec zůstala. Domovina pro mne byla vůbec tvrdým oříškem začínal jsem ji komponovat nejméně de- Josef Koenigsmark a Karel Polata setkrát. Mám tu naši milou, věčně zasněnou Šumavu odjakživa zaujalo, je vždycky náročné. Při tery divadlo, které by obecenstvo upřímně rád, a když jsem pročítal Koenigsmarkův vlastenec- je na některých místech zbytečně zkoušení se navíc ukázalo, že text ký text a hledal k němu melodii, rozvláčný, a tak začal Eman Kříž musel jsem práci kvůli dojetí několikrát odložit. potřebné škrty. hned od začátku provádět v libretu Potom jsem ještě přemýšlel o předehrách, a když jsem to tel pro úlohu převozníka Jaška, až Dlouho nám chyběl představi- všechno šťastně zvládl a udělal, ho nakonec objevil sám dr. Koe- Svatobor rozhledna Tímto článkem skončilo putování po Sušicku a okolí. Přeji vám, abyste si z těchto výletů odnesli ty nejkrásnější zážitky, které vás budou nutit, abyste se na objevená místa opět vraceli a nacházeli další poklady, které Sušicko nabízí. Poděkování patří panu Vladimíru Vlkovi ten se postaral o fotky z popisovaných míst. Poděkování patří i vám, čtenářům, že jste mne často oslovovali a tvrdili, že jste na mnohých místech ještě nikdy nebyli. Tak to napravte, stojí to za to! Ráda vás tímto krajem provázela Marie Malá. Hezké putování přejí Marie Malá a Vladimír Vlk nigsmark. Potkal náhodou na sušickém náměstí svého dávného přítele z Plzně, primáře sušické ortopedie MUDr. Zdeňka Peška. Vzpomněl si, že se Pešek kdysi dávno ve studentských letech mnohokrát osvědčil jako nadaný ochotník, a tak ho hned začal přemlouvat, aby si Jaška zahrál. Představitel Jaška měl být vysoké, plné postavy s pěkným obličejem a hlasem a tomu MUDr. Pešek plně odpovídal. Zajel jsem za ním s Josefem Seitzem do jeho bytu na ortopedii, vysvětlili jsme mu, o co se jedná, a primář nám účinkování přislíbil, přestože se vzhledem ke svým náročným povinnostem nemohl z nemocnice na dlouhou dobu vzdalovat. A blížil se 10. prosinec, na který byla stanovena premiéra. Měl jsem mnoho práce s psaním jednotlivých partů, rozepisoval jsem je každý večer po celý měsíc, ale přes opravdu velkou časovou tíseň jsem tuto práci v posledním týdnu před premiérou včas dokončil. V letošním roce Polatových jubileí se hudby a zpěvů ze Žichovických půlpánů ujal sušický Svatobor pod vedením sbormistra pana Josefa Baierla. Účinkující sólisté i sbor vystupují v dobových kostýmech a představení je doplněno ukázkami starých šumavských tanců. V této nové podobě byla hudební čísla z operety úspěšně provedena už čtyřikrát. V každém případě to bude pěkná a zajímavá podívaná, a tak prosím nezapomeňte: 26. října ve 14 hodin v sušické sokolovně. Ivana Šafránková

12 SESIMBRA PERLA IBERSKÉHO POLOOSTROVA Sesimbra je okresní město v Portugalsku, které se rozkládá na břehu moře, na nejzápadnějším konci Iberského poloostrova, 40 km od Lisabonu. Je výjimečné svou krásou plnou kontrastních barev. Pyšní se několika přírodními úkazy útesy v Cabo Espichel, třemi místy, kde byli nalezeni dinosauři, písčitými plážemi na západě a jezerem Albufeira. Obdivuhodné je i kulturní dědictví. Z majestátního hradu z 12. století, který se vypíná nad městem, je nádherná vyhlídka na Sesimb- SDS slavil písněmi, Svatobor se přidal operou Mnoho lidí přichází do tohoto místa, aby zde strávilo svou dovolenou. Jsou přitahováni kvalitou pláží a možností provozovat tu různé aktivity, jako např. potápění, plachtění, různé adrenalinové sporty, pozorovat ptáky nebo hrát golf. Léta jsou tu horká a suchá, zimy mírné a deštivé, zvláště v prosinci. Již v dubnu začnou teploty stoupat až k 22 C a od července do září se Broučci, diriguje Milena Naglmüllerová drží kolem 26 C. Přesto vám není horko, protože tu stále vane svěží větřík. V každém koutu tu cítíte pří- Sluníčka, diriguje Jan Pelech ru i mořskou hladinu. Dále musíme zmínit architektonické sbírky svatyně v Cabo Espichel z století nebo kapli Svatého ducha, ve které je umístěna výstava náboženského umění z století. Za zmínku stojí i budova původní nemocnice Společenství Svatého ducha z 15. století. Ale i procházka městem na vás udělá nezapomenutelný dojem. Zvláštní atmosférou na vás dýchnou úzké uličky s domky, které mají místo omítky různobarevné kachlíky. Sušické noviny 18/ října 2014 Zajímavosti strana 12 tomnost moře. Totéž platí i o gastronomii. Toto staré rybářské město oplývá rybami a korýši. Dostanete tu speciality ze sépií, chobotnic, sardinek a dalších ryb. Světoznámý je mečoun v cibulové omáčce. Sesimbra je bohatá na tradice. Nabízí dychtivým návštěvníkům možnost objevovat minulost, ale hlavně poznávat přítomnost. Mgr. Věra Svobodová Zpívající Sušice zněl název sobotního (4. 10.) slavnostního koncertu při příležitosti 45 let trvání Sušického dětského sboru. A opravdu, tolik sušických zpěváků a muzikantů na jednom místě město vítá jen při sborových oslavách. Zakladatelem a hlavním hybatelem činnosti dětského sboru je Josef Baierl a zejména jeho působením je Sušice sborovým zpěvem známá po celé republice. Letošní oslavy byly opět velkolepé. Nejprve za město pogratulovala sbormistrovi Baierlovi místostarostka Věra Marešová. Pak vystoupila jednotlivá přípravná sborová oddělení, jako obvykle v pořadí podle věku: Broučci, Sluníčka a Včelky. Na závěr 1. části zaplnili jeviště aktivní bývalí členové sboru tzv. Bejvaláci a ukázali, že společné písně stále dobře ovládají. Prostřední část patřila hlavnímu sboru SDS: Nejprve se několika povedenými kusy vytáhli Chlapi a výběrem z cyklu P. Ebena za doprovodu orchestru žáků, uči- telů a kamarádů pak pohladil Dívčí sbor. Na závěr se obě skupiny spojily a jejich zpěv burácel Tyršovým sálem sokolovny jako za starých dobrých časů. Koncert zaznamenávala regionální televize. Poslední část patřila zkrácené opeře A. Dvořáka Jakobín. K hlavnímu sboru SDS a orchestru se přidal sbor Svatobor, aby doprovodily hlavní postavy: K. Sedleckého, T. Kotala, J. Tatouška, A. Skočilovou-Lučanskou, M. Houškovou, J. Nussbauera, Š. Mráze a T. Nového. Režii a výpravu obstaraly M. Naglmüllerová a B. Skrbková. Dirigoval J. Baierl. Opera, ve které se zpívá: Z hloubi duše zapěli jsme sobě českou píseň a z duše chmury zmizely, ze srdce prchla tíseň, přesně zapadla do radostné povznášející atmosféry večera. Za potlesku sálu vestoje přijímal Josef Baierl gratulace od kolegů a představili se všichni, kdo se na tvorbě sboru podílejí. text a foto: Eduard Lískovec Bejvaláci, diriguje Josef Baierl Včelky, řídí Jan Pelech Máme se všichni rádi, ať nám to trvá věčně, uzavírá koncert J. Baierl. Smíšený sbor SDS, orchestr žáků, učitelů a kamarádů, sbor Svatobor Sbormistři a hudební doprovod SDS zleva: M. Naglmüllerová, J. Hanusová, A. Sušilová, L. Rebstöcková, J. Pelech, J. Zdeněk, D. Čámský uvedly pod taktovkou Josefa Baierla zkrácenou operu Jakobín. Na oslavách se sklízelo ovoce SDS L. Valčová (obor klavír na AMU) a A. Skočilová-Lučanská Projekt sbor České Budějovice (část býv. členů SDS) pěli repertoár SDS. Zakladateli (zpěv ext. člen opery Divadla J. K. Tyla v Plzni), poté hrály a sbormistry jsou T. Kotal a J. Ptáček (s D. Nakládalem a L. Žežulkou tvoří též UG StrýčMemento Sušice je zavedená kapela, která se zabývá folkem, duchovní sestry Matoušovy (housle a klavír) a Z. Navrátilová s Š. Vítov- kovu zahrádku). DOLE: Sbor Nimbostratus založil před lety D. Čámský právě z bývalých členů SDS. Psal pro něj vlastní skladby a aranže. Dnes sbor vystupuje jen příležitostně. a lidovou písní i rockem. Aktuální obsazení na koncertě: D. Nakládal, covou (flétny) a L. Rebstöckovou (klavír 30 let s SDS). Z. Nováková, M. Dolanská, A. Šmídlová, M. Nová, J. Nový, T. Bulín. V rámci oslav 45. výročí Sušického dětského sboru (SDS) se v pátek 3. října ve Smetanově sále sušického gymnázia uskutečnil koncert hudebních souborů a sólistů, v drtivé většině bývalých členů SDS. Už 45 let kultivuje Josef Baierl sborový zpěv v Sušici a přítomní se mohli potěšit alespoň částí rozmanitých plodů, které tato vytrvalá činnost přinesla. Blíže o tom v textech pod fotogravšichni pánové, kteří tak skvěle odehráli Raye Charlese, jsou býva- fiemi informuje jedna z organizálými, nebo současnými členy SDS: T. Baierl, Š. Potužák, J. Baierl, torek večera Milena NaglmülleroJ. Tatoušek, Z. Straka, Č. Kříž, M. Fišer. vá (viz. podfota) a dodává: Pro mě to byly se sobotním koncertem dva úžasné dny. Jsem vděčná, že se Pepík před těmi neskutečnými 45 lety rozhodl zůstat v Sušici. jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum A z toho, kolik lidí se oslav zúčastsirkus, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: nilo, kolik lidí se rádo ke sboru KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: , , vrací, kolik lidí se muzice věnuje Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s. i nadále si troufnu říci, že je nás Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory vděčných hodně. Člověk si najeda postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. nou uvědomí, že je to práce, která Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Faux pas ženský sbor, který je složen pouze z bývalých členek SDS. Sbor má smysl. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 16. října 2014 ve hod. vede Andrea Sušilová (s Josefem Baierlem vede též Hlavní sbor SDS). úvod a foto ED

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2014

Akce v Sušici a okolí leden 2014 Kašperské Hory Chanovice Chanovice 2.1. 4.1. 4.1., kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Bohoslužba Slavnost Matky Boží, P. Marie Hrad Kašperk, denně od 10:00 do 16:30 hodin Zimmí prohlídky hradu Kašperk tradiční

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-19/2015 Datum jednání: 28.07.2015 Program jednání (USN-R3-450/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání (501/NR3/2015) 4. Přidělení bytu na adrese Nepomuk

Více