Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. www.vurv.cz"

Transkript

1 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. rezortní ústav Ministerstva zemědělství zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti rostlinné rostlinné výroby a příbuzných oborů

2 Základní informace Ústav byl založen v roce 1951 od je VÚRV veřejnou výzkumnou institucí (zákon č. 341/2005 Sb., o v.v.i.) je jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin zaměstnává cca 300 pracovníků (z toho cca 50 % žen); - z toho je zhruba poloviční podíl vědeckých pracovníků a poloviční podíl technických a administrativních pracovníků roční rozpočet se pohybuje kolem 240 mil. Kč VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

3 1) Hlavní činnost Základní a aplikovaný výzkum a vývoj Pedagogická spolupráce Přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenství 2) Další činnost Účast v národních programech (NP konzervace a využití genofondu rostlin a agrobiodiversity a NP genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů) Zajištění dlouhodobých polních pokusů Činnost vědeckých výborů (VV pro geneticky modifikované potraviny a krmiva a VV fytosanitární a životního prostředí) Činnost referenčních laboratoří (GMO, elektroforézy proteinů, kryoprezervace rostlin, karanténních virů ovocných dřevin, diagnostiky rezistence plevelů) Poradenství v oblasti zemědělské výroby Vydavatelská činnost 3) Jiná činnost Poslání ústavu Hospodářská činnost za účelem zisku VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

4 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - má široký rozsah aktivit pokrývajících různé druhy plodin a výzkumných úkolů a směrů

5 KVO ŘVO BVO HVO Tyto rozdílné výrobní podmínky ve výrobních oblastech kladou rozdílné požadavky na zemědělský výzkum (rozdílné plodiny a odrůdy, rozdílné způsoby ochrany rostlin, rozdílné aplikační dávky hnojiv, rozdílné způsoby zpracování půdy.)

6 KVO ŘVO BVO HVO Pracoviště VÚRV pokusné a výzkumné stanice

7 3 základní směry výzkumu 4 odbory: Odbor systémů hospodaření na půdě Odbor genetiky a šlechtění plodin Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin Odbor pokusných stanic VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

8 Odbor systémů hospodaření na půdě výzkum v oblasti výživy rostlin ve vztahu ke kvalitě produkce a současně ochraně životního prostředí výzkum procesů transformace organické hmoty v půdě výzkum v oblasti odběru živin z půdy a jejich využitelnosti rostlinami výzkum udržitelné rostlinné produkce zaměřený na ochranu půdní úrodnosti a udržování, případně rozšiřování biodiverzity vývoj a výzkum inovativních metod v oblasti ochrany plodin proti plevelům vývoj a výzkum nových technologií využitelnosti vypěstované biomasy (plodiny pro energetické účely) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

9 Odbor genetiky a šlechtění plodin studuje genetické a fyziologické základy produktivity rostlin a spolupracuje na šlechtění nových odrůd výzkum a vývoj šlechtitelských materiálů s cílem zvýšení produkce plodin a zvýšení jejich odolnosti proti biotickým a abiotickým stresům a zvýšení nutriční hodnoty/kvality produkce uchování a využití genofondů zemědělských plodin a agrobiodiverzity (Národní program údržby genofondu zákon č. 148/2003 Sb., o genetických zdrojích rostlin a mikroorganizmů, výzkum kvality produkce s ohledem na používané agrotechnologie pěstování zejména s ohledem na obsah a kvalitu bílkovin a škrobu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

10 Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin výzkum v oblasti integrované ochranou plodin a jejich produktů před škodlivými organismy (ochrana skladištních zásob) studuje možnosti využití biologických metod ochrany rostlin pro podporu a rozvoj biodiverzity v agrocenózách zabývá se patogenezí chorob rostlin a regulací patogenů VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

11 Odbor pokusných stanic zajišťuje provoz pokusných stanic v rámci České republiky studuje problematiku faktorů a indikátorů trvale udržitelných systémů hospodaření na půdě využívá výsledků polních pokusů (dlouhodobých, krátkodobých, nádobových) pro řešení praktických otázek z oborů půdní biologie, agrochemie, výživy rostlin, produkční biologie a agroekologie Ocenění polních pokusů v Čáslavi ( ) Šlechtitelé firmy Syngenta vysoce ocenili kvalitu provádění odrůdových pokusů na pokusné stanici Čáslav. Pokusy probíhají na pokusné stanici opakovaně a podle slov šlechtitele pana Paula Buryho ty letošní s jarním ječmenem patří k nejlepším, které za celých 30 let své šlechtitelské praxe viděl. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

12 VÚRV, v.v.i. je koordinátorem dlouhodobých pokusů v České republice V důsledku variability půdních a klimatických podmínek, je proto nutné mít dlouhodobé pokusy v různých půdních a klimatických podmínkách, aby bylo možno extrapolovat výsledky dlouhodobých polních pokusů na velké plochy. Z dlouhodobých polních pokusů převážně pocházejí naše poznatky o transformaci organických látek a rostlinných živin v půdě, o působení statkových a minerálních hnojiv na pěstované plodiny a zejména o následném působení statkových a minerálních hnojiv, o vlivu osevních postupů a zpracování půdy na pěstované plodiny a na kvalitu půdy. Z dlouhodobých polních pokusů se odvozují predikce vývoje půdní úrodnosti a setrvalosti systémů hospodaření na půdě.

13 Výsledky výzkumu Recenzované publikace zahraniční i domácí Knihy a kapitoly v knihách Certifikované metodiky Patenty, užitné vzory, ověřené technologie, aj. Odrůdy Výsledky výzkumu promítající se do legislativy (právních předpisů a norem) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

14 Typ výstupu Výstupy VÚRV, v.v.i. období Kategorie - Publikace Počet Jimp - článek v odborném periodiku 475 Jsc - článek v odborném periodiku 48 Jrec - článek v odborném periodiku 383 B - odborná kniha 13 C - kapitola v odborné knize 86 D - článek ve sborníku 25 Kategorie - Aplikované výsledky P - patent 5 Ztech - ověřená technologie 18 Zodru - odrůda 9 F - výsledky s právní ochranou 78 Nmet - uplatněná certifikovaná metodika 108 Kategorie - Ostatní výsledky nehodnocené výsledky M - uspořádání konference 30 VÚRV, v.v.i.

15

16 10 nejcitovanějších publikací VÚRV z Web of Science 1 Intraspecific variation in body size and fecundity in insects - A general relationship By: Honek, A OIKOS, 66 (3): , 1993 Citace IF Jrank Vědní obor 623 3,6 Q1 Ecology 2 Thermal Time - Concpts and utility By: Trudgill, DL; Honek, A; Li, D; et al ,0 Q1 Annals of Applied Biology, 146 (1): 1-14, 2005 Agriculture, Multidisciplinary 3 Plant proteome changes under abiotic stress - Contribution of proteomics studies to understanding plant stress response By: Kosova, K.; Vitamvas, P.; Prasil, I.T.; et al. Journal of Proteomics, 74 (8): , ,9 Q1 Biochemical Research Methods 4 Active and total microbial communities in forest soil are largely different and highly stratified during decomposition By: Baldrian, P,; Kolarik, M.; Stursova, M.; et al. ISME Journal, 6 (2): , ,3 Q1 Ecology, Microbiology 5 Innovative methods for soil DNA purification tested in soils with widely differing characteristics By: Sagova-Mareckova, M.; Cermak, L.; et al. Applied And Environmental Microbiology, 74 (9): , ,0 Q1 Microbilogy VÚRV, v.v.i.

17 10 nejcitovanějších publikací VÚRV, v.v.i. z Web of Science 6 Cold stress and acclimation - what is important for metabolic adjustment? By: Janska, A.; Marsik, P.; Zelenkova, S.; et al. Plant Biology, 12 (3): , 2010 Citace IF Jrank Vědní obor 60 2,4 Q2 Plant Sciences 7 Insecticidal properties of several essential oils on the house fly (Musca Domestica L.) By: Pavela, R. Phytotherapy Research, 22 (2): , ,4 Q2 Pharmacology & Pharmacy 8 Validation of reference genes as internal control for studying viral infections in cereals by quantitative Real-time RT-PCR By: Jarosova, J.; Kundu, J. K. BMC Plant Biology, 10: 146, ,9 Q1 Plant Sciences 9 Restoration of grazing management and its effect on vegetation in an upland grassland By: Pavlu, V.; Hejcman, M.; Pavlu, L.; et al. Applied Vegetation Science, 10 (3): , ,4 Q2 Plant Sciences, Ecology 10 Quantitative expression analysis of selected COR genes reveals their differential expression in leaf and crown tissues of wheat (Triticum Aestivum L.) during an extended low temperature acclimation regimen By: Ganeshan, S.; Vitamvas, P.; Fowler, D. B.; et al. 38 5,8 Q1 Plant Sciences VÚRV, v.v.i.

18 Patenty Listové hnojivo pro výživu révy vinné (Č , 2014) Technické řešení se týká kapalného listového hnojiva speciálně určeného pro výživu révy vinné Ivana Raimanová, Jaroslav Horák, Marie Trčková Způsob přípravy exkrementových antigenů domácích roztočů (Č , 2014) Vynález se týká způsobu chovu domácích (prachových a skladištních) roztočů pro přípravu roztočových exkrementových antigenů s vysokou integritou. Vynález se také týká způsobu zpracování chovu roztočů pro získání velmi čisté exkrementové frakce a živých jedinců separovaných od zbytkového růstového média bez použití prosívání Tomáš Erban, Radek Klubal Způsob biotechnologické přípravy derivátů linkomycinu (Č , 2012) Deriváty linkomycinu jsou připravovány biotechnologickou kultivací Streptomyces lincolnensis ATCC25466, který má inaktivovaný gen lmbj a/nebo alespoň jeden gen ze skupiny genů lmb tvořené geny lmba,b1,b2,w,x a Y kódujícími biosyntézu 4-L-propylprolinu. V případě zablokování biosyntézy 4-L-propylprolinu musí být do kultivačního média dodávána náhrada za tento meziprodukt. Biosyntézou tak vznikají nové účinné deriváty linkomycinu Dana Ulanová, Jan Kopecký, Jitka Novotná Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů (Č , 2010) Řešení se týká konstrukce zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů. Aerace kompostu vzniká odsáváním vzduchu a zápašných plynů Sergej Usťak, Jaroslav Váňa, Petr Plíva, Antonín Jelínek Pseudacyclin a metoda indikace houby Pseudallescheria boydii (Č. WO/2009/149675, 2010) Pseudacycliny jako specifické produkty sekundárního metabolismu patogenní mikromycety Pseudallescheria boydii jsou použitelné k indikaci této houby v organismu a slouží jako porovnávací standardy při analýze pomoci hmotnostní spektrometrie. Martin Žabka, Vladimír Havlíček VÚRV, v.v.i.

19 Nové odrůdy: Odrůda pšenice ozimé Tosca (2014) Jana Chrpová, Alena Hanzalová Odrůda ječmene ozimého Lancelot (2014) Ilja Prášil, Jana Chrpová Odrůda čiroku Ruzrok (2014) Jiří Hermuth Odrůda béru italského Ruberit (2014) Jiří Hermuth Odrůda řepky ozimé Cortes (2013) Vratislav Kučera, Miroslava Vyvadilová, Miroslav Klíma Skorpion, odrůda ozimé pšenice s modrou barvou zrna (2013) Jana Chrpová, Petr Martínek Odrůda pšenice ozimé Dulina (2012) Jana Chrpová, Alena Hanzalová Odrůda pšenice jarní Izzy (2011) Jana Chrpová, Alena Hanzalová Odrůda podnože hlohu Crataegus L.- V 94 (2011) Josef Korba, Jana Šillerová VÚRV, v.v.i.

20 Nové technologie Technologie výroby speciálního substrátu potlačující výskyt skládkových chorob při skladování ovoce a zeleniny (2014) Roman Pavela, Martin Žabka Nové technologické postupy zakládání porostů zemědělských plodin (2014) Pavel Růžek, Helena Kusá, Radek Vavera Technologie výroby kapalného prostředku potlačující výskyt larev smutnic v pěstebním substrátu (2013) Roman Pavela Technologie výroby hnojivých tyčinek se stimulací kvetení (2013) Roman Pavela Technologie stanovení potenciální aktivity původce spály růžovitých (jabloňovitých) rostlin pro jednotlivé oblasti v ČR (2013) Josef Korba, Václav Krejzar, Iveta Pánková, Jana Šillerová Hydrotermální úprava zbytků po anaerobní fermentaci na přípravky pro zlepšení půdních vlastností (2013) Sergej Usťak, Jaime Muňoz, Marie Usťaková Technologie výroby toxické rodenticidní nástrahy na bázi cereálií a živočišných proteinů (2011) Václav Stejskal, Radek Aulický Technologie síťové struktury automatického distančního monitoringu drobných hlodavců na posklizňových linkách na zpracování obilovin (2011) Václav Stejskal, Radek Aulický Technologie pro výrobu a užívání nového typu organického hnojiva "Jablečňák (2011) Sergej Usťak, JaroslavVáňa Technologie pro pěstování vybraných energetických a průmyslových plodin za účelem biologické rekultivace antropogenních půd (2011) Sergej Usťak, Roman Honzík VÚRV, v.v.i.

21 Nové technologie Technologie výroby návnadových požerových bloků s tekutým atraktantem na synantropní hlodavce (2010) Václav Stejskal, Radek Aulický Technologie pro výrobu biologicky dosoušené biomasy (BDB) (2010) Jaroslav Váňa, Sergej Usťak Technologie mytí a balení konzumních brambor minimalizující rozvoj bakteriálních měkkých hnilob, které zhoršují kvalitu, vzhled a trvanlivost hlíz (2010) Václav Krejzar, Iveta Pánková, Václav Kůdela Stanovení obsahu tuku v celých semenech řepky olejky ve šlechtitelském materiálu technikou infračervené spektroskopie (NIRS) s použitím ověřené kalibrační rovnice (2010) Pavel Nerušil, Václav Míka, Alois Kohoutek, Věra Odstrčilová, Petr Komárek Nové technologické postupy při pěstování brambor zaměřené na zvýšení efektivnosti hnojení a omezení eroze Pavel Růžek, Pavel Kasal, Radek Nechvátal, Helena Kusá Nový technologický postup při setí a hnojení zemědělských plodin s aplikací hnojiva k osivu (2010) Pavel Růžek, Helena Kusá Stanovení obsahu glukosinolátů (GLS) v celých semenech řepky olejky ve šlechtitelském materiálu technikou infračervené spektroskopie (NIRS) s použitím ověřené kalibrační rovnice (2010) Pavel Nerušil, Václav Míka, Alois Kohoutek, Věra Odstrčilová, Petr Komárek Stanovení obsahu mastných kyselin (k.olejová, k.linolová, k. linolenová a k.eruková) v celých semenech řepky olejky ve šlechtitelském materiálu technikou infračervené spektroskopie (NIRS) s použitím ověřené kalibrační rovnice (2010) Pavel Nerušil, Václav Míka, Alois Kohoutek, Věra Odstrčilová, Petr Komárek VÚRV, v.v.i.

22 Nové výrobky Prostředky na ochranu rostlin Rock Effect - první botanický pesticid vyráběný v ČR Logo ústavu Kapalný prostředek potlačující výskyt larev smutnic v pěstebním substrátu (Užitný vzor ) Speciální hnojivo podporující kvetení (užitný vzor č ) Roman Pavela Výroba je připravena v AGRO CS a.s., Česká skalice VÚRV, v.v.i.

23 Nové výrobky Nová listová hnojiva pro konvenční i ekologické hospodaření. Výroba je připravena v GM CHEMIE s.r.o. Ivana Raimanová, Marie Trčková, Gabriela Kurešová, Miroslava Pechová VÚRV, v.v.i.

24 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Cena TA ČR 2014 prof. František Kocourek Expertní systém pro podporu rozhodování o užití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí

25 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Čestné uznání RNDr. Klára Kosová, Ph.D. L ORÉAL UNESCO PRO ŽENY VE VĚDĚ 2014 Identifikace proteinů účastnících se chladové aklimace a vernalizace u pšenice seté a pšenice jednozrnky (triticum aestetivum, tritium monococcum) s využitím dvojrozměrné diferenciální gelové elektroforézy (2D-DIGE)

26 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Cena ministra životního prostředí ČR 2013 ing. Roman Pavela, Ph.D. za objev přírodních pesticidů

27 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. VÚRV, v.v.i.

28 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Nová technologie paralelního setí kompenzačních odrůd obilnin byla součástí exponátu, oceněného hlavní cenou Grand Prix na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2014 (Růžek, P., Kusá, H., Vavera, R.) Země živitelka 2010: ocenění hlavní cenou Zlatý klas za novou technologii setí a hnojení zemědělských plodin s využitím secích strojů Excelent Premium, aplikačních trubic AT 25 a stabilizátoru dusíku StabilureN (Růžek, P. a Kusá, H.) VÚRV, v.v.i.

29 Nové technologie zakládání porostů zemědělských plodin Setí směsí kompenzačních odrůd obilnin TECHAGRO 2014

30 Protierozní technologie při pěstování brambor Řešeno ve spolupráci s VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o. a VÚMOP, v.v.i. v rámci projektu TA Simulace srážek: odkameňovací technologie Běžný hrůbek Upravený hrůbek se vsakovacím žlábkem

31 Nové technologie při pěstování cukrovky a kukuřice šetrné k životnímu prostředí Řešeno ve spolupráci s ČZU Praha, P&L, spol. s r.o. a VÚMOP, v.v.i. v rámci projektu TA

32 Protierozní technologie při pěstování cukrovky a kukuřice Řešeno ve spolupráci s ČZU Praha, P&L, spol. s r.o. a VÚMOP, v.v.i. v rámci projektu TA

33 Spolupráce s vědeckými institucemi v ČR i zahraničí a vysokými školami při řešení společných vědecko-výzkumných projektů se soukromým sektorem při řešení výzkumných projektů i jako uživateli výsledků výzkumu s vysokými školami při vzdělávání studentů semestrální i jednotlivé přednášky na VŠ, vedení praktik, vedení či konzultace bakalářských, magisterských a doktorských prací VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

34 Spolupráce Poskytujeme poradenství v oblasti: ochrany zemědělských plodin, ovocných dřevin a zelenin proti chorobám a škůdcům včetně jejich diagnostiky a metod monitorování diagnostiky výživného stavu půd a rostlin, vyvíjíme a informujeme o nových technologiích hnojení pro různé systémy zpracování půd, možnosti využití půdních mikroorganismů pro výrobu inokulačních preparátů osevních postupů a uplatnění půdoochranných technologií diagnostiky a hubení plevelů pěstování a využití energetických plodin naplňování legislativních požadavků (ochrana vod, nitrátová směrnice) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

35 Ekonomika a hospodaření VÚRV, v.v.i. Přehled zdrojů (plán 2015) Rok Hlavní činnost Další činnost Jiná činnost CELKEM z toho VZ Osobní nákl. Zisk před zdaněním (v.v.i.) Plán Dosažený zisk je plně využíván na finanční spoluúčasti v dalších projektech!!!

36 Ekonomika a hospodaření VÚRV, v.v.i (v.v.i.) Plán 2015 Hlavní činnost Další činnost Jiná činnost z toho VZ Osobní nákl. Zisk před zdaněním

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Zemědělská veřejnost je známá svojí otevřeností k pokrokovým věcem, je schopná si rychle osvojovat nové vědecké poznatky a ráda ověřuje technologické

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Nabídka platí od 1. 6. 2016 do vyčerpání zásob ROSTLINNÁ VÝROBA Doporučené technologické postupy

Více

Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008

Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008 Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008 Výzkumné záměry Kód Rok řešení MZE0002700601 MZE0002700602 MZE0002700603 Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Technologie hnojení kapalnými dusíkatými hnojivy s využitím stabilizátoru dusíku StabilureN

Technologie hnojení kapalnými dusíkatými hnojivy s využitím stabilizátoru dusíku StabilureN Technologie hnojení kapalnými dusíkatými hnojivy s využitím stabilizátoru dusíku StabilureN Autoři technologie : Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová

Více

Nové půdoochranné technologie při pěstování brambor

Nové půdoochranné technologie při pěstování brambor Nové půdoochranné technologie při pěstování brambor Růžek Pavel 1, Kusá Helena 1, Kasal Pavel 2, Kobzová Dominika 3, Šedek Antonín 4 1 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 2 Výzkumný ústav bramborářský

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Experimentáln. lní plochy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Výzkumné stanice v Jevíčku

Experimentáln. lní plochy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Výzkumné stanice v Jevíčku VÚRV, v.v.i., Praha 6 Ruzyně VS Jevíčko Ing. Alois Kohoutek, CSc. Ing. Petr Komárek, Ph.D. Ing. Věra V Odstrčilov ilová, Ph.D. Komunikační a interaktivní platformy Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem sedmidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A CB.1 SLEDOVATENOST CB. 1.1. požadavek na písemný identifikační systém umožňující registrovaný produkt Globalgapu vysledovat

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ DEN ZEMĚDĚLSKÉHO ZKUŠEBNICTVÍ, LÍPA, 12.7.2012 Základní legislativa Zákon č. 147/2002 Sb. ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Zemědělství minulých století

Zemědělství minulých století Způsoby hospodaření v zemědělství Zemědělství minulých století Znalost vlastností jednotlivých lokalit/ polí přizpůsobení způsobu kultivace přizpůsobení pěstovaných plodin odhad výnosových výsledků 1 Konvenční

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 9. 3. 2015 Struktura habilitační přednášky: I. Odborná část Úvod, půdní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Změny rostlinolékařské legislativy v ES Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Nařízení EP a R 2009/1107 ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Směrnice EP a R 2009/128 ES o udržitelném používání pesticidů

Více

Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity

Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity Národní program uchování a využití genetických zdrojů kulturních rostlin a agrobiodiverzity Jan Pelikán Výzkumný ústav pícninářský,spol. s r. o. Troubsko a Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Co

Více

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Způsoby uchování genofondu starých odrůd ovoce

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Způsoby uchování genofondu starých odrůd ovoce Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 GENETICKÉ ZDROJE Způsoby uchování genofondu starých odrůd ovoce Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován

Více

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr.

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. AVA22E Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ve školním roce 2013/2014 budou na základě rozhodnutí ředitelky

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) www.ukzuz.cz Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) Konference k problematice pesticidů Praha, 19. května 2016 Ministerstvo zemědělství ČR 5/20/2016 1

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro obiloviny (kód: 41-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: M)

Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: M) Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: 41-094-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu Úvod informace o podniku Sídlo: Kadaňská 2525, Žatec 43846 CZ14864347, Tel:+420415732111, Fax:+420415732150 Web: www.chizatec.cz

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene Jan Křen a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie Aktuální problémy I Na svých pozemcích mám výnosný čtyřhonný osevní postup:

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015 Česká Skalice, Vila Čerych 16. 17. února 2015 Bioinstitut,o.p.s. Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc - Chválkovice;

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativní rámec Od 1. 1. 2014

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Zkušenosti s Mužákem prorostlým René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Produkce v oblasti přehrady, Pahren Agrar Kooperation René Kolbe Přírodní poloha Klima Průměrná nadmořská výška 380-420

Více

Trvale udržitelné zemědělství. Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce

Trvale udržitelné zemědělství. Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce Trvale udržitelné zemědělství Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce Setrvalé zemědělství 2 Jde o takový vývoj zemědělství, který uspokojuje potřeby současnosti a neomezuje potřeby budoucích generací

Více

Šéfredaktor: RNDr. Jan Nedělník, PhD. Vydavatel: Zemědělský výzkum, spol s r.o. Zahradní 1 664 41 Troubsko

Šéfredaktor: RNDr. Jan Nedělník, PhD. Vydavatel: Zemědělský výzkum, spol s r.o. Zahradní 1 664 41 Troubsko výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 projektu Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

Více

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Letní škola Hostětín 2014 Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Kořeny Kořeny jsou podzemní orgány, které zajišťují zásobování rostlin vodou a v ní obsaženými minerálními látkami, případně organickými

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Nové směry v rostlinných biotechnologiích Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše

Více

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků Jindřich Špička Alltech.com konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Význam zemědělství v konečné spotřebě energie. Zemědělství

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Půdní a zemědělské sucho

Půdní a zemědělské sucho Zlepšování základních půdních vlastností a eliminace dopadů sucha na výši produkce plodin pomocí aplikace půdních aktivátorů Půdní a zemědělské sucho Konference s mezinárodní účastí Kutná hora, 28. 29.

Více

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá.

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Produkce rostliny závisí na její schopnosti odolávat kritickým fázím růstu. K zajištění lepší odolnosti

Více

Doktorské studijní programy a obory na FAPPZ ČZU v Praze

Doktorské studijní programy a obory na FAPPZ ČZU v Praze Doktorské studijní programy a obory na FAPPZ ČZU v Praze Studijní program: P4102 Fytotechnika 4102V002 Obecná produkce rostlinná - 4letý obor agrochemie a výživa rostlin agrometeorologie fyziologie rostlin

Více

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více