Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. www.vurv.cz"

Transkript

1 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. rezortní ústav Ministerstva zemědělství zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti rostlinné rostlinné výroby a příbuzných oborů

2 Základní informace Ústav byl založen v roce 1951 od je VÚRV veřejnou výzkumnou institucí (zákon č. 341/2005 Sb., o v.v.i.) je jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin zaměstnává cca 300 pracovníků (z toho cca 50 % žen); - z toho je zhruba poloviční podíl vědeckých pracovníků a poloviční podíl technických a administrativních pracovníků roční rozpočet se pohybuje kolem 240 mil. Kč VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

3 1) Hlavní činnost Základní a aplikovaný výzkum a vývoj Pedagogická spolupráce Přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenství 2) Další činnost Účast v národních programech (NP konzervace a využití genofondu rostlin a agrobiodiversity a NP genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů) Zajištění dlouhodobých polních pokusů Činnost vědeckých výborů (VV pro geneticky modifikované potraviny a krmiva a VV fytosanitární a životního prostředí) Činnost referenčních laboratoří (GMO, elektroforézy proteinů, kryoprezervace rostlin, karanténních virů ovocných dřevin, diagnostiky rezistence plevelů) Poradenství v oblasti zemědělské výroby Vydavatelská činnost 3) Jiná činnost Poslání ústavu Hospodářská činnost za účelem zisku VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

4 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - má široký rozsah aktivit pokrývajících různé druhy plodin a výzkumných úkolů a směrů

5 KVO ŘVO BVO HVO Tyto rozdílné výrobní podmínky ve výrobních oblastech kladou rozdílné požadavky na zemědělský výzkum (rozdílné plodiny a odrůdy, rozdílné způsoby ochrany rostlin, rozdílné aplikační dávky hnojiv, rozdílné způsoby zpracování půdy.)

6 KVO ŘVO BVO HVO Pracoviště VÚRV pokusné a výzkumné stanice

7 3 základní směry výzkumu 4 odbory: Odbor systémů hospodaření na půdě Odbor genetiky a šlechtění plodin Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin Odbor pokusných stanic VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

8 Odbor systémů hospodaření na půdě výzkum v oblasti výživy rostlin ve vztahu ke kvalitě produkce a současně ochraně životního prostředí výzkum procesů transformace organické hmoty v půdě výzkum v oblasti odběru živin z půdy a jejich využitelnosti rostlinami výzkum udržitelné rostlinné produkce zaměřený na ochranu půdní úrodnosti a udržování, případně rozšiřování biodiverzity vývoj a výzkum inovativních metod v oblasti ochrany plodin proti plevelům vývoj a výzkum nových technologií využitelnosti vypěstované biomasy (plodiny pro energetické účely) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

9 Odbor genetiky a šlechtění plodin studuje genetické a fyziologické základy produktivity rostlin a spolupracuje na šlechtění nových odrůd výzkum a vývoj šlechtitelských materiálů s cílem zvýšení produkce plodin a zvýšení jejich odolnosti proti biotickým a abiotickým stresům a zvýšení nutriční hodnoty/kvality produkce uchování a využití genofondů zemědělských plodin a agrobiodiverzity (Národní program údržby genofondu zákon č. 148/2003 Sb., o genetických zdrojích rostlin a mikroorganizmů, výzkum kvality produkce s ohledem na používané agrotechnologie pěstování zejména s ohledem na obsah a kvalitu bílkovin a škrobu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

10 Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin výzkum v oblasti integrované ochranou plodin a jejich produktů před škodlivými organismy (ochrana skladištních zásob) studuje možnosti využití biologických metod ochrany rostlin pro podporu a rozvoj biodiverzity v agrocenózách zabývá se patogenezí chorob rostlin a regulací patogenů VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

11 Odbor pokusných stanic zajišťuje provoz pokusných stanic v rámci České republiky studuje problematiku faktorů a indikátorů trvale udržitelných systémů hospodaření na půdě využívá výsledků polních pokusů (dlouhodobých, krátkodobých, nádobových) pro řešení praktických otázek z oborů půdní biologie, agrochemie, výživy rostlin, produkční biologie a agroekologie Ocenění polních pokusů v Čáslavi ( ) Šlechtitelé firmy Syngenta vysoce ocenili kvalitu provádění odrůdových pokusů na pokusné stanici Čáslav. Pokusy probíhají na pokusné stanici opakovaně a podle slov šlechtitele pana Paula Buryho ty letošní s jarním ječmenem patří k nejlepším, které za celých 30 let své šlechtitelské praxe viděl. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

12 VÚRV, v.v.i. je koordinátorem dlouhodobých pokusů v České republice V důsledku variability půdních a klimatických podmínek, je proto nutné mít dlouhodobé pokusy v různých půdních a klimatických podmínkách, aby bylo možno extrapolovat výsledky dlouhodobých polních pokusů na velké plochy. Z dlouhodobých polních pokusů převážně pocházejí naše poznatky o transformaci organických látek a rostlinných živin v půdě, o působení statkových a minerálních hnojiv na pěstované plodiny a zejména o následném působení statkových a minerálních hnojiv, o vlivu osevních postupů a zpracování půdy na pěstované plodiny a na kvalitu půdy. Z dlouhodobých polních pokusů se odvozují predikce vývoje půdní úrodnosti a setrvalosti systémů hospodaření na půdě.

13 Výsledky výzkumu Recenzované publikace zahraniční i domácí Knihy a kapitoly v knihách Certifikované metodiky Patenty, užitné vzory, ověřené technologie, aj. Odrůdy Výsledky výzkumu promítající se do legislativy (právních předpisů a norem) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

14 Typ výstupu Výstupy VÚRV, v.v.i. období Kategorie - Publikace Počet Jimp - článek v odborném periodiku 475 Jsc - článek v odborném periodiku 48 Jrec - článek v odborném periodiku 383 B - odborná kniha 13 C - kapitola v odborné knize 86 D - článek ve sborníku 25 Kategorie - Aplikované výsledky P - patent 5 Ztech - ověřená technologie 18 Zodru - odrůda 9 F - výsledky s právní ochranou 78 Nmet - uplatněná certifikovaná metodika 108 Kategorie - Ostatní výsledky nehodnocené výsledky M - uspořádání konference 30 VÚRV, v.v.i.

15

16 10 nejcitovanějších publikací VÚRV z Web of Science 1 Intraspecific variation in body size and fecundity in insects - A general relationship By: Honek, A OIKOS, 66 (3): , 1993 Citace IF Jrank Vědní obor 623 3,6 Q1 Ecology 2 Thermal Time - Concpts and utility By: Trudgill, DL; Honek, A; Li, D; et al ,0 Q1 Annals of Applied Biology, 146 (1): 1-14, 2005 Agriculture, Multidisciplinary 3 Plant proteome changes under abiotic stress - Contribution of proteomics studies to understanding plant stress response By: Kosova, K.; Vitamvas, P.; Prasil, I.T.; et al. Journal of Proteomics, 74 (8): , ,9 Q1 Biochemical Research Methods 4 Active and total microbial communities in forest soil are largely different and highly stratified during decomposition By: Baldrian, P,; Kolarik, M.; Stursova, M.; et al. ISME Journal, 6 (2): , ,3 Q1 Ecology, Microbiology 5 Innovative methods for soil DNA purification tested in soils with widely differing characteristics By: Sagova-Mareckova, M.; Cermak, L.; et al. Applied And Environmental Microbiology, 74 (9): , ,0 Q1 Microbilogy VÚRV, v.v.i.

17 10 nejcitovanějších publikací VÚRV, v.v.i. z Web of Science 6 Cold stress and acclimation - what is important for metabolic adjustment? By: Janska, A.; Marsik, P.; Zelenkova, S.; et al. Plant Biology, 12 (3): , 2010 Citace IF Jrank Vědní obor 60 2,4 Q2 Plant Sciences 7 Insecticidal properties of several essential oils on the house fly (Musca Domestica L.) By: Pavela, R. Phytotherapy Research, 22 (2): , ,4 Q2 Pharmacology & Pharmacy 8 Validation of reference genes as internal control for studying viral infections in cereals by quantitative Real-time RT-PCR By: Jarosova, J.; Kundu, J. K. BMC Plant Biology, 10: 146, ,9 Q1 Plant Sciences 9 Restoration of grazing management and its effect on vegetation in an upland grassland By: Pavlu, V.; Hejcman, M.; Pavlu, L.; et al. Applied Vegetation Science, 10 (3): , ,4 Q2 Plant Sciences, Ecology 10 Quantitative expression analysis of selected COR genes reveals their differential expression in leaf and crown tissues of wheat (Triticum Aestivum L.) during an extended low temperature acclimation regimen By: Ganeshan, S.; Vitamvas, P.; Fowler, D. B.; et al. 38 5,8 Q1 Plant Sciences VÚRV, v.v.i.

18 Patenty Listové hnojivo pro výživu révy vinné (Č , 2014) Technické řešení se týká kapalného listového hnojiva speciálně určeného pro výživu révy vinné Ivana Raimanová, Jaroslav Horák, Marie Trčková Způsob přípravy exkrementových antigenů domácích roztočů (Č , 2014) Vynález se týká způsobu chovu domácích (prachových a skladištních) roztočů pro přípravu roztočových exkrementových antigenů s vysokou integritou. Vynález se také týká způsobu zpracování chovu roztočů pro získání velmi čisté exkrementové frakce a živých jedinců separovaných od zbytkového růstového média bez použití prosívání Tomáš Erban, Radek Klubal Způsob biotechnologické přípravy derivátů linkomycinu (Č , 2012) Deriváty linkomycinu jsou připravovány biotechnologickou kultivací Streptomyces lincolnensis ATCC25466, který má inaktivovaný gen lmbj a/nebo alespoň jeden gen ze skupiny genů lmb tvořené geny lmba,b1,b2,w,x a Y kódujícími biosyntézu 4-L-propylprolinu. V případě zablokování biosyntézy 4-L-propylprolinu musí být do kultivačního média dodávána náhrada za tento meziprodukt. Biosyntézou tak vznikají nové účinné deriváty linkomycinu Dana Ulanová, Jan Kopecký, Jitka Novotná Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů (Č , 2010) Řešení se týká konstrukce zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů. Aerace kompostu vzniká odsáváním vzduchu a zápašných plynů Sergej Usťak, Jaroslav Váňa, Petr Plíva, Antonín Jelínek Pseudacyclin a metoda indikace houby Pseudallescheria boydii (Č. WO/2009/149675, 2010) Pseudacycliny jako specifické produkty sekundárního metabolismu patogenní mikromycety Pseudallescheria boydii jsou použitelné k indikaci této houby v organismu a slouží jako porovnávací standardy při analýze pomoci hmotnostní spektrometrie. Martin Žabka, Vladimír Havlíček VÚRV, v.v.i.

19 Nové odrůdy: Odrůda pšenice ozimé Tosca (2014) Jana Chrpová, Alena Hanzalová Odrůda ječmene ozimého Lancelot (2014) Ilja Prášil, Jana Chrpová Odrůda čiroku Ruzrok (2014) Jiří Hermuth Odrůda béru italského Ruberit (2014) Jiří Hermuth Odrůda řepky ozimé Cortes (2013) Vratislav Kučera, Miroslava Vyvadilová, Miroslav Klíma Skorpion, odrůda ozimé pšenice s modrou barvou zrna (2013) Jana Chrpová, Petr Martínek Odrůda pšenice ozimé Dulina (2012) Jana Chrpová, Alena Hanzalová Odrůda pšenice jarní Izzy (2011) Jana Chrpová, Alena Hanzalová Odrůda podnože hlohu Crataegus L.- V 94 (2011) Josef Korba, Jana Šillerová VÚRV, v.v.i.

20 Nové technologie Technologie výroby speciálního substrátu potlačující výskyt skládkových chorob při skladování ovoce a zeleniny (2014) Roman Pavela, Martin Žabka Nové technologické postupy zakládání porostů zemědělských plodin (2014) Pavel Růžek, Helena Kusá, Radek Vavera Technologie výroby kapalného prostředku potlačující výskyt larev smutnic v pěstebním substrátu (2013) Roman Pavela Technologie výroby hnojivých tyčinek se stimulací kvetení (2013) Roman Pavela Technologie stanovení potenciální aktivity původce spály růžovitých (jabloňovitých) rostlin pro jednotlivé oblasti v ČR (2013) Josef Korba, Václav Krejzar, Iveta Pánková, Jana Šillerová Hydrotermální úprava zbytků po anaerobní fermentaci na přípravky pro zlepšení půdních vlastností (2013) Sergej Usťak, Jaime Muňoz, Marie Usťaková Technologie výroby toxické rodenticidní nástrahy na bázi cereálií a živočišných proteinů (2011) Václav Stejskal, Radek Aulický Technologie síťové struktury automatického distančního monitoringu drobných hlodavců na posklizňových linkách na zpracování obilovin (2011) Václav Stejskal, Radek Aulický Technologie pro výrobu a užívání nového typu organického hnojiva "Jablečňák (2011) Sergej Usťak, JaroslavVáňa Technologie pro pěstování vybraných energetických a průmyslových plodin za účelem biologické rekultivace antropogenních půd (2011) Sergej Usťak, Roman Honzík VÚRV, v.v.i.

21 Nové technologie Technologie výroby návnadových požerových bloků s tekutým atraktantem na synantropní hlodavce (2010) Václav Stejskal, Radek Aulický Technologie pro výrobu biologicky dosoušené biomasy (BDB) (2010) Jaroslav Váňa, Sergej Usťak Technologie mytí a balení konzumních brambor minimalizující rozvoj bakteriálních měkkých hnilob, které zhoršují kvalitu, vzhled a trvanlivost hlíz (2010) Václav Krejzar, Iveta Pánková, Václav Kůdela Stanovení obsahu tuku v celých semenech řepky olejky ve šlechtitelském materiálu technikou infračervené spektroskopie (NIRS) s použitím ověřené kalibrační rovnice (2010) Pavel Nerušil, Václav Míka, Alois Kohoutek, Věra Odstrčilová, Petr Komárek Nové technologické postupy při pěstování brambor zaměřené na zvýšení efektivnosti hnojení a omezení eroze Pavel Růžek, Pavel Kasal, Radek Nechvátal, Helena Kusá Nový technologický postup při setí a hnojení zemědělských plodin s aplikací hnojiva k osivu (2010) Pavel Růžek, Helena Kusá Stanovení obsahu glukosinolátů (GLS) v celých semenech řepky olejky ve šlechtitelském materiálu technikou infračervené spektroskopie (NIRS) s použitím ověřené kalibrační rovnice (2010) Pavel Nerušil, Václav Míka, Alois Kohoutek, Věra Odstrčilová, Petr Komárek Stanovení obsahu mastných kyselin (k.olejová, k.linolová, k. linolenová a k.eruková) v celých semenech řepky olejky ve šlechtitelském materiálu technikou infračervené spektroskopie (NIRS) s použitím ověřené kalibrační rovnice (2010) Pavel Nerušil, Václav Míka, Alois Kohoutek, Věra Odstrčilová, Petr Komárek VÚRV, v.v.i.

22 Nové výrobky Prostředky na ochranu rostlin Rock Effect - první botanický pesticid vyráběný v ČR Logo ústavu Kapalný prostředek potlačující výskyt larev smutnic v pěstebním substrátu (Užitný vzor ) Speciální hnojivo podporující kvetení (užitný vzor č ) Roman Pavela Výroba je připravena v AGRO CS a.s., Česká skalice VÚRV, v.v.i.

23 Nové výrobky Nová listová hnojiva pro konvenční i ekologické hospodaření. Výroba je připravena v GM CHEMIE s.r.o. Ivana Raimanová, Marie Trčková, Gabriela Kurešová, Miroslava Pechová VÚRV, v.v.i.

24 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Cena TA ČR 2014 prof. František Kocourek Expertní systém pro podporu rozhodování o užití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí

25 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Čestné uznání RNDr. Klára Kosová, Ph.D. L ORÉAL UNESCO PRO ŽENY VE VĚDĚ 2014 Identifikace proteinů účastnících se chladové aklimace a vernalizace u pšenice seté a pšenice jednozrnky (triticum aestetivum, tritium monococcum) s využitím dvojrozměrné diferenciální gelové elektroforézy (2D-DIGE)

26 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Cena ministra životního prostředí ČR 2013 ing. Roman Pavela, Ph.D. za objev přírodních pesticidů

27 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. VÚRV, v.v.i.

28 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Nová technologie paralelního setí kompenzačních odrůd obilnin byla součástí exponátu, oceněného hlavní cenou Grand Prix na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2014 (Růžek, P., Kusá, H., Vavera, R.) Země živitelka 2010: ocenění hlavní cenou Zlatý klas za novou technologii setí a hnojení zemědělských plodin s využitím secích strojů Excelent Premium, aplikačních trubic AT 25 a stabilizátoru dusíku StabilureN (Růžek, P. a Kusá, H.) VÚRV, v.v.i.

29 Nové technologie zakládání porostů zemědělských plodin Setí směsí kompenzačních odrůd obilnin TECHAGRO 2014

30 Protierozní technologie při pěstování brambor Řešeno ve spolupráci s VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o. a VÚMOP, v.v.i. v rámci projektu TA Simulace srážek: odkameňovací technologie Běžný hrůbek Upravený hrůbek se vsakovacím žlábkem

31 Nové technologie při pěstování cukrovky a kukuřice šetrné k životnímu prostředí Řešeno ve spolupráci s ČZU Praha, P&L, spol. s r.o. a VÚMOP, v.v.i. v rámci projektu TA

32 Protierozní technologie při pěstování cukrovky a kukuřice Řešeno ve spolupráci s ČZU Praha, P&L, spol. s r.o. a VÚMOP, v.v.i. v rámci projektu TA

33 Spolupráce s vědeckými institucemi v ČR i zahraničí a vysokými školami při řešení společných vědecko-výzkumných projektů se soukromým sektorem při řešení výzkumných projektů i jako uživateli výsledků výzkumu s vysokými školami při vzdělávání studentů semestrální i jednotlivé přednášky na VŠ, vedení praktik, vedení či konzultace bakalářských, magisterských a doktorských prací VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

34 Spolupráce Poskytujeme poradenství v oblasti: ochrany zemědělských plodin, ovocných dřevin a zelenin proti chorobám a škůdcům včetně jejich diagnostiky a metod monitorování diagnostiky výživného stavu půd a rostlin, vyvíjíme a informujeme o nových technologiích hnojení pro různé systémy zpracování půd, možnosti využití půdních mikroorganismů pro výrobu inokulačních preparátů osevních postupů a uplatnění půdoochranných technologií diagnostiky a hubení plevelů pěstování a využití energetických plodin naplňování legislativních požadavků (ochrana vod, nitrátová směrnice) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

35 Ekonomika a hospodaření VÚRV, v.v.i. Přehled zdrojů (plán 2015) Rok Hlavní činnost Další činnost Jiná činnost CELKEM z toho VZ Osobní nákl. Zisk před zdaněním (v.v.i.) Plán Dosažený zisk je plně využíván na finanční spoluúčasti v dalších projektech!!!

36 Ekonomika a hospodaření VÚRV, v.v.i (v.v.i.) Plán 2015 Hlavní činnost Další činnost Jiná činnost z toho VZ Osobní nákl. Zisk před zdaněním

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008

Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008 Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008 Výzkumné záměry Kód Rok řešení MZE0002700601 MZE0002700602 MZE0002700603 Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Experimentáln. lní plochy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Výzkumné stanice v Jevíčku

Experimentáln. lní plochy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Výzkumné stanice v Jevíčku VÚRV, v.v.i., Praha 6 Ruzyně VS Jevíčko Ing. Alois Kohoutek, CSc. Ing. Petr Komárek, Ph.D. Ing. Věra V Odstrčilov ilová, Ph.D. Komunikační a interaktivní platformy Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.,

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem sedmidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A CB.1 SLEDOVATENOST CB. 1.1. požadavek na písemný identifikační systém umožňující registrovaný produkt Globalgapu vysledovat

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ DEN ZEMĚDĚLSKÉHO ZKUŠEBNICTVÍ, LÍPA, 12.7.2012 Základní legislativa Zákon č. 147/2002 Sb. ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Způsoby uchování genofondu starých odrůd ovoce

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Způsoby uchování genofondu starých odrůd ovoce Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 GENETICKÉ ZDROJE Způsoby uchování genofondu starých odrůd ovoce Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ve školním roce 2013/2014 budou na základě rozhodnutí ředitelky

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu Úvod informace o podniku Sídlo: Kadaňská 2525, Žatec 43846 CZ14864347, Tel:+420415732111, Fax:+420415732150 Web: www.chizatec.cz

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem šestidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Zkušenosti s Mužákem prorostlým René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Produkce v oblasti přehrady, Pahren Agrar Kooperation René Kolbe Přírodní poloha Klima Průměrná nadmořská výška 380-420

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Seznam bakalářských a diplomových prací rok 2013/2014 Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií

Seznam bakalářských a diplomových prací rok 2013/2014 Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií Seznam bakalářských a diplomových prací rok 2013/2014 Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc. Bakalářské práce pro 2. TUSHK KS 1. Návrh farmářské výroby octa z

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Letní škola Hostětín 2014 Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Kořeny Kořeny jsou podzemní orgány, které zajišťují zásobování rostlin vodou a v ní obsaženými minerálními látkami, případně organickými

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Nové směry v rostlinných biotechnologiích Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá.

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Produkce rostliny závisí na její schopnosti odolávat kritickým fázím růstu. K zajištění lepší odolnosti

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

ALTERNATIVNÍ PLODINY, OSIVA A POSKLIZŇOVÁ ÚPRAVA. Ing. Martin Hutař PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. Staré Město pod Sněžníkem

ALTERNATIVNÍ PLODINY, OSIVA A POSKLIZŇOVÁ ÚPRAVA. Ing. Martin Hutař PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. Staré Město pod Sněžníkem ALTERNATIVNÍ PLODINY, OSIVA A POSKLIZŇOVÁ ÚPRAVA Ing. Martin Hutař PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. Staré Město pod Sněžníkem PRO-BIO, obchodní spol. s r. o. Zpracovatel biosurovin (smluvní pěstování, výkup,

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativní rámec Od 1. 1. 2014

Více

Vědecký výbor fytosanitárn edí. Seminář PRA 12 března 2010 Mze ČR SRS VV FŽP

Vědecký výbor fytosanitárn edí. Seminář PRA 12 března 2010 Mze ČR SRS VV FŽP Vědecký výbor fytosanitárn rní a životního prostřed edí Seminář PRA 12 března 2010 Mze ČR SRS VV FŽP Ustanoven roku 2002 Koordinační skupinou bezpečnosti potravin v návaznosti na nařízení č. 178/2002 Evropského

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

Pěstování a zpracování řepky olejné

Pěstování a zpracování řepky olejné Pěstování a zpracování řepky olejné Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra rostlinné výroby Historie a současnost řepky olejné na

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Šéfredaktor: RNDr. Jan Nedělník, PhD. Vydavatel: Zemědělský výzkum, spol s r.o. Zahradní 1 664 41 Troubsko

Šéfredaktor: RNDr. Jan Nedělník, PhD. Vydavatel: Zemědělský výzkum, spol s r.o. Zahradní 1 664 41 Troubsko výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 projektu Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Zakázka č. 0447/2107

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Zakázka č. 0447/2107 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Zakázka č. 0447/2107 Název projektu: Vliv stresu na fyziologické parametry a kolísání endogenních látek u rodu Triticum Odpovědný řešitel: Katedra biologie

Více

OECD a biotechnologie Autor: Ing. Zuzana Doubková, MŽP ČR. VI. ročník/květen/2013

OECD a biotechnologie Autor: Ing. Zuzana Doubková, MŽP ČR. VI. ročník/květen/2013 VI. ročník/květen/2013 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i

Více

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Skladištní škůdci- rizika a detekce Václav Stejskal Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Rizika skladištních škůdců Rizika medicinální a pro bezpečnost potravin - fyzikální kontaminace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě Unie botanických zahrad Katedra zahradnictví FAPPZ České zemědělské university v Praze Katedra Zahradní a krajinné architektury FAPPZ České zemědělské university v Praze Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Botanická

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Charakteristika kalů z ČOV z hlediska použití na zemědělské půdě Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 33 083/03-3000 NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov ANALÝZA DEFINICE TYPU A KVALITY SUROVINY MOŽNOST ZAŘAZENÍ VEDLEJŠÍCH

Více

TITULNÍ LIST. Podprogram. Název projektu

TITULNÍ LIST. Podprogram. Název projektu TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin,

Více