Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. www.vurv.cz"

Transkript

1 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. rezortní ústav Ministerstva zemědělství zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti rostlinné rostlinné výroby a příbuzných oborů

2 Základní informace Ústav byl založen v roce 1951 od je VÚRV veřejnou výzkumnou institucí (zákon č. 341/2005 Sb., o v.v.i.) je jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin zaměstnává cca 300 pracovníků (z toho cca 50 % žen); - z toho je zhruba poloviční podíl vědeckých pracovníků a poloviční podíl technických a administrativních pracovníků roční rozpočet se pohybuje kolem 240 mil. Kč VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

3 1) Hlavní činnost Základní a aplikovaný výzkum a vývoj Pedagogická spolupráce Přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenství 2) Další činnost Účast v národních programech (NP konzervace a využití genofondu rostlin a agrobiodiversity a NP genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů) Zajištění dlouhodobých polních pokusů Činnost vědeckých výborů (VV pro geneticky modifikované potraviny a krmiva a VV fytosanitární a životního prostředí) Činnost referenčních laboratoří (GMO, elektroforézy proteinů, kryoprezervace rostlin, karanténních virů ovocných dřevin, diagnostiky rezistence plevelů) Poradenství v oblasti zemědělské výroby Vydavatelská činnost 3) Jiná činnost Poslání ústavu Hospodářská činnost za účelem zisku VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

4 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - má široký rozsah aktivit pokrývajících různé druhy plodin a výzkumných úkolů a směrů

5 KVO ŘVO BVO HVO Tyto rozdílné výrobní podmínky ve výrobních oblastech kladou rozdílné požadavky na zemědělský výzkum (rozdílné plodiny a odrůdy, rozdílné způsoby ochrany rostlin, rozdílné aplikační dávky hnojiv, rozdílné způsoby zpracování půdy.)

6 KVO ŘVO BVO HVO Pracoviště VÚRV pokusné a výzkumné stanice

7 3 základní směry výzkumu 4 odbory: Odbor systémů hospodaření na půdě Odbor genetiky a šlechtění plodin Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin Odbor pokusných stanic VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

8 Odbor systémů hospodaření na půdě výzkum v oblasti výživy rostlin ve vztahu ke kvalitě produkce a současně ochraně životního prostředí výzkum procesů transformace organické hmoty v půdě výzkum v oblasti odběru živin z půdy a jejich využitelnosti rostlinami výzkum udržitelné rostlinné produkce zaměřený na ochranu půdní úrodnosti a udržování, případně rozšiřování biodiverzity vývoj a výzkum inovativních metod v oblasti ochrany plodin proti plevelům vývoj a výzkum nových technologií využitelnosti vypěstované biomasy (plodiny pro energetické účely) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

9 Odbor genetiky a šlechtění plodin studuje genetické a fyziologické základy produktivity rostlin a spolupracuje na šlechtění nových odrůd výzkum a vývoj šlechtitelských materiálů s cílem zvýšení produkce plodin a zvýšení jejich odolnosti proti biotickým a abiotickým stresům a zvýšení nutriční hodnoty/kvality produkce uchování a využití genofondů zemědělských plodin a agrobiodiverzity (Národní program údržby genofondu zákon č. 148/2003 Sb., o genetických zdrojích rostlin a mikroorganizmů, výzkum kvality produkce s ohledem na používané agrotechnologie pěstování zejména s ohledem na obsah a kvalitu bílkovin a škrobu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

10 Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin výzkum v oblasti integrované ochranou plodin a jejich produktů před škodlivými organismy (ochrana skladištních zásob) studuje možnosti využití biologických metod ochrany rostlin pro podporu a rozvoj biodiverzity v agrocenózách zabývá se patogenezí chorob rostlin a regulací patogenů VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

11 Odbor pokusných stanic zajišťuje provoz pokusných stanic v rámci České republiky studuje problematiku faktorů a indikátorů trvale udržitelných systémů hospodaření na půdě využívá výsledků polních pokusů (dlouhodobých, krátkodobých, nádobových) pro řešení praktických otázek z oborů půdní biologie, agrochemie, výživy rostlin, produkční biologie a agroekologie Ocenění polních pokusů v Čáslavi ( ) Šlechtitelé firmy Syngenta vysoce ocenili kvalitu provádění odrůdových pokusů na pokusné stanici Čáslav. Pokusy probíhají na pokusné stanici opakovaně a podle slov šlechtitele pana Paula Buryho ty letošní s jarním ječmenem patří k nejlepším, které za celých 30 let své šlechtitelské praxe viděl. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i.

12 VÚRV, v.v.i. je koordinátorem dlouhodobých pokusů v České republice V důsledku variability půdních a klimatických podmínek, je proto nutné mít dlouhodobé pokusy v různých půdních a klimatických podmínkách, aby bylo možno extrapolovat výsledky dlouhodobých polních pokusů na velké plochy. Z dlouhodobých polních pokusů převážně pocházejí naše poznatky o transformaci organických látek a rostlinných živin v půdě, o působení statkových a minerálních hnojiv na pěstované plodiny a zejména o následném působení statkových a minerálních hnojiv, o vlivu osevních postupů a zpracování půdy na pěstované plodiny a na kvalitu půdy. Z dlouhodobých polních pokusů se odvozují predikce vývoje půdní úrodnosti a setrvalosti systémů hospodaření na půdě.

13 Výsledky výzkumu Recenzované publikace zahraniční i domácí Knihy a kapitoly v knihách Certifikované metodiky Patenty, užitné vzory, ověřené technologie, aj. Odrůdy Výsledky výzkumu promítající se do legislativy (právních předpisů a norem) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

14 Typ výstupu Výstupy VÚRV, v.v.i. období Kategorie - Publikace Počet Jimp - článek v odborném periodiku 475 Jsc - článek v odborném periodiku 48 Jrec - článek v odborném periodiku 383 B - odborná kniha 13 C - kapitola v odborné knize 86 D - článek ve sborníku 25 Kategorie - Aplikované výsledky P - patent 5 Ztech - ověřená technologie 18 Zodru - odrůda 9 F - výsledky s právní ochranou 78 Nmet - uplatněná certifikovaná metodika 108 Kategorie - Ostatní výsledky nehodnocené výsledky M - uspořádání konference 30 VÚRV, v.v.i.

15

16 10 nejcitovanějších publikací VÚRV z Web of Science 1 Intraspecific variation in body size and fecundity in insects - A general relationship By: Honek, A OIKOS, 66 (3): , 1993 Citace IF Jrank Vědní obor 623 3,6 Q1 Ecology 2 Thermal Time - Concpts and utility By: Trudgill, DL; Honek, A; Li, D; et al ,0 Q1 Annals of Applied Biology, 146 (1): 1-14, 2005 Agriculture, Multidisciplinary 3 Plant proteome changes under abiotic stress - Contribution of proteomics studies to understanding plant stress response By: Kosova, K.; Vitamvas, P.; Prasil, I.T.; et al. Journal of Proteomics, 74 (8): , ,9 Q1 Biochemical Research Methods 4 Active and total microbial communities in forest soil are largely different and highly stratified during decomposition By: Baldrian, P,; Kolarik, M.; Stursova, M.; et al. ISME Journal, 6 (2): , ,3 Q1 Ecology, Microbiology 5 Innovative methods for soil DNA purification tested in soils with widely differing characteristics By: Sagova-Mareckova, M.; Cermak, L.; et al. Applied And Environmental Microbiology, 74 (9): , ,0 Q1 Microbilogy VÚRV, v.v.i.

17 10 nejcitovanějších publikací VÚRV, v.v.i. z Web of Science 6 Cold stress and acclimation - what is important for metabolic adjustment? By: Janska, A.; Marsik, P.; Zelenkova, S.; et al. Plant Biology, 12 (3): , 2010 Citace IF Jrank Vědní obor 60 2,4 Q2 Plant Sciences 7 Insecticidal properties of several essential oils on the house fly (Musca Domestica L.) By: Pavela, R. Phytotherapy Research, 22 (2): , ,4 Q2 Pharmacology & Pharmacy 8 Validation of reference genes as internal control for studying viral infections in cereals by quantitative Real-time RT-PCR By: Jarosova, J.; Kundu, J. K. BMC Plant Biology, 10: 146, ,9 Q1 Plant Sciences 9 Restoration of grazing management and its effect on vegetation in an upland grassland By: Pavlu, V.; Hejcman, M.; Pavlu, L.; et al. Applied Vegetation Science, 10 (3): , ,4 Q2 Plant Sciences, Ecology 10 Quantitative expression analysis of selected COR genes reveals their differential expression in leaf and crown tissues of wheat (Triticum Aestivum L.) during an extended low temperature acclimation regimen By: Ganeshan, S.; Vitamvas, P.; Fowler, D. B.; et al. 38 5,8 Q1 Plant Sciences VÚRV, v.v.i.

18 Patenty Listové hnojivo pro výživu révy vinné (Č , 2014) Technické řešení se týká kapalného listového hnojiva speciálně určeného pro výživu révy vinné Ivana Raimanová, Jaroslav Horák, Marie Trčková Způsob přípravy exkrementových antigenů domácích roztočů (Č , 2014) Vynález se týká způsobu chovu domácích (prachových a skladištních) roztočů pro přípravu roztočových exkrementových antigenů s vysokou integritou. Vynález se také týká způsobu zpracování chovu roztočů pro získání velmi čisté exkrementové frakce a živých jedinců separovaných od zbytkového růstového média bez použití prosívání Tomáš Erban, Radek Klubal Způsob biotechnologické přípravy derivátů linkomycinu (Č , 2012) Deriváty linkomycinu jsou připravovány biotechnologickou kultivací Streptomyces lincolnensis ATCC25466, který má inaktivovaný gen lmbj a/nebo alespoň jeden gen ze skupiny genů lmb tvořené geny lmba,b1,b2,w,x a Y kódujícími biosyntézu 4-L-propylprolinu. V případě zablokování biosyntézy 4-L-propylprolinu musí být do kultivačního média dodávána náhrada za tento meziprodukt. Biosyntézou tak vznikají nové účinné deriváty linkomycinu Dana Ulanová, Jan Kopecký, Jitka Novotná Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů (Č , 2010) Řešení se týká konstrukce zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů. Aerace kompostu vzniká odsáváním vzduchu a zápašných plynů Sergej Usťak, Jaroslav Váňa, Petr Plíva, Antonín Jelínek Pseudacyclin a metoda indikace houby Pseudallescheria boydii (Č. WO/2009/149675, 2010) Pseudacycliny jako specifické produkty sekundárního metabolismu patogenní mikromycety Pseudallescheria boydii jsou použitelné k indikaci této houby v organismu a slouží jako porovnávací standardy při analýze pomoci hmotnostní spektrometrie. Martin Žabka, Vladimír Havlíček VÚRV, v.v.i.

19 Nové odrůdy: Odrůda pšenice ozimé Tosca (2014) Jana Chrpová, Alena Hanzalová Odrůda ječmene ozimého Lancelot (2014) Ilja Prášil, Jana Chrpová Odrůda čiroku Ruzrok (2014) Jiří Hermuth Odrůda béru italského Ruberit (2014) Jiří Hermuth Odrůda řepky ozimé Cortes (2013) Vratislav Kučera, Miroslava Vyvadilová, Miroslav Klíma Skorpion, odrůda ozimé pšenice s modrou barvou zrna (2013) Jana Chrpová, Petr Martínek Odrůda pšenice ozimé Dulina (2012) Jana Chrpová, Alena Hanzalová Odrůda pšenice jarní Izzy (2011) Jana Chrpová, Alena Hanzalová Odrůda podnože hlohu Crataegus L.- V 94 (2011) Josef Korba, Jana Šillerová VÚRV, v.v.i.

20 Nové technologie Technologie výroby speciálního substrátu potlačující výskyt skládkových chorob při skladování ovoce a zeleniny (2014) Roman Pavela, Martin Žabka Nové technologické postupy zakládání porostů zemědělských plodin (2014) Pavel Růžek, Helena Kusá, Radek Vavera Technologie výroby kapalného prostředku potlačující výskyt larev smutnic v pěstebním substrátu (2013) Roman Pavela Technologie výroby hnojivých tyčinek se stimulací kvetení (2013) Roman Pavela Technologie stanovení potenciální aktivity původce spály růžovitých (jabloňovitých) rostlin pro jednotlivé oblasti v ČR (2013) Josef Korba, Václav Krejzar, Iveta Pánková, Jana Šillerová Hydrotermální úprava zbytků po anaerobní fermentaci na přípravky pro zlepšení půdních vlastností (2013) Sergej Usťak, Jaime Muňoz, Marie Usťaková Technologie výroby toxické rodenticidní nástrahy na bázi cereálií a živočišných proteinů (2011) Václav Stejskal, Radek Aulický Technologie síťové struktury automatického distančního monitoringu drobných hlodavců na posklizňových linkách na zpracování obilovin (2011) Václav Stejskal, Radek Aulický Technologie pro výrobu a užívání nového typu organického hnojiva "Jablečňák (2011) Sergej Usťak, JaroslavVáňa Technologie pro pěstování vybraných energetických a průmyslových plodin za účelem biologické rekultivace antropogenních půd (2011) Sergej Usťak, Roman Honzík VÚRV, v.v.i.

21 Nové technologie Technologie výroby návnadových požerových bloků s tekutým atraktantem na synantropní hlodavce (2010) Václav Stejskal, Radek Aulický Technologie pro výrobu biologicky dosoušené biomasy (BDB) (2010) Jaroslav Váňa, Sergej Usťak Technologie mytí a balení konzumních brambor minimalizující rozvoj bakteriálních měkkých hnilob, které zhoršují kvalitu, vzhled a trvanlivost hlíz (2010) Václav Krejzar, Iveta Pánková, Václav Kůdela Stanovení obsahu tuku v celých semenech řepky olejky ve šlechtitelském materiálu technikou infračervené spektroskopie (NIRS) s použitím ověřené kalibrační rovnice (2010) Pavel Nerušil, Václav Míka, Alois Kohoutek, Věra Odstrčilová, Petr Komárek Nové technologické postupy při pěstování brambor zaměřené na zvýšení efektivnosti hnojení a omezení eroze Pavel Růžek, Pavel Kasal, Radek Nechvátal, Helena Kusá Nový technologický postup při setí a hnojení zemědělských plodin s aplikací hnojiva k osivu (2010) Pavel Růžek, Helena Kusá Stanovení obsahu glukosinolátů (GLS) v celých semenech řepky olejky ve šlechtitelském materiálu technikou infračervené spektroskopie (NIRS) s použitím ověřené kalibrační rovnice (2010) Pavel Nerušil, Václav Míka, Alois Kohoutek, Věra Odstrčilová, Petr Komárek Stanovení obsahu mastných kyselin (k.olejová, k.linolová, k. linolenová a k.eruková) v celých semenech řepky olejky ve šlechtitelském materiálu technikou infračervené spektroskopie (NIRS) s použitím ověřené kalibrační rovnice (2010) Pavel Nerušil, Václav Míka, Alois Kohoutek, Věra Odstrčilová, Petr Komárek VÚRV, v.v.i.

22 Nové výrobky Prostředky na ochranu rostlin Rock Effect - první botanický pesticid vyráběný v ČR Logo ústavu Kapalný prostředek potlačující výskyt larev smutnic v pěstebním substrátu (Užitný vzor ) Speciální hnojivo podporující kvetení (užitný vzor č ) Roman Pavela Výroba je připravena v AGRO CS a.s., Česká skalice VÚRV, v.v.i.

23 Nové výrobky Nová listová hnojiva pro konvenční i ekologické hospodaření. Výroba je připravena v GM CHEMIE s.r.o. Ivana Raimanová, Marie Trčková, Gabriela Kurešová, Miroslava Pechová VÚRV, v.v.i.

24 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Cena TA ČR 2014 prof. František Kocourek Expertní systém pro podporu rozhodování o užití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí

25 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Čestné uznání RNDr. Klára Kosová, Ph.D. L ORÉAL UNESCO PRO ŽENY VE VĚDĚ 2014 Identifikace proteinů účastnících se chladové aklimace a vernalizace u pšenice seté a pšenice jednozrnky (triticum aestetivum, tritium monococcum) s využitím dvojrozměrné diferenciální gelové elektroforézy (2D-DIGE)

26 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Cena ministra životního prostředí ČR 2013 ing. Roman Pavela, Ph.D. za objev přírodních pesticidů

27 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. VÚRV, v.v.i.

28 Významná ocenění výzkumu VÚRV, v.v.i. Nová technologie paralelního setí kompenzačních odrůd obilnin byla součástí exponátu, oceněného hlavní cenou Grand Prix na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2014 (Růžek, P., Kusá, H., Vavera, R.) Země živitelka 2010: ocenění hlavní cenou Zlatý klas za novou technologii setí a hnojení zemědělských plodin s využitím secích strojů Excelent Premium, aplikačních trubic AT 25 a stabilizátoru dusíku StabilureN (Růžek, P. a Kusá, H.) VÚRV, v.v.i.

29 Nové technologie zakládání porostů zemědělských plodin Setí směsí kompenzačních odrůd obilnin TECHAGRO 2014

30 Protierozní technologie při pěstování brambor Řešeno ve spolupráci s VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o. a VÚMOP, v.v.i. v rámci projektu TA Simulace srážek: odkameňovací technologie Běžný hrůbek Upravený hrůbek se vsakovacím žlábkem

31 Nové technologie při pěstování cukrovky a kukuřice šetrné k životnímu prostředí Řešeno ve spolupráci s ČZU Praha, P&L, spol. s r.o. a VÚMOP, v.v.i. v rámci projektu TA

32 Protierozní technologie při pěstování cukrovky a kukuřice Řešeno ve spolupráci s ČZU Praha, P&L, spol. s r.o. a VÚMOP, v.v.i. v rámci projektu TA

33 Spolupráce s vědeckými institucemi v ČR i zahraničí a vysokými školami při řešení společných vědecko-výzkumných projektů se soukromým sektorem při řešení výzkumných projektů i jako uživateli výsledků výzkumu s vysokými školami při vzdělávání studentů semestrální i jednotlivé přednášky na VŠ, vedení praktik, vedení či konzultace bakalářských, magisterských a doktorských prací VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

34 Spolupráce Poskytujeme poradenství v oblasti: ochrany zemědělských plodin, ovocných dřevin a zelenin proti chorobám a škůdcům včetně jejich diagnostiky a metod monitorování diagnostiky výživného stavu půd a rostlin, vyvíjíme a informujeme o nových technologiích hnojení pro různé systémy zpracování půd, možnosti využití půdních mikroorganismů pro výrobu inokulačních preparátů osevních postupů a uplatnění půdoochranných technologií diagnostiky a hubení plevelů pěstování a využití energetických plodin naplňování legislativních požadavků (ochrana vod, nitrátová směrnice) VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i.

35 Ekonomika a hospodaření VÚRV, v.v.i. Přehled zdrojů (plán 2015) Rok Hlavní činnost Další činnost Jiná činnost CELKEM z toho VZ Osobní nákl. Zisk před zdaněním (v.v.i.) Plán Dosažený zisk je plně využíván na finanční spoluúčasti v dalších projektech!!!

36 Ekonomika a hospodaření VÚRV, v.v.i (v.v.i.) Plán 2015 Hlavní činnost Další činnost Jiná činnost z toho VZ Osobní nákl. Zisk před zdaněním

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH A. Informace o složení orgánů Výzkumného ústavu rostlinné výroby (dále jen VÚRV, v. v. i.) a o jejich činnosti v roce 2014 str. 3 1.

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o instituci 5 2 Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce 7 2.1 Složení orgánů 7 3 Informace o činnosti

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507, 161 06 Praha 6 Ruzyně IČ 00027006 DIČ CZ00027006 Tel. 233 022 111 (ústředna), 233 311 661 (ředitel) Fax 233 310 636, 233 310 638, 233 311 591 (ředitel)

Více

Chmelařský institut s. r. o. Hop Research Institute Co., Ltd. Kadaňská 2525, 438 46 ŽATEC www.chizatec.cz R O Č E N K A 2 0 1 4

Chmelařský institut s. r. o. Hop Research Institute Co., Ltd. Kadaňská 2525, 438 46 ŽATEC www.chizatec.cz R O Č E N K A 2 0 1 4 Chmelařský institut s. r. o. Hop Research Institute Co., Ltd. Kadaňská 2525, 438 46 ŽATEC www.chizatec.cz R O Č E N K A 2 0 1 4 Chmelařský institut s. r. o. v Žatci. Chmelnice účelového hospodářství se

Více

Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Pavlína Voláková, Ph.D.

Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, v. v. i. ROÈENKA 2012 Editor: Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. Grafická úprava: Ing. Daniel Vejchar Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v.

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Úroda 12/2013, vědecká příloha časopisu

Úroda 12/2013, vědecká příloha časopisu Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Odbor rostlinolékařství ČAZV Pícninářská komise ORV ČAZV Agrární komora ČR Úroda 12/2013, vědecká příloha časopisu

Více

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 KUS Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje s počátkem řešení v roce 2015 1 1 QJ1510191 1 2 QJ1510138 1 3 QJ1510217 Podprogram I Udržitelné

Více

Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně Tel.: +420 233 022 111; +420 233 022 307 Fax: +420 233 312 507

Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně Tel.: +420 233 022 111; +420 233 022 307 Fax: +420 233 312 507 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Výroční zpráva 2007 Praha květen 2008 Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně Tel.: +420 233 022 111; +420 233 022 307 Fax: +420 233 312 507 e-mail: vuzt@vuzt.cz

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Název projektu: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu Koordinátor: Ing. Petr Komínek, Ph.D. Výzkumný

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA Food Research Institute Prague ROČENKA 2003 Annual Report 2003 Obsah I. Úvod (3) II. Zaměření ústavu (4) III. Organizační struktura ústavu (4) IV. Řešené úkoly (7) V.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Název projektu: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu Koordinátor: Ing. Petr Komínek, Ph.D. Výzkumný

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. D ěkanská Z práva. Děkanská zpráva za rok 2012

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. D ěkanská Z práva. Děkanská zpráva za rok 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Děkanská zpráva za rok Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Děkanská zpráva Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů D ěkanská Z práva

Více

Sborník přednášek a odborných prací

Sborník přednášek a odborných prací MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. Praha ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v Praze, Technická fakulta, Katedra technologických zařízení staveb, Katedra zemědělských

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Učební texty pro uchazeče o zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské

Více

ROČENKA 2008 Annual Report 2008

ROČENKA 2008 Annual Report 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. 50 let 1958 2008 Food Research Institute Prague 50 years 1958 2008 ROČENKA 2008 Annual Report 2008 Praha 2009 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,

Více

ROČENKA 2010 Annual Report 2010

ROČENKA 2010 Annual Report 2010 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. Food Research Institute Prague ROČENKA 2010 Annual Report 2010 Praha 2011 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2011 OBSAH Úvod....................................................................

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky Genetické modifikace možnosti jejich využití a rizika Ministerstvo životního prostředí České republiky 2008 Autoři: Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel, odbor environmentálního vzdělávání, Ministerstvo životního

Více

ROČENKA 2009 Annual Report 2009

ROČENKA 2009 Annual Report 2009 ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Praha 2010 Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.

Více

RÁMCOVÁ METODIKA. Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

RÁMCOVÁ METODIKA. Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity RÁMCOVÁ METODIKA Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity Autoři: Ing. Vojtěch Holubec, CSc., Ing. Ludmila Papoušková, PhD., Mgr. Iva Faberová, Ing. Vlastimil

Více

P R U H O N I C I A N A

P R U H O N I C I A N A A C T A P R U H O N I C I A N A 100 2012 Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice 2012 1 Kolektiv autorů Ing. Adam Baroš, Bc. Jaroslav Bubeník, Ing. Pavel Bulíř,

Více

Roman Honzík, Marie Bjelková, Jaime Muňoz, Vojtěch Váňa. Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu

Roman Honzík, Marie Bjelková, Jaime Muňoz, Vojtěch Váňa. Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu Roman Honzík, Marie Bjelková, Jaime Muňoz, Vojtěch Váňa Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. D ěkanská Z práva. Děkanská zpráva za rok 2013

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. D ěkanská Z práva. Děkanská zpráva za rok 2013 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Děkanská zpráva za rok 2013 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů titulni2012_v1_seda30.indd 1 2013 Děkanská zpráva Fakulta agrobiologie, potravinových

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA. Food Research Institute Prague

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA. Food Research Institute Prague VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA Food Research Institute Prague ROČENKA 1999 Annual Report 1999 (2) Obsah I. Úvod. (4) II. Výsledky výzkumné činnosti. (5) 1. ZPRACOVATELSKÉ TECHNOLOGIE A TECHNIKA 2.

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit. výzkumu a vývoje. Červenec 2013. TRANS fer

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit. výzkumu a vývoje. Červenec 2013. TRANS fer TRANS fer Červenec 2013 Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti 2

Více

Ekologické zemûdûlství

Ekologické zemûdûlství Jifií Urban, Bofiivoj arapatka a kolektiv Ekologické zemûdûlství uãebnice pro koly i praxi I. díl Základy ekologického zemûdûlství, agroenvironmentální aspekty a pûstování rostlin MÎP Praha 2003 2 Ekologické

Více