PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY"

Transkript

1 PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

2 HADICE PRO PIVOVARY A LIHOVARY DRINKTEC 10 Tlaková hadice Provozní teplota: -35 C až +70 C Vnitøní duše; výztuha: Pryž NR - pøírodní pryž, potravináøsky nezávadná; textilní oplet Vnìjší pláš : Pryž SBR / EPDM - èervená s textilním otiskem, odolná ozónu a otìru. Použití: Doprava potravináøských produktù, piva, vína, mléèných produktù, krémù, destilátù do 40% atd. Hadice není vhodná pro potraviny obsahující rostlinné a živoèišné tuky. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC PREMIUM 10 Tlaková hadice Provozní teplota: -40 C až +120 C Vnitøní duše; výztuha: Pryž IIR (Butyl) - bílá, potravináøsky nezávadná, absolutnì chu ovì a èichovì neutrální, textilní oplet. Vnìjší pláš : Pryž EPDM - èervená s textilním otiskem, potravináøsky nezávadná, odolná ozónu a otìru. Použití: Hadice nejvyšší kvality. Výtlak nápojù, potravin a èistých alkoholù do 98%. Zvláš vhodný typ pro pivovary a výrobce lihovin. Odolnost vùèi ostatním potravináøským produktùm nutno konzultovat s dodavatelem. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC PREMIUM 10/SPL potravináøské produkty Provozní teplota: -40 C až +120 C Vnitøní duše; výztuha: Pryž IIR (Butyl) - bílá, potravináøsky nezávadná, absolutnì chu ovì a èichovì neutrální; textilní oplet, ocelová spirála. Vnìjší pláš : Pryž EPDM - èervená s textilním otiskem, potravináøsky nezávadná, odolná ozónu a otìru. Použití: Hadice nejvyšší kvality. Sání a výtlak nápojù, potravin a èistých alkoholù do 98%. Zvláš vhodný typ pro pivovary a výrobce lihovin. Odolnost vùèi ostatním potravináøským produktùm nutno konzultovat s dodavatelem. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC MILLESIME 10/SPL potravináøské produkty Provozní teplota: -30 C až +100 C, (140 C vzduch) Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; 10 bar; F.D.A.; EU: 1935/2004; CFR Vnitøní duše; výztuha: Pryž EPDM - bílá, hladká, bezespará, potravináøsky nezávadná; syntetické textilní vlákno se zapouzdøenou ocelovou spirálou. Vnìjší pláš : Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná otìru a klimatickým vlivùm. Použití: Mimoøádnì ohebná a hladká hadice pro sání a výtlak vína, piva, jableèného moštu, ovocných džusù, octa a alkoholu do 96%. Hadice je vhodná pro autocisterny k sání a výtlaku urèených médií. Stejnì tak se hodí pro stacionární zaøízení, výrobny a plnírny. Hadice zabraòuje rùstu bakterií. Vnitøní prùmìry: mm CHEMITEC UHMWPE 10/SPL potraviny a chemikálie Provozní teplota: -20 C až +100 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 4 : 1; 10 bar; F.D.A.; EU: 1935/2004; EN Vnitøní duše; výztuha: Pryž EPDM - bílá, s výstelkou z vysokomolekulárního polyetylénu (UHMWPE) - transparentní; textilní oplet, ocelová spirála. Vnìjší pláš : Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná otìru. Použití: Tlaková doprava 98% bìžnì používaných chemikálií. Vhodná rovnìž, 98% líh a farmaceutika. Koncovky: Rychlospojky DIN (TANKER), DRINTEX, KAMLOK, GUILLEMIN atd. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC 165 LE Tlaková hadice pro potravináøské produkty, horkou vodu a páru Provozní teplota: -40 C až +170 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 10 : 1; 7 bar; F.D.A. Vnitøní duše; výztuha: Pryž EPDM - bílá, hladká, potravináøsky nezávadná; textilní oplet Vnìjší pláš : Pryž EPDM - modrá, hladká, odolná otìru a klimatickým podmínkám Použití: Univerzální hadice pro potravináøské provozy. Doprava horké vody, páry, nebo èištìní potravináøských provozù. Hadice pro tekuté potraviny jako je mléko, š ávy, pitná voda apod. Vnitøní prùmìry: mm

3 HADICE PRO MLÉKÁRNY HADICE PRO MLÉKÁRNY DRINKTEC MILK FLEX 6/SPL potraviny, mléko a pitnou vodu Provozní teplota: -35 C až +70 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; 6 bar; F.D.A.; EU 1935/2004 Vnitøní duše; výztuha: Pryž NR - bílá; textilní oplety, ocelová spirála. Vnìjší pláš : Termoplastický materiál, odolná otìru a povìtrnostním vlivùm. Použití: Vrapovaná hadice na sání a výtlak mléka, nápojù potravin a alkoholu do 96%. Zvláš vhodný typ pro mlékárenské autocisterny. Vysoce flexibilní provedení. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC MILK 6/SPL potraviny, mléko a pitnou vodu Provozní teplota: -25 C až +80 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; 6 bar; F.D.A.; EU 1935/2004 Vnitøní duše; výztuha: Pryž NR - bílá, potravináøsky nezávadná; textilní oplet, ocelová spirála. Vnìjší pláš : Pryž NR - modrá s textilním otiskem, odolná otìru a povìtrnostním vlivùm. Použití: Sání a výtlak nápojù, potravin a alkoholu do 40%. Zvláš vhodný typ pro mlékárenské autocisterny. Vysoce flexibilní provedení. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC NBR 10/SPL tuky a oleje Provozní teplota: -20 C až +80 C Vnitøní duše; výztuha: Pryž NBR - bílá, odolná olejùm a tukùm, potravináøsky nezávadná; textilní oplet, ocelová spirála. Vnìjší pláš : Pryž CR - modrá s textilním otiskem, odolná tukùm, ozónu a otìru. Použití: Sání a výtlak potravináøských produktù obsahujících rostlinné a živoèišné tuky. Vhodná rovnìž pro výtlak piva, vína, mléèných produktù, destilátù do 40%... atd. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC LACTADIAL 6/SPL potraviny, mléko a alkohol Provozní teplota: -30 C až +80 C Bezpeènost, provozní tlak; norma: 3 : 1; 6 bar; F.D.A.; EU: 1935/2004; CFR Vnitøní duše; výztuha: Pryž NR - bílá, hladká, bezespará, potravináøsky nezávadná; syntetické textilní vlákno se spirálou materiálu PET. Vnìjší pláš : Pryž NR - modrá s textilním otiskem, odolná otìru a klimatickým vlivùm. Použití: Mimoøádnì ohebná a hladká hadice pro sání a výtlak vína, piva, jableèného moštu. Spirála z plastu PET umožòuje navrácení prùmìru napø. po sešlápnutí do pùvodního tvaru. Hadice zabraòuje rùstu bakterií a je v souladu s nejpøísnìjšími francouzskými, evropskými a americkými požadavky na dopravu potravin.. Vnitøní prùmìry: mm CALORTEC 165 LE Tlaková hadice pro páru a oplachování horkou vodou Provozní teplota: -40 C až +165 C Bezpeènost, provozní tlak: 10 : 1; 6 bar Výztuha, vnitøní duše: Textilní oplet, pryž EPDM - bílá, odolná teplotám Vnìjší pláš : Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná teplotám, otìru a ozónu. Použití: Hadice na horkou vodu a páru pro èištìní potravináøských provozù. Hadice není vhodná pro dopravu potravin. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC THERMOCLEAN 100 Hadice pro oplachování v potravináøství Provozní teplota: -15 C až +100 C, krátkodobì +120 C. Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; 15 bar; EU: 1935/2004; 2007/19/CE. Vnitøní duše; výztuha: PVC - potravináøské, bílé, mìkèené, odolné tukùm a desinf. prostøedkùm; textilní polyesterový oplet. Vnìjší pláš : PVC - potravináøské, modré, odolné tukùm a desinfekèním prostøedkùm. Použití: Doprava ovocné š ávy, vína, alkoholu, mléka apod. Thermoclean 100 je bezpeèná hadice zejména pøi ohybech a tlacích pøesahujících teploty +100 C, dobøe snáší tepelné rázy, otøesy, cyklický tlak a deformace pøi stálém použití. PVC této hadice nijak nebarví a hadice je odolná otìru. Vnitøní prùmìry: mm Jiné varianty: DRINKTEC THERMOCLEAN AL-20; DRINKTEC THERMOCLEAN 40

4 HADICE PRO VINAØE DRINKTEC METAL Provozní teplota: -5 C až +60 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; od 2 do 7 bar; EU 1935/2004; 2007/19/CE Vnitøní duše; výztuha: PVC - mìkèené; transparentní; ocelová spirála Vnìjší pláš : PVC - mìkèené; transparentní, potravináøsky nezávadné, odolné ozónu Použití: Sání a výtlak potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, ocet, keèup, alkoholické nápoje do 28%... Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC METAL 10/SPL Provozní teplota: -5 C až +65 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; od 8 do 15 bar; EU 1935/2004; 2007/19/CE Vnitøní duše; výztuha: PVC - mìkèené; textilní oplet, ocelová spirála 3 Vnìjší pláš : PVC - mìkèené; potravináøsky nezávadné, odolné ozónu a otìru - 90 mm dle DIN Použití: Sání a výtlak potravin. produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 28%, ocet, keèup atd. Poznámka: Díky kombinaci textilního opletu a kovové spirály má hadice podobné vlastnosti jako tlakosací hadice pryžové. Vysoká pevnost v tahu, odolnost pøetlaku a podtlaku. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC PVC Tlaková hadice pro potravináøské produkty a vzduch Provozní teplota: -5 C až +60 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; od 4 do 20 bar; EU 1935/2004; 2007/19/CE Vnitøní duše; výztuha: PVC - mìkèené, transparentní, potravináøsky nezávadné, textilní oplet. Vnìjší pláš : PVC - mìkèené; transparentní, potravináøsky nezávadné, odolné otìru a ozónu Použití: Doprava potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, ocet... Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC PVC/SP Provozní teplota: -10 C až +60 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; od 2 do 5 bar; EU: 1935/2004; 2007/19/CE Vnitøní duše; výztuha: PVC - mìkèené, transparentní; spirála z tvrzeného PVC - bílá Vnìjší pláš : PVC - mìkèené, transparentní, potravináøsky nezávadné Použití: Nízkotlaká doprava potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 50%, ocet, keèup atd. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC H-PVC/SP pro dopravu vína Provozní teplota: -10 C až +60 C Bezpeènost, provozní tlak; norma: 3 : 1; od 4 do 8 bar; EU 1935/2004; 2007/19/CE Vnitøní duše; výztuha: PVC - mìkèené; robustní spirála z tvrzeného PVC - èervená Vnìjší pláš : PVC - mìkèené; transparentní, potravináøsky nezávadné Použití: Nízkotlaká doprava potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 50%, ocet, keèup atd. Vnitøní prùmìry: mm VACUPRESS SUPERELASTIC SPL Provozní teplota: -25 C až +60 C Bezpeènost, provozní tlak; norma: 3 : 1; od 5 do 20 bar; EU: 1935/2004; 2007/19/CE. Vnitøní duše; výztuha: PVC - bílá, hladká, odolná odìru; dvoupláš ový textilní oplet, ocelová spirála. Vnìjší pláš : PVC-PU - èerná, hladká, odolná ozónu, s textilním otiskem Použití: Sání a výtlak potravinových nápojù, vody, vína a lihových produktù do obsahu 28%. Vnitøní prùmìry: mm

5 OSTATNÍ - HADICE, PRYŽE, PØÍSLUŠENSTVÍ FLEXADUR Vzduchotechnické hadice Doprava sypkých materiálù a granulátù Antistatické provedení hadice Hadice odolné vlhkosti, hydrolýze a hnilobì FDA hadice s nerezovou spirálou Vysavaèové hadice PRYŽOVÉ DESKY, PODLAHOVINY, SILIKONOVÉ PROFILY Pryž na všeobecné použití Olejivzdorná pryž Otìruvzdorná pryž Potravinová pryž Silikonová pryž Pryž odolná chemikáliím Pryž odolná stárnutí Pryž pro speciální použití Podlahoviny Silikonové profily NAVIJÁKY, DRŽÁKY Ocelové navijáky Nerezové navijáky Nerezové držáky na hadice Plastové navijáky HADICOVÉ SPONY W1/ W2/ W4 Šnekové spony - pozink, nerez Èelis ové spony - pozink, nerez Klemové spony - hliník, mosaz, nerez Drátové a pérové spony Univerzální spony PISTOLE NA HORKOU VODU Mosazné pistole na horkou vodu Nerezové pistole na horkou vodu Krátké a dlouhé pistole HADICOVÉ KONCOVKY Hadicové trny - mosazné, nerezové Drintex - nerezové koncovky, SMS Clamp - nerezové spojky Pøíruby - ocelové, nerezové Rychlospojky na vodu vzduch

6 UKÁZKY ARMOVANÝCH KOMPLETÙ GMS KONTAKTY: GMS Velkoobchod, s.r.o. CENTRÁLNÍ SKLAD Nádražní LANŠKROUN tel.: /6 Kontaktní osoba: Jan Tovtik GMS Velkoobchod, s.r.o. Generála Svobody PARDUBICE - ROSICE tel.: Kontaktní osoba: Petr Vyèítal GMS Velkoobchod, s.r.o. Jeremiášova 870/ PRAHA 5 - STODÙLKY tel.: Kontaktní osoba: Martin Brejša více na:

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO ZEMÌDÌLSTVÍ

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO ZEMÌDÌLSTVÍ PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO ZEMÌDÌLSTVÍ PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY www.gms.cz HADICE NA ZEMÌDÌLSKÉ POSTØIKY AGRITEC 20 Tlaková hadice pro zemìdìlské postøiky

Více

KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL

KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL Distributor produktù firem : OBSAH PRÙMYSLOVÉ HADICE AQUATEC PVC CRISTAL AQUATEC TRICOFLEX AGRITEC ECO AGRITEC CALORTEC 0V VACUPRESS SUPERELASTIC SPL CALORTEC 0 CALORTEC

Více

Tlakové rozvody vody a vzduchu

Tlakové rozvody vody a vzduchu PRÙMYSLOVÉ HADICE Firma DLplast, s.r.o., byla založena v roce 2000 po dlouholeté obchodní zkušenosti zakladatele firmy s prodejem hadic. Od založení se vìnujeme vývoji a výrobì prùmyslových plastových

Více

Distributor produktů firmy :

Distributor produktů firmy : PRŮMYSLOVÉ HADICE Distributor produktů firmy : Obsah Voda a kapaliny AQUATEC PVC AQUATEC PVC CRISTAL AQUATEC PVC TRIKOFRUT GOLD AQUAFLAT PVC AQUAFLAT PVC M AQUAFLAT MULTIFLAT SPIROTEC PVC / SP SPIROTEC

Více

PROFIL SPOLEÈNOSTI. Centrální sklad v Lanškrounì

PROFIL SPOLEÈNOSTI. Centrální sklad v Lanškrounì PROFIL SPOLEÈNOSTI Centrální sklad v Lanškrounì Náš sortiment obsahuje pøes 000 položek Hadice naøežeme dle pøání zákazníka GMS je distributor prùmyslových hadic rùzných typù a rozmìrù, pryží, gumových

Více

HADICE A POTRUBÍ. Používaná na motorových vozidlech

HADICE A POTRUBÍ. Používaná na motorových vozidlech HADICE A POTRUBÍ Používaná na motorových vozidlech Zdeněk Vlasák, Odysseus 2004 Hadicové spony Šneková spona Hadicové šnekové šroubovací spony jsou určené pro rychlé a jednoduché upínání tlakových hadic

Více

THOMAFLUID - Příručka II

THOMAFLUID - Příručka II Reichelt Chemietechnik GmbH + Co. - Příručka II Hadice pro analýzy Hadice pro chemikálie Průmyslové hadice Hadice pro lékařské přístroje Hadice pro farmaceutiku z elastomerů a umělých hmot Spojky Luer-Lock

Více

Rejstøík ABECEDNÍ REJSTØÍK HADIC

Rejstøík ABECEDNÍ REJSTØÍK HADIC ABECEDNÍ REJSTØÍK HADIC OBCHODNÍ NÁZEV SEKCE ZKRATKA OBCHODNÍ NÁZEV SEKCE ZKRATKA A ABRACEM Abraziva H ABRAFLEX /SPL Abraziva H ABRAFLEX PIPPURN Abraziva H ABRASPIR /SPL Abraziva H ABRATEC /SPL Abraziva

Více

Hydraulické hadice. Hydraulic hoses

Hydraulické hadice. Hydraulic hoses Hydraulic hoses Obsah katalogu Použití hydraulických hadic Hadicovina dle normy DIN EN 53 1SN / 2SN Hadicovina dle normy DIN EN 57 1SC / 2SC 2 3 3 Hadicovina pro zvlášt vysoké y 4SP / 4SH / R13 / R15 4

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE 2016/3. Distributoøi produktù firmy:

VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE 2016/3. Distributoøi produktù firmy: VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE / Distributoøi produktù firmy: OBSAH VZDUCH A PRACH VENTITEC PVC-N B VENTITEC PVC-NO CRISTAL; FLEXADUR PVC-N O FLEXADUR PVC-N B VENTITEC PVC-NA BLACK FLEXADUR PU-N O; PU-N AE O;

Více

Název ID Pracovní tlak Poruchový tlak Kaučuk Pracovní teplota Strana (mm) (bar) (bar) Duše/Obal ( C) IK SBR / NR-BR -35 do

Název ID Pracovní tlak Poruchový tlak Kaučuk Pracovní teplota Strana (mm) (bar) (bar) Duše/Obal ( C) IK SBR / NR-BR -35 do POTRAVINY Název ID Pracovní tlak Poruchový tlak Kaučuk Pracovní teplota Strana (mm) (bar) (bar) Duše/Obal ( C) HADICE NA PROPLACHOVÁNÍ KANALIZACE IK25 13-32 250 625 SBR / NR-BR -35 do +80 91 HADICE NA

Více

firma GMS působí již osm let na trhu průmyslových hadic a technické pryže. V novém katalogu jsme zúročili naše dosavadní znalosti a

firma GMS působí již osm let na trhu průmyslových hadic a technické pryže. V novém katalogu jsme zúročili naše dosavadní znalosti a Vážení zákazníci, firma GMS působí již osm let na trhu průmyslových hadic a technické pryže. V novém katalogu jsme zúročili naše dosavadní znalosti a zkušenosti v uvedeném oboru a snažili jsme se vytvořit

Více

VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE 2014/8

VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE 2014/8 VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE / Distributor produktù firmy: OBSAH VZDUCH A PRACH VENTITEC PVC-N B VENTITEC PVC-NO CRISTAL; FLEXADUR PVC-N O FLEXADUR PVC-N B VENTITEC PVC-NA BLACK FLEXADUR PU-N O; PU-N AE O;

Více

2011/12. Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku

2011/12. Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku 011/1 Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR / E; SBR V / E; SBR 65 E; SBR 65 E / V SBR 65 ST; SBR 65 ST / V; SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 BR 60 Z SBR

Více

PØEHLEDOVÝ KATALOG 2015/2016 HYDRAULICKÉHADICEAKONCOVKY

PØEHLEDOVÝ KATALOG 2015/2016 HYDRAULICKÉHADICEAKONCOVKY PØEHLEDOVÝ KATALOG /1 HYDRAULICKÉHADICEAKONCOVKY GMS KONTAKTY CENTRÁLNÍ SKLAD: GMS Velkoobchod, s. r. o. Nádržní 1 01 LANŠKROUN IÈ: 1 tel.: + 2 / e-mil: info@gms.cz www.gms.cz Kontktní osob: Jn Tovtik

Více

Průmyslové hadice Odsávací hadice Pryžové desky a pásy Příslušenství k hadicím

Průmyslové hadice Odsávací hadice Pryžové desky a pásy Příslušenství k hadicím Průmyslové hadice Odsávací hadice Pryžové desky a pásy Příslušenství k hadicím K A T A L O G S o r t i m e n t u Průmyslové hadice Voda, kapaliny a kašovité hmoty Chemikálie AQUA HOSE 6 strana 1A CHEM

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ 015/6 OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR /E; SBR V/E SBR 65 E; SBR 65 E/V SBR 65 ST; SBR 65 ST/V SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 NBR 65 E; NBR 65 E/V NBR 65 Z; NBR 65 Z/V NBR DESKY 65; NBR

Více

Rejstøík OBSAH C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Rejstøík OBSAH C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C OBSH OBHODNÍ NÁZEV SEKE ZKRTK OBHODNÍ NÁZEV SEKE ZKRTK QUTE PV RISTL QUTE PV GRDEN QUTE PV QUTE TF GREEN QUTE PV QUTE PV INDUSTRY QUTE TRIOFLEX QUTE PRIMBEL QUTE PV/SP SPIROTE PV/SP SPIROTE PV/SP ZURO

Více

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ 014/ OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR /E; SBR V/E SBR 65 E; SBR 65 E/V SBR 65 ST; SBR 65 ST/V SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 NBR 65 E; NBR 65 E/V NBR 65 Z; NBR 65 Z/V NBR DESKY 65; NBR DESKY

Více

NOVINKA. SILENTBLOKY TYP E jednostranný závit vnitřní HADICE PRYŽOVÉ HYDRAULICKÉ PVC

NOVINKA. SILENTBLOKY TYP E jednostranný závit vnitřní HADICE PRYŽOVÉ HYDRAULICKÉ PVC TYP E PRYŽOVÉ HYDRAULICKÉ PVC NOVINKA ADITEG s.r.o., Vrbovec 1, 71 Vrbovec, Česká republika Tel.: + 1 0 Fax: + 1 0 E-mail: info@aditeg.cz - HYDRAULICKÉ TYP E 1 SAE R1AT / EN DIN 1SN vysokopevnostní ocelový

Více

Obsah. Valmon spol. s r.o. největší výrobce PVC hadic v České republice

Obsah. Valmon spol. s r.o. největší výrobce PVC hadic v České republice Obsah Valmon spol. s r.o. největší výrobce PVC hadic v České republice Společnost Valmon je firma s více než 17letou tradicí výroby PVC hadic. Za tuto dlouhou dobu společnost pevně zakotvila na českém

Více

Technická špecifikácia produktu

Technická špecifikácia produktu PVC HADICA M1.10 AQUA - INDUSTRY transparentná krištáľová, Charakteristika: Jednovrstvová vysokoflexibilná hadica z mäkčeného PVC o tvrdosti 80 ShA s dokonale hladkým povrchom, priehľadná, odolná voči

Více

Materiál: Barva: polypropylen vyztužený skelným vláknen modrá Pracovní tlak: až do 14 barù (200 PSI) pøi 20 C Teplota: -20 C + 90 C (záleží na použití) ROVNÁ REDUKÈNÍ SPOJKA ROVNÁ SPOJKA Montáž: Pøevleènou

Více

Potraviny. Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty DRINKTEC METAL. Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty DRINKTEC METAL 10/ SPL

Potraviny. Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty DRINKTEC METAL. Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty DRINKTEC METAL 10/ SPL DRNKTEC METL Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty -5 C až + C 35/, 7//CE Ocelová spirála Materiál : Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné ozónu Sání a výtlak potravinářských

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

SOLENOIDOVÉ VENTILY. Solenoidový ventil řady MP116

SOLENOIDOVÉ VENTILY. Solenoidový ventil řady MP116 Solenoidový ventil řady MP116 - pracuje i při nulovém tlaku - maximální teplota média 90 C - typ média: neutrální plyny, čistá voda, lehké oleje do kinematické viskosity 42 cst - nízká hlučnost díky snížení

Více

KATALOG PRO PLASTIKÁØSKÝ PRÙMYSL

KATALOG PRO PLASTIKÁØSKÝ PRÙMYSL KATALOG PRO PLASTIKÁØSKÝ PRÙMYSL Distriutor produktù irem: Tlková hdice pro nástrèný systém LOCK ON PETROTEC LOCK ON** 2 C ž + C (krátkodoì ž +0 C) : 1 Výztuh: Syntetický proplet NBR èerné Syntetická smìs

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Ceník průmyslových hadic

Ceník průmyslových hadic 1 název/ rozměr objednávací kód prodej Kč prodej EUR balení prodejní jednotka H a d i c e p r o k a p a l i n y - A AQUATEC PVC - beztlaká had pro tekutiny 2/4 002/004-CV000-00087 2,52 0,096 100,00 m 3/5

Více

D E F. Obsah. Podlahoviny GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 GM 5 GM 7 GM 8 S 8 ALFA S 3 ALFA SERPENTINA RISO DIAMANT. Dielektrické koberce GM 7 IZOLANT GM 1 IZOLANT

D E F. Obsah. Podlahoviny GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 GM 5 GM 7 GM 8 S 8 ALFA S 3 ALFA SERPENTINA RISO DIAMANT. Dielektrické koberce GM 7 IZOLANT GM 1 IZOLANT Obsah Kompaktní (neporézní) plochá těsnící pryž SBR / E SBR V / E AG 1 A AG A SBR 65 ST SBR 65 ST / V SBR + NR 60 S SBR + NR AG 14 SBR + NR AG 9 PARAGUMA NR 45 PARAGUMA AG 6 NBR AG 18 A NBR AG 18 V NBR

Více

Hadice a příslušenství

Hadice a příslušenství Hadice a příslušenství Kvalitní hadice pro nejrůznější způsoby použití hodí se pro nabízená šroubení Hadicové příslušenství Hadicové spony Upevňovací lišty Kráječe hadic viz strany 7, 138 Technische Daten

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice

hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice UNAS hydraulika, s.r.o. Ratibořská 177 747 05 Opava tel. /fax: 553 650 06 e-mail: unas@opava.cz www.hydraulikaunas.cz Tabulka pracovních tlaků základních hydraulických

Více

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOM slouží k navrhování, montáži

Více

06/2015. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. www.ricomgas.cz.

06/2015. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. www.ricomgas.cz. 06/2015 produktový katalog - ceník Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3 Izolovaný systém NEREZ/AL Pøíslušenství www.ricomgas.cz OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE Obsah a kontakty - 2 - Charakteristika

Více

CENY I MNOŽSTVÍ UVEDENÉ U HADIC V TOMTO KATALOGU PLATÍ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

CENY I MNOŽSTVÍ UVEDENÉ U HADIC V TOMTO KATALOGU PLATÍ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! I G J O E L D A O T R A P K Ý V E V Í Ž O B Z y za eden sou uv MEX U G ů d e skla ní zásob. z u r ě odb rodá i p ř y p v, ) o % d PH (21 Platí pouze D z e ub dnotk u je ěrno Ceny j E C I D A H stav k 9.

Více

CELOSVĚTOVÁ ÚSPĚŠNOST

CELOSVĚTOVÁ ÚSPĚŠNOST CELOSVĚTOVÁ ÚSPĚŠNOST POTRAVINY Rakouský Semperit AG je celosvětově jedním z největších podniků v oblasti vývoje, výroby a prodeje vysoce kvalitních pryžových hadic a umělohmotných výrobků. Podnik založený

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRVOTŘÍDNÍ KVALITY

KOMPLETNÍ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRVOTŘÍDNÍ KVALITY PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPLETNÍ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRVOTŘÍDNÍ KVALITY Nejen čerpadlo dělá z řešení FLUX vynikající zařízení. V tomto prospektu naleznete podrobné informace o kvalitním a v praxi ověřeném příslušenství

Více

HYDROPRODUCT s.r.o. Hadice pro hydraulické obvody ( hydraulické hadice)

HYDROPRODUCT s.r.o. Hadice pro hydraulické obvody ( hydraulické hadice) HYDROPRODUCT s.r.o. ing. J. Podskalský Hadice pro hydraulické obvody ( hydraulické hadice) - přenos tlakové kapaliny mezi pohyblivými částmi zařízení ( rotace, posuv, vibrace ) - umožňují realizovat jednu

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

rozvody AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

rozvody AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody ARMATURY DN 5 a 7,2 Univerzální rychlospojky DN 5 vyrobeno pro rychlé připojení a rozpojení

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm) Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm) Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm)

Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm) Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm) Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm) Pomocný materiál CrNi ocelové flexi hadice univerzální rovné - rovné, ploché těsnění VODA Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat Prac. tlak:10bar Max. tlak: 95bar Pol. Obj. č. Jm. šířka Připojení Délka (mm)

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Návod k použití TRUBKY V IZOLACI. CZ verze 1.2

Návod k použití TRUBKY V IZOLACI. CZ verze 1.2 Návod k použití TRUBKY V IZOLACI CZ verze 1.2 OBSAH 1 TRUBKA JEDNODUCHÁ V IZOLACI... 3 1.1 Technický popis... 3 1.2 Skladba celistvého potrubního systému... 3 1.3 Tepelné vlastnosti... 3 1.4 Tepelná izolace

Více

Mazací technika 4.1. Kulové maznice 4.2. Trychtýřové maznice 4.7. Ploché maznice 4.9. Sady maznic a příslušenství Zátky 4.12

Mazací technika 4.1. Kulové maznice 4.2. Trychtýřové maznice 4.7. Ploché maznice 4.9. Sady maznic a příslušenství Zátky 4.12 Strana Kulové maznice.2 Trychtýřové maznice.7 Ploché maznice.9 Sady maznic a příslušenství.10 Zátky.12 Odvzdušňovací zátky.1 Olejoznaky.16 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Kulové maznice

Více

Obsah / Content. Obecné informace / General information

Obsah / Content. Obecné informace / General information Obsah / Content 1SN... 3 1SN EHT... 3 1SC... 3 SEMPERPAC 1SNK... 3 2SN... 4 2SC... 4 SEMPERPAC 2SNK... 4 SEMPERSHIELD SSC... 4 SUPERPAC SPC2... 5 SUPERPAC SPC3... 5 4SP... 5 4SH... 5 4SH Premium... 6 R13...

Více

... STRESNÍ PROGRAM. www.epsystem.cz. Palkovická 2204 738 01 Frýdek - Místek. Tel.: +420 558 639 604 Fax: +420 558 639 604

... STRESNÍ PROGRAM. www.epsystem.cz. Palkovická 2204 738 01 Frýdek - Místek. Tel.: +420 558 639 604 Fax: +420 558 639 604 STRESNÍ PROGRAM Palkovická 78 0 Frýdek - Místek Tel.: + 8 9 0 Fax: + 8 9 0... 09 tel.: 8 9 0 VÌTRACÍ PRVKY.. HØEBENOVÝ VÌTRACÍ PÁS S KARTÁÈEM WK nosný prvek PVC, polyprophylenové vlákno odolné UV záøení

Více

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù Váš partner v oblasti mechanické ochrany kabelù pøi výstavbì : - inženýrských sítí - telekomunikací - energetik - železnièních koridorù kabelové chránièky žlaby desky výstražné fólie pøíslušenství pomùcky

Více

Potrubní systémy a komponenty

Potrubní systémy a komponenty a komponenty P ehled Potrubí z hliníku nebo nerezové oceli Flexibilní hadice z PVC a PUR Potrubní oblouky z nerezové oceli nebo skla Ostatní komponenty z nerezové oceli Potrubní spojky z nerezové oceli

Více

Průmyslové hadice a armatury Katalog

Průmyslové hadice a armatury Katalog Průmyslové hadice a armatury Katalog 2016 TELEFON Zavolejte nám, rádi se Vám budeme věnovat v těchto časech: Po - Pá 07.00-15.30 hod. Kontakt pro ČR: +420 553 757 878 Bezplatný kontakt pro SR: 0800 042

Více

SOLENOIDOVÉ VENTILY. Solenoidový ventil řady MP116

SOLENOIDOVÉ VENTILY. Solenoidový ventil řady MP116 Solenoidový ventil řady MP116 - pracuje i při nulovém tlaku - maximální teplota média 90 C - typ média: neutrální plyny, čistá voda, lehké oleje do kinematické viskosity 42 cst - nízká hlučnost díky snížení

Více

Šroubení s nástrčnými koncovkami NPQM

Šroubení s nástrčnými koncovkami NPQM 2016/03 změny vyhrazeny internet: www.festo.cz 1 Použití Bez oklik ke správnému šroubení. Quick Star nabízí pro každé připojení bezpečné řešení. Komfortní systém šroubení obsahuje více než 1000 typů standardních

Více

Sanita Hygiena Inovace Kvalita

Sanita Hygiena Inovace Kvalita SMARTclean Otřením prstu odstraníte kámen a budete mít vodní proud jako v nové baterii. SMARTtool Inovační systém montáže hadic a bezpečného servisu aerátoru. ECOflow Smíchaný vodní proud s nasávaným vzduchem

Více

Závitový odporový teploměr. Připojovací vedení. Technická data. Typový list 90.2050 (90.2005) Strana 1/5

Závitový odporový teploměr. Připojovací vedení. Technická data. Typový list 90.2050 (90.2005) Strana 1/5 Typový list 90.2050 (90.2005) Strana 1/5 Závitový odporový teploměr s připojovacím vedením pro teploty -50... +400 C jednoduché nebo dvojité provedení dvou-, tří- nebo čtyř-vodičové připojení připojovací

Více

HADICE PRO VODU A VZDUCH ( GUMA) HADICE PRO VODU A VZDUCH ( PLAST, VÝTLAK ) PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

HADICE PRO VODU A VZDUCH ( GUMA) HADICE PRO VODU A VZDUCH ( PLAST, VÝTLAK ) PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. HADICE PRO VODU A VZDUCH ( GUMA) Typ hadice kód rozměr tlak MPa cena/m 10101 10/17 0,63 26,47 HADICE PRO VODU IW6 10102 13/20 0,63 27,02 Černá duše, textilní oplet, červený plášť, odolnost teplotám -25

Více

NORMACONNECT FGR Spojky trubek

NORMACONNECT FGR Spojky trubek NORMACONNECT FGR Spojky trubek Dokonalé spoje potrubí pro nejrůznější aplikace a materiály 1 NORMA - značka skupiny NORMA Group NORMA Obsah Strana Předmluva... 3 Certifikace... 4 Přínosy produktu... 5

Více

3xR3/4i 24 68 68 DWS 34 bez řetízku 63 43 VKO. 3xKAGO34 17 120 120 DWSG 34 s řetízkem 63 43 VKM

3xR3/4i 24 68 68 DWS 34 bez řetízku 63 43 VKO. 3xKAGO34 17 120 120 DWSG 34 s řetízkem 63 43 VKM SKG bajonetové spojky standardní provedení dle DIN 3489 robustní spojky z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované, s bezpečnostním dvojitým jazýčkem Max. prac. tlak Teplota Materiál Těsnění

Více

Základní vlastnosti PTFE. Výroba a konstrukce PTFE hadic

Základní vlastnosti PTFE. Výroba a konstrukce PTFE hadic Základní vlastnosti PTFE - - Výroba a konstrukce PTFE hadic - - 196 7 Elektrická vodivost mezi koncovkami - - -. 197 Characteristics: SMTO Materiál: síla 3 2 4 27 20 3 4 30 3 22 66 3 6 30 90 4 6 30 8 20

Více

ceny jsou uvedeny bez DPH 21% platnost ceníku od B: Spojovací materiály kód typ zboží rozsah (mm) cena Kč/ks

ceny jsou uvedeny bez DPH 21% platnost ceníku od B: Spojovací materiály kód typ zboží rozsah (mm) cena Kč/ks ceny jsou uvedeny bez DPH 21% platnost ceníku od 10.4.2015 B: Spojovací materiály Hadicové spony kód typ zboží rozsah (mm) cena Kč/ks 110124 spona TORRO - pozink 8-12 5,12 29. 110102 spona TORRO - pozink

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

Plastové hadičky 38. Spirálové hadice 40. Spirálové hadice MODY 42. Hadice pro vodu a vzduch 46. Průmyslové hadice 48. Odsávací hadice 54.

Plastové hadičky 38. Spirálové hadice 40. Spirálové hadice MODY 42. Hadice pro vodu a vzduch 46. Průmyslové hadice 48. Odsávací hadice 54. Plastové hadičky 38 Spirálové hadice 40 Spirálové hadice MODY 42 Hadice pro vodu a vzduch 46 Průmyslové hadice 48 Odsávací hadice 54 Hadice Hadice přehled sortimentu Plastové hadičky - hadičky určené zejména

Více

REVELET. skříňky z hliníkové slitiny AL8000 AL8000 EX

REVELET. skříňky z hliníkové slitiny AL8000 AL8000 EX AL8000 AL8000 EX skříňky z hliníkové slitiny EA svorkovnicové skříňky z hliníkové slitiny řady AL8000 - mechanická ochrana kabelů, kabelové příslušenství, průmyslové konektory AL8000 SVORKOVNICOVÁ PROPOJOVACÍ

Více

Rozebíratelné deskové výměníky

Rozebíratelné deskové výměníky Rozebíratelné deskové výměníky Typová řada Varitherm Deskové výměníky řady Varitherm jsou výměníky tepla složené z teplosměnných desek, vyrobených z nerezové oceli, titanu, nebo speciálních slitin, které

Více

OCHRANNÉ SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ KABELY

OCHRANNÉ SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ KABELY OCHRANNÉ SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ KABELY VŠEOBECNÝ KATALOG OBSAH Seznam produktù... 3 OCHRANNÉ SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ KABELY Profil spoleènosti... 6 Ochranné hadice pro kabely.... 10 Hadice opláštìné hladkým

Více

Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů

Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů Konstrukční prvky izolovaných vedení a kabelů Tvary vodičů kulatý kulatý kulatý sektorový sektorový plný laněný laněný plný laněný RE RM komprimovaný SE SM RM Konstrukce a hodnoty odporu vodičů dle DIN

Více

KATALOG PRŮMYSLOVÝCH HADIC

KATALOG PRŮMYSLOVÝCH HADIC KATALOG PRŮMYSLOVÝCH HADIC 2015 NAŠE FIRMA Naše firma se zabývá výrobou a prodejem průmyslových hadic. Vycházíme z 20ti let zkušeností jednoho z největších výrobců pro střední Evropu. Hadice dodáváme klientům

Více

Pneumatické uzavírací ventily

Pneumatické uzavírací ventily Pneumatické uzavírací ventily Možnosti připojení: hrdla s přírubami hrdla s vnitřním závitem svěrná hrdla navařovací hrdla závitová hrdla AKO inovace v technice uzavíracích ventilů Uzavírací armatury pro

Více

LEDEN èeské vydání ZÁRUKA KVALITY Kvalita je nedílnou souèástí vývoje, strojírenství a výroby fitinkù (spojek) TEFEN. Zaèíná prohlídkou surovi

LEDEN èeské vydání ZÁRUKA KVALITY Kvalita je nedílnou souèástí vývoje, strojírenství a výroby fitinkù (spojek) TEFEN. Zaèíná prohlídkou surovi KATALOG PRODUKTÙ FIRMY TEFEN K A T A L O G P R O D U K T Ù LEDEN 2009-1. èeské vydání ZÁRUKA KVALITY Kvalita je nedílnou souèástí vývoje, strojírenství a výroby fitinkù (spojek) TEFEN. Zaèíná prohlídkou

Více

Cisternová vozidla a vozidla na sypké hmoty - top produkty 2014

Cisternová vozidla a vozidla na sypké hmoty - top produkty 2014 Cisternová vozidla a vozidla na sypké hmoty - top produkty 2014 Ceny platné do 30.09.2014 Spolehlivé díly spolehliví partneři Díky nabídce Díly pro cisternová vozidla a vozidla na sypké hmoty firmy winkler

Více

Automatické hadicové navíječe, elektronické průtokoměry, výdejní pistole a další - základní příslušenství pro každodenní provoz

Automatické hadicové navíječe, elektronické průtokoměry, výdejní pistole a další - základní příslušenství pro každodenní provoz Hadicové navíjeèe, výdejní pistole a prùtokomìry Automatické hadicové navíječe, elektronické průtokoměry, výdejní pistole a další - základní příslušenství pro každodenní provoz Pokud pro olej, mazivo,

Více

Výrobky pro stlačený vzduch

Výrobky pro stlačený vzduch CEJN Výrobky pro stlačený vzduch perfektní příklady kvality, použití a bezpečnosti www.cejn.com esafe Série 320 ORIGINÁLNÍ NORMA CEJN, EUROSTANDARD 7,6 (7,4) GLOBAL z extrémně vysoký průtok z kompaktní

Více

Označení obj. číslo Cena bez DPH Označení obj. číslo Cena bez DPH

Označení obj. číslo Cena bez DPH Označení obj. číslo Cena bez DPH Hadice Označení obj. číslo Cena bez DPH Označení obj. číslo Cena bez DPH Hadice Flexair Hadice na stlačený vzduch, velmi pružná i při nízkých teplotách Odolná proti stlačenému vzduchu s obsahem oleje 10

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ EPDM TPE PVC ECB STŘEŠNÍ VPUSTĚ. jednoduché vpustě, sifonové vpustě, nástavce

PŘEHLED PRODUKTŮ EPDM TPE PVC ECB STŘEŠNÍ VPUSTĚ. jednoduché vpustě, sifonové vpustě, nástavce PŘEHLED PRODUKTŮ EPDM STŘEŠNÍ VPUSTĚ jednoduché vpustě, sifonové vpustě, nástavce STŘEŠNÍ VPUSTĚ TPE jednoduché vpustě, vpustě s bočním odtokem, adaptéry, nástavce ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY jednoduché, dvojité,

Více

Hadicový ventil QUETSCHVENTIL pro sypké hmoty, granulát, abrazívní média bezúdržbový provoz

Hadicový ventil QUETSCHVENTIL pro sypké hmoty, granulát, abrazívní média bezúdržbový provoz i P r ů m y s l o v é a r m a t u r y Tlakově ř ízené ventily Hadicový ventil QUETSCHVENTIL pro sypké hmoty, granulát, abrazívní média bezúdržbový provoz Hadicové ventily V / VM / BSV Hadicový ventil Hadicový

Více

vodní program špičková kvalita moderní design ergonomický tvar široký sortiment záruka 3 a 5 let

vodní program špičková kvalita moderní design ergonomický tvar široký sortiment záruka 3 a 5 let kapitola kompletní vodní program UNFLEX... 2 kompletní vodní program ROSA... 12 display box spojky a redukce plast... 15 mosaz vodní program... 16 vodní program ROSA pokračování... 17 ventily hadicové

Více

NÁSTROJE - NÁŘADÍ - KOMPRESORY

NÁSTROJE - NÁŘADÍ - KOMPRESORY Spirálové hadice 8/12mm Kompresor FINI BK 119 270V 5,5 Profesionální spirálové hadice s poniklovanými koncovkami Profesionální italský kompresor 8/12mm délka 7,5m 8/12mm délka 499,- 549,- EU objem tlakové

Více

Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí

Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí HADICE PRO CHLADÍCÍ KAPALINY VYTVOŘILI JSME TENTO SYSTÉM A STÁLE HO PRO VÁS VYLEPŠUJEME A ZDOKONALUJEME Systém LOC-LINE FLEXI se stále trvale zdokonaluje a dodává

Více

58 Polyuretanové hadice SH98A

58 Polyuretanové hadice SH98A 64 Polyuretanové hadice SH98A 58 Polyuretanové hadice SH98A TPU č. zboží Èíslo TPU Polyuretanové Polyuretanové hadice hadice KÓD KÓD DXd DXd PP P1 P1 RR mm. mm. bar bar bar bar mm. mm. m. m. TPU0315 3

Více

Ceník pryží - základní

Ceník pryží - základní vložky Ceník pryží - základní název / rozměr měrná hmotnost formát/ mm balení / m objednávací kód prodej/kč hl. jednotka prodej EUR prodejní jednotka K o m p a k t n í p l o c h á t ě s n í c í p r y ž

Více

KATALOG ZBOŽÍ VE VÝPRODEJI. Ceny jsou uvedeny za měrnou jednotku bez DPH (21%), při odběru ze skladů GUMEX Platí pouze do vyprodání zásob.

KATALOG ZBOŽÍ VE VÝPRODEJI. Ceny jsou uvedeny za měrnou jednotku bez DPH (21%), při odběru ze skladů GUMEX Platí pouze do vyprodání zásob. KATALOG ZBOŽÍ VE VÝPRODEJI Ceny jsou uvedeny za ěrnou jednotku bez DPH (21%), při odběru ze skladů GUMEX Platí pouze do vyprodání zásob. HADICE stav k 1. 10. 2013 50%NÍ KATALOG Vážení zákazníci, připravili

Více

PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ

PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ PŘEHLED POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ KONSTRUKCE OZUBENÝCH POLYURETANOVÝCH ŘEMENŮ Tažné kordy zajišťují potřebnou pevnost a odolnost proti prodloužení. Řemeny jsou standardně dodávány s ocelovým tažným kordem,

Více

Ostřikovací sprcha SB 2 vodní paprsek můžete plynule regulovat od plného silného proudu až po jemné rosení

Ostřikovací sprcha SB 2 vodní paprsek můžete plynule regulovat od plného silného proudu až po jemné rosení Příslušenství pro vodní techniku a čerpadla Zahradní sprchy multifunkční k čištění a zavlažování stabilní kovové provedení s lamelovou rukojetí a aretací mosazná přípojka, kompatibilní se všemi běžnými

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Hadice pro vodu a vzduch - pryžové

Hadice pro vodu a vzduch - pryžové ceny jsou uvedeny bez DPH 21% platnost ceníku od 10.4.2015 A: Průmyslové hadice Hadice pro vodu a vzduch - pryžové kód typ zboží rozměr (mm) cena Kč/m 10102 IW 6 13/20 38,43 2. 10103 IW 6 16/23 40,85 10104

Více

KATALOG PRODUKTÙ. Technické Izolace. Technické Izolace

KATALOG PRODUKTÙ. Technické Izolace. Technické Izolace KATALG PRDUKTÙ Technické Izolace Technické Izolace Leden 2006 bsah Technické izolace v prùmyslu a energetice... Topenáøství, ventilace a klimatizace... 2 4 Firma Paroc Polska, která je souèástí PAR Group,

Více

SVORKOVNICE PROPOJOVACÍ KRABICE ŘADY AL8000. V souladu s EN , EN , EN 62208, NEMA 250

SVORKOVNICE PROPOJOVACÍ KRABICE ŘADY AL8000. V souladu s EN , EN , EN 62208, NEMA 250 svorkovnicové skříňky z hliníkové slitiny řady L8000 L8000 SVORKOVNIE PROPOJOVÍ KRIE ŘDY L8000 Propojovací krabice z tlakově lité slitiny hliníku pro průmyslové instalace Pracovní teplota : - 40 + 125

Více

Profilové těsnění dle přání zákazníka

Profilové těsnění dle přání zákazníka Profilové těsnění dle přání zákazníka Systém SEAL-JET je nejmodernějším způsobem výroby těsnění. Těsnění jakých je všude používáno ve stavebnictví-chemii-strojírenství-ve výrobní,zásobovací i likvidační

Více

TEPLOTNÍ ROZSAH Od -60 do 150 C dle použitých materiálů (klapka kov/kov až do 550 C) mezipřírubová klapka - typ WAFER

TEPLOTNÍ ROZSAH Od -60 do 150 C dle použitých materiálů (klapka kov/kov až do 550 C) mezipřírubová klapka - typ WAFER / KONSTRUKCE Klapky TTV jsou nejčastěji vyráběny v mezipřírubových provedeních s průchozími (WAFER) nebo závitovými (LUG) oky či v přírubovém (FLG) a kov/kov provedení. Průchozí jednodílná hřídel je spojena

Více

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 04/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

TEPLOTNÍ ROZSAH Od -60 do 150 C dle použitých materiálů (klapka kov/kov až do 550 C) mezipřírubová klapka - typ WAFER

TEPLOTNÍ ROZSAH Od -60 do 150 C dle použitých materiálů (klapka kov/kov až do 550 C) mezipřírubová klapka - typ WAFER / KONSTRUKCE Klapky TTV jsou nejčastěji vyráběny v mezipřírubových provedeních s průchozími (WAFER) nebo závitovými (LUG) oky či v přírubovém (FLG) a kov/kov provedení. Průchozí jednodílná hřídel je spojena

Více

PROFIL SPOLEÈNOSTI. Centrální sklad v Lanškrounì

PROFIL SPOLEÈNOSTI. Centrální sklad v Lanškrounì PROFIL SPOLEÈNOSTI Centrální sklad v Lanškrounì Náš sortiment obsahuje pøes 20 000 položek Hadice naøežeme dle pøání zákazníka GMS je distributor prumyslových hadic ruzných typu a rozmeru, pryží, gumových

Více

TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o.

TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o. TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o. výrobce plastových hadic a granulátů založeno 1994 KATALOG 2014/2015 Vážení zákazníci, u příležitosti 20. výročí založení naší společnosti jsme připravili aktuální katalog,

Více

IV 60/27-1 M B1. Bezúdržbový přímý pohon. Testované na třídu prachu M a B1 (Z22)

IV 60/27-1 M B1. Bezúdržbový přímý pohon. Testované na třídu prachu M a B1 (Z22) Průmyslový vysavač IV 60/27-1M B1 je velmi robustní průmyslový vysavač. Tento vysavač byl vyvinut speciálně pro prachy třídy výbušných prachů ST1, ST 2 a St 3 ve zóně 22. 1 Bezúdržbový přímý pohon 3 Testované

Více

Celonerezové připojovací hadice Flexira xconnect

Celonerezové připojovací hadice Flexira xconnect připojovací hadice Flexira xconnect Kvalita od AZ-Pokorny AZ-Pokorny Trade, s.r.o. 2015 Právo na změny vyhrazeno. Hadice Flexira xconnect Gas Basic Standard Plus Premium Aqua Plus R R G R G R M10x1 kr.

Více

ELRO hadicová čerpadla

ELRO hadicová čerpadla ELRO hadicová čerpadla Řada IP Je navržena pro čerpání abrazívních nebo agresivních médií, kapalin obsahujících příměsi tvaru dlouhých vláken, vysoce viskózních medií či kapalin citlivých na smykové namáhání.

Více

kapitola 12 - armatury pro rozvody plynu

kapitola 12 - armatury pro rozvody plynu kapitola 12 armatury pro rozvody plynu 12 15 Art. TM 2380G07 kulový kohout TORNADO pro plyn, provedení MMP Art. TM 2381G07 kulový kohout TORNADO pro plyn, provedení ŠMP TM2380G0704 116, / 80 TM2380G0705

Více

Kompletní sortiment. Navrtávky 2-6 šrouby, Náhradní díly Strana 9-11. PLASSIM UNIFIT pro svěrný přechod na kov (Spojka přímá nebo Koleno) Strana 12-13

Kompletní sortiment. Navrtávky 2-6 šrouby, Náhradní díly Strana 9-11. PLASSIM UNIFIT pro svěrný přechod na kov (Spojka přímá nebo Koleno) Strana 12-13 Kompletní sortiment Spojka přímá, redukovaná, s vnějším závitem nebo s vnitřním závitem Strana 3-5 T kus, redukovaný, s vnějším závitem nebo s vnitřním závitem Strana 6-7 Koleno, s vnějším závitem nebo

Více