PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY"

Transkript

1 PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

2 HADICE PRO PIVOVARY A LIHOVARY DRINKTEC 10 Tlaková hadice Provozní teplota: -35 C až +70 C Vnitøní duše; výztuha: Pryž NR - pøírodní pryž, potravináøsky nezávadná; textilní oplet Vnìjší pláš : Pryž SBR / EPDM - èervená s textilním otiskem, odolná ozónu a otìru. Použití: Doprava potravináøských produktù, piva, vína, mléèných produktù, krémù, destilátù do 40% atd. Hadice není vhodná pro potraviny obsahující rostlinné a živoèišné tuky. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC PREMIUM 10 Tlaková hadice Provozní teplota: -40 C až +120 C Vnitøní duše; výztuha: Pryž IIR (Butyl) - bílá, potravináøsky nezávadná, absolutnì chu ovì a èichovì neutrální, textilní oplet. Vnìjší pláš : Pryž EPDM - èervená s textilním otiskem, potravináøsky nezávadná, odolná ozónu a otìru. Použití: Hadice nejvyšší kvality. Výtlak nápojù, potravin a èistých alkoholù do 98%. Zvláš vhodný typ pro pivovary a výrobce lihovin. Odolnost vùèi ostatním potravináøským produktùm nutno konzultovat s dodavatelem. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC PREMIUM 10/SPL potravináøské produkty Provozní teplota: -40 C až +120 C Vnitøní duše; výztuha: Pryž IIR (Butyl) - bílá, potravináøsky nezávadná, absolutnì chu ovì a èichovì neutrální; textilní oplet, ocelová spirála. Vnìjší pláš : Pryž EPDM - èervená s textilním otiskem, potravináøsky nezávadná, odolná ozónu a otìru. Použití: Hadice nejvyšší kvality. Sání a výtlak nápojù, potravin a èistých alkoholù do 98%. Zvláš vhodný typ pro pivovary a výrobce lihovin. Odolnost vùèi ostatním potravináøským produktùm nutno konzultovat s dodavatelem. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC MILLESIME 10/SPL potravináøské produkty Provozní teplota: -30 C až +100 C, (140 C vzduch) Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; 10 bar; F.D.A.; EU: 1935/2004; CFR Vnitøní duše; výztuha: Pryž EPDM - bílá, hladká, bezespará, potravináøsky nezávadná; syntetické textilní vlákno se zapouzdøenou ocelovou spirálou. Vnìjší pláš : Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná otìru a klimatickým vlivùm. Použití: Mimoøádnì ohebná a hladká hadice pro sání a výtlak vína, piva, jableèného moštu, ovocných džusù, octa a alkoholu do 96%. Hadice je vhodná pro autocisterny k sání a výtlaku urèených médií. Stejnì tak se hodí pro stacionární zaøízení, výrobny a plnírny. Hadice zabraòuje rùstu bakterií. Vnitøní prùmìry: mm CHEMITEC UHMWPE 10/SPL potraviny a chemikálie Provozní teplota: -20 C až +100 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 4 : 1; 10 bar; F.D.A.; EU: 1935/2004; EN Vnitøní duše; výztuha: Pryž EPDM - bílá, s výstelkou z vysokomolekulárního polyetylénu (UHMWPE) - transparentní; textilní oplet, ocelová spirála. Vnìjší pláš : Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná otìru. Použití: Tlaková doprava 98% bìžnì používaných chemikálií. Vhodná rovnìž, 98% líh a farmaceutika. Koncovky: Rychlospojky DIN (TANKER), DRINTEX, KAMLOK, GUILLEMIN atd. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC 165 LE Tlaková hadice pro potravináøské produkty, horkou vodu a páru Provozní teplota: -40 C až +170 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 10 : 1; 7 bar; F.D.A. Vnitøní duše; výztuha: Pryž EPDM - bílá, hladká, potravináøsky nezávadná; textilní oplet Vnìjší pláš : Pryž EPDM - modrá, hladká, odolná otìru a klimatickým podmínkám Použití: Univerzální hadice pro potravináøské provozy. Doprava horké vody, páry, nebo èištìní potravináøských provozù. Hadice pro tekuté potraviny jako je mléko, š ávy, pitná voda apod. Vnitøní prùmìry: mm

3 HADICE PRO MLÉKÁRNY HADICE PRO MLÉKÁRNY DRINKTEC MILK FLEX 6/SPL potraviny, mléko a pitnou vodu Provozní teplota: -35 C až +70 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; 6 bar; F.D.A.; EU 1935/2004 Vnitøní duše; výztuha: Pryž NR - bílá; textilní oplety, ocelová spirála. Vnìjší pláš : Termoplastický materiál, odolná otìru a povìtrnostním vlivùm. Použití: Vrapovaná hadice na sání a výtlak mléka, nápojù potravin a alkoholu do 96%. Zvláš vhodný typ pro mlékárenské autocisterny. Vysoce flexibilní provedení. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC MILK 6/SPL potraviny, mléko a pitnou vodu Provozní teplota: -25 C až +80 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; 6 bar; F.D.A.; EU 1935/2004 Vnitøní duše; výztuha: Pryž NR - bílá, potravináøsky nezávadná; textilní oplet, ocelová spirála. Vnìjší pláš : Pryž NR - modrá s textilním otiskem, odolná otìru a povìtrnostním vlivùm. Použití: Sání a výtlak nápojù, potravin a alkoholu do 40%. Zvláš vhodný typ pro mlékárenské autocisterny. Vysoce flexibilní provedení. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC NBR 10/SPL tuky a oleje Provozní teplota: -20 C až +80 C Vnitøní duše; výztuha: Pryž NBR - bílá, odolná olejùm a tukùm, potravináøsky nezávadná; textilní oplet, ocelová spirála. Vnìjší pláš : Pryž CR - modrá s textilním otiskem, odolná tukùm, ozónu a otìru. Použití: Sání a výtlak potravináøských produktù obsahujících rostlinné a živoèišné tuky. Vhodná rovnìž pro výtlak piva, vína, mléèných produktù, destilátù do 40%... atd. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC LACTADIAL 6/SPL potraviny, mléko a alkohol Provozní teplota: -30 C až +80 C Bezpeènost, provozní tlak; norma: 3 : 1; 6 bar; F.D.A.; EU: 1935/2004; CFR Vnitøní duše; výztuha: Pryž NR - bílá, hladká, bezespará, potravináøsky nezávadná; syntetické textilní vlákno se spirálou materiálu PET. Vnìjší pláš : Pryž NR - modrá s textilním otiskem, odolná otìru a klimatickým vlivùm. Použití: Mimoøádnì ohebná a hladká hadice pro sání a výtlak vína, piva, jableèného moštu. Spirála z plastu PET umožòuje navrácení prùmìru napø. po sešlápnutí do pùvodního tvaru. Hadice zabraòuje rùstu bakterií a je v souladu s nejpøísnìjšími francouzskými, evropskými a americkými požadavky na dopravu potravin.. Vnitøní prùmìry: mm CALORTEC 165 LE Tlaková hadice pro páru a oplachování horkou vodou Provozní teplota: -40 C až +165 C Bezpeènost, provozní tlak: 10 : 1; 6 bar Výztuha, vnitøní duše: Textilní oplet, pryž EPDM - bílá, odolná teplotám Vnìjší pláš : Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná teplotám, otìru a ozónu. Použití: Hadice na horkou vodu a páru pro èištìní potravináøských provozù. Hadice není vhodná pro dopravu potravin. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC THERMOCLEAN 100 Hadice pro oplachování v potravináøství Provozní teplota: -15 C až +100 C, krátkodobì +120 C. Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; 15 bar; EU: 1935/2004; 2007/19/CE. Vnitøní duše; výztuha: PVC - potravináøské, bílé, mìkèené, odolné tukùm a desinf. prostøedkùm; textilní polyesterový oplet. Vnìjší pláš : PVC - potravináøské, modré, odolné tukùm a desinfekèním prostøedkùm. Použití: Doprava ovocné š ávy, vína, alkoholu, mléka apod. Thermoclean 100 je bezpeèná hadice zejména pøi ohybech a tlacích pøesahujících teploty +100 C, dobøe snáší tepelné rázy, otøesy, cyklický tlak a deformace pøi stálém použití. PVC této hadice nijak nebarví a hadice je odolná otìru. Vnitøní prùmìry: mm Jiné varianty: DRINKTEC THERMOCLEAN AL-20; DRINKTEC THERMOCLEAN 40

4 HADICE PRO VINAØE DRINKTEC METAL Provozní teplota: -5 C až +60 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; od 2 do 7 bar; EU 1935/2004; 2007/19/CE Vnitøní duše; výztuha: PVC - mìkèené; transparentní; ocelová spirála Vnìjší pláš : PVC - mìkèené; transparentní, potravináøsky nezávadné, odolné ozónu Použití: Sání a výtlak potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, ocet, keèup, alkoholické nápoje do 28%... Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC METAL 10/SPL Provozní teplota: -5 C až +65 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; od 8 do 15 bar; EU 1935/2004; 2007/19/CE Vnitøní duše; výztuha: PVC - mìkèené; textilní oplet, ocelová spirála 3 Vnìjší pláš : PVC - mìkèené; potravináøsky nezávadné, odolné ozónu a otìru - 90 mm dle DIN Použití: Sání a výtlak potravin. produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 28%, ocet, keèup atd. Poznámka: Díky kombinaci textilního opletu a kovové spirály má hadice podobné vlastnosti jako tlakosací hadice pryžové. Vysoká pevnost v tahu, odolnost pøetlaku a podtlaku. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC PVC Tlaková hadice pro potravináøské produkty a vzduch Provozní teplota: -5 C až +60 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; od 4 do 20 bar; EU 1935/2004; 2007/19/CE Vnitøní duše; výztuha: PVC - mìkèené, transparentní, potravináøsky nezávadné, textilní oplet. Vnìjší pláš : PVC - mìkèené; transparentní, potravináøsky nezávadné, odolné otìru a ozónu Použití: Doprava potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, ocet... Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC PVC/SP Provozní teplota: -10 C až +60 C Bezpeènost; provozní tlak; norma: 3 : 1; od 2 do 5 bar; EU: 1935/2004; 2007/19/CE Vnitøní duše; výztuha: PVC - mìkèené, transparentní; spirála z tvrzeného PVC - bílá Vnìjší pláš : PVC - mìkèené, transparentní, potravináøsky nezávadné Použití: Nízkotlaká doprava potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 50%, ocet, keèup atd. Vnitøní prùmìry: mm DRINKTEC H-PVC/SP pro dopravu vína Provozní teplota: -10 C až +60 C Bezpeènost, provozní tlak; norma: 3 : 1; od 4 do 8 bar; EU 1935/2004; 2007/19/CE Vnitøní duše; výztuha: PVC - mìkèené; robustní spirála z tvrzeného PVC - èervená Vnìjší pláš : PVC - mìkèené; transparentní, potravináøsky nezávadné Použití: Nízkotlaká doprava potravináøských produktù bez tuku - pitná voda, š ávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 50%, ocet, keèup atd. Vnitøní prùmìry: mm VACUPRESS SUPERELASTIC SPL Provozní teplota: -25 C až +60 C Bezpeènost, provozní tlak; norma: 3 : 1; od 5 do 20 bar; EU: 1935/2004; 2007/19/CE. Vnitøní duše; výztuha: PVC - bílá, hladká, odolná odìru; dvoupláš ový textilní oplet, ocelová spirála. Vnìjší pláš : PVC-PU - èerná, hladká, odolná ozónu, s textilním otiskem Použití: Sání a výtlak potravinových nápojù, vody, vína a lihových produktù do obsahu 28%. Vnitøní prùmìry: mm

5 OSTATNÍ - HADICE, PRYŽE, PØÍSLUŠENSTVÍ FLEXADUR Vzduchotechnické hadice Doprava sypkých materiálù a granulátù Antistatické provedení hadice Hadice odolné vlhkosti, hydrolýze a hnilobì FDA hadice s nerezovou spirálou Vysavaèové hadice PRYŽOVÉ DESKY, PODLAHOVINY, SILIKONOVÉ PROFILY Pryž na všeobecné použití Olejivzdorná pryž Otìruvzdorná pryž Potravinová pryž Silikonová pryž Pryž odolná chemikáliím Pryž odolná stárnutí Pryž pro speciální použití Podlahoviny Silikonové profily NAVIJÁKY, DRŽÁKY Ocelové navijáky Nerezové navijáky Nerezové držáky na hadice Plastové navijáky HADICOVÉ SPONY W1/ W2/ W4 Šnekové spony - pozink, nerez Èelis ové spony - pozink, nerez Klemové spony - hliník, mosaz, nerez Drátové a pérové spony Univerzální spony PISTOLE NA HORKOU VODU Mosazné pistole na horkou vodu Nerezové pistole na horkou vodu Krátké a dlouhé pistole HADICOVÉ KONCOVKY Hadicové trny - mosazné, nerezové Drintex - nerezové koncovky, SMS Clamp - nerezové spojky Pøíruby - ocelové, nerezové Rychlospojky na vodu vzduch

6 UKÁZKY ARMOVANÝCH KOMPLETÙ GMS KONTAKTY: GMS Velkoobchod, s.r.o. CENTRÁLNÍ SKLAD Nádražní LANŠKROUN tel.: /6 Kontaktní osoba: Jan Tovtik GMS Velkoobchod, s.r.o. Generála Svobody PARDUBICE - ROSICE tel.: Kontaktní osoba: Petr Vyèítal GMS Velkoobchod, s.r.o. Jeremiášova 870/ PRAHA 5 - STODÙLKY tel.: Kontaktní osoba: Martin Brejša více na:

KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL

KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL Distributor produktù firem : OBSAH PRÙMYSLOVÉ HADICE AQUATEC PVC CRISTAL AQUATEC TRICOFLEX AGRITEC ECO AGRITEC CALORTEC 0V VACUPRESS SUPERELASTIC SPL CALORTEC 0 CALORTEC

Více

HADICE PRO VODU A VZDUCH ( GUMA) HADICE PRO VODU A VZDUCH ( PLAST, VÝTLAK ) PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

HADICE PRO VODU A VZDUCH ( GUMA) HADICE PRO VODU A VZDUCH ( PLAST, VÝTLAK ) PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. HADICE PRO VODU A VZDUCH ( GUMA) Typ hadice kód rozměr tlak MPa cena/m 10101 10/17 0,63 26,47 HADICE PRO VODU IW6 10102 13/20 0,63 27,02 Černá duše, textilní oplet, červený plášť, odolnost teplotám -25

Více

Technické hadice a spojovací systémy

Technické hadice a spojovací systémy Technické hadice a spojovací systémy Kvalita, bezpečnost a hospodárnost v jednom Masterflex - Váš partner pro high-tech-hadicové systémy Šest dobrých důvodů, proč byste se měli stát zákazníkem firmy Masterflex.

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

Ceník průmyslových hadic

Ceník průmyslových hadic 1 kód produktu 2. číslo název/ rozměr objednávací kód prodej Kč prodej EUR balení prodejní jednotka sekce v katalog u H a d i c e p r o k a p a l i n y - A AQUATE PV - beztlaká had pro tekutiny 10561002

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

PØEHLED VÝROBKÙ. samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska. Technická informace BEARING TECHNOLOGY. an EnPro Industries company

PØEHLED VÝROBKÙ. samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska. Technická informace BEARING TECHNOLOGY. an EnPro Industries company PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdržbová kluzná ložiska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY an EnPro Industries company GGB zákaznický servis Standartní i nestandartní díly sériová a malosériová

Více

KATALOG PRO FEKÁLNÍ A KANALIZAČNÍ TECHNIKU

KATALOG PRO FEKÁLNÍ A KANALIZAČNÍ TECHNIKU KTLOG PRO FEKÁLNÍ KNLIZČNÍ TECHNIKU istributor prouktů firem: OBSH PRŮMYSLOVÉ HICE SPIROTEC SUPERFLEX SPIROTEC PYROS SPIROTEC SUPERELSTIC RE SPIROTEC PVC BRCELON SPIROTEC RIZON SPIROTEC RIZON RTIC BRTEC

Více

Těsnění z expandovaného grafitu ECONGRAPH S ECONGRAPH Fi ECONGRAPH Ti

Těsnění z expandovaného grafitu ECONGRAPH S ECONGRAPH Fi ECONGRAPH Ti P ř e h l e d m a t e r i á l ů p r o v ý r o b u t ě s n ě n í Těsnění z papíru a lepenky Elektrotechnická lepenka Rotěs Z Vulkanfíbr Flesibrex Těsnění z teflonu Flexon Těsnění z plastických hmot Polyethylen

Více

alles gummi Katalog + ceník 2015 Kompetentní centrum pro elastomery www.zrunek.at

alles gummi Katalog + ceník 2015 Kompetentní centrum pro elastomery www.zrunek.at alles gummi Katalog + ceník 2015 Kompetentní centrum pro elastomery www.zrunek.at Kdo jsme a co děláme... Vážení obchodní partneři! Každé podnikání má nějakou historii. Také my ji máme a rádi bychom Vám

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 10 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 5 Metody a technologie 7 Informace ze zahranièí i z domova 15 Konference a veletrhy 26 Nové patenty 29 Nové normy 32 Snmìrnice 34 Bílá klikva Krátké

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù

- ruèní podávání citrusù. - nerezový držák pomeranèù - gravitaèní podávání cistrusù. - zásobník na pomeranèe s automatickým podáváním citrusù ITALY MADE EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) 25.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (classic) 29.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (statický zásobník) 39.990,- Kè EXPRESSA PROFESSIONAL (dynamický zásobník) art.:

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

BOHEMIA EAL. Přehled výrobků

BOHEMIA EAL. Přehled výrobků BOHEMIA EAL Přehled výrobků BOHEMIA SEAL,s.r.o. Horní Tošanovice 1, 739 53 BOHEMIA tel +420 558 694 401 fax +420 558 695 400 www.bohemiaseal.cz EAL Tato firma se zabývá obchodní činností nákupem, prodejem

Více

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace OBSAH vše pro návìs upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty vše pro tahaè tachografové kotouèky rolièky

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti Společnost SEALL s.r.o. byla založena v lednu 1991. V počátcích své činnosti se zaměřila na výrobu

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 21 Zásobování hasební vodou 3 21 00 000 Požární hadice PES/DUNLOP 21 00 001

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

Potravináøské aktuality Technologie a technika

Potravináøské aktuality Technologie a technika 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 3 Metody a technologie 6 Poznatky ze zahranièí 16 Konference a veletrhy 26 Normy 29 Evropský trh mražených dezertù se slibnì rozrùstá Produkce cukrovinek

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

SYSTÉMY SIKA PRO POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY

SYSTÉMY SIKA PRO POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY SYSTÉMY SIKA PRO POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY Objekty pro výrobu a balení potravin a nápojů vyžadují citlivě zvolená řešení povrchových systémů podle specifických podmínek provozu. Zvláštní důraz je kladen na

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 11 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 6 Metody a technologie 9 Informace ze zahranièí i z domova 19 Akce, smìrnice, publikace 29 Nové patenty 36 Nový olej na americkém trhu hu Krátké zprávy

Více

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Tradice a budoucnost Eternit pochází z latinského slova Eterna, což znamená vìènost. Eternit je støešní krytina s více než 100 letou tradicí. Díky svému vzhledu

Více

myèky dvoupláš ové 217

myèky dvoupláš ové 217 myèky dvoupláš ové 217 Myèka skla dvoupláš ová S021 Rozmìry (š x h x v)... 420 x 470 x 585 mm Max.výška skla... 210 mm Rozmìr koše... 350x350x120 mm Mycí cyklus... 2 min h 210 Objem vany / bojleru... 11

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti PRODEJ PARKER HANNIFIN zahrnuje značky Společnost SEALL byla založena v lednu 1991. V počátcích své

Více

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství Pøináší barvy do tvého života mako malíøské náøadí a pøíslušenství Vážení obchodní pøátelé, vážení noví zákazníci, jsme velice rádi, že Vám mùžeme pøedstavit náš hlavní katalog mako Systém malíøského náøadí

Více