Digitální technologie ve výuce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální technologie ve výuce"

Transkript

1 Digitální technologie ve výuce Martin Pokorný 1. díl Nakladatelství a vydavatelství R

2 >> Obsah Obsah JAK PRACOVAT S KNIHOU...5 MOZAIKA VÝCHOZÍCH VĚDOMOSTÍ...8 Číselné soustavy... 8 Základní pojmy... 9 Hardware...9 Software...10 Typ počítače PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE Rozdělení softwaru...11 Systémový software...11 Aplikační software...11 Licence softwaru...11 Druhy softwaru dělené dle licence...11 Oblasti použití počítačů ZÁKLADNÍ SCHÉMA POČÍTAČE Ověření znalostí Řešení vybraných cvičení...16 OPERAČNÍ SYSTÉMY PŘEHLED OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ Microsoft Windows MacOS (Macintosh Operating System) Unix Linux Systém DOS (Disk Operating System) BeOS Mobilní operační systémy Ověření znalostí VLASTNOSTI OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ...22 Multitasking Plug & Play Souborový systém Struktura adresářů a souborů Ověření znalostí VÝBĚR OPERAČNÍHO SYSTÉMU...26 Základní body ke zvážení při výběru operačního systému VÍCE SYSTÉMŮ SOUČASNĚ...27 Ověření znalostí SOUČÁSTI KANCELÁŘSKÝCH PROGRAMOVÝCH BALÍKŮ...32 Textový procesor

3 >> Digitální technologie ve výuce Tabulkový procesor Ověření znalostí Prezentační program Databázový program Využití dat v dokumentech a sešitech Kreslicí program Je váš kancelářský balík velký formát? Nejdůležitější formáty dat kancelářského použití Ověření znalostí Další programy kancelářských balíků Zápis matematických vzorců Vkládané objekty Šablony a makra Kancelářský systém na webu? Ověření znalostí DĚLENÍ ZÁZNAMOVÝCH MÉDIÍ...54 Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Dělení podle závislosti napájení Dělení podle schopnosti zápisu dat NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ PAMĚTI K UKLÁDÁNÍ DAT...55 Magnetický záznam Pevný disk (HDD Hard Disk) Optický záznam CD-R/RW DVD-R/RW Blu-ray a HD DVD technologie USB flash paměť TYP ZÁLOHY...58 Ověření znalostí KOLIK JE POTŘEBA PAMĚTI? JAK NEZTRATIT DATA...62 ON-LINE ÚLOŽNY...63 Ověření znalostí HISTORIE A VÝVOJ INTERNETU...66 VÝHODY A NEVÝHODY INTERNETU...67 PRINCIP FUNGOVÁNÍ INTERNETU...67 DNS DOMAIN NAME SYSTEM...69 Ověření znalostí

4 >> Digitální technologie ve výuce zajímavost Jiné číselné soustavy Číselná soustava se základem deset u člověka zvítězila pravděpodobně proto, že většina lidí má deset prstů, ale používají se dodnes i jiné číselné soustavy. Například čas měříme v soustavě se základem šedesát, obdobně kopa vajec je vyjádřením hodnoty šedesát. Tucet (dvanáct) je zase pozůstatek po základu dvanáct. Určitě také znáte římskou číselnou soustavu, která není poziční, ale adiční číselnou soustavou, kde se sčítají hodnoty symbolů. MOZAIKA VÝCHOZÍCH VĚDOMOSTÍ Číselné soustavy Číselnou soustavou rozumíme souhrn pravidel, kterými se řídí pojmenování a zapisování čísel. V běžném (nepočítačovém) životě dnes člověk používá takřka výhradně soustavu desítkovou. Její název určuje i počet různých symbolů, kterými čísla zapisujeme. Poziční soustavy Způsob zápisu čísel, kdy hodnota každé číslice je určena kromě konkrétního symbolu také pozicí v zápisu. Desítková soustava x x x x základ pozice Dvojková soustava Svět počítačů je však postaven na jiných číselných soustavách. Jedná se především základ pozice o soustavu dvojkovou (binární), dále pak osmičkovou Převod do desítkové soustavy (oktalovou) a šestnáctkovou 1 x x x x 1 = = 13 (hexadecimální). V 1. polovině 20. století byly sice vykonány pokusy o sestavení počítače na desítkovém základu, ale výhody dvojkové soustavy brzy převážily dva používané symboly 0 a 1 jednoduše vyjádří dva stavy elektrického obvodu (vypnuto a zapnuto). Čas potřebný pro převod z dvojkové soustavy (stroj) do desítkové soustavy (člověk) a naopak je dnes naprosto zanedbatelný. Soustavy osmičková a šestnáctková jsou v oblasti počítačů využívány zejména proto, že mají za základ mocniny 2, tj. 2 3 = 8 a 2 4 = 16. Hodnoty z těchto soustav pak mohou reprezentovat informace uložitelné na 3 (4) bitech. Informace 1 B (8 bitů) tak může být vyjádřena dvěma čísly v šestnáctkové soustavě. Osmičková soustava využívá symbolů 0 7, šestnáctková pak 0 9 a A F (A=10, B=11 atd.). Pro snadné rozpoznání soustavy, ve které je číslo zapsáno, se před osmičkovou hodnotu většinou píše 0 (symbolem 0 jiné hodnoty nezačínají) a před šestnáctkovou hodnotu se zapíše 0x (nebo 0X). Zápis: 30 (desítková) = 036 (osmičková) = 0x1E (šestnáctková) Příklad: M = 1000, V = 5, I = 1 MMVIII = = 2008 upozornění Názvosloví jednotek - je v některých zemích oproti našemu systému posunuté. Například v USA se jednotka 10 9 nazývá bilion, jednotka pak trilion atd. Při překladech cizojazyčných článků pak vznikají často chyby. Předpony soustavy jednotek Činitel Název Předpona Znak tisíc kilo k milion mega M miliarda giga G bilion tera T biliarda peta P trilion exa E ,001 tisícina mili m , miliontina mikro µ , miliardtina nano n , biliontina piko p , biliardtina femto f , triliontina atto a

5 >> Základní znalosti Velká a malá čísla Pro představu tedy alespoň několik z nich: kg, tj je přibližná hmotnost Země 0, kg, tj je přibližná hmotnost atomu uranu je odhadovaný počet atomů ve vesmíru Základní jednotkou paměti je 1 byte (B), který je dále složen z 8 bitů (b). Pokud chceme vyjádřit velikost paměti počítače, pohybujeme se ale prakticky vždy ve velkých číslech. Využíváme tedy předpon z předcházející tabulky. U moderního osobního počítače se dnes setkáme třeba s operační pamětí o velikostí 2 GB. Ve skutečnosti však nejde o MB, nýbrž o MB. Jak je to možné? Pracujeme ve dvojkové soustavě 2 1 = = = = = 32 1 bit 2 bity x různé informace 1/0 logické ano/ne xx různé informace = B = 1 kb 2 20 = kb kb = 1 MB 2 30 = MB MB = 1 GB a konečně 2 x MB = MB zajímavost Představivost u velkých a malých čísel selhává, neboť si obvykle neuvědomujeme přítomnost těchto řádů v našem běžném životě. Základní pojmy Dvě základní a nezastupitelné složky výpočetních systémů jsou skryty pod slovy hardware a software. Bez hardwaru bychom měli k dispozici jen hromadu součástek, a bez softwaru by zase chyběla technika, která by byla schopna počítat dle instrukcí. Firmware programové vybavení, které stojí na pomezí softwaru a hardwaru. Jedná se o důležitou součást technického (fyzického) vybavení. Tyto programy nemohou být až na naprosté výjimky uživatelem upravovány. Počítač je stroj na zpracování informací. Hardware Fyzické vybavení počítače neboli souhrn hmotných technických prostředků umožňujících provozování počítačového systému. Digitální kamera Inkoustová tiskárna Dataprojektor Digitální fotoaparát Webkamera 9

6 >> Základní znalosti Další aplikace do této skupiny zahrneme tisíce dalších programů, které plní nějaký specifický účel a nelze je zařadit do žádné z předcházejících kategorií. Rozdělení aplikací dle oblastí použití je prakticky nezávislé na používaném operačním systému. Protože však operační systém Windows je v našich končinách většinou prvním systémem, se kterým se uživatel seznámí, často tápe při hledání volně dostupných aplikací jako alternativy k placeným programům. Určitě znáte a možná i používáte alespoň některé z nich: Mozilla Firefox, Thunderbird, OpenOffice.org, Gimp atd. ZÁKLADNÍ SCHÉMA POČÍTAČE Linux Dobrou pomůckou jsou udržované seznamy odpovídajících si aplikací. Poskytnou základní informaci mnohdy o desítkách programů, které dokáží plnit požadavky stejně, ne-li lépe než placené verze. Zdaleka to neznamená, že byste museli přejít na používání jiného operačního systému. Mnohé aplikace jsou podporovány různými operačními systémy nebo existují ve více verzích. Jednu srovnávací tabulku programů rozdělenou podle oblasti použití naleznete například přes odkaz Již v roce 1945 navrhl americký matematik a ekonom maďarského původu John Ludwig von Neumann model samočinného počítače. Tzv. von Neumannovo schéma počítače zůstalo s jistými výjimkami zachováno dodnes. VON NEUMANNOVO SCHÉMA POČÍTAČE Operační paměť Vstupní zařízení počítače CPU Aritmetickologická jednotka - ALU Výstupní zařízení počítače Současnému trhu dominují procesory AMD Athlon a Intel Core Řídicí jednotka - řadič Operační paměť uchovává zpracovávaný program, jeho data a výsledky výpočtu. ALU (aritmetickologická jednotka) provádí veškeré aritmetické výpočty a logické operace. Řídicí jednotka (řadič) řídí činnost všech částí počítače. Odesílá řídicí signály a dostává stavová hlášení. Vstupní zařízení zařízení určená pro vstup programu a dat. Výstupní zařízení zařízení určená pro výstup výsledků zpracovaných programem. Historický počítač ENIAC Tok dat Řídící signály řadiče Stavová hlášení řadiči zajímavost Je velice těžké říci, který výpočetní stroj lze s jistotou prohlásit za první opravdový počítač. Historie se kloní k počítači ENIAC, jenž byl zkonstruován pro armádu USA a veřejnosti byl představen na Pensylvánské univerzitě v únoru Jenom pro představu si řekněme, že ENIAC zabíral 162 m², jeho hmotnost byla 27 tun a spotřebovával 160 kw elektřiny. Mozkem celého stroje bylo více než elektronek. Aby celé monstrum neshořelo, muselo být chlazeno dvěma leteckými motory. Další, dnes již úsměvnou podrobností je, že maximální bezporuchový chod celého zařízení činil 116 hodin. Zajímavé také je, že počítač pracoval v desítkové soustavě a programoval se pomocí propojovacích kabelů. 13

7 >> Osobní počítač Rozeznáváme multitasking: Kooperativní (nepreemptivní) - operační systém v tomto případě nevyužívá systémových hodin pro přidělování strojového času různým programům běžícím v systému. Záleží zde pouze na každém programu, zda a kdy se rozhodne předat činnost jinému programu. Například když program čeká na vstup uživatele, měl by umožnit dalšímu procesu přístup ke zpracování. Tento způsob multitaskingu využíval například systém Windows 95, naopak systém MS DOS ještě nepodporoval ani tuto jednodušší formu multitaskingu. Preemptivní přidělování strojového času jednotlivým spuštěným procesům je řízeno operačním systémem. Důsledkem je pak mnohem efektivnější a výkonnější zpracovávání úloh. Jednotlivým procesům je dále možno přiřadit určitou prioritu a tím je rozvrstvit podle požadované přednosti zpracování. Tento pravý multitasking je umožněn až pokročilejšími operačními systémy. Plně ho podporují unixové systémy, operační systém Mac OS a windowsové systémy v řadách Windows 98 a výše a Windows NT a výše. Technologie přidělování strojového času však pokročila ještě o jednu úroveň dále. Stejný princip rozdělení dostupného strojového času lze uplatnit i v rámci jedné zpracovávané úlohy, která tak může sama sebe rozdělit do několika samostatně zpracovávaných vláken a opět jim vhodně nerovnoměrně rozdělit strojový čas úlohy. Operační systém 20 % PŘÍKLAD ROZDĚLENÍ STROJOVÉHO ČASU U PREEMPTIVNÍHO MULTITASKINGU (1) 25 % Úloha 1 Úloha 2 20 % Úloha 3 10 % (2) 10 % (3) 15 % technická poznámka Většinou se při zpracování úloh setkáváme se zdánlivým multitaskingem, kdy se současného běhu programů dosahuje jejich rychlým přepínáním. Skutečný 100% multitasking může být využit u počítačů s více procesory, kdy jsou různé úlohy rozděleny mezi různé procesory. Pro úspěšnou realizaci je však zapotřebí i software, který je tuto techniku schopen realizovat. poznámka V operačním systému běží některé systémové procesy i v době, kdy v něm nepracují žádní uživatelé. Často jsou nazývány daemons (démoni). Tyto procesy jsou většinou spouštěny automaticky při startu systému. Plug & Play Technologie zprostředkovávající automatické detekování a následné, většinou bezproblémové, připojení nové hardwarové komponenty k počítači. V praxi se může jednat například o připojení digitálního fotoaparátu k počítači. Přestože se jedná o první připojení tohoto typu hardwaru k počítači, bude automaticky přichystána možnost použití. Automaticky je detekován typ nového hardwaru a do počítače jsou doinstalovány potřebné ovladače. Technologie Plu obem zjednodušuje připojení novýc Grafická karta Počítačová myš PnP USB Flashdisc Inkoustová tiskárna technická poznámka Ovladač zařízení (anglicky device driver) je dodatečné programové vybavení, které operačnímu systému umožní pracovat s hardwarem (tiskárna, grafický adaptér, zvuková karta, síťová karta, digitální kamera, fotoaparát, skener atd.). Základní sada ovladačů nejrozšířenějších typů zařízení je součástí operačního systému, jiné jsou distribuovány s hardwarem (např. na CD-ROM). Často jsou aktualizované verze ovladače zařízení dostupné na webových stránkách výrobce. Digitální fotoaparát 23

8 >> Digitální technologie ve výuce tip Kladivo na komára Použití profesionálního stovkami funkcí obdařeného programu nemusí být vždy opodstatněné! Chcete-li vytvořit referát s obrázky, tabulkou, grafem apod., je určitě namístě sáhnout po kvalitně vybaveném textovém procesoru. Pokud si však potřebujete zapsat poznámku ve dvou větách, určitě bohatě stačí ten nejjednodušší program schopný zapsat text (např. v Příslušenství Windows je to Poznámkový blok). Podstatnou výhodou je už určitě minimální velikost souboru po uložení Úlohu operačních systémů jsme již prošli. Hlavní uživatelská činnost je však soustředěna na aplikace, které dokáží řešit nebo alespoň zprostředkovat řešení úloh uživatele. Pomineme-li na chvíli čas zábavy (hudba, fotografie, film, video, hry, ), budou nejčastěji spouštěnými aplikacemi běžného uživatele programy, které lze zařadit mezi tzv. kancelářské programy. Součástí prakticky každého operačního systému jsou programy, ve kterých lze zapsat krátký text, vytvořit jednoduchý obrázek, ale rozhodně nejde o žádnou profesionální kvalitu. Chceme-li tedy psát složitěji formátovaný text, propracované tabulky, vytvářet a vkládat grafické prvky, grafy, prezentace, databáze atd., najdeme pro každou z těchto činností stovky aplikací, které ji dokáží realizovat. Zaměřením této kapitoly je však přehled ucelených programových balíků, které dokáží nejen poskytnout Aplikace kancelářského balíku OpenOffice.org Textový editor Writer Tabulkový procesor Calc Prezentační program Impress Databázové prostředí Base Editor rovnic Math kancelářské činnosti, ale povýšit zpracování spoluprací jednotlivých programů kancelářského balíku a určitě i podobným ovládáním. Programových plně počeštěných balíků existuje celá řada. My se podíváme na běžně zařazované programy a jejich hlavní úkoly. SOUČÁSTI KANCELÁŘSKÝCH PROGRAMOVÝCH BALÍKŮ Neexistuje žádný standard, který by předepisoval, jaké programy musí být součástí kancelářského balíku. Nicméně některé typy programů jsou zařazeny prakticky vždy textový procesor, tabulkový procesor, další jsou pak pravidelným rozšířením prezentační program, databázový program. Kancelářský balík Microsoft Office 2007 MS Excel MS Outlook MS Word 32

9 >> Digitální technologie ve výuce DĚLENÍ ZÁZNAMOVÝCH MÉDIÍ O tom, že počítače stále více pronikají do prakticky všech odvětví lidské činnosti, by pochyboval zřejmě málokdo. V souvislosti s tím vzniká stále více elektronických dat, která je nutné nějakým způsobem uchovávat a v případě potřeby umožnit jejich rychlé vyhledání a další zpracování. Jen pro představu celosvětový datový provoz (tj. objem přenesených dat) v roce 2007 dosáhl úctyhodných 255 miliard GB. Vývoj do dalších let očekává velice strmý (exponenciální) růst datového provozu. Drtivá většina těchto dat vás nikdy v životě nepotká a rozhodně je nebudete ani postrádat, ale vždy má každý to své, o co by velice nerad přišel. Ať už se jedná o seminární práci do školy, fotky z báječné dovolené, nebo třeba o první literární pokusy. Kde je však nepostradatelným datům nejlépe? Jste si jisti, že třeba vypálené CD bezpečně uchová vaše data na věky věků? V této kapitole shrneme dosavadní znalosti a doporučení. Záznamová média se vyvíjejí velice rychle v souvislosti s překotným pokrokem celé oblasti digitálních technologií. Během vývoje je důraz kladen především na kapacitu a rychlost paměťových médií. Existuje mnoho různých forem paměťového záznamu založených na fyzikálních a chemických vlastnostech vhodných materiálů. Paměť počítače Je obecně dělena na vnitřní paměť (operační paměť, cache paměť, registry, video paměť) a vnější paměť. V této části se budeme zabývat takřka výhradně typy a oblastmi použití paměti vnější. Životnost a další vývoj určité technologie ukáže jak technická, tak i uživatelská stránka použití. Různé druhy používaných pamětí můžeme dělit podle mnoha různých hledisek fyzikálních vlastností, dosahované přenosové rychlosti, materiálu, kapacity apod. Podívejme se alespoň na nejdůležitější skupiny z hlediska dnešního použití. Externí ZIP mechanika se speciální disketou Externí DVD-RAM mechanika Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Magnetické data (informace) uchovává směr magnetizace materiálu (např. pevný disk HDD, disketa, magnetická páska audio i videokazeta). Optické využívají optických vlastností materiálu (odraz světla) např. CD, DVD, Blu-ray disk, HD DVD. Magnetooptické pomocí použitého světla (laseru) dochází ke změnám magnetických vlastností materiálu. Záznam se provádí zaměřením laserového paprsku (světla) za současného působení magnetického pole. Výhodou těchto médií je, že nedochází k nechtěné ztrátě dat uložením média poblíž magnetického pole (televize, reproduktor). Obranou je právě nutnost zahřátí místa disku před jeho smazáním. Díky těmto vlastnostem mají magnetooptické disky dlouhou životnost (desítky let). Polovodičové tato technologie využívá vlastností polovodičových tranzistorů. Polovodičovými součástkami je realizována například operační paměť počítače (uchovává aktuálně zpracovávané informace) nebo třeba USB disky, paměťové karty. U polovodičů závisí elektrická vodivost na aktuálních podmínkách provozu (teplo, světlo, ), tranzistor je pak polovodičová součástka, která stála u zrodu elektronického věku. Blu-ray disk USB Flash disk Paměťová karta

10 >> Digitální technologie ve výuce Tabulka přehledu potřeby paměti pro uložení datových jednotek Co se ukládá Znak Písmeno Celé číslo Vědecké číslo Stránka textu Stránka textu ve Wordu Tabulka Bitmapový obrázek (800 x 600 BMP) Malá fotografie (800 x 60 JPG) Velká fotografie (1600 x 1200 JPG) Zvuk - CD kvalita Zvuk - MP3 formát Video - TV kvalita Komprimované video Velikost www stránky (bez obrázků, skriptů, stylů) Velikost paměti v B (bytech) 1 B 2 B 4 B 4-8 B 2 kb 20 kb 12 kb 1,4 MB 100 kb 400 kb 176 kb/s 16 kb/s 20 MB/s kb/s desítky až stovky kb Záloha dat Ano!! JAK NEZTRATIT DATA Zálohování dat je nezbytnost. O tom vás přesvědčí nejpozději první ztráta důležitých dat, která zmizela vinou nedbalosti, nepozornosti, chybou hardwaru nebo třeba záškodnickou činností škodlivého softwaru. Nenechte se ukolébat bezproblémovým obdobím, kdy se pravidelné zálohy mohou zdát pouhou ztrátou času. I pro tuto činnost je důležitá důslednost a přiměřená disciplína. Chytří se poučí, takže proč nevyužít základních zásad zálohování, které doporučují počítačoví senioři Základní zásady zálohování Redundance dat vícenásobné ukládání dat. Přestože se jedná o činnost velice nezáživnou a do okamžiku prvního problému naprosto zbytečnou, je jedním z nejspolehlivějších prostředků pro uchování dat. Ideální je, když nejdůležitější data uchováváte nejenom na pevném disku, ale nejlépe na samostatném přídavném zařízení (paměťové karty, CD/DVD, nezávislá internetová úložiště apod.). Železná zásoba budete-li chtít zálohovat vše, hrozí nebezpečí, že se stanete otrokem vlastní činnosti, která vám zabrání ve skutečné práci. Proto je dobré vytvořit archivní seznam nejdůležitějších souborů a redukovat časovou i hardwarovou náročnost otázky zálohování. Pro každou činnost je hranice únosného rizika samozřejmě jinde. Případně lze využít služeb některého ze zálohovacích programů, který převezme část vašich starostí. Stačí nastavit, co zálohovat, kdy a kam. Pravidelné obnovování záloh v pravidelných intervalech byste měli kopírovat své zálohované soubory na nová média. Nehrozí jen nečitelnost zálohovacího média při delším uložení. S rychlým zastaráváním techniky se rychle vyměňují prostředky pro uchování dat. Například před několika lety populární 3,5 disketa dnes u nových počítačů často nenajde čtecí mechaniku. Integrita dat pomocí speciálních nástrojů lze často odhalit i teprve blížící se problémy s pevným diskem a zareagovat. Také pro diagnostiku kvalit svých CD můžete využít například specializovaný program CDCheck. K testování DVD mechanik a nosičů je pak vyvinut například program DVDInfoPro. Všechny zjištěné detailní informace v testu jsou v tomto případě uspořádány v přehledném protokolu. Oba programy lze nalézt a stáhnout ve volně přístupné verzi například na serveru 62

11 >> Internet VÝHODY A NEVÝHODY INTERNETU Existují tisíce různorodých zájmů, se kterými lidé usedají k internetovému prohlížeči a začínají vyhledávat informace. Každý z nás dnes pomocí internetového připojení může najít obrovské množství údajů využitelných v zaměstnání, v soukromém životě nebo alespoň pro zábavu. Rozhodně se však nedá říci, že by internet poskytoval pouze klady. Podívejme se tedy alespoň na základní výhody a nevýhody připojení do světové sítě. Komunikace základním obrovským plus počítačových sítí je možnost bezprostřední komunikace lidí, kteří by, např. kvůli geografickým vzdálenostem, nikdy ke vzájemné komunikaci nedostali příležitost. Vznikají tak skupiny lidí se stejnými zájmy po celém světě, které spojuje pouze internetové spojení. Obecně se obrovsky usnadnila a zlevnila komunikace lidí. Cenově přístupné šíření informací vytvořit a šířit vlastní informace pomocí internetu je natolik cenově dostupné (na mnohých úložištích zdarma), že lze šířit i obsah, který by s ohledem na náklady nebyl nikdy zveřejněn. Podnikání internetové spojení umožnilo vznik nových, levných způsobů podnikání a nové typy reklamy. Mnohé firmy dokáží podnikat globálně s minimálními náklady. Prostor pro nové služby, zábavu, vzdělávání z takřka nekonečného počtu zájmů vyzdvihněme alespoň nové možnosti vzdělávání, vznik internetových vzdělávacích aplikací, přístup do mnoha světových knihoven s bezpočtem volně dostupných titulů apod. Pravdivost informací v souvislosti se zveřejňováním vlastního obsahu ve světové počítačové síti je nutno zmínit nejistotu o pravdivosti obsahu. Chcete-li mít jistotu, je nutné veškeré informace ověřovat z několika nezávislých zdrojů. Je nutno učit se kritickému vnímání získávaných informací mnohem dříve a ve větší míře než dosud. Ztráta soukromí jak již bylo řečeno, počítače vstoupily prakticky do všech odvětví lidské činnosti, a s tím souvisí elektronické uchovávání údajů ze všech oblastí a směrů. Hranice soukromí člověka se s věkem internetu opět notně zúžily. Návykovost kupodivu se jedná o dosti návykové prostředí, ve kterém se snadno stírají hranice mezi reálným a virtuálním světem, což může být snadno zneužito. Anonymita v souvislosti s anonymitou existují rizikové faktory dokonce na obou hranicích uživatelské zkušenosti. Běžný málo poučený uživatel internetu snadno podlehne dojmu, že jeho přítomnost v počítačové síti je nepodchytitelná, poleví v ostražitosti a prozrazuje třeba osobní důvěrné informace, které by živě nesděloval. Na druhé straně zkušený, počítači protřelý jedinec, který chce škodit, umí zamést stopy po své činnosti na síti velmi dokonale. Zneužití rozvoj počítačových sítí nabídl obrovské pole působnosti novým druhům zločinu spam, šíření škodlivých, nevhodných materiálů, krádeže elektronickou cestou, špionáž, Druhotné dopady globalizace rychlost celosvětové komunikace má určitě velké klady pro průmysl, obchod, ekonomický růst, ale i vědu, umění, vzdělání. Na druhé straně přispívá k vyostřování střetu odlišných kultur, prohlubování sociálních rozdílů, likvidaci drobného podnikání apod. zajímavost Svatý patron internetu? Přestavte si, že ano. Patronem internetu a uživatelů počítačů byl stanoven svatý Isidor, který je nazýván také učitelem středověku. poznámka Počty uživatelů internetu - nejen pro internetové obchodníky jsou velice důležité informace o počtu, struktuře a základním chování uživatelů internetu. proto takřka neustále probíhají různé výzkumy zaměřené právě na tyto ukazatele. Výsledky průzkumu se často hodně rozcházejí, ale přesto z nich lze získat alespoň základní představu. Připojení k internetu má dnes údajně téměř 50 % českých domácností, což jsou přibližně dva milliony. Pokračuje trend v získávání vysokorychlostního internetového připojení, zejména díky snížení cen a celkovému rozmachu připojení ADSL. Za uživatele internetu je považován většinou člověk, který ho použije alespoň jednou za tři měsíce, takže se zde dostáváme k celkem lichotivému číslu 4,5 milionu českých uživatelů. Překvapivá asi nebudou zjištění, že mezi nejčastějšími zájmy je vyhledávání informací o zboží a službách, používání elektronické pošty, prohlížení a stahování on-line novin a časopisů. Světově nejpočetnějšími uživateli jsou USA (160 milionů) a Čína (80 milionů). V přepočtu na celkový počet obyvatel by se však třeba Čína propadla velice hluboko, naopak Česká republika s poměrem 4,5 / 10 je na tom velice dobře. PRINCIP FUNGOVÁNÍ INTERNETU Každý počítač připojený do internetu musí mít přímou nebo zprostředkovanou přípojku na jeden z počítačových uzlů. Jedná se o tzv. servery, jejichž hlavní úlohou je poskytovat služby právě pro jednotlivé účastníky počítačové sítě. Servery jsou pak dále propojeny mezi sebou a vytvářejí tak vlastní internetovou síť. K jednoznačné identifikaci každého počítače v síti Internet slouží přidělená IP adresa. 67

12 >> Digitální technologie ve výuce A k čemu pořád protokol? Bylo řečeno, že základem současného Různé cesty paketů provozu na internetu je protokol TCP/IP, který definuje základní komunikaci. Jedná se vlastně o dvojici protokolů, která se stará o přenášení dat rozdělených na malé bloky nazývané pakety. Každý paket pak obsahuje vlastní data, ale také adresu odesílatele a příjemce. Na místě určení se pak z paketů sestaví znovu původní data. Zajímavým a důležitým principem Start Cíl vlastního přenosu pak je, že jednotlivé pakety tvořící dohromady jediný soubor nemusí putovat k cíli po stejné trase. O informace konkrétních aplikací se starají další specializované protokoly. Určitě znáte (alespoň jako zkratku) HTTP (HyperText Transfer Protocol), zajišťující přenos obsahu webových stránek, dále třeba FTP (File Transfer Protocol), specializovaný na přenos souborů. Další protokoly POP (Post Office Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol) slouží k zajištění práce s elektronickou poštou atd. Počítačové uzly Miliony serverů tvoří hlavní datovou základnu, poskytující služby připojeným počítačům, udržují celou počítačovou síť v chodu. Počítačové uzly Propojení uzlů Spojení jednotlivých uzlů může být realizováno kabelem, telefonní linkou, satelitním přenosem, podmořským kabelem... Spolehlivost spojení IP adresa serverů počítačových uzlů. 68 IP adresa Jak již bylo řečeno, k jednoznačné identifikaci zařízení v prostředí internetu slouží přidělená IP adresa (Internet Protocol). Nejpočetnějším zařízením v síti Internet jsou samozřejmě počítače, které pak při vysílání dat do počítačové sítě musí připojit jednak IP adresu odesílatele, jednak příjemce IP adresa je v podstatě 32bitové číslo. Zapisuje se však po jednotlivých bytech 1B 1B 1B 1B v desítkové soustavě, přičemž jednotlivá 32bitové číslo = 4B čísla se oddělují tečkami, tj. např. adresa sítě / adresa podsítě / adresa počítače

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat

Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Programové vybavení pro zálohování a synchronizaci dat Program equipment for backup and synchronization of data Bc. Martin Stuchlík Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

Zálohování a bezpečnost dat nemocničního informačního systému

Zálohování a bezpečnost dat nemocničního informačního systému Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Zálohování a bezpečnost dat nemocničního informačního systému Bakalářská práce Milan Škrle Školitel: Ing. Zdeněk Čuta, Nemocnice Strakonice,

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr Ústí nad Labem 2011 Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Hospodářská informatika Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Hospodářská informatika

Více

Zdokonalení v praktické práci s ICT prostředky a jejich využití Vstupní předpoklady: Základní znalost obsluhy osobního počítače (PC)

Zdokonalení v praktické práci s ICT prostředky a jejich využití Vstupní předpoklady: Základní znalost obsluhy osobního počítače (PC) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/02.0062. Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun Období zpracování: červen 2013 prosinec 2014 Název VP: ICT praktikum

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Počítače a další zařízení

Počítače a další zařízení Počítače a další zařízení Informační a komunikační technologie ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Více

WWW prezentace obce,

WWW prezentace obce, Pedagogická fakulta Jihočeské university Katedra fyziky WWW prezentace obce + popis programu HomeSite WWW prezentace obce, popis programu HomeSite 4.5.1 diplomová práce David Vopalecký České Budějovice

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

ZÁKLADY IT ZÁKLADNÍ POJMY

ZÁKLADY IT ZÁKLADNÍ POJMY ZÁKLADY IT Abychom mohli počítače správně prakticky využívat, musíme se nejprve seznámit se základními pojmy informačních technologií a vztahy mezi nimi. Uvedené pojmy jsou jen sondou do obsáhlého světa

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Informační a komunikační technologie O1.

Informační a komunikační technologie O1. Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1 Obsah : ÚVOD... 3 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny... 3 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů...

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

Ekonomická informatika

Ekonomická informatika Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ekonomická informatika Vypracované okruhy ke SBZ Brno 2004 2 Obsah Okruh 1 Teoretické základy informatiky Obecná teorie systémů.

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení Základy informatiky Učební text Roman Danel VŠB - TU Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení Tato skripta vznikla za podpory strojní fakulty VŠB. 2012 Obsah 1. Úvod, základní

Více

Nebojte se počítače pro Windows 7 a Office 2010

Nebojte se počítače pro Windows 7 a Office 2010 Nadpis kapitoly David Procházka Nebojte se počítače pro Windows 7 a Office 2010 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4240. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba Petr

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INTERNET A ZDROJE LIBOR KVÍTEK

KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INTERNET A ZDROJE LIBOR KVÍTEK KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INTERNET A ZDROJE LIBOR KVÍTEK Olomouc 2005 1 2 Abstrakt Tento distanční text seznamuje čitatele se základy Internetových technologií.

Více