Digitální technologie ve výuce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální technologie ve výuce"

Transkript

1 Digitální technologie ve výuce Martin Pokorný 1. díl Nakladatelství a vydavatelství R

2 >> Obsah Obsah JAK PRACOVAT S KNIHOU...5 MOZAIKA VÝCHOZÍCH VĚDOMOSTÍ...8 Číselné soustavy... 8 Základní pojmy... 9 Hardware...9 Software...10 Typ počítače PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE Rozdělení softwaru...11 Systémový software...11 Aplikační software...11 Licence softwaru...11 Druhy softwaru dělené dle licence...11 Oblasti použití počítačů ZÁKLADNÍ SCHÉMA POČÍTAČE Ověření znalostí Řešení vybraných cvičení...16 OPERAČNÍ SYSTÉMY PŘEHLED OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ Microsoft Windows MacOS (Macintosh Operating System) Unix Linux Systém DOS (Disk Operating System) BeOS Mobilní operační systémy Ověření znalostí VLASTNOSTI OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ...22 Multitasking Plug & Play Souborový systém Struktura adresářů a souborů Ověření znalostí VÝBĚR OPERAČNÍHO SYSTÉMU...26 Základní body ke zvážení při výběru operačního systému VÍCE SYSTÉMŮ SOUČASNĚ...27 Ověření znalostí SOUČÁSTI KANCELÁŘSKÝCH PROGRAMOVÝCH BALÍKŮ...32 Textový procesor

3 >> Digitální technologie ve výuce Tabulkový procesor Ověření znalostí Prezentační program Databázový program Využití dat v dokumentech a sešitech Kreslicí program Je váš kancelářský balík velký formát? Nejdůležitější formáty dat kancelářského použití Ověření znalostí Další programy kancelářských balíků Zápis matematických vzorců Vkládané objekty Šablony a makra Kancelářský systém na webu? Ověření znalostí DĚLENÍ ZÁZNAMOVÝCH MÉDIÍ...54 Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Dělení podle závislosti napájení Dělení podle schopnosti zápisu dat NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ PAMĚTI K UKLÁDÁNÍ DAT...55 Magnetický záznam Pevný disk (HDD Hard Disk) Optický záznam CD-R/RW DVD-R/RW Blu-ray a HD DVD technologie USB flash paměť TYP ZÁLOHY...58 Ověření znalostí KOLIK JE POTŘEBA PAMĚTI? JAK NEZTRATIT DATA...62 ON-LINE ÚLOŽNY...63 Ověření znalostí HISTORIE A VÝVOJ INTERNETU...66 VÝHODY A NEVÝHODY INTERNETU...67 PRINCIP FUNGOVÁNÍ INTERNETU...67 DNS DOMAIN NAME SYSTEM...69 Ověření znalostí

4 >> Digitální technologie ve výuce zajímavost Jiné číselné soustavy Číselná soustava se základem deset u člověka zvítězila pravděpodobně proto, že většina lidí má deset prstů, ale používají se dodnes i jiné číselné soustavy. Například čas měříme v soustavě se základem šedesát, obdobně kopa vajec je vyjádřením hodnoty šedesát. Tucet (dvanáct) je zase pozůstatek po základu dvanáct. Určitě také znáte římskou číselnou soustavu, která není poziční, ale adiční číselnou soustavou, kde se sčítají hodnoty symbolů. MOZAIKA VÝCHOZÍCH VĚDOMOSTÍ Číselné soustavy Číselnou soustavou rozumíme souhrn pravidel, kterými se řídí pojmenování a zapisování čísel. V běžném (nepočítačovém) životě dnes člověk používá takřka výhradně soustavu desítkovou. Její název určuje i počet různých symbolů, kterými čísla zapisujeme. Poziční soustavy Způsob zápisu čísel, kdy hodnota každé číslice je určena kromě konkrétního symbolu také pozicí v zápisu. Desítková soustava x x x x základ pozice Dvojková soustava Svět počítačů je však postaven na jiných číselných soustavách. Jedná se především základ pozice o soustavu dvojkovou (binární), dále pak osmičkovou Převod do desítkové soustavy (oktalovou) a šestnáctkovou 1 x x x x 1 = = 13 (hexadecimální). V 1. polovině 20. století byly sice vykonány pokusy o sestavení počítače na desítkovém základu, ale výhody dvojkové soustavy brzy převážily dva používané symboly 0 a 1 jednoduše vyjádří dva stavy elektrického obvodu (vypnuto a zapnuto). Čas potřebný pro převod z dvojkové soustavy (stroj) do desítkové soustavy (člověk) a naopak je dnes naprosto zanedbatelný. Soustavy osmičková a šestnáctková jsou v oblasti počítačů využívány zejména proto, že mají za základ mocniny 2, tj. 2 3 = 8 a 2 4 = 16. Hodnoty z těchto soustav pak mohou reprezentovat informace uložitelné na 3 (4) bitech. Informace 1 B (8 bitů) tak může být vyjádřena dvěma čísly v šestnáctkové soustavě. Osmičková soustava využívá symbolů 0 7, šestnáctková pak 0 9 a A F (A=10, B=11 atd.). Pro snadné rozpoznání soustavy, ve které je číslo zapsáno, se před osmičkovou hodnotu většinou píše 0 (symbolem 0 jiné hodnoty nezačínají) a před šestnáctkovou hodnotu se zapíše 0x (nebo 0X). Zápis: 30 (desítková) = 036 (osmičková) = 0x1E (šestnáctková) Příklad: M = 1000, V = 5, I = 1 MMVIII = = 2008 upozornění Názvosloví jednotek - je v některých zemích oproti našemu systému posunuté. Například v USA se jednotka 10 9 nazývá bilion, jednotka pak trilion atd. Při překladech cizojazyčných článků pak vznikají často chyby. Předpony soustavy jednotek Činitel Název Předpona Znak tisíc kilo k milion mega M miliarda giga G bilion tera T biliarda peta P trilion exa E ,001 tisícina mili m , miliontina mikro µ , miliardtina nano n , biliontina piko p , biliardtina femto f , triliontina atto a

5 >> Základní znalosti Velká a malá čísla Pro představu tedy alespoň několik z nich: kg, tj je přibližná hmotnost Země 0, kg, tj je přibližná hmotnost atomu uranu je odhadovaný počet atomů ve vesmíru Základní jednotkou paměti je 1 byte (B), který je dále složen z 8 bitů (b). Pokud chceme vyjádřit velikost paměti počítače, pohybujeme se ale prakticky vždy ve velkých číslech. Využíváme tedy předpon z předcházející tabulky. U moderního osobního počítače se dnes setkáme třeba s operační pamětí o velikostí 2 GB. Ve skutečnosti však nejde o MB, nýbrž o MB. Jak je to možné? Pracujeme ve dvojkové soustavě 2 1 = = = = = 32 1 bit 2 bity x různé informace 1/0 logické ano/ne xx různé informace = B = 1 kb 2 20 = kb kb = 1 MB 2 30 = MB MB = 1 GB a konečně 2 x MB = MB zajímavost Představivost u velkých a malých čísel selhává, neboť si obvykle neuvědomujeme přítomnost těchto řádů v našem běžném životě. Základní pojmy Dvě základní a nezastupitelné složky výpočetních systémů jsou skryty pod slovy hardware a software. Bez hardwaru bychom měli k dispozici jen hromadu součástek, a bez softwaru by zase chyběla technika, která by byla schopna počítat dle instrukcí. Firmware programové vybavení, které stojí na pomezí softwaru a hardwaru. Jedná se o důležitou součást technického (fyzického) vybavení. Tyto programy nemohou být až na naprosté výjimky uživatelem upravovány. Počítač je stroj na zpracování informací. Hardware Fyzické vybavení počítače neboli souhrn hmotných technických prostředků umožňujících provozování počítačového systému. Digitální kamera Inkoustová tiskárna Dataprojektor Digitální fotoaparát Webkamera 9

6 >> Základní znalosti Další aplikace do této skupiny zahrneme tisíce dalších programů, které plní nějaký specifický účel a nelze je zařadit do žádné z předcházejících kategorií. Rozdělení aplikací dle oblastí použití je prakticky nezávislé na používaném operačním systému. Protože však operační systém Windows je v našich končinách většinou prvním systémem, se kterým se uživatel seznámí, často tápe při hledání volně dostupných aplikací jako alternativy k placeným programům. Určitě znáte a možná i používáte alespoň některé z nich: Mozilla Firefox, Thunderbird, OpenOffice.org, Gimp atd. ZÁKLADNÍ SCHÉMA POČÍTAČE Linux Dobrou pomůckou jsou udržované seznamy odpovídajících si aplikací. Poskytnou základní informaci mnohdy o desítkách programů, které dokáží plnit požadavky stejně, ne-li lépe než placené verze. Zdaleka to neznamená, že byste museli přejít na používání jiného operačního systému. Mnohé aplikace jsou podporovány různými operačními systémy nebo existují ve více verzích. Jednu srovnávací tabulku programů rozdělenou podle oblasti použití naleznete například přes odkaz Již v roce 1945 navrhl americký matematik a ekonom maďarského původu John Ludwig von Neumann model samočinného počítače. Tzv. von Neumannovo schéma počítače zůstalo s jistými výjimkami zachováno dodnes. VON NEUMANNOVO SCHÉMA POČÍTAČE Operační paměť Vstupní zařízení počítače CPU Aritmetickologická jednotka - ALU Výstupní zařízení počítače Současnému trhu dominují procesory AMD Athlon a Intel Core Řídicí jednotka - řadič Operační paměť uchovává zpracovávaný program, jeho data a výsledky výpočtu. ALU (aritmetickologická jednotka) provádí veškeré aritmetické výpočty a logické operace. Řídicí jednotka (řadič) řídí činnost všech částí počítače. Odesílá řídicí signály a dostává stavová hlášení. Vstupní zařízení zařízení určená pro vstup programu a dat. Výstupní zařízení zařízení určená pro výstup výsledků zpracovaných programem. Historický počítač ENIAC Tok dat Řídící signály řadiče Stavová hlášení řadiči zajímavost Je velice těžké říci, který výpočetní stroj lze s jistotou prohlásit za první opravdový počítač. Historie se kloní k počítači ENIAC, jenž byl zkonstruován pro armádu USA a veřejnosti byl představen na Pensylvánské univerzitě v únoru Jenom pro představu si řekněme, že ENIAC zabíral 162 m², jeho hmotnost byla 27 tun a spotřebovával 160 kw elektřiny. Mozkem celého stroje bylo více než elektronek. Aby celé monstrum neshořelo, muselo být chlazeno dvěma leteckými motory. Další, dnes již úsměvnou podrobností je, že maximální bezporuchový chod celého zařízení činil 116 hodin. Zajímavé také je, že počítač pracoval v desítkové soustavě a programoval se pomocí propojovacích kabelů. 13

7 >> Osobní počítač Rozeznáváme multitasking: Kooperativní (nepreemptivní) - operační systém v tomto případě nevyužívá systémových hodin pro přidělování strojového času různým programům běžícím v systému. Záleží zde pouze na každém programu, zda a kdy se rozhodne předat činnost jinému programu. Například když program čeká na vstup uživatele, měl by umožnit dalšímu procesu přístup ke zpracování. Tento způsob multitaskingu využíval například systém Windows 95, naopak systém MS DOS ještě nepodporoval ani tuto jednodušší formu multitaskingu. Preemptivní přidělování strojového času jednotlivým spuštěným procesům je řízeno operačním systémem. Důsledkem je pak mnohem efektivnější a výkonnější zpracovávání úloh. Jednotlivým procesům je dále možno přiřadit určitou prioritu a tím je rozvrstvit podle požadované přednosti zpracování. Tento pravý multitasking je umožněn až pokročilejšími operačními systémy. Plně ho podporují unixové systémy, operační systém Mac OS a windowsové systémy v řadách Windows 98 a výše a Windows NT a výše. Technologie přidělování strojového času však pokročila ještě o jednu úroveň dále. Stejný princip rozdělení dostupného strojového času lze uplatnit i v rámci jedné zpracovávané úlohy, která tak může sama sebe rozdělit do několika samostatně zpracovávaných vláken a opět jim vhodně nerovnoměrně rozdělit strojový čas úlohy. Operační systém 20 % PŘÍKLAD ROZDĚLENÍ STROJOVÉHO ČASU U PREEMPTIVNÍHO MULTITASKINGU (1) 25 % Úloha 1 Úloha 2 20 % Úloha 3 10 % (2) 10 % (3) 15 % technická poznámka Většinou se při zpracování úloh setkáváme se zdánlivým multitaskingem, kdy se současného běhu programů dosahuje jejich rychlým přepínáním. Skutečný 100% multitasking může být využit u počítačů s více procesory, kdy jsou různé úlohy rozděleny mezi různé procesory. Pro úspěšnou realizaci je však zapotřebí i software, který je tuto techniku schopen realizovat. poznámka V operačním systému běží některé systémové procesy i v době, kdy v něm nepracují žádní uživatelé. Často jsou nazývány daemons (démoni). Tyto procesy jsou většinou spouštěny automaticky při startu systému. Plug & Play Technologie zprostředkovávající automatické detekování a následné, většinou bezproblémové, připojení nové hardwarové komponenty k počítači. V praxi se může jednat například o připojení digitálního fotoaparátu k počítači. Přestože se jedná o první připojení tohoto typu hardwaru k počítači, bude automaticky přichystána možnost použití. Automaticky je detekován typ nového hardwaru a do počítače jsou doinstalovány potřebné ovladače. Technologie Plu obem zjednodušuje připojení novýc Grafická karta Počítačová myš PnP USB Flashdisc Inkoustová tiskárna technická poznámka Ovladač zařízení (anglicky device driver) je dodatečné programové vybavení, které operačnímu systému umožní pracovat s hardwarem (tiskárna, grafický adaptér, zvuková karta, síťová karta, digitální kamera, fotoaparát, skener atd.). Základní sada ovladačů nejrozšířenějších typů zařízení je součástí operačního systému, jiné jsou distribuovány s hardwarem (např. na CD-ROM). Často jsou aktualizované verze ovladače zařízení dostupné na webových stránkách výrobce. Digitální fotoaparát 23

8 >> Digitální technologie ve výuce tip Kladivo na komára Použití profesionálního stovkami funkcí obdařeného programu nemusí být vždy opodstatněné! Chcete-li vytvořit referát s obrázky, tabulkou, grafem apod., je určitě namístě sáhnout po kvalitně vybaveném textovém procesoru. Pokud si však potřebujete zapsat poznámku ve dvou větách, určitě bohatě stačí ten nejjednodušší program schopný zapsat text (např. v Příslušenství Windows je to Poznámkový blok). Podstatnou výhodou je už určitě minimální velikost souboru po uložení Úlohu operačních systémů jsme již prošli. Hlavní uživatelská činnost je však soustředěna na aplikace, které dokáží řešit nebo alespoň zprostředkovat řešení úloh uživatele. Pomineme-li na chvíli čas zábavy (hudba, fotografie, film, video, hry, ), budou nejčastěji spouštěnými aplikacemi běžného uživatele programy, které lze zařadit mezi tzv. kancelářské programy. Součástí prakticky každého operačního systému jsou programy, ve kterých lze zapsat krátký text, vytvořit jednoduchý obrázek, ale rozhodně nejde o žádnou profesionální kvalitu. Chceme-li tedy psát složitěji formátovaný text, propracované tabulky, vytvářet a vkládat grafické prvky, grafy, prezentace, databáze atd., najdeme pro každou z těchto činností stovky aplikací, které ji dokáží realizovat. Zaměřením této kapitoly je však přehled ucelených programových balíků, které dokáží nejen poskytnout Aplikace kancelářského balíku OpenOffice.org Textový editor Writer Tabulkový procesor Calc Prezentační program Impress Databázové prostředí Base Editor rovnic Math kancelářské činnosti, ale povýšit zpracování spoluprací jednotlivých programů kancelářského balíku a určitě i podobným ovládáním. Programových plně počeštěných balíků existuje celá řada. My se podíváme na běžně zařazované programy a jejich hlavní úkoly. SOUČÁSTI KANCELÁŘSKÝCH PROGRAMOVÝCH BALÍKŮ Neexistuje žádný standard, který by předepisoval, jaké programy musí být součástí kancelářského balíku. Nicméně některé typy programů jsou zařazeny prakticky vždy textový procesor, tabulkový procesor, další jsou pak pravidelným rozšířením prezentační program, databázový program. Kancelářský balík Microsoft Office 2007 MS Excel MS Outlook MS Word 32

9 >> Digitální technologie ve výuce DĚLENÍ ZÁZNAMOVÝCH MÉDIÍ O tom, že počítače stále více pronikají do prakticky všech odvětví lidské činnosti, by pochyboval zřejmě málokdo. V souvislosti s tím vzniká stále více elektronických dat, která je nutné nějakým způsobem uchovávat a v případě potřeby umožnit jejich rychlé vyhledání a další zpracování. Jen pro představu celosvětový datový provoz (tj. objem přenesených dat) v roce 2007 dosáhl úctyhodných 255 miliard GB. Vývoj do dalších let očekává velice strmý (exponenciální) růst datového provozu. Drtivá většina těchto dat vás nikdy v životě nepotká a rozhodně je nebudete ani postrádat, ale vždy má každý to své, o co by velice nerad přišel. Ať už se jedná o seminární práci do školy, fotky z báječné dovolené, nebo třeba o první literární pokusy. Kde je však nepostradatelným datům nejlépe? Jste si jisti, že třeba vypálené CD bezpečně uchová vaše data na věky věků? V této kapitole shrneme dosavadní znalosti a doporučení. Záznamová média se vyvíjejí velice rychle v souvislosti s překotným pokrokem celé oblasti digitálních technologií. Během vývoje je důraz kladen především na kapacitu a rychlost paměťových médií. Existuje mnoho různých forem paměťového záznamu založených na fyzikálních a chemických vlastnostech vhodných materiálů. Paměť počítače Je obecně dělena na vnitřní paměť (operační paměť, cache paměť, registry, video paměť) a vnější paměť. V této části se budeme zabývat takřka výhradně typy a oblastmi použití paměti vnější. Životnost a další vývoj určité technologie ukáže jak technická, tak i uživatelská stránka použití. Různé druhy používaných pamětí můžeme dělit podle mnoha různých hledisek fyzikálních vlastností, dosahované přenosové rychlosti, materiálu, kapacity apod. Podívejme se alespoň na nejdůležitější skupiny z hlediska dnešního použití. Externí ZIP mechanika se speciální disketou Externí DVD-RAM mechanika Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Magnetické data (informace) uchovává směr magnetizace materiálu (např. pevný disk HDD, disketa, magnetická páska audio i videokazeta). Optické využívají optických vlastností materiálu (odraz světla) např. CD, DVD, Blu-ray disk, HD DVD. Magnetooptické pomocí použitého světla (laseru) dochází ke změnám magnetických vlastností materiálu. Záznam se provádí zaměřením laserového paprsku (světla) za současného působení magnetického pole. Výhodou těchto médií je, že nedochází k nechtěné ztrátě dat uložením média poblíž magnetického pole (televize, reproduktor). Obranou je právě nutnost zahřátí místa disku před jeho smazáním. Díky těmto vlastnostem mají magnetooptické disky dlouhou životnost (desítky let). Polovodičové tato technologie využívá vlastností polovodičových tranzistorů. Polovodičovými součástkami je realizována například operační paměť počítače (uchovává aktuálně zpracovávané informace) nebo třeba USB disky, paměťové karty. U polovodičů závisí elektrická vodivost na aktuálních podmínkách provozu (teplo, světlo, ), tranzistor je pak polovodičová součástka, která stála u zrodu elektronického věku. Blu-ray disk USB Flash disk Paměťová karta

10 >> Digitální technologie ve výuce Tabulka přehledu potřeby paměti pro uložení datových jednotek Co se ukládá Znak Písmeno Celé číslo Vědecké číslo Stránka textu Stránka textu ve Wordu Tabulka Bitmapový obrázek (800 x 600 BMP) Malá fotografie (800 x 60 JPG) Velká fotografie (1600 x 1200 JPG) Zvuk - CD kvalita Zvuk - MP3 formát Video - TV kvalita Komprimované video Velikost www stránky (bez obrázků, skriptů, stylů) Velikost paměti v B (bytech) 1 B 2 B 4 B 4-8 B 2 kb 20 kb 12 kb 1,4 MB 100 kb 400 kb 176 kb/s 16 kb/s 20 MB/s kb/s desítky až stovky kb Záloha dat Ano!! JAK NEZTRATIT DATA Zálohování dat je nezbytnost. O tom vás přesvědčí nejpozději první ztráta důležitých dat, která zmizela vinou nedbalosti, nepozornosti, chybou hardwaru nebo třeba záškodnickou činností škodlivého softwaru. Nenechte se ukolébat bezproblémovým obdobím, kdy se pravidelné zálohy mohou zdát pouhou ztrátou času. I pro tuto činnost je důležitá důslednost a přiměřená disciplína. Chytří se poučí, takže proč nevyužít základních zásad zálohování, které doporučují počítačoví senioři Základní zásady zálohování Redundance dat vícenásobné ukládání dat. Přestože se jedná o činnost velice nezáživnou a do okamžiku prvního problému naprosto zbytečnou, je jedním z nejspolehlivějších prostředků pro uchování dat. Ideální je, když nejdůležitější data uchováváte nejenom na pevném disku, ale nejlépe na samostatném přídavném zařízení (paměťové karty, CD/DVD, nezávislá internetová úložiště apod.). Železná zásoba budete-li chtít zálohovat vše, hrozí nebezpečí, že se stanete otrokem vlastní činnosti, která vám zabrání ve skutečné práci. Proto je dobré vytvořit archivní seznam nejdůležitějších souborů a redukovat časovou i hardwarovou náročnost otázky zálohování. Pro každou činnost je hranice únosného rizika samozřejmě jinde. Případně lze využít služeb některého ze zálohovacích programů, který převezme část vašich starostí. Stačí nastavit, co zálohovat, kdy a kam. Pravidelné obnovování záloh v pravidelných intervalech byste měli kopírovat své zálohované soubory na nová média. Nehrozí jen nečitelnost zálohovacího média při delším uložení. S rychlým zastaráváním techniky se rychle vyměňují prostředky pro uchování dat. Například před několika lety populární 3,5 disketa dnes u nových počítačů často nenajde čtecí mechaniku. Integrita dat pomocí speciálních nástrojů lze často odhalit i teprve blížící se problémy s pevným diskem a zareagovat. Také pro diagnostiku kvalit svých CD můžete využít například specializovaný program CDCheck. K testování DVD mechanik a nosičů je pak vyvinut například program DVDInfoPro. Všechny zjištěné detailní informace v testu jsou v tomto případě uspořádány v přehledném protokolu. Oba programy lze nalézt a stáhnout ve volně přístupné verzi například na serveru 62

11 >> Internet VÝHODY A NEVÝHODY INTERNETU Existují tisíce různorodých zájmů, se kterými lidé usedají k internetovému prohlížeči a začínají vyhledávat informace. Každý z nás dnes pomocí internetového připojení může najít obrovské množství údajů využitelných v zaměstnání, v soukromém životě nebo alespoň pro zábavu. Rozhodně se však nedá říci, že by internet poskytoval pouze klady. Podívejme se tedy alespoň na základní výhody a nevýhody připojení do světové sítě. Komunikace základním obrovským plus počítačových sítí je možnost bezprostřední komunikace lidí, kteří by, např. kvůli geografickým vzdálenostem, nikdy ke vzájemné komunikaci nedostali příležitost. Vznikají tak skupiny lidí se stejnými zájmy po celém světě, které spojuje pouze internetové spojení. Obecně se obrovsky usnadnila a zlevnila komunikace lidí. Cenově přístupné šíření informací vytvořit a šířit vlastní informace pomocí internetu je natolik cenově dostupné (na mnohých úložištích zdarma), že lze šířit i obsah, který by s ohledem na náklady nebyl nikdy zveřejněn. Podnikání internetové spojení umožnilo vznik nových, levných způsobů podnikání a nové typy reklamy. Mnohé firmy dokáží podnikat globálně s minimálními náklady. Prostor pro nové služby, zábavu, vzdělávání z takřka nekonečného počtu zájmů vyzdvihněme alespoň nové možnosti vzdělávání, vznik internetových vzdělávacích aplikací, přístup do mnoha světových knihoven s bezpočtem volně dostupných titulů apod. Pravdivost informací v souvislosti se zveřejňováním vlastního obsahu ve světové počítačové síti je nutno zmínit nejistotu o pravdivosti obsahu. Chcete-li mít jistotu, je nutné veškeré informace ověřovat z několika nezávislých zdrojů. Je nutno učit se kritickému vnímání získávaných informací mnohem dříve a ve větší míře než dosud. Ztráta soukromí jak již bylo řečeno, počítače vstoupily prakticky do všech odvětví lidské činnosti, a s tím souvisí elektronické uchovávání údajů ze všech oblastí a směrů. Hranice soukromí člověka se s věkem internetu opět notně zúžily. Návykovost kupodivu se jedná o dosti návykové prostředí, ve kterém se snadno stírají hranice mezi reálným a virtuálním světem, což může být snadno zneužito. Anonymita v souvislosti s anonymitou existují rizikové faktory dokonce na obou hranicích uživatelské zkušenosti. Běžný málo poučený uživatel internetu snadno podlehne dojmu, že jeho přítomnost v počítačové síti je nepodchytitelná, poleví v ostražitosti a prozrazuje třeba osobní důvěrné informace, které by živě nesděloval. Na druhé straně zkušený, počítači protřelý jedinec, který chce škodit, umí zamést stopy po své činnosti na síti velmi dokonale. Zneužití rozvoj počítačových sítí nabídl obrovské pole působnosti novým druhům zločinu spam, šíření škodlivých, nevhodných materiálů, krádeže elektronickou cestou, špionáž, Druhotné dopady globalizace rychlost celosvětové komunikace má určitě velké klady pro průmysl, obchod, ekonomický růst, ale i vědu, umění, vzdělání. Na druhé straně přispívá k vyostřování střetu odlišných kultur, prohlubování sociálních rozdílů, likvidaci drobného podnikání apod. zajímavost Svatý patron internetu? Přestavte si, že ano. Patronem internetu a uživatelů počítačů byl stanoven svatý Isidor, který je nazýván také učitelem středověku. poznámka Počty uživatelů internetu - nejen pro internetové obchodníky jsou velice důležité informace o počtu, struktuře a základním chování uživatelů internetu. proto takřka neustále probíhají různé výzkumy zaměřené právě na tyto ukazatele. Výsledky průzkumu se často hodně rozcházejí, ale přesto z nich lze získat alespoň základní představu. Připojení k internetu má dnes údajně téměř 50 % českých domácností, což jsou přibližně dva milliony. Pokračuje trend v získávání vysokorychlostního internetového připojení, zejména díky snížení cen a celkovému rozmachu připojení ADSL. Za uživatele internetu je považován většinou člověk, který ho použije alespoň jednou za tři měsíce, takže se zde dostáváme k celkem lichotivému číslu 4,5 milionu českých uživatelů. Překvapivá asi nebudou zjištění, že mezi nejčastějšími zájmy je vyhledávání informací o zboží a službách, používání elektronické pošty, prohlížení a stahování on-line novin a časopisů. Světově nejpočetnějšími uživateli jsou USA (160 milionů) a Čína (80 milionů). V přepočtu na celkový počet obyvatel by se však třeba Čína propadla velice hluboko, naopak Česká republika s poměrem 4,5 / 10 je na tom velice dobře. PRINCIP FUNGOVÁNÍ INTERNETU Každý počítač připojený do internetu musí mít přímou nebo zprostředkovanou přípojku na jeden z počítačových uzlů. Jedná se o tzv. servery, jejichž hlavní úlohou je poskytovat služby právě pro jednotlivé účastníky počítačové sítě. Servery jsou pak dále propojeny mezi sebou a vytvářejí tak vlastní internetovou síť. K jednoznačné identifikaci každého počítače v síti Internet slouží přidělená IP adresa. 67

12 >> Digitální technologie ve výuce A k čemu pořád protokol? Bylo řečeno, že základem současného Různé cesty paketů provozu na internetu je protokol TCP/IP, který definuje základní komunikaci. Jedná se vlastně o dvojici protokolů, která se stará o přenášení dat rozdělených na malé bloky nazývané pakety. Každý paket pak obsahuje vlastní data, ale také adresu odesílatele a příjemce. Na místě určení se pak z paketů sestaví znovu původní data. Zajímavým a důležitým principem Start Cíl vlastního přenosu pak je, že jednotlivé pakety tvořící dohromady jediný soubor nemusí putovat k cíli po stejné trase. O informace konkrétních aplikací se starají další specializované protokoly. Určitě znáte (alespoň jako zkratku) HTTP (HyperText Transfer Protocol), zajišťující přenos obsahu webových stránek, dále třeba FTP (File Transfer Protocol), specializovaný na přenos souborů. Další protokoly POP (Post Office Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol) slouží k zajištění práce s elektronickou poštou atd. Počítačové uzly Miliony serverů tvoří hlavní datovou základnu, poskytující služby připojeným počítačům, udržují celou počítačovou síť v chodu. Počítačové uzly Propojení uzlů Spojení jednotlivých uzlů může být realizováno kabelem, telefonní linkou, satelitním přenosem, podmořským kabelem... Spolehlivost spojení IP adresa serverů počítačových uzlů. 68 IP adresa Jak již bylo řečeno, k jednoznačné identifikaci zařízení v prostředí internetu slouží přidělená IP adresa (Internet Protocol). Nejpočetnějším zařízením v síti Internet jsou samozřejmě počítače, které pak při vysílání dat do počítačové sítě musí připojit jednak IP adresu odesílatele, jednak příjemce IP adresa je v podstatě 32bitové číslo. Zapisuje se však po jednotlivých bytech 1B 1B 1B 1B v desítkové soustavě, přičemž jednotlivá 32bitové číslo = 4B čísla se oddělují tečkami, tj. např. adresa sítě / adresa podsítě / adresa počítače

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

INFORMATIKA (INF1X, INF2X)

INFORMATIKA (INF1X, INF2X) INFORMATIKA (INF1X, INF2X) RNDr. Karel Hrach, Ph.D. (prac.17) Prezentace viz Studium / Studijní materiály (v menu nalevo) Konzultace viz INF1X Informace, prvky počítače, vstupní a výstupní zařízení, operační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Základy informatiky a teorie informace

Základy informatiky a teorie informace První kapitola Základy informatiky a teorie informace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Základy informatiky a teorie informace Jednotka informace V této kapitole se dozvíme základní informace o jednotkách

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022

Počítač a multimédia v moderní mateřské škole. Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Počítač a multimédia v moderní mateřské škole Reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0022 Základní ovládání počítače Terminologie Hardware Software Základy používání počítače 2013 Eduard Gratzl 2 Počítač nebo Laptop

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

1. Základní pojmy a číselné soustavy

1. Základní pojmy a číselné soustavy 1. Základní pojmy a číselné soustavy 1.1. Základní pojmy Hardware (technické vybavení počítače) Souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Software (programové vybavení počítače)

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

aneb Odborníkem snadno a rychle

aneb Odborníkem snadno a rychle POČÍTAČ A JEHO ČÁSTI aneb Odborníkem snadno a rychle Počítač je přístroj, který zpracovává informace. Pracuje samočinně podle programu připraveného člověkem a vloženého do jeho paměti. Nejčastěji se u

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Operační systém Operační systém Výpočetní systém a jeho struktura Pojem operační systém Vysvětlení úlohy OS na jeho historickém vývoji Činnost počítače po zapnutí Srovnání operačních systémů Pojmy a vlastnosti operačních

Více