Řešené příklady v C# aneb C# skutečně prakticky. Josef Pirkl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešené příklady v C# aneb C# skutečně prakticky. Josef Pirkl"

Transkript

1 Řešené příklady v C# aneb C# skutečně prakticky Josef Pirkl

2 Obsah 1 Řešené příklady v C# aneb C# skutečně prakticky Rozsah knihy Verze.NET s příklady Typografické konvence Překlady termínů Některá pravidla pro použité zdrojové kódy Pravidla pro užití jmenných prostorů (namespace) Výstupy pro příklady Použití znaků... v kódu Upozornění pro začínající programátory! Něco ze základních postupů C# Přiřazení hodnot proměnným Deklarace proměnné typu int s inicializací Deklarace a přiřazení proměnné typu float s inicializací Deklarace proměnné typu bool s inicializací Přiřazení a změna řetězcové hodnoty Přiřazení hexadecimální hodnoty (šestnáctková soustava) Přiřazení prvku z výčtu Přiřazení prázdné reference Větvení programu if switch goto Smyčky Příkaz for Příkaz while Příkaz do...while Příkaz foreach continue přerušení smyčky > skok na začátek smyčky break přerušení smyčky > úplné ukončení smyčky Volání metod a předávání parametrů Předávání parametrů metodám Vyvolání metody s parametry a vrácení výsledku metody Předání pole jako parametru Vyvolání metody s parametry a vrácení hodnoty přes parametr (out) Vyvolání metody s parametry a vrácení hodnoty přes parametr (ref) Volání statické metody deklarované v jiném jmenném prostoru Přetěžování operátorů Přetížení operátoru + ve vlastní nové třídě Přetížení operátoru pro implicitní přetypování na typ int Přetížení operátoru pro explicitní přetypování na typ int Přetížení operátorů true a false Indexery (indexers) Vytvoření jednoduchého indexeru v rámci formuláře Práce s instancí objektů Dynamické vytvoření a zrušení instance objektů Vytvoření nové instance objektu Timer Zrušení objektu Timer Použití klíčového slova this Práce s konstruktory Konstruktor s jedním parametrem Statický konstruktor Testy na typy objektů Test na třídu instance objektu (či na předka objektu) Test na třídu instance objektu a její přetypování na zvolenou třídu Výpis typu instance objektu Přetypování Explicitní přetypování double na int Přetypování parametru sender na třídu Button Deklarace vlastností (properties) Práce s událostmi Dynamické přidělení události Přidělení více reakcí na jednu událost Odstranění jedné reakce na událost (jsou li již přiděleny) Ovlivnění výsledku přes událost Práce s výjimkami Obsluha obecné (nekonkrétní) výjimky... 51

3 6.1.2 Obsluha konkrétní výjimky Získání bližších informací o výjimce Vyvolání výjimky Práce s konzolí konzolová aplikace Výstup textu na konzoli Výstup na konzoli do čtyř řádků přes jeden příkaz Formátovaný výstup na konzoli Určení výstupního proudu (pro XmlTextWriter) Vymazání konzole zvolenou barvou (.NET 2.0) Ukončení přes <Ctrl+C> odchycení klávesy na konzoli (.NET 2.0) Práce s komponentami z palety nástrojů Společné pro všechny vizuální komponenty Změna pozice prvku přes Control.Left a Control.Top Změna pozice prvku přes Control.Location Změna délky prvku přes Control.Width Změna délky prvku přes Control.Size Změna barvy písma a změna barvy prvku pozadí prvku Změna barvy rodičovského objektu Skrytí objektu na formuláři Zákaz práce s objektem objekt je viditelný, zákaz je graficky rozlišen Reakce na vstup do prvku (podporuje li ji, např. textové pole) Reakce na výstup z prvku (podporuje li ji, např. textové pole) Reakce na získání zaostření prvku (fokusu) Reakce na ztrátu zaostření prvku (fokusu) Získání velikosti prvku jako typ Rectangle Control.SetStyle a přepsání notifikační metody Control.OnNotifyMessage() Změna kurzoru Načtení kurzoru ze souboru Button Změna textu na tlačítku Změna textu i obrázku na tlačítku s definicí jeho zarovnání Změna barvy tlačítka po najetí myší a změna na Flat styl (.NET 2.0) Zkrácení dlouhého textu tlačítka a doplnění znaky... (.NET 2.0) ComboBox Naplnění hodnot do ComboBoxu s aktivací první hodnoty Přidání položek do ComboBoxu a jejich setřídění dle abecedy Vyhledání hodnoty v ComboBoxu Nastavení typu ComboBoxu pouze pro výběr hodnot (zákaz přepisu) DataGrid Dynamické přidání tří položek do DataGridu Dynamické přidání položek do DataGridu, zákaz editace druhého sloupce Přidání řádků tabulky pro DataGrid s podrobnějším nastavením Dynamické vytvoření vlastního sloupce v DataGridu Nastavení celého DataGridu pouze pro čtení Informace o aktivním řádku a sloupci v DataGridu CheckBox Nastavení textu a zaškrtnutí CheckBoxu Povolení a nastavení třetího stavu CheckBoxu CheckListBox Přidání tří položek, první dvě jako zaškrnuté Procházení a výpis zaškrnutých položek Procházení a výpis indexů zaškrnutých položek Label Změna textu labelu Zarovnání textu do středu objektu LinkLabel Zobrazení www stránky po kliknutí na LinkLabel ListBox Přidání tří položek do ListBoxu Přidání položek do ListBoxu z pole Přidání položek z pole přes vlastnost ListBox.DataSource Přidání položek promítnutím ze sloupce tabulky Smazání dosavadních položek, přidání položek a označení položky Odstranění druhé položky Zaostření položky dle hodnoty Zaostření položky dle hodnoty v přesném tvaru Zobrazení zvolené položky po poklepání myší Použití znaku tabulátoru pro zarovnání položek ListView... 71

4 Přidání položek do ListView Přidání položek do ListView a označení druhé z nich Dynamické přidání dvou sloupců a výpis do sloupců Reakce na výběr prvku Označení celého řádku v ListView Výpis zaškrtnutých položek Přepnutí na výpis jako velké ikony Přepnutí na výpis jako malé ikony Přepnutí na výpis jako seznam MonthCalendar Označení (skok do měsíce ledna/2005) Označení symbolem dnešního dne Označení více dnů v intervalu Zobrazení dvou měsíců v řádcích i sloupcích Zvýraznění tří dnů tučným písmem Zjištění zvoleného data Panel Nastavení 3D typu okraje Rolující panel s dynamicky vytvořeným tlačítkem PictureBox Načtení obrázku ze souboru a jeho přizpůsobení na velikost PictureBox RichEditControl Výstup nezformátovaného textu Postupné přidávání různě formátovaných slov do textu Výstup RTF textu použití bold a italic fontu na část textu Uložení RTF textu do souboru Načtení RTF textu ze souboru Povolení a zpracování poklepu na odkaz Vyhledání hodnoty RadioButton Označení přepínače programově StatusBar Úprava textu v prvním oddílu Dynamické přidání tří nových oddílů TabControl Dynamické přidání tří záložek Nastavení aktivní záložky TextBox Nastavení inicializačního textu a vstup do prvku Přidání více řádků do víceřádkového (multiline) textboxu Přidání obou rolujících lišt do víceřádkového textboxu Rozdělení řádků TextBox pomocí objektu podpory regulárních výrazů (Regex) Vypsání označeného textu Označení části řetězce v TextBoxu Označení celého textu a jeho vložení do schránky s jeho smazáním Vyvolání validace editačního pole Toolbar Reakce na stisk tlačítka na toolbaru TrackBar Inicializace prvku Obsluha změny hodnoty TrackBar.Value TreeView Naplnění stromu Zobrazení názvu aktivní položky stromu po kliknutí Obsluha editace textu položky stromu Při označení/odznačení rodičovského uzlu stromu, označ/odznač přímé potomky WebBrowser (.NET 2.0) Navigace na specifickou stránku Navigace na domovskou stránku Krok zpět (o stránku dozadu) Krok dopředu (o stránku dopředu) Získání zdrojového kódu webové stránky Uložení klientské části obrazovky webové stránky do souboru.bmp Práce s nevizuálními komponentami ErrorProvider Vizuální zvýraznění vzniklé chyby NotifyIcon Jednoduchý příklad NotifyIcon PerformanceCounter... 89

5 9.3.1 Dotaz na volnou paměť v MB Process Pokus o spuštění procesu notepad.exe Spuštění notepad.exe a čekání na vstup Ukončení spuštěné aplikace pomocí existujícího procesu ServiceController Získání seznamu existujících služeb Zjištění stavu služby, její zastavení a spuštění Výpis závislých služeb Timer Zobrazení času na formuláři Dynamické vytvoření Timeru na formuláři ToolTip Nastavení víceřádkového tooltipu Práce s formuláři Metoda volaná bezprostředně před zobrazením formuláře Nastavení tzv. Cancel tlačítka pro formulář Nastavení tzv. Accept tlačítka pro formulář Získání identifikačního čísla okna Výpis jména aktivního formuláře Zjištění aktivního prvku formuláře Nastavení formuláře tak, aby byl vždy navrchu Maximalizace aktivního formuláře Minimalizace aktivního formuláře do lišty Skrytí formuláře po minimalizaci Zakázání uzavření formuláře Procházení všech prvků na daném rodiči (formuláři) Procházení všech prvků typu Button na daném rodiči (formuláři) Dynamické vytvoření prvku na formuláři Postupné zobrazení formuláře pomocí změny jeho průhlednosti Definování nového tvaru formuláře přes Form.OnPaint Vyvolávání modálních a nemodálních formulářů Vyvolání modálního formuláře Výpis hodnoty textového pole z vyvolaného modálního formuláře po jeho ukončení Zobrazení dialogu jako nemodálního okna MDI aplikace/mdi dětská okna Vytvoření MDI dětského okna Seznam MDI dětských oken do položky menu Přístup k aktivnímu dětskému oknu Zjištění MDI dětských oken formuláře Zaostření druhého dětského okna v seznamu Seřazení dětských oken do kaskády Seřazení dětských oken do horizontálních dlaždic Seřazení dětských oken do vertikálních dlaždic Seřazení minimalizovaných dětských oken Předdefinované dialogy Standardní dialogy Výpis textu do dialogu Výpis textu (v dialogu) na více řádek Dotazový dialog Ano/Ne Speciální dialogy Dialog pro výběr barvy Dialog pro výběr písma Dialog pro výběr souboru Nastavení vícenásobného filtru pro výběr souborů Dialog pro výběr adresáře Drag & Drop ( táhni a pusť ) Tažení textu z prvku TextBoxu do ListBoxu Tažení souborů/zástupců do formuláře Práce s klávesnicí Reakce na stisknutou klávesu Testování stisku klávesy <Shift> + znaku Testování stisku klávesy <Shift> + <Alt> + znaku za pomoci KeyEventArgs Testování stisku klávesy <Shift> + <Alt> + znaku Práce s klávesami v konzolové aplikaci Práce s menu Dynamické vytvoření hlavního menu formuláře a jeho položek Programové vyvolání kontextového menu Změna údajů u první položky kontextového menu

6 Reakce položky menu na stisk prohození příznaku zaškrnutí Zvýraznění určité položky menu Vyvolání akce po najetí na položku menu myší nebo klávesou Připojení kontextového menu k prvku ikony v liště ContextMenuStrip (.NET 2.0) Vytvoření menu, přidání obsluhy a zobrazení nad volajícím tlačítkem Práce se schránkou (clipboard) Kopírování textu z TextBoxu do schránky Kopírování textu ze schránky do TextBoxu Test na přítomnost textového formátu ve schránce Kopie instance objektu do schránky/ze schránky Pole a kolekce objektů Pole (array) Vytvoření a inicializace pole o třech prvcích Vytvoření a inicializace pole Color[] Vytvoření a inicializace pole typu Point[] Dynamické vytvoření pole (přes Array.CreateInstance()) Vícerozměrné pole a vrácení počtu rozměrů pole Inicializace prvku pole na základě volané metody Vymazání pole Kopie prvků z pole do pole Klonování pole kopie pole do nově vytvořeného pole Vzestupné a sestupné setřídění pole Prohledávání pole Kolekce prvků (ArrayList) Vytvoření kolekce prvků Hledání v kolekci prvků Binární vyhledávání Fronta (queue) Přidání prvků do fronty a výběr z fronty Zásobník (stack) Založení zásobníku, výběr hodnot a procházení prvků Hašovací tabulka Ukázka práce s hašovací tabulkou Hašovací kód (hashcode) Přepsání GetHashCode() SortedList (.NET 2.0) Založení seznamu, vložení hodnot a vyhledání hodnoty dle klíče Práce s datovým typem řetězec, datum, výčet a struktura Práce s řetězci Přiřazení prázdného řetězce Inicializace řetězce z pole znaků char[] Převod řetězce do pole char[] Spojení prvků pole do řetězce a jejich oddělení specifickým řetězcem Vytvoření daného počtu stejných znaků Zjištění délky řetězce Procházení řetězce po jednotlivých znacích Vrácení části řetězce Vyhledání pozice prvního výskytu podřetězce v řetězci Vyhledání pozice posledního výskytu podřetězce v řetězci Vyhledání slova od počátku do výskytu jednoho ze seznamu znaků Použití String.Format() Další formátování výstupu přes String.Format() Rozdělení řetězce dle oddělovačů Převod logické hodnoty na řetězec Test na shodnost řetězců velikost písmen rozhoduje Test na shodnost řetězců velikost písmen nerozhoduje Převod řetězce na malá písmena Převod řetězce na velká písmena Náhrada části řetězce za jiný Odstranění mezer z počátku a konce řetězce Odstranění specifických znaků z počátku a konce řetězce Test na znaky na konci řetězce Odstranění posledního znaku z řetězce Dotaz, zda je první znak řetězce písmeno Dotaz, zda je první znak řetězce číslo Dotaz, zda je první znak řetězce číslo nebo písmeno Dotaz, zda je první znak řetězce malé písmeno Dotaz, zda je první znak řetězce velké písmeno Výpis uvozovek v řetězci

7 17.2 StringBuilder Vytvoření a přidání textu do StringBuilder Práce s datem a časem Zjištění aktuálního datumu a času Vytvoření datumu z jednotlivých prvků data Test, zda současný rok je přestupný Vrácení jména aktuální časové zóny (pro běžný čas) Vrácení jména aktuální časové zóny (pro letní čas) Zjištění, zda je v předaném datu aktuální zóny užíván letní čas Rozklad aktuálního času na hodinu, minutu a vteřinu Přidání daného počtu dní k datumu Získání datumu z řetězce Zformátování datumu dle masky Připravené metody pro formátování data a času Pokus o převod řetězce do datumu v očekávaných formátech TimeSpan Práce s rozdílem dvou datumů Získání intervalu od začátku do konce volání Práce s výčtovým typem Deklarace výčtu a proměnné typu výčet Použití OR operátoru pro nastavení více hodnot výčtu Nastavení bitových hodnot do proměnné a jejich testování Odnastavení bitové hodnoty Procházení prvků výčtu Práce se strukturami Deklarace struktury a proměnné struktury Převody a zaokrouhlování Převody Převod řetězce na číslo Převod z řetězce na boolean Převod řetězce na double Převod hodnoty do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy Ošetření chybného převodu Binární posun posunutí hodnoty o dva bity doleva Převody souřadnic Převod souřadnice v rámci prvku na souřadnice obrazovky Převod souřadnic obrazovky na souřadnice v rámci prvku Zaokrouhlování Zaokrouhlení na daný počet desetinných míst Zaokrouhlení na nejbližší nižší celé číslo Zaokrouhlení na nejbližší vyšší celé číslo Nastavení hodnoty reálné kladné nekonečno do typu double Kódování Převod znaku na ASCI číselno hodnotu Převod číselné ASCII hodnoty na znak Převod UNICODE na kódování ASCII (a převod řetězce na byte[]) Vytvoření řetězce z pole byte[] pomocí UNICODE kódování Práce s databází Datové spojení (OleDB) Otevření spojení Reakce na změnu stavu spojení událost... OleDbConnection.StateChange Test na stav spojení Výpis použitého poskytovatele z OleDbConnection.ConnectionString Seznam všech tabulek pod spojením Seznam uživatelských tabulek pod spojením Seznam všech tabulek pod spojením s upřesněním typu objektu Výpis seznamu všech sloupců nad všemi tabulkami pod spojením Naplnění seznamu existujících tabulek pod spojením Datový adaptér Otevření adaptéru a naplnění do datové množiny Datová množina (DataSet) Naplnění datové množiny z adaptéru a napojení do DataGridu Naplnění datové množiny z adaptéru a napojení do DataGridu varianta s pojmenováním tabulky Vytvoření XML souboru z dat datové množiny Načtení prvních tří řádek do datové množiny a vrácení jako XML Datová tabulka (DataTable) Odkaz na tabulku z datové množiny Výpis počtu řádků tabulky Procházení řádků tabulky

8 Změna nadpisu pro DataGrid Datový příkaz dotaz (OleDbCommand) Vrácení jedné hodnoty z dotazu Procházení výsledku dotazu (procházení vrácených řádků dotazu) Dotaz s parametry Změna v datech přes datový příkaz Datové relace (DataRelation) Relace mezi tabulkami a výstup do DataGridu Datové sloupce Vytvoření kalkulačního sloupce s pevně nastavenou hodnotou Vytvoření kalkulačního sloupce na základě funkce Vytvoření kalkulačního pole s řetězcovou funkcí Editace dat (update, insert, delete) Procházení řádků tabulky, které byly změněny (zde přes DataGrid) Dogenerování UPDATE, INSERT, DELETE příkazu Uložení dat Přidání nového záznamu do tabulky ZAMESTNANCI Smazání řádků tabulky ZAMESTNANCI s ID_ZAMESTNANEC větším než Procházení řádků a změna hodnot kalkulačního sloupce Navázání dat (databinding) Vytvoření nové databinding vazby navázání hodnoty pole do TextBox.Text Získání managera pro obsluhu vazeb Posun na předchozí větu Posun na následující větu Reakce na změnu pozice Binding managera výpis aktuálního řádku do Label Vytvoření vazby s možností formátování výstupu Vytvoření vazby na pole Práce s daty v.net Napojení dat na BindingSource Zákaz přidávání řádku nastavení přes BindingSource Použití BindingNavigator Zaostření specifické buňky tabulky DataGridView Označení a průchod řádků DataGridView (označení celých řádků) Označení a průchod buněk DataGridView Přidání tlačítka na místo druhého sloupce v DataGridView Reakce na stisk tlačítka v DataGridView Přidání fixovaného ComboBoxu mezi sloupce DataGridView Regulární výrazy Důležité zástupné znaky pro vyhodnocování regulárních výrazů Testy na platnost výrazů (odpovídá masce?) Hledání náhradou za znak Test dle prvního znaku Hledání tečky Povolení více přípustných znaků Rozklady regulárních výrazů do výskytů (Match) Rozklad na jednotlivé znaky, které nejsou mezerou Rozklad na jednotlivé znaky/slova, která nejsou mezerou Vrácení znaků řetězce, za kterými je mezera Rozklad na jednotlivé znaky/slova, za kterými je mezera Separace hodin z řetězce Separace datumu z řetězce Rozklad regulárních výrazů s využitím skupin (Group) Rozklad datumu a času s využitím skupin Funkce Matematické funkce Vrácení absolutní hodnoty Použití konstanty PI Vrácení minimální hodnoty ze dvou čísel Vrácení minimální hodnoty ze tří čísel Vrácení odmocniny z hodnoty Vrácení hodnoty sinu úhlu Celočíselné dělení a získání zbytku po celočíselném dělení Náhodná čísla Generování náhodného čísla v daném rozsahu Generování náhodného čísla mezi Práce s grafikou Fonty

9 Tvorba instance nového fontu Tahoma Tvorba instance nového implicitního fontu Změna fontu objektu Vrácení výšky fontu Procházení jmen instalovaných fontů (.NET 2.0) Barvy Vyhledání barvy dle jména Přístup k systémovým barvám Vytvoření nové barvy z palety a obarvení formuláře Pera (pens) Vytvoření červeného pera Využití předdefinovaného pera Vytvoření červeného přerušovaného pera o šířce 5 bodů Vytvoření červeného pera o šířce 5 bodů s definovaným tvarem zakončení Štětce (brush) Vytvoření štětce plného vzoru Využití předdefinovaného štětce Vytvoření štětce se vzorkem Vytvoření a použití gradientního štětce Vytvoření štětce dle dat z bitmapy Kresba čar Vykreslení čáry Vykreslení více čár jedním příkazem (dle pole Point[]) Vykreslení čáry o šířce 5 bodů se šipkou na konci Kresby základních geometrických útvarů Kresba rámečku Kresba rámečku vyplněného červenou barvou Kresba kružnice Kresba elipsy Kresba vyplněné elipsy Kresba kruhové výseče Kresba kruhové výseče vyplněné červenou barvou Kresba grafického textu Jednorázové vykreslení grafického textu Jednorázové vykreslení grafického pootočeného textu Formátování výstupu grafického textu centrování do středu oblasti Vykreslení vertikálního grafického textu Vykreslení textu do rámečku, změření velikosti grafického řetězce Obrázky Načtení bitmapy ze souboru Vykreslení bitmapy na formulář Dynamické kreslení do bitmapy Dynamické kreslení do bitmapy další varianta Jednorázové vykreslení obrázku ve skutečné velikosti Jednorázové vykreslení obrázku 10x zmenšeného Otočení obrázku Klonování obrázku vytvoření nového obrázku z části jiného Šikmé vykreslení obrázku Načtení obrázku přes pole byte[], vytvoření datového proudu MemoryStream (.NET 2.0) Ostatní kolem grafiky Přepsání metody Form.OnPaint() Překreslení barvy celého objektu Vykreslení obrazce s gradientním vzorem Zadání souřadnic pro grafiku absolutní hodnotou Sjednocení a průnik dvou oblastí Práce s adresáři Založení adresáře Kontrola existence adresáře a případné založení nového Naplnění seznamu logicky připojených diskových jednotek Informace o adresáři Přesun adresáře Smazání adresáře i s podadresáři Vrácení aktivního adresáře Změna aktivního adresáře Informace o změně v adresáři Informace o umístění speciálních adresářů Vypsání cesty k systémovému (system32) adresáři Vypsání cesty pro ukládání aplikačních dat pro všechny uživatele Vypsání cesty pro ukládání aplikačních dat pro konkrétního uživatele Práce se soubory

10 25.1 Obecná práce se soubory Informace o souboru Testování atributů souboru Kontrola existence souboru Kopírování souboru Kopírování souboru vždy přepiš existující Přesun souboru Smazání souboru Výpis data posledního zápisu do souboru Načtení a zobrazení obsahu adresáře (disku) do stromu TreeView Procházení určitých typů souborů (zde dle koncovky) Vrácení jména konfiguračního souboru Práce s cestami Výpis celé cesty ke spuštěnému souboru Extrakce a výpis cesty bez jména souboru Extrakce a výpis jména souboru Extrakce a výpis koncovky souboru Extrakce a výpis root adresáře Záměna koncovky u jména souboru Práce s daty v souborech Čtení/zápis textových souborů Vytvoření StreamReader z FileInfo Vytvoření StreamWriter z FileInfo Načtení textu ze souboru přes StreamReader Zápis textu do souboru přes StreamWriter Kopie textového souboru přes FileStream Kopie textového souboru přes FileStream s využitím bufferu Kopie textového souboru přes StreamReader/StreamWriter Zápis a čtení do souboru s kódováním ASCII Načtení celého souboru do řetězce (.NET 2.0) Čtení/zápis binárních souborů Zápis pevné délky pole bytů do souboru přes FileStream Zápis proměnné délky pole bytů do souboru přes FileStream Binární zápis řetězce do souboru přes BinaryWriter Zápis a čtení jednotlivých typů do/z binárního souboru Binární kopie dvou souborů přes BinaryReader/BinaryWriter Asynchronní práce se soubory Asynchronní zápis textu do souboru Asynchronní zápis textu do souboru s čekáním na ukončení zápisu Práce s XML Čtení prvků ze XML souboru Naplnění ComboBoxu z dat XML souboru Práce s XML přes XmlTextWriter/XmlTextReader Vytvoření XML souboru přes XmlTextWriter Načtení XML dokumentu a kopie do nového XML souboru Načtení a procházení XML souboru přes XmlTextReader Serializace dat Serializace celé instance objektu do souboru Další způsob serializace tentokrát přes XmlSerializer Práce s registry Načtení záznamu z prvku registru Načtení hodnoty z prvku registru neexistuje li větev, založí novou Založení nové větve a zápis dvou záznamů do registru Načtení názvů nižších podklíčů registru Tisk PrintDocument Tisk tří řádků na tiskárnu Tisk prvku z formuláře na tiskárnu PrintPreviewDialog Zobrazení tiskového náhledu PrintPreviewControl Dynamické vytvoření náhledu PrintDialog Zobrazení tiskového dialogu PageSetupDialog Změna nastavení tiskárny Práce se sítí a v síti Informace o síti Informace o síti přes objekt Environment Získání jména stanice a čísla IP adresy stanice

11 Získání jména stanice z IP adresy Získání informací o adrese ze jména domény Internet Zobrazení www stránky v implicitním prohlížeči Stažení kódu stránky z internetu Stažení obrázku z internetu a jeho vykreslení Stažení obrázku z internetu přes PictureBox (.NET 2.0) Pošta Jednoduché odeslání poštovní zprávy Odeslání poštovní zprávy s podrobnějším nastavením Odeslání poštovní zprávy s přílohou Bezpečnost (Security) Vrácení jména současného přihlášeného uživatele Informace o přítomnosti rolí v účtu uživatele Práce se zdroji Naplnění seznamu připojených zdrojů Načtení řetězce ze zdroje Načtení ikony ze zdroje a její vykreslení na formuláři Konfigurační soubor Čtení prvku z konfiguračního souboru Výpis všech <AppSettings> klíčů a hodnot z konfiguračního souboru Práce s procesy Výpis probíhajících procesů do ListBoxu Vyhledání konkrétního procesu Volání externích procesů Zobrazení www stránky Zobrazení souborů v adresáři (vyvolání průzkumníka ) Zobrazení textového souboru v notepadu Nastavení podrobnějších informací k vytvářenému procesu Práce s vlákny Vytvoření a spuštění nového vlákna Vytvoření a spuštění nového vlákna s čekáním na jeho dokončení Pojmenování současného vlákna Nastavení priority současného vlákna na maximum Přerušení činnosti vlákna na zvolenou dobu Provedení operace asynchronně v jiném vláknu (.NET 2.0) Regionální nastavení systému Vrácení jména nastavené kultury Řazení dle abecedy s ohledem na nastavenou kulturu Vrácení symbolu pro měnu pro nastavenou kulturu Procházení existujících kultur Nastavení specifické kultury pro vlákno a zobrazení datumu v této kultuře Výpis dnů v týdnu ve specifické kultuře Změna systémového desetinného oddělovače Přepnutí do němčiny datum (vypisuje názvy dnů v němčině) Práce s médii Zvuky Pípnutí Přehrání WAV souboru Přehrání zvuku přes System.Media.SoundPlayer (.NET 2.0) Přehrání systémových zvuků jsou li přiřazeny (.NET 2.0) Použití MCI příkazů Přehrání MP3 souboru Programové otevření dvířek CD mechaniky Programové uzavření dvířek CD mechaniky Přehrání AVI video souboru Přehrání AVI video souboru s umístěním na pozici obrazovky Přehrání MPEG video souboru se specifikací od do snímku Přehrání MPEG video souboru s uzavřením po přehrání Práce s Windows Management Instrumentation (WMI) Dotaz na souborový systém používaný logickým diskem c:\ Dotaz na informace o logickém disku c:\ WMI dotaz na data o procesoru WMI dotaz na data o biosu Změna v systému aplikovaná pomocí WMI Nápověda Obsluha události HelpRequested Implementace připravených rozhraní (interfaces).. 241

12 Implementace rozhraní IDisposable Implementace rozhraní IEnumerable Implementace rozhraní ICompareble Implementace rozhraní IFormattable Implementace rozhraní ICloneable Komplety a reflexe Práce s komplety (assemblies) Přístup k informacím o vstupním kompletu Nalezení vstupního bodu kompletu Výpis referencovaných kompletů ze vstupního kompletu Reflexe Dotazy ohledně typu proměnné Převod aktuální hodnoty výčtu na řetězec Informace o typech v prováděném kompletu Zjištění informací o třídě (konstruktory třídy) Procházení metod uvnitř daného typu Dynamická kompilace kódu Kompilace dynamicky vytvořeného kódu z programu > vytvoření test.exe Nezabezpečený kód a Garbage Collection Nezabezpečený kód Zjištění velikosti typu přes sizeof Přímá alokace dané velikosti ze zásobníku Vytvoření reference na místo v paměti Garbage Collection Vynucení uvolnění nepotřebné paměti Vynucení uvolnění prostředků pomocí bloku using Přístup k Windows API Volání funkce Windows API Odeslání a přijetí uživatelské Windows zprávy Získání HDC Různé testování čehokoli Získání šířky pracovní plochy z proměnné Screen Informace o názvu fontu pro menu (.NET 2.0) SystemInformation Jakým způsobem byl zaveden počítač? Test na přítomnost myši Další způsob získání šířky obrazovky SystemEvents Jednoduchý časovač (timer) přes SystemEvents Obsluha ukončení sezení (session) Testování nízké paměti Reakce na změnu v nastavení displeje Reakce na přidání/odebrání fontu do/ze systému Reakce na změnu času stanice Tipy a triky v práci s jazykem a prostředím Přepsání chování existujících vlastností Překrytí override metody Přepsání metody ToString() Využití klávesy <TAB> pro přidání kódu do třídy Ochrana před celočíselným přetečením Použití rezervovaného slova pro proměnnou, metodu, konstantu Nová třída s využitím šablony třídy (.NET 2.0) Něco z ostatních oblastí Aplikace Filtrování specifického typu zprávy přes Application Zpracování všech čekajících zpráv Ukončení celé aplikace Reakce na ukončení aplikace Příkazový řádek Získání celého příkazového řádku i s parametry Procházení předaných parametrů příkazového řádku Proměnné prostředí Procházení a výpis hodnot existujících proměnných prostředí Načtení hodnoty proměnné prostředí Programové ladění programu Výstup informace do ladicího okna Výstup ladicí informace do kategorie Podmíněný výstup ladicí informace Stromový výpis ladicí informace

13 Výstup Assert() ladicí informace Vyvolání chyby s možností ukončit program Směrování ladicích hlášení do souboru a do proudu konzole Záznam informací do žurnálu Test existence daného typu žurnálu Generování zápisu do žurnálu Výpis hlášení ze žurnálu C# a ASP.NET Postup pro vytvoření ASP.NET aplikace v C#: ASP.NET příklady bez práce s daty Prvotní inicializace formuláře Dynamický výpis textu přes Response Přepsání metody Page.Render() Zobrazení dialogového okna s hlášením Vyvolání stránky do dialogu Odeslání e mailu z ASP.NET Vytvoření cookie a odeslání na stanici Načtení hodnoty cookie ASP.NET práce s daty Otevření dat a napojení na DataGrid Jednoduchý jednorázový výpis dat do DataGridu Změna barvy pozadí v ASP.NET DataGridu aplikované na třetím řádku Dynamické formátování sloupce DataGridu na datum Navrácení textu z odkazu LinkButton v DataGridu Atributy Tvorba nového atributu Použití atributu praktická ukázka na Obsolete atributu Direktivy předprocesoru Definování symbolu pro předprocesor Podmíněná kontrola direktivy SYMBOL Podmíněná kontrola SYMBOL/SYMBOL1 použití operátoru OR Využití direktivy #DEBUG Využití direktiv #region a #endregion Jak do programu přidat nový formulář? nový jmenný prostor s novou třídou? dll knihovnu? Ukázková implementace nové.dll knihovny uživatelský prvek (User Control)? Umístění uživatelského prvku do projektu Umístění uživatelského prvku do vlastní knihovny konfigurační soubor? novou vlastnost konfigurace? (Properties) (.NET 2.0) Změny jazyka C# specifikace Šablony typů (generics) Omezení pro šablony typů (constraint) Anonymní metody Neúplné třídy (partial class) Null podporující typy (nullable types) Zjištění, zda null podporující typ má přiřazenou hodnotu Vracení jiné hodnoty, je li null podporující proměnná null Rejstřík

14 1 Řešené příklady v C# aneb C# skutečně prakticky Dostává se Vám do rukou publikace, při jejíž tyorbě byl brán zřetel na maximální jednoduchost a praktičnost při každodenním použití. Prvotním impulsem, který vedl k napsání této knihy, bylo poskytnout jakýsi "lexikon", který programátor vezme do ruky, když mu bude něco nejasné, když nebude zrovna vědět, jak to či ono implementovat, když bude pouze tušit, že snad takto nějak by to přece mohlo být, že snad takto nějak to již někdy dělal, jakpak to jen ale bylo...? Podařilo-li se mi tento úkol splnit, musí čtenář posoudit sám. Doufám, že mu bude tato publikace sloužit k jeho plné spokojenosti. 1.1 Rozsah knihy Je zřejmé, že žádná kniha tohoto pragmatického rozsahu" není schopná obsáhnout základy jazyka C#, popsat.net model i s jeho metodami, vývojové prostředí Visual Studio či samotného C# a k tomu ještě přinést již zmíněný lexikon příkladů a postupů. Dotknu-li se něčeho nového, například zabrousím-li ve výkladu k překrytým (override) metodám, pokusím se na dvou třech řádcích pojem vysvětlit. Zmiňuji se o tom proto, že někomu by se mohl zdát výklad některých termínů příliš stručný - je to však proto, že z hlediska účelu této knihy jsou tyto výrazy uvedeny spíše navíc a předpokládá se, že čtenář má již určitou zkušenost s programováním i se znalostí, prací a použitím objektového programovacího jazyka. 1.2 Verze.NET s příklady Většina příkladů byla testována v prostředí Microsoft Visual Studio (C#) s knihovnou.net Framework 1.1. Lze předpokládat, že velká část z nich bude funkční i v dalších verzích.net knihovny. Ukázky, které mají za svým titulkem poznámku (NET2.0)" byly testovány v beta verzi Microsoft C# Express 2005 Beta, která již nese novější verzi knihovny..net 2.0. Microsoft C# Express si lze pak volně stáhnout na adrese: Příklady.NET 2.0 nebudou na starší verzi NET 1.1 pracovat.

15 1.3 Typografické konvence Rezervovaná slova jazyka C# a názvy objektů, struktur, rozhraní, výčtů apod. náležející přímo knihovně.net budou uvedeny tučným písmem. Odkazy na názvy vlastních proměnných, čísel, řetězců a názvů technologií budou zvýrazněny kurzívou. Ukázkové kódy pak budou odlišeny tímto podbarvením Překlady termínů Kniha se snaží užívat české termíny, doprovázené alespoň v prvním případě anglickým překladem. Překlad všech důležitějších termínů lze nalézt zde: bezpečnost - security datový proud (tok) - stream fronta - queue hašovací kód - hash code jmenný prostor - namespace komplet - assembly ladění - debugging výčet - enumeration omezení - constraint poklepání myší - doubleclick poskytovatel - provider průhlednost - opacity přetypování - typecasting sezení - session schránka - clipboard událost - ebeny uživatelský prvek -usercontrol vázání dat (vazby) - databinding vlastnost - property (neúplné třídy v C#) - partial types (šablony typů v C#) - generics zásobník - stack zdroj - resource

16 1.4 Některá pravidla pro použité zdrojové kódy Hned na začátku bude definováno, jakým způsobem se bude se zdrojovým kódem pracovat. To se týká zejména použití jmenných prostorů a určení výstupních nástrojů" pro vrácené výsledky z metod Pravidla pro užití jmenných prostorů (namespace) Pro ilustraci předpokládejme tuto deklaraci, která připojuje objekt XmlDocu-ment, jenž představuje dokument ve formátu XML: XmlDocument doc = new XmlDocument(); V případě, že nebude v hlavičce připojena deklarace using pomocí: using System.Xml; oznámí kompilátor při kontrole chybu. Druhou možností, jak jmenný prostor určit, a to již bez použití příkazu using, je jmenným prostorem přímo specifikovat objekt. Pak by deklarace vypadala takto: Tento způsob sice ušetří jedno použití using, nicméně znamená nutnost pokaždé prefixovat objekt příslušným jmenným prostorem, což se vztahuje i na každý jiný prvek, např. výčet, který se ve jmenném prostoru nachází. Proto tato publikace používá první způsob s tím, že bude pokaždé zdůrazněno, je-li nutné připojit některý další jmenný prostor. Výjimku tvoří příklady pro.net zde bude použita celá specifikace jmenného prostoru, nebude-li řečeno jinak Výstupy pro příklady Pro ilustraci výstupů mohou být v kódech použity tyto elementy: l) MessageBox.Show() - zobrazuje údaj do dialogového boxu 2) listboxl - prvek ListBox pro výpisy rozsáhlejších informací J 3) textboxl - případně i prvek TextBox Dále je nutné poznamenat, že některé příklady se mohou zdát na první pohled nesmyslné a že by bylo lepší řešit je zcela jinak. Příkladem může být např. kód uvedený u příkazu continue: for ( int i = C; i < 3; i++ ) if i == 1 ) continue; MessageBox.Show( "Krok č. " + i.tostring()); U tohoto kódu se vždy zobrazí dialog pouze jednou - potom se smyčka opustí. Pak by bylo samozřejmě jednodušší vypsat dialog přímo, bez použití smyčky. Pro ilustraci příkazu continue však tento kód vyhovuje - i když testování v reálném životě vypadá často složitěji. To by však navíc vyžadovalo i popis proměnných, které do testování logické podmínky continue vstupují, což by čtenáře zbytečně obtěžovalo - a to není cílem této knihy.

17 1.4.3 Použití znaků... "v kódu Tři znaky teček (..."), které budou použity uvnitř kódu, znamenají libovolný další jiný kód" Upozornění pro začínající programátory! Jazyk C# stejně jako jazyky C/C++ rozlišuje velikost písmen! Lze proto použít kód: int Int = 10; a jeho výsledkem je deklarace a inicializace proměnné Int datového typu int. 2 Něco ze základních postupů C# V této kapitole si ukážeme některé základní pravidla práce s jazykem C#. 2.1 Přiřazení hodnot proměnným Začneme deklaracemi a přiřazením hodnot proměnným Deklarace proměnné typu int s inicializací int představuje velmi často používaný celočíselný typ. int i = 5; Následně je demonstrativně provedeno přiřazení nové hodnoty do této proměnné Deklarace a přiřazení proměnné typu float s inicializací Typ float obecně vyhovuje pro požadavky na uložení čísla s desetinnou čárkou. Aby kompilátor věděl, že desetinné číslo je přiřazováno jako float, musí mu to být řečeno znakem f" za přiřazovanou hodnotou. Jinak je číslo chápáno jako double. float fvalue = 56.75f; Deklarace proměnné typu bool s inicializací bool je logická proměnná, která může nabývat stavů Ano/Ne - (true/false). bool bvalue = false; bvalue = tree; Následně je demonstrativně provedeno přiřazení nové hodnoty do této proměnné Přiřazení a změna řetězcové hodnoty Řetězcová hodnota představuje text. Tento text je uvozen znakem uvozovek ( ). svalue = ''Změna hodnoty"; Následně je demonstrativně provedeno přiřazení nové hodnoty do této proměnné Přiřazení hexadecimální hodnoty (šestnáctková soustava) int i = '\x0201'; Přiřazovaná hexadecimální hodnota představuje desítkově číslo Přiřazení prvku z výčtu enum Vyska mala, stredni, vysoka private void buttonl.click(object sender, System.EventArgs e) Vyska vyska = Vyska.stredni; Bázový typ výčtu (jeho prvků) jsou implicitně int hodnoty. Hodnoty prvků jsou číslovány vzestupně, přičemž pomocí

18 znaménka =" je možné za prvkem přiřadit explitně konkrétní int hodnotu. Pro možnost přiřazení jiného typu nežli int lze výčet deklarovat takto: enum Vyska: byte Přiřazení prázdné reference Nadsazeně si lze toto přiřazení představit jako nastavení nuly do číselného typu (int, double). Říká, že reference íb nemá přiřazenou hodnotu - nikam neukazuje. 2.2 Větvení programu if Základní větvící příkaz. Logický výraz musí být v závorkách. Spojování jednotlivých podmínek výrazu se provádí pomocí logických operátorů. if ( ( i > 3 ) && ( i < 10)) MessageSex.Show( "Splněn" ); else MessageSex.Show( "Nesplněno"); Testuje, zda je i větší nežli 3 a menší nežli 10. Nejpoužívanější logické operátory pro spojování výrazů: && - logické A - logické NEBO! - negace výrazu (uvádí se před výraz) 22.2 switch Umožňuje přehledně rozvětvit kód dle více testovaných hodnot jednoho výrazu. Výraz za switch musí být v závorce. Každá alternativa čase musí být ukončena explicitním přenosem řízení mimo příkaz switch nebo na některé jiné návěstí case v témže příkazu switch. To může obstarat příkaz break, goto, continue, return, throw. Blok default je proveden, když hodnota nebyla mezi čase hodnotami naleze- na. Tento default blok je nepovinný. int i = 2: switch (i) case1: MessageBox.Show( "Jedna" ); break; case2 : MessageBox.Show ( "Dvě" ); break; case3 : MessageBox.Show( "Tři" ); break; default : MessageBox.Show( "Jiná" ); break; goto Přímý odskok na jiné místo v rámci metody. Místo, kam se tímto příkazem přenese řízení, je označeno návěstím, za kterým je dvojtečka. int i = 1; zvysit: MessageBox.Show( ( i++ ).ToString() );

19 2.2 Smyčky Příkaz while Cyklus s testem podmínky na počátku. Vykonává daný počet opakování po dobu, po kterou je splněna úvodní podmínka. V případě nesplnění této podmínky se smyčka opouští. int i = 1; bool bwhile = true; while ( bwhile ) MessageBox.Show( i.tostring()); i++; bwhile = ( i < 4 ); Tento kód zobrazí 3x příslušný dialog Příkaz do...while Velmi podobné smyčce while, avšak test se provádí až na konci - to znamená, že smyčka se v každém případě (není-li jinak násilně přerušena) provede alespoň jednou. int i = 1; bool = bwhile; MessageBox.Show( i.tostring () ); bwhile =( i < 4 ); Tento kód zobrazí 3x příslušný dialog Příkaz foreach Jazyky C ani C++ tento druh smyčky nativně neobsahovaly - zavádí ji až C#. Umožňuje procházet prvky kolekcí nebo polí. string[] aarray = new strstring[]"jedna","dva", "Tři"; foreach ( string svalue in aarray ) MessageBox.Show( svalue ; Vypíše postupně všechny tři prvky pole. Pozn.: Aby kolekce mohla být ve foreach použita, musí implementovat rozhraní IEnumerable - to s sebou nese povinnost implementace metod tohoto rozhraní continue prušení smyčky -> skok na začátek smyčky for ( int i = 0; i < 3; i++ ) if (i==1 ) continue; MessageBox.Show( "Krok č." + i.tostring() ); Vypíše dialog s hodnotou 0" a pak s hodnotou 2". Výpis 1" je vynechán break - přerušení smyčky -> úplné ukončení myčky for ( int i = 0; i < 3; it++ ) if ( i == 1 ) break; MessageBox.Show("Krok č. " + i.tostring() ); Vypíše pouze dialog s hodnotou 0". Pak je smyčka přerušena a pokračuje se až za ní. Pozn.: Příkaz break se často používá k ukončení alternativ čase v příkazu switch.

20 2.3.7 Implementace nekonečné smyčky while ( true )... break; Zobrazuje dva asi nejpoužívanější způsoby pro vytvoření nekonečné smyčky. Smyčka se opouští pomocí rezervovaného slova break. 2.4 Volání metod a předávání parametrů Metody a jejich volání tvoří jednu z nejdůležitějších oblastí, které je nutné zvládnout. pozn.: Metoda je název pro funkci, která je deklarována v rámci objektu Předávání parametrů metodám Správná deklarace pro funkci s parametry je tato: public TestHash( string item1, string item2 ) Pozor! Nelze použít tvar: public TestHash (string item1, item2 ) Vyvolání metody s parametry a vrácení výsledku metody int GetSum( int _iparam1, int _iparam2 ) re turn _iparaml + _iparam2); private void buttonl_click(object sender, System.EventArgs e) int iresult = GecSum( 10, 20 ); MessageBox.Show( iresult.tostring() ); Vypíše hodnotu 30" Předání pole jako parametru void write_array( string [ ] array ) string stext = '"; for ( int i = 0 ; i < array.length; i++) stext = stext + " " + array[il.tostring(); MessageBox.Show( stext ); private void buttonl_click(object sender, System.EventArgs e) string[] sarray = "Ahoj", "člověče" ; write_array ( sarray ); Předání parametrů přes pole a jejich výpis uvnitř metody. Lze tak poměrně jednoduše předat více parametrů, aniž je nutné každý zvlášť deklarovat v hlavičce metody.

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 1

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními prostředky pro tvorbu aplikací pro Windows jmenovitě s programovou platformou.net a programovacím jazykem C#. V průběhu budou vysvětlena následující témata:

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Kolekce, cyklus foreach

Kolekce, cyklus foreach Kolekce, cyklus foreach Jen informativně Kolekce = seskupení prvků (objektů) Jednu již známe pole (Array) Kolekce v C# = třída, která implementuje IEnumerable (ICollection) Cyklus foreach ArrayList pro

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Obsah. Předmluva 15. Datové typy v prostředí.net 24 Jmenné prostory 24 Základní datové typy 25 Metadata a atributy 25

Obsah. Předmluva 15. Datové typy v prostředí.net 24 Jmenné prostory 24 Základní datové typy 25 Metadata a atributy 25 Obsah Předmluva 15 Komu je tato kniha určena 15 Co v této knize najdete 15 Co v této knize nenajdete 16 Rozdíly oproti prvnímu vydání 16 Čeština 16 Doprovodné CD 17 Chyby 17 Poděkování 17 KAPITOLA 1 Jazyk

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Ošetřování chyb v programech

Ošetřování chyb v programech Ošetřování chyb v programech Úvod chyba v programu = normální záležitost typy chyb: 1) programátorská chyba při návrhu každých 10 000 řádek 1 chyba lze jen omezeně ošetřit (před pádem aplikace nabídnout

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Úvod Informace o prostředí Práce se soubory Regulární výrazy Konec. Programování v C# Soubory a regulární výrazy. Petr Vaněček 1 / 27

Úvod Informace o prostředí Práce se soubory Regulární výrazy Konec. Programování v C# Soubory a regulární výrazy. Petr Vaněček 1 / 27 Programování v C# Soubory a regulární výrazy Petr Vaněček 1 / 27 Obsah přednášky Informace o prostředí Práce se soubory Regulární výrazy 2 / 27 Zprostředkování informací Třída System.Environment Poskytuje

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz)

Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz) Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz) Autor: Radek Vystavěl Díl 12: Algebra Lineární transformace MATEMATIKA Lineární transformace, neboli přeet hodnoty x podle

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Tematický celek 03 - Cvičné příklady

Tematický celek 03 - Cvičné příklady Tematický celek 03 - Cvičné příklady Cvičný 1 Dim a As Object Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 'Proceruda tlačítka "Vlož obsah

Více

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <->

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <-> Znaky každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak číslo) kódování jiný příklad kódování existuje mnoho kódů pojmy: morseova abeceda problémy o znaková sada které znaky

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write("\nPrumerna teplota je {0}", tprumer);

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write(\nPrumerna teplota je {0}, tprumer); Pole (array) Motivace Častá úloha práce s větším množstvím dat stejného typu o Př.: průměrná teplota za týden a odchylka od průměru v jednotlivých dnech Console.Write("Zadej T pro.den: "); double t = Double.Parse(Console.ReadLine());

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0 Popis funkcí a parametrů programu Reliance External communicator Verze 1.5.0 Copyright 2003-2007 GEOVAP, spol. s r.o.,čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice tel: +420 466 024 617, fax:+420 466 210 314,

Více

17. Projekt Trojúhelníky

17. Projekt Trojúhelníky Projekt Trojúhelníky strana 165 17. Projekt Trojúhelníky 17.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Trojúhelníky, který je ke stažení na java.vse.cz. Aplikace je napsána s textovým uživatelským

Více