Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod."

Transkript

1 Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání odkazem a hodnotou Přetěžování metod Metody, metoda main Rozhraní, implementace, signatura, kontrakt Ikona třídy 2 Parametry metod U metod je možné definovat 0 n parametrů (formální parametry) Parametry, argumenty public void nastavznamku(int znamka) { znamkaprogramovani = znamka; Student studentnovy = new Student(); studentnovy.nastavznamku(1); Argumenty vstupují do metod prostřednictvím parametrů Argumety někdy též aktuální parametry 3 4 Parametry metod Žádný parametr musí být uvedeny prázdné závorky Pokud je parametrů více, oddělují se čárkou U každého parametru musí být uveden jeho typ public void vyhledejstudenta(string id, int znamka) {... Volání metod vkládáme argumenty polestudentu.vyhledejstudenta("st123", 2); Parametry metod Parametry Lze je využívat jako lokální proměnné metod (jen mají definovanou hodnotu, lze ji měnit) Typ argumentů musí vždy odpovídat typu parametrů Argumenty mohou být literální hodnoty i proměnné V některých jazycích lze realizovat dva typy předávání parametrů (např. Pascal) Hodnotou kopírování hodnoty argumentu do parametru Odkazem propojení formálního parametru a skutečného argumentu Jazyk Java předávání parametrů hodnotou (pass by value) 5 6 1

2 Primitivní datové typy Bity reprezentující hodnotu jsou kopírovány do metody void prictidvojku(int prom) { prom = prom + 2; Referenční proměnné Opět se jedná o bitové kopie referenční proměnné Příklad 1: public class Student { String jmeno;... int a = 10; System.out.println("a = " + a); cislo.prictidvojku(a); System.out.println("a = " + a); void zmenjmeno(student student) { student.jmeno = "Adam"; Student st = new Student(); st.jmeno = "Evzen"; st.zmenjmeno(st); 7 8 (ref. prom.) Předávání kopie referenční proměnné Jedná se o bitové kopie referenční proměnné Příklad 2: public class Student2 { String jmeno; Student void zmenstudenta(student2 student) { student = new Student2(); student.jmeno = "Adam"; st (argument) referenční proměnná referenční proměnná Student2 st = new Student2(); st.jmeno = "Evzen"; st.zmenjmeno(st); 9 10 st (argument, lok. prom.) Rekapitulace Předávání parametrů v jazyce Java vždy dochází k vytváření kopií hodnot argumentů st (argument, lok. proměnná) Nezáleží na typu parametrů (primitivní, referenční)

3 Metody mohou vracet hodnoty, ale nemusí Pokud nevrací hodnotu void Klíčové slovo return Lze vracet hodnoty Primitivního datového typu Referenčního datového typu (např. pole) Lze použít i pro okamžité ukončení vykonávané metody Vracení hodnot Vždy hodnoty kompatibilní s definovaným návratovým typem [modifikator] <navratovy_typ> <nazev> ([parametry]) { Příklady: public Student vytvorstudenta(string id) { if (lzevytvorit()) { return new Student(); else { return null; public String[] gettext () { return new String[] {"I", "Z", "A", "P", "R"; 15 Příklady: public int vypocet() { char c = 'a'; return c; public int vypocet() { float f = 32.5f; return (int) f; public void vypocet() { return "vysledek"; public void vypocet() { return; 16 Parametry klíč. slovo this Stejné názvy instančních proměnných a parametrů použije se vždy bližší definice proměnné this přístup k instančním proměnným a metodám public class Student { Klíčové slovo this String jmeno; void zmenjmeno(string jmeno) { this.jmeno = jmeno; Student st = new Student(); st.zmenjmeno("adam");

4 Parametry klíč. slovo this Není nutné používat vždy Pouze v případech, kdy dochází k překryvu identifikátorů (např. lokální vs. instanční proměnná) Používá se i v jiných případech (např. při přetěžování konstruktorů) Metody volání metod Volání metod Volání metod zásobník Neexistuje žádný limit týkající se počtu volaných metod Volající a volaná metoda mohou být ve stejné třídě i ve třídách různých (způsob volání se odlišuje) Na pořadí definice metod ve třídě nezáleží (vzhledem k pořadí jejich volání) public void metodajedna() { boolean b = true; metodadve(4); public void metodadve(int x) { int z = x + 24; metodatri(); Volání metody Umístění na vrchol zásobníku i s lokálními proměnnými Volání metod v rámci jedné třídy Bez uvádění referenční proměnné Volání metod z jiné třídy Musí být uvedena referenční proměnná public void metodatri() { char c = 'a'; public static void main(string[] args) {.metodajedna(); Volání metod zásobník Volání metod zásobník public void metodajedna() { boolean b = true; metodadve(4); public void metodadve(int x) { int z = x + 24; metodatri(); public void metodatri() { char c = 'a'; public static void main(string[] args) {.metodajedna(); Volání metody Umístění na vrchol zásobníku i s lokálními proměnnými Vrchol zásobníku Aktuálně vykonávaná metoda Stack frame Zásobníků může být i více Vícevláknové programování (další semestry studia)

5 Přetěžování metod a konstruktorů (overloading) Stejné názvy metod a konstruktorů (více variant jedné metody nebo konstruktoru) Přetěžování metod a konstruktorů Nelze pouze změnit návratový typ Pokud změněn pouze návratový typ, nejedná se o přetížení Návratový typ může být změněn Přetížení (není přepis metod další přednášky na téma základů dědičnosti) Musí být změněn počet nebo typ parametrů Přetěžování metod a konstruktorů Přetěžování rekapitulace Musí být změněn seznam parametrů Může být změněn návratový typ Mohou být změněny modifikátory Metody metoda main Metoda main Programování v metodě main Nejedná se o ově orientované programování Reálné aplikace v jazyce Java Objekty komunikující s jinými y (posílání zpráv, volání metod) Další průběh semestru používání metody main "Testování" připravené aplikace (pokročilejší způsoby testování programování neprobíhají v metodě main předmět OOP) Spuštění aplikace Aplikace startuje vždy metodou main

6 umožňují Organizovat velké projekty Členit programy na logické celky Vytvářet jmenné prostory v každém balíčku vždy jen jedna třída stejného názvu Jedná se o podobnou práci jako se složkami v operačním systému Plný název třídy se skládá z uvedení balíčků a názvu třídy (např. java.lang.math, java.lang.string) Při využívání tříd z balíčků je nutné uvádět příkaz import Každá třída v Java API je umístěna v balíčku Import není nutné uvádět pro balíček java.lang Používali jsme bez importu např. třídu Math, String apod. Vytváření většího počtu tříd přemýšlet nad uspořádáním tříd Předcházení konfliktů při volbě názvů balíčků doménové jméno v opačném pořadí (doménová jména jsou unikátní) (např. import cz.upce.fei.matematika.matice; import cz.upce.fei.matematika.*;) Příkaz package Třída se nachází v balíčku příkaz import na prvním řádku zdroj. kódu třídy Pouze jeden příkaz package v souboru Pokud více tříd v jednom souboru, musí být ve stejném balíčku (včetně vnitřních tříd) Struktura balíčků musí odpovídat struktuře složek Java API Java API (Application Programming Interface) Dokumentace k API Přehled balíčků, tříd, konstruktorů, atributů a metod Zatím jsme např. využívali Balíček java.lang, třídu Math Ballíček java.util, třídu Scanner Rozhraní, implementace, signatura, kontrakt Pro jednotlivé verze jazyka se API může značně lišit

7 Rozhraní, implementace Rozhraní Množina informací, které o sobě třída zveřejní Např. vše označené jako public Příklad rozhraní tříd Java API Co nechceme aby bylo přístupné označíme private (nebude součástí rozhraní) Implementace Způsob naprogramování třídy, realizace nabízených funkcí třídy Jak je uděláno to, co třída umí Rozhraní signatura, kontrakt Rozhraní lze dále rozdělit na: Signaturu Kombinace modifikátoru, názvu metody, seznamu parametrů a návratového typu Překladač dokáže kontrolovat správnost Kontrakt Dohoda mezi tvůrcem třídy či metody a jejím uživatelem Měl by být uveden v dokumentačních komentářích (popis funkce, význam parametrů, omezení hodnot parametrů, význam návratové hodnoty, seznam chybových stavů apod.) Nedokáže kontrolovat překladač Nedodržení kontraktu často vede k havárii programu Ikona třídy Název třídy Instanční proměnné (atributy) Metody Obdelnik stranaa stranab vypocitejobvod() vypocitejobsah() vypocitejdelkuuhlopricky() Stavy (co y znají) Chování (co y dělají) obdelnik1 : Obdelnik obdelnik2 : Obdelnik obdelnik3 : Obdelnik 39 7

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Syntaxe vyjímek. #include #include using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private:

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private: Vyjímky. Pod pojmem výjimka se rozumí nějaká výjimečná situace, která nastane v dané funkci. V jazyce C i C++ se často používá návratových hodnot funkcí, které vracejí úspěšnost provádění nějaké operace

Více

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti Práce s databází Specifikace JDBC Pro práci s relačními databázemi poskytuje Java rozhraní JDBC Java Database Connectivity. Specifikace tohoto rozhraní má několik verzí. Verze 1.x je součástí SDK již od

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY KI/PMP Jiří Fišer Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Aplikovaná informatika Klíčová slova: programování, Android,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2006 Jan Kupka Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz O autorovi Rudolf Pecinovský patří ke špičkovým odborníkům na výuku programování. Publikoval již 39 učebnic, které byly přeloženy do pěti jazyků,

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

1. Úvod www.uamt.feec.vutbr.cz/~richter (vyuka/1011_ppc/bppc) 2.1 Opakování programování

1. Úvod www.uamt.feec.vutbr.cz/~richter (vyuka/1011_ppc/bppc) 2.1 Opakování programování 1. Úvod www.uamt.feec.vutbr.cz/~richter (vyuka/1011_ppc/bppc) - starší materiály stále na síti, kombinovaný KPPC další příklady - cvičící a přednášející - rovnocenní - organizace přednášek a cvičení -

Více

1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7. 2. Úvod do problematiky, motivace... 8. 3. Popis technologie Workflow Foundation...

1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7. 2. Úvod do problematiky, motivace... 8. 3. Popis technologie Workflow Foundation... 1 Obsah 1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7 2. Úvod do problematiky, motivace... 8 3. Popis technologie Workflow Foundation... 9 3.1 Sekvenční workflow... 9 3.2 Stavové workflow... 9 4.

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Diplomová práce. Rozvrh hodin pro

Diplomová práce. Rozvrh hodin pro Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Rozvrh hodin pro mobilní zařízení Plzeň, 2012 Veronika Dudová Prohlášení Prohlašuji, že

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např.

Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída. Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. Design time - vytváří se program - metadata - vytváří se např. třída Run time - běh programu - ukládá se do paměti počítače - vytváří se např. objekt rysy javy - zavedení jasného pořádku a etikety - přísné

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií. Bakalářská práce

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Softwarové platformy pro jazyk Java Bakalářská práce Autor: Pavel Vraný Studijní obor: aplikovaná informatika

Více

Funkcionální programování

Funkcionální programování Funkcionální programování Scheme ale i trochu C#, Boo, Perlu, Smalltalku apod. Jiří Fišer MMVIII Funkcionální paradigma funkcionální paradigma je jedním z klasických paradigmat programování (podobně jako

Více