1 Administrace systému Moduly Skupiny atributů Atributy Hodnoty atributů... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4"

Transkript

1 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA

2 Obsah 1 Administrace systému Uživatelské účty Přístupová práva Moduly Skupiny atributů Atributy Hodnoty atributů Instalace systému Instalace serverů Instalace aplikace Vytvoření databáze a připojení do databáze Typické úlohy Přidání nového typu záznamů

3 Kapitola 1 Administrace systému Pokud přihlášený uživatel patří do skupiny administrátorů, jako poslední položka v menu se mu zobrazí odkaz uživatel. Po kliknutí na tuto položku změní položky menu na Uživatelé, Práva, Moduly, Skupiny, Atributy, Hodnoty, které uživateli umožní spravovat instalaci systému. 1.1 Uživatelské účty V modulu Uživatelé lze provést zřízení nového účtu pro přístup do systému. Login a heslo slouží jako přihlašovací údaje, pod nimiž se uživatel přihlašuje do systému. Jako login i heslo musí být uveden řetězec znaků maximální délky 20. Skupiny slouží jako seznam skupin, do nichž uživatel patří. Názvy skupin musí být odděleny čárkou a mezerou. Standardně používané skupiny v systému jsou users pro obyčejné uživatele a admin pro administrátory. Jako jméno může být uvedeno např. příjmení uživatele, popř. název oddělení či pozice, pokud se jedná o účet pro určité oddělení ve firmě či pozici. 1.2 Přístupová práva Přístupová práva slouží pro definici přístupových práv pro jednotlivé moduly či konkrétní záznamy a skupiny uživatelů či konkrétní uživatele. Jako modul musí být uvedeno jméno modulu, k němuž se má přístupové právo vztahovat. Jako atribut může být uden název atributu, k němuž se má přístupové právo vztahovat. Není-li uveden, přístupové právo se vztahuje na všechny záznamy daného modulu. Podmínka pomáhá specifikovat, na které záznamy se má právo vztahovat tím, že definuje hodnoty, které může mít záznam na uvedeném atributu. Rozlišují se tři úrovně přístupu. Dále musí být vyplněn atribut Skupina, nebo Uživatel. Tyto atributy specifikují, pro které skupiny uživatelů nebo uživatele se dané právo vztahuje. 1.3 Moduly Moduly slouží pro vytváření a správu typů záznamů, které mají být v systému přístupné. Zkratka definuje jméno modulu v databázi a může proto obsahovat pouze znaky a-z a A-Z bez diakritiky. Název slouží jako název modulu. Název pro menu jako název modulu, který se bude zobrazovat v menu. Měl by být proto nejlépe jednoslovný. Pozice určuje pořadí v jakém se má zobrazovat odkaz na modul v menu. Zatržítko Admin menu určuje, má-li být odkaz na modul zobrazován v menu pro obyčejného uživatele nebo administrátora. 3

4 1.4. SKUPINY ATRIBUTŮ KAPITOLA 1. ADMINISTRACE SYSTÉMU 1.4 Skupiny atributů Skupiny atributů slouží ve formulářích ke zlepšení orientace a zpřehlednění. Vytvářejí pojmenovanou skupinu atributů. Název definuje pojmenování skupiny a zobrazuje se tučně a kapitálkami nad danou skupinou. Modul určuje jméno modulu, ke kterému skupina patří. Pozice slouží k určení pozice skupiny ve formuláři. První pozice je v levém sloupci nahoře, druhá je v pravém sloupci nahoře, třetí opět v levém sloupci pod první atd. 1.5 Atributy Atributy jsou vlastnosti jednotlivých položek v modulu. Např. jméno a příjmení u osoby či název u firmy. Zobrazují se jako jednotlivé položky v editačním formuláři. Název určuje pojmenování atributu, které se bude zobrazovat ve formulářích, přehledech, filtrech atd. Typ určuje typ atributu. Modul je jméno modulu, ke kterému se atribut vztahuje. Atribut je název atributu pro databázi a nesmí tedy obsahovat znaky s diakritikou. Implicitní je hodnota, která bude předvyplněna u daného atributu při zakládání nového záznamu. Např. u www adresy by zde mohlo být U atributů typu datum zde může být přirozené číslo, které označuje počet hodin a přidává se k aktuálnímu času. U atributů typu vazba 1:N odkazujících na uživatele zde může být řetězec user, který označuje aktuálně přihlášeného uživatele. Je-li zaškrtnuto políčko Povinný, bude při vyplňování formuláře vždy vyžadováno zadání hodnoty atributu. Je-li zaškrtnuto políčko Fokus, skočí kurzor při zobrazení formuláře do políčka odpovídajícího danému atributu. Skupina označuje skupinu atributů, do které atribut patří. Pořadí určuje implicitní pořadí atributu v přehledu záznamů, tj. na kterém místě se daný atribut zobrazí uživateli v přehledu záznamů při prvním přihlášení do systému. Setřídění určuje, má-li být atribut setříděn. Hodnoty ve skupině Odkazy slouží pro případ, že atribut má být vazbou do jiného modulu. Odkaz na modul slouží pro určení jména modulu, na který atribut odkazuje. Odkaz na atribut slouží pro určení jména atributu, z něhož se mají zobrazovat hodnoty při vybírání vazebních položek. Asociativní tab. slouží v případě, že jde o vazbu M:N, pro definici jména tabulky, která se má použít pro ukládání vztahů. 1.6 Hodnoty atributů Hodnoty atributů slouží pro definici položek pro atributy typu výběr z více možností. Atribut je odkaz na atribut, ke kterému se hodnota vztahuje. Hodnota je přirozené číslo, které se ukládá v databázi do sloupce odpovídající danému atributu. Název je jméno hodnoty, které se zobrazuje ve formulářích, přehledech atd. 4

5 Kapitola 2 Instalace systému Instalace systému lze snadno provést podle následujícího postupu. Kompletní instalace zabere zkušenému administrátorovi jen pár hodin. Pokud je již nainstalován aplikační i databázový server, instalace může trvat pouze několik desítek minut. 2.1 Instalace serverů Aplikační server Systém vyžaduje aplikační server Sun Java System Application Server Platform Edition 9. Instalační program serveru lze stáhnout z adresy java.sun.com v balíku Java EE 5 SDK (doporučeno) společně s Java SE 5 Update 6, která je potřebná pro instalaci a spuštění aplikačního serveru. Druhou možností je stáhnout Java SE 5 Update 6 a Sun Java System Application Server Platform Edition 9 odděleně a nainstalovat je postupně. Doména musí být nainstalována na portu 8282 (na tomto portu totiž očekává webový modul modul s webovými službami). HTTPS se doporučuje nainstalovat na port O úspěšné instalaci serveru a domény se lze přesvědčit přihlášením do administrativního webového rozhraní serveru, které se nachází na portu, který byl zvolen. Databázový server Pokud na serveru není nainstalován žádný databázový server, lze stáhnout např. instalační program databáze MySQL 5 z adresy (doporučeno). Jiný databázový server není momentálně podporován. O úspěšné instalaci databázového serveru se lze přesvědčit přihlášením na jeho příkazovou řádku. 2.2 Instalace aplikace Nahrání modulu pro vytvoření databáze ze souboru KormoranInfo.war, webového modulu ze souboru KormoranWebModule.war a modulu s webovými službami ze souboru KormoranWSModule.war lze provést přes administrativní webové rozhraní serveru v menu Applications, Web Applications nebo překopírováním těchto souborů přímo do autodeploy adresáře domény serveru. 2.3 Vytvoření databáze a připojení do databáze JDBC ovladač Aby server mohl komunikovat s databází, je potřeba nahrát JDBC ovladač zvolené databáze do adresáře lib serveru. MySQL JDBC olvladač lze stáhnout na adrese dev.mysql.com. 5

6 2.3. VYTVOŘENÍ DATABÁZE A PŘIPOJENÍ DO DATABÁZE KAPITOLA 2. INSTALACE SYSTÉMU Connection pool Vytvoření connection pool např. přes administrativní webové rozhraní serveru v menu Resources, JDBC, Connection Pools s následujícími parametry: Name Resource Type Datasource Classname KormoranPool javax.sql.datasource com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.mysqlconnectionpooldatasource Následuje výčet vlastností pro kategorii Properties: URL User Password characterencoding jdbc:mysql://localhost:3306/ root heslo UTF-8 O úspěšném nastavení connection poolu se lze přesvědčit stisknutím tlačítka Ping v zobrazení poolu. JDBC Resource Vytvoření JDBC Resource např. přes administrativní webové rozhraní serveru v menu Resources, JDBC, JDBC Resources s následujícími parametry: JNDI Name Pool Name jdbc/kormoranpool KormoranPool Vytvoření databáze Pro vytvoření schématu databáze slouží modul KormoranInfo. Aplikaci spustíme např. z přehledu aplikací v administrativním rozhraní, pokud se nám nechce adresu vypisovat do prohlížeče ručně. Vybereme vhodný název pro firemní účet a vytvoříme databázi. Do databáze je vložen uživatel s loginem admin a heslem adminadmin, aby bylo možné se do systému poprvé přihlásit. Tento účet je z bezpečnostních důvodu doporučeno při prvním přihlášení odstranit násl. způsobem: Nejprve vytvoříme nový administrátorský účet, odhásíme se z aplikace, přihlásíme se pod novým účtem a původní účet smažeme. Automatická kontrola připojení k databázi Pro případ, že chceme, aby sever prováděl automatickou kontrolu a obnovení připojení k databázi. Vhodné především u MySQL, protože MySQL přeruší neaktivní spojení již po několika hodinách. V nastavení pool změníme vlastnost URL na hodnotu jdbc:mysql://localhost:3306/fid, kde fid je název, který jsme dříve vybrali pro firemní účet a přidáme: Connection Validation Validation Method Table Name Required table connectionvalidation 6

7 Kapitola 3 Typické úlohy 3.1 Přidání nového typu záznamů Pokud se firma rozhodne přidat nový typ záznamů, administrátor v systému vytvoří záznam pro nový modul. Dále vytvoří skupiny atributů, které se budou vyskytovat ve formuláři daného modulu. Pak vytvoří atributy, které se mají v daném modulu evidovat, definuje především jejich jména, názvy, typy, mají-li být povinné, který má být aktivní při zobrazení formuláře. Nakonec ještě musí vytvořit nová přístupová práva pro daný modul, jinak se nikomu nebudou záznamy nového modulu zobrazovat. Po opětovném přihlášení do systému, mohou uživatelé začít využívat modul pro vkládání editaci a mazání záznamů nového typu. 7

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Obsah. Spolehlivý Redakční systém pro každého

Obsah. Spolehlivý Redakční systém pro každého Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Přednosti systému... 2 1.2. Technologie... 2 1.3. Podpora... 3 1.4. Zabezpečení... 3 2. Instalace a struktura databáze... 4 2.1. Struktura databáze... 4 2.2. Průběh instalace, přeinstalování

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

METODIKA PRO FASTCENTRIK

METODIKA PRO FASTCENTRIK METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010 Obsah 1. FastCentrik... 4 1.1. Napojení K2 na FastCentrik... 4 1.2. Nastavení IS K2 i FastCentriku... 4 1.2.1. Nastavení v IS

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Zpracovala: Ing. Miloslava

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat Obsah Úvod... 2 1 Datové rozhraní... 3 1.1 Technické požadavky... 3 1.2 WSDL... 3 1.3 Popis... 3 1.3.1 Parametr APPID... 3 1.3.2

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner Instalace V současné době dodáváme tři varianty systému ipartner: pro webový server IIS, pro webový server Apache a verzi ipartnera, která již v sobě obsahuje vlastní

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

příručka pro uživatele

příručka pro uživatele na internetu v pohodě příručka pro uživatele systému iprostor.cz Příručka pro uživatele Obsah O systému iprostor.cz 3 Pracovní prostředí 4 Tvorba www stránek 5 Struktura stránek 6 Seznam stránek 7 Nastavení

Více