Unie Kompas. Pod Stráněmi Zlín. Výroční zpráva 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unie Kompas. Pod Stráněmi 2505. 760 01 Zlín. Výroční zpráva 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Unie Kompas Pod Stráněmi Zlín 1

2 Unie Kompas občanské sdružení založené v roce 1997 registrováno Ministerstvem vnitra ČR Dne pod číslem II / S OVS / / 97 R člen Diakonie Bratrské jednoty baptistů v ČR člen České asociace streetwork osoba pověřená k výkonu sociálně právní ochrany dětí Poslání Unie Kompas se zaměřuje zejména na děti, mládež a lidi v nouzi. Posláním sdružení je pomoc těmto skupinám ve všech oblastech lidského života duševní, duchovní a tělesné, tedy morální, zdravotní, právní, duchovní i hmotné. Její činnost je založena na křesťanských hodnotách a principech. Sociální služby registrované Krajským úřadem Zlínského kraje T klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (identifikátor služby: ) Šlikr nízkoprahový klub pro mládež (identifikátor služby: ) Klíč terénní práce s dětmi a mládeží (identifikátor služby: ) Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče (identifikátor služby: ) 2

3 Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí Z rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne : vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana vztahuje činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku zřízení a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů pro děti Z rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne : pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 3

4 Organizační struktura a pracovní hierarchie valná hromada předsednictvo ředitelka ekonom - účetní vedoucí NZDM T klub sociální pracovníci vedoucí terénního programu Klíč sociální pracovnice vedoucí NZDM Šlikr sociální pracovník vedoucí poradny Logos sociální pracovníci lektor projektu Archa 4

5 Lidé v Unii Kompas v roce 2010 Předsednictvo: Revizní komise: předseda: Ing. Josef Švirák ing. Eva Šviráková, PhD. místopředseda: Mgr. Marek Titěra Hana Legierská členka: Ing. Lenka Nováková Ředitelka: Mgr. Martina Stavjaníková Ekonom účetní: Ing. Vlasta Skoumalová I Pracovníci v přímé práci: Mgr. Michaela Matochová, vedoucí NZDM T klub, soc. prac. Mgr. Zdenka Vymětalová, vedoucí terénního programu Klíč, soc. prac. Mgr. Janina Zemanová, psycholožka a vedoucí Poradny Logos Bc. Martin Stavjaník, lektor, vedoucí projektu Archa, soc. prac. Mgr. Stanislav Tomek, vedoucí NZDM Šlikr, soc. prac. Mgr. Hana Tománková, soc. prac. Jitka Masařová, soc. prac. Mgr. Renata Farná, soc. prac. Bc. Hana Toncrová, sociální pracovnice Jitka Keřkovská - Malenovská, DiS., soc. prac. Bc. Eva Světlíková, soc. pracovnice Mgr. Jitka Ryšavá, soc. prac. Martina Ďulíková, DiS., soc. prac. Jan Lazorka, DiS., soc. prac. Bc. Marie Blechová, soc. prac. 5

6 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (registrované sociální služby) T klub (Zlín) ŠLIKR (Otrokovice) Cílovou skupinou jsou především děti a dospívající ve věku 9 18 (21) let, kteří se ocitli v obtížných životních situacích. Posláním T klubu a ŠLIKRU je zabezpečit jim prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu. Princip nízkoprahovosti: Nabídka: návštěvníci klubu nemusejí o sobě podávat žádné osobní údaje (nevyplňují přihlášky, pracovníci akceptují i přezdívku) za základní nabízené služby nemusí nic platit zapojení do programu není podmíněno pravidelnou účastí mohou kdykoliv přijít a odejít v průběhu provozní doby po dobu pobytu v klubu mají možnost volby činností (neorganizovaný, organizovaný program, povídání s přáteli, poslech hudby, pouhé využívání prostoru klubu) bezpečný prostor pro trávení volného času odborné poradenství pomoc s přípravou do školy krizová intervence prostor, vybavení a podporu pro realizaci vlastních aktivit vybavení a prostor pro volnočasové aktivity 6

7 T klub NZDM T klub je provozováno ve dvou střediscích podle věkových kategorií: děti 9 12 let, dospívající (21) let. Vybavení i způsob práce v obou střediscích je obdobné, s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. T klub pro děti 9 12 let se nachází v budově bývalé MŠ Pod Stráněmi 2505, v sídle Unie Kompas. Objekt je v majetku Statutárního města Zlína, Unie Kompas ji má v dlouhodobé výpůjčce. Dominantou interiéru je horolezecká stěna, dále mohou děti využívat stolní fotbal, hokej, stolní tenis, šipky, deskové hry, výtvarné potřeby, knihovnu, hudební nástroje, keramickou dílnu a další vybavení. Otevírací doba: pondělí: úterý pátek: T klub DOMA pro dospívající od 13 let je v suterénu klášterní budovy Regina na ul. Divadelní 6. Unie Kompas má tento prostor pronajat. Návštěvníci klubu mají k dispozici prostor pro break dance, kulečník, stolní fotbal, klávesy, bicí soupravu, kytaru, deskové hry, PC připojené k internetu a další atraktivní vybavení. Otevírací doba: pondělí čtvrtek: pátek: Činnosti v rámci denního provozu klubu: a) neorganizovaný, volný program Byl nabízen po celou otevírací dobu, uživatelé mohli využít vybavení heren v obou střediscích nebo se v případě zájmu zapojit do činností připravených pracovníkem. b) Zájmové dílny Probíhaly ve školním roce v průběhu otevírací doby v jiných prostorách než neorganizovaný program. Nebyla vyžadována pravidelná účast uživatele, byly bezplatné, vedeny pracovníkem nebo dobrovolníkem.. Nabídku dílen jsme vždy přizpůsobovali poptávce uživatelů. Byly realizovány tyto dílny: keramika, žonglování, orientální tance, kytara. 7

8 c)vlastní aktivity uživatelů Tak jako dílny byly aktivitou specifickou pro středisko pro děti, tak vlastní činnost návštěvníků klubu byla typičtější pro středisko pro mládež. Jednalo se svým způsobem také o dílny, jen s tím rozdílem, že tyto aktivity nebyly vedeny žádným lektorem jako dílny, ale každá skupina si je vedla sama. Zejména se jednalo o využití hudební zkušebny, v níž zkoušelo v průběhu roku několik kapel složených z uživatelů služeb NZDM T klub. d)preventivní, osvětové programy Probíhaly v obou střediscích v průběhu školního roku 1x týdně. středisko pro děti: čtvrtek středisko pro mládež: čtvrtek Jejich náplní byly interaktivní programy zaměřené na rozvoj sociálněpsychologických dovedností, vzdělávací programy, rukodělné techniky, programy využívající různé techniky např. arteterapie, dále besedy s psycholožkou a dalšími odborníky na aktuální témata, jako je šikana, zneužívání, domácí násilí apod. Tyto programy byly dobrovolné, o organizované aktivity byl větší zájem ve středisku pro děti. e) Individuální práce s uživateli Pracovníci v klubu v případě potřeby a zájmu uživatele poskytli na místě sociální poradenství, situační intervenci, případně krizovou intervenci. Nejčastější problémy, které uživatelé řešili: vztahy v rodině, s vrstevníky, experimentování s alkoholem, cigaretami a jinými návykovými látkami. f) Doučování, pomoc s přípravou do školy Doučování bylo zajišťováno po individuální domluvě v obou střediscích klubu. V několika případech byla tato služba uživateli zprostředkována skrze sociální pracovnici nebo kurátora OSPOD Magistrátu Města Zlína. g) akce připravené uživateli s pomocí pracovníků zařízení Tyto akce navrhli sami uživatelé. Role pracovníků byla jen v doprovázení, metodické pomoci při organizaci a poskytnutí potřebných prostředků. Tímto se způsobem se např. konaly 1 x měsíčně diskotéky ve středisku pro děti (uživatelé např. sami vždy připraví leták, vyzdobí interiér klubu apod.). 8

9 Ve dnech listopadu 2010 proběhla v NZDM T klub inspekce kvality poskytování sociálních služeb. Zařízení touto inspekcí prošlo úspěšně, splňuje kritéria kvality, a to teprve jako druhá sociální služba celkem ve Zlínském kraji. Projekt poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Statistické údaje: Fyzické osoby celkem: 515 z toho: 90 starších 15 let s uzavřenou dohodou 76 mladších 15 let s uzavřenou dohodou Kumulovaná návštěvnost: Výkony s uživateli a zájemci staršími 15 let: výkony muži ženy celkem dílny R - rozhovory SI - situační intervence INF - informační servis P - poradenství KI - krizová intervence ZDS - zprostř. dalších služeb PS - skupinová práce BO - práce s blízkými osobami IPK - kontakt s institucemi ve prospěch klienta VA - volnočasové aktivity doučování UD - uzavření dohody RC - revize cílů

10 Výkony s uživateli a zájemci o službu mladšími 15 let Pod Stráněmi Divadelní výkony muži ženy výkony muži ženy celkem M+Ž dílny R - rozhovory SI - situační intervence INF - informační servis P - poradenství KI - krizová intervence ZDS - zprostř.dalších sl PS - skupinová práce BO - práce s blízk. os IPK - kontakt s inst VA - volnočas. aktivity doučování UD - uzavření dohody RC - revize cílů PC Šlikr Nízkoprahový klub Šlikr je určen pro mládež od 13 do 18 let. Je jediným zařízením určeným dané cílové skupině v Otrokovicích. Nachází na okraji otrokovického sídliště Trávníky, na ul. SNP, v budově II. výměníkové stanice. Unie Kompas má tyto prostory pronajaty od společnosti TEHOS na dobu neurčitou. V říjnu 2010 bylo otevřeno druhé středisko zařízení v otrokovické části Baťov. Probíhala také terénní forma práce. Otevírací doba: pondělí čtvrtek: pátek:

11 Denní provoz klubu: a) volný neorganizovaný program v herně vybavené elektronickými šipkami, fotbálkem, výtvarnými potřebami, knihovnou apod. Vybavení klubu bylo doplněno zakoupením PC sestavy. Návštěvníci klubu tak mohou využívat internet. Jeho využití je omezeno na vyhledávání informací, přípravu do školy, příp. elektronickou poštu. b)preventivní, osvětové programy Probíhaly v klubu v průběhu školního roku cca 2x měsíčně, a to vždy ve středu hod. Jejich náplní byly interaktivní programy zaměřené na rozvoj sociálně-psychologických dovedností, dále besedy s psycholožkou a dalšími odborníky na aktuální témata, jako je šikana, zneužívání, domácí násilí apod. c) Individuální práce s uživateli Pracovníci v klubu v případě potřeby a zájmu uživatele poskytli na místě sociální poradenství, situační intervenci, případně krizovou intervenci. Nejčastější problémy, které uživatelé řešili: vztahy v rodině, s vrstevníky, experimentování s alkoholem, cigaretami a jinými návykovými látkami. d) Doučování, pomoc s přípravou do školy Doučování bylo zajišťováno po individuální domluvě. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit na tuto činnost dostatek dobrovolníků, kapacita doučování byla velmi omezena. Projekt poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky Statistické údaje: Počet fyzických osob celkem: z toho: 151, z toho 119 starších 15 let 85 starších 15 let s uzavřenou dohodou 12 mladších 15 let s uzavřenou dohodou 11

12 Výkony s uživateli a zájemci staršími 15 let: výkony muži ženy celkem dílny R - rozhovory SI - situační intervence INF - informační servis P - poradenství KI - krizová intervence ZDS - zprostř. dalších služeb PS - skupinová práce BO - práce s blízkými osobami IPK - kontakt s institucemi ve prospěch klienta VA - volnočasové aktivity doučování UD - uzavření dohody RC - revize cílů Výkony s uživateli a zájemci mladšími 15 let: ŠLIKR výkony muži ženy celkem M+Ž dílny R - rozhovory SI - situační intervence INF - informační servis P - poradenství KI - krizová intervence ZDS - zprostř.dalších sl PS - skupinová práce BO - práce s blízk. os IPK - kontakt s inst VA - volnočas. aktivity doučování 9 4(240min.) 5(235min.) 9(475min.) UD - uzavření dohody RC - revize cílů PC 6 1 (30min.) 5(145min.) 6(175min.) 12

13 Klíč terénní práce s neorganizovanými dětmi a mládeží (registrovaná sociální služba) Cílovou skupinou jsou především děti a dospívající ve věku 9 18 (21) let, kteří se ocitli v obtížných životních situacích. Posláním terénního programu Klíč je zabezpečit jim prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu. Nabídka: Provozní doba: odborné poradenství pomoc s přípravou do školy krizová intervence prostor, vybavení a podporu pro realizaci vlastních aktivit Terénní pracovnice byly v terénu v různých lokalitách v každý pracovní den v odpoledních a podvečerních hodinách. Celkový počet provozních hodin terénní práce: Projekt poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky 13

14 Statistické údaje Fyzické osoby celkem: 215 Celkový počet setkání s klienty: 959 Výkony s uživateli a zájemci: volnočasové aktivity (uživatel v interakci s pracovníkem) 177 situační intervence celkem 12 informační servis celkem 128 rozhovor 202 poradenství celkem 628 zprostředkování dalších služeb 3 kontakt s institucemi ve prospěch klienta 0 krizová intervence 3 práce s blízkými osobami 13 Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče (registrovaná sociální služba) Poradna Logos se nachází v prostorách sídla Unie Kompas Pod Stráněmi Primární cílovou skupinou jsou děti, dospívající a mladí dospělí ve věku 7 21 let ze Zlínského kraje, kteří se ocitli v obtížných životních situacích děti a dospívající se syndromem ADHD (ADD) dospívající, kteří potřebují podporu a doprovod obdobím adolescence. Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče či jiní blízcí rodinní příslušníci klientů z primární cílové skupiny. 14

15 Služby nabízené poradnou: individuální konzultace: krátkodobé i dlouhodobé ové a telefonické poradenství krizová intervence skupina výcviku rozvoje sociálně psychologických dovedností pro mládež sociálně psychologicky podpůrná skupina pro děti (zejména pro děti s ADHD) aktivizační skupina pro děti úzkostné pobyty pro děti s ADHD Statistické údaje počet fyzických osob uživatelů / zájemců o službu 104 / 220 celkový počet individuálních konzultací 306 z toho: prvokontakty déledobé konzultace poradenství / telefonické a ové krizová intervence doprovázení / počet setkání soc. psych. podpůrné skupiny pro děti (ADHD) / kumulovaný počet dětí 46 / 278 počet setkání aktivizační skupiny (děti úzkostné) / kumulovaný počet dětí 18 / 51 počet setkání výcviku sociálně psych. dovedností pro mládež / kumulovaná účast 8 / 50 počet účastníků letního pobytu pro děti s ADHD 16 počet účastníků dvou víkendových pobytů pro děti s ADHD 12 počet setkání rodičů dětí s ADHD / kumulovaná účast 3 / 32 V roce 2010 bylo díky Regionálnímu grantu Nadace 02 zřízeno v rámci Poradny Logos ADHD centrum prostor Poradny byl nově vybaven a byly pořízeny speciální pomůcky zejména pro zkvalitnění skupinové práce s dětmi. Zájem o skupinovou práci neustále roste, a to jak ze strany jiných zlínských odborných pracovišť, tak ze strany rodičů dětí. V roce 2010 jsme začali v Poradně nově pracovat s dětmi úzkostnými (s neurotickými příznaky a dětmi, které prožily nebo aktuálně prožívají šikanu) a na a rok 2011 plánujeme rozšířit skupinovou formu práce také pro děti s Aspergerovým syndromem (mírná forma autismu). 15

16 Archa přednášková a poradenská činnost na školách Přednášková činnost na školách stála na samém počátku aktivit Unie Kompas, kdy v roce 1999 dva lektoři dobrovolníci, vyškoleni organizací ACET, nabízeli základním a středním školám ve Zlíně téma AIDS, sex a vztahy. Díky finanční podpoře Nadace Mezinárodní potřeby mohl být v roce 2001 zahájen samostatný projekt Archa, který umožnil značné rozšíření práce na školách. Kromě stabilně nabízených témat si školy objednávaly i speciální programy na zakázku. Zejména jsme zaznamenali zvýšený zájem o déledobé programy pro třídní kolektivy se špatným třídním klimatem. Pro školy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, jsme konali v září seznamovací pobyty pro nové třídní kolektivy. Programy na školách nejsou klasickými přednáškami jsou vedeny interaktivní formou. Lektor vždy klade důraz na přímé zapojení posluchačů. Působnost lektora je v celém Zlínském kraji; kromě zlínských základních a středních škol lektor přednášel např. v Otrokovicích,Uherském Hradišti, Brumově-Bylnici, v Luhačovicích, ve Vsetíně, Vizovicích a v řadě malých obcí regionu. 19 Na přednášky na školách navazuje také možnost poradenství, kdy posluchači přicházejí za lektorem bezprostředně po přednášce či využijí ovou korespondenci. V případě závažnějších problémů je lektor nasměruje na další odbornou pomoc, případně ji i zprostředkuje. Aby byla zajištěna stálá kvalita přednášek a zejména kvalifikovanost poradenství, lektor se průběžně dále vzdělává specificky zaměřenými kurzy a výcviky ( sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik). Jeho vzdělávání je financováno z daru F nadace. 16

17 Statistické údaje téma počet přednášek šikana 51 HIV / AIDS 18 Sexuální zneužívání a znásilnění 19 Prostituce a promiskuita 10 Celodopolední preventivní program 28 Dlouhodobý program pro třídní kolektiv 11 Seznamovací pobyt pro třídu 5 Exkurze do NZDM 4 celkem 152 počet posluchačů celkem

18 Finanční podpora v roce 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zlínský kraj Statutární město Zlín Fond mládeže a tělovýchovy a Sociální fond Město Otrokovice Nadace Mezinárodní potřeby strategický partner Unie Kompas Nadace 02 F Nadace Nadace Vodafone ČR a Česká asociace streetwork JUDr. Martin Růžička Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně MUDr. Jakub Zeman řada drobných dárců 18

19 Hospodaření v roce

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Přehled hospodaření dle služeb 26

27 náklady výnosy T klub Klíč Logos Šlikr Archa Tklub volnočas VZ Tklub VZ Klíč VZ Šlikr ostatní Celkem Vysvětlivka: VZ = financování v rámci veřejné zakázky tzv. Individuálního projektu Zlínského kraje. 27

28 Náklady celkem spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné ostatní služby osobní náklady daně a poplatky jiné náklady CELKEM Výnosy celkem tržby jiné výnosy dary nadace z toho IN F nadace VPOHO nadace O dotace z toho MPSV MmZ MOtrokovice Zlínský kraj CELKEM Vysvětlivka: Tržby = platby v rámci veřejné zakázky v tzv. Individuálním projektu Zlínského kraje, kdy platba za služby není poskytována formou dotace, ale fakturována. 28

29 T klub pro část uživatelů ml. 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu spotřeba energie dary cestovné dotace ostatní služby z toho osobní náklady MPSV daně a poplatky MmZ jiné náklady ZK CELKEM CELKEM T klub pro část uživatelů starších 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby cestovné ostatní služby osobní náklady CELKEM CELKEM T klub volnočasové aktivity (mimo sociální službu) Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby cestovné dotace ostatní služby z toho osobní náklady ZK daně a poplatky 250 jiné náklady 330 CELKEM

30 Klíč pro část uživatelů ml. 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu spotřeba energií dary 329 cestovné 600 dotace ostatní služby z toho osobní náklady MPSV daně a poplatky MmZ jiné náklady 684 CELKEM CELKEM Klíč pro část uživatelů starších 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby cestovné ostatní služby osobní náklady CELKEM CELKEM

31 Šlikr ml. 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu spotřeba energie dary cestovné dotace ostatní služby z toho osobní náklady MPSV jiné náklady MOtrokovice CELKEM CELKEM Šlikr starší 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby cestovné ostatní služby osobní náklady CELKEM CELKEM

32 Logos Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby spotřeba enerigií dary cestovné nadace O ostatní služby dotace osobní náklady z toho jiné náklady MPSV MmZ CELKEM CELKEM Archa Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby ostatní služby dary osobní náklady daně a poplatky CELKEM CELKEM Ostatní Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby cestovné úroky ostatní služby dary mzdové náklady daně a poplatky CELKEM CELKEM

33 33

UNIE KOMPAS Výroční zpráva 2012

UNIE KOMPAS Výroční zpráva 2012 UNIE KOMPAS Výroční zpráva 2012 Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín IČO: 670 28 144 registrace MV ČR dne 25.7. 1997 pod číslem II/S-OVS/1-33318/97-R Slovo úvodem Rok 2012 byl pro Unii Kompas stejně jako pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN Výroční zpráva občanského sdružení DOKOŘÁN 2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Cíl a poslání organizace 3. Struktura občanského sdružení 4. Realizované projekty 4.1 NZDM Archa 4.1.1 Personální obsazení 4.1.2

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Obsah Obsah... 2 Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio 2011 zpráva Občanské sdružení Madio vydává pravidelně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2011. Madio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho základního cíle:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015

Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015 Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015 1. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Sídlo: Revoluční 151/98, 312 07 Plzeň Telefon: 377 266 953 Aktuální pověření

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva. za rok 2012

Výroční zpráva. za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Personální obsazení... 4 OD5K10, o.s. Kdo jsme a o co nám jde?... 5 NZDM Centrum 5KA... 6-8 Semináře primární prevence na ZŠ a SŠ... 9 Volnočasové

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více