Unie Kompas. Pod Stráněmi Zlín. Výroční zpráva 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unie Kompas. Pod Stráněmi 2505. 760 01 Zlín. Výroční zpráva 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Unie Kompas Pod Stráněmi Zlín 1

2 Unie Kompas občanské sdružení založené v roce 1997 registrováno Ministerstvem vnitra ČR Dne pod číslem II / S OVS / / 97 R člen Diakonie Bratrské jednoty baptistů v ČR člen České asociace streetwork osoba pověřená k výkonu sociálně právní ochrany dětí Poslání Unie Kompas se zaměřuje zejména na děti, mládež a lidi v nouzi. Posláním sdružení je pomoc těmto skupinám ve všech oblastech lidského života duševní, duchovní a tělesné, tedy morální, zdravotní, právní, duchovní i hmotné. Její činnost je založena na křesťanských hodnotách a principech. Sociální služby registrované Krajským úřadem Zlínského kraje T klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (identifikátor služby: ) Šlikr nízkoprahový klub pro mládež (identifikátor služby: ) Klíč terénní práce s dětmi a mládeží (identifikátor služby: ) Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče (identifikátor služby: ) 2

3 Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí Z rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne : vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana vztahuje činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku zřízení a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů pro děti Z rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne : pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 3

4 Organizační struktura a pracovní hierarchie valná hromada předsednictvo ředitelka ekonom - účetní vedoucí NZDM T klub sociální pracovníci vedoucí terénního programu Klíč sociální pracovnice vedoucí NZDM Šlikr sociální pracovník vedoucí poradny Logos sociální pracovníci lektor projektu Archa 4

5 Lidé v Unii Kompas v roce 2010 Předsednictvo: Revizní komise: předseda: Ing. Josef Švirák ing. Eva Šviráková, PhD. místopředseda: Mgr. Marek Titěra Hana Legierská členka: Ing. Lenka Nováková Ředitelka: Mgr. Martina Stavjaníková Ekonom účetní: Ing. Vlasta Skoumalová I Pracovníci v přímé práci: Mgr. Michaela Matochová, vedoucí NZDM T klub, soc. prac. Mgr. Zdenka Vymětalová, vedoucí terénního programu Klíč, soc. prac. Mgr. Janina Zemanová, psycholožka a vedoucí Poradny Logos Bc. Martin Stavjaník, lektor, vedoucí projektu Archa, soc. prac. Mgr. Stanislav Tomek, vedoucí NZDM Šlikr, soc. prac. Mgr. Hana Tománková, soc. prac. Jitka Masařová, soc. prac. Mgr. Renata Farná, soc. prac. Bc. Hana Toncrová, sociální pracovnice Jitka Keřkovská - Malenovská, DiS., soc. prac. Bc. Eva Světlíková, soc. pracovnice Mgr. Jitka Ryšavá, soc. prac. Martina Ďulíková, DiS., soc. prac. Jan Lazorka, DiS., soc. prac. Bc. Marie Blechová, soc. prac. 5

6 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (registrované sociální služby) T klub (Zlín) ŠLIKR (Otrokovice) Cílovou skupinou jsou především děti a dospívající ve věku 9 18 (21) let, kteří se ocitli v obtížných životních situacích. Posláním T klubu a ŠLIKRU je zabezpečit jim prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu. Princip nízkoprahovosti: Nabídka: návštěvníci klubu nemusejí o sobě podávat žádné osobní údaje (nevyplňují přihlášky, pracovníci akceptují i přezdívku) za základní nabízené služby nemusí nic platit zapojení do programu není podmíněno pravidelnou účastí mohou kdykoliv přijít a odejít v průběhu provozní doby po dobu pobytu v klubu mají možnost volby činností (neorganizovaný, organizovaný program, povídání s přáteli, poslech hudby, pouhé využívání prostoru klubu) bezpečný prostor pro trávení volného času odborné poradenství pomoc s přípravou do školy krizová intervence prostor, vybavení a podporu pro realizaci vlastních aktivit vybavení a prostor pro volnočasové aktivity 6

7 T klub NZDM T klub je provozováno ve dvou střediscích podle věkových kategorií: děti 9 12 let, dospívající (21) let. Vybavení i způsob práce v obou střediscích je obdobné, s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. T klub pro děti 9 12 let se nachází v budově bývalé MŠ Pod Stráněmi 2505, v sídle Unie Kompas. Objekt je v majetku Statutárního města Zlína, Unie Kompas ji má v dlouhodobé výpůjčce. Dominantou interiéru je horolezecká stěna, dále mohou děti využívat stolní fotbal, hokej, stolní tenis, šipky, deskové hry, výtvarné potřeby, knihovnu, hudební nástroje, keramickou dílnu a další vybavení. Otevírací doba: pondělí: úterý pátek: T klub DOMA pro dospívající od 13 let je v suterénu klášterní budovy Regina na ul. Divadelní 6. Unie Kompas má tento prostor pronajat. Návštěvníci klubu mají k dispozici prostor pro break dance, kulečník, stolní fotbal, klávesy, bicí soupravu, kytaru, deskové hry, PC připojené k internetu a další atraktivní vybavení. Otevírací doba: pondělí čtvrtek: pátek: Činnosti v rámci denního provozu klubu: a) neorganizovaný, volný program Byl nabízen po celou otevírací dobu, uživatelé mohli využít vybavení heren v obou střediscích nebo se v případě zájmu zapojit do činností připravených pracovníkem. b) Zájmové dílny Probíhaly ve školním roce v průběhu otevírací doby v jiných prostorách než neorganizovaný program. Nebyla vyžadována pravidelná účast uživatele, byly bezplatné, vedeny pracovníkem nebo dobrovolníkem.. Nabídku dílen jsme vždy přizpůsobovali poptávce uživatelů. Byly realizovány tyto dílny: keramika, žonglování, orientální tance, kytara. 7

8 c)vlastní aktivity uživatelů Tak jako dílny byly aktivitou specifickou pro středisko pro děti, tak vlastní činnost návštěvníků klubu byla typičtější pro středisko pro mládež. Jednalo se svým způsobem také o dílny, jen s tím rozdílem, že tyto aktivity nebyly vedeny žádným lektorem jako dílny, ale každá skupina si je vedla sama. Zejména se jednalo o využití hudební zkušebny, v níž zkoušelo v průběhu roku několik kapel složených z uživatelů služeb NZDM T klub. d)preventivní, osvětové programy Probíhaly v obou střediscích v průběhu školního roku 1x týdně. středisko pro děti: čtvrtek středisko pro mládež: čtvrtek Jejich náplní byly interaktivní programy zaměřené na rozvoj sociálněpsychologických dovedností, vzdělávací programy, rukodělné techniky, programy využívající různé techniky např. arteterapie, dále besedy s psycholožkou a dalšími odborníky na aktuální témata, jako je šikana, zneužívání, domácí násilí apod. Tyto programy byly dobrovolné, o organizované aktivity byl větší zájem ve středisku pro děti. e) Individuální práce s uživateli Pracovníci v klubu v případě potřeby a zájmu uživatele poskytli na místě sociální poradenství, situační intervenci, případně krizovou intervenci. Nejčastější problémy, které uživatelé řešili: vztahy v rodině, s vrstevníky, experimentování s alkoholem, cigaretami a jinými návykovými látkami. f) Doučování, pomoc s přípravou do školy Doučování bylo zajišťováno po individuální domluvě v obou střediscích klubu. V několika případech byla tato služba uživateli zprostředkována skrze sociální pracovnici nebo kurátora OSPOD Magistrátu Města Zlína. g) akce připravené uživateli s pomocí pracovníků zařízení Tyto akce navrhli sami uživatelé. Role pracovníků byla jen v doprovázení, metodické pomoci při organizaci a poskytnutí potřebných prostředků. Tímto se způsobem se např. konaly 1 x měsíčně diskotéky ve středisku pro děti (uživatelé např. sami vždy připraví leták, vyzdobí interiér klubu apod.). 8

9 Ve dnech listopadu 2010 proběhla v NZDM T klub inspekce kvality poskytování sociálních služeb. Zařízení touto inspekcí prošlo úspěšně, splňuje kritéria kvality, a to teprve jako druhá sociální služba celkem ve Zlínském kraji. Projekt poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Statistické údaje: Fyzické osoby celkem: 515 z toho: 90 starších 15 let s uzavřenou dohodou 76 mladších 15 let s uzavřenou dohodou Kumulovaná návštěvnost: Výkony s uživateli a zájemci staršími 15 let: výkony muži ženy celkem dílny R - rozhovory SI - situační intervence INF - informační servis P - poradenství KI - krizová intervence ZDS - zprostř. dalších služeb PS - skupinová práce BO - práce s blízkými osobami IPK - kontakt s institucemi ve prospěch klienta VA - volnočasové aktivity doučování UD - uzavření dohody RC - revize cílů

10 Výkony s uživateli a zájemci o službu mladšími 15 let Pod Stráněmi Divadelní výkony muži ženy výkony muži ženy celkem M+Ž dílny R - rozhovory SI - situační intervence INF - informační servis P - poradenství KI - krizová intervence ZDS - zprostř.dalších sl PS - skupinová práce BO - práce s blízk. os IPK - kontakt s inst VA - volnočas. aktivity doučování UD - uzavření dohody RC - revize cílů PC Šlikr Nízkoprahový klub Šlikr je určen pro mládež od 13 do 18 let. Je jediným zařízením určeným dané cílové skupině v Otrokovicích. Nachází na okraji otrokovického sídliště Trávníky, na ul. SNP, v budově II. výměníkové stanice. Unie Kompas má tyto prostory pronajaty od společnosti TEHOS na dobu neurčitou. V říjnu 2010 bylo otevřeno druhé středisko zařízení v otrokovické části Baťov. Probíhala také terénní forma práce. Otevírací doba: pondělí čtvrtek: pátek:

11 Denní provoz klubu: a) volný neorganizovaný program v herně vybavené elektronickými šipkami, fotbálkem, výtvarnými potřebami, knihovnou apod. Vybavení klubu bylo doplněno zakoupením PC sestavy. Návštěvníci klubu tak mohou využívat internet. Jeho využití je omezeno na vyhledávání informací, přípravu do školy, příp. elektronickou poštu. b)preventivní, osvětové programy Probíhaly v klubu v průběhu školního roku cca 2x měsíčně, a to vždy ve středu hod. Jejich náplní byly interaktivní programy zaměřené na rozvoj sociálně-psychologických dovedností, dále besedy s psycholožkou a dalšími odborníky na aktuální témata, jako je šikana, zneužívání, domácí násilí apod. c) Individuální práce s uživateli Pracovníci v klubu v případě potřeby a zájmu uživatele poskytli na místě sociální poradenství, situační intervenci, případně krizovou intervenci. Nejčastější problémy, které uživatelé řešili: vztahy v rodině, s vrstevníky, experimentování s alkoholem, cigaretami a jinými návykovými látkami. d) Doučování, pomoc s přípravou do školy Doučování bylo zajišťováno po individuální domluvě. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit na tuto činnost dostatek dobrovolníků, kapacita doučování byla velmi omezena. Projekt poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky Statistické údaje: Počet fyzických osob celkem: z toho: 151, z toho 119 starších 15 let 85 starších 15 let s uzavřenou dohodou 12 mladších 15 let s uzavřenou dohodou 11

12 Výkony s uživateli a zájemci staršími 15 let: výkony muži ženy celkem dílny R - rozhovory SI - situační intervence INF - informační servis P - poradenství KI - krizová intervence ZDS - zprostř. dalších služeb PS - skupinová práce BO - práce s blízkými osobami IPK - kontakt s institucemi ve prospěch klienta VA - volnočasové aktivity doučování UD - uzavření dohody RC - revize cílů Výkony s uživateli a zájemci mladšími 15 let: ŠLIKR výkony muži ženy celkem M+Ž dílny R - rozhovory SI - situační intervence INF - informační servis P - poradenství KI - krizová intervence ZDS - zprostř.dalších sl PS - skupinová práce BO - práce s blízk. os IPK - kontakt s inst VA - volnočas. aktivity doučování 9 4(240min.) 5(235min.) 9(475min.) UD - uzavření dohody RC - revize cílů PC 6 1 (30min.) 5(145min.) 6(175min.) 12

13 Klíč terénní práce s neorganizovanými dětmi a mládeží (registrovaná sociální služba) Cílovou skupinou jsou především děti a dospívající ve věku 9 18 (21) let, kteří se ocitli v obtížných životních situacích. Posláním terénního programu Klíč je zabezpečit jim prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu. Nabídka: Provozní doba: odborné poradenství pomoc s přípravou do školy krizová intervence prostor, vybavení a podporu pro realizaci vlastních aktivit Terénní pracovnice byly v terénu v různých lokalitách v každý pracovní den v odpoledních a podvečerních hodinách. Celkový počet provozních hodin terénní práce: Projekt poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky 13

14 Statistické údaje Fyzické osoby celkem: 215 Celkový počet setkání s klienty: 959 Výkony s uživateli a zájemci: volnočasové aktivity (uživatel v interakci s pracovníkem) 177 situační intervence celkem 12 informační servis celkem 128 rozhovor 202 poradenství celkem 628 zprostředkování dalších služeb 3 kontakt s institucemi ve prospěch klienta 0 krizová intervence 3 práce s blízkými osobami 13 Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče (registrovaná sociální služba) Poradna Logos se nachází v prostorách sídla Unie Kompas Pod Stráněmi Primární cílovou skupinou jsou děti, dospívající a mladí dospělí ve věku 7 21 let ze Zlínského kraje, kteří se ocitli v obtížných životních situacích děti a dospívající se syndromem ADHD (ADD) dospívající, kteří potřebují podporu a doprovod obdobím adolescence. Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče či jiní blízcí rodinní příslušníci klientů z primární cílové skupiny. 14

15 Služby nabízené poradnou: individuální konzultace: krátkodobé i dlouhodobé ové a telefonické poradenství krizová intervence skupina výcviku rozvoje sociálně psychologických dovedností pro mládež sociálně psychologicky podpůrná skupina pro děti (zejména pro děti s ADHD) aktivizační skupina pro děti úzkostné pobyty pro děti s ADHD Statistické údaje počet fyzických osob uživatelů / zájemců o službu 104 / 220 celkový počet individuálních konzultací 306 z toho: prvokontakty déledobé konzultace poradenství / telefonické a ové krizová intervence doprovázení / počet setkání soc. psych. podpůrné skupiny pro děti (ADHD) / kumulovaný počet dětí 46 / 278 počet setkání aktivizační skupiny (děti úzkostné) / kumulovaný počet dětí 18 / 51 počet setkání výcviku sociálně psych. dovedností pro mládež / kumulovaná účast 8 / 50 počet účastníků letního pobytu pro děti s ADHD 16 počet účastníků dvou víkendových pobytů pro děti s ADHD 12 počet setkání rodičů dětí s ADHD / kumulovaná účast 3 / 32 V roce 2010 bylo díky Regionálnímu grantu Nadace 02 zřízeno v rámci Poradny Logos ADHD centrum prostor Poradny byl nově vybaven a byly pořízeny speciální pomůcky zejména pro zkvalitnění skupinové práce s dětmi. Zájem o skupinovou práci neustále roste, a to jak ze strany jiných zlínských odborných pracovišť, tak ze strany rodičů dětí. V roce 2010 jsme začali v Poradně nově pracovat s dětmi úzkostnými (s neurotickými příznaky a dětmi, které prožily nebo aktuálně prožívají šikanu) a na a rok 2011 plánujeme rozšířit skupinovou formu práce také pro děti s Aspergerovým syndromem (mírná forma autismu). 15

16 Archa přednášková a poradenská činnost na školách Přednášková činnost na školách stála na samém počátku aktivit Unie Kompas, kdy v roce 1999 dva lektoři dobrovolníci, vyškoleni organizací ACET, nabízeli základním a středním školám ve Zlíně téma AIDS, sex a vztahy. Díky finanční podpoře Nadace Mezinárodní potřeby mohl být v roce 2001 zahájen samostatný projekt Archa, který umožnil značné rozšíření práce na školách. Kromě stabilně nabízených témat si školy objednávaly i speciální programy na zakázku. Zejména jsme zaznamenali zvýšený zájem o déledobé programy pro třídní kolektivy se špatným třídním klimatem. Pro školy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, jsme konali v září seznamovací pobyty pro nové třídní kolektivy. Programy na školách nejsou klasickými přednáškami jsou vedeny interaktivní formou. Lektor vždy klade důraz na přímé zapojení posluchačů. Působnost lektora je v celém Zlínském kraji; kromě zlínských základních a středních škol lektor přednášel např. v Otrokovicích,Uherském Hradišti, Brumově-Bylnici, v Luhačovicích, ve Vsetíně, Vizovicích a v řadě malých obcí regionu. 19 Na přednášky na školách navazuje také možnost poradenství, kdy posluchači přicházejí za lektorem bezprostředně po přednášce či využijí ovou korespondenci. V případě závažnějších problémů je lektor nasměruje na další odbornou pomoc, případně ji i zprostředkuje. Aby byla zajištěna stálá kvalita přednášek a zejména kvalifikovanost poradenství, lektor se průběžně dále vzdělává specificky zaměřenými kurzy a výcviky ( sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik). Jeho vzdělávání je financováno z daru F nadace. 16

17 Statistické údaje téma počet přednášek šikana 51 HIV / AIDS 18 Sexuální zneužívání a znásilnění 19 Prostituce a promiskuita 10 Celodopolední preventivní program 28 Dlouhodobý program pro třídní kolektiv 11 Seznamovací pobyt pro třídu 5 Exkurze do NZDM 4 celkem 152 počet posluchačů celkem

18 Finanční podpora v roce 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zlínský kraj Statutární město Zlín Fond mládeže a tělovýchovy a Sociální fond Město Otrokovice Nadace Mezinárodní potřeby strategický partner Unie Kompas Nadace 02 F Nadace Nadace Vodafone ČR a Česká asociace streetwork JUDr. Martin Růžička Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně MUDr. Jakub Zeman řada drobných dárců 18

19 Hospodaření v roce

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Přehled hospodaření dle služeb 26

27 náklady výnosy T klub Klíč Logos Šlikr Archa Tklub volnočas VZ Tklub VZ Klíč VZ Šlikr ostatní Celkem Vysvětlivka: VZ = financování v rámci veřejné zakázky tzv. Individuálního projektu Zlínského kraje. 27

28 Náklady celkem spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné ostatní služby osobní náklady daně a poplatky jiné náklady CELKEM Výnosy celkem tržby jiné výnosy dary nadace z toho IN F nadace VPOHO nadace O dotace z toho MPSV MmZ MOtrokovice Zlínský kraj CELKEM Vysvětlivka: Tržby = platby v rámci veřejné zakázky v tzv. Individuálním projektu Zlínského kraje, kdy platba za služby není poskytována formou dotace, ale fakturována. 28

29 T klub pro část uživatelů ml. 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu spotřeba energie dary cestovné dotace ostatní služby z toho osobní náklady MPSV daně a poplatky MmZ jiné náklady ZK CELKEM CELKEM T klub pro část uživatelů starších 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby cestovné ostatní služby osobní náklady CELKEM CELKEM T klub volnočasové aktivity (mimo sociální službu) Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby cestovné dotace ostatní služby z toho osobní náklady ZK daně a poplatky 250 jiné náklady 330 CELKEM

30 Klíč pro část uživatelů ml. 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu spotřeba energií dary 329 cestovné 600 dotace ostatní služby z toho osobní náklady MPSV daně a poplatky MmZ jiné náklady 684 CELKEM CELKEM Klíč pro část uživatelů starších 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby cestovné ostatní služby osobní náklady CELKEM CELKEM

31 Šlikr ml. 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu spotřeba energie dary cestovné dotace ostatní služby z toho osobní náklady MPSV jiné náklady MOtrokovice CELKEM CELKEM Šlikr starší 15 let Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby cestovné ostatní služby osobní náklady CELKEM CELKEM

32 Logos Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby spotřeba enerigií dary cestovné nadace O ostatní služby dotace osobní náklady z toho jiné náklady MPSV MmZ CELKEM CELKEM Archa Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby ostatní služby dary osobní náklady daně a poplatky CELKEM CELKEM Ostatní Náklady Výnosy spotřeba materiálu tržby cestovné úroky ostatní služby dary mzdové náklady daně a poplatky CELKEM CELKEM

33 33

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 ČERVEN 2012 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 ČERVEN 2011 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 21 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje

Více

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2010 bylo stejně jako v předcházejících osmi letech provozování

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení Výroční zpráva 2007 obsah úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení nzdm modrý pomeranč komunitní centrum amaro phurd

Více

Poslání spolku Pro Vás Historie Pro Vás Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Zóna Statistiky roku 2014 Personální struktura a zajištění chodu

Poslání spolku Pro Vás Historie Pro Vás Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Zóna Statistiky roku 2014 Personální struktura a zajištění chodu Výroční zpráva 2014 Spolek Pro Vás NEMŮŽETE NIKOHO NIC NAUČIT. MŮŽETE MU NANEJVÝŠ POMOCI, ABY TO SÁM V SOBĚ NALEZL. GALI LEO GALI LEI ČLOVĚK SE MŮŽE STÁT ČLOVĚKEM JEN POMOCÍ VÝCHOVY. NENÍ NIČÍM, JEN TÍM,

Více

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha Kobylisy

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha Kobylisy Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha Kobylisy Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.cz, http://sasmkob.sdb.cz 2012 Největší odměnou

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN Výroční zpráva občanského sdružení DOKOŘÁN 2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Cíl a poslání organizace 3. Struktura občanského sdružení 4. Realizované projekty 4.1 NZDM Archa 4.1.1 Personální obsazení 4.1.2

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Zdeněk

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod Obsah 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 R-Mosty, z. s. Obsah Úvodní slovo... 3 Nezisková společnost R-Mosty... 4 Statutáři organizace... 4 Azylový dům pro matky s nezletilými dětmi... 5 Nízkoprahové zařízení pro děti

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell Výroční zpráva Občanského sdružení Anabell 2013 1 O b s a h 1. Kontaktní údaje 2. Slovo ředitelky 3. Proč podporuji práci Občanského sdružení Anabell 4. Poslání organizace 5. Členové sdružení 6. Hodnocení

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA Výroční zpráva 2013 Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA Karviná Úvodní slovo, předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2013 a bilancujeme tak další rok činnosti našeho zařízení služeb sociální prevence,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

Výroční zpráva 2013. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2013. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2013 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Žalmy 107:21 Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Vážení přátelé, předkládáme Vám poslední výroční zprávu o činnosti našeho sdružení.

Více

Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.

Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb. Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.cz, http://sasmkob.sdb.cz Milí příznivci salesiánského díla,

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015 MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2015 leden 2015 OBSAH 1. PROJEKT: OPAVA - FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL A INVALIDNÍCH VOZÍKŮ PROSTŘEDNICTVÍM SYNTETICKÉ DNA... 3 1.1. Popis projektu...

Více

Občanské sdružení. Výroční zpráva 2007

Občanské sdružení. Výroční zpráva 2007 Občanské sdružení Výroční zpráva 2007 Motto pro práci: Život? Co to je? To je chvíle, kterou máme... a jak ji využijeme, to je už na nás. Motto pro každého, kdo nám chce pomoci: Radostného dárce miluje

Více