SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI"

Transkript

1 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným dítětem či dětmi do 26 let, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat. Služba je poskytována bezplatně, terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů na Jablonecku (v rámci dostupnosti MHD). Služby jsou poskytovány krátkodobě či dlouhodobě. Dlouhodobý cíl služby Cílem služby je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě a přispět ke zdravému vývoji dětí v těchto rodinách. Dílčí cíle služby: Naplnit potřeby dětí - Snížit rizika nebo míru zanedbání péče o dítě, pomoci rodičům porozumět potřebám jejich dětí. - Pomoci utvářet bezpečné a pro dítě podnětné rodinné prostředí umožňující jeho zdravý fyzický a psychický vývoj. - Předcházet trvalému oddělení dítěte od rodiny. - Zajistit bezpečný návrat dítěte ze zařízení ústavní výchovy zpět do rodiny. Spolupracovat s odborníky - Při řešení problémových oblastí rodiny nacházet komplexní a efektivní zdroje pomoci na míru. - Vést rodinu k samostatnému využívání odborných služeb. Zachovat a stabilizovat rodinu - Posílit funkce rodiny. - Pomoci překonat problémy a krize, které rodinu ohrožují. - Pomoci přijmout a upevnit výchovné přístupy a způsoby naplňování potřeb dítěte. - Napomáhat rodině k bezproblémovému soužití se svým okolím a předcházet tak její sociální izolaci. - Vést rodinu k samostatnosti a nezávislosti. Cílová skupina: - rodiny s dítětem či dětmi, které bydlí na Jablonecku

2 - rodiny, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodů nepříznivé sociální situace (úmrtí v rodině, zdravotní postižení, užívání návykových látek, alkoholismus, patologické hráčství, trestná činnost, domácí násilí, nezaměstnanost, dluhy, způsob a kvalita bydlení, čistota a uspořádanost bydlení, problematický vztah s rodičem, konflikty, rozvod, či rozchod rodičů vždy s ohledem na dítě neřešíme partnerské konflikty) - rodiny, jejichž děti mají problémy s docházkou a prospěchem ve škole (poruchy chování u dětí) Poskytované služby: 1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Pomoc při plánování rodinného rozpočtu nácvik dovedností potřebných při jednání na úřadech, školách apod.. Podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě. Podpora sociálních dovedností a schopností dětí, pomoc s mimoškolní přípravou. Podpora společného trávení volného času rodičů s dětmi (volnočasové aktivity). 2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Poskytování informací a možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními. 3) sociálně terapeutické činnosti Předcházení umístění nebo pomoc při návratu dítěte z ústavní výchovy. Individuální rozhovor. Pomoc v krizi. 4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech. Základní poradenství v oblasti bydlení. Základní poradenství v oblasti zaměstnanosti. Principy poskytování služby Rovnost služby jsou poskytovány všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Dobrovolnost služba je dobrovolná, na základě svého vlastního rozhodnutí uživatele, každý může od jejího poskytování ustoupit.

3 Diskrétnost ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služby. Individuální přístup ke každému přistupujeme jako k jedinečné lidské bytosti dle jeho aktuálních potřeb. Zaměření na rodinu nesoustředíme se na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako celek i s jejími vazbami. Zájemce o službu nás může kontaktovat telefonicky na tel. č (Bc. Lenka Špringlová), nebo na ové adrese: ve všední dny v době od 8 do 16 hodin. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů vždy po domluvě, zpravidla v těchto časech: PO, ST 7:30-17:30 ÚT 7:30-15:30 ČT 7:30-15:00 PÁ 7:30-14:30 V případě, kdy problematika dítěte a jeho rodiny spadá do oblasti sociálně právní ochrany dětí, je Diakonie ČCE dle zákona č. 359/1999 Sb. povinna spolupracovat s příslušnými státními orgány (OSPOD, kurátor, Policie ČR, soudy, státní zastupitelství). Informace o spolupráci sociálně aktivizační služby Diakonie ČCE s jinými organizacemi: 1. V případě, že využíváte nebo chcete využívat jinou službu, která Vám pomůže při řešení Vašeho problému, je toto možné. 2. Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Diakonie ČCE střediska v Jablonci nad Nisou řeší primárně problémy ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí. 3. Pokud chcete jeden problém řešit s vícero organizacemi, je to možné, ale doporučujeme o tom jednotlivé organizace informovat, aby mohli při řešení Vašeho problému efektivně spolupracovat.

4 JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB? Sdělit svoji zakázku poskytovateli služeb, tzn. můžete požádat o pomoc ve všech oblastech, které služba nabízí. Domlouvat čas schůzek, s ohledem na provozní dobu a kapacitu služby tak, aby vyhovovala i Vám. Na setkání s pracovníkem Diakonie ČCE minimálně 1x za měsíc a maximálně 3x za týden, podle Vašich aktuálních potřeb. Na telefonický kontakt s pracovníkem v provozních hodinách, tzn. můžete mu kdykoliv zavolat. V případě, že telefon nezvedne, protože je u jiného Uživatele, ozve se Vám v nejbližší možné době. Máte právo rozhodovat se, jaký postup pro řešení svého problému využijete, tzn. spolupodílíte se na individuálním plánování podpory rodiny. Hodnotit Vaši spolupráci s pracovníkem v pravidelných intervalech, tzn. vyhodnodnotit, co se daří, co se nepodařilo a co by se mohlo dělat jinak při řešení Vašeho problému. Ukončit spolupráci (písemnou formou = výpovědí) kdykoliv bez udání důvodu. Seznámit se s obsahem zpráv o spolupráci, které pracovníci vypracovávají na podkladě žádosti oprávněných orgánů (OSPOD, kurátor, soud, policie) a nahlížet do spisové dokumentace. Rozhodnout o tom, se kterými dalšími osobami nebo institucemi mohou v jeho zájmu pracovníci jednat (svůj souhlas stvrzujete podpisem). Domluvit se na době, po kterou bude smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi uzavřena. Podat stížnost a vyjádřit nespokojenost s poskytováním sociální služby (vedoucí zařízení, nebo přímo řediteli střediska).

5 JAKÉ JSOU VAŠE POVINNOSTI PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB? Dodržovat dojednané termíny schůzek s pracovníky služby (v případě, že se nemůžete schůzky z jakéhokoli důvodu zúčastnit, jste povinen informovat pracovníka minimálně dvě hodiny před dojednanou schůzkou. Dodržovat provozní dobu a dobu, po kterou jsou pracovníci dostupní na telefonu. Spolupracovat na dojednaném cíli spolupráce a aktivně se spolupodílet na plnění dojednaných úkolů a postupů. JAKÁ JSOU PRÁVA Pracovníka PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB? Pracovník má právo na to, aby s ním všichni členové domácnosti jednali slušně v souladu s dobrými mravy. Pracovník má právo odmítnout takový úkon, který je v rozporu s dobrými mravy poskytovatele. Pracovník má právo dle smlouvy o poskytování služby sdělovat na podkladě žádosti oprávněným orgánům (OSPOD, kurátor, soud, policie) informace. Pracovník má právo informovat Uživatele, že řešení, které si Uživatel vybral, je pro něj nejméně výhodné. Tuto skutečnost Pracovník písemně eviduje a nechává si ji od Uživatele podepsat. JAKÉ JSOU POVINNOSTI Pracovníka PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB? Dodržovat dojednané termíny schůzek (v případě, že se nemůže schůzky z jakéhokoli důvodu zúčastnit, je povinen informovat bez prodleně Uživatele. Dodržovat provozní dobu a dobu, po kterou jsou pracovníci dostupní na telefonu. Spolupracovat na dojednaném cíli spolupráce a aktivně se spolupodílet na plnění dojednaných úkolů a postupů. Vést písemnou dokumentaci Uživatele, ve které je zachycena spolupráce Uživatele a Pracovníka.

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč Výroční zpráva 2014 organizace Ředitel Milan Kováč ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2. HISTORIE A SOUČASNOST ORGANIZACE... 4 Historie... 4 Současnost... 4 3. POSLÁNÍ A

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ

SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ SÍŤ SLUŽEB PRO TĚHOTNÉ ŽENY V OBTÍŽNÉ Síť sociálních služeb poskytující služby těhotným ženám v obtížné životní situaci vznikla v rámci projektu Na začátku II. Projekt realizovala Amalthea ve spolupráci

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb POSLÁNÍM SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných,

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více