Ale to přeci zná každý z vás z rodinného rozpočtu, každý z vás pociťuje důsledky zdražování, ať už elektrické energie či pohonných hmot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ale to přeci zná každý z vás z rodinného rozpočtu, každý z vás pociťuje důsledky zdražování, ať už elektrické energie či pohonných hmot."

Transkript

1 2/2012 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané, Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce k nahlédnutí. Pan starosta mě požádal, abych článkem v Cheznováku rozpočet přiblížila i těm, kteří nejsou účetními a přesto se o rozpočet zajímají. Hlavními příjmy pro obec jsou daňové příjmy. Existují zákonem stanovené druhy daní, které plynou přímo do rozpočtů obcí nebo zákonem stanovený podíl obecních rozpočtů na celostátním výnosu daní. S tím úzce souvisí i pojmy svěřené a sdílené daně. Svěřené daně tvoří výnos příslušné daně, který výlučně plyne do rozpočtu obcí. Mezi tyto daně v současné době patří například daň z nemovitosti nebo daň z příjmu právnických osob placená obcemi. Obce tedy daň vypočítají, ale neodvádějí, je tak součástí přijmů i výdajů. Sdílené daně jsou takové daně, jejichž výnos je procentuelně rozdělen do více druhů veřejných rozpočtů. To znamená, že do rozpočtu obce plyne pouze podíl na celostátním výnosu daně. Jako příklad lze uvést daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických či právnických osob. Dalším podstatným příjmem je příjem za vodu, ale ten pouze pokryje náklady, které jsou na údržbu vodovodu vynaloženy, takže pro obec vlastně příjmem není. Příjmy za komunální odpad (popelníce) ani náklady na odvoz odpadu nepokryjí, zde tedy obec nejen že nemá příjmy, ale ještě musí část nákladů hradit z příjmů jiných. Posledním větším příjmem jsou pronájmy (podstatnou část tvoří příjmy od Lesospolu za pronájem obecních lesů). Zde můžete vidět, že obec skutečně nemá moc možností příjmy ovlivnit, zbývá tedy např. pronájem ubytovny, z kterého se nám v loňském roce podařilo získat nějaké finanční prostředky a samozřejmě dotace, kterých je stále méně a je stále obtížnější je získat. Přesto se díky příjmu z dotací podařilo pořídit nový bezdrátový rozhlas a zrekonstruovat Lidový dům, také dotace na zaměstnance z pracovního úřadu finančně obci pomohla. A co říci k výdajům? Elektrická energie (rok od roku vyšší cena), údržba zeleně (neustálé zdražování pohonných hmot), platy zaměstnanců, příspěvek škole atd. atd., vše musí fungovat. Ale to přeci zná každý z vás z rodinného rozpočtu, každý z vás pociťuje důsledky zdražování, ať už elektrické energie či pohonných hmot. V dnešní době je těžké mluvit o financích optimisticky, ať už jsou to finance obecní či soukromé. Tak snad tedy zkusím alespoň trochu optimismu. Budeme se dál snažit nezatěžovat občany Cheznovic náklady navíc. Cena vody zůstává ve výši do 20,- Kč za m3, což je, jak všichni víme, v porovnání s jinými obcemi či městy částka nízká. Stejně tak se pokusíme udržet výši daně z nemovitostí na nezměněné hodnotě, přestože mají obce možnost tuto částku několikanásobně zvýšit. A na závěr snad mohu jenom říci, že přestože je toto článek o financích a doba určitě není jednoduchá, peníze nejsou všechno. Ivana Blahovcová místo starostka

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného (podrobný Zápis ZO je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy ZO Cheznovice) Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení programu jednání č schválení Rozpočtu pro rok 2012 a rozpočtový výhled č schválení příspěvků organízacím: - Cheznovanka ,- Kč - FC Cheznovice ,- Kč - ČSŽ 2.000,- Kč - ZŠaMŠ 5.000,- Kč - SDH Cheznovice 6.000,- Kč - SONS Rokycany 1.000,- Kč - Holubáři Cheznovice 3.000,- Kč č schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1E /4, částka 1500,- Kč č schválení odměny za výkon funkce člena zastupitelstva obce - 979,- Kč pro P. Urxe od 1. dubna 2012 č schválení firmy na akci "Nástavba hasičské zbrojníce" v případě dotace - S+H, stavební a obchodní firma s.r.o., Strojírenská 260, Praha 5 č schválení Darovací smlouvymajetek FC Cheznovice 96 č schválení Smlouvy o spolupráci s FC Cheznovice 96 č schválení zrušení výboru životního prostředí č schvaluje provedení výběrového řízení na akci "Zateplení objektu ZŠaMŠ PO Cheznovice s výměnou zdroje tepla Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Kontrolu usnesení Dobrovolné vzdání se mandátu zastupitele obce - Pavel Jedlička Vybudování zpevněné plochy Dodatek Č. 2 k pojistné smlouvě č pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7 Vrácení mandátu starostou obce k jednání ohledně výkupu pozemků k účelu vybudování dětské sjezdovky č schválení firmy na provedení akce "Vybudování dětského hřiště" - TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII - Horní Růžodol

4 Diskuse na jednání ZO konané dne 29. března 2012: M. Huml čp dveře u záchodu jsou rozbité, je zjištěný pachatel? Kdo to zaplatí? místostarostka - pachatel zjištěn nebyl, není ani jasné, jestli se rozbilo při diskotéce, uhradí Ing. Michalica a M. Blahovec M. Huml čp na dolní studně na hřbitově schází zátka. starosta - opravíme, na schůzce důchodců byl vznesen požadavek opravy hřbitovní zdi - na novou nejsou finanční prostředky, tak jsme koupili rákos, vyjde asi na 10 tisíc - zeleň v obci něco stojí a obnáší hodně práce, chci Vás pozvat na sobotu 7. dubna na Trawesti show a neděli 8. dubna na Dětskou show M. Huml čp cesta kolem čp. 37, jestli zamýšlíte s tím něco dělat? starosta - zatím prostředky na to nemáme (stavební povolení, kanalizace apod), majitelé letního tábora u Štěpána by opravili cestu a s tím i rokli - je to v řízení M. Mudra čp střecha LD? starosta - jednáno s firmou Cembrit - nové hřebenáče, jednání s firmou RYTA - trvám na uvedení do správného stavu - záruka do září 2013 M. Mudra čp podlaha v sále - obroušení parket? starosta- uvažovali jsme, ale stojí nejméně 100 tisíc, zatím nemáme finanční prostředky, ale uvidíme zda se bude dařit ubytovně, zisk případně investujeme do sálu. Plánujeme pronajmout byt za 4000,- Kč /měsíc + energie, pokud byste o někom věděli. Dále pokračujeme - akce potok, v dubnu budeme jednat- projekt na odboru životního prostředí, obec bude stát 30 tisíc Kč. Původní vodoteč by měla zabránit případným povodním - akce je závislá na dotaci. místostarostka - na 14. dubna je objednán kominík, kdo bude mít zájem, může se přihlásit, na sobotu 31. března je objednán kontejner na objemný odpad, sběrna surovin bude otevřena od 8. dubna každou sudou neděli od 10 do 12 hodin L.Marek čp byl jsem na školení a byli jsme upozorněni, že kominíci nemají oprávnění J.Taušová čp právě pan Jelínek ze Skomelna oprávnění má. Evidované kulaté razítko.

5 Jak omládnout s Cheznovankou Cheznovanka byla založena roku 1973 z muzikantů z Cheznovic, pouze dva byli ze Strašic. Během let se obsazení této kapely několikrát změnilo. Brzy bude slavit své kulatiny, a to pod stálým vedením kapelníka Petra Mráčka. V současné době jsou tři muzikanti z Cheznovic a ostatní z nedalekého okolí, ze Strašic, Hořovic, Hrádku u Rokycan, Svojkovic. Cheznovickou menšinu posiluji i já, Hana Koubová. Věkový průměr muzikantů se stále snižuje, což je důkazem, že v kapele mají zájem hrát stále mladší, kteří mají rádi dechovou hudbu a chtějí rozdávat lidem radost. Složení kapely: Petr Mráček, Václav Čermák, Jan Hrabák, Standa Brož, Milan Polomský, Petr Čermák, Jiří Hruška, Míra Maulis ml., Radek Hanuš, ing. Luboš Louda, Tomáš Svoboda. Zpěváci: ing. Václav Jandoš, Hana Koubová, Jana Kebrlová. Hrajeme každoročně na různých akcích, jako jsou: masopusty, staročeské máje, suché máje, tradiční koncerty, posezení s důchodci, různá výročí, výstavy, posvícení, Den Rokycan. V loňském roce Cheznovanka zaplnila obrovský sál v Plzni v Pekle v pořadu Josefa Pospíšila Beze spěchu, kde sklidila velký úspěch. Koncem roku jsme se podívali i do německého Passau. V letošním roce jsme svoji hudební sezónu zahájili ve Zbiroze na Vepřových hodech, dále v Ose ku u Hořovic. Nyní nás bude čekat májová štace a koncerty, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Cheznovanka si získává stále více svých příznivců, kteří za námi jezdí. Vždy nás potěší, když mezi posluchači vidíme i známé tváře z Cheznovic. V repertoáru Cheznovanky si každý najde tu svoji oblíbenou písničku, protože hrajeme skladby dřívějších, ale i současných autorů. Pro své fanoušky máme i CD, které jsme natočili. Pokud ještě CD nemáte, což by byla velká škoda, přijďte za námi, můžete si jej zakoupit. Posláním správného muzikanta je rozdávat radost a dobrou náladu. Přijďte si s námi zazpívat. Písnička vyléčí Vaše bolesti, zažene Vaše starosti a naší odměnou bude Vaše spokojenost. Vážíme si dobré spolupráce s Obecním úřadem, za kterou chci touto cestou za celou kapelu OÚ poděkovat. Budeme se snažit stále tak dobře, jako dosud, reprezentovat naši obec a těšit se na Vás. Za Cheznovanku Hana Koubová

6 SEZONA v,, ZACINA Je sobota 17. března 2012 odpoledne. Před budovou Obecního úřadu v Cheznovicích se scházejí naše ženy k první jarní vycházce. Počasí je nádherné. Čeká je dvou kilometrový pochod, cílem je Lidový dům. Zde je pro ně připraveno malé překvapení v podobě kuželek. Po malé instruktáži se může začít hrát. Hraje všech 35 děvčat. Tak krásně fandit a smát se, umí jen naše děvčata. Běda, když kulička se kutálí někam jinam než má cíl. Jsou zkoušeny různé akrobatické cviky, nic však nepomáhá. Nad poctivým bojem dohlíží bystré oko rozhodčí, která vše zapisuje a hodnotí. Po dobrém jídle je soutěž vyhodnocena. První místo "Vejfuk" - Jana, druhé místo "Ploty" - Lidka a třetí místo "Ouvrátka" - Jarka. Bylo to moc hezké odpoledne. Poděkování patří vedoucímu restaurace za dobré pohoštění, sportovní rozhodčí Lence a našemu velkému fandovi a sponzorovi Milanovi. Ať Vám to děvčata i letos dobře šlape a dobrá nálada Vás neopustí. Marie Balejová

7 Výroba lesní soli - flusu v CheznovicÍch Kromě dílen cvokařských, byly v Cheznovicích 2 dílny na výrobu lesní soli (flusu, potaše) tzv. "flusárny". Jedna byla vedle fořtovny (asi 100 m od domku V. Špačka) a druhá, zároveň "mydlárna" v čp. 83 (sousední dům dnešního čp. 37). Lidem, kteří v těchto dílnách pracovali se říkalo flusárníci. Výroba flusu byla poměrně zdlouhavá. Flus - uhličitan draselný - se získával vylouhováním z dřevěného popela. Popel sbírali po domech popeláři. Za soudek se platil šesták, za strych 20 krejcarů, za putnu 4 groše. Popel se sypal do velkých kádí. Dno kádě se pokrylo klestím, na ně se dalo falešné dno (prkénka s mezerami) a na něj křížem polena. Do kádí na popel se lila měkká voda ( na pytel popela asi 2 konve vody). Louh z kádě vytékal postraním otvorem - žlábkem do nádob zapuštěných v zemi. Přilévání vody se opakovalo 3x. Z každé kádě bylo asi 12 konví louhu. Vylouhovaný popel se sušil na slunci a sloužil jako hnojivo "štel". Štel se prodával, za 2 fůry bylo 10 zlatých. Zbylého popela se užívalo i k výrobě zeleného skla butelkového. Louh byl odpařován v kotlích, pod které se topilo uhlím. Po 5 dní se louh do kotle přiléval, aby zhoustl a pak se "zavařoval". Když ztuhl, z kotle se vysekával. Vyvařený louh obsahoval ještě vodu a jiné látky, jen asi polovinu uhličitanu draselného. Aby se nepotřebné látky odstranily, byl ještě pálen a to od sv. Václava. Hotový flus se dával do sudů, které se utěsnily, aby se zamezilo přístupu vzduchu. Flusu se užívalo ve sklenářství, k přípravě sanytru, střelného prachu, k fabrikaci ledku, mýdla, šmolky, v barvířství, hrnčířství a lékařství. V Cheznovicích byly vyrobeny 4 sudy ročně. Byl to produkt poměrně drahý (metrický cent stál 12 zlatých). Louh se vyráběl v malém množství i po domácku a užíval se při praní místo sody. Ve flusárně stál džbánek louhu 2 krejcary. Nedovedu si představit, co by jen trochu této ingredience udělalo s dnešní automatickou pračkou a jak musely vypadat ruce pradleny v 19. století při použití louhu při praní na valše. Vlasta Ernestová kronikářka

8 Pytlácké historky (čerpáno ze zaječovské ročenky r Václav Kratochvíl původ povídek: V. Kaucký - Z brdských pralesů, F.X. Svoboda - Z brdských lesů,...) KnížecÍ jelen Ze starých záznamů jsme se dozvěděli o příběhu, který se přihodil v roce 1888 v obecní honitbě Strašice. Z knížecího lesa vycházíval na paši do strašické honitby jelen šestnácterák. Byl to kapitální kus, a proto byl určen k odstřelu. Ulovit ho měl kníže Colloredo Mansfeld, jemuž tenkrát patřily brdské lesy. o jelenu věděli i členové tehdejší společnosti. Když nadešla doba odstřelu, vypravil se na jelena za měsíční noci kovář Stupka. Jelena složil a se svými přáteli ho dopravil do hostince U Kunců, jehož majitel byl také řezníkem. Tam jelena vyrušili a schovali pod necky, které byly vydlabány z velkého kmene. Parohy si odnesl kovář domů a ukryl je v seně. Nezůstalo to však utajeno. Dozvěděli se o tom zaměstnanci lesní správy, kteří zatajený úlovek ohlásili četníkům. Ti druhý den prohledali hospodu od sklepa až po půdu, ale zvěřinu nenašli. Nakonec vešli do jedné místnosti a usedli tam na necky. Strážmistr oslovil hostinského: "Pane Kunc, my víme, že jelen je tady. Řekněte nám, kde ho máte". Hostinský mu odpověděl, že jelen není zajíc, aby se dal tak lehce v schovat. Cetníci odešli s nepořízenou, pochopitelně ke švandě všech přítomných. Strážmistr byl v hospodě častým hostem a asi po roce si na ten případ vzpomněl a zeptal se hostinského: "Pane Kunc, řekněte mi, kde byl tenkrát jelen schován?" Hostinský mu spokojeně odpovídá: "Vždyť jste na něm seděli! Pod těmi neckami byl." Co mu na to řekl strážmistr, už není zapsáno. Vše muselo ovšem zůstat utajeno, poněvadž knížecí hajní se mstili. Celé kovářovo příbuzenstvo nesmělo do lesa ani vkročit

9 Praxe aneb Jdeme do praxe, do práce...? Praxe je jako příprava na to, co nás čeká, když necháme školu za zády a poprvé se vrhneme do ráje úřadu práce, kde je spousta ryb, které čekají na někoho, kdo je chytí do svých sítí. Ale i my nahazujeme a čekáme, kdo zabere. Ne každý se zasekne na správnou udici či na tu, na kterou by chtěl. Zaměstnanci jsou nároční a požadují alespoň nějakou praxi. Člověk s praxí se sune automaticky po žebříčku nahoru a jeho šance chytit nějaký úlovek se rapidně zvyšuje, zatímco ostatní absolventi či další nešťastné duše čekající marně na svou příležitost. Nástup na praxi je těžký. Vcházíte do neznáma nevědouce, co vás vlastně na konci čeká. Zda zapusobíte na svého přechodného zaměstnavatele a uděláte si u něj, jak se říká, "dobré oko" nebo jestli nezapůsobíte vůbec nebo co je ještě horší, budete působit negativně. První dojem je pro obě strany velmi důležitý. Čeká se od vás, že využijete své znalosti a dovednosti nasbírané během let studia. Jen na každém z nás záleží, jak se s tím popere, jestli dostane červenou kartu nebo odejde středem jako vítěz. Ale u každého nastane občas chvíle, kdy neví a marně tápe, jak zadaný úkol vyřešit. I to se stává a zeptat není na škodu. Praxe Je v podstatě také čas odpočinku od školního učení. Ale zároveň se pn ní n ejvice naučíte a zjistíte, jak jste na tom. Co ovládáte a v čem nejvíce plavete. Tedy jestli se vyznáte a víte, co a jak. Ale i přes nepříznivou konstelaci hvězd nasaďte zářivý úsměv, věnujte se zadaným úkolům a chovejte se slušně a vzorně a možná vás pak pustí domu i dříve než po 8 hodinách , 1...praxi praktikovala praktikan tka

10 (]3[alíopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší! Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. DUBEN 55 let 60 let 70 let 70 let 81 let 87 let 90 let 96 let Miroslav Franta Vladimír Melichar Jaroslav Huml Miluše Pechová Anna Humlová Antonín Král Josef Huml Božena Grossová KVĚTEN 60 let 60 let 80 let 80 let 82 let 83 let 84 let Jaroslav Lang Marcela Nutilová Miluše Vojčová Marie Minaříková Zdeňka Humlová Vladimír Moulis Marie Čermáková

11 e ee " Od hodin v sále LD v Cheznovicích Pořad plný tancování a soutěží při písničkách z večerníčků a pohádek. Soutěží se o ceny a masky určitě vítány. OBEC CHEZNOVlCE PSl', 33806

12 Při které se budete smát! Nevídaná podívaná, kdy skupina tří mužů převlečených za svůdné dámy ukáže show, na kterou jen tak nezapomenete. Nudit se rozhodně nebudete! ObOla Id 19.hl V sáli LD V Chezn stup: 50 r Kč cíc Po vystoupení posezení při muzice - skupina VARIANT Předprodej vstupenek od na OÚ

13 ~ o RESTAURACE LIDOVY DUM CHEZNOVICE, Vás srdečně zve na POSEZE UZKY IU v sá e L ové O nt V sobotu večer o skončení avestí S OW K tanci a poslechu hraje (Milan Sklenář a spol.) Srdečně zveme všechny lidi, kteří se chtějí pobavit v lidovém tónu a country

14 OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU v Zádáme občany a majitele rekreačních objektů, aby na OÚ v Cheznovicích nahlásili stavy svých vodoměrů, (osobně na OU, telefonicky, SMS, em) Splatnost vodného je od 2.4. do hotově na OÚ nebo převodem na účet č /0100, VS = č.p, nebo č.e. Částku k úhradě sdělíme jakýmkoliv z výše uvedených způsobů. Děkujeme OÚ Cheznovice Sběrna surovin Cheznovice - "Na hrázi" bude otevřena od 8. dubna 2012 každou sudou neděli od do hodin. Občanský průkaz s sebou!!! Pan Jelínek - ko miník bude v sobotu 14. dubna 2012 vykonávat v obci kominické práce. Omezeno časem - asi 20 domácností. Pokud máte zájem volejte Případný další termín dle domluvy s panem Jelínkem zveřejníme. Firma RUMPOLD oznamuje, že poslední týdenní vývoz popelnic bude 2. května Od 16. května do 5. září bude interval vývozu čtrnáctidenní.

15 ", ZIVOTNI MOUDRA: Chtějme doufati v to, co si přejeme, ale snášejme trpělivě to, co se stane. Cicero Nestárnout, to není jen udržet se, ale pořád růst, pořád získávat. T.G. Masaryk Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. J Swift: Myšlenky o rozmanitých věcech Pozorujte bedlivě, kteří to lidé věčně haní a s nikým nejsou spokojeni - a shledáte, že to jsou právě ti, s nimiž nikdo není spokojen. La Bruyere: Charaktery Jsi-Ii moudrý, bud' veselý. Martialis: Epigramy Humor je nejdemokratičtější K. Čapek z lidských zvyků. Kdo je moudrý? - Kdo se u všech něčemu naučí. Kdo je silný? - Kdo sebe umí krotit. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem. Talmud Věř ne všecko, co slyšíš, miluj ne všecko, co vidíš, mluv ne všecko, co víš, čiň ne všecko, co chceš... Mikuláš Dačický z Heslova Já nevím, proč ještě říkám: "To se musí stát!", když důvod, vůli, sílu mám i možnost to vykonat. W Shakespeare Člověk má trojí způsob jak, moudře jednat: Předně přemýšlením, to je nejušlechtilejší způsob, za druhé napodobením, to je nejsnadnější způsob, a za třetí zkušeností, to je způsob nejtrpčí. Konfucius: Hovory Kdo chce mít pokoj, musí být hluchý, slepý a němý. Kurdské přísloví

16 Strán~ zá6avy Osmisměrka PAP N PAN T O F E LAN Í LEZ A V E P V S O Ů B A CH U ROP O v Í D K A O D A P U T T JUT D P P S I T T A T S A A R PEL R Á č O O K O M I S Á REK J G N ARE M U B K H O TMO N ARCH I E O Í NÁS P OHL A Z E N Í E A MlČ Z G K K N K I K I É z O CH A B N U T Í P D R A M NOŘ Š S D O RNA Z A K V A K K A R A R I T A S I V O let P L A V K Y BAM V A RNA Ř A Ž K L L U Ž R DÁN M F D BUL D A K Č E A PRO R O K E Ě E A K Č I S A LÁl C N E TOP E Š s Ř ALARM ANTON ASTAT BUMERANG CALTA DOHAZOVAČ DRINK EMBARGO HOPSÁNÍ JEZDKYNĚ KADEŘ KADLUB KARAFA KATAN KAVKAZAN KOMISÁREK KOZOROŽEC KŘIDÉLKO KŘIVDA KŠANDA LASIČKA LEPRA LIŠTA LvíČE MONARCHIE NÁDRŽ NOTÁBL OCHABNUTÍ OMLUVA OSINA PANENSTVÍ PANTOFEL PARNÍK PEDAGOG PIRÁT PLAVKY POLENO PORUCHA POTENCIÁL POTLESK POVÍDKA PROROK PSTRUH PŮJČKA SATIRA ŠEPOT TECHNIKA TOPOL UPOMÍNKA VARNA VATRA VAZELÍNA VRCHNOST ZHOUBA Sudoku

17 ;::: '". t-xp EU RANT~ 201 STO. Sídlo firmy: Jinonická 80, Praha 5 Kancelář: Kadláčková 894, Kopřivnice T , F: , E: Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČ: , Bankovní spojení č.ú /0300 DOTACE Z EU PRO DROBNÉ PODNIKATELE ZDROJ PODPORY: Program rozvoje venkova / Zakládání a rozvoj mikropodniků PŘíJEM ŽÁDOSTí: červen 2012/ SCHVÁLENíŽÁDOSTí: prosinec 2012 KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM? Fyzické nebo právnické osoby do 10-ti zaměstnanců, mající provozovnu vobci do obyvatel. Platí i na nově založené společnosti bez podnikatelské historie. POZOR! Místem realizace projektu je míněno místo, kde bude fyzicky umístěna technologie nebo provedena stavba, nejedná se o sídlo společnosti. NA CO SE DOTACE VZTAHUJE? Nákup strojů včetně příslušenství a dalších zařízení; Rekonstrukce, modernizace budov a stavba nových budov; Připojení k technické infrastruktuře; Úpravy povrchu v areálu provozovny; Nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek); Pořízení nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software). POZOR! Veškerý pořizovaný majetek musí být nový, doposud neodepisovaný! JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? %, max. 10 mil. Kč. Jihozápad republiky %. Doporučená minimální míra investice: 350 tis. Kč. JAK PROBÍHÁ VYŘÍZENÍ DOTACE? Dotace je vyplácená zpětně proti zaplacené faktuře. Žadatel si tedy musí zajistit profinancování projektu, a to z vlastního nebo cizího kapitálu. Projekt může být zahájen nejdříve po datu podání Žádost o dotaci. Na náklady vynaložené před podáním Žádosti o dotaci nelze dotaci získat!!! Žadatel tedy může zahájit realizaci projektu ihned po podání Žádosti (červen 2012) nebo může počkat až na schválení (prosinec 2012) a realizovat projekt s jistotou přiznání dotace. Nejpozději musí být realizace projektu dokončena do 24 měsíců od schválení dotace. Doba udržitelnosti projektu je 5 let. JSME PORADENSKÁ SPOLEČNOS~ KTERÁ JE PŘIPRA VENA VÁM ZADARMO OVĚŘIT PRAVDĚPODOBNOST ÚSPĚCHU VAŠEHO PROJEKTU A ZPRACOVAT VEŠKERÉ ADMINISTRATIVNÍ NÁLEŽITOSTI DOTACE. NÁSLEDNĚ NA KLÍČ SPOJENÉ S VYŘÍZENÍM Těšíme se na případnou spolupráci. Ing. Pavlína Torhanová obchodní ředitelka M: E: Pavlina.

18 ys ém dě uje to pr ~ek Z A M -1 h sl.~_it., ~ I J a nec SI o ve. staré elektrospotřebiče ve větším než malém množství Odebíráme např.: pračku, sekačku, cirkulárku, monitor, počítač, autobaterii, ledničku...

19 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ivana Blahovcová Vlasta Emestová Marie Balejová Vác1av Kratochvíl ročník Vyšlo - duben 2012 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 35. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.10.2013 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) 1 Údaje o obci Chyšky Adresa: Obec Chyšky, Chyšky

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více