Ale to přeci zná každý z vás z rodinného rozpočtu, každý z vás pociťuje důsledky zdražování, ať už elektrické energie či pohonných hmot.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ale to přeci zná každý z vás z rodinného rozpočtu, každý z vás pociťuje důsledky zdražování, ať už elektrické energie či pohonných hmot."

Transkript

1 2/2012 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané, Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce k nahlédnutí. Pan starosta mě požádal, abych článkem v Cheznováku rozpočet přiblížila i těm, kteří nejsou účetními a přesto se o rozpočet zajímají. Hlavními příjmy pro obec jsou daňové příjmy. Existují zákonem stanovené druhy daní, které plynou přímo do rozpočtů obcí nebo zákonem stanovený podíl obecních rozpočtů na celostátním výnosu daní. S tím úzce souvisí i pojmy svěřené a sdílené daně. Svěřené daně tvoří výnos příslušné daně, který výlučně plyne do rozpočtu obcí. Mezi tyto daně v současné době patří například daň z nemovitosti nebo daň z příjmu právnických osob placená obcemi. Obce tedy daň vypočítají, ale neodvádějí, je tak součástí přijmů i výdajů. Sdílené daně jsou takové daně, jejichž výnos je procentuelně rozdělen do více druhů veřejných rozpočtů. To znamená, že do rozpočtu obce plyne pouze podíl na celostátním výnosu daně. Jako příklad lze uvést daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických či právnických osob. Dalším podstatným příjmem je příjem za vodu, ale ten pouze pokryje náklady, které jsou na údržbu vodovodu vynaloženy, takže pro obec vlastně příjmem není. Příjmy za komunální odpad (popelníce) ani náklady na odvoz odpadu nepokryjí, zde tedy obec nejen že nemá příjmy, ale ještě musí část nákladů hradit z příjmů jiných. Posledním větším příjmem jsou pronájmy (podstatnou část tvoří příjmy od Lesospolu za pronájem obecních lesů). Zde můžete vidět, že obec skutečně nemá moc možností příjmy ovlivnit, zbývá tedy např. pronájem ubytovny, z kterého se nám v loňském roce podařilo získat nějaké finanční prostředky a samozřejmě dotace, kterých je stále méně a je stále obtížnější je získat. Přesto se díky příjmu z dotací podařilo pořídit nový bezdrátový rozhlas a zrekonstruovat Lidový dům, také dotace na zaměstnance z pracovního úřadu finančně obci pomohla. A co říci k výdajům? Elektrická energie (rok od roku vyšší cena), údržba zeleně (neustálé zdražování pohonných hmot), platy zaměstnanců, příspěvek škole atd. atd., vše musí fungovat. Ale to přeci zná každý z vás z rodinného rozpočtu, každý z vás pociťuje důsledky zdražování, ať už elektrické energie či pohonných hmot. V dnešní době je těžké mluvit o financích optimisticky, ať už jsou to finance obecní či soukromé. Tak snad tedy zkusím alespoň trochu optimismu. Budeme se dál snažit nezatěžovat občany Cheznovic náklady navíc. Cena vody zůstává ve výši do 20,- Kč za m3, což je, jak všichni víme, v porovnání s jinými obcemi či městy částka nízká. Stejně tak se pokusíme udržet výši daně z nemovitostí na nezměněné hodnotě, přestože mají obce možnost tuto částku několikanásobně zvýšit. A na závěr snad mohu jenom říci, že přestože je toto článek o financích a doba určitě není jednoduchá, peníze nejsou všechno. Ivana Blahovcová místo starostka

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného (podrobný Zápis ZO je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy ZO Cheznovice) Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení programu jednání č schválení Rozpočtu pro rok 2012 a rozpočtový výhled č schválení příspěvků organízacím: - Cheznovanka ,- Kč - FC Cheznovice ,- Kč - ČSŽ 2.000,- Kč - ZŠaMŠ 5.000,- Kč - SDH Cheznovice 6.000,- Kč - SONS Rokycany 1.000,- Kč - Holubáři Cheznovice 3.000,- Kč č schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1E /4, částka 1500,- Kč č schválení odměny za výkon funkce člena zastupitelstva obce - 979,- Kč pro P. Urxe od 1. dubna 2012 č schválení firmy na akci "Nástavba hasičské zbrojníce" v případě dotace - S+H, stavební a obchodní firma s.r.o., Strojírenská 260, Praha 5 č schválení Darovací smlouvymajetek FC Cheznovice 96 č schválení Smlouvy o spolupráci s FC Cheznovice 96 č schválení zrušení výboru životního prostředí č schvaluje provedení výběrového řízení na akci "Zateplení objektu ZŠaMŠ PO Cheznovice s výměnou zdroje tepla Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Kontrolu usnesení Dobrovolné vzdání se mandátu zastupitele obce - Pavel Jedlička Vybudování zpevněné plochy Dodatek Č. 2 k pojistné smlouvě č pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7 Vrácení mandátu starostou obce k jednání ohledně výkupu pozemků k účelu vybudování dětské sjezdovky č schválení firmy na provedení akce "Vybudování dětského hřiště" - TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII - Horní Růžodol

4 Diskuse na jednání ZO konané dne 29. března 2012: M. Huml čp dveře u záchodu jsou rozbité, je zjištěný pachatel? Kdo to zaplatí? místostarostka - pachatel zjištěn nebyl, není ani jasné, jestli se rozbilo při diskotéce, uhradí Ing. Michalica a M. Blahovec M. Huml čp na dolní studně na hřbitově schází zátka. starosta - opravíme, na schůzce důchodců byl vznesen požadavek opravy hřbitovní zdi - na novou nejsou finanční prostředky, tak jsme koupili rákos, vyjde asi na 10 tisíc - zeleň v obci něco stojí a obnáší hodně práce, chci Vás pozvat na sobotu 7. dubna na Trawesti show a neděli 8. dubna na Dětskou show M. Huml čp cesta kolem čp. 37, jestli zamýšlíte s tím něco dělat? starosta - zatím prostředky na to nemáme (stavební povolení, kanalizace apod), majitelé letního tábora u Štěpána by opravili cestu a s tím i rokli - je to v řízení M. Mudra čp střecha LD? starosta - jednáno s firmou Cembrit - nové hřebenáče, jednání s firmou RYTA - trvám na uvedení do správného stavu - záruka do září 2013 M. Mudra čp podlaha v sále - obroušení parket? starosta- uvažovali jsme, ale stojí nejméně 100 tisíc, zatím nemáme finanční prostředky, ale uvidíme zda se bude dařit ubytovně, zisk případně investujeme do sálu. Plánujeme pronajmout byt za 4000,- Kč /měsíc + energie, pokud byste o někom věděli. Dále pokračujeme - akce potok, v dubnu budeme jednat- projekt na odboru životního prostředí, obec bude stát 30 tisíc Kč. Původní vodoteč by měla zabránit případným povodním - akce je závislá na dotaci. místostarostka - na 14. dubna je objednán kominík, kdo bude mít zájem, může se přihlásit, na sobotu 31. března je objednán kontejner na objemný odpad, sběrna surovin bude otevřena od 8. dubna každou sudou neděli od 10 do 12 hodin L.Marek čp byl jsem na školení a byli jsme upozorněni, že kominíci nemají oprávnění J.Taušová čp právě pan Jelínek ze Skomelna oprávnění má. Evidované kulaté razítko.

5 Jak omládnout s Cheznovankou Cheznovanka byla založena roku 1973 z muzikantů z Cheznovic, pouze dva byli ze Strašic. Během let se obsazení této kapely několikrát změnilo. Brzy bude slavit své kulatiny, a to pod stálým vedením kapelníka Petra Mráčka. V současné době jsou tři muzikanti z Cheznovic a ostatní z nedalekého okolí, ze Strašic, Hořovic, Hrádku u Rokycan, Svojkovic. Cheznovickou menšinu posiluji i já, Hana Koubová. Věkový průměr muzikantů se stále snižuje, což je důkazem, že v kapele mají zájem hrát stále mladší, kteří mají rádi dechovou hudbu a chtějí rozdávat lidem radost. Složení kapely: Petr Mráček, Václav Čermák, Jan Hrabák, Standa Brož, Milan Polomský, Petr Čermák, Jiří Hruška, Míra Maulis ml., Radek Hanuš, ing. Luboš Louda, Tomáš Svoboda. Zpěváci: ing. Václav Jandoš, Hana Koubová, Jana Kebrlová. Hrajeme každoročně na různých akcích, jako jsou: masopusty, staročeské máje, suché máje, tradiční koncerty, posezení s důchodci, různá výročí, výstavy, posvícení, Den Rokycan. V loňském roce Cheznovanka zaplnila obrovský sál v Plzni v Pekle v pořadu Josefa Pospíšila Beze spěchu, kde sklidila velký úspěch. Koncem roku jsme se podívali i do německého Passau. V letošním roce jsme svoji hudební sezónu zahájili ve Zbiroze na Vepřových hodech, dále v Ose ku u Hořovic. Nyní nás bude čekat májová štace a koncerty, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Cheznovanka si získává stále více svých příznivců, kteří za námi jezdí. Vždy nás potěší, když mezi posluchači vidíme i známé tváře z Cheznovic. V repertoáru Cheznovanky si každý najde tu svoji oblíbenou písničku, protože hrajeme skladby dřívějších, ale i současných autorů. Pro své fanoušky máme i CD, které jsme natočili. Pokud ještě CD nemáte, což by byla velká škoda, přijďte za námi, můžete si jej zakoupit. Posláním správného muzikanta je rozdávat radost a dobrou náladu. Přijďte si s námi zazpívat. Písnička vyléčí Vaše bolesti, zažene Vaše starosti a naší odměnou bude Vaše spokojenost. Vážíme si dobré spolupráce s Obecním úřadem, za kterou chci touto cestou za celou kapelu OÚ poděkovat. Budeme se snažit stále tak dobře, jako dosud, reprezentovat naši obec a těšit se na Vás. Za Cheznovanku Hana Koubová

6 SEZONA v,, ZACINA Je sobota 17. března 2012 odpoledne. Před budovou Obecního úřadu v Cheznovicích se scházejí naše ženy k první jarní vycházce. Počasí je nádherné. Čeká je dvou kilometrový pochod, cílem je Lidový dům. Zde je pro ně připraveno malé překvapení v podobě kuželek. Po malé instruktáži se může začít hrát. Hraje všech 35 děvčat. Tak krásně fandit a smát se, umí jen naše děvčata. Běda, když kulička se kutálí někam jinam než má cíl. Jsou zkoušeny různé akrobatické cviky, nic však nepomáhá. Nad poctivým bojem dohlíží bystré oko rozhodčí, která vše zapisuje a hodnotí. Po dobrém jídle je soutěž vyhodnocena. První místo "Vejfuk" - Jana, druhé místo "Ploty" - Lidka a třetí místo "Ouvrátka" - Jarka. Bylo to moc hezké odpoledne. Poděkování patří vedoucímu restaurace za dobré pohoštění, sportovní rozhodčí Lence a našemu velkému fandovi a sponzorovi Milanovi. Ať Vám to děvčata i letos dobře šlape a dobrá nálada Vás neopustí. Marie Balejová

7 Výroba lesní soli - flusu v CheznovicÍch Kromě dílen cvokařských, byly v Cheznovicích 2 dílny na výrobu lesní soli (flusu, potaše) tzv. "flusárny". Jedna byla vedle fořtovny (asi 100 m od domku V. Špačka) a druhá, zároveň "mydlárna" v čp. 83 (sousední dům dnešního čp. 37). Lidem, kteří v těchto dílnách pracovali se říkalo flusárníci. Výroba flusu byla poměrně zdlouhavá. Flus - uhličitan draselný - se získával vylouhováním z dřevěného popela. Popel sbírali po domech popeláři. Za soudek se platil šesták, za strych 20 krejcarů, za putnu 4 groše. Popel se sypal do velkých kádí. Dno kádě se pokrylo klestím, na ně se dalo falešné dno (prkénka s mezerami) a na něj křížem polena. Do kádí na popel se lila měkká voda ( na pytel popela asi 2 konve vody). Louh z kádě vytékal postraním otvorem - žlábkem do nádob zapuštěných v zemi. Přilévání vody se opakovalo 3x. Z každé kádě bylo asi 12 konví louhu. Vylouhovaný popel se sušil na slunci a sloužil jako hnojivo "štel". Štel se prodával, za 2 fůry bylo 10 zlatých. Zbylého popela se užívalo i k výrobě zeleného skla butelkového. Louh byl odpařován v kotlích, pod které se topilo uhlím. Po 5 dní se louh do kotle přiléval, aby zhoustl a pak se "zavařoval". Když ztuhl, z kotle se vysekával. Vyvařený louh obsahoval ještě vodu a jiné látky, jen asi polovinu uhličitanu draselného. Aby se nepotřebné látky odstranily, byl ještě pálen a to od sv. Václava. Hotový flus se dával do sudů, které se utěsnily, aby se zamezilo přístupu vzduchu. Flusu se užívalo ve sklenářství, k přípravě sanytru, střelného prachu, k fabrikaci ledku, mýdla, šmolky, v barvířství, hrnčířství a lékařství. V Cheznovicích byly vyrobeny 4 sudy ročně. Byl to produkt poměrně drahý (metrický cent stál 12 zlatých). Louh se vyráběl v malém množství i po domácku a užíval se při praní místo sody. Ve flusárně stál džbánek louhu 2 krejcary. Nedovedu si představit, co by jen trochu této ingredience udělalo s dnešní automatickou pračkou a jak musely vypadat ruce pradleny v 19. století při použití louhu při praní na valše. Vlasta Ernestová kronikářka

8 Pytlácké historky (čerpáno ze zaječovské ročenky r Václav Kratochvíl původ povídek: V. Kaucký - Z brdských pralesů, F.X. Svoboda - Z brdských lesů,...) KnížecÍ jelen Ze starých záznamů jsme se dozvěděli o příběhu, který se přihodil v roce 1888 v obecní honitbě Strašice. Z knížecího lesa vycházíval na paši do strašické honitby jelen šestnácterák. Byl to kapitální kus, a proto byl určen k odstřelu. Ulovit ho měl kníže Colloredo Mansfeld, jemuž tenkrát patřily brdské lesy. o jelenu věděli i členové tehdejší společnosti. Když nadešla doba odstřelu, vypravil se na jelena za měsíční noci kovář Stupka. Jelena složil a se svými přáteli ho dopravil do hostince U Kunců, jehož majitel byl také řezníkem. Tam jelena vyrušili a schovali pod necky, které byly vydlabány z velkého kmene. Parohy si odnesl kovář domů a ukryl je v seně. Nezůstalo to však utajeno. Dozvěděli se o tom zaměstnanci lesní správy, kteří zatajený úlovek ohlásili četníkům. Ti druhý den prohledali hospodu od sklepa až po půdu, ale zvěřinu nenašli. Nakonec vešli do jedné místnosti a usedli tam na necky. Strážmistr oslovil hostinského: "Pane Kunc, my víme, že jelen je tady. Řekněte nám, kde ho máte". Hostinský mu odpověděl, že jelen není zajíc, aby se dal tak lehce v schovat. Cetníci odešli s nepořízenou, pochopitelně ke švandě všech přítomných. Strážmistr byl v hospodě častým hostem a asi po roce si na ten případ vzpomněl a zeptal se hostinského: "Pane Kunc, řekněte mi, kde byl tenkrát jelen schován?" Hostinský mu spokojeně odpovídá: "Vždyť jste na něm seděli! Pod těmi neckami byl." Co mu na to řekl strážmistr, už není zapsáno. Vše muselo ovšem zůstat utajeno, poněvadž knížecí hajní se mstili. Celé kovářovo příbuzenstvo nesmělo do lesa ani vkročit

9 Praxe aneb Jdeme do praxe, do práce...? Praxe je jako příprava na to, co nás čeká, když necháme školu za zády a poprvé se vrhneme do ráje úřadu práce, kde je spousta ryb, které čekají na někoho, kdo je chytí do svých sítí. Ale i my nahazujeme a čekáme, kdo zabere. Ne každý se zasekne na správnou udici či na tu, na kterou by chtěl. Zaměstnanci jsou nároční a požadují alespoň nějakou praxi. Člověk s praxí se sune automaticky po žebříčku nahoru a jeho šance chytit nějaký úlovek se rapidně zvyšuje, zatímco ostatní absolventi či další nešťastné duše čekající marně na svou příležitost. Nástup na praxi je těžký. Vcházíte do neznáma nevědouce, co vás vlastně na konci čeká. Zda zapusobíte na svého přechodného zaměstnavatele a uděláte si u něj, jak se říká, "dobré oko" nebo jestli nezapůsobíte vůbec nebo co je ještě horší, budete působit negativně. První dojem je pro obě strany velmi důležitý. Čeká se od vás, že využijete své znalosti a dovednosti nasbírané během let studia. Jen na každém z nás záleží, jak se s tím popere, jestli dostane červenou kartu nebo odejde středem jako vítěz. Ale u každého nastane občas chvíle, kdy neví a marně tápe, jak zadaný úkol vyřešit. I to se stává a zeptat není na škodu. Praxe Je v podstatě také čas odpočinku od školního učení. Ale zároveň se pn ní n ejvice naučíte a zjistíte, jak jste na tom. Co ovládáte a v čem nejvíce plavete. Tedy jestli se vyznáte a víte, co a jak. Ale i přes nepříznivou konstelaci hvězd nasaďte zářivý úsměv, věnujte se zadaným úkolům a chovejte se slušně a vzorně a možná vás pak pustí domu i dříve než po 8 hodinách , 1...praxi praktikovala praktikan tka

10 (]3[alíopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší! Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. DUBEN 55 let 60 let 70 let 70 let 81 let 87 let 90 let 96 let Miroslav Franta Vladimír Melichar Jaroslav Huml Miluše Pechová Anna Humlová Antonín Král Josef Huml Božena Grossová KVĚTEN 60 let 60 let 80 let 80 let 82 let 83 let 84 let Jaroslav Lang Marcela Nutilová Miluše Vojčová Marie Minaříková Zdeňka Humlová Vladimír Moulis Marie Čermáková

11 e ee " Od hodin v sále LD v Cheznovicích Pořad plný tancování a soutěží při písničkách z večerníčků a pohádek. Soutěží se o ceny a masky určitě vítány. OBEC CHEZNOVlCE PSl', 33806

12 Při které se budete smát! Nevídaná podívaná, kdy skupina tří mužů převlečených za svůdné dámy ukáže show, na kterou jen tak nezapomenete. Nudit se rozhodně nebudete! ObOla Id 19.hl V sáli LD V Chezn stup: 50 r Kč cíc Po vystoupení posezení při muzice - skupina VARIANT Předprodej vstupenek od na OÚ

13 ~ o RESTAURACE LIDOVY DUM CHEZNOVICE, Vás srdečně zve na POSEZE UZKY IU v sá e L ové O nt V sobotu večer o skončení avestí S OW K tanci a poslechu hraje (Milan Sklenář a spol.) Srdečně zveme všechny lidi, kteří se chtějí pobavit v lidovém tónu a country

14 OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU v Zádáme občany a majitele rekreačních objektů, aby na OÚ v Cheznovicích nahlásili stavy svých vodoměrů, (osobně na OU, telefonicky, SMS, em) Splatnost vodného je od 2.4. do hotově na OÚ nebo převodem na účet č /0100, VS = č.p, nebo č.e. Částku k úhradě sdělíme jakýmkoliv z výše uvedených způsobů. Děkujeme OÚ Cheznovice Sběrna surovin Cheznovice - "Na hrázi" bude otevřena od 8. dubna 2012 každou sudou neděli od do hodin. Občanský průkaz s sebou!!! Pan Jelínek - ko miník bude v sobotu 14. dubna 2012 vykonávat v obci kominické práce. Omezeno časem - asi 20 domácností. Pokud máte zájem volejte Případný další termín dle domluvy s panem Jelínkem zveřejníme. Firma RUMPOLD oznamuje, že poslední týdenní vývoz popelnic bude 2. května Od 16. května do 5. září bude interval vývozu čtrnáctidenní.

15 ", ZIVOTNI MOUDRA: Chtějme doufati v to, co si přejeme, ale snášejme trpělivě to, co se stane. Cicero Nestárnout, to není jen udržet se, ale pořád růst, pořád získávat. T.G. Masaryk Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. J Swift: Myšlenky o rozmanitých věcech Pozorujte bedlivě, kteří to lidé věčně haní a s nikým nejsou spokojeni - a shledáte, že to jsou právě ti, s nimiž nikdo není spokojen. La Bruyere: Charaktery Jsi-Ii moudrý, bud' veselý. Martialis: Epigramy Humor je nejdemokratičtější K. Čapek z lidských zvyků. Kdo je moudrý? - Kdo se u všech něčemu naučí. Kdo je silný? - Kdo sebe umí krotit. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem. Talmud Věř ne všecko, co slyšíš, miluj ne všecko, co vidíš, mluv ne všecko, co víš, čiň ne všecko, co chceš... Mikuláš Dačický z Heslova Já nevím, proč ještě říkám: "To se musí stát!", když důvod, vůli, sílu mám i možnost to vykonat. W Shakespeare Člověk má trojí způsob jak, moudře jednat: Předně přemýšlením, to je nejušlechtilejší způsob, za druhé napodobením, to je nejsnadnější způsob, a za třetí zkušeností, to je způsob nejtrpčí. Konfucius: Hovory Kdo chce mít pokoj, musí být hluchý, slepý a němý. Kurdské přísloví

16 Strán~ zá6avy Osmisměrka PAP N PAN T O F E LAN Í LEZ A V E P V S O Ů B A CH U ROP O v Í D K A O D A P U T T JUT D P P S I T T A T S A A R PEL R Á č O O K O M I S Á REK J G N ARE M U B K H O TMO N ARCH I E O Í NÁS P OHL A Z E N Í E A MlČ Z G K K N K I K I É z O CH A B N U T Í P D R A M NOŘ Š S D O RNA Z A K V A K K A R A R I T A S I V O let P L A V K Y BAM V A RNA Ř A Ž K L L U Ž R DÁN M F D BUL D A K Č E A PRO R O K E Ě E A K Č I S A LÁl C N E TOP E Š s Ř ALARM ANTON ASTAT BUMERANG CALTA DOHAZOVAČ DRINK EMBARGO HOPSÁNÍ JEZDKYNĚ KADEŘ KADLUB KARAFA KATAN KAVKAZAN KOMISÁREK KOZOROŽEC KŘIDÉLKO KŘIVDA KŠANDA LASIČKA LEPRA LIŠTA LvíČE MONARCHIE NÁDRŽ NOTÁBL OCHABNUTÍ OMLUVA OSINA PANENSTVÍ PANTOFEL PARNÍK PEDAGOG PIRÁT PLAVKY POLENO PORUCHA POTENCIÁL POTLESK POVÍDKA PROROK PSTRUH PŮJČKA SATIRA ŠEPOT TECHNIKA TOPOL UPOMÍNKA VARNA VATRA VAZELÍNA VRCHNOST ZHOUBA Sudoku

17 ;::: '". t-xp EU RANT~ 201 STO. Sídlo firmy: Jinonická 80, Praha 5 Kancelář: Kadláčková 894, Kopřivnice T , F: , E: Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČ: , Bankovní spojení č.ú /0300 DOTACE Z EU PRO DROBNÉ PODNIKATELE ZDROJ PODPORY: Program rozvoje venkova / Zakládání a rozvoj mikropodniků PŘíJEM ŽÁDOSTí: červen 2012/ SCHVÁLENíŽÁDOSTí: prosinec 2012 KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM? Fyzické nebo právnické osoby do 10-ti zaměstnanců, mající provozovnu vobci do obyvatel. Platí i na nově založené společnosti bez podnikatelské historie. POZOR! Místem realizace projektu je míněno místo, kde bude fyzicky umístěna technologie nebo provedena stavba, nejedná se o sídlo společnosti. NA CO SE DOTACE VZTAHUJE? Nákup strojů včetně příslušenství a dalších zařízení; Rekonstrukce, modernizace budov a stavba nových budov; Připojení k technické infrastruktuře; Úpravy povrchu v areálu provozovny; Nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek); Pořízení nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software). POZOR! Veškerý pořizovaný majetek musí být nový, doposud neodepisovaný! JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? %, max. 10 mil. Kč. Jihozápad republiky %. Doporučená minimální míra investice: 350 tis. Kč. JAK PROBÍHÁ VYŘÍZENÍ DOTACE? Dotace je vyplácená zpětně proti zaplacené faktuře. Žadatel si tedy musí zajistit profinancování projektu, a to z vlastního nebo cizího kapitálu. Projekt může být zahájen nejdříve po datu podání Žádost o dotaci. Na náklady vynaložené před podáním Žádosti o dotaci nelze dotaci získat!!! Žadatel tedy může zahájit realizaci projektu ihned po podání Žádosti (červen 2012) nebo může počkat až na schválení (prosinec 2012) a realizovat projekt s jistotou přiznání dotace. Nejpozději musí být realizace projektu dokončena do 24 měsíců od schválení dotace. Doba udržitelnosti projektu je 5 let. JSME PORADENSKÁ SPOLEČNOS~ KTERÁ JE PŘIPRA VENA VÁM ZADARMO OVĚŘIT PRAVDĚPODOBNOST ÚSPĚCHU VAŠEHO PROJEKTU A ZPRACOVAT VEŠKERÉ ADMINISTRATIVNÍ NÁLEŽITOSTI DOTACE. NÁSLEDNĚ NA KLÍČ SPOJENÉ S VYŘÍZENÍM Těšíme se na případnou spolupráci. Ing. Pavlína Torhanová obchodní ředitelka M: E: Pavlina.

18 ys ém dě uje to pr ~ek Z A M -1 h sl.~_it., ~ I J a nec SI o ve. staré elektrospotřebiče ve větším než malém množství Odebíráme např.: pračku, sekačku, cirkulárku, monitor, počítač, autobaterii, ledničku...

19 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ivana Blahovcová Vlasta Emestová Marie Balejová Vác1av Kratochvíl ročník Vyšlo - duben 2012 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. října 2011 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. října 2016 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 21. února 2012 od 18.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. června 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 11. prosince 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 1. března 2011 od 18.30 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek - 8 V. Huml od bodu ad 7.

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek - 8 V. Huml od bodu ad 7. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. května 2011 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 1. března 2016 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 28. března 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 31. března 2011 od 18.30 hodin v přístavbě

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S ZE ČTRNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 8.3.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 26. 11. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Marie

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová,

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. května 2016 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání mimořádného Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. září 2016 od 17.00 hodin v

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 1/2017. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 1/2017. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 1/2017 konaného dne 26. 1. 2017 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1, zákona o obcích

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Obec okres ze zasedání zastupitelstva obce Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Program jednání: k bodu 1:

Obec okres ze zasedání zastupitelstva obce Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Program jednání: k bodu 1: Obec Dolní Zimoř, okres Mělník Z á p i s č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Zimoř konaného dne 27. 11. 2014 v 18:00 hod. v budově obecního úřadu Přítomni: Mareček Milan, Batovičová Šárka, Čížková

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 15. prosince 2015 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 11.10.2016 Začátek: 18:00 hodin Přítomni: Roman Dibus, Martina Hadinec, Luboš Hrabě, Petr Dibus, Leoš Mitáček, Jaromír Luža, Karel Dibus Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přívětice, konaného dne 5. 10. 20155 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přívětice čp. 76 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Přívětice

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 22.6. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Omluveni:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011 Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje Kč 10 19 6310 Pozemky - úplatný převod z PFČR 35 000,00 10 19 6119 Územní

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 12.5. 2016 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

ROZPOČET PRO ROK 2016

ROZPOČET PRO ROK 2016 OBEC Jevišovka, IČ: 00600172 ROZPOČET PRO ROK 2016 Příjmy v roce 2016 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 400 000 1112 daň z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti 17 000 1113 daň z

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 12. července 2011 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 9/ 2013

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 9/ 2013 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 9/ 2013 konaného dne 16. prosince 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 16.12.2014 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 27.11.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 27.11.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 27.11.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 9/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Zápis č.5 /2015. zůstatky na BÚ:

Zápis č.5 /2015. zůstatky na BÚ: Zápis č.5 /2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 24.6.2015 od 17:30 hodin na obecním úřadě. Ověřovatelé zápisu: Josef Kremláček, Jiří Hron Zapsala: MUDr. Monika Kostková,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne 15.12.2016 v 19 hodin Program: 1. Seznámení s programem 2. Určení ověřovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více