Ale to přeci zná každý z vás z rodinného rozpočtu, každý z vás pociťuje důsledky zdražování, ať už elektrické energie či pohonných hmot.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ale to přeci zná každý z vás z rodinného rozpočtu, každý z vás pociťuje důsledky zdražování, ať už elektrické energie či pohonných hmot."

Transkript

1 2/2012 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané, Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce k nahlédnutí. Pan starosta mě požádal, abych článkem v Cheznováku rozpočet přiblížila i těm, kteří nejsou účetními a přesto se o rozpočet zajímají. Hlavními příjmy pro obec jsou daňové příjmy. Existují zákonem stanovené druhy daní, které plynou přímo do rozpočtů obcí nebo zákonem stanovený podíl obecních rozpočtů na celostátním výnosu daní. S tím úzce souvisí i pojmy svěřené a sdílené daně. Svěřené daně tvoří výnos příslušné daně, který výlučně plyne do rozpočtu obcí. Mezi tyto daně v současné době patří například daň z nemovitosti nebo daň z příjmu právnických osob placená obcemi. Obce tedy daň vypočítají, ale neodvádějí, je tak součástí přijmů i výdajů. Sdílené daně jsou takové daně, jejichž výnos je procentuelně rozdělen do více druhů veřejných rozpočtů. To znamená, že do rozpočtu obce plyne pouze podíl na celostátním výnosu daně. Jako příklad lze uvést daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických či právnických osob. Dalším podstatným příjmem je příjem za vodu, ale ten pouze pokryje náklady, které jsou na údržbu vodovodu vynaloženy, takže pro obec vlastně příjmem není. Příjmy za komunální odpad (popelníce) ani náklady na odvoz odpadu nepokryjí, zde tedy obec nejen že nemá příjmy, ale ještě musí část nákladů hradit z příjmů jiných. Posledním větším příjmem jsou pronájmy (podstatnou část tvoří příjmy od Lesospolu za pronájem obecních lesů). Zde můžete vidět, že obec skutečně nemá moc možností příjmy ovlivnit, zbývá tedy např. pronájem ubytovny, z kterého se nám v loňském roce podařilo získat nějaké finanční prostředky a samozřejmě dotace, kterých je stále méně a je stále obtížnější je získat. Přesto se díky příjmu z dotací podařilo pořídit nový bezdrátový rozhlas a zrekonstruovat Lidový dům, také dotace na zaměstnance z pracovního úřadu finančně obci pomohla. A co říci k výdajům? Elektrická energie (rok od roku vyšší cena), údržba zeleně (neustálé zdražování pohonných hmot), platy zaměstnanců, příspěvek škole atd. atd., vše musí fungovat. Ale to přeci zná každý z vás z rodinného rozpočtu, každý z vás pociťuje důsledky zdražování, ať už elektrické energie či pohonných hmot. V dnešní době je těžké mluvit o financích optimisticky, ať už jsou to finance obecní či soukromé. Tak snad tedy zkusím alespoň trochu optimismu. Budeme se dál snažit nezatěžovat občany Cheznovic náklady navíc. Cena vody zůstává ve výši do 20,- Kč za m3, což je, jak všichni víme, v porovnání s jinými obcemi či městy částka nízká. Stejně tak se pokusíme udržet výši daně z nemovitostí na nezměněné hodnotě, přestože mají obce možnost tuto částku několikanásobně zvýšit. A na závěr snad mohu jenom říci, že přestože je toto článek o financích a doba určitě není jednoduchá, peníze nejsou všechno. Ivana Blahovcová místo starostka

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného (podrobný Zápis ZO je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy ZO Cheznovice) Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení programu jednání č schválení Rozpočtu pro rok 2012 a rozpočtový výhled č schválení příspěvků organízacím: - Cheznovanka ,- Kč - FC Cheznovice ,- Kč - ČSŽ 2.000,- Kč - ZŠaMŠ 5.000,- Kč - SDH Cheznovice 6.000,- Kč - SONS Rokycany 1.000,- Kč - Holubáři Cheznovice 3.000,- Kč č schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1E /4, částka 1500,- Kč č schválení odměny za výkon funkce člena zastupitelstva obce - 979,- Kč pro P. Urxe od 1. dubna 2012 č schválení firmy na akci "Nástavba hasičské zbrojníce" v případě dotace - S+H, stavební a obchodní firma s.r.o., Strojírenská 260, Praha 5 č schválení Darovací smlouvymajetek FC Cheznovice 96 č schválení Smlouvy o spolupráci s FC Cheznovice 96 č schválení zrušení výboru životního prostředí č schvaluje provedení výběrového řízení na akci "Zateplení objektu ZŠaMŠ PO Cheznovice s výměnou zdroje tepla Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Kontrolu usnesení Dobrovolné vzdání se mandátu zastupitele obce - Pavel Jedlička Vybudování zpevněné plochy Dodatek Č. 2 k pojistné smlouvě č pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7 Vrácení mandátu starostou obce k jednání ohledně výkupu pozemků k účelu vybudování dětské sjezdovky č schválení firmy na provedení akce "Vybudování dětského hřiště" - TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII - Horní Růžodol

4 Diskuse na jednání ZO konané dne 29. března 2012: M. Huml čp dveře u záchodu jsou rozbité, je zjištěný pachatel? Kdo to zaplatí? místostarostka - pachatel zjištěn nebyl, není ani jasné, jestli se rozbilo při diskotéce, uhradí Ing. Michalica a M. Blahovec M. Huml čp na dolní studně na hřbitově schází zátka. starosta - opravíme, na schůzce důchodců byl vznesen požadavek opravy hřbitovní zdi - na novou nejsou finanční prostředky, tak jsme koupili rákos, vyjde asi na 10 tisíc - zeleň v obci něco stojí a obnáší hodně práce, chci Vás pozvat na sobotu 7. dubna na Trawesti show a neděli 8. dubna na Dětskou show M. Huml čp cesta kolem čp. 37, jestli zamýšlíte s tím něco dělat? starosta - zatím prostředky na to nemáme (stavební povolení, kanalizace apod), majitelé letního tábora u Štěpána by opravili cestu a s tím i rokli - je to v řízení M. Mudra čp střecha LD? starosta - jednáno s firmou Cembrit - nové hřebenáče, jednání s firmou RYTA - trvám na uvedení do správného stavu - záruka do září 2013 M. Mudra čp podlaha v sále - obroušení parket? starosta- uvažovali jsme, ale stojí nejméně 100 tisíc, zatím nemáme finanční prostředky, ale uvidíme zda se bude dařit ubytovně, zisk případně investujeme do sálu. Plánujeme pronajmout byt za 4000,- Kč /měsíc + energie, pokud byste o někom věděli. Dále pokračujeme - akce potok, v dubnu budeme jednat- projekt na odboru životního prostředí, obec bude stát 30 tisíc Kč. Původní vodoteč by měla zabránit případným povodním - akce je závislá na dotaci. místostarostka - na 14. dubna je objednán kominík, kdo bude mít zájem, může se přihlásit, na sobotu 31. března je objednán kontejner na objemný odpad, sběrna surovin bude otevřena od 8. dubna každou sudou neděli od 10 do 12 hodin L.Marek čp byl jsem na školení a byli jsme upozorněni, že kominíci nemají oprávnění J.Taušová čp právě pan Jelínek ze Skomelna oprávnění má. Evidované kulaté razítko.

5 Jak omládnout s Cheznovankou Cheznovanka byla založena roku 1973 z muzikantů z Cheznovic, pouze dva byli ze Strašic. Během let se obsazení této kapely několikrát změnilo. Brzy bude slavit své kulatiny, a to pod stálým vedením kapelníka Petra Mráčka. V současné době jsou tři muzikanti z Cheznovic a ostatní z nedalekého okolí, ze Strašic, Hořovic, Hrádku u Rokycan, Svojkovic. Cheznovickou menšinu posiluji i já, Hana Koubová. Věkový průměr muzikantů se stále snižuje, což je důkazem, že v kapele mají zájem hrát stále mladší, kteří mají rádi dechovou hudbu a chtějí rozdávat lidem radost. Složení kapely: Petr Mráček, Václav Čermák, Jan Hrabák, Standa Brož, Milan Polomský, Petr Čermák, Jiří Hruška, Míra Maulis ml., Radek Hanuš, ing. Luboš Louda, Tomáš Svoboda. Zpěváci: ing. Václav Jandoš, Hana Koubová, Jana Kebrlová. Hrajeme každoročně na různých akcích, jako jsou: masopusty, staročeské máje, suché máje, tradiční koncerty, posezení s důchodci, různá výročí, výstavy, posvícení, Den Rokycan. V loňském roce Cheznovanka zaplnila obrovský sál v Plzni v Pekle v pořadu Josefa Pospíšila Beze spěchu, kde sklidila velký úspěch. Koncem roku jsme se podívali i do německého Passau. V letošním roce jsme svoji hudební sezónu zahájili ve Zbiroze na Vepřových hodech, dále v Ose ku u Hořovic. Nyní nás bude čekat májová štace a koncerty, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Cheznovanka si získává stále více svých příznivců, kteří za námi jezdí. Vždy nás potěší, když mezi posluchači vidíme i známé tváře z Cheznovic. V repertoáru Cheznovanky si každý najde tu svoji oblíbenou písničku, protože hrajeme skladby dřívějších, ale i současných autorů. Pro své fanoušky máme i CD, které jsme natočili. Pokud ještě CD nemáte, což by byla velká škoda, přijďte za námi, můžete si jej zakoupit. Posláním správného muzikanta je rozdávat radost a dobrou náladu. Přijďte si s námi zazpívat. Písnička vyléčí Vaše bolesti, zažene Vaše starosti a naší odměnou bude Vaše spokojenost. Vážíme si dobré spolupráce s Obecním úřadem, za kterou chci touto cestou za celou kapelu OÚ poděkovat. Budeme se snažit stále tak dobře, jako dosud, reprezentovat naši obec a těšit se na Vás. Za Cheznovanku Hana Koubová

6 SEZONA v,, ZACINA Je sobota 17. března 2012 odpoledne. Před budovou Obecního úřadu v Cheznovicích se scházejí naše ženy k první jarní vycházce. Počasí je nádherné. Čeká je dvou kilometrový pochod, cílem je Lidový dům. Zde je pro ně připraveno malé překvapení v podobě kuželek. Po malé instruktáži se může začít hrát. Hraje všech 35 děvčat. Tak krásně fandit a smát se, umí jen naše děvčata. Běda, když kulička se kutálí někam jinam než má cíl. Jsou zkoušeny různé akrobatické cviky, nic však nepomáhá. Nad poctivým bojem dohlíží bystré oko rozhodčí, která vše zapisuje a hodnotí. Po dobrém jídle je soutěž vyhodnocena. První místo "Vejfuk" - Jana, druhé místo "Ploty" - Lidka a třetí místo "Ouvrátka" - Jarka. Bylo to moc hezké odpoledne. Poděkování patří vedoucímu restaurace za dobré pohoštění, sportovní rozhodčí Lence a našemu velkému fandovi a sponzorovi Milanovi. Ať Vám to děvčata i letos dobře šlape a dobrá nálada Vás neopustí. Marie Balejová

7 Výroba lesní soli - flusu v CheznovicÍch Kromě dílen cvokařských, byly v Cheznovicích 2 dílny na výrobu lesní soli (flusu, potaše) tzv. "flusárny". Jedna byla vedle fořtovny (asi 100 m od domku V. Špačka) a druhá, zároveň "mydlárna" v čp. 83 (sousední dům dnešního čp. 37). Lidem, kteří v těchto dílnách pracovali se říkalo flusárníci. Výroba flusu byla poměrně zdlouhavá. Flus - uhličitan draselný - se získával vylouhováním z dřevěného popela. Popel sbírali po domech popeláři. Za soudek se platil šesták, za strych 20 krejcarů, za putnu 4 groše. Popel se sypal do velkých kádí. Dno kádě se pokrylo klestím, na ně se dalo falešné dno (prkénka s mezerami) a na něj křížem polena. Do kádí na popel se lila měkká voda ( na pytel popela asi 2 konve vody). Louh z kádě vytékal postraním otvorem - žlábkem do nádob zapuštěných v zemi. Přilévání vody se opakovalo 3x. Z každé kádě bylo asi 12 konví louhu. Vylouhovaný popel se sušil na slunci a sloužil jako hnojivo "štel". Štel se prodával, za 2 fůry bylo 10 zlatých. Zbylého popela se užívalo i k výrobě zeleného skla butelkového. Louh byl odpařován v kotlích, pod které se topilo uhlím. Po 5 dní se louh do kotle přiléval, aby zhoustl a pak se "zavařoval". Když ztuhl, z kotle se vysekával. Vyvařený louh obsahoval ještě vodu a jiné látky, jen asi polovinu uhličitanu draselného. Aby se nepotřebné látky odstranily, byl ještě pálen a to od sv. Václava. Hotový flus se dával do sudů, které se utěsnily, aby se zamezilo přístupu vzduchu. Flusu se užívalo ve sklenářství, k přípravě sanytru, střelného prachu, k fabrikaci ledku, mýdla, šmolky, v barvířství, hrnčířství a lékařství. V Cheznovicích byly vyrobeny 4 sudy ročně. Byl to produkt poměrně drahý (metrický cent stál 12 zlatých). Louh se vyráběl v malém množství i po domácku a užíval se při praní místo sody. Ve flusárně stál džbánek louhu 2 krejcary. Nedovedu si představit, co by jen trochu této ingredience udělalo s dnešní automatickou pračkou a jak musely vypadat ruce pradleny v 19. století při použití louhu při praní na valše. Vlasta Ernestová kronikářka

8 Pytlácké historky (čerpáno ze zaječovské ročenky r Václav Kratochvíl původ povídek: V. Kaucký - Z brdských pralesů, F.X. Svoboda - Z brdských lesů,...) KnížecÍ jelen Ze starých záznamů jsme se dozvěděli o příběhu, který se přihodil v roce 1888 v obecní honitbě Strašice. Z knížecího lesa vycházíval na paši do strašické honitby jelen šestnácterák. Byl to kapitální kus, a proto byl určen k odstřelu. Ulovit ho měl kníže Colloredo Mansfeld, jemuž tenkrát patřily brdské lesy. o jelenu věděli i členové tehdejší společnosti. Když nadešla doba odstřelu, vypravil se na jelena za měsíční noci kovář Stupka. Jelena složil a se svými přáteli ho dopravil do hostince U Kunců, jehož majitel byl také řezníkem. Tam jelena vyrušili a schovali pod necky, které byly vydlabány z velkého kmene. Parohy si odnesl kovář domů a ukryl je v seně. Nezůstalo to však utajeno. Dozvěděli se o tom zaměstnanci lesní správy, kteří zatajený úlovek ohlásili četníkům. Ti druhý den prohledali hospodu od sklepa až po půdu, ale zvěřinu nenašli. Nakonec vešli do jedné místnosti a usedli tam na necky. Strážmistr oslovil hostinského: "Pane Kunc, my víme, že jelen je tady. Řekněte nám, kde ho máte". Hostinský mu odpověděl, že jelen není zajíc, aby se dal tak lehce v schovat. Cetníci odešli s nepořízenou, pochopitelně ke švandě všech přítomných. Strážmistr byl v hospodě častým hostem a asi po roce si na ten případ vzpomněl a zeptal se hostinského: "Pane Kunc, řekněte mi, kde byl tenkrát jelen schován?" Hostinský mu spokojeně odpovídá: "Vždyť jste na něm seděli! Pod těmi neckami byl." Co mu na to řekl strážmistr, už není zapsáno. Vše muselo ovšem zůstat utajeno, poněvadž knížecí hajní se mstili. Celé kovářovo příbuzenstvo nesmělo do lesa ani vkročit

9 Praxe aneb Jdeme do praxe, do práce...? Praxe je jako příprava na to, co nás čeká, když necháme školu za zády a poprvé se vrhneme do ráje úřadu práce, kde je spousta ryb, které čekají na někoho, kdo je chytí do svých sítí. Ale i my nahazujeme a čekáme, kdo zabere. Ne každý se zasekne na správnou udici či na tu, na kterou by chtěl. Zaměstnanci jsou nároční a požadují alespoň nějakou praxi. Člověk s praxí se sune automaticky po žebříčku nahoru a jeho šance chytit nějaký úlovek se rapidně zvyšuje, zatímco ostatní absolventi či další nešťastné duše čekající marně na svou příležitost. Nástup na praxi je těžký. Vcházíte do neznáma nevědouce, co vás vlastně na konci čeká. Zda zapusobíte na svého přechodného zaměstnavatele a uděláte si u něj, jak se říká, "dobré oko" nebo jestli nezapůsobíte vůbec nebo co je ještě horší, budete působit negativně. První dojem je pro obě strany velmi důležitý. Čeká se od vás, že využijete své znalosti a dovednosti nasbírané během let studia. Jen na každém z nás záleží, jak se s tím popere, jestli dostane červenou kartu nebo odejde středem jako vítěz. Ale u každého nastane občas chvíle, kdy neví a marně tápe, jak zadaný úkol vyřešit. I to se stává a zeptat není na škodu. Praxe Je v podstatě také čas odpočinku od školního učení. Ale zároveň se pn ní n ejvice naučíte a zjistíte, jak jste na tom. Co ovládáte a v čem nejvíce plavete. Tedy jestli se vyznáte a víte, co a jak. Ale i přes nepříznivou konstelaci hvězd nasaďte zářivý úsměv, věnujte se zadaným úkolům a chovejte se slušně a vzorně a možná vás pak pustí domu i dříve než po 8 hodinách , 1...praxi praktikovala praktikan tka

10 (]3[alíopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší! Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. DUBEN 55 let 60 let 70 let 70 let 81 let 87 let 90 let 96 let Miroslav Franta Vladimír Melichar Jaroslav Huml Miluše Pechová Anna Humlová Antonín Král Josef Huml Božena Grossová KVĚTEN 60 let 60 let 80 let 80 let 82 let 83 let 84 let Jaroslav Lang Marcela Nutilová Miluše Vojčová Marie Minaříková Zdeňka Humlová Vladimír Moulis Marie Čermáková

11 e ee " Od hodin v sále LD v Cheznovicích Pořad plný tancování a soutěží při písničkách z večerníčků a pohádek. Soutěží se o ceny a masky určitě vítány. OBEC CHEZNOVlCE PSl', 33806

12 Při které se budete smát! Nevídaná podívaná, kdy skupina tří mužů převlečených za svůdné dámy ukáže show, na kterou jen tak nezapomenete. Nudit se rozhodně nebudete! ObOla Id 19.hl V sáli LD V Chezn stup: 50 r Kč cíc Po vystoupení posezení při muzice - skupina VARIANT Předprodej vstupenek od na OÚ

13 ~ o RESTAURACE LIDOVY DUM CHEZNOVICE, Vás srdečně zve na POSEZE UZKY IU v sá e L ové O nt V sobotu večer o skončení avestí S OW K tanci a poslechu hraje (Milan Sklenář a spol.) Srdečně zveme všechny lidi, kteří se chtějí pobavit v lidovém tónu a country

14 OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU v Zádáme občany a majitele rekreačních objektů, aby na OÚ v Cheznovicích nahlásili stavy svých vodoměrů, (osobně na OU, telefonicky, SMS, em) Splatnost vodného je od 2.4. do hotově na OÚ nebo převodem na účet č /0100, VS = č.p, nebo č.e. Částku k úhradě sdělíme jakýmkoliv z výše uvedených způsobů. Děkujeme OÚ Cheznovice Sběrna surovin Cheznovice - "Na hrázi" bude otevřena od 8. dubna 2012 každou sudou neděli od do hodin. Občanský průkaz s sebou!!! Pan Jelínek - ko miník bude v sobotu 14. dubna 2012 vykonávat v obci kominické práce. Omezeno časem - asi 20 domácností. Pokud máte zájem volejte Případný další termín dle domluvy s panem Jelínkem zveřejníme. Firma RUMPOLD oznamuje, že poslední týdenní vývoz popelnic bude 2. května Od 16. května do 5. září bude interval vývozu čtrnáctidenní.

15 ", ZIVOTNI MOUDRA: Chtějme doufati v to, co si přejeme, ale snášejme trpělivě to, co se stane. Cicero Nestárnout, to není jen udržet se, ale pořád růst, pořád získávat. T.G. Masaryk Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera. J Swift: Myšlenky o rozmanitých věcech Pozorujte bedlivě, kteří to lidé věčně haní a s nikým nejsou spokojeni - a shledáte, že to jsou právě ti, s nimiž nikdo není spokojen. La Bruyere: Charaktery Jsi-Ii moudrý, bud' veselý. Martialis: Epigramy Humor je nejdemokratičtější K. Čapek z lidských zvyků. Kdo je moudrý? - Kdo se u všech něčemu naučí. Kdo je silný? - Kdo sebe umí krotit. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem. Talmud Věř ne všecko, co slyšíš, miluj ne všecko, co vidíš, mluv ne všecko, co víš, čiň ne všecko, co chceš... Mikuláš Dačický z Heslova Já nevím, proč ještě říkám: "To se musí stát!", když důvod, vůli, sílu mám i možnost to vykonat. W Shakespeare Člověk má trojí způsob jak, moudře jednat: Předně přemýšlením, to je nejušlechtilejší způsob, za druhé napodobením, to je nejsnadnější způsob, a za třetí zkušeností, to je způsob nejtrpčí. Konfucius: Hovory Kdo chce mít pokoj, musí být hluchý, slepý a němý. Kurdské přísloví

16 Strán~ zá6avy Osmisměrka PAP N PAN T O F E LAN Í LEZ A V E P V S O Ů B A CH U ROP O v Í D K A O D A P U T T JUT D P P S I T T A T S A A R PEL R Á č O O K O M I S Á REK J G N ARE M U B K H O TMO N ARCH I E O Í NÁS P OHL A Z E N Í E A MlČ Z G K K N K I K I É z O CH A B N U T Í P D R A M NOŘ Š S D O RNA Z A K V A K K A R A R I T A S I V O let P L A V K Y BAM V A RNA Ř A Ž K L L U Ž R DÁN M F D BUL D A K Č E A PRO R O K E Ě E A K Č I S A LÁl C N E TOP E Š s Ř ALARM ANTON ASTAT BUMERANG CALTA DOHAZOVAČ DRINK EMBARGO HOPSÁNÍ JEZDKYNĚ KADEŘ KADLUB KARAFA KATAN KAVKAZAN KOMISÁREK KOZOROŽEC KŘIDÉLKO KŘIVDA KŠANDA LASIČKA LEPRA LIŠTA LvíČE MONARCHIE NÁDRŽ NOTÁBL OCHABNUTÍ OMLUVA OSINA PANENSTVÍ PANTOFEL PARNÍK PEDAGOG PIRÁT PLAVKY POLENO PORUCHA POTENCIÁL POTLESK POVÍDKA PROROK PSTRUH PŮJČKA SATIRA ŠEPOT TECHNIKA TOPOL UPOMÍNKA VARNA VATRA VAZELÍNA VRCHNOST ZHOUBA Sudoku

17 ;::: '". t-xp EU RANT~ 201 STO. Sídlo firmy: Jinonická 80, Praha 5 Kancelář: Kadláčková 894, Kopřivnice T , F: , E: Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČ: , Bankovní spojení č.ú /0300 DOTACE Z EU PRO DROBNÉ PODNIKATELE ZDROJ PODPORY: Program rozvoje venkova / Zakládání a rozvoj mikropodniků PŘíJEM ŽÁDOSTí: červen 2012/ SCHVÁLENíŽÁDOSTí: prosinec 2012 KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM? Fyzické nebo právnické osoby do 10-ti zaměstnanců, mající provozovnu vobci do obyvatel. Platí i na nově založené společnosti bez podnikatelské historie. POZOR! Místem realizace projektu je míněno místo, kde bude fyzicky umístěna technologie nebo provedena stavba, nejedná se o sídlo společnosti. NA CO SE DOTACE VZTAHUJE? Nákup strojů včetně příslušenství a dalších zařízení; Rekonstrukce, modernizace budov a stavba nových budov; Připojení k technické infrastruktuře; Úpravy povrchu v areálu provozovny; Nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek); Pořízení nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software). POZOR! Veškerý pořizovaný majetek musí být nový, doposud neodepisovaný! JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? %, max. 10 mil. Kč. Jihozápad republiky %. Doporučená minimální míra investice: 350 tis. Kč. JAK PROBÍHÁ VYŘÍZENÍ DOTACE? Dotace je vyplácená zpětně proti zaplacené faktuře. Žadatel si tedy musí zajistit profinancování projektu, a to z vlastního nebo cizího kapitálu. Projekt může být zahájen nejdříve po datu podání Žádost o dotaci. Na náklady vynaložené před podáním Žádosti o dotaci nelze dotaci získat!!! Žadatel tedy může zahájit realizaci projektu ihned po podání Žádosti (červen 2012) nebo může počkat až na schválení (prosinec 2012) a realizovat projekt s jistotou přiznání dotace. Nejpozději musí být realizace projektu dokončena do 24 měsíců od schválení dotace. Doba udržitelnosti projektu je 5 let. JSME PORADENSKÁ SPOLEČNOS~ KTERÁ JE PŘIPRA VENA VÁM ZADARMO OVĚŘIT PRAVDĚPODOBNOST ÚSPĚCHU VAŠEHO PROJEKTU A ZPRACOVAT VEŠKERÉ ADMINISTRATIVNÍ NÁLEŽITOSTI DOTACE. NÁSLEDNĚ NA KLÍČ SPOJENÉ S VYŘÍZENÍM Těšíme se na případnou spolupráci. Ing. Pavlína Torhanová obchodní ředitelka M: E: Pavlina.

18 ys ém dě uje to pr ~ek Z A M -1 h sl.~_it., ~ I J a nec SI o ve. staré elektrospotřebiče ve větším než malém množství Odebíráme např.: pračku, sekačku, cirkulárku, monitor, počítač, autobaterii, ledničku...

19 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ivana Blahovcová Vlasta Emestová Marie Balejová Vác1av Kratochvíl ročník Vyšlo - duben 2012 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

Vážení spoluobčané, Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek.

Vážení spoluobčané, Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek. 1/2013 Cheznovák - Vážení spoluobčané, vítám Vás u prvního letošního vydání našeho občasníku. Nejprve si dovolím Vám popřát po celý rok pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů a vůbec příjemné prožití roku

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský Barňák Březen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj (Redakce neodpovídá za obsahovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová

Více

tentokrát je na mě, abych svými řádky přispěl do našeho místního zpravodaje "Cheznovák".

tentokrát je na mě, abych svými řádky přispěl do našeho místního zpravodaje Cheznovák. 4/2012 Cheznovák V ážení spoluobčané, tentokrát je na mě, abych svými řádky přispěl do našeho místního zpravodaje "Cheznovák". Jsem členem zastupitelstva a zároveň pracuji jako předseda kontrolního výboru

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014 zpravodaj Městského úřadu ZDARMA Starosti starosty Vážení spoluobčané, dovolte abych vás - čtenáře našich městských novin - pozdravil poprvé v roce 2014. Letošní zima byla velmi příznivá a tudíž jarní

Více

Bludovan 8/2011 ZDARMA. Program oslav 28. října Den vzniku samostatného Československa JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV? Cesta kolem světa - Nábor 2011

Bludovan 8/2011 ZDARMA. Program oslav 28. října Den vzniku samostatného Československa JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV? Cesta kolem světa - Nábor 2011 Bludovan ZDARMA 8/2011 Datum vydání 30. zárí ˇ 2011 Cesta kolem světa - Nábor 2011 Skautské středisko Františka Pecháčka v Bludově si (tak jako již několikátý rok) připravilo pro děti zábavné odpoledne

Více

INFORMACE. PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA. Advent 2009

INFORMACE. PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA. Advent 2009 INFORMACE 62009 PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Úklid chodníků a komunikací str. 3 Datové schránky str. 5 Nové auto pro hasiče str. 10 Co dělá betlém...

Více

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND BOLATICKÝ ZPRAVODAJ Z P R A V O D A J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L A T I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura,

Více

Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru:

Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru: 6/2011 Cheznovák Vážení spoluobčané, byla jsem oslovena šéfredaktorkou tohoto občasníku, abych přispěla do diskuze zastupitelů. Nejprve bych se chtěla představit. Jsem členkou zastupitelstva obce druhé

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Farmářské trhy pokračují i o prázdninách výzva pěstitelům

Farmářské trhy pokračují i o prázdninách výzva pěstitelům Investiční akce o prázdninách str. 3 Střípky ze zastupitelstva str. 5 Autosrazy v Blansku str. 7 Aktivační centrum má rok str. 12 Zpravodaj města Blanska číslo 12 27. června 2011 informační čtrnáctideník

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH ROSA Zpravodaj Rosicka Červen 2009 6 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH Z OBSAHU Informace pro občany Babic..................... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6 Poděkování,

Více

Výprachtické noviny leden - únor 2014

Výprachtické noviny leden - únor 2014 Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, tak už zde máme opět další rok. Měsíce by měly být zimní, ale zatím to tak nevypadá. Paní zima zatím šetří obecní rozpočet, není totiž nutné uklízet

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná. Ročník 35. Číslo 2 březen duben 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná. Ročník 35. Číslo 2 březen duben 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná. Ročník 35. Číslo 2 březen duben 2007 Dětský maškarní ples. Ostatky Slovo starosty Vážení občané, na tradičním místě Vám předám několik důležitých informací z

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: 721552181 JosefHuml Cheznovice 263

Kdo by měl zájem stát se členem JSDH nebo SDH ozvěte se na tel.: 721552181 JosefHuml Cheznovice 263 8/2011 Cheznovák Vážení spoluobčané, byl jsem požádán, abych jako poslední zastupitel přispěl svým článkem do tohoto zpravodaje. Je mi 23 let a zastupitelem obce jsem poprvé. Do vedení obce jsem kandidoval,

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 2 Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 Informace občanům 4 Masopust 22 Dětské hřiště 24 Dokončení do 3 měsíců

Více

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Prosinec 2007 číslo 5 Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus

Více