Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s. K Cihelně 313/41, 19015, Praha 9 Satalice Tel: , mob:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s. K Cihelně 313/41, 19015, Praha 9 Satalice Tel: 286850177, mob: 776305228 e-mail: kcr.hermanek@seznam."

Transkript

1 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s. K Cihelně 313/41, 19015, Praha 9 Satalice Tel: , mob: Výroční zpráva za rok 2007

2 1. Komunitní a mateřské centrum Satalice V roce 2007 fungovala v rámci MC Satalice školička Mateřídouška, hudební škola pro děti, kurz dramatické a divadelní výchovy pro děti a kurz paličkování pro všechny věkové kategorie. Dětský klub školička Mateřídouška: V Mateřídoušce se s dětmi pracuje podobně jako ve školce (výtvarné práce, zpěv, kreslení, společné hry), ale hlavně s vlídným a citlivým přístupem k dětem. Každá činnost je přizpůsobena věku a dovednostem dítěte. Při procházkách se děti seznamují s přírodou, zvířátky a rostlinami. Mateřídouška probíhá dvakrát týdně, vždy po 6 dětech ve věku od 3 let. Pobyt v dětském klubu dětem usnadní nástup do mateřské školy. Školičku vedla paní Zdena Varadiová. V roce 2008 bychom rádi klub Mateřídouška více rozšířili. Yamaha hudební škola pro děti: Základem její práce je elementární hudební výchova dětí předškolního věku a to již od 4 měsíců věku dítěte. Kurzy jsou koncipovány do třech bloků dle věku dítěte od 4 do 18 měsíců, od 18 měsíců do 4 let, od 4 do 6 let věku dítěte. Výuka je v každém bloku přizpůsobena potřebám dítěte, je provozována v hravé atmosféře bez stresu a zapojují se do ní rodiče. Kurz navštěvovalo 15 klientů. Kurz dramatické a divadelní výchovy: Soustřeďoval se na individuální přístup, rozvoj motoriky, vyjadřování a řeči, tvořivé přemýšlení a osamostatnění dětí v kolektivu. Klub byl tvořen hrami, scénkami a různými pohybovými aktivitami. Kurz vedla paní Mgr. Soňa Motyčková, navštěvovalo ho 14 klientů. Kurz paličkování: Funguje již druhým rokem, je určen všem věkovým kategoriím a je velice oblíben. V následujícím roce, bychom chtěli obnovit klub maminek (hernu pro děti), kde by se mohly společně scházet se svými dětmi a uvítáme i další nápady a aktivity, které by centrum oživily. Zapsala Zdena Varadiová 2. Dětský klub školička Heřmánek a miniškolka Fialka Na Černém Mostě jsem v průběhu roku 2007 otevřeli Dětský klub školičku Heřmánek a miniškolku Fialka. Dětský klub Heřmánek je určen dětem od tří let do nástupu do školy, probíhá třikrát týdně dopoledne v KCR Heřmánek, navštěvovalo ho kolem 30 dětí za týden. Školička Fialka byla určena pro děti již od 2,5 let, nicméně její činnost byla po půl roce ukončena, neboť rodiče sami se rozhodli, že děti budou do mateřského centra raději doprovázet sami. V pondělí se ve výuce střídají paní Renata se slečnou Eliškou. Obě učitelky s dětmi během dopoledne vystřídají množství aktivit, které děti stimulují k dramatickým, hudebním a výtvarným dovednostem. Také během dopoledne proběhne vždy krátká výuka anglického jazyka, přizpůsobená věku dětí. Ve středu vede dětský klub paní Gita. Její činnosti v klubu jsou zaměřeny více výtvarně. Dovede děti nadchnout pro vytváření nejrůznějších výtvarných děl tak, že se každé z nich maximálně zapojí a výsledky jsou pro děti i rodiče povzbudivé a mnohé zdobí stěny Heřmánku. Také loutkové divadlo, které Gita ve školce dětem hraje je velmi oblíbené a vždy pro děti i poučné. V pátek vede dětský klub paní Anna. Její program v klubu je více zaměřen na pohyb a tělesný rozvoj dětí. Ve třídě si s dětmi staví překážkovou dráhu, cvičí jednoduché cviky a k oblíbeným aktivitám patří skákání na trampolíně. Do dopoledne v pátek bývá zařazeno také divadlo, loutkové, nebo s herci dětmi. Vždy je čas i na výtvarnou činnost dětí, od malování vodovými barvami přes vystřihování a lepení až po modelování z hlíny. Do všech tří dětských klubů chodí děti velmi rády. Navzájem se dobře přijímají, těší se na sebe. Také nové děti, které začaly do klubu chodit od nového roku, mezi sebe pěkně KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

3 přijaly. Do klubu chodí i několik dětí cizinců, nebo dětí z dvojjazyčných manželství. Tak se všechny děti spontánně učí současné i budoucí toleranci v přijímání odlišností druhých. Společný čas her a učení se novým dovednostem děti vede k osvojeni si komunikace a tolerance k sociálnímu cítění a dobré budoucí adaptaci ve školním kolektivu. Tento projekt byl realizován za finančního přispění MČ Praha 14 a MPSV ČR. Zapsala Anna Slobodová 3. Projekt Centrum Welcome - Vítejte Po jednání s MČ Praha 14 KCR Heřmánek získalo od pronájem budovy v ul. Vybíralova 969. Díky tomu jsem mohli rozšířit činnost Komunitního centra Satalice a vytvořit další aktivity potřebné v lokalitě Prahy 14. Díky prostředkům z Norska, Islandu a Lichtenštejnska probíhaly od října 2007 v centru Welcome multikulturní aktivity. Šlo o to, nabídnout zdejším cizineckým menšinám, rodinám i jednotlivcům možnost zapojit se do života zdejší komunity, pomoc překonat jazykové bariéry, pomoc s organizováním času a všeobecně sblížit místní komunitu s přistěhovalci. K tomuto účelu probíhaly následující činnosti: děti cizinců se mohly zdarma zapojit do dopolední herny, kde se sbližovaly se svými vrstevníky a měly tak i možnost přirozeně používat český jazyk. Hernu v různých dnech pravidelně navštěvovalo 5 dětí cizinců. Školním dětem cizinců jsme nabídli možnost bezplatného doučování ČJ a jiných pro ně problematických předmětů. Tato služba byla hojně využívána, doučovali jsme 12 dětí z různých zemí s různými potřebami a rozdílnou pokročilostí (některé děti byly v ČR teprve pár měsíců). V rámci vytváření tvůrčího multikulturního prostředí jsme otevřeli kluby baletu, hry na klavír a zpěvu, které vede ukrajinská umělkyně Ulyjana Kalinichenko. V rámci aktivit mateřského centra na Černém Mostě se během týdne téměř každý den scházely maminky s dětmi k dopoledním hrám, výtvarným činnostem či jen k popovídání. Pro maminky tyto aktivity připravovala paní Anna Slobodová Bylo zřejmé, že skutečnost, že jsou to matky s malými dětmi ženy spojuje a sbližuje až k navázání přátelství nezávisle na jejich kulturním či sociálním původu. Podařilo se nám navázat nové kontakty s rodinami cizinců na Praze 14, povídali jsme si o tom, jak se jim zde žije, jaké odlišnosti kolují mezi kulturami a jaké věci jsou společné, jak se žije v rodinách, kde manželé pocházejí z různého kulturního prostředí. Pro dospělé jsme v rámci projektu připravili večerní kurz ČJ, na který bylo přihlášeno 12 studentů, průměrná účast byla 9. Kurz byl hodnocen velmi kladně. Cizincům byla nabízena možnost zapojit se do přednáškového cyklu, ať už jako hosté, tak jako lektoři. Každé 2. pondělí v měsíci (2x měsíčně) probíhaly přednášky o cizích kulturách, měli jsme hosty hovořící o Tureckém Istanbulu, Ukrajinském umění, Amerických svátcích, svátcích v Izraeli, slavení Vánoc v pravoslavném prostředí. Přednášky byly koncipovány jako nízkoprahové - otevřené všem. Účast se pohybovala okolo 12 hostů. V dalším roce budeme v aktivitách pokračovat a rozšíříme je o působení na ZŠ, uspořádáme též 2 multikulturní dny s tradičními tanci a koncerty. Proběhly též přednášky na MŠ o multikulturní výchově, dále byly osloveny ZŠ se stejnou nabídkou. Děti si během komponovaného programu osvojily pozitivní náhled na různost a na možnost obohacení se od jiných kultur. Za tuto aktivity děkujeme především Anně a Elišce Slobodovým. Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Zapsal Martin Jaroš KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

4 4. Projekt vzdělávání žen na a po mateřské dovolené se zaměřením na jejich nový vstup na trh práce. Již od října roku 2006 probíhaly v Satalicích a následně i na Černém Mostě kurzy anglického jazyka a práce na počítači. Cílovou skupinou byly ženy na mateřské dovolené. Probíhaly až do ledna roku 2008 a jsme velmi rádi, že jsme mohli našim klientkám připravit 3 semestry dalšího bezplatného vzdělávání, vedoucího k posílení jejich pozice při budoucím vstupu na trh práce, že jsme jim mohli pomoci si udržet popř. rozšířit svoji kvalifikaci pro budoucí zaměstnání. Zájem o kurzy byl tak veliký, že jsme nemohli uspokojit přijmout všechny uchazeče. Kurz anglického jazyka, který vedla lektorka Monika Kůrková absolvovalo 40 žen, kurzu práce na PC, vedeného panem Františkem Hrabcem navštěvovalo 20 účastnic. Oba kurzy přinesly, dle jejich slov, účastnicím velký užitek. V rámci projektu jsme také připravili brožuru Mateřská dovolená a co dál? která obsahuje rady a návody, jak hledat zaměstnání po mateřské dovolené. Brožura je uveřejněná na webových stránkách KCR Heřmánek. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zapsala Rút Vávrová 5. Kulturní činnost v Satalicích a na Černém Mostě Divadelní představení: Opět jsme pořádali divadelní představení, a to jak v Satalicích, tak na Černém Mostě. Naším cílem zde vždy bylo nabídnout kvalitní trávení volného času pro rodiče s dětmi a obnovit takzvanou divadelní sobotu, kdy děti, zvláště předškolní chodí společně s rodiči do divadla. V Satalicích se konalo celkem pět představení, jedno z nich v rámci velikonočních tvořivých dnů a další o Vánocích. Na Černém Mostě proběhla tři divadelní představení a byla návštěvníky hodnocena velmi kladně. V průběhu roku 2007 započal také projekt Abraham dětské loutkové představení. Byly vyrobeny dřevěné loutky marionety a dřevěný paraván a tým divadelníků (celkem deset dětí) začal nacvičovat divadelní představení, které plánujeme realizovat v dubnu Další aktivitou byl sobotní seminář výroba loutek, kterého se zúčastnilo 15 účastníků. Seminář byl pořádán v prosinci. Na semináři byli vyráběny improvizované loutky a byl předveden a ukázán základ práce s loutkou. Naším cílem je rozvoj divadelních představení i budoucnosti, a tak v rámci rekonstrukce našich prostor plánujeme jednu místnost upravit jako malý divadelní sál a doufáme, že divadelní představení a práce amatérského divadla na Černém Mostě přispěje k dalšímu rozvoji místní komunity. Zapsala Rút Vávrová Den tvořivosti : Proběhl dne v sokolovně v Satalicích. Divadlo BOŘIVOJ, jejichž poutavé a netradiční představení Rytíř zahájilo tento tvořivý den, pomohlo dětem se hned na úvod uvolnit a dobře se pobavit. Děti byly nenásilně zapojeny do hry, jíž se staly součástí. Fantazie dětí se mohla rozvinout posléze i v jejich výtvarném tvoření.ve druhé části prostorné tělocvičny byly připraveny výtvarné dílny, jako např.: malba a tisk na textil, kašírování, mozaika, šperky z korálků, malba na sklo a keramiku, grafika, kresba portrétů. Zde si děti vyzkoušely pod vedením zkušených lektorů různé výtvarné techniky a vytvořily originální díla. KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

5 Atmosféra celého dne byla moc příjemná, děti a jejich rodiče byli potěšeni ze smysluplně stráveného podzimního dne. Některé děti byly tak zaujaty tvůrčí činností, že odmítaly odejít domů na oběd. Přesto i tito rodiče byli s akcí spokojeni a nestěžovali si. Akce se v průběhu celého dne zúčastnilo asi 130 dětí a rodičů. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1020 Kč. Zapsal Petr Hofman Tyto projekty byly realizovány za finančního přispění MČ Praha Satalice, MHMP, MČ Praha 14 a MKČR. 6. Kluby Videoklub: Tato práce byla radostná, neboť okolí Satalic bylo velmi vhodné na různá natáčení. Natáčeli jsme především pohádku, Štěstí pod čepicí, kterou vymysleli sami dva chlapci, vedoucí ji pouze upravila a zrežírovala. Natáčela se i v interiéru a její sestříhání a doplnění zvuků skvěle provedl Jan Adamec- účastník kurzu. Na jaře jsme pak natočili zajímavosti ze Satalic podle staré Satalické kroniky. Další natáčení probíhala dle scénářů pro natáčení cyklu biblických příběhů, zaměřených na ty, kde vystupují děti a mládež. Na letním táboře jsme natáčeli příběh o Josefovi a jeho bratřích a příběh o narození Mojžíše z pohledu jeho sestry Miriam. Měli jsme zapůjčené kostýmy a využili jsme kulisy a také různé triky. Na podzim jsme se pak přesunuli do nových prostor na Černém Mostě a již v interiérech jsme natáčeli příběh Samuela a příběh Rodé. Nakonec jsme se vrhli na vánoční příběh s loutkou -Vánoční přání, scénář z anglické knihy vánočních her. Opět se ukázalo, že toto nové médium je pro děti velmi přitažlivé a menší i větší role umožňují všem se zapojit. V září jsem navštívila kurz o natáčení (vedený učitelem FAMU), který mi dost pomohl zejména pro práci s kamerou. Učili jsme se různé druhy záběrů a jejich kombinace, mluvili o střihu a funkcích kamery, kvalitách a vlastnostech filmu... Zapsala Monika Kůrková V centru Welcome Vítejte na Černém Mostě byly také otevřeny profesně zaměřené kluby: hra na kytaru, hra na bicí, výtvarný klub, klub literárně-dramatický, klub základů stepu, PC kurz pro děti Klub hry na kytaru pro nás organizoval Jan Skelnička, absolvent hudební konzervatoře a profesionální hudebník. Lekce byly individuální a navštěvované 3 studenty. Klub hry na bicí vede Jan Čep, také absolvent konzervatoře a profesionální hudebník. Lekce byly opět individuální a o klub jevilo zájem mnoho mladých lidí i dětí. Nyní v klubu bubnují 4 studenti. Kluby baletu, hry na klavír a zpěvu vede ukrajinská umělkyně Ulyjana Kalinischenko. Účastní se jich 12 dětí. Výtvarný klub probíhal pod vedením paní Mgr. Věry Eliášové-Štrosové. Děti se naučily tvořit různými novými metodami, byl rozvíjen jejich cit pro techniku a stylistiku. Kurz byl otevřen i pro dospělé, kde byla ještě více podporována a usměrňována jejich individuální tvořivost. Literárně-dramatický obor se soustřeďuje na individuální přístup, rozvoj motoriky, vyjadřování a řeči, tvořivé přemýšlení a osamostatnění dětí v kolektivu. Klub byl tvořen hrami, scénkami a různými pohybovými aktivitami. Kurz vedla paní Mgr. Soňa Motyčková. Klub základů stepu probíhal každé pondělí s paní Mgr. Lucií Biroó. Děti se učily základům tance, koordinaci a přípravě na step. KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

6 PC kurz pro děti vedl pan Martin Jaroš a byl zaměřen na samostatnou tvořivou práci dětí v programech MS Word, MS PowerPoint, grafických editorech a za pomocí internetu. Yamaha hudební škola pro děti: Základem její práce je elementární hudební výchova dětí předškolního věku a to již od 4 měsíců věku dítěte. Kurzy jsou koncipovány do třech bloků dle věku dítěte od 4 do 18 měsíců, od 18 měsíců do 4 let, od 4 do 6 let věku dítěte. Výuka je v každém bloku přizpůsobena potřebám dítěte, je provozována v hravé atmosféře bez stresu a zapojují se do ní rodiče. Kurzy vedou pracovníci hudební školy, navštěvovalo je 20 klientů. Někteří z účastníků hudebních kurzů spolu založili dětskou kapelu. Ta se připravuje na svá vystoupení a jedno z nich již proběhlo ve spolupráci s mládežnickou kapelou RunWay, společně s touto kapelou připravili předvánoční koncert a hru Vánoční muzikál. Byly uspořádány ještě čtyři semináře pro širokou veřejnost. Dva z nich byly taneční Hip-Hopové semináře. Účastnilo se jich průměrně 8 účastníků. Dále byly zorganizovány dva semináře bubnování, které vedl Libor Orel. Těchto seminářů se zúčastnilo 27 a 25 účastníků. Vzhledem k velkému zájmu o kurzy anglického jazyka pořádané v rámci projektu Vzdělávání rodičů na a po mateřské dovolené se změřením na jejich nový vstup na trh práce jsme v Satalicích i na Černém Mostě otevřeli pro dospělé další kurzy Aj, tentokrát placené, vedené lektory Monikou Kůrkovou a Danielem Němcem, pro maminky bylo zajištěno hlídání jejich dětí. Tyto projekty byly realizovány díky finančnímu přispění MPSV ČR a MŠMT ČR. Zapsal Martin Jaroš 7. Letní dětský tábor Opět proběhl v srpnu 2007 letní dětský stanový tábor na Berounce. Zúčastnilo se ho 32 dětí a 11 dospělých. Hlavním tématem byl biblický příběh Josefa, jeho vzestup i pád do hloubky. Tábor byl letos velmi poklidný a příjemný. Jeho součástí byl i jednodenní sjezd řeky na kanoích. Je vidět, jak naši pravidelní účastníci rostou a stávají se stále schopnějšími. Bylo to znát například u zpívání a hudebního doprovodu, který letos byl z dosti velké části na našich dětech. Z mého pohledu hlavního vedoucího se jednalo o jeden z nejpříjemnějších a nejlepších táborů Heřmánku, který jsem zatím vedl. Zapsal Petr Adamec 8. Projekt rekonstrukce objektu ve Vybíralově ulici V průběhu roku 2007 jsme se snažili získat z programu JPD2 grant na rekonstrukci objektu ve Vybíralově ulici 969. Byly jsme vyhodnoceni jako jeden z nejúspěšnějších projektů a grant jsme získali. V průběhu roku probíhalo mnoho složitých jednání a příprav (městská část Praha 14, magistrát, banka), vlastní rekonstrukce proběhne v roce Děkujeme všem za podporu, povzbuzení i modlitby. Též děkujeme magistrátnímu úřadu za velkorysou dotaci nad rámec obvyklého postupu ve výši 25% investice. Zapsal Petr Adamec 9. Projekt vzniku křesťanské školy Tento projekt je pro nás stále důležitý. Byl pro nás hlavním důvodem pro pronájem objektu ve Vybíralově ulici. Přes velkou snahu a úsilí se však zatím realizace školy neblíží. Zčásti tomu není nakloněna situace v oblasti společenské a politické (úbytek dětí školního věku). Hlavní problém vidíme v malé poptávce a podpoře této myšlenky v křesťanských KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

7 rodinách a církvích. Projekt nevzdáváme, ale jeho realizace je mnohem náročnější a dlouhodobější než jsme očekávali. Zapsal Petr Adamec 10. Pracovníci organizace a rozvoj organizace V roce 2007 organizace KCR Heřmánek zaměstnávala průběžně kolem 27 zaměstnanců. Došlo tudíž k nárůstu více jak trojnásobnému ve srovnání s rokem předchozím. Zaměstnanci byli přijímáni na různé rozsahy pracovních úvazků a rovněž s nimi byly podepisovány různé pracovní smlouvy. Vzhledem k charakteru naší organizace jsme měli nejvíce smluv jednorázových, na malé pracovní úvazky (lektoři, různé drobné práce, jednorázové přednášky apod.) Tito zaměstnanci měli s organizací podepsanou dohodu o provedení práce a bylo těchto smluv celkem 24. Během roku došlo ke zvýšení objemu činností a služeb poskytovaných veřejnosti. A proto vzhledem k vzájemné spokojenosti a zvýšení počtu odpracovaných hodin pro organizaci, u některých zaměstnanců došlo k přesunu jejich smluv na dohody o pracovní činnosti, kde již zaměstnanci jsou ze zákona zdravotně a sociálně pojištěni. Tento trend je v současnosti pro naši organizaci charakteristický a pravděpodobně i v roce 2008 nadále bude pokračovat i u dalších zaměstnanců. Což výrazně posiluje stabilitu organizace a přispívá k větším sociálním jistotám zaměstnanců. Smluv o dohodě o pracovní činnosti jsme měli celkem 6. Na hlavní pracovní poměr jsme zaměstnávali jednoho zaměstnance. Ale i zde předpokládáme hned v 1. čtvrtletí roku 2008 navýšení minimálně o další dva zaměstnance, kterým již budeme schopni nabídnout i HPP. Během roku pracovalo v organizaci na různých akcích 30 dobrovolníků. KCR Heřmánek je řízeno správní radou, jejímiž členy jsou Ing. Petr Adamec, Marie Kouklíková a Martin Janda. Vedoucími projektů byli Mgr. Miroslava Adamcová, Martin Jaroš, Zdena Varadiová, Mgr. Monika Kůrková, Anna Slobodová a Ing. Petr Adamec. Pracovníci organizace se také během roku 2007 zúčastnili různých školení, které zvyšují profesionalitu pracovníků i celé organizace. Během roku také započal projekt profesionalizace KCR Heřmánek, jehož cílem je stabilizovat a profesionalizovat zaměstnaneckou základnu organizace. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zapsala Eva Kobylková 11. Audit V roce 2007 proběhlo nezávislým auditorem (ADAMEC AUDIT s.r.o.) ověření účetní závěrky za rok Výrok auditora zněl: Podle našeho názoru, s výhradou, který má na účetní závěrku skutečnost, popsaná v předchozím odstavci (zprávy auditora, pozn.), účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace občanského sdružení Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. 12. Spolupracující organizace KCR Heřmánek v roce 2007 spolupracoval s úřady Městských částí Praha Satalice, Praha - Kbely a Praha 14, s Magistrátem hlavního města Praha, dále s Hudební školou Yamaha, neziskovými organizacemi YMCA Praha, Slovo Života Praha, Církví Křesťanská společenství, Církví bratrskou, Židovským muzeum Praha, MC Klubíčko a občanské sdružení Motýlek, o.s. Agnes, o.s. Education gallery. KCR Heřmánek je členem Sítě mateřských center a klubu Neziskovky.cz, s kterými spolupracuje. KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

8 13. Finanční zpráva NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Poskytnuté příspěvky VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Úroky Zúčtování fondů 0.50 Jiné ostatní výnosy Přijaté dary Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Celkem NÁKLADY Celkem VÝNOSY Celkem ZISK (- ztráta) RENTABILITA ( zisk/náklady ) % 10 Rozvaha v Kč AKTIVA Pořízení dlouhod. hmot. majetku Pokladna Bankovní účty Peníze na cestě Pohledávky za zaměstnance Jiné pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA Dodavatelé Zúčtování s instit.soc.zabezp.a zdr.p Ostatní přímé daně Nároky na dotace a ost.zúčt. ze st.rozp Výnosy příštích období Vlastní jmění Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

9 14. Sponzoři a podporovatelé Bez pomoci našich přátel, dalších organizací, nadací a státní správy by se některé naše projekty realizovaly obtížněji a některé vůbec. Proto děkujeme za vaši podporu. Velmi si jí vážíme. Upřímně děkujeme: Finančním mechanismům EHP/Norska a Nadaci rozvoje občanské společnosti, která byla prostředníkem při čerpání těchto prostředků. Evropskému sociálnímu fondu a státnímu rozpočtu České republiky Magistrátu Hlavního města Prahy Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

10 Ministerstvu kultury České republiky Městské části Praha 14 Městské části Praha Satalice F nadaci A dalším individuálním dárcům IKEA Praha, Sbor KS Praha, Sbor CB Praha Černý Most, paní Miroslava Adamcová, paní Olga Nešetřilová, paní Radka Novotná, paní Trlicová, pan Petr Adamec, pan Patrik Dolejší, pan Petr Fiala, pan Petr Frolík, pan Jiří Soljak. V Praze dne Ing Petr Adamec, jednatel organizace KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

11 5. Fotografie z činností KCR Heřmánek Letní tábor Výtvarný klub Seminář bubnování KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

12 Projekt Centrum Welcome Vítejte (přednáška o kulturách jiných, než ta naše a kurz baletu, hry na klavír a zpěvu) Školička Heřmánek KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

13 Kluby (kurz hry na bicí, literárně dramatický klub a PC kurz pro děti) Dny tvořivosti v Satalicích KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

14 Mateřské centrum Vzdělávání žen na a po mateřské dovolené se zaměřením na jejich nový vstup na trh práce kurz P.C., anglický jazyk KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2011 - Ekoškolka

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2013 Ekocentra Podhoubí, o.s Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2013 - Ekoškolka Rozárka - projekt Ekoškola pro MŠ - semináře a akce pro veřejnost - výukové programy - obnova třešňového sadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s K Cihelně 313/41a, Praha 9 Centrum Welcome - Vybíralova 969, Praha 14 IČ 265 39 730 Email: kcr.hermanek@seznam.cz Web: www.abcprorodice.cz Web: www.prorodinu.cz

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz IČ: 68382570 DIČ:

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš.

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Žebřík, o. s. Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Oblast působení okres Prostějov, Olomoucký kraj Poskytujeme sociální, vzdělávací a integrační aktivity. Naše aktivity

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více