Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s. K Cihelně 313/41, 19015, Praha 9 Satalice Tel: , mob:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s. K Cihelně 313/41, 19015, Praha 9 Satalice Tel: 286850177, mob: 776305228 e-mail: kcr.hermanek@seznam."

Transkript

1 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s. K Cihelně 313/41, 19015, Praha 9 Satalice Tel: , mob: Výroční zpráva za rok 2007

2 1. Komunitní a mateřské centrum Satalice V roce 2007 fungovala v rámci MC Satalice školička Mateřídouška, hudební škola pro děti, kurz dramatické a divadelní výchovy pro děti a kurz paličkování pro všechny věkové kategorie. Dětský klub školička Mateřídouška: V Mateřídoušce se s dětmi pracuje podobně jako ve školce (výtvarné práce, zpěv, kreslení, společné hry), ale hlavně s vlídným a citlivým přístupem k dětem. Každá činnost je přizpůsobena věku a dovednostem dítěte. Při procházkách se děti seznamují s přírodou, zvířátky a rostlinami. Mateřídouška probíhá dvakrát týdně, vždy po 6 dětech ve věku od 3 let. Pobyt v dětském klubu dětem usnadní nástup do mateřské školy. Školičku vedla paní Zdena Varadiová. V roce 2008 bychom rádi klub Mateřídouška více rozšířili. Yamaha hudební škola pro děti: Základem její práce je elementární hudební výchova dětí předškolního věku a to již od 4 měsíců věku dítěte. Kurzy jsou koncipovány do třech bloků dle věku dítěte od 4 do 18 měsíců, od 18 měsíců do 4 let, od 4 do 6 let věku dítěte. Výuka je v každém bloku přizpůsobena potřebám dítěte, je provozována v hravé atmosféře bez stresu a zapojují se do ní rodiče. Kurz navštěvovalo 15 klientů. Kurz dramatické a divadelní výchovy: Soustřeďoval se na individuální přístup, rozvoj motoriky, vyjadřování a řeči, tvořivé přemýšlení a osamostatnění dětí v kolektivu. Klub byl tvořen hrami, scénkami a různými pohybovými aktivitami. Kurz vedla paní Mgr. Soňa Motyčková, navštěvovalo ho 14 klientů. Kurz paličkování: Funguje již druhým rokem, je určen všem věkovým kategoriím a je velice oblíben. V následujícím roce, bychom chtěli obnovit klub maminek (hernu pro děti), kde by se mohly společně scházet se svými dětmi a uvítáme i další nápady a aktivity, které by centrum oživily. Zapsala Zdena Varadiová 2. Dětský klub školička Heřmánek a miniškolka Fialka Na Černém Mostě jsem v průběhu roku 2007 otevřeli Dětský klub školičku Heřmánek a miniškolku Fialka. Dětský klub Heřmánek je určen dětem od tří let do nástupu do školy, probíhá třikrát týdně dopoledne v KCR Heřmánek, navštěvovalo ho kolem 30 dětí za týden. Školička Fialka byla určena pro děti již od 2,5 let, nicméně její činnost byla po půl roce ukončena, neboť rodiče sami se rozhodli, že děti budou do mateřského centra raději doprovázet sami. V pondělí se ve výuce střídají paní Renata se slečnou Eliškou. Obě učitelky s dětmi během dopoledne vystřídají množství aktivit, které děti stimulují k dramatickým, hudebním a výtvarným dovednostem. Také během dopoledne proběhne vždy krátká výuka anglického jazyka, přizpůsobená věku dětí. Ve středu vede dětský klub paní Gita. Její činnosti v klubu jsou zaměřeny více výtvarně. Dovede děti nadchnout pro vytváření nejrůznějších výtvarných děl tak, že se každé z nich maximálně zapojí a výsledky jsou pro děti i rodiče povzbudivé a mnohé zdobí stěny Heřmánku. Také loutkové divadlo, které Gita ve školce dětem hraje je velmi oblíbené a vždy pro děti i poučné. V pátek vede dětský klub paní Anna. Její program v klubu je více zaměřen na pohyb a tělesný rozvoj dětí. Ve třídě si s dětmi staví překážkovou dráhu, cvičí jednoduché cviky a k oblíbeným aktivitám patří skákání na trampolíně. Do dopoledne v pátek bývá zařazeno také divadlo, loutkové, nebo s herci dětmi. Vždy je čas i na výtvarnou činnost dětí, od malování vodovými barvami přes vystřihování a lepení až po modelování z hlíny. Do všech tří dětských klubů chodí děti velmi rády. Navzájem se dobře přijímají, těší se na sebe. Také nové děti, které začaly do klubu chodit od nového roku, mezi sebe pěkně KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

3 přijaly. Do klubu chodí i několik dětí cizinců, nebo dětí z dvojjazyčných manželství. Tak se všechny děti spontánně učí současné i budoucí toleranci v přijímání odlišností druhých. Společný čas her a učení se novým dovednostem děti vede k osvojeni si komunikace a tolerance k sociálnímu cítění a dobré budoucí adaptaci ve školním kolektivu. Tento projekt byl realizován za finančního přispění MČ Praha 14 a MPSV ČR. Zapsala Anna Slobodová 3. Projekt Centrum Welcome - Vítejte Po jednání s MČ Praha 14 KCR Heřmánek získalo od pronájem budovy v ul. Vybíralova 969. Díky tomu jsem mohli rozšířit činnost Komunitního centra Satalice a vytvořit další aktivity potřebné v lokalitě Prahy 14. Díky prostředkům z Norska, Islandu a Lichtenštejnska probíhaly od října 2007 v centru Welcome multikulturní aktivity. Šlo o to, nabídnout zdejším cizineckým menšinám, rodinám i jednotlivcům možnost zapojit se do života zdejší komunity, pomoc překonat jazykové bariéry, pomoc s organizováním času a všeobecně sblížit místní komunitu s přistěhovalci. K tomuto účelu probíhaly následující činnosti: děti cizinců se mohly zdarma zapojit do dopolední herny, kde se sbližovaly se svými vrstevníky a měly tak i možnost přirozeně používat český jazyk. Hernu v různých dnech pravidelně navštěvovalo 5 dětí cizinců. Školním dětem cizinců jsme nabídli možnost bezplatného doučování ČJ a jiných pro ně problematických předmětů. Tato služba byla hojně využívána, doučovali jsme 12 dětí z různých zemí s různými potřebami a rozdílnou pokročilostí (některé děti byly v ČR teprve pár měsíců). V rámci vytváření tvůrčího multikulturního prostředí jsme otevřeli kluby baletu, hry na klavír a zpěvu, které vede ukrajinská umělkyně Ulyjana Kalinichenko. V rámci aktivit mateřského centra na Černém Mostě se během týdne téměř každý den scházely maminky s dětmi k dopoledním hrám, výtvarným činnostem či jen k popovídání. Pro maminky tyto aktivity připravovala paní Anna Slobodová Bylo zřejmé, že skutečnost, že jsou to matky s malými dětmi ženy spojuje a sbližuje až k navázání přátelství nezávisle na jejich kulturním či sociálním původu. Podařilo se nám navázat nové kontakty s rodinami cizinců na Praze 14, povídali jsme si o tom, jak se jim zde žije, jaké odlišnosti kolují mezi kulturami a jaké věci jsou společné, jak se žije v rodinách, kde manželé pocházejí z různého kulturního prostředí. Pro dospělé jsme v rámci projektu připravili večerní kurz ČJ, na který bylo přihlášeno 12 studentů, průměrná účast byla 9. Kurz byl hodnocen velmi kladně. Cizincům byla nabízena možnost zapojit se do přednáškového cyklu, ať už jako hosté, tak jako lektoři. Každé 2. pondělí v měsíci (2x měsíčně) probíhaly přednášky o cizích kulturách, měli jsme hosty hovořící o Tureckém Istanbulu, Ukrajinském umění, Amerických svátcích, svátcích v Izraeli, slavení Vánoc v pravoslavném prostředí. Přednášky byly koncipovány jako nízkoprahové - otevřené všem. Účast se pohybovala okolo 12 hostů. V dalším roce budeme v aktivitách pokračovat a rozšíříme je o působení na ZŠ, uspořádáme též 2 multikulturní dny s tradičními tanci a koncerty. Proběhly též přednášky na MŠ o multikulturní výchově, dále byly osloveny ZŠ se stejnou nabídkou. Děti si během komponovaného programu osvojily pozitivní náhled na různost a na možnost obohacení se od jiných kultur. Za tuto aktivity děkujeme především Anně a Elišce Slobodovým. Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Zapsal Martin Jaroš KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

4 4. Projekt vzdělávání žen na a po mateřské dovolené se zaměřením na jejich nový vstup na trh práce. Již od října roku 2006 probíhaly v Satalicích a následně i na Černém Mostě kurzy anglického jazyka a práce na počítači. Cílovou skupinou byly ženy na mateřské dovolené. Probíhaly až do ledna roku 2008 a jsme velmi rádi, že jsme mohli našim klientkám připravit 3 semestry dalšího bezplatného vzdělávání, vedoucího k posílení jejich pozice při budoucím vstupu na trh práce, že jsme jim mohli pomoci si udržet popř. rozšířit svoji kvalifikaci pro budoucí zaměstnání. Zájem o kurzy byl tak veliký, že jsme nemohli uspokojit přijmout všechny uchazeče. Kurz anglického jazyka, který vedla lektorka Monika Kůrková absolvovalo 40 žen, kurzu práce na PC, vedeného panem Františkem Hrabcem navštěvovalo 20 účastnic. Oba kurzy přinesly, dle jejich slov, účastnicím velký užitek. V rámci projektu jsme také připravili brožuru Mateřská dovolená a co dál? která obsahuje rady a návody, jak hledat zaměstnání po mateřské dovolené. Brožura je uveřejněná na webových stránkách KCR Heřmánek. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zapsala Rút Vávrová 5. Kulturní činnost v Satalicích a na Černém Mostě Divadelní představení: Opět jsme pořádali divadelní představení, a to jak v Satalicích, tak na Černém Mostě. Naším cílem zde vždy bylo nabídnout kvalitní trávení volného času pro rodiče s dětmi a obnovit takzvanou divadelní sobotu, kdy děti, zvláště předškolní chodí společně s rodiči do divadla. V Satalicích se konalo celkem pět představení, jedno z nich v rámci velikonočních tvořivých dnů a další o Vánocích. Na Černém Mostě proběhla tři divadelní představení a byla návštěvníky hodnocena velmi kladně. V průběhu roku 2007 započal také projekt Abraham dětské loutkové představení. Byly vyrobeny dřevěné loutky marionety a dřevěný paraván a tým divadelníků (celkem deset dětí) začal nacvičovat divadelní představení, které plánujeme realizovat v dubnu Další aktivitou byl sobotní seminář výroba loutek, kterého se zúčastnilo 15 účastníků. Seminář byl pořádán v prosinci. Na semináři byli vyráběny improvizované loutky a byl předveden a ukázán základ práce s loutkou. Naším cílem je rozvoj divadelních představení i budoucnosti, a tak v rámci rekonstrukce našich prostor plánujeme jednu místnost upravit jako malý divadelní sál a doufáme, že divadelní představení a práce amatérského divadla na Černém Mostě přispěje k dalšímu rozvoji místní komunity. Zapsala Rút Vávrová Den tvořivosti : Proběhl dne v sokolovně v Satalicích. Divadlo BOŘIVOJ, jejichž poutavé a netradiční představení Rytíř zahájilo tento tvořivý den, pomohlo dětem se hned na úvod uvolnit a dobře se pobavit. Děti byly nenásilně zapojeny do hry, jíž se staly součástí. Fantazie dětí se mohla rozvinout posléze i v jejich výtvarném tvoření.ve druhé části prostorné tělocvičny byly připraveny výtvarné dílny, jako např.: malba a tisk na textil, kašírování, mozaika, šperky z korálků, malba na sklo a keramiku, grafika, kresba portrétů. Zde si děti vyzkoušely pod vedením zkušených lektorů různé výtvarné techniky a vytvořily originální díla. KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

5 Atmosféra celého dne byla moc příjemná, děti a jejich rodiče byli potěšeni ze smysluplně stráveného podzimního dne. Některé děti byly tak zaujaty tvůrčí činností, že odmítaly odejít domů na oběd. Přesto i tito rodiče byli s akcí spokojeni a nestěžovali si. Akce se v průběhu celého dne zúčastnilo asi 130 dětí a rodičů. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1020 Kč. Zapsal Petr Hofman Tyto projekty byly realizovány za finančního přispění MČ Praha Satalice, MHMP, MČ Praha 14 a MKČR. 6. Kluby Videoklub: Tato práce byla radostná, neboť okolí Satalic bylo velmi vhodné na různá natáčení. Natáčeli jsme především pohádku, Štěstí pod čepicí, kterou vymysleli sami dva chlapci, vedoucí ji pouze upravila a zrežírovala. Natáčela se i v interiéru a její sestříhání a doplnění zvuků skvěle provedl Jan Adamec- účastník kurzu. Na jaře jsme pak natočili zajímavosti ze Satalic podle staré Satalické kroniky. Další natáčení probíhala dle scénářů pro natáčení cyklu biblických příběhů, zaměřených na ty, kde vystupují děti a mládež. Na letním táboře jsme natáčeli příběh o Josefovi a jeho bratřích a příběh o narození Mojžíše z pohledu jeho sestry Miriam. Měli jsme zapůjčené kostýmy a využili jsme kulisy a také různé triky. Na podzim jsme se pak přesunuli do nových prostor na Černém Mostě a již v interiérech jsme natáčeli příběh Samuela a příběh Rodé. Nakonec jsme se vrhli na vánoční příběh s loutkou -Vánoční přání, scénář z anglické knihy vánočních her. Opět se ukázalo, že toto nové médium je pro děti velmi přitažlivé a menší i větší role umožňují všem se zapojit. V září jsem navštívila kurz o natáčení (vedený učitelem FAMU), který mi dost pomohl zejména pro práci s kamerou. Učili jsme se různé druhy záběrů a jejich kombinace, mluvili o střihu a funkcích kamery, kvalitách a vlastnostech filmu... Zapsala Monika Kůrková V centru Welcome Vítejte na Černém Mostě byly také otevřeny profesně zaměřené kluby: hra na kytaru, hra na bicí, výtvarný klub, klub literárně-dramatický, klub základů stepu, PC kurz pro děti Klub hry na kytaru pro nás organizoval Jan Skelnička, absolvent hudební konzervatoře a profesionální hudebník. Lekce byly individuální a navštěvované 3 studenty. Klub hry na bicí vede Jan Čep, také absolvent konzervatoře a profesionální hudebník. Lekce byly opět individuální a o klub jevilo zájem mnoho mladých lidí i dětí. Nyní v klubu bubnují 4 studenti. Kluby baletu, hry na klavír a zpěvu vede ukrajinská umělkyně Ulyjana Kalinischenko. Účastní se jich 12 dětí. Výtvarný klub probíhal pod vedením paní Mgr. Věry Eliášové-Štrosové. Děti se naučily tvořit různými novými metodami, byl rozvíjen jejich cit pro techniku a stylistiku. Kurz byl otevřen i pro dospělé, kde byla ještě více podporována a usměrňována jejich individuální tvořivost. Literárně-dramatický obor se soustřeďuje na individuální přístup, rozvoj motoriky, vyjadřování a řeči, tvořivé přemýšlení a osamostatnění dětí v kolektivu. Klub byl tvořen hrami, scénkami a různými pohybovými aktivitami. Kurz vedla paní Mgr. Soňa Motyčková. Klub základů stepu probíhal každé pondělí s paní Mgr. Lucií Biroó. Děti se učily základům tance, koordinaci a přípravě na step. KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

6 PC kurz pro děti vedl pan Martin Jaroš a byl zaměřen na samostatnou tvořivou práci dětí v programech MS Word, MS PowerPoint, grafických editorech a za pomocí internetu. Yamaha hudební škola pro děti: Základem její práce je elementární hudební výchova dětí předškolního věku a to již od 4 měsíců věku dítěte. Kurzy jsou koncipovány do třech bloků dle věku dítěte od 4 do 18 měsíců, od 18 měsíců do 4 let, od 4 do 6 let věku dítěte. Výuka je v každém bloku přizpůsobena potřebám dítěte, je provozována v hravé atmosféře bez stresu a zapojují se do ní rodiče. Kurzy vedou pracovníci hudební školy, navštěvovalo je 20 klientů. Někteří z účastníků hudebních kurzů spolu založili dětskou kapelu. Ta se připravuje na svá vystoupení a jedno z nich již proběhlo ve spolupráci s mládežnickou kapelou RunWay, společně s touto kapelou připravili předvánoční koncert a hru Vánoční muzikál. Byly uspořádány ještě čtyři semináře pro širokou veřejnost. Dva z nich byly taneční Hip-Hopové semináře. Účastnilo se jich průměrně 8 účastníků. Dále byly zorganizovány dva semináře bubnování, které vedl Libor Orel. Těchto seminářů se zúčastnilo 27 a 25 účastníků. Vzhledem k velkému zájmu o kurzy anglického jazyka pořádané v rámci projektu Vzdělávání rodičů na a po mateřské dovolené se změřením na jejich nový vstup na trh práce jsme v Satalicích i na Černém Mostě otevřeli pro dospělé další kurzy Aj, tentokrát placené, vedené lektory Monikou Kůrkovou a Danielem Němcem, pro maminky bylo zajištěno hlídání jejich dětí. Tyto projekty byly realizovány díky finančnímu přispění MPSV ČR a MŠMT ČR. Zapsal Martin Jaroš 7. Letní dětský tábor Opět proběhl v srpnu 2007 letní dětský stanový tábor na Berounce. Zúčastnilo se ho 32 dětí a 11 dospělých. Hlavním tématem byl biblický příběh Josefa, jeho vzestup i pád do hloubky. Tábor byl letos velmi poklidný a příjemný. Jeho součástí byl i jednodenní sjezd řeky na kanoích. Je vidět, jak naši pravidelní účastníci rostou a stávají se stále schopnějšími. Bylo to znát například u zpívání a hudebního doprovodu, který letos byl z dosti velké části na našich dětech. Z mého pohledu hlavního vedoucího se jednalo o jeden z nejpříjemnějších a nejlepších táborů Heřmánku, který jsem zatím vedl. Zapsal Petr Adamec 8. Projekt rekonstrukce objektu ve Vybíralově ulici V průběhu roku 2007 jsme se snažili získat z programu JPD2 grant na rekonstrukci objektu ve Vybíralově ulici 969. Byly jsme vyhodnoceni jako jeden z nejúspěšnějších projektů a grant jsme získali. V průběhu roku probíhalo mnoho složitých jednání a příprav (městská část Praha 14, magistrát, banka), vlastní rekonstrukce proběhne v roce Děkujeme všem za podporu, povzbuzení i modlitby. Též děkujeme magistrátnímu úřadu za velkorysou dotaci nad rámec obvyklého postupu ve výši 25% investice. Zapsal Petr Adamec 9. Projekt vzniku křesťanské školy Tento projekt je pro nás stále důležitý. Byl pro nás hlavním důvodem pro pronájem objektu ve Vybíralově ulici. Přes velkou snahu a úsilí se však zatím realizace školy neblíží. Zčásti tomu není nakloněna situace v oblasti společenské a politické (úbytek dětí školního věku). Hlavní problém vidíme v malé poptávce a podpoře této myšlenky v křesťanských KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

7 rodinách a církvích. Projekt nevzdáváme, ale jeho realizace je mnohem náročnější a dlouhodobější než jsme očekávali. Zapsal Petr Adamec 10. Pracovníci organizace a rozvoj organizace V roce 2007 organizace KCR Heřmánek zaměstnávala průběžně kolem 27 zaměstnanců. Došlo tudíž k nárůstu více jak trojnásobnému ve srovnání s rokem předchozím. Zaměstnanci byli přijímáni na různé rozsahy pracovních úvazků a rovněž s nimi byly podepisovány různé pracovní smlouvy. Vzhledem k charakteru naší organizace jsme měli nejvíce smluv jednorázových, na malé pracovní úvazky (lektoři, různé drobné práce, jednorázové přednášky apod.) Tito zaměstnanci měli s organizací podepsanou dohodu o provedení práce a bylo těchto smluv celkem 24. Během roku došlo ke zvýšení objemu činností a služeb poskytovaných veřejnosti. A proto vzhledem k vzájemné spokojenosti a zvýšení počtu odpracovaných hodin pro organizaci, u některých zaměstnanců došlo k přesunu jejich smluv na dohody o pracovní činnosti, kde již zaměstnanci jsou ze zákona zdravotně a sociálně pojištěni. Tento trend je v současnosti pro naši organizaci charakteristický a pravděpodobně i v roce 2008 nadále bude pokračovat i u dalších zaměstnanců. Což výrazně posiluje stabilitu organizace a přispívá k větším sociálním jistotám zaměstnanců. Smluv o dohodě o pracovní činnosti jsme měli celkem 6. Na hlavní pracovní poměr jsme zaměstnávali jednoho zaměstnance. Ale i zde předpokládáme hned v 1. čtvrtletí roku 2008 navýšení minimálně o další dva zaměstnance, kterým již budeme schopni nabídnout i HPP. Během roku pracovalo v organizaci na různých akcích 30 dobrovolníků. KCR Heřmánek je řízeno správní radou, jejímiž členy jsou Ing. Petr Adamec, Marie Kouklíková a Martin Janda. Vedoucími projektů byli Mgr. Miroslava Adamcová, Martin Jaroš, Zdena Varadiová, Mgr. Monika Kůrková, Anna Slobodová a Ing. Petr Adamec. Pracovníci organizace se také během roku 2007 zúčastnili různých školení, které zvyšují profesionalitu pracovníků i celé organizace. Během roku také započal projekt profesionalizace KCR Heřmánek, jehož cílem je stabilizovat a profesionalizovat zaměstnaneckou základnu organizace. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zapsala Eva Kobylková 11. Audit V roce 2007 proběhlo nezávislým auditorem (ADAMEC AUDIT s.r.o.) ověření účetní závěrky za rok Výrok auditora zněl: Podle našeho názoru, s výhradou, který má na účetní závěrku skutečnost, popsaná v předchozím odstavci (zprávy auditora, pozn.), účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace občanského sdružení Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. 12. Spolupracující organizace KCR Heřmánek v roce 2007 spolupracoval s úřady Městských částí Praha Satalice, Praha - Kbely a Praha 14, s Magistrátem hlavního města Praha, dále s Hudební školou Yamaha, neziskovými organizacemi YMCA Praha, Slovo Života Praha, Církví Křesťanská společenství, Církví bratrskou, Židovským muzeum Praha, MC Klubíčko a občanské sdružení Motýlek, o.s. Agnes, o.s. Education gallery. KCR Heřmánek je členem Sítě mateřských center a klubu Neziskovky.cz, s kterými spolupracuje. KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

8 13. Finanční zpráva NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady Poskytnuté příspěvky VÝNOSY Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Úroky Zúčtování fondů 0.50 Jiné ostatní výnosy Přijaté dary Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Celkem NÁKLADY Celkem VÝNOSY Celkem ZISK (- ztráta) RENTABILITA ( zisk/náklady ) % 10 Rozvaha v Kč AKTIVA Pořízení dlouhod. hmot. majetku Pokladna Bankovní účty Peníze na cestě Pohledávky za zaměstnance Jiné pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA Dodavatelé Zúčtování s instit.soc.zabezp.a zdr.p Ostatní přímé daně Nároky na dotace a ost.zúčt. ze st.rozp Výnosy příštích období Vlastní jmění Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

9 14. Sponzoři a podporovatelé Bez pomoci našich přátel, dalších organizací, nadací a státní správy by se některé naše projekty realizovaly obtížněji a některé vůbec. Proto děkujeme za vaši podporu. Velmi si jí vážíme. Upřímně děkujeme: Finančním mechanismům EHP/Norska a Nadaci rozvoje občanské společnosti, která byla prostředníkem při čerpání těchto prostředků. Evropskému sociálnímu fondu a státnímu rozpočtu České republiky Magistrátu Hlavního města Prahy Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

10 Ministerstvu kultury České republiky Městské části Praha 14 Městské části Praha Satalice F nadaci A dalším individuálním dárcům IKEA Praha, Sbor KS Praha, Sbor CB Praha Černý Most, paní Miroslava Adamcová, paní Olga Nešetřilová, paní Radka Novotná, paní Trlicová, pan Petr Adamec, pan Patrik Dolejší, pan Petr Fiala, pan Petr Frolík, pan Jiří Soljak. V Praze dne Ing Petr Adamec, jednatel organizace KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

11 5. Fotografie z činností KCR Heřmánek Letní tábor Výtvarný klub Seminář bubnování KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

12 Projekt Centrum Welcome Vítejte (přednáška o kulturách jiných, než ta naše a kurz baletu, hry na klavír a zpěvu) Školička Heřmánek KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

13 Kluby (kurz hry na bicí, literárně dramatický klub a PC kurz pro děti) Dny tvořivosti v Satalicích KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

14 Mateřské centrum Vzdělávání žen na a po mateřské dovolené se zaměřením na jejich nový vstup na trh práce kurz P.C., anglický jazyk KCR Heřmánek - Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s K Cihelně 313/41a, Praha 9 Centrum Welcome - Vybíralova 969, Praha 14 IČ 265 39 730 Email: kcr.hermanek@seznam.cz Web: www.abcprorodice.cz Web: www.prorodinu.cz

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost.

... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za období srpen 2006 srpen 2007 ... pohodové dítě...... pohodoví rodiče...... fungující rodina...... spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2012 Terapeutická komunita Sejřek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2012

výroční zpráva YMCA Praha 2012 výroční zpráva YMCA Praha 2012 YMCA PRAHA O. S. YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém

Více

Výroční zpráva o činnosti. j 2 0 0. Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO

Výroční zpráva o činnosti. j 2 0 0. Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO 0 Výroční zpráva o činnosti j 2 0 0 8 v Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO s OBSAH Slovo úvodem..................................................... 3 Krátké představení Pexesa...........................................

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Výroční zpráva. YMCA v České republice YMCA

Výroční zpráva. YMCA v České republice YMCA I Výroční zpráva YMCA v České republice 2012 YMCA Základní informace Název: YMCA v ČR Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men s Christian Association) Adresa: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 Okres: Praha

Více

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2010 bylo stejně jako v předcházejících osmi letech provozování

Více

www.kasparek-melnik.cz

www.kasparek-melnik.cz uyi Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Člen Sítě mateřských center ČR Výroční zpráva za rok 2009 www.kasparek-melnik.cz 1 2 Obsah Pohádka o Kašpárkovi... 4 Co nabízí RC Kašpárek... 6 Ohlédnutí za uplynulým,

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Sídlo organizace. Výbor. Dozorčí rada. Veřejná sbírka

Sídlo organizace. Výbor. Dozorčí rada. Veřejná sbírka Sídlo organizace Dobrá Voda 8 364 01 Toužim Tel.: +420 353 391 132 +420 724 732 247 +420 728 827 053 http: //www.cesky-zapad.cz e-mail: info@cesky-zapad.cz IČO: 26550334 Občanské sdružení Český západ je

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR)... 3 Činnost, události v roce 2011... 4 Činnost Mateřského centra Barborka...

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více