Výroční zpráva rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva rok 2014"

Transkript

1 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014

2 OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Principy poskytování služeb Jednání se zájemcem o službu Ubytování a strava Kontakt se společenským prostředím STATISTICKÉ ÚDAJE Pobytová služba - Domov pro seniory Pobytová služba Domov se zvláštním režimem Ambulantní služba-denní stacionář HOSPODAŘENÍ Dary Provoz DKE Spolek Klub přátel Domu Kněžny Emmy Spolupráce s ostatními organizacemi Projekty Kontrolní činnost DOBROČINNOST Adopce na dálku Konto bariéry Milý Ježíšku PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE Osobnostní předpoklady pracovníka DKE Kvalifikační předpoklady pracovníků DKE, charakteristika pracovního místa, popis pracovní činnosti VZDĚLÁVÁNÍ Hodnocení vzdělávání Přehled prezentovaných témat v roce 2014 v rámci odborných seminářů Vyhodnocení vzdělávání na rok Vzdělávání v roce Plánovaný stav a specializace ve vztahu k vzdělávání Vzdělávací plán na období Pracovníci přímé péče Pracovníci managementu a ostatní pracovníci INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ A POČTU ŽÁDOSTÍ V ROCE 2014 BC. HANA ŠTEFÁČKOVÁ, DIS Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem ČINNOST AKTIVIZAČNÍHO ÚSEKU - BC. LUCIE ZVELEBILOVÁ, DIS Dílna ručních prací Rehabilitace Místnost denní péče Denní stacionář...59

3 8.5 Personální zajištění úseku k Vzdělávání pracovníků úseku Přehled aktivit Aktivity nabízené denně v pracovní dny Aktivity nabízené týdně Další aktivity využívané klienty Duchovní nabídka Akce pro klienty v roce Propagace DKE a spolupráce s veřejností Dobrovolníci v DKE Vize na rok ČINNOST OŠETŘOVATELSKÉHO ÚSEKU BC. ŠÁRKA KAJUMOVÁ Struktura zaměstnanců Vzdělávání Struktura klientů Psychický stav Vybavení Nedostatky a překážky Úspěchy Propojení úseků a předávání informací ČINNOST PEČOVATELSKÉHO ÚSEKU HANA KODEŠOVÁ Struktura pečovatelského úseku Přímá péče Klíčový pracovníci Obýváček DZR Hodnocení...72 ZÁVĚR Použité zkratky...74

4 ÚVOD Od 1. ledna 2014 došlo k vnitřní reorganizaci zařízení především na úseku přímé obslužné péče. Úsek ošetřovatelské péče byl rozčleněn na dvě součásti - ošetřovatelský a pečovatelský úsek. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že primárním důvodem změny byla nově registrovaná služba - domov se zvláštním režimem. Dále na úseku ošetřovatelské péče došlo ke sloučení všech sester v zařízení. Od tohoto kroku jsmee očekáváli maximálně efektivní prohlubování péče o klienty. Vytvořili jsme tedy domov pro klienty s chronickým duševním onemocněním. Důvodem je především stoupající křivka počtu klientů postižených duševním onemocněním (Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí, ostatními typy demencí) a tedy potřeba zvýšené péče a vyšší nároky na vzdělání personálu. S tímto souvisely nejen změny v prostorovém uspořádání dotčených prostor z důvodu zlepšení orientace klientů, ale také reorganizace struktury jednotlivých úseků a především dokonalá příprava a edukace personálu v této oblasti. Profilujeme se jako špičkové zařízení poskytující služby seniorům a věříme, že na základě ohlasů nejen klientů, ale také veřejnosti je naše zařízení takto vnímáno. Tyto ohlasy v žádném případě nepřeceňujeme a snažíme se pro naše seniory vytvářet a zdokonalovat jejich domov.

5 1. Základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov pro seniory, Kojetická 1414, Neratovice druh sociální služby domov pro seniory ( 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) forma služby pobytová ( 33 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) sociální služba je poskytována od časový rozsah sociální služba se poskytuje nepřetržitě cílová skupina osob senioři kapacita poskytované služby 76 lůžek věková struktura mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) způsob zajištění zdravotní péče prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání druh sociální služby denní stacionář ( 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) forma služby ambulantní ( 33 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) sociální služba je poskytována od časový rozsah pondělí pátek hod. cílová skupina osob osoby se zdravotním postižením osoby s chronickým duševním postižením senioři kapacita poskytované služby 12 míst věková struktura mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) způsob zajištění zdravotní péče prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání druh sociální služby domov se zvláštním režimem ( 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) forma služby pobytová ( 33 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) sociální služba je poskytována od časový rozsah sociální služba se poskytuje nepřetržitě cílová skupina osob senioři kapacita poskytované služby 14 lůžek

6 věková struktura mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) způsob zajištění zdravotní péče prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 1.1 Principy poskytování služeb V DKE v pobytových a ambulantní službě jsou poskytovány takové služby, které podporují klienty v zachování sociálních vztahů a vazeb. Klient neztrácí kontakt se svým okolím, není mu nijak bráněno ve styku se svými blízkými. Při práci s klienty vycházejí pracovníci z individuálních potřeb každého jednotlivce. Svou vlastní představu o rozsahu a potřebě služeb zpracovává klient za pomoci odborného pracovníka DKE do osobního plánu. Plán je sestavován tak, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na službě a klient si co nejdéle zachoval svou soběstačnost a samostatnost. DKE zaručuje klientům ochranu jejich práv a důstojnosti. Pracovníci DKE motivují klienty ke zlepšování celkového fyzického i psychického stavu. DKE zajišťuje aktivní, individuální ošetřovatelskou péči podle aktuálního stavu a potřeb klienta, prostřednictvím svých zaměstnanců Jednání se zájemcem o službu Výsledkem jednání se zájemcem o službu je podepsání smlouvy. Na základě zjištěných individuálních potřeb uživatele, jeho očekávání a stanovených cílů, které jsou v souladu s formou a typem poskytované služby, je přijat do zařízení. Jednání probíhá dle zpracovaných metodických postupů, zájemce získává veškeré potřebné informace včetně výše úhrady, je seznámen s prostředím Ubytování a strava Uživatelům služby je poskytováno ubytování v obytných buňkách několika typů, za které je podle jednotlivých typů stanovena výše úhrady. Součástí služby je poskytování celodenní stravy, která se skládá ze třech hlavních jídel a dvou vedlejších, mimo vyvážené racionální diety je připravována strava diabetická rozšířena o jedno vedlejší jídlo a strava šetřící. Uživatelům je strava upravována tak, aby odpovídala individuálním potřebám a zdravotnímu omezení. Klienti jsou motivováni k zachování kulturních a společenských návyků, jsou vedeni k využívání společné jídelny s obsluhou. V nepříznivé situaci mají zajištěnu stravu na pokojích.

7 1.1.3 Kontakt se společenským prostředím Hlavní zásadou a principem poskytované služby pobytového zařízení pro seniory je zajištění návaznosti na stávající způsob života a udržení běžného životního rytmu odpovídajícího co nejvíce životu vrstevníků. Klientům, kteří jsou jakýmkoli způsobem limitováni v soběstačnosti, pomáhá služba k udržení kontaktu se společenským prostředím. DKE realizuje princip otevřeného zařízení, podporuje sociální začlenění do běžné komunity. Nejsou preferovány způsoby zajištění veškerých služeb přímo v zařízení, některé služby využívají klienti i mimo DKE. 2. Statistické údaje 2.1 Pobytová služba - Domov pro seniory kapacita zařízení 76 celkový počet klientů k nástup: 28 výstup: 26 průměrný počet klientů: 76,11 využití obložnosti v %: 100,15 celkový počet klientů k : 76 (15 mužů + 61 žen ) z toho 27 až 65 let: 0 66 až 75 let: 3 76 až 85 let: až 95 let: 36 nad 95 let: 0 průměrný věk klientů: 86,13 Úhrady předpis úhrad pobytové služby ,00 Kč z důvodu zákonné podmínky 15% příjmu klienta na kapesné nebylo celkem uhrazeno ,00 Kč předpis úhrad příspěvků na péči ,00 Kč na jednoho klienta připadá průměrně příspěvek na péči ve výši 3 712,-Kč částka odpovídá průměrnému stupni příspěvku na péči ve výši 1,8 rozdělení klientů podle příspěvku na péči k příspěvek na péči nebyl přiznán: 2 klienti

8 I. stupeň příspěvku na péči: 33 klienti II. stupeň příspěvku na péči: 19 klientů III. stupeň příspěvku na péči: 17 klientů IV. stupeň příspěvku na péči: 5 klientů 2.2 Pobytová služba Domov se zvláštním režimem kapacita zařízení 14 celkový počet klientů k nástup: 4 výstup: 2 průměrný počet klientů: 14,05 využití obložnosti v %: 100,35 celkový počet klientů k : 15 ( 3 muži + 12 žen ) z toho 27 až 65 let: 0 66 až 75 let: 2 76 až 85 let: 3 86 až 95 let: 10 nad 95 let: 0 průměrný věk klientů: 87,0053 Úhrady předpis úhrad pobytové služby ,00 Kč z důvodu zákonné podmínky 15% příjmu klienta na kapesné nebylo celkem uhrazeno ,00 Kč předpis úhrad příspěvků na péči ,00 Kč na jednoho klienta připadá průměrně příspěvek na péči ve výši 9 343,-Kč částka odpovídá průměrnému stupni příspěvku na péči ve výši 3,5 rozdělení klientů podle příspěvku na péči k I. stupeň příspěvku na péči: 1 klient II. stupeň příspěvku na péči: 1 klient III. stupeň příspěvku na péči: 6 klientů

9 IV. stupeň příspěvku na péči: 7 klientů 2.3 Ambulantní služba-denní stacionář Kapacita zařízení 12 celkový počet klientů k : 2 nástup: 7 výstup: 5 průměrný počet klientů: 2,4767 využití obložnosti v %: 20,6393 celkový počet klientů k : 4 ( 1 muž+ 3 ženy) z toho 76 až 85 let: 2 86 až 95: 2 průměrný věk klientů: 84,6810 Úhrady předpis úhrad za ambulantní služby předpis úhrad příspěvku na péči: ,00 Kč ,00 Kč Celkové příjmy DKE od klientů: z této částky činí státní příspěvek na péči , 00 Kč ,00 Kč

10 3. Hospodaření čerpání rozpočtu Schválený rozpočet domov pro seniory domov se zvláštním režimem denní stacionář celkem 50 Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných 503 dodávek Prodané zboží Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Úřad práce Osobní náklady Mzdové náklady OON Úřad práce Užití fondu odměn Zákonné a sociální pojištění Zákonné sociální náklady Úřad práce Daně a poplatky 1 54 Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek,rezervy a opravné položky Náklady celkem

11 Schválený rozpočet domov pro seniory čerpání rozpočtu domov se zvláštním režimem denní stacionář celkem 60 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy, dary Provozní dotace Příspěvek města Státní dotace - grant Příspěvek jiných obcí Úřad práce Výnosy celkem Dary Na základě Darovací smlouvy přijal Dům Kněžny Emmy domov pro seniory finanční dar od soukromé osoby na nákup ošetřovatelského a obvazového materiálu. Celkem ve výši: ,-Kč Na základě Darovací smlouvy přijal Dům Kněžny Emmy domov pro seniory finanční dar od soukromé osoby na nákup elektrického zvedacího zařízení pro imobilní klienty DKE: Celkem ve výši: ,-Kč Na základě Darovací smlouvy přijal Dům Kněžny Emmy domov pro seniory finanční dar od soukromé osoby na pořízení převazového vozíku. Celkem ve výši: 8 000,- Kč Na základě Darovací smlouvy přijal Dům Kněžny Emmy domov pro seniory finanční dar od soukromé osoby na realizaci projektu Přístavba dílny. Celkem ve výši: ,-Kč

12 Na základě Darovací smlouvy přijal Dům Kněžny Emmy domov pro seniory finanční dar od soukromé osoby na obvazový a ošetřovatelský materiál. Celkem ve výši: ,-Kč Na základě Darovací smlouvy přijal Dům Kněžny Emmy domov pro seniory finanční dar od soukromé osoby na jednorázové hygienické pomůcky. Celkem ve výši: ,-Kč Na základě Darovací smlouvy přijal Dům Kněžny Emmy domov pro seniory finanční dar od soukromé osoby na vybavení denní místnosti. Celkem ve výši: ,-Kč Na základě Darovací smlouvy přijal Dům Kněžny Emmy domov pro seniory finanční dar od soukromé osoby na zdravotnickou techniku. Celkem ve výši: ,-Kč Celková výše přijatých darů: ,-Kč 3.2 Provoz DKE V uplynulém roce byla realizována instalace informačního systému Cygnus modul stravovací část a modul skladového hospodářství ve stravovacím úseku. Tímto došlo k podstatnému zjednodušení vedení evidence odběru stravy a evidence zásob ve skladu potravin. Byly realizovány dvě výzvy na veřejné zakázky na výběr dodavatele kolejnicového zvedacího a asistenčního systému a výběr dodavatele na nákup a instalaci polohovací zvedací vany. Nákup a instalace uvedeného je součástí projektu Rekonstrukce koupelny pro imobilní klienty pro Dům Kněžny Emmy-domov pro seniory (DKE) v Neratovicích. Tento projekt je realizován s přispěním Středočeského kraje. Cílem projektu je zajistit zjednodušení přepravy klienta k zajištění každodenní péče, zmodernizovat vybavení koupelny určené pro imobilní klienty a také vytvořit podmínky pro

13 bezpečnou a pohodlnou manipulaci s imobilním klientem pro personál. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Dále osoby se sníženou soběstačností především z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. V současné době požíváme ke koupání klientů 12 let staré koupací lůžko, které již není schopno běžného provozu. K použití hygieny je k dispozici pouze koupací křeslo. Přeprava klientů do koupelny je realizována s pomocí vozíku a manipulace s klienty do křesla je uskutečňována pomocí manipulačních popruhů. Sprchování klientů je tedy možné pouze na sedačce s příslušnými možnostmi intimních podmínek a s obtížnými podmínkami pro personál. Účelem je zjednodušení manipulace s imobilním klientem při poskytování každodenní péče. Projekt je potřebný především z důvodu trendu stárnutí populace a tím stoupající křivky počtu imobilních klientů, kteří využívají naše služby. Věříme a předpokládáme komfortnější možnosti při provádění hygieny a spokojenost klientů se způsobem přesunu a samotným provedením hygieny. Zastupitelstvo středočeského kraje schválilo poskytnutí příspěvku z Humanitárního fondu sociální oblast ve výši ,- Kč. 3.3 Spolek Klub přátel Domu Kněžny Emmy I v roce 2014 se spolek významně podílel na zajišťování kulturních a společenských programů, podporovalo společenské a aktivizační činnosti klientů v našem domě. Příjmy: Příjmy sdružení tvoří dary, dotace, granty a dobrovolné příspěvky za výrobky obyvatel DKE. Příjmy z darů určené na kulturní a zájmovou činnost spolku: soukromý dárce daroval radiopřijímač Roadstar a 74 ks kazet soukromý dárce daroval příspěvek ,- Kč soukromý dárce daroval příspěvek ,- Kč Příjmy z dobrovolných příspěvků za výrobky zhotovené v dílně ručních prací celkem ,--Kč

14 Výdaje: Výdaje na kulturní a zájmovou činnost klientů DKE jako jsou např. vstupenky na kulturní akce, do divadla, kina, uspořádání hudebních koncertů, výstav a dalších společenských programů v našem domě celkem ,--Kč Nákup materiálu pro dílnu ručních prací a ostatní výdaje celkem ,--Kč 3.4 Spolupráce s ostatními organizacemi Velmi pozitivně je hodnocena spolupráce se Společenským domem Neratovice, kdy je našim klientů umožňována účast na promítaných filmových představeních za minimální finanční obnos, ovšem využití a účast ze strany klientů není adekvátní nabízeným akcím. Po dohodě s velitelem městské policie byl zaveden systém v parkování vozidel na parkovišti DKE, kde je návštěvníkům a zaměstnancům přidělena povolenka, která je viditelně umístěna ve vozidle. Důležitá je rovněž spolupráce s místními mateřskými školkami, které se pravidelně zúčastňují námi organizovaných společenských akcí, a také zpětně je významná přítomnost našich klientů na aktivitách školek. Součástí jazykového vzdělávání studentů oboru veřejnosprávní činnosti SOŠ a SOU v Neratovicích, byla v měsíci únoru návštěva francouzských studentů z Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier z města Fougeres z provincie Bretaň. Důvodem jejich návštěvy bylo seznámit se u nás se systémem sociálních služeb, jak v obecné rovině tak i přímo ve vybraném zařízení. V rámci návštěvy proběhla prohlídka prostor DKE včetně ukázky ubytování klientů. Z jejich reakcí bylo patrné pozitivní vnímání a hodnocení rozsahu poskytovaných aktivizačních činností. Výborná spolupráce je nastavena s odborem sociálních věcí a školství města Neratovice. V průběhu roku bylo zorganizováno pod záštitou odboru v prostorách DKE několik praktických ukázek výcviku dravců a asistenčních psů, rovněž byli realizovány poutavé a zajímavé besedy s cestovatelem panem Švejnohou. V únoru nás navštívili studenti Gymnázia Františka Palackého, důvodem jejich návštěvy byl projekt Poznej své město, který je určen novým studentům gymnázia. Obecným cílem projektu je seznámit studenty mimo jiné i s provozem organizací a zařízení města Neratovice. V Domě Kněžny Emmy absolvovali prohlídky jednotlivých pracovišť a úseků. Sociální pracovnice Bc. Hana Štefáčková jim přiblížila historii vzniku DKE a současný systém poskytování služeb.

15 Ve spolupráci s AČR proběhla v měsíci červenci beseda s majorem Mgr. Miloslavem Kloubkem kaplanem Posádkového velitelství Praha o duchovní službě v AČR a úkolech vojáků Čestné stráže. V rámci prezentace výcviku ČS na veřejnosti bylo součástí programu i exhibiční vystoupení vojáků jednotky. Pan mjr. Kloubek přiblížil činnost čestné stráže, objasnil jednotlivé druhy slavnostních, pietních a dalších aktů. Vojáci nás také seznámili s průběhem a nástrahami náročného výcviku a pořadového drilu. Čestná stráž AČR je jednotkou určenou k zabezpečení protokolárních, slavnostních a pietních akcí na celém území republiky i v zahraničí. Dodává těmto akcím slavnostní vojenský ráz. Pravidelně je možno spatřit ČS při vzdávání pocty v rámci slavnostního ceremoniálu při odletu prezidenta republiky na oficiální zahraniční návštěvy a při jeho návratu, při oficiálním uvítání státních představitelů ostatních zemí. Vojenskými poctami doprovází uvítací ceremoniály při příletu dalších osobností státního významu i vojenského života. Další zajímavou a poutavou akcí byla beseda s novodobým válečným veteránem, účastníkem několika zahraničních misí armády. Klienti a veřejnost měli možnost se seznámit se životem a úkoly našich mužů a žen ve zbrani na misích mimo naše území státu a také se životem občanů například v Afghanistánu nebo Íráku. Důležitým prvkem prezentace zařízení je rovněž jeho představování prostřednictvím médií. Pravidelně v této oblasti spolupracujeme s Mělnickým deníkem, Neratovickými listy a ostatními medii. Pro ukázku několik článků o DKE: Projekty Zapojili jsme se do projektu Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji. Požádali jsme úřad práce o příspěvek na úhradu nákladů k zajištění vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji, který je spolufinancován z prostředků

16 Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu České republiky (15 %). Dotaci v rámci uvedeného projektu se nám podařilo v měsíci únoru získat. Projekt umožnil získat finanční příspěvek na doplnění vzdělání 22 našich zaměstnanců. Zaměřili jsme se na prohloubení znalostí v oblasti práce se seniory postiženými demencí a Parkinsonovou chorobou. Tuto problematiku chápeme jako nezbytný předpoklad úspěšného poskytování nové služby domova se zvláštním režimem. Absolvováním kurzu Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence účastníci školení zlepšili své znalosti v oblasti specifik práce s lidmi postiženými demencí a Parkinsonovou chorobou. Onemocnění těmito chorobami se s vyšším věkem stupňuje a postihuje větší procento osob ve vyšším věku. Kurz byl také zaměřený na efektivní spolupráci s klientem a kognitivní rehabilitaci klientů postižených tímto onemocněním. Podařilo se nám rovněž zapojit do projektu Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. VISK je zřízen za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území Středočeského kraje. Zajišťuje mimo jiné i kvalifikační vzdělání pro pracovníky v sociálních službách. Z DKE jsme zajistili zdarma vzdělání pro dvě pracovnice. Významným počinem je zahájení projektu Přístavba dílny. Podnětem k této aktivitě je skutečnost, že stávající dílna plně nevyhovuje požadavkům provozu. Nedostatečnost stávající poměrně malé dílny spočívá v provozní kapacitě a pracovním prostředí uvnitř. Dlouhá úzká místnost není dostatečně přirozeně osvětlena a při nutnosti prostoru pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu neposkytuje dostatek pracovních míst. Možnost zapojení obyvatel je tak značně omezena na několik osob. Navrženým řešením je přístavba, která je hmotově i výrazově velmi jednoduchá a doplňuje prostorově složitou stavbu. Stanoveným cílem bylo vytvoření světlého, do zahrady otevřeného prostoru, který propustí co nejvíce světla do stávající dílny. Proto byla navržena lehká konstrukce s velkými okny, která v letních měsících umožňují rozšíření o malou terasu. Pro zajištění příjemného vnitřního prostředí budou okna doplněna o venkovní žaluzie nebo markýzu. V současné době jsme obdrželi všechna předepsaná povolení a snahou je získat finanční prostředky na realizaci projektu. Zúčastnili jsme se 2. ročníku soutěže Senior centrum roku organizovaným nadačním fondem Veselý senior. Ačkoli jsme byli mezi zařízeními, která měla zájem se zúčastnit, soutěž z důvodu nezájmu ostatních byla přesunuta na letošní rok. Z důvodu registrace nově poskytované služby od jsme vytvořili projekt tzv. Obýváček. Smyslem projektu je vytvoření přirozené atmosféry pro klienty a umístění aktivizačních činností do těchto prostor. Takto vybudované prostředí ovlivní pozitivně pohodu a psychickou stabilitu klientů. V loňském roce se podařilo vybavit interiér této místnosti stylovým nábytkem a

17 vhodnými doplňky ve stylu 50. let. Pojetí bylo koncipováno v souladu s biografií klientů. Právě v tomto časovém úseku prožili nejaktivnější část života a realita 50. let nejvíce ovlivnila jejich životy. 3.6 Kontrolní činnost V uplynulém roce proběhlo několik kontrol zařízení ze strany státních, městských a jiných subjektů. V měsíci lednu audit stravovacího úseku zaměřený na Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů tzv. HACCP, což ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Výstupem byla aktualizace zpracovaného písemného materiálu. Kontrola za strany VZP na oblast plnění zákonných povinností zaměstnavatelů - plátců pojistného zdravotního pojištění. Kontrola se týkala oblasti účetních dokladů potřebných pro správné stanovení placení pojistného. Dokumentem o provedené kontrole byla Zpráva o výsledku kontroly a závěrečný protokol. Dle výsledků nebyl zjištěn jediný problém. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla kontrolu ve stravovacím provozu, zaměřenou na dodržování předpisů, kterými se stanoví podmínky provozu pro zpracování potravin. Drobné nedostatky byly odstraněny na místě. Byla provedena jedna kontrola za strany Okresní správy sociálního zabezpečení na oblast plnění povinností zařízení v sociálním zabezpečení a plnění povinností plátců pojistného na sociální

18 zabezpečení. Především byla kontrola zaměřena na problematiku kontroly účetních podkladů rozhodných pro určení výše pojistného na sociální zabezpečení. Kontrola neshledala žádné závady. V průběhu měsíce prosince byla vykonána kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj na oblast BOZP a PO se zaměřením na hodnocení rizik, kategorizaci prací, školení zaměstnanců, řešení pracovních úrazů, prohlídky pracovišť, kontroly státního dozoru, součinnost při závodní preventivní péči (pracovně lékařské služby), jednání s třetími stranami v otázkách BOZP a PO apod. V průběhu kontrolní činnosti v těchto oblastech nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Jako každý rok byl proveden finanční audit ze strany města na ekonomické nakládání s finančními prostředky. Bez závad. Ze strany managementu jsou součástí kontrolní činnosti pravidelné měsíční kontroly a prohlídky provozu a objektu DKE. Kontrola se týká všech oblastí života zařízení. Z každé kontrolní činnosti je poziřován zápis a na základě výsledků přijímána opatření. 4. Dobročinnost 4.1 Adopce na dálku Jsme dlouhodobě zapojeni do projektu mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi ADRA adopce na dálku na pomoc chudým bangladéšským dětem. Podporujeme dívku jménem Christina Moni, která žije s rodinou ve vesnici Gopalgong v domě z cihel. Ráda zpívá, tancuje a má ráda umění a hraní s panenkami. Nejradši má růžovou a modrou barvu, ze zvířat ptáky majna. Píše o sobě, že nesnáší lhaní a má úctu ke starým lidem. Jednou by se chtěla stát lékařkou. Ve škole se jí líbí, mají tam dobré učitele, hřiště, stromky a květiny. Její tatínek je řidičem, maminka ženou v domácnosti. Má jednoho bratra a dvě sestry. Měsíční příjem rodiny je celkem v přepočtu celkem 3000,-Kč. Věříme, že naše podpora umožní Christin studium medicíny.

19 4.2 Konto bariéry Konto Bariéry je stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se účastní i naši zaměstnanci, kteří svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají financovat program Konta Bariéry. Konto Bariéry je určeno na zlepšení kvality života lidí s handicapem. Finanční pomoc je zaměřena na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláváním a pracovním uplatněním hendikepovaných. Celkem za rok zaslali zaměstnanci 2 250,- Kč. 4.3 Milý Ježíšku Pravidelně se zúčastňujeme projektu studentů Neratovického gymnázia Vojtěcha Pauknera a Martina Kučery Milý Ježíšku. Rozhodli jsme se dětem z dětských domovů splnit jejich vánoční přání. Vybrali jsme konkrétní přání Martinky, dárek zakoupili a zaslali. V loňském roce do dětského domova Ľienka ve Veľkých Kapušanech a věříme, že udělal Martince velkou radost!

20 5. Profesní struktura organizace Stav pracovníků byl stabilní, docházelo pouze k minimální fluktuaci. K operativním změnám docházelo pouze s výskytem dlouhodobých pracovních neschopností. Z mateřské dovolené se vrátily tři zaměstnankyně. Výpadek pracovníků byl řešen v rámci dohod o provedené práci či pracovní činnosti. 5.1 Osobnostní předpoklady pracovníka DKE trestní bezúhonnost způsobilost k právním úkonům schopnost komunikace se seniorem schopnost empatie pracovitost svědomitost spolehlivost schopnost práce v týmu emocionální stabilita zdravotní způsobilost chuť vzdělávat se zdravé sebevědomí 5.2 Kvalifikační předpoklady pracovníků DKE, charakteristika pracovního místa, popis pracovní činnosti 1) pracovník na pozici sestra minimální vzdělání: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitou - osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - znalost práce na PC popis pracovní činnosti: poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, např. vypracování ošetřovatelského plánu, pozorování, hodnocení a zaznamenávání stavu klienta sociální péče a orientační hodnocení fyziologických funkcí, provádění odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí zařazení v organizační struktuře: ošetřovatelský úsek 2) pracovník na pozici fyzioterapeut

21 minimální vzdělání: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání - osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - znalost práce na PC popis pracovní činnosti: provádění fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu, vypracování kineziologického rozboru klienta sociální péče, svalového testu a vyšetřování vnitřních systémů, sestavování krátkodobého rehabilitačního plánu léčebné rehabilitace prováděné individuálně i ve skupinách, provádění speciálních technik a procedur fyzikální terapie a hodnocení jejich účinnosti a další výkony zařazení v organizační struktuře: aktivizační úsek 3) pracovník v sociálních službách minimální vzdělání: - ukončené základní vzdělání - akreditovaný kvalifikační kurz (podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) popis pracovní činnosti: provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi, vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách), řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem. zařazení v organizační struktuře: aktivizační úsek, ošetřovatelský úsek 4) pracovník na pozici administrativní pracovník minimální vzdělání: - střední vzdělání s maturitou - akreditovaný kvalifikační kurz (podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) - znalost práce na PC popis pracovní činnosti:

22 práce s databázovým systémem nebo tabulkovým procesorem včetně vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem, vedení spisové evidence obsahující údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání a přípravy skartačního řízení podle příslušných předpisů, zajišťování skartačního řízení, úzká spolupráce s úsekem sociální práce zařazení v organizační struktuře: přímo podřízen řediteli a zástupci ředitele 5) pracovník na pozici sociální pracovník minimální vzdělání: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku nebo vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci, soc. pedagogiku nebo sociálně právní činnost nebo vysokoškolské vzdělání + 5let praxe + akreditovaný kurz - znalost práce na PC popis pracovního činnosti: sociálně-právní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči v zařízeních sociální péče, vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu i mimo rámec zařízení sociální péče, zabezpečování základních sociálních agend včetně zajišťování standardní dokumentace, zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování, komplexní zajišťování přímé obslužné péče a základních výchovných a aktivizačních služeb, sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta, vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu i mimo rámec zařízení sociální péče, řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů zařazení v organizační struktuře: úsek sociální práce 6) pracovník na pozici účetní minimální vzdělání: - střední vzdělání s maturitou - znalost účetní agendy - znalost práce na PC popis pracovní činnosti:

23 samostatné vedení účetnictví účetní jednotky včetně řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány, sestavování účetní uzávěrky účetní jednotky, vedení účetních knih, jejich otevírání a uzavírání, úzká spolupráce s úsekem sociální práce zařazení v organizační struktuře: přímo podřízen ředitelce a zástupci ředitele 7) pracovník na pozici technický pracovník minimální vzdělání: - střední vzdělání s maturitou technického směru - znalost práce na PC - vyhláška č. 50/78 Sb. - řidičský průkaz skupiny B popis pracovní činnosti: sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budovy a jednotlivých částí technologických zařízení; technické zajišťování a organizace údržby a oprav, plánování a provádění pravidelných revizí a prohlídek technické způsobilosti, provádění školení obsluh technických zařízení, zajišťování funkčnosti hardware počítačů a počítačových systémů včetně lokalizace a odstraňování poruch, obsluha referenčního vozidla zařazení v organizační struktuře: technický úsek 8) pracovník na pozici domovník minimální vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem (strojní elektro) - vyhláška č. 50/78 Sb. - řidičský průkaz skupiny B popis pracovní činnosti: domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domu a pokojů klientů, obsluha referenčního vozidla zařazení v organizační struktuře: technický úsek 9) pracovník na pozici dělník prádelny minimální vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem nebo základní vzdělání - znalost práce na šicím stroji popis pracovní činnosti:

24 obsluha zařízení na praní a odstřeďování prádla, žehlení a skládání ložního prádla na žehlícím stroji, ruční žehlení žehličkou, drobné opravy prádla a oděvů zařazení v organizační struktuře: technický úsek 10) pracovník na pozici vedoucí stravovacího úseku (provozář) minimální vzdělání: - střední vzdělání s maturitou - znalost práce na PC popis pracovní činnosti: Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů. zařazení v organizační struktuře: stravovací úsek 11) pracovník na pozici kuchař minimální vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem popis pracovní činnosti: příprava celodenní stravy pro klienty a zaměstnance DKE, připravuje celodenní stravu pro klienty v souladu s dietním systémem a ordinacemi ošetřujícího lékaře, odpovídá za správnou technologii při přípravě běžných jídel a jídel dietních včetně diet kombinovaných, odpovídá za plné využití a spotřebování potravin dodaných k přípravě jídel, plně respektuje hygienicko-epidemiologický režim DKE, zná a řídí se zásadami hygienického minima, na svém pracovním úseku odpovídá za pořádek a čistotu včetně osobní hygieny, za používání OOPP, výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků, výroba složitých jídel studené kuchyně. zařazení v organizační struktuře: stravovací úsek 12) pracovník na pozici číšník minimální vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem nebo základní vzdělání popis pracovní činnosti: Pomocné a přípravné práce ve stravovacím provozu, zajištění provozu kavárny, obsluha klientů, provádí přípravné, pomocné a úklidové práce při přípravě celodenní stravy pro klienty a zaměstnance DKE, dodržuje hygienicko-epidemiologické zásady stravovacího provozu,

25 spolupracuje při zajišťování kulturních akcí a aktivizačních programů pro klienty, výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků, samostatné přijímání objednávek, stolničení a obsluha hostů, inkaso tržeb zařazení v organizační struktuře: stravovací úsek. 6 Vzdělávání Hodnocení vzdělávání 2014 V loňském roce byla snaha a síly rozvrženy především do procesu završení edukace v problematice činnosti v konceptu Bazální stimulace. Zavedením psychobiografického modelu péče v roce 2012 v pobytové sociální službě jsme vytvořili základní předpoklad k systému zavedení péče v konceptu Bazální stimulace. Koncept respektuje různé vývojové stupně člověka a základem péče jsou zkušenosti se svým tělem z období vývoje osobnosti. Cílem je podpora rozvoje vlastní identity klienta, umožnit mu orientaci na svém těle a následně v jeho okolí a podpora komunikace. V měsíci dubnu loňského roku proběhl poslední vzdělávací stupeň prohlubující kurz. Prohlubujícího kurzu se zúčastnili pouze absolventi certifikovaného základního a nástavbového kurzu Bazální stimulace v našich podmínkách se jednalo o 22 pracovnic ošetřovatelské a pečovatelského úseku. To je celkem 90% pečujícího personálu. Ovšem završením procesu vzdělávání v konceptu bazální stimulace byla suprvize kterou provedla PhDr. Karolína Friedlová, která na základě zjištěných fakt, která musí splňovat kritéria pro péči v konceptu Bazální stimulace, rozhodla o vydání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace. Certifikát je pod garancí Mezinárodní asociace Bazální stimulace a jeho platnost je 36 měsíců. Prodloužení certifikace je možné na základě resupervize. Nástavbové kurzu a následné certifikace se zúčastnili: Jmenný seznam účastníků prohlubujícího kurzu 11. dubna a supervize p.č. Příjmení, jméno Profese Registrace 1. Baslarová Andrea Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 2. Bělíková Blanka Zdravotní sestra Ano 3. C Cúthová Marie Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 4. Eliášová Martina Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 5. Hlaváčová Petra Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 6. Kadlecová Andrea Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 7. Kaiserová Petra Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 8. Kajumová Šárka,Bc. Zdravotní sestra Ano 9. Kodešová Hana Zdravotní sestra Ano 10. Krátká Petra Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 11. Krejčová Jana Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 12. Machková Petra Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči

26 13. Marešová Radka Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 14. Němečková Marcela Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 15. Němečková Renata Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 16. Řízková Petra Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 17. Šestáková Eliška Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 18. Šimončičová Veronika,DiS. Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 19. Štefáčková Hana, Bc. Sociální pracovnice 20. Štěpánová Jana, Bc. Zdravotní sestra Ano 21. Tomaštíková Magda Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči 22. Zvelebilová Lucie,DiS. Fyzioterapeut Ano 23. Mgr. Jaroslava Vítová ředitelka 24. Ing.Jaroslav Látal Zástupce ředitelky Absolvováním kurzu si osvojili a zdokonalili účastníci odborné a praktické znalosti konceptu Bazální stimulace získané během základního a nástavbového kurzu. Káždá z účastnic obdržela Mezinárodní certifikát platný v celé EU. Tak, aby o problematice bazální stimulace byli informováni všichni zaměstnaci zařízení, byla pro ostatní zaměstnance včetně managementu zorganizována ukázka získaných praktických metod práce s klientem. Proto také můžeme zkonstatovat, že nastavený cíl postupovat ve vzdělávání systematicky, aby všechny úrovně pracovníků zařízení byly vedeny stejným směrem, byl splněn. Dalším pozitivem zvoleného způsobu vzdělávání byla reflexe v jednotlivých hodnoceních individuálních vzdělávacích plánech pracovníků. Stanovený plán interního vzdělávání zaměstnanců DKE byl opět v některých bodech víc než naplněn. Seriál prezentací ošetřovatelských postupů z pohledu holistického přístupu ke klientům, zdůraznění nutnosti chápat, že vše co se týká člověka, je třeba vnímat v souvislostech, vycházet z bio-psycho-socio-spirituální jednoty člověka, respektovat všechny roviny lidské existence a jejich vzájemnou provázanost rovinu somatickou, psychickou, sociální i spirituální. V měsících únoru se také podařilo pro část zaměstnanců pečovatelského úseku zorganizovat školení v problematice onemocnění demence jednotlivá stadia, jejich projevy a také pochopení vlivu prostředí na rozvoj onemocnění a uvědomění si důležitosti kognitivní rehabilitace. Jednalo se o realizaci kurzu Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence, který byl finančně dotován úřadem práce Přehled prezentovaných témat v roce 2014 v rámci odborných seminářů I.Q Práce a povinnost zdravotní sestry v DKE Práce a povinnosti pracovníka v přímé péči Paliativní péče Péče o klienty s demencí Techniky zvládání stresových situací

27 II.Q Jak to vidí veřejný ochránce práv NOZ způsoby omezení svéprávnosti Sledování vývoje tělesné hmotnosti klientů Manipulace s imobilním klientem III.Q Vývoj poruchy orintace u klientů DKE Základy geriatrie nejen pro zdravotnickou praxi IV.Q Poskytování zdravotních služeb v sociálních službách Intertrigo Validace podle Naomi Feil Specifické poruchy chování Přehled pracovníků, kteří v současné době studují: Hana Kodešová- VŠ bakalářského směru Hana Štefáčková-VŠ magisterského směru Hana Kožlová-střední s odborným zaměřením Vyhodnocení vzdělávání na rok 2014 Oblast vzdělávání Ošetřovatelské a pečovatelské standardy Kategorie pracovníků Sestry, pracovníci v sociálních službách Vybraní zaměstnanci se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Veřejné opatrovnictví v praxi Léčba ran a kožních defektů Aktivní stáří a výživa seniorů Aplikace prvků BS do praxe Legislativa v sociální oblasti, zákoník práce v praxi, občanský zákoník Management, vedoucí úseků, účetní Vybraní zaměstnanci se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Odpovědné zadávání veřejných zakázek Konference pro ředitele a ekonomy poskytovatelů sociálních služeb Cíl vzdělávání Aplikace ošetřovatelských a pečovatelských metod v praxi, aktivní podíl na jejich použití Sledování legislativních změn v sociální oblasti, sledování změn zákoníku práce a občanského zákoníku Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence Sestry, pracovníci v sociálních službách Seznámit se s problematikou onemocnění demence, pochopit vliv prostředí na rozvoj onemocnění

28 Realizováno dne pro dvacet zaměstnanců v rámci projektu OP LZZ Aktivizační metody práce v péči o seniory s demencí Sestry, pracovníci v sociálních službách Získat přehled různých aktivizačních metod vhodných pro osoby s demencí Vybraní zaměstnanci se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Seminář alternativního myšlení a aplikované kreativity Interní odborné semináře Management, vedoucí úseků, zaměstnanci Načerpání nových informací ze vzdělávacích akcí, řešení aktuální problematiky soc. péče v DKE Proběhlo celkem 10 seminářů se zaměřením na aktuální problematiku péče.. Aktuální otázky v oblasti Zaměstnanci poskytování sociálních služeb Získat přehled o problematice řešení aktuálních otázek v oblasti sociálních služeb V rámci interních seminářů proběhlo seznámení s aktuálním řešením trendů problematiky péče Oblast vzdělávání Prohlubující kurz BS Kategorie pracovníků Sestry, pracovníci v sociálních službách Dne 11.dubna proběhl prohlubující kurz BS Cíl vzdělávání Prohloubit teoretické vědomosti a praktické dovednosti získané v základním a nástavbovém kurzu Bazální stimulace Supervize v problematice BS Zaměstnanci Zařízení DKE Dne 11. dubna proběhla supervize BS Zajištění kvality poskytované péče, poskytnutí sebereflexe zaměstnanců Paliativní péče a doprovázení v sociálních službách Vedoucí pečovatelského úseku Získat přehled o formách paliativní péče a naučit se je rozlišit Účast na kurzu paliativní péče vedoucí pečovatelského úseku Legislativa v sociální oblasti Zaměstnanci Orientace v základních právních dokumentech pro oblast poskytování služby Případové setkání- účastnila se sociální pracovnice 6.2 Vzdělávání v roce 2015 V letošním roce bude problematika edukace zaměstnanců probíhat paralelně ve třech rovinách: 1. Udržení a zlepšování současného stavu péče o klienta 2. Zaměření na péči o klienta postiženého demencí 3. Integrace prvků péče v konceptu Bazální stimulace Především zcela prioritní k udržení současného stavu bude pokračovat v nastaveném způsobu vzdělávání - postupovat ve vzdělávání systematicky, napříš všemi úseky organizace. Doplňují se potřebné vědomosti získávají potřebné dovednosti v problematice péče o klienta. Jedině

29 edukovaný zaměstnanec je schopen flexibilně reagovat na aktuální potřeby současných a moderních trendů sociální péče. V oblasti péče o klienta s demecí je důležité využívat současné moderní prvky péče o klienty s demencí. Seznámovat se s problematikou onemocnění demence s jednotlivými stadii a jejich projevy. Pochopit vliv přístupu, stavu prostředí a komunikace na progresi onemocnění a uvědomění si důležitosti individuálního přístupu. Získat znalosti, jak správně přistupovat ke klientovi, aby se klient cítil bezpečně a soběstačně a naučit se s ním spolupracovat. Reagovat na problematické chování a jeho projevy. I nadále chceme své služby zkvalitňovat a jsme přesvědčeni, že vzdělávání v oblasti konceptu Bazální stimulace je klíčové pro zaměstnance zařízení z důvodu vytvoření podmínek pro kvalitní život klientů. Smyslem konceptu Bazální stimulace je zlepšit vnímání klientů. Pomáhá rozvíjet jejich vlastní identitu, umožňuje navázání komunikace se svým okolím, zvládnutí orientace v prostoru a čase, a tím zlepšuje funkce organizmu. Vzhledem k tomu, že jsme certifikované pracoviště budeme se formou dokumentace jednotlivých úkonů a zdokanolování praktických prvku v konceptu BS připravovat na resupervizi. V rámci obsahu interních seminářů považujeme za důležité formou mentoringu, předávání zkušeností z pečovatelské praxe navzájem mezi pracovníky v přímé péči. 6.3 Plánovaný stav a specializace ve vztahu k vzdělávání Vzdělávání organizace se bude odvíjet od charakteru poskytované služby a především od složení uživatelů služby, jejich potřeb a zdravotního stavu. Cílem je, aby zaměstnanci byli schopni poskytovat odbornou a vysoce kvalitní sociální službu. Při plánování stavu, struktury a vzdělání zaměstnanců vycházíme z potřeb jednotlivých úseků, z koncepce rozvoje organizace pro dané období a platné legislativy. Struktura a předpokládaná specializace pracovníků vychází z vize managementu, interní analýzy vzdělávacích potřeb, zaměření na oblasti, ve kterých cítíme potřebu dalšího rozvoje, z požadavků stanovených legislativou, trendů k celoživotnímu vzdělávání a v neposlední řadě i z možností moderního způsobu vzdělávání, výcviku a získávání informací. Realizace a naplňování této vize bude tedy záviset na nabídce odpovídajících vzdělávacích a specializačních programů.

30 6.4 Vzdělávací plán na období Pracovníci přímé péče Vzdělávací plán pro pracovníky přímé péče, tj. pracovníky v sociálních službách (pracovníci přímé obslužné péče, aktivizace), sociální pracovníky a všeobecné sestry vychází z provedené analýzy vzdělávacích potřeb a individuálních vzdělávacích plánů pro dané období. Oblast vzdělávání Standardy kvality v sociálních službách Paliativní péče Práva klientů, etika a etické kodexy, střet zájmů Legislativa v sociální oblasti Metody sociální práce a péče o uživatele, reminiscenční terapie, první pomoc Komunikační dovednosti, alternativní komunikace, asertivita, řešení konfliktů Bazální stimulace, smyslová aktivizace, ošetřovatelství Osobnostní rozvoj, rozvoj emoční inteligence, prevence syndromu vyhoření, rozvoj pracovního týmu Supervize BOZP a požární ochrana Interní odborné semináře Cíl vzdělávání Aplikace standardů kvality v praxi, aktivní podíl na jejich tvorbě, aktualizaci a implementaci Získat přehled o formách paliativní péče a naučit se je rozlišit, seznámení seznámeni s postupy, jak s lidmi přijímajícími paliativní péči efektivně pracovat a komunikovat aplikace práv uživatelů v praxi, dohled nad jejich dodržováním, etické jednání Orientace v základních právních dokumentech pro oblast poskytování služby Zkušenostní výcvik, rozvoj nových a netradičních metod práce s klientem, schopnost poskytnout první pomoc Specifika komunikace se seniory, alternativní komunikace, techniky asertivního jednání, řešení konfliktů nekonfliktně Aktivizace klientů, netradiční a individuální způsob práce s klientem, prohloubení dovedností a znalostí v ošetřovatelství Zvládání emocí, prevence vyhoření, profesionalizace vztahů, zvládání stresových a konfliktních situací, budování týmu Profesní i duševní podpora nezávislým externím odborníkem, konzultace problémů, hledání nových cest jejich řešení Zajištění bezpečnosti práce na pracovišti, požární ochrana, principy Načerpání nových informací ze vzdělávacích akcí, řešení aktuální problematiky soc. péče v DKE Pracovníci managementu a ostatní pracovníci Vzdělávací plán pro pracovníky managementu domova a vedoucí úseků, pracovníky technického úseku a stravovacího vychází z provedené analýzy vzdělávacích potřeb, aktuálních změn legislativy, potřeb zaměstnavatele a individuálních vzdělávacích plánů pro dané období.

31 Oblast vzdělávání Standardy kvality v sociálních službách, práva uživatelů, střet zájmů Legislativa v sociální oblasti, zákoník práce v praxi, občanský zákoník Manažerské dovednosti, leadership, koučování jako styl vedení, budování týmů, hodnocení pracovníků Řízení kvality v sociálních službách, metody kvality a jejich implementace v praxi Fundraising a finanční řízení, strategické plánování, řízení a plánování lidských zdrojů PR organizace, prezentační dovednosti, propagace a medializace služby, budování dobrého jména, značka kvality Osobnostní rozvoj, rozvoj emoční inteligence, supervize Legislativní změny dle oborů a odbornosti pracovníků, odborný a profesní růst, účast na odborných konferencích BOZP, požární ochrana, profesní specializace (svářečský průkaz, řízení referentských vozidel aj.) Interní odborné semináře Cíl vzdělávání Aplikace standardů kvality v praxi, aktivní podíl na jejich tvorbě, aktualizaci a implementaci, aplikace práv klientů v praxi Sledování legislativních změn, dodržování zákonů, sledování změn zákoníku práce a jejich aplikace v praxi Efektivní řízení jednotlivých úseků a pracovníků, aplikace moderních metod řízení lidských zdrojů, sebereflexe Zvyšování kvality poskytované služby, získání certifikátu kvality, udržení dobrého jména Koncepční činnost, strategické plánování, profesní a personální rozvoj Umění jednat s médii, prezentace organizace a výsledků práce, příklady dobré praxe Podpora nezávislým odborníkem, zvládání emocí, práce se stresem, motivace, osobnostní rozvoj Orientace v legislativě, dodržování zákonných ustanovení, aplikace změn do praxe, nové trendy, inovace, odbornost služby Zajištění bezpečnosti práce na pracovišti, požární ochrana, zvládání rizikových a havarijních situací, evakuace uživatelů Načerpání nových informací ze vzdělávacích akcí, řešení aktuální problematiky soc. péče v DKE Za proškolení všech pracovníků v uvedených oblastech vzdělávání odpovídá management a vedoucí jednotlivých úseků. Pracovníci jsou povinni získané znalosti aplikovat do denní praxe. Financování vzdělávacích aktivit bude probíhat z rozpočtu organizace, sponzorských darů a případně v režimu úspěšného podání projektu v rámci výzvy OP LZZ, také z fondů EU případně jiných projektů. Management a vedoucí jednotlivých úseků budou pro vzdělávání využívat též ekonomicky méně nákladnou formu vzdělávání stáže, workshopy, e-learning, nabídky Vzdělávacího institutu APSS, VISK a bezplatné nabídky externích organizací a vzdělávacích společností. Konkrétní časový harmonogram pro realizaci uvedených aktivit v tomto vzdělávacím plánu není uveden, neboť realizace bude probíhat podle aktuálních nabídek vzdělávacích institucí a reálných potřeb. O realizovaném vzdělávání bude veden záznam v individuálním plánu vzdělávání. Zaměstnanci, kteří absolvují školení, seznamují své spolupracovníky se získanými znalostmi a

32 dovednostmi na odborných seminářích. Současně uplatňují takto získané informace v praxi a v tomto směru usměrňují i své spolupracovníky. 7 Informace o přijímání klientů a počtu žádostí v roce 2014 Bc. Hana Štefáčková, DiS. 7.1 Domov pro seniory Dům Kněžny Emmy domov pro seniory evidoval k aktuálních žádostí o umístění, přičemž jeho kapacita činila 76 klientů. Z evidence neuspokojených zájemců bylo v průběhu roku vyřazeno 127 žádostí z důvodů zrušení žádostí, úmrtí zájemců a nástupů zájemců do DKE. V letošním roce bylo přijato na uvolněná místa celkem 27 klientů, z toho 18 klientů na dobu neurčitou a 9 na dobu určitou (viz. Grafické přehledy). Průměrné využití kapacity domova v roce 2014 bylo 100,15 %. Protože počet zájemců o službu převyšuje možnosti DKE, byl vypracován systém výběru zájemců a to takový, aby se pomoci dostalo těm aktuálně nejpotřebnějším. Posuzování nepříznivé sociální situace tj. posuzování potřeby pomoci - se provádí pomocí sociálního šetření, kdy sociální pracovnice zjišťuje schopnosti zájemce v oblasti péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Posuzuje objektivní sociální podmínky, zjišťuje potřebnost péče druhé osoby, ohroženost sociální izolací a jiné mimořádné okolnosti a spolu se zájemcem jeho schopnosti a potřebu pomoci ohodnocuje body podle nastavených kritérií. Podle počtu získaných bodů jsou zájemci zařazeni do skupiny závislosti (0 - soběstačný, 1- lehce závislý, 2 - středně závislý a 3 - zcela závislý), která udává míru závislosti zájemce na pomoci druhé osoby. Vyhodnocením výsledků sociálního šetření získává DKE přehled o míře potřebnosti pomoci u jednotlivých zájemců. K žádosti o přijetí zájemce o sociální službu v DKE se vyjadřuje pracovní skupina ustanovená ředitelkou DKE, která posuzuje všechny předložené informace a podklady - požadavky zájemce, zdravotní stav zájemce, výsledky sociálního šetření a volná kapacita. Na základě posouzení těchto podkladů celou pracovní skupinou může být zájemce do DKE přijat. O výsledku výběru je dotyčný zájemce bezodkladně informován. Před nástupem do DKE zájemce podepisuje smlouvu s poskytovatelem sociální služby, skládá kauci ve výši Kč a stává se klientem DKE. Kauce není majetkem DKE, ale je po celou dobu pobytu klienta v DKE uložena na jeho depozitním účtu. Slouží jako jistina pro případ úmyslného poškození zařízení DKE nebo neuhrazení poplatku za ubytování a poskytnuté služby ev.

33 k likvidaci pozůstalosti. Po odchodu klienta z DKE je kauce klientovi vrácena nebo se stává součástí pozůstalostního řízení. Pravidla pro přijímání klientů do DKE jsou v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pravidla jsou zpracována v souladu se standardy kvality sociálních služeb. POČET ZÁJEMCŮ O UMÍSTĚNÍ V DKE NERATOVICE V ROCE 2014 CELKEM BYLO PODÁNO ŽÁDOSTÍ: 407 Z TOHO JE AKTUÁLNÍCH: 280 ZBÝVÁ DOŠETŘIT: 15 Vysvětlivky:

34 Počty jsou aktuální ke dni

35

36

37

38 Skup - Skupina závislosti Udává míru závislosti zájemce ? na pomoci 2.osoby. 0 Soběstačný 1 Lehce závislý 2 Středně závislý 3 Zcela závislý? Prozatím nelze určit

39

40

41

42

43

44

45 7.2 Domov se zvláštním režimem Nově registrovaná služba domov se zvláštním režimem evidoval k žádostí o umístění, přičemž jeho kapacita činila 14 lůžek. Pravidla pro přijímání klientů do DKE jsou v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pravidla jsou zpracována v souladu se standardy kvality sociálních služeb. POČET ZÁJEMCŮ O UMÍSTĚNÍ V DZR NERATOVICE V ROCE 2014 CELKEM BYLO PODÁNO ŽÁDOSTÍ: 29 Z TOHO JE AKTUÁLNÍCH: 24 ZBÝVÁ DOŠETŘIT: 4 Vysvětlivky:

46 Počty jsou aktuální ke dni

47

48

49

50 Skup - Skupina závislosti Udává míru závislosti zájemce ? na pomoci 2.osoby. 0 Soběstačný 1 Lehce závislý 2 Středně závislý 3 Zcela závislý? Prozatím nelze určit

51

52

53

54

55

56

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více