Parametry pevných disků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parametry pevných disků"

Transkript

1 Pevný disk (hard disk) je zabudován uvnitř skříně počítače a uživatel ho nemůže jednoduše a bez použití nástroje přenést do počítače jiného. Dnes již toto tak úplně neplatí běžné jsou i externí disky připojené přes USB nebo FireWire. Zatím se budeme zaobírat disky připojenými interně. Pevný disk je magnetická paměť. Záznam informace probíhá zmagnetizováním určitých oblastí na rotujícím kotouči s feromagnetickou záznamovou vrstvou. Změny magnetického pole na kotouči lze snímat a tímto způsobem dochází ke čtení zaznamenaných dat. Tolik fyzikální princip. Konkrétní technické provedení je následující: Není možné takto odkrytovat funkční disk, protože jakákoliv, byť mikroskopická nečistota by způsobila zničení disku. Na obrázku je vidět raménko s magnetickými hlavami, které provádějí zápis a čtení. Disk na obrázku má 3 kotouče (plotny), využívá se všech 6 povrchů má tedy i 6 hlav, které jsou na společném raménku a pohybují se souběžně. Plotny se otáčejí vysokými otáčkami, které způsobují proudění vzduchu, které udržuje hlavičky v nepatrné vzdálenosti od povrchu plotny (hlavičky plují na vzduchovém polštáři). Jakýkoliv kontakt hlavičky a povrchu disku hrozí havárií celého disku. Proto také musí být vnitřní prostor disku prostý všech nečistot. Následující obrázky přibližují, jak je pevný disk precizní mechanické zařízení, citlivé na otřesy a nečistoty: Při zastavení disku přestává existovat tenká vzduchová vrstvička a hrozí pád hlavy na povrch disku. Proto je nutno předem odsunout hlavy do vyhrazené zóny mimo činnou plochu disku. Tento proces se nazývá parkování hlaviček. Historické disky se často parkovaly speciálním příkazem před vypnutím, dnešní disky po vypnutí využívají setrvačnost otáčejících se ploten a parkují automaticky. 1/6

2 Parametry pevných disků Mechanické rozměry Průměr plotny se měří v palcích a je určující pro rozměry disku. Pro stolní počítače a servery se používají disky 3,5, pro notebooky disky 2,5. Kapacita Aktuálně stovky GB až jednotky TB. Přístupová doba Je to zpoždění, které uplyne mezi obdržením povelu k zápisu či čtení a jeho vykonáním. Obecně každá paměť má přístupovou dobu, u pevných disků je dána hlavně faktem, že rychlost pohybu hlav po plotně je konečná, stejně tak rychlost otáčení ploten, tudíž trvá určitou dobu, než se hlava dostane na žádané místo. U běžných disků je přístupová doba asi 10 ms, u výkonných serverových disků asi 4 ms. Rychlost přenosu dat Rychlost zápisu či čtení v MB/s. Konkrétní hodnoty viz níže u jednotlivých rozhraní. Vyrovnávací paměť (cache) Velikost jednotky MB, stejný účel jako cache u procesoru. Otáčky ploten U běžných disků se používají otáčky 5400 ot./min nebo 7200 ot./min, u výkonných serverových disků ot./min nebo ot./min. Rozhraní neboli způsob připojení disku k řadiči. K propojení se používá předepsaný kabel. Řadič (zařízení, které obsluhuje disk) se dnes v drtivé většině případů vyrábí jako integrovaný na základní desce, běžně jsou ale dostupné i řadiče ve formě zásuvných karet. PATA Rozhraní standardu ATA, označované jako IDE. Vzniklo v roce 1986, později bylo vylepšeno a označeno jako EIDE. IDE umožňovalo připojení dvou pevných disků, EIDE rozšířilo počet na 4 a kromě pevných disků umožnilo připojení např. optických mechanik (CD, DVD). PATA značí, že data se přenáší Paralelně, čili souběžně po více vodičích. Původně se standard označoval ATA, později s rozšířením SATA byl pro odlišení přejmenován na PATA. Kabel je 40-ti žilový (u pozdější verzí ATA 80-ti žilový), má 3 konektory jeden se připojuje do řadiče, zbylé dva do diskových jednotek. Řadič má dva kanály, lze tedy připojit dva kabely, celkem tedy může obsloužit až 4 disková zařízení. Kanály se označují jako primární a sekundární. Standard se postupně vyvíjel, označoval se číselně od ATA 1 do ATA 7. Poslední verze je ATA 7, taky označována ATA133, kde 133 značí teoretickou přenosovou rychlost v MB/s. 2/6

3 Jelikož jsou dvě jednotky na jednom kabelu, je nutno pro vyloučení konfliktů stanovit prioritu první zařízení se označuje Master, druhé Slave. Nastavení master/slave se provádí na disku pomocí propojek (jumperů). Nastavení jumperů předepisuje výrobce disku a bývá přímo na těle disku natištěno. Na uvedeném obrázku vidíme na pevném disku zleva doprava: 40-pinový IDE konektor, jumper, nastavující master/slave, 4pinový napájecí konektor MOLEX. SATA Zkratka od SerialATA, čili připojení standardu ATA se sériovým přenosem dat. Vodičů v kabelu je podstatně méně a data se přenášejí sériově (postupně za sebou). Díky vysoké taktovací frekvenci (až 6 Ghz) dosahuje vyšších rychlostí než PATA. Vznik se datuje do roku Během posledních let dospělo rozhraní do verze 3 a postupně vytlačilo rozhraní PATA. SATA 1 rychlost 150 MB/s, což je podobné jako PATA133. Mechanické pevné disky dosahují rychlosti asi 130 MB/s, což dostatečně pokryje jak PATA133, tak SATA 1. SATA 2 rychlost 300 MB/s. Sice zbytečně moc pro klasické mechanické disky, ale nové SSD (solid state disc) polovodičové flash pevné disky tuto rychlost využijí. SATA 3 rychlost 600 MB/s. Tuto rychlost využijí nejrychlejší moderní SSD pevné disky. Na každém SATA kabelu je jen jedno zařízení, odpadá tedy nastavování master/slave. Kabel má méně vodičů a je tedy užší, stejně tak konektory. SATA také přineslo nové vymoženosti, třeba možnost připojení a odpojení za chodu (hot plug), NCQ (native command queing) pevný disk si sám upravuje posloupnost operací tak, aby hlavičky disku musely vykonat co nejméně pohybů. Tyto vymoženosti jsou ale dostupné pouze, je-li řadič SATA přepnut do režimu AHCI ( pravé SATA). V mnoha případech je řadič přepnut do režimu, kdy předstírá - emuluje - chová se jako klasický PATA řadič. O tuto emulaci se stará BIOS, kde je tato volba nastavitelná většinou pod názvem native IDE. Toto je nutné hlavně u starších operačních systémů, jako je Windows XP. Novější verze Windows podporují AHCI, stejně tak Linux od verze jádra Na následujících obrázcích jsou vyobrazeny vzhled konektorů a kabelů, připojení disku a srovnání SATA a PATA kabelu. SATA dnes vytlačilo PATA, PATA konektory najdeme na základních deskách hlavně kvůli podpoře starších disků, všechny novější disky se vyrábějí jako SATA a to nejen pevné disky, ale i optické mechaniky (CD, DVD, BluRay). Proto bylo tomuto rozhraní věnováno více prostoru. 3/6

4 SCSI (Small Computer System Interface) paralelní rozhraní s dlouhou historií, první verze vznikla v roce Kabely SCSI jsou ploché, podobné PATA kabelům, mají však 50 nebo 68 žil, dle typu. Kabel umožňuje připojení až 8 zařízení, z nichž jedno je samotný SCSI řadič, poslední zařízení na kabelu se musí zakončit odporem, aby nedocházelo k odrazům signálu zpět do vedení. Tento zakončovací odpor se nazývá terminátor. Dříve se SCSI používalo u výkonných pracovních stanic, protože zaručovalo vysokou a stabilní rychlost přenosu dat, což byly vlastnosti, které levné IDE rozhraní nedokázalo zaručit. SCSI umožňovalo i připojení externích zařízení. Umožňovalo připojení nejen pevných disků, ale i optických mechanik, skenerů, aj. Dnes v pracovních stanicích kraluje SATA, které je levnější a dostatečně výkonné. SCSI se tak dnes používá v náročných podmínkách na serverech a velmi výkonných stanicích. V běžném počítači se s ním prakticky nesetkáme. Mechanické pevné disky mají své limity v přenosové rychlosti, takže jim v podstatě stačí rozhraní PATA 133 nebo SATA1. Poslední dobou se prosazují SSD (solid state disc). Tyto disky neobsahují žádné pohyblivé části, místo magnetického záznamu využívají polovodičové paměťové čipy Flash EEPROM. Běžně dosahují rychlosti čtení 500 MB/s, takže dokážou využít potenciálu rozhraní SATA3. SSD disky jsou řešeny tak, aby jimi bylo možno snadno nahradit v počítači stávající mechanické disky mívají stejné rozměry a rozteče montážních otvorů a standardní SATA konektory jako klasické disky. Vlastnosti SSD: Výhody: menší spotřeba menší hmotnost a rozměry absence pohyblivých dílů otřesuvzdorné vysoká přenosová rychlost zanedbatelná přístupová doba Nevýhody: vyšší cena za 1 GB kapacity životnost omezena počtem zápisů 4/6

5 Geometrie dat na mechanickém pevném disku Pevný disk většinou obsahuje více ploten, každá má dva povrchy a ke každému povrchu přísluší jedna hlava. Hlavy se pomocí raménka pohybují souběžně, tudíž se nacházejí všechny současně ve stejné vzdálenosti od středu disku. Povrchy disků jsou rozděleny do soustředných kružnic, zvaných stopy (tracks). Každá stopa je rozdělena na úseky zvané sektory (sectors). Skupina stop nacházejících se nad sebou tvoří válec (cylindr). Geometrie disku je tedy udávána následujícími hodnotami: Hlavy disku (heads): počet čtecích (zapisovacích) hlav pevného disku. Tento počet je shodný s počtem aktivních ploch, na které se provádí záznam. Většinou každá plotna má dvě aktivní plochy a k nim příslušné čtecí (zapisovací) hlavy. Stopy disku (tracks): počet stop na každé aktivní ploše disku. Stopy disku bývají číslovány od nuly, přičemž číslo nula má vnější stopa disku. Cylindry disku (cylinders): počet cylindrů pevného disku. Tento počet je shodný s počtem stop. Číslování cylindrů je shodné s číslováním stop. Sektory (sectors): počet sektorů, na které je rozdělena každá stopa. Sektory bývají číslovány od jedničky. Velikost sektoru je 512 B, s rostoucí kapacitou disků se začíná prosazovat velikost sektoru 4 kb. Zápis nebo čtení probíhá ve třech krocích: 1. vystavení hlav na patřičný cylindr 2. pootočení plotny na patřičný sektor 3. samotný zápis nebo čtení dat Toto je fyzická struktura disku sektory a stopy jsou vytvořeny již při výrobě disku tzv. nízkoúrovňovým formátováním (low-level format). Formátování disku, které nabízí operační systém je vysokoúrovňové formátování, které vytváří logickou strukturu disku. Logická struktura disku zahrnuje např. shlukování více sektorů do tzv. clusterů, tvorba oddílů na disku (každý oddíl se pak uživateli jeví jako samostatný disk), souborový systém čili organizaci dat na disku z hlediska operačního systému. Toto jsou struktury vytvářené softwarově operačním systémem, z hlediska hierarchie leží nad fyzickou strukturou disku. Více o logické struktuře disku v materiálech věnovaných operačnímu systému. 5/6

6 Adresování pevného disku Jednoznačná identifikace sektoru jakožto nejmenší adresovatelné jednotky na disku Adresa sektoru se skládá z: čísla cylindru čísla hlavy čísla sektoru Přístup k datům na disku a) Přímý přístup na základě fyzické adresy sektoru systém CHS (cylinder-head-sector). Trojicí adres číslo cylindru, hlavy a sektoru je jednoznačně určen daný sektor v rámci celého disku. Původní architektura IBM PC uvažovala parametry CHS takového rozsahu, že bylo možno adresovat disky do kapacity cca 100 MB, což bylo poměrně záhy nedostačující. Aby bylo možno adresovat větší disky, byly zavedeny v BIOSu falešné rozsahy CHS s tím, že při diskových operacích docházelo k přemapování na skutečné adresy na disku. Tím se zvětšila maximální adresovatelná velikost disku. Limit BIOSu byl ale i tak 1024 cylindrů, 256 hlav, 64 sektorů, což při 512 B/sektor dává kapacitu 1024x256x64x512 :1024 :1024 : GB Což je limit pro velikost disku při přímém adresování. b) LBA (logicall block adress) Sektory jsou lineárně (postupně od nuly, jeden po druhém až do maxima) očíslovány. Základní varianta LBA používala 28-bitové adresování, bylo tedy možno adresovat 228 sektorů, což při 512 B/sektor dává maximální adresovatelnou kapacitu 128 GB. Zavedením standardu ATAPI 6 (PATA 100) pro rozhraní disku se u LBA začalo používat 40-bitové adresování, což představuje limit adresovatelné velikosti disku TB (při velikosti sektoru 512 B). Zavedením LBA ovšem operační systém ztrácí přehled o skutečné geometrii disku (oproti metodě CHS), pouze může předpokládat, že adresy blízké numericky znamenají i fyzickou blízkost sektorů na disku a že nižší adresy patří sektorům blíže středu disku. Potom se stávají diskutabilní takové činnosti operačního systému, které mají vést k efektivnější práci pevného disku například snaha, aby data jednoho souboru byla pokud možno v sousedících sektorech a hlava se nemusela zdržovat přeskoky na nesousední sektory. S tímto souvisí i pojem defragmentace disku, kdy se rozházené skupiny sektorů, patřící k jednomu souboru, přerovnávají tak, aby tvořily jednolitou skupinu. S nástupem technologie NCQ u SATA disků však stejně disk optimalizaci pohybů hlav po plotnách provádí sám nezávisle na operačním systému, takže tento zádrhel ztrácí na významu. Zcela se tento problém ztrácí u trendu poslední doby SSD disků, které jsou i fyzicky (nejenom logicky) tvořeny bloky paměťových buněk, kde jednoduché očíslovaní jeden po druhém je přirozenou záležitostí. Historicky vzato byl systém lineárního adresování převzat od disků s rozhraním SCSI, kde se používal od samého začátku. 6/6

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 6 Martin Řehák České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická Katedra: mikroelektroniky Školní rok: 4/5 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student:

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Technické vybavení počítačů

Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů Základní pojmy Počítač stroj na zpracování informací Informace data, která se strojově zpracovávají vše, co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech,

Více

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

2 Historie výpočetní techniky

2 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal

Více

Přenosná paměťová média

Přenosná paměťová média Jsou to média, pomocí nichž uživatel může snadno přenášet data z jednoho počítače na druhý, popř. archivovat data mimo počítač (např. pro potřeby zálohování) Disketa Rotační médium s magnetickým záznamem

Více

Přenosná média Josef Horálek

Přenosná média Josef Horálek Přenosná média Josef Horálek Přenosná média = Účelem těchto médií je umožnit výměnu dat mezi počítači = Postupně bylo vyvinuto několik přenosných systémů = floppy disk = megnetooptický disk = CD = DVD

Více

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní 1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní technika...4 Informace...4 Výpočetní technika...4 Jednotky

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

16-ti bitové procesory

16-ti bitové procesory 16-ti bitové procesory Mikroprocesor 8086 jde o universální 16-ti bitový mikroprocesor, který je schopen provádět operace s 16-ti bitovými čísly. S okolím komunikuje po 16-ti bitové datové a 20-ti bitové

Více

Záznamová karta pro mikroprocesor Rabbit

Záznamová karta pro mikroprocesor Rabbit Ústav automatizace a měřící techniky Záznamová karta pro mikroprocesor Rabbit Diplomová práce Tomáš Kreuzwieser Brno, 2004 Zadání diplomové práce... Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou

Více

Zálohování a bezpečnost dat nemocničního informačního systému

Zálohování a bezpečnost dat nemocničního informačního systému Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Zálohování a bezpečnost dat nemocničního informačního systému Bakalářská práce Milan Škrle Školitel: Ing. Zdeněk Čuta, Nemocnice Strakonice,

Více

1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ

1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ 1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ Počítačové systémy Architektura počítače znamená jeho myšlenkový návrh, logické rozdělení na části, jejich propojení a stanovení jeho vlastností. V současnosti se používají

Více

PŘEHLED HARDWARU POUŽITELNÉHO V MALÉ A STŘEDNÍ ORGANIZACI

PŘEHLED HARDWARU POUŽITELNÉHO V MALÉ A STŘEDNÍ ORGANIZACI PŘEHLED HARDWARU POUŽITELNÉHO V MALÉ A STŘEDNÍ ORGANIZACI Roman Poláček ORLOVÁ 2013 Název: Autor: Vydání: Počet stran: Určeno pro projekt: Číslo projektu: Přehled hardwaru použitelného v malé a střední

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Záloha a archivace dat

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Záloha a archivace dat ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Záloha a archivace dat vedoucí práce: Ing. Jan Mayer 2012 autor: Martin Sůva Anotace Předkládaná bakalářská

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení Základy informatiky Učební text Roman Danel VŠB - TU Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení Tato skripta vznikla za podpory strojní fakulty VŠB. 2012 Obsah 1. Úvod, základní

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy

Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy Bakalářská práce Autor: Pavel Lukeš Informační technologie Vedoucí

Více

6.1.2009 DESKTOP. typy zdrojů: AT zdroj dodává napětí 5V a 12V napájení desky je 5V dva 6-pólové konektory P8 a P9 zapínání a vypínání je mechanické

6.1.2009 DESKTOP. typy zdrojů: AT zdroj dodává napětí 5V a 12V napájení desky je 5V dva 6-pólové konektory P8 a P9 zapínání a vypínání je mechanické Počítačové cvičení obor VT skříně počítačů case přepisovatelné mechaniky napájecí zdroj power zvuková karta základní deska mainboard zobrazovací soustava mikroprocesory tiskárny a scannery komunikace CPU

Více

Historie počítačů generací Generace počítačů Generace Rok Konfigurace Rychlost (operací/s) Součástky 3.1/2 0. generace: Konrad Zuse Zuse Z4

Historie počítačů generací Generace počítačů Generace Rok Konfigurace Rychlost (operací/s) Součástky 3.1/2 0. generace: Konrad Zuse Zuse Z4 Historie počítačů Počítače se vývojově rozdělují do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů (pozor, ne

Více

Operační systémy. Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Elektronická skripta. Jihočeská Univerzita. Přírodovědecká fakulta

Operační systémy. Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Elektronická skripta. Jihočeská Univerzita. Přírodovědecká fakulta Operační systémy Elektronická skripta Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Jihočeská Univerzita Přírodovědecká fakulta 2012 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Co je to operační systém... 4 Zavedení OS u PC... 5 Rozdělení OS...

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Informační a komunikační technologie O1.

Informační a komunikační technologie O1. Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1 Obsah : ÚVOD... 3 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny... 3 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů...

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více