16 th COLOURS of SEPSIS (BEFORE AS PG COURSE ON SEPSIS AND MODS) Ostrava, leden 2014 FINÁLNÍ PROGRAM CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16 th COLOURS of SEPSIS (BEFORE AS PG COURSE ON SEPSIS AND MODS) Ostrava, 21.- 24. leden 2014 FINÁLNÍ PROGRAM CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA"

Transkript

1 16 th COLOURS of SEPSIS (BEFORE AS PG COURSE ON SEPSIS AND MODS) Ostrava, leden 2014 FINÁLNÍ PROGRAM CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA Tištěná forma programu bude obsahovat také program posterové sekce a programy firemních sympózií. Další informace a registrace Přednášky označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na (ISSN X).

2 ÚTERÝ, KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI 08:30 08:50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KURZU Bc. M. Dobešová, PhDr. M. Laurinc, Prof. G. Panova, MUDr. R. Kula, CSc., PhDr. D.Streitová 09:00 11:00 BLOK 1 Předsedající: PhDr. D. Streitová, PhDr. R. Zoubková, (Ostrava), PhDr. M. Laurinc (Bratislava) Prevence katétrové sepse z pohledu. Mgr. M. Hargašová, PhDr. M. Laurinc (Bratislava) sestry na OAIM. Prevence intravaskulárních katétrových infekcí. Bc. P. Žitníková, Doc. D. Jarošová (Krnov, Ostrava) Infekce místa zavedeného vstupu CŽK. Mgr. P. Švec (Ostrava) Asepse a hygiena rukou. P. Havlíček (BODE) Presence of Sepsis in R. Macedonia. Prof. G. Panova, V. Zdravkova. B. Panova, N. Panov. H. Stojanov, L. Nikolovska, G. Shumanov (Macedonia) Riziko sepse u onkologického pacienta. Mgr. E. Hajnová - Fukasová, (Ostrava) 11:00 11:15 Přestávka na kávu 11:15 13:00 BLOK 2 Předsedající: Mgr. J. Flajšingrová (Brno), Bc. M. Hubáčková (Olomouc), Mgr.T.Glac (Ostrava) VAP závažný problém resuscitačního oddělení. Poloha a outcome supinace versus polosed > 40 Manipulace s dýchacím okruhem. Monitorace srdečního výdeje u pacienta se sepsí. Ošetřovatelské postupy v pediatrické intenzivní péči se zaměřením na prevenci infekcí. Katétrové močové infekce na pracovištích intenzivní péče. S. Roháčová, Bc. M. Hubáčková, J. Baxová, MUDr. L.Doubravská (Olomouc) PhDr. R. Zoubková, PhDr. D.Streitová (Ostrava) Mgr. J. Flajšingrová, B. Moravčík B. (Brno) PhDr. M. Frantová (Trenčín), Mgr.H. Gondárová Vyhničková, MUDr.M.Berešík, Ph.D., (Ružomberok) Mgr. M.Hmirák, E.Ruchařová, H. Stočesová (Praha) Bc. R. Hejná, L. Nouzová, PhDr. J. Hocková, Ph.D. (Praha)

3 ÚTERÝ, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI 14:15 15:45 BLOK 3 Předsedající: Mgr. R. Vrátná (Ostrava), Mgr. L. Krupová (Ostrava), Mgr.K.Hašová (Ostrava) Septické stavy v dermatologii Fournierova gangréna Hyperbaroxie u pacientů s anaerobní infekcí. Pacient s urosepsí na JIP. Popálený pacient. Mgr. L. Krupová (Ostrava) J. Čermák, PhDr. A Vilímková, Mgr. K. Hašová (Bohumin) Mgr. J. Maršálková, M. Maxnerová DiS., (Ostrava) Mgr. K. Rusková (Ostrava) Mgr.R. Vrátná (Ostrava) 15:45 16:00 Přestávka na kávu 16:00 17:00 BLOK 4 Předsedající: Mgr. K. Rusková (Ostrava), PhDr. A. Vilímková (Ostrava), Mgr. Š. Balcárková (Ostrava) Laboratorní monitoring v prevenci a léčbě sepse. Horečka v intenzivní péči. Znalosti sester v problematice sepse. A. Balová, Bc.R. Hejná, PhDr. J.Hocková, Ph.D., (Praha) Mgr. K.Hašová, PhDr. A.Vilímková (Ostrava) Mgr. P. Bednářová (Brno)

4 ÚTERÝ, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 13:00-15:00 SEPTICKÉ STAVY U DĚTÍ Program je připraven ve spolupráci se Sekcí intenzivní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP Předsedající: MUDr. V. Vobruba, Ph.D., (Praha), Doc. MUDr. M. Fedora, Ph.D., (Brno) Diagnostická kritéria sepse u dětí a úvodní léčba Hemodynamické profily těžké sepse a septického šoku u dětí Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi Tekutiny a eliminační metody jaké, kolik a kdy? Farmakokinetika v dětské sepsi ECMO v léčbě septického šoku u dětí MUDr. J. Žurek, Ph.D., (Brno) Doc. MUDr. M. Fedora, Ph.D., (Brno) MUDr. V. Adámková (Praha) MUDr. J. Köppl (Bratislava) MUDr. P. Pokorná (Praha) MUDr. V. Vobruba, Ph.D., (Praha) 15:00-15:30 Přestávka na kávu 15:30-17:00 ČERNÁ A BÍLÁ NUTRIČNÍ PODPORY V KRITICKÉM STAVU - METABOLICKÝ NEBO TECHNICKÝ PROBLÉM? Program je připraven ve spolupráci se SKVIMP ČLS JEP Předsedající: MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové), Doc.MUDr.J. Firment, Ph.D., (Košice) Metabolismus substrátů v kritickém stavu Rizika parenterální výživa Rizika enterální výživy Rok 2013 ve výživě kriticky nemocných MUDr. F. Novák, Ph.D., (Praha) MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové) Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., (Praha) Doc. MUDr. P. Těšínský (Praha) 19:00 UVÍTACÍ RECEPCE A PŘÍPITEK SE SPOLEČNOSTÍ ASTELLAS PHARMA, s.r.o. (Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava)

5 ÚTERÝ, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL SILVER 13:00-17:00 ZÁKLADY PRO INTENZIVNÍ MEDICÍNU POLYTRAUMA 13:00 14:15 BLOK I. Polytrauma v přednemocniční péči Základní zajištění polytraumatu a léčba život ohrožujícího krvácení Trauma hrudníku z pohledu intenzivisty, FAST MUDr. J. Lejsek (Liberec) MUDr. I. Zýková (Liberec) MUDr. P. Sedlák, (Liberec) 14:15 14:30 Přestávka na kávu 14:30 15:50 BLOK II. Damage control traumatologie Trauma břicha Dětské polytrauma Trauma pánve u polytraumatu Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. (Ostrava) MUDr. M. Šír (Ostrava) MUDr. P. Prusenovský (Ostrava) MUDr. J. Šrám, (Liberec) 15:50 16:05 Přestávka na kávu 16:05 17:10 Blok III. Kraniocerebrální trauma Trauma míchy - současný pohled na farmakoterapii u ASCI Accidentální hypotermie - kdo má šanci na přežití? MUDr. Z. Krejzar (Liberec) MUDr. R. Lukáš, Ph.D., (Liberec) MUDr. J. Kubalová (Brno)

6 STŘEDA, KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 08:30-09:00 ZAHÁJENÍ COLOURS OF SEPSIS Prof. RNDr. J. Močkoř, DrSc., Doc. MUDr. J. Horáček, CSc., MUDr. S. Němeček, MBA, Doc. MUDr. J. Firment, Ph.D., Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., MUDr. R. Kula, CSc. 09:05-10:15 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA S PANELOVOU DISKUSÍ Předsedající: Prof.MUDr.P.Ševčík, CSc., (Ostrava)., Prof. MUDr.V.Černý, Ph.D., (Hradec Králové) Doc.MUDr.J.Firment, Ph.D., (Košice)., MUDr.R.Kula, CSc., (Ostrava) Podivuhodný příběh HES - cesta od naděje k zavržení. Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., (Praha) 10:15-10:30 Přestávka na kávu 10:30-12:30 HOT TOPICS IN INTENSIVE CARE. Moderatotrs: M.Matejovic (Pilsen, Czech Republic), S.Trenkler (Kosice, Slovak Republic) The crystalloid colloid controversy. Optimisation of preload in severe sepsis and septic shock. Damage-associated molecular patterns (DAMPs). Z. Molnar (Szeged, Hungary) J. L.Teboul (Paris, France) J. Pugin (Geneva, Switzerland)

7 STŘEDA, KONGRESOVÝ SÁL GOLD 10:30-11:30 SEPTICKÝ ŠOK UP TO DATE 2013 Předsedající: Doc.MUDr.P. Török, CSc., (Košice), MUDr.M.Pauliny, Ph.D., (Bratislava) Clearance laktátu jako cíl léčby septického šoku ScvO 2 jako cíl léčby septického šoku Vazopresorická podpora v septickém šoku MUDr. K. Galková, Ph.D., (Nitra) MUDr. J. Köppl (Bratislava) MUDr. I. Zýková (Liberec) 11:45-13:15 SYMPOSIUM fa ASTELLAS PHARMA

8 STŘEDA, KONFERENČNÍ SÁL SILVER 10:30-11:15 VYUKOVÁ LEKCE MARS - UP TO DATE 2014 MUDr. I. Topolský (Bratislava) 11:30-12:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM RIFLE, AKIN, KDIGO CO SI MÁM VYBRAT? MUDr. N. Petejová, Ph.D. (Ostrava)

9 STŘEDA, KONFERENČNÍ SÁL PLATINUM 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI 8:00-12:15 WORKSHOP - PREVENCE SEPSE V INTENZIVNÍ PÉČI Vedoucí worshopu: Mgr. T. Glac(Ostrava), Mgr. A. Haltofová (Ostrava), Bc. A. Vyličilová (Ostrava), PhDr. R.Zoubková (Ostrava), PhDr.D.Streitová(Ostrava), Mgr.K.Hašová (Ostrava), Mgr.K.Rusková (Ostrava) 8:00 10:00 BLOK I. Nová doporučení pro prevenci sepse balíčky péče - Moderátor: PhDr. D. Streitová (Ostrava) Poster PhDr.D. Streitová (Ostrava) Aseptický přístup k pacientům na JIP - Moderátor: Mgr. K. Hašová, Mgr. K. Rusková (Ostrava) Hygiena rukou Správné používání ochranných pomůcek Postup celkové toalety jednorázové pomůcky, celotělová dekontaminace Ukázka postupu Účast firem: Hartmann-RICO a.s., Linet s.r.o, Promedica Praha group, a.s Diskuse Prevence VAP - Moderátor: PhDr. R. Zoubková (Ostrava) Poster PhDr.D. Streitová (Ostrava) Semirecumbentní poloha péče o DÚ, dekolonizace DÚ polohování ETI, péče o TCHS, druhy ETI,TCHS, kontrola obturace, kontinuální monitorace obturace výměna pomůcek filtry, pasivní nebulizace, problematika zvlhčování, ventilační okruhy sledování ventilačních parametrů Bronchoskopie - ukázka přípravy pomůcek, péče o bronchoskop- Moderátor: Mgr.T.Glac (Ostrava) Fyzioterapie plic Moderátor: Mgr. I.Chwalková (Ostrava) Diskuse Účast firem: Cheirón a.s., A.M.I. s.r.o., Teleflex Medical, Asqa a.s., Intersurgical a.s., Covidien ECE s.r.o., 3M Česko, s.r.o., Hartmann-RICO a.s. 10:00 10:30 Přestávka na kávu 10:30 12:15 BLOK II Prevence katétrové sepse Moderátor: Mgr.T.Glac, Mgr.Š. Balcárková (Ostrava) Poster Mgr. T.Glac (Ostrava) Chlorhexidin a jeho využití ošetření CŽK Diskuse Účast firem: Teleflex Medical, 3M Česko, s.r.o., Hartmann-RICO a.s. Prevence sepse ošetření chirurgických ran - Moderátor: Mgr.K.Hašová, Mgr.K.Rusková (Ostrava) ukázka postupů - vlhké hojení ran flexi seal Diskuse Účast firem: Hartmann-RICO a.s., Asqa a.s., Promedica Praha group, a.s., 3M Česko

10 Uroinfekce - Moderátor: Mgr. A. Haltofová, Bc. A. Vylíčilová (Ostrava) Poster - Mgr. A. Haltofová, Bc. A. Vylíčilová (Ostrava) ukázka pomůcek balíčky, druhy cévek, set k hodinové diuréze ošetřování, měření IAP Diskuse Účast firem: Promedica Praha group, a.s., Teleflex Medical, Hartmann-RICO a.s. Enterální výživa z hlediska prevence sepse - Moderátor: PhDr. R. Zoubková (Ostrava) selektivní dekontaminace střev sondy, přípravky EV profylaxe stresového vředu léky Diskuse Účast firem: Nutricia, Nestlé Health Science Ordinace lékaře Moderátor: Mgr.T.Glac, Mgr.Š. Balcárková (Ostrava) náhrada tekutin inotropní podpora kontrola glykémie prázdniny od sedace profylaxe TEN ( vakuové manžety) Diskuse Účast firem: Covidien ECE Diagnostika sepse Moderátor: PhDr. R. Zoubková (Ostrava) laboratorní vyšetření, bakteriologické vyšetření hemokultura, stěry Diskuse Video shrnutí postupů prevence sepse

11 STŘEDA, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 13:15-15:15 PESTRÉ VRSTVY CHIRURGIE Program je připraven ve spolupráci se Sekcí intenzivní péče České chirurgické společnosti Předsedající: MUDr. I. Satinský, Ph.D., (Havířov), MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové) Personalizovaná farmakoterapie v intenzivní chirurgické péči. Antibiotická profylaxe u akutních výkonů. Profylaxe stresového vředu kdy je nutná a kdy je nežádoucí. Stíny a odstíny parenterální výživy. Kortikoidy a operace. Konzervativní léčba peritonitídy stále spíše experiment? Doc. RNDr. MUDr. M. Kaška, Ph.D. (Hr.Králové) MUDr. O. Ryska (Praha) MUDr. L. Urbánek (Brno) MUDr. I. Satinský, Ph.D., (Havířov) MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové) MUDr. Z. Šerclová (Praha) 15:15-15:30 Přestávka na kávu 15:30-17:30 NOVĚJŠÍ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Program připraven ve spolupráci s členy výboru České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Předsedající: Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., (Praha), Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., (Olomouc) Nová antibiotika a problém registrace podle EBM Linezolid Tigecyklin Použití tigecyklinu v terapii infekcí dolních dýchacích cest u pacientů s termickou či netermickou kožní ztrátou Ertapenem Karbapenemy v intenzivní péči Ceftarolin Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., (Praha) Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., (Praha) Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., (Olomouc) MUDr. B. Lipový (Brno) MUDr. V. Adámková (Praha) Doc. MUDr. K.Urbánek, Ph.D., (Olomouc) MUDr. B. Horová (Praha) 17:30-17:45 Přestávka na kávu 17:45-19:00 SYMPOZIUM fa S&T Plus s.r.o. 20:45 SLÁVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KURZU A PŘÍPITEK S fa FRESENIUS (Místo konání: Rock and Roll Garage Club Ostrava Martinov)

12 STŘEDA, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL GOLD 13:30-14:45 PROJEKT EPOSS NASTAVUJE ZRCADLO Podporováno společností AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Předsedající: Prof.MUDr.P. Ševčík, CSc., (Ostrava), Doc.RNDr.L. Dušek, Ph.D., (Brno) Projekt EPOSS přehled hlavních výsledků. Význam a role tekutinové bilance v prognóze pacientů se sepsí. Doba přijetí a její vliv na výsledky péče u pacientů se sepsí. Dlouhodobé výstupy péče o pacienty se sepsí a kvalita života. MUDr. R. Uvízl, Ph.D., (Olomouc) MUDr. P. Szturz, Ph.D., (Ostrava) MUDr. R. Kula, CSc., (Ostrava) MUDr. J. Maláska., Ph.D., (Brno) 15:00-16:15 SYMPOZIUM fa THERMOFISHER 16:30-17:45 SYMPOZIUM fa BAXTER 18:00-19:15 SYMPOZIUM fa ABBOTT

13 STŘEDA, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL SILVER 13:30-14:15 SETKÁNÍ S EXPERTY Z LOUŽE DO BLÁTA, ANEB ŽOK A TEN MUDr. D. Seidlová, Ph.D., (Brno) Prof. MUDr. M. Penka, CSc., (Brno) 14:30-15:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT A ANTIAGREGAČNÍ TERAPIE MUDr. J. Plášek, Ph.D., (Ostrava) 15:30-16:15 VYUKOVÁ LEKCE BIOMÁRKRY SEPSE MUDr. P. Sukeník (Bristol, UK) 16:30-17:15 VYUKOVÁ LEKCE KUMULATÍVNÍ KYSLÍKOVÝ DLUH, ANEB OPERACE SE PODAŘILA, PACIENT ZEMŘEL Doc. MUDr. P.Török, CSc., (Košice)

14 ČTVRTEK, KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 08:30-10:10 INTENZIVNÍ PÉČE V INTERNĚ MEZIORGÁNOVÉ SYNDROMY Program připraven ve spolupráci s Českou internistickou společností CLS JEP Předsedající: MUDr.J.Maňák, Ph.D. (Hradec Králové), Prof.MUDr.M.Matějovič, Ph.D., (Plzeň) Hepatorenální syndrom Pulmorenální syndrom Hepatopulmonální syndrom Kardiorenální syndrom MUDr. E. Kieslichová, Ph.D., (Praha) MUDr. Z. Hrušková, Ph.D., (Praha) Prof. MUDr. P. Hůlek, CSc., (Hradec Králové) Prof. MUDr. J. Vítovec, CSc., (Brno) 10:10-10:30 Přestávka na kávu 10:30 12:00 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A URGENTNÍ MEDICÍNA Program připraven ve spolupráci s Českou resuscitační radou, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof Předsedající: MUDr. A. Truhlář (Hradec Králové), MUDr. Š. Trenkler, Ph.D. (Košice) Efektivita přednemocniční neodkladné péče Priority ošetření závažného traumatu Fibrinolýza v prednemocniční péči možnosti a zkušenosti Přednemocniční trombolýza při KPR Současné úvahy o prognóze u pacienta po KPR Plk. Ing. M. Procházka, Ph.D. (Hradec Králové) MUDr. J. Kočí, Ph.D., FACS (Hradec Králové) MUDr. M. Paulíková (Košice) MUDr. A. Truhlář, FERC (Hradec Králové) MUDr. Š. Trenkler, Ph.D. (Košice)

15 ČTVRTEK, KONGRESOVÝ SÁL GOLD 08:30-10:10 NITROBŘIŠNÍ INFEKCE Předsedající: MUDr.I.Satinský, Ph.D., (Havířov), MUDr. Z. Šerclová (Praha) Sekundární a terciární peritonitída Komplikované nitrobřišní infekce etiologie a laboratorní diagnostika Intenzivní péče o pacienta s nitrobřišní infekcí Fungální peritonitídy Základní principy léčby sekundární peritonitidy doporučení odborníků s podporou SIS MUDr. J. Ulrych (Praha) MUDr. V. Adámková (Praha) MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hr.Králové) MUDr. N. Mallatová (České Budějovice) Prof. MUDr. R. Gürlich, CSc. (Praha) 10:10 10:30 10:30-11:30 TEKUTINOVÁ LÉČBA UP TO DATE 2013 Předsedající: Doc.MUDr.J. Firment, Ph.D., (Košice), MUDr.P.Sklienka (Ostrava) Bilance tekutin je důležitá Bilance nátria je důležitá Brambory versus kukuřice, aneb o čem se MUDr. J. Koutun, CSc., (Bratislava) MUDr. M. Pauliny, Ph.D., (Bratislava) MUDr. R. Kula, CSc. (Ostrava) na PRAC zřejmě nemluvilo 11:45 13:00 SYMPOZIUM fa Merck Sharp & Dohme

16 ČTVRTEK, KONFERENČNÍ SÁL SILVER 08:30-09:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM POHOTOVOSTNÍ ZÁSOBA ŽIVOT-ZACHRAŇUJÍCÍCH ANTI-INFEKTIV. Prof. MUDr.J. Beneš, CSc., (Praha) 09:30-10:15 SETKÁNÍ S EXPERTY PROGNOZOVÁNÍ PO KPR MUDr. R. Černá-Pařízková, Ph.D., (Hradec Králové) Prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., (Hradec Králové) 10:30 11:15 SETKÁNÍ S EXPERTY BIOMARKRY ASISTOVANÁ ANTIBIOTICKÁ LÉČBA MUDr. J. Stašek (Brno) MUDr. M. Kratochvíl (Brno) 11:30 12:15 SETKÁNÍ S EXPERTY SEPTICKÁ ENCEFALOPATIE Prof. MUDr. B. Sániová, Ph.D., (Martin) Prof. MUDr. M. Drobný, Dr.Sc., (Martin)

17 ČTVRTEK, KONFERENČNÍ SÁL RUBÍN 08:30-10:10 BIOMARKERY ORGÁNOVÉHO SELHÁVÁNÍ Předsedající: MUDr. P.Sklienka (Ostrava)., MUDr.D. Seidlová, Ph.D., (Brno) Mozek Srdce Plíce Ledviny Játra MUDr. P. Hon (Ostrava) MUDr. J. Neiser (Ostrava) MUDr. P. Dostál, Ph.D., (Hradec Králové) MUDr. N. Petejová, Ph.D. (Ostrava) MUDr. E. Kieslichová, Ph.D., (Praha)

18 ČTVRTEK, KONFERENČNÍ SÁL ANTRACIT 08:30-09:15 VYUKOVÁ LEKCE JAK ZVLÁDNOUT ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ MUDr. I. Zýková (Liberec) MUDr. P. Sedlák (Liberec) 09:30 10:15 VYUKOVÁ LEKCE ETICKÉ, ODBORNÉ A PRÁVNÍ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ URGENTNÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE SVĚDKŮM JEHOVOVÝM MUDr. I. Olejárová, Ph.D., (Bratislava) 10:30 11:15 VYUKOVÁ LEKCE SEDACE A ANALGEZIE U NEMOCNÝCH S ABUZEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., (Ostrava) 11:30 12:15 VYUKOVÁ LEKCE SYSTEMIC CAPILLARY LEAK SYNDROME MUDr. J. Varady (Ostrava)

19 ČTVRTEK, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 13:30-15:10 AKTUÁLNÍ TÉMATA Program je připraven ve spolupráci s Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP Předsedající: Prof. MUDr.V. Černý, Ph.D., (Hr. Králové), Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., (Plzeň) Utajená příčina oběhového selhání na co myslet? Resuscitace oběhu u septického šoku fyziologie versus guidelines. Glykokalyx - má význam v klinické praxi? Transkraniální doppler a jeho potenciál v intenzivní péči. Kritický stav a dlouhodobé následky lze jim zabránit? Prof. MUDr. M. Matejovič, Ph.D., (Plzeň) Doc. MUDr. V. Šrámek, Ph.D., (Brno) Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., (Praha) MUDr. R. Černá-Pařízková, Ph.D.,.(Hradec Králové) Prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., (Hradec Králové) 15:10-15:30 Přestávka na kávu 15:30 17:10 ZÁKLADY IMUNOLOGIE PRO INTENZIVISTY Předsedající: Prof. RNDr.J. Krejsek, CSc., (Hradec Králové), MUDr.V.Chýlek (Ostrava)., Sterilní zánět k čemu jsou nám alarminy? Danger model opravdu všechno cizí škodí? Procalcitonin v diagnostice sepse - PRO Procalcitonin v diagnostice sepse - CON Imunomodulační potence ketaminu Prof. RNDr.J. Krejsek, CSc., (Hradec Králové) MUDr. J. Máca (Ostrava) Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc. (Bratislava) Doc. MUDr. M. Průcha, Ph.D. (Praha) MUDr. V. Dostálová (Hradec Králové) 17:10-17:30 Přestávka na kávu 17:30-18:45 SYMPOZIUM fa MEDESA 20:45 GALA VEČER A PŘÍPITEK S fa MERCK SHARP & DOHME (Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava)

20 ČTVRTEK, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL GOLD 13:30 15:10 SEPSE A STŘEVNÍ MIKROFLORA Předsedající: Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc (Bratislava), MUDr.E.Havel, Ph.D., (Hradec Králové) Změny střevní mikroflóry u kriticky nemocných Role střevní mikroflóry v rozvoji systémového prozánětového stavu Jak "uklidnit" střevní mikroflóru. Lze střevo selektivně dekontaminovat? K čemu vlastně máme střevní mikroflóru? MUDr. J. Řádková (Brno) MUDr. R. Kula, CSc., (Ostrava) MUDr. P. Sklienka (Ostrava) Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., (Ostrava) Prof. MUDr. J. Beneš, Csc., (Praha) 15:10 15:30 Přestávka na kávu 15:30 17:10 INTENZIVNÍ PÉČE V KARDIOCHIRURGII Předsedající: MUDr. A. Březina, CSc., (Praha)., MUDr. P. Pavlík (Brno) Kardiochirurgický pacient a antiagregační léčba - plavba mezi Scyllou a Charybdou. Spontánní porod během VV ECMO podpory u pacientky s H1N1 pneumonií Dobrý sluha, zlý pán - praktický pohled perfuziologa na využití ECMO v intenzivní medicíně. Vystačíme s klinickým úsudkem nebo je nutno počítat s neznámou? Pravostranné srdeční selhání jako závažná komplikace OTS Od zbožných přání k realitě spletitá cesta od mechanické srdeční podpory k transplantaci srdce kasuistika. MUDr. R. Hájek, Ph.D., (Olomouc) MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., (Praha) Mgr. O. Zuščich (Olomouc) MUDr. A. Březina, CSc., (Praha) MUDr. P. Pavlík (Brno)

21 ČTVRTEK, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL SILVER 13:30-14:15 SETKÁNÍ S EXPERTY ROLE INTERAKTIVNÍCH SCÉNÁŘŮ SEPSIS-Q V KAZUISTICKY ORIENTOVANÉ VÝUCE MUDr. P. Štourač, Ph.D., (Brno) Ing. D. Schwarz, Ph.D., (Brno) 14:30-15:15 SETKÁNÍ S EXPERTY TĚHOTNÁ ŽENA V INTENZIVNÍ PÉČI Připraveno ve spolupráci s Expertní skupinou pro porodnickou anestezii a analgezii při ČSARIM MUDr. D. Seidlová., Ph.D.,(Brno) MUDr. J. Jackanin (Ostrava) Doc. MUDr. A. Pařízek, CSc., (Praha) 15:30-16:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM HYPOTERMIE V INTENZIVNÍ PÉČI UP TO DATE 2013 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D., (Brno) 16:30-17:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM BETABLOKÁTORY A MOŽNOSTI OCHRANY MYOKARDU V SEPTICKÉM ŠOKU Doc. MUDr. M.Balík, Ph.D., (Praha) 18:45 GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA Prof. MUDr.Ševčík P, CSc.: NORSKO - NÁRODNÍ PARK HARDANGERVIDDA.

22 ČTVRTEK, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL ANTRACIT 13:30-14:15 PRO-CON DISKUSE ARDS PRONAČNÍ POLOHA JE VHODNÁ PRO KAŽDÉHO PACIENTA Moderátor: MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) PRO: MUDr. J. Máca (Ostrava) CON: MUDr. P.Dostál, Ph.D., (Hradec Králové) 14:30-15:15 PRO-CON DISKUSE NUTRIČNÍ PODPORA ČÍM VÍCE ENERGIE TIM LÉPE Moderátor: MUDr. J. Jahoda (Ostrava) PRO: MUDr. F. Novák, Ph.D., (Praha) CON: Doc. MUDr. J. Firment, Ph.D., (Košice) 15:30-16:15 PRO-CON DISKUSE SEPTICKÝ ŠOK ČÍM DŘÍVE VAZOPRESORY TIM LÉPE Moderátor: MUDr. J. Koutun, CSc., (Bratislava) PRO: MUDr. P. Szturz, Ph.D., (Ostrava) CON: MUDr. M. Pauliny, Ph.D., (Bratislava) 16:30-17:15 MODEROVANÁ KASUISTIKA DEVĚT KRÁT PROBODNUTÉ SRDCE Moderátor: MUDr. J. Divák (Ostrava) MUDr. J. Divák (Ostrava) MUDr. J. Deml (Ostrava) MUDr. R. Jursa (Ostrava) MUDr. M. Mittak, PhD., (Ostrava)

23 PÁTEK, KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 08:30-10:10 BIOCHEMIE V INTENZIVNÍ PÉČI - KOMPLIKOVANÝ PACIENT V BIOCHEMICKÉM OBRAZE Předsedající: Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., (Praha), MUDr. J. Franeková, Ph.D. (Praha) Komplikovaný pacient s hemochromatózou úvod a několik poznámek k metabolismu železa Komplikovaný patient: SIRS vs. sepse - pohled klinika Biochemické markery SIRS a sepse u komplikovaného Pacienta Zpět k základům: poruchy acidobazické rovnováhy a vnitřního prostředí u komplikovaného pacienta Význam ScvO 2 u komplikovaného pacienta Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., (Praha) MUDr. T. Kotulák (Praha) MUDr. J. Franeková, Ph.D., (Praha) Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., (Praha) MUDr. A. Březina, CSc., (Praha) 10:10-10:30 Přestávka na kávu 10:30-12:00 NOVINKY V BEZKREVNÍ MEDICINĚ Program je připraven ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny Předsedající: Doc.MUDr. I. Čundrle, CSc. (Brno)., MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) Koloidy za dva roky poté. Léčba perioperačního krvácení-esa Guidelines 2013 QuikClot a kontrola krvácení Jaká je správná transfuzní terapie u masivního krvácení Bezkrevní medicína v současnosti MUDr. I. Sas (Brno) MUDr. D. Seidlová, Ph.D., (Brno) MUDr. H. Ondrášková, Ph.D., (Brno) MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) Doc. MUDr. I. Čundrle, CSc., (Brno)

24 PÁTEK, KONGRESOVÝ SÁL GOLD 08:30-10:30 WORKSHOP: Když nemohu prodýchnout když nejde zaintubovat zajistit žílu a tep se ztrácí aneb jde o čas Workshop připraven ve spolupráci s portálem AKUTNE.CZ Vedoucí worshopu: MUDr. L. Dadák, Ph.D.,(Brno), MUDr. P. Štourač (Brno) Když nemohu prodýchnout nejde neočekávaně zaintubovat zaintubovat nejde zaintubovat a dalo se to předpokládat zajistit žílu a tep se ztrácí MUDr. L. Dadák, Ph.D., (Brno) MUDr. M. Otáhal (Praha) MUDr. I. Křikava, Ph.D., (Brno) MUDr. J. Kubalová (Brno) J. Duchoň, Armáda České republiky Po teoretické části bude následovat praktický nácvik jednotlivých dovedností na modelech. 10:30-10:45 Přestávka na kávu 10:45 12:00 INTENZIVNÍ PÉČE V NEUROLOGII Předsedající: Doc. MUDr. D. Školoudík,PhD., (Ostrava)., MUDr. P. Hon (Ostrava) Krvácení do CNS při antikoagulační terapii Antihypertenzní terapie u akutních mozkových lézí Neurosonologie v intenzivní péči Neurotoxicita léků užívaných v intenzivní péči MUDr. A. Tomek (Praha) MUDr. J. Fixa (Praha) Doc. MUDr. D. Školoudík, Ph.D., (Ostrava) MUDr. P. Hon (Ostrava)

25 PÁTEK, KONFERENČNÍ SÁL SILVER 08:30-09:15 VYUKOVÁ LEKCE RESCUE POSTUPY U ARDS MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) 09:30-10:15 VYUKOVÁ LEKCE MIKRODIALÝZA KDE VŠUDE JI LZE POUŽÍT? MUDr. F. Burša (Ostrava) 10:30-11:15 VYUKOVÁ LEKCE KONTINUÁLNÍ ATB NA ICU MUDr. M. Otáhal (Praha) 11:30-12:15 VYUKOVÁ LEKCE TĚŽKÁ PLICNÍ HYPERTENZE MUDr. Š. Krbila, Ph.D., (Nové Zámky)

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce

Více

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba Tištěná verze programu bude obsahovat také program pediatrického sympozia, program posterové sekce a

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 12. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 26.-29. leden 2010 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 14. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 24.-27. leden 2012 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického sympozia, program posterové

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 13. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 25.-28. leden 2011 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové

Více

Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií.

Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií. 11. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 20.-23. leden 2009 FINÁLNÍ PROGRAM Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií.

Více

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na www.akutne.cz (ISSN 1803-179X). ÚTERÝ, 27.01.2015 Dopoledne

Více

Urgentní medicína 2015

Urgentní medicína 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava **** 6. 8. 10. 2015 Urgentní medicína 2015 1 Program Úterý 6. 10. 2015 Workshopy Intraoseální inzerce dospělí a děti teorie i praxe 13.00 15.00 sál Gold Intraoseální inzerce

Více

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na www.akutne.cz (ISSN 1803-179X). ÚTERÝ, 27.01.2015 Dopoledne

Více

VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) Datum: 30.5-1. 6. 2012 Místo konání:

Více

Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika. pořádá. 8. celostátní a 1. mezinárodní sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP

Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika. pořádá. 8. celostátní a 1. mezinárodní sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika pořádá 8. celostátní a 1. mezinárodní sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Clarion Congress Hotel Ostrava 20. 21.října 2010 PROGRAM

Více

Přehled účastníků podle zemí. Čechy Morava Slovensko Zahraničí

Přehled účastníků podle zemí. Čechy Morava Slovensko Zahraničí Registrace Na XVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se registrovalo celkem 817 osob - 502 lékařů a 315 nelékařských zdravotnických pracovníků. Kongresu se skutečně

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu Vážení kolegové a obchodní partneři, Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti si vás

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

XII. Dostálovy dny Hradec nad Moravicí, hotel Belaria

XII. Dostálovy dny Hradec nad Moravicí, hotel Belaria XII. Dostálovy dny urgentní medicíny PROGRAM Hradec nad Moravicí 12.-13. října 2005 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava a Klinika anesteziologie a resuscitace

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

PROGRAMOVÝ PŘEHLED. 18 XXI. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

PROGRAMOVÝ PŘEHLED. 18 XXI. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 18 19 PROGRAMOVÝ PŘEHLED Čtvrtek 2. 10. 2014 Čtvrtek 2. 10. 2014 SÁL FOLIANT SÁL SCRIPTUM SÁL CODEX SÁL ATLAS Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky 09:00 10:30 Anestezie a perioperační medicína

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ

PERIOPERAČNÍCH SESTER A CHIRURGICKÝCH INTENZIVISTŮ Oddělení centrálních sálů a sterilizace, Chirurgická klinika FN Hradec, Katedra chirurgie LF UK v Hradci, Sekce intenzivní péče České chirurgické společnosti ČLS JEP,ČLK a ČAS pořádá: II. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Základní informace Nové kongresové prostory U Hájků uvítají návštěvníky IX. kongresu praktických lékařů a sester MEDICÍNA

Více

PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění

PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění PROGRAM KONGRESU S výhradou následného upřesnění Středa 13. února 12.00 20.00 hod. 12.00 20.00 hod. 17.00 hod. 18.00 19.00 hod. 18.00 19.00 hod. 19.00 21.00 hod. Registrace Instalace doprovodné výstavy,

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION

XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION Pražská 14, České Budějovice (Kongresový sál 1. patro)

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová

Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká transplantační společnost Česká společnost intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Program. Hladík M., Trávníček B., Olosová A., Baghtary A., Dvořák P. FNsP Ostrava Can't intubate, can't ventilate

Program. Hladík M., Trávníček B., Olosová A., Baghtary A., Dvořák P. FNsP Ostrava Can't intubate, can't ventilate urgentní medicíny Program Program Středa 8.11.2006 8.45 Zahájení konference Úvodní blok Mason M.A. Dr., Suffolk, Anglie / 45min. LMA DEVICES IN PRESHOSPITAL CARE Hladík M., Trávníček B., Olosová A., Baghtary

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Efektivní nemocnice 2012

Efektivní nemocnice 2012 Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Efektivní nemocnice 2012 Strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven Dovolujeme si letos přivítat také vzácného hosta

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2014

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více