16 th COLOURS of SEPSIS (BEFORE AS PG COURSE ON SEPSIS AND MODS) Ostrava, leden 2014 FINÁLNÍ PROGRAM CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16 th COLOURS of SEPSIS (BEFORE AS PG COURSE ON SEPSIS AND MODS) Ostrava, 21.- 24. leden 2014 FINÁLNÍ PROGRAM CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA"

Transkript

1 16 th COLOURS of SEPSIS (BEFORE AS PG COURSE ON SEPSIS AND MODS) Ostrava, leden 2014 FINÁLNÍ PROGRAM CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA Tištěná forma programu bude obsahovat také program posterové sekce a programy firemních sympózií. Další informace a registrace Přednášky označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na (ISSN X).

2 ÚTERÝ, KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI 08:30 08:50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KURZU Bc. M. Dobešová, PhDr. M. Laurinc, Prof. G. Panova, MUDr. R. Kula, CSc., PhDr. D.Streitová 09:00 11:00 BLOK 1 Předsedající: PhDr. D. Streitová, PhDr. R. Zoubková, (Ostrava), PhDr. M. Laurinc (Bratislava) Prevence katétrové sepse z pohledu. Mgr. M. Hargašová, PhDr. M. Laurinc (Bratislava) sestry na OAIM. Prevence intravaskulárních katétrových infekcí. Bc. P. Žitníková, Doc. D. Jarošová (Krnov, Ostrava) Infekce místa zavedeného vstupu CŽK. Mgr. P. Švec (Ostrava) Asepse a hygiena rukou. P. Havlíček (BODE) Presence of Sepsis in R. Macedonia. Prof. G. Panova, V. Zdravkova. B. Panova, N. Panov. H. Stojanov, L. Nikolovska, G. Shumanov (Macedonia) Riziko sepse u onkologického pacienta. Mgr. E. Hajnová - Fukasová, (Ostrava) 11:00 11:15 Přestávka na kávu 11:15 13:00 BLOK 2 Předsedající: Mgr. J. Flajšingrová (Brno), Bc. M. Hubáčková (Olomouc), Mgr.T.Glac (Ostrava) VAP závažný problém resuscitačního oddělení. Poloha a outcome supinace versus polosed > 40 Manipulace s dýchacím okruhem. Monitorace srdečního výdeje u pacienta se sepsí. Ošetřovatelské postupy v pediatrické intenzivní péči se zaměřením na prevenci infekcí. Katétrové močové infekce na pracovištích intenzivní péče. S. Roháčová, Bc. M. Hubáčková, J. Baxová, MUDr. L.Doubravská (Olomouc) PhDr. R. Zoubková, PhDr. D.Streitová (Ostrava) Mgr. J. Flajšingrová, B. Moravčík B. (Brno) PhDr. M. Frantová (Trenčín), Mgr.H. Gondárová Vyhničková, MUDr.M.Berešík, Ph.D., (Ružomberok) Mgr. M.Hmirák, E.Ruchařová, H. Stočesová (Praha) Bc. R. Hejná, L. Nouzová, PhDr. J. Hocková, Ph.D. (Praha)

3 ÚTERÝ, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI 14:15 15:45 BLOK 3 Předsedající: Mgr. R. Vrátná (Ostrava), Mgr. L. Krupová (Ostrava), Mgr.K.Hašová (Ostrava) Septické stavy v dermatologii Fournierova gangréna Hyperbaroxie u pacientů s anaerobní infekcí. Pacient s urosepsí na JIP. Popálený pacient. Mgr. L. Krupová (Ostrava) J. Čermák, PhDr. A Vilímková, Mgr. K. Hašová (Bohumin) Mgr. J. Maršálková, M. Maxnerová DiS., (Ostrava) Mgr. K. Rusková (Ostrava) Mgr.R. Vrátná (Ostrava) 15:45 16:00 Přestávka na kávu 16:00 17:00 BLOK 4 Předsedající: Mgr. K. Rusková (Ostrava), PhDr. A. Vilímková (Ostrava), Mgr. Š. Balcárková (Ostrava) Laboratorní monitoring v prevenci a léčbě sepse. Horečka v intenzivní péči. Znalosti sester v problematice sepse. A. Balová, Bc.R. Hejná, PhDr. J.Hocková, Ph.D., (Praha) Mgr. K.Hašová, PhDr. A.Vilímková (Ostrava) Mgr. P. Bednářová (Brno)

4 ÚTERÝ, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 13:00-15:00 SEPTICKÉ STAVY U DĚTÍ Program je připraven ve spolupráci se Sekcí intenzivní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP Předsedající: MUDr. V. Vobruba, Ph.D., (Praha), Doc. MUDr. M. Fedora, Ph.D., (Brno) Diagnostická kritéria sepse u dětí a úvodní léčba Hemodynamické profily těžké sepse a septického šoku u dětí Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi Tekutiny a eliminační metody jaké, kolik a kdy? Farmakokinetika v dětské sepsi ECMO v léčbě septického šoku u dětí MUDr. J. Žurek, Ph.D., (Brno) Doc. MUDr. M. Fedora, Ph.D., (Brno) MUDr. V. Adámková (Praha) MUDr. J. Köppl (Bratislava) MUDr. P. Pokorná (Praha) MUDr. V. Vobruba, Ph.D., (Praha) 15:00-15:30 Přestávka na kávu 15:30-17:00 ČERNÁ A BÍLÁ NUTRIČNÍ PODPORY V KRITICKÉM STAVU - METABOLICKÝ NEBO TECHNICKÝ PROBLÉM? Program je připraven ve spolupráci se SKVIMP ČLS JEP Předsedající: MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové), Doc.MUDr.J. Firment, Ph.D., (Košice) Metabolismus substrátů v kritickém stavu Rizika parenterální výživa Rizika enterální výživy Rok 2013 ve výživě kriticky nemocných MUDr. F. Novák, Ph.D., (Praha) MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové) Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., (Praha) Doc. MUDr. P. Těšínský (Praha) 19:00 UVÍTACÍ RECEPCE A PŘÍPITEK SE SPOLEČNOSTÍ ASTELLAS PHARMA, s.r.o. (Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava)

5 ÚTERÝ, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL SILVER 13:00-17:00 ZÁKLADY PRO INTENZIVNÍ MEDICÍNU POLYTRAUMA 13:00 14:15 BLOK I. Polytrauma v přednemocniční péči Základní zajištění polytraumatu a léčba život ohrožujícího krvácení Trauma hrudníku z pohledu intenzivisty, FAST MUDr. J. Lejsek (Liberec) MUDr. I. Zýková (Liberec) MUDr. P. Sedlák, (Liberec) 14:15 14:30 Přestávka na kávu 14:30 15:50 BLOK II. Damage control traumatologie Trauma břicha Dětské polytrauma Trauma pánve u polytraumatu Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. (Ostrava) MUDr. M. Šír (Ostrava) MUDr. P. Prusenovský (Ostrava) MUDr. J. Šrám, (Liberec) 15:50 16:05 Přestávka na kávu 16:05 17:10 Blok III. Kraniocerebrální trauma Trauma míchy - současný pohled na farmakoterapii u ASCI Accidentální hypotermie - kdo má šanci na přežití? MUDr. Z. Krejzar (Liberec) MUDr. R. Lukáš, Ph.D., (Liberec) MUDr. J. Kubalová (Brno)

6 STŘEDA, KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 08:30-09:00 ZAHÁJENÍ COLOURS OF SEPSIS Prof. RNDr. J. Močkoř, DrSc., Doc. MUDr. J. Horáček, CSc., MUDr. S. Němeček, MBA, Doc. MUDr. J. Firment, Ph.D., Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., MUDr. R. Kula, CSc. 09:05-10:15 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA S PANELOVOU DISKUSÍ Předsedající: Prof.MUDr.P.Ševčík, CSc., (Ostrava)., Prof. MUDr.V.Černý, Ph.D., (Hradec Králové) Doc.MUDr.J.Firment, Ph.D., (Košice)., MUDr.R.Kula, CSc., (Ostrava) Podivuhodný příběh HES - cesta od naděje k zavržení. Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., (Praha) 10:15-10:30 Přestávka na kávu 10:30-12:30 HOT TOPICS IN INTENSIVE CARE. Moderatotrs: M.Matejovic (Pilsen, Czech Republic), S.Trenkler (Kosice, Slovak Republic) The crystalloid colloid controversy. Optimisation of preload in severe sepsis and septic shock. Damage-associated molecular patterns (DAMPs). Z. Molnar (Szeged, Hungary) J. L.Teboul (Paris, France) J. Pugin (Geneva, Switzerland)

7 STŘEDA, KONGRESOVÝ SÁL GOLD 10:30-11:30 SEPTICKÝ ŠOK UP TO DATE 2013 Předsedající: Doc.MUDr.P. Török, CSc., (Košice), MUDr.M.Pauliny, Ph.D., (Bratislava) Clearance laktátu jako cíl léčby septického šoku ScvO 2 jako cíl léčby septického šoku Vazopresorická podpora v septickém šoku MUDr. K. Galková, Ph.D., (Nitra) MUDr. J. Köppl (Bratislava) MUDr. I. Zýková (Liberec) 11:45-13:15 SYMPOSIUM fa ASTELLAS PHARMA

8 STŘEDA, KONFERENČNÍ SÁL SILVER 10:30-11:15 VYUKOVÁ LEKCE MARS - UP TO DATE 2014 MUDr. I. Topolský (Bratislava) 11:30-12:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM RIFLE, AKIN, KDIGO CO SI MÁM VYBRAT? MUDr. N. Petejová, Ph.D. (Ostrava)

9 STŘEDA, KONFERENČNÍ SÁL PLATINUM 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI 8:00-12:15 WORKSHOP - PREVENCE SEPSE V INTENZIVNÍ PÉČI Vedoucí worshopu: Mgr. T. Glac(Ostrava), Mgr. A. Haltofová (Ostrava), Bc. A. Vyličilová (Ostrava), PhDr. R.Zoubková (Ostrava), PhDr.D.Streitová(Ostrava), Mgr.K.Hašová (Ostrava), Mgr.K.Rusková (Ostrava) 8:00 10:00 BLOK I. Nová doporučení pro prevenci sepse balíčky péče - Moderátor: PhDr. D. Streitová (Ostrava) Poster PhDr.D. Streitová (Ostrava) Aseptický přístup k pacientům na JIP - Moderátor: Mgr. K. Hašová, Mgr. K. Rusková (Ostrava) Hygiena rukou Správné používání ochranných pomůcek Postup celkové toalety jednorázové pomůcky, celotělová dekontaminace Ukázka postupu Účast firem: Hartmann-RICO a.s., Linet s.r.o, Promedica Praha group, a.s Diskuse Prevence VAP - Moderátor: PhDr. R. Zoubková (Ostrava) Poster PhDr.D. Streitová (Ostrava) Semirecumbentní poloha péče o DÚ, dekolonizace DÚ polohování ETI, péče o TCHS, druhy ETI,TCHS, kontrola obturace, kontinuální monitorace obturace výměna pomůcek filtry, pasivní nebulizace, problematika zvlhčování, ventilační okruhy sledování ventilačních parametrů Bronchoskopie - ukázka přípravy pomůcek, péče o bronchoskop- Moderátor: Mgr.T.Glac (Ostrava) Fyzioterapie plic Moderátor: Mgr. I.Chwalková (Ostrava) Diskuse Účast firem: Cheirón a.s., A.M.I. s.r.o., Teleflex Medical, Asqa a.s., Intersurgical a.s., Covidien ECE s.r.o., 3M Česko, s.r.o., Hartmann-RICO a.s. 10:00 10:30 Přestávka na kávu 10:30 12:15 BLOK II Prevence katétrové sepse Moderátor: Mgr.T.Glac, Mgr.Š. Balcárková (Ostrava) Poster Mgr. T.Glac (Ostrava) Chlorhexidin a jeho využití ošetření CŽK Diskuse Účast firem: Teleflex Medical, 3M Česko, s.r.o., Hartmann-RICO a.s. Prevence sepse ošetření chirurgických ran - Moderátor: Mgr.K.Hašová, Mgr.K.Rusková (Ostrava) ukázka postupů - vlhké hojení ran flexi seal Diskuse Účast firem: Hartmann-RICO a.s., Asqa a.s., Promedica Praha group, a.s., 3M Česko

10 Uroinfekce - Moderátor: Mgr. A. Haltofová, Bc. A. Vylíčilová (Ostrava) Poster - Mgr. A. Haltofová, Bc. A. Vylíčilová (Ostrava) ukázka pomůcek balíčky, druhy cévek, set k hodinové diuréze ošetřování, měření IAP Diskuse Účast firem: Promedica Praha group, a.s., Teleflex Medical, Hartmann-RICO a.s. Enterální výživa z hlediska prevence sepse - Moderátor: PhDr. R. Zoubková (Ostrava) selektivní dekontaminace střev sondy, přípravky EV profylaxe stresového vředu léky Diskuse Účast firem: Nutricia, Nestlé Health Science Ordinace lékaře Moderátor: Mgr.T.Glac, Mgr.Š. Balcárková (Ostrava) náhrada tekutin inotropní podpora kontrola glykémie prázdniny od sedace profylaxe TEN ( vakuové manžety) Diskuse Účast firem: Covidien ECE Diagnostika sepse Moderátor: PhDr. R. Zoubková (Ostrava) laboratorní vyšetření, bakteriologické vyšetření hemokultura, stěry Diskuse Video shrnutí postupů prevence sepse

11 STŘEDA, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 13:15-15:15 PESTRÉ VRSTVY CHIRURGIE Program je připraven ve spolupráci se Sekcí intenzivní péče České chirurgické společnosti Předsedající: MUDr. I. Satinský, Ph.D., (Havířov), MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové) Personalizovaná farmakoterapie v intenzivní chirurgické péči. Antibiotická profylaxe u akutních výkonů. Profylaxe stresového vředu kdy je nutná a kdy je nežádoucí. Stíny a odstíny parenterální výživy. Kortikoidy a operace. Konzervativní léčba peritonitídy stále spíše experiment? Doc. RNDr. MUDr. M. Kaška, Ph.D. (Hr.Králové) MUDr. O. Ryska (Praha) MUDr. L. Urbánek (Brno) MUDr. I. Satinský, Ph.D., (Havířov) MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové) MUDr. Z. Šerclová (Praha) 15:15-15:30 Přestávka na kávu 15:30-17:30 NOVĚJŠÍ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Program připraven ve spolupráci s členy výboru České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Předsedající: Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., (Praha), Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., (Olomouc) Nová antibiotika a problém registrace podle EBM Linezolid Tigecyklin Použití tigecyklinu v terapii infekcí dolních dýchacích cest u pacientů s termickou či netermickou kožní ztrátou Ertapenem Karbapenemy v intenzivní péči Ceftarolin Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., (Praha) Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., (Praha) Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., (Olomouc) MUDr. B. Lipový (Brno) MUDr. V. Adámková (Praha) Doc. MUDr. K.Urbánek, Ph.D., (Olomouc) MUDr. B. Horová (Praha) 17:30-17:45 Přestávka na kávu 17:45-19:00 SYMPOZIUM fa S&T Plus s.r.o. 20:45 SLÁVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KURZU A PŘÍPITEK S fa FRESENIUS (Místo konání: Rock and Roll Garage Club Ostrava Martinov)

12 STŘEDA, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL GOLD 13:30-14:45 PROJEKT EPOSS NASTAVUJE ZRCADLO Podporováno společností AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Předsedající: Prof.MUDr.P. Ševčík, CSc., (Ostrava), Doc.RNDr.L. Dušek, Ph.D., (Brno) Projekt EPOSS přehled hlavních výsledků. Význam a role tekutinové bilance v prognóze pacientů se sepsí. Doba přijetí a její vliv na výsledky péče u pacientů se sepsí. Dlouhodobé výstupy péče o pacienty se sepsí a kvalita života. MUDr. R. Uvízl, Ph.D., (Olomouc) MUDr. P. Szturz, Ph.D., (Ostrava) MUDr. R. Kula, CSc., (Ostrava) MUDr. J. Maláska., Ph.D., (Brno) 15:00-16:15 SYMPOZIUM fa THERMOFISHER 16:30-17:45 SYMPOZIUM fa BAXTER 18:00-19:15 SYMPOZIUM fa ABBOTT

13 STŘEDA, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL SILVER 13:30-14:15 SETKÁNÍ S EXPERTY Z LOUŽE DO BLÁTA, ANEB ŽOK A TEN MUDr. D. Seidlová, Ph.D., (Brno) Prof. MUDr. M. Penka, CSc., (Brno) 14:30-15:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT A ANTIAGREGAČNÍ TERAPIE MUDr. J. Plášek, Ph.D., (Ostrava) 15:30-16:15 VYUKOVÁ LEKCE BIOMÁRKRY SEPSE MUDr. P. Sukeník (Bristol, UK) 16:30-17:15 VYUKOVÁ LEKCE KUMULATÍVNÍ KYSLÍKOVÝ DLUH, ANEB OPERACE SE PODAŘILA, PACIENT ZEMŘEL Doc. MUDr. P.Török, CSc., (Košice)

14 ČTVRTEK, KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 08:30-10:10 INTENZIVNÍ PÉČE V INTERNĚ MEZIORGÁNOVÉ SYNDROMY Program připraven ve spolupráci s Českou internistickou společností CLS JEP Předsedající: MUDr.J.Maňák, Ph.D. (Hradec Králové), Prof.MUDr.M.Matějovič, Ph.D., (Plzeň) Hepatorenální syndrom Pulmorenální syndrom Hepatopulmonální syndrom Kardiorenální syndrom MUDr. E. Kieslichová, Ph.D., (Praha) MUDr. Z. Hrušková, Ph.D., (Praha) Prof. MUDr. P. Hůlek, CSc., (Hradec Králové) Prof. MUDr. J. Vítovec, CSc., (Brno) 10:10-10:30 Přestávka na kávu 10:30 12:00 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A URGENTNÍ MEDICÍNA Program připraven ve spolupráci s Českou resuscitační radou, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof Předsedající: MUDr. A. Truhlář (Hradec Králové), MUDr. Š. Trenkler, Ph.D. (Košice) Efektivita přednemocniční neodkladné péče Priority ošetření závažného traumatu Fibrinolýza v prednemocniční péči možnosti a zkušenosti Přednemocniční trombolýza při KPR Současné úvahy o prognóze u pacienta po KPR Plk. Ing. M. Procházka, Ph.D. (Hradec Králové) MUDr. J. Kočí, Ph.D., FACS (Hradec Králové) MUDr. M. Paulíková (Košice) MUDr. A. Truhlář, FERC (Hradec Králové) MUDr. Š. Trenkler, Ph.D. (Košice)

15 ČTVRTEK, KONGRESOVÝ SÁL GOLD 08:30-10:10 NITROBŘIŠNÍ INFEKCE Předsedající: MUDr.I.Satinský, Ph.D., (Havířov), MUDr. Z. Šerclová (Praha) Sekundární a terciární peritonitída Komplikované nitrobřišní infekce etiologie a laboratorní diagnostika Intenzivní péče o pacienta s nitrobřišní infekcí Fungální peritonitídy Základní principy léčby sekundární peritonitidy doporučení odborníků s podporou SIS MUDr. J. Ulrych (Praha) MUDr. V. Adámková (Praha) MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hr.Králové) MUDr. N. Mallatová (České Budějovice) Prof. MUDr. R. Gürlich, CSc. (Praha) 10:10 10:30 10:30-11:30 TEKUTINOVÁ LÉČBA UP TO DATE 2013 Předsedající: Doc.MUDr.J. Firment, Ph.D., (Košice), MUDr.P.Sklienka (Ostrava) Bilance tekutin je důležitá Bilance nátria je důležitá Brambory versus kukuřice, aneb o čem se MUDr. J. Koutun, CSc., (Bratislava) MUDr. M. Pauliny, Ph.D., (Bratislava) MUDr. R. Kula, CSc. (Ostrava) na PRAC zřejmě nemluvilo 11:45 13:00 SYMPOZIUM fa Merck Sharp & Dohme

16 ČTVRTEK, KONFERENČNÍ SÁL SILVER 08:30-09:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM POHOTOVOSTNÍ ZÁSOBA ŽIVOT-ZACHRAŇUJÍCÍCH ANTI-INFEKTIV. Prof. MUDr.J. Beneš, CSc., (Praha) 09:30-10:15 SETKÁNÍ S EXPERTY PROGNOZOVÁNÍ PO KPR MUDr. R. Černá-Pařízková, Ph.D., (Hradec Králové) Prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., (Hradec Králové) 10:30 11:15 SETKÁNÍ S EXPERTY BIOMARKRY ASISTOVANÁ ANTIBIOTICKÁ LÉČBA MUDr. J. Stašek (Brno) MUDr. M. Kratochvíl (Brno) 11:30 12:15 SETKÁNÍ S EXPERTY SEPTICKÁ ENCEFALOPATIE Prof. MUDr. B. Sániová, Ph.D., (Martin) Prof. MUDr. M. Drobný, Dr.Sc., (Martin)

17 ČTVRTEK, KONFERENČNÍ SÁL RUBÍN 08:30-10:10 BIOMARKERY ORGÁNOVÉHO SELHÁVÁNÍ Předsedající: MUDr. P.Sklienka (Ostrava)., MUDr.D. Seidlová, Ph.D., (Brno) Mozek Srdce Plíce Ledviny Játra MUDr. P. Hon (Ostrava) MUDr. J. Neiser (Ostrava) MUDr. P. Dostál, Ph.D., (Hradec Králové) MUDr. N. Petejová, Ph.D. (Ostrava) MUDr. E. Kieslichová, Ph.D., (Praha)

18 ČTVRTEK, KONFERENČNÍ SÁL ANTRACIT 08:30-09:15 VYUKOVÁ LEKCE JAK ZVLÁDNOUT ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ MUDr. I. Zýková (Liberec) MUDr. P. Sedlák (Liberec) 09:30 10:15 VYUKOVÁ LEKCE ETICKÉ, ODBORNÉ A PRÁVNÍ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ URGENTNÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE SVĚDKŮM JEHOVOVÝM MUDr. I. Olejárová, Ph.D., (Bratislava) 10:30 11:15 VYUKOVÁ LEKCE SEDACE A ANALGEZIE U NEMOCNÝCH S ABUZEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., (Ostrava) 11:30 12:15 VYUKOVÁ LEKCE SYSTEMIC CAPILLARY LEAK SYNDROME MUDr. J. Varady (Ostrava)

19 ČTVRTEK, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 13:30-15:10 AKTUÁLNÍ TÉMATA Program je připraven ve spolupráci s Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP Předsedající: Prof. MUDr.V. Černý, Ph.D., (Hr. Králové), Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., (Plzeň) Utajená příčina oběhového selhání na co myslet? Resuscitace oběhu u septického šoku fyziologie versus guidelines. Glykokalyx - má význam v klinické praxi? Transkraniální doppler a jeho potenciál v intenzivní péči. Kritický stav a dlouhodobé následky lze jim zabránit? Prof. MUDr. M. Matejovič, Ph.D., (Plzeň) Doc. MUDr. V. Šrámek, Ph.D., (Brno) Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., (Praha) MUDr. R. Černá-Pařízková, Ph.D.,.(Hradec Králové) Prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., (Hradec Králové) 15:10-15:30 Přestávka na kávu 15:30 17:10 ZÁKLADY IMUNOLOGIE PRO INTENZIVISTY Předsedající: Prof. RNDr.J. Krejsek, CSc., (Hradec Králové), MUDr.V.Chýlek (Ostrava)., Sterilní zánět k čemu jsou nám alarminy? Danger model opravdu všechno cizí škodí? Procalcitonin v diagnostice sepse - PRO Procalcitonin v diagnostice sepse - CON Imunomodulační potence ketaminu Prof. RNDr.J. Krejsek, CSc., (Hradec Králové) MUDr. J. Máca (Ostrava) Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc. (Bratislava) Doc. MUDr. M. Průcha, Ph.D. (Praha) MUDr. V. Dostálová (Hradec Králové) 17:10-17:30 Přestávka na kávu 17:30-18:45 SYMPOZIUM fa MEDESA 20:45 GALA VEČER A PŘÍPITEK S fa MERCK SHARP & DOHME (Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava)

20 ČTVRTEK, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL GOLD 13:30 15:10 SEPSE A STŘEVNÍ MIKROFLORA Předsedající: Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc (Bratislava), MUDr.E.Havel, Ph.D., (Hradec Králové) Změny střevní mikroflóry u kriticky nemocných Role střevní mikroflóry v rozvoji systémového prozánětového stavu Jak "uklidnit" střevní mikroflóru. Lze střevo selektivně dekontaminovat? K čemu vlastně máme střevní mikroflóru? MUDr. J. Řádková (Brno) MUDr. R. Kula, CSc., (Ostrava) MUDr. P. Sklienka (Ostrava) Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., (Ostrava) Prof. MUDr. J. Beneš, Csc., (Praha) 15:10 15:30 Přestávka na kávu 15:30 17:10 INTENZIVNÍ PÉČE V KARDIOCHIRURGII Předsedající: MUDr. A. Březina, CSc., (Praha)., MUDr. P. Pavlík (Brno) Kardiochirurgický pacient a antiagregační léčba - plavba mezi Scyllou a Charybdou. Spontánní porod během VV ECMO podpory u pacientky s H1N1 pneumonií Dobrý sluha, zlý pán - praktický pohled perfuziologa na využití ECMO v intenzivní medicíně. Vystačíme s klinickým úsudkem nebo je nutno počítat s neznámou? Pravostranné srdeční selhání jako závažná komplikace OTS Od zbožných přání k realitě spletitá cesta od mechanické srdeční podpory k transplantaci srdce kasuistika. MUDr. R. Hájek, Ph.D., (Olomouc) MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., (Praha) Mgr. O. Zuščich (Olomouc) MUDr. A. Březina, CSc., (Praha) MUDr. P. Pavlík (Brno)

21 ČTVRTEK, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL SILVER 13:30-14:15 SETKÁNÍ S EXPERTY ROLE INTERAKTIVNÍCH SCÉNÁŘŮ SEPSIS-Q V KAZUISTICKY ORIENTOVANÉ VÝUCE MUDr. P. Štourač, Ph.D., (Brno) Ing. D. Schwarz, Ph.D., (Brno) 14:30-15:15 SETKÁNÍ S EXPERTY TĚHOTNÁ ŽENA V INTENZIVNÍ PÉČI Připraveno ve spolupráci s Expertní skupinou pro porodnickou anestezii a analgezii při ČSARIM MUDr. D. Seidlová., Ph.D.,(Brno) MUDr. J. Jackanin (Ostrava) Doc. MUDr. A. Pařízek, CSc., (Praha) 15:30-16:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM HYPOTERMIE V INTENZIVNÍ PÉČI UP TO DATE 2013 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D., (Brno) 16:30-17:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM BETABLOKÁTORY A MOŽNOSTI OCHRANY MYOKARDU V SEPTICKÉM ŠOKU Doc. MUDr. M.Balík, Ph.D., (Praha) 18:45 GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA Prof. MUDr.Ševčík P, CSc.: NORSKO - NÁRODNÍ PARK HARDANGERVIDDA.

22 ČTVRTEK, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL ANTRACIT 13:30-14:15 PRO-CON DISKUSE ARDS PRONAČNÍ POLOHA JE VHODNÁ PRO KAŽDÉHO PACIENTA Moderátor: MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) PRO: MUDr. J. Máca (Ostrava) CON: MUDr. P.Dostál, Ph.D., (Hradec Králové) 14:30-15:15 PRO-CON DISKUSE NUTRIČNÍ PODPORA ČÍM VÍCE ENERGIE TIM LÉPE Moderátor: MUDr. J. Jahoda (Ostrava) PRO: MUDr. F. Novák, Ph.D., (Praha) CON: Doc. MUDr. J. Firment, Ph.D., (Košice) 15:30-16:15 PRO-CON DISKUSE SEPTICKÝ ŠOK ČÍM DŘÍVE VAZOPRESORY TIM LÉPE Moderátor: MUDr. J. Koutun, CSc., (Bratislava) PRO: MUDr. P. Szturz, Ph.D., (Ostrava) CON: MUDr. M. Pauliny, Ph.D., (Bratislava) 16:30-17:15 MODEROVANÁ KASUISTIKA DEVĚT KRÁT PROBODNUTÉ SRDCE Moderátor: MUDr. J. Divák (Ostrava) MUDr. J. Divák (Ostrava) MUDr. J. Deml (Ostrava) MUDr. R. Jursa (Ostrava) MUDr. M. Mittak, PhD., (Ostrava)

23 PÁTEK, KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 08:30-10:10 BIOCHEMIE V INTENZIVNÍ PÉČI - KOMPLIKOVANÝ PACIENT V BIOCHEMICKÉM OBRAZE Předsedající: Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., (Praha), MUDr. J. Franeková, Ph.D. (Praha) Komplikovaný pacient s hemochromatózou úvod a několik poznámek k metabolismu železa Komplikovaný patient: SIRS vs. sepse - pohled klinika Biochemické markery SIRS a sepse u komplikovaného Pacienta Zpět k základům: poruchy acidobazické rovnováhy a vnitřního prostředí u komplikovaného pacienta Význam ScvO 2 u komplikovaného pacienta Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., (Praha) MUDr. T. Kotulák (Praha) MUDr. J. Franeková, Ph.D., (Praha) Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., (Praha) MUDr. A. Březina, CSc., (Praha) 10:10-10:30 Přestávka na kávu 10:30-12:00 NOVINKY V BEZKREVNÍ MEDICINĚ Program je připraven ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny Předsedající: Doc.MUDr. I. Čundrle, CSc. (Brno)., MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) Koloidy za dva roky poté. Léčba perioperačního krvácení-esa Guidelines 2013 QuikClot a kontrola krvácení Jaká je správná transfuzní terapie u masivního krvácení Bezkrevní medicína v současnosti MUDr. I. Sas (Brno) MUDr. D. Seidlová, Ph.D., (Brno) MUDr. H. Ondrášková, Ph.D., (Brno) MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) Doc. MUDr. I. Čundrle, CSc., (Brno)

24 PÁTEK, KONGRESOVÝ SÁL GOLD 08:30-10:30 WORKSHOP: Když nemohu prodýchnout když nejde zaintubovat zajistit žílu a tep se ztrácí aneb jde o čas Workshop připraven ve spolupráci s portálem AKUTNE.CZ Vedoucí worshopu: MUDr. L. Dadák, Ph.D.,(Brno), MUDr. P. Štourač (Brno) Když nemohu prodýchnout nejde neočekávaně zaintubovat zaintubovat nejde zaintubovat a dalo se to předpokládat zajistit žílu a tep se ztrácí MUDr. L. Dadák, Ph.D., (Brno) MUDr. M. Otáhal (Praha) MUDr. I. Křikava, Ph.D., (Brno) MUDr. J. Kubalová (Brno) J. Duchoň, Armáda České republiky Po teoretické části bude následovat praktický nácvik jednotlivých dovedností na modelech. 10:30-10:45 Přestávka na kávu 10:45 12:00 INTENZIVNÍ PÉČE V NEUROLOGII Předsedající: Doc. MUDr. D. Školoudík,PhD., (Ostrava)., MUDr. P. Hon (Ostrava) Krvácení do CNS při antikoagulační terapii Antihypertenzní terapie u akutních mozkových lézí Neurosonologie v intenzivní péči Neurotoxicita léků užívaných v intenzivní péči MUDr. A. Tomek (Praha) MUDr. J. Fixa (Praha) Doc. MUDr. D. Školoudík, Ph.D., (Ostrava) MUDr. P. Hon (Ostrava)

25 PÁTEK, KONFERENČNÍ SÁL SILVER 08:30-09:15 VYUKOVÁ LEKCE RESCUE POSTUPY U ARDS MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) 09:30-10:15 VYUKOVÁ LEKCE MIKRODIALÝZA KDE VŠUDE JI LZE POUŽÍT? MUDr. F. Burša (Ostrava) 10:30-11:15 VYUKOVÁ LEKCE KONTINUÁLNÍ ATB NA ICU MUDr. M. Otáhal (Praha) 11:30-12:15 VYUKOVÁ LEKCE TĚŽKÁ PLICNÍ HYPERTENZE MUDr. Š. Krbila, Ph.D., (Nové Zámky)

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce

Více

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba Tištěná verze programu bude obsahovat také program pediatrického sympozia, program posterové sekce a

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 12. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 26.-29. leden 2010 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové

Více

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I.

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I. ÚTERÝ, 26.01.2016 Dopoledne 08:30-12:00 13. Sympozium NOVINKY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 14. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 24.-27. leden 2012 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického sympozia, program posterové

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 13. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 25.-28. leden 2011 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií.

Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií. 11. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 20.-23. leden 2009 FINÁLNÍ PROGRAM Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií.

Více

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na www.akutne.cz (ISSN 1803-179X). ÚTERÝ, 27.01.2015 Dopoledne

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Urgentní medicína 2015

Urgentní medicína 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava **** 6. 8. 10. 2015 Urgentní medicína 2015 1 Program Úterý 6. 10. 2015 Workshopy Intraoseální inzerce dospělí a děti teorie i praxe 13.00 15.00 sál Gold Intraoseální inzerce

Více

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na www.akutne.cz (ISSN 1803-179X). ÚTERÝ, 27.01.2015 Dopoledne

Více

Urgentní medicína 2014

Urgentní medicína 2014 20let odborné společnosti PNP UM a MK Clarion Congress Hotel Ostrava **** 7. 9. 10. 2014 Urgentní medicína 2014 Program Úterý 7. 10. 2014 Workshop sonografie 13 16 hod. Sál Silver Workshop sonografie 17

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na www.akutne.cz (ISSN 1803-179X). ÚTERÝ, 27.01.2015 Dopoledne

Více

FINÁLNÍ PROGRAM. www.sepseostrava.cz

FINÁLNÍ PROGRAM. www.sepseostrava.cz FINÁLNÍ PROGRAM www.sepseostrava.cz ÚTERÝ, 27.01.2015 Dopoledne 08:30-13:00 2. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-08:45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 08:45-10:30 BLOK 1. Pedsedající: PhDr. D. Streitová

Více

Program. Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP

Program. Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika pod záštitou ředitele FN Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA pořádá Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Program 2. - 3. října

Více

Urgentní medicína 2013

Urgentní medicína 2013 15. výročí oboru urgentní medicíny 10 let ZZS Moravskoslezského kraje Park Inn by Radisson Ostrava 8. 10. 10. 2013 Urgentní medicína 2013 1 Program Úterý 8. 10. 2013 Konferenční sál Sophora Workshop na

Více

Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika. pořádá. 8. celostátní a 1. mezinárodní sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP

Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika. pořádá. 8. celostátní a 1. mezinárodní sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika pořádá 8. celostátní a 1. mezinárodní sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Clarion Congress Hotel Ostrava 20. 21.října 2010 PROGRAM

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz

IV. HIrscHůV den 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz IV. Hirschův den Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 14. 4. 15. 4. 2016 www.hirschuvden.cz Srdečně vás zveme

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) Datum: 30.5-1. 6. 2012 Místo konání:

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s Ardeapharma a.s. Ševětín pořádají ve

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

Přehled účastníků podle zemí. Čechy Morava Slovensko Zahraničí

Přehled účastníků podle zemí. Čechy Morava Slovensko Zahraničí Registrace Na XVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se registrovalo celkem 817 osob - 502 lékařů a 315 nelékařských zdravotnických pracovníků. Kongresu se skutečně

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

(Banská Bystrica) 2 kazuistiky s komplikovaným průběhem u dětí s akutní leukémií I. Láryšová (Ostrava)., J. Domanský (Brno)

(Banská Bystrica) 2 kazuistiky s komplikovaným průběhem u dětí s akutní leukémií I. Láryšová (Ostrava)., J. Domanský (Brno) KONGRESOVÝ SÁL RUBÍN 08:30-12:00 13. Sympozium AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné služby

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec,CSc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Čestný prezident kongresu Organizační výbor kongresu Vážení kolegové a obchodní partneři, Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti si vás

Více

Zápis z jednání výboru č. 4/2015 24.6.2015 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Zápis z jednání výboru č. 4/2015 24.6.2015 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Zápis z jednání výboru č. 4/2015 24.6.2015 (Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí) Přítomni: Černý, Ševčík, Herold, Matějovič, Černá Pařízková, Dostál, Drábková, Maňák, Novák, Chytra, Cvachovec,

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika. 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika. 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání Obsah Předmluva i poděkování I. Obecná problematika 1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika 1.2. Historie intenzivní a resuscitační medicíny 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11.2015 Záštitu nad konferencí převzali

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové".

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové. 17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové". Program Čtvrtek 26.2. 2015 9.00-9.05 hod. Zahájení K.

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 24. 26. 9. 2015 Parkhotel Congress Center Plzeň NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Vážení kolegové a partneři, dovolte mi,

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Kritické stavy v porodnictví 2012

Kritické stavy v porodnictví 2012 Pozvánka pro lékaře PODPOROVÁNO EU Kritické stavy v porodnictví 2012 Pořádá: Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Mother-Care-Centrum

Více

V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY

V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY V. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) Datum: 11.-13. května 2011 Místo konání:

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Trombembolie po PŽOK

Trombembolie po PŽOK Dagmar Seidlová ARO II pracoviště reprodukční medicíny Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Fakultní nemocnice Brno dseidlova@fnbrno.cz

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ

IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ POŘADATELÉ Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 14. 15. května 2010, Olomouc Prezident akce Programový výbor PharmDr. Pavel Grodza předseda Sekce

Více

Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006

Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006 Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006 Datum konání: 25.-26.října 2006 Místo konání: Patronát: Záštita: pavilon A- sál Rotunda, sál Morava Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Prezidium České lékařské

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové Přivítání Sestra roku 2015

XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové Přivítání Sestra roku 2015 ODBORNÝ PROGRAM XVII. HRADECKÉ PEDIATRICKÉ DNY 12.00-18.00 Registrace účastníků SPOLEČNÁ SEKCE - PÁTEK 20. 11. 2015 VELKÝ SÁL 13.15-14.10 Interaktivní seminář - OBEZITA 1. David NEUMANN (str. 15) Obezita

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M.

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M. PROGRAM - LÉKAŘI Středa, 22. 4. 2015 sál DIAMANT 9.30 Zahájení I. Rychlík předseda ČNS T. Reischig vědecký sekretář ČNS P. Zonča děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Z. Pražák náměstek

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1

Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1 NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1 Kontakt: Renata Somolová tel. + 420 284 001 424, fax: + 420 284 001 448, e-mail

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více