16 th COLOURS of SEPSIS (BEFORE AS PG COURSE ON SEPSIS AND MODS) Ostrava, leden 2014 FINÁLNÍ PROGRAM CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16 th COLOURS of SEPSIS (BEFORE AS PG COURSE ON SEPSIS AND MODS) Ostrava, 21.- 24. leden 2014 FINÁLNÍ PROGRAM CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA"

Transkript

1 16 th COLOURS of SEPSIS (BEFORE AS PG COURSE ON SEPSIS AND MODS) Ostrava, leden 2014 FINÁLNÍ PROGRAM CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA Tištěná forma programu bude obsahovat také program posterové sekce a programy firemních sympózií. Další informace a registrace Přednášky označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na (ISSN X).

2 ÚTERÝ, KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI 08:30 08:50 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KURZU Bc. M. Dobešová, PhDr. M. Laurinc, Prof. G. Panova, MUDr. R. Kula, CSc., PhDr. D.Streitová 09:00 11:00 BLOK 1 Předsedající: PhDr. D. Streitová, PhDr. R. Zoubková, (Ostrava), PhDr. M. Laurinc (Bratislava) Prevence katétrové sepse z pohledu. Mgr. M. Hargašová, PhDr. M. Laurinc (Bratislava) sestry na OAIM. Prevence intravaskulárních katétrových infekcí. Bc. P. Žitníková, Doc. D. Jarošová (Krnov, Ostrava) Infekce místa zavedeného vstupu CŽK. Mgr. P. Švec (Ostrava) Asepse a hygiena rukou. P. Havlíček (BODE) Presence of Sepsis in R. Macedonia. Prof. G. Panova, V. Zdravkova. B. Panova, N. Panov. H. Stojanov, L. Nikolovska, G. Shumanov (Macedonia) Riziko sepse u onkologického pacienta. Mgr. E. Hajnová - Fukasová, (Ostrava) 11:00 11:15 Přestávka na kávu 11:15 13:00 BLOK 2 Předsedající: Mgr. J. Flajšingrová (Brno), Bc. M. Hubáčková (Olomouc), Mgr.T.Glac (Ostrava) VAP závažný problém resuscitačního oddělení. Poloha a outcome supinace versus polosed > 40 Manipulace s dýchacím okruhem. Monitorace srdečního výdeje u pacienta se sepsí. Ošetřovatelské postupy v pediatrické intenzivní péči se zaměřením na prevenci infekcí. Katétrové močové infekce na pracovištích intenzivní péče. S. Roháčová, Bc. M. Hubáčková, J. Baxová, MUDr. L.Doubravská (Olomouc) PhDr. R. Zoubková, PhDr. D.Streitová (Ostrava) Mgr. J. Flajšingrová, B. Moravčík B. (Brno) PhDr. M. Frantová (Trenčín), Mgr.H. Gondárová Vyhničková, MUDr.M.Berešík, Ph.D., (Ružomberok) Mgr. M.Hmirák, E.Ruchařová, H. Stočesová (Praha) Bc. R. Hejná, L. Nouzová, PhDr. J. Hocková, Ph.D. (Praha)

3 ÚTERÝ, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL PLATINUM 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI 14:15 15:45 BLOK 3 Předsedající: Mgr. R. Vrátná (Ostrava), Mgr. L. Krupová (Ostrava), Mgr.K.Hašová (Ostrava) Septické stavy v dermatologii Fournierova gangréna Hyperbaroxie u pacientů s anaerobní infekcí. Pacient s urosepsí na JIP. Popálený pacient. Mgr. L. Krupová (Ostrava) J. Čermák, PhDr. A Vilímková, Mgr. K. Hašová (Bohumin) Mgr. J. Maršálková, M. Maxnerová DiS., (Ostrava) Mgr. K. Rusková (Ostrava) Mgr.R. Vrátná (Ostrava) 15:45 16:00 Přestávka na kávu 16:00 17:00 BLOK 4 Předsedající: Mgr. K. Rusková (Ostrava), PhDr. A. Vilímková (Ostrava), Mgr. Š. Balcárková (Ostrava) Laboratorní monitoring v prevenci a léčbě sepse. Horečka v intenzivní péči. Znalosti sester v problematice sepse. A. Balová, Bc.R. Hejná, PhDr. J.Hocková, Ph.D., (Praha) Mgr. K.Hašová, PhDr. A.Vilímková (Ostrava) Mgr. P. Bednářová (Brno)

4 ÚTERÝ, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 13:00-15:00 SEPTICKÉ STAVY U DĚTÍ Program je připraven ve spolupráci se Sekcí intenzivní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP Předsedající: MUDr. V. Vobruba, Ph.D., (Praha), Doc. MUDr. M. Fedora, Ph.D., (Brno) Diagnostická kritéria sepse u dětí a úvodní léčba Hemodynamické profily těžké sepse a septického šoku u dětí Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi Tekutiny a eliminační metody jaké, kolik a kdy? Farmakokinetika v dětské sepsi ECMO v léčbě septického šoku u dětí MUDr. J. Žurek, Ph.D., (Brno) Doc. MUDr. M. Fedora, Ph.D., (Brno) MUDr. V. Adámková (Praha) MUDr. J. Köppl (Bratislava) MUDr. P. Pokorná (Praha) MUDr. V. Vobruba, Ph.D., (Praha) 15:00-15:30 Přestávka na kávu 15:30-17:00 ČERNÁ A BÍLÁ NUTRIČNÍ PODPORY V KRITICKÉM STAVU - METABOLICKÝ NEBO TECHNICKÝ PROBLÉM? Program je připraven ve spolupráci se SKVIMP ČLS JEP Předsedající: MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové), Doc.MUDr.J. Firment, Ph.D., (Košice) Metabolismus substrátů v kritickém stavu Rizika parenterální výživa Rizika enterální výživy Rok 2013 ve výživě kriticky nemocných MUDr. F. Novák, Ph.D., (Praha) MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové) Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., (Praha) Doc. MUDr. P. Těšínský (Praha) 19:00 UVÍTACÍ RECEPCE A PŘÍPITEK SE SPOLEČNOSTÍ ASTELLAS PHARMA, s.r.o. (Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava)

5 ÚTERÝ, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL SILVER 13:00-17:00 ZÁKLADY PRO INTENZIVNÍ MEDICÍNU POLYTRAUMA 13:00 14:15 BLOK I. Polytrauma v přednemocniční péči Základní zajištění polytraumatu a léčba život ohrožujícího krvácení Trauma hrudníku z pohledu intenzivisty, FAST MUDr. J. Lejsek (Liberec) MUDr. I. Zýková (Liberec) MUDr. P. Sedlák, (Liberec) 14:15 14:30 Přestávka na kávu 14:30 15:50 BLOK II. Damage control traumatologie Trauma břicha Dětské polytrauma Trauma pánve u polytraumatu Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. (Ostrava) MUDr. M. Šír (Ostrava) MUDr. P. Prusenovský (Ostrava) MUDr. J. Šrám, (Liberec) 15:50 16:05 Přestávka na kávu 16:05 17:10 Blok III. Kraniocerebrální trauma Trauma míchy - současný pohled na farmakoterapii u ASCI Accidentální hypotermie - kdo má šanci na přežití? MUDr. Z. Krejzar (Liberec) MUDr. R. Lukáš, Ph.D., (Liberec) MUDr. J. Kubalová (Brno)

6 STŘEDA, KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 08:30-09:00 ZAHÁJENÍ COLOURS OF SEPSIS Prof. RNDr. J. Močkoř, DrSc., Doc. MUDr. J. Horáček, CSc., MUDr. S. Němeček, MBA, Doc. MUDr. J. Firment, Ph.D., Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., MUDr. R. Kula, CSc. 09:05-10:15 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA S PANELOVOU DISKUSÍ Předsedající: Prof.MUDr.P.Ševčík, CSc., (Ostrava)., Prof. MUDr.V.Černý, Ph.D., (Hradec Králové) Doc.MUDr.J.Firment, Ph.D., (Košice)., MUDr.R.Kula, CSc., (Ostrava) Podivuhodný příběh HES - cesta od naděje k zavržení. Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., (Praha) 10:15-10:30 Přestávka na kávu 10:30-12:30 HOT TOPICS IN INTENSIVE CARE. Moderatotrs: M.Matejovic (Pilsen, Czech Republic), S.Trenkler (Kosice, Slovak Republic) The crystalloid colloid controversy. Optimisation of preload in severe sepsis and septic shock. Damage-associated molecular patterns (DAMPs). Z. Molnar (Szeged, Hungary) J. L.Teboul (Paris, France) J. Pugin (Geneva, Switzerland)

7 STŘEDA, KONGRESOVÝ SÁL GOLD 10:30-11:30 SEPTICKÝ ŠOK UP TO DATE 2013 Předsedající: Doc.MUDr.P. Török, CSc., (Košice), MUDr.M.Pauliny, Ph.D., (Bratislava) Clearance laktátu jako cíl léčby septického šoku ScvO 2 jako cíl léčby septického šoku Vazopresorická podpora v septickém šoku MUDr. K. Galková, Ph.D., (Nitra) MUDr. J. Köppl (Bratislava) MUDr. I. Zýková (Liberec) 11:45-13:15 SYMPOSIUM fa ASTELLAS PHARMA

8 STŘEDA, KONFERENČNÍ SÁL SILVER 10:30-11:15 VYUKOVÁ LEKCE MARS - UP TO DATE 2014 MUDr. I. Topolský (Bratislava) 11:30-12:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM RIFLE, AKIN, KDIGO CO SI MÁM VYBRAT? MUDr. N. Petejová, Ph.D. (Ostrava)

9 STŘEDA, KONFERENČNÍ SÁL PLATINUM 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SESTER V INTENZIVNÍ PÉČI 8:00-12:15 WORKSHOP - PREVENCE SEPSE V INTENZIVNÍ PÉČI Vedoucí worshopu: Mgr. T. Glac(Ostrava), Mgr. A. Haltofová (Ostrava), Bc. A. Vyličilová (Ostrava), PhDr. R.Zoubková (Ostrava), PhDr.D.Streitová(Ostrava), Mgr.K.Hašová (Ostrava), Mgr.K.Rusková (Ostrava) 8:00 10:00 BLOK I. Nová doporučení pro prevenci sepse balíčky péče - Moderátor: PhDr. D. Streitová (Ostrava) Poster PhDr.D. Streitová (Ostrava) Aseptický přístup k pacientům na JIP - Moderátor: Mgr. K. Hašová, Mgr. K. Rusková (Ostrava) Hygiena rukou Správné používání ochranných pomůcek Postup celkové toalety jednorázové pomůcky, celotělová dekontaminace Ukázka postupu Účast firem: Hartmann-RICO a.s., Linet s.r.o, Promedica Praha group, a.s Diskuse Prevence VAP - Moderátor: PhDr. R. Zoubková (Ostrava) Poster PhDr.D. Streitová (Ostrava) Semirecumbentní poloha péče o DÚ, dekolonizace DÚ polohování ETI, péče o TCHS, druhy ETI,TCHS, kontrola obturace, kontinuální monitorace obturace výměna pomůcek filtry, pasivní nebulizace, problematika zvlhčování, ventilační okruhy sledování ventilačních parametrů Bronchoskopie - ukázka přípravy pomůcek, péče o bronchoskop- Moderátor: Mgr.T.Glac (Ostrava) Fyzioterapie plic Moderátor: Mgr. I.Chwalková (Ostrava) Diskuse Účast firem: Cheirón a.s., A.M.I. s.r.o., Teleflex Medical, Asqa a.s., Intersurgical a.s., Covidien ECE s.r.o., 3M Česko, s.r.o., Hartmann-RICO a.s. 10:00 10:30 Přestávka na kávu 10:30 12:15 BLOK II Prevence katétrové sepse Moderátor: Mgr.T.Glac, Mgr.Š. Balcárková (Ostrava) Poster Mgr. T.Glac (Ostrava) Chlorhexidin a jeho využití ošetření CŽK Diskuse Účast firem: Teleflex Medical, 3M Česko, s.r.o., Hartmann-RICO a.s. Prevence sepse ošetření chirurgických ran - Moderátor: Mgr.K.Hašová, Mgr.K.Rusková (Ostrava) ukázka postupů - vlhké hojení ran flexi seal Diskuse Účast firem: Hartmann-RICO a.s., Asqa a.s., Promedica Praha group, a.s., 3M Česko

10 Uroinfekce - Moderátor: Mgr. A. Haltofová, Bc. A. Vylíčilová (Ostrava) Poster - Mgr. A. Haltofová, Bc. A. Vylíčilová (Ostrava) ukázka pomůcek balíčky, druhy cévek, set k hodinové diuréze ošetřování, měření IAP Diskuse Účast firem: Promedica Praha group, a.s., Teleflex Medical, Hartmann-RICO a.s. Enterální výživa z hlediska prevence sepse - Moderátor: PhDr. R. Zoubková (Ostrava) selektivní dekontaminace střev sondy, přípravky EV profylaxe stresového vředu léky Diskuse Účast firem: Nutricia, Nestlé Health Science Ordinace lékaře Moderátor: Mgr.T.Glac, Mgr.Š. Balcárková (Ostrava) náhrada tekutin inotropní podpora kontrola glykémie prázdniny od sedace profylaxe TEN ( vakuové manžety) Diskuse Účast firem: Covidien ECE Diagnostika sepse Moderátor: PhDr. R. Zoubková (Ostrava) laboratorní vyšetření, bakteriologické vyšetření hemokultura, stěry Diskuse Video shrnutí postupů prevence sepse

11 STŘEDA, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 13:15-15:15 PESTRÉ VRSTVY CHIRURGIE Program je připraven ve spolupráci se Sekcí intenzivní péče České chirurgické společnosti Předsedající: MUDr. I. Satinský, Ph.D., (Havířov), MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové) Personalizovaná farmakoterapie v intenzivní chirurgické péči. Antibiotická profylaxe u akutních výkonů. Profylaxe stresového vředu kdy je nutná a kdy je nežádoucí. Stíny a odstíny parenterální výživy. Kortikoidy a operace. Konzervativní léčba peritonitídy stále spíše experiment? Doc. RNDr. MUDr. M. Kaška, Ph.D. (Hr.Králové) MUDr. O. Ryska (Praha) MUDr. L. Urbánek (Brno) MUDr. I. Satinský, Ph.D., (Havířov) MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hradec Králové) MUDr. Z. Šerclová (Praha) 15:15-15:30 Přestávka na kávu 15:30-17:30 NOVĚJŠÍ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Program připraven ve spolupráci s členy výboru České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Předsedající: Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., (Praha), Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., (Olomouc) Nová antibiotika a problém registrace podle EBM Linezolid Tigecyklin Použití tigecyklinu v terapii infekcí dolních dýchacích cest u pacientů s termickou či netermickou kožní ztrátou Ertapenem Karbapenemy v intenzivní péči Ceftarolin Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., (Praha) Prof. MUDr. J. Beneš, CSc., (Praha) Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., (Olomouc) MUDr. B. Lipový (Brno) MUDr. V. Adámková (Praha) Doc. MUDr. K.Urbánek, Ph.D., (Olomouc) MUDr. B. Horová (Praha) 17:30-17:45 Přestávka na kávu 17:45-19:00 SYMPOZIUM fa S&T Plus s.r.o. 20:45 SLÁVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KURZU A PŘÍPITEK S fa FRESENIUS (Místo konání: Rock and Roll Garage Club Ostrava Martinov)

12 STŘEDA, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL GOLD 13:30-14:45 PROJEKT EPOSS NASTAVUJE ZRCADLO Podporováno společností AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Předsedající: Prof.MUDr.P. Ševčík, CSc., (Ostrava), Doc.RNDr.L. Dušek, Ph.D., (Brno) Projekt EPOSS přehled hlavních výsledků. Význam a role tekutinové bilance v prognóze pacientů se sepsí. Doba přijetí a její vliv na výsledky péče u pacientů se sepsí. Dlouhodobé výstupy péče o pacienty se sepsí a kvalita života. MUDr. R. Uvízl, Ph.D., (Olomouc) MUDr. P. Szturz, Ph.D., (Ostrava) MUDr. R. Kula, CSc., (Ostrava) MUDr. J. Maláska., Ph.D., (Brno) 15:00-16:15 SYMPOZIUM fa THERMOFISHER 16:30-17:45 SYMPOZIUM fa BAXTER 18:00-19:15 SYMPOZIUM fa ABBOTT

13 STŘEDA, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL SILVER 13:30-14:15 SETKÁNÍ S EXPERTY Z LOUŽE DO BLÁTA, ANEB ŽOK A TEN MUDr. D. Seidlová, Ph.D., (Brno) Prof. MUDr. M. Penka, CSc., (Brno) 14:30-15:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT A ANTIAGREGAČNÍ TERAPIE MUDr. J. Plášek, Ph.D., (Ostrava) 15:30-16:15 VYUKOVÁ LEKCE BIOMÁRKRY SEPSE MUDr. P. Sukeník (Bristol, UK) 16:30-17:15 VYUKOVÁ LEKCE KUMULATÍVNÍ KYSLÍKOVÝ DLUH, ANEB OPERACE SE PODAŘILA, PACIENT ZEMŘEL Doc. MUDr. P.Török, CSc., (Košice)

14 ČTVRTEK, KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 08:30-10:10 INTENZIVNÍ PÉČE V INTERNĚ MEZIORGÁNOVÉ SYNDROMY Program připraven ve spolupráci s Českou internistickou společností CLS JEP Předsedající: MUDr.J.Maňák, Ph.D. (Hradec Králové), Prof.MUDr.M.Matějovič, Ph.D., (Plzeň) Hepatorenální syndrom Pulmorenální syndrom Hepatopulmonální syndrom Kardiorenální syndrom MUDr. E. Kieslichová, Ph.D., (Praha) MUDr. Z. Hrušková, Ph.D., (Praha) Prof. MUDr. P. Hůlek, CSc., (Hradec Králové) Prof. MUDr. J. Vítovec, CSc., (Brno) 10:10-10:30 Přestávka na kávu 10:30 12:00 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A URGENTNÍ MEDICÍNA Program připraven ve spolupráci s Českou resuscitační radou, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof Předsedající: MUDr. A. Truhlář (Hradec Králové), MUDr. Š. Trenkler, Ph.D. (Košice) Efektivita přednemocniční neodkladné péče Priority ošetření závažného traumatu Fibrinolýza v prednemocniční péči možnosti a zkušenosti Přednemocniční trombolýza při KPR Současné úvahy o prognóze u pacienta po KPR Plk. Ing. M. Procházka, Ph.D. (Hradec Králové) MUDr. J. Kočí, Ph.D., FACS (Hradec Králové) MUDr. M. Paulíková (Košice) MUDr. A. Truhlář, FERC (Hradec Králové) MUDr. Š. Trenkler, Ph.D. (Košice)

15 ČTVRTEK, KONGRESOVÝ SÁL GOLD 08:30-10:10 NITROBŘIŠNÍ INFEKCE Předsedající: MUDr.I.Satinský, Ph.D., (Havířov), MUDr. Z. Šerclová (Praha) Sekundární a terciární peritonitída Komplikované nitrobřišní infekce etiologie a laboratorní diagnostika Intenzivní péče o pacienta s nitrobřišní infekcí Fungální peritonitídy Základní principy léčby sekundární peritonitidy doporučení odborníků s podporou SIS MUDr. J. Ulrych (Praha) MUDr. V. Adámková (Praha) MUDr. E. Havel, Ph.D., (Hr.Králové) MUDr. N. Mallatová (České Budějovice) Prof. MUDr. R. Gürlich, CSc. (Praha) 10:10 10:30 10:30-11:30 TEKUTINOVÁ LÉČBA UP TO DATE 2013 Předsedající: Doc.MUDr.J. Firment, Ph.D., (Košice), MUDr.P.Sklienka (Ostrava) Bilance tekutin je důležitá Bilance nátria je důležitá Brambory versus kukuřice, aneb o čem se MUDr. J. Koutun, CSc., (Bratislava) MUDr. M. Pauliny, Ph.D., (Bratislava) MUDr. R. Kula, CSc. (Ostrava) na PRAC zřejmě nemluvilo 11:45 13:00 SYMPOZIUM fa Merck Sharp & Dohme

16 ČTVRTEK, KONFERENČNÍ SÁL SILVER 08:30-09:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM POHOTOVOSTNÍ ZÁSOBA ŽIVOT-ZACHRAŇUJÍCÍCH ANTI-INFEKTIV. Prof. MUDr.J. Beneš, CSc., (Praha) 09:30-10:15 SETKÁNÍ S EXPERTY PROGNOZOVÁNÍ PO KPR MUDr. R. Černá-Pařízková, Ph.D., (Hradec Králové) Prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., (Hradec Králové) 10:30 11:15 SETKÁNÍ S EXPERTY BIOMARKRY ASISTOVANÁ ANTIBIOTICKÁ LÉČBA MUDr. J. Stašek (Brno) MUDr. M. Kratochvíl (Brno) 11:30 12:15 SETKÁNÍ S EXPERTY SEPTICKÁ ENCEFALOPATIE Prof. MUDr. B. Sániová, Ph.D., (Martin) Prof. MUDr. M. Drobný, Dr.Sc., (Martin)

17 ČTVRTEK, KONFERENČNÍ SÁL RUBÍN 08:30-10:10 BIOMARKERY ORGÁNOVÉHO SELHÁVÁNÍ Předsedající: MUDr. P.Sklienka (Ostrava)., MUDr.D. Seidlová, Ph.D., (Brno) Mozek Srdce Plíce Ledviny Játra MUDr. P. Hon (Ostrava) MUDr. J. Neiser (Ostrava) MUDr. P. Dostál, Ph.D., (Hradec Králové) MUDr. N. Petejová, Ph.D. (Ostrava) MUDr. E. Kieslichová, Ph.D., (Praha)

18 ČTVRTEK, KONFERENČNÍ SÁL ANTRACIT 08:30-09:15 VYUKOVÁ LEKCE JAK ZVLÁDNOUT ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ MUDr. I. Zýková (Liberec) MUDr. P. Sedlák (Liberec) 09:30 10:15 VYUKOVÁ LEKCE ETICKÉ, ODBORNÉ A PRÁVNÍ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ URGENTNÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE SVĚDKŮM JEHOVOVÝM MUDr. I. Olejárová, Ph.D., (Bratislava) 10:30 11:15 VYUKOVÁ LEKCE SEDACE A ANALGEZIE U NEMOCNÝCH S ABUZEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., (Ostrava) 11:30 12:15 VYUKOVÁ LEKCE SYSTEMIC CAPILLARY LEAK SYNDROME MUDr. J. Varady (Ostrava)

19 ČTVRTEK, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 13:30-15:10 AKTUÁLNÍ TÉMATA Program je připraven ve spolupráci s Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP Předsedající: Prof. MUDr.V. Černý, Ph.D., (Hr. Králové), Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., (Plzeň) Utajená příčina oběhového selhání na co myslet? Resuscitace oběhu u septického šoku fyziologie versus guidelines. Glykokalyx - má význam v klinické praxi? Transkraniální doppler a jeho potenciál v intenzivní péči. Kritický stav a dlouhodobé následky lze jim zabránit? Prof. MUDr. M. Matejovič, Ph.D., (Plzeň) Doc. MUDr. V. Šrámek, Ph.D., (Brno) Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., (Praha) MUDr. R. Černá-Pařízková, Ph.D.,.(Hradec Králové) Prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., (Hradec Králové) 15:10-15:30 Přestávka na kávu 15:30 17:10 ZÁKLADY IMUNOLOGIE PRO INTENZIVISTY Předsedající: Prof. RNDr.J. Krejsek, CSc., (Hradec Králové), MUDr.V.Chýlek (Ostrava)., Sterilní zánět k čemu jsou nám alarminy? Danger model opravdu všechno cizí škodí? Procalcitonin v diagnostice sepse - PRO Procalcitonin v diagnostice sepse - CON Imunomodulační potence ketaminu Prof. RNDr.J. Krejsek, CSc., (Hradec Králové) MUDr. J. Máca (Ostrava) Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc. (Bratislava) Doc. MUDr. M. Průcha, Ph.D. (Praha) MUDr. V. Dostálová (Hradec Králové) 17:10-17:30 Přestávka na kávu 17:30-18:45 SYMPOZIUM fa MEDESA 20:45 GALA VEČER A PŘÍPITEK S fa MERCK SHARP & DOHME (Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava)

20 ČTVRTEK, Odpoledne KONGRESOVÝ SÁL GOLD 13:30 15:10 SEPSE A STŘEVNÍ MIKROFLORA Předsedající: Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc (Bratislava), MUDr.E.Havel, Ph.D., (Hradec Králové) Změny střevní mikroflóry u kriticky nemocných Role střevní mikroflóry v rozvoji systémového prozánětového stavu Jak "uklidnit" střevní mikroflóru. Lze střevo selektivně dekontaminovat? K čemu vlastně máme střevní mikroflóru? MUDr. J. Řádková (Brno) MUDr. R. Kula, CSc., (Ostrava) MUDr. P. Sklienka (Ostrava) Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., (Ostrava) Prof. MUDr. J. Beneš, Csc., (Praha) 15:10 15:30 Přestávka na kávu 15:30 17:10 INTENZIVNÍ PÉČE V KARDIOCHIRURGII Předsedající: MUDr. A. Březina, CSc., (Praha)., MUDr. P. Pavlík (Brno) Kardiochirurgický pacient a antiagregační léčba - plavba mezi Scyllou a Charybdou. Spontánní porod během VV ECMO podpory u pacientky s H1N1 pneumonií Dobrý sluha, zlý pán - praktický pohled perfuziologa na využití ECMO v intenzivní medicíně. Vystačíme s klinickým úsudkem nebo je nutno počítat s neznámou? Pravostranné srdeční selhání jako závažná komplikace OTS Od zbožných přání k realitě spletitá cesta od mechanické srdeční podpory k transplantaci srdce kasuistika. MUDr. R. Hájek, Ph.D., (Olomouc) MUDr. J. Kunstýř, Ph.D., (Praha) Mgr. O. Zuščich (Olomouc) MUDr. A. Březina, CSc., (Praha) MUDr. P. Pavlík (Brno)

21 ČTVRTEK, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL SILVER 13:30-14:15 SETKÁNÍ S EXPERTY ROLE INTERAKTIVNÍCH SCÉNÁŘŮ SEPSIS-Q V KAZUISTICKY ORIENTOVANÉ VÝUCE MUDr. P. Štourač, Ph.D., (Brno) Ing. D. Schwarz, Ph.D., (Brno) 14:30-15:15 SETKÁNÍ S EXPERTY TĚHOTNÁ ŽENA V INTENZIVNÍ PÉČI Připraveno ve spolupráci s Expertní skupinou pro porodnickou anestezii a analgezii při ČSARIM MUDr. D. Seidlová., Ph.D.,(Brno) MUDr. J. Jackanin (Ostrava) Doc. MUDr. A. Pařízek, CSc., (Praha) 15:30-16:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM HYPOTERMIE V INTENZIVNÍ PÉČI UP TO DATE 2013 Prof. MUDr. R. Gál, Ph.D., (Brno) 16:30-17:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM BETABLOKÁTORY A MOŽNOSTI OCHRANY MYOKARDU V SEPTICKÉM ŠOKU Doc. MUDr. M.Balík, Ph.D., (Praha) 18:45 GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA Prof. MUDr.Ševčík P, CSc.: NORSKO - NÁRODNÍ PARK HARDANGERVIDDA.

22 ČTVRTEK, Odpoledne KONFERENČNÍ SÁL ANTRACIT 13:30-14:15 PRO-CON DISKUSE ARDS PRONAČNÍ POLOHA JE VHODNÁ PRO KAŽDÉHO PACIENTA Moderátor: MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) PRO: MUDr. J. Máca (Ostrava) CON: MUDr. P.Dostál, Ph.D., (Hradec Králové) 14:30-15:15 PRO-CON DISKUSE NUTRIČNÍ PODPORA ČÍM VÍCE ENERGIE TIM LÉPE Moderátor: MUDr. J. Jahoda (Ostrava) PRO: MUDr. F. Novák, Ph.D., (Praha) CON: Doc. MUDr. J. Firment, Ph.D., (Košice) 15:30-16:15 PRO-CON DISKUSE SEPTICKÝ ŠOK ČÍM DŘÍVE VAZOPRESORY TIM LÉPE Moderátor: MUDr. J. Koutun, CSc., (Bratislava) PRO: MUDr. P. Szturz, Ph.D., (Ostrava) CON: MUDr. M. Pauliny, Ph.D., (Bratislava) 16:30-17:15 MODEROVANÁ KASUISTIKA DEVĚT KRÁT PROBODNUTÉ SRDCE Moderátor: MUDr. J. Divák (Ostrava) MUDr. J. Divák (Ostrava) MUDr. J. Deml (Ostrava) MUDr. R. Jursa (Ostrava) MUDr. M. Mittak, PhD., (Ostrava)

23 PÁTEK, KONGRESOVÝ SÁL SAPHIRE 08:30-10:10 BIOCHEMIE V INTENZIVNÍ PÉČI - KOMPLIKOVANÝ PACIENT V BIOCHEMICKÉM OBRAZE Předsedající: Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., (Praha), MUDr. J. Franeková, Ph.D. (Praha) Komplikovaný pacient s hemochromatózou úvod a několik poznámek k metabolismu železa Komplikovaný patient: SIRS vs. sepse - pohled klinika Biochemické markery SIRS a sepse u komplikovaného Pacienta Zpět k základům: poruchy acidobazické rovnováhy a vnitřního prostředí u komplikovaného pacienta Význam ScvO 2 u komplikovaného pacienta Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., (Praha) MUDr. T. Kotulák (Praha) MUDr. J. Franeková, Ph.D., (Praha) Prof. MUDr. A. Jabor, CSc., (Praha) MUDr. A. Březina, CSc., (Praha) 10:10-10:30 Přestávka na kávu 10:30-12:00 NOVINKY V BEZKREVNÍ MEDICINĚ Program je připraven ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny Předsedající: Doc.MUDr. I. Čundrle, CSc. (Brno)., MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) Koloidy za dva roky poté. Léčba perioperačního krvácení-esa Guidelines 2013 QuikClot a kontrola krvácení Jaká je správná transfuzní terapie u masivního krvácení Bezkrevní medicína v současnosti MUDr. I. Sas (Brno) MUDr. D. Seidlová, Ph.D., (Brno) MUDr. H. Ondrášková, Ph.D., (Brno) MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) Doc. MUDr. I. Čundrle, CSc., (Brno)

24 PÁTEK, KONGRESOVÝ SÁL GOLD 08:30-10:30 WORKSHOP: Když nemohu prodýchnout když nejde zaintubovat zajistit žílu a tep se ztrácí aneb jde o čas Workshop připraven ve spolupráci s portálem AKUTNE.CZ Vedoucí worshopu: MUDr. L. Dadák, Ph.D.,(Brno), MUDr. P. Štourač (Brno) Když nemohu prodýchnout nejde neočekávaně zaintubovat zaintubovat nejde zaintubovat a dalo se to předpokládat zajistit žílu a tep se ztrácí MUDr. L. Dadák, Ph.D., (Brno) MUDr. M. Otáhal (Praha) MUDr. I. Křikava, Ph.D., (Brno) MUDr. J. Kubalová (Brno) J. Duchoň, Armáda České republiky Po teoretické části bude následovat praktický nácvik jednotlivých dovedností na modelech. 10:30-10:45 Přestávka na kávu 10:45 12:00 INTENZIVNÍ PÉČE V NEUROLOGII Předsedající: Doc. MUDr. D. Školoudík,PhD., (Ostrava)., MUDr. P. Hon (Ostrava) Krvácení do CNS při antikoagulační terapii Antihypertenzní terapie u akutních mozkových lézí Neurosonologie v intenzivní péči Neurotoxicita léků užívaných v intenzivní péči MUDr. A. Tomek (Praha) MUDr. J. Fixa (Praha) Doc. MUDr. D. Školoudík, Ph.D., (Ostrava) MUDr. P. Hon (Ostrava)

25 PÁTEK, KONFERENČNÍ SÁL SILVER 08:30-09:15 VYUKOVÁ LEKCE RESCUE POSTUPY U ARDS MUDr. B. Stibor (Baden bei Wien, Austria) 09:30-10:15 VYUKOVÁ LEKCE MIKRODIALÝZA KDE VŠUDE JI LZE POUŽÍT? MUDr. F. Burša (Ostrava) 10:30-11:15 VYUKOVÁ LEKCE KONTINUÁLNÍ ATB NA ICU MUDr. M. Otáhal (Praha) 11:30-12:15 VYUKOVÁ LEKCE TĚŽKÁ PLICNÍ HYPERTENZE MUDr. Š. Krbila, Ph.D., (Nové Zámky)

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na www.akutne.cz (ISSN 1803-179X). ÚTERÝ, 27.01.2015 Dopoledne

Více

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na

Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na Přednášky ze sálů, které jsou označené logem Akutne.cz budou vysílány živě na www.akutne.cz a uloženy v podobě postkonferenčního sborníku na www.akutne.cz (ISSN 1803-179X). ÚTERÝ, 27.01.2015 Dopoledne

Více

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5. - 8. února 2013 FINÁLNÍ PROGRAM Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba Tištěná verze programu bude obsahovat také program pediatrického sympozia, program posterové sekce a

Více

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba

15. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba 15. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 5.- 8. únor 2013 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Nová aula VŠB-TU Ostrava-Poruba Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 14. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 24.-27. leden 2012 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického sympozia, program posterové

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 13. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 25.-28. leden 2011 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové

Více

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

CONGRESS HOTEL OSTRAVA 12. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 26.-29. leden 2010 FINÁLNÍ PROGRAM CONGRESS HOTEL OSTRAVA (dříve hotel Atom) Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové

Více

Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií.

Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií. 11. PG kurz Sepse a MODS Ostrava, 20.-23. leden 2009 FINÁLNÍ PROGRAM Tištěná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií.

Více

PROGRAMOVÝ PŘEHLED. 18 XXI. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

PROGRAMOVÝ PŘEHLED. 18 XXI. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 18 19 PROGRAMOVÝ PŘEHLED Čtvrtek 2. 10. 2014 Čtvrtek 2. 10. 2014 SÁL FOLIANT SÁL SCRIPTUM SÁL CODEX SÁL ATLAS Sekce pro nelékařské zdravotnické pracovníky 09:00 10:30 Anestezie a perioperační medicína

Více

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

RESUSCITACE 13. III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 12. června 2013, Clarion Congress Hotel, Praha PROGRAM SYMPOSIA

RESUSCITACE 13. III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 12. června 2013, Clarion Congress Hotel, Praha PROGRAM SYMPOSIA RESUSCITACE 13 III. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY PROGRAM SYMPOSIA PARTNEŘI SYMPOSIA ČRR TRUECPR COACHING DEVICE Česká resuscitační rada ve spolupráci se společností Physio-Control pořádá u

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče

12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. ve spolupráci s ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. pořádají 12. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Mikulov, 4. 5. dubna 2013 12. Brněnské dny

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO

ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor České kardiologické společnosti 5 Organizační výbor 5 Programový výbor 5 Organizační

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 154 VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Urgentní medicína l ČÁSTKA 5 Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 155 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 155.1

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. I. Hirschův den 12. 4. 2013. I. Hirschův den. Kolektiv autorů

SBORNÍK ABSTRAKT. I. Hirschův den 12. 4. 2013. I. Hirschův den. Kolektiv autorů 12. 4. 2013 I. Hirschův den SBORNÍK ABSTRAKT I. Hirschův den Kolektiv autorů Ústav molekulární a translační medicíny (BIOMEDREG), LF UP Olomouc, Hněvotínská 5, Olomouc 2 ORIENTAČNÍ PLÁN Hněvotínská 12.

Více

Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc. www.solen.

Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc. www.solen. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5930 Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc II. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická

Více

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE

8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 6 39 8. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu dle nařízení

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek Program IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 Pořádá ÚVN pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Vzdělávací program v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Vzdělávací program v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA Cílem specializačního vzdělávání v oboru urgentní medicína je: a) získání potřebných znalostí a praktických dovedností v oblasti

Více