Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě"

Transkript

1 Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete na webových stránkách školy. Management školy ředitelka školy Mgr.Marie Sikorová zástupce ředitele Mgr.Ivo Kopeček zástupce ředitele pro MŠ Mitušova 6 Bc.Zuzana Ferencová zástupce ředitele pro ekonom. věci Jana Holmanová tajemnice Věra Naďová vedoucí školní jídelny Iva Kotulášová výchovný poradce Ing. Eva Fialová metodik preventista SPJ Mgr.Robert Novotný zástupce pro 1.stupeň Mgr.Hana Doležalová zástupce pro 2.stupeň Mgr.Tomáš Olša Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě výchovný poradce středa čtvrtek 13:30-14:15 a po domluvě 7:30-7:55 a po domluvě metodik preventista SPJ pondělí 10:55-11:40 tajemnice školy denně 7:00-7:50 11:30-13:30 Školní poradenské centrum středa a po domluvě 13:45-14:15 Ostatní pedagogové viz web školy

2 Kontakty ředitelka školy: tel/fax mobilní telefon tajemnice - spojovatelka: školní jídelna: webová stránka:www.zsmitusova8.cz Výchovně vzdělávací program Výuka v 1.-5.roč. a v 6.-9.roč. probíhá podle ŠVP Cesta za poznáním v letošním školním roce se vyučuje povinně druhý světová jazyk, v naší škole je to ruský a německý jazyk Povinně volitelné předměty pro žáky roč. technické kreslení, volba povolání Projekty a granty Projekt na podporu inkluze vzdělávání děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, připravený projekt na novou jazykovou učebnu, zapojení se do projektů Ostrava město sportu, Ostrava fandí florbalu, Granty MMO, Úmob Ostrava Jih, Nadace OKD, ČEZ Kurzy aj. - plavecký výcvik, základní lyžařský výcvik, školy v přírodě, zimní ozdravný pobyt Kroužky při ŠD Všeználek, Keramický kroužek, Logopedický kroužek, Sportovní kroužek, Zájmová činnost CVOČEK Centrum volného času manízí pro letošní školní rok tyto aktivity Keramika, Knihovnický kroužek, Florbal,Stolní tenis, Lehká atletika, Taneční kroužek,pěvecký kroužek, Sportovní hry, Badminton, Aerobic, Základy gymnastiky,vaření, Počítačový klubík, Batikování a malování na textil,přírodovědecký kroužek, Žákovská rada - složená ze zástupců roč. Redakční rada časopisu Mitušáček šéfredaktor - Mgr.Šárka Bestová Péče o integrované a talentované žáky - Speciální pedagogická péče vedená zkušenými pedagogy - Individuální práce s talentovanými žáky a jejich zapojení žáků do soutěží, olympiád a projektů na úrovni městských, okresních a krajských kol - Příprava žáků na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia Důležité termíny Vyučování 1. pololetí pondělí až čtvrtek pololetí pondělí až pátek Podzimní prázdniny úterý 29. a středa Vánoční prázdniny sobota až neděle vyučování začne v pondělí Pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny po okresech: Opava Ostrava Karviná Frýdek - Místek Nový Jičín Bruntál Velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek

3 Hlavní prázdniny sobota až neděle vyučování začne v pondělí Třídní schůzky 1.ročníky Priority školy Zřízení logopedické třídy na 1.stupni ZŠ v návaznosti na logopedickou třídu v MŠ Mitušova 6 a Mitušova 4 školní rok Zavádět do výuky nové metody genetická metoda čtení,matematika podle prof. Hejného Podpora počítačové gramotnosti - využívat připojení přes internet, využít počítačové techniky i pro výuku mimo předmět informatika nejen v rámci výuky informatiky,ale i v rámci mimoškolní činnosti. Nabídnout počítačové kurzy rodičům žáků a seniorům. Podpora talentů zejména v oblasti sportovních, výtvarných a jazykových soutěžích, v nichž naši žáci dlouhodobě dosahují výborné výsledky Úzká spolupráce s rodičovskou veřejností především se SRPŠ,získat nové členy a zapojit je do práce výboru SRPŠ, aktivně spolupracovat se školskou radou Poskytovat podmínky pro nejrůznější volnočasové aktivity školy - prostory pro aktivity, úprava rozvrhu, pomoc pedagogů při zajišťování volnočasových aktivit, spolupráce s organizacemi, které nabízejí mimoškolní činnost Úzkou spoluprací s MŠ Mitušova 6 a Mitušova 4 a formou přípravky pro předškoláky 1 x měsíčně zabezpečit plynulý přechod dětí do budoucích 1.ročníků. Pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami v Žilině a v Katovicích, navázat spolupráci přes sdružení Tandem se školou v Drážďanech Hlavní úkoly materiálně technického zabezpečení škol. roku 2013/14 Zajistit opravu atletického oválu víceúčelového hřiště Pokračovat ve výměně oken za plastová v pavilonu 1.stupně generální oprava sociálního zařízení MŠ logo třída dobudování informačního centra školní knihovna a studovna vybudovat novou jazykovou učebnu oprava povrchu školního dvora 1.pol výměna počítačů v jazykové učebně- konec podpory operačního systému XP pokračovat v rekonstrukci učeben Klíčové aktivity školy září zahájení šk. roku, fotografování 1.tříd zahájení činnosti časopisu Mitušáček zahájení činnosti Žákovské rady plavecký výcvik 3.roč. evaluace školy příprava školních projektů na celý školní rok říjen zahájení činnosti CVOČKU zahájení činnosti -přípravka pro předškoláky Drakiáda, sběrová akce zahájení soutěže ve sběru pat lahví a víček z Pet lahví - Recyklohraní projektová žádost OP Vzdělávání pro konkurence schopnost 3

4 Projekt 72 hodin ruku na to Další vzdělávání pedagogů - jazykové kurzy, počítačové kurzy, práce s interaktivní technikou listopad klasifikační porada za 1.čtvrtletí, třídní schůzky přihlášení projektů a grantů sportovní mezitřídní turnaje návštěva partnerské školy v Žilině příprava grantů pro MMO prosinec Mikulášská laťka mikulášská nadílka vánoční laťka Vánoční Jarmark- vánoční tvůrčí dílna Ping-pong Mituš open Příprava grantů pro Úmob Účast v mezinárodní soutěži. Ostrava fandí florbalu jako hostitelská škola, zapojení žáků do soutěže leden lyžařský výcvik 7.roč. klasifikační porada za 1.pol. Den otevřených dveří zápis do 1.ročníků Maskiáda - masopustní karneval pro 1.stupeň Okresní kolo Dějepisné olympiády únor recitační soutěže plavecký výcvik 2.roč. školní projekt Cestování staletími ukončení projektu Peníze do škol a jeho vyhodnocení březen sportovní turnaje 2.st. ZOP 1.stupeň Den učitelů - slavnostní pedagogická rada Krajské kolo Dějepisné olympiády duben přijímací zkoušky - 1.kolo školní projekt Den Země Jarní sběrová soutěž Velikonoční pečení a velikonoční dílny klasifikační porada za 3.čtvrtletí květen přijímací zkoušky 2.kolo 4

5 oslava Dne matek soft tenis mezistátní sportovní utkání Ostrava Žilina -Katowice školní poznávací zájezd do ciziny literární kvíz exkurze Osvětim školy v přírodě červen Den dětí akce SRPŠ hudební kvíz návštěva partnerské školy v Katowicích cyklistická zručnost klasifikační porada za 2.pol. slavnostní ukončení školního roku. 5

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Škola pro život

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Škola pro život ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Škola pro život Důležité kontakty pro rodiče Úřední hodiny ředitelství školy: úterý 8:00 15:00 hodin (po telefon. domluvě) Telefonní čísla: 556 720 144, 556 707 857

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

školní rok 2012 2013

školní rok 2012 2013 2012-2013 Výroční zpráva Výroční zpráva Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno Školskou radou dne 14. 10. 2013 školní rok 2012 2013 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, 739 32 Vratimov IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLA KAVČÍ HORY Mateřská škola, Základní škola, Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK PRAHA IČO : 48134023 TEL.: +420241090230

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011

Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011 Plán a informace na školní rok školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2010/2011 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Roční plán na školní rok 2014/2015

Roční plán na školní rok 2014/2015 Roční plán na školní rok 2014/2015 č. j. ZŠ/ 1202 /2014 Obsah: I. Organizace školního roku 2014/2015 II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek: 1. Základní škola 2. Základní škola

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2008/2009 V Šeenověě 30..zářříí 2009 Mgrr.. Naděěžda Pavlliissková řřeediitteellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 19 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: Spojení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 19 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: Spojení: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 19 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 516 446 381 Fax: 516

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Motto: Plán práce není neměnný, ba ani bezchybný dokument. Plán práce školy v průběhu roku upřesníme dle akcí jednotlivých zařízení města (MěK, Muzeum a PG, archiv),

Více