Z Á P I S. z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014"

Transkript

1 Z Á P I S z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014 Steinerův sál, Lidový dům, Hybernská 7, Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, L. Peterová, T. Meisner, V. Novák, P. Orieščík Přítomní delegáti KK MSD v ÚR MSD: V. Klusák, M. Oblezar, V. Holubjáková, T. Švarc, P. Herák, J. Jež, M. Kalod, R. Maděrová, M. Mencl VÚS MSD: J. Trpák Hosté s hlasem poradním: F. Střída, K. Peštová, M. Vöröš, M. Musil, J. Širc, J. Hálka, E. Kopáček, M. Hruška, M. Hruška Omluveni: V. Drda, J. Morávek Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Volba pracovních komisí 5. Zpráva předsedkyně MSD 6. Diskuze ke zprávě 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň MSD 8. Diskuze ke zprávám 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí 10. Zprávy z krajů 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok

2 12. Diskuse 13. Různé 14. Závěr 1. Zahájení Předsedkyně Lucie Válová zahájila v 11:30h zasedání, přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné. Rovněž přivítala všechny hosty. Všechny přítomné požádala o trpělivost z důvodu nabitého programu jednání ÚR MSD. Na úvod byly členům ÚR MSD promítnuty vydané tiskové zprávy MSD. ÚR MSD schvaluje zapisovatele VÚS MSD Jakuba Trpáka a ověřovatele zápisu Petra Orieščíka. ÚR MSD také schvaluje hosty zasedání. 2. Schválení programu Předsedkyně Lucie Válová předložila návrh programu jednání: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Volba pracovních komisí 5. Zpráva předsedkyně MSD 6. Diskuze ke zprávě 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň MSD 8. Diskuze ke zprávám 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí 10. Zprávy z krajů 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok Diskuse 13. Různé 14. Závěr V této podobě byl program schválen

3 3. Kontrola usnesení ÚR MSD se dále zabývala kontrolou usnesení: 3/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá P. Machalovi a VÚS H. Kymrové vytvořit seznam členů MSD ve volené funkci ČSSD. Revokováno usnesením 4/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Jakub Trpák 14/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD pověřuje P MSD, aby zpracovalo návrh uvítacího dopisu předsedy MSD a příručky pro nové členy MSD. ÚR MSD doporučuje P MSD projednání možnosti tutorského programu pro nové členy a pravidelného setkání nových členů MSD. Termín do Revokováno usnesením 5/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Vladimír Novák 19/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá místopředsedům MSD předložit finální verzi programu za jejich gesce na příští zasedání ÚR MSD. Splněno 5/5/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje návrh P MSD dle usnesení 11/16/XIII/2013 P MSD na specifikaci vybraných skupin členů MSD, které mohou platit snížený členský příspěvek ve výši 100 Kč: Trvá studenti do 26 let nezaměstnaní handicapovaní osoby na rodičovské dovolené 4. Volba pracovních komisí Předsedkyně MSD Lucie Válová navrhla ÚR MSD schválit sloučenou tříčlennou pracovní komisi (Volební, návrhová a mandátová) s čímž ÚR MSD vyslovila souhlas. P MSD navrhlo na předsedkyni Volební, návrhové a mandátové komise Kristýnu Šircovou. Václav Klusák členům ÚR MSD sdělil, že by bylo dobré zvolit předsedou pracovní komise někoho, kdo není v KK MSD, ze kterého jsou předpokládáni kandidáti. Z pléna poté přišly návrhy na předsedu Volební, návrhové a mandátové komise (Václav Klusák) a členy Volební, návrhové a mandátové komise (Radka Maděrová, Patrik Herák). ÚR MSD schvaluje Volební, návrhovou - 3 -

4 a mandátovou komisi ve složení: Václav Klusák předseda, Radka Maděrová členka, Patrik Herák člen. Po schválení se Volební, návrhová a mandátová komise odebrala ke své práci. 5. Zpráva předsedkyně MSD Předsedkyně MSD Lucie Válová ve své zprávě zhodnotila uběhlou dobu od minulého zasedání (video ze Sjezdu MSD, Ventil, výsledek komunálních voleb). K výsledku komunálních voleb sdělila, že MSD získali 51 nových zastupitelů. Dle aktuální informace o odstoupení zastupitele a nástupu náhradníka, který je členem MSD se počet zvýšil na 52 zastupitelů v řadách MSD. Dále uvedla, že je velice ráda za vydané tiskové zprávy MSD příloha 1 (například k V. Klausovi, nebo koalici MO ČSSD s DSSS v Duchcově. Dále zdůraznila spolupráci s FES a informovala členy ÚR MSD, že byla oslovena ústředím FES, aby jako předsedkyně MSD přednesla úvodní řeč na konferenci progresivních politiků v Budapešti na téma Partnerství v rodině věc veřejná? dne Všem členům ÚR MSD také byly rozdány Pražské dialogy, ve kterých jsou články Lucie Válové a Anny Kárníkové. MSD mění ČSSD k lepšímu, akce o které předsedkyně MSD informovala členy ÚR MSD (pokrytí rychlou wifi na Sjezdu ČSSD v únoru 2015, streaming Sjezdu, vegetariánská strava, dětský koutek na Sjezdu členové a členky MSD budou hlídat děti delegátů Sjezdu a elektronizace voleb). Informovala také o návštěvě klubu Bombastic, který je v majetku MSD ve Vyškově, položení věnce 28. října 2014 u sochy T. G. Masaryka, proběhlém semináři Radikalismus, extremismus a xenofobie na světové scéně v Praze a blížícím se Zimním setkání V závěru své zprávy připomněla blížící se svátek 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii, ke kterému se v Praze bude konat několik akcí, na které MSD poskytnou cestovné a také položení kytice u památníku na Národní třídě. Na konec své zprávy stručně hovořila o agendě ZO MSD a upozornila na probíhající výběrové řízení do Akademie sociální demokracie. Zpráva předsedkyně MSD byla všem členům ÚR MSD doručena v tištěné podobě příloha 2. ÚR MSD bere na vědomí zprávu předsedkyně MSD Lucie Válové. Zpráva Volební, návrhové a mandátové komise: V 11:45 je přítomno 15 delegátů ÚR MSD z celkových 23 delegátů ÚR MSD. Volební a mandátová komise konstatuje, že zasedání ÚR MSD je usnášeníschopné a Q pro volbu je 8. Předseda Volební, návrhové a mandátové komise vyhlásil lhůtu pěti minut pro nominace kandidátů na místopředsedu MSD pro zahraničí

5 6. Diskuze ke zprávě Diskuze proběhla v souvislosti s předchozím bodem. 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň Zpráva 1. místopředsedkyně MSD Kristýny Šircové: První místopředsedkyně MSD Kristýna Šircová v úvodu své zprávy zhodnotila výsledek komunálních voleb, ve kterých MSD získali 52 zastupitelů. K PR uvedla, že se povedlo vydat několik úspěšných tiskových zpráv MSD, které také vydala i ČSSD příloha 1. Dále uvedla, že byl zaslán otevřený dopis poslancům ČSSD k zákonu o registrovaném partnerství příloha 3. Obsahem zprávy také byl záměr vytvoření movember týmu MSD. K občasníku Ventil uvedla, že bude vyhlášeno otevřené Výběrové řízení na šéfredaktora Ventilu a zaslána výzva na vedení KK MSD k nominování členů redakční rady Ventilu. V neposlední řadě ve své zprávě informovala o výrobě propagačních předmětů (vlajky, placky). V závěru své zprávy uvedla, že byly aktualizovány informace o MSD na wikipedii a informovala o schváleném Statutu časopisu Ventilu na P MSD příloha zprávy 1. místopředsedkyně MSD. Zpráva také byla předložena v tištěné podobě příloha 4. Předseda volební, návrhové a mandátové komise Václav Klusák sdělil členům ÚR MSD, že do volby místopředsedy MSD pro zahraničí byli nominování dva kandidáti a to Josef Hálka a Michael Mencl. Vyzval Volební, návrhovou a mandátovou komisi k přípravě volebních lístků a volby. Zpráva místopředsedy MSD pro finance Tomáše Meisnera: Místopředseda MSD Tomáš Meisner ve své zprávě zhodnotil plnění rozpočtu 2014 a připomněl tvorbu rozpočtu na rok Dalším obsahem jeho zprávy byl fundraising, ke kterému uvedl, že se zúčastnil dvou schůzek s Evropskou rozvojovou agenturou, která je schopna vyhledat vhodné finanční zdroje pro MSD. Řekl, že vzhledem k problémům ČR se strukturálními fondy EU (ČR ještě nemá schválené projekty a není tedy možné připravovat projekty ani čerpat finanční prostředky), by se MSD měli zaměřit na dotační programy typu Erasmus + (který by mohl být využit na plánovanou mezinárodní konferenci o mladých lidech v politice), norské fondy, švýcarské fondy či případně lokální české dotační tituly

6 Dále uvedl, že by se MSD mohli připojit k již hotovým projektům (například Dostupný web pro všechny, nebo Jak vychovat děti s morálkou? ). Dalším obsahem zprávy místopředsedy MSD pro finance Tomáše Meisnera byly informace o nemovitém majetku MSD (klub Bombastic ve Vyškově), který navštívil společně s předsedkyní MSD Lucií Válovou. Ke klubu Bombastic ve Vyškově uvedl, že nemovitost potřebuje rekonstrukci technického zázemí, k čemuž nájemce poskytne seznam nutných oprav. Do oprav také investoval i sám nájemce. Dále se věnoval další budoucnosti klubu Bombastic ve Vyškově a uvedl, že MSD bohužel nic nepřináší (nízké nájemné 5000 Kč/měsíc). Dalším problémem je, že nemovitost stojí na pozemku města Vyškov, s jehož starostou bude mít místopředseda MSD Tomáš Meisner v nejbližší době schůzku. V závěru své zprávy vyzval místopředsedkyni MSD pro akce Lenku Peterovou k případnému uspořádání semináře MSD právě ve Vyškově spojeného s návštěvou klubu Bombastic. Zpráva byla také předložena v tištěné podobě příloha 5. Zpráva místopředsedkyně MSD pro akce Lenky Peterové: Místopředsedkyně MSD pro akce Lenka Peterová ve své zprávě zhodnotila proběhlý seminář Rasismus, radikalismus a xenofobie na světové scéně a uvedla, že společně s předsedou Programové komise MSD Václavem Drdou připraví usnesení semináře MSD, které bude na FB k diskusi. Dále vyzvala členy ÚR MSD k informování svých KK MSD o anketách s hlasováním o tématech seminářů MSD v roce 2015 (pokud bude mít někdo jiný návrh, může ho zaslat přímo Lence Peterové na ). V závěru své zprávy informovala i přípravě Zimního setkání MSD 2015, které se uskuteční v hotelu Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách. Zpráva byla také předložena v tištěné podobě příloha 6. Zpráva místopředsedy MSD Vladimíra Nováka: Místopředseda MSD Vladimír Novák uvedl, že zprávu předložil v tištěné podobě příloha 7. Zdůraznil ale nábor nových členů MSD a distribuci Ventilu. Zároveň se omluvil KK MSD Ústeckého kraje za svou neúčast na jeho zasedání. Zpráva místopředsedy MSD Petra Orieščíka: Místopředseda MSD Petr Orieščík se všem delegátům ÚR MSD omluvil za nedodání své zprávy v písemné podobě, nicméně ji slíbil dodatečně zaslat. Zdůraznil oslavy 17. listopadu a akce s tímto spojené (proplácení cestovného)

7 8. Diskuze ke zprávám V rámci diskuze člen MSD Matouš Hruška upozornil na nutnost projednání Statutu časopisu Ventil i na ÚR MSD. (ÚR MSD schvaluje Statut časopisu Ventil. 12/0/2) 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí Nominovaní kandidáti na místopředsedu MSD pro zahraničí přednesli své projevy, ve kterých se představili. Předseda Volební, návrhové a mandátové komise vyhlásil 1. kolo 1. tajné volby místopředsedy MSD pro zahraničí. Předseda Volební, návrhové a mandátové komise ukončil 1. kolo 1. tajné volby místopředsedy MSD pro zahraničí. ÚR MSD zvolila v prvním kole první tajné volby místopředsedou MSD pro zahraničí Michaela Mencla, kandidát Josef Hálka zvolen nebyl. Průběh volby: Kandidáti: Bylo vydáno: Kvorum: 8 Bylo odevzdáno: Počet platných hlasů: 15 Počet neplatných hlasů: 0 Pro kandidáta Josefa Hálku: Josef Hálka Michael Mencl 15 hlasovacích lístků 15 hlasovacích lístků 5 nebyl zvolen Pro kandidáta Michaela Mencla: 10 byl zvolen 10. Zprávy z krajů V rámci tohoto bodu byla jednotlivými zástupci krajů v ÚR zhodnocena povolební situace v obecních zastupitelstvech. Někteří zastupitelé MSD získali místa v radách obcí, například - 7 -

8 Petr Orieščík starosta Suchých Lazců, Petr Dolínek radní hl. m. Prahy, Michal Pobucký první náměstek primátora Frýdku Místku a Pavel Machala náměstek primátora Frýdku Místku. V závěru také byly prodiskutovány i negativa a neúspěchy. 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok 2015 Místopředsedkyně MSD pro akce Lenka Peterová uvedla, že na vedení KK MSD zašle výzvu, zda si přejí uspořádat seminář. 12. Diskuze Místopředseda YES Eduard Kopáček informoval o aktualitách z YES. Dále předsedkyně MSD Lucie Válová podpořila záměr Michaela Mencla o záměru natáčet videorozhovory s účastníky zahraničních seminářů namísto psaných zpráv, který byl také obsahem jeho nominačního projevu. Marek Hruška informoval o semináři IUSY ve Štrasburku. 13. Různé Vzhledem k vyčerpanému programu jednání a pokročilé době nebyl žádný příspěvek do bodu různé. 14. Závěr Na závěr zasedání ÚR MSD předsedkyně MSD Lucie Válová pogratulovala nově zvolenému místopředsedovi MSD pro zahraničí. Poděkovala všem za účast a jednání ÚR MSD ukončila. Zapsal: Jakub Trpák VÚS MSD Ověřil: Petr Orieščík místopředseda MSD - 8 -

9 USNESENÍ z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014 Sekretariát MSD, Hybernská 7, Praha 1 Kontrola usnesení: 3/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá P. Machalovi a VÚS H. Kymrové vytvořit seznam členů MSD ve volené funkci ČSSD. Revokováno usnesením 4/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Jakub Trpák 14/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD pověřuje P MSD, aby zpracovalo návrh uvítacího dopisu předsedy MSD a příručky pro nové členy MSD. ÚR MSD doporučuje P MSD projednání možnosti tutorského programu pro nové členy a pravidelného setkání nových členů MSD. Termín do Revokováno usnesením 5/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Vladimír Novák 19/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá místopředsedům MSD předložit finální verzi programu za jejich gesce na příští zasedání ÚR MSD. Splněno - 9 -

10 5/5/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje návrh P MSD dle usnesení 11/16/XIII/2013 P MSD na specifikaci vybraných skupin členů MSD, které mohou platit snížený členský příspěvek ve výši 100 Kč: Trvá studenti do 26 let nezaměstnaní handicapovaní osoby na rodičovské dovolené Nově přijatá usnesení: 1/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje program svého zasedání: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Volba pracovních komisí 5. Zpráva předsedkyně MSD 6. Diskuze ke zprávě 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň MSD 8. Diskuze ke zprávám 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí 10. Zprávy z krajů 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok Diskuse 13. Různé 14. Závěr 15/0/0 2/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje zapisovatele VÚS MSD Jakuba Trpáka a ověřovatele zápisu Petra Orieščíka. 15/0/0-10 -

11 3/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje hosty svého zasedání: František Střída Kateřina Peštová Martin Vöröš Michal Musil Jan Širc Josef Hálka Eduard Kopáček Matouš Hruška Marek Hruška 15/0/0 4/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD revokuje usnesení 3/3/XIII/2013 ÚR MSD: ÚR MSD ukládá VÚS MSD Jakubovi Trpákovi vytvořit seznam členů MSD ve volené funkci ČSSD. 15/0/0 Zodpovídá Jakub Trpák 5/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD revokuje usnesení 14/3/XIII/2013 ÚR MSD: ÚR MSD pověřuje místopředsedu MSD Vladimíra Nováka přípravou uvítacího dopisu pro nové členy MSD a přípravou mentoringového programu pro tyto členy. 15/0/0 Zodpovídá Vladimír Novák 6/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje sloučení Volební, návrhové a mandátové komise se třemi členy. 15/0/0 7/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje předsedu Volební, návrhové a mandátové komise Václava Klusáka. 15/0/0 8/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje členy Volební, návrhové a mandátové komise Patrika Heráka a Radku Maděrovou. 15/0/0-11 -

12 9/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD bere na vědomí zprávu předsedkyně MSD. 15/0/0 10/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD bere na vědomí zprávy všech místopředsedů. 15/0/0 11/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje Statut časopisu Ventil. 12/0/2 Zapsal: Jakub Trpák VÚS MSD Ověřil: Petr Orieščík místopředseda MSD

13 Příloha 1 Vydané Tiskové zprávy MSD TISKOVÉ ZPRÁVY MSD Tisková zpráva MSD ze dne: Praha, tisková zpráva MSD Komunální volby jsou za námi! Mladí sociální demokraté ("MSD") se nejen aktivně zapojili do volební kampaně v proběhlých komunálních volbách, ale členové a členky MSD také kandidovali do obecních zastupitelstev. Celkem usedne do zastupitelských lavic 51 členů a členek MSD. Je to důkaz, že mladí lidé se o veřejné dění velmi zajímají a nebojí se aktivně do politiky vstupovat. Mnohokrát děkujeme všem voličům a voličkám za jejich hlasy pro kandidáty ČSSD z řad MSD a věříme, že je nezklameme. Zveřejněno: web MSD, web ČSSD, FB MSD, rozesláno médiím Zisková zpráva MSD ze dne: Praha, My Mladí sociální demokraté vítáme snahy o mírové řešení konfliktu na Blízkém východě a vyjadřujeme podporu iniciativám, které dbají o ochranu uprchlíků a obyvatelstva postižených zemí bez rozdílu etnika či víry. Zároveň se ztotožňujeme s intervencí Ekumenické rady církví u vlády ČR, jež vyzývá k pomoci utiskovaným a pronásledovaným ve zmíněných oblastech. Zveřejněno: web MSD, web ČSSD, FB MSD, rozesláno médiím

14 Tisková zpráva MSD ze dne: Praha, Mladí sociální demokraté se ostře vymezují vůči jmenování Václava Klause předsedou Národní rady pro vzdělávání. Profesor Klaus je zastáncem liberálně - konzervativního přístupu ke vzdělávání a jeho jmenování se stává pro české školství hrozbou. Právem každého občana a občanky České republiky je přístup k bezplatnému vzdělání na všech úrovních školské výuky. Investice do vzdělání je investicí pro celou zemi a Václav Klaus, svými výroky o parazitování vysokoškoláků na společnosti, dokazuje, že nemůže být pro rozvoj českého školství přínosem. Zveřejněno: web MSD, FB MSD, rozesláno médiím Tisková zpráva MSD ze dne: Praha, Mladí sociální demokraté se jednoznačně distancují od všech kroků místní organizace ČSSD Duchcov, které vedly k vytvoření koalice s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti v Duchcově. Mladí sociální demokraté podporují všechny kroky, které povedou ke zrušení této koalice. Zároveň vyzývají vedení ČSSD v Duchcově k vyvození osobní odpovědnosti za kroky, které poškozují ideály a hodnoty všech sociálních demokratů a demokratek, jak členstva strany, tak jejích voličů a voliček. Mladí sociální demokraté se domnívají, že vytvoření koalice s DSSS právě takový krok představuje. Zveřejněno: web MSD, web ČSSD, FB MSD, rozesláno médiím

15 Příloha 2 Zpráva předsedkyně MSD Lucie Válové ÚR h Milé členky a členové MSD, nejprve mi dovolte dotknout se volební kampaně, kterou považuji za mimořádně úspěšnou a velmi dobře z naší strany odvedenou. Kromě aktivit jednotlivých krajů jsme na centrální úrovni vytvořili video Mladí volí levice na radnice a vydali volební číslo časopisu Ventil. Po dlouhé a náročné kampani usedlo do zastupitelských lavic staro/nových 51 zastupitelek a zastupitelů z řad Mladých sociálních demokratů. Chtěla bych Vám všem, kdo jste uspěli pogratulovat a popřát úspěšnou politickou kariéru. Vám všem, kteří jste pomáhali v kampani, vyjadřuji upřímný dík. P MSD vydalo několik tiskových zpráv, které jsme distribuovali na našem webu, FB, webu ČSSD a které jsme nechali rozeslat novinářům. Osobně jsem velmi hrda na usnesení, kterým jsme se ostře vymezili proti jmenování Václava Klause do přípravného výboru Rady pro vzdělávání a na usnesení, které reaguje na šokující koalici ČSSD a DSSS v Duchcově. Všechny naše tiskové zprávy jsou přílohou č. 1. V oblasti podpory spolupráce s partnery mohu říci, že jsem přijala nabídku centrály nadace Friedricha Eberta, abych jako předsedkyně Mladých sociálních demokratů ČR vystoupila s úvodní řečí na mezinárodní konferenci progresivních socialistických politiků, která se koná listopadu 2014 v Budapešti. Tématem konference je: Family Based on Partnership: a Public Good? Zároveň proběhne příští týden schůzka se zástupkyní FES, kde probereme možné formy další spolupráce a spolufinancování našich akcí. Co se týká financování, proběhla schůzka se zástupci Evropské rozvojové agentury (ERA) a probrali možné způsoby financování projektů MSD z fondů EU. Ventilujeme naše názory. V občasníku MDA Pražské dialogy (3/2014) je uveřejněn můj článek na téma Antikomunismus anebo článek Anny Kárníkové na aktuální téma Regulace prostituce. MSD mění ČSSD. Navázala jsem užší spolupráci s tajemníkem ČSSD ve věci modernizace sjezdu ČSSD v březnu Naše podněty na zajištění bezbariérovosti, vegetariánské a dietní stravy, silné wifi a streamování byly vyslyšeny. Tomáš Meisner vypracoval návrh elektronizace voleb, který byl shledán kvalitním, ale realizován prozatím v rámci ČSSD nebude. Co se ovšem podařilo je zajištění dětského koutku na sjezdu v březnu Mladí sociální demokraté se mohou zhostit role pečovatelů o naše nejmenší a zajistit tak rovný přístup k rozhodování i pro pečující rodiče. Ve dnech října jsem navštívila Jihomoravský kraj. Ve čtvrtek proběhlo příjemné setkání se členy KK JMK a jejich vedení. Považuji toto setkání za dobrý start naší vzájemné spolupráce. O den později jsem se přesunula do Vyškova, kde jsem se zúčastnili akce v klubu, který je provozován v objektu, který vlastní MSD (klub Bombastik). O den později, společně s místopředsedou pro finance a majetek, jsme se setkali s nájemcem objektu, abychom vyřídili nezbytné formální záležitosti, prohlédli si technický stav objektu a zhodnotili tak další užívání předmětné budovy. V prosinci plánuji navštívit kraje Královéhradecký a kraj Plzeňský a budu se těšit na setkání a otevřený rozhovor s tamějšími členkami a členy. 28. října jsme jako MSD oslavili Den vzniku samostatného československého státu, od jehož založení uplynulo 96 let. MSD uspořádali pochod za svobodu a demokracii a položili kytici k soše TGM

16 První seminář po zvolení nového předsednictva právě doznívá. Pořádalo ho P MSD ve spolupráci s pražskou organizací na téma xenofobie, extremismus a extremismus na světové scéně a akce si kladla za cíl vypořádat se s nesmírně obtížnými tématy, která hýbou dnešní světovou scénou. Uvítali jsme významné hosty, např. ministra zahraniční Lubomíra Zaorálka, zástupce a zástupkyně ambasád, zástupce veřejné ochránkyně a další. Nabídka témat seminářů na příští rok je zveřejněná na intranetu a stále je možné hlasovat Vy zde máte hlas rozhodující. Na únor pro Vás připravujeme zimní setkání v malebné krajině Orlických hor. Z blížících se akcí bych Vás ráda pozvala zejména na akcemi nabitý víkend listopadu, kdy slavíme státní svátek den boje za svobodu a demokracii. Pátek se koná seminář Mladých lidovců na téma mládežnické organizace, kde jsem přislíbila účast v podobě příspěvku. Konference se koná od 10 14h v Paláci Charitas na Karlově náměstí v Praze. (Mladí lidovci připravili společné usnesení, které je přílohou č. 2 této zprávy.) Na tento seminář navazuje konference EU Policies Against Austerity, Racism and Extremism, kterou pořádá profesor Jan Keller ve spolupráci s frakcí Socialistů a Demokratů v EP. 17. listopadu se přidáme tradičně k průvodu a společně s představiteli ČSSD přineseme svíčky a květiny na pietní místo na Národní třídě. Také bych Vás ráda informovala o možnosti hlásit se na Akademii sociální demokracie. do Zahraniční agenda (dočasně spravovaná předsedkyní MSD) Dnes na zasedání ÚR předám tuto agendu novému místopředsedovi/místopředsedkyni pro zahraničí. Proto Vám zprávu o zahraničí předávám níže pouze v bodech. Schválení účastníka stáže Francis Vals v Evropském parlamentu (Milan Balahura) Schválení návštěvy EP ve Štrasburku (šest členů a členek MSD) PES Trainers Academy (Vzdělávací akademie PES, projekt trvající 4 5 let pro 2 zástupce z ČSSD) LGBT and Feminism semináře (Island, tříčlenná delegace: L.Válová, M. Kotyk, E.Kopáček) Pravicový extremismus (Srbsko) S IUSY jednáme o semináři ve švédském Stockholmu a také o možnosti uspořádat zde světový kongres

17 Příloha 3 Otevřený dopis poslancům ČSSD

18 Příloha 4 Zpráva 1. místopředsedkyně MSD

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 Příloha 5 Zpráva místopředsedy MSD Tomáše Meisnera Zpráva o činnosti místopředsedy MSD Tomáše Meisnera Vážené kamarádky a kamarádi, předkládám Vám zprávu o své činnosti v PMSD. Tato ÚR je vzhledem k okolnostem v rychlém sledu po minulé ÚR, ale i přesto se mi podařilo řešit některé z klíčových aspektů mých gescí. Především se jedná o majetek MSD a fundraising. Rozpočet a čerpání 2014 Od minulé ÚR neproběhla žádná rozpočtová změna, předkládám tedy pouze aktualizované čerpání rozpočtu. Jednotliví místopředsedové dostali za úkol předložit jejich návrhy na rozpočet 2015 do příštího zasedání PMSD. Příjmová část rozpočtu: Příjmy Účet Popis Rozpočet Plnění % P01 Členské příspěvky ,00% P02 Dar ČSSD ,00% P03 MŠMT, S&D, granty ,00% P04 Dary FO a PO ,00% P05 Přebytek ,00% P06 Účastnický poplatek ,97% P07 Účastnický poplatek zahraničí ,00% P08 Účastnický poplatek zahraničí - Festival ,00% P09 Nájemné Vyškov ,33% P10 Ostatní ,69% Celkem ,20% Výdajová strana rozpočtu: Výdaje Účet Popis Rozpočet Plnění % 100 Ústřední orgány ,15% 101 P MSD ,84% 102 ÚR MSD ,96% 103 ÚKK MSD ,00% 104 Komise MSD ,00% 105 Cestovné ,69% 200 Zahraničí ,90% 201 Akce zahraniční ,96% 202 Poplatky ,93% 203 Summer Camp ,19% 204 Zahraniční klub ,00% 205 Tajemník ,00% 300 Ústřední sekretariát ,98% 301 Telefony ,42% 302 Nájem ,95% 303 Účetní a právní služby ,25% 304 Kancelářské potřeby a materiál ,69% 305 Služby ,69%

25 306 Cestovné ,60% 307 Investice DHM ,00% 308 Ostatní náklady ,48% 309 Poplatky za vedení účtů ,30% 310 Tajemník ,51% 311 Krajští tajemníci ,00% 400 Akce MSD ,60% 401 Celorepublikové semináře ,41% 402 Celorepubliková setkání (letní, zimní, voda) ,16% 403 Školení a workshopy ,00% 404 Cestovné ,29% 405 Kancelářské potřeby a materiál ,58% 406 Pronájem zařízení ,00% 407 Sjezd MSD ,79% 500 Propagace a kampaně ,58% 501 Propagační materiály ,60% 502 Ventil ,22% 503 Demonstrace ,00% 504 Krajské PR akce ,90% 505 Internet a web MSD ,31% 506 Ostatní služby ,50% 600 Majetek ,91% 601 Vyškov ,91% 700 Rezerva a faktury z loňska ,49% 800 Kampaň EP + kontinuální ,92% 801 Personální náklady ,13% 802 Online propagace MSD + ČSSD ,62% 803 Fotobanka ,00% 804 Videoklipy MSD ,33% 805 Ostatní náklady a rezerva ,08% 900 Kampaň senát + komunální ,25% 901 Personální náklady ,80% 902 Online propagace ČSSD ,84% 903 Propagace MSD ,01% ccc Celkem ,42% Majetek V pátek jsme s předsedkyní Lucií Válovou a přáteli z JMK navštívili diskotéku v klubu Bombastic ve Vyškově, který je ve vlastnictví MSD, abychom dokázali zhodnotit ekonomickou výtěžnost daného objektu. Poté v sobotu ráno jsme měli schůzku s naším nájemcem, panem Klementem, kde jsme diskutovali možnosti dalšího pokračování nájmu i jiných způsobů provozování objektu včetně jeho navrácení státu. Dále jsme prošli objekt s místní správcovskou firmou a zhodnotili nutné opravy a zaúkolovali jak tuto firmu, tak nájemce objektu předložením zprávy o stavu objektu, návrhů řešení a finančního stavu. Na středu je domluvena schůzka se starostou Vyškova, kde budeme probírat možnosti spolupráce s městem a především řešení narovnání vztahů ohledně pozemku, na kterém stojí náš klub a který je vlastněn městem

26 Fundraising Během posledních 14ti dnů jsem se zúčastnil dvou schůzek se zástupci Evropské rozvojové agentury, která nám může významně pomoci při vyhledávání a zpracování dotačních projektů. Vzhledem k problémům ČR se strukturálními fondy EU (ČR ještě nemá schválené projekty a není tedy možné připravovat projekty ani čerpat finanční prostředky), musíme se zaměřovat na programy typu Erasmus + (který bychom mohli využít na plánovanou mezinárodní konferenci o mladých lidech v politice), norské fondy, švýcarské fondy či případně lokální české dotační tituly. Od dnešního zasedání budu předkládat PMSD návrhy projektů, ke kterým se můžeme připojit. V Kladně , Tomáš Meisner

27 Příloha 6 Zpráva místopředsedkyně MSD Lenky Peterové Zpráva místopředsedkyně MSD pro vnitřní akce a semináře Ústřední rada MSD, Vážení přátelé, předkládám vám zprávu shrnující mojí činnost od poslední UR MSD konané , od které uběhl přesně skoro měsíc. Tento víkend proběhl první seminář na téma: Radikalismus, extremismus a xenofobie na světové scéně, který se konal v Praze. Jsem velmi ráda, že byl o něj takový zájem a doufám, že těm z vás co se ho účastnili, se líbil. Dále bych vás chtěla upozornit, že stále probíhá hlasování v anketách na intranetu. Můžete hlasovat až pro 8 témat seminářů, které by jste chtěli na příští rok. Můžete vybírat z následujících témat: Sociální podnikání práce pro zisk nebo dobrý pocit? Protikorupční školení jak být politikem a nenechat se svést Sexismus v médiích kde je hranice vkusu a nevkusu Sociální bydlení luxus nebo pomoc? Multikulturalismus nová doba? Má ČR kvalitní a systémový systém školství? Budoucnost české levice Koncepce místního rozvoje a zemědělství Etiketa, diplomacie a protokol Ekonomické a finanční minimum Energetická politika státu: jádro nebo větrník Občanský zákoník aneb co by nás mělo jako občany a občanky mělo zajímat V únoru nás čeká naše tradiční druhá největší akce MSD, Zimní setkání. Již teď můžu prozradit, že to bude Královehradecký kraj, kde se bude akce konat. Kromě standardních volnočasových aktivit budete mít opět možnost se setkat s vrcholnými představiteli ČSSD a diskutovat s nimi, což bude právě v předsjezdové době možná velmi zajímavé. Lenka Peterová Místopředsedkyně pro vnitřní akce a semináře

28 Příloha 7 Zpráva místopředsedy MSD Vladimíra Nováka Zpráva místopředsedy MSD Vladimíra Nováka, listopad 2014 Cíle: rychlá a efektivní komunikace mezi kraji a předsednictvem, efektivní spolupráce s šéfredaktorem Ventilu, plynulý proces distribuce s jasně definovanými osobami v řetězci a vymezenou odpovědností. Dále přivést do naší organizace maximum aktivních a schopných lidí, integrovat členskou základnu mladých lidí mezi ČSSD a MSD Setkání krajských tajemníků s místopředsedou pro oblast vnitřní komunikace a s vedoucím ústředního sekretariátu - prosinec 2014, Pardubice, délka 2 hodiny - představení projektu internetového úložiště zápisů a instruktáž o jeho obsluze - představení projektu zlepšení informovanosti P MSD o činnosti krajských klubů, instruktáž o vyhotovování svodek - představení projektu distribuce Ventilu - diskuse o zlepšení komunikace mezi kraji a mezi krajskými tajemníky - informace o povinnosti ustanovit funkce náborových zástupců, tedy osob, pověřených v daných krajích oblastí náboru nových členů, a to usnesením předsednictva kraje - informace o povinnosti vyhotovit v součinnosti s krajskými a obvodními výbory ČSSD seznamy mladých členů strany bez příslušnosti k MSD Setkání se zástupci MSD Pardubického kraje - prosinec, Pardubice - následuje MSD Ústeckého kraje (leden 2014) Analýza možnosti distribuce Ventilu prostřednictvím služby ČD Kurýr - služba ČD kurýr je s ohledem na množství zasílaných výtisků magazínu finančně nevýhodná v porovnání s obdobnými službami České pošty Analýza možnosti zvýšení nákladu Ventilu - na základě schůzky s pověřeným šéfredaktorem Ventilu došlo k rozhodnutí nepředložit návrh na zvýšení nákladu Ventilu dříve, než bude rozhodnuto o budoucím vedení magazínu - s ohledem na plán vytvořit online Ventil je v tuto chvíli zvyšování nákladu Ventilu předčasné

Z Á P I S. ze 6. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 14. února 2015

Z Á P I S. ze 6. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 14. února 2015 Z Á P I S ze 6. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 14. února 2015 Zimní setkání MSD, Hotel Šerlišský Mlýn, Deštné v Orlických Horách Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, L. Peterová, M.

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014

Z Á P I S. z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014 Z Á P I S z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014 Sekretariát MSD, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, V. Havlíková, L. Peterová, T. Meisner, V.

Více

Z Á P I S. z 11. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 18. srpna 2015. Ústřední sekretariát MSD, Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1

Z Á P I S. z 11. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 18. srpna 2015. Ústřední sekretariát MSD, Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 Z Á P I S z 11. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 18. srpna 2015 Ústřední sekretariát MSD, Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, T. Meisner, L. Peterová,

Více

Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel.: 775 644 592 e - mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz

Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel.: 775 644 592 e - mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel.: 775 644 592 e - mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz Usnesení z 23. zasedání P MSD Čas a místo konání: 5. 9. 2014 v 16:00 Národní

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 20. prosince 2014

Z Á P I S. ze 4. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 20. prosince 2014 Z Á P I S ze 4. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 20. prosince 2014 Hotel Theresia, Na Petříně 991, Kolín Přítomní členové P MSD: L. Válová, L. Peterová, T. Meisner, V. Novák (dorazil se zpožděním),

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 8. března 2015. RCO (Regionální centrum Olomouc) Jeremenkova 40b, Olomouc, sál Andromeda

Z Á P I S. ze 3. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 8. března 2015. RCO (Regionální centrum Olomouc) Jeremenkova 40b, Olomouc, sál Andromeda Z Á P I S ze 3. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 8. března 2015 RCO (Regionální centrum Olomouc) Jeremenkova 40b, Olomouc, sál Andromeda Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, T. Meisner,

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni

ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ Přítomni: dle prezenční listiny v příloze č. 1 konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni Pro KK navrhl předseda KO tento pořad jednání: 1. volba pracovních

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání

Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. konané 27. února 2007 na pracovišti Slovanka Přítomni: J. Chýla, M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, V. Janiš, K.

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni

Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni Základní organizace Strany zelených Plzeň 3 Americká 29, 301 38 Plzeň Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni Účastníci: Jméno Příjmení Přítomnost

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle 13 stanov. Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015

Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015 Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015 Datum a místo konání: 5.10.2015 od 19:00, v zasedací místnosti obecního úřadu Plch Přítomni:Půlpán Bohuslav, Půlpán

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 63/2012 konaného dne 4.12.2012. Schválený program jednání: Průběh schůze:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 63/2012 konaného dne 4.12.2012. Schválený program jednání: Průběh schůze: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 63/2012 konaného dne 4.12.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Marek M. a p. Nehézová -omluveni

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, pí Landecká

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Roman Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více