Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská Praha 1 Tel.: e - mail:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel.: 775 644 592 e - mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz"

Transkript

1 Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská Praha 1 Tel.: e - mail: Usnesení z 23. zasedání P MSD Čas a místo konání: v 16:00 Národní dům, Frýdek-Místek Přítomni: L. Kaucký, T. Meisner, L. Válová, P.Machala, M. Nenutilová Omluveni: S. Croes, P. Šelepa, J. Morávek a dále dle prezenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Schválení programu 3) Kontrola usnesení 4) Zpráva předsedy 5) Zprávy místopředsedů 6) Diskuse ke zprávám 7) Semináře a akce na rok ) Diskuze 9) Různé 10) Závěr Kontrola usnesení: 24/11/XIII/2013 P MSD P MSD pověřuje V. Drdu navázáním bližších kontaktů s mládeží odborového svazu KOVO. 27/11/XIII/2013 P MSD P MSD pověřuje svoláním Stanovové komise MSD Kateřinu Peštovou.

2 4/16/XIII/2013 P MSD P MSD svolává ustavující zasedání KK MSD Libereckého kraje na středu od 17:30 hodin v salonku restaurace Panoptikum v Liberci. Revokováno usnesením 4/17/XIII/2013 P MSD 3/16/XIII/2013 P MSD P MSD přijímá Toma Bindera, Jiřího Dumka, Janu Zajícovou, Martina Petruse a Petra Schneidera za členy MSD v KK MSD Libereckého kraje. Ostatní žadatele Zuzanu Rychtaříkovou, Tomáše Křenka a Kristýnu Světlíkovou P MSD nemůže přijmout z důvodu nezaplaceného členského příspěvku, nebo chybějícího podpisu pod žádostí o založení KK MSD Libereckého kraje a rozhodnutí o přijetí postupuje ustavujícímu zasedání KK MSD Libereckého kraje. Revokováno usnesením 3/17/XIII/2013 P MSD 3/17/XIII/2013 P MSD P MSD revokuje usnesení 3/16/XIII/2013 P MSD: P MSD přijímá Toma Bindera, Jiřího Dumka, Janu Zajícovou, Martina Petruse a Petra Schneidera za členy MSD v KK MSD Libereckého kraje ke dni ustavující schůze KK MSD Libereckého kraje. Ostatní žadatele Zuzanu Rychtaříkovou, Tomáše Křenka a Kristýna Světlíkovou P MSD nemůže přijmout z důvodu nezaplaceného členského příspěvku, nebo chybějícího podpisu pod žádostí o založení KK MSD Libereckého kraje a rozhodnutí o přijetí postupuje ustavujícímu zasedání KK MSD Libereckého kraje. Revokováno usnesením 2/22/XIII/2014 P MSD 4/17/XIII/2013 P MSD P MSD revokuje usnesení 4/16/XIII/2013 P MSD: P MSD rozhodne o svolání ustavujícího zasedání KK MSD Libereckého kraje na svém nejbližším zasedání. Revokováno usnesením 2/22/XIII/2014 P MSD 3/2/M/XIII/2014 P MSD P MSD vyzívá Patrika Lorence k navržení vhodného termínu uskutečnění ustavujícího zasedání KK MSD Libereckého kraje. 10/2/M/XIII/2014 P MSD P MSD schvaluje zapojení MSD do projektu ERASMUS v podobě doporučení vhodných lidí. 7/19/XIII/2014 P MSD P MSD snižuje plat za měsíc březen 2014 zahraničnímu tajemníkovi Eduardu Kopáčkovi z Kč na Kč a ukládá mu zasílat P MSD a místopředsedkyni ÚKK MSD Monice Hermannové pravidelně každý týden výkaz o své činnosti a zároveň veškerou pracovní ovou komunikaci zasílat do kopie předsedovi MSD Lukáši Kauckému a místopředsedkyni ÚKK MSD Monice Hermannové.

3 9/19/XIII/2014 P MSD P MSD ukládá místopředsedovi MSD Stijnu Croesovi předložit na příštím zasedání P MSD definitivní plán výjezdů na veškeré zahraniční akce v roce /21/XIII/2014 P MSD P MSD schvaluje převedení zbylých (nevyužitých) finančních prostředků z položky rozpočtu MSD IUSY World Festival 2014 na financování XIV. Sjezdu MSD. 2/4/M/XIII/2014 P MSD P MSD schvaluje žádost o dotaci KK MSD Zlínského kraje na školení Jak vyhrát komunální volby ve výši maximálně Kč s účastí tří osob s tím, že P MSD účastníkům ukládá informovat další členy MSD při lokálních seminářích a kampani. 3/4/M/XIII/2014 P MSD P MSD schvaluje žádost o dotaci KK MSD Moravskoslezského kraje na Mediální trénink v maximální výši Kč s tím, že P MSD účastníkům doporučuje informovat další členy MSD při lokálních seminářích a kampani. 5/4/M/XIII/2014 P MSD P MSD žádá ministra Mgr. Jiřího Dienstbiera o uspořádání společné tiskové konference k tématu LGBT v ČR s aktivní účastí MSD. 2/22/XIII/2014 P MSD P MSD revokuje usnesení 3/17/XIII/2013 P MSD, 4/17/XIII/2013 P MSD: Vzhledem k nespolupráci zájemců o členství v MSD z Libereckého kraje při žádosti o založení KK MSD Libereckého kraje P MSD tuto žádost ruší. Splněno 10/22/XIII/2014 P MSD P MSD ukládá zahraničnímu tajemníkovi MSD, aby přeložil text ke kontaktní kampani, který zašle FES prostřednictvím místopředsedkyně MSD Lucie Válové z němčiny do češtiny.

4 7/22/XIII/2014 P MSD P MSD uděluje sankci místopředsedovi MSD pro zahraničí Stijnu Croesovi za neúčast na dopolední části semináře Ekonomika municipalit ve výši 500 Kč. Hlasováno: Lukáš Kaucký PRO Petr Šelepa ZDRŽEL SE Tomáš Meisner PRO Lucie Válová PRO Marie Nenutilová NEPŘÍTOMNA Stijn Croes NEPŘÍTOMEN Pavel Machala ZDRŽEL SE 8/22/XIII/2014 P MSD P MSD uděluje vzhledem k nevhodnému chování na Letním setkání 2014 porušujícímu pravidla účasti na akcích zákaz účasti na celorepublikových akcích a seminářích MSD (vyjma jednání orgánů) Aleši Hessovi na dobu jednoho roku, tedy do Nově přijatá usnesení 1/23/XIII/2014 P MSD P MSD schvaluje program svého jednání. 5/0/0 2/23/XIII/2014 P MSD P MSD schvaluje programový materiál MSD. 5/0/0 3/23/XIII/2014 P MSD P MSD navrhuje na předsedu volební komise XIV. Sjezdu MSD Petra Kyslíka, mandátové Petra Čulíka a návrhové Václava Drdu. 5/0/0 4/23/XIII/2014 P MSD P MSD schvaluje přerušení jednání P MSD po dobu jednání ÚR MSD a určuje pokračování jednání po skončení jednání ÚR MSD. 5/0/0

5 5/23/XIII/2014 P MSD P MSD hlasuje o vyloučení Michala Škerleho z MSD. Hlasováno: Lukáš Kaucký ZDRŽEL SE Lucie Válová ZDRŽELA SE Marie Nenutilová PRO Pavel Machala PRO Tomáš Meisner PRO Petr Šelepa NEPŘÍTOMEN Stijn Croes NEPŘÍTOMEN 5/0/0 Michal Škerle nebyl vyloučen z MSD. 6/23/XIII/2014 P MSD P MSD navrhuje změny programu jednání XIV. Sjezdu následovně: posunutí bodu 8. Program MSD na bod 7. a bod. 7. Stanovy MSD na bod 8. bod 19. volba předsedy MSD, bod 20. volba 1. místopředsedy MSD, bod 21. volba předsedy ÚKK MSD a místopředsedy pro zahraničí MSD, bod 22. volba místopředsedů MSD a členů ÚKK MSD, bod 23. volba předsedy Programové komise, předsedy Stanovové komise a náhradníků ÚKK MSD, bod 24. schválení usnesení Sjezdu a bod 25. ukončení Sjezdu 5/0/0 7/23/XIII/2014 P MSD P MSD schvaluje zprávy místopředsedů. 4/0/0 Zapsal: Jakub Trpák, VÚS MSD Ověřil: Lukáš Kaucký, předseda MSD

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Přítomni: 40 z 55 členů, z toho 24 soukromý sektor, 16 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Z á p i s ze 13. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. února 2010 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 12. zasedání Akademické rady AV

Více

NÁVRH. Zápisu Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 8. 10. 2013, 9 13 hodin Spolkový dům Vlašim

NÁVRH. Zápisu Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 8. 10. 2013, 9 13 hodin Spolkový dům Vlašim NÁVRH Zápisu Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 8. 10. 2013, 9 13 hodin Spolkový dům Vlašim Přítomni: 33 z 51 členů, z toho 18 soukromý sektor, 15 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u Článek l Základní ustanovení 1) Název organizace : Český kynologický svaz (dále jen "svaz") 2) Sídlo : U Pergamenky 3,170 00 Praha 7 3) Působnost:

Více

Z á p i s. z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2014

Z á p i s. z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2014 Z á p i s z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR z pověření předsedy AV ČR zahájil a řídil místopředseda AV ČR P. Baran. Úvodem omluvil neúčast

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku

Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Liberci, na adrese Cidlinská 920/4,

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni 17. 9. 2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více