C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá: tajemník MÚ - starosta, místostarosta - 1x tajemník - 7x vedoucí odborů - 1x pokladna V České Skalici

2 Místní poplatky 1) Poplatek ze psů Poplatek ze psů činí ročně, jeli držitelem: a) fyzická osoba - za prvního psa v rodinném domku 300,-- Kč - za druhého a každého dalšího psa v RD 450,-- Kč - za prvního psa v obytném domě 600,-- Kč - za druhého a každého dalšího psa v obyt.domě 900,-- Kč - v části obce Zlíč, Spyta a Zájezd: 1. za prvního psa 200,-- Kč 2. za druhého a každého dalšího psa 300,-- Kč - fyzická osoba, která je poživatelem inval.,starob.,vdovského nebo vdoveckého, sirotčího důchod 1. za prvního psa 200,-- Kč 2. za druhého a každého dalšího psa 300,-- Kč b) právnická osoba - za prvního psa 600,-- Kč - za druhého a každého dalšího 900,-- Kč 2) Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m 2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství: - za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb 10,-- Kč - za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb předsunuté prodejní místo 2,-- Kč - za umístění stavebního zařízení 1,-- Kč - za umístění druhého a dalšího přenosného reklamního zařízení 2,-- Kč - za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných zařízení 2,-- Kč - za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 10,-- Kč - ostatní užívání veřejného prostranství 2,-- Kč Roční paušální poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa Pro jedno vozidlo činí 2 000,-- Kč 3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. 2

3 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu usnesení rady města č. 23/326/XI/2014, platnost od Celoroční svoz 52 svozů Kontejner l ,-- Kč Popelnice 110 l ,-- Kč Popelnice 240 l ,-- Kč 2. Kombinovaný svoz 41 svozů Popelnice 110 l ,-- Kč Popelnice 240 l ,-- Kč 3. Poloviční svoz 26 svozů Kontejner l ,-- Kč Popelnice 110 l ,-- Kč Popelnice 240 l ,-- Kč 4. Měsíční svoz 14 svozů Kontejner l ,-- Kč Popelnice 110 l. 720,-- Kč Popelnice 240 l ,-- Kč Poplatek za štítek, který označuje typ svozu Poplatek za plastové pytle 15 kg 30,-- Kč 40,-- Kč Sběr biomasy svozů ( ) 500,-- Kč 2. zakoupení vaku na biomasu 200,-- Kč Kulturní zpravodaj usnesení rady města č. 2/17/I/2011 platnost od Za rozesílání KZ 1x měs. Placená inzerce 55,-- Kč za rok 10,-- Kč za 1 cm 2 + DPH 3

4 Knihovna usnesení rady města č. 18/247/IX/2012 Pronájem nebytových prostor 50 Kč/hod. Služby a poplatky dospělí děti a studenti Roční poplatek 90 Kč 50 Kč Meziknihovní výpůjční služba 50 Kč neposkytuje Sankční poplatky poštou poštou I. upomínka po 1 měsíci 20 Kč 10 Kč 15 Kč 5 Kč II. upomínka po 2 měsících 40 Kč 20 Kč 20 Kč 10 Kč III. upomínka po 3 měsících 70 Kč 35 Kč 50 Kč 25 Kč doporučený dopis Ztráta průkazu Poškození čárového kódu 100 Kč 15 Kč 10 Kč Internet děti, studenti dospělí tisk textu A4 tisk obrázku A4 zdarma 0,50 Kč/1min 3 Kč 15 Kč Konverze dokumentů 1 CD 10,-- Kč Poskytování informací 1) mzdové náklady zdarma - prvních 15 min.práce 200,-- Kč po uplynutí 15 min.za každou započatou hodinu práce zaměstnance 2) materiál. náklady 2,-- Kč jednostranná kopie A4 3,-- Kč jednostranná kopie A3 3,50Kč oboustranná kopie A4 5,-- Kč oboustranná kopie A3 2,50Kč výtisk z tiskárny 1 str. 24,-- Kč technický nosič dat 3) doručovací náklady hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty 4

5 Pečovatelská služba pro klienty, kteří mají trvalé bydliště v České Skalici 1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 100,-- Kč/hod. 2) Pomoc při osobní hygieně ne poskytnutí podmínek pro osobní 100,-- Kč/hod. hygienu 3) Poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy - dovoz nebo donáška jídla 15,-- Kč/oběd - pronájem 2 ks termonádob (majetek města) 10,-- Kč/měsíc - pomoc při přípravě jídla a pití 100,-- Kč/hod. - příprava a podání jídla a pití 100,-- Kč/hod. 4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 100,-- Kč/hod. 5) Týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení 85,-- Kč/úkon 6) Prací a žehlení prádla + drobné opravy 50,-- Kč/1 kg 7) Zprostředkování kontaktů se společ. prostředím 100,-- Kč/hod. Pronájem čp. 833 penzion Olga 1. nebytové prostory - pronájem právnickým subjektům 180,-- Kč/hod. - ostatní využití (spolky, pol. strany, obč. sdružení) 50,-- Kč/hod. 5

6 Pronájem hřbitovního místa a hřbitovní služby usnesení rady města č. 25/368/XII/2013, platnost od Hřbit.místo pronájem pozemku služby celkem na 10 let Urnový háj 1 m 2 50,-- 350,-- 400,-- Kč Hrob 2 m 2 100,-- 700,-- 800,-- Kč Dvojhrob 4 m 2 200, , ,-- Kč Hrobka 2 m 2 100,-- 700,-- 800,-- Kč Hrobka 3 m 2 150, ,-- Kč Hrobka 4 m 2 200, , ,-- Kč Hrobka 5 m 2 250, , ,-- Kč Hrobka 6 m 2 300, , ,-- Kč Hrobka 7 m 2 350, , ,-- Kč Hrobka 8 m 2 400, , ,-- Kč Hrobka 9 m 2 450, , ,-- Kč Hrobka 10 m 2 500, , ,-- Kč Rozptyl zpopelněných lidských ostatků jednorázový poplatek 600,-- Kč Technické služby Práce a služby ceny bez DPH Vozidlo 1 hod. Individuální nákladová kalkulace za provedené práce a služby Stroj UNK, UNC 400,-- Traktor - mulčovač 465,-- Vibrační váleček 350,-- Vysokozdvižná plošina 350,-- Peugeot MAN kontejner - naložení, složení Kropicí vůz Multikára 25 Lublin Traktor 6

7 Přistavení vleku, kontejneru do 24 hod. za každých dalších 24 hod. Kontejner bez poplatku 75,-- Uložení odpadu na skládku dle skutečně fakturované ceny skládkovou společností. Ceny za práce Druh Kč/hod.bez DPH Práce elektrikářské, zednické, 200,-- truhlářské, zámečnické za práce, při kterých je používáno 220,-- zařízení TS pořez motorovou pilou 320,-- Druh Kč/m 2 bez DPH usnesení rady města č.11/134/v/2010, platnost od sečení trávy Husqvarna Rider 21 1,-- (minimální plocha 100 m 2 ) Prodej vytěženého dřeva Druh Kč/m 3 bez DPH Dřevo z jehličn. stromů 550,-- Dřevo z listn. stromů 750,-- Nucené odtahy vozidel platné od usnesení rady města č. 7/70/III/2009 Druh Kč bez DPH Odtah úplný 672,-- Odtah neúplný 336,-- Odtah s vyproštěním po dopr.nehodě 1 092,-- Platné od , usnesení rady č. 17/194/VIII/2009 Cena za střežení vozidla á 1 den 151,-- Sběrný dvůr v České Skalici - platné od usnesení rady města č. 15/184/VIII/2008 Platby za předání odpadu občany města, ceny jsou platné pro jednu návštěvu sběrného dvora Komodita množství platba Kč Suť do 1 m 3 100,-- Nevytříděný odpad do 1 m 3 200,-- 7

8 Ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města Česká Skalice usnesení rady města č. 5/58/II/ Kategorie k podnikání (výroba, služby, zařízení staveniště, skladování) 20,- až 100,- Kč/m 2 /rok 2. Kategorie k nepodnikatelským účelům 6,- Kč/m 2 /rok oplocená plocha u obytných domů 4,- Kč/m 2 /rok oplocená plocha mimo obydlí 2,- Kč/m 2 /rok neoploceno přístup omezen 0,- - nájem veřejně přístupné plochy (za údržbu) Výlep plakátů Cena je stanovena za 1 týden a za 1 ks plakátu Velikost cena Kč cena za 12 ks ploch A4 16,-- + DPH 192,-- + DPH A3 20,-- + DPH 240,-- + DPH A2 24,-- + DPH 288,-- + DPH A1 28,-- + DPH 336,-- + DPH Místní spolky mají 50% slevu Ceny za zřízení věcného břemene usnesení rady města č. 24/359/XII/2013 1) ve prospěch právnické osoby energetické stavby, služebnost inženýrských sítí ,--/pozemek + DPH za každý další pozemek ,-- + DPH 2) ve prospěch právnické osoby ostatní stavby ,--/pozemek + DPH za každý další pozemek 5 000,--/pozemek + DPH 3) ve prospěch fyzických osob stavby pro nepodnikatelské účely 5 000,--/pozemek + DPH za každý další pozemek 100,--/bm + DPH 4) ve prospěch fyzických osob přístup, příjezd k nemovitosti pro nepodnikatelské účely b e z ú p l a t n ě Ceník je platný od a nahrazuje ceník pro rok 2015 Ceník byl schválen usnesením rady č. 13/235/VI/

Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce DPH od 1.5.2009. CENÍK, platný od 1.4.2013

Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce DPH od 1.5.2009. CENÍK, platný od 1.4.2013 Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice IČ: 00283509, DIČ: CZ00283509, plátce od 1.5.2009 CENÍK, platný od 1.4.2013 Obsah SVATEBNÍ OBŘADY S PROGRAMEM... 2 HLÁŠENÍ MĚSTSKÝM ROZHLASEM... 2 ZAPŮJČENÍ

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Ceník služeb města Hustopeče

Ceník služeb města Hustopeče Ceník služeb města Hustopeče Dům - Penzion pro důchodce Hustopeče Základní služby Základní služby terénní peč. Služba Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun na lůžko,

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2015 Schválený Zastupitelstva města Bechyně dne 17.12.2014 strana 1 textová část Rozpočet města Bechyně pro rok 2015 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši : Financování (pol.8115)

Více

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Příloha č. 3 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Pečovatelská služba poskytuje

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

VYPRACOVAL: MAREK MAŘÍK, TAJEMNÍK MěÚ BENÁTKY N. JIZ. Telefon: 326 375 315, Fax: 326 316 605, E-mail: marik@benatky.cz

VYPRACOVAL: MAREK MAŘÍK, TAJEMNÍK MěÚ BENÁTKY N. JIZ. Telefon: 326 375 315, Fax: 326 316 605, E-mail: marik@benatky.cz VYPRACOVAL: MAREK MAŘÍK, TAJEMNÍK MěÚ BENÁTKY N. JIZ. Telefon: 326 375 315, Fax: 326 316 605, E-mail: marik@benatky.cz Přílohy: 1. Organizační schéma Města Benátky nad Jizerou 2. Organizační schéma MěÚ

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města Výroční zpráva příspěvkové organizace města Technické služby Český Brod 2011/2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Kruliš ředitel TS Schváleno radou města: dne: starosta 1 Obsah výroční zprávy 1. Úvod zhodnocení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Výroční zpráva. Obchodní rok 2009. Provoz likvidace odpadu. Provoz separace odpadu. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně

Výroční zpráva. Obchodní rok 2009. Provoz likvidace odpadu. Provoz separace odpadu. Provoz správy a údržby komunikací. Provoz správy a údržby zeleně Výroční zpráva Obchodní rok 2009 Provoz likvidace odpadu Provoz separace odpadu Provoz správy a údržby komunikací Provoz správy a údržby zeleně Provoz správy a údržby majetku Provoz pohřebnictví Úsek obchodně

Více

Komentář k rozpočtu 2010

Komentář k rozpočtu 2010 Komentář k rozpočtu 2010 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 47. schůze Rady města Karviné konané dne 13.11.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2078 Schválení

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více